201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna."

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod duben 2012 číslo 4 zdarma Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna.

2 Eliška Balzerová se ve hře Můj báječný rozvod převtěluje do sedmnácti postav! Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Autorská čtení si ve městě získávají stále více příznivců. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Nedělní představení pro děti bylo vyprodáno. O dalších událostech v Divadle Brod si přečtete na str. 14. Foto: Kateřina Mařáková Akademický malíř a ředitel uherskohradišťské SUPŠ Jan Pospíšil vystavoval na Panském domě. Foto: Markéta Švehlíková Akademický malíř Tomáš Měšťánek, který vystavuje v Q galerii, se věnuje figurální malbě, vycházející z tradic evropského expresionismu. Foto: archiv Q galerie Cembalistka Ilona Růčková, bývalá absolventka zdejší ZUŠ, potěšila posluchače vlastním recitálem. Foto: Markéta Šmehlíková

3 Oslavy 420. výročí narození J. A. Komenského začaly zahalením kašny do jeho myšlenek. Pozvání na tuto akci přijala také senátorka Jana Juřenčáková. Foto: Elen Sladká Starostka holandského Naardenu Joyce Sylvester přivezla řadu podnětů k další spolupráci našich měst. Foto: Elen Sladká Vedení města ocenilo práci učitelů uherskobrodským mateřských a základních škol. Foto: Elen Sladká Při koncertu Vivat Comenius byl sloupový sál muzea plný do posledního místečka. Foto: Elen Sladká Celodenní konference k aktuálním tématům pedagogické praxe přilákala řadu posluchačů. Foto: Elen Sladká Knihovna F. Kožíka připravila pro děti komponovaný pořad Četl J. A. Komenský pohádky?. Foto: Elen Sladká Více o oslavách 420. výročí narození J. A. Komenského najdete na 3

4 pozvánky Město Uherský Brod v rámci komunitního plánování ve spolupráci s Oblastní charitou a Sociálními službami pořádá zájezd FLORA OLOMOUC, který se bude konat v pátek hod odjezd nádraží ČD 7.05 hod odjezd sídliště PNS 7.10 hod odjezd penzion DPS Program: výstaviště Olomouc - Zahrada plná jarních květin Cena: 150 Kč (v ceně je zahrnuta cesta autobusem + vstupné) Zájemci se mohou přihlásit na Městském úřadě u koordinátora KPSS, tel nebo OSLAVY 1. MÁJE NA SOKOLSKÉM STADIONU v Uherském Brodě Přijďte 1. května 2012 ve hod. za Sokolovnu NABÍZÍME BOHATÝ PROGRAM Atrakce pro děti - Motorky, trampolína, soutěže, hudba J Občerstvení zajištěno! Srdečně zve ČSSD Navštivte 4

5 zpravodajství Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovolte, abych vás uvítal u čtení dubnového čísla Brodského zpravodaje. Je tomu právě rok, kdy tento časopis změnil nejenom svoji podobu přijal jednotný vizuální styl (zpracovaný již dříve v rámci soutěže o logo města), ale pro všechny příznivce kultury připravuje průběžný aktualizovaný přehled bohatých kulturních a společenských akcí pořádaných na území města. Ukazuje se, že letošní rok bude z hlediska významných kulturně společenských událostí skutečně mimořádný. Nejbližší významné akce nás čekají již v měsíci dubnu. Ve středu 18. dubna proběhne v Domě kultury ocenění nejlepšího sportovce a sportovního kolektivu za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města. Novinkou letošního roku, jistě ne nezajímavou, je možnost veřejnosti vybrat si na základě hlasování svého nejlepšího sportovce tedy udělit Cenu veřejnosti. Následující týden bude tradičně věnován různým aktivitám spojenými s celosvětovou akcí Týden pro Zemi. V rámci hlavního programu Den Země nabízíme veřejnosti v úterý 24. dubna odpoledne jako novinku účast na jednorázovém prohlídkovém okruhu na ul. Vazová, který v rámci ekologické osvěty seznámí zájemce s různými způsoby recyklace komunálního odpadu: sběrný dvůr Vazová (informace o třídění na území města), ČOV (s omezeným vstupem dětí do 15 let), třídička plastů firmy RUMPOLD, recyklace pneumatik firmy Kovosteel. Měsíc červen je tradičně spjat s brodským jarmarkem. Novinkou letošního roku, nastartovanou částečně již loni, je snaha města rozšířit tuto jednodenní a úzce tematicky zaměřenou akci na třídenní a mnohem šířeji pojaté Bílokarpatské slavnosti. V pátek 8. června odpoledne si na své přijde mladá generace. Festival rockových kapel, především z bílokarpatského regionu, si klade za cíl obohatit kulturní dění v našem městě a okolí o aktivitu pro tuto věkovou kategorii. Jednoznačnou snahou města a pořadatelů je nastolit tradici tohoto festivalu, a tím propagovat město Uherský Brod, jako město mladých a město muziky. V sobotu 9. června proběhne tradiční Uherskobrodský jarmark lidových řemesel a Dny Naardenu. V neděli 10. června odpoledne se uskuteční přehlídka tradic a kulturních pořadů obcí Uherskobrodska a jednotlivých regionů Bílých Karpat. V rámci tohoto kulturního odpoledne budou mít možnost firmy z Uherského Brodu a jeho okolí zabývající se gastronomií představit se veřejnosti, prezentovat své výrobky, technologie a záměry do budoucna. Výstavou prací místního umělce Františka Varadi, žáků ZUŠ, studentů SUPŠ UH a Gymnázia J. A. Komenského v tzv. ZLATÉM KŘÍŽI se chceme vrátit ke staré tradici a znovu zavést označení těchto ulic Příčna a Úzká. V pondělí 6. srpna odstartuje v prostorách u malých schodů již 5. ročník sochařského sympozia za účasti známých sochařů Luboše Janečky, Petra Horáka a Pavla Doskočila. Vernisáž jejich prací v Galerii Panského domu se uskuteční v pátek 17. srpna a potrvá tři týdny do pátku 7. září. Následující pátek 14. září pak na ni plynule naváže vernisáž výstavy děl významného evropského sochaře českého původu žijícího ve Francii Ivana Theimera. Theimer je autorem bronzového sousoší Via Lucis (Cesta světla) umístěného na Masarykově náměstí, které za účasti představitelů města, prezidenta Václava Havla a široké veřejnosti v roce 1992 u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského slavnostně odhalil. V letošním roce, kdy si připomínáme 420. výročí narození J. A. Komenského a současně 20. výročí odhalení sousoší Via Lucis, bychom rádi symbolicky opět spojili oslavy narození J. A. Komenského s dílem Ivana Theimera. V této souvislosti připravuje město ve spolupráci s Domem kultury, Muzeem moderního umění v Olomouci, Muzeem Jana Amose Komenského a soukromou galerií Q studia fotografa Františka Chrástka velkou výstavu děl, která dokumentuje jeho rozsáhlou výtvarnou tvorbu, zejména grafiky, kresby, studie, akvarely a drobné plastiky. Mimo svůj symbolický význam představuje tato výstava také výjimečnou nadregionální kulturně společenskou událost. V říjnu, přesněji od středy do pátku , se uskuteční v našem městě konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). Město se opakovaně již po tři roky ucházelo o právo uspořádat tuto konferenci. Poctu organizátora výjimečné akce celostátního významu jsme získali pro letošní rok. Konference bude zahájena zasedáním předsednictva Sdružení a kontrolního výboru. Vlastní jednání konference proběhne ve čtvrtek a pátek. Ve třech blocích během dvou dnů se na Domě kultury uskuteční cca 20 odborných přednášek a prezentací na téma Lidové tradice. Předpokládá se účast cca 150 zástupců obcí a měst členů sdružení a asi 30 pozvaných hostů z řad odborné veřejnosti a významných osobností společenského a politického života. Jedná se o akci, která dává jedinečnou možnost představit naše město na celorepublikové úrovni. Do Uherského Brodu se sjede odborná veřejnost, včetně starostů a uvolněných funkcionářů, z nichž řada v Uherském Brodě nikdy nebyla. Za významný přínos konference pro nás lze považovat příležitosti k navázání osobních kontaktů, získání mnoha cenných zkušeností z oblasti péče o památky, z organizování kulturně historických akcí, získávání finančních prostředků na opravu památek, apod. Vážení spoluobčané, jak vidíte, je rok 2012 plný řadou významných kulturně společenských akcí. Ačkoli se po organizační stránce jedná o mimořádně náročný rok, jedná se také o neopakovatelnou příležitost vyslat na řadu míst v republice pozitivní a trvalý signál o tom, že na moravskoslovenském pomezí se nachází krásné a zajímavé historické město Uherský Brod, které stojí za to navštívit. Přeji všem pěkné pohodové dny, plné jarního slunce, lásky a porozumění bez jakýchkoliv dramatických událostí. Ing. Petr Vrána, místostarosta města Město Uherský Brod zve občany na pietní vzpomínkovou akci, uspořádanou při příležitosti 67. výročí konce II. světové války a osvobození Uherského Brodu, která se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna Program: 16:30 hodin uctění památky padlých uherskobrodský občanů u pamětní desky arm. gen. ing. V. B. Lužovi, kpt. let. Vlad. Kubíčkovi, por. let. Janu Stanovskému a rtm. let. Janu Křivdovi umístěné na radnici společně se zástupci Klubu výsadkových veteránů Zlín 16:50 hodin položení kytic a uctění památky padlých u památníku Rudoarmějcům 17:00 hodin pietní akt u památníku obětem II. světové války. Rada města na svém zasedání schválila rozšíření oblasti zpoplatnění parkovacích stání v centru města s účinností od Jedná se nově o ulice Seichertova, Komenského, Široká a Nerudova. V uvedené oblasti jsou stanoveny sazby parkovného platné pro Zónu 2. Více informací na Koná se: V Uherském Brodě na Masarykově náměstí. Velký Pátek od 13:00 hod. Bílá Sobota od 8:30 hod. Zvou Vás církve Uherskobrodska. Příjď i ty přečíst svůj kousek z Bible. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. DUBNA 2012 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, Ph.Dr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.:

