POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 3, ročník XVII, květen 2014 POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti Srdečně Vás zveme na 12. ročník tradičních slavností obce Svatojánské slavnosti, které se budou konat od pátku 20. června do neděle 22. června 2014 ve Velkých Losinách.

2 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Velké Losiny podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách : 1. Máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v části obce Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: sídl. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Sportovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská. Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov 2

3 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Volby do Evropského parlamentu 2014 Lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 8. května 2014 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze podat od vyhlášení voleb, nejpozději však musí být žádost doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května Za tímto účelem bude dne na obecním úřadě zajištěna služba, a to od 8.00 hod. do hod. Žádost lze podat osobně anebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 3 M.J.

4 Nejlepší zpěváčci se ve Velkých Losinách představí až v říjnu FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR Historie s pečlivostí sobě vlastní si do svých análů zapsala, že dětští zpěváčci vítězové regionálních kol soutěže o nejlepšího dětského interpreta lidových písní Zpěváček se po prvé společně představili veřejnosti v Termálních lázních Velké Losiny v květnu Nikdo z tehdejších účastníků ať už zpěváčků či organizátorů však netušil, že je přítomen zrodu tradice, která letos s velkým úspěchem oslaví již druhé decennium svého trvání. Stane se tak ve dnech října 2014, kdy do Velkých Losin tradičního místa finálového vyvrcholení zpěváčkovské soutěže opět zavítá na pět desítek děvčat a chlapců reprezentujících čtrnáct folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska. A proč až v počátkem října, když všechny minulé termíny velkého svátku dětského zpěvu lidových písní byly svázané s první dekádou května? Jak zdůrazňuje předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, přesun původního termínu si vyžádala především ekonomika akce, která obdobně jako u většiny dalších folklorních slavností a festivalů v gesci sdružení se rok od roku dostává do stále svízelnější situace. Finanční prostředky v rámci dotačních titulů na jednotlivých úrovních státní správy a veřejné samosprávy rok od roku klesají, podstatnou měrou ubývá i sponzorů, hlavně těch velkých, kteří byli v minulých letech schopni zainvestovat vybranou folklorního akci v částkách řadově se pohybujících i na úrovni několika set tisíc korun. Na přípravě letošního celostátního finále Zpěváček 2014 se navíc podepsaly i povolební turbulence na domácí politické scéně, které způsobily, že ještě na počátku února letošního roku nebylo vůbec zřejmé, zda-li FoS ČR jako státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží dostane od MŠMT ČR na své majoritní akce, tedy i na Zpěváčka 2014, nějaké prostředky... A když, kolik tedy celkem? Podle slov Z. Pšenici je důsledek výše uvedených faktorů zřejmý i nezainteresovanému člověku připravovat na květen akci, která letos slaví významné jubileum, by bylo do jisté míry neodpovědné, zvláště když si uvědomíme, že velkolosinské finále Zpěváčka nese s sebou vysoce prestižní kulturně umělecké atributy, a to jak po stránce vyvrcholení každého ročníku soutěže, které se pravidelně účastní na šest tisíc dětí, tak i po stránce společenské. Přítomnost představitelů našich nejvyšších státních a parlamentních struktur jednoznačně dokumentuje jejich skutečný zájem o zachovávání a další rozvoj tradic v oblasti lidových písní a zpěvu. Na závěr je namístě dodat, že organizátoři tváři tvář neujasněné finanční situaci na počátku roku nechtěli jít do květnového rizika i z toho důvodu, že dvacáté jubileum si určitě zaslouží i velkolepější organizaci než běžné ročníky. Z kuchyně ředitele soutěže Františka Synka prozraďme zatím jen tolik, že se připravuje galakoncert, na kterém by mělo vystoupit všech dosavadních devatenáct Zlatých Zpěváčků, včetně řady Zpěváčků Stříbrných a Bronzových. Již teď lez říci, že tento galakoncert se stejně 4

