leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str."

Transkript

1 leden 2014 kyjov nejlepší v třídění odpadů > více str. 4 Městská knihovna skončila pod vodou > více str. 6 Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 7 Perníčky z dílen Vlastivědného muzea

2 Z radnice / leden 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. zdravím Vás na prahu nového roku a přeji jen to nejlepší. Sousloví jen to nejlepší může znít jako klišé, ale vězte, že já si za ním představuji neskutečnou spoustu příjemných emocí, citů a dobré nálady. Dobré nálady, která nepřichází sama, ale vyplývá z radosti. Člověk je šťastný, pokud je zdravý, pokud jeho blízké netrápí neduhy, děti nezlobí a ve škole jim to jde, má práci a nemusí se bát o další existenci. A také pokud ho úřady neobtěžují nad rámec nutného a spíše vytváří podmínky pro jeho další aktivity, a to ať osobnostní, rodinné, pracovní či volnočasové. Jednou z věcí, které zastupitelstvo schválilo, je snížení poplatku za likvidaci komunálního odpadu z částky 500 Kč na částku 250 Kč. Když jsme začali s tříděním bioodpadu, avizoval jsem tuto možnost v případě, že se podaří snížit objem směsného komunálního odpadu (SKO), který se vozí na skládku. Chci Vám moc poděkovat, neboť toto se podařilo. A není to naše hodnocení. Proběhla totiž soutěž v rámci celé republiky. V rámci Jihomoravského kraje jsme získali hned dvě prvenství. Zlatou za největší meziroční snížení množství SKO a druhou zlatou za největší množství vytřídění skla, papíru a plastů na občana přes 50 kg. A to si zaslouží nejen poděkovaní, ale konkrétní odměnu ve formě snížení poplatku. Do budoucna se nebráním úvaze o úplném zrušení tohoto poplatku. V tomto roce nás čekají také rozsáhlé investiční akce. Půjde nejen o revitalizace sídlišť Za Stadionem, Lidická či Kollárova-Jungmannova, ale i rekonstrukci Palackého třídy a dalších komunikací a chodníků ve městě. Konkrétní informace k jednotlivým z nich včetně harmonogramu a zajištění vám přineseme v průběhu měsíce února. Přeji Vám, milí spoluobčané, jménem všech zastupitelů města Kyjova hodně zdraví a mnoho krásny chvil. František Lukl Informace ze 106. schůze Rady města Kyjova konané dne 18. listopadu 2013 Radní města na obchůzce navštívili smuteční síň, kde byli seznámeni s aktuálním stavem. Rada města rozhodla: o dalším postupu ve věci realizace investiční akce Stavební úpravy letního koupaliště v Kyjově takto: odbor rozvoje města MÚ Kyjov zajistí vyhotovení studie rekonstrukce koupaliště v rozsahu specifikovaném v důvodové zprávě a následně zajistí zpracování PD tak, aby rekonstrukce koupaliště mohla být zahájena bezodkladně po ukončení koupací sezony 2014; nevyhlašovat anketu Nejlepší sportovec města Kyjova za rok Jelikož zájem sportovců o tuto anketu klesá, navrhla sportovní komise zrušení této ankety. Sportovní kluby upřednostňují spíše individuální přijetí na radnici; poskytnutí dotace ve výši Kč pro HBK Kyjov o. s. na pokrytí nákladů spojených s odehráním extraligy mladšího dorostu. Požadavek klubu byl ve výši Kč, ovšem na návrh sportovní komise byla dotace snížena. Rada města schválila: přijetí dotace v maximální celkové výši ,20 Kč na zateplení objektů MŠ Nádražní a MŠ Dr. Joklíka. V současné době již zateplení obou objektů proběhlo, obě školky jsou již v provozu; dohodu o poskytnutí dotace na dětské hřiště Seifertovo náměstí, schválenou Státním zemědělským fondem. Město Kyjov přispěje částku ve výši Kč; výsledky výběrového řízení na dodavatele služeb spočívajících v dodávce elektrické energie pro město Kyjov a jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Kyjov majetkový podíl. Jako nejvhodnější nabídku pro uzavření smlouvy k realizaci předmětné veřejné zakázky byla vybrána společnost E.ON Energie, a.s., která poskytla nejnižší nabídkovou cenu, a to částku Kč. Tím vznikne úspora na energiích cca Kč/rok. Rada města souhlasila: aby Základní škola J. A. Komenského přijala nadační příspěvek ve výši 605 tis. Kč od Nadace ČEZ za účelem vybudování výtahu v budově školy na Újezdě č. p Informace ze 107. schůze Rady města Kyjova konané dne 25. listopadu 2013 Rada města doporučila: Zastupitelstvu města Kyjova, aby rozhodlo o prodloužení termínu splatnosti půjčky pro Region Slovácko, přičemž dlužná částka činí Kč. Tento bod je také předmětem jednání zastupitelstva města. Rada města schválila: upravený přiložený plán oprav chodníků a komunikací ve městě Kyjově na roky Schválený plán můžete nalézt na webových stránkách města pod odborem rozvoje města. Rada města se seznámila: s návrhem rozpočtu na rok Ten bude předložen na jednání zastupitelstva města. Informace z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kyjova dne 16. prosince 1. Zastupitelstvo na svém XXIV. zasedání schválilo rozpočet města na rok Rozpočet města je tvořen příjmy ve výši 200,5 mil. Kč. Celkové výdaje představují 210,3 mil. Kč, z čehož kapitálové výdaje tvoří částku 37,5 mil. Kč. Investiční výdaje jsou v roce 2014 převážně pokryty úvěrem ve výši 22,7 mil. Kč. Účelem poskytnutého úvěru je rekonstrukce smuteční síně v Kyjově. Ostatní investiční výdaje jsou pokryty z provozního přebytku. V průběhu roku 2014 budou do rozpočtu zapojovány další investiční akce v návaznosti na získané dotace. 2. Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013 o místních poplatcích. Jak již vedení města avizovalo na začátku tohoto roku, byl snížen poplatek za popelnice, a to z důvodu důsledného třídění odpadu a bioodpadu občany města. V tomto roce jsme dokonce získali první místo v třídění odpadu v Jihomoravském kraji. Proto se vedení města rozhodlo odměnit takto své občany snížením poplatku z 500 Kč na polovinu. Další změnou ve vyhlášce je, že poplatek bude splatný jednorázově za celý kalendářní rok a to vždy k Ovšem možnost splátkového kalendáře zůstává i nadále. 3. Dále zastupitelstvo města Kyjova vydalo nový územní plán města. Ten si můžete prohlédnout na webových stránkách města pod Odborem životního prostředí a územního plánování. 4. Zastupitelstvo města schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Byl vytvořen v rámci procesu komunitního plánování ve spolupráci členů pracovních skupin a poskytovatelů. Akční plán byl schválen Koordinační řídící skupinou KPSS Kyjovska a obsahuje popis: konkrétní projekty naplňující priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 a způsob jejich realizace předpokládané finanční náklady a finanční zdroje termíny a subjekty zodpovídající za realizaci jednotlivých aktivit. strana 2

