OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO Do jarních dnů Vám přejeme hodně sluníčka, dobrou náladu a pěkné prožití Velikonoc. redakční rada Z historie obce (čerpáno z kroniky) Přezdívky Bylo zde a je mnoho stejných rodových jmen. Za účelem správného označení bylo přidáváno typické zvláštní jméno. Některé přezdívky jsou velmi staré. Držely se a nezměnily se, jiné zanikly nebo se přetvořily dle nového majitele usedlosti. Přezdívky většinou vznikaly: 1) podle polohy usedlosti - u Zápotoků, u Zárybníků, U Zákosteláků, u Kotlů, na Pustině, v Dole, u Doláků, na Sedlisku, na Skále, na Kalvárii, v Kotli, na Rovince, 2) podle zaměstnání - u zámečníků, u kovářů, u hodinářů, u písařů, u bednářů, u kuršmídů, u kolářů, 3) podle rozsahu hospodářství - na rychtě, u sedláků, ve statku, u zahradníků, na sklípku, 4) podle křestních jmen - u Vítů, u Marýnů, u Merciánů, u Lojzů, u Pavlů, u Václavíčků, u Barboráků, u Kačáků, u Franců, 5) podle rodových jmen - u Klekarů, na Křivohlávkově statku, u Kopecků, u Buřtů, u Stehnů, u Chromků, na Paukově statku, u Kosů, u Vašků, u Hajnů, na Vondrově. V dnešním čísle najdete: - rozhovor se starostou - z jednání obecního zastupitelstva - základní škola - mateřská škola - hasiči - myslivci - kultura - zdravotnictví - z historie - společenská kronika - různé

2 Výstava Podìkování za Tøíkrálovou sbírku 2010 Už podesáté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst Ať Kristus žehná tomuto domu a dali nám příležitost přispět na potřebné. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen pro lidi postižené, nemocné, seniory, maminky s dětmi v tísni, lidi opuštěné nebo bez domova atd. Jednou z organizací, která se pomocí lidem v nouzi zabývá, je Charita Česká republika, a právě na její aktivity a projekty je Tříkrálová sbírka určena. Tříkrálová sbírka je v celookresní působnosti podmíněna širokou spoluprácí Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dětí. Jménem Oblastní charity Ústí n. O. upřímně děkujeme paní Martě Kyralové, všem asistentům a koledníkům, kteří nám ve svém volném čase nezištně pomáhají. Bez nich by sbírka nemohla být uskutečněna. Děkujeme panu faráři a panu starostovi za jejich aktivní podporu. Děkujeme vám všem, kdo jste svým fi nančním příspěvkem do pokladniček projevili sounáležitost s bližními. Mnozí z vás jsou sami v situaci sociální nejistoty, a přece dokážete myslet na druhé. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zastřešuje tyto aktivity pro klienty z celého orlickoústeckého regionu, na jejichž provozní náklady poputuje výtěžek TS: - charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu - občanskou poradnu - regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek - osobní asistenci - denní stacionář pro seniory Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je dále určen na přímou pomoc lidem v nouzi a na část provozních nákladů těchto center, jejichž je Charita zřizovatelem a provozovatelem: Dům pokojného stáří v Ústí n. Orl., centrum pro děti a mládež Pod střechou v Letohradě a rodinné centrum Kopretina v Horní Sloupnici. Srdečné díky. Kéž je vám vaše štědrost oplacena a prožijete dobrý rok 2010! Za Oblastní charitu Ústí n. O. Olga Tomková a Iva Marková Cvičení maminek s dětmi Každou středu se schází na cvičení maminky s dětmi. Zapojilo se 15 maminek a 18 dětí. Snažíme se pro ně připravit příjemné chvilky při společném cvičení za doprovodu básniček a písniček. Zaměřujeme se na skupinové hry, seznámení se sportovním nářadím. Děti si oblíbily překážkové dráhy - skákání přes kozu, houpání na kruhách, klouzačku na lavičce, prolézaní švédské bedny. Jsou stále šikovnější, co dříve dokázaly jen přelézt nebo podlézt, zanedlouho hravě přeskočí. Na konci hodiny jsou děti za cvičení odměněny razítkem a samolepkou do svého notýsku, který si na hodinu nosí s sebou. Jinak pro děti připravujeme různá překvapení. Před Vánoci jim nechal Mikuláš s čertem za dveřmi tělocvičny nadílku, v pololetí dostaly děti za cvičení vysvědčení a v nejbližší době je čeká vynášení Morany, velikonoční koleda a pálení čarodějnic. Jsme rády, že děti cvičení baví a nikdy se jim nechce domů. Bečičková Gabriela, Macháčková Marcela Foto: Josef Čada Dne 7. března jsme se sešli u bratra Josefa Mareše, který se dožil významného životního výročí 90 let. Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let. hasiči Bystřec Na Tříkrálovpu sbírku, která se uskutečnila v naší obci Bystřec v sobotu 9. ledna 2010 přispěli naši občané částkou ,- Kč 2

3 Rozhovor se starostou Janem Votrubcem a zástupcem starosty Blankou Mrázkovou. 1. Zasáhla finanční krize nějakým způsobem chod naší obce? Ano, zasáhla a výrazně. Náš rozpočet byl zhruba o 20% nižší než v roce Předpoklad na rok 2010 je takový, že teprve pravá krize dolehne. Tento nedostatek fi nančních prostředků ze státního rozpočtu se v naší obci nejvíce odrazí na komunikacích, to znamená, že se budou pouze opravovat stávající komunikace. Prostředky bohužel nebudou na novou pokládku asfaltových povrchů. 2. Co Vás v současnosti zaměstnává? V prvé řadě je to poslední možnost získat dotaci na zateplení obecních budov. Další věcí je vyřešení majetkoprávních záležitostí obecních pozemků. Nemalou fi nanční zátěží budou také opravy obecních bytů a všech revizí, které jsou předepsány. 3. Na co se mohou naši spoluobčané těšit? Velkou změnou v naší obci bude nové umístění orientačních tabulí na významné podniky a budovy v naší obci pro lepší orientaci návštěvníků. Při realizaci oslovíme i živnostníky, kteří zde v obci podnikají. Součástí bude i tolik žádané označení směrovými ukazateli na příjezdech do naší vísky a přemístění dopravního značení začátku a konce obce. V letošním roce se rozjede stavba zázemí k víceúčelovému hřišti. Konečné umístění stavby po konzultacích s architekty a dalšími orgány bude za stávající stavební buňkou mezi hřištěm a potokem. Tato stavba se realizuje hlavně z důvodu nutnosti sociálního zařízení. Velkou radost máme z nově narozených dětí. V nejbližší době přivítáme 6 našich nových občánků. Snažíme se, aby tato malá slavnost byla příjemnou vzpomínkou pro celou rodinu. Vítání probíhají v neděli odpoledne, kde rodiče s dětmi potěší svým programem děti z mateřské a základní školy. Za přípravy vždy milého pásma jim patří náš dík. Na měsíc duben už tradičně připravujeme společné dopoledne se základní školou v rámci oslavy Dne Země. Zase se budeme snažit děti motivovat k ochraně životního prostředí. Plánujeme trasu do přírody za účelem jejího zvelebení. Návrh rozpočtu na rok 2010 Kapitola Příjmy Kapitola Výdaje Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů Komunikace Daň z příjmu fyz. osob Kanalizace Daň z příjmu právn. osob Provoz ZŠ Bystřec Daň obec ZŠ Jablonné nad Orlicí Daň DPH ZŠ Horní Čermná Daň za odnětí půdy Knihovna Daň z nemovitosti Kultura Dotace Bystřecké okénko Poplatek ze vstupného Dětský den,vítání občánků Odpady Rozhlas Poplatek ze psů Hřiště, tělocvična Správní poplatky Bytové hospodářství Splátky půjček Nebytové hospodářství Z lomu Veřejné osvětlení Kanalizační poplatky Pohřebnictví Poplatky knihovna Odpady Kultura (dětský den, Bystř. km) Skladiště Příjmy ze hřiště Veřejná zeleň Záloha na plyn Sociální Splátky HUP SDH Prodeje pozemků Zastupitelstvo Pohřebnictví 500 Správa Odpady Příspěvky Různé Poplatky z účtu Turistické zn. a pohledy Pojištění budov Úroky Půjčky občanům Proúčt. hospod. činnosti DPH obec Proúčt. soc. fondu Proúčt. Soc. fondu Celkem příjmy Celkem výdaje Student Jan Vaníček č. p. 367 připravuje na památné květnové dny (8. 5. a ) výstavu k 65. výročí konce II. světové války. Pro velký zájem opět připravujeme jarní výlet do Prahy a to na sobotu 22. května Při této příležitosti navštívíme Palác Hybernia, který uvádí muzikálové představení Baron Prášil. Na obecním úřadu jsou vstupenky, které si zde můžete zakoupit za 599,-Kč. V letošním roce nás čekají troje volby. První volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou probíhat již v obřadní místnosti Obecního úřadu. Kdo z občanů bude v průběhu voleb mimo své trvalé bydliště, může hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoli zvláštním volebním okrsku u zastupitelského úřadu v zahraničí. PÍSEMNÉ žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče se podávají do pátku 21. května O vydání voličského průkazu lze požádat také OSOBNĚ (osobním předáním písemné žádosti přímo na obecním úřadě), a to nejpozději do středy 26. května V případě osobního podání písemné žádosti přímo na obecním úřadě postačí ověření totožnosti voliče pracovníkem obecního úřadu a podpis voliče není třeba úředně ověřovat!!! POZOR!!! Voličské průkazy se mohou VYDÁ- VAT voličům nejdříve od čtvrtka 13. května 2010 a to osobně voliči, nebo osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu, anebo se voličský průkaz voliči v dostatečném časovém předstihu zašle. Další bližší informace budou ještě zveřejněny. Děti se mohou těšit, jako každý rok, na oslavu jejich dne. Pro tento rok ho plánujeme na neděli 30. května Naši obec čeká od 1. května 2010 změna praktického lékaře pro dospělé. Děkujeme za rozhovor. Redakční rada

