Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993"

Transkript

1 květen 2014 cena 10 Kč Foto: D. Hloušek Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993 Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se před soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harrachov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by takovéto schválení vyplývalo... Kauzou se zabýváme na prvních stranách Zpravodaje

2 ÚVODNÍK Dobrý den, jaro se už naplno ujímá své vlády i u nás v horách. Dovolte mi ohlédnout se za událostmi uplynulého měsíce. Hned zkraje dubna proběhl v hotelu Fit Fun Harrachovský ples. Na pozvání města Harrachova se zúčastnila i početná skupina přátel z partnerské Szklarské Poreby a přes neobvyklý termín plesu dorazila i spousta Harrachováků. K tanci i poslechu všem věkovým kategoriím hrálo Duo VIX z Příchovic. Zábava byla velice příjemná, dobrého jídla a pití dostatek. Děkuji touto cestou panu řediteli Petru Schiefertovi za báječný nápad. Dříve se u nás konalo i pět až šest plesů za sezonu, nyní už tato tradice opadla. Zdá se ale, že nic není ztraceno a jsme svědky zrodu nové plesové tradice v Harrachově. O něco vážnější tón již měla akce následující 8. dubna proběhlo v hotelu Sklář veřejné setkání s občany a zástupci Českého olympijského výboru (přítomni byli pánové J. Kejval, předseda ČOV, P. Graclík, generální sekretář ČOV, L. Sobotka, předseda SL ČR, J. Čeřovský, generální sekretář SL ČR, R. Kumpošt člen vedení ČOV, zástupci architektonické kanceláře SIAL, M. Pieter za Liberecký kraj, a V. Kopal, ředitel SAH, o.p.s.) na téma vybudování Národního olympijského centra v Harrachově. Protože je to záležitost nová, ale dosti zásadní pro rozvoj obce, přišlo více než 100 harrachovských občanů a pokládali dotazy úzce související s tímto tématem. Ze setkání vyplynulo, že by byla škoda, aby v Harrachově Národní olympijské centrum nevzniklo, přesto padly i dotazy na to, zda nedojde k omezení provozu komerčního sjezdového lyžování. Záměru, který může do Harrachova přinést dlouhodobě investice ve výši desítek milionů korun ročně, samozřejmě držíme palce. Do infrastruktury zejména skokanských můstků zřejmě nikdo jiný takovouto investici provést neumí a nemůže. Hned druhý den zastupitelé schválili záměr vystoupení města Harrachova jako zakladatele z KAH o.p.s. a převedení následně práv a povinností zakladatele na Český olympijský výbor, čímž prakticky podpořili vznik Národního olympijského centra v Harrachově. K úspěchu projektu vede ještě mnoho kroků, jedním z prvních je schválení územního plánu. Naším cílem je sladění všech zájmů tak, aby špičkový sport přiváděl do Harrachova investice a pomáhal naše středisko propagovat, ale zároveň aby nedocházelo k omezování možností místních lidí a běžných návštěvníků. 12. dubna proběhl v základní škole Den otevřených dveří. Žáci i učitelé měli perfektně připravený program, paní kuchařky napekly své báječné kynuté koláče, a v toto sobotní dopoledne školu navštívilo nebývalé množství dětí školou povinných i nepovinných, jejich rodičů a prarodičů. Velmi povedená akce, za kterou škole děkuji. Nekonečný soudní spor s J. F. W. Brokers pokračoval dokazováním ze strany města Harrachov, že nikdy nepřevzalo v souvislosti s privatizací majetku Crystalexu žádný závazek, a to ani závazek z úvěrové smlouvy, kterou poskytla v roce 1993 tehdejší Agrobanka Praha, a.s. úvěr státnímu podniku Crystalex. To se nám prokázat podařilo a v pátek 25. dubna vyhlásil Krajský soud v Hradci Králové rozsudek, že naše město nemusí společnosti J. F. World Brokers splatit téměř 100 milionů. Navíc žalobce musí uhradit nám soudní výlohy. Jsme rádi, že se podařilo hrozbu bankrotu odvrátit a těšíme se, že už tato dvacetiletá anabáze skončí. Na závěr mi dovolte popřát vám všem co nejpohodovější prožití května, a to nejen svátečních dnů v počátku měsíce. Ráda bych se s vámi se všemi setkala například na Férové snídani na louce u sv. Ambrože 10. května. Určitě přijďte! Vaše starostka Eva Zbrojová AKTUÁLNÍ TÉMA Zpráva o stavu řízení ve věci žaloby podané společností J.F.World Brokers s.r.o. proti městu Harrachov Jak jsme již oznámili bezprostředně po vyhlášení rozsudku ve věci dne , rozhodl Krajský soud v Hradci Králové ve věci žaloby podané společností J. F. WORLD BROKERS s.r.o. proti městu Harrachov a Ministerstvu financí České republiky tak, že žalobu o zaplacení částky v celkové výši cca 100 milionů korun českých vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítl. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl dále tak, že uložil Ministerstvu financí České republiky, aby společnosti J. F. WORLD BROKERS s.r.o. zaplatilo částku ve výši Kč, která představuje jistinu soudně uplatněné pohledávky. 2 Harrachovský zpravodaj 5/2014

