Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí června 2015 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí. 12. 14. června 2015 ČESKÁ TŘEBOVÁ"

Transkript

1

2 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pořádá z pověření Úřadu Českého červeného kříže Praha pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Česká Třebová Jaroslava Zedníka XXXV. ročník REPUBLIKOVÉHO KOLA SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Mediálně podporují: června 2015 ČESKÁ TŘEBOVÁ

3 Spolupracující organizace, sponzoři a partneři: MĚSTO ČESKÉ TŘEBOVÁ PARDUBICKÝ KRAJ

4 Pardubický kraj Vážení mladí přátelé, několikrát jsem se ve svém životě přesvědčil, jak může byť jen základní znalost oživovacích technik pomoci zachránit něčí život. Velmi mě těší, že se tolik mladých lidí s chutí vrhá do soutěže mladých zdravotníků, učí se nejen resuscitaci a základy zdravovědy, ale hlavně sbírá zkušenosti klíčové pro život. A proto jsem neváhal převzít záštitu nad touto akcí. Přeji Vám hodně zdaru nejen v soutěži, ale i ve vašem osobním životě. Pardubický kraj je území, kde se snoubí nádherná příroda, velkolepá historie, lidský um, úchvatnost hudby a sport snad ve všech podobách. V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast Železné hory, Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického Sněžníku - třetí nejvyšší hora ČR (1423 m n.m.).mezi významné architektonické památky kraje patří například středověké hrady, které od 13. století vyrůstaly na příhodných strategických místech kraje. Dominantou Železných hor je hrad Lichnice. Jako turistická vyhlídka je vyhledávána zřícenina hradu Oheb. Jižní části kraje vévodí hrad Rychmburk. Za návštěvu stojí i zříceniny středověkých feudálních sídel, roztroušené v podhůří Železných a Orlických hor. Na Pardubicku tvrz Svojšice, na Ústeckoorlicku Lanšperk, Brandýs nad Orlicí a Žampach, na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a další. Zvláštní pozornost si zaslouží i hrad Košumberk, který leží v blízkosti městečka Luže. Nejvýznamnější historické stavební památky v severní části Pardubického kraje souvisejí se starým moravským rodem pánů z Pernštejna. Mezi stavby Pernštejnů patří i dva mohutné hrady - Litice nad Orlicí a Kunětická hora. Martin Netolický hejtman Pardubického kraje

5 Česká Třebová Vážení přátelé, velmi nás těší, že můžeme v našem městě Česká Třebová, přivítat mladé zdravotníky z celé České republiky. V letošním roce slaví soutěž mladých zdravotníků své 35 narozeniny. Pro nás je potěšující i skutečnost, že touto akcí můžeme navázat na dlouholetou tradici soutěží mladých zdravotníků, které se pravidelně spolupořadatelsky účastnilo město Česká Třebová. Otázka znalosti zásad první pomoci je velmi důležitá k záchraně lidských životů při dopravních nehodách, živelných pohromách ale, i v běžném životě. Jaroslav Zedník starosta města Česká Třebová Na pravém břehu řeky Třebovky byla založena osada asi kolem roku Němým svědkem těchto dob je rotunda sv. Kateřiny (snad z 1. poloviny 13. století), která je dnes nejstarší románskou památkou v Pardubickém kraji. Někdy v polovině 13. století bylo založeno nové centrum města na levém břehu řeky. V jeho středu bylo vyměřeno obdélníkové náměstí (dnešní Staré) se dvěma paralelními ulicemi. První písemná zmínka o našem městě (některými odborníky však zpochybňovaná) je obsažena v opisu stížného listu opata litomyšlského kláštera z doby mezi lety O našem městě se hovoří i ve dvou donačních listinách zbraslavského kláštera z let 1292 a Po svém vzniku spolu s panstvím změnila Česká Třebová mnohokrát majitele, až v roce 1622 panství zakoupil Karel z Lichtenštejna. V držení Lichtenštejnů město zůstalo až do roku Do poloviny 19. století byla Česká Třebová malým poddanským městečkem, jehož rozvoj zbrzdily četné požáry. V letech 1636 a 1745 lehlo popelem téměř celé město. Mezi nejčastější zdroje obživy místních obyvatel patřilo zemědělství a drobná řemesla, zejména pak tkalcovství a hrnčířství. Vše se však změnilo po roce 1845, kdy byla zprovozněna železniční trať Olomouc Praha. Když pak přibyla trať Brno Česká Třebová, stala se z našeho města významná železniční křižovatka. Železnice přinesla nové pracovní příležitosti, další pak nabízel rozvíjející se textilní průmysl. V důsledku těchto změn stoupal počet obyvatelstva a zcela se změnil charakter města. Těžkým obdobím si město (stejně jako řada jiných) prošlo v době 1. a 2. světové války. Řada obyvatel se z nich nevrátila, mnozí zaplatili životem za činnost v odboji. Po skončení 2. světové války nastala další etapa rozvoje města, nové změny pak přinesl revoluční rok V současné době dochází k velkému rozvoji sportovních a kulturních zařízení pro volnočasové aktivity. Město Česká Třebová podporuje národní a mezinárodní aktivity zejména v rámci Evropské unie a jméno našeho města se stává známým i za hranicemi našeho státu.

