Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993"

Transkript

1 květen 2014 cena 10 Kč Foto: D. Hloušek Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993 Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se před soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harrachov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by takovéto schválení vyplývalo... Kauzou se zabýváme na prvních stranách Zpravodaje

2 ÚVODNÍK Dobrý den, jaro se už naplno ujímá své vlády i u nás v horách. Dovolte mi ohlédnout se za událostmi uplynulého měsíce. Hned zkraje dubna proběhl v hotelu Fit Fun Harrachovský ples. Na pozvání města Harrachova se zúčastnila i početná skupina přátel z partnerské Szklarské Poreby a přes neobvyklý termín plesu dorazila i spousta Harrachováků. K tanci i poslechu všem věkovým kategoriím hrálo Duo VIX z Příchovic. Zábava byla velice příjemná, dobrého jídla a pití dostatek. Děkuji touto cestou panu řediteli Petru Schiefertovi za báječný nápad. Dříve se u nás konalo i pět až šest plesů za sezonu, nyní už tato tradice opadla. Zdá se ale, že nic není ztraceno a jsme svědky zrodu nové plesové tradice v Harrachově. O něco vážnější tón již měla akce následující 8. dubna proběhlo v hotelu Sklář veřejné setkání s občany a zástupci Českého olympijského výboru (přítomni byli pánové J. Kejval, předseda ČOV, P. Graclík, generální sekretář ČOV, L. Sobotka, předseda SL ČR, J. Čeřovský, generální sekretář SL ČR, R. Kumpošt člen vedení ČOV, zástupci architektonické kanceláře SIAL, M. Pieter za Liberecký kraj, a V. Kopal, ředitel SAH, o.p.s.) na téma vybudování Národního olympijského centra v Harrachově. Protože je to záležitost nová, ale dosti zásadní pro rozvoj obce, přišlo více než 100 harrachovských občanů a pokládali dotazy úzce související s tímto tématem. Ze setkání vyplynulo, že by byla škoda, aby v Harrachově Národní olympijské centrum nevzniklo, přesto padly i dotazy na to, zda nedojde k omezení provozu komerčního sjezdového lyžování. Záměru, který může do Harrachova přinést dlouhodobě investice ve výši desítek milionů korun ročně, samozřejmě držíme palce. Do infrastruktury zejména skokanských můstků zřejmě nikdo jiný takovouto investici provést neumí a nemůže. Hned druhý den zastupitelé schválili záměr vystoupení města Harrachova jako zakladatele z KAH o.p.s. a převedení následně práv a povinností zakladatele na Český olympijský výbor, čímž prakticky podpořili vznik Národního olympijského centra v Harrachově. K úspěchu projektu vede ještě mnoho kroků, jedním z prvních je schválení územního plánu. Naším cílem je sladění všech zájmů tak, aby špičkový sport přiváděl do Harrachova investice a pomáhal naše středisko propagovat, ale zároveň aby nedocházelo k omezování možností místních lidí a běžných návštěvníků. 12. dubna proběhl v základní škole Den otevřených dveří. Žáci i učitelé měli perfektně připravený program, paní kuchařky napekly své báječné kynuté koláče, a v toto sobotní dopoledne školu navštívilo nebývalé množství dětí školou povinných i nepovinných, jejich rodičů a prarodičů. Velmi povedená akce, za kterou škole děkuji. Nekonečný soudní spor s J. F. W. Brokers pokračoval dokazováním ze strany města Harrachov, že nikdy nepřevzalo v souvislosti s privatizací majetku Crystalexu žádný závazek, a to ani závazek z úvěrové smlouvy, kterou poskytla v roce 1993 tehdejší Agrobanka Praha, a.s. úvěr státnímu podniku Crystalex. To se nám prokázat podařilo a v pátek 25. dubna vyhlásil Krajský soud v Hradci Králové rozsudek, že naše město nemusí společnosti J. F. World Brokers splatit téměř 100 milionů. Navíc žalobce musí uhradit nám soudní výlohy. Jsme rádi, že se podařilo hrozbu bankrotu odvrátit a těšíme se, že už tato dvacetiletá anabáze skončí. Na závěr mi dovolte popřát vám všem co nejpohodovější prožití května, a to nejen svátečních dnů v počátku měsíce. Ráda bych se s vámi se všemi setkala například na Férové snídani na louce u sv. Ambrože 10. května. Určitě přijďte! Vaše starostka Eva Zbrojová AKTUÁLNÍ TÉMA Zpráva o stavu řízení ve věci žaloby podané společností J.F.World Brokers s.r.o. proti městu Harrachov Jak jsme již oznámili bezprostředně po vyhlášení rozsudku ve věci dne , rozhodl Krajský soud v Hradci Králové ve věci žaloby podané společností J. F. WORLD BROKERS s.r.o. proti městu Harrachov a Ministerstvu financí České republiky tak, že žalobu o zaplacení částky v celkové výši cca 100 milionů korun českých vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítl. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl dále tak, že uložil Ministerstvu financí České republiky, aby společnosti J. F. WORLD BROKERS s.r.o. zaplatilo částku ve výši Kč, která představuje jistinu soudně uplatněné pohledávky. 2 Harrachovský zpravodaj 5/2014

3 AKTUÁLNÍ TÉMA Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se před soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harrachov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by takovéto schválení vyplývalo. V souladu s předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky v této kauze pak nezbylo Krajskému soudu v Hradci Králové nic jiného, než žalobu podanou vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítnout. Protože se celá věc po zrušujícím rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vrátila zpět ke Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně, je proti zamítavému rozhodnutí možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku. Zůstává ovšem otázkou, jak takovéto případné odvolání vůči městu Harrachov může být odůvodněno, když ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je nyní předmětem dokazování pouze otázka odsouhlasení převzetí závazku ze strany zastupitelstva města Harrachov, když je nade všechnu pochybnost jasné, že převzetí závazku z úvěru nebylo v orgánech města Harrachov řádně odsouhlaseno. Mgr. Tomáš Kaplan Foto: D. Hloušek Výdaje v souvislosti s výše uvedenou kauzou z materiálů účtárny: soudní poplatek dle pokynu AK Rychetský, Hlaváček Krampera ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Vašíček - právní zastoupení ,40 Kč JUDr. Staňková - právní zastoupení ,00 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,00 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - dva úkony v této věci ,60 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,40 Kč Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci ,40 Kč ,80 Kč V tabulce není započítána pohledávka 7 milionů korun za zastupování v kauze Mgr. Tomášem Vašíčkem, který částku nárokoval na základě uzavřené smlouvy s minulým vedením města v roce Svoji pohledávku přeprodal Tomáš Vašíček zahraniční firmě Auditas S.A. 1, rue Goethe, L 1637 Luxembourg, jednatelé: Michael Wittmann a Marc Schintgen. V Harrachově dne Vypracovala: Coufalová Z fotbalisty advokátem Tomáš Kaplan je rodilý Pražan. Vystudoval gymnázium a následně Právnickou fakultu v Praze, po dokončení školy se začal věnovat advokacii. Advokátem zapsaným v České advokátní komoře je od roku Do té doby se věnoval práci advokáta sólově, později spolu s kolegou založil advokátní kancelář. Společně poskytují právní služby jednotlivcům, firmám, městům a obcím v plném rozsahu. Od malička se také věnoval fotbalu, byl profesionálním hráčem pražské Slavie, za jejíž rezervu hrál druhou ligu. Jak jste si vybral své povolání? Od malička mě velmi zajímala historie a politika. Lákala mě žurnalistika. Na gymnáziu jsem se přihlásil na politologii, na práva a na fakultu sociálních věd. Shodou okolností jsem se dostal na všechny školy. Studovat jsem začal práva a sociální vědy. Po půl roce souběžného studia a trénování jsem si uvědomil, že vše nelze zvládnout, a že chci být právník, který má uplatnění v různých oblastech. Po třech letech jsem se pak rozhodl jít na advokacii. Byl jste fotbalista, proč jste skončil s kariérou? Od dětství jsem měl sen být profesionálním fotbalistou, tím jsem i byl, ale hrál jsem jen druhou ligu. Ve třiadvaceti letech jsem se rozhodoval, zda se budu plně věnovat jenom fotbalu nebo advokacii. Kdybych byl Pele nebo Láďa Cicer, se kterým jsem hrával, asi bych zůstal u kopané. Ale tak výrazný talent jsem nebyl, a proto vyhrála advokacie. Sportu jsem zůstal věrný, ale pouze rekreačně, pětkrát týdně hraji tenis, chodím běhat a věnuji se i cyklistice. Vítr vás nakonec zavál do Harrachova, jak se to stalo? Znám Harrachov dlouhá léta, poměrně dlouho sem jezdím, mám ho rád. Když bylo vyhlášeno výběrové řízení, přihlásili jsme se, i proto, že vzhledem k vazbě na Harrachov jsem kauzu J. F. Brokers sledoval a měl jsem zájem Harrachov zastupovat a pomoci mu. 5/2014 Harrachovský zpravodaj 3

