- Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management"

Transkript

1 :: liner : : equipment :: services - Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management inteligentní systém Unikátní! vytvrzování UV světlem

2 Rozdíl je v systému Sklolaminátové rukávce společnosti pro nejvyšší požadavky I stalace AlPhAli eru - čistá, bezpečná, rychlá a s dlouhou životností Bezvýkopová sanace bezešvými sklolaminátovými s rukávci a inovativním vytvrzováním UV světlem se v praxi osvědčila jako hospodárný postup. nabízí prostřednictvím technologie Alphaliner kompletní sanační systém se vzájemně přesně sladěnými komponenty. Úseky kanálů, sanované systémem Alphaliner, dosahují životnosti minimálně 50 let, a tím umožňují dlouhodobé odpisy investicí. Technologie Alphaliner Servis & poradenství Moderní technologie Alphaliner společnosti se vyznačuje nejen nejrychlejšími vytvrzovacími časy ale také rychlým a zvláště hospodárným provedením sanačních prací. Prostřednictvím technologie Alphaliner Vám nabízíme rukávcovou vložku nejnovější generace s přesně defi novanou abrazi vzdornou vrstvou, která má díky svému návrhu a složení speciální přednosti oproti konvenčním rukávcovým technologiím. Oblast použití technologie Alphaliner zahrnujte odvodňovací potrubí o jmenovitých světlostech v rozsahu DN150 - DN1300. Kromě tradičních dimenzí lze v tomto rozsahu vyrobit také rukávce individuálních světlostí. Technologie UV vytvrzování Technologie vytvrzovaní vyvinutá a vyráběná společností je přesně přizpůsobena požadavkům Alphalineru a umožňuje tak dosažení optimální a trvalé kvality konečného produktu. Velká rozmanitost technických variant včetně vhodného vybavení nabízí optimální řešení pro kruhové, vejčité,tlamové, obdélníkové a speciální profi ly. Uživatelé technologie Alphaliner společnosti mohou stavět na komplexních službách a kompetentním poradenství. Nabídka zahrnuje služby od poradenství při plánování projektu přes uživatelská školení až po podporu při instalaci rukávce. TQM - Total Quality Management Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Pro nekompromisně dobré výsledky sázíme na náš systém managementu kvality TQM, který je unikátní v oboru sanací kanalizací. Výroba rukávců, instalační proces, aplikační technika a příslušenství, jakož i naše kvalifi kované poradenské a servisní služby podléhají průběžné kontrole kvality nejvyššího standardu. Instalace a vytvrzování Alphalineru se vyznačuje snadnou manipulací na stavbě a celkovým rychlým provedením. Za jeden pracovní den je možné sanovat až 300 metrů kanalizace, což umožňuje její opětovné zprovoznění v nejkratší možné době. Podstatně se tak redukují dopravní omezení, hluk a znečištění vlivem stavby. Sanace kanalizace Alphalinerem probíhá v deseti krocích: ::1 Příprava sanovaného úseku kanalizace čištěním, a příp. frézováním ::2 Kontrola kvality 1: Prohlídkou TV kamerou se zjistí stav sanovaného úseku ::3 Přípravná opatření před zatažením: Před zatažením Alphalineru je do sanovaného úseku zatáhnuta ochranná fólie, tak aby nedošlo k jeho poškození. ::4 Zatažení rukávce: Alphaliner je vtažen přes šachtu do sanovaného úseku kanalizace lanovým navijákem, příp. za pomoci dopravního pásu a následně nafouknut. ::5 Kontrola kvality 2: Rozvinutí rukávce je zkontrolováno TV kamerou integrovanou ve světelném zdroji (řetězu) ::6 Vytvrzení vložky pomocí speciálních UV lamp ::7 Kontrola kvality 3: Proces vytvrzování je kontrolován a dokumentován online na základě měřených parametrů vytvrzování ::8 Kontrola kvality 4: Kontrola těsnosti a odběr vzorku rukávce pro kontrolu kvality ::9 Dokončení: Napojení konců rukávce na šachtu a otevření domovních přípojek frézovacím robotem (napojení rukávce na domovní přípojky se provede kloboukovým profi lem nebo injektáží) ::10Kontrola kvality 5: Závěrečná prohlídka TV kamerou s vytvořením předávací dokumentace Návrhová životnost kanalizací sanovaných Alphalinerem je 50 let. Rychlé vytvrzení rukávce pro rychlé provedení stavby. Sanace provedené technologií Alphaliner se vyznačují svou rychlostí a dlouhou životností. Za jeden pracovní den je možné sanovat úseky dlouhé až 300 m. instalaci rukávce