3 AKTUÁLNÍ TÉMA Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se před soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harrachov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by takovéto schválení vyplývalo. V souladu s předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky v této kauze pak nezbylo Krajskému soudu v Hradci Králové nic jiného, než žalobu podanou vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítnout. Protože se celá věc po zrušujícím rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vrátila zpět ke Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně, je proti zamítavému rozhodnutí možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku. Zůstává ovšem otázkou, jak takovéto případné odvolání vůči městu Harrachov může být odůvodněno, když ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je nyní předmětem dokazování pouze otázka odsouhlasení převzetí závazku ze strany zastupitelstva města Harrachov, když je nade všechnu pochybnost jasné, že převzetí závazku z úvěru nebylo v orgánech města Harrachov řádně odsouhlaseno. Mgr. Tomáš Kaplan Foto: D. Hloušek Výdaje v souvislosti s výše uvedenou kauzou z materiálů účtárny: soudní poplatek dle pokynu AK Rychetský, Hlaváček Krampera ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,40 Kč JUDr. Staňková - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,00 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - dva úkony v této věci ,60 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,40 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,40 Kč ,80 Kč V tabulce není započítána pohledávka 7 milionů korun za zastupování v kauze Mgr. Tomášem Vašíčkem, který částku nárokoval na základě uzavřené smlouvy s minulým vedením města v roce Svoji pohledávku přeprodal Tomáš Vašíček zahraniční firmě Auditas S.A. 1, rue Goethe, L 1637 Luxembourg, jednatelé: Michael Wittmann a Marc Schintgen. V Harrachově dne Vypracovala: Coufalová Z fotbalisty advokátem Tomáš Kaplan je rodilý Pražan. Vystudoval gymnázium a následně Právnickou fakultu v Praze, po dokončení školy se začal věnovat advokacii. Advokátem zapsaným v České advokátní komoře je od roku Do té doby se věnoval práci advokáta sólově, později spolu s kolegou založil advokátní kancelář. Společně poskytují právní služby jednotlivcům, firmám, městům a obcím v plném rozsahu. Od malička se také věnoval fotbalu, byl profesionálním hráčem pražské Slavie, za jejíž rezervu hrál druhou ligu. Jak jste si vybral své povolání? Od malička mě velmi zajímala historie a politika. Lákala mě žurnalistika. Na gymnáziu jsem se přihlásil na politologii, na práva a na fakultu sociálních věd. Shodou okolností jsem se dostal na všechny školy. Studovat jsem začal práva a sociální vědy. Po půl roce souběžného studia a trénování jsem si uvědomil, že vše nelze zvládnout, a že chci být právník, který má uplatnění v různých oblastech. Po třech letech jsem se pak rozhodl jít na advokacii. Byl jste fotbalista, proč jste skončil s kariérou? Od dětství jsem měl sen být profesionálním fotbalistou, tím jsem i byl, ale hrál jsem jen druhou ligu. Ve třiadvaceti letech jsem se rozhodoval, zda se budu plně věnovat jenom fotbalu nebo advokacii. Kdybych byl Pele nebo Láďa Cicer, se kterým jsem hrával, asi bych zůstal u kopané. Ale tak výrazný talent jsem nebyl, a proto vyhrála advokacie. Sportu jsem zůstal věrný, ale pouze rekreačně, pětkrát týdně hraji tenis, chodím běhat a věnuji se i cyklistice. Vítr vás nakonec zavál do Harrachova, jak se to stalo? Znám Harrachov dlouhá léta, poměrně dlouho sem jezdím, mám ho rád. Když bylo vyhlášeno výběrové řízení, přihlásili jsme se, i proto, že vzhledem k vazbě na Harrachov jsem kauzu J. F. Brokers sledoval a měl jsem zájem Harrachov zastupovat a pomoci mu. 5/2014 Harrachovský zpravodaj 3

