- Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management"

Transkript

1 :: liner : : equipment :: services - Sklolaminátový rukávec - technologie UV vytvrzování - TQM - Total Quality Management inteligentní systém Unikátní! vytvrzování UV světlem

2 Rozdíl je v systému Sklolaminátové rukávce společnosti pro nejvyšší požadavky I stalace AlPhAli eru - čistá, bezpečná, rychlá a s dlouhou životností Bezvýkopová sanace bezešvými sklolaminátovými s rukávci a inovativním vytvrzováním UV světlem se v praxi osvědčila jako hospodárný postup. nabízí prostřednictvím technologie Alphaliner kompletní sanační systém se vzájemně přesně sladěnými komponenty. Úseky kanálů, sanované systémem Alphaliner, dosahují životnosti minimálně 50 let, a tím umožňují dlouhodobé odpisy investicí. Technologie Alphaliner Servis & poradenství Moderní technologie Alphaliner společnosti se vyznačuje nejen nejrychlejšími vytvrzovacími časy ale také rychlým a zvláště hospodárným provedením sanačních prací. Prostřednictvím technologie Alphaliner Vám nabízíme rukávcovou vložku nejnovější generace s přesně defi novanou abrazi vzdornou vrstvou, která má díky svému návrhu a složení speciální přednosti oproti konvenčním rukávcovým technologiím. Oblast použití technologie Alphaliner zahrnujte odvodňovací potrubí o jmenovitých světlostech v rozsahu DN150 - DN1300. Kromě tradičních dimenzí lze v tomto rozsahu vyrobit také rukávce individuálních světlostí. Technologie UV vytvrzování Technologie vytvrzovaní vyvinutá a vyráběná společností je přesně přizpůsobena požadavkům Alphalineru a umožňuje tak dosažení optimální a trvalé kvality konečného produktu. Velká rozmanitost technických variant včetně vhodného vybavení nabízí optimální řešení pro kruhové, vejčité,tlamové, obdélníkové a speciální profi ly. Uživatelé technologie Alphaliner společnosti mohou stavět na komplexních službách a kompetentním poradenství. Nabídka zahrnuje služby od poradenství při plánování projektu přes uživatelská školení až po podporu při instalaci rukávce. TQM - Total Quality Management Kvalita je pro nás nejvyšší prioritou. Pro nekompromisně dobré výsledky sázíme na náš systém managementu kvality TQM, který je unikátní v oboru sanací kanalizací. Výroba rukávců, instalační proces, aplikační technika a příslušenství, jakož i naše kvalifi kované poradenské a servisní služby podléhají průběžné kontrole kvality nejvyššího standardu. Instalace a vytvrzování Alphalineru se vyznačuje snadnou manipulací na stavbě a celkovým rychlým provedením. Za jeden pracovní den je možné sanovat až 300 metrů kanalizace, což umožňuje její opětovné zprovoznění v nejkratší možné době. Podstatně se tak redukují dopravní omezení, hluk a znečištění vlivem stavby. Sanace kanalizace Alphalinerem probíhá v deseti krocích: ::1 Příprava sanovaného úseku kanalizace čištěním, a příp. frézováním ::2 Kontrola kvality 1: Prohlídkou TV kamerou se zjistí stav sanovaného úseku ::3 Přípravná opatření před zatažením: Před zatažením Alphalineru je do sanovaného úseku zatáhnuta ochranná fólie, tak aby nedošlo k jeho poškození. ::4 Zatažení rukávce: Alphaliner je vtažen přes šachtu do sanovaného úseku kanalizace lanovým navijákem, příp. za pomoci dopravního pásu a následně nafouknut. ::5 Kontrola kvality 2: Rozvinutí rukávce je zkontrolováno TV kamerou integrovanou ve světelném zdroji (řetězu) ::6 Vytvrzení vložky pomocí speciálních UV lamp ::7 Kontrola kvality 3: Proces vytvrzování je kontrolován a dokumentován online na základě měřených parametrů vytvrzování ::8 Kontrola kvality 4: Kontrola těsnosti a odběr vzorku rukávce pro kontrolu kvality ::9 Dokončení: Napojení konců rukávce na šachtu a otevření domovních přípojek frézovacím robotem (napojení rukávce na domovní přípojky se provede kloboukovým profi lem nebo injektáží) ::10Kontrola kvality 5: Závěrečná prohlídka TV kamerou s vytvořením předávací dokumentace Návrhová životnost kanalizací sanovaných Alphalinerem je 50 let. Rychlé vytvrzení rukávce pro rychlé provedení stavby. Sanace provedené technologií Alphaliner se vyznačují svou rychlostí a dlouhou životností. Za jeden pracovní den je možné sanovat úseky dlouhé až 300 m. instalaci rukávce