5 jako ten před pěti lety při příležitosti 15. jubilea Zpěváčka. zapíše nejen do srdcí všech účinkujících i publika, ale i do samotné historie více než dvacetileté existence Folklorního sdružení ČR jako důstojného a efektivního správce odkazu lidových tradic minulých i současných generací žijících v zemi v srdci Evropy. Kontakt: Kazimír Jánoška Folklorní sdružení ČR Tel.: , Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel.: UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Žádáme občany, kteří doposud neuhradili nájemné za pronajaté pozemky ve vlastnictví Obce Velké Losiny, dále poplatky za komunální odpad a psy na rok 2014, aby úhradu provedli co nejdříve, a to nejlépe v hotovosti v úřední dny, tj. pondělí a ve středu v době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:45 hod. na pokladně Obecního úřadu Velké Losiny. Termín splatnosti poplatku je vždy do 31. března příslušného roku. -J.R.- Očkování psů proti vzteklině Sdělení veterinárního lékaře MVDr. Franka Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), je povinností chovatelů psů zajistit v pravidelných ročních intervalech očkování psů proti vzteklině. Vakcinace psů proti vzteklině je povinná a je hrazena chovatelem nebo majitelem psa. Dne 24. května 2014 ( sobota ) se uskuteční v obci Velké Losiny a v místních částech Bukovice a Maršíkov povinné očkování psů proti vzteklině. Majitelé psů, kteří se nemohou v tento den dostavit, mohou se svým psem navštívit přímo veterinární ošetřovnu MVDr. Franka v Sobotíně č.p. 5 telefon ( večer), příp. mobil Rozpis stanovišť: 8:00-8:30 hod. u ovocnářského střediska u zámku 8:35-9:30 hod. u Obecního úřadu Velké Losiny 9:35-10:10 hod. u bývalé konírny pro horní část obce Velké Losiny ( ul. Žižkova ) 10:15-10:30 hod. u kulturního domu v Bukovicích 10:40-11:00 hod. u hasičské zbrojnice v Maršíkově Cena za vakcinaci 150,- Kč, očkovací průkazy s sebou. E.K. 5

6 restaurace - otevřeno od , Út - ne hodin 6

7 7

8 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Březnové přípravy v Mateřské škole Sluníčko Každý by očekával, že v březnu budeme zahánět paní zimu, ale od samého začátku měsíce bylo příjemné jarní počasí. Ptáčkové nás provázeli na každém kroku svým veselým štěbetáním. Skoro každý den kolem školy při vycházkách jsme pozorovali straky, jak přelétávají ze stromu na strom, pronásledují se a ptačí řečí se mezi sebou dorozumívají. Pomalu jsme se je naučili rozpoznávat a vyhledávat v korunách vysokých stromů, kde si s námi hrály na schovávanou. Seznamovali jsme se postupně s dalšími druhy z ptačí říše. Proto bylo pro nás lehké si je vyrobit z papíru a látky na dřevěný kolíček a ozdobit jimi větvičku. Nezapomněli jsme ani na ostatní zvířátka a broučky, kteří se společně s námi radují z jarního počasí, jako jsou žabky, šnečci, hadi, mravenečci, včeličky a další. K březnu již tradičně patří příprava vystoupení pro seniory. Pod vedením paní učitelky Ivony Johnové tentokrát děti secvičily pásmo o zvířátkách Jak muchomůrka k tečkám přišla obohacené o básničky, tanečky a písničky. Hlavní hrdinové příběhu z oddělení Včeliček své představení zahájili v sobotu dne 15. března 2014 v nové hale areálu zdraví za hudebního doprovodu manželů Vyskočilových. Svým milým vystoupením potěšili a zahřáli srdce všech přítomných. Premiéru v nově otevřené hale zvládli na výbornou. Vystoupení pro seniory (foto Hana Solařová) 8