4 Usnesení z jednání zastupitelstva konaného dne v 18:30 hodin na obecním úřadu. Přítomni: Blanka Mrázková místostarostka, ing. Petr Stránský, ing. Václav Matějka, Josef Krátký, Karel Muláček, Jan Hrdina, Tomáš Vaníček, Bc. Stanislava Rollerová, Marie Pavlíčková, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 367, Mgr. Marta Mikmeková, Jan Votrubec starosta. Omluveni: Jiří Roller. Návrhová komise: Blanka Mrázková, Karel Muláček. Ověřovatelé zápisu: Marie Vaníčková čp. 367, Mgr. Marta Mikmeková Zastupitelstvo schvaluje: 72. Odprodej pozemků p. p. č. 2831, 2833, 2834, 2837, 2838, za 5,- Kč za m 2 p. Vaníčkovi čp Změnu ceny na 5,- Kč za m 2 - usnesení č. 58 z jednání OZ konaného dne Pronájem pozemků p. p. č p. Vaníčkovi čp Výkup cesty u bytovky čp. 349 za cenu 10,- Kč za m Rekonstrukci čp. 348 v roce Rozpočtovou změnu č. 140 a č. 240 od Pardubického kraje (dle přílohy) 78. Rozpočtovou změnu č. 9 a 10 (dle přílohy) 79. Část zisku z hospodářské činnosti z minulých let ve výši ,50 Kč bude příjmem rozpočtu obce roku Účtování ZŠ a MŠ ve zjednodušeném rozsahu dle doporučení od Pardubického kraje. 81. Rozpočtové provizorium na rok 2010 dle přílohy 82. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele p.p.č. 3624/2, 3668/1 a 3693 v KÚ Bystřec o celkové výměře 63 m Nákup nemovitosti č.p. 333 (Svazarm) na stavební parcele p.p.č 515 v KÚ Bystřec za nejnižší cenu, kterou lze právně ošetřit Zastupitelstvo ukládá: 84. Stavební komisi posoudit návrh na odprodej p.p.č. 2209/1, 2209/2, Stavební komisi odpovědět p. Aleši Matějkovi na žádost o odkoupení pozemků 86. Starostovi Janu Votrubcovi vyřešit dopravní značení a směrové tabule obce Bystřec Zastupitelstvo neschvaluje: 87. Stavbu větrné elektrárny v katastru Obce Výprachtice Usnesení z jednání zastupitelstva konaného dne v 18:30 hodin na obecním úřadu. Přítomni: Blanka Mrázková místostarostka, ing. Václav Matějka, Josef Krátký, Jan Hrdina, Tomáš Vaníček, Bc. Stanislava Rollerová, Marie Pavlíčková, Marie Vaníčková čp. 323, Mgr. Marta Mikmeková, Jan Votrubec starosta. Omluveni: Jiří Roller, Marie Vaníčková čp. 367, ing Petr Stránský, Karel Muláček Ověřovatelé zápisu: Jan Hrdina, Bc. Stanislava Rollerová Zastupitelstvo schvaluje: 1) Rozpočtovou změnu č. 11 (dle přílohy) 2) Rozpočtový výhled (dle přílohy) 3) Příspěvek pro Český červený kříž Bystřec pro rok 2010 ve výši 2 000,- Kč. 4) Příspěvek pro TJ hokejový klub Bystřec pro rok 2010 ve výši 5 000,- Kč 5) Podání žádosti o dotaci na zateplení budov čp. 86, 87, 182 a dofi nancování z rozpočtu obce. 6) Zadání vypracování studie k vyřešení zeleně ve středu obce. Zastupitelstvo ukládá: 7) Janu Votrubcovi, starostovi a Blance Mrázkové, zástupkyni, vyvolat jednání s p. Martinem Kyralem čp. 385 ohledně jejich stížnosti do ) Stavební komisi prohlídku a řešení problému se spodní vodou ve sklepě ZŠ. Poplatek za odpady Je stanoven ve výši 400 Kč na kalendářní rok a jednu fyzickou osobu. Ve stejné výši zaplatí i vlastník rekreační chalupy. Student, který je prokazatelně během školního roku ubytován mimo obec, zaplatí 150 Kč. Ostatní poplatky zůstávají beze změny. Odvoz popelnic Zimní svoz končí Další svoz popelnic bude a následně v lichý týden ve čtvrtek. 4

5 Velitel obrany města Dvora Králové nad Labem v květnových dnech 1945 major dělostřelectva. Přípravy na ozbrojené povstání ve Dvoře Králové nad Labem vrcholily již před koncem války. Vojenským bojovým velitelem byl již v průběhu okupace jmenován major Čeněk Matějka. K provádění vojenských záležitostí byl ustanoven kpt. V. v. František Říha jako člen NV, u něhož se konaly ilegální schůzky a porady. Major Matějka navázal styk se staršími důstojníky a vybral si z nich velitele. Nábor mužstva a poddůstojníků prováděl učitel Šolc a ppor. Praus. Předpokládalo se, že zbraně a munice budou získány jednak dobrovolným odevzdáním kapitulujících vojenských jednotek nebo jejich přepadením. Počítalo se i se zbraněmi, poschovávanými u našich lidí. Major Matějka Rovněž navázal styk s Bílou Třemešnou. Bylo jisté, že místem tuhého odporu bude továrna Junkers s asi dvěma sty padesáti ozbrojenými muži Werkschutzu, Löwenbachova továrna se šedesáti esesmany a Italy,německý četnický oddíl v Národní bance, čtyřicet členů Hitlerjungend, učnů firmy Junkers ve škole II. obvodu a další místa s menšími posádkami. 5. května 1945 ve 12 hodin 33 minut po volání pražského rozhlasu o pomoc propuklo povstání i ve Dvoře Králové nad Labem. Zatímco lidé spěchali do ulic a na určená stanoviště, připravili se Němci v továrně Junkers k odporu, obsadili vchody a bunkry, odstřelovali příchody k továrně i její okolí. Kulometnou palbu bylo slyšet již krátce po vyhlášení poplachu. Naši dobrovolníci v občanských oděvech uzavřeli všechny závory, které si Němci dali postavit na přístupových cestách. Hrstce našich lidí se podařilo odzbrojit pohotovostní četnický oddíl v Národní bance, strážné u lazaretu, v tržnici, stráže u vězňů a různé ozbrojené jednotlivce. Na náměstí se shromáždila větší záloha dobrovolníků,kteří po postupném odzbrojení, tak jak bylo možné zbraně získat, odcházeli na určitá místa. ČENĚK MATĚJKA (VINCENC) Povýšený do hodnosti podplukovníka dělostřelectva in memoriam s účinností od1.května 1940 na základě dekretu prezidenta republiky ze dne 25. října Dne 3.srpna 1946 mu prezident republiky udělil československý válečný kříž 1939 in memoriam. V Löwenbachově továrně kladli SS značný odpor, přesto se je podařilo udržet tak, aby nemohli zasáhnout mimo objekt. Ve škole II. obvodu dnešní škola 5. května došlo k přepadu ozbrojené jednotky Hitlerjungend, která fanaticky po každém jednotlivci střílela. Přesto byli odzbrojení a uzamčeni v jedné místnosti hlídáni. Spád událostí byl tak rychlý, že za necelou hodinu po zahájení povstání bylo celé vnitřní město naše a zůstávala jako hlavní ohniska odporu továrna Junkers. Löwenbachova továrna a později znovu nádraží. Z Junkersovy továrny (Sochorova továrna, dnes Tiba Zálabí) vyjela tři motorová vozidla, obsazená Němci, směrem k nádraží a zahájila u školy II. obvodu palbu. Osvobodili Hitlerjungend a začali schytávat naše lidi. V této situaci přijel na motocyklu, řízeném studentem Řezníčkem, bojový velitel města major Čeněk Matějka k zjednání pořádku ve funkci parlamentáře. Ačkoliv byli jako parlamentáři řádně označeni, oba byli zákeřně zastřeleni. Kdo byl Čeněk Matějka? Narodil se v Bystřeci čp. 64. Byl prvním synem manželů Matějkových, měl ještě jedenáct dalších sourozenců, z nichž však šest zemřelo na různé nemoci. Zůstali pouze nejstarší Čeněk, Josef, František, Jan, Anna a Marie. Čeněk Matějka z obecné školy přešel na měšťanskou školu ve Výprachticích, pokračoval na hospodářské škole v Chrudimi, kde má pamětní desku. Po ukončení této školy byl spolu se svým otcem a bratrem Josefem povolán do rakouské armády. Bratr i otec se vrátili, Čeněk v armádě zůstal. Zúčastnil se bojů s Maďary na Slovensku, sloužil v Mukačevu, Holiči, v Bardějově. Později byl na osobní žádost přemístěn do Hradce Králové. V době služby u vojska měl dva až tři koně, s nimiž se účastnil různých závodů. 5 Na začátku okupace po zrušení armády přišel do Dvora Králové nad Labem, kde měl na starosti zásobování obyvatelstva. U občanů byl oblíben pro své citlivé jednání. Po tragické události 5. května 1945 byl převezen do Bystřece, kde byl uložen do rodinného hrobu. Na pohřbu se sešlo mnoho odbojářů, partyzánů a občanů z obce i jejího okolí. Závěrem několik slov o rodinném životě. V roce 1922 se stala jeho manželkou Jolana, která byla slovenské národnosti. Byli bezdětní. Náhlý odchod svého manžela velice těžce snášela, takže nakonec byla zbavena svéprávnosti, určitý čas žila v psychiatrické léčebně ve Šternberku, později v Bílé Vodě a v Jeseníkách, kde také v roce 1987 zemřela. Byla rovněž uložena do rodinného hrobu v Bystřeci. Tolik životní příběh pana Čeňka (Vincence) Matějky. Fotografie, prostřelenou tabatěrku, kterou prošel smrtící náboj i válečný kříž uchovává rodina pana Františka Matějky. Osudy podplukovníka dělostřelectva in memoriam, nositele Československého válečného kříže 1939 Čeňka Matějky se stávají součástí bohatých dějin města Dvora Králové nad Labem a jsou zaznamenány v pamětní knize města. Pro paměť nám i budoucím. V tomto městě se každoročně v květnových dnech připomíná konec druhé světové války vzpomínkovými akcemi. Při příležitosti 55. výročí jsem osobně obdržel pamětní list majoru Čeňku Matějkovi im memoriam. Město Dvůr Králové nad Labem tím vyjádřilo svou úctu a velký dík těm, kteří položili to nejcennější své životy. Vzpomínkové květnové dny se blíží a ani my bychom neměli na minulost zapomínat. synovec Matějka František, čp. 321 K letošnímu významnému výročí osvobození naší vlasti uspořádáme výstavu na toto téma, v květnových dnech v hasičské zbrojnici.