6 zpravodajství Změny ve vydávání občanských průkazů Od prvního ledna letošního roku došlo ke změnám ve vydávání občanských průkazů. Být držitelem občanského průkazu byla a je dovršením 15. roku věku povinnost každého občana České republiky. Nově však nyní lze vydat nepovinně občanský průkaz i občanovi mladšímu 15 let, ale také občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt. Držitelem občanského průkazu může být i občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, pokud o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce. Další jistě vítanou novinkou je změna v rozsahu požadovaných dokladů, které je třeba předložit, neboť od letošního roku nemusí žadatelé o vydání prvního občanského průkazu (i prvního cestovního pasu) již předkládat doklad o státním občanství České republiky, pokud o tomto údaji nejsou důvodné pochybnosti. Další novinka se týká údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan bude moci sdělit, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství. V tomto případě nebude kolonka rodinný stav vyplněna. Občan, který bude mít po roce 2012 uveden v občanském průkazu údaj o osobním stavu a dojde k jeho změně, 6 bude mít povinnost si tento doklad vyměnit. Pokud nebude mít údaj o osobním stavu uveden a dojde ke změně stavu nemusí samozřejmě občanský průkaz měnit. Dalším nepovinným údajem, který může být občanovi zapsán do občanského průkazu je jeho titul. Údaje o dětech a manželovi se již nadále do občanského průkazu nezapisují, protože neslouží k identifikaci držitele. Příjemnou změnou může být pro občana i skutečnost, že již nemusí při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu předkládat svou fotografii. Jeho digitalizovaná podoba bude pořízena na úřadu při podání žádosti. Svou digitální podobu pro účely vydání občanského průkazu si může občan (na své náklady) nechat pořídit i u fotografa. Ten ji však musí bezodkladně po jejím pořízení zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu může občan podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně tak ho lze převzít rovněž u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud však občan žádá o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných Odbor sociálních věcí pomáhá občanům stále V souvislosti se sociální reformou byly od 1. ledna 2012 z Městského úřadu Uherský Brod převedeny veškeré sociální dávky na Úřad práce ČR. Na městském úřadě však nadále zůstává agenda sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce. Jde o pomoc lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím a z toho důvodu jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální práce na Městském úřadě v Uherském Brodě je zaměřena zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo neumí hospodařit se svými finančními prostředky. Sociální práce hledá způsob, jak člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí optimálně fungovat. Sociální pracovník, který disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi, buď zajistí pomoc sám, nebo zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb. S klientem nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a nabízí mu pomoc a poradenství. Do obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho souhlasem a musí se při tom prokázat služebním průkazem. Na Městském úřadě Uherský Brod, Masarykově náměstí 136, v budově kachlíkárny vykonávají sociální práci pro osoby v hmotné nouzi pro obce: Bánov, Bojkovice, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková tyto sociální pracovnice: Hana Dolinová, telefon: , Bc. Jitka Hasíková, telefon: , Bc. Marie Korčeková, telefon: , Petra Miklášová, telefon: , Na ně je možno se obracet o radu nebo konkrétní pomoc, a to nejen ve vyjmenovaných oblastech. Je jisté, že uvedené problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení. Odkládání řešení má za následek jejich prohlubování, a to nakonec může vést ke ztrátě bydlení, zhoršení zdraví nebo poškození mezilidských vztahů. Problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením (např. potřeba zajištění vhodných pomůcek nebo služeb), osob s duševním onemocněním (např. problematika osob ohrožujících sebe nebo své okolí), osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob ohrožených rizikovým způsobem života (např. patologické hráčství, alkoholová a drogová závislost), obětí trestné činnosti jiné osoby, imigrantů, rodin s dětmi atd. jsou připraveni řešit sociální pracovníci Městského úřadu v Uherském Brodě. Zde si také držitelé označení do vozidel přepravující osobu těžce zdravotně postiženou mohou vyměnit staré označení za nový parkovací průkaz platný v Evropské unii. K výměně je třeba doložit staré označení, průkaz mimořádných výhod a průkazovou fotografii. Odbor sociálních věcí údajů, tzv. BLESK, musí své podání učinit u úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého pobytu. Občanský průkaz nám v mnoha zemích nahradí cestovní pas. Před vycestováním do konkrétní země je však potřebné si aktuální podmínky vstupu a pobytu na území cizího státu ověřit (nejlépe nahlédnutím na internetové stránky zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, základní informace jsou k dispozici také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR). V této souvislosti upozorňujeme, že platnost zápisů dětí do 15 let v pasech rodičů končí dnem 26. června Po tomto datu musí mít již každé dítě buď cestovní doklad (poplatek 100 Kč) nebo občanský průkaz (poplatek 50 Kč). Doba platnosti obou dokladů je stejná, tj. 5 let. Po uplynutí tohoto data vycestování rodičů s dětmi, které nemají vlastní cestovní doklad a jsou zapsány jen v cestovním dokladu svých rodičů, může způsobit nemalé problémy. V souvislosti s ukončením platnosti zápisů nezletilých dětí v pasech rodičů lze očekávat zvýšený nárůst žádostí o vydání cestovního pasu pro tyto děti. Nedoporučujeme proto odkládat podání žádosti o cestovní pas na poslední chvíli. -red- Hvězdárna zve na pozorování Na dubnové obloze neuvidíme planetu Merkur. Venuši spatříme v první polovině noci vysoko nad západním obzorem. Koncem měsíce dosahuje největší jasnosti. Jupiter, najdeme ho v souhvězdí Berana, bude jako minulý měsíc ve společnosti Venuše, a to večer nízko nad západním obzorem. V sobotu 14. dubna budou obě tělesa blízko sebe. Dobrá viditelnost Jupitera končí v polovině dubna. Mars uvidíme na obloze po celou noc, kromě jitra. Ze souhvězdí Lva se bude v polovině měsíce dubna přesouvat do souhvězdí Panny. Saturn budeme moci pozorovat kromě večera celou noc a najdeme ho v souhvězdí Panny. Ze zajímavých úkazů připomínáme 7. dubna na ranní obloze seskupení Měsíce, planety Saturn a Spiky, nejjasnější hvězdy v souhvězdí Panny. V neděli 22. dubna ráno bude mít své maximum meteorický roj Lyridy, očekává se frekvence 12 světelných stop meteorů za hodinu. Aktivita roje začíná 16. dubna a končí 27. dubna. -RR- Knihovna Františka Kožíka pobočka Máj vás srdečně zve od 2. dubna 2012 do 25. května 2012 na výstavu prací žáků čtvrtých tříd MOJE ILUSTRACE DO POHÁDKY Přijďte si prohlédnout ilustrace dětí v hezkém prostředí pobočky knihovny.

7 Upozorňujeme občany na zákaz vypalování trávy Město Uherský Brod upozorňuje všechny občany, že vypalování trávy a křovin je zákonem o požární ochraně a ochraně přírody zakázáno. Za porušení tohoto zákazu bude původci požáru uložena podle zákona pokuta. Žádáme proto všechny, aby vypalování na volných prostranstvích neprováděli a zabránili tak vzniku škod a zbytečným výjezdům hasičského záchranného sboru. V této souvislosti zároveň vyzýváme firmy a podnikatele, že mají povinnost pálení hlásit na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (HZS ZK). Fyzické osoby, tedy občané, povinnost hlášení pálení nemají, ale v důsledku téměř každodenních požárů jim hlášení důrazně doporučujeme. HZS ZK se snaží veřejnost upozornit na velká rizika spojená s jarními požáry a zároveň se snaží bojovat proti planým výjezdům. Proto byla spuštěna nová aplikace, která se nazývá HLÁŠENÍ PÁLENÍ, která je dostupná přes internet (www.hzszlk.eu nebo paleni.hzszlk.eu). Pálení je možné hlásit také telefonicky na operační středisko hasičů Nutno zdůraznit, že ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, Co se na poli třídění odpadů připravuje? Neuplyne téměř týden, abychom nedostávali na Odboru životního prostředí a zemědělství od občanů podněty, co by se ještě dalo z komunálního odpadu vytřídit. Jsou to různé komodity - počínaje staniolem, přes plechovky od konzerv a staré ošacení a konče polystyrénem. Všem občanům, kteří s těmito podněty přichází, děkujeme. Je totiž jasné, že právě jim není stav životního prostředí, které obývají, lhostejný. Na druhou stranu je ale většinou musíme zklamat, protože pro valnou většinu komodit, které navrhují vyseparovávat z komunálního odpadu, není k dispozici zpracovatel nebo, pokud přece jenom je (jako v případě stavebního polystyrenu), tak jsou podmínky sběru natolik pro město náročné, že je nelze za rozumných finančních nákladů splnit. Na kvalitativně vyšší úrovni se bude rozbíhat sběr použitých jedlých olejů od občanů. Tyto oleje sice doposud mohli občané na sběrných dvorech odevzdávat, nebyly však dále zpracovávány. Nyní bude tento odpad odebírán za určitých podmínek tak, aby bylo možné jej dále zpracovávat. Jedná se o to, že pro umožnění dalšího zpracování bude třeba i tyto látky separovat tak, aby se odděleně sbíraly použité jedlé oleje a zvlášť ostatní tuky. Pro použité jedlé oleje je již zajištěn odběratel, který si bude pro tuto komoditu zajíždět do sběrných dvorů a dodá na ni své speciální sběrné nádoby. Další komoditou, kterou chystáme odděleně sbírat, budou staré oděvy. Nebude to v dohledné době probíhat tak jako v některých jiných městech, kde jsou pro tento účel instalovány zvláštní kontejnery, ale sběr bude u nás zřejmě probíhat po určitou dobu na sběrných dvorech. Pokud se sběr osvědčí a najdeme ve vnitřním městě vhodná místa které slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým. Také je potřeba zdůraznit, že hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Při ohlášení pálení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Lidé však velmi často pálí odpad a spalují klestí, přitom se mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Každoročně hasiči řeší řadu požárů vzniklých nedbalostí při neopatrném spalování biologického odpadu, kdy se požár vlivem větru rozšíří do okolí a napáchá nemalé škody na přírodě, majetku i lidech. pro umístění sběrných kontejnerů, bude město uvažovat i o rozmístění kontejnerů. Další komoditou, kterou bude třeba započat třídit ze směsného komunálního odpadu, budou jeho biologicky rozložitelné složky, jako jsou odpady ze zpracování potravin, zbytky jídel z kuchyní, odpady ze zeleně apod. Částečně se již tento odpad třídí, ale stále ještě zůstává značná část uvedených odpadů smíchána se směsným komunálním odpadem. Třídí se zejména odpady z městské a převážně i soukromé zeleně. Nevytříděné zůstává zejména padané ovoce, kuchyňské zbytky, stříhaná tráva a část listí. Obzvlášť stříhanou trávou jsou schopni někteří majitelé vilek s tímto typem trávníku zavážet blízké i vzdálenější okolí svého bydliště. Protože třídění biologicky rozložitelného odpadu předpokládá, co se týká občanů, vžít si určité návyky, a také vybavit domácnost ještě jednou nádobou na uvedený typ odpadu, chce město zavádět oddělený sběr tohoto typu odpadu postupně. V současnosti je po městě rozmístěno zkušebně 25 ks kontejnerů o objemu 660 litrů na sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a zahrádek. Dalšími místy, kde se bude sběr biologicky rozložitelného odpadu (včetně odpadu z kuchyní) zavádět, budou sídliště a bytové domy. Na stanoviště kontejnerů u těchto domů budou během roku přistaveny nádoby hnědé barvy označené nápisem BIO. Většinou se bude jednat o nádoby o objemu 240 litrů, v menším počtu i o nádoby o objemu 120 litrů. Ve druhé etapě, pravděpodobně až v následujícím roce, se předpokládá rozšíření sítě nádob na bioodpad i na rodinné domy. Odbor životního prostředí a zemědělství zpravodajství Narozeninový mejdan brodských skautů Skauting v České republice slaví sto let od svého zrodu a to je příležitost se zahledět do šerověku skautských dějin a připomenout si počátky tohoto mezinárodního hnutí čítajícího po celém světě asi 40 milionů skautů. Celý tento rok se nese ve znamení kulatého výročí. Brodští skauti se rozhodli udělat narozeninovou párty už v předjaří 17. března v Domě kultury. Od 14 hodin odpoledne si zde mohly děti zasoutěžit u připravených disciplín. V předsálí příchozí vítala kapela s country muzikou a také výstavka o historii skautingu v ČR a informacemi o podobě organizace v současnosti. To vše bylo doplněno historickými fotografiemi brodského střediska, které nese hrdý název Prvních moravských junáků. Úderem půl čtvrté odpoledne za zvuku a zpěvu Poštorenské kapely nastoupilo celé středisko na podium a zahájilo tak programový blok, ve kterém vystoupily všechny věkové kategorie střediska. Na úvod skauty pozdravil také místostarosta Jan Hrdý, který ocenil dobrovolnickou práci a také zásady, na kterých skauting stojí. Ocenění a poděkování za práci s dětmi i podporu činnosti střediska to byla součást projevu vedoucí střediska spolu s malými návraty do historie. A pak už se rozjel program, kterému přihlížel otec zakladatel Antonín Benjamín Svojsík v životní velikosti a symbolicky představoval skautskou organizaci a přijímal gratulace z dalekých zemí jako např. Indie, Mexika, Japonska nebo Anglie. Časoprostorovou bránou se dostavila dokonce skautka z daleké budoucnosti... Scénky, tanečky a vtipné vstupy uvádějících zrcadlily chuť si udělat legraci i ze sebe samých pro diváky nechyběla ani tipovací soutěž ukázek ze slavných filmových titulů. Skautskou večerkou program skončil, ale výročím a návraty ke kořenům skautingu bude naše organizace žít ještě několik měsíců. Přejme si, aby ji čekalo mnoho krásných let, nadšené děti a obětaví vedoucí. Miki DDM nově a elektronicky Dům dětí a mládeže vstoupil do jara s novým webem, facebookovým profilem a kanálem na YOUTUBE. Nově mají také možnost klienti DDM dostávat novinky ve formě newsletteru přímo na svůj . Zájemci si mohou zavolat na recepci prostřednictvím SKYPU, vybrat si pro ně ideální kroužek na webu pomocí jednoduchých filtrů nebo se podívat do sekce pracovníci a zjistit, kdo může být partnerem jejich volného času. Od poloviny března 2012 byl spouštěn také internetový magazín Brodský Buddy s novinkami z DDM. Přesvědčte se sami na 7

