MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 REDAKČNÍ SLOUPEK... 2 Z OBECNÍHO ÚŘADU... 3 ŽIVOTNÍ JUBILEA, ŠKOLA... 8 MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍ KOUTEK KNIHOVNA, ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH OBČANŮ SPOLKY A SDRUŽENÍ MOCHOVSKÝ CESTOPIS KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ INZERCE... 33

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, vánoce jsou za námi a zima taktéž již brzy skončí a před námi je rok Rok 2012 nemá dobré vyhlídky, pokud jde o hospodářský růst, nebo vývoj nezaměstnanosti. V konečném důsledku nikdo nedokáže předpovědět, jak se budou státní a potažmo obecní finance dále vyvíjet. Přesto díky naší rozpočtové odpovědnosti v minulosti má obec dostatek vlastních prostředků na realizaci naplánovaných aktivit dle strategického plánu a to včetně vybudování další malé části kanalizace. Středočeský kraj se snaží rozbít fungující systém Pražské integrované dopravy (PID). Každému soudnému člověku je jasné, že příměstská doprava nemůže fungovat bez spolupráce s městem, kam tato příměstská doprava směřuje. Pokud Pražská integrovaná doprava skončí, pro obce bude potom lepší organizovat dopravu společně s Prahou, avšak bez příspěvku kraje, což by se mohlo v roce 2013 projevit v redukci některých spojů. Pro tuto chvíli je jedna dobrá zpráva: v roce 2012 by žádné změny nastat neměly. Základní škola Mochov je před velkou změnou, a to před přechodem z dvojtřídky na trojtřídku. V souvislosti s tím si dovoluji vyjádřit nesouhlas s názory některých spoluobčanů ohledně ZŠ Mochov. Nelze hodnotit negativně malotřídní školu proto, že je v jedné třídě více ročníků. Hlavní kritérium kvality jsou učitelé a ty my máme dobré. Dále je to čas, který mohou věnovat každému žákovi. Co je platné, že ve třídě je jeden ročník s 25 žáky, je mnohem lepší, když jsou ve třídě ročníky dva a například 15 dětí celkem, výsledný čas na žáka je větší a vzdělávání intenzivnější a účinnější. V neposlední řadě je jednoznačným signálem o kvalitě naší základní školy také skutečnost, že její absolventi nemají žádný problém s přestupem dále a jsou připraveni nadprůměrně. Obecní knihovna se v souvislosti s výše uvedeným rozšířením počtu tříd ZŠ Mochov přestěhovala do zrekonstruovaných prostor bývalé Zubní ordinace, tj. vlevo u vchodu do ordinace praktického lékaře. Prostor je sice o něco menší, avšak díky renovaci regálů a doplnění nových regálů se komfort pro návštěvníky knihovny zvýší. Semafory na Husově náměstí by se mohly objevit již letos. Podali jsme žádost o dotaci na Středočeský kraj a uvidíme, zda se podaří získat prostředky na tuto akci, díky které by se výrazně zlepšila bezpečnost zejména chodců v prostoru náměstí. S Městem Čelákovice jsme dojednali využívání služeb Městské policie. Díky tomu zajistíme lepší vymahatelnost dodržování pořádku u spoluobčanů a bezpečnost v naší obci. Po schválení této dohody Středočeským krajem má tato služba začít fungovat od července Závěrečné poděkování pak patří našim rybářům a myslivcům za jejich práci a to zejména za omítnutí zdi plotu u ŽS a MŠ, ale i za další prospěšnou práci, kterou zkrášlují zeleň v obci a jejím blízkém okolí. Krásné a brzké jaro všem. Ing. Ladislav Marek starosta obce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 z obecního úřadu Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 13/2011, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 21:45 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok 2012 Diskuze: Milan Ptáčník námitka proti zdražování nárůst ceny o 9 %. Návrh v rámci příštího roku se pokusit změnit smlouvu s VaK. Stanovit jasnou konstrukci ceny. Udělat např. inflační doložku. František Bouček opatrnost při jednání, nebezpečí rozvázání smlouvy s námi Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje vodné dle návrhu VaK Mladá Boleslav, a.s. ve výši 35,43 Kč/m3 četně DPH a stočné ve výši 37,13 Kč/m3 včetně DPH. V roce 2012 iniciuje starosta jednání o změně smlouvy s cílem svázat změnu ceny s meziroční změnou indexu spotřebitelských cen v ČR dle ČSÚ. Nabídka služeb Městské policie Čelákovice Diskuze: Milan Ptáčník v rámci smlouvy definovat náplň činnosti Zdeňka Jarošová stavit vyhlášky na zajištění bezpečnosti v obci, které by bylo možné účinně vymáhat František Bouček stejné pravomoci jako v Čelákovicích Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s návrhem cenové kalkulace zajišťování služeb MP Čelákovice v obci Mochov a pověřuje starostu obce přípravou VPS. Dodatek č. 7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 Diskuze: Milan Ptáčník existuje nějaký přehled o množství odpadů Ladislav Marek existuje přehled o odpadech ze sběrných míst Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává Obecně ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 3

