POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 3, ročník XVII, květen 2014 POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti Srdečně Vás zveme na 12. ročník tradičních slavností obce Svatojánské slavnosti, které se budou konat od pátku 20. června do neděle 22. června 2014 ve Velkých Losinách.

2 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Velké Losiny podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách : 1. Máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v části obce Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: sídl. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Sportovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská. Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov 2

3 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Volby do Evropského parlamentu 2014 Lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 8. května 2014 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze podat od vyhlášení voleb, nejpozději však musí být žádost doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května Za tímto účelem bude dne na obecním úřadě zajištěna služba, a to od 8.00 hod. do hod. Žádost lze podat osobně anebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 3 M.J.

4 Nejlepší zpěváčci se ve Velkých Losinách představí až v říjnu FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR Historie s pečlivostí sobě vlastní si do svých análů zapsala, že dětští zpěváčci vítězové regionálních kol soutěže o nejlepšího dětského interpreta lidových písní Zpěváček se po prvé společně představili veřejnosti v Termálních lázních Velké Losiny v květnu Nikdo z tehdejších účastníků ať už zpěváčků či organizátorů však netušil, že je přítomen zrodu tradice, která letos s velkým úspěchem oslaví již druhé decennium svého trvání. Stane se tak ve dnech října 2014, kdy do Velkých Losin tradičního místa finálového vyvrcholení zpěváčkovské soutěže opět zavítá na pět desítek děvčat a chlapců reprezentujících čtrnáct folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska. A proč až v počátkem října, když všechny minulé termíny velkého svátku dětského zpěvu lidových písní byly svázané s první dekádou května? Jak zdůrazňuje předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, přesun původního termínu si vyžádala především ekonomika akce, která obdobně jako u většiny dalších folklorních slavností a festivalů v gesci sdružení se rok od roku dostává do stále svízelnější situace. Finanční prostředky v rámci dotačních titulů na jednotlivých úrovních státní správy a veřejné samosprávy rok od roku klesají, podstatnou měrou ubývá i sponzorů, hlavně těch velkých, kteří byli v minulých letech schopni zainvestovat vybranou folklorního akci v částkách řadově se pohybujících i na úrovni několika set tisíc korun. Na přípravě letošního celostátního finále Zpěváček 2014 se navíc podepsaly i povolební turbulence na domácí politické scéně, které způsobily, že ještě na počátku února letošního roku nebylo vůbec zřejmé, zda-li FoS ČR jako státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží dostane od MŠMT ČR na své majoritní akce, tedy i na Zpěváčka 2014, nějaké prostředky... A když, kolik tedy celkem? Podle slov Z. Pšenici je důsledek výše uvedených faktorů zřejmý i nezainteresovanému člověku připravovat na květen akci, která letos slaví významné jubileum, by bylo do jisté míry neodpovědné, zvláště když si uvědomíme, že velkolosinské finále Zpěváčka nese s sebou vysoce prestižní kulturně umělecké atributy, a to jak po stránce vyvrcholení každého ročníku soutěže, které se pravidelně účastní na šest tisíc dětí, tak i po stránce společenské. Přítomnost představitelů našich nejvyšších státních a parlamentních struktur jednoznačně dokumentuje jejich skutečný zájem o zachovávání a další rozvoj tradic v oblasti lidových písní a zpěvu. Na závěr je namístě dodat, že organizátoři tváři tvář neujasněné finanční situaci na počátku roku nechtěli jít do květnového rizika i z toho důvodu, že dvacáté jubileum si určitě zaslouží i velkolepější organizaci než běžné ročníky. Z kuchyně ředitele soutěže Františka Synka prozraďme zatím jen tolik, že se připravuje galakoncert, na kterém by mělo vystoupit všech dosavadních devatenáct Zlatých Zpěváčků, včetně řady Zpěváčků Stříbrných a Bronzových. Již teď lez říci, že tento galakoncert se stejně 4