3 kvalitní konstrukce a nejlepší mechanické vlastnosti Konstrukce rukávce Alphaliner Navržená pro dlouhou životnost Vložka Alphaliner se vyznačuje bezešvou konstrukcí. Ta zaručuje nejvyšší stabilitu bez slabých míst ve spojích. Rovnoměrná expanze po obvodu vložky zaručuje těsné přilnutí ke starému potrubí. konstrukci rukávce Kruhový profi l Vnější folie tvoří ochranu před styrenem a UV zářením Speciální vícevrstvá kompozitní fólie, která chrání rukávce proti poškození na kontaktu s vodou a předčasnému vytvrzení vlivem slunečního záření. Bandážový efekt zaručuje rovnoměrnou expanzi vložky. r H=2r Konstrukce Alphalineru je navržená z materiálů nejvyšší kvality. Speciální vlákna z ECR skla a použité polyesterové nebo vinyl esterové pryskyřice jsou optimalizovány pro vytvrzování UV světlem. Tato technologie umožňuje rychlé vytvrzování UV světlem a kvalitní konečný produkt s dlouhou životností. Vyztužený sklolaminát pro vysokou únosnost Vrstvy skelných vláken z ECR skla s polyesterovou pryskyřicí pro komunální odpadní vody nebo s vinyl esterovou pryskyřicí pro průmyslové odpadní vody. Jednotlivé vlákna jsou rovnoměrně nasycené tak, aby odolávaly nejvyššímu zatížení, a vytváří optimální systém pro rychlé vytvrzení UV světlem Tlamový profi l r B=2r H=1,5r 2r Technicky nejlepší varianta pro každou aplikaci S Alphalinerem 500, Alphalinerem 1200 a Alphalinerem 1500 nabízí společnost tři typy rukávců, které se liší prostupností světla, což je důležité pro lepší vytvrzení, a také orientací skelných vláken, a tím výslednými mechanickými vlastnostmi. V závislosti na statických požadavcích je tím vždy k dispozici výběr optimální varianty pro dané sanační opatření. Konstantní kvalita výroby Proti abrazivní/ochranná protichemická vrstva (cca 0,5 mm) podle DWA A a DIN EN ISO Alphaliner společnosti je první rukávec s přesně defi novanou tloušťkou proti abrazivní a ochranné protichemické vrstvy. Tím dosahuje Alphaliner nejvyšší odolnosti proti otěru, vysokotlakému proplachu i chemickým látkám Vnitřní styren nepropustná folie Transparentní třívrstvá UV propustná kompozitní folie slouží jako montážní pomůcka. Po vytvrzení se odstraní. Vejčitý profi l r/2 r 3/2r r/2 H=3r B=2r Rukávce Alphaliner se vyrábí kontinuálním vinutím v délkách až do 300 metrů. Před vlastním navíjením jsou jednotlivé role skelných vláken speciálně vyvinutých pro tento způsob výroby rovnoměrně nasyceny polyesterovou nebo vinyl esterovou pryskyřicí na impregnační lince. Vysoká produktivita a kontinuálně vysoká kvalita jsou pilíři výrobního procesu. Výrobní procesy jsou sledovány a systematicky kontrolovány. Veškeré data z kontroly materiálu a výrobního procesu jsou ukládány a dokumentovány v databázi. Jakékoliv odchylky se pracovníkům výroby a vedoucím pracovníkům zobrazují online. Mechanické vlastnosti Alphaliner500 Alphaliner1200 Alphaliner1500 ISO 178 EN 1228 ISO 178 EN 1228 ISO 178 EN 1228 Krátkodobý modul pružnosti, 5 % kvantil 8400 N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Dlouhodobý modul pružnosti 5 % kvantil 5250 N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm 2 Krátkodobé napětí v ohybu 5 % kvantil 180 N/mm N/mm N/mm 2 Dlohodobé napětí v ohybu, 5 % kvantil 112 N/mm N/mm N/mm 2 Redukční součinitel pro životnost 50 let A1 1,60 1,33 1,33 Délka až 300 m až 300 m až 300 m Tloušťka stěny 3-28 mm 3-28 mm 3-28 mm Zařazení dle DWA Alphaliner je zabalený a chráněný proti UV záření. Takto může být skladován celé měsíce bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu. Konstrukce Alphalineru je tvořena vzájemně přesně sladěnými komponenty. To je základem pro kvalitu a dlouhou životnost.