8 zpravodajství MĚSTO UHERSKÝ BROD A DDM ZVE OBČANY MĚSTA NA CELODENNÍ AKCI OSLAVA DNE ZEMĚ ÚTERÝ 24. DUBNA HODIN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ PROGRAM ZAJIŠŤUJE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM UHERSKÝ BROD SOUTĚŽE A HRY - PRODEJ EKO PRODUKTŮ - VÝSTAVY - INFORMACE O EKOLOGII MĚSTO UHERSKÝ BROD Uherský BROd třídí!!! kompostéry, projekty v oblasti životního prostředí DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - výtvarné dílny, ekohrátky, hřbitov odpadků DK - HVĚZDÁRNA - pozorování dalekohledem ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - dopis pro Zemi, sbírka víček PET lahví, MŠ VÝSTAVKY STŘEDNÍ ŠKOLY - sázení, ukázky práce se dřevem SPOLUPRACUJÍCÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ - výstava domácích zvířat, ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - včelí produkty, práce včelaře ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ - informační stánek MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MO UB - živé ryby ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PORADNA, LUISA, EKOPORADNA, SOS, VERONICA PRODEJ VÝROBKŮ ZDRAVÁ VÝŽIVA - Fair Trade, KERAMIKA, KOŠÍKY, MOŠTÁRNA HOSTĚTÍN PREZENTACE SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM V OBLASTI EKOLOGIE RPG RECYCLING, RUMPOLD UHB, SVK, EKOBAT, ELETROWIN, EKOKOM, ASEKOL ZVÍŘATA V ZAHRADĚ PANSKÉHO DOMU 8 13 HOD AGMOPOL OVCE, AGILITY, KYNOLOGICKÝ KLUB ukázky výcviku psů Na náměstí přineste vršky od PET láhví pro charitativní účely, vzorky vody na rozbor a za malý vysloužilý elektrospotřebič dostanete drobný dárek z fy ELEKTROWIN! 8

9 zpravodajství Sbírka víček pro Anetku pokračuje Již několik měsíců probíhá v celém Zlínském kraji sbírka plastových víček od PET lahví, jejíž výtěžek je věnován Anetce Kráčalíkové. Pro připomenutí Anetka se narodila v březnu 2007, od narození se potýkala s množstvím zdravotních problémů a výsledkem jsou komplikovaná postižení jejího mozku a celkového tělesného vývoje. O Anetku se příkladně starají její rodiče a tato péče je časově i finančně velmi náročná, mezi používané léčebné metody patří např. Vojtova metoda, canisterapie, bazální stimulace, masáže a protahování apod. Pro zdárný průběh rehabilitace by Anetka potřebovala řadu pomůcek jako je třeba autosedačka, speciální postýlka, polohovací zařízení či lehátko do vany, přičemž úhrada těchto potřebných zařízení od zdravotní pojišťovny je pouze částečná či nulová. Proto rodiče Anetky přijali nabídku specializované firmy na výkup víček za předem dohodnutých podmínek a získané finanční prostředky budou cíleně použity na nákup výše zmíněných pomůcek. V současnosti je hlavním sběrným místem Holešov, ale víčka sbírá také ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě. Právě tato škola bude víčka shromažďovat také na Masarykově náměstí 24. dubna v rámci Dne Země. Děkujeme všem, kteří tímto způsobem pomohou. -red- Na kole vinohrady Uherskohradišťska a Uherskobrodska V sobotu 21. dubna 2012 se rozjedou kola na všechny strany do blízkého i vzdálenějšího okolí Uherského Hradiště. Příznivci akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska a Uherskobrodska tak symbolicky otevřou cyklistické stezky pro letošní sezónu. Městské informační centrum, součást společnosti pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko, připravuje společně s vinaři a partnery z měst a obcí na jednotlivých trasách pro účastníky bohatý celodenní program, který bude završen vystoupením Mužského pěveckého sboru Old Stars Hradišťan a Dětského folklorního souboru Dolinečka ze Starého Města. Na odpoledne se chystá i losování účastnických kuponů ze všech tras a vinný trh pro širokou veřejnost. Ke Stezce Blatnického roháče, vedoucí mikroregiony Východní Slovácko, Bílé Karpaty a Ostrožsko, se k akci připojí i cyklisté z Uherského Brodu na Stezce Komenského. Tato trasa má skoro 60 kilometrů a povede přes mikroregiony Východní Slovácko, Bílé Karpaty a Ostrožsko. Na její přípravě se podílí i občanské sdružení Kaunic a město Uherský Brod. Registrace účastníků v Uherském Brodě začne v 9.30 hod. na nádvoří Panského domu, v hod. cyklisté vyjedou směrem na Nivnici. -red- Zprávy z Luisy S příchodem jara jsme se rozhodli vyrábět ptačí budky, abychom pomohli ptactvu k jeho bezpečnému zahnízdění. K tomu, abychom si budku vyrobili, je zapotřebí připravit si kvalitní materiál. Dřevo obrousíme, navrtáme a pomocí hřebíků stlučeme k sobě. Nakonec připevníme plechovou stříšku. Tímto chceme oslovit veřejnost, aby nezapomínala na přírodu, neboť i my jsme její součástí. Výrobu budek a pletení košíků z pedigu budeme předvádět u příležitostí Dne Země na Masarykově náměstí 24. dubna Uživatelé Klubu duševního zdraví Luisa MSKA děkuje městu Moravsko-slezská křesťanská akademie (MSKA) pracuje v našem městě již od roku Za dobu své činnosti uspořádala řadu přednášek a osvětových akcí z široké řady oborů. Mezi nejúspěšnější patřily zejména přednášky Jiřiny Šťouralové, Tomáše Halíka, Marie Svatošové, Václava Malého, Jiřího Grygara či Tomáše Sedláčka. Bez finanční pomoci města Uherský Brod a dalších drobných sponzorů by její činnost nebyla možná. Proto MSKA velmi děkuje za tuto podporu. es- MĚSTO UHERSKÝ BROD, ČSOP A DDM ZVE OBČANY MĚSTA NA TÝDEN PRO ZEMI SOBOTA 21. DUBNA OD 8 HOD UKLIĎME SVĚT OKOLÍ VODNÍHO TOKU NIVNIČKY, MLÝNSKÉHO POTOKU SRAZ K ODVOZU Z NÁM. 1. MÁJE V 8 HODIN ÚTERÝ 24. DUBNA 8 16 HOD DEN ZEMĚ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ HLAVNÍ PROGRAM ÚTERÝ 24. DUBNA OD 13 HODIN UL. VAZOVÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDIČKA PLASTŮ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD RECYKLACE PNEUMATIK RPG RECYCLING VLÁČEK Z NÁMĚSTÍ PÁTEK 27. DUBNA 16 HOD MOTOREST PEPČÍN ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY HAVŘICE CYKLOVÝLET OD 17 HOD DRSLAVICE VELETINY -VLČNOV 9

10 sociální věci Blahopřání Dne 3. dubna 2012 oslavila krásné 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička, paní HEDVIKA BARTOŠOVÁ. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí dcera Marta Švehlíková a syn Vladimír Bartoš s rodinami. Dne 11. dubna oslaví krásných 70 let pan Josef Kovařík Kovoš. Všechno nejlepší mu k tomuto výročí přejí kamarádi. Dne 11. dubna si připomene životní výročí 85 let náš bratr Bohuslav Bojar. Stále se podílí na osvětové práci pro společnost jako emeritní předseda Sdružení Msgre Jana Šrámka. K tvému výročí ti upřímně tiskneme ruku, děkujeme a přejeme od Pána Boha předně dar zdraví do následných let. Srdečně přeje řídící výbor SJŠ Vzpomínky Dne 26. března tomu bylo 5 let, co odešel navždy můj manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Hruška S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami, maminka a sestra s rodinou Slzy v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám, to osud vzal. Dne 20.dubna vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Anna Boďová. Za vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manžel Ludvík, dcera Jitka a synové René, Marek a Petr Ohlédnutí za akcemi v nízkoprahovém zařízení Rok 2012 odstartovali uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrníku návštěvou policejní a hasičské stanice v Uherském Brodě. Ovšem vzhledem k tomu, že na obou těchto místech je toho spousta k vidění, museli si návštěvy rozvrhnout do dvou dnů. Na řadu přišla nejprve stanice policejní. Vstříc mužům a ženám zákona se vydala sedmičlenná posádka plná očekávání. Na stanici je přivítala velmi milá pracovnice Městské policie, Jana Buráňová, která jim ukázala spoustu zajímavých věcí. Mimo jiné si mohli prohlédnout a následně vyzkoušet policejní oděv. Jejich zvědavosti však neunikl ani kamerový systém Uherského Brodu či alkoholtester. Exkurze sklidila velké ovace, jelikož někteří ze zúčastněných přemýšlejí o policejní kariéře a tento zážitek je v tom jenom utvrdil. Druhým pánem na holení se stala hasičská stanice Uherského Brodu. Milou policistku vystřídali zkušení a ostřílení příslušníci hasičského sboru. Nutno podotknout, že i když z návštěvy policejní stanice měli uživatelé radost velkou, tato návštěva byla ještě lepší. A proč? Hasiči mají totiž výjezdové auto. A to zaujalo snad nejvíce. Kromě posezení v něm a prohlédnutí veškerého vybavení nezůstal v stranou zájmu návštěvníků ani žebřík připevněný na zadní stranu. Vždyť je z něj tak úžasný výhled! To, že hasiči musí umět poskytnout i první pomoc (a že to umí) se na vlastní kůži přesvědčila i Bohumila Zetková, vedoucí Nízkoprahového zařízení. Návštěvy policejní a hasičské stanice Uherského Brodu byly pouhým rozjezdem. I když musíme uznat, že velmi úspěšným. Proto bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nám umožnili tyto zajímavé exkurze. Děkujeme!! za NZDM Větrník napsala Denisa Danielová Na Terapeutické dílně se ptají - přežijeme? Terapeutická dílna sv. Justiny je zařízení, které denně navštěvuje 12 osob s mentálním a tělesným postižením. Jedná se o postižení, která neumožňují těmto lidem zapojit se samostatně do běžného života, do pracovního procesu a kolektivu. Většinou jsou zcela odkázáni na pomoc a péči své rodiny, příbuzných a bližních. Smyslem a základní činností naší služby je naučit je co nejvíce a nejlépe zvládat péči o vlastní osobu, nácvik samostatné osobní hygieny, zajištění si a poskytnutí stravy, podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění do běžného života svých vrstevníků. Velký význam má naše služba nejen pro samotné osoby se zdravotním postižením, ale také pro jejich rodiny. V naší dílně se uživatelé, nad rámec získávání pracovních dovedností a návyků, pravidelně učili chystat si recepty, nakupovat v obchodech potřebné potraviny k vaření jednoduchých jídel. Tyto si pak za pomoci personálu samostatně připravovali. Učili se orientovat se v cenách a kvalitě potravin, které jednotlivé obchody nabízí, učili se platit a komunikovat s prodavači. Pravidelně navštěvovali a učili se objednávat služby, jako jsou posilovna, plavecký bazén, restaurace, kadeřnictví, úřady, cestování hromadnou dopravou a jiné služby, které zdravý člověk ve svém životě běžně samostatně využívá. V důsledku nedostatečné finanční podpory ze strany ministerstva práce a sociálních věcí v letošním roce jsme byli nuceni omezit jinak každodenní provoz služby na poloviční rozsah a ukončit smlouvu o poskytování služby dvěma uživatelům. Vzhledem k tomu, že naše služba je pro uživatele dle zákona č.108/2006 Sb., O sociálních službách poskytována zdarma, nemáme možnost získat potřebné finance z příspěvků uživatelů. Ohrozila se tak pravidelnost získávání nácviků, která je pro osoby se zdravotním postižením jedním z klíčových předpokladů snížení závislosti na jiných osobách. Našim uživatelům se značně omezila možnost setkávat se a být v kolektivu s lidmi se stejným postižením a vrstevníky, omezila se jim možnost řešit svoji špatnou sociální situaci s odborným personálem. Rodiny a rodiče řeší vážné problémy, jak zajistit dohled nad svými dětmi během doby, kdy musejí být v práci, a především se tyto osoby se zdravotním postižením ocitají na hranici osamění a hrozby budoucí ústavní péče, jestliže se dostatečně nenaučí zvládat péči o vlastní osobu. Oblastní charita Uherský Brod, poskytovatel služby Terapeutické dílny sv. Justiny věří a všemi dostupnými prostředky se snaží o udržení provozu této sociální služby. Za vyjádřenou podporu ze stran občanů, organizací, představitelů Města Uherský Brod a státních orgánů, děkujeme. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na Martina Kočovská, vedoucí Terapeutické dílny Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se to změní. Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás. Dne 21. dubna 2012 by se dožil 20 let náš syn a vnuk Marťa Flekač Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina. Dne 23. dubna by se dožil 90 let pan Jaroslav Slinták Pinta, vynikající fotbalista, úspěšný trenér a obětavý funkcionář v Uherském Brodě a v Šumicích. Vzpomínají přátelé sportovci. Díky trenére. Dne 26. dubna by se dožila 100 let naše drahá maminka a babička paní Ludmila Kročová z Těšova. Také tomu bude 30 let, co nás navždy opustila. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkují děti s rodinami 10

