POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 3, ročník XVII, květen 2014 POzVÁNKA na Svatojánské slavnosti Srdečně Vás zveme na 12. ročník tradičních slavností obce Svatojánské slavnosti, které se budou konat od pátku 20. června do neděle 22. června 2014 ve Velkých Losinách.

2 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Velké Losiny podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách : 1. Máje, U Losinky, Švermova, Zámecká, Pekařská, Žárovská, Rudé armády, Komenského a v části obce Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, po voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Velkých Losinách: sídl. U Papírny, ul. U Papírny, Bukovická, Zadní, Lázeňská, Kosmonautů, Zahradní, Příčná, Dukelská, Osvobození, Revoluční, Sportovní, B. Němcové, Žižkova, U Hřiště, K Vyhlídce, Maršíkovská. Volební okrsek č. 3: Kulturní dům v místní části Žárová pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Žárová Volební okrsek č. 4: Kulturní dům v místní části Bukovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: Společenský dům v místní části Maršíkov pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v místní části Maršíkov 2

3 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Volby do Evropského parlamentu 2014 Lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 8. května 2014 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze podat od vyhlášení voleb, nejpozději však musí být žádost doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května Za tímto účelem bude dne na obecním úřadě zajištěna služba, a to od 8.00 hod. do hod. Žádost lze podat osobně anebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 3 M.J.

4 Nejlepší zpěváčci se ve Velkých Losinách představí až v říjnu FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR Historie s pečlivostí sobě vlastní si do svých análů zapsala, že dětští zpěváčci vítězové regionálních kol soutěže o nejlepšího dětského interpreta lidových písní Zpěváček se po prvé společně představili veřejnosti v Termálních lázních Velké Losiny v květnu Nikdo z tehdejších účastníků ať už zpěváčků či organizátorů však netušil, že je přítomen zrodu tradice, která letos s velkým úspěchem oslaví již druhé decennium svého trvání. Stane se tak ve dnech října 2014, kdy do Velkých Losin tradičního místa finálového vyvrcholení zpěváčkovské soutěže opět zavítá na pět desítek děvčat a chlapců reprezentujících čtrnáct folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska. A proč až v počátkem října, když všechny minulé termíny velkého svátku dětského zpěvu lidových písní byly svázané s první dekádou května? Jak zdůrazňuje předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, přesun původního termínu si vyžádala především ekonomika akce, která obdobně jako u většiny dalších folklorních slavností a festivalů v gesci sdružení se rok od roku dostává do stále svízelnější situace. Finanční prostředky v rámci dotačních titulů na jednotlivých úrovních státní správy a veřejné samosprávy rok od roku klesají, podstatnou měrou ubývá i sponzorů, hlavně těch velkých, kteří byli v minulých letech schopni zainvestovat vybranou folklorního akci v částkách řadově se pohybujících i na úrovni několika set tisíc korun. Na přípravě letošního celostátního finále Zpěváček 2014 se navíc podepsaly i povolební turbulence na domácí politické scéně, které způsobily, že ještě na počátku února letošního roku nebylo vůbec zřejmé, zda-li FoS ČR jako státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží dostane od MŠMT ČR na své majoritní akce, tedy i na Zpěváčka 2014, nějaké prostředky... A když, kolik tedy celkem? Podle slov Z. Pšenici je důsledek výše uvedených faktorů zřejmý i nezainteresovanému člověku připravovat na květen akci, která letos slaví významné jubileum, by bylo do jisté míry neodpovědné, zvláště když si uvědomíme, že velkolosinské finále Zpěváčka nese s sebou vysoce prestižní kulturně umělecké atributy, a to jak po stránce vyvrcholení každého ročníku soutěže, které se pravidelně účastní na šest tisíc dětí, tak i po stránce společenské. Přítomnost představitelů našich nejvyšších státních a parlamentních struktur jednoznačně dokumentuje jejich skutečný zájem o zachovávání a další rozvoj tradic v oblasti lidových písní a zpěvu. Na závěr je namístě dodat, že organizátoři tváři tvář neujasněné finanční situaci na počátku roku nechtěli jít do květnového rizika i z toho důvodu, že dvacáté jubileum si určitě zaslouží i velkolepější organizaci než běžné ročníky. Z kuchyně ředitele soutěže Františka Synka prozraďme zatím jen tolik, že se připravuje galakoncert, na kterém by mělo vystoupit všech dosavadních devatenáct Zlatých Zpěváčků, včetně řady Zpěváčků Stříbrných a Bronzových. Již teď lez říci, že tento galakoncert se stejně 4