4 závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad. Žádost o stanovisko k územnímu řízení na akci: Umístění sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie), umístění nové ČOV a umístění jednoproduktové čerpací stanice v rámci dělení areálu na více funkčních celků Diskuze: František Bouček komentář k výkresové dokumentaci Milan Ptáčník jsou známy záměry vlastníků v areálu? Ladislav Marek záměry jsou známy Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženou dokumentací pro územní řízení a souhlasí s umístěním sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie), umístění nové ČOV a umístění jednoproduktové čerpací stanice v rámci dělení areálu dle PD z Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 Základní škola Mochov Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 304/2011, uděluje souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 pro Základní školu Mochov, okres Praha východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Příspěvek na docházku do předškolního zařízení Větrníček Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s žádostí paní E. D. o příspěvek na platbu docházky do předškolního zařízení Větrníček se sídlem v Čelákovicích a schvaluje příspěvek ve výši Kč na dobu od do Poskytnutí finančního daru Knihovně města Mladá Boleslav Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč na rok 2012 Knihovně města Mladá Boleslav. Čerpání rozpočtu k Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2011 uvedenou v Příloze 1. Rozpočtové provizorium pro rok 2012 Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok mochovský zpravodaj

5 Mateřská škola Mochov Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 308/2011, uděluje souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 pro Mateřskou školu Mochov, okres Praha východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Strategický plán vypracování dokumentu Diskuze: Milan Jirsák - Je potřeba dokončit: připravit SP k tisku (jeho grafická úprava) vytisknout potřebný počet dokumentů SP umístit SP na webové stránky obce Zastupitelstvo obce Mochov schválilo Strategický plán rozvoje obce Mochov na roky Podání žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012 Diskuze: Ladislav Marek byla projednána dokumentace s příslušnými orgány Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012 a schvaluje závazek zajistit spolufinancování ve výši ,- Kč z rozpočtu obce na akci Světelné signalizační zařízení Mochov Husovo náměstí. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Mochov knn ul. Sokolovská, Tylova obnova Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která se týká pozemků parc.č. 1515, 1516, 407, 1513/1, 1518/1, 294/3, 294/2, 1503, které jsou ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech ve výši 2.000,- Kč. Zhodnocení akce Rozsvěcení vánočního stromu Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se zhodnocením akce Rozsvěcení vánočního stromu a bere jí na vědomí. Smlouva o poskytování právní služby Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje smlouvu o poskytování právní služby a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a rámcové prostředky na rok 2012 ve výši Kč. Diskuze Zdeňka Jarošová aktualizace odkazů na webu týkající se školy a školky Vlastimila Stará logopedka ordinující v Mochově bude dále pokračovat Jitka Frydrychová je plán na stěhování knihovny a příprava nové třídy? ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 5

6 Ladislav Marek zorganizujeme schůzku v prvním lednovém týdnu Vlastimila Stará využití obecních prostor pro výstavu fotografií a ručních prací Ladislav Marek výstavu je možné udělat v zasedací místnosti obce Milan Ptáčník víme, kolik je připojeno na vodovod a na dokončenou kanalizaci Ladislav Marek bude seznam platících za vodné a stočné Milan Jirsák začal jezdit příměstský kloubový autobus (náhrada za nevhodný městský) Výpis připravil Milan Jirsák Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 14/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 19:45 hod. Zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2011 Text odůvodnění: Příjmy a výdaje upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezerv pro vyrovnání rozpočtu. Upravený rozpočet je nadále vyrovnaný a to ve výši Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Rozpočet pro rok 2012 Zastupitelstvo obce Mochov schválilo Rozpočet obce Mochov na rok 2012 s příjmy a výdaji v celkové výši Kč, který tvoří přílohu zápisu. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o šest měsíců od do Mandátní smlouva - zateplení obecní budovy Text odůvodnění: V únoru a březnu 2012 je možno podat žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení ZŠ+MŠ. Vzhledem k odborné a administrativní náročnosti je třeba, aby žádost připravila a projekt pomáhala realizovat profesionální agentura. Navrhuji proto uzavřít smlouvu s Folbeset plus s.r.o. 6 mochovský zpravodaj