4 AKTUÁLNÍ TÉMA Naše kancelář se specializuje na zastupování měst a obcí a mnohokrát jsme zastupovali hlavní město Prahu. I proto jsme se přihlásili. Kam byste tuto kauzu ve své advokátní činnosti zařadil? Určitě mezi ty nejdůležitější. V současné době je to jeden z našich nejvýraznějších úspěchů. Ale co je podstatnější, že jsme se vydali správným směrem, osvobodit Harrachov od nesmyslného dluhu, který mu nenáleží. To je mnohem významnější, než můj osobní úspěch. Je to zatím váš největší úspěch? Abych byl upřímný, patří mezi ty největší. Měli jsme řadu kauz, Harrachov patří mezi ty nejvíce medializované. Mezi další velké kauzy, kterým nyní média věnují pozornost, jsou dotace a dotační politika. To je nyní akce číslo jedna. Zastupujeme fyziologický ústav při akademii věd a podávali jsme podnět k prošetření dotací. Pokud se nám to podaří, můžeme změnit dotační politiku v rámci České republiky. Máte svůj advokátní sen? Reálně ne. Myslím, že své sny jsem si splnil právě tím, že se věnuji advokacii. Co se týká třeba celebrit, řadu z nich jsem již zastupoval, za všechny např. Chantal Pulen při rozvodu s Bolkem Polívkou. Pokud bych přeci jen mohl snít, přál bych si, aby tato kauza v Harrachově a nynější rozsudek byl pravomocný a letitý spor skončil vítězstvím Harrachova. (end) AKTUÁLNĚ Z diáře starostky města v Rokytnici nad Jizerou byla starostka města přát seniorům k narozeninám se konalo jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem účast na Harrachovském plese se uskutečnilo jednání s ředitelem KRNAP Janem Hřebačkou proběhlo veřejné setkání s občany na téma Olympijské centrum v Harrachově účast na zasedání zastupitelstva města osobní účast na dalším jednání soudu v Hradci Králové v kauze J. F. World Brokers s.r.o přednášela na konferenci v Jelení Hoře na téma: Význam sportovních událostí pro region prohlídka školy a programu žáků v rámci dne otevřených dveří základní školy na městě proběhl účetní audit s kladným výsledkem jednání se zástupci sdružení cestovního ruchu Harrachov rozhovor pro rádio RCL účast na zasedání zastupitelstva města konference vypracování schématu záchranných činností v Polsko-české příhraniční oblasti vyslechnutí rozsudku soudu v Hradci Králové v kauze J. F. World Brokers s.r.o. soud v Hradci Králové jednání s architektem na téma stavební úpravy základní školy setkání se zástupci úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, účast na ORP Tanvald a setkání s občany, na kterém byli informováni o kladném rozsudku soudu ve věci J. F. World Brokers s.r.o se konalo jednání se zástupci fy Europartner. Kompostéry město vydalo žadatelům Město Harrachov, které je součástí Mikroregionu Tanvaldsko, obdrželo dotaci na základě žádosti z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí na projekt Vybudování systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska. Cílem je snížit podíl kompostovatelných složek v komunálním odpadu a pomocí kompostérů a třídění ji následně využít na zahradách, tedy v místě, odkud kompostovatelný odpad pochází, říká starostka města Harrachov Eva Zbrojová. V Harrachově jsou kompostéry zdarma zapůjčovány pětadvaceti domácnostem na základě Smlouvy o zapůjčení. Zájemci byli vybráni na základě přihlášek, které si podali v listopadu loňského roku. 4 Harrachovský zpravodaj 5/2014 Čarodějnický den v MŠ Kamínek Ve středu 30. dubna se všechny děti i paní učitelky sešly v přestrojení za čarodějnice, čaroděje, ježibaby a kouzelníky. Společně si pak užili Čarodějnický den. Od rána se zpívalo, tancovalo, hrály se různé hry a hned po svačince se všichni vydali na průvod městem. Nejdříve jsme pozdravili paní ředitelku, paní učitelky a děti v základní škole, zazpívali jsme jim písničku a předali symbolického pavouka. Další zastávka byla na městském úřadu. Zde paní starostka dala dětem různé sladkosti a vlastnoručně upečené pařátky s mandlí. Po předání pavouků a zazpívání čarodějnické hymny jsme byli pozvání na malé občerstvení do restaurace My Piknik (děkujeme Landovým). Zpátky jsme se vraceli přes Kaml, kde si čarodějnice a čarodějové zalétali na koštěti. Počasí nám přálo a čarodějnický den se nám krásně vydařil. Učitelky z MŠ Kamínek Fotografie z čarodějnického dne najdete na poslední straně Foto: archiv MŠ

5 AKTUÁLNĚ Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května Máme stromy od Čmeláka Díky zapojení se do projektu Krajinné struktury v česko- -saském příhraničí přes Společnost přátel přírody, o.s. Čmeláka, je Harrachov od 16. dubna bohatší o 13 již vzrostlých stromů, a to konkrétně javorů a jilmů. Radou města Harrachova byla k výsadbě stromů doporučena tato místa: u budovy harrachovské ZŠ, v parku u Kosů, ale nakonec nám pár stromů zbylo i k prameni sv. Jana a k budově harrachovského MěÚ. Zapojení se do tohoto projektu má dvě významná poslání prvním je důležitá a nezastupitelná funkce stromů v krajině a druhým, že již při samotné výsadbě stromů, kam Fotografie z výsadby stromů najdete na poslední straně Foto: H. Stříbrná byly zapojeny i děti z naší ZŠ, je vytvoření si pozitivního vztahu ke dřevinám a uvědomit si tak, že i stromy jsou živé bytosti, které reagují na každičkou změnu v jejich prostředí, a proto je nutná jejich ochrana a péče. Ráda bych tímto poděkovala paní ředitelce ZŠ Heleně Stříbrné, panu učiteli Ivanu Bohatému, našim harrachovským šesťákům a samozřejmě i partě z městské údržby, kteří se opět postarali o bezchybný průběh celé akce. Díky vám všem. Budu doufat, že nám naše nové přírůstky budou potěchou nejen pro oči. Za město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu v pátek 23. května 2014 od do hodin v sobotu 24. května 2014 od do hodin Město Harrachov má stanoven jeden volební okrsek. Volební místnost bude v budově Městského úřadu, 1. patro, čp. 150, Harrachov. Telefonní kontakt Informace o voličských průkazech: Volič (státní občan ČR s trvalým pobytem v Harrachově, i občan jiného členského státu EU zapsaný v seznamu voličů pro volby do EP) může požádat Městský úřad Harrachov o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb tj. do hodin čtvrtka Městskému úřadu Harrachov. Ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku. Pokud se žadatel dostaví osobně k sepsání žádosti na městský úřad není třeba na žádost o vydání voličského průkazu úředního ověření. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i prostřednictvím datové schránky fyzické osoby-žadatele o vydání voličského průkazu, má-li ji zřízenou. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Městský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve předá voličský průkaz osobně voliči předá voličský průkaz osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle KRÁTKÉ ZPRÁVY A v čem spočívá taková férová snídaně? Konkrétně v Harrachově můžete posedět a posnídat s přáteli na naší harrachovské Včelí naučné stezce, kde k tomuto účelu od 10 hodin poslouží louka u patrona včelařů sv. Ambrože, který se nachází na nejvyšším bodě stezky, a dopřát si tak i krásného výhledu na údolí Rýžoviště za příjemného včelího bzukotu. A v případě nepřejícího počasí se piknik uskuteční pod deštníky ve skiareálu Šaldoland, který se nachází v bezprostřední blízkosti Včelí naučné stezky. S sebou si tedy nezapomeňte přibalit nejen deku a snídani v podobě férových výrobků či vlastnoručně upečené dobroty z férových či regionálních surovin, ale i milou společnost a uvidíte, že den započatý takto příjemným způsobem bude hnedka krásnější a veselejší. A pokud se zadaří, budete moci ochutnat i první letošní harrachovský med! A co se vlastně skrývá pod slovíčky fair trade? Fair trade je spravedlivý obchod, kde jsou pro výrobce např. z rozvojových zemí Afriky, Asie či Latinské Ameriky nastaveny férové obchodní podmínky, které jim pomáhají vymanit se z chudoby a žít tak důstojným životem. Takže nákupem těchto výrobků vyjádříte solidaritu a úctu k jejich práci a výsledkům jejich práce, což mohou být produkty v podobě např. kávy, čokolády, ovoce, čajů, bavlny atd. Fair trade výrobky poznáte snadno díky ochranné modrozelené známce na obalu, stačí se jen pozorně dívat, určitě ji nepřehlédnete. Nakoupit je můžete např. v drogeriích DM, Kauflandu, Intersparu, v obchodech Marks & Spencer nebo v obchodech zaměřených na zdravou výživu. Bližší informace k pojmu fair trade naleznete 10. května 2014 na Včelí naučné stezce, kde budou rozmístěny informační cedulky. S případnými férově snídajícími se budu těšit na viděnou. Za včelí stezku a město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu Férová snídaně v Harrachově Harrachov se v letošním roce zapojil do piknikového happeningu na podporu fair trade, který se koná při příležitosti Světového dne pro fair trade. 5/2014 Harrachovský zpravodaj 5