5 jako ten před pěti lety při příležitosti 15. jubilea Zpěváčka. zapíše nejen do srdcí všech účinkujících i publika, ale i do samotné historie více než dvacetileté existence Folklorního sdružení ČR jako důstojného a efektivního správce odkazu lidových tradic minulých i současných generací žijících v zemi v srdci Evropy. Kontakt: Kazimír Jánoška Folklorní sdružení ČR Tel.: , Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel.: UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Žádáme občany, kteří doposud neuhradili nájemné za pronajaté pozemky ve vlastnictví Obce Velké Losiny, dále poplatky za komunální odpad a psy na rok 2014, aby úhradu provedli co nejdříve, a to nejlépe v hotovosti v úřední dny, tj. pondělí a ve středu v době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:45 hod. na pokladně Obecního úřadu Velké Losiny. Termín splatnosti poplatku je vždy do 31. března příslušného roku. -J.R.- Očkování psů proti vzteklině Sdělení veterinárního lékaře MVDr. Franka Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), je povinností chovatelů psů zajistit v pravidelných ročních intervalech očkování psů proti vzteklině. Vakcinace psů proti vzteklině je povinná a je hrazena chovatelem nebo majitelem psa. Dne 24. května 2014 ( sobota ) se uskuteční v obci Velké Losiny a v místních částech Bukovice a Maršíkov povinné očkování psů proti vzteklině. Majitelé psů, kteří se nemohou v tento den dostavit, mohou se svým psem navštívit přímo veterinární ošetřovnu MVDr. Franka v Sobotíně č.p. 5 telefon ( večer), příp. mobil Rozpis stanovišť: 8:00-8:30 hod. u ovocnářského střediska u zámku 8:35-9:30 hod. u Obecního úřadu Velké Losiny 9:35-10:10 hod. u bývalé konírny pro horní část obce Velké Losiny ( ul. Žižkova ) 10:15-10:30 hod. u kulturního domu v Bukovicích 10:40-11:00 hod. u hasičské zbrojnice v Maršíkově Cena za vakcinaci 150,- Kč, očkovací průkazy s sebou. E.K. 5

6 restaurace - otevřeno od , Út - ne hodin 6

7 7

8 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Březnové přípravy v Mateřské škole Sluníčko Každý by očekával, že v březnu budeme zahánět paní zimu, ale od samého začátku měsíce bylo příjemné jarní počasí. Ptáčkové nás provázeli na každém kroku svým veselým štěbetáním. Skoro každý den kolem školy při vycházkách jsme pozorovali straky, jak přelétávají ze stromu na strom, pronásledují se a ptačí řečí se mezi sebou dorozumívají. Pomalu jsme se je naučili rozpoznávat a vyhledávat v korunách vysokých stromů, kde si s námi hrály na schovávanou. Seznamovali jsme se postupně s dalšími druhy z ptačí říše. Proto bylo pro nás lehké si je vyrobit z papíru a látky na dřevěný kolíček a ozdobit jimi větvičku. Nezapomněli jsme ani na ostatní zvířátka a broučky, kteří se společně s námi radují z jarního počasí, jako jsou žabky, šnečci, hadi, mravenečci, včeličky a další. K březnu již tradičně patří příprava vystoupení pro seniory. Pod vedením paní učitelky Ivony Johnové tentokrát děti secvičily pásmo o zvířátkách Jak muchomůrka k tečkám přišla obohacené o básničky, tanečky a písničky. Hlavní hrdinové příběhu z oddělení Včeliček své představení zahájili v sobotu dne 15. března 2014 v nové hale areálu zdraví za hudebního doprovodu manželů Vyskočilových. Svým milým vystoupením potěšili a zahřáli srdce všech přítomných. Premiéru v nově otevřené hale zvládli na výbornou. Vystoupení pro seniory (foto Hana Solařová) 8