3 / leden 2014 Z radnice kyjov ocenil osobnosti a zahájil provoz domu kultury Hlavním důvodem, proč se město Kyjov rozhodlo pro velkolepý projekt zateplení domu kultury, bylo především plánované snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Realizací navrženého souboru energeticky úsporných opatření, která spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střechy a podlahy (celková výměra zateplovaných ploch je m 2 ), došlo nejen ke snížení energetické náročnosti výchozího stavu energetického hospodářství objektu Domu kultury, ale také ke snížení zátěže na životní prostředí snížením emisí, generovaných spotřebovávanými energiemi. Celkové výdaje projektu: ,30 Kč Zdroje žadatele celkem: ,30 Kč Součástí slavnostního odpoledne, kdy byl dům kultury předán plně do využívání po rekonstrukci, bylo také ocenění významných osobností na poli kulturního i společenského dění, které jsou s Kyjovem spjaty. Významné osobnosti převzaly z rukou statutárních zástupců města Kyjova Čestné občanství, Ceny města Kyjova a Ceny starosty města Kyjova. Čestné občanství města Kyjova bylo uděleno malířce Jiřině Adamcové za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění, Cena města Kyjova byla udělena Jarmile Bednaříkové za celoživotní pedagogickou, publicistickou, vědeckou činnost a působení v oblasti veřejného života, dále Cenu města Kyjova získal Jiří Petrů za celoživotní uměleckou činnost a přínos v oblasti folkloru a kultury. Starosta města Kyjova František Lukl ocenil také Marii Poledňákovou za celoživotní působení v oblasti veřejného života a kultury v Kyjově, Lydii Cejpovou za celoživotní překladatelskou, publicistickou činnost z oboru náboženství a filozofie a za působení v oblasti veřejného života a Jiřího Dunděru za celoživotní zásluhy a přínos v oblasti kulturně společenského dění v Kyjově. Všichni výše jmenovaní získali Cenu starosty města Kyjova. (red) O dotace lze žádat do konce ledna Město Kyjov vyhlásilo dne 25. listopadu 2013 výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Kyjova na rok Termín odevzdání žádostí je do Více informací naleznete na webových stránkách města Kyjova V prodeji jsou pamětní mince města Mince jsou vyrobeny z mosazi, niklu a staromosazi. Cena těchto pamětních mincí by měla být všude stejná (určeno dodavatelem). Mosazná stojí 50 Kč (celkem 200 ks), ostatní dva druhy jsou za 80 Kč (po 50 ks) k dostání v informačním centru. (red) Více informací Téma: JANČOVKA A jak to vidí facebook? Rád bych se touto cestou zeptal, proč nebyl zveřejněn záměr města komerčně pronajmout areál Jančovky a byl za nekomerční částku pronajmut zpět bývalým vlastníkům? Proč došlo během 7 dnů k rozhodnutí nepronajmout objekt občanskému sdružení JazzKlub Kyjov, o.s.? Tady jde přece o kulturu a vy se hádáte kdo bude čepovat pivo. A proč má určovat město, kdo bude čepovat pivo na akcích občanského sdružení? Má ho čepovat ten, kdo udělá nejlepší podmínky pro sdružení, ne? Kdo chce, může si jít svobodně naproti, ale co do toho má co město mluvit?... Město Kyjov - V pondělí ráno budu sistovat (pozastavím výkon) předmětné usnesení, neboť si nemyslím, že bylo úmyslem přítomných radních vygenerovat takový výsledek a závěr. Smlouva není podepsaná, tudíž žádné konstitutivní závěry nejsou. Mrzelo by mě, jako jednoho z iniciátorů původního záměru, pokud by koupě sálu měla mít takové vyvrcholení. Následně navrhuji, abychom se znovu všichni s chladnou hlavou sešli a pokusili se dostát původním závazkům a předsevzetím, z oblasti kulturní především. Nejen vytvořením prostor pro alternativní kulturní scénu, ale také spoluprací se všemi subjekty, které u toho byly na počátku, hospodu Jančovku nevyjímaje. Bylo by mým To se mi líbí Přidat komentář Sdílet největší zklamáním, že ani tady v Kyjově se zapálení lidé s bohulibým nápadem neumí domluvit. Četl jsem vyjádření BK a nestačím se divit. Když měl tolik vyšších nabídek, proč Jančovku tedy prodával městu? Jako holý nesmysl je, aby v objektu byli 2 provozovatelé - jeden na bary a druhý na produkci. Tyto dvě oblasti se vzájemně podporují. Hlavně nechápu město, že do toho šlo. S Jančovkou byly vždy problémy s hlukem a po xxx města v roce 2003 sem řek, že tam dělat akce je nesmysl. Kdo si myslí, že hudební produkce lze dělat potichu a do půlnoci - je u mě blázen. Kam ti lidi budou chodit, až skončí produkce? Myslíte, že se v klidu rozejdou domů? Neblázněte. Téma: ODPADY Město Kyjov - Poděkovat se má nejen verbálně, ale i konkrétním skutkem. Zastupitelé jednomyslně rozhodli, že od příštího roku se poplatek za likvidaci odpadu snižuje z 500 Kč/rok/osoba na polovinu Kč/osoba/rok. Moc děkuji za vaši aktivitu v třídění i smysl pro zodpovědnost. Jak jsou na tom s tříděním restaurace a jak školy? Kompletní diskuzi najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 3

4 Z Vašeho města / leden 2014 Kyjov je nejlepší v třídění odpadů Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý rok obyvatelé Kyjova, Střelic, Perné a Podhradí nad Dyjí. Kyjov zvítězil v kategorii měst nad obyvatel a porazil tak loni zlaté Znojmo, které se letos na medailové příčky neprobojovalo. Každý obyvatel Kyjova vytřídil za uplynulý rok v průměru 52,6 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartónů. Ten největší dík patří samotným občanům města, že jsou rozumní a racionální, že ten apel vzali vážně a začali třídit nejenom bioodpad a že se výrazně zlepšili v třídění plastů, papírů a skla, to je důvod, proč navrhujeme snížení poplatku, uvedl starosta města František Lukl. Ve vedlejší soutěži obcí zapojených do systému Eko-kom rozhodoval poměr mezi množstvím vytříděného odpadu a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže. V kategorii měst nad obyvatel byl opět nejlepší Kyjov. Do Kyjova spolu s oceněním doputovaly také dva šeky v částce 30 tisíc korun. Finanční prostředky budou věnovány na nákup dalších nádob pro separaci. Občané totiž o třídění stojí a žádají radnici o vytvoření nových sběrných míst. Gymnázium navštívili lektoři z různých koutů světa Zahraniční stáže jsou velmi oblíbené mezi studenty po celém světě. Jedna z nich přivedla do Kyjova i skupinu mladých lidí, jejichž cílem bylo Klvaňovo gymnázium. Právě sem už poněkolikáté přijeli zahraniční lektoři. Místní studenti pak mají jedinečnou příležitost osvěžit své jazykové znalosti a proniknout do tajů zemí různých, mnohdy velmi vzdálených, koutů světa. Setkal jsem se tu s mnoha jazyky, nejenom s angličtinou. Pochytil jsem něco z čínštiny, malé čínštiny, malajsky se učím. Jelikož u mě bydlí kluk z Peru, pár základních slovíček i španělsky, mluvíme i rusky. Ve škole tolik příležitostí není, abychom mohli konverzovat a získávat zkušenosti i z tohoto úhlu pohledu, uvedl jeden ze studentů Klvaňova gymnázia Jakub Čajka. Zahraniční zkušenost si pochvalují i studenti, kteří se díky programu dostali do České republiky a mohli si projít hned několik typů zdejších škol. Samozřejmě výměna podnětů v tomto případě funguje oběma směry. Je to skvělá zkušenost setkat se s národnostmi z celého světa na jednom místě. Lidé z Malajsie, Indonésie, Egypta, Ukrajiny, je to skutečně fascinující zkušenost, jiné než když navštívíte zemi jako turista, pochvaloval si Mohamed Zayadi. Toho například překvapilo povědomí českých studentů o jeho zemi i zájem spolupracovat, přestože ne všichni vládnou perfektní angličtinou, s nadšením sdílí vzájemně informace o všech zemích, které studenti zastupují. Zajímavé jsou i odlišnosti kultur. U nás v Malajsii máme ve škole něco jako uniformy a tady studenti nic takového nosit nemusí, to je něco velmi odlišného, doplnil další ze zahraničních lektorů Leong Kok Keong. Každodenní setkávání přináší do běžné výuky a poklidného chodu školy i řadu humorných či nestandardních situací. Když chci pozdravit třeba Číňana, to je opravdu hrozně těžké, něco jako šnašu ho, možná tak nějak, ale opravdu se snažíme, je tady jeden kluk z Peru a toho zdravíme olá, olá amígo, podělila se o svůj pohled na věc studentka Marcela Hurtíková. Právník získal medaili Antonína Randy V historických prostorách Vlasteneckého sálu staroslavného Karolina Univerzity Karlovy v Praze předal začátkem listopadu loňského roku předseda Ústavního soudu ČR a předseda Jednoty českých právníků zasloužilým členům Jednoty nejvyšší vyznamenání medaili Antonína rytíře Randy. Bronzové medaile obdrželi přední právníci vykonávající významnou právní praxi a jako členové Jednoty pro ni vykonávají významnou práci. Mezi nimi mimo jiné Karel Longaver z Kyjova, člen výboru Pražského sdružení JČP. Medaile Antonína Randy je vyznamenáním Jednoty českých právníků zřízené podle Stanov Jednoty a udělované jako ocenění zásluh českých i zahraničních právníků, eventuálně i dalších představitelů politického, veřejného a společenského života na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství, organizování právního života a upevňování přátelských vztahů s českými právníky. (red) Dům dětí a mládeže uspořádal 19. ročník soutěže Minimiss 2013 Minimiss 2013 se stala Sabina Ingrová 1. Vicemiss 2013 Tereza Kristová 2. Vicemiss 2013 Dana Chovancová Minimiss Sympatie 2013 Jana Střížová foto archiv oceněný Foto archiv DDM strana 4