6 Snaha pomoci v nouzi druhému je vlastní snad každému člověku. Není-li spojena s dovedností jak pomoci, je marná. A právě spojení snahy pomoci a umění jak pomoci je cílem výuky první pomoci dětí a mládeže - tradiční součásti programu Českého červeného kříže. Marek Jukl prezident Českého červeného kříže Český červený kříž Hlavní činnosti: Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. V současné době má ČČK celkem členů sdružených v 561 Místních skupinách. Je jedinou státem uznanou a mezinárodně potvrzenou národní společností Červeného kříže na území České republiky. Ve smyslu Ženevských úmluv (dohod, konvencí) je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5. září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

7 VÝUKA PRVNÍ POMOCI dětí, mládeže i dospělých BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE propagace bezpříspěvkového dárcovství, nábor dárců a jejich oceňování plaketou Dr. Janského REKONDIČNÍ TÁBORY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI v tuzemsku i v zahraničí SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST pomoc sociálně potřebným a zranitelným skupinám obyvatelstva, budování sociálních a azylových domů a středisek, stacionářů, stravoven, domů na půl cesty, klubů pro seniory, gerocenter, ošacovacích středisek, pečovatelské služby ČČK a SENIOR DOPRAVY. POMOC PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ÚTRAP V PŘÍPADĚ KATASTROF A JINÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ OHROŽUJÍCÍCH ŽIVOTY, ZDRAVÍ A MAJETEK LIDÍ např. povodně v roce 1997, 2002, Balkánský konflikt 1999 apod. PÁTRACÍ SLUŽBA vyřizuje žádosti týkající se pátrání po osobách pohřešovaných v důsledku válečných konfliktů nebo jiných mimořádných událostí

8 Organizační tým soutěže Ředitelka soutěže Zástupce ředitele soutěže Tajemník soutěže, tiskový mluvčí Hlavní rozhodčí Rozhodčí Hlavní maskérka Urbanová Marie čestná předsedkyně OVR ČČK Ing. Žáčková Jaromíra místostarostka města Česká Třebová Preclík Jiří místostarosta města Ústí nad Orlicí, člen OVR ČČK Hodoval Martin, DiS. člen registru rozhodčích, ředitel Úřadu OS ČČK členové Registru rozhodčích ČČK zdravotničtí instruktoři Rýdlová Ludmila Pravidla soutěže Pravidla soutěže se řídí směrnicí ČČK č. 3/2003

9 Podmínky pro účast mladých zdravotníků Soutěže se účastní vítězné pětičlenné I. a II. stupně (ve složení velitel a 4 členové) z regionálních kol SMZ a jsou složeny ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích: I. stupeň: žáci z ročníku ZŠ II. stupeň: žáci z ročníku ZŠ nebo z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 1. Potvrzený seznam členů družstva OS ČČK přihláška (uzávěrka přihlášek ) 2. Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže. Doprovod ručí za bezpečnost soutěžního družstva. 3. Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Soutěžní stanoviště Jednotlivá soutěžní (i doprovodná) stanoviště jsou umístěna na veřejně přístupných místech v centru města Česká Třebová. V průběhu soutěže bude každé družstvo doprovázeno hosteskou. Soutěžní stanoviště: 1. Praktické provedení první pomoci s použitím - standardního zdravotnického materiálu, - improvizovaných prostředků

10 Družstvo ošetřuje na stanovištích dle příslušného zadání standardním nebo improvizovaným materiálem. Materiál je na stanovištích připraven a doplňuje jej organizátor soutěže. 2. Doprava postižených 3. Obvazová technika Volná stanoviště SMZ (hodnotí se zvlášť a nemají vliv na umístění družstva ve vlastní soutěži): 1. Policie ČR 2. Různé hry, soutěže apod. Do soutěže může být zařazeno některé z volných stanovišť, které děti seznamuje se základní problematikou uvedené oblasti. Řešení protestů Případné protesty podává velitel družstva s doprovázející osobou rozhodčímu stanoviště písemně na místě. Rozhodčí stanoviště připíše k protestu své stanovisko a zajistí jeho předání hlavnímu rozhodčímu soutěže. Protest se řeší po skončení soutěže před spočítáním výsledků za přítomnosti hlavního rozhodčího soutěže, rozhodčího stanoviště, velitele družstva a doprovodu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže je konečné.