9 Nyní nás čekala další milá příprava rozdělená na dvě etapy, a to slavnostní otevření MŠ Sluníčko po generální rekonstrukci budovy a následně přestěhování provozu MŠ z provizorních prostor základní školy. Velké poděkování za pomoc při generálním úklidu budovy v období od března 2014 před slavnostním otevřením patří obětavým maminkám: paní Martině Nitsche, Miroslavě Sedlářové, Stanislavě Rulíškové, Radce Divišové, Janě Semrádové, Kateřině Dvořákové, Jaroslavě Kubíčkové, Elišce Pospíšilové a celému personálu MŠ Sluníčko. Slavnostní otevření MŠ Sluníčko Slavnostní otevření mateřské školy (foto pan Zatloukal) Na Slavnostním otevření MŠ Sluníčko se sešli před zrekonstruovanou budovou v pátek 14. března 2014 v hodin zástupci obce, pozvaní hosté a občané Velkých Losin. Pan ředitel Základní školy a mateřské školy Velké Losiny Mgr. Jiří Ševčík přivítal přítomné a pohovořil krátce o budování stavby a celkových nákladech. Slovo předal starostovi Obce Velké Losiny Ing. Norbertu Pfefferovi, který popřál, aby budova dobře sloužila nové generaci a přestřižením pásky slavnostně otevřel vstup do budovy MŠ. Po symbolickém přípitku v přízemí první třídy následovalo 9

10 kulturní vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Dany Machů. Za hezký zážitek z krátkého koncertu děkujeme naší bývalé svěřenkyni Elišce Smýkalové, její mamince a sestře Karolínce. Na minulou dobu a své začátky učitelky v bývalé mateřské škole zavzpomínala pamětnice paní Jaroslava Horáková. Následně byl zahájen podvečer otevřených dveří. Připravené občerstvení zaměstnanci MŠ na stolech vybízelo k ochutnávce a k posilnění se na prohlídku dalších dvou poschodí krásné prostorné budovy s novým vybavením. Většina návštěvníků se vyjadřovala s obdivem a chválou. Mateřskou školu ozdobily výtvarné práce dětí. K nahlédnutí byla kronika MŠ, nástěnky s fotografiemi původní budovy a fotografie postupného budování nových prostor. V prvním poschodí zdokumentovala dvě alba naše aktivity v letech , kdy se naše MŠ zapojila do projektu Comenius - mezinárodní spolupráce mateřských škol, v našem případě s MŠ Rožňava ze Slovenska a s MŠ z německé Gery. Prohlídka pomalu ustávala kolem hodin. Děkujeme panu Zatloukalovi za zhotovené fotografie a DVD jako hezkou vzpomínku na tyto chvíle. S novou školkou se děti přivítaly zpěvem a tancem (foto pan Zatlouka) 10