5 / leden 2014 Z Vašeho města Vzpomínka na Drahoslava Svozílka Pozoruhodnou osobností Kyjova byl Drahoslav Svozílek ( ) zvaný Drahoš. Otec Josef Svozílek, oficiál okr. soudu, patřil k zakladatelům kyjovského šachu. Přestože sudičky nedaly Drahošovi do vínku šťastný osud, dokázal se s jeho nepřízní prát jako bohatýr, proslunit život štěstím a radostí. Úspěšný absolvent kyjovského gymnázia nemohl jako ročník 1921 však ve studiu pokračovat. Totálně nasazen na práci v Říši žil v drsných poměrech. Těžce nesl odtržení od rodiny a zdravotními následky pak trpěl do konce života. Po návratu mu byl přiznán invalidní důchod. Díky své činorodosti však nezůstal sedět s rukama v klíně. V šachu byl mnoho let nejlepším kyjovským hráčem s geniální šachovou pamětí. Kdysi hrál přátelské volné partie v klubu na Sokolovně s kyjovským rodákem, Josefem Augustinem, a byl je schopen geniálně zpaměti reprodukovat. Pod jeho vedením vznikla v Kyjově skupina šachových skladatelů, která byla v oblasti kompozičního šachu v ČSSR 60. let 20. stol. hodnocena jako 3. nejvýznamnější po Praze a Bratislavě. Filosoficky spatřoval v šachovém boji odraz života vezdejšího. Napsal učebnici šachu pro začátečníky, ale v té době se mu ji nepodařilo vydat. Zveřejnil na sto šachových prací po celém světě a byl považován za velkou autoritu v oblasti šachové kompozice. Další celoživotní zálibou byly jazyky. Oblíbil si latinu, němčinu, angličtinu. Ruštinu, italštinu, francouzštinu, španělštinu zvládl jako samouk. Věnoval se čínštině s tím, že ji nakonec budeme potřebovat všichni. V esperantu si dopisoval s celým světem. Měl velkou zásobu slovníků a učebnic. Přátelům a známým překládal dopisy do ciziny. Zajímal se o filozofii a jeho svébytné filozofické názory nebyly v souladu s marxistickou filozofií. Studoval náboženství od křesťanství přes judaismus po hinduismus, buddhismus, konfuciánství, šintoismus a taoismus, který si oblíbil. Jako originální myslitel se nedokázal vázat na jeden filozofický směr. Stýkal se s kyjovským filozofem a signatářem Charty 77 Zdeňkem Vašíčkem ( ), který po uvěznění působil v emigraci na význačných světových univerzitách. Po návratu do vlasti v LN vyšel úryvek se vzpomínkou jeho bratra: Celé noci se naprocházeli spolu s Drahošem Svozílkem nebo Jurou Veselským (Mirek Tichý, Zdeněk Vašíček) po kyjovském náměstí a v přilehlých ulicích a diskutovali a diskutovali, až i hlídky starých komunistů v té době dávající v noci pozor, aby v Kyjově nebyl proveden převrat, si jich přestaly všímat. Drahošovým přítelem z nejmilejších byl redaktor a básník Jiří Veselský ( ), se kterým často filozofoval a Jura mu předváděl ukázky ze své nové literární tvorby. Zabýval se psychoanalýzou, znal Freudovy spisy, obdivoval učení Ericha Fromma. Jeho výzvu: Nemůžete-li lidem pomoci, tak jim alespoň neubližujte důsledně uplatňoval ve svém životě. Ovládal grafologii, dokázal číst z obličeje. Miloval hudbu, zejména hru na housle, v níž dosáhl dokonalosti téměř koncertního mistra. V šachu byl mnoho let nejlepším kyjovským hráčem s geniální šachovou pamětí. Hrával sólově v kostele. Zvládl technicky náročné Paganiniho houslové koncerty, temperamentní čardášové melodie, Šavlový tanec Arama Chačaturjana a další. Po založení LŠU v Kyjově vyučoval hře na housle, později, pokud mu zdraví dovolilo, pracoval jako vedoucí účetní v kyjovské cihelně. Byl vítaným, častým hostem v rodině mého strýce, legendárního kyjovského muzikanta a primáše Jury Petrů, se kterým společně muzicírovali. Jura Petrů mladší vzpomíná: Na začátku svého psaní se zmiňuji, že otec neměl v Kyjově důvěrného přítele, ale jeden otcův kamarád k nám přece jenom chodil. Invalidní důchodce a svobodný mládenec Drahoslav Svozílek, ročník jedenadvacet, ale my kluci jsme mu tykali a oslovovali ho Drahošu. Vážil možná sto padesát kilo. Ještě předtím, než od doktorů získal papíry na hlavu, musel být velmi chytrý a bystrý člověk, který v šachu remizoval s mistrem republiky Josefem Augustinem. Když na to přišla řeč, Drahoš se tomu jenom smál a dodával: Já jsem remizoval s Augustinem, ten remizoval s ruským velmistrem a mistrem světa Talem. Takže když to tak vezmeš, tak su vlastně v šachu na stejné úrovni jako mistr světa Drahoš nádherně maloval a byl i výborný houslista. On si dával taková neskutečná předsevzetí, že se třeba naučí za půl roku dvanáct ze čtyřiadvaceti Paganiniho capriccií, které jsou tak obtížné, že je houslisté dokázali zahrát až 50 let po Paganiniho smrti. Náš otec se tomu smál, ale Drahoš po půlroce přišel a začal hrát. Všechno zpaměti Začátkem 50. let min. stol. hrával s kamarády loutkové divadlo, kde měl na starosti hudební doprovod. Pamatuji se jako čtyřletý na několik krásných improvizovaných pohádkových představení v kouzelné atmosféře sálu u Jančů. Dobro vítězilo nad zlem. A to vše zdarma Výtvarné umění - další láska. Vlastní tvorbě se věnoval sporadicky. Kamarádil se s naivní-insitní kyjovskou malířkou Cilenkou Markovou ( ), svéráznou známou umělkyní. Ke spiritismu v jejím umění měl střízlivý vztah. Jeho přítelem z nejvěrnějších byl kyjovský malíř a fotograf Miroslav Tichý ( ), další z galerie kyjovských občanů zbavených svéprávnosti. Jeho svobodný umělecký duch mu nedovolil tvořit dle diktátu. K fotografování Mirka teoreticky připravil další kyjovský šachista z rodiny Moudrých, nejmladší Bohuslav. Vzpomínám, jak mi před padesáti lety Drahoš řekl prorocká geniální slova, že Miroslav Tichý žijící na okraji společnosti, je umělcem světového formátu. V té době by se tomu hodně lidí smálo. Dnes prošlo Mirkovo fotografické dílo významnými světovými galeriemi a jeho fotografie jsou vysoce ceněny. Drahoš byl pro rozkolísaného Mirka jediným opěrným bodem, který ho v jeho umělecké tvorbě povzbuzoval. Okolí ho jako umělce nepřijalo, vlastní rodina se za něj styděla. Drahošův příjem tvořil plný invalidní důchod ve výši 240 Kčs měsíčně, což obnášelo 8 Kčs na den. Mirek byl jako geniální umělec komplikovanou osobností, pro kyjovskou veřejnost v době socialismu nepřijatelnou. Dnes je Kyjov na svého rodáka hrdý. Dalším přítelem byl malíř Vladimír Vašíček ( ). Dobře se znal s kyjovským rodákem malířem, grafikem, sochařem Ctiborem (Borkem) Bayerem ( ), který při návštěvách Kyjova občas Drahoše navštívil. Miloval houbaření. Pomocí Smotlachových atlasů hub určil většinu lesní produkce. Oblíbenou lokalitou byly Haluzice, kam vlakem vyjížděl již po třetí hodině ranní. Velkým koníčkem byly filatelie a rovněž křížovky a hádanky. Věnoval se i jejich tvorbě. Křížovky tvořil lehce a rychle, často se pak objevily v časopisech a svou kvalitou byly nadprůměrné. Literárně tvořil prózu i poezii. Velká škoda, že většina těchto hodnotných věcí zmizela zřejmě ve sběru. Znalosti měl rovněž v oblasti medicíny, ovládal latinskou terminologii. Občas si troufl poopravit lékaře, díky čemu samozřejmě nebyl oblíben. Biotronice a lidovému léčitelství přikládal rostoucí význam. Zajímal se o čínskou medicínu. V oblasti čistoty životního prostředí prognózoval vliv na mentální úroveň lidí i z hlediska úrovně IQ. Právní vědomosti měli s otcem na takové úrovni, že by ve svobodné společnosti mohli provozovat právní poradnu. Drahoš by byl vynikajícím koncipientem. Podobné záležitosti v malém i praktikoval. Drahošův příjem tvořil plný invalidní důchod ve výši 240 Kčs měsíčně, což obnášelo 8 Kčs na den. Materiální situaci nesl se stoickým klidem, prost závisti i nenávisti, optimisticky a pozitivně naladěn s vírou ve své schopnosti a vděčností za jistou dávku svobody v totalitním systému. Po únoru 1948 se snažil uprchnout na Západ v oblasti Mikulova, byl však zadržen a od trestu mu pomohlo jen omezení svéprávnosti. Nutné vedlejší příjmy tvořily občasné hraní v kostele, zveřejněné křížovky, přepisování diplomových prací na stroji, prodej sušených hub i do USA, překlady cizojazyčné korespondence, příjem z filatelie a hry mariáše v restauraci Nový svět. Někdy zastupoval otce při výuce strojopisu anebo těsnopisu. Svozílkovi měli zahradu, která je v létě zásobovala ovocem a zeleninou. Pro obědy chodil pan Josef Svozílek s jídelním nosičem denně do kyjovské sklárny, kde se jim kuchařky znalé poměrů v jejich domácnosti snažily podstrojovat. Drahoš Svozílek byl člověk, který i přes nepřízeň osudu dokázal svůj život v rámci limitujících možností prožít naplno. Radost z poznání a studia byla jeho největší celoživotní metou. Vědění byla hodnota z nejvyšších. Materiální stránka života byla vedlejší, spokojil se s málem. Z dnešního pohledu tak trochu člověk z jiné planety. Dožil se symbolicky 64 let, stejně jako je polí na šachovnici Oskar Strýček strana 5