11 Krajská soutěž malířských učňů Střední odborná škola byla pořadatelem krajské odborné soutěže oboru malíř. Sešlo se zde 8 nejlepších učňů, aby již počtvrté změřili své síly v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty. Soutěžící se nejprve museli poprat s teoretickým testem ze svého oboru. Pak přešli na praktickou část, která měla dvě části. V první prováděli zvětšování a barevné řešení předem připraveného obrazce, ve druhé mohli ukázat své dovednosti a kreativitu libovolnou technikou na obrazci rozměru 2,8 m x 2 m. Nejlepší práci předvedl Jakub Havier z pořádající SOU Uherský Brod, druhé místo obsadil Zdeněk Hruboň ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí a třetí místo patřilo Jakubu Barošovi ze stejné školy. Soutěžící přišli podpořit také místostarosta Petr Vrána a další hosté. -es- Anglický jazyk slaví na gymnáziu úspěchy Výuka anglického jazyka je na všech školách velmi důležitá. Střední školou ale výuka nekončí, studenti pokračují v anglickém jazyce i na vysoké škole, kde se často zdokonalují v jazyce se zaměřením na konkrétní odbor. Anglický jazyk využijí i ve své profesi, v poslední době se často stává jednou z podmínek přijetí na určité pozice. Na našem gymnáziu se snažíme, aby byly hodiny anglického jazyka na vysoké úrovni. Od tohoto školního roku jsme např. nahradili učebnice běžně používané na základních školách učebnicemi určenými speciálně pro gymnázia a školy s rozšířeným jazykovým vyučováním. Studenti by tak měli opouštět naši školu s lepšími znalostmi a dosáhnout i vyšší úrovně angličtiny. O kvalitě výuky svědčí také výsledky našich studentů v soutěžích. V loňském roce se Jan Surý probojoval v olympiádě z AJ až do celostátního kola a i tento rok zatím vypadá velmi slibně. Naši studenti obsadili v okresních kolech pro nižší i vyšší gymnázium všechna první místa. Do krajského kola pro vyšší gymnázium tak pojede nejen vítězka Kateřina Zemková, ale doprovázet ji bude i Honza, který se se soutěžícími podělí o své zkušenosti z celostátního kola a bude se aktivně podílet i na prověřování znalostí V Újezdci vynášeli Morenu Děti MŠ v Újezdci se každoročně těší na jaro a s ním spojené již tradiční vynášení Moreny. Bohyně Morena je stařena, přísná a spravedlivá vládkyně nevlídné zimy, kdy příroda odpočívá a čerpá nové síly. Moreno, Moreno! volají děti, když ji vynášíme do řeky Olšavy. Po vhození Moreny do řeky děti sledují, kam až ji proud zanese. Všichni společně držíme pěsti, aby doplavala až do moře a spolu s ní tak odešly i nemoci, zima a nečisté síly. Letošní tuhé zimy jsme si opravdu užili dost a o to víc se již všichni těšíme na jaro a s tím spojené svátky Velikonoc. Kolektiv MŠ v Újezdci soutěžících. V loňském roce se také několik tříd zúčastnilo soutěže pořádané vydavatelstvím Cambridge a i zde jsme uspěli. V silné konkurenci téměř 120 tříd se letošní kvarta B umístila v první dvacítce. Víme, že studenty nejlépe motivuje cizojazyčné prostředí proto také pravidelně pořádáme zájezdy do Velké Británie. V minulém roce to byl týdenní kurz angličtiny v Londýně, tento rok zase studenti odjíždějí za studiem do Brightonu. Velkou pozornost věnuje naše gymnázium i výuce na Jazykové škole, která je jeho nedílnou součástí. Tento rok jsme nově zavedli vedle státních zkoušek možnost složení cambridgeských zkoušek KET a FCE. Zatímco certifikát o složení KET může pomoci žákům při přijetí na naše gymnázium, FCE otevírá nové možnosti absolventům naší školy jak při studiu na VŠ, tak také při hledání vhodného zaměstnání. Proto jsme se také rozhodli uspořádat zkušební testy FCE. Zájem předčil naše očekávání - v sobotu se dostavilo do školy 16 zájemců. Jsme rádi, že je o FCE takový zájem a věříme, že v letním termínu budeme moci předat prvním kandidátům certifikát o vykonané zkoušce. Mgr. Jana Cahlová, Mgr. Karel Machálek Katia Walderová ze ZŠ Pod Vinohrady se zúčastnila okresního kola Olympiády v anglickém jazyce na ZŠ UNESCO v Uh. Hradišti a mezi 20 účastníky se umístnila na skvělém 2. místě. O jejím úspěchu rozhodla konverzační část, ve které excelovala a předvedla, že již ve 14 letech jsou výborní žáci ZŠ Pod Vinohrady schopni anglicky komunikovat s rodilým mluvčím. Congratulations Katia. školství Řádková inzerce Motel Pepčín v Havřicích hledá servírku/číšníka a praxí. Informace na Tel Podlahářské práce Josef Novák Bánov, Lán 324 Tel , mobil plovoucí podlahy - kladení parket, vlysů, mozaiky a palubovek - broušení dřevěných podlah nejmodernějšími přístroji - lakování dřevěných podlah - opravy a renovace dřevěných podlah - kladení a svařování PVC - kladení koberců - renovace dřevěných schodů Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, hry, s nabíječkou, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. Tel Prodám DB 2+1 na Olšavě. Nízký měsíční nájem cca Kč. Možno odkoupit do os. vlastnictví za zbytkovou hodnotu. V bytě je nová rohová kuchyňská linka, nová lina, sprch. kout, apod. Cena je Kč, při rychlém jednání sleva možná. Tel Prodám RD 3 + kk v atraktivním klidném prostředí Uherského Brodu - Těšova. K domu patří velký dvůr, zahrada a hospodářské místnosti (dílna, prádelna, sklep, stodola). Zastavěná plocha a nádvoří 319 m2, zahrada 352 m2.lze garážovat dvě auta v podnávratí a ve stodole. Možná půdní vestavba nejméně dvou místností a případné využití hospodářských místností k bydlení. Dům je ihned k obývání. Vytápění plynové, možno zbudovat i krb. Vlastní studna. Cena dohodou. Realitní kanceláře nevolat. Telefon: , Hledám dlouhodobý pronájem garáže v lokalitě staré sídliště (stará cesta Těšovská) Kontakt: Koupím pivní a zápalkové nálepky na rozšíření sbírky. Nabídněte na tel

12 školství Brodské gymnázium je podle MŠMT špičkovou střední školou Zlínského kraje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo v loňském roce program Excelence středních škol, který hodnotí střední školy na základě úspěchů jejich studentů v olympiádách a soutěžích. Předmětem programu jsou hlavně krajská, celostátní a mezinárodní kola soutěží. Každý konkrétní úspěch je násoben stanoveným koeficientem, dílčí výsledky za školu se sečtou a v rámci jednotlivých krajů porovnají. Program Excelence středních škol je nastaven tak, že přírodovědným a technickým soutěžím přiznává vyšší koeficient než soutěžím humanitním. Je zřejmé, že MŠMT podporuje zejména výuku a úspěchy v oblasti technických a přírodovědných oborů. Na konci ledna byly na poradě vedení MŠMT posouzeny výsledky tohoto programu a bylo rozhodnuto finančně podpořit školy, které se do programu zapojily. Na základě výše finanční podpory byl sestaven žebříček škol v jednotlivých krajích. S velkým potěšením oznamujeme, že naše gymnázium obsadilo mezi 50 středními školami celého Zlínského kraje vynikající třetí místo, mezi gymnázii to bylo místo druhé. Je zřejmé, že jedním z faktorů míry dosahované úspěšnosti je rovněž velikost školy (tedy počet jejích studentů). Pokud bychom provedli přepočet přidělené částky na jednoho studenta, dostalo by se brodské gymnázium dokonce před obě školy, které se ve finančním žebříčku objevily před námi. Vítáme takto zaměřené programy MŠMT, poněvadž veřejnosti jasně ukazují míru podpory talentovaných studentů, oceňují individuální přístup pedagogů k jednotlivým studentům a jejich nadstandardní práci. Je třeba si uvědomit, že spádová oblast našeho gymnázia je ve srovnání s ostatními školami Zlínského kraje spíše průměrná. Pokud i přesto dosahují naši studenti takovýchto úspěchů, můžeme na ně být právem pyšní. Poděkování si zaslouží všechny kolegyně a všichni kolegové, kteří se práci s talentovanými studenty věnují. Významnou roli samozřejmě hraje také kvalitní příprava nadaných žáků na základních školách našeho regionu, neboť to je důležitý základ pro další rozvoj vzdělání. Jsme velmi rádi, že ministerstvo pokračuje v tomto programu i v letošním roce; veřejnosti se tak do rukou dostanou relativně objektivní data vypovídající o podpoře nadaných studentů na jednotlivých školách. Karel Machálek, zástupce ředitele Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel Od je na SOU Uherský Brod realizován projekt Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel. Je zaměřen na zavádění inovativních technologií do výuky odborného výcviku, na ověřování nových studijních materiálů a zkvalitňování výukových metod odborných předmětů v teoretickém vyučování, na spolupráci se zaměstnavateli při inovacích a aktualizacích výuky technických oborů a řemesel. Cílovou skupinou jsou žáci druhých a třetích ročníků oborů stavebních (Zedník, Tesař, Malíř, Klempíř, Podlahář, Instalatér), strojních (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů) a maturitní obor Autotronik. Brodský zpěváček 2012 Ve středu se v Domě dětí a mládeže uskutečnila přehlídka lidových písní školních družin pod názvem Brodský zpěváček. Tuto akci organizovala Školní družina Mariánské náměstí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Přihlásilo se celkem 58 dětí ze 13 družin z Uherského Brodu a okolí. Po úvodním slovu a uvítání hostů byli zpěváčci ročníku rozděleni do dvou skupin. Velmi se snažili a nemuseli se obávat, že někdo prohraje. Letos jsme nesoutěžili, ale zpívali pro radost a také proto, abychom dokázali, že se ještě v družinách zpívá. Všichni účastníci i přes počáteční trému naladili hlasy a vytvořili krásnou atmosféru při zpěvu lidových písní. V závěru jsme si zazpívali při kytaře s Kubou Smítalem z DDM a klávesách s vychovatelkou H. Zemčíkovou. Naučili jsme se nové Za rok žáci absolvují v každém kurzu 33 hodin teorie a 33 hodin praxe mimo rámec řádného vyučování. Kurzy budou zakončeny přezkoušením znalostí a vydáním osvědčení o absolvování ve spolupráci s odbornými firmami. Témata jsou pečlivě vybírána dle potřeb současných zaměstnavatelů, konzultována s odborníky z praxe, hospodářskou komorou a úřadem práce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Eva Jurásková písničky a protáhli naše těla. Všechny děti si z Brodského zpěváčka odnášely pěkná ocenění a odměnu. Věříme, že se letošní 20. ročník většině líbil a těšíme se na další setkání. Byli bychom rádi, kdyby i nadále byly podobné akce nesoutěžní. Chceme tak v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvoj talentu a radost ze zpívání. Aby prohra děti neodrazovala a nezpochybňovala jejich úsilí a snahu. Posilujeme tak zdravou vnitřní motivaci ke zpěvu, k osvojení si dovedností a ke společenství dětí se stejným zájmem a nadáním. Věříme, že je to dobrá změna. A že tak naplňujeme zaměření naší školy, kterým je oblast prevence, spojené s úsilím o integraci žáků, spolupráci a přijetí sebe sama. hz ZŠ Pod Vinohrady nejštědřejším sponzorem ZOO Lešná Již šestým rokem posílá pravidelně ZŠ Pod Vinohrady finanční dary zvířatům do oblíbené zoologické zahrady. Za tuto dobu bylo žirafám, slonům, lvům, gorilám, tučňákům a nyní dželadám odeslána částka převyšující 52 tisíc korun. V březnu 2012 doputoval na účet ZOO Lešná, a to dželadám hnědým, zatím největší dar v historii našeho sponzorství ve výši Kč. Již několik let je ZŠ Pod Vinohrady nejštědřejším dárcem ze všech školských zařízení v kraji. Jako poděkování letos věnovala ZOO dětem za jejich snažení 90 volných vstupenek na prohlídku zahrady s doprovodným výukovým programem. Peníze pro zvířata získávají děti tradičně formou Vánočního jarmarku s besídkou. Přítomní rodiče i prarodiče vyjadřují dík přispěním dobrovolné částky do zvířecí kasičky za pečlivě připravenou besídku a vánoční suvenýry. Děkujeme rodičům i všem, kteří se přípravou programu a výrobou dárků zasloužili o letošní rekordní výtěžek z této bohulibé akce. Mgr. Jana Bistrá, ZŠ Pod Vinohrady Jak jsme pomohli dětem v Simike v Tanzánii V pondělí 12. března zavítal do naší školy na Mariánském náměstí Ondra Horecký se svou kamarádkou Eliškou Novákovou, aby nám povyprávěl nové zážitky ze své letošní cesty po Tanzánii a především nám ukázal, jak bylo naloženo s penězi, které se nám v minulém roce podařilo vybrat pro naši partnerskou školu v Simike. Poslali jsme do Afriky více než Kč a nakonec převážilo při hlasování dětí rozhodnutí vybudovat dětem v Simike hřiště s brankami na fotbal. Fotografie, které nám Ondra přivezl, ukazují 2 velké nové branky a pro dívky koše na basketbal, které nyní dětem v Simike závidí okolní školy. Zbylo ještě na 2 krásné nové míče na fotbal a basketbal, které od Ondry převzal pan ředitel a učitel tělocviku. Protože vedlejší školu v Mahangu podporuje zase Základní škola v Újezdci, byla uspořádána také soutěž v přetahované mezi oběma partnerskými školami. Naši žáci samozřejmě přáli vítězství škole v Simike, ale důležité bylo především to, že se všichni dobře bavili a peníze, již naše děti vybraly díky předvánočnímu koncertu a také dalším aktivitám, které již 6. rokem připravujeme v rámci projektu Škola škole a posíláme do Tanzánie, pomáhají tam, kde je to třeba. Letos opět v projektu pokračujeme a děti už určitě přemýšlejí, čím děti v Simike překvapí letos. JH 12