5 jako ten před pěti lety při příležitosti 15. jubilea Zpěváčka. zapíše nejen do srdcí všech účinkujících i publika, ale i do samotné historie více než dvacetileté existence Folklorního sdružení ČR jako důstojného a efektivního správce odkazu lidových tradic minulých i současných generací žijících v zemi v srdci Evropy. Kontakt: Kazimír Jánoška Folklorní sdružení ČR Tel.: , Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel.: UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Žádáme občany, kteří doposud neuhradili nájemné za pronajaté pozemky ve vlastnictví Obce Velké Losiny, dále poplatky za komunální odpad a psy na rok 2014, aby úhradu provedli co nejdříve, a to nejlépe v hotovosti v úřední dny, tj. pondělí a ve středu v době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:45 hod. na pokladně Obecního úřadu Velké Losiny. Termín splatnosti poplatku je vždy do 31. března příslušného roku. -J.R.- Očkování psů proti vzteklině Sdělení veterinárního lékaře MVDr. Franka Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), je povinností chovatelů psů zajistit v pravidelných ročních intervalech očkování psů proti vzteklině. Vakcinace psů proti vzteklině je povinná a je hrazena chovatelem nebo majitelem psa. Dne 24. května 2014 ( sobota ) se uskuteční v obci Velké Losiny a v místních částech Bukovice a Maršíkov povinné očkování psů proti vzteklině. Majitelé psů, kteří se nemohou v tento den dostavit, mohou se svým psem navštívit přímo veterinární ošetřovnu MVDr. Franka v Sobotíně č.p. 5 telefon ( večer), příp. mobil Rozpis stanovišť: 8:00-8:30 hod. u ovocnářského střediska u zámku 8:35-9:30 hod. u Obecního úřadu Velké Losiny 9:35-10:10 hod. u bývalé konírny pro horní část obce Velké Losiny ( ul. Žižkova ) 10:15-10:30 hod. u kulturního domu v Bukovicích 10:40-11:00 hod. u hasičské zbrojnice v Maršíkově Cena za vakcinaci 150,- Kč, očkovací průkazy s sebou. E.K. 5

6 restaurace - otevřeno od , Út - ne hodin 6

7 7

8 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Březnové přípravy v Mateřské škole Sluníčko Každý by očekával, že v březnu budeme zahánět paní zimu, ale od samého začátku měsíce bylo příjemné jarní počasí. Ptáčkové nás provázeli na každém kroku svým veselým štěbetáním. Skoro každý den kolem školy při vycházkách jsme pozorovali straky, jak přelétávají ze stromu na strom, pronásledují se a ptačí řečí se mezi sebou dorozumívají. Pomalu jsme se je naučili rozpoznávat a vyhledávat v korunách vysokých stromů, kde si s námi hrály na schovávanou. Seznamovali jsme se postupně s dalšími druhy z ptačí říše. Proto bylo pro nás lehké si je vyrobit z papíru a látky na dřevěný kolíček a ozdobit jimi větvičku. Nezapomněli jsme ani na ostatní zvířátka a broučky, kteří se společně s námi radují z jarního počasí, jako jsou žabky, šnečci, hadi, mravenečci, včeličky a další. K březnu již tradičně patří příprava vystoupení pro seniory. Pod vedením paní učitelky Ivony Johnové tentokrát děti secvičily pásmo o zvířátkách Jak muchomůrka k tečkám přišla obohacené o básničky, tanečky a písničky. Hlavní hrdinové příběhu z oddělení Včeliček své představení zahájili v sobotu dne 15. března 2014 v nové hale areálu zdraví za hudebního doprovodu manželů Vyskočilových. Svým milým vystoupením potěšili a zahřáli srdce všech přítomných. Premiéru v nově otevřené hale zvládli na výbornou. Vystoupení pro seniory (foto Hana Solařová) 8