6 Z Vašeho města / leden 2014 Blešák je příležitostí k nákupu i vzpomínkám Předvánoční bleší trh, který do Vlastivědného muzea v Kyjově přivádí pravidelně desítky prodejců, ale především obrovské množství zájemců, kteří chtějí zajímavě nakoupit, patří ve městě k oblíbeným událostem. Jedno odpoledne se tak jindy poklidné místo mění v rušné tržiště nakupuje se, prodává, mění a smlouvá. Kolega prodává odměrky a závaží, já sbírám taky odměrky a závaží. Už jsme se dohodli, že vzájemně vyměníme některé kusy, podělil se o sběratelský úspěch jeden z prodejců Ondřej Anton. Vedle vášnivých sběratelů sem ale pravidelně míří i lidé, kteří mají vztah ke starým věcem takový, že je jim líto je zlikvidovat a nebo se mezi nimi snaží objevit vzácné kousky a dále uplatnit. Mám tady jakési přebytky. Člověk, má-li vztah k historii a potkává krásné věci, které jsou dokladem historie, má tendenci je sbírat. Samozřejmě se později stane, že sbírky překročí jisté meze, blešák je příležitostí dát dál do oběhu věci, které je škoda vyhodit a někomu mohou udělat radost, vysvětlil Anton, jak se na podobné akce dívají sběratelé. Vybrala jsem si tady knížky, které jsou o regionu. Já jsem se sem přistěhovala a zajímá mě, co tady můžu vidět, co se můžu dozvědět. Tak hledám právě knížky, které jsou z tohoto kraje, uvedla návštěvnice blešáku Ludmila Hladůvková. Další z návštěvníků Zdeněk Pecha si zase udělal radost nákupem starých hodin. Na bleším trhu pravidelně doplňují sbírky i samotní pracovníci muzea. Mezi vystaveným zbožím se totiž často objeví i vzácné kusy. A pokud zrovna nenakoupíte, blešák je příležitostí si připomenout, co všechno se dříve objevovalo snad v každé domácnosti, jakými dárky byly obdarováváni naši blízcí, čím vším si naše babičky nebo maminky plnily kuchyně nebo za co všechno jsou lidé ochotni utrácet peníze. Havárie potrubí: knihovna byla pod vodou Nepříjemné překvapení čekalo pracovníky městské knihovny jedno prosincové pondělí ráno. Jen pár minut po zahájení provozní doby začaly ze stěn tryskat proudy vody prasklo staré potrubí. Voda částečně zasáhla i knižní fond. Jindy poklidnou atmosféru Městské knihovny v Kyjově vystřídal chaos. Voda i přes okamžitý zásah technika začala prosakovat i do nižších pater. Nejhorší je, že byly zasažené i nové regály, které jsme před měsícem přikoupili a částečně i knižní fond, uvedl ředitelka knihovny Marie Ježková. Knihovna se potýká se špatným stavem budovy už dlouhou dobu. Střecha netěsní jak by měla, opravy zřizovatel řeší, vždy ale pouze jednorázové problémy. Podle ředitelky je připraven dlouhodobý plán oprav, knihovně jako příspěvkové organizaci města ale na rozsáhlou rekonstrukci chybí peníze. Situace je už dlouhodobě nepříznivá, protože pravidelně na střeše upravujeme praskliny, bylo by zapotřebí udělat minimálně rekonstrukci střechy i některých odpadů, doplnila ředitelka. Oddělení pro dospělé, suterén knihovny, stejně jako archív, tak skončily částečně pod vodou. Do vysoušení se museli dát všichni přítomní. Škola zpříjemnila rodičům předvánoční čas Péče o školáka se zdravotním postižením není jednoduchá. I proto mají rodiče dětí navštěvující v Kyjově školu Za Humny během roku jen málo času se v ní zdržet a lépe se poznat s těmi, kteří zažívají totéž. I k tomu slouží pravidelně konané akce. Jedna z nich jim zpříjemnila předvánoční čas. Škola uspořádala vánoční dílny, při kterých měli možnost si něco vyrobit, ale také si vydechnout od každodenního shonu. Je to víceméně jediná možnost pro nás, protože navštěvování nějakých kroužků po škole už je vlastně problém s hlídáním našich dětí, takto je to v rámci školy, kdy děti jsou ve třídě a my si můžeme v klidu něco vyrobit, uvedla jedna z maminek Ivona Slavíková. Akce je určená většinou matkám, které mají celodenní péči o dítě na starosti, zatímco otcové chodí do zaměstnání. Ženy si vyrobí výzdobu, ale někdy i dárky pod stromeček. Často se naučí i něco nového. I děti mají přizpůsobený program. Ve stejnou dobu i ony vyrábějí vánoční ozdoby, ale odděleně v rámci vyučování. O přestávkách tak přibíhají za svými maminkami, aby se jim pochlubily tím, co vyrobily. Letos to byly třeba ozdoby ze skořápek ořechů nebo malé vánoční stromečky. Dílny organizuje škola Za Humny dvakrát ročně. Poprvé v době před Velikonocemi, podruhé před Vánocemi. Velice oblíbenou se stala keramická dílna, která v prvních letech nebyla. Rodiče se nejprve učili s hlínou nebo glazurou pracovat, teď už ale základy ovládají. Často si tak už doma připravují nápady pro další výrobky a těší se, až se o ně s ostatními podělí. Základní materiál sice dodá škola, ale příchozí už si nosí i svůj, aby si mohli své výrobky vylepšit. (zs) Poděkování: Ráda bych poděkovala za vstřícnost a ochotu při péči o mého nemocného tatínka Oldřicha Peška v jeho posledních chvílích života Charitě Kyjov. Velmi si vážím této pomoci a z celého srdce všem děkuji. Dcera Ivana Fečová Narození: Michael Možíš Karolína Půčková Úmrtí: Oldřich Pešek Ladislav Kozák Jubilanti Zdeňka Klüglová 97 let Jaroslav Rašták 94 let Zdenka Špačková 91 let Vladislav Pantlík 85 let Vlastimil Velich 85 let Blažena Trávníčková 85 let Marie Karalová 85 let František Půček 85 let Anežka Grégrová 80 let Milada Kučerová 80 let Josef Jelínek 75 let Jiří Janoušek 75 let strana 6

7 / leden 2014 Z Vašeho města Kraj ocenil Květoslavu Klímovou Celý život se věnovala dětem. Květoslava Klímová žijící v Kyjově pracovala v nemocnici, v jeslích nebo ve Fondu ohrožených dětí v Praze. Získala nyní Cenu Jihomoravského kraje. Bylo to kromě jiného i za to, že jen díky ní dnes jedna opuštěná malá holčička stojí na vlastních nohou a má svou rodinu. Tento krásný čin se jí podařil při působení v Praze. Rozhodla jsem se jít pracovat do Prahy. Zde se mi podařil takový krásný kousek. Dostala jsem ve Fondu ohrožených dětí na byt holčičku, která byla ochrnutá. Měla sedm měsíců a verdikt lékařský byl dítě bude ochrnuté a skončí na celý život v ústavě, připomíná počátek všeho oceněná žena. foto zs Děti se mohly inspirovat šikovnými spolužáky Vánoční dílny malých debrujárů organizuje pravidelně ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. I koncem roku měly děti jedinečnou možnost vlastnoručně tvořit vánoční dárky a nechat se inspirovat šikovnými staršími školáky. Mladí debrujáři během roku pravidelně experimentují v kroužku pod vedením učitelky Jitky Režňákové. Oblíbili si jej především žáci se zájmem o chemii nebo fyziku. Tentokrát ale svůj talent soustředili na pomoc mladším spolužákům během vánočních dílen. S rozhodnutím lékařů se odmítla smířit. Vytrvale s dívenkou cvičila podle Vojtovy metody, což se právě v Praze naučila. Holčičku si zamilovala. Věnovala jsem jí veškerou péči, lásku a ono se nakonec podařilo. Holčička se postavila na nožičky, proces to byl dlouhodobý, nešlo to jednoduše. Bylo to dlouhé, ale povedlo se. A díky tomuto holčička, jmenuje se Petruška, se dostala do pěstounské péče. Už je v adopci a má svou rodinu, vypráví Květoslava Klímová. Největšího pracovního úspěchu se jí podařilo docílit až v závěru své kariéry. Už po maturitě nastoupila do Kojeneckého ústavu, odkud zamířila do nemocnice na jednotku intenzívní péče, kde se věnovala nezralým novorozencům. Když v Kyjově vznikly jesle, stala se v nich vedoucí ošetřovatelkou. Po jejich zrušení zamířila do speciální mateřské školy, ale i ta později skončila. A tak ji po padesátce nezbylo, než jít za prací do Prahy. Bylo to náročné, ve Fondu ohrožených dětí pracujete sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin denně. Bydlíte v bytě, kde máte tři nebo čtyři svěřence. Měla jsem i týrané děti vedle této holčičky, takže tam se skutečně nezastavíte, připomíná žena psychickou i fyzickou náročnost práce. Získání ceny Jihomoravského kraje si Květoslava Klímová velmi považuje. Potěšilo ji, že si někdo její práce všiml. Pracovní těžkosti už dávno hodila za hlavu. Teď se hlavně těší na pravidelná setkání s malou Petruškou a její novou rodinou. (zs) Mistr světa učil, jak správně cvičit psa pomocí pamlsků Jak vypadá sportovní kynologie na profesionální úrovni, ale také jak přistupovat k výcviku psů nejrůznějších plemen, představil v Kyjově Martin Pejša. Několikanásobný mistr republiky a vicemistr světa přijal pozvání Kynologické organizace Boršov. Já jsem strašně moc ráda, že k nám Martin Pejša zavítal, protože si cením jeho zkušeností a že je k nám přijel předat. A protože mám mladou fenečku, se kterou bych časem chtěla i na závody, tak se moc ráda nechám poučit. Takovým způsobem uvidím i nějaké nové metody, které se používají ve výcviku, řekla svůj názor účastnice semináře Bohuslava Šibalová. Jiný pohled na výcvik, tak by se dal stručně popsat přístup zkušeného psovoda. Tvrdí, že každý pes se dá vycvičit, ale ne každý je k výcviku vhodný. Záleží na důslednosti. I když Pejša všechny výběrové soutěže absolvuje s německými ovčáky, principy lze uplatnit na jakékoli psí plemeno. Psa nenutíme, ale čekáme na to, až se správně zachová. On si pak pochvalu vynucuje a my ho nemusíme k ničemu nutit. Pes pak chce pracovat sám, a to je podstatné, objasnil základ výcviku zkušený kynolog. Perfektně nám ukazuje, jak se pracuje s pamlsky a s přivoláním, jak se motivuje pejsek, jak se odměňuje. Že se má pes více chválit než trestat, byla nadšená účastnice semináře Jitka Šerkopová. A práce s pamlsky nadchla i dalšího účastníka Františka Hollera ze Svatobořic. Můj pes má rok a v životě nedostal jeden jediný pamlsek. Udělám to tak, že najedu na ty pamlsky, poznamenal. Pejša se zúčastnil se šesti pejsky už čtrnácti mistrovství světa. Za největší úspěch považuje získání šesti titulů mistra republiky se třemi psy a několik předních umístění na mistrovství světa. S účastníky semináře se podělil mimo jiné v praktických ukázkách o nácvik pachových prací nebo poslušnost. Lidé jsou často nedůslední. Nevydrží a nemají systematický trénink. Někteří psi nejsou vhodní k výcviku, ale myslím si, že tímhle systémem se dají cvičit, zakončil mistr světa Martin Pejša. Turisté chtějí podle odborníků více zabavit Jakým směrem se ubírat pro úspěšné podnikání v regionu, čemu se vyhnout nebo naopak, co nezanedbat i na tyto otázky odpovídali zástupci subjektů, které se pohybují v oblasti cestovního ruchu. Na Slovácko je přilákala konference pořádaná Okresní hospodářskou komorou Hodonín se sídlem v Kyjově. Češi jsou údajně stále více aktivní a podle toho také vyhledávají dovolenou. Cestování po Česku považují podle výzkumů agentury Czech Tourism za stejně kvalitní jako zahraniční dovolené. Rozdíl je ale v jejich přístupu oproti minulosti, chtějí více zabavit sebe i své děti. strana 7

