Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní."

Transkript

1 Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 24. a 25. dubna Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že každoroční přízeň účastníků a sponzorů činí z obou konferencí největší celostátní odbornou akci, která zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Letošní akce se zúčastnilo přes 1600 účastníků, což je dosud největší počet, který evidujeme. Tradice a význam obou konferencí jsou pro nás velkým závazkem, stejně tak jako spokojenost účastníků, včetně Vás, obchodních partnerů. Snažíme se reagovat na přání a připomínky účastníků a obě konference dále rozvíjet tak, aby po stránce organizační i programové odpovídaly nárokům dnešní doby a plnily co nejlépe svůj vzdělávací účel. Pro rok 2014 jsme připravili odborný program, který, jak předpokládáme, bude velmi atraktivní. Jeho součástí budou opět edukační bloky, o které je mezi odbornou veřejností stále větší zájem, a proto jsme jejich počet navýšili. Budou se věnovat těmto tématům: maligní melanom, diagnostika a léčba karcinomu žaludku, karcinom prsu, diagnostika a léčba nádorů pankreatobiliárního systému, diagnostika a léčba PNETs, nádory hlavy a krku, radiochirurgie, podpůrná a paliativní léčba v onkologii, imunoterapie. Kromě nich předpokládáme organizaci workshopů, pracovních setkání (kulatých stolů) a satelitů. Velký pozitivní ohlas jsme zaznamenali i na speciální celodenní vzdělávací program určený pro praktické lékaře, kteří mají důležitou úlohu jak v časné diagnostice nádorů, tak i při řešení akutních i pozdních následků onkologické léčby. Tento program byl zaznamenán na webcastové prezentace a závěrečná diskuze o prevenci rakoviny byla živě přenášená na internetové portály. Naši odborníci v ní více než hodinu odpovídali na dotazy veřejnosti položené přes počítače a chytré telefony. Webcastové prezentace patří na portálu MojeMedicína.cz do dnes k těm nejnavštěvovanějším. Po této zkušenosti hodláme elektronická média ještě více využívat. Stejně jako uplynulá akce, bude se i příští ročník konat v prostorách Kongresového centra pavilonu E brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a.s.). Termín konání akce je 24. a 25. duben 2014 (čtvrtek a pátek), ale již ve středu (23. dubna 2014) předpokládáme realizaci odborných seminářů a workshopů, jako tomu bylo letos. Společenský večer se uskuteční 24. dubna Tištěný program konference bude opět v podobě celobarevné knižní brožury o rozsahu cca 50 stran, kde budou uvedeny důležité kontakty na onkologická pracoviště a informace o elektronických médiích zaměřených na onkologickou problematiku. Předpokládáme, že tištěný program konference se stane důležitým materiálem, který bude účastníkům sloužit po celý rok. Do programu bude možné vložit i další informace, například o registrech, kontakty na Vaše zástupce, apod. V rámci konferencí bude vydán sborník abstrakt a proběhnou i tři soutěže, a to o nejlepší přednášku, posterové sdělení a o nejzajímavější kazuistiku. Důležitou otázkou pro zaručení vysoké úrovně akce a spokojenosti účastníků je i zabezpečení finančního rozpočtu, který kromě příjmů z registračních poplatků počítá i s příjmy ze sponzorských příspěvků a za služby, které Vám Brněnské onkologické dny mohou nabídnout a které se snažíme stále zlepšovat. Z těchto důvodů si vás dovolujeme oslovit a požádat o spolupráci a pomoc, a tím přispět ke zdárnému průběhu konání této významné celostátní akce. Rozsah akce je značný, a proto i pro příští BOD bude naším organizačním partnerem Česká kardiologická společnost, která má s pořádáním podobných národních kongresů dlouholetou zkušenost. Její zástupce, paní Ludmila Klímová, kontakt viz níže, Vám poskytne všechny potřebné informace o možnostech Vaší účasti na konferenci. Jejich stručný výčet je uveden v příloze Možnosti firemní účasti na BOD. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám do konce roku potvrdili, zda budete mít zájem se nadcházejících Brněnských onkologický dní zúčastnit a s paní Klímovou si domluvili konkrétní formu Vaší účasti. Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. ředitel Masarykova onkologického ústavu MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku předseda organizačního výboru BOD Ludmila Klímová členka organizačního výboru BOD kontaktní osoba pro organizaci konference, registraci, práci se sponzory a vystavovateli

