MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 REDAKČNÍ SLOUPEK... 2 Z OBECNÍHO ÚŘADU... 3 ŽIVOTNÍ JUBILEA, ŠKOLA... 8 MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍ KOUTEK KNIHOVNA, ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH OBČANŮ SPOLKY A SDRUŽENÍ MOCHOVSKÝ CESTOPIS KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ INZERCE... 33

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, vánoce jsou za námi a zima taktéž již brzy skončí a před námi je rok Rok 2012 nemá dobré vyhlídky, pokud jde o hospodářský růst, nebo vývoj nezaměstnanosti. V konečném důsledku nikdo nedokáže předpovědět, jak se budou státní a potažmo obecní finance dále vyvíjet. Přesto díky naší rozpočtové odpovědnosti v minulosti má obec dostatek vlastních prostředků na realizaci naplánovaných aktivit dle strategického plánu a to včetně vybudování další malé části kanalizace. Středočeský kraj se snaží rozbít fungující systém Pražské integrované dopravy (PID). Každému soudnému člověku je jasné, že příměstská doprava nemůže fungovat bez spolupráce s městem, kam tato příměstská doprava směřuje. Pokud Pražská integrovaná doprava skončí, pro obce bude potom lepší organizovat dopravu společně s Prahou, avšak bez příspěvku kraje, což by se mohlo v roce 2013 projevit v redukci některých spojů. Pro tuto chvíli je jedna dobrá zpráva: v roce 2012 by žádné změny nastat neměly. Základní škola Mochov je před velkou změnou, a to před přechodem z dvojtřídky na trojtřídku. V souvislosti s tím si dovoluji vyjádřit nesouhlas s názory některých spoluobčanů ohledně ZŠ Mochov. Nelze hodnotit negativně malotřídní školu proto, že je v jedné třídě více ročníků. Hlavní kritérium kvality jsou učitelé a ty my máme dobré. Dále je to čas, který mohou věnovat každému žákovi. Co je platné, že ve třídě je jeden ročník s 25 žáky, je mnohem lepší, když jsou ve třídě ročníky dva a například 15 dětí celkem, výsledný čas na žáka je větší a vzdělávání intenzivnější a účinnější. V neposlední řadě je jednoznačným signálem o kvalitě naší základní školy také skutečnost, že její absolventi nemají žádný problém s přestupem dále a jsou připraveni nadprůměrně. Obecní knihovna se v souvislosti s výše uvedeným rozšířením počtu tříd ZŠ Mochov přestěhovala do zrekonstruovaných prostor bývalé Zubní ordinace, tj. vlevo u vchodu do ordinace praktického lékaře. Prostor je sice o něco menší, avšak díky renovaci regálů a doplnění nových regálů se komfort pro návštěvníky knihovny zvýší. Semafory na Husově náměstí by se mohly objevit již letos. Podali jsme žádost o dotaci na Středočeský kraj a uvidíme, zda se podaří získat prostředky na tuto akci, díky které by se výrazně zlepšila bezpečnost zejména chodců v prostoru náměstí. S Městem Čelákovice jsme dojednali využívání služeb Městské policie. Díky tomu zajistíme lepší vymahatelnost dodržování pořádku u spoluobčanů a bezpečnost v naší obci. Po schválení této dohody Středočeským krajem má tato služba začít fungovat od července Závěrečné poděkování pak patří našim rybářům a myslivcům za jejich práci a to zejména za omítnutí zdi plotu u ŽS a MŠ, ale i za další prospěšnou práci, kterou zkrášlují zeleň v obci a jejím blízkém okolí. Krásné a brzké jaro všem. Ing. Ladislav Marek starosta obce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 z obecního úřadu Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 13/2011, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 21:45 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok 2012 Diskuze: Milan Ptáčník námitka proti zdražování nárůst ceny o 9 %. Návrh v rámci příštího roku se pokusit změnit smlouvu s VaK. Stanovit jasnou konstrukci ceny. Udělat např. inflační doložku. František Bouček opatrnost při jednání, nebezpečí rozvázání smlouvy s námi Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje vodné dle návrhu VaK Mladá Boleslav, a.s. ve výši 35,43 Kč/m3 četně DPH a stočné ve výši 37,13 Kč/m3 včetně DPH. V roce 2012 iniciuje starosta jednání o změně smlouvy s cílem svázat změnu ceny s meziroční změnou indexu spotřebitelských cen v ČR dle ČSÚ. Nabídka služeb Městské policie Čelákovice Diskuze: Milan Ptáčník v rámci smlouvy definovat náplň činnosti Zdeňka Jarošová stavit vyhlášky na zajištění bezpečnosti v obci, které by bylo možné účinně vymáhat František Bouček stejné pravomoci jako v Čelákovicích Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s návrhem cenové kalkulace zajišťování služeb MP Čelákovice v obci Mochov a pověřuje starostu obce přípravou VPS. Dodatek č. 7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 Diskuze: Milan Ptáčník existuje nějaký přehled o množství odpadů Ladislav Marek existuje přehled o odpadech ze sběrných míst Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává Obecně ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 3