7 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou Folbeset plus s. r. o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Spolupráce s Městskou policií Čelákovice Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Čelákovice a Obcí Mochov k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. Diskuze Vlastimila Stará knihovna je vyklizená z 1/3 Jitka Frydrychová finanční výbor provedena inventura majetku včetně zápisu poděkování zaměstnancům Obecního úřadu za přípravu Milan Jirsák dotaz na pana starostu - jaký je stav s tištěnou podobou Strategického plánu a kdy bude vyvěšen na webové stránky obce Ladislav Marek Strategickým plánem se již řídíme a formální náležitosti budou provedeny do příštího zastupitelstva Milan Jirsák je potřeba vždy aktualizovat veškeré formuláře vydávané Obecním úřadem a dávat úplné informace na formuláři týkajícího se odvozu komunálního odpadu chyběla informace, který týden začíná 14denní svoz, do kdy nejdéle je potřeba předat žádost apod. Výpis připravil Milan Jirsák OZNÁMENÍ Ordinační hodiny MUDr. Fuky od 1. ledna 2012 Pondělí: hodin Čelákovice hodin Mochov Úterý: hodin Mochov hodin Čelákovice Středa: hodin Čelákovice hodin Mochov Čtvrtek: hodin Mochov hodin Čelákovice Pátek: hodin Čelákovice ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 7

8 ŽIVOTNÍ JUBILEA V lednu oslavili své životní jubileum: 70 let pan Fingr František 80 let pan Müler Josef 85 let paní Štichová Bohumila V únoru slaví své životní jubileum: 86 let pan Krejča Josef Hledím do mraků a vidím čas jak utíká Stojím nad vodou a vidím čas jak plyne Poslouchám rozhovor a vidím čas jak po slovech se vzdaluje. Co bylo dosud před námi to do daleka mizí a zůstane jen vzpomínání. Na dny a lidi na mraky, vodu a slova A nejraděj na to dobré co stálo za život. V. D. 70 let pan Hakl Karel V březnu oslaví své životní jubileum: 93 let paní Dražilová Marie 85 let paní Landová Anastazie 87 let paní Baumanová Alena 95 let paní Stromajerová Marie Do dalších let Vám přejeme mnoho krásných a příjemných zážitků, životní pohodu, pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a nezbytnou kupu štěstí. za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje VÁNOČNÍ BESÍDKA ve škole ŠKOLA Pro žáky i učitele znamená Advent spoustu práce. Učitelé nejprve společně připraví vše potřebné: básničky, rekvizity, hudební nástroje, pozvánky pro staré občany a další drobnosti. Pak nastane období nacvičování pásma. Kromě toho musí děti vyrobit přáníčka, 8 mochovský zpravodaj

9 malé dárečky pro rodiče i starší občany Mochova. Nesmíme zapomenout, že i vánoční cukroví pekly děti letos samy. Naši již tradiční vánoční besídku jsme uspořádali v tělocvičně školy, neboť školní jídelna se nám zdála pro velký počet účastníků již malá. Děti se na svůj velký den těšily, ale zároveň měly trošku trému. Zahrály hru o narození Ježíška a koledy střídaly vánoční básničky. Dlouhý potlesk na závěr nám potvrdil, že se besídka všem líbila. Vlasta Pexová ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 9

10 V úterý 24. ledna se na škole konal zápis do 1. ročníku základního vzdělávání, kterému předcházela návštěva budoucích prvňáčků ve vyučování a Den otevřených dveří. Zápis byl opět připraven formou hry. Letos procházely děti pohádkovou říší a plnily zábavné úkoly, odpovídající jejich věku. Zápisu se zúčastnilo 8 dětí. Na nové žáčky se budeme všichni 3. září moc těšit. Andrea Koubíková, ředitelka školy 10 mochovský zpravodaj