6 Tři králové Tři králové je přezdívka pro trojici legendárních členů protinacistického odboje organizovaného na území protektorátu Čechy a Morava tvořenou štábním kapitánem Václavem Morávkem a podplukovníky Josefem Mašínem a Josefem Balabánem. Jejich odbojová skupina vznikla v létě 1939 v rámci vojenské organizace Obrana národa a měla na svém kontě rozličnou škálu činností. Nejdůležitější bylo její vysílání, kterým udržovala spojení se zpravodajským oddělením plukovníka Františka Moravce ve Velké Británii, a její styk s agentem A-54 Paulem Thümmelem. Krom toho shromažďovala skupina Tří králů zbraně, podílela se na vydávání ilegálního časopisu V boj!, vytvářela podzemní sítě a pomáhala ostatním agentům (mimo jiné umožnila zmizet z Protektorátu nepolapitelnému Janu Smudkovi). Dále prováděla různé sabotážní akce. Jejich vrcholem byly dva bombové atentáty provedené v Berlíně. První z nich v lednu 1941 úspěšně zasáhl německé ministerstvo letectví a policejní ředitelství. Druhý atentát byl proveden v únoru 1941 na berlínském Anhaltském nádraží a byl namířen na vlak říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera. Časovaná nálož vybuchla podle plánu, bohužel vlak vezoucí Himmlera nezasáhla, protože pro poruchu přijel na jiné nádraží. Mašín s Morávkem kromě toho vynikali až drzostí, s jakou vůči okupantům vystupovali. Převlečený Morávek si dokonce zašel do baru, kde s oblibou vysedával velitel oddělení Gestapa pro boj proti Třem králům Oskar Fleischer, a nechal si od něj zapálit cigaretu (což mu poté sdělil v dopise, který poslal i Fleischerovu nadřízenému). Morávek také pravidelně doručoval na pražské gestapo výtisky ilegálního časopisu V boj!, čímž přiváděl jeho agenty k šílenství. Mašín zase převlečený v německé uniformě navštívil vršovické kasárny wehrmachtu a na základě padělaných dokumentů si odtamtud odvezl plné auto zbraní. Dlouhodobě však skupina nebyla schopna nerovný boj se stále sílícím gestapem ustát. 22. dubna 1941 byl zatčen podplukovník Josef Balabán, později po příchodu R. Heydricha popraven 3. října 1941 během prvního stanného práva. 13. května 1941 byli při rádiovém vysílání gestapem zaskočeni Mašín s Morávkem. Mašín byl po přestřelce zraněn a zatčen, Morávek unikl, ale při spouštění se po drátu přišel o prst. Zůstal však na svobodě a stále organizoval akce své skupiny. V noci z 19. na 20. prosince 1941 jej v bytě zaskočilo gestapo, avšak Morávek se skrz 6 příslušníků gestapa prostřílel a unikl. Později málem sám padl do zajetí, když se pokusil Mašína zachránit během převozu z nemocnice do věznice (pplk. Mašín se v zajetí pokusil o sebevraždu, byl popraven po atentátu na Heydricha během druhého stanného práva )Nejdéle unikal nejmladší člen odbojové skupiny škpt. Václav Morávek. Bohužel došlo i na něj, když jeho pobočníka rtm. Václava Řeháka na místě domluvené schůzky s agentem A-54 zatklo gestapo, a on se jej, ve víře ve své střelecké umění, pokusil zachránit. Štábní kapitán Václav Morávek zahynul 21. března 1942 v zuřivé přestřelce s přibližně padesáti úředníky gestapa (z nichž několik vážně zranil). Původně se mělo za to, že těžce raněn spáchal sebevraždu, nicméně poslední dobou se stále častěji objevuje teorie, že jej zabila kulka některého gestapáka a že tvrzení o sebevraždě je dílem gestapa, které tak maskovalo nesplnění rozkazu chytit Morávka živého. Jan Vaníček čp. 367 Zveme vás u příležitosti 65. výročí druhé světové války v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin do hasičské klubovny na výstavu věnovanou protinacistickému odboji, zaměřenou zejména na Bystřec a okolí. K vidění zde budou fotografi e, dokumenty, uniformy i zbraně. Vážení spoluobčané, v nadcházejících dnech prožijeme tajemství velikonočních svátků. Co jsou vlastně Velikonoce? Slavení Velikonoc se odvozuje ze židovské tradice. Ta byla spojená se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života. Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Skrze vzkříšení objevujeme nový život. Křesťanské Velikonoce se mohou jevit jako dost kruté svátky. Vánoce jsou idylické, i když rodit ve chlévě asi také nebyla žádná idyla. Proč se říká, že Velikonoce jsou významnější než Vánoce? Velikonoce jsou slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají nám význam oběti ve prospěch druhých a zároveň to, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během našeho pozemského putování. Václav Matějka 6

7 Svátky jara Velikonoce jsou spojovány s jarem, protože se slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Stejně jako spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro se životem. Na jaře se probouzí příroda a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku. Dává nám to najevo svou vůní, slunečnými paprsky, prohřátým vzduchem i zpěvem ptactva. Naši předkové považovali jaro za začátek roku zemědělského i kalendářního. Lidé od pradávna věřili, že kočičky posvěcené na Květnou neděli, mají magickou moc. Tři kočičky z posvěcené snítky bývaly prý lékem proti bolesti v krku a zimnici. Přidávaly se také kravám do krmení, aby dobře dojily. Hospodář kladl větvičky jívy za krov a zapíchával je na kraj pole. Věřil, že stavení bude ochráněno před bleskem a že úrodu nepomlátí kroupy. Pašijový týden Po květné neděli začíná v domácnostech velké čištění. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují nové šaty, aby nás podle pověry nepokakal velikonoční beránek. Modré pondělí začínaly pro děti a studenty jarní prázdniny vakace. Na Šedivé úterý hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Před Velikonocemi se konávaly ranní pobožnosti zvané pandělinky. Sazometná středa Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá Sazometná, Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetávali z komína saze. Škaredá se jí říká zřejmě proto, že v tento den se Jidáš na Ježíše škaredil a žaloval. V tento den se neměl podle lidové pověry nikdo mračit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. Zelený čtvrtek Název Zelený čtvrtek pochází zřejmě z germánského Greinen - Weinen, což znamená plakati. Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy kající se hříšníci byli přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve představující hříšníky církevního stromu se tak opět zazelenaly. Lidé vstávali časně, rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou rosa prý zabraňovala onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato tradice dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně vstávaly brzy, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myš. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. V tento den se hospodářům radilo zasít len a hrách, protože vše co bylo na Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo. O Zeleném čtvrtku si člověk neměl nic půjčovat a s nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý vyhýbaly všechny hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze. Počínaje tímto dnem umlkají všechny zvony, Velikonoční příloha aby se znovu rozezněly až na Bílou sobotu. Říká se, že všechny zvony odlétají do Říma. Když zazní kostelní zvony na Zelený čtvrtek naposledy, má si každý zacinkat s penězi, pak se ho budou držet celý rok. Místo zvonů zaznívaly odevšad dřevěné klapačky a řehtačky. V poledne a večer se na určitém místě ve vsi shromažďovaly děti, hoši i děvčata. V čele zástupu šel chlapec, který měl řehtačku v podobě malého trakaře, tzv. tragač. Procházeli vesnicí a odříkávali říkanku o zrádci Jidášovi. Když skončili, zvolali: Cruciferum ďáblum na znamení, že se již Jidáš smaží v pekle. V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok voda. Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, což bylo obřadní pečivo z kynutého těsta ve tvarech preclíků, bochánků, podkov, provazů, ptáčků, lišek či postav lidí. Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví. Večer po západu slunce se doporučovalo, aby každý majitel domu obešel své stavení a vykropil jeho nejbližší okolí svěcenou vodou, kterou bylo nutné mít v novém hrnku. Také se nesmělo kropit rukou, ale věchýtkem ze slámy. Uchránilo to stavení i jeho obyvatele před úklady záludných čarodějnic. Velký pátek Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách, místo prý označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí (to prý kvete od tří do devíti hodin), popřípadě otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá i památná hora Blaník. Na Velký pátek běžel každý ještě před východem sluncem k potoku, aby se v něm umyl. To vše kvůli údajné ochraně před nemocemi. Podle tradic se v tento den chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu. To je mělo ochránit před bolením zubů. Dívky se chodívaly tento den česat pod velkou vrbu, aby měly dlouhé a zdravé vlasy. Hlas zvonů nahrazovaly řehtačky. Jedla se čočka, která měla přinést do stavení peníze a nesmělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná.v krajích s tradicí plátenické výroby se předly tzv. pašijové nitě, kterými se pak dělalo na šatech několik stehů - to mělo ochránit před zlými duchy. Švadleny se snažily ušít z pašijových nití košile. Ta prý měla zázračnou moc uchránit jejího majitele před bleskem. Nepralo se prádlo, protože se věřilo, že by se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Bílá sobota Na Bílou sobotu se neslavila mše svatá, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz. Metlo se novým koštětem, aby bylo stavení celý rok čisté. Časně ráno se před východem slunce umývala děvčata rosou, aby byla pěkně bílá a bez pih. Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka, muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka. Dopoledne se před kostelem světil oheň, vykřesávaný z křemene. V mnoha domácnostech se uhasínalo ohniště, z kte- 7