6 ŽIVOT VE MĚSTĚ V Harrachově se opět natáčely Cyklotoulky I v letošním roce se bude Harrachov prezentovat jako místo, kde se dá strávit parádní dovolená nikoliv jen v zimě, ale že je to místo, které svými půvaby hýří takřka v každém ročním období. To bude divákům ukázáno právě prostřednictvím pořadu České televize Cyklotoulky. Zatímco v loňském roce jsme jeli napůl se Smržovkou, v tomto roce jsme využili nabídky Albrechtic v Jizerských horách. Tudíž byla trasa naplánována tak, aby na místa určení logicky navazovala a zároveň ukázala ta nejkrásnější místa a zákoutí, tzn., že jsme jeli přes tzv. Starou celní cestu, Jakuszyce, Orle, Jizerku a poté přes protrženou přehradu do Albrechtic, kde jsme navštívili výrobnu dřevěných hraček firmy Detoa. Konkrétně v Harrachově jsme názorně předvedli, jak si ušetřit síly díky možnosti přepravy kol zdarma na Čertovu horu, seznámili jsme diváky s krásnými panoramaty z vrcholu Čertovy hory a pochlubili se naší harrachovskou Raketou rychlosjezdařem Radkem Čermákem, který před nedávnem ve francouzském Varsu překonal český rekord v rychlostním lyžování, kdy dosáhl rychlosti 242,751 km/h. A Radek i přesto, že ho v den natáčení trápila horečka, neváhal a předvedl ve své rychlosjezdařské kombinéze sjezd na kole z dojezdu mamutího můstku, a to hned dvakrát. Cyklo výprava poté pokračovala Huťským koutem k Huťskému rybníku, ze kterého byl náš televizní doprovod ve složení moderátora pořadu Standy Bartůška a kameramana Petra Válka zcela okouzlen. A dále jsme už frčeli směrem k našim polským sousedům. Vzhledem k poměrně vydařenému počasí vládla po celou dobu natáčení pohodová nálada, kterou navíc oproti loňskému natáčení zpestřily tři pády a téměř na konci natáčení přetržený řetěz kola. Zatímco já a můj jilemnický kolega a kamarád Petr Kosina jsme si namleli skoro na začátku natáčení při sjezdu Čertovy hory po červené sjezdovce, tak má kamarádka Soňa Klikarová, která na natáčení reprezentovala harrachovský Sportovní areál, absolvovala mokrý pád při přejíždění lávky přes potok u protržené přehrady. No a Standa Bartůšek sice seděl na kole jako přibitý, ale ani jeho smůla neminula na Jizerce se mu přetrhl řetěz, takže natáčení se díky nutné opravě nečekaně protáhlo. Ale když máte kolem sebe partu fajn lidí, tak nějaké to zdržení přeci vůbec nevadí. Veliké poděkování patří: Oldovi Jakubcovi za úvodní slovo, Radku Stehlíkovi za ochotu a trpělivost při převozu celého týmu a kol, SKP Harrachov za zapůjčení auta, Soně Klikarové a Petrovi Kosinovi za opětovný cyklo doprovod při natáčení, Sportovnímu areálu Harrachov, Radku Čermákovi, Jaroslavu Zemanovi a Stanislawu Kornafelovi z chaty Orle. Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu Cyklotoulky se budou vysílat v následujících dnech a časech: Premiéra: ČT sport pátek Opakování: ČT sport pondělí ČT sport úterý ČT sport čtvrtek po půlnoci Harrachovský zpravodaj 5/2014

7 POZVÁNKA INZERCE Posloucháte rádi ČRo Sever a chcete patřit do naší rozhlasové rodiny? Pokud ano, právě pro vás je určen nově vzniklý Klub přátel Českého rozhlasu Sever! Klub Českého rozhlasu Sever je určen všem z vás, kteří se aktivně zajímáte o vysílání naší stanice, jste ochotni sdělovat své názory a ovlivňovat přímo náš program. To ale není všechno klub se rovněž stane místem osobního setkávání lidí, kteří se znají pouze z vysílání a posílají si vzkazy na dálku např. prostřednictvím Písniček na přání. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL ČRO SEVER: akce a výlety s občerstvením, pravidelné informace o novinkách z rozhlasu osobní setkání s ředitelem stanice a oblíbenými moderátory možnost zkusit si vysílat Písničky na přání s Mirkem Tartárkem sleva na vstupném na sportovní a kulturní akce partnerů ČRo Sever vstupní dárek pro každého člena klubu soutěž členů klubu o zahraniční zájezd! REGISTRACE JE SNADNÁ! Vyplněný dotazník pošlete prosím zpět na adresu Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem. Jméno Příjmení Doručovací adresa Nalaďte si nás Liberec 91,3 FM, Jablonec a okolí 102,3 FM, Tanvald, Desná, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant v Čechách 97,4 FM, Novoborsko 88,8 FM 5/2014 Harrachovský zpravodaj 7