11 MATEŘSKÁ ŠKOLA Letošní zima dětem v mateřské škole příliš nepřeje. Sněhu a zimních radovánek si zatím neužijí, ale přesto se nenudí a nudit nebudou. Po vánočních svátcích už děti z předškolního oddělení zkouší nosit na zádech nové školní brašny, které naši předškoláci kreslili do svých dopisů Ježíškovi, hrají si na školu a učí se vše, co v ní budou potřebovat. Potěšilo nás pozvání na ukázkovou hodinu do první třídy od paní ředitelky ze Základní školy v Mochově. Děti s obdivem sledovaly, co všechno už jejich o kousek starší kamarádi ze školky - dnešní prvňáci - umí. Pod vedením milé paní učitelky, která zapojila do výuky i naše předškoláčky, hodina rychle utekla a skoro nám bylo líto, že už zvoní. Ráda bych se ještě ohlédla o pár týdnů zpátky a dodatečně poděkovala dětem i rodičům za účast na vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci. Pro většinu malých dětí to bylo první vystoupení před publikem a tréma byla veliká. Další zkušeností byla mikulášská besídka v prostorách mateřské školy pro rodiče a známé. I když byla letos tak trochu pekelná, čertů se určitě nikdo nebál. Patří přeci do pohádek. Tam čertíci neslouží ke strašení dětí, ale k poznávání a rozlišování dobra a zla, pravdy a lži. Děti se naučily spoustu básní a písní, kterými přiblížily vánoční pohádkovou atmosféru a darovaly svým blízkým vlastnoručně vyrobený malý dáreček pro radost. S přáním všeho dobrého jsme vstoupili do dalšího roku. Jsme na jeho začátku a doufám, že pro naše děti bude plný radosti a poznání. Eva Krmenčíková V lednu jsme měli v naší mateřské škole besedu s pálivou, je aktivní hlavně v noci a loví drobné savce. Poté jsme shlédli sýčka. Sýčkové dříve byli hodně rozšíření, ale nyní už jich je méně a pan Zdeněk nám vysvětlil, že to souvisí se zalidňováním dříve neobydlených ploch. Jeho potravou jsou drobní savci, ptáci, hmyz i žížaly. Čížeček, kterého nám předvedla ve třídě Lucie Matyášová ve dřevěné kleci, nebyl vůbec plachý. Čížečkové krásně zpívají a žijí hlavně ve smrkových a smíšených lesích. Sokola přinesl do třídy Filip Mašek, tento dravec měl celou dobu na hlavě koženou čepičku. Děti se snažily uhodnout pravý důvod, ale nakonec nám pan Burghauser sám vysvětlil proč. Je to z bezpečnostních důvodů, prý kdyby ji neměl, tak se může stát, že za okny školky uvidí potravu a mohl by se za ní pustit. Tím by si samozřejmě ublížil. Pan Burghauser nás informoval o tom, že sokol je třetí nejrychlejší pták, který loví hlavně holuby a divoké kachny. Po sokolovi nám donesla do třídy ukázat asi 40cm velkého papouška Kristýna Straková. Papoušek byl stár asi sedmdesát let a pan Zdeněk ho vlastní osm let. Kristýnka měla co dělat, aby ho na rameni udržela, byl opravdu velký a těžký. Jeho váhu si postupně vyzkoušely odvážné děti, jak z malé, tak i z velké ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 11

12 třídy. Opravdu byl nádherný. Po přehlídce papouška přišel na řadu náš největší dravec žijící ve volné přírodě orel skalní. Orel skalní je chráněný, a přeci jich neustále ubývá. Je to škoda, je to nádherný statný dravec, který má při rozpětí křídel až tři metry. Živí se odchytem lišek, divokých králíků, dokonce i srnou. Pan chovatel nám říkal, že jsou i záznamy o tom, že orel prý dokáže ulovit i ovci. Jako drobeček vypadal oproti orlovi zakrslý králíček s roztomilým jménem, které dostal od majitele Pečínka. Tohoto králíčka nám pan chovatel také představil, byl velmi krotký a vypadal jako plyšáček. Děti si ho samozřejmě také chovaly. Na závěr nám pan Zdeněk Burghauser ukázal několik kouzel a triků, už bez asistence živých tvorů. Čaroval s pomocí kouzelné krabičky a kuliček. Děti byli nadšené a představení hltaly s údivem. Zapojily se i do kouzlení a byly sami velmi překvapené, jak ovládají kouzelnické triky. Celé představení bylo velmi zajímavé a hlavně naučné. 12 mochovský zpravodaj

13 Pořídili jsme si na památku fotografie a děti obdržely jako vzpomínku obrázek již zmíněných dravců, jejímž autorem byl právě pan chovatel. Už teď se těšíme, že k nám opět někdy zavítá i se svými zvířecími přáteli. Květuše Bezuchová ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 13

14 Zápis do mateřské školy Zápis do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ na školní rok se bude konat v úterý 2. května 2012 od 8.00 do hod. v ředitelně mateřské školy. a od do hod. v nové třídě mateřské školy. Novou část mateřské školy si můžete prohlédnout od do hod a děti si tu v této době pod Vaším dohledem mohou pohrát. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro potvrzení podmínek 50 zákona č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví (= potvrzení dětského lékaře) si můžete vyzvednout ve vstupní chodbě mateřské školy od pondělí vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od do hod., nebo získat z úřední desky obce Mochov. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné v den zápisu vyplnit v MŠ, Evidenční list potvrzený ošetřujícím lékařem odevzdat v MŠ nejpozději do K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (k ověření trvalého bydliště) Zápis bude v tuto pozdní dobu z důvodu splnění 37 zákona 472/2011 Sb., ŠKOLSKÉHO ZÁKONA Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.) Miroslava Kverková ZDRAVOTNÍ KOUTEK Dnes poprvé se již pod články Zdravotního koutku nebudu podepisovat Váš praktický lékař. Odešla jsem do důchodu po 45 letech práce ve zdravotnictví a 30 letech jako praktický lékař pro dospělé. Nejméně rok jsem o této životní změně uvažovala, ale nechtěla jsem opustit své pacienty, aniž bych si za sebe našla náhradu. Mezi šesti zájemci o práci praktického lékaře jsem vybrala toho nejmladšího, který mne po pár setkáních přesvědčil, že je to ten pravý kolega a můj nástupce. Protože všichni dříve narození, když odejdou z pracovního procesu, mohou už jen vzpomínat na své začátky, na své pracovní a životní úspěchy i prohry, i já jsem se přistihla, že myslím na to, jak to vše začalo. Myslím na své učitele, kolegy, pacienty a samozřejmě na své blízké. Asi všechno začalo v českokrumlovské nemocnici, kdy mě zachránili lékaři 14 mochovský zpravodaj