8 rého vzala hospodyně polínko a to položila před kostelem na hraničku. Když kněz oheň posvětil, vzala si žhavé polínko a znova jím zažehla oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek se pak vytvářely křížky a zapichovaly se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně zas hospodář posypal louku. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu nebo do sadu, třást stromy a probudit je tím k životu. Skončením Bílé soboty skončil také třídenní půst zvaný svaté třídenní. Všichni se těšili na opětovnou možnost pojídání masa, tanečních zábav a dalších potěšení, která byla po dobu půstu přísně zakázána. Boží hod velikonoční Název Velikonoce pochází z velké noci ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tuto neděli všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával doma, neboť tento den se v kostele světily velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, chléb, vejce a víno). Někde se posvěcené jídlo jedlo přímo v kostele ve stoje. Bylo zvykem, že každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Dříve bylo hojně rozšířeným zvykem, že se na Velkou neděli jedlo společně vejce, uvařené na Velký pátek spolu se žlutým vrbovým a jasanovým proutkem. Kdyby býval někdo během roku zabloudil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží hod vejce a prý by hned nalezl cestu zpět. Hospodář odnášel na zahradu, na pole a do studně kousek svěceného mazance, vejce a vína, aby měl hojnost ovoce, obilí a měl vždy dobrou vodu. Rolníci nechávali na polích svěcené kočičky a křížky. Na některých místech se konaly obřadní jízdy na koních s křížem do polí. Pondělí velikonoční Pondělí velikonoční, zvané červené, je ve znamení tolik očekávaného koledování, kdy chlapci chodí s pomlázkami vyšlehat děvčata. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela a polévat je vodou.ve všech krajích patřila k pomlázce pestře malovaná vajíčka - kraslice. Ty se ale nikdy nerozdávaly každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od děvčete, které vyšlehal. Byly darem velmi cenným, protože na skořápkách byla vytvořena šikovnýma rukama děvčat mistrovská a mnohdy hodiny trvající díla. Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na pomlázku barevnou mašli, mohlo se v ní skrývat tajné poselství. Červenou barvou naznačovala, že má hocha ráda. Modrou barvou mu dávala naději. Chlapec obdarovaný zelenou stuhou byl oblíbený. Naproti tomu ten, kdo obdržel stuhu žluté barvy, byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj nezájem. Hospodář hned brzy ráno našupal všem domácím pomlázkou, aby byli po celý rok čilí.odpoledne patřilo dětem. Za vsí bývalo živo, neboť se tam hrály různé hry o vajíčka. Chlapci například ťukali vejcem o vejce a komu dříve prasklo, ten prohrál a musel dát své vajíčko vítězi. Jinde se koulelo vajíčky po nakloněné ploše na valbisku a vyhrával ten, komu se vajíčko dokoulelo nejdále. Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se veselila při muzice v sále hospody. Druhého dne, v úterý Velikonoční, šlehávala děvčata hochy, přičemž říkávala: Dnes je naše. Hoši ale odpovídali: Dnes je toho, kdo obdrží. A všichni se šlehávali navzájem. Tímto dnem slavná pomlázka končila. Přivítejte jaro vrbovou píšťaličkou A jak na to? Uřízneme rovný a hladký, asi 10 cm dlouhý a maximálně 1,5 cm silný kousek vrbové větvičky. Velmi opatrně začneme střenkou nože ze všech stran naklepávat kůru uříznuté větvičky. Při otloukávání nesmíme zapomenout na žádné místečko, aby kůra hezky povolila, ale zároveň musíme klepat velmi opatrně, abychom kůru nijak nepoškodili. Průběžně zkoušíme, zda jde kůra lehce stáhnout. Jakmile se nám to podaří, přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné třetině. Delší část zastrčíme opět opatrně zpátky do kůry, část necháme povystrčenou. Popotahováním vystrčeného dřívka můžeme určovat výšku tónu píšťalky. Kratší část dřívka zkrátíme na 1,5 cm a nahoře odřízneme po délce 1mm slabý plátek. Pak vsuneme špalík do kůry z druhé strany. Na horní straně vyřízneme nožem zvukový otvor pro proudění vzduchu z píšťalky ven. Zároveň s tím vytvoříme náustek tak, že spolu s vnitřním koncem kratšího špalíku seřízneme kolmo kůru asi do jedné čtvrtiny tloušťky píšťalky a ze vzdálenosti asi 1 cm řez mírně obloukovitě dokončíme. Zpracovala Mgr. Martina Mikmeková Program bohoslužeb ve svatém týdnu: 1. dubna Zelený čtvrtek Výprachtice 16:00 hodin; Bystřec 18:00 hodin 2. dubna Velký pátek Bystřec 18:00 hodin 3. dubna Bílá sobota Bystřec 18:00 hodin 4. dubna Zmrtvýchvstání Páně Bystřec 8:00 hodin; Výprachtice 9:30 hodin Moc Boží radosti a požehnané svátky přeje všem občanům bystřecký farář ThLic. Ireneusz Szociński 8

9 Mateřská škola Zápis do mateřské školy na školní rok se koná od hod hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ do konce března. Z akcí mateřské školy S projektem Knížka můj kamarád pracujeme již od září Vybíráme pro děti knihy blízké našim vzdělávacím tématům a čteme je na pokračování. Po přečtení knihy děti vytváří ke knize ilustrace, které zakládáme do jejich portfólií. domů a my se obrátili s prosbou na rodiče přečíst dětem knížku, povídat si o ní Už teď se těšíme na výstavu nakreslených obrázků, na kterou pozveme i pí Benešovou. Dobré ráno kamarádi knížky máme všichni rádi, do školky já chodím rád, knížka je můj kamarád. Den vody V rámci tohoto projektu jsme s dětmi navštívili místní knihovnu, kde nás mile přivítala pí Benešová. Ukázala dětem knihovnu, přečetla úryvky z pohádek a potom si děti mohly samy vybrat a vypůjčit knihu. A nebylo to jednoduché. Tolik hezkých knížek! Na závěr děti Celým projektem s názvem Voda je vzácný poklad provázela děti kapka Katka, kterou již děti znaly z knihy Příběhy kapky Katky. Děti se seznámily s koloběhem vody v přírodě, s tím proč je voda důležitá, proč se s ní musí šetřit, kteří živočichové žijí ve vodě. dostaly omalovánku a vrátily se zpět do školky. Hned si sedly ke stolečkům, prohlížely obrázky a menším dětem ukazovaly, co si půjčily. Děti si odnesly knihy Z tvorby dětí: Hlídejme si čistou vodu v moři, v řece, v rybníce, ať se mrská pod hladinou rybiček co nejvíce. J. Vašíčková 9

10 Zprávičky z naší školičky Personální změny ve škole Od z našich řad odešla paní učitelka Marta Mikmeková. Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za její práci ve škole i mimo ni a popřát jí hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se jí na mateřské dovolené líbí a ať jí její děti dělají jenom a jenom samou radost. 11. Macháčková Nikolka č.p Pouk Vojtíšek č.p Černohorský Radeček č.p. 328 Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a měly jen samé jedničky. Nově mezi nás přišla paní učitelka Martina Teichmanová, která je třídní učitelkou 2. a 4. ročníku a na škole vyučuje angličtinu. Druhá paní učitelka Martina Hrdinová vyučuje matematiku ve 3. ročníku a další předměty ve 2., 3. a 4. ročníku. Jsou zde obě zaměstnány na zkrácený úvazek. Projekt voda Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2010/2011 Dne 10. února 2010 proběhl ve škole zápis do 1. ročníku. Ten se tentokrát nesl ve stylu cesty kolem světa. Zapisované děti a jejich rodiče si v jídelně odložili svrchníky. Poté hned na chodbě byli uvítáni, dostalo se jim vysvětlení, jak celý zápis probíhá a dostali jízdenku na cestu kolem světa. Už na chodbě si je převzala jedna ze čtyř paní učitelek a ta je celým zápisem provázela. Povinně museli noví žáčci navštívit 4 třídy. Na chodbě a v družině se poté mohli zúčastnit nepovinného programu, který připravili páťáci převlečeni za indiány, kovboje apod. Na jednotlivých stanovištích tak prokázali matematické, geometrické, motorické a přírodovědné schopnosti, úchop tužky, pravolevou orientaci a také komunikační dovednosti. Součástí byl také Jiráskův test. Na závěr dostaly všechny zapisované děti odměnu Zapsáno bylo 13 dětí a jsou to: 1. Stránská Ivetka č.p Dětáková Anetka č.p Matějková Terezka č.p Pavlíček Tomášek č.p Barnetová Adélka č.p Heger Vítek č.p Marešová Tinka č.p Netáhlo Adámek č.p Hrdina Vojtěch č.p Vašíčková Anežka č.p březen je světový den vody /důvodem je skutečnost, že na světě je více než miliarda lidí trpící nedostatkem pitné vody/. V tento den jsme na naší škole uspořádali den věnovaný vodě. Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly na jednotlivých předem připravených stanovištích. V tělocvičně hrály hry s padákem, znázorňovaly ostrovy, moře. V dalších třídách malovaly vodní svět, poznávaly a zakreslovaly řeky, zkoumaly vodu, malovaly koloběh vody v přírodě, dozvěděly se, proč je voda důležitá. Úplně na závěr četly a zdramatizovaly pohádku Moře, strýčku, proč je slané? Všem se to moc líbilo. 10

11 Druháci a čtvrťáci v knihovně V úterý se druhá a čtvrtá třída ZŠ Bystřec vypravila do místní knihovny. Tato akce se konala v rámci měsíce knihoven. Nejdříve paní knihovnice děti uvítala, znovu jim připomněla celý systém vyhledávání, vystavila nové průkazky a ukázala dětem, kde mají hledat tituly jim určené. Dříve než se děti vnořily mezi knihy, musely vyplnit vstupní test. Ten se u druháčků skládal ze znalostí pohádek a nebyl vůbec jednoduchý. Myslíš si, drahý čtenáři, že bys věděl, která víla se zrodila z mlhy či ve které pohádce se objevil tchoř Šuperka? V pondělí přišli do školy hasiči z Bystřece. Vyprávěli nám a radili, jak se nejlépe zachovat při bouřce, požáru, autonehodě, Ukazovali nám hadice, lana a zásahové obleky do ohně a do vody. Hasiči pomáhají lidem v nouzi. Jsem rád, že patřím také mezi ně. Jonáš Mikmek Dne přišli do školy hasiči. Přišli k nám do školy proto, že měsíc březen je měsíc ochrany. Říkali, že se nemá při bouřce jezdit na kole, že při bouřce nemáme být blízko vody, a že se při bouřce nemáme schovávat pod stromy. Měli také pěknou výstavu různých hasičských pomůcek. Aneta Pouková Čtvrtá třída dostala úkol ještě zapeklitější. Ve skupinkách měli žáci přiřadit dílo, autora a ilustrátora. Nápomocna jim byla paní knihovnice a samozřejmě i knihy z místní knihovny. Konečně se děti mohly rozeběhnout mezi regály a vybrat si, co je jim libo. Příjemné bylo slyšet výkřiky typu: paní učitelko, podívejte, dinosauři nebo paní učitelko, tohle jsem četla, ale tento díl ještě ne. V regále jsme také objevili knihu J.R.R.Tolkiena, ze které hrajeme celotřídní hru, Hobit. Chtěli bychom moc poděkovat paní knihovnici Ludmile Benešové za její vstřícnost a vlídné přijetí v knihovně. M. Teichmanová, třídní učitelka Hasiči v naší škole Dne přišli do naší školy na besedu tři zástupci z řad místního SDH Bystřec. Co si děti z jejich besedy odnesly, Vám zprostředkují dva články dětí třetího ročníku: Výkres žákyně 2. ročníku Sabiny Machačné. Hasiči nám také přinesli prázdné papíry s výzvou, abychom se zapojili do celostátní soutěže. Všechny ročníky nakreslily na toto téma svůj výkres a výsledky celoškolního kola Vám přinášíme: 1. ročník 1. místo Filip Voznický 2. místo Berenika Ročková 3. místo Jaroslav Hrdina 2. ročník 1. místo Daniel Jelínek 2. místo Sabina Machačná 3. místo Adam Hubálek a Tereza Pouková 3. ročník 1. místo Aneta Pouková 2. místo Eva Pecháčková 3. místo Radim Urban 4. ročník 1. místo Jan Kyral 2. místo Eliška Vaníčková 3. místo Kristýna Kyralová 5. ročník 1. místo Jakub Krátký 2. místo Jaroslava Prokopcová a Kateřina Turková 3. místo Dominik Killar Držte nám palce, aby se i v dalších kolech dařilo. Tímto bychom chtěli poděkovat SDH za milou a přínosnou besedu a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Eva Maňková, ředitelka 11 Výkres žáka 5. ročníku Jakuba Krátkého.