13 Báječný rozvod s báječnou Eliškou Balzerovou Na tohle představení jsem se těšila od chvíle, co jsem se dozvěděla, že se konečně našel volný termín v diáři Elišky Balzerové a ona se vydá v první březnový den do našeho města s komedií nazvanou Můj báječný rozvod. Elišku Balzerovou znám, asi jako mnozí z vás, především z televizních a filmových rolí. Teď právě například běží v kinech film Láska je láska, kde hraje volnomyšlenkářskou babičku léčící se marihuanou, neméně skvělá je v komedii Ženy v pokušení i ve filmovém muzikálu V peřině. V divadelní roli jsem ji však dosud naživo neviděla a ona je přitom hlavně divadelní herečkou! Výborné však je, že všichni režiséři, producenti a lidi kolem této branže konečně objevili, že Eliška je více než pro roli charakterních žen předurčena pro komediální role, v nichž je excelentní. Velký sál Domu kultury doslova praskal ve švech. Jak jsem vysledovala, převahu měly v publiku ženy. Ono se ale asi není čemu divit. Podobně nečekané a často až nechtěně legračně trapné situace a zmatek v hlavě jako hrdinka komedie Můj báječný rozvod zažívá spousta žen po celém světě. Autorka ji psala z poskládaných historek svých rozvedených přítelkyň a přidala k nim i vlastní zkušenost. Můj báječný rozvod je, jak se uvádí v programu, laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Hlavní hrdinku Angelu Kenedyovou Lipskou, ženu středních let, právě opustil manžel kvůli mnohem mladší exotické přítelkyni a téměř současně se od ní za svým přítelem odstěhovala i dospívající dcera. Angela zůstává náhle zcela opuštěná, svoji situaci řeší se snobskou přítelkyní, matkou, rodinným právníkem, osobním lékařem, homosexuálním kamarádem, ruskou posluhovačkou V příběhu se vedle Angely objeví celkem sedmnáct postav (a jeden plyšový pes). A to všechno zvládne odehrát jedna Eliška Balzerová (tedy až na toho plyšového psa). Text hry je psán zábavnou formou s hodně ironickým nadhledem, v inscenaci se však najdou i místa hořká. Tato one woman show však končí happyendem. Každopádně je to asi skvělá terapie pro ženy kultura v podobné situaci, jako hlavní hrdinka Angela mluvila jsem po představení s jednou čerstvě rozvedenou známou, která prohlásila, že tohle bylo lepší než návštěva manželské poradny, psychologa a psychiatra současně. Skvělou Elišku Balzerovou odměnilo uherskobrodské publikum po jejím neuvěřitelném výkonu dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Hra, kterou napsala současná irská dramatička Geraldina Aronová, sklízí úspěchy po celé Evropě. Eliška Balzerová ji hraje už téměř deset let a má za sebou přes dvě stovky repríz. Chvílemi se až zdá, že ji autorka psala přímo pro Balzerovou. Eliška skvěle a přesvědčivě dokáže přecházet z postavy do postavy. Používá při tom nesmírnou škálu výrazových, pohybových i hlasových prostředků (její přízvuk ruské posluhovačky či čínské studentky medicíny je kouzelný!) a velkou hereckou nápaditost. Od začátku do konce ohromuje temperamentem, energie z ní doslova srší, střídá emoce a dokáže si udržet pozornost publika. Markéta Švehlíková Muzikantské nájezdy: Harries, Beňo, Radványi, Robin Uherský Brod se stal terčem nájezdů špičkových muzikantů. Alespoň to tak poslední dobou vypadá. Posuďte sami: Do Cafe Clubu zavítal v rámci svého letošního turné, které zahrnuje především sály v USA a Velké Británii, James Harries (1974), anglický folk rockový zpěvák a kytarista, autor hudby k filmům Snowboarďáci, Bobule či Lidice. Talentovaný muzikant, skladatel a textař přijel do bývalého Československa autobusem se školní kapelou. Usadil se v Praze, začal skládat hudbu a saxík vyměnil za kytaru. V současnosti je především folkovým písničkářem a ve své kategorii patří mezi nejlepší v Evropě, zmiňují se tak o něm téměř všechny světové deníky a magazíny, někteří jej srovnávají s Jeffem Buckleym, jiní zase s Damienem Ricem či Tomem Waitsem. Česká veřejnost jej zatím ještě stále vnímá spíše jako autora hudby k výše uvedeným (a mnoha dalším) filmům. Přitom pilně koncertuje a nahrává. Vydal alba Chapter IV, Straight Street Session a Days Like These, na něž kritika chválou nešetřila ani trochu. Nedávno si odskočil do Ameriky natočit novou desku Growing Pains, která vyjde v nejbližších dnech. U Karla zahráli výteční slovenští muzikanti Bonzo Radvanyi a Ľubo Beňa, známí propagátoři hry na rezofonické kytary (nástroj vynalezl ve 20. letech minulého století v Americe slovenský rodák John Dopyera). Repertoár dua se skládá z klasických bluesových a countryových standardů, které doplňují vlastní autorské skladby. Bonzo je veterán slovenské bluesové scény, nositel titulu Bluesman roku, spoluzakladatel a dlouholetý ředitele a dramaturg známého mezinárodního festivalu Dobrofest Trnava. Působí jako hudební publicista, pravidelně moderuje mnohé festivaly a koncerty doma i v zahraničí. Ľuboš Beňa začínal v rodné Skalici na Slovensku jako kytarista a zpěvák blues-rockové skupiny Trdelník Band. V současnosti se věnuje akustickému blues, je zakladatelem portálu Slovakblues.com a neúnavným organizátorem festivalů a koncertů pod názvem Hudba v Meste. Jako první bluesový hudebník v historii Slovenska byl oficiálně pozván hrát na jih USA a nahrával v Memphisu. Jako člen odborné poroty se zúčastnil i nejprestižnější mezinárodní soutěže bluesových interpretů - International Blues Challenge v Memphisu. Živelná virtuozní americká kytaristka Janet Robin, kterou doprovodili muzikanti z formace November 2nd (v BZ už jsme o nich psali) nadchla posluchače na koncertě v kině Máj, kam zavítala v rámci letošního turné po Evropě. Janet, která dokáže hrát na kytaru i zuby, byla jedinou ženskou žákyní dnes již zemřelého Randyho Rhoadse od Ozzyho Osbourna. Program postavila na skladbách ze své poslední desky Everything Has Changed, a posluchači se dočkali i novinek, které se letos chystá natočit s J. P. Jonesem, někdejším baskytaristou Led Zeppelin. mva- Jubilantská výstava Jana Pospíšila Jana Pospíšila, akademického malíře a ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy, příznivci výtvarného umění v našem regionu dobře znají. V Galerii Panský dům před pár dny skončila retrospektivní výstava, která byla věnována umělci k jeho šedesátinám. Jan Pospíšil se narodil v Dolních Bojanovicích. Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti (kamenosochařství) a Akademii výtvarných umění v Praze (figurální malbu u prof. Součka). Vernisáž, která se uskutečnila v pátek 9. března, opět potvrdila, že Broďany výtvarné umění zajímá. Do výstavních prostor galerie se téměř nevešli. O zahájení výstavy se postaral dlouholetý Pospíšilův kamarád Jaroslav Pelikán, svým zpěvem akci příjemně doladila Vendula Pančochová, kterou na klávesy doprovodila Anna Kubáníková. Průběh vernisáže dále doplňoval na moravskou flétnu Jiří Jan Vašek. Výstava představila na čtyři desítky Pospíšilových povětšinou monumentálních obrazů doplněných několika kresbami. Pro Honzu je charakteristická vlastní svobodná bezprostřednost a nekonvenčnost. Jeho vrozený expresivní malířský naturel, který v sobě nesl jakousi nezodpovědnost se vždy projevoval netlumenou chutí řídit se více vlastní spontánností než poohlížením se po vzorech a nových trendech té které doby. Zůstal vždy věrný klasickým malířským postupům, uvedl Jaroslav Pelikán. V obrazech Jana Pospíšila najdeme téměř vždy figurativní prvek, tu více, tu méně zřetelný, místy až zašifrovaný. V nejnovější tvorbě se už nacházejí různá znamení, symboly a děje, které odrážejí současný svět a přítomnost člověka v něm. Pozorný divák vysleduje, že zatímco umělcova dřívější tvorba má spíše tlumenější barvy, současná naopak září. Spokojený je i sám autor: Ještě nikdy jsem neměl takto sestavenou kolekci, nové věci vedle dřívějších. Jestli si doma malujete, určitě víte, že ne všechny obrázky k sobě jdou. A ne všechno, o čem jsem si to i myslel, jde vystavit vedle sebe. Toto je pro mě velice zajímavé poznání a můžu s výstavou na základě tohoto ověření putovat dál. Rozhovor s Janem Pospíšilem a více fotografií najdete na portále Kultura.UB -mva- 13