3 kvalitní konstrukce a nejlepší mechanické vlastnosti Konstrukce rukávce Alphaliner Navržená pro dlouhou životnost Vložka Alphaliner se vyznačuje bezešvou konstrukcí. Ta zaručuje nejvyšší stabilitu bez slabých míst ve spojích. Rovnoměrná expanze po obvodu vložky zaručuje těsné přilnutí ke starému potrubí. konstrukci rukávce Kruhový profi l Vnější folie tvoří ochranu před styrenem a UV zářením Speciální vícevrstvá kompozitní fólie, která chrání rukávce proti poškození na kontaktu s vodou a předčasnému vytvrzení vlivem slunečního záření. Bandážový efekt zaručuje rovnoměrnou expanzi vložky. r H=2r Konstrukce Alphalineru je navržená z materiálů nejvyšší kvality. Speciální vlákna z ECR skla a použité polyesterové nebo vinyl esterové pryskyřice jsou optimalizovány pro vytvrzování UV světlem. Tato technologie umožňuje rychlé vytvrzování UV světlem a kvalitní konečný produkt s dlouhou životností. Vyztužený sklolaminát pro vysokou únosnost Vrstvy skelných vláken z ECR skla s polyesterovou pryskyřicí pro komunální odpadní vody nebo s vinyl esterovou pryskyřicí pro průmyslové odpadní vody. Jednotlivé vlákna jsou rovnoměrně nasycené tak, aby odolávaly nejvyššímu zatížení, a vytváří optimální systém pro rychlé vytvrzení UV světlem Tlamový profi l r B=2r H=1,5r 2r Technicky nejlepší varianta pro každou aplikaci S Alphalinerem 500, Alphalinerem 1200 a Alphalinerem 1500 nabízí společnost tři typy rukávců, které se liší prostupností světla, což je důležité pro lepší vytvrzení, a také orientací skelných vláken, a tím výslednými mechanickými vlastnostmi. V závislosti na statických požadavcích je tím vždy k dispozici výběr optimální varianty pro dané sanační opatření. Konstantní kvalita výroby Proti abrazivní/ochranná protichemická vrstva (cca 0,5 mm) podle DWA A a DIN EN ISO Alphaliner společnosti je první rukávec s přesně defi novanou tloušťkou proti abrazivní a ochranné protichemické vrstvy. Tím dosahuje Alphaliner nejvyšší odolnosti proti otěru, vysokotlakému proplachu i chemickým látkám Vnitřní styren nepropustná folie Transparentní třívrstvá UV propustná kompozitní folie slouží jako montážní pomůcka. Po vytvrzení se odstraní. Vejčitý profi l r/2 r 3/2r r/2 H=3r B=2r Rukávce Alphaliner se vyrábí kontinuálním vinutím v délkách až do 300 metrů. Před vlastním navíjením jsou jednotlivé role skelných vláken speciálně vyvinutých pro tento způsob výroby rovnoměrně nasyceny polyesterovou nebo vinyl esterovou pryskyřicí na impregnační lince. Vysoká produktivita a kontinuálně vysoká kvalita jsou pilíři výrobního procesu. Výrobní procesy jsou sledovány a systematicky kontrolovány. Veškeré data z kontroly materiálu a výrobního procesu jsou ukládány a dokumentovány v databázi. Jakékoliv odchylky se pracovníkům výroby a vedoucím pracovníkům zobrazují online. Mechanické vlastnosti Alphaliner500 Alphaliner1200 Alphaliner1500 ISO 178 EN 1228 ISO 178 EN 1228 ISO 178 EN 1228 Krátkodobý modul pružnosti, 5 % kvantil 8400 N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Dlouhodobý modul pružnosti 5 % kvantil 5250 N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Krátkodobé napětí v ohybu 5 % kvantil 180 N/mm N/mm N/mm 2 Dlohodobé napětí v ohybu, 5 % kvantil 112 N/mm N/mm N/mm 2 Redukční součinitel pro životnost 50 let A1 1,60 1,33 1,33 Délka až 300 m až 300 m až 300 m Tloušťka stěny 3-28 mm 3-28 mm 3-28 mm Zařazení dle DWA Alphaliner je zabalený a chráněný proti UV záření. Takto může být skladován celé měsíce bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu. Konstrukce Alphalineru je tvořena vzájemně přesně sladěnými komponenty. To je základem pro kvalitu a dlouhou životnost.