8 Sociální oblast / leden 2014 Sociálně psychiatrické centrum Fénix nejčastěji pomáhá lidem, kteří trpí demencí, a ve svém oboru je v rámci regionu Kyjovska ojedinělým zařízením. Uspořádalo benefiční koncert na podporu pejsků. Ti se totiž stali nedílnou součástí terapie, kterou při práci uplatňují odborní pracovníci. Takzvaná canisterapie totiž významně posiluje ducha a pomáhá lidem i při vážných zdravotních stavech, jak fyzických tak duševních. Nejčastější diagnózy, které se na nás obracejí, jsou pacienti s demencemi, protože pro tyto lidi bohužel specializované zařízení nejsou a my jsme jediní, kteří poskytujeme komplexní péči v regionu. Druhá skupina jsou lidé, kteří trpí psychózami, protože pro ně máme program jak denního stacionáře, tak edukační kurzy, a zároveň přijímáme i klienty v rámci psychiatrické-psychologické ambulance, uvedl ředitel zařízení Jaroslav Kliment. Benefičním koncertem se centrum rozhodlo veřejnosti přiblížit myšlenku pomoci potřebným. K dobrovolnému vstupnému mohli zájemci přispět centru zakoupením výrobků, které vznikly v rámci denního stacionáře. Odměnou byl v mrazivém prvním adventním podvečeru horký čaj a dvě hodiny hudby v atriu Informačního centra. Mezi klienty s Alzheimerovou demencí je kontakt se pejskem hodně důležitý. Ti lidé už někdy v životě měli pejska, je to společný námět k rozhovoru, takové to uvolnění atmosféry ve skupině. Je prokázané, že hlazení psa snižuje krevní tlak a vůbec všeobecně člověka zklidňuje i tělesně, takže to hlazení má svůj účel a význam hodně velký, objasnila vedoucí canisterapie Bohuslava Šibalová. Hlazení pejsků zklidňuje Podle ředitele Fénixu Jaroslava Klimenta dělá všem sociálním službám největší starosti zajištění financování. Fénix byl pro letošní rok zařazen do komunitního plánování v rámci Jihomoravského kraje. Část prostředků by měly zajistit právě krajské dotace. Rozhodně ale nebudou stačit například na plánované chráněné bydlení. Peníze ale budou na aktivační dílnu, která by se měla v příštím roce uskutečnit v rámci rozšíření služeb denního stacionáře. Knihy a filmy dětskému oddělení nemocnice Pomoc rodině dívenky s Downovým syndromem nebo pacientům hospitalizovaným na dětském oddělení nemocnice v Kyjově takový byl záměr spojený s večerem splněných přání. Punc vážnosti mu přidal svou návštěvou také italský velvyslanec. Region Slovácka tak zažil neopakovatelné okamžiky. Čas adventní byl příležitostí konat dobré skutky a tentokrát jimi organizátoři nešetřili. Podařilo se sesbírat knížky a dvd pro dětské oddělení tady v Kyjově. Tím pádem se pobyt díky tomu může zkrátit. Děti nebudo u myslet pořád na nemoc a taky budou mít v nemocnici nějakou zábavu, uvedl organizátor benefice Karim Ponticelli. Pobyt v nemocnici je pro děti přece jenom složitější. Samozřejmě taky pro rodiče, a pokud budou mít děti možnost si trošičku zkrátit čas čekání filmem nebo pěknou knihou, tak je to přínosné, souhlasil i primář dětského oddělení Milan Tauš. Záštita italského velvyslanectví přivedla na Morava slavného tenora Pierra Mazoketti a dala benefici patřičnou vážnost. Byla příležitost předat velvyslanci uznání za spolupráci. Nebylo to totiž poprvé, co Slovácko navštívil. My máme velmi rádi Moravu a myslíme, že ty možnosti spolupráce budou široké. Určitě začneme kulturou, víme, že Češi mají rádi jazyky a tak to může být jazyková výměna a potom budou určitě následovat i obchodní příležitosti, nastínil italský velvyslanec Pasquale d'avino. Spolu s Karimem Ponticellim, který dobročinnou akci zorganizoval, velvyslanec zamířil další den právě na dětské oddělení nemocnice v Kyjově, kde společně předali lampu na fototerapii novorozenecké žloutenky. strana 8

9 / leden 2014 Sociální oblast Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy: Dobrý vztah k sobě samému jako základ vztahu k ostatním Sourozenecké konstelace Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede psycholožka Jurásková, začátek vždy od 9.00 hod., na adrese: Brandlova 127, Kyjov, vstup zdarma. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko v Pletení šálů v Klub neslyšících v KLAS Klub aktivních seniorů v Výroba foto rámečků v Klub neslyšících (změny v nárocích na sociální dávky) v KLAS - Klub aktivních seniorů Všechny akce se konají se v prostorách DPS Kyjov, Palackého 67/7. Na akce KLASu mohou chodit zájemci starší 55-let. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 Na začátku ledna 2014 proběhne v celé České republice tradiční Tříkrálová sbírka. Akci pořádá Charita Česká republika. V Kyjově a jeho okolí sbírku organizuje Charita Kyjov, a to v sobotu 4. ledna 2014 od Při posledním ročníku sbírky se v Kyjově vybralo Kč. Celkový výtěžek sbírky v kyjovském děkanátu činil Kč. Z této částky Charita Kyjov obdržela ,80 Kč, které byly takto využity: 1. přístavba v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích Kč 2. přímá pomoc lidem v nouzi (v obcích kyjovského regionu) Kč 3. přímá pomoc lidem postiženým záplavami ,80 Kč Dále jsme poskytli mimořádnou pomoc rodině po živelné pohromě (požáru) v našem regionu ve výši Kč. Zbylá částka byla použita na humanitární pomoc v zahraničí Filipíny, Haiti a Ukrajina a na režii Arcidiecézní charity Olomouc. Toto dílo můžeme realizovat díky pomoci dobrovolníků, kteří na sebe přijmou úkol a vyjdou koledovat do ulic našeho města. Jim patří naše uznání a dík. Touto cestou také děkujeme základním školám, dětem a jejich rodičům. Věříme, že i při letošní Tříkrálové sbírce otevřete své dveře, aby mohlo přijít k vzájemnému obdarování. Již předem všem děkujeme, že nám pomáháte sloužit lidem v těžké životní situaci, nemocným a nejpotřebnějším. Charita Kyjov placená inzerce strana 9

10 STĚHOVÁNÍ DAR SLUŽBY 1) Stěhování bytů, domů, kanceláří 2) Vyklízení, demolice 3) Demontáž, montáž nábytku 4) Stěhování těžkých břemen 5) Autodoprava Darek Truschinger Tel.: Prodám 2+1, 64 m2, OV, cihlový, Kyjov centrum. Plastová okna, zateplení, vlastní topení, 2 sklepy a zahrada. Nízké náklady na bydlení! Bez RK neplatíte provizi. Cena ,- Tel.: Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Kyjově nebo v okolí do 20km. Prosím bez RK. Tel.: strana 10 placená inzerce

11 Pojedu k moři Udě lám radost ženě Nakoupím ve slevách Začněte nový rok optimálně Začnu s rekonstrukcí bytu Splňte si snadněji svá novoroční předsevzetí. Optimalizujte s námi své úvěry. Ušetříte anebo si můžete půjčit více. UniCredit Bank Expres Jungmannova 1310/10, Kyjov (průchod z náměstí na autobusové nádraží) tel.: , mobil: Koupím si notebook Váš expert na optimalizaci úvěrů a refinancování hypoték. PF 2014 placená inzerce strana 11