9 Nyní nás čekala další milá příprava rozdělená na dvě etapy, a to slavnostní otevření MŠ Sluníčko po generální rekonstrukci budovy a následně přestěhování provozu MŠ z provizorních prostor základní školy. Velké poděkování za pomoc při generálním úklidu budovy v období od března 2014 před slavnostním otevřením patří obětavým maminkám: paní Martině Nitsche, Miroslavě Sedlářové, Stanislavě Rulíškové, Radce Divišové, Janě Semrádové, Kateřině Dvořákové, Jaroslavě Kubíčkové, Elišce Pospíšilové a celému personálu MŠ Sluníčko. Slavnostní otevření MŠ Sluníčko Slavnostní otevření mateřské školy (foto pan Zatloukal) Na Slavnostním otevření MŠ Sluníčko se sešli před zrekonstruovanou budovou v pátek 14. března 2014 v hodin zástupci obce, pozvaní hosté a občané Velkých Losin. Pan ředitel Základní školy a mateřské školy Velké Losiny Mgr. Jiří Ševčík přivítal přítomné a pohovořil krátce o budování stavby a celkových nákladech. Slovo předal starostovi Obce Velké Losiny Ing. Norbertu Pfefferovi, který popřál, aby budova dobře sloužila nové generaci a přestřižením pásky slavnostně otevřel vstup do budovy MŠ. Po symbolickém přípitku v přízemí první třídy následovalo 9

10 kulturní vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Dany Machů. Za hezký zážitek z krátkého koncertu děkujeme naší bývalé svěřenkyni Elišce Smýkalové, její mamince a sestře Karolínce. Na minulou dobu a své začátky učitelky v bývalé mateřské škole zavzpomínala pamětnice paní Jaroslava Horáková. Následně byl zahájen podvečer otevřených dveří. Připravené občerstvení zaměstnanci MŠ na stolech vybízelo k ochutnávce a k posilnění se na prohlídku dalších dvou poschodí krásné prostorné budovy s novým vybavením. Většina návštěvníků se vyjadřovala s obdivem a chválou. Mateřskou školu ozdobily výtvarné práce dětí. K nahlédnutí byla kronika MŠ, nástěnky s fotografiemi původní budovy a fotografie postupného budování nových prostor. V prvním poschodí zdokumentovala dvě alba naše aktivity v letech , kdy se naše MŠ zapojila do projektu Comenius - mezinárodní spolupráce mateřských škol, v našem případě s MŠ Rožňava ze Slovenska a s MŠ z německé Gery. Prohlídka pomalu ustávala kolem hodin. Děkujeme panu Zatloukalovi za zhotovené fotografie a DVD jako hezkou vzpomínku na tyto chvíle. S novou školkou se děti přivítaly zpěvem a tancem (foto pan Zatlouka) 10

11 Čekala nás druhá etapa, přestěhovat provoz MŠ do nové budovy a dodržet naplánovaný termín zahájení provozu už v nových prostorách 7. dubna Každý den za pomoci rodičů jsme stěhovali auty krabice s rozličnými pomůckami a hračkami. Svou pomocí přispěli také žáci sedmé, osmé i deváté třídy základní školy pod vedením pana učitele Václava Machaně, paní učitelky Dany Netopilové a paní učitelky Aleny Žákové. Poděkování patří také tatínkům panu Nitschemu, Minaříkovi, Lichnerovi, Spillerovi, Vaculíkovi, Rulíškovi, Divišovi a Semrádovi, kteří nezaháleli a svolali na sobotu 29. března 2014 ráno brigádu. Pan Rudolf Nitsche přistavil nákladní auto a společnými silami se tatínci pustili do stěhování zbylého nábytku. Poslední a nejnáročnější byl přesun klavíru po schodišti do třídy v prvním patře. I když byl moc těžký, naši šikovní tatínci si poradili a s vypětím posledních sil stál hudební nástroj na určeném místě. O připevnění nástěnek a dalších potřebných drobností se postaral pan školník Radek Rulíšek. Děti se tak mohly těšit na pondělí 7. dubna 2014 již v nové budově mateřské školy. Jsme rádi, že mezi sebou máme lidi, kteří svůj volný čas ochotně věnují pro dobro věci a pomohou, když je to potřeba. Moc si toho vážíme a přejeme si, aby tomu tak bylo i do budoucna. Dana Machů, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko Jarní svátky v Mateřské škole Veverka K jednomu největšímu lidovému a křesťanskému svátku, k Velikonocům, se vztahuje spousta lidových tradic a zvyků. Aspoň jeden nebo dva každý z nás zná. V naší Veverce je jedna pěkná tradice, a to Velikonoční ateliér. Žije spokojeně svůj velikonoční život již několik let. Letos jsme se sešli v pátek 11. dubna Na všechny, kteří přijmou pozvání, čeká ve školce plno tvoření, povídání a sdílení příjemné atmosféry s ostatními rodiči a dětmi. Naše poslední setkání zaplnilo celé horní patro školky. Ze třídy se linul příjemný šum povídání, tvoření a i vůně čerstvě upečených jidášků. Rodiče a děti si odnesli krásné výrobky na velikonoční výzdobu. Mnozí zvládli i vlastnoručně upletenou pomlázku z proutí, které pan Vojtěch Žídek zajistil u manželů Smrčkových. V předvelikonočním týdnu jsme ctili tradice. Škaredou středu, kdy se nesmí nikdo zlobit, jsme strávili v kinosále na kouzelnickém představení, které vyčarovalo úsměv na tváři. Děti se mohly zapojit i do představení. A na Zelený čtvrtek starší děti Sovičky přijaly pozvání místní knihovny, kde pro ně byla připravena beseda o Velikonocích a vyrobily si zápich ve tvaru ptáčka. Na Velký pátek jsme si naplánovali četbu velikonočních příběhů a tradic. Jaro jsme přivítali i v lázeňském bazénu, kam jsme se vrátili po zimní přestávce. Vedení lázní umožnilo našim dětem navázat na podzimní hry ve vodě, počátky 11