4 Nejdelší Alphaliner: V La Saussaz (F) byl nainstalován doposud nejdelší rukáv Alphaliner o délce 330 metrů. Sanované potrubí mělo průměr DN 400. Na těchto službách můžete stavět Alphaliner ověřená technologie pro velké profily Produkt Alphaliner je z hlediska pojetí kvality společnosti hotový tehdy, když je nainstalovaný. Uživatelé naší technologie proto mohou v případě potřeby využít naše rozsáhlé servisní služby, aby tak byla zajištěna optimální kvalita sanačního projektu. Technologie Alphaliner se osvědčuje zejména při sanaci kanalizací velkých dimenzí. Zde se zvláště efektivně uplatňují výhody konstrukce vložky optimalizované pro vytvrzovací UV zařízení společnosti s velmi krátkými vytvrzovacími časy. Při sanaci velkých profi lů musí být výroba, logistika a manipulace na stavbě vzájemně přesně koordinované. Pro přepravu rukávců o hmotnosti několika tun již byly realizovány alternativní logistické koncepty, například pomocí výměnných kontejnerů. Na stavbě probíhá stejnoměrné vtahování velkých rukávců do kanalizace pomocí mobilních pásových dopravníků. Konstantní výkon vytvrzovací UV technologie společnosti s výkonem vytvrzování až W umožňuje rychlé, a tím také hospodárné vytvrzování. Nově vyvinutý produkt Alphaliner 1500 umožňuje vytvrzování rukávců s tloušťkami stěn větších než 10 mm jen UV světlem. Jen ve výjimečných případech je tak nutné použít rukávce s kombinovaným vytvrzováním, které musí být skladované v permanentně chlazených prostorách. Touto inovací se stává celý proces jednodušší, fl exibilnější a cenově výhodnější. Společnost spolupracuje jen s autorizovanými partnery v oboru sanací. To je rozhodující předpoklad pro vysokou kvalitu, nutnou pro dlouholeté provozování sanovaných potrubí. Services nabízí: :: Školicí středisko V našem školicím středisku školíme pracovníky našich zákazníky v různých procesech aplikační techniky a provádění sanací. Počínaje základním vzděláváním nových pracovníků v tomto odvětví přes další vzdělávání zkušených vedoucích až po témata pro management. :: Aplikační a technická podpora Naši aplikační technici jsou specialisté se špičkovým vzděláním a znalostmi v oblasti sanací potrubních vedení technologií Alphaliner a UV vybavením společnosti RELINE- EUROPE. Prostřednictvím podpory přímo na stavbě jsou všem partnerským fi rmám v nejkratší možné době k dispozici poznatky z dalšího vývoje a zkušenosti z praxe. Tím je zaručena instalace kvalitního produktu Alphaliner vždy na nejvyšší úrovni. Naši aplikační technici mohou podpořit týmy uživatelů také při realizaci speciálních projektů. :: Organizační poradenství/poradenství Podporujeme fi rmy profesionálním poradenstvím při vytváření a budování samostatných týmů pro realizace sanačních projektů. Efektivní struktury zajišťují trvalé hodnoty z jejich podnikatelských aktivit. :: RE.DESK Prostřednictvím informační platformy RE.DESK nabízíme našim partnerům online přístup k důležitým dokumentům jako jsou aplikační příručky, postupy, formuláře, technické listy, statické výpočty, přehledy vybavení a další informace o materiálech a technologiích. services technologii 7% : Podíl velkých profilů na celkové produkci Celkové množství DN150 - DN800 Celkové množství > DN800 Services nabízí školení přímo u zákazníka.