4 závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad. Žádost o stanovisko k územnímu řízení na akci: Umístění sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie), umístění nové ČOV a umístění jednoproduktové čerpací stanice v rámci dělení areálu na více funkčních celků Diskuze: František Bouček komentář k výkresové dokumentaci Milan Ptáčník jsou známy záměry vlastníků v areálu? Ladislav Marek záměry jsou známy Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženou dokumentací pro územní řízení a souhlasí s umístěním sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie), umístění nové ČOV a umístění jednoproduktové čerpací stanice v rámci dělení areálu dle PD z Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 Základní škola Mochov Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 304/2011, uděluje souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 pro Základní školu Mochov, okres Praha východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Příspěvek na docházku do předškolního zařízení Větrníček Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s žádostí paní E. D. o příspěvek na platbu docházky do předškolního zařízení Větrníček se sídlem v Čelákovicích a schvaluje příspěvek ve výši Kč na dobu od do Poskytnutí finančního daru Knihovně města Mladá Boleslav Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč na rok 2012 Knihovně města Mladá Boleslav. Čerpání rozpočtu k Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2011 uvedenou v Příloze 1. Rozpočtové provizorium pro rok 2012 Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok Udělení souhlasu k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok mochovský zpravodaj

5 Mateřská škola Mochov Zastupitelstvo obce Mochov na základě žádosti Č.j. 308/2011, uděluje souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2012 pro Mateřskou školu Mochov, okres Praha východ v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Strategický plán vypracování dokumentu Diskuze: Milan Jirsák - Je potřeba dokončit: připravit SP k tisku (jeho grafická úprava) vytisknout potřebný počet dokumentů SP umístit SP na webové stránky obce Zastupitelstvo obce Mochov schválilo Strategický plán rozvoje obce Mochov na roky Podání žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012 Diskuze: Ladislav Marek byla projednána dokumentace s příslušnými orgány Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012 a schvaluje závazek zajistit spolufinancování ve výši ,- Kč z rozpočtu obce na akci Světelné signalizační zařízení Mochov Husovo náměstí. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Mochov knn ul. Sokolovská, Tylova obnova Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která se týká pozemků parc.č. 1515, 1516, 407, 1513/1, 1518/1, 294/3, 294/2, 1503, které jsou ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech ve výši 2.000,- Kč. Zhodnocení akce Rozsvěcení vánočního stromu Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se zhodnocením akce Rozsvěcení vánočního stromu a bere jí na vědomí. Smlouva o poskytování právní služby Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje smlouvu o poskytování právní služby a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a rámcové prostředky na rok 2012 ve výši Kč. Diskuze Zdeňka Jarošová aktualizace odkazů na webu týkající se školy a školky Vlastimila Stará logopedka ordinující v Mochově bude dále pokračovat Jitka Frydrychová je plán na stěhování knihovny a příprava nové třídy? ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 5

6 Ladislav Marek zorganizujeme schůzku v prvním lednovém týdnu Vlastimila Stará využití obecních prostor pro výstavu fotografií a ručních prací Ladislav Marek výstavu je možné udělat v zasedací místnosti obce Milan Ptáčník víme, kolik je připojeno na vodovod a na dokončenou kanalizaci Ladislav Marek bude seznam platících za vodné a stočné Milan Jirsák začal jezdit příměstský kloubový autobus (náhrada za nevhodný městský) Výpis připravil Milan Jirsák Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 14/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 19:45 hod. Zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2011 Text odůvodnění: Příjmy a výdaje upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezerv pro vyrovnání rozpočtu. Upravený rozpočet je nadále vyrovnaný a to ve výši Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Rozpočet pro rok 2012 Zastupitelstvo obce Mochov schválilo Rozpočet obce Mochov na rok 2012 s příjmy a výdaji v celkové výši Kč, který tvoří přílohu zápisu. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o šest měsíců od do Mandátní smlouva - zateplení obecní budovy Text odůvodnění: V únoru a březnu 2012 je možno podat žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení ZŠ+MŠ. Vzhledem k odborné a administrativní náročnosti je třeba, aby žádost připravila a projekt pomáhala realizovat profesionální agentura. Navrhuji proto uzavřít smlouvu s Folbeset plus s.r.o. 6 mochovský zpravodaj