4 AKTUÁLNÍ TÉMA Naše kancelář se specializuje na zastupování měst a obcí a mnohokrát jsme zastupovali hlavní město Prahu. I proto jsme se přihlásili. Kam byste tuto kauzu ve své advokátní činnosti zařadil? Určitě mezi ty nejdůležitější. V současné době je to jeden z našich nejvýraznějších úspěchů. Ale co je podstatnější, že jsme se vydali správným směrem, osvobodit Harrachov od nesmyslného dluhu, který mu nenáleží. To je mnohem významnější, než můj osobní úspěch. Je to zatím váš největší úspěch? Abych byl upřímný, patří mezi ty největší. Měli jsme řadu kauz, Harrachov patří mezi ty nejvíce medializované. Mezi další velké kauzy, kterým nyní média věnují pozornost, jsou dotace a dotační politika. To je nyní akce číslo jedna. Zastupujeme fyziologický ústav při akademii věd a podávali jsme podnět k prošetření dotací. Pokud se nám to podaří, můžeme změnit dotační politiku v rámci České republiky. Máte svůj advokátní sen? Reálně ne. Myslím, že své sny jsem si splnil právě tím, že se věnuji advokacii. Co se týká třeba celebrit, řadu z nich jsem již zastupoval, za všechny např. Chantal Pulen při rozvodu s Bolkem Polívkou. Pokud bych přeci jen mohl snít, přál bych si, aby tato kauza v Harrachově a nynější rozsudek byl pravomocný a letitý spor skončil vítězstvím Harrachova. (end) AKTUÁLNĚ Z diáře starostky města v Rokytnici nad Jizerou byla starostka města přát seniorům k narozeninám se konalo jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem účast na Harrachovském plese se uskutečnilo jednání s ředitelem KRNAP Janem Hřebačkou proběhlo veřejné setkání s občany na téma Olympijské centrum v Harrachově účast na zasedání zastupitelstva města osobní účast na dalším jednání soudu v Hradci Králové v kauze J. F. World Brokers s.r.o přednášela na konferenci v Jelení Hoře na téma: Význam sportovních událostí pro region prohlídka školy a programu žáků v rámci dne otevřených dveří základní školy na městě proběhl účetní audit s kladným výsledkem jednání se zástupci sdružení cestovního ruchu Harrachov rozhovor pro rádio RCL účast na zasedání zastupitelstva města konference vypracování schématu záchranných činností v Polsko-české příhraniční oblasti vyslechnutí rozsudku soudu v Hradci Králové v kauze J. F. World Brokers s.r.o. soud v Hradci Králové jednání s architektem na téma stavební úpravy základní školy setkání se zástupci úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, účast na ORP Tanvald a setkání s občany, na kterém byli informováni o kladném rozsudku soudu ve věci J. F. World Brokers s.r.o se konalo jednání se zástupci fy Europartner. Kompostéry město vydalo žadatelům Město Harrachov, které je součástí Mikroregionu Tanvaldsko, obdrželo dotaci na základě žádosti z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí na projekt Vybudování systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska. Cílem je snížit podíl kompostovatelných složek v komunálním odpadu a pomocí kompostérů a třídění ji následně využít na zahradách, tedy v místě, odkud kompostovatelný odpad pochází, říká starostka města Harrachov Eva Zbrojová. V Harrachově jsou kompostéry zdarma zapůjčovány pětadvaceti domácnostem na základě Smlouvy o zapůjčení. Zájemci byli vybráni na základě přihlášek, které si podali v listopadu loňského roku. 4 Harrachovský zpravodaj 5/2014 Čarodějnický den v MŠ Kamínek Ve středu 30. dubna se všechny děti i paní učitelky sešly v přestrojení za čarodějnice, čaroděje, ježibaby a kouzelníky. Společně si pak užili Čarodějnický den. Od rána se zpívalo, tancovalo, hrály se různé hry a hned po svačince se všichni vydali na průvod městem. Nejdříve jsme pozdravili paní ředitelku, paní učitelky a děti v základní škole, zazpívali jsme jim písničku a předali symbolického pavouka. Další zastávka byla na městském úřadu. Zde paní starostka dala dětem různé sladkosti a vlastnoručně upečené pařátky s mandlí. Po předání pavouků a zazpívání čarodějnické hymny jsme byli pozvání na malé občerstvení do restaurace My Piknik (děkujeme Landovým). Zpátky jsme se vraceli přes Kaml, kde si čarodějnice a čarodějové zalétali na koštěti. Počasí nám přálo a čarodějnický den se nám krásně vydařil. Učitelky z MŠ Kamínek Fotografie z čarodějnického dne najdete na poslední straně Foto: archiv MŠ