5 Vyvinuto na míru k Alphalineru nabízí uživatelům na míru vyvinuté vybavení k Alphalineru pro úspěšné provádění sanační projektů. Inovativní UV technologie je vyvíjena a vyráběna ve vlastním závodě. Tato technologie byla vyvinuta odborníky pro použití v praxi. To se projevilo mnoha inteligentními inovacemi. Vytvrzovací UV zařízení společnosti tak disponují nejvyšším vytvrzovacím výkonem na trhu a jsou vybaveny inteligentním kontrolním systémem, který automaticky vyrovnává pokles výkonu jednotlivých UV lamp. UV zařízení společnosti UV vytvrzovací zařízení společnosti umožňují díky odstupňované regulaci výkonu používaných UV lamp od 400 do 2000 W nejvyšší rychlost vytvrzování a je možné je optimálně přizpůsobit pro specifi cké požadavky jednotlivých kanalizací. :: UV lampy s výkonem 400, 1000 nebo 2000 W. Unikátní: Lampy s možností regulace ve výkonnostních stupních od 400 W :: Nepřetržitá kontrola výkonu používaných UV lamp. Unikátní: Pokles výkonu jednotlivých UV lamp se automaticky vyrovnává. :: Profesionální ovládání, tvorba protokolů a dokumentace :: Geometrie světelného zdroje a počet UV lamp přizpůsobena průměru rukávce :: Rychlosti vytvrzování závisí na průměru a tloušťce stěny rukávc :: UV lampy nejlépe vyhovují UV iniciátorům v použitých pryskyřicích Vytvrzovací UV zařízení společnosti Tři varianty pro individuální požadavky REE 400 :: DN Toto mobilní UV vytvrzovací zařízení je vhodné zejména pro firmy, které chtějí začít se sanacemi UV rukávcem, nebo sanační projekty realizovat jen příležitostně. Zařízení je dimenzováno pro vytvrzování rukávců v dimenzi DN150 až DN500, délka kabelu je 150 metrů a vytvrzovací výkon 9 x 400 W. Zařízení lze dodat ve variantě: :: Mobile REE 1000 :: DN Zařízení REE 1000 nabízí optimální UV technologii pro sanaci všech průměrů až do DN1300 pomocí moderního a výkonného UV zařízení. S délkou kabelu až 300 metrů a s vytvrzovacím výkonem až 9 x 1000 W je pomocí tohoto zařízení možná rychlá a hospodárná sanace i velkých délek. Zařízení lze dodat ve dvou variantách: :: Mobile :: Professional (vestavba v nákladním vozu). REE 2000 :: DN Zařízení REE 2000 nabízí světově nejvýkonnější UV technologii pro sanaci všech průměrů do DN1300. S výkonem záření až 6 x 2000 W je toto zařízení vhodné zejména pro hospodárnou sanaci velkých průměrů s velkou tloušťkou stěn. Zařízení lze dodat ve dvou variantách: :: Mobile :: Professional (vestavba v nákladním vozu). vybavení Inovativní konstrukce světelného zdroje zajišťuje úplné a rovnoměrné vytvrzení všech částí rukávce UV lampami..

6 Zajištění kvality je nejvyšší prioritou TQM Total Quality Management Systém TOM společnosti zahrnuje kontrolu a řízení kvality v celém řetězci od surovin až po vytvrzení Alphalineru na stavbě. Veškeré kvalitativní data jsou přitom ukládány do speciální databáze. Kvalitativní výsledky dokumentují pravidelné zprávy o jakosti, které jsou dále využívány partnery společnosti Zajištění kvality na stavbě :: Kontrola zařízení a veškerých materiálů :: Monitoring instalace rukávce, především zatahovacích sil a parametrů vytvrzování :: Permanentní kontrola instalačního procesu :: Kompletní dokumentace Kontrola kvality a dokumentace :: Zkoušení vzorků, vyhodnocení výsledků, dokumentace Schéma TQM: Uživatel Alphalineru Zkoušky materiálu :: Zkouška tlakem ve vrchlíku :: 24 h krípový faktor :: Určení obsahu zbytkového styrenu :: DDK dynamická diferenční kalorimetrie :: Spektrální analýza :: Určení obsahu plniva a obsahu skla :: Kontrola těsnosti laminátu Koordinované vytvrzování Alphalineru Ukládání dat ze staveb a dat rukávců do databáze Přejímková kontrola surovin a kontrolované uvolnění do výroby Pryskyřice, skelná vlákna, folie atd. :: Kontrola kvality sledováním procesních údajů rukávců a dokumentace v systému TQM :: Statistické vyhodnocení dosažené kvality :: Průběžné zlepšování - produktivity - kvality - výrobku :: RE-Desk Kontrola procesu: Podíl pryskyřice, podíl skelné výztuže, struktura stěny Elektronické měření tloušťky stěny a délky Automatické ukládání procesních dat do databáze Zajišťování kvality při výrobě rukávců :: Suroviny od kvalifi kovaných dodavatelů :: Přejímková kontrola surovin :: Průběžná kontrola jednotlivých procesních kroků :: Kompletní dokumentace Zajištění kvality v logistice :: Přeprava, i po celém světě, ve vhodných přepravních obalech :: Dokumentace přepravy TQM Koordinovaná instalace na stavbě za použití vybavení fi rmy Výstupní kontrola výrobku Metoda Alphaliner má tyto národní schválení :: DIN EN ISO 9001:2008 AT09/0303 :: Německo: - schválení DIBt Z Güteschutz Kanalbau e.v. (Ochrana jakosti kanalizačních staveb) Značka kvality RAL pro výstavbu kanalizace S27.32 :: Švýcarsko: - Schválení QUiK Nr /06 :: Francie: :: Dánsko: - CSTB 17/ Dánská kontrolní Nr ustanovení /06 č. CVR Všechny oddělení společnosti zavedly systém managementu kvality, certifikovaný podle ISO 9001:2008. Total Quality Management společnosti : Zajištění kvality ve výrobě, v logistice a na stavbě, včetně kontroly a dokumentace.