12 Velikonoční ateliér (foto Jana Stará) plavání a potápění. Do konce června každé úterý a čtvrtek mohou přihlášené děti bezplatně využívat vnitřní bazén, za což vedení Termálních lázní Velké Losiny děkujeme. Pavla Murínová a Jana Stará, učitelky MŠ Veverka Dějepisná olympiáda V pátek 29. listopadu 2013 se na naší škole konalo školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády. Zúčastnili se jí v dějepise úspěšnější žáci 8. a 9. třídy. Na vyřešení všech otázek jsme měli čtyřicet pět minut. Druhý den jsme se dozvěděli výsledky. Bylo pro mě velkým překvapením, že jsem skončila na 1. místě. Dne 28. ledna 2014 se konalo okresní kolo v Šumperku na Komíně. Naštěstí jsem nejela sama, ale soutěže se se mnou účastnila i Kristýna Králová, která skončila ve školním kole na druhém místě. Ačkoliv jsme se tentokrát neumístily mezi nejlepšími, získaly jsme účastí zkušenosti duševní práce v neznámém prostředí. A jak říkal pan učitel Tomáš Skoumal již samotná účast na okresním kole je dostatečným úspěchem. Natálie Roháčková, žákyně 9. třídy 12

13 Olympiáda v českém jazyce Dne 12. února 2014 se vítězky školního kola olympiády v českém jazyce zúčastnily vyšší soutěže v okresním kole v Šumperku. Nikola Helekalová (9. třída) skončila na 39. místě a její spolužačka Lucie Večeřová na 46. místě. K výsledku jim blahopřejeme a doufáme, že získané poznatky a zkušenosti využijí při dalším studiu na střední škole. Jiřina Vavrysová Poděkování Mateřská škola Veverka děkuje panu Kamilu Lichnerovi a firmě WINART s. r. o., která sponzorsky dodala naší mateřské škole řezivo na opravu pískovišť na školní zahradě. Dle dalšího zpracovatele se jedná o kvalitní materiál. Velice děkuji za vstřícnost a rychlost. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Výlet do horní části obce (foto Jana Stará) 13