11 Stanovení pořadí 1. Pořadí družstev v soutěži je dáno jejich bodovým ziskem na soutěžních stanovištích. 2. Bodový zisk družstva je dán součtem získaných bodů. Tento bodový zisk se zveřejní až po vyhlášení výsledků soutěže. 3. Vítězem je družstvo s nejvyšším bodovým ziskem. V případě rovnosti bodového zisku se pořadí stanovuje na základě bodového zisku, který družstvo získalo při praktickém provádění první pomoci. V případě rovnosti bodového zisku při praktickém poskytování první pomoci na prvních třech místech se pořadí stanoví podle výsledků ošetření dalšího poranění, které určí hlavní rozhodčí soutěže. Diskvalifikace družstva O diskvalifikaci družstev rozhoduje ředitel soutěže. Důvodem k diskvalifikaci je: 1. Úmyslné vynechání stanoviště 2. Hrubé a urážlivé chování družstva k ostatním účastníkům soutěže, rozhodčím a organizátorům 3. Ničení ubytovacího a jiných zařízení 4. Požívání alkoholických nápojů a drog v průběhu pobytu 5. Nedovolený kontakt soutěžících v průběhu vlastní soutěže s ostatními soutěžícími, diváky, a při řešení soutěžních úkolů i s doprovodem 6. Používání mobilních telefonů či jiných komunikačních prostředků v průběhu vlastní soutěže 7. Neuposlechnutí pokynů ředitele soutěže a hlavního rozhodčího soutěže. Vyhlášení výsledků Průběžné výsledky se nevyhlašují, výsledková tabule se zveřejní až po vyhlášení výsledků (Směrnice soutěží PP 3/2003).

12 Prezentace účastníků kontaktní osoba: Kroulíková Hana tel Internát Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické Česká Třebová do hodin Prezentace účastníků proběhne při příjezdu družstva v místě ubytování. Příjezd všech soutěžících včetně doprovodu je stanoven na pátek 12. června 2015 v čase od do hod. na adresu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické Česká Třebová, ulice Skalka 1692, Česká Třebová ( N, E). Ubytování kontaktní osoba: Dolečková Iva tel Internát Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické Česká Třebová Ubytování všech soutěžících a doprovodů je v internátu výše zmíněné školy. Každé družstvo s doprovodem má k dispozici dva třílůžkové pokoje. Stravování kontaktní osoba: Maixnerová Ilona tel Internát Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické Česká Třebová PLNÁ PENZE Stravování po celou dobu soutěže zajišťuje internát školy. Stravování je zahájeno v pátek dne 12. června 2015 večeří v čase od do hod. a ukončeno snídaní v neděli 14. června 2015 v čase od 8.00 do 9.00 hod., všichni účastníci obdrží v neděli u snídaně balíček na cestu. V případě potřeby speciálního stravování kontaktujte obratem OS ČČK Ústí nad Orlicí.

13 Doprava kontaktní osoba: Hodoval Martin tel V případě potřeby kontaktujte p. Hodovala tel Dopravu do České Třebové zajistí příslušný vysílající OS ČČK. Cestovné hradí vysílající OS ČČK dle směrnice soutěže. Způsob a čas dopravy musí účastníci nahlásit v přiložené přihlášce pro případ zajištění parkovacího místa, dopravu z nádraží do místa ubytování atd.. Další účastníci kontaktní osoba: Preclík Jiří tel Pro další účastníky (náhradník, zástupce OS ČČK, řidič apod.) je možná účast pouze za finanční úhradu nákladů spojených s pobytem. Cena na jednu osobu činí 800,- Kč (bez stravy 400,-Kč) za celý pobyt soutěže od 12. do Počet dalších účastníků je nutné nahlásit (z důvodu zajištění stravy a ubytování) předem v přiložené přihlášce. Vybavení hlídky Vhodné oblečení na soutěžní i doprovodný program, plavky a ručník do aquacentra (i doprovod), a další osobní věci dle vaší potřeby. Informace kontaktní osoba: Preclík Jiří tel Po celou dobu soutěže budou k dispozici informační centrum soutěže, na které se budete moci obrátit s případnými problémy, dotazy, ale i připomínek. Informační centrum soutěže bude umístěno v přízemí budovy Internátu. Doprovodný program kontaktní osoba: Preclík Jiří tel Děti v rámci soutěže čeká velmi bohatý doprovodný program, zaměřený jak na kulturu, tak na sportovní aktivity prohlídka města Česká Třebová, kulturně sportovní večer, zábavné večery