12 Z kultury / leden 2014 Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí Pod tímto názvem byla 14. listopadu 2013 na Staroměstské radnici v Praze zahájena výstava mezinárodně uznávaného architekta Bedřicha Rozehnala ( ), který svůj život zasvětil projektování nemocnic. Kyjovská nemocnice patří k jeho nejlepším předválečným projektům (1938), na ni uplatnil svou vizi pavilónové nemocnice s propojenými pavilony, umístěnými v lesoparku s centrálním náměstím. Vliv Corbusiérův poznamenaly široké pásy oken přinášející do pokojů pacientů slunce, které také pronikalo fasádami ze skleněných cihel. V Kyjově také poprvé Rozehnal použil propojení gynekologicko-porodnického oddělení s kojeneckým ústavem a pediatrickým oddělením po dlouhodobé konzultaci s brněnským profesorem fakultní nemocnice Havláskem. Rozehnalova vize nemocnice jako slunečního města uprostřed zeleně, kde by pacienti byli zbaveni úzkosti a strachu, předběhla svou dobu o desítky let. Velkorysé řešení nemocnice, kde mělo být původně jen několik základních oddělení, ponechalo dost prostoru i po šedesáti pěti letech více něž trojnásobku odborných oddělení. Nejvýznamnějším prostorem byla Dětská klinická nemocnice v Brně Černých polích ( ), která autorovi přinesla mezinárodní uznání a objevila se v roce 1958 i na československé známce. V roce 1947 doprovázel architekt B. Rozehnal prezidenta Beneše kyjovskou nemocnicí při jeho návštěvě v Kyjově. Výstava v Praze potrvá do 30. března Jiří Dunděra foto archiv nemocnice Výstava výtvarných prací Čarovné barvy země Až do 25. ledna se v Galerii ve škole při Základní škole J. A. Komenského v Kyjově uskuteční výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako připravovaná výstava, je vyhlašována Jihomoravským krajem a organizována Masarykovým muzeem v Hodoníně pobočkou Slovanské hradiště v Mikulčicích. V minulém školním roce probíhala soutěž nejen v našem regionu, ale i v příhraničí a zapojilo se do ní 20 škol, které soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích. Práce s barevnými jíly je velmi zajímavá, kreativní a tím poskytuje nepřeberné množství využití tohoto materiálu. Děti a jejich pedagogy zaujala nejen po umělecké stránce, ale i pro studium historie. Soutěži byla vnuknuta témata nejen o práci s půdou jako přírodou, ale také s půdou, ve které můžeme nalézt otisky naší historie. Hlavním motivem soutěže bylo letošní Cyrilometodějské jubileum, které je úzce spjato se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, garantem této soutěže. Ve výstavních prostorách Galerie ve škole jsou k vidění vybrané práce větších rozměrů především ze dvou starších kategorií, které je zde možné díky výjimečným prostorám této galerie vystavit. Zbývající obrázky jsou nyní instalovány v prostorách Základní školy Hardegg-Pleissing v Rakousku, která byla součástí soutěže v původním česko-rakouském projektu Malujeme barvami země. Michaela Zálešáková Slovanské hradiště v Mikulčicích strana 12 Obchodní dům Tragač uvedl nové CD V Kyjově byl otevřen nový obchodní dům Tragač - nepřinesl ale možnost nakoupit. Ženský pěvecký sbor z Kyjova využil svého názvu Tragačnice pro název hudebně folklorního pořadu. Byl plný recese a pokřtil při něm svou první desku. Ta deska se rodila strašně dlouho, protože je to dvacet let, co společně zpíváme. Snažili jsme se tam dát co nejhezčí písničky, uvedla vedoucí sboru Irena Trutmanová. Přidávali jsem si tam nápady, které se rodí na soustředěních, která máme, kdy už po večerech posedáváme, pozpěvujeme si jenom tak, nějaké to vínečko k tomu, to se nápady rodí jeden za druhým, přidala režisérka pořadu Bronislava Trepešová. Nová deska Tragačnice z Kyjova přináší čistý folklor z Kyjovska. V pořadu byl ale divákům představen humornou formou, která je Tragačnicím vlastní. S natáčením desky pomohla cimbálová muzika Jury Petrů, ta se stejně jako Mužský sbor a Slovácký soubor nebo CM Friška představila v programu.

13 / leden 2014 Kyjov ve fotografii Městem chodil Mikuláš a nevyhnul se ani Kyjovu. Pokud ho zase příští rok potkám, určitě se s Vámi ráda podělím. Veronika Hollerová, redaktorka KN Tradiční zpívání v Moravské uličce navštěvuje čím dál více lidí. I v uplynulém prosinci akce přinesla nejen vánoční melodie, ale například i tvořivé dílny pro děti nebo možnost věštění z olova. Vlastivědné muzeum v Kyjově vždy v prosinci otvírá předvánoční dílny. Tady mají návštěvníci možnost seznámit se s činnostmi, které dříve patřily do předvánočního období. Děti si mohou nazdobit perníčky, odlít olovo nebo vyrobit svíčky. Zkušení řemeslníci pak předvádí svá řemesla. Současně muzeum zaplnila i výstava betlémů. Přístupná je i v průběhu ledna strana 13

14 Kulturní pozvánky / leden 2014 Kino Panorama čt a ne v PUTOVÁNÍ S DINOSAURY VB/USA/Austrálie Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. čt a pá v PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ USA Dva mladíci se stanou svědky bizarního zločinu. Jejich zvědavost zvítězí nad pudem sebezáchovy. pá v a so v a RÓNINŮ USA Příběh ze středověkého Japonska. ne v 15.30, čt , pá v MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku. ne v KLAUNI ČR/Finsko/SR Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu Busters. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Klauni se mezi sebou nedokážou vystát. út v ČTYŘI DOHODY záznam divadelního představení ČR Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru. st v CYRIL A METODĚJ APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ ČR/Srbsko/SR Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. čt , pá v 17.30, so , ne ve 20.00, čt , pá v NĚŽNÉ VLNY ČR Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. V hlavě má především rusovlasou spolužačku Elu. čt , pá ve NA ŽIVOT A NA SMRT USA Měla to být slavná vojenská operace, nakonec ale přežil jen jeden. so , v HOBIT: ŠMAKOVA dračí poušť USA/Nový Zéland Dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. ne v NIKO 2 Finsko/Německo/Dánsko/Irsko Sobík Niko opět musí řešit své trable. st v VŠE JE ZTRACENO USA Z chování osamělého mořského vlka vycítíte, že v životě zažil už mnoho krizí. čt , pá , so ve VLK Z WALL STREET USA Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta - brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech. so a ne v WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT USA Walter Mitty, nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém vysněném světě. ne v LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ USA Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu. ne ve ZLODĚJKA KNIH USA Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce přečíst. čt a pá ve HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY USA Starověká legenda o antickém Supermanovi. Dům kultury po v 16.30, Galerie Čajovna VERNISÁŽ VÝSTAVY MANDALY Jitka Čulíková tvoří své obrazy pomocí akrylu, akvarelu a posvátné vody z řeky Gangy. Výstava potrvá do út v 19.30, divadelní sál KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA A CARMINA VOCUM Novoroční koncert v rámci cyklu KPH s přípitkem starosty města Kyjova. Svátečně laděný program v podání kyjovského souboru, který má v současnosti dvacet stálých členů. Od svého počátku soubor spolupracuje se sborem Carmina Vocum. st 8. 1 v 8.30 a 10.00, divadelní sál KAŠPÁREK NA CESTĚ KOLEM SVĚTA Divadelní představení pro děti 4 10 let. Pojďme absolvovat Cestu kolem světa za 80 dní s Kašpárkem a jeho pohádkovými kamarády. Díky naší fantazii poznáme zajímavé země a zažijeme velká i malá dobrodružství a nová kamarádství. Pohádková komedie plná humoru i situačních zvratů nenechá děti jen tak nečinně sedět. Budou se muset zapojit, aby pomohly svým kamarádům a koneckonců si mohou s nimi i zazpívat. so ve 20.00, estrádní sál DK PLES ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU KYJOV Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž o ceny. Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov. ne v 16.30, loutkový sál Zajímá vás proutkaření, léčitelství, telepatie a další? Pak si přijďte poslechnout životní příběh bývalého psychotronika. Po přednášce bude probíhat diskuse. Pořádá církev bratrská v Kyjově. so ve 20.00, estrádní sál PLES ZÁKLADNÍCH ŠKOL ÚJEZD A J. A. KOMENSKÉHO Hraje hudební skupina The Cheekiest. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Kyjov a ZŠ Újezd Kyjov. čt v 19.30, Čajovna Galerie KLEŠTĚNCI Z PRALESA Komponovaný večer složený s loutkového divadla pro dospělé v provedení: Petra Harryho šoumena" Moudrého a autorských písní tria: Jura Petrů strana 14

15 / leden 2014 Kulturní pozvánky cimbál, Petr Moudrý kytara, Miloš Černý - různé bicí a s hostem: Bohdanou (původně) Petrů. so ve 20.00, estrádní sál PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ KYJOV Hraje kapela Magic Melody. Bohatá tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou. Pořádá Sdružení rodičů a přátel Klvaňova gymnázia Kyjov. čt v 19.30, Čajovna Galerie KLASICISMUS 100x JINAK aneb Mario Kudela již počtvrté Další vpravdě unikátní povídání, zpívání, hraní a pouštění vážné hudby v podání Mario Kudely, tentokráte o klasicistním období. Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička, bližší informace na tel programové oddělení, přihlášky zasílejte na: uzávěrka přihlášek 31. ledna Již nyní máte možnost zakoupení permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb 2014 v době předprodeje - pondělí, středa, čtvrtek h (Dům kultury Kyjov). Permanentní vstupenka je v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč. Kurz tance pro studenty a učně začátečníky obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení 16. ledna a ukončení v druhé polovině dubna, kurzovné 900 Kč. Na 1. lekci nutný společenský oděv. Galerie Doma v vernisáž, úvodní slovo Barbora Lungová. Pure Beauty maluje město žen, podobně jako jej Miroslav Tichý z Kyjova vytvořil ve své fantazii. Autor, který věkově náleží do střední generace a je absolvent pražské AVU, představí své inspirace ženou kyjovskému publiku. Nejde o žádné laciné akty, ale o autorskou výpověď, o fascinaci mnoha podobami žen, která je pozoruhodná obzvláště v dnešní době. Nejenže Pure Beauty je figuralista - je také romantik a jeho dílo nezastírá odzbrojující přímočarost. Výstava potrvá do 5. února. Více na Městská knihovna Kyjov v Tantrické techniky pronikání do skrytých vnitřních center, přednáška Zdeňka Zamazala, studovna-čítárna v Kardiovaskulární systém, přednáška Karla Reidla, přednáškový sál v Sebeléčení barvami barvy a léčení, přednáška Hany Šišperové, studovnačítárna v Geopatogenní zóny trochu jinak, přednáška Josefa Ulehly, přednáškový sál v Dech léčba dechem, přednáška Jany Cutákové, studovna-čítárna. Centrum pro rodinu Kyjov Pravidelné akce: Každé po tančení a rozjímání při poslechu žalmů izraelské tance Každou st dětská schólička pro děti, co umí, ale i neumí zpívat Jednou na 14 dnů ve st od budou probíhat pod záštitou CPR Manželské večery. Celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Každé poslední po od se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni. Palackého třída 64, Kyjov (fara) tel.: (Radek Šváb), Veškeré informace naleznete také na Klub maminek Kyjov 7.1. Sněhuláci 9.1. Básničky a říkadla Bramborová tiskátka Modelujeme z plastelíny Hrajeme si s maňásky Tančíme a zpíváme Maminky čtou dětem Návštěva Sokolíčku Místo setkávání: Mlýnská 2367, Kyjov Nětčice u sila, tel.: (Radek Šváb), Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Pod klubem maminek byla zřízena Lesní školka. Více informací o chodu a fungování naleznete zde: Veškeré informace naleznete také na strana 15