5 AKTUÁLNĚ Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května Máme stromy od Čmeláka Díky zapojení se do projektu Krajinné struktury v česko- -saském příhraničí přes Společnost přátel přírody, o.s. Čmeláka, je Harrachov od 16. dubna bohatší o 13 již vzrostlých stromů, a to konkrétně javorů a jilmů. Radou města Harrachova byla k výsadbě stromů doporučena tato místa: u budovy harrachovské ZŠ, v parku u Kosů, ale nakonec nám pár stromů zbylo i k prameni sv. Jana a k budově harrachovského MěÚ. Zapojení se do tohoto projektu má dvě významná poslání prvním je důležitá a nezastupitelná funkce stromů v krajině a druhým, že již při samotné výsadbě stromů, kam Fotografie z výsadby stromů najdete na poslední straně Foto: H. Stříbrná byly zapojeny i děti z naší ZŠ, je vytvoření si pozitivního vztahu ke dřevinám a uvědomit si tak, že i stromy jsou živé bytosti, které reagují na každičkou změnu v jejich prostředí, a proto je nutná jejich ochrana a péče. Ráda bych tímto poděkovala paní ředitelce ZŠ Heleně Stříbrné, panu učiteli Ivanu Bohatému, našim harrachovským šesťákům a samozřejmě i partě z městské údržby, kteří se opět postarali o bezchybný průběh celé akce. Díky vám všem. Budu doufat, že nám naše nové přírůstky budou potěchou nejen pro oči. Za město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu v pátek 23. května 2014 od do hodin v sobotu 24. května 2014 od do hodin Město Harrachov má stanoven jeden volební okrsek. Volební místnost bude v budově Městského úřadu, 1. patro, čp. 150, Harrachov. Telefonní kontakt Informace o voličských průkazech: Volič (státní občan ČR s trvalým pobytem v Harrachově, i občan jiného členského státu EU zapsaný v seznamu voličů pro volby do EP) může požádat Městský úřad Harrachov o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb tj. do hodin čtvrtka Městskému úřadu Harrachov. Ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku. Pokud se žadatel dostaví osobně k sepsání žádosti na městský úřad není třeba na žádost o vydání voličského průkazu úředního ověření. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i prostřednictvím datové schránky fyzické osoby-žadatele o vydání voličského průkazu, má-li ji zřízenou. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Městský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve předá voličský průkaz osobně voliči předá voličský průkaz osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle KRÁTKÉ ZPRÁVY A v čem spočívá taková férová snídaně? Konkrétně v Harrachově můžete posedět a posnídat s přáteli na naší harrachovské Včelí naučné stezce, kde k tomuto účelu od 10 hodin poslouží louka u patrona včelařů sv. Ambrože, který se nachází na nejvyšším bodě stezky, a dopřát si tak i krásného výhledu na údolí Rýžoviště za příjemného včelího bzukotu. A v případě nepřejícího počasí se piknik uskuteční pod deštníky ve skiareálu Šaldoland, který se nachází v bezprostřední blízkosti Včelí naučné stezky. S sebou si tedy nezapomeňte přibalit nejen deku a snídani v podobě férových výrobků či vlastnoručně upečené dobroty z férových či regionálních surovin, ale i milou společnost a uvidíte, že den započatý takto příjemným způsobem bude hnedka krásnější a veselejší. A pokud se zadaří, budete moci ochutnat i první letošní harrachovský med! A co se vlastně skrývá pod slovíčky fair trade? Fair trade je spravedlivý obchod, kde jsou pro výrobce např. z rozvojových zemí Afriky, Asie či Latinské Ameriky nastaveny férové obchodní podmínky, které jim pomáhají vymanit se z chudoby a žít tak důstojným životem. Takže nákupem těchto výrobků vyjádříte solidaritu a úctu k jejich práci a výsledkům jejich práce, což mohou být produkty v podobě např. kávy, čokolády, ovoce, čajů, bavlny atd. Fair trade výrobky poznáte snadno díky ochranné modrozelené známce na obalu, stačí se jen pozorně dívat, určitě ji nepřehlédnete. Nakoupit je můžete např. v drogeriích DM, Kauflandu, Intersparu, v obchodech Marks & Spencer nebo v obchodech zaměřených na zdravou výživu. Bližší informace k pojmu fair trade naleznete 10. května 2014 na Včelí naučné stezce, kde budou rozmístěny informační cedulky. S případnými férově snídajícími se budu těšit na viděnou. Za včelí stezku a město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu Férová snídaně v Harrachově Harrachov se v letošním roce zapojil do piknikového happeningu na podporu fair trade, který se koná při příležitosti Světového dne pro fair trade. 5/2014 Harrachovský zpravodaj 5