14 kultura Jak Uherský Brod nepřichází o básníky Se vznikem dvou literárních kaváren přišel do Uherského Brodu nový (či spíše znovuobjevený) typ pořadu autorské večery. V loňském roce jsem zaznamenala autorských čtení pět a představilo se na nich osm autorů, letošní sérii v Ulitém Kafé zahájili další tři. Upřímně řečeno, po prvních dvou loňských akcích jsem se obávala, že zásoba místních autorů určitě právě došla. Abych to ale celé zrekapitulovala: V Cafe Clubu představila tvorbu svého tatínka Rudolfa Konečného Ivona Bušíková (spolu s autorskými skladbami v podání Jaroslava Šmilauera) a dvakrát v rozmezí půl roku zde proběhlo čtení trojice Alena Bartošíková, Michal Čagánek a Honza Bezděk. Alena Bartošíková s Michalem Čagánkem zavítali i do Ulitého Kafé, kde pořad dostal název Lunapark v hlavě. Ze školy už jsem dost dlouho venku, takže mě hodně udivilo a opravdu příjemně překvapilo, že i dnešní mladí se ještě chtějí a dokáží vyjadřovat pomocí poezie. Před koncem roku 2011 přišla z Ulitého Kafé pozvánka na Lunapark v hlavě II. Kavárníci Martin s Karlem pozvali do druhého dílu začínající autory. Svoji kůži a verše na trh přinesly Broďanky Kateřina Vaněčková a Martina Pelcová a Hradišťák Marek Suchánek. Všichni tři jsou studenti, žádný z nich ještě (pokud nepočítám nějaký samotisk ) nic nevydal. Ale veršů poskládaných do rýmů i bez rýmu měli všichni v zásobě dost. Kateřina Vaněčková bude letos maturovat na brodském gymplu, kde byla dva roky šéfredaktorkou školního časopisu Doutnák. K psaní se dostala cestou pro generaci starší třiceti let poněkud zvláštní při četbě Harryho Pottera se zapojila do internetového společenství lidí, kteří psali fan fikce na potterovské téma. Postupně ale tuto činnost začala přeformátovávat do poezie a vlastní tvorby. Jedná se, jak popsala, většinou o kratší lyrické básně, v nichž se pokouší vystihnout určité zlomky ze života. Martina Pelcová absolvovala gymnázium J. Á. K., nyní už ji najdete na katedře žurnalistiky a mediálních studií v Brně. Tvorbu započala krátkými dětskými básničkami, na škole pak pro spolužáky zveršovávala zápisy z hodin, aby se jim lépe zapamatovaly. Později začala psaní brát jako svoji autoterapii. Martina by se po promoci ráda věnovala práci v rozhlase, kterou už si vyzkoušela jak pro ČR Brno, tak na pozici vedoucí studentského rádia. Marek Suchánek představil sám sebe jako pokojného apoštola relativity. Bydlí v Tupesích,v Hradišti studuje poslední ročník gymnázia. A je to šprýmař, legraci si rád dělá i sám ze sebe. Březen přivál do Ulitého Kafé Lunapark s pořadovým číslem tři. Dorazilo na něj téměř padesát posluchačů (!), kterým svoji tvorbu představili Hana Karadžičová (s akustickým doprovodem Luice Olivie Slivečkové), Andrea Marie Kapustová, Pavel Metoděj Chramosta a navíc opět Michal Čagánek. Hanka Karadžičová vlastním jménem Richterová (umělecký pseudonym jí prý nadnesl učitel češtiny, který prohlásil, že má stejné oči jako hrdinka Olbrachtova Goletu v údolí) je z Uherského Hradiště. Dvaadvacetiletá studentka češtiny a literatury na brněnské univerzitě píše básně inspirované vztahy mezi lidmi, ale i postřehy ze života. Andrea Kapustová (1982) ze Slavičína a Broďan Pavel Chramosta (1979) se znají z dob studií na zdejším gymnáziu. Účastnili se mnoha literárních soutěží, čtení a přehlídek, například několika ročníků Hořovic Václava Hraběte, či Literárních Františkových Lázní a na asi první regionální soutěži Poetickém zámku Uherský Ostroh, se setkali s Michalem Čagánkem (1978) z Nezdenic. Od té doby je pojila společná vášeň pro literaturu, Andrea s Michalem (a Honzou Bezděkem) dokonce vydali sbírku básní Stálice. Trojice se stala i jakýmisi průkopníky obnoveného pořadu Zelené peří. Původní pořad se v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století živě vysílal z pražského Rubínu. Po revoluci se Zelené peří objevilo na Českém rozhlase Praha. Uváděl je Mirek Kovářík, velký propagátor básníka Václava Hraběte. Kovářík si vybíral začínající autory a jejich básně spolu s dvěma kolegy v rozhlase recitoval. Živě se pak tito autoři představovali na autorských čteních napři v brněnském Divadle Husa na provázku. Ukázky tvorby jmenovaných básníků a fotografie najdete ve dvou samostatných textech na portálu Kultura.UB (leden a březen). Markéta Švehlíková Recitál cembalistky Ilony Růčkové a flétnistky Jitky Smutné Na dalším z řady koncertů klasické hudby, které pořádá KP ZUŠ, se představila cembalistka Ilona Růčková a flétnistka Jitka Smutná. Dámy přednesly společně i v sólových skladbách díla A. Corelliho, D. Buxtehudeho, G. P. Telemanna, J. S. Bacha a A. Vivaldiho. Ilonu Růčkovou Broďané nejspíš dobře znají. Jako dítě školou povinné chodila do zdejší ZUŠky na klavír k paní učitelce Stojaspalové a později tu krátkou dobu i sama učila. Klavír Ilonu provázel i na brněnské konzervatoři, na JAMU jej vyměnila za cembalo. Ale ani vysokoškolský diplom jí nestačil. V roce 2000 získala stipendium ke dvouletému studijnímu pobytu na Hochschule für Musik v Trossingenu, kde studovala hru na historické klávesové nástroje (cembalo a varhany, kladívkový klavír a generálbas). Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a nakonec nastoupila na doktorandské studium na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou (studium vídeňského klasicismu a jeho interpretace na kladívkový klavír se zaměřením na dílo českého skladatele žijícího ve Vídni, Josefa Antonína Štěpána). Ilona dnes vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a na JAMU v Brně, vede Letní mistrovské interpretační kurzy Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jako sólistka i komorní hráčka spolupracuje s hudebníky a ansámbly specializujícími se na poučenou interpretaci barokní a klasicistní hudby. Jitka Smutná absolvovala postgraduální studium na prestižní Royal College of Music v Londýně. Dnes vyučuje zobcové flétny na konzervatořích v Ostravě a v Olomouci a má celou řadu dalších hudebních aktivit. -mva- Vyšla Krátká kronika Uherského Brodu Krátká kronika Uherského Brodu Breve chronicon Hunno-Brodense Matyáše Haškonia, tak se jmenuje nejnovější publikace, na které se spolupodílel autorsky i jako odpovědný redaktor vedoucí historicko-komeniologického oddělení Muzea J. Á. Komenského Petr Zemek. Jedná se v pořadí již o 3. svazek muzejní ediční řady Prameny k dějinám města Uherského Brodu, vysvětlil pracovník muzea Aleš Kapsa. V úvodu knihy se píše: Kronika nás seznamuje především s vlastní dobou Haškoniovou a viděním historie města prostřednictvím jeho vrcholného představitele. Kronika, navzdory své stručnosti, je cenným historickým pramenem, proto si zaslouží pozornost. Od prvního svazku Pramenů k historii Uherského Brodu, Sobotíkovy edice Letochy, uplynulo téměř sedmdesát let, od Bartoškovy kroniky již méně. Kompletní vydání hlavních pramenů k dějinám města zůstává zatím nadějí budoucnosti. Tato edice je připomínkou a malým krůčkem k naplnění tohoto ušlechtilého úkolu, který kdysi vytyčili členové Musejní společnosti. Součástí publikace je text Petra Zemka Matyáš Haškonius (1600? ) a jeho historické dílo, dále text Karly Strnadové Paměti Matyáše Haškonia jako literární text a příspěvek Karla Komárka Jazyk a grafika českého textu Haškoniovy kroniky. Knihu si můžete prohlédnout (a samozřejmě také zakoupit) v muzeu. mva- Divadelní střípek * Takový zájem dětí a jejich rodičů o reprízu pohádek Červená Karkulka a Perníková chaloupka herci Divadla Brod asi nečekali! Bylo beznadějně vyprodáno, i když nešlo o klasické zpracování, ale o takzvaně kontaktní pohádku, do níž dva hlavní protagonisté zapojují sebe, loutky, hudební nástroje a hlavně děti v sále. Na neděli 22. dubna je připravena pohádka O vlku a kůzlátkách. 14

15 sport/inzerce 150 LET V POHYBU ANEB SOKOL SLAVÍ 150 LET OD SVÉHO VZNIKU Je s podivem, že ještě v dnešní době, tj. 22 let po obnově České obce sokolské, se najdou spoluobčané, kteří neví, že tato organizace opět funguje (ale pozor, neplést si se Sokolem, který je v současné době pod křídly ČSTV). Neuškodí proto pár základních informací: Sokol je nejstarší tělocvičnou a sportovní organizací v České republice. Jeho posláním bylo od začátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální a podporovat vlastenecké cítění. Program Sokola je přístupný všem, počínaje nejmenšími až po seniory a je to program sportu pro všechny. Důležitou složkou je činnost ve sportovních oddílech (v současné době jde cca o 60 druhů sportů). Mimo tělocvičnu a sportovní činnost se od prvopočátku pěstoval pobyt v přírodě, kulturní, společenská činnost. Sokolské soubory a hudební tělesa byly pevnou součástí našeho společenského života. Tolik úvodem. Ale vraťme se zpět o oněch zmíněných 150 let, tedy do roku V těchto letech pomalu začínalo žít spolkové hnutí a nedílnou součástí byly snahy o zapojování tělesné kultury. Silným motivačním prvkem byly snahy o posílení českého uvědomění a vlasteneckého cítění. Tehdy se cvičilo, byť ze strany rakouských úřadů byly kladeny nemalé překážky, ale v podstatě to byly pořád soukromé ústavy. Cvičilo se jednak podle léčebné metody Švéda J. H. Linga. Dalším vzorem bylo německé turnérské hnutí. V r vznikl Schmidtův léčebný ústav, kde později vznikly velké rozmíšky. Kupodivu se mladší členové německé národnosti spolu se svými českými kolegy dohodli, že založí tělocvičný spolek dohromady. V r začal nábor nových členů. V této době se již objevují na scéně Dr. Miroslav Tyrš a s ním Jindřich Fügner. Později se projevily snahy tento nový spolek zachovat jako ryze německý. Předchozí dohoda vzala za své. Národní listy informovaly počátkem ledna 1862 o povolení českého tělocvičného spolku Tělocvičné jednoty Pražské a o podmínkách členství. Ustavující valná schůze byla oznámena na neděli 16. února 1862 do Malypetrova ústavu v Panské ulici. To je pro Sokol tak významné datum. Zpočátku se neuváděl název Sokol, ale br. E. Tonner jej navrhl jako sympatie českého národa s osvobozeneckým hnutím Jihoslovanů, kteří své hrdiny nazývali sokoly. Od dubna 1862 se stále častěji objevuje název Sokol pro celé hnutí. Je třeba se zmínit o obou zakladatelích. Dr. Miroslav Tyrš se narodil 17. září 1832 v Děčíně letos slavíme 170 let od narození a Jindřich Fügner letos se slaví 180 let od narození (10. září 1822). Oba dokázali přitáhnout do Sokola většinu významných osobností politického a společenského života a vytvořit českou tělocvičnou soustavu a pevnou organizační strukturu. Samozřejmě od skromných začátků po organizaci, jak ji pamatujeme před r. 1948, od tělocvičných jednot, přes Sokolské župy až po vrcholový orgán tj. Československou obec sokolskou. O síle hnutí svědčí to, že již v r. 1882, přesněji 18. června, byl na Střeleckém ostrově uspořádán 1. všesokolský slet letos tomu bude již 130 let. O rozvoji sokolského hnutí napoví čísla účasti na všesokolských sletech: I Střelecký ostrov/700 mužů + 40 družstev, II Královská obora/2.310 čl., III Letná/ mužů + dorostenci, IV Letná/ ženy + dorostenci, V Letná/9.900 cv., VI Letná/ cv., VII Letná/ cv., VIII Strahov (!)/ cv., XI. 1932/ cv., X Strahov/ cv., XI Strahov/ žactvo + dorost. XII Strahov/ cv. po obnově Sokola v r počty byly menší ze známých důvodů. Těžko se 150 let historie vměstná do krátkého článku, jistě by byly zajímavé informace jak vznikal sokolský kroj a kdo se na něm podílel, jak vznikaly prapory, kdo se podílel na výzdobách našich sokoloven apod. Samostatnou kapitolou by byly informace o vzniku Sokola v zahraničí, kde naši bratři a sestry sokolskou myšlenku zachovávali i v dobách zlých. Je třeba se zmínit, že Sokol je hrdý na to, že stál u vzniku Československé republiky v r. 1918, že dokázal přežít nacistickou okupaci, byť Sokolové byli jedni z prvních postižených, a přesto se dokázali zapojit do protihitlerovského odboje. Stejně tak Sokol přežil komunistických 40 let, které silně poznamenaly sokolské hnutí a mezi oběťmi bylo nemálo Sokolů. Oslavy 150 let existence Sokola byly slavnostně zahájeny 10. března 2012 zasedáním v Karolinu. U nás v Uherském Brodě přivítáme župní slet 16. června, předtím 19. května proběhne krajský slet bude v hale Novesty ve Zlíně. Vyvrcholením oslav Všesokolský slet, který se bude konat července 2012 v Praze na stadionu Slavie, a to i za účasti cvičenců z naší Tělocvičné jednoty. SOKOL ŽIJE A NĚCO DOKÁŽE SOKOL, TO JE POHYB PRO VŠECHNY GENERACE. Jiří Krejčiřík, starosta T. J. Sokol 15