9 Nyní nás čekala další milá příprava rozdělená na dvě etapy, a to slavnostní otevření MŠ Sluníčko po generální rekonstrukci budovy a následně přestěhování provozu MŠ z provizorních prostor základní školy. Velké poděkování za pomoc při generálním úklidu budovy v období od března 2014 před slavnostním otevřením patří obětavým maminkám: paní Martině Nitsche, Miroslavě Sedlářové, Stanislavě Rulíškové, Radce Divišové, Janě Semrádové, Kateřině Dvořákové, Jaroslavě Kubíčkové, Elišce Pospíšilové a celému personálu MŠ Sluníčko. Slavnostní otevření MŠ Sluníčko Slavnostní otevření mateřské školy (foto pan Zatloukal) Na Slavnostním otevření MŠ Sluníčko se sešli před zrekonstruovanou budovou v pátek 14. března 2014 v hodin zástupci obce, pozvaní hosté a občané Velkých Losin. Pan ředitel Základní školy a mateřské školy Velké Losiny Mgr. Jiří Ševčík přivítal přítomné a pohovořil krátce o budování stavby a celkových nákladech. Slovo předal starostovi Obce Velké Losiny Ing. Norbertu Pfefferovi, který popřál, aby budova dobře sloužila nové generaci a přestřižením pásky slavnostně otevřel vstup do budovy MŠ. Po symbolickém přípitku v přízemí první třídy následovalo 9

10 kulturní vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Dany Machů. Za hezký zážitek z krátkého koncertu děkujeme naší bývalé svěřenkyni Elišce Smýkalové, její mamince a sestře Karolínce. Na minulou dobu a své začátky učitelky v bývalé mateřské škole zavzpomínala pamětnice paní Jaroslava Horáková. Následně byl zahájen podvečer otevřených dveří. Připravené občerstvení zaměstnanci MŠ na stolech vybízelo k ochutnávce a k posilnění se na prohlídku dalších dvou poschodí krásné prostorné budovy s novým vybavením. Většina návštěvníků se vyjadřovala s obdivem a chválou. Mateřskou školu ozdobily výtvarné práce dětí. K nahlédnutí byla kronika MŠ, nástěnky s fotografiemi původní budovy a fotografie postupného budování nových prostor. V prvním poschodí zdokumentovala dvě alba naše aktivity v letech , kdy se naše MŠ zapojila do projektu Comenius - mezinárodní spolupráce mateřských škol, v našem případě s MŠ Rožňava ze Slovenska a s MŠ z německé Gery. Prohlídka pomalu ustávala kolem hodin. Děkujeme panu Zatloukalovi za zhotovené fotografie a DVD jako hezkou vzpomínku na tyto chvíle. S novou školkou se děti přivítaly zpěvem a tancem (foto pan Zatlouka) 10