12 ZŠ Bystřec na lyžích se celá Základní škola Bystřec zúčastnila jednodenního lyžařského kurzu ve Výprachticích. Děti byly rozděleny do družstev podle zdatnosti a celé dopoledne se zdokonalovaly ve sjezdovém lyžování. Některé zážitky a postřehy z tohoto dne Vám přinášíme: Jen se za námi zavřely dveře autobusu a jeli jsme na lanovku do Výprachtic. Gabča a já, Libor, Eliška a Honza jsme seděli na zaďáku. Když jsme dojeli, tak jsme vysedli z autobusu a každý si vzal z úložného prostoru své lyže a mohli jsme si je nazout. Čtvrtá a pátá třída již byla v přaskáčích ze školní šatny, a tak jsme si jen nazuli lyže. Šli jsme si koupit jízdenku, buď za 60 Kč nebo za 110 Kč. Já jsem si koupila za 60 Kč. Pak jsme alespoň půl hodiny čekali než nám pustí kotvu. Nakonec ji spustili a jeli jsme. My jsme jezdili s paní učitelkou Purkertovou. Poprvé jsme jeli moc dlouho, protože někdo to neuměl a musela nás poučit, jak máme jezdit. Až jsme dojezdili jízdenku, tak nám paní školnice koupila dvě jízdenky a každému nám cvakla ještě jednu jízdu. Když jsme jí dojeli, tak jsme si sundali lyže a dali do autobusu do úložného prostoru a jeli jsme domů. Pak jsme vysedli z autobusu a šli jsme na oběd. Měli jsme maso a v tom zelí a bramborové knedlíky. Bylo to moc dobré. Pak jsem šla domů a byla jsem moc utahaná, protože jsem přaskáče a lyže musela táhnout do kopce na saních. Ale stálo to za to! Denisa Matějková 4. třída Dne jsme jeli na lyžařský výcvik do Výprachtic. Nejprve jsme se sešli ve škole a najedli se. Potom jsme se šli obléknout a abychom se na sjezdovce lépe poznali, měli jsme rozlišováky. My jsme měli oranžové. Potom jsme jeli autobusem do Výprachtic. Když jsme dojeli, tak jsme si oblékli lyže a udělali jsme si malou rozcvičku. Potom jsme lyžovali s paní učitelkou Maňkovou. Moc se mi to líbilo a chtěl bych jet ještě jednou. Jan Hrdina 3. třída Co nás ještě v tomto školním roce čeká? 25. března se půjdeme podívat do školky na pohádku Kocourek Modroočko. Od každé pondělí pojede celá škola na plavání do bazénu v Ústí nad Orlicí. Na 31. března jsme do školy pozvali žáky Speciální školy v Lanškrouně, kteří s pomocí našich dětí budou ve škole celé dopoledne vyrábět, kreslit a malovat různé velikonoční ozdoby, v tělocvičně si zasoutěží a v herně ŠD si pohrají. 22. dubna chystáme jako každý rok ve spolupráci s obecním úřadem celoškolní projekt Den země, kdy žáci uklidí okolí školy a různé části obce. Čeká nás i soutěžení a opékání párků se celá škola zúčastní projektu Pálení čarodějnic. Děti by se v tento den měly převléct za ošklivé bytosti a dopátrat se, jak to tehdy asi bylo. V měsíci dubnu a květnu nás čeká dopravní soutěž družstev v Mistrovicích a přírodovědná v Lanškrouně. Také se zúčastníme všech akcí malotřídních škol v blízkém okolí. V Jamném nad Orlicí nás čeká vybíjená, v Orličkách pro nás připravují výlet na Bukovou horu, naše škola pořádá atletické závody vesnických škol v Borku. Eva Maňková, ředitelka školy Školní jídelna Případným zájemcům nabízíme volnou kapacitu školní kuchyně obědy do jídlonosičů. Bližší informace na telefonním čísle Staročeská velikonoční nádivka 400 g vepřové plece s kostí 400 g uzené plece bez kosti 400 g bílého pečiva 6 vajec 100 ml piva 30 g kopřiv 10 g kontryhele 10 g pažitky 50 g soli, mletý pepř 1) Vepřovou i uzenou plec uvařte v osolené vodě, vše nakrájejte na malé kostičky, dejte do větší mísy a zalijte pivem. Bílé pečivo nakrájejte na kousky, přidejte do mísy a navlhčete vývarem z masa. Ochuťte, přidejte bylinky a žloutky a promíchejte. 2) Z bílků ušlehejte tuhý sníh a zlehka ho vmíchejte do směsi. Naplňte do tukem vymazané zapékací mísy a upečte dozlatova. Pečený králík na česneku a slanině v kapustových listech 1200 g očištěného králíka 120 g česneku 200 g anglické slaniny 300 g kapusty 50 g oleje 10 g mletého pepře sůl 1) Králíka důkladně omyjte, osušte, prošpikujte slaninou a opepřete. Pečte do poloměkka. Kapustu rozeberte na listy a spařte v osolené vodě. Králíka obalte listy kapusty, ovažte nití a dopečte. 2) Listy uvolněte, nakrájejte na širší nudle a vložte do šťávy ke králíkovi. Naporcujte ho a podávejte přelitého šťávou s kousky opečené slaniny. Příjemné jarní svátky přeje kolektiv školní kuchyně. 12

13 ZŠ Horní Čermná Moje milá Anetko, předem mého dopisu bych se Ti chtěla omluvit za to, že jsem se neozvala dřív. Ale znáš to. Vytíženost na 100 %. Blázinec okolo přihlášek na střední školu, ale především ples. Ano ples, čteš dobře. Jak Tě znám, určitě jsi překvapená. Ty totiž tyto kulturní akce moc neuznáváš. Takže Ti to vysvětlím pěkně od začátku. Na naší škole vládne dlouholetá tradice - žáci 9. ročníku nacvičují předtančení na ples, pořádaný Unií rodičů. A jelikož i já dospěla do tohoto věku, této kulturní akce jsem se zúčastnila. Pár měsíců předem jsme se pustili do nacvičování sestavy freedance. Později se k nám připojili i kluci. Společně jsme rozvlnili naše těla v rytmu exotické salsy. Při nacvičování z nás tekl pot. Také si jistě dovedeš živě představit kyselé obličeje našich partnerů... Nakonec to však překonali a utrpení stálo za to. Ples se uskutečnil v sobotu v hornočermenské sokolovně. My i žáci z jiných tříd jsme se postarali o výzdobu, takže první dojem byl působivý. Vstupenky z velké části vykoupili bývalí žáci ZŠ v Horní Čermné, kteří přišli spíše ze zvědavosti, co předvedeme. Měla jsme trému, přímo panický strach, ve fi nále se však ukázalo, že zcela zbytečně. Předtančení jsme zvládli a lidé ocenili naše vystoupení bouřlivým potleskem. Tento večer jsme si užili od začátku do konce. Zůstane nám z něho spousta nezapomenutelných zážitků. Nyní však musím končit. Doufám, že si díky tomuto vyprávění změnila alespoň trochu svůj názor ohledně plesů. V blízké budoucnosti musíme na nějaký společně vyrazit. Měj se fanfárově, pozdravuj doma a brzy se mi ozvi. Se srdečným pozdravem Tvá Lucka Lucie Filipová, žákyně 9. třídy PLES UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ HORNÍ ČERMNÁ V sobotu 13. února se konal tradiční ples UNIE RODIČŮ v Horní Čermné. Jako již tradičně jsme zhlédli předtančení žáků deváté třídy. Svým vystoupením zahájili ples a odměnou jim byl velký potlesk. Dovolte, abych poděkovala všem pořadatelům za pomoc a ochotu při organizaci plesu. Velký dík patří také kuchařkám, které nám výborně uvařily! Těším se na spolupráci při dalších akcích. Iveta Macháčková Můj sourozenec Můj mladší bratr se jmenuje Martin. Je mu 9 let. Na svůj věk je vysoký a velmi hubený. Má krátké blonďaté vlasy a zelené oči. Bratr někdy dokáže být velmi otravný. Nejvíc mě může naštvat, když se plete do mých věcí. Rodiče rozčiluje bratr tím, že zlobí s jídlem. Někdy je velmi líný a nepořádný. V pokojíčku má poházené lego a mezitím jezdí s autíčkem na ovládání, které má příšerný zvuk. Já koukám na televizi a auto mě pochopitelně ruší. A bratr se potom diví, že ho mlátím I když se občas pereme a nadáváme si, mám svého bratra ráda. Potěší mě, že nikdy nezapomene na můj svátek, či narozeniny, nebo si se mnou v dlouhé chvíli zahraje nějakou hru. Někdy je to prostě zlatý dítě! Ale spíš takovej náš malej čertík, a proto ho máme rádi. Barbora Janecká, 7. ročník Vyjížďka na běžkách Jednoho zimního odpoledne jsme se s bratrem Jířou a sestřenicí Terčou rozhodli, že si vyjedeme na běžkách. Jééé, to je krása, libovala si Terča. Jířa dodal: To nám krásně svítí sluníčko! Áéáíóů, křičí Terča. My jsme se otočili. Než jsme na ni zavolali: Pozor, kořeny, už byla na zemi. Terča ležela ve sněhu se kříženýma nohama a jen vzdychala: Auu, auu, to bolí. Pomozte mi!.. Mamí, mamí. Já chci domů. My sundali rychle běžky a utíkali k ní. Počkej, vyhrabeme tě z toho sněhu, překřikovali jsme to její auu, auu. Pod sněhem byly větve a kořeny stromu. Terezu jsme chtěli zvednout. Ale, co to? Nejde to. Co se děje? Auááuvajs, to bolí! Asi to mám zlomené, fňukala Terča. Tak jsme s Jířou přemýšleli.. Napadlo ho: Svážeme dvě naše běžky dohromady. Na nich bude Terka sedět. Ona pak nasedla. Šup a jedéém, libovala si Terča. My jsme se s Jířou na jedné lyži kymáceli, že jsme chvílemi skoro spadli. Takhle jsme dojeli domů. Babička zvolala: Propánajána, copak jste vyváděli? A tak jsme jí vše vysvětlili. Tereza měla kotník naštěstí jen vyvrtnutý. Hahaha, chachacha! Po čase se té jízdě smějeme. Ale tehdy to byla hrůza! Fuj. Pavlína Rollerová, 7. třída NÁVŠTĚVA PRAHY Ve čtvrtek 17. prosince 2009 v časných ranních hodinách (zima nás překvapila nejen sněhovou nadílkou, ale i slušným mrazem) vyrazila 7. třída (28 žáků+3 učitelé) do našeho hlavního města. Sešli jsme se na vlakovém nádraží v České Třebové. Cesta nám rychle ubíhala. Jako první jsme navštívili Národní muzeum, kde jsme si prohlédli zajímavou výstavu o planetě Zemi a zoologické sbírky. Potom jsme měli rozchod na Václavském náměstí. Také jsme navštívili Obecní dům, kde byla výstava kostýmů především princezen z filmových pohádek. Některá oblečení jsme si mohli zkusit a nechat se vyfotografovat, což někteří z nás využili. Poté jsme měli rozchod na Staroměstském náměstí. Do 17 hodin jsme si počkali na orloj. V 19 hodin začínal hlavní bod našeho programu: činohra Lucerna od A. Jiráska v Národním divadle. Představení bylo moc krásné. O srandu se postaral mladý vodník. Na zpáteční vlak jsme museli víc než hodinu čekat. Na hlavním nádraží se nedá nikde sednout, čekárna není, restauraci ve 22 hodin zavírají. Mysleli jsme, že nám nohy odumřou. Ve vlaku jsme ale ožili! Do České Třebové jsme dorazili po jedné hodině v noci. Zde si nás vyzvedli rodiče. Výlet byl vydařený a myslím, že se všem líbil. Kateřina Macháčková, 7. ročník 13