16 Kyjov včera a dnes / leden 2014 Historické ohlédnutí... TOTO JE SKUTEČNÝCH 500,- Kč NEVĚŘÍTE? ČTĚTE PROSÍM DÁL!! Při zakoupení kabátu (dámského nebo pánského) nebo pánského obleku Vám při placení odečteme 500,- Kč, pokud odevzdáte tento vystřižený inzerát na pokladně. Na jeden zakoupený kus zboží lze vždy uplatnit jeden vystřižený inzerát v hodnotě 500,- Kč. Slevové inzeráty jsou nesčitatelné! Platí 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. Slevu 500,- Kč nelze uplatnit bez odevzdání vystřiženého inzerátu! Přijďte si vybrat oblek, kabát nebo cokoliv z naší široké nabídky zboží! Těšíme se na Vás!!! POZOR! AKCE NAVÍC! Při zakoupení jakékoliv košile obdržíte kravatu dle vlastního výběru zdarma! Kravaty máme v neskutečném množství druhů! Nakupujte supervýhodně! Obleky nabízíme od 1.999,- Kč (po využití této slevy tedy od 1.499,- Kč). Akci slevový kupon nelze kombinovat s jinou probíhající akcí na obleky a kabáty. KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák Adventní čas město Kyjov proměnil v místo, které připomínalo blížící se vánoční svátky nejenom výzdobou a vánočním stromem na náměstí, ale také řadou společenských setkání. Jedno z nich lákalo do Informačního centra. strana 16 Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky... Podělte se s ostatními o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu Těšíme se! Historické fotografie Emila Saulicha nabízí pohled do městského parku, kterým dříve vedla říčka, na budovu dnešního Klvaňova gymnázia, pohled na náměstí i Komenského ulici.

17 / leden 2014 Sport Indoor footbal league Kyjov odstartovala Už do třináctého ročníku vstoupila na konci listopadu Indoor footbal league Kyjov. Letos v ní o šampiona bojuje devět týmů. Neschází mezi nimi ani loňský vítěz Kapacity, který je zároveň organizátorem celého klání, které trvá přibližně tři měsíce. Hraje se ve sportovní hale skláren každou sobotu až do února. Hraje se devět kol, přičemž každý týden má jeden tým volno, protože máme lichý počet účastníků. Po odehraní základní části jeden celek vypadne a bude se hrát čtvrtfinále, semifinále a finále, uvedl spoluorganizátor soutěže Adam Paták. V úvodním kole padl Černý Petr na tým Kuci vopálení, který tak měl volno. Zbylých osm celků bojovalo ve čtyřech utkáních hraných na dvakrát třicet minut o první body v novém ročníku. Dařilo se hlavně favorizovaným týmům, které ukázaly svou kvalitu už v předchozích letech. Máme tři nováčky, a to Baník Lužice, Brumovice a Old Dogs. Za favority lze považovat Zweigeltrebe, Beastie Boys, Kuci vopálení a Kapacity, kteří jsou loňskými vítězi, doplnil hlavní organizátor ligy Miroslav Čada. V prvních zápasech vyhráli Kapacity nad Old Dogs 10:5, Zweigeltrebe nad Ocelitem 9:1, Nový svět nad Brumovicemi 12:4 a Beastie Boys nad Baníkem Lužice 13:2. Dlouhodobou tabulku střelců vede Miroslav Čada, který dvěma trefami do sítě Old Dogs zakulatil svou dosavadní bilanci na 150 branek. (red) Úspěšný rok kyjovského hokejbalu Rok 2013 je minulostí a my s nadšením očekáváme začátek jarních částí soutěží všech našich týmů. Přesto bych se chtěl poohlédnout za velmi vydařeným rokem našeho klubu. Naši starší žáci na jaře vybojovali bronzové medaile na Mistrovství České republiky. Mladší dorostenci hrají nejvyšší extraligovou soutěž. Mladší žáci mají výborně rozehranou soutěž MČR a pokud si udrží formu, mohou pomýšlet na příčky nejvyšší. Podařilo se nám složit tým minipřípravek. Jeho členové mají za sebou několik měsíců tvrdé práce a stihli odehrát tři náročné turnaje, kde si nevedli vůbec špatně. Třešničkou na dortu jsou naši reprezentanti. Hned čtyři hráči a jeden brankář byli nominováni do užšího výběru reprezentace České republiky v kategorii do 16 let. Další dva byli nominováni do reprezentačního výběru foto archiv HBK České republiky v kategorii do 14 let. Rok 2013 byl pro nás skutečně velmi úspěšný. V novém roce bychom chtěli na loňské úspěchy navázat. Nebude to vůbec lehké, ale uděláme všechno proto, abychom se nemuseli za naše výkony stydět. Na jaře proběhne Mistrovství světa v hokejbalu v Bratislavě. Byl by to obrovský úspěch, kdyby se tam dostali i naši hráči. Opět bychom pozvedli naše město, které je v hokejbale již velmi dobře známé. Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Rádi vás přivítáme na našem domácím hřišti na městském stadionu v Kyjově. Přijďte se jen podívat nebo si i zahrát. Budeme rádi. Více o nás na nebo facebook HBK Kyjov. Martin Vaculík, HBK Kyjov Prodej tenisových kurtů v Boršově Město Kyjov rozhodlo o koupi tenisových kurtů v Boršově za částku 800 tisíc Kč na konci roku 2012, a to z toho důvodu, že hrozilo nebezpečí zániku tohoto sportovního areálu. Ten sice do léta 2013 fungoval, ale pouze v omezené míře. Na jaře roku 2013 začal kurty provozovat Karel Novák. Jeho nájemní smlouva skončila na podzim roku V téže době se začal o koupi kurtů zajímat Jiří Kouřil, který chce s Karlem Novákem v areálu provozovat tenisovou školu a obnovit závodní tenis především pro mládež, a to do budoucna i v zimním období. Protože primárním úkolem města není provozovat tenisové kurty a budoucí nabyvatel je zárukou rozvoje tenisu v areálu v Boršově, rozhodlo v listopadu 2013 zastupitelstvo města o prodeji kurtů za částku 900 tisíc Kč, informoval tajemník MěU Kyjov Milan Jagoš. Chceme pokračovat v tenisové tradici, jako tomu bylo za fungování původních provozovatelů a zakladatelů tenisového klubu. I proto vzniklo občanské sdružení NTC Kyjov, které by areál mělo provozovat plnohodnotně, a to i v zimě. Pokud se nám podaří zajistit na zimní sezónu halu, budeme spokojeni, nastínil plány nový vlastník areálu Jiří Kouřil. Protože přilehlé zázemí nevlastníme, předpokládáme, po domluvě s městem, že nám umožní využívat zázemí Vaku společně s baseballisty formou zápůjčky. Důležitá je pro nás podpora města. Budeme dávat žádosti o příspěvky jako ostatní sportovní kluby v Kyjově, dodal. Určitě chceme pokračovat a věnovat se jak dětem, tak rekreačním hráčům. Na jaře chystáme nábor ve školkách, ve školách. Chtěl bych se věnovat závodním i rekreačním hráčům. Tenisová škola by měla fungovat se vším všudy. I když letos ještě družstva postavená nebudou, chtěl bych alespoň jeden celostátní turnaj v rámci Českého tenisového svazu, vyjádřil se předseda sdružení NTC Karel Novák. Až nová sezóna ukáže, jak vše půjde. Ta loňská začala pozdě, což mělo špatný vliv i na její pokračování. Závodní hráči a tenisová škola se rozprchli po celé jižní Moravě, dětí bylo málo. Rekreační hráči se vrátili, ale ne všichni. Domluvili si kurty v okolních vesnicích, nebylo proto zaplněno. Počítám s tím, že když se kurty nachystají včas, mohla by sezóna začít včetně dětí a rekreačních hráčů, uvedl Novák s tím, že tato zimní sezóna už se pro tenisty na kurtech konat nebude. Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné vycházky za každého počasí Vlkoš - Milotice 5 km, odjezd 9.07, vlak Archlebov - Ždánice 4,5 km, odjezd 8.56, bus Hýsly - rozhledna Johanka - Čeložnice 6 km, odjezd 8.59, bus Strážnice - Veselí nad Moravou 7,5 km, odjezd 8.37, vlakové nádraží Kelčany - Vracov 5 km, odjezd 8.59, bus ilustrační foto strana 17