8 KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY TOURISTISCHE BUSLINIEN IM RIESENGEBIRGE TOURIST LINES IN THE KRKONOŠE MTS Královec U borovice 670 Informační středisko Správy Krkonošského národního parku Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration Turistické informační centrum Tourist Information Centre Tourist Information Centre Poříčí Lanová dráha Seilbahn Cableway Suchovršice Železnice Eisenbahn Railway Hraniční přechod Grenzübergang Border crossing ÚPICE Hraniční přechod pro pěší Für Fußgänger For pedestrians Klášterská Lhota Radiostop zastávky v Kořenově Harrachov, aut. nádr. Harrachov, centrum Harrachov, sklárna Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě Kořenov, odb. Kořenov, Martinské údolí Kořenov, žel. st. Kořenov, Martinské údolí Kořenov, odb. Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě Rokytnice n. Jiz., Vilémov Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů Rokytnice n. Jiz., náměstí Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek Vítkovice, kostel Vítkovice, hotel Praha Vítkovice, škola Jilemnice, Hrabačov, křižovatka Benecko, Štěp. Lhota, Prachovice Benecko, Skalka Benecko, Hotel Kubát Vrchlabí, Tesla Vrchlabí, autobusové nádraží Lánov, křižovatka Černý Důl, Čistá, křiž. Rudník, pošta Rudník, Javorník, rozc. Mladé Buky, rozc. Svoboda n. Úpou, aut. st. Svoboda n. Úpou, nám. Janské Lázně, kolonáda Svoboda n. Úpou, nám. Svoboda n. Úpou, Maršov I Horní Maršov, most Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí Pec p. Sněžkou, aut. stanice Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy Radiostop die Haltestellen jsou obsluhovány poptávkově. Pro nástup in Kořenov sind so genannte volejte 30 min. před příjezdem autobusu Bedarfshaltestellen. Zum Einstieg 30 na Minuten vor der Busankunft einfach die Nummer anrufen Jilemnice, autobusové nádraží Jilemnice, Hrabačov Jilemnice, Hrabačov, křižovatka Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec Vítkovice, SEBA Vítkovice, škola Vítkovice, hotel Praha Vítkovice, myslivna Vítkovice, hotel Skála Vítkovice, Dolní Mísečky Vítkovice, Horní Mísečky Jede od do Fährt von bis From till (Špindlerova b.) a zpět Vrchlabí, aut. nádraží 9.00 Vrchlabí, náměstí 8.54 Vrchlabí, pošta Vrchlabí, rozc. Strážné 8.50 Vrchlabí, Herlíkovice 8.47 Šp. Mlýn, Volský Důl 8.44 Šp. Mlýn, Bártlova lávka 8.42 Šp. Mlýn, Michlův Mlýn 8.39 Šp. Mlýn, Labská 8.37 Šp. Mlýn, aut. st Šp. Mlýn, u hřiště Šp. Mlýn, Dívčí lávky Šp. Mlýn, Medvědí kol., rozc Šp. Mlýn, Davidova b., rozc Šp. Mlýn, Jelení boudy, rozc Šp. Mlýn, Malý Šišák Šp. Mlýn, Špindlerovka Pouze pro pěší Nur fürfußgänger For walkers only jede od denně von täglich from daily Radiostop busstops in Kořenov are serviced on demand only. For boarding, call at least 30 minutes before the bus arrival. V červnu jede každou So a Ne, v červenci a srpnu denně, v září Čt, So a Ne a svátek. Fährt im Juni jeden Sa und So,im Juli und August täglich, im September Do, Sa So und Feiertag. Goes every Saturday and Sunday in June, daily in July and August. In September every Thursday, Saturday, Sunday and feast. Všechny autobusy (kromě trasy 5) jsou vybaveny na přepravu minimálně 15 kol. V přestupových místech na sebe ranní spoje čekají maximálně 15 minut. An den Umsteigeknoten warten die Morgenbusse höchstens 15 Minuten aufeinander. The morning buses wait at bus stop for next buses maximum 15 minutes. Alle Busse (ohne Strecke 5) sind zum Transport von mindestens 15 Rädern ausgerüstet. 6 Each bus (except line 5) can take at least 15 bicycles. Regionální turistické informační centrum Krkonoše Krkonošská 8, Vrchlabí Tel.: +420/ pracovní dny Po Pá An Werktagen (Mo-Fr) Weekday Mon Fri Sobota Samstag Saturday Neděle a svátek Sonntag und an den Feiertagen Sunday, public holidays MILETÍN HOŘICE Dolní Brusnice Bílá Třemešná DVŮR KRÁLOVÉ n. L. Kuks Milovice Sadová HRADEC KRÁLOVÉ Úpice, most II. odboje Úpice, most F. L. Riegra Úpice, Veselka Suchovršice, záv. Suchovršice, Lhotka Trutnov, Bohuslavice, Adamov Trutnov, Bohuslavice Trutnov, Poříčí, rozc. EPO Trutnov, Poříčí,nám. Trutnov, Náchodská Trutnov, Polská Trutnov, aut. nádr. Trutnov, Hor. St. Město, Zel. louka Trutnov, Hor. St. Město, rozc. Babí Mladé Buky, SPŠ a SOU Mladé Buky, Faltisova Mladé Buky, MŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda n. Úpou, aut. st. Svoboda n. Úpou, Maršov I Horní Maršov, most H. Maršov, Temný Důl, Veselý výlet H. Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl Pec p. Sn., Velká Úpa, nám. Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek Pec p. Sn., aut. st. Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek Pec p. Sn., Velká Úpa, nám. Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl H. Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn Horní Malá Úpa, u dolu Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy Upozornění: V případě hezkého počasí a velkého množství turistů může být autobus opožděn. Hinweis: Bei schönem Wetter und vielen Wanderfreudigen hat der Bus mitunter etwas Verspätung. Notice: The bus may be delayed if the weather is good and there are a lot of tourists. Další informace na Náměty, dotazy a připomínky posílejte, prosím na adresu: Themen, Hinweise und Anmerkungen bitte an die folgende Adresse schicken: Your suggestions, inquiries and comments can be sent to: Žacléř, žel. stanice Žacléř, porcelánka Žacléř, nám. Žacléř, Prkenný Důl, rozc. Trutnov, Babí, pevnost Trutnov, Babí. hor. zast. Trutnov, Babí, pož. zbroj. Trutnov, Babí, dol. Zast. Trutnov, Hor. rozc. Babí Trutnov, Hor. St. Město,Texlen Trutnov, Hor. St. Město Zel. louka Trutnov, Hor. St. Město, Pramen Trutnov, Hor. St. Město, Horská Trutnov, Hor. St. Město, Horská, Šestidomí Trutnov, aut. nádr Jede od do ve čtvrtek a sobotu Trasa 5 Pouze pro pěší. Cyklisty z Žacléře prosíme sjet na zastávku Trutnov, Horní Staré Město, rozcestí Babí (viz. trasa 4). Strecke 5 Nur für Fußwanderer. Aus Žacléř kommende Radwanderer bitten wir zur Haltestelle Trutnov, Horní Staré Město, Abzweigung Babí hinunter zu fahren (siehe Strecke 4). Line 5 For walkers only. Cyclists from Žacléř are kindly asked to ride down to the stop at Trutnov, Horní Staré Město, intersection Babí (see Line 4). Hr. Králové, terminál HD 6.35 Sadová Milovice, motorest Hořice, aut. nádr Miletín, nám. Holohlavy 6.23 Jaroměř, Na Špici 6.18 Heřmanice 6.14 Kuks, rozc Kuks Choustníkovo Hradiště 6.09 Dvůr Králové n. L., žel. st. Dvůr Králové n. L., aut. st Dvůr Králové n. L., ZOO Bílá Třemešná Les Království, přehrada Dolní Brusnice Zvičina, Raisova chata Mostek, aut. st Hostinné, aut. st Klášterská Lhota, u mostu Kunčice, u Mejsnarů Vrchlabí, Podhůří obch. stř. Vrchlabí, aut. nádraží Fährt von bis Do und Sa From till Thursday and Saturday Foto: H. Stříbrná Přeprava jízdních kol Fahrradtransport Transport of bicycles Trutnov Jelenia Góra 9.10 Trutnov Jelenia Góra Jede od do v sobotu a neděli. From till Saturday and Sunday. Hostinné Trutnov Hostinné Trutnov Trutnov Svoboda nad Úpou Trutnov Svoboda n. Ú Liberec Kořenov Harrachov Liberec Kořenov 8.03 Harrachov pracovní dny Po Pá Weekday Mon Fri Samstag 6 Samstag Saturday Sobota Neděle a svátek Sonntag, Festtag Sunday, Feast day Denně Täglich Daily Květen, září sobota, neděle, svátky letní prázdniny denně. Mai, September Samstag, Sonntag und an den Feiertagen Sommerferien täglich. May, September Saturday, Sunday, holidays summer holidays: daily. Denně Täglich Daily Viele schöne Erlebnisse beim Kennenlernen des Riesengebirges wünschen Ihnen We wish you enjoyable trips in the Krkonoše Mountains 8 Harrachovský zpravodaj 5/2014 Fi n a n č n ě p o d p o ře n o K rá l ové h ra d e c k ý m a L i b e re c k ý m k r a j e m. TRUTNOV Gentiana, Jilemnice Mostek Zvičina

9 Dělám to jak nejlíp to jde V pátek 23. května k nám do Harrachova po turné v USA zavítá Vašek Havelka s jeho kapelou Please The Trees, kterého zde jistě všichni znáte buď osobně (celé své mládí zde žil), nebo například z jeho koncertů ve zdejším kině. Rozhovor před jeho návratem do města, ve kterém strávil mnoho let, s ním vedl Petr Bůžek. OSOBNOST Václave, hned v úvodu našeho rozhovoru se čtenářům harrachovských novin rád přiznám, že jsi to byl právě ty, který mně pomohl otevřít dveře do světa progresivní rockové hudby. Jak vzpomínáš na mládí strávené v Harrachově na hotelu Silent a na naše výlety za kulturními zážitky? Neměnil bych a považuji za štěstí, že jsem měl možnost, díky rodičům, v takových podmínkách vyrůstat. Život v Krkonoších jsme začínali půl rokem stráveným v maringotce na Benecku než se dostavěl první hotel, kde naši měli začít pracovat. Pro sedmiletého kluka si neumím představit nic víc romantického. Skoro deset let jsme kočovali z hotelu na hotel než jsme se usadili v Harrachově. Taky jsem měl štěstí na chápající učitele, hlavně třídní na střední škole paní Staňkovou, která mě pouštěla na koncerty do Prahy místo odpoledního vyučování. Školu jsem protrpěl. Nebylo to nic pro mě. Šel jsem tam prakticky proto, že jsem byl líný dojíždět jinam. Předměty jsem doslova pročetl pod lavicí. Měl jsem jasno co chci dělat už tehdy. Zásadní bylo přátelství s Jindrou Hanzlíčkem, který svého času v Harrachově vedl kino, což byla, řekl bych, zlatá éra kulturního dění v Harrachově. Začal jsem mu zapáleně pomáhat. Vedl mě a zasvěcoval. Ve stejnou dobu vedla kino v Desné rodina Tombova. Začaly se pořádat koncerty, výstavy, čtení poezie. Celé dění bylo pro mě zásadní a směřovalo mě dál. Máš také ten pocit, že dřív měli lidé na kulturu ve svém volnu víc času a možná se uměli i víc bavit, než v dnešní hektické době? Myslím, že měli jen větší hlad obecně po nedostupných věcech, což změnil internet. Lidé ztratili smysl pro kontext. Pateticky hltají informace, jsou dezorientovaní. Všechno, myslí si, že je maximálně dva clicky na dosah. Živý koncert je a vždycky bude nenahraditelný, stejně tak jako poslech hudby z LP desky. Technologická dokonalost nedělá z písně dobrou píseň a z filmu dobrý film. Internet devalvoval na nulu hodnotu kultury, hudby, umění obecně. Lidé mají pocit, že všecko je zadarmo. Pokud pak sami tvoří, mají pocit, že stačí talent. Je to přesně naopak. Mají pocit, že když něco dělají, že za to musí dostat zaplaceno atd. To je nesmysl. Mně prakticky všecko od začátku usnadňuje jasné vědomí toho, jak se věci mají, a proč je dělám. Od začátku je to pro mě potřeba konkrétně tohle dělat, jak to dělám, baví mě to, naplňuje. Je mi jedno co si kdo myslí, co se kolem děje. Za všecko nesu jenom svoji odpovědnost. Nezajímá mě sláva. Nečekám, že za mě někdo něco udělá. Nikdy jsme neměli žádné managery, agenty. Cítím odpovědnost k věcem a lidem, kteří mě inspirují a se kterými pracuji. Dělám to jak nejlépe to jde. Nikdo na tebe nikde nečeká. Nezáleží na tom co máš, ale na tom, co s tím uděláš. Lidé mají tendenci neustále si stěžovat, místo aby se soustředili na sebe. Všechno chtějí hned. Mě naplňuje cesta. Mám svůj čas. Vím, že jsi v této zvláštní zimní sezoně navštívil s celou rodinou Harrachov. Jak jste si užili pobyt na čerstvém Foto: Bet Orten vzduchu, lyžování a vše další? Jsou to pro nás výjimečné momenty. Najít termín, kdy máme společně volno. O to víc si to ale pak užíváme. Jsem rád, když se poštěstí vidět kluky ze školy, Marušku Harcubovou, u které jsem jako asistent strávil civilní službu. Ani toho roku a půl nelituji a byl pro mě čas důležitý na cestě k seberealizaci. Jsem také rád, že jsem s někým jako je Maruška mohl strávit čas v tom nejlepším slova smyslu. Nalyžoval jsem se až až, když jsem žil na horách. Výjezdy si v tomhle ohledu užívá manželka. Mně stačí s našimi kluky blbnout pod kopcem nebo s nimi jít do lyžařské školy. Jak vnímáš současnou podobu Harrachova? Moc do toho, co se děje, nevidím. Čerťák se zalesňuje, z toho mám radost. Komerční stránka věcí šla nějak tak vždycky kolem mě. Centrum je mix čínsko světskýho tržiště. Co tě jako první napadne, když uvidíš zdejší budovu ZŠ? Vzpomínám na kamrlík v přízemí u vchodu do tělocvičny, kde jsem, mezi hodinami vyučování Marušky, loudil první tóny z kytary půjčené právě od Jindry, četl a psal texty. V tělocvičně jsem pak nahrával první demáče na diktafon. Ke kazetám jsem dělal obaly 5/2014 Harrachovský zpravodaj 9