7 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou Folbeset plus s. r. o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Spolupráce s Městskou policií Čelákovice Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Čelákovice a Obcí Mochov k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. Diskuze Vlastimila Stará knihovna je vyklizená z 1/3 Jitka Frydrychová finanční výbor provedena inventura majetku včetně zápisu poděkování zaměstnancům Obecního úřadu za přípravu Milan Jirsák dotaz na pana starostu - jaký je stav s tištěnou podobou Strategického plánu a kdy bude vyvěšen na webové stránky obce Ladislav Marek Strategickým plánem se již řídíme a formální náležitosti budou provedeny do příštího zastupitelstva Milan Jirsák je potřeba vždy aktualizovat veškeré formuláře vydávané Obecním úřadem a dávat úplné informace na formuláři týkajícího se odvozu komunálního odpadu chyběla informace, který týden začíná 14denní svoz, do kdy nejdéle je potřeba předat žádost apod. Výpis připravil Milan Jirsák OZNÁMENÍ Ordinační hodiny MUDr. Fuky od 1. ledna 2012 Pondělí: hodin Čelákovice hodin Mochov Úterý: hodin Mochov hodin Čelákovice Středa: hodin Čelákovice hodin Mochov Čtvrtek: hodin Mochov hodin Čelákovice Pátek: hodin Čelákovice ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 7

8 ŽIVOTNÍ JUBILEA V lednu oslavili své životní jubileum: 70 let pan Fingr František 80 let pan Müler Josef 85 let paní Štichová Bohumila V únoru slaví své životní jubileum: 86 let pan Krejča Josef Hledím do mraků a vidím čas jak utíká Stojím nad vodou a vidím čas jak plyne Poslouchám rozhovor a vidím čas jak po slovech se vzdaluje. Co bylo dosud před námi to do daleka mizí a zůstane jen vzpomínání. Na dny a lidi na mraky, vodu a slova A nejraděj na to dobré co stálo za život. V. D. 70 let pan Hakl Karel V březnu oslaví své životní jubileum: 93 let paní Dražilová Marie 85 let paní Landová Anastazie 87 let paní Baumanová Alena 95 let paní Stromajerová Marie Do dalších let Vám přejeme mnoho krásných a příjemných zážitků, životní pohodu, pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a nezbytnou kupu štěstí. za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje VÁNOČNÍ BESÍDKA ve škole ŠKOLA Pro žáky i učitele znamená Advent spoustu práce. Učitelé nejprve společně připraví vše potřebné: básničky, rekvizity, hudební nástroje, pozvánky pro staré občany a další drobnosti. Pak nastane období nacvičování pásma. Kromě toho musí děti vyrobit přáníčka, 8 mochovský zpravodaj

9 malé dárečky pro rodiče i starší občany Mochova. Nesmíme zapomenout, že i vánoční cukroví pekly děti letos samy. Naši již tradiční vánoční besídku jsme uspořádali v tělocvičně školy, neboť školní jídelna se nám zdála pro velký počet účastníků již malá. Děti se na svůj velký den těšily, ale zároveň měly trošku trému. Zahrály hru o narození Ježíška a koledy střídaly vánoční básničky. Dlouhý potlesk na závěr nám potvrdil, že se besídka všem líbila. Vlasta Pexová ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 9

10 V úterý 24. ledna se na škole konal zápis do 1. ročníku základního vzdělávání, kterému předcházela návštěva budoucích prvňáčků ve vyučování a Den otevřených dveří. Zápis byl opět připraven formou hry. Letos procházely děti pohádkovou říší a plnily zábavné úkoly, odpovídající jejich věku. Zápisu se zúčastnilo 8 dětí. Na nové žáčky se budeme všichni 3. září moc těšit. Andrea Koubíková, ředitelka školy 10 mochovský zpravodaj