11 Čekala nás druhá etapa, přestěhovat provoz MŠ do nové budovy a dodržet naplánovaný termín zahájení provozu už v nových prostorách 7. dubna Každý den za pomoci rodičů jsme stěhovali auty krabice s rozličnými pomůckami a hračkami. Svou pomocí přispěli také žáci sedmé, osmé i deváté třídy základní školy pod vedením pana učitele Václava Machaně, paní učitelky Dany Netopilové a paní učitelky Aleny Žákové. Poděkování patří také tatínkům panu Nitschemu, Minaříkovi, Lichnerovi, Spillerovi, Vaculíkovi, Rulíškovi, Divišovi a Semrádovi, kteří nezaháleli a svolali na sobotu 29. března 2014 ráno brigádu. Pan Rudolf Nitsche přistavil nákladní auto a společnými silami se tatínci pustili do stěhování zbylého nábytku. Poslední a nejnáročnější byl přesun klavíru po schodišti do třídy v prvním patře. I když byl moc těžký, naši šikovní tatínci si poradili a s vypětím posledních sil stál hudební nástroj na určeném místě. O připevnění nástěnek a dalších potřebných drobností se postaral pan školník Radek Rulíšek. Děti se tak mohly těšit na pondělí 7. dubna 2014 již v nové budově mateřské školy. Jsme rádi, že mezi sebou máme lidi, kteří svůj volný čas ochotně věnují pro dobro věci a pomohou, když je to potřeba. Moc si toho vážíme a přejeme si, aby tomu tak bylo i do budoucna. Dana Machů, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko Jarní svátky v Mateřské škole Veverka K jednomu největšímu lidovému a křesťanskému svátku, k Velikonocům, se vztahuje spousta lidových tradic a zvyků. Aspoň jeden nebo dva každý z nás zná. V naší Veverce je jedna pěkná tradice, a to Velikonoční ateliér. Žije spokojeně svůj velikonoční život již několik let. Letos jsme se sešli v pátek 11. dubna Na všechny, kteří přijmou pozvání, čeká ve školce plno tvoření, povídání a sdílení příjemné atmosféry s ostatními rodiči a dětmi. Naše poslední setkání zaplnilo celé horní patro školky. Ze třídy se linul příjemný šum povídání, tvoření a i vůně čerstvě upečených jidášků. Rodiče a děti si odnesli krásné výrobky na velikonoční výzdobu. Mnozí zvládli i vlastnoručně upletenou pomlázku z proutí, které pan Vojtěch Žídek zajistil u manželů Smrčkových. V předvelikonočním týdnu jsme ctili tradice. Škaredou středu, kdy se nesmí nikdo zlobit, jsme strávili v kinosále na kouzelnickém představení, které vyčarovalo úsměv na tváři. Děti se mohly zapojit i do představení. A na Zelený čtvrtek starší děti Sovičky přijaly pozvání místní knihovny, kde pro ně byla připravena beseda o Velikonocích a vyrobily si zápich ve tvaru ptáčka. Na Velký pátek jsme si naplánovali četbu velikonočních příběhů a tradic. Jaro jsme přivítali i v lázeňském bazénu, kam jsme se vrátili po zimní přestávce. Vedení lázní umožnilo našim dětem navázat na podzimní hry ve vodě, počátky 11

12 Velikonoční ateliér (foto Jana Stará) plavání a potápění. Do konce června každé úterý a čtvrtek mohou přihlášené děti bezplatně využívat vnitřní bazén, za což vedení Termálních lázní Velké Losiny děkujeme. Pavla Murínová a Jana Stará, učitelky MŠ Veverka Dějepisná olympiáda V pátek 29. listopadu 2013 se na naší škole konalo školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády. Zúčastnili se jí v dějepise úspěšnější žáci 8. a 9. třídy. Na vyřešení všech otázek jsme měli čtyřicet pět minut. Druhý den jsme se dozvěděli výsledky. Bylo pro mě velkým překvapením, že jsem skončila na 1. místě. Dne 28. ledna 2014 se konalo okresní kolo v Šumperku na Komíně. Naštěstí jsem nejela sama, ale soutěže se se mnou účastnila i Kristýna Králová, která skončila ve školním kole na druhém místě. Ačkoliv jsme se tentokrát neumístily mezi nejlepšími, získaly jsme účastí zkušenosti duševní práce v neznámém prostředí. A jak říkal pan učitel Tomáš Skoumal již samotná účast na okresním kole je dostatečným úspěchem. Natálie Roháčková, žákyně 9. třídy 12

13 Olympiáda v českém jazyce Dne 12. února 2014 se vítězky školního kola olympiády v českém jazyce zúčastnily vyšší soutěže v okresním kole v Šumperku. Nikola Helekalová (9. třída) skončila na 39. místě a její spolužačka Lucie Večeřová na 46. místě. K výsledku jim blahopřejeme a doufáme, že získané poznatky a zkušenosti využijí při dalším studiu na střední škole. Jiřina Vavrysová Poděkování Mateřská škola Veverka děkuje panu Kamilu Lichnerovi a firmě WINART s. r. o., která sponzorsky dodala naší mateřské škole řezivo na opravu pískovišť na školní zahradě. Dle dalšího zpracovatele se jedná o kvalitní materiál. Velice děkuji za vstřícnost a rychlost. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Výlet do horní části obce (foto Jana Stará) 13