14 Společenská kronika Vítáme Tě Tomáš Hejduk čp. 111 Kamila Krátká čp. 82 Kristián Vaníček čp. 334 Matyáš Havlena čp. 33 Klára Netáhlová čp. 162 Adam Killar čp. 307 Jakub Novotný čp. 194 Jubilanti Svá životní výročí oslavili a oslaví 92 let Jan Sršeň čp let Emilie Štěpánková čp let Josef Mareš čp let Jiřina Jansová čp let František Tejkl čp let Antonie Kalousová čp let Anna Marešová čp let Věra Macháčková čp let Vlasta Urbanová čp let Věra Fajtová čp let Albína Vaníčková čp let Božena Matějková čp let Marie Prokopcová čp let Matilda Krejsová čp let Marta Luxová čp let Krista Vašíčková čp let Vlasta Moravcová čp let Jan Prokopec čp let Jan Uher čp let Miloslava Pauková čp let Jan Vašíček čp let Anna Hrdinová čp let Marie Barnetová čp let Bohuslav Maleček čp let Jan Šimek čp let Jaroslav Stránský čp let Marie Křivohlávková čp let Marie Matějková čp let Milena Hrdinová čp let Jaroslav Vaníček čp let Hana Dušková čp let Jiřina Čadová čp let Rudolf Hejl čp let Marie Macháčková čp let Václav Kaška čp let František Tejkl čp let Anna Seidlmanová čp. 40 Vzpomínáme Ve věku 73 let zemřel pan František Falta čp. 158 Ve věku nedožitých 80 let zemřela paní Miloslava Kyllarová čp. 127 Ve věku 73 let zemřel pan Václav Čada čp. 15 Ve věku 80 let zemřela paní Jarmila Votrubcová čp. 335 Ve věku 58 let zemřel pan Jiří Kubeš čp. 340 Ve věku 86 let zemřel pan Jaroslav Mrázek čp. 327 Ve věku 81 let zemřel pan Josef Lux čp. 207 Ve věku 69 let zemřel pan František Černohorský čp. 58 KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ Výstavy Od nebe k zemi Helena Dobrodinská Vernisáž v neděli v 18 hodin Kulturní a informační centrum čp. 30 Jablonné nad Orlicí Výstava potrvá do Zátiší z pastvinného penzionu Bohuslava Vladyková Vernisáž v neděli v 18 hodin Kulturní a informační centrum čp. 30 Jablonné nad Orlicí Václav Turek Vás zve na velkoplošnou projekci Ruská dobrodružství Jižní Sibiř život na pobřeží nejhlubšího jezera světa a cesta do Vladivostoku Pátek 9. dubna v hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí Vstupné 50,- Kč. Předprodej v Informačním centru tel.: Balet Pražský komorní balet Pavla Šmoka uvádí Divocí koně Hudební doprovod Jaromír Nohavica. V neděli 25. Dubna v 19 hodin sál kina Jablonné nad Orlicí Koncerty Koncert orchestru ZUŠ Čtvrtek V 18 hodin v sále kina Májový koncert Společný koncert Jabloňky a PDPS Pátek V 18 hodin v sále kina Ave Marie Stella Maris soprán (Francie), František Vaníček varhany Ve čtvrtek ve 20 hodin v kostele v Jablonném n. O. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad Jablonský medvídek XVI. ročník folkového festivalu areál koupaliště Pátek sobota Kino Jablonné nad Orlicí 8. dubna v 19,30 hodin Doktor od jezera hrochů ČR 15. dubna v 18,00 hodin Alenka v řiši divů USA 22. dubna v 19,30 hodin Pouta ČR 26. dubna v 19,30 hodin Vlkodlak VB 3. května v 19,30 hodin Ženy v pokušení ČR 20. května v 18,00 hodin Dešťová víla ČR Podìkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit v pátek 8. ledna 2010 s Františkem Faltou. Poděkování náleží také p. Th. Mgr Ireney Szocinskému za důstojný obřad a dojemnou promluvu. Rodina Špičákova a Mertova Poděkování Za účast při pohřbu p. Miloslavy Kyllarové čp. 127 a květinové dary. Děkují děti s rodinami 14

15 Dobré zdraví je nejdůležitější životní potřeba a nejvyšší lidská hodnota. Zdraví a spokojený život jsou hodnoty, po kterých lidé touží, ale ne každý je také získá. Málo si uvědomujeme, že je máme ve svých rukou a jen na nás záleží, jaký stav našeho zdraví si vytvoříme. Vše, co jíme, pijeme, jak se hýbeme, co děláme, v co věříme, je jen věcí každého z nás a ovlivňuje zpětně naše zdraví a náš život. Stále více se mluví o špatném zdravotním stavu lidstva. S technickým rozvojem se stále více vzdalujeme přírodě a budujeme mezi sebou a přírodou velkou barieru. Tato cesta nemůže být beztrestná, a tak důsledky postupně doléhají na každého z nás. Naše tělo, které se vyvíjelo v čistě přírodním prostředí po mnoho tisíc let, není schopno na tyto převratné změny adekvátně reagovat. Dnes běžná strava a řada kupovaných potravin obsahuje velké množství konzervantů, barviv, ochucovadel, chemických látek, které zlepšují tvar, chutě, barvu, ale naše tělo je nezná, neumí je zpracovat. Potravinářský průmysl hledá způsob, jak prodloužit trvanlivost potravin, ale každá potravina s delší záruční dobou je chemicky konzervovaná. (Pozor na podbízivé reklamy!). Mnoho lidí má sklon konzumovat rychlá občerstvení, polotovary, přestože ví, že většina z nich organismu příliš neprospívá. Mají vysoký obsah tuku, cukru, kalorií nebo soli. Navíc neobsahují dostatek klíčových živin, které jsou denně potřebné pro naše buňky, abychom si udrželi zdraví a vitalitu a abychom umožnili buňkám růst, regeneraci a udrželi nejvyšší možnou funkčnost orgánů našeho těla.měli bychom jíst a pít to, co naše tělo potřebuje! Pardubický kraj ( ) - Začíná druhá vlna očkování. Vakcínu proti pandemické chřipce zpřístupnila vláda všem. Každý čtvrtek, počínaje 25. února 2010, budou otevřeny ordinace v osmi vakcinačních centrech v Pardubickém kraji. Zdarma se může nechat očkovat každý, s výjimkou dětí do tří let. Dosud měli nárok na očkování pouze chroničtí pacienti a profese nezbytné pro zajištění chodu státu, to jsou energetici, vodohospodáři, hasiči nebo policie. Kraj vychází vstříc občanům a snaží se zpřístupnit vakcinační centra co nejširšímu okruhu lidí, přestože to není naše povinnost, vysvětluje radní Markéta Tauberová, proč kraj supluje práci ministerstva zdravotnictví. Domluvíme se s očkovacími centry, aby otevřely ordinaci v jeden konkrétní den v týdnu. Věříme, že to organizačně zjednoduší vakcinaci a také ji zpřístupní občanům, uvedla Andrea Kynclová, která je pověřena vedením odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje. Upozorňuje, že těhotné ženy a rodiče malých dětí by si měli před cestou do vakcinačního centra vyřídit doporučení od lékaře. Zamyšlení Jen málokdo vnímá potřeby svého těla, které nás včas a trvale upozorňují, že mu něco chybí. Jak? Pobolíváním hlavy, únavou, alergiemi, špatným zažíváním, vyprazdňováním, nespokojeností se sebou samým i svým okolím. A tak místo abychom včas pomohli svému imunitnímu systému, aby byl znovu plně funkční, denně jej oslabujeme vědomým i nevědomým konáním. Oslabujeme imunitu každodenními nesprávnými návyky, žijeme v chaosu, trvalém stresu nebo pracovním vypětí, jedeme na plný plyn a výsledkem je např.onemocnění. Neslyšíme varování ozývající se z mnoha stran a ničíme si své zdraví nezdravým životním stylem. Uchylujeme se raději k lékům jen proto, abychom nemuseli na způsobu života nic měnit. Neuvědomujeme si ale, že řada léků (naprostá většina z nich je chemického původu) pouze utlumí příznak, aniž by odstranily příčinu problému. Potřebujeme si uvědomit a odbourat hluboce zakořeněné myšlení, že od toho, abychom byli zdraví, jsou zde lékaři. Ti nejsou od toho, aby nám zdraví udrželi, ale aby nám ho vraceli v případě, že nastane nějaký zdravotní problém. Naším primárním úkolem by proto měla být prevence a vlastní zodpovědnost za své zdraví! Dostupné osvěty na toto téma je už velmi mnoho, ale my dnes bohužel velmi přesně víme, jaký prášek použít proti té které konkrétní bolesti a nemoci, ale pramálo se zajímáme o to, jak této nemoci předejít. Nejčastějším sebeklamem je konstatování, že není čas, nedostatek financí Často nejsme ochotni financovat prevenci k udržení zdraví, ale v případě vážného onemocnění bychom zaplatili za své uzdravení cokoli. 15 Dnes máme zdravotnictví na vysoké úrovni, máme úžasné operační techniky, děláme transplantace, máme účinné očkovací látky a léky, ale i přes to musíme přiznat, že lidé jsou stále více nemocní. Dnešní medicína dokáže ovlivnit zdraví jen z 20%. Je úžasná při řešení akutních onemocnění, ale u onemocnění chronického charakteru je situace problematická, většinou jsou to choroby na celý život. Celosvětově se velmi rozšířili degenerativní onemocnění, které označujeme jako civilizační choroby. Jejich příčinou je životní styl, tedy způsob života. Statistiky jsou neúprosné 70% úmrtí je zapříčiněno způsobem života, 87% chorob si člověk způsobuje sám! Naše tělo je dokonalý systém a má neuvěřitelné schopnosti regenerace a samoléčení. Ale k této činnosti potřebuje určité podmínky a ty bychom měli znát, abychom věděli, jak se k němu chovat. Žádná změna nepřichází jen v pasivním očekávání.teprve, když si připustíme, že návrat ke zdraví a radosti ze života je v dnešní době podmínkou, máme šanci současný stav změnit a vrátit se k ideálnímu zdraví.vezměme moc do svých rukou a staňme se tvůrci svého zdraví. Pokud patříte k lidem, kteří hledají cestu z těchto začarovaných kruhů a chcete měnit kvalitu a délku svého života, je dobré poradit se s odborníkem, který vám pomůže najít to nejlepší řešení právě pro vás. Analýza tělesné skladby spojená s měření tělesného tuku a metabolického věku - zdarma. Odborný poradce pro vnitřní a vnější výživu: Hana Pauková, Mistrovice č.tel.: , .: Oèkovat proti pandemické chøipce se mùže již každý Procento nemocných s respiračními chorobami narůstá, proto Pardubický kraj doporučuje vakcinaci. Očkování je zcela zdarma, neplatí se ani třicetikorunový poplatek. Podmínkou je pouze pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven. Vakcinační centra hlásila, že doposud zdravotníci projevovali malý zájem o očkování. Zatím bylo proočkováno 345 lidí, tj. 12,41 procent z plánovaných 2779 osob. (mag) Aktuální vakcinační centra v Pardubickém kraji Pardubická krajská nemocnice, a. s, Orlickoústecká nemocnice, a. s. Svitavská nemocnice, a. s. Litomyšlská nemocnice, a. s. Chrudimská nemocnice, a. s. Nemocnice následné péče v Moravské Třebové Vysokomýtská nemocnice Poličská nemocnice, s. r. o.