14 Soutěže v angličtině 2014 V úterý 29. ledna 2014 dopoledne se 2 žáci z 8. třídy a 2 žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže Search, kterou organizuje SPŠ a VOŠ Šumperk. Je to pro žáky velmi atraktivní soutěž, ve které vyhledávají informace na internetu, ale vše je v angličtině. Z našich žáků se nejlépe umístila Tereza Žídková z 8. třídy. V početné konkurenci obsadila pěkné 9. místo. Konverzační soutěže v angličtině se letos v základním kole zúčastnilo 15 žáků. Porota (p. uč. Vavrysová a Sanetříková) měla obtížný výběr, neboť všichni žáci se svědomitě připravili. Nejdříve pohovořili o svých rodinách, odpovídali na otázky a nakonec popisovali obrázek. V mladší kategorii se na 1. místě umístil Lucas Hegner, na 2. místě byl Matěj Pešek a na 3. místě Barbora Vaculíková, všichni jsou žáci 7. třídy. Ve starší kategorii vyhrála Tereza Rýznarová, za ní se umístil Hugo Hegner, oba žáci 9. třídy, a 3. stupínek získala Nikola Jančálková z 8. třídy. V okresním kole v Šumperku nás reprezentovali 20. února 2014 Tereza Rýznarová (9. třída), která obsadila vynikající 7. místo, a zástupce nižší kategorie Lucas Hegner (7. třída) skončil na 12. místě, a to ve velice těžké konkurenci jazykové školy a nižšího gymnázia Šumperk. Blahopřejeme. Doufám, že tento úspěch je podpoří v jejich dalším úsilí a angličtina nadále zůstane jejich oblíbeným předmětem. Všem děkuji za bojovnost a odvahu. Blanka Sanetříková Naši recitátoři Pravidelné soutěžení v recitaci bylo v letošním školním roce zahájeno v lednu, kdy nejlepší recitátory mezi sebou vybíraly třídní kolektivy. Zástupci tříd si porovnávali výběr básní a nejlepší přednes ve školním kole recitační soutěže, které proběhlo 19. února Podle věku byly děti rozděleny do pěti kategorií. Porota, složená z paní učitelek, měla nelehkou práci, aby vybrala nejlepší recitátory. Vítězové získali sladkou odměnu. Z padesáti soutěžících postoupilo osm dětí do oblastního kola. Za první třídu to byly v nulté kategorii Evelína Semrádová a Ondřej Ščuglík. V první kategorii Martina Skoumalová a Daniel Židek (oba 2. třída). Za druhou kategorii nás reprezentovali Matěj Vaculík (4. třída) a Kateřina Hufová (5. třída). Ze třetí kategorie nepostoupil nikdo. A z nejstarších byly nejlepší Nikola Smažáková a Petra Krňávková (obě 9. třída). V oblastním kole se setkali naši soutěžící s recitátory z okolních škol a stalo 14

15 se jistě zajímavým zážitkem a inspirací pro příští ročníky soutěže v recitaci. V konkurenci se prosadili v první kategorii Evelína Semrádová i Ondřej Ščuglík, z druhé třídy do okresního kola postoupili Daniel Židek i Martina Skoumalová a ve třetí kategorii nás úspěšně reprezentovala Kateřina Hufová. Okresní kolo proběhlo 12. března 2014 opět v Šumperku v SVČ Vila Doris Komín. Zde velmi pěkně uspěla Evelína Semrádová a získala krásné 2. místo. Okresním kolem soutěž pro tuto kategorii končí. Děkuji všem za reprezentaci a přeji mnoho zážitků s poezií. Jiřina Vavrysová Olympiády v německém jazyce Dne 13. února 2014 jsme se společně s Terezou Rýznarovou (obě 9. třída) zúčastnily okresního kola soutěže v německém jazyce. Olympiáda začínala v 8.30 hod. Nejprve přišel na řadu poslech, který byl rozdělen na 4 části. První cvičení bylo takové, že na něm byla křižovatka a my jsme měly k různým věcem přiřadit německé názvy. Poté už byl jen poslech o cestě z jednoho místa na druhé, o ulicích a autobusových nádražích. Následně jsme po jedné chodily dovnitř a vybraly jsme si jednu situaci a obrázek. Já jsem měla situaci, že se ve třídě rozbilo okno, do třídy přišla učitelka a já měla popsat, co bych v téhle situaci udělala. V další části jsem obdržela list z různých obrázků. U každého obrázku jsem měla napsaný čas a byla na něm nakreslená nějaká situace. Na jednom byla rodina, jak snídá, poté děti ve škole, na obědě, pak jízda na kole, malování, večeře rodiny a spánek. Když jsem šla ke členům poroty, tak jsem se musela představit, pak něco říct o té situaci a nakonec popsat obrázek. Potom všichni čekali na sečtení výsledků a vyhlášení trojice nejúspěšnějších soutěžících. Mezi nimi uspěla na 2. místě Tereza Rýznarová, která postoupila do krajského kola, v němž se umístila na vynikajícím 7. místě. Petra Krňávková, žákyně 9. třídy 15