7 :: liner :: equipment : : services AG Große Ahlmühle Rohrbach Fon Fax: O společnosti Koncern byl založen v roce 2009 a od té doby se etabloval jako mezinárodní dodavatel sanačních systémů pro sanace potrubí. se zaměřuje na moderní bezvýkopové technologie pro sanace potrubí v těchto oblastech: sanace odpadních potrubí a domovních přípojek, ale tak vybrané systémy tlakových vedení. Koncern se zaměřuje na kanalizační systém jako celek. Pomocí inovativních řešení, vyvinutých na základě praktických zkušeností, přispíváme k hospodárně a trvanlivě provedeným sanacím. Technologie & služby pro bezvýkopové sanaci potrubí :: Bezvýkopové technologie pro sanace potrubí :: Vybavení :: Servis Jsme zde pro Vás po celém světě!

Zkoušky sanačních rukávů

Zkoušky sanačních rukávů Seminář SOVAK Roztoky (CZ), 18. února 2016 Zkoušky sanačních rukávů metody, výsledky, vyhodnocení Dieter Homann - vedoucí zkušebního místa pro stavební výrobky - IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur

Více

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm 3.-4.11.2009 Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm Ing. Martin Soudek, Ph.D. Folie Nr.1 Stav před rekonstrukcí Lokalizace Vodovodní přivaděč Chrudim Pardubice Poloha přivaděče Celková

Více

Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici

Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici Milan Vácha starosta ZEPRIS Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry V Praze dne 10. 10. 2014 CENOVÁ NABÍDKA 2014130 Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici

Více

bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů

bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou metodu sanace tlakové kanalizace,

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

Výměny vodovodních řadů

Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace vodovodních potrubí tkaninovým rukávcem do provozního přetlaku 10 barů starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Práce a dodávky HSV 952 980,00 Doprava mechanizace a příprava a zajištění stavby 19 475,00 2 Tlakový vůz Ks 18,000 300,00 5 400,00 3 Kamerový vůz Ks 12,000 300,00 3 600,00 4 Montážní vůz Ks 3,000 300,00

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Výměny vodovodních řadů

Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace vodovodních potrubí tkaninovým rukávcem do provozního přetlaku 40 barů starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou

Více

bezvýkopové sanace kanalizačních stok samonosným tkaninovým rukávcem

bezvýkopové sanace kanalizačních stok samonosným tkaninovým rukávcem bezvýkopové sanace kanalizačních stok samonosným tkaninovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou metodu sanace kanalizačního

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Drain Back Systemy. Made in Germany

Drain Back Systemy. Made in Germany Drain Back Systemy Made in Germany Špičková technologie Made in Germany Kromě vysoce výkonných plochých kolektorů vyrábí společnost STI produkt nazvaný Drain Back Systemy. Dlouholeté zkušenosti z oblasti