16 LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI OD 1. LEDNA 2010 OD LEDNA JSOU ZRUŠENY POHOTOVOSTNÍ AMBULANCE V ŽAMBERKU, LANŠKROUNĚ. NOVĚ JSOU ZAVEDENY ODDĚLENĚ POHOTOVOSTI PRO DĚTI A PRO DOSPĚLÉ! POHOTOVOSTNÍ AMBULANCE JSOU V AREÁLU NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Zdravotnictví V ordinaci praktického lékaře dojde ke změně lékaře. Ke dni končí Mudr. Karel Červinka. Na jeho místo nastupuje od Mudr. Novotný Robert. POHOTOVOST DOSPĚLÍ: BUDOVA NEUROLOGIE NEMOCNICE ÚO Pátek: hodin Sobota, neděle a svátky: 9 18 hodin. Telefon: POHOTOVOST DĚTI: BUDOVA NOVÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE ÚO (průchod přes starou budovu) Sobota, neděle a svátky: 8 18 hodin. Telefon: přepojit na dětskou pohotovost. Pohotovostní zubní služby pro bolestivé pøípady Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8.00 do hodin MUDr. Špička Jan, Králíky 414, MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n. Or., Na Dílech 622, MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. O., U koupaliště 149, MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice, MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, MUDr.Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. Května 2, MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Strnadová Blanka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. Orlicí, Na Dílech 622, MUDr. Špička Jan, Králíky 414, MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, Odběry krve V ordinaci praktického lékaře je tato možnost každou středu hodin. Na odběr může přijít pacient se žádankou od kteréhokoliv lékaře. Výsledek bude vždy automaticky zasílán příslušnému lékaři, který žádanku vystavil. Marcela Pecháčková, zdravotní sestra ZAHRADNICTVÍ Jindøich Helekal, Horní Èermná nabízí za pøíznivé ceny: sadbu zeleniny a kvìtin všeho druhu do skleníkù a na záhony kvìtiny do truhlíkù - petunie, pøevislé petunie, surfinie, muškáty aj. kvìtiny na hrob - voskovky, lobelky, macešky, kapradí aj. Pracovní doba: PO - SO hod. tel.:

17 MYSLIVOST Kolik stojí srna? S novým zákonným pojetím pytláctví se rozvířila diskuse o tom, jaká je cena zvěře, kdo a jak ji má stanovovat a jak v případě potřeby k ceně či hodnotě dojít. Shodou okolností se v nedávné době řešil případ, kdy pytlačící psi strhli gravidní srnu a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti byl vyzván Policií ke stanovení hodnoty srny jakožto podkladu pro další projednávání případu. Byť je to jen jednotlivý případ, stojí za zamyšlenou, jaké náklady a částky se mohou takového případu týkat. Ještě jste opravdu přesvědčeni, že srna má hodnotu pod oněch mnohokrát zmiňovaných Kč? Sazebník minimálních hodnot zvěře podle druhu, pohlaví a věku (VULHM,v.v.i., znalecký ústav) Hodnota zvěře je stanovena na základě kalkulace minimálních nákladů na navrácení jedince obdobné kvality do honitby tak, aby byla nahrazena celkově vzniklá škoda. Srnec obecný srna Cena zvěřiny: 640 Kč Cena lovu: 300 Kč Doprava osoby, která realizuje odchyt- veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 540 Kč Doprovod veterinárního lékaře zástupcem majitele honitby- vyhledání zvěře: Kč Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: Kč Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce) 600 Kč Celkem: Kč Veterinární úkony Koprologické vyšetření: 40 Kč Odběr krve: 80 Kč Okrsková soutěž + oslava svátku sv. Floriana Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci Vás tímto zve v sobotu 22. května 2010 na okrskovou soutěž spojenou s oslavou svátku sv. Floriana. Program: 8:30 nástup družstev hasičů z Bystřece, Čenkovic, Koburku, Orliček a Výprachtic 9:00 zahájení okrskové soutěže 13:30 mše v kostele sv. Jakuba 15:00 oslava svátku sv. Floriana - 3. ročník V průběhu oslav proběhnou ukázky současné a historické hasící techniky, ukázka útoku mladých hasičů, soutěže pro děti a dospělé, K poslechu ale i k tanci bude hrát hudba SDH Bystřec Vyšetření krve 800 Kč Vystavení atestu: 150 Kč Celkem 1070 Kč Doprava zvěře: 240 Kč Karanténa (7 dní, karanténní a aklimatizační zařízení, práce) Celkem Kč Administrativní práce: 625 Kč Minimální náklady na navrácení jednoho kusu srnčí zvěře do honitby: Kč Navýšení ocenění kusu: Vzhledem k tomu, že v konkrétním případě se jednalo o vysoce gravidní srnu, je třeba ohodnotit ještě ztrátu potencionálního přírůstu minimálně jednoho kusu. Při průměrné mortalitě srnčat 30 % se pak jedná o 70 % výše vyjádřené hodnoty (již bez nákladů na aklimatizaci): Kč Minimální hodnota vysoce gravidní srny činí Kč Na tomto případu je zřetelně vidět, že neoprávněné ulovení dospělého kusu jakékoliv spárkaté zvěře přesahuje hodnotu Kč a tudíž je kvalifi kováno jako trestný čin. Jednatel MS Bystřec Milan Pouk Členové MS Bystřec si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ TÁBORÁK, který se koná dne na naší myslivně Odvoz kovového odpadu Sběr železného šrotu provede Sbor dobrovolných hasičů Bystřec v pátek 16. dubna 2010 od hodin. Železný šrot připravte k silnici. Větší množství a velké kusy nahlaste na obecním úřadu Bystřec č. telefonu: nebo u p. Josefa Matějky, starosty hasičů č. telefonu: Děkujeme Všem sponzorům za přispění do tomboly na náš Hasičský a dětský Maškarní ples. Paní učitelce Mikmekové a dětem ze ZŠ za pěkné předtančení a všem zúčastněným za příjemně strávené chvíle. SDH Bystřec 17

18 PRŮVODCE GRANTŮ A DOTACÍ Nové a moderní vybavení pro Vaši provozovnu Dotace pro dřevozpracující podniky a živnostníky! Výzva JARO 2010 MAS ORLICKO vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. Podpora je zaměřena především na nákup strojů, zařízení, technologií a vybavení provozoven s celkovými náklady do Kč. Dotace je poskytována ve výši 60%! O podporu mohou žádat především dřevozpracující podniky s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem méně než 2 mil. euro (mikropodniky) a dále živnostníci v dřevozpracujícím průmyslu (pilařská výroba, zpracování dřeva a výroba nábytku). Dotace na rozvoj činnosti neziskových organizací Výzva JARO 2010 MAS ORLICKO vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. O podporu mohou žádat neziskové organizace působící v území MAS ORLICKO. Podporovány jsou následující aktivity: 1) nákup souboru vybavení pro činnost spolků (nákup nábytku, sportovního náčiní, dětské hřiště s příslušným vybavením, sociální zázemí, vybavení klubovny, doprovodné stravovací zařízení ) a drobné stavební úpravy s celkovými náklady do Kč (dotace 90%). 2) nákup vybavení nebo stavební investice v rámci ekonomické činnosti neziskových organizací s celkovými náklady do Kč (dotace 40 60%). Příjem žádostí probíhá do Více informací na webových stránkách orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, Žamberk). Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 18