11 Čekala nás druhá etapa, přestěhovat provoz MŠ do nové budovy a dodržet naplánovaný termín zahájení provozu už v nových prostorách 7. dubna Každý den za pomoci rodičů jsme stěhovali auty krabice s rozličnými pomůckami a hračkami. Svou pomocí přispěli také žáci sedmé, osmé i deváté třídy základní školy pod vedením pana učitele Václava Machaně, paní učitelky Dany Netopilové a paní učitelky Aleny Žákové. Poděkování patří také tatínkům panu Nitschemu, Minaříkovi, Lichnerovi, Spillerovi, Vaculíkovi, Rulíškovi, Divišovi a Semrádovi, kteří nezaháleli a svolali na sobotu 29. března 2014 ráno brigádu. Pan Rudolf Nitsche přistavil nákladní auto a společnými silami se tatínci pustili do stěhování zbylého nábytku. Poslední a nejnáročnější byl přesun klavíru po schodišti do třídy v prvním patře. I když byl moc těžký, naši šikovní tatínci si poradili a s vypětím posledních sil stál hudební nástroj na určeném místě. O připevnění nástěnek a dalších potřebných drobností se postaral pan školník Radek Rulíšek. Děti se tak mohly těšit na pondělí 7. dubna 2014 již v nové budově mateřské školy. Jsme rádi, že mezi sebou máme lidi, kteří svůj volný čas ochotně věnují pro dobro věci a pomohou, když je to potřeba. Moc si toho vážíme a přejeme si, aby tomu tak bylo i do budoucna. Dana Machů, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko Jarní svátky v Mateřské škole Veverka K jednomu největšímu lidovému a křesťanskému svátku, k Velikonocům, se vztahuje spousta lidových tradic a zvyků. Aspoň jeden nebo dva každý z nás zná. V naší Veverce je jedna pěkná tradice, a to Velikonoční ateliér. Žije spokojeně svůj velikonoční život již několik let. Letos jsme se sešli v pátek 11. dubna Na všechny, kteří přijmou pozvání, čeká ve školce plno tvoření, povídání a sdílení příjemné atmosféry s ostatními rodiči a dětmi. Naše poslední setkání zaplnilo celé horní patro školky. Ze třídy se linul příjemný šum povídání, tvoření a i vůně čerstvě upečených jidášků. Rodiče a děti si odnesli krásné výrobky na velikonoční výzdobu. Mnozí zvládli i vlastnoručně upletenou pomlázku z proutí, které pan Vojtěch Žídek zajistil u manželů Smrčkových. V předvelikonočním týdnu jsme ctili tradice. Škaredou středu, kdy se nesmí nikdo zlobit, jsme strávili v kinosále na kouzelnickém představení, které vyčarovalo úsměv na tváři. Děti se mohly zapojit i do představení. A na Zelený čtvrtek starší děti Sovičky přijaly pozvání místní knihovny, kde pro ně byla připravena beseda o Velikonocích a vyrobily si zápich ve tvaru ptáčka. Na Velký pátek jsme si naplánovali četbu velikonočních příběhů a tradic. Jaro jsme přivítali i v lázeňském bazénu, kam jsme se vrátili po zimní přestávce. Vedení lázní umožnilo našim dětem navázat na podzimní hry ve vodě, počátky 11

12 Velikonoční ateliér (foto Jana Stará) plavání a potápění. Do konce června každé úterý a čtvrtek mohou přihlášené děti bezplatně využívat vnitřní bazén, za což vedení Termálních lázní Velké Losiny děkujeme. Pavla Murínová a Jana Stará, učitelky MŠ Veverka Dějepisná olympiáda V pátek 29. listopadu 2013 se na naší škole konalo školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády. Zúčastnili se jí v dějepise úspěšnější žáci 8. a 9. třídy. Na vyřešení všech otázek jsme měli čtyřicet pět minut. Druhý den jsme se dozvěděli výsledky. Bylo pro mě velkým překvapením, že jsem skončila na 1. místě. Dne 28. ledna 2014 se konalo okresní kolo v Šumperku na Komíně. Naštěstí jsem nejela sama, ale soutěže se se mnou účastnila i Kristýna Králová, která skončila ve školním kole na druhém místě. Ačkoliv jsme se tentokrát neumístily mezi nejlepšími, získaly jsme účastí zkušenosti duševní práce v neznámém prostředí. A jak říkal pan učitel Tomáš Skoumal již samotná účast na okresním kole je dostatečným úspěchem. Natálie Roháčková, žákyně 9. třídy 12

13 Olympiáda v českém jazyce Dne 12. února 2014 se vítězky školního kola olympiády v českém jazyce zúčastnily vyšší soutěže v okresním kole v Šumperku. Nikola Helekalová (9. třída) skončila na 39. místě a její spolužačka Lucie Večeřová na 46. místě. K výsledku jim blahopřejeme a doufáme, že získané poznatky a zkušenosti využijí při dalším studiu na střední škole. Jiřina Vavrysová Poděkování Mateřská škola Veverka děkuje panu Kamilu Lichnerovi a firmě WINART s. r. o., která sponzorsky dodala naší mateřské škole řezivo na opravu pískovišť na školní zahradě. Dle dalšího zpracovatele se jedná o kvalitní materiál. Velice děkuji za vstřícnost a rychlost. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Výlet do horní části obce (foto Jana Stará) 13