14 Program PÁTEK příjezd a prezentace účastníků, ubytování, prohlídka města večeře uvítací večírek představení Pardubického kraje, města Česká Třebová a jednotlivých soutěžních družstev (vystoupení DDM Kamarád) porada doprovodů SOBOTA snídaně slavnostní zahájení soutěže losování startovních čísel, složení slibů (ZUŠ Česká Třebová taneční obor) I. stupeň vlastní soutěž II. stupeň doprovodný program (Aquacentrum - krytý plavecký bazén) oběd II. stupeň oběd I. stupeň I. stupeň doprovodný program (Aquacentrum - krytý plavecký bazén) II. stupeň vlastní soutěž

15 slavnostní vyhlášení výsledků (včetně večeře) (kulturně sportovní večírek, bowling, kulečník) NEDĚLE snídaně do 9.00 opuštění pokojů ubytování odjezd ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Těšíme se na setkání s Vámi v České Třebové za: Hodoval Martin hlavní rozhodčí soutěže SMZ Urbanová Marie, v.r. ředitel soutěže SMZ Preclík Jiří tajemník soutěže SMZ Podrobnější informace Vám rádi poskytnou na Oblastním spolku ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí tel , ,

16

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK

ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK IV. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK KUBÍNŮV MEMORIÁL Chrudim 12. 14.9.2008 Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Chrudim pořádá z

Více

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

Ročník 20 (40) květen / červen

Ročník 20 (40) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 20 (40) květen / červen Číslo 3 2013 Světový den Červeného kříže 2013 Osmý květen den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta je celosvětově připomínán jako Světový den

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + Hradec Králové 2009 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce II. PRINCIP HUMANITY Dnešní díl seriálu je věnován principu humanity, který v plném znění říká: Mezinárodní

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

Ročník 21 (41) květen / červen

Ročník 21 (41) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 21 (41) květen / červen Číslo 3 2014 Světový den Červeného kříže Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže. Byl vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2013. Český červený kříž je jednou

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace Č E RV E N É H O K Ř Í Ž E Ročník 18 (38) Číslo 6 2011 listopad / prosinec Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VIII. PRINCIP SVĚTOVOSTI Princip světovosti (zvaný též p. univerzality)

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2010 Kosácký víkend Co to zase bude? Bude v červnu Pohádkový

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č. j. VS/1 20998/93 R dne 10. června 1993 IČ 00426083, bankovní spojení

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KRAJSKÉ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KRAJSKÉ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KRAJSKÉ KOLO Královéhradeckého kraje 21.-22.května 2014 Rychnov nad Kněžnou, Sněžné v Orlických horách P R O P O Z I C E Krajské kolo Dopravní soutěže

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane Dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2010. Český červený kříţ je jednou

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ZÁŘÍ 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Deset let od pořadatelství Národního zahájení Dnů evropského

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních. a koordinaci přijetí darů movitých věcí. Jan Machula

Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních. a koordinaci přijetí darů movitých věcí. Jan Machula Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních organizací a zásady postupu HZS při organizování a koordinaci přijetí darů movitých věcí Jan Machula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce pojednává

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 chotěvice pilníkov suchý důl vrbice Nové členské obce euroregionu glacensis Vážení čtenáři právě probíhají poslední práce k přípravě Fondu mikroprojektů v Euroregionu

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více

Vesnicí Vysočiny chce být osmadvacet obcí. Dušan Vichr, odbor regionálního. Nová krajská příspěvková organizace pro vzdělávání

Vesnicí Vysočiny chce být osmadvacet obcí. Dušan Vichr, odbor regionálního. Nová krajská příspěvková organizace pro vzdělávání 6 červen 2008 Vesnicí Vysočiny chce být osmadvacet obcí Současné Pedagogické centrum Vysočina nyní zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a plní funkci střediska služeb školám včetně služeb

Více