16 inzerce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce k x130_cb.indd :18:58 16

17 inzerce Krmivo pro psy a kočky s dovozem zdarma až k vám domů Nejlevnější povinné ručení Bonus až 60 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: , Nově ve vašem městě a okolí Tel JEDNODUCHÉ REFINANCOVÁNÍ úrokové sazby od: 3.39% Jednoduché refinancování zdarma bez nutnosti dokládání příjmu a odhadu Volejte GEPARD FINANCE, Bří Lužů 127, Uh.Brod S námi šetříte zrak i peníze Až do 27. dubna jsme prodloužili 20% slevu na nerozbitná skla s antireflexní úpravou (samozabarvující se i multifokální) Oční optika Ludmila Veselá Bří Lužů 115 Uherský Brod pobočka Nová poliklinika Uherský Brod Probíhá doprodej brýlí s 50 a více procentní slevou 17

18 sport Starší žáci Orla Uherský Brod vyhráli základní část OFL Dvanáct zápasů, dvanáct výher! To je bilance starších žáků Orla Uherský Brod v základní části orelské florbalové ligy. Mladí vyznavači sportu s děravým míčkem se dokázali vypořádat se všemi soupeři. Starší žáci se tak mohou těšit na finálový turnaj, který se uskuteční v tělocvičně ZŠ Na Výsluní. Orel Uherský Brod Orel Nivnice 9:4 Branky UB: F. Vykopal 4, T. Vlk 2, M. Dvořák 2 a V. Beníček V prvním zápase se mladým brodským Orlům povedl vskutku husarský kousek. Z nepříznivého stavu 0:1 dokázali soupeři utéct na rozdíl pěti branek za pouhé dvě a půl minuty. Pak si již v poklidu hlídali vývoj zápasu a na každou branku soupeře našli vždy odpověď. Orel Uherský Brod Orel Dolní Bojanovice 7:4 Juniorky 1. AC Uherský Brod obsadily v přeboru bronzovou příčku První březnovou neděli sehrály juniorky 1. AC Uherský Brod dvojzápas ve Vsetíně. Ačkoli se zápas zbytečně přerušoval utíráním vody, která protékala ze střechy, hostující volejbalistky se nenechaly vyvést z míry a přesvědčivě zvítězily 3:1 a 3:0. Sestava: Kočicová, Ondrůšková, Borýsková, Blažková, Krystková, Sušilová, Mentzlová. V posledním kole soutěže se setkala družstva bojující v přímém souboji o 3.místo v tabulce a sice domácí 1. AC Uherský Brod a Střítež nad Bečvou. Celý den se nesl v duchu loučení 4 hráček, které končí v juniorské soutěži. První zápas byl zcela v režii 1. AC Uherský Brod, který vyhrál 3:0. V druhém zápase dostaly příležitost i mladší děvčata, ale Střítež nad Bečvou začala velmi bojovat a zvítězila 3:2. Tento výsledek však Uherkému Brodu stačil na celkové 3. místo s náskokem jednoho bodu právě před Střítěží nad Bečvou. Bronzová příčka byla cílem 1. AC Uherský Brod, takže letošní soutěž byla úspěšná. Sestava: Kočicová, Ondrůšková, Borýsková, Blažková, Sušilová, Krystková, Buráňová, Mentzlová, Hrabalová, Řezníčková, Chovancová. (eb) Basketbalisté Spartaku Uherský Brod U15 doma nestačili na Blansko Finálová skupina OP pokračovala předposledním kolem. Po minulé porážce v Kroměříži hostili dorostenci doma suverénního lídra soutěže, družstvo Blanska. Spartak Uherský Brod BBK Blansko 39:66 (25:47) První čtvrtina začala oboustranně velmi nervózně. Ani jedno družstvo nedokázalo první čtyři minuty vstřelil koš. Zejména v obraně drželi Broďané s favoritem krok a nepovolili mu odskočit na nějaký výraznější rozdíl. Podařilo se nám poměrně dobře bránit vysoké hráče soupeře a i v útoku jsme si dokázali vypracovat dobré střelecké příležitosti. Poločasové skóre nám dávalo určitou naději na možný obrat v utkání, všiml si kouč Tomáš Krejčiřík. Bohužel tato naděje trvala jen velmi krátce. Za soupeře se rozehrál Šmerda, který potrestal všechny uherskobrodské ztráty v útoku rychlými protiútoky a téměř sám rozhodl o osudu utkání. Za tuto čtvrtinu dal šestnáct bodů z Branky UB: F. Vykopal 3, T. Vlk 3 a M. Vlk Zápas s Dolními Bojanovicemi připomínal předešlý duel těchto soupeřů. Broďané i tentokrát museli otáčet dvoubrankové manko. Ani to však svěřence trenéra Dvořáka nepoložilo a během druhé části soupeře zcela přehráli. To vše bylo umocněno dalším spolehlivým výkonem Ručky v brance uherskobrodských Orlů. Orel Uherský Brod TJ Sokol Strážnice 8:2 Branky UB: F. Vykopal 4, T. Vlk 2, M. Machara, a V. Beníček Závěrečný duel kola i základní části zvládli Orli na výbornou. Hned od začátku diktovali tempo zápasu a s přehledem dovedli utkání do vítězného konce. Během sezony tak starší žáci Orla Uherský Brod neztratili ani bod a rázem se z nich stává jeden z aspirantů na medailové pozice pro finálový dvaceti. My jsme v tomto úseku působili naprosto bezradně v útoku, kdy jsme soupeři odevzdávali do rukou jeden balon za druhým především kvůli malému pohybu, neplnění taktických pokynů a i díky strachu z vysokých hráčů soupeře, dodal Krejčiřík. Poslední čtvrtina pak byla opět výsledkově vyrovnaná a i herně z domácí strany docela podařená. Body: Zálešák 16, K. Lečbych 6, M. Lečbych 6, Krejčiřík 3, Kocián 2, Vavrys 2, Jankových 2, Urbánek 2. Spartak Uherský Brod BBK Blansko 52:63 (37:53) Jestliže Broďané přišli o naději na vítězství v prvním zápase ve třetí čtvrtině, pak ve druhém zápase rozhodla už čtvrtina první. Opět se prosazovali především vysocí hráči soupeře. Pod dojmem vysoké porážky z prvního duelu jsme hráli příliš bojácně. Postupně jsme se však do zápasu dostali a další čtvrtiny turnaj, který bude hostit Orel Uherský Brod v sobotu a neděli 28. a 29.dubna 2012 v tělocvičně ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Orel Uherský Brod: J. Ručka - V. Beníček, Š. Kapsa, M. Vlk, T. Vlk, F. Vykopal, M. Machara, M. Dvořák, J. Kaluža. Trenér: J. Dvořák Pořadí: 1. Uherský Brod 36 b., 2. Nivnice 19 b., 3. Dolní Bojanovice 15 b., 4. Kunovice 10 b., 5. Strážnice 10 b., 6. Vizovice 6 b., 7. Staré Město 0 b. Výsledky: Vizovice - Kunovice 5:0, Staré Město - Nivnice 0:5, Vizovice - Dolní Bojanovice 2:6, Uherský Brod - Nivnice 9:4, Staré Město - Kunovice 0:0, Dolní Bojanovice - Uherský Brod 4:7, Strážnice Uherský Brod 2:8, Strážnice Staré Město 5:0. Petr Ručka Juniorky 1. AC Uherský Brod obsadily v krajském přeboru třetí místo. Foto archiv klubu. již nebyli tak špatné. Druhou jsme prohráli jen o tři body, třetí a čtvrtou jsme dokonce vyhráli, poznamenal trenér Tomáš Krejčiřík. Uherskobrodským dorostencům se v závěru povedly pěkné akce, podařilo se jim ubránit několik útoků soupeře a díky velké bojovnosti pak v poslední čtvrtině využili únavy soupeře i krátkodobého zranění jejich nejlepšího hráče na zkorigování výsledku na přijatelný rozdíl jedenácti bodů. Především v posledním herním období naši hráči dokázali, že basketbal hrát umí. Předvedli několik pěkných individuálních akcí a dokázali se prosadit přes vyšší hráče. O našem umístění rozhodnou poslední zápasy s SK Žabovřesky. V případě vítězství budeme druzí, dodal Krejčiřík. Body: Zálešák 26, Kocián 6, Vavrys 6, K. Lečbych 4, M. Lečbych 4, Urbánek 3, Jankových 2, Krejčiřík 1. (pz, tk) 18