10 OSOBNOST a nadšeně je pak rozesílal poštou vydavatelstvím a kamarádům, které jsem měl rád. Dnes se tomu musím smát. Jestli se nemýlím, tak v této budově, přesněji v knihovně, proběhla i jedna z prvních vernisáži tvých obrazů. Věnuješ se ještě malování? Myslím, že první vernisáž byla v kině. V kině v Desné pak druhá už s koncertem. Před tím, než jsem se chopil kytary sám, zpíval jsem v kapele Last Exit s kluky z učňáku. Koncerty v kině byly parádní. Hlavně jeden byl povedenej, když jsem po prvních pár tónech přeseknul kabel mikrofonu stojanem. Kamarád Honza Zelenka, se kterým jsem byl později v kapele, ale pohotově přiběhl s pájkou a jelo se dál. Na malování už není několik let čas. Jenom když řeším obaly desek občas něco udělám. Musím také prozradit, že v úspěšném českém filmu Revival ztvárnil jednu z hlavních rolí i děda tvých dětí - pan Krobot. Hraje v něm kytaristu kdysi slavné rockové kapely. Prozraď mi, jestli za tebou přišel, abys mu poradil, jak elektrickou kytaru správně držet, jak se na pódiu správně rockově tvářit, nebo to prostě dal díky svému hereckému talentu jen tak mimochodem? Míra hrát umí. Nekonzultovali jsme nic. Na vejšce hrál v kapele na kytaru. Má bezvadnej styl, máme rádi stejnou muziku. Několikrát jsme spolupracovali, když jsem dělal hudbu pro jeho představení v Dejvickém divadle. Nedávno se vaše kapela vrátila z delšího turné po USA. Jak ho s odstupem času hodnotíš, co vás nejvíc překvapilo a jak místní publikum reagovalo? Bylo to naše třetí turné, nejintenzivnější. Odehráli jsme dvaadvacet koncertů během tří týdnů. Najeli kolem deseti tisíc kilometrů. Nahráli jsme další, čtvrtou desku v Detroitu a New Yorku. Celý výlet reflektoval stávající stav kapely, intuitivní přístup bez kompromisů. Máme z toho skvělý pocit a otevřelo nám to další dveře, určitě se tam budeme vracet, pracujeme na vydání desky tam. Jak jsem už říkal, vše si děláme sami. Celé jsem to organizoval, něco kolem devíti měsíců, na základě kontaktů, které mám díky spolupráci s americkými kapelami tady. Mimo pořádání koncertů jezdím s kapelami jako tour manager a řidič po Evropě. 10 Harrachovský zpravodaj 5/2014 S tím asi souvisí i zmínka, že vaše kapela v roce 2012 obdržela hudební cenu Anděl v kategorii alternativní hudba. Změnilo toto ocenění něco zásadně ve vašem životě? Nezměnilo. My s nikým nesoutěžíme. Ale z ocenění máme přirozeně radost. Při brouzdání po internetu jsem narazil i na Please The Trees Project, prozraď nám o něm trochu víc. Je pro nás důležité jít za hranice hudby a poukázat, v jakém kontextu se kapela pohybuje, co reprezentuje. Když dnes někde hrajeme, domlouváme se dopředu s pořadatelem, zda tam můžeme také vysadit strom. Jde nám o to posvětit tímto aktem vztah kapely s fanoušky, a tím místem. Fotky vysazených stromů zanášíme do Foto: Bet Orten Foto: Bet Orten mapky na internetu. Projekt jsme začali někdy v roce 2010 s kamarádem Johnem Reynoldsem v New Yorku. John je zahradník a muzikolog. Sám potají po New Yorku vysazuje stromy a podnítil k tomu i nás, abychom tak abstraktně naplňovali název kapely. Plánujete při brzké návštěvě Harrachova také vysadit nějaký strom? Rádi bychom. Tímto se nám naskýtá možnost čtenáře pozvat na váš koncert v Harrachově, který je plánovaný v pátek 23. května 2014, v restauraci Varšavjanka. Jak se na hraní v Krkonoších těšíš, a koho bys rád na koncertě potkal? Jelikož je to první koncert po více než deseti letech, těším se moc. Doufám, že je to příležitost vidět lidi, se kterými jsem se tak dlouho neviděl. Nakonec nám prosím prozraď, co chystáš v nejbližší budoucnosti za projekty? Právě jsem jeden dokončil s anglickým hudebníkem Davidem Boulterem z kapely Tindersticks soundtrack k filmu režiséra Radima Špačka a scénáristy Ondřeje Štindla s názvem Místa, který bude mít premiéru na podzim. V květnu vychází pětiskladbové ep mého nového projektu Were Mute, který mám s angličanem Carlem Warwickem. Na podzim ještě chystám vydání sólové desky. Mezi tím budeme míchat novou desku Please The Trees a dále koncertovat. Petr Bůžek

11 Užil jsem si to famózně, jásal Čermák po rekordu v rychlostním lyžování Strmý svah ve francouzském Varsu zažil den rekordů. Ital Simone Origone po osmi letech vylepšil světové maximum v rychlostním lyžování na 252,454 km/h a Radek Čermák znovu posunul hodnotu českého rekordu. Sjezdaři z Harrachova naměřili 242,751 km/h. Třiatřicetiletý Čermák zlepšil vlastní český rekord už v neděli z 237,697 km/h na 237,938 a doufal, že dokáže jet přes 240. To se mu podařilo v ideálních podmínkách na sjezdovce Chabriéres. INZERCE ZE SPORTU Bomba! Byl to strašný sešup, popisoval Čermák. Zvedl jsem rekord opticky o málo, ale je to obrovský rozdíl. Slyšel jsem hučení, tělo mi to tlačilo dozadu a i brzdění bylo obtížnější, ale užil jsem si to famózně. Bývalý sjezdař a skikrosař Čermák se vrhl na rychlostní lyžování před pěti lety. Stalo se mi drogou, tvrdí. Nejprve překonal otcův rodinný rekord (166 km/h), dlouholeté české maximum Petra Kakeše 223,325 km/h z Albertville 1992 pokořil loni v lednu rychlostí 230,71 km/h a v dubnu se zlepšil na 237,697 km/h. Letos v lednu ladil ideální postoj v aerodynamickém tunelu. Vylepšil lyže, hůlky a další nezbytné maličkosti. I proto ve Varsu svištěl rychleji a rychleji, nakonec 242,751 km/h. Jen litoval, že po překonání světového rekordu soutěžní den předčasně skončil, protože tak to stojí v pravidlech. Už má před sebou další metu. Tou je rychlost 245 km/h. Snad to půjde. Vím, že mám v jízdě pořád rezervy. Už mám dohodnuté ladění lyží, řekl Čermák. Lyžař přezdívaný Raketa do přípravy zařadil i nezvyklý prvek. Na letišti v Panenském Týnci jel v postoji na lyžích přimontovaný na střeše auta. Je to dobrý trénink, protože na kapotě mám odpor vzduchu podobně jako na sjezdovce. Jen cítím každou díru, řekl. Má i plán, že by v promo videu projel na střeše auta Prahou. Policajtům by se to asi nelíbilo a musel bych si dát pozor na troleje, smál se. Pracuje v rodinné půjčovně a servisu lyží v Harrachově, kde trénoval i na dojezdu mamutího můstku, a stará se o prodejnu sportu v Praze. Něco jsem natrénoval, ale jako prodavač moc ne. Na druhou stranu mě to takhle víc baví. Když moc trénuju, tak moc čekám a psychicky mě to deptá, takhle jezdím s čistou hlavou. Zdroj: R. Čermák, Idnes.cz Sepisování darovacích smluv, smluv o zřízení věcného břemene, kupních smluv a návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. JUDr. Dana Lorencová, IČ: Geologa Pošepného 296, Jilemnice číslo telefonu: Kancelář otevřena: Po Pá /2014 Harrachovský zpravodaj 11