15 a penicilin. Tam jsem si jako malá holka řekla, že budu doktorka. Tenkrát mě asi nikdo nebral vážně, protože taková přání mají všechny holčičky. Mně to ale vydrželo a za pár let jsem nastupovala do prvého zaměstnání, na oddělení patologie do Psychiatrické léčebny v Dobřanech a následně na dlouhých 14 let na patologii do nemocnice Na Bulovce. Přišly děti, atestace v oboru, výuka patologie na zdravotní škole, spolupráce s infekční klinikou na vývoji očkovací látky proti zánětu mozku způsobeným klíšťaty. Další působení v mém milovaném oboru změnil r a emigrace praktické lékařky v Mochově. Na naléhání rodiny jsem nakonec souhlasila, odešla z Bulovky a požádala o změnu oboru na všeobecné lékařství. Po povinné roční praxi na interně v nemocnici jsem nastoupila jako praktická lékařka do Mochova, ještě na staré středisko v Sokolovské ulici. První den jsem ordinovala s MUDr. Majorem, Vy starší jste ho znali. Když jsme se odpoledne loučili, plácl mne do zad, zabručel něco o převozníkovi a veslu, popřál mi hodně medicínského štěstí a odjel. Vidím a slyším ho, jako by to bylo dnes a ne před 30 lety. Léta běžela, dopoledne se ordinovalo, nejméně 5-6x za měsíc jsme s kolegy sloužili pohotovostní služby, v r jsme založili se dvěma kolegy a anestesiologem brandýské nemocnice stanici Záchranné služby, vybavili jsme sanity a začali jezdit jako záchranka mimo pohotovost k nehodám a akutním případům. Ordinací prošlo tisíce pacientů, vyslechla jsem mnoho lidských osudů, viděla mnoho lidské radosti, ale i bolesti. Lékař má příjemné pocity i pocit zadostiučinění, když se lidé uzdravují, když se rodiny stmelují a pomáhají si, ale také smutku a bezmoci, když stavy nemocných jsou závažné, spějí ke konci a léčení je bohužel za hranicemi medicínských možností. Za ta léta jsem se také s mnohými pacienty a jejich rodinami poznala více, někteří se stali mými přáteli. A když už člověk bilancuje, je také potřeba poděkovat. Poděkovat nejprve rodičům, kteří mi umožnili a financovali moje vzdělání, manželovi, jeho mamince, s kterou jsme bydleli čtvrt století v jednom bytě, v jedné kuchyni, která se vzorně starala a pomáhala nám s dětmi, když jsme dojížděli do Prahy do práce. Děkuji svým dcerám a znovu manželovi za pomoc a péči o mého ochrnutého tatínka, kterému jsme posloužili až do jeho odchodu. Děkuji zdravotní sestře Heleně Filípkové za dvaceti pětiletou spolupráci, za její úsměvy a milé jednání s pacienty, sestře Kristině Prokůpkové, která ač důchodkyně na kole dojížděla z Čelákovic, Kateřině Kutheilové, která se starala o pořádek ve zdravotním středisku. Nesmím zapomenout ani sestru Kratochvílovou, která byla vždy ochotna zastupovat a pomoci v ordinaci a na Marii Menclovou, která se starala o účetnictví. Vám, pacientům, děkuji za to, že jste byli mými pacienty, za mnohaletou spolupráci, za toleranci, za pochopení. Děkuji za slova poděkování, i za ty slzičky, za květiny a krásné dárky, kterými jste mne zahrnuli při mém odchodu do důchodu. Předávám pomyslné veslo mému nástupci MUDr, Lukáši Fukovi, přeji mu hodně osobního i medicínského štěstí, radosti z práce, hodně síly, pevné zdraví, tolerantní rodinu a milé a příjemné pacienty. MUDr. Vlastimila Stará ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 15