19 Cizí jazyk hrou v podhůří Orlických hor II. Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná byl k schválen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubického kraje grantový projekt Cizí jazyk hrou. Je to už téměř rok, kdy přesně takto začínal náš první informační článek ke schválenému projektu. Chtěla bych veřejnost v našich obcích informovat, jak se situace změnila a co se podařilo udělat. Říkám záměrně v obcích, do projektu je kromě ZŠ Dolní Čermná zapojena i ZŠ a MŠ Bystřec a od září 2010 začne spolupracovat také ZŠ a MŠ Verměřovice. Po jedenácti měsících mohu pochválit všechny učitele ze školy v Dolní Čermné, kteří se do projektu aktivně zapojili. Představuje to především hodně práce ve volném čase, kdy by se možná mnohé paní učitelky neboť jsou to jen samé ženy - měly věnovat rodině a relaxaci. Místo toho se snaží pracovat na projektu pro zlepšení podmínek výuky ve škole. Ta má díky nim modernizovaný školní vzdělávací program v oblasti výuky cizích jazyků, připravuje se i nabídka výuky ruského jazyka. Děti mají přístup k moderním výukovým technologiím v učebně jazyků funguje a je velmi hojně využívána jazyková laboratoř, která umožňuje žákům kvalitní poslech textů v cizím jazyce i možnost pravidelně mluvit v tomto jazyce (např. číst texty a ústně s nimi pracovat, trénovat výslovnost a porovnávat ji s výslovností rodilého mluvčího, komunikovat individuálně s vyučujícím, připravovat rozhovory ve dvojicích, aniž by se žáci navzájem rušili), a tím se zbavit strachu z vlastního cizojazyčného projevu. Nejvíce oblíbenou se však u všech stala interaktivní tabule díky této technologii je učení zábavnější a přitažlivější. Já vím, namítnete, že známí z města tohle přece znají, jejich děti chodí do školy, kde tabule funguje už několik let. Je to pravda, ale protože jsme chtěli, aby se naše ratolesti nemusely trmácet za Ženský florbalový tým, založený v Bystřeci roku 1997 a v r obnovený pod hlavičkou TJ Jablonné nad Orlicí, působí již třetím rokem v 2. lize žen. Vedle hráček z Mistrovic, Jablonného, Jamného, Orliček, Klášterce, Mladkova a Králík zde hraje také několik hráček z Bystřece. V současné době jsou to útočnice Jana Benešová a Pavla Vaníčková a obránkyně Irena Hrdinová a Aneta Matějková. Z důvodu zranění nyní nehrají dlouholeté opory Marie Bestová (Uhrová) a Helena Uhrová. Čtyři kola před koncem letošního soutěžního ročníku se náš tým nachází na 2. místě, o které svádí boj s celkem Náchoda-Nového Města. Obě družstva získala shodně 45 bodů a na dalšího v pořadí mají náskok celých 20 bodů. V náš prospěch hovoří lepší skóre. První místo s náskokem 9 bodů drží Orlicko-Třebovsko, které v letošní sezóně zatím ve všech utkáních zvítězilo. FLORBAL ŽEN 2. LIGA moderní výukou do hlučných měst a anonymních mamutích škol v nich, pustili jsme se na tuto neprobádanou cestu a pokusili se o téměř nemožné dokázat zmodernizovat školu v Dolní Čermné vlastními silami a za finančního přispění státu a EU. Zatím se to daří a my ničeho nelitujeme. Od zimy 2009 funguje i portál který umožňuje žákům procvičovat si látku doma pomocí hravých činností, v budoucnu bude umožňovat i spolupráci pedagoga a žáka, který nebyl přítomen ve výuce. Tady je na místě poděkovat p. Petru Pupíkovi, který portál uvedl do chodu a stále ho zdokonaluje a vylepšuje. V lednu 2010 se do projektu aktivně zapojila škola v Bystřeci. Paní ředitelka dobře ví, jak je pro děti kontakt s vyspělou technikou důležitý. Pro malotřídní školy jsou projekty ještě časově a personálně náročnější, a tím i nedostupnější. Spolupráce tohoto typu je schůdnou cestou pro výměnu zkušeností a lepší vzájemné poznání partnerských škol. Jakmile roztají zbytky sněhu, uvítáme malé studenty z této vesničky v Dolní Čermné a oni si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet všechny tyto moderní způsoby výuky. V září 2010 se budeme těšit na obdobně příjemné vztahy s naší spádovou ZŠ z Verměřovic. Dovolte mi ještě jednou moc poděkovat všem zúčastněným pedagogům za jejich práci a úsměv, se kterým především časově náročný projekt zvládají. Pokud byste si chtěli prohlédnout učebnu či vyzkoušet, jak funguje, zveme Vás k návštěvě na podzim 2010 připravujeme den otevřených dveří. A kdybyste měli chuť zapojit se a pomoci s modernizací výuky dalších vyučovacích předmětů (např. chemie, fyziky,...), dejte nám vědět, pustíme se do toho společně. Vaše děti za to určitě stojí. J. Beranová, ředitelka ZŠ Dolní Čermná Rovněž v soutěži slušnosti se náš tým nachází s 22 trestnými minutami na 2. místě. Ve statistikách přesilovek a oslabení je na tom dokonce nejlépe: 1. místo ve využití přesilové hry (53,33%) a spolu s Orlicko-Třebovskem 1. místo v ubránění oslabení (plných 100%). STATISTIKY HRÁČEK V kanadském bodování zaujímají naše hráčky hned čtyři příčky v první desítce (z celkem 182 zúčastněných hráček). 1. místo drží Pavlína Blažková 27 bodů (15 gólů + 12 nahrávek), na 3. místě se nachází Tereza Vacková 25 bodů (16+9), na 4. místě Blanka Blažková 23 bodů (16+7) a nově se do první desítky probojovala Kristýna Bednářová, která je s 19 body (14+5) na 6. příčce. TABULKA Družstvo Z V R P Body Skóre (rozdíl) 1. FbK Orlicko-Třebovsko :16 (+82) 2. FBC REAST TJ Jablonné nad Orlicí :41 (+45) 3. FTS Florbal Náchod-Nové Město :44 (+19) 4. TJ Sokol Jaroměř :44 (+4) 5. FBC Peaksport Litomyšl :73 (-29) 6. FbK Hořice :49 (-23) 7. FBC Dobré :63 (-26) 8. IBK Hradec Králové :66 (-36) 9. FBC Letohrad :61 (-36) 19 Pokračování na str. 20

20 Pokračování ze str. 19 Pavlína Blažková je současně s 12 gólovými asistencemi nejlepší nahrávačkou soutěže, Blanka Blažková a Tereza Vacková s 16 vstřelenými brankami shodně na 2. místě mezi střelkyněmi. Kanadské body dalších hráček: Andrea Janotová 10 (4+6), Marika Balášová 9 (5+4), Michaela Ulbrichová 9 (4+5), Dagmar Ulrichová 7 (4+3), Jana Benešová 4 (2+2), Barbora Kožnarová 4 (2+2), Veronika Ptáčníková 2 (1+1), Irena Hrdinová 2 (0+2), Pavla Vaníčková 1 (1+0), Miroslava Kandráčová 1 (0+1). Brankářka Pavla Elnerová je s 41 obdrženými brankami na 20 utkání (průměr 2,05 obdržených branek/ utkání) na 4. místě (z celkem 22 zúčastněných). PŘEHLED VÝSLEDKŮ: Letohrad Jablonné 0:3, Jablonné Dobré 4:1, Hořice Jablonné 2:4, Jablonné Letohrad 7:3, Litomyšl Jablonné 2:6, Jablonné Orlicko-Třebovsko 2:3, Jablonné Hořice 2:0, Jablonné Náchod-Nové Město 0:1, Hradec Králové Jablonné 0:4, Jablonné Litomyšl 6:3, Jablonné Náchod-Nové Město 2:4, Orlicko- Třebovsko Jablonné 7:0, Jablonné Hradec Králové 6:1, Jaroměř Jablonné 2:3, Jablonné Dobré 2:3, Jaroměř Jablonné 2:7, Dobré Jablonné 2:8, Jablonné Jaroměř 5:1, Letohrad Jablonné 1:6, Náchod- Nové Město Jablonné 3:9 Informace o našem týmu najdete také na stránkách České fl orbalové unie (www.cfbu.cz), na týmovém webu (www.fbcreast.com) a na facebooku. Vladimír Hrdina, čp. 297 Turnaj v minikopané II. ročník memoriálu Ládi Kyllara Fotbalisté se sešli ve zdejší tělocvičně na II. ročníku memoriálu našeho kamaráda, aby uctili památku Ládi Kyllara a změřili své síly v minikopané. Turnaj skončil s tímto výsledkem: 1) FC Bystřec 2) TJ Sokol Jamné nad Orlicí 3) FC Bystřec (mladší) 4) SDH Bystřec 5) Reast Bystřec 6) Sokol Mistrovice Zdeněk Kulhánek Závody psích spřežení o pohár LADY BRIGHT MAGADAN. V letošním roce se uvedený závod konal jako mistrovství ČR ve sprintu psích spřežení a zároveň byl zařazen do seriálu EP čistokrevných FISTC a nečistokrevných ESDRA. Závodu se zúčastnilo 34 závodníků ze tří zemí /ČR, Polsko, Slovinsko/ Závody provázelo příjemné, skoro slunečné počasí a nefoukal žádný silný vítr. Nejvíce závodníků bylo ve dvou kategoriích SKJ 1 pes čistokrevný /lyžař a jeden pes/ 5 závodníků SKJ 2 psi nečistokrevní /lyžař a dva psi/ 5 závodníků/ Jela také dvě velká spřežení s 8 psy. Těchto závodů se zúčastňují následující rasy psů: Čistokrevní Sibiský husky, Aljašská malamut, Grónský pes, Samojed, Český horský pes Nečistokrevní Alaskán, Evropský sáňový pes, Ohař, resp i ostatní, kterým nevadí zima a jsou schopni uběhnout alespoň 8 až 12 km. Nejrychlejším závodníkem s jedním psem se stala mistryně ČR Martina Štěpánková, která na trati dlouhé 12,8 km dosáhla průměrné rychlosti 29,5 km. Ve spřeženích byl nejrychlejší Slavomír Pavlík, který dosáhl průměrné rychlosti 28,2 km. /Kategorie C 4 psi/ Velmi pěkného úspěchu dosáhl i jeden z místních rodáků, Zdeněk Kulhánek, který s vypůjčeným psem BENJIM od pořadatelů se umístil na 2. místě v kategorii SKJ 1 pes. Poděkování za pomoc při zajištění závodu patří také vedení obce Bystřec, zemědělské a.s. Bystřec, a v neposlední řadě také personálu hostince U Špičáku, který se podílel na zajištění stravování závodníků a pořadatelů během závodu. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se zasloužili o to, že závody proběhly bez protestů, připomínek a že během závodů se nezranil žádný závodník ani pes. Ředitel závodů psích spřežení o PLBM Zdeněk D O L E J Š Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude 18. června Za příspěvky děkujeme. 20

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Pašijový týden 1. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Velikonoce. Přemýšlejte, jaká barva se získá z odvaru cibulových slupek, šafránu, jarního osení, ze zázvoru nebo lipového květu?

Velikonoce. Přemýšlejte, jaká barva se získá z odvaru cibulových slupek, šafránu, jarního osení, ze zázvoru nebo lipového květu? Velikonoce Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, v současnosti se nazývají spíše Svátky jara. V minulosti bývaly významnější než Vánoce. V dnešní době se tento svátek traduje v minimální míře, tj. obchůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Zpravodaj obce Záryby 2 2011

Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Vážení spoluobčané! Dnešní úvodník můžeme pojmenovat Pozvánka na velikonoční vystoupení, které se bude konat v areálu školy v pátek 15. dubna od 16.00 hodin. Na co se můžeme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 CO JE DOBRÉ VĚDĚT Od 1. dubna nastoupil na pozici Vedoucí technicko - hospodářského úseku pan Petr Kubíček. Velice rád hraje šachy, proto pokud

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 37 březen 2016 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 37 březen 2016 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 37 březen 2016 www.zssv.cz Ellie Drury, 7.B 1) Bruslení: 3) Rychlobruslení: A) skating A) skiing B) rollring B) speed skiing C) saking C) speed skating 2)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Březen 2013 Tradiční a možná i netradiční velikonoční zvyky Škaredá středa V tento den se

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více