14 Soutěže v angličtině 2014 V úterý 29. ledna 2014 dopoledne se 2 žáci z 8. třídy a 2 žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže Search, kterou organizuje SPŠ a VOŠ Šumperk. Je to pro žáky velmi atraktivní soutěž, ve které vyhledávají informace na internetu, ale vše je v angličtině. Z našich žáků se nejlépe umístila Tereza Žídková z 8. třídy. V početné konkurenci obsadila pěkné 9. místo. Konverzační soutěže v angličtině se letos v základním kole zúčastnilo 15 žáků. Porota (p. uč. Vavrysová a Sanetříková) měla obtížný výběr, neboť všichni žáci se svědomitě připravili. Nejdříve pohovořili o svých rodinách, odpovídali na otázky a nakonec popisovali obrázek. V mladší kategorii se na 1. místě umístil Lucas Hegner, na 2. místě byl Matěj Pešek a na 3. místě Barbora Vaculíková, všichni jsou žáci 7. třídy. Ve starší kategorii vyhrála Tereza Rýznarová, za ní se umístil Hugo Hegner, oba žáci 9. třídy, a 3. stupínek získala Nikola Jančálková z 8. třídy. V okresním kole v Šumperku nás reprezentovali 20. února 2014 Tereza Rýznarová (9. třída), která obsadila vynikající 7. místo, a zástupce nižší kategorie Lucas Hegner (7. třída) skončil na 12. místě, a to ve velice těžké konkurenci jazykové školy a nižšího gymnázia Šumperk. Blahopřejeme. Doufám, že tento úspěch je podpoří v jejich dalším úsilí a angličtina nadále zůstane jejich oblíbeným předmětem. Všem děkuji za bojovnost a odvahu. Blanka Sanetříková Naši recitátoři Pravidelné soutěžení v recitaci bylo v letošním školním roce zahájeno v lednu, kdy nejlepší recitátory mezi sebou vybíraly třídní kolektivy. Zástupci tříd si porovnávali výběr básní a nejlepší přednes ve školním kole recitační soutěže, které proběhlo 19. února Podle věku byly děti rozděleny do pěti kategorií. Porota, složená z paní učitelek, měla nelehkou práci, aby vybrala nejlepší recitátory. Vítězové získali sladkou odměnu. Z padesáti soutěžících postoupilo osm dětí do oblastního kola. Za první třídu to byly v nulté kategorii Evelína Semrádová a Ondřej Ščuglík. V první kategorii Martina Skoumalová a Daniel Židek (oba 2. třída). Za druhou kategorii nás reprezentovali Matěj Vaculík (4. třída) a Kateřina Hufová (5. třída). Ze třetí kategorie nepostoupil nikdo. A z nejstarších byly nejlepší Nikola Smažáková a Petra Krňávková (obě 9. třída). V oblastním kole se setkali naši soutěžící s recitátory z okolních škol a stalo 14

15 se jistě zajímavým zážitkem a inspirací pro příští ročníky soutěže v recitaci. V konkurenci se prosadili v první kategorii Evelína Semrádová i Ondřej Ščuglík, z druhé třídy do okresního kola postoupili Daniel Židek i Martina Skoumalová a ve třetí kategorii nás úspěšně reprezentovala Kateřina Hufová. Okresní kolo proběhlo 12. března 2014 opět v Šumperku v SVČ Vila Doris Komín. Zde velmi pěkně uspěla Evelína Semrádová a získala krásné 2. místo. Okresním kolem soutěž pro tuto kategorii končí. Děkuji všem za reprezentaci a přeji mnoho zážitků s poezií. Jiřina Vavrysová Olympiády v německém jazyce Dne 13. února 2014 jsme se společně s Terezou Rýznarovou (obě 9. třída) zúčastnily okresního kola soutěže v německém jazyce. Olympiáda začínala v 8.30 hod. Nejprve přišel na řadu poslech, který byl rozdělen na 4 části. První cvičení bylo takové, že na něm byla křižovatka a my jsme měly k různým věcem přiřadit německé názvy. Poté už byl jen poslech o cestě z jednoho místa na druhé, o ulicích a autobusových nádražích. Následně jsme po jedné chodily dovnitř a vybraly jsme si jednu situaci a obrázek. Já jsem měla situaci, že se ve třídě rozbilo okno, do třídy přišla učitelka a já měla popsat, co bych v téhle situaci udělala. V další části jsem obdržela list z různých obrázků. U každého obrázku jsem měla napsaný čas a byla na něm nakreslená nějaká situace. Na jednom byla rodina, jak snídá, poté děti ve škole, na obědě, pak jízda na kole, malování, večeře rodiny a spánek. Když jsem šla ke členům poroty, tak jsem se musela představit, pak něco říct o té situaci a nakonec popsat obrázek. Potom všichni čekali na sečtení výsledků a vyhlášení trojice nejúspěšnějších soutěžících. Mezi nimi uspěla na 2. místě Tereza Rýznarová, která postoupila do krajského kola, v němž se umístila na vynikajícím 7. místě. Petra Krňávková, žákyně 9. třídy 15