14 Soutěže v angličtině 2014 V úterý 29. ledna 2014 dopoledne se 2 žáci z 8. třídy a 2 žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže Search, kterou organizuje SPŠ a VOŠ Šumperk. Je to pro žáky velmi atraktivní soutěž, ve které vyhledávají informace na internetu, ale vše je v angličtině. Z našich žáků se nejlépe umístila Tereza Žídková z 8. třídy. V početné konkurenci obsadila pěkné 9. místo. Konverzační soutěže v angličtině se letos v základním kole zúčastnilo 15 žáků. Porota (p. uč. Vavrysová a Sanetříková) měla obtížný výběr, neboť všichni žáci se svědomitě připravili. Nejdříve pohovořili o svých rodinách, odpovídali na otázky a nakonec popisovali obrázek. V mladší kategorii se na 1. místě umístil Lucas Hegner, na 2. místě byl Matěj Pešek a na 3. místě Barbora Vaculíková, všichni jsou žáci 7. třídy. Ve starší kategorii vyhrála Tereza Rýznarová, za ní se umístil Hugo Hegner, oba žáci 9. třídy, a 3. stupínek získala Nikola Jančálková z 8. třídy. V okresním kole v Šumperku nás reprezentovali 20. února 2014 Tereza Rýznarová (9. třída), která obsadila vynikající 7. místo, a zástupce nižší kategorie Lucas Hegner (7. třída) skončil na 12. místě, a to ve velice těžké konkurenci jazykové školy a nižšího gymnázia Šumperk. Blahopřejeme. Doufám, že tento úspěch je podpoří v jejich dalším úsilí a angličtina nadále zůstane jejich oblíbeným předmětem. Všem děkuji za bojovnost a odvahu. Blanka Sanetříková Naši recitátoři Pravidelné soutěžení v recitaci bylo v letošním školním roce zahájeno v lednu, kdy nejlepší recitátory mezi sebou vybíraly třídní kolektivy. Zástupci tříd si porovnávali výběr básní a nejlepší přednes ve školním kole recitační soutěže, které proběhlo 19. února Podle věku byly děti rozděleny do pěti kategorií. Porota, složená z paní učitelek, měla nelehkou práci, aby vybrala nejlepší recitátory. Vítězové získali sladkou odměnu. Z padesáti soutěžících postoupilo osm dětí do oblastního kola. Za první třídu to byly v nulté kategorii Evelína Semrádová a Ondřej Ščuglík. V první kategorii Martina Skoumalová a Daniel Židek (oba 2. třída). Za druhou kategorii nás reprezentovali Matěj Vaculík (4. třída) a Kateřina Hufová (5. třída). Ze třetí kategorie nepostoupil nikdo. A z nejstarších byly nejlepší Nikola Smažáková a Petra Krňávková (obě 9. třída). V oblastním kole se setkali naši soutěžící s recitátory z okolních škol a stalo 14

15 se jistě zajímavým zážitkem a inspirací pro příští ročníky soutěže v recitaci. V konkurenci se prosadili v první kategorii Evelína Semrádová i Ondřej Ščuglík, z druhé třídy do okresního kola postoupili Daniel Židek i Martina Skoumalová a ve třetí kategorii nás úspěšně reprezentovala Kateřina Hufová. Okresní kolo proběhlo 12. března 2014 opět v Šumperku v SVČ Vila Doris Komín. Zde velmi pěkně uspěla Evelína Semrádová a získala krásné 2. místo. Okresním kolem soutěž pro tuto kategorii končí. Děkuji všem za reprezentaci a přeji mnoho zážitků s poezií. Jiřina Vavrysová Olympiády v německém jazyce Dne 13. února 2014 jsme se společně s Terezou Rýznarovou (obě 9. třída) zúčastnily okresního kola soutěže v německém jazyce. Olympiáda začínala v 8.30 hod. Nejprve přišel na řadu poslech, který byl rozdělen na 4 části. První cvičení bylo takové, že na něm byla křižovatka a my jsme měly k různým věcem přiřadit německé názvy. Poté už byl jen poslech o cestě z jednoho místa na druhé, o ulicích a autobusových nádražích. Následně jsme po jedné chodily dovnitř a vybraly jsme si jednu situaci a obrázek. Já jsem měla situaci, že se ve třídě rozbilo okno, do třídy přišla učitelka a já měla popsat, co bych v téhle situaci udělala. V další části jsem obdržela list z různých obrázků. U každého obrázku jsem měla napsaný čas a byla na něm nakreslená nějaká situace. Na jednom byla rodina, jak snídá, poté děti ve škole, na obědě, pak jízda na kole, malování, večeře rodiny a spánek. Když jsem šla ke členům poroty, tak jsem se musela představit, pak něco říct o té situaci a nakonec popsat obrázek. Potom všichni čekali na sečtení výsledků a vyhlášení trojice nejúspěšnějších soutěžících. Mezi nimi uspěla na 2. místě Tereza Rýznarová, která postoupila do krajského kola, v němž se umístila na vynikajícím 7. místě. Petra Krňávková, žákyně 9. třídy 15