16 Biologická olympiáda 2013/2014 Biologická olympiáda pro žáky základních škol a nižších gymnázií byla zaměřena na barvy v přírodě. Na 2. stupni jsou dvě kategorie, kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd a nižších gymnázií a kategorie D pro žáky 6. a 7. tříd a nižších gymnázií. Školní kolo proběhlo v lednu Bylo velmi náročné, neboť žáci vyplňovali znalostní test, potom následoval test poznávací, kde žáci poznávali přírodniny z oblasti flóry i fauny, a nakonec i laboratorní cvičení, mikroskopování. O BIO byl mezi žáky velký zájem, protože se ho v obou kategoriích zúčastnilo celkem 31 žáků. V kategorii C do okresního kola postoupila Kristýna Králová z 9.třídy a Věra Vavrečková z 8.třídy. V kategorii D byli 3 postupující: Zuzana Dražná a Karolína Tobiášová ze 7.třídy a Jakub Schubert ze 6.třídy. Aby se žáci mohli zúčastnit okresního kola v Šumperku, museli ještě zpracovat tzv. vstupní úkol, což byla samostatná domácí laboratorní práce, kterou žáci s vyučující pouze konzultovali. Starší žákyně si vybraly téma o nerostech, z kterých je sestavena Svatováclavská koruna součást našich korunovačních klenotů. Obzvláště pro Věru Vavrečkovou to byl obtížný úkol, protože nauka o minerálech mineralogie je součástí přírodopisu až v 9.třídě. Mladší žákyně sledovaly život kroužkovců žížal, jejich fotosenzibilitu, což je citlivost na světlo, imitovaly umělý déšť a sledovaly chování žížal při dešti a zapisovaly potravu, kterou žížaly spořádaly. Jakub si vybral sledování růstu pokusných rostlin ve světle a tmě, který také zaznamenával fotograficky. Tyto práce byly velmi náročné, ale žáci si samostatně zkusili doma laboratorní pokusy, které potom písemně zpracovali. Okresní kolo BIO se konalo v Šumperku pro kategorii C dne a pro kategorii D dne Soutěžní úkoly byly podobné test, poznávací test, laboratorní práce. Naši žáci nám neudělali žádnou ostudu v porovnání s ostatními dětmi v okrese. Protože v těchto kategoriích jsou i studenti gymnázií, tak konkurence byla velká. Žáci se umístili ve středu soutěžního pole, dokonce až za nimi byli někteří gymnazisté. Všichni se shodli, že BIO je náročná, velmi obtížná už v základním kole, ale že zkušenost a srovnání s ostatními žáky z jiných škol je velmi cenná. Dana Netopilová 16

17 christophorus Pouť k Nejsvětější Trojici v Maršíkově neděle 15. června 2014 v 10 hodin v kostele v Maršíkově v 15 hodin v kapli Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás! Farnost Sobotín zve na pouť k sv. Janu Nepomuckému Klepáčov V neděli 18. května 2014 v hodin 17

18 Kněžské svěcení Františka Ponížila sobota v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. První mše svatá /primice/ neděle v 15:00 v kostele v Rapotíně František Ponížil Narodil jsem se v červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v rodině Dany a Antonína Ponížilových. Do mých 21 let jsme bydleli v Rapotíně. Během prvního ročníku studií v kněžském semináři jsme se přestěhovali do Sobotína. Rodiče mě i moje sourozence vychovávali ve víře, večer jsme se doma pravidelně modlili, chodili jsme do kostela, kněží byli v naší rodině relativně častými hosty. Kolem čtrnáctého roku života začínala moje víra chladnout, do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Než abych se s nimi hádal, to jsem si raději mši svatou odseděl. Po skončení základní školy jsem na podzim roku 2002 nastoupil na Střední průmyslovou školu. Před novými spolužáky jsem se za víru styděl, přišla mi jako nepohodlné břemeno. V této době vzniklo v naší farnosti společenství mladých, kteří se připravovali na biřmování (svátost křesťanské dospělosti). Tato skupina se scházela i po přijetí svátosti. Moje starší sestra mezi ně patřila a párkrát mi naznačovala, abych se k nim přidal. Na vánoční setkání jsem nakonec šel. Cítil jsem se tam dobře, více méně hned mě vzali mezi sebe, i když jsem nastupoval do rozjetého vlaku. O Velikonocích roku 2003 jsme měli na faře duchovní obnovu. Na Zelený čtvrtek byla naplánována celonoční adorace (adorace je modlitba, kdy je vystavena Nejsvětější svátost v monstranci). Když jsem se to dověděl, tak jsem prohlásil: Adorace? To nějak přežijem. Jeden starší kluk se na mě nechápavě podíval. Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo, tehdy jsem pocítil 18