12 STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL Pásmo o,,vážné hudbě se uskutečnilo v rámci výuky hudební výchovy v naší škole. Zajímavou formou se žáci seznámili s některými díly našich předních hudebních skladatelů, poslechli si ukázky jejich díla nejen ze záznamu, ale i přímo předvedené účinkujícím houslistou. Zážitek skutečně nevšední, který se nám všem velmi líbil. B. Rydvalová Skvělého výsledku dosáhl při reprezentaci školy na okresním finále Biologické olympiády žák 9. třídy Ondřej Biemann. Toto okresní kolo se konalo v Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Ondřej se umístil na 3. místě, čímž si zajistil účast na květnovém krajském finále.ondřejovi gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole! Petra Šebelková Ve spolupráci s panem Bílkem z KRNAP se ve středu 2. dubna I. třída zúčastnila hrabání louky na Rýžovišti. V této lokalitě se vyskytuje chráněná květina zvonek český (Campanula bohemica) endemit horských luk Krkonoš. Děti hrabaly s velkým nasazením a odměnou za to jim bylo opékání buřtů. Ve čtvrtek byl ukončen projekt Ježek. Prvňáčci vypustili zvířátko do volné přírody. Popřáli mu, aby našel hodně kamarádů a potravy. Barbora Vocelová, koordinátor EVVO V úterý 8. dubna proběhla v naší základní škole recitační soutěž žáků prvního stupně. Akci podobného zaměření jsme pořádali poprvé, a tak jsme netušili, s jakým zájmem ze strany žáků se setkáme. Pro většinu dnešních dětí není poezie tolik přitažlivá jako např. počítače a čtenářství už také není jedním z hlavních zájmů. Možná právě proto je třeba v dětech stále probouzet vztah k literatuře, a tím také rozvíjet estetické cítění. Prvním krokem bylo uspořádání výstavky knih poezie našich nejpřednějších básníků - klasiků i těch moderních, kde si děti mohly listovat, pročítat a vybírat básně do třídního kola soutěže. Velmi nás potěšilo, že už sama výstavka vzbudila u žáků velký zájem. O přestávkách byly stolky s vystavenými knihami stále v obležení žáků. Některé děti si vybraly básně samy, jiným bylo třeba pomoci. Potom začal nácvik ve třídách, kde jsme ladili přednes, intonaci, výraz atd., a na konci března proběhla třídní kola, ze kterých vzešli finalisté soutěže. Vítěze třídních kol vybírali žáci sami. Finále se zúčastnilo přibližně 25 dětí ze všech tříd 1. stupně. O výkonech rozhodovala porota složená z ředitelky školy a dvou vyučujících jazyků p. uč. Zapletalíkové a Polyákové. Dle jejich slov bylo rozhodování někdy opravdu velmi obtížné, protože všechny děti recitovaly s velkým zaujetím a nasazením. Nutno říci, že tuto soutěž brali žáci velmi vážně a někteří hlásili už ráno před soutěží, že mají trému, a že se bojí. Ale všichni to zvládli bezvadně. Potěšilo nás, že se přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče. A opravdu každý recitátor sklidil zasloužený potlesk. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni pěknými knihami a diplomem, ostatní účastníci pamětním listem. Nejvíce bodovaly básně Jiřího Žáčka, ale i klasiků: Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a dalších. Myslím, že se nám podařilo připravit příjemné odpoledne a děti si mohly vyzkoušet něco jiného než obvyklé sportovní soutěže. Naší snahou bude z této milé akce udělat tradici. Za organizátory I. Portyková Vítězové jednotlivých kategorií recitační soutěže : 1. třída: 1. místo Adriena Michálková 2. místo Eliška Černá 3. místo Matyáš Tajč 2. a 3. třída: 1. místo Nela Bolatá 2. místo Kristýna Čermáková 3. místo Natálie Michaličková a František Chmelař 4. a 5. třída: 1. místo Adrian Zapletalík 2. místo Aneta Drahoňovská 3. místo Barbora Vetrová V sobotu 12. dubna se konal v ZŠ Harrachov Den otevřených dveří. Po krátkém zahájení a seznámení s programem se žáci a pedagogové odebrali na svá stanoviště, aby veřejnosti předvedli ukázky své práce. Jako tradičně byly předvedeny ukázky práce žáků s interaktivními tabulemi a využívání zařízení získaných školou účastí v projektu Pasco - experimentální výuka škol v Pojizeří. Byla dána možnost hostům školy odzkoušet si práci s interaktivní tabulí a softwarem v počítačové učebně, stejně jako zahrát si s dětmi ve školní tělocvičně. Žáci 5. třídy si připravili soutěž Myslivna, kde si mohli žáci i hosté školy vyzkoušet řadu kvízů. S velkým zájmem se setkala výstavka Škola dříve, kde byly k nahlédnutí staré učebnice a fotografie z naší školy. Mezi unikátní kousky patřily učebnice z Foto: H. Stříbrná roku Tvořivá dílna byla stejně jako vloni místem, kde si děti i hosté mohli nazdobit vlastní velikonoční vajíčko. Jako každoročně byla hojnou účastí návštěvníků sledována ukázka jednoduchých pokusů z fyziky a chemie, která byla v plné režii našich žáků. Připravené občerstvení ve školní jídelně, kde kuchařky upekly skvělé koláčky, bylo rovněž velice příjemným zpestřením školního dopoledne. Den otevřených dveří naší školy proběhl v atmosféře dobré pohody. Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli do školy podívat a projevili tak zájem o život školy. Poděkování náleží rovněž těm, kteří škole zapůjčili staré učebnice a fotografie paní M. Denkové, paní K. Ulrichové, paní M. Žemlové, paní H. Hýskové, panu S. Slavíkovi a panuj. Slavíkovi. Děkuji také všem pedagogům, kteří přišli prezentovat výsledky své práce a především žákům, kteří se akce zúčastnili a našli odvahu prezentovat svou práci před veřejností. Těšíme se na setkání v příštím školním roce! H. Stříbrná, ředitelka školy 12 Harrachovský zpravodaj 5/2014

13 POZVÁNKA 23. květen ve 21:00 hod. Pension Varšavjanka, Harrachov 5/2014 Harrachovský zpravodaj 13

14 FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY KVĚTEN Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale roj o svatém Jáně nestojí ani za vodu v džbáně. Moudra (o lásce) Někoho milovat, znamená především přijmout ho takového jaký je. Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci. Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko. Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy. Významné dny: zemřel Antonín Dvořák český skladatel zemřela Perchta z Rožmberka česká šlechtična narozena Alice Masaryková česká socioložka narozena Věra Čáslavská česká gymnastka narozen Jan Křtitel Vaňhal český hudební skladatel narozen Josef Mánes český malíř narozena Marie Terezie česká a uherská královna zemřel František Palacký český politik a historik zemřel Karel Kramář český politik Státní hrad a zámek Český Krumlov Nejen toto jihočeské místo je spojováno s pověstí o bílé paní, do které byla údajně převtělena Perchta z Rožmberka, a to díky svému nepříliš šťastně prožitému manželství s tyranem Janem z Lichtenštejna, kterého si byla nucena vzít na příkaz svého otce. Její život v tomto svazku manželském byl utrpením o to větším, že zde musela žít s tchyní a švagrovou, které ji neustále z něčeho osočovaly a úkolovaly těžkou prací. Jejím vysvobozením se stala až manželova smrt, po které se vrátila zpět na otcovský hrad, ovšem život po boku tyrana ji nesmazatelně poznamenal nejen na duši, ale i na jejím vzhledu. Její křehká, předčasně zestárlá postava s tváří vážnou bez úsměvu, kterou lemovaly vlnité bílé NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA Kopřiva dvoudomá Pro mnohé z nás je kopřiva pouze obyčejným plevelem, který vnímáme většinou jako škodnou a snažíme se ho všemožnými způsoby ze svých okrasných zahrad zbavit. Ale tento plevel má až neuvěřitelné množství blahodárných účinků na náš organismus. Díky svému obsahu železa a hořčíku je výborným prostředkem proti např. jarní únavě. Žahavku, jak se jí také lidově říká pro její žahavé listy, je nejlepší k sušení sbírat zjara, a to pouze mladé rostlinky. Správně nasušená kopřiva má mít zelenou barvu a díky své křehkosti je snadno drolivou. Z takto usušené kopřivy je výborný čaj na pročištění krve. V syrovém stavu můžeme kopřivu upravit na způsob špenátu. Kopřiva je však výborná i na zevní použití, např. při bolestech kloubů, ti otrlejší se mohou kopřivou ošlehat a ti zhýčkanější můžou dát přednost koupeli z odvaru tohoto kouzelného plevele. Dále je kopřiva prospěšná pro naše játra, žlučník, pomáhá udržet hladinu cukru v krvi a funguje např. i jako prevence proti ledvinovým kamenům. A navíc své uplatnění si našla i u přírodních zahrádkářů. Výluhem z kopřiv nejen že získáte cenné a výživné hnojivo, ale tento výluh navíc funguje i jako účinná zbraň proti mšicím. No, tak po tomto zkráceném výčtu prospěšných účinků uznejte sami, že je tato bylinka neprávem označována za pouhý obyčejný a škodný plevel. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á 14 Harrachovský zpravodaj 5/2014 TAJEMNÁ MÍSTA NAŠÍ ZEMĚ vlasy ukryté pod rouškou, procházela síněmi a nádvořími hradu dohlížejíc na bratrovo hospodářství. Zemřela v pouhých 49 letech a po její smrti se začala zjevovat na rožmberských hradech postava v bílém šatu se svazkem klíčů upevněným za pasem. Když se bílá paní usmívala a měla bílé rukavice, bylo to znamení, že se k domu přikloní štěstí, pokud měla na rukách černé rukavice a její tvář byla zachmuřelá, znamenalo to blížící se neštěstí či dokonce smrt. Bílá paní držela ochrannou ruku nad dětmi svých příbuzných. Nejvíce péče byla z její strany věnována poslednímu potomku svého rodu Petru Vokovi, který prý v dospělosti v místě, odkud od něj odcházela skrz zeď, našel poklad. Bílá paní se prý doposud zjevuje na rožmberských hradech a zámcích a barvou svých rukaviček dále předvídá zlé či dobré události. Zámek Červená Lhota Napadlo vás někdy, proč je zámek Červená Lhota červený? Jedna z verzí praví, že za to může krev, kterou tu zanechal čert, když si odnášel do pekla dceru jednoho z dávných majitelů. A cože tato nebohá dívka provedla, že byla odnesena do pekel? Usmyslela si, že víra v Boha není ničemu prospěšná, odmítala chodit na rodinné modlitby do zámecké kaple a vrcholem všeho bylo, že vyhodila z okna do vody posvátný kříž. Po tomto počinu se zjevil pekelník, který zde na památku své návštěvy namaloval svým pařátem namočeným do dívčiny krve na zeď kříž. Tento pekelnický pozůstatek nebylo možné ničím odstranit, proto celý zámek přetřeli červenou barvou. Repro: archiv