16 Biologická olympiáda 2013/2014 Biologická olympiáda pro žáky základních škol a nižších gymnázií byla zaměřena na barvy v přírodě. Na 2. stupni jsou dvě kategorie, kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd a nižších gymnázií a kategorie D pro žáky 6. a 7. tříd a nižších gymnázií. Školní kolo proběhlo v lednu Bylo velmi náročné, neboť žáci vyplňovali znalostní test, potom následoval test poznávací, kde žáci poznávali přírodniny z oblasti flóry i fauny, a nakonec i laboratorní cvičení, mikroskopování. O BIO byl mezi žáky velký zájem, protože se ho v obou kategoriích zúčastnilo celkem 31 žáků. V kategorii C do okresního kola postoupila Kristýna Králová z 9.třídy a Věra Vavrečková z 8.třídy. V kategorii D byli 3 postupující: Zuzana Dražná a Karolína Tobiášová ze 7.třídy a Jakub Schubert ze 6.třídy. Aby se žáci mohli zúčastnit okresního kola v Šumperku, museli ještě zpracovat tzv. vstupní úkol, což byla samostatná domácí laboratorní práce, kterou žáci s vyučující pouze konzultovali. Starší žákyně si vybraly téma o nerostech, z kterých je sestavena Svatováclavská koruna součást našich korunovačních klenotů. Obzvláště pro Věru Vavrečkovou to byl obtížný úkol, protože nauka o minerálech mineralogie je součástí přírodopisu až v 9.třídě. Mladší žákyně sledovaly život kroužkovců žížal, jejich fotosenzibilitu, což je citlivost na světlo, imitovaly umělý déšť a sledovaly chování žížal při dešti a zapisovaly potravu, kterou žížaly spořádaly. Jakub si vybral sledování růstu pokusných rostlin ve světle a tmě, který také zaznamenával fotograficky. Tyto práce byly velmi náročné, ale žáci si samostatně zkusili doma laboratorní pokusy, které potom písemně zpracovali. Okresní kolo BIO se konalo v Šumperku pro kategorii C dne a pro kategorii D dne Soutěžní úkoly byly podobné test, poznávací test, laboratorní práce. Naši žáci nám neudělali žádnou ostudu v porovnání s ostatními dětmi v okrese. Protože v těchto kategoriích jsou i studenti gymnázií, tak konkurence byla velká. Žáci se umístili ve středu soutěžního pole, dokonce až za nimi byli někteří gymnazisté. Všichni se shodli, že BIO je náročná, velmi obtížná už v základním kole, ale že zkušenost a srovnání s ostatními žáky z jiných škol je velmi cenná. Dana Netopilová 16

17 christophorus Pouť k Nejsvětější Trojici v Maršíkově neděle 15. června 2014 v 10 hodin v kostele v Maršíkově v 15 hodin v kapli Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás! Farnost Sobotín zve na pouť k sv. Janu Nepomuckému Klepáčov V neděli 18. května 2014 v hodin 17