2 Možnosti účasti sponzorství BOD (generální sponzor, hlavní sponzor, sponzor, partner) pronájem výstavních kójí (6, 9, 12 m2) nebo čisté výstavní plochy organizace firemních sympózií organizace firemních workshopů inzerce v tištěném programu, ve sborníku a v Konferenčních novinách distribuce propagačních materiálů další, individuálně domluvené možnosti spolupráce např. finanční podpora soutěží (nejlepší přednáška, nejlepší poster, nejzajímavější kazuistika), natáčení a propagace webcastů. 1. Pronájem výstavních kójí (vč. vybavení) nebo čisté výstavní plochy v kongresovém pavilonu E: Je možné objednat ze tří základních typů výstavních kójí o velikosti 6 (3 2), 9 (3 3) nebo 12 (4 3) m2 vč. vybavení (viz informace na konci tohoto dokumentu) nebo čistou výstavní plochu (budete-li mít vlastní výstavbu a kóji nepožadujete). Výstavní plocha se nachází v přízemí kongresového pavilonu E. Za výstavní plochou bude kongresová restaurace, kde budou kávové přestávky (coffee breaks) a podávány obědy. Uvedené členění prostor a organizace přestávek a obědů zajistí kontakt účastníků s vystavovateli. Cena výstavních kójí (vč. výstavby): 6 m ,- Kč (bez DPH) 9 m ,- Kč (bez DPH) 12 m ,- Kč (bez DPH) Cena pronájmu výstavní plochy (bez kóje, pouze s přívodem el. energie 2 kw): 8.000,- Kč/m2 (bez DPH) (minimální plocha je 6 m2) Plochu můžete objednat on-line v rámci registrace firmy (společnosti) na akci. 2. Inzerce: Tištěná inzerce bude možná jak v programu, tak ve sborníku, které budou společné pro obě konference. Ve srovnání s předchozími lety je připravena významná změna podoby tištěného programu i sborníku konference. Program konference bude ve formě celobarevné knižní brožury o velikosti A5 (orientace papíru na šířku, lesklý papír) a rozsahu cca 50 až 60 stran. Součástí programu budou i důležité kontakty na jednotlivá pracoviště v MOÚ a na KOC v ČR. Předpokládáme, že program bude sloužit účastníkům BOD a KNZP po celý rok až do příštího ročníku konference. Do programu lze vložit i další informace, například o klinických registrech, kontakty na zástupce firem apod. Cena inzerce v programu je ,- Kč. Sborník konference bude ve formě supplementa v časopisu Klinická onkologie. Kvalitní papír o velikosti A4, barevný tisk. Abstrakta budou mít jednotnou strukturu. Cena inzerce ve sborníku je ,- Kč. Inzerci (jak v programu, tak ve sborníku) je možné objednat opět on-line na Vaší sjezdové stránce. V případě zájmu o inzerci v Konferenčních novinách prosím kontaktujte dr. Martina Doležala Target-MD, tel: , 3. Firemní (satelitní) sympózia BOD: K dispozici je 7 časových bloků pro realizaci satelitních sympozií. Snahou je, aby se souběžně konaly pouze 2 satelity. Proto dva paralelní bloky se nachází ve čtvrtek po poslední přednáškové sekci, a to mezi a hod., tři paralelní bloky jsou situovány do pátečního rána mezi 7.30 a 8.30 hod a poslední dva paralelní bloky jsou k dispozici v pátek mezi a Brněnské onkologické dny končí svůj program oficiálně v pátek v hodin. Maximální doba trvání satelitního sympózia je 60 minut, minimální požadovaná doba je 30 minut.