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo Měsíc květen 2014 Angela Kusá Eva Bulušková Jan Vydlák Ivan Hendrych Pavel Stříbrný Jan Hudeček Věra Zbrojová Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho radosti, pohody a především pevné zdraví. INZERCE Pronájem Pronajmu byt o velikosti 1+kk po celkové rekonstrukci, nová koupelna, nová kuchyň, kůlna, 2x půda a sklep. Byt pronajímám včetně paliva (dříví a uhlí), nájem činí 4 300,-; k pronájmu se platí 300,- záloha na vodu. Předem bereme jednu vratnou kauci ve výši 4 600,- informace Ladislav Mikič, Příchovice 589, Kořenov. Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 ( 37 m2) v nájemním domě v Harrachově. K dispozici parkovací místo, zahrada s altánem a ohništěm. Zděný dům po celkové rekonstrukci, v klidné části obce. Tel , nebo mobil Pronajmu byt v Kořenově, dlouhodobě, ve slušném domě, možnost přihlášení: tel: Nabízím k pronájmu obchodní místo v centru Harrachova /plocha 80 m2/. Volné od 1. dubna Ostatní sdělím na tel: Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (74 m2) v nájemním domě v Harrachově. Podkrovní, mezonetový byt. K dispozici parkovací místo, zahrada s altánem a ohništěm. Zděný dům po celkové rekonstrukci, v klidné části obce. Tel.: , nebo mobil Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu v lokalitě Harrachov, nájem max. do Kč. Mobil.: Prodej Prodám auto NISSAN SERENA, modrá metalíza za ,- Kč /hotově, STK do 4/2016, benzín, nízká spotřeba, el. ovládání předních oken, klimatizace, rádio, 8 míst, vhodné i na přespání, nebourané, spolehlivé, letní i zimní pneu na discích, nový chladič 2013, rok výroby 1999, najeto 230 tis. km - Rozprodám veškeré vybavení domu v Harrachově. Nábytek, ledničku, televizi, historické sáně vlček. Dále oblečení, (dámské, značkové-pro štíhlejší), ubrusy, povlaky, sklo, porcelán, dětské knihy atd. Vše zánovní a kvalitní. K prohlídce od 10. května. Po předchozí dohodě na tel.: Prodám byt 2+kk, nové plynové etážové topení a ohřev vody, nová koupelna a WC. Sklep, půda, kolna a malý pozemek cca 30 m2. Cena dohodou, tel.: Prodám řadový, slunný, jednopatrový dům v Harrachově na Hřebence, (pod bývalým penzionem Ludmila), renovovaný, (2 koupelny v mramoru), se zahradou, garáží a prostory v suterénu, dva balkony, dvě terasy v přízemí, (východ, západ). Nové plynové topení, krb. Volný ihned. Více info na tel.: CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI Ceník celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/ Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města. Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel , nebo 5/2014 Harrachovský zpravodaj 15

16 NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Milí čtenáři a přátelé městské knihovny. Měsíc opět utekl jako voda a květen, jak se o něm píše, je od 13. století spojen s lidovými oslavami, např. stavěním máje nebo pálením čarodějnic a je považován za měsíc lásky. Na tento měsíc jsem si připravila pár citátů o lásce a knihách. Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. (František Palacký), Život bez knih je jako dětství bez pohádek, jako mládí bez lásky, jako stáří bez klidu. (Fröhling) Pro dospělé čtenáře Muž z ostrova Lewis May, Peter V rašeliništi na ostrově Lewis je nalezeno dokonale zachované tělo mladého muže, které nese stopy po několika strašných bodných a řezných ranách. Policie se zprvu domnívá, že se mladík stal obětí rituální vraždy před stovkami let, avšak vytetovaný obrázek Elvise Presleyho na mladíkově pravé paži odhalí, že se vražda musela stát mnohem později, ve druhé polovině dvacátého století. Než usneš Ullmann, Linn Seznamte se s početnou a poněkud výstřední rodinou Blomových nesnesitelně sarkastickou pratetou Selmou, okouzlující, ale bláznivou matkou Anni, zoufale nešťastnou sestrou Julií a samotnou vypravěčkou Karin, která sice není krásná, ale zato umí zpívat a neodolatelně si vymýšlet. V Karinině magickém světě se nepozorovaně prolíná skutečnost, fantazie a iluze. Ze střípků svých vzpomínek, úvah a postřehů skládá mozaiku o lásce, manželství, nevěře, naději a tíživých i povznášejících rodinných poutech Pro děti Hustej internet Eckertová, Lenka Lucie Seifertová a Lenka Eckertová vás velmi vtipnou formou provedou úskalími a nebezpečími, která číhají na internetu na vás a vaše děti. Lucie Seifertová je autorkou nejúspěšnější knihy o české historii - Dějiny udatného českého národa a Lenka Eckertová je největší popularizátorkou bezpečného internetu a autorkou knihy Bezpečnost dětí na Internetu. Nové knihy Román kriminální Nesbo, J. Červenka Román napínavý May, P. Muž z ostrova Lewis Romány pro ženy Keleová-Vailková T. Lék na smutek - Ullmann L. Než usneš Román historický Burrowes G. Hrabě z Balfouru Novela Váňová M. Babí léto Detektivní povídky Deaver J.- Tak trochu šílení Thriller Higgins Clark M.- Každý něco skrývá Turistický průvodce po Čechách Žmolík V.- Bohemia Incognita neboli Čechy neznámé Životopis Rychetníková H Jiří Hrzán Knihy pro děti Peroutková I. Anička v Austrálii Mongredien S. - Zatoulané štěňátko Naučná pro děti Eckertová L. Hustej internet Román dívčí Limb S. Bombastický večírek Soutěže pro děti Na měsíc květen je pro děti, které zavítají do knihovny, připraven pohádkový kvíz. Za měsíc březen neudělali v soutěži žádnou chybu: Anna Stejskalová, Jakub Gabčo, Jesika Tulková, Veronika Kmoníčková, Veronika Nemeškalová, Jonáš Svoboda, Heinrich Nestler, Marek Jon, Sára Kousalová, Adéla Čičáková, Sebastián Svoboda, Veronika Votočková. Gratuluji! Láskyplný měsíc květen přeje Kateřina Fejtová 16 Harrachovský zpravodaj 5/2014 Autorky knihy Hustej Internet Lenka Eckertová (vpravo) a Lucie Seifertová (vlevo) foto: archiv Lenky Eckertové