4 Nejdelší Alphaliner: V La Saussaz (F) byl nainstalován doposud nejdelší rukáv Alphaliner o délce 330 metrů. Sanované potrubí mělo průměr DN 400. Na těchto službách můžete stavět Alphaliner ověřená technologie pro velké profily Produkt Alphaliner je z hlediska pojetí kvality společnosti hotový tehdy, když je nainstalovaný. Uživatelé naší technologie proto mohou v případě potřeby využít naše rozsáhlé servisní služby, aby tak byla zajištěna optimální kvalita sanačního projektu. Technologie Alphaliner se osvědčuje zejména při sanaci kanalizací velkých dimenzí. Zde se zvláště efektivně uplatňují výhody konstrukce vložky optimalizované pro vytvrzovací UV zařízení společnosti s velmi krátkými vytvrzovacími časy. Při sanaci velkých profi lů musí být výroba, logistika a manipulace na stavbě vzájemně přesně koordinované. Pro přepravu rukávců o hmotnosti několika tun již byly realizovány alternativní logistické koncepty, například pomocí výměnných kontejnerů. Na stavbě probíhá stejnoměrné vtahování velkých rukávců do kanalizace pomocí mobilních pásových dopravníků. Konstantní výkon vytvrzovací UV technologie společnosti s výkonem vytvrzování až W umožňuje rychlé, a tím také hospodárné vytvrzování. Nově vyvinutý produkt Alphaliner 1500 umožňuje vytvrzování rukávců s tloušťkami stěn větších než 10 mm jen UV světlem. Jen ve výjimečných případech je tak nutné použít rukávce s kombinovaným vytvrzováním, které musí být skladované v permanentně chlazených prostorách. Touto inovací se stává celý proces jednodušší, fl exibilnější a cenově výhodnější. Společnost spolupracuje jen s autorizovanými partnery v oboru sanací. To je rozhodující předpoklad pro vysokou kvalitu, nutnou pro dlouholeté provozování sanovaných potrubí. Services nabízí: :: Školicí středisko V našem školicím středisku školíme pracovníky našich zákazníky v různých procesech aplikační techniky a provádění sanací. Počínaje základním vzděláváním nových pracovníků v tomto odvětví přes další vzdělávání zkušených vedoucích až po témata pro management. :: Aplikační a technická podpora Naši aplikační technici jsou specialisté se špičkovým vzděláním a znalostmi v oblasti sanací potrubních vedení technologií Alphaliner a UV vybavením společnosti RELINE- EUROPE. Prostřednictvím podpory přímo na stavbě jsou všem partnerským fi rmám v nejkratší možné době k dispozici poznatky z dalšího vývoje a zkušenosti z praxe. Tím je zaručena instalace kvalitního produktu Alphaliner vždy na nejvyšší úrovni. Naši aplikační technici mohou podpořit týmy uživatelů také při realizaci speciálních projektů. :: Organizační poradenství/poradenství Podporujeme fi rmy profesionálním poradenstvím při vytváření a budování samostatných týmů pro realizace sanačních projektů. Efektivní struktury zajišťují trvalé hodnoty z jejich podnikatelských aktivit. :: RE.DESK Prostřednictvím informační platformy RE.DESK nabízíme našim partnerům online přístup k důležitým dokumentům jako jsou aplikační příručky, postupy, formuláře, technické listy, statické výpočty, přehledy vybavení a další informace o materiálech a technologiích. services technologii 7% : Podíl velkých profilů na celkové produkci Celkové množství DN150 - DN800 Celkové množství > DN800 Services nabízí školení přímo u zákazníka.