16 KNIHOVNA Jistě víte, že je potřeba rozšířit počet tříd v místní základní škole, a tak Zastupitelstvo obce Mochov rozhodlo přemístit knihovnu do uvolněných prostor místo zubního střediska. Udělali jsme plán stěhování knihovny, jednak knih a následně regálů tak, aby v nových prostorách bylo vše nově uspořádané a čisté. Police budou opravené, některé nové, zkrátka knihovna se obleče do úplně nového kabátu. S tím souvisí i vyřazování knih, které se pravidelně provádí po několika letech tak, jak je patrné jejich opotřebení a nezájem čtenářů. Proto jsme vyřadili knihy potrhané, polité, mastné, knihy staré, psané archaickou češtinou a také knihy, které nebyly více jak 20 let, anebo také nikdy vypůjčené, o které není zájem. Dále knihy, které jsou v knihovně ve dvou nebo ve třech výtiscích. Po pečlivém a někdy velmi těžkém rozhodování jsme vyřadili okolo 1000 titulů. Protože je nám líto je dát do sběrných surovin, rozhodli jsme se provést Burzu vyřazených knih pro občany Mochova. Věříme, že někdo z občanů na burze najde titul, který nezná, chce si ho přečíst, vracet se k němu, mít ho doma nebo ho potřebuje pro své koníčky. Budou tam i tituly pro děti, naučné, cestopisné a knihy o přírodě. Nabídka knih se uskuteční v prostorách Autoškoly Mochov pod Obecním úřadem. Přesné datum konání burzy bude oznámeno místním rozhlasem, předpokládáme termín asi na začátku března, od pátku do neděle. Vybrané knihy si odnesete zdarma. A ještě výzva pro zapomnětlivé čtenáře do konce února prosíme o vrácení všech knih, které jste si vypůjčili z knihovny a máte je doma hodně dlouho, někteří rok i déle!!! Vraťte je do knihovny, potřebujeme je prohlédnout, zapsat a nabídnout dalším čtenářům. Květa Vokounová, knihovnice MUDr. Vlastimila Stará za OÚ Mochov ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH OBČANŮ Rozsvícení vánočního stromu na náměstí V minulém čísle zpravodaje Vás pozval Obecní úřad ke společnému rozsvícení vánočního stromu na mochovském náměstí. Pozvánka nebyla tak úplně přesná, neboť k překvapení návštěvníků se na povel pana starosty rozsvítily hned dva vánoční stromy. Zářícími žárovičkami se kromě tradičního jehličnanu rozsvítil i jeden listnáč v centru náměstí. Jakoby vyměnil spadlé listí za světelnou korunu. Vraťme se ale na začátek večera. Na ulici mezi parky vyrostly stánky s občerstvením a vánočním zbožím a ve spodní části náměstí postavil pan Milan Tomášek zastřešené pódium 16 mochovský zpravodaj

17 pro účinkování našich nejmenších. Žáci mateřské a základní školy přednesli vánoční básničky a zazpívali koledy k radosti všech diváků, kteří zaplnili náměstí v hojném počtu. Za představení dostaly děti od paní doktorky MUDr. Staré balíčky plné vitamínů. Dospělí měli k dispozici také samé zdravé dobroty, jako například rybí polévku od místních rybářů. A nastupující zima nenechala nikoho na pochybách, že horká medovina, či vánoční svařák udělá tělu jenom dobře. O to déle se pak může vychutnávat dívání na betlém paní Liškové, který se od loňského roku rozrostl o další postavičky anděla a pastýře. Foto paní Formánková Rytmus dnešní doby nepřeje poklidnému korzování a povídání se známými, potkanými jen tak na ulici. Proto je cílem těchto akcí alespoň trochu zastavit čas a zvláště v předvánočním čase nabídnout příjemné potkávání a povídání, na které během roku nějak nezbývá čas. Doufáme, že takto nastartovaný advent Vám pomohl přečkat tmavé zimní večery až do vánočních svátků. Kulturní výbor OÚ ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 17