18 Kněžské svěcení Františka Ponížila sobota v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. První mše svatá /primice/ neděle v 15:00 v kostele v Rapotíně František Ponížil Narodil jsem se v červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do mých 21 let jsme bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií v kněžském semináři jsme se přestěhovali do Sobotína. Rodiče mě i moje sourozence vychovávali ve víře, večer jsme se doma pravidelně modlili, chodili jsme do kostela, kněží byli v naší rodině relativně častými hosty. Kolem čtrnáctého roku života začínala moje víra chladnout, do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Než abych se s nimi hádal, to jsem si raději mši svatou odseděl. Po skončení základní školy jsem na podzim roku 2002 nastoupil na Střední průmyslovou školu. Před novými spolužáky jsem se za víru styděl, přišla mi jako nepohodlné břemeno. V této době vzniklo v naší farnosti společenství mladých, kteří se připravovali na biřmování (svátost křesťanské dospělosti). Tato skupina se scházela i po přijetí svátosti. Moje starší sestra mezi ně patřila a párkrát mi naznačovala, abych se k nim přidal. Na vánoční setkání jsem nakonec šel. Cítil jsem se tam dobře, více méně hned mě vzali mezi sebe, i když jsem nastupoval do rozjetého vlaku. O Velikonocích roku 2003 jsme měli na faře duchovní obnovu. Na Zelený čtvrtek byla naplánována celonoční adorace (adorace je modlitba, kdy je vystavena Nejsvětější svátost v monstranci). Když jsem se to dověděl, tak jsem prohlásil: Adorace? To nějak přežijem. Jeden starší kluk se na mě nechápavě podíval. Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo, tehdy jsem pocítil 18

19 dotyk Boží ruky. Od té chvíle jsem chodil do kostela raději a hlavně jsem věděl, proč tam chodím. Jsem velký fanoušek počítačů a mým životním cílem bylo studium informatiky na vysoké škole. Ale Pán si to přál jinak. Jednoho květnového čtvrtku roku 2005 jsem jel jako obvykle ze školy, když jsem si najednou uvědomil, že mě dění ve světě počítačů uniká. V tu chvíli mě napadla myšlenka: Běž dělat něco, co má opravdu smysl, běž na kněze. Když jsem tuto myšlenku přijal, tak se ve mně rozhostil pokoj, i přestože kolem byl ruch města. Tím, že bych měl jít do semináře, jsem se dříve nezabýval. Na radu svého zpovědníka jsem o tomto svém zážitku a rozhodnutí mlčel. Zpětně mu za to moc děkuji. Většina lidí v mém okolí se mé rozhodnutí dozvěděla v termínu podání přihlášek na vysokou školu. Myslím, že všichni byli překvapeni, většinou počítali s tím, že půjdu studovat nějaký obor zaměřený na informatiku. Že chci jít na faráře? To nečekal asi nikdo. Po maturitě jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci (Teologický konvikt je nultý ročník teologické fakulty ). V červnu roku 2007 jsem přijal svátost biřmování a k mým patronům přibyl sv. Augustin. Po roční pauze na získání zkušeností jsem nastoupil do olomouckého kněžského semináře a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. S Boží pomocí jsem v květnu 2013 absolvoval teologickou fakultu. Dne jsem z rukou J. E. Mons. Josefa Hrdličky přijal jáhenské svěcení. Nyní vykonávám jáhenskou službu ve farnosti Přerov. Kněžské svěcení mám přijmout v sobotu v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Všechny Vás srdečně zvu na primici - první mši svatou, kterou budu slavit v kostele v Rapotíně v neděli v 15:00. Po primici bude malé pohoštění na faře v Sobotíně. ŘKF Velké Losiny 19