6 ŽIVOT VE MĚSTĚ V Harrachově se opět natáčely Cyklotoulky I v letošním roce se bude Harrachov prezentovat jako místo, kde se dá strávit parádní dovolená nikoliv jen v zimě, ale že je to místo, které svými půvaby hýří takřka v každém ročním období. To bude divákům ukázáno právě prostřednictvím pořadu České televize Cyklotoulky. Zatímco v loňském roce jsme jeli napůl se Smržovkou, v tomto roce jsme využili nabídky Albrechtic v Jizerských horách. Tudíž byla trasa naplánována tak, aby na místa určení logicky navazovala a zároveň ukázala ta nejkrásnější místa a zákoutí, tzn., že jsme jeli přes tzv. Starou celní cestu, Jakuszyce, Orle, Jizerku a poté přes protrženou přehradu do Albrechtic, kde jsme navštívili výrobnu dřevěných hraček firmy Detoa. Konkrétně v Harrachově jsme názorně předvedli, jak si ušetřit síly díky možnosti přepravy kol zdarma na Čertovu horu, seznámili jsme diváky s krásnými panoramaty z vrcholu Čertovy hory a pochlubili se naší harrachovskou Raketou rychlosjezdařem Radkem Čermákem, který před nedávnem ve francouzském Varsu překonal český rekord v rychlostním lyžování, kdy dosáhl rychlosti 242,751 km/h. A Radek i přesto, že ho v den natáčení trápila horečka, neváhal a předvedl ve své rychlosjezdařské kombinéze sjezd na kole z dojezdu mamutího můstku, a to hned dvakrát. Cyklo výprava poté pokračovala Huťským koutem k Huťskému rybníku, ze kterého byl náš televizní doprovod ve složení moderátora pořadu Standy Bartůška a kameramana Petra Válka zcela okouzlen. A dále jsme už frčeli směrem k našim polským sousedům. Vzhledem k poměrně vydařenému počasí vládla po celou dobu natáčení pohodová nálada, kterou navíc oproti loňskému natáčení zpestřily tři pády a téměř na konci natáčení přetržený řetěz kola. Zatímco já a můj jilemnický kolega a kamarád Petr Kosina jsme si namleli skoro na začátku natáčení při sjezdu Čertovy hory po červené sjezdovce, tak má kamarádka Soňa Klikarová, která na natáčení reprezentovala harrachovský Sportovní areál, absolvovala mokrý pád při přejíždění lávky přes potok u protržené přehrady. No a Standa Bartůšek sice seděl na kole jako přibitý, ale ani jeho smůla neminula na Jizerce se mu přetrhl řetěz, takže natáčení se díky nutné opravě nečekaně protáhlo. Ale když máte kolem sebe partu fajn lidí, tak nějaké to zdržení přeci vůbec nevadí. Veliké poděkování patří: Oldovi Jakubcovi za úvodní slovo, Radku Stehlíkovi za ochotu a trpělivost při převozu celého týmu a kol, SKP Harrachov za zapůjčení auta, Soně Klikarové a Petrovi Kosinovi za opětovný cyklo doprovod při natáčení, Sportovnímu areálu Harrachov, Radku Čermákovi, Jaroslavu Zemanovi a Stanislawu Kornafelovi z chaty Orle. Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu Cyklotoulky se budou vysílat v následujících dnech a časech: Premiéra: ČT sport pátek Opakování: ČT sport pondělí ČT sport úterý ČT sport čtvrtek po půlnoci Harrachovský zpravodaj 5/2014