17 INZERCE 5/2014 Harrachovský zpravodaj 17

18 Z REDAKČNÍ POŠTY PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Zlost si vylévají na zvířatech Vážení obyvatelé části Harrachova - Sedmidomky, hlídejte si svoje zvířecí domácí mazlíky. Nějaká osoba jim z nenávisti k nim ubližuje cíleným bouchnutím holí či sukovicí na hřbet. Následkem velmi krutých bolestí a ochrnutí dochází k úhynu zvířete. Potvrzeno VTDr. - přerušení míchy silou z venku. Je to smutné, že i tací lidé žijí v našem městě. CM Názor k olympijskému centru Vážená paní starostko, dovolte mi touto cestou Vám a ostatním představitelům města vyjádřit svůj názor na zamýšlenou výstavbu olympijského centra ve vašem krásném horském městě. Přednášel jsem dlouho na VŠ, jsem absolventem FTVS UK a více jak třicet let se živím profesionálně sportem. Do Harrachova jezdím od mala, nyní s manželkou několikrát do měsíce po celý rok. Vnímám změny, které současný život společnosti přináší, v řadě případů nemohu souhlasit s tím, co se děje, zejména jménem podnikání, když před očima se ničí příroda, zájmové skupiny si prosazují své ambice na úkor logického a pro průměrně inteligentního člověka nepochopitelného přístupu. Samozřejmě za podpory loajálních stranických kolegů. Z médií jsem získal informace o zamýšleném projektu výstavby olympijských národních center. Je zajímavé, že s tak úžasnou myšlenkou přijde někdo jako spasitel a nositel rozvoje sportu u nás včetně kladného přístupu k mládeži s podpůrnými argumenty o snižování nákladů a centralizace olympijské přípravy reprezentantů naší země. Pokud vím, od roku 1989 nesmyslně se nechal zaniknout systém výchovy sportující mládeže a vyhledávání talentů od klubových úrovní, přes tréninková centra mládeže, střediska vrcholového sportu pro národní reprezentaci. Ruku v ruce se nechaly ve většině případů zchátrat a zdevastovat sportovní zařízení a nyní chceme budovat centra nová. Dovolím si shrnout to, co cítím, asi nejenom já, do několika bodů: 1) pokud jde o zimní sporty je současným varováním nevratná klimatická změna počasí a problémy se sněhem (fantastický záměr vybudování běžeckého areálu ve Vesci), proč budovat nové sjezdovky? 2) další kácení lesů o rozloze avizovaných 8 ha v Harrachově za účelem vybudování sjezdovek pro snowboard a boule (pokud se nepletu, hodně jsem se najezdil na slalomovém svahu Rýžoviště, který je neustále zavřený), tam byly vždy boule, tak proč tuto sjezdovku nevyužít za tímto účelem? 3) budováním olympijských center těžko zvýšíme zájem o sport ze strany dětí dnešní generace, která má zájmy jiné 4) nedovolte, aby se z Harrachova stal další Aspen (Špindlerův mlýn, většinu roku město duchů) ČOV by měl dát Harrachovu finance na obnovu a údržbu všech stávajících sportovišť, hlavně můstků, zázemí, zpro- Městské M Měst ěst s ské muzeum m mu muz uzeum Hostinné uz Hostin Hostin Ho in nnéé ssrdečně sr dečně zve de zve na n výstavu výs ý avvu DRÁTENÍKŮV ROK pátek p átek června červvnaa ho hod hod. / uká uk ukázky kyy řem ře řemesla mesla essla s možno možností žn tí zak žno zako zakoupení upení upen pen výrobk výrobků ýrobk ob ů obk h 1 17 hod. / vernisáž ážž výstavy ý y j í Věra V Studená S á z Kuklíku klí (Ž Žď nad d Sázavou) á ) Vystavující: (Žďár Lad L La Lada B Borec Bo ore káá z K or chleb ch hlle leb (Nymburk) Nymb N Ny y urk ym urk) kk)) Borecká Krchleb V ra a JJosef ef P Pi h zm k Věra Pichovi Milevska A ena na K ulhánk lh hán h án váá a Z deněk d en něk Sla ně Slav avva ava vata z K Ky yt na Alena Kulhánková Zdeněk Slavata Kytína Mo M kaa So hů ůrk á z P hyy Monika Sochůrková Prahy Lad La L adislav lavv Šle ŠŠlechta chta hta ht h ta z H Harr Harrac ar h arra hova ova ov va Ladislav Harrachova MĚS MĚSTO ĚS Ě ST S TO O H OS S É HOSTINNÉ 18 Harrachovský zpravodaj 5/2014 voznit umělé zasněžování běžeckých tratí a ne rozšiřovat a kácet lesy. Pokud chceme oslovit mladé lidi pro kontinuální sportovní přípravu, investujme nikoliv miliardy, stačí miliony na výchovu a následné finanční ohodnocení trenérských kádrů a organizaci sportovních soutěží s motivačními aspekty. Nebýt ještě nadšení některých dobrovolníků, tak sport v řadě případů u nás zanikne (myslím vrcholový sport). Pokud chce ČOV aktivovat ve spolupráci s ministerstvem školství zájem dětí o sport, musí někdo kompetentní narovnat systém výchovy mládeže ve školách a ne mluvit o nových olympijských centrech. Omlouvám se za tyto řádky, nikdy jsem touto cestou nereagoval, ale vzhledem k mému osobnímu vztahu k Harrachovu jsem to musel udělat. Držím palce všem normálním lidem, kteří mohou ovlivnit, respektive zabránit dalším nesmyslným aktivitám. Myslím, že všichni, kteří v Harrachově podnikají v oblasti turistického ruchu, mají mít právo rozhodovat v součinnosti s městem o dalším rozvoji a ne si nechat diktovat od lidí, kteří nemají k horám vztah a působí v jiných regionech. S pozdravem a úctou Pa e D r M i r o s l a v Š p a l e k Zemřel Ivan Neubert Oznamujeme všem přátelům a známým, že po těžké nemoci zemřel Ivan Neubert. Odešel ve věku 57 let. O tichou vzpomínku prosí jeho sestry. Ivan Neubert pracoval mnoho let v Harrachově u policie, a také na městském úřadě jako tajemník.

19 Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla Jaro je tady a vy se cítíte unavení a bez energie? Začněte úklidem svého vlastního organismu. Naše tělo se prakticky každý den potýká s toxickými látkami a těžkými kovy, dostávají se do nás vzduchem, jídlem i vodou a usazují se v našich orgánech a tkáních. Jejich usazeniny mají pak za následek narušení rovnováhy v těle a podporují vznik různých onemocnění od migrén až po kožní choroby. Očista tlustého střeva je základ Očista tlustého střeva je základním principem detoxikace, protože právě v něm vznikají ty nejstrašlivější toxiny otravující tělo. Průměrný Čech jí velmi málo ovoce a zeleniny, nekonzumuje žádná zrna, málo pije, naopak si dopřává hodně mléčných výrobků, bílého pečiva, uzenin a ohromné množství masa a sladkostí. Velmi málo cvičí a každý den sedí i patnáct hodin. Toto vše přispívá k tomu, že se na stěnách střeva usazují velké nánosy zbytků potravy, zahnívají tam, postupně ucpávají a zmenšují průměr střeva. Toxické látky se pak dostávají cévním systémem do jater a do celého těla. Po očištění střeva přicházejí na řadu játra, ty jsou největší a nejdůležitější žlázou lidského těla a pomyslnou detoxikační továrnou. Pokud fungují špatně, celé tělo strádá a ostatní systémy těžce pracují. Voda a zeleninové šťávy Pitný režim je po dobu detoxikace velmi důležitý. K vyplavení toxinů z organismu nám dopomůže neochucená voda nebo zeleninové šťávy, ty nám prolijí tělo živinami. Šťávy se dostanou do krevního oběhu během několika minut a tělo se zaplaví obrovským přílivem vitamínů, minerálů, fytoživin, enzymů a detoxikace se urychlí. Zeleninové šťávy je ideální konzumovat nejlépe po celé období očisty. Detoxikovat a harmonizovat organismus můžete různými nápoji i cvičením, ale samozřejmě nejúčinnější to bude tehdy, pokud změně kompletně podřídíte i svůj jídelníček a tělu tak poskytnete dostatek času i prostoru na to, aby se dokonale pročistilo, bylo svěží a zdravé. Přehledně popsanou očistu organismu i s recepty můžeme najít v knize Najezte se do štíhlosti Zhubněte jednou provždy od Mgr. Antonie Mačingové. Slovenská autorka v této knize vypracovala čtyřtýdenní detoxikační stravovací program, který lidem pomáhá získat ZDRAVÍ ztracenou energii, vypadat dobře, zbavit se přebytečných kilogramů a hlavně se vyléčit. Není proto divu, že se kniha ihned po vydání stala bestsellerem nejen v České republice. Její 28 denní očistný a harmonizující stravovací program se totiž neřadí mezi klasické diety, protože jak autorka říká dieta je pouze dočasná změna stravování, ale v jejím programu jsou do organismu postupně doplňovány ve velkém množství živiny, aniž by se redukovala velikost porce. Pokud cítíte, že byste měli svému tělu odlehčit a pročistit se, zbavit se přebytečných kilogramů, tak to udělejte zrovna na jaře, kdy je na detoxikaci nejvhodnější doba. Takový proces totiž podle některých odborníků dokáže omladit i o několik let. Chcete si harmonizující program vyzkoušet? Stravovali jste se již podle Mgr. A. Mačingové? Máte málo času na přípravu pokrmů z knížky? Firma Do krabičky z Mladé Boleslavi, vlastník licence na distribuci 28 denního harmonizačního programu připravila akci pro občany Harrachova a při zájmu minimálně 15-ti zájemců bude tento stravovací program do Vašeho města v měsíci květnu zavážet. Snídaně oběd večeře 190,-/ denně Více informací na tel: Program v měsíci květnu začíná /2014 Harrachovský zpravodaj 19

20 OBRAZEM Čarodějnice v MŠ Stromy od Čmeláka Foto: H. Stříbrná Foto: R.B. Zamlarová Foto: archiv MŠ Vynášení zimy 20 Harrachovský zpravodaj 5/2014

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 Skiservis Ploc spol.s r.o. SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 CYKLISTIKA, VYSOKOHORSKÁ CYKLISTIKA Nabízíme vybrané trasy dle náročnosti pro všechny věkové skupiny Výlet s instruktorem do okolí

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více