11 MATEŘSKÁ ŠKOLA Letošní zima dětem v mateřské škole příliš nepřeje. Sněhu a zimních radovánek si zatím neužijí, ale přesto se nenudí a nudit nebudou. Po vánočních svátcích už děti z předškolního oddělení zkouší nosit na zádech nové školní brašny, které naši předškoláci kreslili do svých dopisů Ježíškovi, hrají si na školu a učí se vše, co v ní budou potřebovat. Potěšilo nás pozvání na ukázkovou hodinu do první třídy od paní ředitelky ze Základní školy v Mochově. Děti s obdivem sledovaly, co všechno už jejich o kousek starší kamarádi ze školky - dnešní prvňáci - umí. Pod vedením milé paní učitelky, která zapojila do výuky i naše předškoláčky, hodina rychle utekla a skoro nám bylo líto, že už zvoní. Ráda bych se ještě ohlédla o pár týdnů zpátky a dodatečně poděkovala dětem i rodičům za účast na vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci. Pro většinu malých dětí to bylo první vystoupení před publikem a tréma byla veliká. Další zkušeností byla mikulášská besídka v prostorách mateřské školy pro rodiče a známé. I když byla letos tak trochu pekelná, čertů se určitě nikdo nebál. Patří přeci do pohádek. Tam čertíci neslouží ke strašení dětí, ale k poznávání a rozlišování dobra a zla, pravdy a lži. Děti se naučily spoustu básní a písní, kterými přiblížily vánoční pohádkovou atmosféru a darovaly svým blízkým vlastnoručně vyrobený malý dáreček pro radost. S přáním všeho dobrého jsme vstoupili do dalšího roku. Jsme na jeho začátku a doufám, že pro naše děti bude plný radosti a poznání. Eva Krmenčíková V lednu jsme měli v naší mateřské škole besedu s pálivou, je aktivní hlavně v noci a loví drobné savce. Poté jsme shlédli sýčka. Sýčkové dříve byli hodně rozšíření, ale nyní už jich je méně a pan Zdeněk nám vysvětlil, že to souvisí se zalidňováním dříve neobydlených ploch. Jeho potravou jsou drobní savci, ptáci, hmyz i žížaly. Čížeček, kterého nám předvedla ve třídě Lucie Matyášová ve dřevěné kleci, nebyl vůbec plachý. Čížečkové krásně zpívají a žijí hlavně ve smrkových a smíšených lesích. Sokola přinesl do třídy Filip Mašek, tento dravec měl celou dobu na hlavě koženou čepičku. Děti se snažily uhodnout pravý důvod, ale nakonec nám pan Burghauser sám vysvětlil proč. Je to z bezpečnostních důvodů, prý kdyby ji neměl, tak se může stát, že za okny školky uvidí potravu a mohl by se za ní pustit. Tím by si samozřejmě ublížil. Pan Burghauser nás informoval o tom, že sokol je třetí nejrychlejší pták, který loví hlavně holuby a divoké kachny. Po sokolovi nám donesla do třídy ukázat asi 40cm velkého papouška Kristýna Straková. Papoušek byl stár asi sedmdesát let a pan Zdeněk ho vlastní osm let. Kristýnka měla co dělat, aby ho na rameni udržela, byl opravdu velký a těžký. Jeho váhu si postupně vyzkoušely odvážné děti, jak z malé, tak i z velké ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 11

12 třídy. Opravdu byl nádherný. Po přehlídce papouška přišel na řadu náš největší dravec žijící ve volné přírodě orel skalní. Orel skalní je chráněný, a přeci jich neustále ubývá. Je to škoda, je to nádherný statný dravec, který má při rozpětí křídel až tři metry. Živí se odchytem lišek, divokých králíků, dokonce i srnou. Pan chovatel nám říkal, že jsou i záznamy o tom, že orel prý dokáže ulovit i ovci. Jako drobeček vypadal oproti orlovi zakrslý králíček s roztomilým jménem, které dostal od majitele Pečínka. Tohoto králíčka nám pan chovatel také představil, byl velmi krotký a vypadal jako plyšáček. Děti si ho samozřejmě také chovaly. Na závěr nám pan Zdeněk Burghauser ukázal několik kouzel a triků, už bez asistence živých tvorů. Čaroval s pomocí kouzelné krabičky a kuliček. Děti byli nadšené a představení hltaly s údivem. Zapojily se i do kouzlení a byly sami velmi překvapené, jak ovládají kouzelnické triky. Celé představení bylo velmi zajímavé a hlavně naučné. 12 mochovský zpravodaj

13 Pořídili jsme si na památku fotografie a děti obdržely jako vzpomínku obrázek již zmíněných dravců, jejímž autorem byl právě pan chovatel. Už teď se těšíme, že k nám opět někdy zavítá i se svými zvířecími přáteli. Květuše Bezuchová ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 13