19 dotyk Boží ruky. Od té chvíle jsem chodil do kostela raději a hlavně jsem věděl, proč tam chodím. Jsem velký fanoušek počítačů a mým životním cílem bylo studium informatiky na vysoké škole. Ale Pán si to přál jinak. Jednoho květnového čtvrtku roku 2005 jsem jel jako obvykle ze školy, když jsem si najednou uvědomil, že mě dění ve světě počítačů uniká. V tu chvíli mě napadla myšlenka: Běž dělat něco, co má opravdu smysl, běž na kněze. Když jsem tuto myšlenku přijal, tak se ve mně rozhostil pokoj, i přestože kolem byl ruch města. Tím, že bych měl jít do semináře, jsem se dříve nezabýval. Na radu svého zpovědníka jsem o tomto svém zážitku a rozhodnutí mlčel. Zpětně mu za to moc děkuji. Většina lidí v mém okolí se mé rozhodnutí dozvěděla v termínu podání přihlášek na vysokou školu. Myslím, že všichni byli překvapeni, většinou počítali s tím, že půjdu studovat nějaký obor zaměřený na informatiku. Že chci jít na faráře? To nečekal asi nikdo. Po maturitě jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci (Teologický konvikt je nultý ročník teologické fakulty ). V červnu roku 2007 jsem přijal svátost biřmování a k mým patronům přibyl sv. Augustin. Po roční pauze na získání zkušeností jsem nastoupil do olomouckého kněžského semináře a na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. S Boží pomocí jsem v květnu 2013 absolvoval teologickou fakultu. Dne jsem z rukou J. E. Mons. Josefa Hrdličky přijal jáhenské svěcení. Nyní vykonávám jáhenskou službu ve farnosti Přerov. Kněžské svěcení mám přijmout v sobotu v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Všechny Vás srdečně zvu na primici - první mši svatou, kterou budu slavit v kostele v Rapotíně v neděli v 15:00. Po primici bude malé pohoštění na faře v Sobotíně. ŘKF Velké Losiny 19

20 SDH Velké Losiny Hasičské zprávy Sbor dobrovolných hasičů Velké Losiny pořádá dne první kolo v požárním sportu pátého okrsku. Začátek je v 10:00 hodin na hřišti u Základní školy a mateřské školy Velké Losiny (kategorie muži, ženy, mladí hasiči). Po skončení soutěže bude následovat taneční zábava Majáles. Začátek od 20:00 hodin, vstupné 50 Kč. K tanci a poslechu bude hrát DJ David Řehůřek. Všichni jste srdečně zváni. SDH Velké Losiny TJ Sokol Velké Losiny Poslední tahy a maty za námi, definitivní tečka za šachovou sezonou 2013/2014 Všechny šachové soutěže sezony 2013/2014 byly svými nedělními zápasy dnem ukončeny. Šachové,,A družstvo svou další výhrou za sebou, tentokráte nad ŠK Ústí nad Orlicí 5 1 / 2 : 2 1 / 2, si ve velmi silné druholigové soutěži 2. lize, skupině,,d, vydobylo velmi pěkné 4. místo. Bilance 11 utkání, 7 výher, 0 remíz, 4 prohry 21 bodů. Do 1. ligy postupuje družstvo Region Panda Rychnov nad Kněžnou jako vítěz 2. ligy sk.,,d s 29 body. O bod méně, 28 bodů a 2. místo, získalo družstvo ŠK AD Jičín,,B, třetí místo pak získalo ŠK Lípa a.s. s 21 body, tedy se stejným počtem bodů jako naše,,a družstvo. Z druhé ligy sk.,,d sestupují do Krajských přeborů ŠK Ústí nad Orlicí, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a ŠK 2222 Pardubice Polabiny,,B. Jak bylo uvedeno v minulém čísle Velkolosinských pramenů, je čtvrté místo mimořádným úspěchem pro naše mladé perspektivní hráče,,a družstva. Druhá liga je opravdu velmi náročná a kvalitní soutěž, a samotné udržení se v této soutěži vyžaduje mít velmi silný, kvalitní šachový tým. Přesto věříme, že v 1. lize může náš šachový oddíl TJ Sokol v průběhu tří let figurovat. 20