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Stavby a sanace ocelových a železobetonových skladovacích nádrží. www.tankbau.com

Stavby a sanace ocelových a železobetonových skladovacích nádrží. www.tankbau.com Stavby a sanace ocelových a železobetonových skladovacích nádrží Stavby, sanace a přestavby ocelových a železobetonových nádrží pro skladování hořlavých či nehořlavých kapalin nebezpečných pro životní

Více

Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů

Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů Unikátní řešení s kvalitou svařovaného spoje, který si zachovává všechny výhody montáže spoje hrdlového Environment is our challenge Unikátní řešení

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Sanace vodovodních, plynovodních a kanalizačních potrubí

Sanace vodovodních, plynovodních a kanalizačních potrubí Sanace vodovodních, plynovodních a kanalizačních potrubí Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na stavby v oboru vodního hospodářství. V současnosti se spektrum naší činnosti rozprostírá

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz MULTINORM Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Kvalitní sklepní světlík Kvalitní sklepní svût www.ronn.cz MEA MULTINORM osvědčené a spolehlivé. Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití

Více

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood + Profesionální brusivo nejnovější generace Nejnovější generace klasické 1919 siawood nastavuje nové standardy ve stacionárním broušení

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min

Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla LuminiGrow 200R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ uspořádání komponentu 30-75 90-200 201-500 4 Odlučovací systém 1 Air Control (řídicí jednotka) 2 Hnací systém 3 Kompresor 4 Chladicí

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP. Vyhovuje normě IEC 60800:2009 Vnější plášť z PVC Instalace při nízkých teplotách až 5 C Kulatý průřez Plné stínění 360 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP Ceník nového kabelu

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

S VODNÍM NÁSTŘIKEM Dopravní množství: 0.86 12.26 m 3 /min

S VODNÍM NÁSTŘIKEM Dopravní množství: 0.86 12.26 m 3 /min BEZolejové ŠROUBOVÉ KOMPRESORY S VODNÍM NÁSTŘIKEM Dopravní množství: 0.86 12.26 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ VODY - perfektní kvalita stlačeného vzduchu díky vícestupňovému odloučení

Více

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady BOLLFILTER Automatik TYP 6.04 Bayer AG Bayer AG Vysoká kvalita s nízkými náklady Úkol Plně automatická ochranná filtrace pro průtokové množství až 18 m 3 /h Plně automatizovaná ochranná filtrace s relativně

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz Teleskopické pružiny DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 01 100 035105 HESTEGO s. r. o. Na Nouzce 7, CZ 682 01 Vyškov tel. +420 517 321 011 fax +420 517 321 010 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz Teleskopické

Více

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal Ploché střechy konstrukce a řešení Sika-Trocal Sika-Trocal: materiály řešení reference Sikaplan Typ G Střešní fólie s volným uložením mechanicky kotvená. Nosná konstrukce trapézový plech Sikaplan G (světle

Více

On-line datový list FLOWSIC300 PLYNOMĚR

On-line datový list FLOWSIC300 PLYNOMĚR On-line datový list FLOWSIC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC300 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

PressurePipe 26.1.2007 16:48 Str. 1. Sanace tlakových a kanalizačních potrubí

PressurePipe 26.1.2007 16:48 Str. 1. Sanace tlakových a kanalizačních potrubí PressurePipe 26.1.2007 16:48 Str. 1 Sanace tlakových a kanalizačních potrubí PressurePipe 26.1.2007 16:48 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

Kögel Skříňová vozidla

Kögel Skříňová vozidla Kögel Skříňová vozidla Obrázky Ilustrační mohou obrázek obsahovat / může zvláštní obsahovat výbavu / výrobky zvláštní podléhají výbavu neustálým technickým změnám Proč se vlastně hovoří o inženýrském umění?...