19 Dorostenci HC Uherský Brod přeborníkem kraje v ledním hokeji Dorostenci hokejového klubu HC Uherský Brod se stali vítězi sloučeného přeboru kraje Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočina v sezoně 2011/2012. Tímto úspěchem si vybojovali právo startovat v nadcházející sezóně v dorostenecké 1. lize. Tohoto velkého úspěchu dosáhli hráči ročníků narození 1995, 1996 a 1997, kteří zopakovali svůj krajský triumf z kategorie mladších žáků v letech Cesta za krajským titulem byla od prvních kol soutěže jednoznačná, protože uherskobrodští hokejisté dokázali z dvaceti odehraných zápasů zvítězit v šestnácti, jednou remizovali a pouze třikrát odešli poraženi. O svém triumfu rozhodli již celých pět kol před koncem soutěže. Radost z krajského titulu nezkazil ani poslední domácí zápas, kdy uherskobrodští hokejisté prohráli s Velkým Meziříčím 2:6. Po tomto utkání proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů KP, při kterém hokejistům předali poháry a upomínkové předměty zástupci extraligového Zlína legenda Petr Leška, uherskobrodský odchovanec Dalibor Řezníček a šéftrenér zlínské mládeže Jiří Šolc (mj. bývalý hráč Uherského Brodu). Je to velký úspěch mládežnického hokeje. Je vidět, že máme do budoucna na čem stavět, uvedl předseda klubu Drahoslav Mahdal. Na velkém úspěchu brodských dorosteneckých hokejistů má významný podíl trenér sport František Vaněk, který je u těchto hokejistů již deset sezón a jeho koncepční práce s tímto družstvem už podruhé přinesla krajský titul. Stejný podíl na úspěchu má i asistent trenéra Dušan Surý. Poděkování patří také vedení HC Uherský Brod a sponzoru dorostu firmě TEMPEX Uherský Brod. Na úspěchu se podíleli tito hokejisté - brankáři Ondřej Kučera, Marek Němčický, Radek Šalena a hráči Martin Adami, Martin Bařinka, Jan Bujáček, Aleš Chovanec, Radim Gahura, Jan Hanáček, Vít Hlavica, Radim Hrbák, Štěpán Hřib, Michal Klusák, Tomáš Kociňák, Jiří Kočica, Martin Šobáň a Patrik Vaněk. (mah) Sukův memoriál v krasobruslení V posledním závodě krasobruslařské sezony 2011/2012 v Brně měl Bruslařský klub Uherský Brod i své zástupce. Těm se na Memoriálu Stanislava Suka v Brně poměrně dařilo. V kategorii nejmladších žaček - A obsadila Barbora Viktorýnová pěkné 11. místo, v kategorii nejmladších žaček - B se ze stříbrné medaile radovala Viktorie Pavelková, stejný kov si v kategorii nováčků mezi dívkami vybruslila její klubová kolegyně Julie Faltýnková a v kategorii přípravka volná jízda se rovněž ze stříbra radovala Daniela Buksová. Tři zlaté medaile do Uherského Brodu přivezli v kategorii přípravka prvky Daniela Popelková, Zuzana Straňáková a nejmladší uherskobrodský závodník na tomto závodě Adam Tarabus. S výkony všech závodníků jsem nadmíru spokojená. Sezonu ukončili skvěle, poznamenala Kateřina Tykalová. (pz) Brněnský tučňáček Plavci Uherského Brodu mají za sebou velmi úspěšného Brněnského tučňáčka, který se konal pro ročníky 2002 a mladší. Těchto závodů se zúčastnilo 33 oddílů, z toho po jednom z Maďarska a Německa. Mezinárodní účast dále umocnilo šest plaveckých oddílů ze Slovenska. Velkou radost nám všem udělala Štěpánka Michalčíková, která dominovala mezi ročníky 2003 a mladšími. Každý svůj start proměnila ve zlatou medaili a zaslouženě veze domů pohár pro celkového vítěze, uvedla Renata Krůželová z plaveckého oddílu. V té samé kategorii sbírala zkušenosti Žaneta Žáčková a vůbec se nedala, ve všech disciplínách skončila v první polovině startovního pole. V kategorii ročníku 2002 měl Uherský Brod tři závodnice, a to Šárku Kadlecovou, Annu Vítovou a Barboru Březinovou. Šárka Kadlecová zaznamenala velký úspěch na trati 50 m prsa, a to velmi krásným druhým děleným místem. V ostatních disciplínách se děvčata vždy umísťovala v první polovině startovního pole. Poslední, ale velmi cenný bronz jsme získali ve štafetě 4x50 volný způsob, kde se Štěpánkou a Šárkou zabojovaly Anička Vítová a Barča Březinová.Tyto závody nám ukázaly, že v našem oddíle máme šikovné a nadějné plavkyně, dodala Krůželová. (pz, kr) Tenisová sezona v sokolském oddíle První jarní sluneční louče pomalu probouzí letní sportoviště. Velmi rychle uteče pár posledních chladných dnů a sportovní nadšenci opustí haly a tělocvičny a přesunou se ven do přírody. Sportovní areál Sokola Uherský Brod, zasazený v blízkosti renovovaného městského parku, nabízí široké možnosti sportovního využití. V plném proudu je příprava na všesokolský slet, zcela nově se buduje hlediště a rekonstrukce se dočká i zahrádka před hospodou. Ožívá i prostor pro tenis v horní části sportovního areálu a příprava tenisových kurtů je v plném proudu. Příprava letní tenisové sezony pro závodní hráče ovšem začíná mnohem dříve. Jsou připraveny soutěže družstev, které probíhají v měsících květen a červen vždy v sobotu a v neděli. Máme přihlášené soutěže v kategorii babytenis, kde nás budou reprezentovat nejmladší hráči: Albert Číž, Kryštof Hasoň, Tadeáš Rachůnek a nováček družstva Matěj Tambor. V družstvu mladších žáků se představí Zuzka Bařinková, Veronika Prachařová, Veronika Bábíčková, Štěpán Vaculín, Oliver Ludvík. Za starší žáky budou nastupovat Karla Pochylá, Denisa Juřenová, Karolína Hrdinová, Erik Najman, Antonín Polášek, Jan Duben. Zveme také všechny příznivce tenisu a nové zájemce o rekreační nebo závodní tenis. Pro letošní sezonu se nám podařilo rozšířit trenérský kádr o pana Romana Megu, který je kvalifikovaným trenérem s licencí A. Pro stávající hráče ale i nové zájemce máme pro letní sezonu připravený zajímavý tréninkový plán. Více informací získáte na webnode.cz, případně přímo na tenisových kurtech, kde můžete získat kontakty i na další trenéry. V období prázdninových měsíců až do října budou probíhat v tenisovém areálu celostátní turnaje ve všech žákovských kategoriích. V minulých letech se vždy některý z domácích hráčů umístil na medailových pozicích. Vzpomeňme třeba z posledních let hráče Erika Najmana, Karlu Pochylou, Davida Nováka, Tomáše Koloucha, bývalého hráče TJ Sokol Uherský Brod Davida Krčmáře, který je letošním halovým mistrem republiky ve čtyřhře v dorostenecké kategorii. Tenisový oddíl TJ Sokol Uherský Brod má dlouholetou tradici, kvalitní trenérské zázemí s možností sportovního vyžití. Přejeme všem hráčům, závodním i rekreačním, nováčkům i ostříleným borcům hodně sportovních úspěchů v našem areálu. TJ Sokol Uherský Brod 19

20 sport Memoriál Miroslava Kreisla ovládli mladí fotbalisté ČSK Uherský Brod Florbalistky ZŠ Pod Vinohrady přivezly z republiky dvakrát bronz Už osmý ročník memoriálu Miroslava Kreisla - Gazda Cup se odehrál v uherskobrodské sportovní hale. Tohoto tradičního mezinárodního fotbalového turnaje přípravek a žáků se zúčastnilo celkem 24 týmů z patnácti oddílů. Turnaj jako každoročně zaštítilo Město Uherský Brod, letos také Krajský úřad Zlín a OFS Uherské Hradiště. Pořadatel, ČSK Uherský Brod, tímto turnajem vzpomenul na dlouholetou práci s fotbalovou mládeží a obětavost pana Miroslava Kreisla, trenéra a funkcionáře klubu, jenž za mnoho let trénování vychoval spoustu vynikajících fotbalistů. Můžeme vzpomenout ty, kteří to dotáhli nejdál - Zálešák, Studeník, František a Miroslav Ondrůškovi, Blaha, Tesařík. Navíc mnoha svým svěřencům dokázal také vštípit celoživotní lásku k fotbalu a rovněž je přivedl k trenérské práci s mládeží. Mladí fotbalisté se utkali ve čtyřech kategoriích - starší přípravka, mladší přípravka, mladší a starší žáci vždy ve skupinách po šesti soupeřích. Po oba hrací dny bylo k vidění mnoho krásných utkání, v nichž mladí talentovaní fotbalisté předváděli velmi slušně zaplněné hale veškeré dovednosti, které se již naučili. V příjemném a někdy bouřlivém prostředí všichni hráči příkladně bojovali a rvali se o každý míč a zápasy tak bývaly většinou dramatické až do konce. V letošním ročníku se navíc sešla velmi kvalitní konkurence a protože byla utkání velmi vyrovnaná, měl každý zápas náboj a důležitost. Přestože výsledky na tomto turnaji v halovém období nejsou až tak důležité, musíme zmínit alespoň vítěze jednotlivých kategorií: mladší přípravka - 1. místo: ČSK Uherský Brod, starší přípravka - 1. místo ČSK Uherský Brod, mladší žáci - 1. místo: 1. FC Slovácko, starší žáci - 1. místo: ČSK Uherský Brod. Z tohoto výčtu je jasné, že turnaj celkově skončil obrovským úspěchem hráčů domácího ČSK Uherský Brod, kteří se letos prosadili i přes velmi silnou konkurenci. V každé věkové kategorii se udělovaly mimo cen za umístění mužstev také individuální ceny, které byly vždy vyhlašovány v kategorii nejlepší střelec, hráč, brankář. Nejlepší družstva a jednotlivci si vždy odnesli hodnotné ceny, poháry a upomínkové předměty. Po oba hrací dny všechny hráče vždy přivital a ceny jim předával zástupce Města Uherský Brod - místostarosta ing. Jan Hrdý a předseda ČSK Uherský Brod Josef Hamšík. Sluší se zmínit alespoň naše fotbalové talenty, kteří se prosadili jako individuality - Jakub Nevařil, Jakub Liška, Michal Machala, Michal Pummer, David Hrabalík. Samozřejmě, že takto náročný dvoudenní turnaj by nebylo možné zorganizovat bez podpory mnoha sponzorů, proto bych chtěl za pomoc poděkovat firmám: Imtradex, VOP 14, Beníček-Čech, Starstav, Hokr, Papír Řihák, Florbalistky z Uherského Brodu opět zazářily na republikovém finále Orion Florbal Cupu v Brně, když si na krk shodně pověsily bronzové medaile. Třetí příčku obsadily jak mladší, tak starší žákyně ze ZŠ Pod Vinohrady. Do celostátního turnaje se zapojilo 4441 týmů z 2038 škol. V obrovské konkurenci finálové brány odemklo pouze nejlepších šest týmů v každé kategorii. Po postupu ze základních skupin oba naše výběry prohrály o jednu branku v semifinále. Vše si vynahradily v boji o bronz, kdy naopak soupeře rozdílem jedné branky porazily, uvedl ředitel školy Zdeněk Moštěk. Broďanky v moravské metropoli opět potvrdily, že ZŠ Pod Vinohrady nemá v republice dlouhodobě konkurenci. Od roku 2007 získaly žákyně v republikových finále už devět cenných kovů, včetně čtyř titulů. Touto bilancí se nemůže pochlubit žádná jiná škola. Výsledky kvalifikace mladší žákyně: ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Svisle Přerov 10:1, ZŠ Edvarda Beneše Opava - ZŠ Svisle Přerov 7:6, ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Edvarda Beneše Opava 7:5 (branky: B. Sedláčková 8, Slezáková 5, Šobáňová 4) Sestava mladších žákyň: Škrášková, B. Sedláčková, K. Sedláčková, Slezáková, Šobáňová, Mandíková, Gajdošová, Havlová, Crlová, Josefíková, Strnadová, Lukešová, vedoucí družstva: Tomáš Králík. Výsledky kvalifikace starší žákyně: ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Postřelmov 5:0, ZŠ Otická Opava - ZŠ Postřelmov 9:0, ZŠ Pod BDI, Linea, Tekoo, Pivovar Janáček, Rojal, Krajči, Sběrné suroviny UH, Střechy Machala, stejně tak vedení města Uherský Brod a Spartaku Uherský Brod. V neposlední řadě patří dík všem trenérům mládeže ČSK UB za perfektní organizaci a obětavost při celém turnaji stejně jako všem zúčastněným za účast a perfektní reprezentaci svých oddílů. Největší odměnou organizátorů byla spokojenost všech hostujících hráčů, trenérů i fanoušků. Libor Odstrčil Šéf klubu Josef Hamšík s nejlepším hráčem Jakubem Liškou Vinohrady Uherský Brod - ZŠ Otická Opava 3:1 (branky: Matoušková 3, Jančářová 3, Kozůbková, Sedlačíková). Sestava starších žákyň: Svobodová, Jančářová, Kozůbková, Gregorová, Matoušková, Slavíčková, Černíková, Dědková, Sedlačíková, Šůstková, Štajnochová, Dudová, vedoucí družstva: Blažena Chovancová. O účast ve finále se pokoušelo v kvalifikaci i družstvo chlapců kategorie III naší školy o den později v Kopřivnici. Skončilo na druhém místě, které postup do finále nezaručovalo. I tak chlapci dosáhli výborného výsledku, když v celkovém hodnocení obsadili místo v republice, dodala Blažena Chovancová. (pz, bch) Starší i mladší žákyně ZŠ Pod Vinohrady získaly ve finále Orion Florbal Cupu v Brně bronzové medaile. Foto archiv klubu. 20

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc. Školní projekt. Den Země

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc. Školní projekt. Den Země Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více