7 POZVÁNKA INZERCE Posloucháte rádi ČRo Sever a chcete patřit do naší rozhlasové rodiny? Pokud ano, právě pro vás je určen nově vzniklý Klub přátel Českého rozhlasu Sever! Klub Českého rozhlasu Sever je určen všem z vás, kteří se aktivně zajímáte o vysílání naší stanice, jste ochotni sdělovat své názory a ovlivňovat přímo náš program. To ale není všechno klub se rovněž stane místem osobního setkávání lidí, kteří se znají pouze z vysílání a posílají si vzkazy na dálku např. prostřednictvím Písniček na přání. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL ČRO SEVER: akce a výlety s občerstvením, pravidelné informace o novinkách z rozhlasu osobní setkání s ředitelem stanice a oblíbenými moderátory možnost zkusit si vysílat Písničky na přání s Mirkem Tartárkem sleva na vstupném na sportovní a kulturní akce partnerů ČRo Sever vstupní dárek pro každého člena klubu soutěž členů klubu o zahraniční zájezd! REGISTRACE JE SNADNÁ! Vyplněný dotazník pošlete prosím zpět na adresu Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem. Jméno Příjmení Doručovací adresa Nalaďte si nás Liberec 91,3 FM, Jablonec a okolí 102,3 FM, Tanvald, Desná, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant v Čechách 97,4 FM, Novoborsko 88,8 FM 5/2014 Harrachovský zpravodaj 7