Více

Zpráva o identifikaci zdrojů balastních vod v Rokytnici nad Jizerou

Zpráva o identifikaci zdrojů balastních vod v Rokytnici nad Jizerou Zpráva o identifikaci zdrojů balastních vod v Rokytnici nad Jizerou Vypracoval: SčVK, a.s., Oblastní závod Turnov Vojtěch Regál DiS, technickoprovozní referent OZ Turnov Ing. Petr Pěnička, zástupce ředitele

Více

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla Z praxe pro praxi Geotermální systém pro tepelná čerpadla Z.I.S. Kunststoff GmbH Geotermální systém pro tepelná čerpadla Jedno- a Dvouokruhová sonda z PE 100-RC [resistant to crack] Vlastnosti pata sondy

Více

Technické podmínky kruhového potrubí pro vzduchotechniku

Technické podmínky kruhového potrubí pro vzduchotechniku Technické podmínky kruhového potrubí pro vzduchotechniku 1. Provedení Potrubí se skládá z trub, tvarových dílů a příslušenství, uvedených v tab. 1. Prvky potrubí jsou konstruovány pro spojování zasouváním

Více

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT Maximální energetická efektivita Využití odapdního tepla dle individuálních potřeb Plně automatizováno Nenáročný provoz Kompaktní a robustní konstrukce z nerezové

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě.

Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě. _ SILNÍ VYTRVALCI V TŘÍSKOVÉM OBRÁBĚNÍ Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě. Inovace výrobku Řešení PKD NÁSTROJE PKD: PRODUKTIVITA V SÉRIOVÉ VÝROBĚ S NÁSTROJI MODCO. Pro zkušené profesionály

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY Použití Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI

REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI REHAU systémy INOVATIVNÍ SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ OD ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB AŽ PO VODNÍ MANAGEMENT ŠETŘÍCÍ ZDROJE REHAU je vedoucím

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420) Havel composites s.r.o. Svésedlice 67 783 54, Přáslavice Česká Republika tel. (+420) 585 129 010 fax (+420) 585 129 011 www.havel-composites.com Tkaniny ze skelné příze typu E. Příze má úpravu (sizing)

Více

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru PÍSTOVÉ KOMPRESORY Objem od 150 4.470 l/min Pístové do 400 baru 6... bezolejové / mazné - jako agregát... 239 309 279 469 609 559 759 859 Mazné Agregát Max. koncový tlak Sací výkon Dopravní Výkon motoru

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

Edition 11/2003. Odlučovače ropných látek z POLYESTERU velkoprůtokové od 20 do 200 l/s

Edition 11/2003. Odlučovače ropných látek z POLYESTERU velkoprůtokové od 20 do 200 l/s Edition 11/2003 Odlučovače ropných látek z POLYESTERU velkoprůtokové od 20 do 200 l/s Odlučovač ropných látek z polyesteru 20 až 200 l/s. 15 let záruka Vyrobeno vinutím vlákna z kompozitního materiálu.

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

STATICKÁ KOMPENZACE MERUS SVC. Efektivní a spolehlivé řešení kvality el. energie pro těžký průmysl a služby.

STATICKÁ KOMPENZACE MERUS SVC. Efektivní a spolehlivé řešení kvality el. energie pro těžký průmysl a služby. STATICKÁ KOMPENZACE MERUS SVC Efektivní a spolehlivé řešení kvality el. energie pro těžký průmysl a služby. ŘEŠENÍ KVALITY EL. ENERGIE NA MÍRU PRO VAŠE POTŘEBY Hledáte řešení pro zlepšení produktivity,

Více

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz HBM Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz http://www.hbm.cz - v roce 1938 byl vynalezen první drátkový tenzometr - v roce 1952 byla technologie výroby změněna -> vznik fóliového tenzometru Tenzometr Tenzometry

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante

trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante trak Xchange trak Xchange Zařízení na výměnu

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

S ohřevem HDS 12/14-4 ST. Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání

S ohřevem HDS 12/14-4 ST. Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání S ohřevem HDS 12/14-4 ST Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.699-919.0

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400 Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Komunikační technologie se rozvíjejí rychlým tempem, přičemž měřicí

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Vsakovací a retenční systémy

Vsakovací a retenční systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Vsakovací a retenční systémy 196 Vsakovací a retenční systémy ACO Stormbrixx Základní prvky 200 Příslušenství 201 197 Vsakovací a retenční

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem

BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem srpen 2007 BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem Použítí KATALOGOVÝ LIST Potrubní oddělovač BA295l je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

Produktový list BSH CECO

Produktový list BSH CECO Produktový list BSH CECO Základní popis Vrstvený lepený hranol v dřevině smrk (Picea abies), přímý, vyrobeno na zakázku v SRN firmou NORDLAM GmbH dle EN 386/14080 jako výrobek certifikovaný prodávajícím

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více