20 SDH Velké Losiny Hasičské zprávy Sbor dobrovolných hasičů Velké Losiny pořádá dne první kolo v požárním sportu pátého okrsku. Začátek je v 10:00 hodin na hřišti u Základní školy a mateřské školy Velké Losiny (kategorie muži, ženy, mladí hasiči). Po skončení soutěže bude následovat taneční zábava Majáles. Začátek od 20:00 hodin, vstupné 50 Kč. K tanci a poslechu bude hrát DJ David Řehůřek. Všichni jste srdečně zváni. SDH Velké Losiny TJ Sokol Velké Losiny Poslední tahy a maty za námi, definitivní tečka za šachovou sezonou 2013/2014 Všechny šachové soutěže sezony 2013/2014 byly svými nedělními zápasy dnem ukončeny. Šachové,,A družstvo svou další výhrou za sebou, tentokráte nad ŠK Ústí nad Orlicí 5 1 / 2 : 2 1 / 2, si ve velmi silné druholigové soutěži 2. lize, skupině,,d, vydobylo velmi pěkné 4. místo. Bilance 11 utkání, 7 výher, 0 remíz, 4 prohry 21 bodů. Do 1. ligy postupuje družstvo Region Panda Rychnov nad Kněžnou jako vítěz 2. ligy sk.,,d s 29 body. O bod méně, 28 bodů a 2. místo, získalo družstvo ŠK AD Jičín,,B, třetí místo pak získalo ŠK Lípa a.s. s 21 body, tedy se stejným počtem bodů jako naše,,a družstvo. Z druhé ligy sk.,,d sestupují do Krajských přeborů ŠK Ústí nad Orlicí, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a ŠK 2222 Pardubice Polabiny,,B. Jak bylo uvedeno v minulém čísle Velkolosinských pramenů, je čtvrté místo mimořádným úspěchem pro naše mladé perspektivní hráče,,a družstva. Druhá liga je opravdu velmi náročná a kvalitní soutěž, a samotné udržení se v této soutěži vyžaduje mít velmi silný, kvalitní šachový tým. Přesto věříme, že v 1. lize může náš šachový oddíl TJ Sokol v průběhu tří let figurovat. 20

21 To, že naše šachová základna v oddílu TJ Sokol je jednak hráčsky početná, ale i kvalitní, dokazuje umístění,,b družstva v Krajském přeboru Olomouc, kdy po remízovém zápase v posledním kole ve Skaličce s tamním ŠK Sokol 4 : 4, obsadilo konečné 7. místo 11 utkání, 4 vítězství, 3 remízy, 4 prohry 15 bodů. Do 2. ligy postupuje vítěz Krajského přeboru Olomouc, družstvo ŠK 1921 Zábřeh se ziskem 28 bodů. Na druhém místě skončilo družstvo AŠK DA Olomouc s 27 body. Třetí místo patří Rošádě při zisku 22 bodů. Krajský přebor opouští a sestupují do Oblastního přeboru Olomouc družstva Sigmia Olomouc a Spartak Přerov. Naše třetí družstvo,,c dostalo v posledním kole nečekaný výprask od Tatranu Litovel,,C, který přijel do Velkých Losin v nejsilnější sestavě a s prvoligovým hráčem Krejčím. Výsledek 5 1 / 2 : 2 1 / 2 v náš neprospěch, je zarážející. I přes tuto krutou porážku však naše,,c družstvo na nováčka Oblastního přeboru Olomouc obstálo se ctí a krásné 5. místo je úspěchem. Celková bilance 11 utkání, 6 vítězství, 2 remízy, 3 prohry 20 bodů. Oblastní přebor Olomouc vyhrálo družstvo TJ Zlaté Hory s 31 body, velmi silné mužstvo se třemi vysoce kvalitními polskými šachisty. Je otázkou, jak si budou vést v Krajském přeboru Olomouc, kam Zlaté Hory postoupily. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Šternberk,,B s 23 body, před ŠK 1921 Zábřeh,,B rovněž čítající 23 bodů. Sestupová past a následná propast dostihla družstva ŠK Loštice a ŠK Luka. Naopak do Oblastního přeboru Olomouc postupují vítězové přeborů ŠK 1921 Zábřeh,,C, ŠK Jeseník,,B. Tato informace o soutěžích je tou poslední, kterou uzavíráme sezonu 2013/2014. Lze jednoznačně říct, že byla úspěšná, stejně jako námi pořádaný Mezinárodní šachový turnaj,,o losinského kapra zařazeného do Grand Prix ČR pro roky 21

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů RYBAŘENÍ NA LETIŠTI 7. - 11. září se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice. ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno mužů 6 členné a jedno žen 3

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více