8 KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY TOURISTISCHE BUSLINIEN IM RIESENGEBIRGE TOURIST LINES IN THE KRKONOŠE MTS Královec U borovice 670 Informační středisko Správy Krkonošského národního parku Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration Turistické informační centrum Tourist Information Centre Tourist Information Centre Poříčí Lanová dráha Seilbahn Cableway Suchovršice Železnice Eisenbahn Railway Hraniční přechod Grenzübergang Border crossing ÚPICE Hraniční přechod pro pěší Für Fußgänger For pedestrians Klášterská Lhota Radiostop zastávky v Kořenově Harrachov, aut. nádr. Harrachov, centrum Harrachov, sklárna Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě Kořenov, odb. Kořenov, Martinské údolí Kořenov, žel. st. Kořenov, Martinské údolí Kořenov, odb. Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě Rokytnice n. Jiz., Vilémov Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů Rokytnice n. Jiz., náměstí Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek Vítkovice, kostel Vítkovice, hotel Praha Vítkovice, škola Jilemnice, Hrabačov, křižovatka Benecko, Štěp. Lhota, Prachovice Benecko, Skalka Benecko, Hotel Kubát Vrchlabí, Tesla Vrchlabí, autobusové nádraží Lánov, křižovatka Černý Důl, Čistá, křiž. Rudník, pošta Rudník, Javorník, rozc. Mladé Buky, rozc. Svoboda n. Úpou, aut. st. Svoboda n. Úpou, nám. Janské Lázně, kolonáda Svoboda n. Úpou, nám. Svoboda n. Úpou, Maršov I Horní Maršov, most Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí Pec p. Sněžkou, aut. stanice Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy Radiostop die Haltestellen jsou obsluhovány poptávkově. Pro nástup in Kořenov sind so genannte volejte 30 min. před příjezdem autobusu Bedarfshaltestellen. Zum Einstieg 30 na Minuten vor der Busankunft einfach die Nummer anrufen Jilemnice, autobusové nádraží Jilemnice, Hrabačov Jilemnice, Hrabačov, křižovatka Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec Vítkovice, SEBA Vítkovice, škola Vítkovice, hotel Praha Vítkovice, myslivna Vítkovice, hotel Skála Vítkovice, Dolní Mísečky Vítkovice, Horní Mísečky Jede od do Fährt von bis From till (Špindlerova b.) a zpět Vrchlabí, aut. nádraží 9.00 Vrchlabí, náměstí 8.54 Vrchlabí, pošta Vrchlabí, rozc. Strážné 8.50 Vrchlabí, Herlíkovice 8.47 Šp. Mlýn, Volský Důl 8.44 Šp. Mlýn, Bártlova lávka 8.42 Šp. Mlýn, Michlův Mlýn 8.39 Šp. Mlýn, Labská 8.37 Šp. Mlýn, aut. st Šp. Mlýn, u hřiště Šp. Mlýn, Dívčí lávky Šp. Mlýn, Medvědí kol., rozc Šp. Mlýn, Davidova b., rozc Šp. Mlýn, Jelení boudy, rozc Šp. Mlýn, Malý Šišák Šp. Mlýn, Špindlerovka Pouze pro pěší Nur fürfußgänger For walkers only jede od denně von täglich from daily Radiostop busstops in Kořenov are serviced on demand only. For boarding, call at least 30 minutes before the bus arrival. V červnu jede každou So a Ne, v červenci a srpnu denně, v září Čt, So a Ne a svátek. Fährt im Juni jeden Sa und So,im Juli und August täglich, im September Do, Sa So und Feiertag. Goes every Saturday and Sunday in June, daily in July and August. In September every Thursday, Saturday, Sunday and feast. Všechny autobusy (kromě trasy 5) jsou vybaveny na přepravu minimálně 15 kol. V přestupových místech na sebe ranní spoje čekají maximálně 15 minut. An den Umsteigeknoten warten die Morgenbusse höchstens 15 Minuten aufeinander. The morning buses wait at bus stop for next buses maximum 15 minutes. Alle Busse (ohne Strecke 5) sind zum Transport von mindestens 15 Rädern ausgerüstet. 6 Each bus (except line 5) can take at least 15 bicycles. Regionální turistické informační centrum Krkonoše Krkonošská 8, Vrchlabí Tel.: +420/ pracovní dny Po Pá An Werktagen (Mo-Fr) Weekday Mon Fri Sobota Samstag Saturday Neděle a svátek Sonntag und an den Feiertagen Sunday, public holidays MILETÍN HOŘICE Dolní Brusnice Bílá Třemešná DVŮR KRÁLOVÉ n. L. Kuks Milovice Sadová HRADEC KRÁLOVÉ Úpice, most II. odboje Úpice, most F. L. Riegra Úpice, Veselka Suchovršice, záv. Suchovršice, Lhotka Trutnov, Bohuslavice, Adamov Trutnov, Bohuslavice Trutnov, Poříčí, rozc. EPO Trutnov, Poříčí,nám. Trutnov, Náchodská Trutnov, Polská Trutnov, aut. nádr. Trutnov, Hor. St. Město, Zel. louka Trutnov, Hor. St. Město, rozc. Babí Mladé Buky, SPŠ a SOU Mladé Buky, Faltisova Mladé Buky, MŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda n. Úpou, aut. st. Svoboda n. Úpou, Maršov I Horní Maršov, most H. Maršov, Temný Důl, Veselý výlet H. Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl Pec p. Sn., Velká Úpa, nám. Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek Pec p. Sn., aut. st. Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek Pec p. Sn., Velká Úpa, nám. Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl H. Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn Horní Malá Úpa, u dolu Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy Upozornění: V případě hezkého počasí a velkého množství turistů může být autobus opožděn. Hinweis: Bei schönem Wetter und vielen Wanderfreudigen hat der Bus mitunter etwas Verspätung. Notice: The bus may be delayed if the weather is good and there are a lot of tourists. Další informace na Náměty, dotazy a připomínky posílejte, prosím na adresu: Themen, Hinweise und Anmerkungen bitte an die folgende Adresse schicken: Your suggestions, inquiries and comments can be sent to: Žacléř, žel. stanice Žacléř, porcelánka Žacléř, nám. Žacléř, Prkenný Důl, rozc. Trutnov, Babí, pevnost Trutnov, Babí. hor. zast. Trutnov, Babí, pož. zbroj. Trutnov, Babí, dol. Zast. Trutnov, Hor. rozc. Babí Trutnov, Hor. St. Město,Texlen Trutnov, Hor. St. Město Zel. louka Trutnov, Hor. St. Město, Pramen Trutnov, Hor. St. Město, Horská Trutnov, Hor. St. Město, Horská, Šestidomí Trutnov, aut. nádr Jede od do ve čtvrtek a sobotu Trasa 5 Pouze pro pěší. Cyklisty z Žacléře prosíme sjet na zastávku Trutnov, Horní Staré Město, rozcestí Babí (viz. trasa 4). Strecke 5 Nur für Fußwanderer. Aus Žacléř kommende Radwanderer bitten wir zur Haltestelle Trutnov, Horní Staré Město, Abzweigung Babí hinunter zu fahren (siehe Strecke 4). Line 5 For walkers only. Cyclists from Žacléř are kindly asked to ride down to the stop at Trutnov, Horní Staré Město, intersection Babí (see Line 4). Hr. Králové, terminál HD 6.35 Sadová Milovice, motorest Hořice, aut. nádr Miletín, nám. Holohlavy 6.23 Jaroměř, Na Špici 6.18 Heřmanice 6.14 Kuks, rozc Kuks Choustníkovo Hradiště 6.09 Dvůr Králové n. L., žel. st. Dvůr Králové n. L., aut. st Dvůr Králové n. L., ZOO Bílá Třemešná Les Království, přehrada Dolní Brusnice Zvičina, Raisova chata Mostek, aut. st Hostinné, aut. st Klášterská Lhota, u mostu Kunčice, u Mejsnarů Vrchlabí, Podhůří obch. stř. Vrchlabí, aut. nádraží Fährt von bis Do und Sa From till Thursday and Saturday Foto: H. Stříbrná Přeprava jízdních kol Fahrradtransport Transport of bicycles Trutnov Jelenia Góra 9.10 Trutnov Jelenia Góra Jede od do v sobotu a neděli. From till Saturday and Sunday. Hostinné Trutnov Hostinné Trutnov Trutnov Svoboda nad Úpou Trutnov Svoboda n. Ú Liberec Kořenov Harrachov Liberec Kořenov 8.03 Harrachov pracovní dny Po Pá Weekday Mon Fri Samstag 6 Samstag Saturday Sobota Neděle a svátek Sonntag, Festtag Sunday, Feast day Denně Täglich Daily Květen, září sobota, neděle, svátky letní prázdniny denně. Mai, September Samstag, Sonntag und an den Feiertagen Sommerferien täglich. May, September Saturday, Sunday, holidays summer holidays: daily. Denně Täglich Daily Viele schöne Erlebnisse beim Kennenlernen des Riesengebirges wünschen Ihnen We wish you enjoyable trips in the Krkonoše Mountains 8 Harrachovský zpravodaj 5/2014 Fi n a n č n ě p o d p o ře n o K rá l ové h ra d e c k ý m a L i b e re c k ý m k r a j e m. TRUTNOV Gentiana, Jilemnice Mostek Zvičina