21 To, že naše šachová základna v oddílu TJ Sokol je jednak hráčsky početná, ale i kvalitní, dokazuje umístění,,b družstva v Krajském přeboru Olomouc, kdy po remízovém zápase v posledním kole ve Skaličce s tamním ŠK Sokol 4 : 4, obsadilo konečné 7. místo 11 utkání, 4 vítězství, 3 remízy, 4 prohry 15 bodů. Do 2. ligy postupuje vítěz Krajského přeboru Olomouc, družstvo ŠK 1921 Zábřeh se ziskem 28 bodů. Na druhém místě skončilo družstvo AŠK DA Olomouc s 27 body. Třetí místo patří Rošádě při zisku 22 bodů. Krajský přebor opouští a sestupují do Oblastního přeboru Olomouc družstva Sigmia Olomouc a Spartak Přerov. Naše třetí družstvo,,c dostalo v posledním kole nečekaný výprask od Tatranu Litovel,,C, který přijel do Velkých Losin v nejsilnější sestavě a s prvoligovým hráčem Krejčím. Výsledek 5 1 / 2 : 2 1 / 2 v náš neprospěch, je zarážející. I přes tuto krutou porážku však naše,,c družstvo na nováčka Oblastního přeboru Olomouc obstálo se ctí a krásné 5. místo je úspěchem. Celková bilance 11 utkání, 6 vítězství, 2 remízy, 3 prohry 20 bodů. Oblastní přebor Olomouc vyhrálo družstvo TJ Zlaté Hory s 31 body, velmi silné mužstvo se třemi vysoce kvalitními polskými šachisty. Je otázkou, jak si budou vést v Krajském přeboru Olomouc, kam Zlaté Hory postoupily. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Šternberk,,B s 23 body, před ŠK 1921 Zábřeh,,B rovněž čítající 23 bodů. Sestupová past a následná propast dostihla družstva ŠK Loštice a ŠK Luka. Naopak do Oblastního přeboru Olomouc postupují vítězové přeborů ŠK 1921 Zábřeh,,C, ŠK Jeseník,,B. Tato informace o soutěžích je tou poslední, kterou uzavíráme sezonu 2013/2014. Lze jednoznačně říct, že byla úspěšná, stejně jako námi pořádaný Mezinárodní šachový turnaj,,o losinského kapra zařazeného do Grand Prix ČR pro roky 21

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013

Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013 Investiční akce Stavební úpravy základní školy Byla ukončena akce Snížení energetické náročnosti Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách,

Více

Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010

Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010 VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2011 Vážení spoluobčané, přejeme vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví

Více

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu

Více

Číslo 1, ročník XV, leden 2012

Číslo 1, ročník XV, leden 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1, ročník XV, leden 2012 Informace z obecního úřadu Kolik zaplatíme v roce 2012 za topení a teplou vodu v pronajatých prostorách v majetku obce Velké Losiny?

Více

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XV, květen-červen 2012 Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík ze Starého Poddvorova Již 18. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní

Více

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Číslo 5, ročník XVII, červenec, srpen 2014

Číslo 5, ročník XVII, červenec, srpen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XVII, červenec, srpen 2014 Víceúčelové hřiště na sídlišti Naše obec získala další stavbu k užitku všech sportuchtivých občanů. Je to víceúčelové sportovní

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008

neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008 èíslo 4. roèník XIII, duben 2008 IV. ročník finále zpěváčků lidových písní je přede dveřmi V pátek 4. dubna 2008 se v losinských lázních konalo další zasedání přípravného výboru pro celostátní fi nále

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 Svatojánské slavnosti v přípravě Svatojánské slavnosti obce proběhnou již tradičně před svátkem sv. Jana, a to o víkendu 20. 22. června 2008. Program s podrobným členěním

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

BESEDNÍK. Zvon pokoje a mše svatá za padlé vojáky ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: PŘEHLED AKCÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2015 ČÍSLO 226 LISTUJEME: Janáčkův máj str. 7 LISTUJEME: Pohádkové odpoledne str. 8 LISTUJEME: Oslavy založení CVČ Kravaře PŘEHLED AKCÍ Zvon pokoje

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí

Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí Ročník V Číslo 6 červen 2004 1. červen Mezinárodní den dětí Děti jsou naším svědomím i naší budoucností. Pamatujme na jejich zájmy a dobro nejen 1. června, ale snažme se naslouchat jejich přáním a tužbám

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více