5 Vyvinuto na míru k Alphalineru nabízí uživatelům na míru vyvinuté vybavení k Alphalineru pro úspěšné provádění sanační projektů. Inovativní UV technologie je vyvíjena a vyráběna ve vlastním závodě. Tato technologie byla vyvinuta odborníky pro použití v praxi. To se projevilo mnoha inteligentními inovacemi. Vytvrzovací UV zařízení společnosti tak disponují nejvyšším vytvrzovacím výkonem na trhu a jsou vybaveny inteligentním kontrolním systémem, který automaticky vyrovnává pokles výkonu jednotlivých UV lamp. UV zařízení společnosti UV vytvrzovací zařízení společnosti umožňují díky odstupňované regulaci výkonu používaných UV lamp od 400 do 2000 W nejvyšší rychlost vytvrzování a je možné je optimálně přizpůsobit pro specifi cké požadavky jednotlivých kanalizací. :: UV lampy s výkonem 400, 1000 nebo 2000 W. Unikátní: Lampy s možností regulace ve výkonnostních stupních od 400 W :: Nepřetržitá kontrola výkonu používaných UV lamp. Unikátní: Pokles výkonu jednotlivých UV lamp se automaticky vyrovnává. :: Profesionální ovládání, tvorba protokolů a dokumentace :: Geometrie světelného zdroje a počet UV lamp přizpůsobena průměru rukávce :: Rychlosti vytvrzování závisí na průměru a tloušťce stěny rukávc :: UV lampy nejlépe vyhovují UV iniciátorům v použitých pryskyřicích Vytvrzovací UV zařízení společnosti Tři varianty pro individuální požadavky REE 400 :: DN Toto mobilní UV vytvrzovací zařízení je vhodné zejména pro firmy, které chtějí začít se sanacemi UV rukávcem, nebo sanační projekty realizovat jen příležitostně. Zařízení je dimenzováno pro vytvrzování rukávců v dimenzi DN150 až DN500, délka kabelu je 150 metrů a vytvrzovací výkon 9 x 400 W. Zařízení lze dodat ve variantě: :: Mobile REE 1000 :: DN Zařízení REE 1000 nabízí optimální UV technologii pro sanaci všech průměrů až do DN1300 pomocí moderního a výkonného UV zařízení. S délkou kabelu až 300 metrů a s vytvrzovacím výkonem až 9 x 1000 W je pomocí tohoto zařízení možná rychlá a hospodárná sanace i velkých délek. Zařízení lze dodat ve dvou variantách: :: Mobile :: Professional (vestavba v nákladním vozu). REE 2000 :: DN Zařízení REE 2000 nabízí světově nejvýkonnější UV technologii pro sanaci všech průměrů do DN1300. S výkonem záření až 6 x 2000 W je toto zařízení vhodné zejména pro hospodárnou sanaci velkých průměrů s velkou tloušťkou stěn. Zařízení lze dodat ve dvou variantách: :: Mobile :: Professional (vestavba v nákladním vozu). vybavení Inovativní konstrukce světelného zdroje zajišťuje úplné a rovnoměrné vytvrzení všech částí rukávce UV lampami..

6 Zajištění kvality je nejvyšší prioritou TQM Total Quality Management Systém TOM společnosti zahrnuje kontrolu a řízení kvality v celém řetězci od surovin až po vytvrzení Alphalineru na stavbě. Veškeré kvalitativní data jsou přitom ukládány do speciální databáze. Kvalitativní výsledky dokumentují pravidelné zprávy o jakosti, které jsou dále využívány partnery společnosti Zajištění kvality na stavbě :: Kontrola zařízení a veškerých materiálů :: Monitoring instalace rukávce, především zatahovacích sil a parametrů vytvrzování :: Permanentní kontrola instalačního procesu :: Kompletní dokumentace Kontrola kvality a dokumentace :: Zkoušení vzorků, vyhodnocení výsledků, dokumentace Schéma TQM: Uživatel Alphalineru Zkoušky materiálu :: Zkouška tlakem ve vrchlíku :: 24 h krípový faktor :: Určení obsahu zbytkového styrenu :: DDK dynamická diferenční kalorimetrie :: Spektrální analýza :: Určení obsahu plniva a obsahu skla :: Kontrola těsnosti laminátu Koordinované vytvrzování Alphalineru Ukládání dat ze staveb a dat rukávců do databáze Přejímková kontrola surovin a kontrolované uvolnění do výroby Pryskyřice, skelná vlákna, folie atd. :: Kontrola kvality sledováním procesních údajů rukávců a dokumentace v systému TQM :: Statistické vyhodnocení dosažené kvality :: Průběžné zlepšování - produktivity - kvality - výrobku :: RE-Desk Kontrola procesu: Podíl pryskyřice, podíl skelné výztuže, struktura stěny Elektronické měření tloušťky stěny a délky Automatické ukládání procesních dat do databáze Zajišťování kvality při výrobě rukávců :: Suroviny od kvalifi kovaných dodavatelů :: Přejímková kontrola surovin :: Průběžná kontrola jednotlivých procesních kroků :: Kompletní dokumentace Zajištění kvality v logistice :: Přeprava, i po celém světě, ve vhodných přepravních obalech :: Dokumentace přepravy TQM Koordinovaná instalace na stavbě za použití vybavení fi rmy Výstupní kontrola výrobku Metoda Alphaliner má tyto národní schválení :: DIN EN ISO 9001:2008 AT09/0303 :: Německo: - schválení DIBt Z Güteschutz Kanalbau e.v. (Ochrana jakosti kanalizačních staveb) Značka kvality RAL pro výstavbu kanalizace S27.32 :: Švýcarsko: - Schválení QUiK Nr /06 :: Francie: :: Dánsko: - CSTB 17/ Dánská kontrolní Nr ustanovení /06 č. CVR Všechny oddělení společnosti zavedly systém managementu kvality, certifikovaný podle ISO 9001:2008. Total Quality Management společnosti : Zajištění kvality ve výrobě, v logistice a na stavbě, včetně kontroly a dokumentace.