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová červen 2014 cena 10 Kč Foto: archiv T. Kmochové Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová Tereza Kmochová, studentka oboru Molekulární biologie a biochemie organismů PřF UK, vítězka pěti

Více

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek květen 2015 cena 10 Kč Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek Malé čarodějnice a čarodějové prolétli městem a přiletěli navštívit i městský úřad. Děti zazpívaly a rozdaly přihlížejícím dárečky. Paní starostka

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách květen 2012 cena 10 Kč Foto: archiv školky Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách Mateřská škola Kamínek připravuje pro děti během roku mnoho zajímavých akcí a jednou z nich je i Čarodějnický týden,

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

Školní akademie rodiče nadchla

Školní akademie rodiče nadchla červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý 28. 5. odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli

Více

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným

Více

Sníh přinesl radost i starost

Sníh přinesl radost i starost březen 2012 cena 10 Kč Sníh přinesl radost i starost Zatímco lednové a únorové přívaly sněhu uvítali především návštěvníci horského střediska a děti z Hrarachova, správci komunikací podobnou radost nesdíleli.

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Kraj zrušil harrachovskou střední školu

Kraj zrušil harrachovskou střední školu červenec srpen 2011 cena 10 Kč Vážení čtenáři, stejně jako minulý rok i letos jsme se nakonec rozhodli koncipovat prázdninové vydání Harrachovského zpravodaje jako spojené dvouměsíční číslo pro měsíce

Více

Školní akademie potěšila nejen rodiče

Školní akademie potěšila nejen rodiče červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

města Hrádek nad Nisou.

města Hrádek nad Nisou. ãervenec/srpen 2006 7/8 Víla Nisa pfiivezla do Hrádku své poselství V neděli 25. června dorazila kolem poledního do Hrádku flotila v čele s plavidlem víly Nisy. Ta se na svou pouť vydala už v pátek v Nové

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada

www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2014 Veronika Polešovská, 6.A Blíženci 21. 5. 21. 6. Lidé narození v tomto znamení se vyznačují tím, že často a rychle mění svá rozhodnutí.

Více

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ 2009 září VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ Třináct statečných V červencovém vydání HZ jsme otiskli na titulní straně obrázek s končícími deváťáky, zatímco ti již v tento čas se pomaličku prokousávají povinnostmi

Více

Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008).

Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008). XXXII. ROČNÍK ČERVEN 2009 10 Kč 1 Jilemnické proměny: Dům čp. 89 (1961 / 2008). pepo 2 Výročí pardubicko-liberecké dráhy 1. května uplynulo 150 let od zahájení úplného provozu na důležité železniční spojnici,

Více

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 leden Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda PF 2013 Zprávy z radnice Kronika Školy Dárci krve Lednová výročí Komorní hudba Prezidentské volby Okénko zastupitelů Inzerce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. Restaurace s hotelem na Ještědu www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Červen 2015 Ženy a muži P. Ströhrová 6. A Největší předností některých mužů je jejich žena (G. Sandová) Nepoznal jsem muže, který by miloval

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Březen 2015 František Laňka 6. A Literatura kniha Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník (S. Smiles) Kniha je základem poznání,

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání 2009 březen SOUTĚŽ Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? Milí čtenáři, i v tomto čísle HZ jsme připravili pro vás minisoutěž na téma Znáte svoje město??? Pokud víte, kde přesně se nachází chalupa zachycená

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více