14 Zápis do mateřské školy Zápis do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ na školní rok se bude konat v úterý 2. května 2012 od 8.00 do hod. v ředitelně mateřské školy. a od do hod. v nové třídě mateřské školy. Novou část mateřské školy si můžete prohlédnout od do hod a děti si tu v této době pod Vaším dohledem mohou pohrát. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro potvrzení podmínek 50 zákona č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví (= potvrzení dětského lékaře) si můžete vyzvednout ve vstupní chodbě mateřské školy od pondělí vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od do hod., nebo získat z úřední desky obce Mochov. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné v den zápisu vyplnit v MŠ, Evidenční list potvrzený ošetřujícím lékařem odevzdat v MŠ nejpozději do K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (k ověření trvalého bydliště) Zápis bude v tuto pozdní dobu z důvodu splnění 37 zákona 472/2011 Sb., ŠKOLSKÉHO ZÁKONA Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.) Miroslava Kverková ZDRAVOTNÍ KOUTEK Dnes poprvé se již pod články Zdravotního koutku nebudu podepisovat Váš praktický lékař. Odešla jsem do důchodu po 45 letech práce ve zdravotnictví a 30 letech jako praktický lékař pro dospělé. Nejméně rok jsem o této životní změně uvažovala, ale nechtěla jsem opustit své pacienty, aniž bych si za sebe našla náhradu. Mezi šesti zájemci o práci praktického lékaře jsem vybrala toho nejmladšího, který mne po pár setkáních přesvědčil, že je to ten pravý kolega a můj nástupce. Protože všichni dříve narození, když odejdou z pracovního procesu, mohou už jen vzpomínat na své začátky, na své pracovní a životní úspěchy i prohry, i já jsem se přistihla, že myslím na to, jak to vše začalo. Myslím na své učitele, kolegy, pacienty a samozřejmě na své blízké. Asi všechno začalo v českokrumlovské nemocnici, kdy mě zachránili lékaři 14 mochovský zpravodaj

15 a penicilin. Tam jsem si jako malá holka řekla, že budu doktorka. Tenkrát mě asi nikdo nebral vážně, protože taková přání mají všechny holčičky. Mně to ale vydrželo a za pár let jsem nastupovala do prvého zaměstnání, na oddělení patologie do Psychiatrické léčebny v Dobřanech a následně na dlouhých 14 let na patologii do nemocnice Na Bulovce. Přišly děti, atestace v oboru, výuka patologie na zdravotní škole, spolupráce s infekční klinikou na vývoji očkovací látky proti zánětu mozku způsobeným klíšťaty. Další působení v mém milovaném oboru změnil r a emigrace praktické lékařky v Mochově. Na naléhání rodiny jsem nakonec souhlasila, odešla z Bulovky a požádala o změnu oboru na všeobecné lékařství. Po povinné roční praxi na interně v nemocnici jsem nastoupila jako praktická lékařka do Mochova, ještě na staré středisko v Sokolovské ulici. První den jsem ordinovala s MUDr. Majorem, Vy starší jste ho znali. Když jsme se odpoledne loučili, plácl mne do zad, zabručel něco o převozníkovi a veslu, popřál mi hodně medicínského štěstí a odjel. Vidím a slyším ho, jako by to bylo dnes a ne před 30 lety. Léta běžela, dopoledne se ordinovalo, nejméně 5-6x za měsíc jsme s kolegy sloužili pohotovostní služby, v r jsme založili se dvěma kolegy a anestesiologem brandýské nemocnice stanici Záchranné služby, vybavili jsme sanity a začali jezdit jako záchranka mimo pohotovost k nehodám a akutním případům. Ordinací prošlo tisíce pacientů, vyslechla jsem mnoho lidských osudů, viděla mnoho lidské radosti, ale i bolesti. Lékař má příjemné pocity i pocit zadostiučinění, když se lidé uzdravují, když se rodiny stmelují a pomáhají si, ale také smutku a bezmoci, když stavy nemocných jsou závažné, spějí ke konci a léčení je bohužel za hranicemi medicínských možností. Za ta léta jsem se také s mnohými pacienty a jejich rodinami poznala více, někteří se stali mými přáteli. A když už člověk bilancuje, je také potřeba poděkovat. Poděkovat nejprve rodičům, kteří mi umožnili a financovali moje vzdělání, manželovi, jeho mamince, s kterou jsme bydleli čtvrt století v jednom bytě, v jedné kuchyni, která se vzorně starala a pomáhala nám s dětmi, když jsme dojížděli do Prahy do práce. Děkuji svým dcerám a znovu manželovi za pomoc a péči o mého ochrnutého tatínka, kterému jsme posloužili až do jeho odchodu. Děkuji zdravotní sestře Heleně Filípkové za dvaceti pětiletou spolupráci, za její úsměvy a milé jednání s pacienty, sestře Kristině Prokůpkové, která ač důchodkyně na kole dojížděla z Čelákovic, Kateřině Kutheilové, která se starala o pořádek ve zdravotním středisku. Nesmím zapomenout ani sestru Kratochvílovou, která byla vždy ochotna zastupovat a pomoci v ordinaci a na Marii Menclovou, která se starala o účetnictví. Vám, pacientům, děkuji za to, že jste byli mými pacienty, za mnohaletou spolupráci, za toleranci, za pochopení. Děkuji za slova poděkování, i za ty slzičky, za květiny a krásné dárky, kterými jste mne zahrnuli při mém odchodu do důchodu. Předávám pomyslné veslo mému nástupci MUDr, Lukáši Fukovi, přeji mu hodně osobního i medicínského štěstí, radosti z práce, hodně síly, pevné zdraví, tolerantní rodinu a milé a příjemné pacienty. MUDr. Vlastimila Stará ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 15