3 Cena za uspořádání sympozia je 2.500,-Kč /minutu, program sympozia prosím zadejte přes on-line systém (na Vaší sjezdové stránce) nejpozději do 20. února Firemní workshopy BOD: K dispozici je 5 časových bloků pro realizaci workshopů pro lékaře, podrobně viz příloha: Orientační programový plán BOD. Maximální doba trvání jednoho workshopu je 60 minut. Maximální počet účastníků, co do kapacity místnosti je 100, doporučený počet je max. 60. Registrace na workshopy bude možné provádět buď hromadně nebo individuálně přes internetové stránky. V případě zájmu, lze 3 worskhopy zrealizovat již v den, který předchází oficiálnímu konání kongresu, tj. ve středu 23. dubna 2014, kdy bude probíhat vzdělávací semínář určený pro lékaře a zdravotníky zapojené do klinického hodnocení. Loni se zúčastnilo těchto akcí více než 200 účastníků. 5. Workshopy KNZP: K dispozici je 6 časových bloků pro realizaci workshopů pro nelékařské zdravotnické pracovníky, podrobně viz příloha: Pracovní verze odborného programu BOD. Maximální doba trvání jednoho workshopu je 60 minut. Maximální počet účastníků je 22. V tuto chvíli jsou již všechny bloky tematicky obsazeny, nicméně je lze cíleně podpořit propagačními materiály. 6. Sponzorství konference (statut generálního a hlavního sponzora, statut sponzora). Podrobnosti o možnostech sponzorství konference Vám podáme na vyžádání. Další možnosti propagace Vaší firmy nebo produktů: kongresové jmenovky a šňůrky, pera, poznámkové bločky, kongresové tašky, sponzorování coffee breaků, sponzorování jednotlivých částí společenského večera /např. hudební vystoupení, apod./, jiné možnosti dle vzájemné domluvy. Distribuce propagačních materiálů do kongresových tašek, které budou rozdávány účastníkům při registraci, zajistíme za poplatek 5 tis. Kč/vklad. Máte-li zájem o některou z výše uvedených forem (4. až 6. bod) účasti na BOD, prosím, kontaktujte za účelem další domluvy paní Ludmilu Klímovou, a to nejpozději do

4 výstavní kóje: Typová expozice 3 2 m 1x Systém Modul 3 police + 1 skříňka 3x Kloubové svítidlo Fareto Nápis na límci do 15 písmen Typová expozice 3 3 m 1x Židle barová 1x Info pult 1x Skříňka Octanorm uzamykatelná 2x Kloubové svítidlo Fareto 1x Podhled zářivkový (4 trubice)

5 Nápis na límci do 15 písmen Máte-li zájem o některou z výše uvedených výstavní kóje Typová expozice 4 3 m 1x Info pult 1x Židle barová 1x Kloubové svítidlo Fareto 2x Podhled zářivkový (2 trubice) Nápis na límci do 15 písmen

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete.

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete. Nabídkový 2015 list Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18.

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144 Z OBSAHU: Kalendář Výročí Pařížské charty proti rakovině Urologický moravský seminář Benefiční akce Ozdravné pobyty v roce 2010 Onkofórum

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 1 2011 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: +420

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Co bylo akce, veletrhy Pilotní ověření vzdělávacího

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita

Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita 1 Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita XV. ročník Dnů NATO v Ostravě & VI. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, které se oprávněně honosí titulem největší bezpečnostní

Více

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI K O N F E R E N C E A F C E A F U T U R E O F C Y B E R KONGRES ASOCIACE EVROPSKÉHO VOJENSKÉHO TISKU 2012 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NATO LCG LAND ENGAGEMENT Future Soldier Exhibition & Conference Výstaviště

Více