18 Sport / leden let moderní gymnastiky na jižní moravě Moderní gymnastika slaví šedesátku a tak mají důvod k oslavě také kyjovské gymnastky. Na Slovácku oddíl funguje už téměř dvě desetiletí. Za tu dobu rukama trenérky Marcely Turečkové prošly stovky malých děvčátek. Gymnastický a taneční klub Kyjov od ledna 2013 nově funguje jako občanské sdružení. S gymnastikou v Kyjově začala současná trenérka a šéfka klubu Marcela Turečková coby bývalá závodnice. Na koberec se poprvé sama postavila ve čtyřech letech. Dnes slaví 40 let s gymnastikou, i když už pouze jako trenérka. Gymnastky v Kyjově nejdříve fungovaly jako kroužek pod Domem dětí a mládeže, později od roku 1999 jako školní sportovní klub při ZŠ Újezd. Sloučení škol pak napomohlo dalšímu kroku osamostatnění a založení nového klubu. 18. sezónu v Kyjově děvčátka proto začínají jako Gyta Kyjov Gymnastický a taneční klub Kyjov s novým logem, které v soutěži vytvořil Libor Chalás. Gyta s koncem roku ocenila nejlepší gymnastky a na akci s názvem Gymnastka roku měli příležitost i rodinní příslušníci posoudit, jak jsou děvčátka pohybově nadaná. Gymnastka roku je nová akce. Rozhodli jsme se, že ukážeme i veřejnosti, co jsme se za celý rok naučili. A oceníme nejlepší. Je to motivační soutěž pro všechny členky klubu, kde se nezapočítají jenom výsledky na závodech, ale i třeba docházka nebo další účast na různých akcích pořádaných klubem, vysvětlila Turečkové s tím, že jsou rozděleny do dvou skupin. Ta první jsou děvčátka 2006 a mladší, druhá skupina je narození 2005 a starší. V těch mladších zvítězila Matylda Kalkusová, která zároveň získala nejvíce bodů z obou kategorií a je absolutní vítězkou, v těch straších je to Katka Michalisková, doplnila šéftrenérka Gyty. Děvčata do klubu přichází ve věku tří nebo čtyř let. Začínají gymnastikou a postupně se učí základní cviky, které kdysi umělo každé dítě. Ve spojení s hudbou přidávají postupně náčiní - švihadlo, obruč, míč a končí stuhou. strana 18

19 KYJOVSKY MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza Skladba vysílacích hodin v programu TELEVIZE SLOVÁCKO od hodina A začátky vysílání v 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:01:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:25:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:35:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Téma týdne premiéra PO hodina B začátky vysílání v 19 / 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:01:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:09:00 Magazín Hodonín repríza 00:20:00 Magazín Kyjov premiéry ÚT, PÁ 00:31:00 Magazín Kyjov repríza 00:41:00 Magazín Veselí premiéra ÚT, PÁ 00:52:00 Magazín Veselí repríza hodina C začátky vysílání v 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:01:00 CZSK magazín premiéra ST 00:25:00 Regiony premiéra ČT 00:40:00 Téma týdne premiéra PO 00:45:00 Živá panoráma 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS ZLÍNSKÝ KRAJ JIŽNÍ MORAVA CZ/SK ZPRAVODAJSTVÍ placená inzerce Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) hodina D začátky vysílání v 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:17:00 Magazín Jižní Morava 00:17:20 Magazín Brněnské oko 00:17:30 Magazín Sport Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů BRNĚNSKO Komenského 547, Kyjov, tel.: mobil: , Provozní doba: Po Pá 8:00 12:00, 13:00 17:00, So 8:30 11:00 24hodinový program TV SLOVÁCKO v nabídce ITSELF a UPC AKTIVACE SLUŽEB SKYLINK MONTÁŽE A OPRAVY PRODEJ SATELITNÍ TECHNIKY VÝROBA KLÍČŮ, KLÍČOVÉ SYSTÉMY, ZÁMKY AUTOKLÍČE, ČIPOVÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLADAČE SERVISNÍ STŘEDISKO FAB, GUARD, MULTLOCK BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BEDEX ELEKTROS KLÍČ K BEZPEČÍ VAŠEHO DOMOVA Mimořádná nabídka NOVÝ SATELITNÍ HD PŘIJÍMAČ ZA 1/3 CENY S ROČNÍM PŘEDPLATNÝM JAKÉHOKOLIV ZÁKLADNÍHO BALÍČKU Skylink JEN ZA 999 KČ Reklama v Kyjovských novinách tel: Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 19

20 hradou a se zastřešeným stáním pro o vel. 3+1 v klidné ulici, vinař. obci auto. Cena ,- Kč Tel: Šardice. Cena: ,- Kč Tel BYT BEZ DALŠÍCH INVESTIC Chcete ihned bydlet a hledáte byt v Kyjově bez dalších nákladů do rekonstrukce? Byt 2+1 v osobním vlastnictví na Sídlišti U Vodojemu. Cena: Kč Tel: RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU V KLID.ULICI k prodeji patrový dům, ve Vracově, v klidné ulici, nepodsklepený s prostornou zahradou, hospodář. budovou a vjezdem z boční ulice. Cena: Kč Tel STATEK VHODNÝ PRO CHOVATELE KONÍ k prodeji přízemní dům 2+1, v Syrovíně, bývalý statek, s velkou zahradou, hospo. budovami a stodolou. Za stodolou je zahrada o výměře m 2. Cena: Kč Tel PĚKNÝ BYT KOUSEK OD CENTRA k prodeji DB 3+1 v Kyjově, který se nachází v cihlovém byt. domě s plastovými okny. Možnost koupit i s garáží. Cena: Kč Tel PRONÁJEM KANCELÁŘÍ I SKLAD. PROSTOR V obci Svatobořice - Mistřín nabízíme k pronájmu kancelářské prostory.všechny IS, dobrá dostupnost. Cena v RK Tel: Zajímavá nabídka k prodeji malometrážního bytu ve velmi atraktivní lokalitě v Kyjově. Cena: Kč Tel: BEZBARIÉROVÉ PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ přízemní, nízkonákladový dům 4+1, samostatně stojící v centru obce Syrovín. Cena: Kč Tel které proběhla celková rekonstrukce. Cena : ,- Kč Tel: K prodeji nabízíme zajímavě řešenou chalupu CHALUPA I K BYDLENÍ s terasou, venkovním krbem, udírnou, posezením a zahradou v obci Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín. Cena: Kč Tel S VLASTNÍM VYTÁPĚNÍM BYDLENÍ 7 KM OD KYJOVA k prodeji dům po rozsáhlé rekonstrukci v obci Žádovice. Za domem je zahrada o výměře 633 m 2. Cena: Kč Tel RODINNÝ DŮM 3 KM OD KYJOVA Rodinný dům ve Vlkoši, který je samostatně stojící se zahradou, podsklepený. Dům je napojen na ústř. plynové topení, obecní vodovod a má studnu. Cena: Kč Tel rekonstrukci v Kyjově. Nová plastová okna, nová koupelna.neváhejte a domluvte si prohlídku. Cena: ,- Kč Tel: RD 3+1 V KOUZELNÉ OBLASTI CHŘIBŮ Vám exkluzivně rodinný dům 3+1 v centru obce Jestřabice s velkým pozemkem a možností rekonstrukce na farmu. Cena: Kč Tel PĚKNÝ BYT V DOBRÉ LOKALITĚ k prodeji byt 3+1, v Kyjově, který prošel rekonstrukcí. Kousek od domu je obchod, MŠ, dětské hřiště, park. Cena: Kč Tel ZAJÍMAVÁ NABÍDKA ZA VÝBOR- NOU CENU k prodeji velmi pěkný rodinný dům 4+1 ve Vracově, který byl postaven v roce Vytápění na tuhá paliva. Nízké náklady na bydlení. Cena: Kč Tel PĚKNÝ NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM DŮM VE VINAŘSKÉ OBCI BYDLENÍ V ŽÁDANÉ LOKALITĚ DŮM ZA CENU DVOUPOKOJO- K prodeji V BLÍZKOST CENTRA VÉHO BYTU Vám k prodeji velmi nepod- ke koupi k prodeji men- přízemní pěkný dům sklepený byt 2,5 + 1 ší domeček v Kyjově, dům po v Kyjově. Byt po částečné o velikosti část. se nachází ve 6+1 v klidné lokalitě, s menší za- rekon. 2.patře, ve SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DŮM BYT ZA DOBROU CENU V KYJOVĚ BYDLENÍ VE VRACOVĚ U LESA KOUSEK OD KYJOVA velmi zají- k prodeji k prodeji mavý dům dům 5+1 ve 6+1, ve Věteřově. Nedaleko byt 2kk Vracově domu v Ky- krásná vysá- je les a je zde jově, s bezbariérovým přístupem zená zahrada, krytý bazén, klimatizace velmi dobré spoj. jak do Kyjova, tak o výměře 54,9 m 2, který má vlastní v celém domě. i do Brna. Cena: Kč Tel vytápění. Cena: ,- Kč Tel Cena: Kč Tel strana 20 placená inzerce

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZE ZŠ 2009 4. ROČNÍK na téma: JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ Záměrem soutěže je podpora výchovy k toleranci a inspirace dětí a mládeže k zamyšlení se nad svými vztahy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

ŠAMANKA - červnové akce

ŠAMANKA - červnové akce ŠAMANKA - červnové akce Datum Čas akce místnost bližší informace 1.6.15 1.6.15 Kytarový recitál Lubomíra Dočkala O cestě do pralesa (nejen) pro Nejen klasická koncertní kytara, ale například i interpretace

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více