16 KNIHOVNA Jistě víte, že je potřeba rozšířit počet tříd v místní základní škole, a tak Zastupitelstvo obce Mochov rozhodlo přemístit knihovnu do uvolněných prostor místo zubního střediska. Udělali jsme plán stěhování knihovny, jednak knih a následně regálů tak, aby v nových prostorách bylo vše nově uspořádané a čisté. Police budou opravené, některé nové, zkrátka knihovna se obleče do úplně nového kabátu. S tím souvisí i vyřazování knih, které se pravidelně provádí po několika letech tak, jak je patrné jejich opotřebení a nezájem čtenářů. Proto jsme vyřadili knihy potrhané, polité, mastné, knihy staré, psané archaickou češtinou a také knihy, které nebyly více jak 20 let, anebo také nikdy vypůjčené, o které není zájem. Dále knihy, které jsou v knihovně ve dvou nebo ve třech výtiscích. Po pečlivém a někdy velmi těžkém rozhodování jsme vyřadili okolo 1000 titulů. Protože je nám líto je dát do sběrných surovin, rozhodli jsme se provést Burzu vyřazených knih pro občany Mochova. Věříme, že někdo z občanů na burze najde titul, který nezná, chce si ho přečíst, vracet se k němu, mít ho doma nebo ho potřebuje pro své koníčky. Budou tam i tituly pro děti, naučné, cestopisné a knihy o přírodě. Nabídka knih se uskuteční v prostorách Autoškoly Mochov pod Obecním úřadem. Přesné datum konání burzy bude oznámeno místním rozhlasem, předpokládáme termín asi na začátku března, od pátku do neděle. Vybrané knihy si odnesete zdarma. A ještě výzva pro zapomnětlivé čtenáře do konce února prosíme o vrácení všech knih, které jste si vypůjčili z knihovny a máte je doma hodně dlouho, někteří rok i déle!!! Vraťte je do knihovny, potřebujeme je prohlédnout, zapsat a nabídnout dalším čtenářům. Květa Vokounová, knihovnice MUDr. Vlastimila Stará za OÚ Mochov ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH OBČANŮ Rozsvícení vánočního stromu na náměstí V minulém čísle zpravodaje Vás pozval Obecní úřad ke společnému rozsvícení vánočního stromu na mochovském náměstí. Pozvánka nebyla tak úplně přesná, neboť k překvapení návštěvníků se na povel pana starosty rozsvítily hned dva vánoční stromy. Zářícími žárovičkami se kromě tradičního jehličnanu rozsvítil i jeden listnáč v centru náměstí. Jakoby vyměnil spadlé listí za světelnou korunu. Vraťme se ale na začátek večera. Na ulici mezi parky vyrostly stánky s občerstvením a vánočním zbožím a ve spodní části náměstí postavil pan Milan Tomášek zastřešené pódium 16 mochovský zpravodaj

17 pro účinkování našich nejmenších. Žáci mateřské a základní školy přednesli vánoční básničky a zazpívali koledy k radosti všech diváků, kteří zaplnili náměstí v hojném počtu. Za představení dostaly děti od paní doktorky MUDr. Staré balíčky plné vitamínů. Dospělí měli k dispozici také samé zdravé dobroty, jako například rybí polévku od místních rybářů. A nastupující zima nenechala nikoho na pochybách, že horká medovina, či vánoční svařák udělá tělu jenom dobře. O to déle se pak může vychutnávat dívání na betlém paní Liškové, který se od loňského roku rozrostl o další postavičky anděla a pastýře. Foto paní Formánková Rytmus dnešní doby nepřeje poklidnému korzování a povídání se známými, potkanými jen tak na ulici. Proto je cílem těchto akcí alespoň trochu zastavit čas a zvláště v předvánočním čase nabídnout příjemné potkávání a povídání, na které během roku nějak nezbývá čas. Doufáme, že takto nastartovaný advent Vám pomohl přečkat tmavé zimní večery až do vánočních svátků. Kulturní výbor OÚ ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 17