7 :: liner :: equipment : : services AG Große Ahlmühle Rohrbach Fon Fax: O společnosti Koncern byl založen v roce 2009 a od té doby se etabloval jako mezinárodní dodavatel sanačních systémů pro sanace potrubí. se zaměřuje na moderní bezvýkopové technologie pro sanace potrubí v těchto oblastech: sanace odpadních potrubí a domovních přípojek, ale tak vybrané systémy tlakových vedení. Koncern se zaměřuje na kanalizační systém jako celek. Pomocí inovativních řešení, vyvinutých na základě praktických zkušeností, přispíváme k hospodárně a trvanlivě provedeným sanacím. Technologie & služby pro bezvýkopové sanaci potrubí :: Bezvýkopové technologie pro sanace potrubí :: Vybavení :: Servis Jsme zde pro Vás po celém světě!

Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici

Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici Milan Vácha starosta ZEPRIS Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry V Praze dne 10. 10. 2014 CENOVÁ NABÍDKA 2014130 Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením v Psárechg Sportovní ulici

Více

VYDÁNO 03/2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Průmyslové izolace. Vodotěsný izolační systém

VYDÁNO 03/2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Průmyslové izolace. Vodotěsný izolační systém VYDÁNO 03/2015 ProRox Průmyslové izolace ProRox GRP 1000 Vodotěsný izolační systém Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation dceřiná společnost ve skupině ROCKWOOL se zabývá vývojem

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

Klimatizační zařízení Wolf konstrukční řady KG Top. Spolehlivý a výkonný systém

Klimatizační zařízení Wolf konstrukční řady KG Top. Spolehlivý a výkonný systém Klimatizační zařízení Wolf konstrukční řady KG Top Spolehlivý a výkonný systém Klimatizační technika Wolf 50 let made in Germany. Jako jeden z předních výrobců klimatizační a větrací techniky v Evropě

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S

VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITOU VÝSTAVBA S INTELIGENTNÍ KVALITA OD SPOLEČNOSTI HARTL HAUS 2 OBSAH HARTL HAUS PŘEDČÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ. Výstavba s inteligentní kvalitou 3 Vaše výhody u HARTL HAUS 4 Rakouská

Více

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014 VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014 PROROX Průmyslové izolace ProRox Průmyslové izolace Produktový katalog 2014 Ceny platné od 18.08.2014 1 Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation

Více

Systémy pro plošné vytápění a chlazení

Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémová řešení pro všechny oblasti použití... život plný energie S 5 made by Roth C o E x-tec h n o lo g y Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení... inovace

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Obsah. Editorial Sano filozofie a Sano mise Sano International

Obsah. Editorial Sano filozofie a Sano mise Sano International Sano nezná hranic Obsah Editorial Sano filozofie a Sano mise Sano International 4 6 8 Úspěch díky konceptu Sano poradenský koncept Sano koncepty výživy pro hodně mléka Sano koncepty výživy pro hodně selat

Více

SVĚT STAVEB. www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY

SVĚT STAVEB. www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY SVĚT STAVEB www.dennert.cz STROPY SCHODY KOMÍNY 03/2011 DENNERT-DX INTELIGENTNÍ STROP TOPENÍ CHLAZENÍ VĚTRÁNÍ INOVAVCE Dennert-DX inteligentní strop S masivním Dennert-DX stropem provedete pokládku vždy

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

Nová nabídka, více výhod

Nová nabídka, více výhod VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 03/2014 PROROX Průmyslové izolace Nová nabídka, více výhod Dokonalost v řešeních pro technické izolace Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation dceřiná

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP MASTER SYSTÉM PP MASTER SN 10 a SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda je naším velkým bohatstvím

Více