16 Biologická olympiáda 2013/2014 Biologická olympiáda pro žáky základních škol a nižších gymnázií byla zaměřena na barvy v přírodě. Na 2. stupni jsou dvě kategorie, kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd a nižších gymnázií a kategorie D pro žáky 6. a 7. tříd a nižších gymnázií. Školní kolo proběhlo v lednu Bylo velmi náročné, neboť žáci vyplňovali znalostní test, potom následoval test poznávací, kde žáci poznávali přírodniny z oblasti flóry i fauny, a nakonec i laboratorní cvičení, mikroskopování. O BIO byl mezi žáky velký zájem, protože se ho v obou kategoriích zúčastnilo celkem 31 žáků. V kategorii C do okresního kola postoupila Kristýna Králová z 9.třídy a Věra Vavrečková z 8.třídy. V kategorii D byli 3 postupující: Zuzana Dražná a Karolína Tobiášová ze 7.třídy a Jakub Schubert ze 6.třídy. Aby se žáci mohli zúčastnit okresního kola v Šumperku, museli ještě zpracovat tzv. vstupní úkol, což byla samostatná domácí laboratorní práce, kterou žáci s vyučující pouze konzultovali. Starší žákyně si vybraly téma o nerostech, z kterých je sestavena Svatováclavská koruna součást našich korunovačních klenotů. Obzvláště pro Věru Vavrečkovou to byl obtížný úkol, protože nauka o minerálech mineralogie je součástí přírodopisu až v 9.třídě. Mladší žákyně sledovaly život kroužkovců žížal, jejich fotosenzibilitu, což je citlivost na světlo, imitovaly umělý déšť a sledovaly chování žížal při dešti a zapisovaly potravu, kterou žížaly spořádaly. Jakub si vybral sledování růstu pokusných rostlin ve světle a tmě, který také zaznamenával fotograficky. Tyto práce byly velmi náročné, ale žáci si samostatně zkusili doma laboratorní pokusy, které potom písemně zpracovali. Okresní kolo BIO se konalo v Šumperku pro kategorii C dne a pro kategorii D dne Soutěžní úkoly byly podobné test, poznávací test, laboratorní práce. Naši žáci nám neudělali žádnou ostudu v porovnání s ostatními dětmi v okrese. Protože v těchto kategoriích jsou i studenti gymnázií, tak konkurence byla velká. Žáci se umístili ve středu soutěžního pole, dokonce až za nimi byli někteří gymnazisté. Všichni se shodli, že BIO je náročná, velmi obtížná už v základním kole, ale že zkušenost a srovnání s ostatními žáky z jiných škol je velmi cenná. Dana Netopilová 16

17 christophorus Pouť k Nejsvětější Trojici v Maršíkově neděle 15. června 2014 v 10 hodin v kostele v Maršíkově v 15 hodin v kapli Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás! Farnost Sobotín zve na pouť k sv. Janu Nepomuckému Klepáčov V neděli 18. května 2014 v hodin 17