18 Koncert Českého červeného kříže K příjemné předvánoční náladě jistě přispěl i koncert pořádaný Českým červeným křížem. Hudba pro náladu kapelníka Švancary doslova hladila sváteční dušičku posluchačů. V jejím repertoáru se našlo pro každého něco: skladby Glena Müllera, Jaroslava Ježka, či písničky Semaforu, zaznělo i country a zlidovělé písně Waldemara Matušky, které si i když neslyšně pro sebe pobrukoval snad každý. Koncert se konal 10. prosince, a tak nesměly chybět ani koledy. Poslouchání bylo prostřídáno i podíváním, o které se postaralo vystoupení skupiny KARSON. Orientální tanec s šátkem měl dokonce možnost vyzkoušet si pan Mráček, kterého si přizvala do svého vystoupení sama tanečnice. Poležení fakíra na lůžku z hřebů zas lehce zatížil tanečnicí vybraný pan Dragoun. Duo Karson pak ještě předvedlo svou ohnivou show, upravenou do možností prostoru školícího sálu Hotelu Bouček. Foto paní Formánková Hudba pro náladu i skupina Karson se pak zhostily i jednoho důležitého momentu. V závěru koncertu poděkovaly za všechny mochovské pacienty paní doktorce MUDr. Vlastimile Staré, která se rozhodla ukončit praxi obvodního lékaře v Mochově. Písničkou a květinami jí vyjádřily dík za obětavou práci pro své pacienty. Mužská část hlediště přidala k písničce taneček a za chvíli už bylo více návštěvníků na jevišti než v hledišti. Z paní doktorky ale vyzařovalo tolik energie, že z ní určitě kousek nechá i nadále mochovským občanům, i když to nebude v lékařské ordinaci. Paní doktorce přejeme hodně štěstí a zdraví a Mochovu ještě hodně jejího elánu a vitality. redakce Mochovského zpravodaje 18 mochovský zpravodaj

19 Kynologie v Mochově V naší obci působí základní kynologická organizace Českého kynologického svazu číslo 396 MOCHOV. V minulém období nebyla dostatečně prezentovaná v rámci obce, a proto si dovolím prostřednictvím zpravodaje Vás s její historií a činností seznámit. I nadále bychom chtěli čtenáře průběžně informovat o své činnosti a výsledcích. Začátky naši základní kynologické organizace se datují do roku 1993, kdy jsme museli opustit cvičební plochu v Toušeni. Hledali jsme nové prostory a ty jsme nalezli zde v Mochově, za dálnici D11, na pozemku paní Baumannové. Tato paní souhlasila s naším záměrem, vybudovat kynologický cvičební areál. Začínali jsme skromně, jedna maringotka, dvě překážky, nějaká prkna a to bylo vše. V průběhu let výcvik probíhal dle možností, byly uskutečněny i menší kynologické závody a i akce na veřejnosti. Členskou základnu tvořili převážně členové z Čelákovic, Mochova, Lázní Toušeň a dalších přilehlých obcí. Základní kynologická organizace v roce 2011 prošla těžkým obdobím. Někteří dlouholetí a aktivní členové odešli na počátku roku 2011 z organizace. Tím došlo k takovému snížení počtu jejich členů, že hrozilo její zrušení ve smyslu stanov Českého kynologického svazu. K zásadnímu zvratu došlo v průběhu letních měsíců, kdy zásluhou jedné členky, paní Jeřábkové, přišli do organizace noví členové s velkým zájmem o kynologickou činnost. S přílivem nových mladých a zkušených členů se podstatně zkvalitnila činnost organizace, vlastní kynologický výcvik, ale i péče o kynologický areál. Po čtyřech měsících, kdy došlo k oživení činnosti organizace, můžeme říci, že se zde vytvořil dobrý kolektiv s dobrými vztahy a dobrou perspektivou. Základní organizace kromě výše uvedeného se též potýkala a stále potýká s problémy v oblasti logistického zabezpečení své činnosti. Organizace působí na pronajatém pozemku, na klubovně se projevily také známky času, neboť už v době výstavby, skoro před 20 lety, byla postavena z vyřazeného materiálu a potřebovala by značnou rekonstrukci. Obdobně se to týká vybavení, výcvikových překážek a pomůcek. S přílivem nových členů došlo i ke zvýšení aktivity v oblasti údržby, úprav a oprav kynologického areálu. Samozřejmě bylo vyvinuto i velké úsilí k získání, zejména finančních prostředků pro svoji činnost a logistické zabezpečení, neboť prostředky získané z členských poplatků nepokryjí zcela náklady na pronájem a další nezbytné věci. Nemalé náklady jsou také spojeny s vlastním kynologickým výcvikem. V měsíci listopadu 2011 proběhla členská schůze základní organizace ČKS, kde kromě volby nového výboru organizace se členové zamýšleli nad další činností. V dalším období by chtěli, kromě vlastního kynologického výcviku členů a hostů se svými psi, organizaci více prezentovat na veřejnosti, aby její akce byly prospěšné jak pro veřejnost, tak pro vlastní členy. Samozřejmě máme zájem o organizaci kynologických akcí v areálu kynologického cvičiště, jako jsou závody, výstavy, nebo bonitace. Vzhledem k tomu, že jsou ve sdělovacích prostředcích prezentovány případy útoků psů na děti, ale i dospělé osoby, chtěli bychom přispět ke zlepšení situace a organizovat například ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 19