18 Koncert Českého červeného kříže K příjemné předvánoční náladě jistě přispěl i koncert pořádaný Českým červeným křížem. Hudba pro náladu kapelníka Švancary doslova hladila sváteční dušičku posluchačů. V jejím repertoáru se našlo pro každého něco: skladby Glena Müllera, Jaroslava Ježka, či písničky Semaforu, zaznělo i country a zlidovělé písně Waldemara Matušky, které si i když neslyšně pro sebe pobrukoval snad každý. Koncert se konal 10. prosince, a tak nesměly chybět ani koledy. Poslouchání bylo prostřídáno i podíváním, o které se postaralo vystoupení skupiny KARSON. Orientální tanec s šátkem měl dokonce možnost vyzkoušet si pan Mráček, kterého si přizvala do svého vystoupení sama tanečnice. Poležení fakíra na lůžku z hřebů zas lehce zatížil tanečnicí vybraný pan Dragoun. Duo Karson pak ještě předvedlo svou ohnivou show, upravenou do možností prostoru školícího sálu Hotelu Bouček. Foto paní Formánková Hudba pro náladu i skupina Karson se pak zhostily i jednoho důležitého momentu. V závěru koncertu poděkovaly za všechny mochovské pacienty paní doktorce MUDr. Vlastimile Staré, která se rozhodla ukončit praxi obvodního lékaře v Mochově. Písničkou a květinami jí vyjádřily dík za obětavou práci pro své pacienty. Mužská část hlediště přidala k písničce taneček a za chvíli už bylo více návštěvníků na jevišti než v hledišti. Z paní doktorky ale vyzařovalo tolik energie, že z ní určitě kousek nechá i nadále mochovským občanům, i když to nebude v lékařské ordinaci. Paní doktorce přejeme hodně štěstí a zdraví a Mochovu ještě hodně jejího elánu a vitality. redakce Mochovského zpravodaje 18 mochovský zpravodaj

19 Kynologie v Mochově V naší obci působí základní kynologická organizace Českého kynologického svazu číslo 396 MOCHOV. V minulém období nebyla dostatečně prezentovaná v rámci obce, a proto si dovolím prostřednictvím zpravodaje Vás s její historií a činností seznámit. I nadále bychom chtěli čtenáře průběžně informovat o své činnosti a výsledcích. Začátky naši základní kynologické organizace se datují do roku 1993, kdy jsme museli opustit cvičební plochu v Toušeni. Hledali jsme nové prostory a ty jsme nalezli zde v Mochově, za dálnici D11, na pozemku paní Baumannové. Tato paní souhlasila s naším záměrem, vybudovat kynologický cvičební areál. Začínali jsme skromně, jedna maringotka, dvě překážky, nějaká prkna a to bylo vše. V průběhu let výcvik probíhal dle možností, byly uskutečněny i menší kynologické závody a i akce na veřejnosti. Členskou základnu tvořili převážně členové z Čelákovic, Mochova, Lázní Toušeň a dalších přilehlých obcí. Základní kynologická organizace v roce 2011 prošla těžkým obdobím. Někteří dlouholetí a aktivní členové odešli na počátku roku 2011 z organizace. Tím došlo k takovému snížení počtu jejich členů, že hrozilo její zrušení ve smyslu stanov Českého kynologického svazu. K zásadnímu zvratu došlo v průběhu letních měsíců, kdy zásluhou jedné členky, paní Jeřábkové, přišli do organizace noví členové s velkým zájmem o kynologickou činnost. S přílivem nových mladých a zkušených členů se podstatně zkvalitnila činnost organizace, vlastní kynologický výcvik, ale i péče o kynologický areál. Po čtyřech měsících, kdy došlo k oživení činnosti organizace, můžeme říci, že se zde vytvořil dobrý kolektiv s dobrými vztahy a dobrou perspektivou. Základní organizace kromě výše uvedeného se též potýkala a stále potýká s problémy v oblasti logistického zabezpečení své činnosti. Organizace působí na pronajatém pozemku, na klubovně se projevily také známky času, neboť už v době výstavby, skoro před 20 lety, byla postavena z vyřazeného materiálu a potřebovala by značnou rekonstrukci. Obdobně se to týká vybavení, výcvikových překážek a pomůcek. S přílivem nových členů došlo i ke zvýšení aktivity v oblasti údržby, úprav a oprav kynologického areálu. Samozřejmě bylo vyvinuto i velké úsilí k získání, zejména finančních prostředků pro svoji činnost a logistické zabezpečení, neboť prostředky získané z členských poplatků nepokryjí zcela náklady na pronájem a další nezbytné věci. Nemalé náklady jsou také spojeny s vlastním kynologickým výcvikem. V měsíci listopadu 2011 proběhla členská schůze základní organizace ČKS, kde kromě volby nového výboru organizace se členové zamýšleli nad další činností. V dalším období by chtěli, kromě vlastního kynologického výcviku členů a hostů se svými psi, organizaci více prezentovat na veřejnosti, aby její akce byly prospěšné jak pro veřejnost, tak pro vlastní členy. Samozřejmě máme zájem o organizaci kynologických akcí v areálu kynologického cvičiště, jako jsou závody, výstavy, nebo bonitace. Vzhledem k tomu, že jsou ve sdělovacích prostředcích prezentovány případy útoků psů na děti, ale i dospělé osoby, chtěli bychom přispět ke zlepšení situace a organizovat například ROčNÍK 6, ÚNOR 2012, číslo 24 19