18 Kněžské svěcení Františka Ponížila sobota v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. První mše svatá /primice/ neděle v 15:00 v kostele v Rapotíně František Ponížil Narodil jsem se v červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do mých 21 let jsme bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií v kněžském semináři jsme se přestěhovali do Sobotína. Rodiče mě i moje sourozence vychovávali ve víře, večer jsme se doma pravidelně modlili, chodili jsme do kostela, kněží byli v naší rodině relativně častými hosty. Kolem čtrnáctého roku života začínala moje víra chladnout, do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Než abych se s nimi hádal, to jsem si raději mši svatou odseděl. Po skončení základní školy jsem na podzim roku 2002 nastoupil na Střední průmyslovou školu. Před novými spolužáky jsem se za víru styděl, přišla mi jako nepohodlné břemeno. V této době vzniklo v naší farnosti společenství mladých, kteří se připravovali na biřmování (svátost křesťanské dospělosti). Tato skupina se scházela i po přijetí svátosti. Moje starší sestra mezi ně patřila a párkrát mi naznačovala, abych se k nim přidal. Na vánoční setkání jsem nakonec šel. Cítil jsem se tam dobře, více méně hned mě vzali mezi sebe, i když jsem nastupoval do rozjetého vlaku. O Velikonocích roku 2003 jsme měli na faře duchovní obnovu. Na Zelený čtvrtek byla naplánována celonoční adorace (adorace je modlitba, kdy je vystavena Nejsvětější svátost v monstranci). Když jsem se to dověděl, tak jsem prohlásil: Adorace? To nějak přežijem. Jeden starší kluk se na mě nechápavě podíval. Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo, tehdy jsem pocítil 18

19 dotyk Boží ruky. Od té chvíle jsem chodil do kostela raději a hlavně jsem věděl, proč tam chodím. Jsem velký fanoušek počítačů a mým životním cílem bylo studium informatiky na vysoké škole. Ale Pán si to přál jinak. Jednoho květnového čtvrtku roku 2005 jsem jel jako obvykle ze školy, když jsem si najednou uvědomil, že mě dění ve světě počítačů uniká. V tu chvíli mě napadla myšlenka: Běž dělat něco, co má opravdu smysl, běž na kněze. Když jsem tuto myšlenku přijal, tak se ve mně rozhostil pokoj, i přestože kolem byl ruch města. Tím, že bych měl jít do semináře, jsem se dříve nezabýval. Na radu svého zpovědníka jsem o tomto svém zážitku a rozhodnutí mlčel. Zpětně mu za to moc děkuji. Většina lidí v mém okolí se mé rozhodnutí dozvěděla v termínu podání přihlášek na vysokou školu. Myslím, že všichni byli překvapeni, většinou počítali s tím, že půjdu studovat nějaký obor zaměřený na informatiku. Že chci jít na faráře? To nečekal asi nikdo. Po maturitě jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci (Teologický konvikt je nultý ročník teologické fakulty ). V červnu roku 2007 jsem přijal svátost biřmování a k mým patronům přibyl sv. Augustin. Po roční pauze na získání zkušeností jsem nastoupil do olomouckého kněžského semináře a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. S Boží pomocí jsem v květnu 2013 absolvoval teologickou fakultu. Dne jsem z rukou J. E. Mons. Josefa Hrdličky přijal jáhenské svěcení. Nyní vykonávám jáhenskou službu ve farnosti Přerov. Kněžské svěcení mám přijmout v sobotu v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Všechny Vás srdečně zvu na primici - první mši svatou, kterou budu slavit v kostele v Rapotíně v neděli v 15:00. Po primici bude malé pohoštění na faře v Sobotíně. ŘKF Velké Losiny 19