20 základní kurzy rodinného psa. Chceme, aby naše organizace se stala určitou poradnou majitelům psů z naší obce a okolí. Dále bychom chtěli přispět v této oblasti třeba v rámci školní výchovy a děti obeznámit s některými zásadami ve vztahu k pejskům a k tomu navázat spolupráci s místními školami, jak mateřskou tak i základní. I nadále bychom chtěli spolupracovat v rámci organizace některých veřejně prospěšných akcí, jako je Dětský den apod. Alexandr Hradecký SPOLKY A SDRUŽENÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Vážení čtenáři Mochovského zpravodaje. Tímto článkem vám opět nabízíme nahlédnout do naší myslivecké kuchyně, jak a co pro myslivost děláme. Být opravdovým myslivcem znamená být obdařen hlubokou pokorou k přírodě a všemu živému, co v ní žije, a nejen pečovat o zvěř lovnou. K tomu je též nutná i vzájemná úcta všech našich členů, kteří se o nám svěřenou přírodu a zvěř poctivě starají jako jeden muž. Zároveň to utužuje kolektiv a upřímné kamarádství ve společném zájmu o krásnou myslivost. Snažíme se vytvářet ty nejlepší podmínky pro snadnější bytí a poklidnou možnost rozmnožování jak zvěři, tak i ptactvu a to tím, že cíleně vysazujeme tu nejvhodnější vegetaci a tím dáváme větší šanci všem tvorům snadněji přežívat. Pro letošní rok máme připraveno dalších 300 stromků a keřů k výsadbě na prázdná neobdělávaná místa, aby se zvěř a ostatní živočichové, včetně ptactva, měli kam uchýlit před nepřízní počasí a hlavně před predátory. Velkou péči věnujeme stromkům vysázeným již v letech minulých, v letních měsících je vydatně zavlažujeme a obsekáváme kolem nich přerůstající trávu. Před každou zimou musíme všechny vrcholky stromků chemicky ošetřit až do doby, než dosáhnou výšku dvou metrů. Je to prevence proti případnému ohryzu zvěří v zimním období. Největší zásluhu na tomto úseku má náš nejaktivnější člen MS Mochov Jaroslav Šafr. Letošní zima nám dokazuje, že absolutně ignoruje kalendář a měsíc leden se spíše podobá předjarnímu březnu, letošní průměrná teplota ledna byla +2,5 C. Neúměrně vysoké teploty jsou ku prospěchu drobné zvěři i ptactvu, ale nevhodné jsou pro vegetaci, která na daný stav reaguje zmateně a dostatečně si neodpočine. Prozatím nebylo nutné intenzivní přikrmování, jako tomu bylo v minulých dvou letech. Není vyloučeno, že matka příroda posune svou pravou zimní tvář do měsíce února a počátku března. Když náhle klesne teplota pod bod mrazu, jsme jako každý rok připraveni zvěři předložit bohatě prostřený stůl v podobě toho nejkvalitnějšího krmení. Nezapomínáme ani na zpěvné ptactvo, kterému máme také co nabídnout, abychom všem živočišným druhům usnadnili přežít případné déle trvající mrazivé dny. 20 mochovský zpravodaj

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, ČERVEN 2015, ČÍSLO 2 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, POHODY A ODPOČINKU! DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY A DOSPĚLÁKŮM PRIMA DOVOLENOU!

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Jménem městského zastupitelstva Jitka Leflerová. Foto na titulní straně: Základní škola Oty Pavla Buštěhrad, M. Aushaus.

Jménem městského zastupitelstva Jitka Leflerová. Foto na titulní straně: Základní škola Oty Pavla Buštěhrad, M. Aushaus. Městské zastupitelstvo si dovoluje touto cestou informovat celou buštěhradskou veřejnost o úmrtí pana Petra Dütsche, dlouholetého starosty města Buštěhradu. Zemřel v pátek 13. srpna, den po svých 60. narozeninách.

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007

ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007 ročník 31 číslo 5 červenec-září 2007 z radnice - buštěhradské školy - společenská rubrika policie čr informuje - žijí mezi námi: anna boušková sport - po roce na řece - buštěhradský chodec časopis městského

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVII. PROSINEC 2009 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVII. PROSINEC 2009 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVII. PROSINEC 2009 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, v posledním letošním čísle zpravodaje a pro mne současně posledním ve funkci starostky

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

z obsahu čísla 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 Mikuláš v Opočně 2010 VÁNOČNÍ SLOVO

z obsahu čísla 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 Mikuláš v Opočně 2010 VÁNOČNÍ SLOVO 23. prosince 2010 ročník XIII. číslo 16 VÁNOČNÍ SLOVO Napsat vánoční slovo, to je docela snadný úkol. Nebo to alespoň tak může vypadat. Napsat pár slov o víře, tradicích, zvycích, trochu si zanadávat na

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více