20 základní kurzy rodinného psa. Chceme, aby naše organizace se stala určitou poradnou majitelům psů z naší obce a okolí. Dále bychom chtěli přispět v této oblasti třeba v rámci školní výchovy a děti obeznámit s některými zásadami ve vztahu k pejskům a k tomu navázat spolupráci s místními školami, jak mateřskou tak i základní. I nadále bychom chtěli spolupracovat v rámci organizace některých veřejně prospěšných akcí, jako je Dětský den apod. Alexandr Hradecký SPOLKY A SDRUŽENÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Vážení čtenáři Mochovského zpravodaje. Tímto článkem vám opět nabízíme nahlédnout do naší myslivecké kuchyně, jak a co pro myslivost děláme. Být opravdovým myslivcem znamená být obdařen hlubokou pokorou k přírodě a všemu živému, co v ní žije, a nejen pečovat o zvěř lovnou. K tomu je též nutná i vzájemná úcta všech našich členů, kteří se o nám svěřenou přírodu a zvěř poctivě starají jako jeden muž. Zároveň to utužuje kolektiv a upřímné kamarádství ve společném zájmu o krásnou myslivost. Snažíme se vytvářet ty nejlepší podmínky pro snadnější bytí a poklidnou možnost rozmnožování jak zvěři, tak i ptactvu a to tím, že cíleně vysazujeme tu nejvhodnější vegetaci a tím dáváme větší šanci všem tvorům snadněji přežívat. Pro letošní rok máme připraveno dalších 300 stromků a keřů k výsadbě na prázdná neobdělávaná místa, aby se zvěř a ostatní živočichové, včetně ptactva, měli kam uchýlit před nepřízní počasí a hlavně před predátory. Velkou péči věnujeme stromkům vysázeným již v letech minulých, v letních měsících je vydatně zavlažujeme a obsekáváme kolem nich přerůstající trávu. Před každou zimou musíme všechny vrcholky stromků chemicky ošetřit až do doby, než dosáhnou výšku dvou metrů. Je to prevence proti případnému ohryzu zvěří v zimním období. Největší zásluhu na tomto úseku má náš nejaktivnější člen MS Mochov Jaroslav Šafr. Letošní zima nám dokazuje, že absolutně ignoruje kalendář a měsíc leden se spíše podobá předjarnímu březnu, letošní průměrná teplota ledna byla +2,5 C. Neúměrně vysoké teploty jsou ku prospěchu drobné zvěři i ptactvu, ale nevhodné jsou pro vegetaci, která na daný stav reaguje zmateně a dostatečně si neodpočine. Prozatím nebylo nutné intenzivní přikrmování, jako tomu bylo v minulých dvou letech. Není vyloučeno, že matka příroda posune svou pravou zimní tvář do měsíce února a počátku března. Když náhle klesne teplota pod bod mrazu, jsme jako každý rok připraveni zvěři předložit bohatě prostřený stůl v podobě toho nejkvalitnějšího krmení. Nezapomínáme ani na zpěvné ptactvo, kterému máme také co nabídnout, abychom všem živočišným druhům usnadnili přežít případné déle trvající mrazivé dny. 20 mochovský zpravodaj

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 2/2010. ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 16. 12. 2010

Z á p i s č. 2/2010. ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 16. 12. 2010 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 23:30 František Bouček (FB), Jitka Frydrychová (JF), Zora Chocholoušová (ZC), Zdeňka Jarošová (ZJ), Milan

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0044/2013 A.1.4 A10 Vypracovala: Schválila: Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 19:45 Přítomni: František Bouček,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více