20 SDH Velké Losiny Hasičské zprávy Sbor dobrovolných hasičů Velké Losiny pořádá dne první kolo v požárním sportu pátého okrsku. Začátek je v 10:00 hodin na hřišti u Základní školy a mateřské školy Velké Losiny (kategorie muži, ženy, mladí hasiči). Po skončení soutěže bude následovat taneční zábava Majáles. Začátek od 20:00 hodin, vstupné 50 Kč. K tanci a poslechu bude hrát DJ David Řehůřek. Všichni jste srdečně zváni. SDH Velké Losiny TJ Sokol Velké Losiny Poslední tahy a maty za námi, definitivní tečka za šachovou sezonou 2013/2014 Všechny šachové soutěže sezony 2013/2014 byly svými nedělními zápasy dnem ukončeny. Šachové,,A družstvo svou další výhrou za sebou, tentokráte nad ŠK Ústí nad Orlicí 5 1 / 2 : 2 1 / 2, si ve velmi silné druholigové soutěži 2. lize, skupině,,d, vydobylo velmi pěkné 4. místo. Bilance 11 utkání, 7 výher, 0 remíz, 4 prohry 21 bodů. Do 1. ligy postupuje družstvo Region Panda Rychnov nad Kněžnou jako vítěz 2. ligy sk.,,d s 29 body. O bod méně, 28 bodů a 2. místo, získalo družstvo ŠK AD Jičín,,B, třetí místo pak získalo ŠK Lípa a.s. s 21 body, tedy se stejným počtem bodů jako naše,,a družstvo. Z druhé ligy sk.,,d sestupují do Krajských přeborů ŠK Ústí nad Orlicí, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a ŠK 2222 Pardubice Polabiny,,B. Jak bylo uvedeno v minulém čísle Velkolosinských pramenů, je čtvrté místo mimořádným úspěchem pro naše mladé perspektivní hráče,,a družstva. Druhá liga je opravdu velmi náročná a kvalitní soutěž, a samotné udržení se v této soutěži vyžaduje mít velmi silný, kvalitní šachový tým. Přesto věříme, že v 1. lize může náš šachový oddíl TJ Sokol v průběhu tří let figurovat. 20

21 To, že naše šachová základna v oddílu TJ Sokol je jednak hráčsky početná, ale i kvalitní, dokazuje umístění,,b družstva v Krajském přeboru Olomouc, kdy po remízovém zápase v posledním kole ve Skaličce s tamním ŠK Sokol 4 : 4, obsadilo konečné 7. místo 11 utkání, 4 vítězství, 3 remízy, 4 prohry 15 bodů. Do 2. ligy postupuje vítěz Krajského přeboru Olomouc, družstvo ŠK 1921 Zábřeh se ziskem 28 bodů. Na druhém místě skončilo družstvo AŠK DA Olomouc s 27 body. Třetí místo patří Rošádě při zisku 22 bodů. Krajský přebor opouští a sestupují do Oblastního přeboru Olomouc družstva Sigmia Olomouc a Spartak Přerov. Naše třetí družstvo,,c dostalo v posledním kole nečekaný výprask od Tatranu Litovel,,C, který přijel do Velkých Losin v nejsilnější sestavě a s prvoligovým hráčem Krejčím. Výsledek 5 1 / 2 : 2 1 / 2 v náš neprospěch, je zarážející. I přes tuto krutou porážku však naše,,c družstvo na nováčka Oblastního přeboru Olomouc obstálo se ctí a krásné 5. místo je úspěchem. Celková bilance 11 utkání, 6 vítězství, 2 remízy, 3 prohry 20 bodů. Oblastní přebor Olomouc vyhrálo družstvo TJ Zlaté Hory s 31 body, velmi silné mužstvo se třemi vysoce kvalitními polskými šachisty. Je otázkou, jak si budou vést v Krajském přeboru Olomouc, kam Zlaté Hory postoupily. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Šternberk,,B s 23 body, před ŠK 1921 Zábřeh,,B rovněž čítající 23 bodů. Sestupová past a následná propast dostihla družstva ŠK Loštice a ŠK Luka. Naopak do Oblastního přeboru Olomouc postupují vítězové přeborů ŠK 1921 Zábřeh,,C, ŠK Jeseník,,B. Tato informace o soutěžích je tou poslední, kterou uzavíráme sezonu 2013/2014. Lze jednoznačně říct, že byla úspěšná, stejně jako námi pořádaný Mezinárodní šachový turnaj,,o losinského kapra zařazeného do Grand Prix ČR pro roky 21

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více