Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.obec-hlina.cz"

Transkript

1 číslo 1 (13) ročník 4 březen Malá vzpomínka na Kvetoucí třešňové sady na Hlíně, duben 2008.

2 2 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Ulice Křenová, 1938; zleva domy č. p. 9, Obecní pastouška č. p. 7, není vidět č. p. 8, potom č. p. 6 a 5. Ulice Křenová, 2012; zleva domy č. p. 9, 8, 6 a 5, č. p. 7 zbouráno.

3 Hlínské rozhledy, březen Milí čtenáři a čtenářky zpravodaje, věřili byste tomu, že toto vydání Hlínských rozhledů je již čtrnáctým vydáním v pořadí? A protože je to první vydání Rozhledů v roce, píšeme tedy už čtvrtý jarní úvodník. Letí to s námi, co říkáte? První vydání, nulté, tedy zkušební, spatřilo světlo světa v prosinci roku Začal nám nový rok 2012 a s ním nový ročník obecního zpravodaje. V době, kdy naše redakce připravovala jarní vydání Rozhledů, tedy někdy v první polovině měsíce února, nás venku za okny trápily dvacetistupňové mrazy. A tak jsme si co nejvíce chtěli navodit atmosféru jara. A hledali jsme, až jsme našli krásnou písničku: Dunění kopyt večer slýchávám údolím, jarní kurýr jede k nám, v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní. Přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám... Pamatujete? Znáte? Tahle písnička, co se zpívala kdysi u táborových ohňů, přesně vystihla naše pocity. A jaké má pocity z každoročního návratu jarního období, plně vystihla i jedna nejmenovaná autorka na internetu. Nám se to moc líbilo a tak se s tím krásným jarním zamyšlením chceme podělit i s vámi: Ve věku teenagerovském jsem milovala to jarní vlání a často jsem ráda běhala ve větru se svými tehdy dlouhými vlnitými vlasy, s rozepnutou bundou... Dychtivě, natěšeně, euforicky. Těšila jsem se na celý svůj život. Později mě oslovilo setí a klíčení, sela a vysazovala jsem na svou tehdejší zahradu, co se jen dalo, s megalomanskou vášní jsem pěstovala skoro veškerou zeleninu a většinu dostupných květin, oslovilo mě vlastnění a budování... A teď? Jsem na jaře spokojená. Že zase jaro přišlo. Je tak málo jistot na tomto světě... i to, že se zeměkoule otáčí, mi působí radost a uklidnění. A po radostném jaru přijde hříšné a poživačné léto a po létu zadumaný a rozjímavý podzim a pak zima, doba klidu a odpočinku... aby s prvním vyklíčeným semínkem se opět člověk probudil s novou silou, nadějí a plány. Opakování je dobré. Matka moudrosti, říkají. Ano, znám touhu po novém, dalším, ještě zajímavějším, ale miluji též opakování. S opakováním opravdu přichází moudrost. Tolikrát vidět rozkvétat stromy a tolikrát vidět květy uvadat, aby je vystřídaly plody... člověk začne chápat nějak víc a začne si vážit každého dalšího opakování, každého květu a každého plodu. Už ví, co přijde pak, může se těšit, může se na to připravit, může si to vychutnat... jako vynikající víno. Už ví, co pije, co dělá a proč. A pokud je jeho dílo a víno dobré, je věru proč se radovat. Z každého doušku, z každého dne, z každého dalšího jara. Krásné moudro Zbývá jen dodat, že i my jsme rádi, že Z OBSAHU: 3 Úvodní slovo 4 Slovo starosty 6 Informace OÚ 7 Jízdní řád 9 Události v obci 24 Kalendář připravovaných akcí 24 Společenská rubrika 25 Potok Šatava 25 Mužácký soubor Šatavan Žabčice 27 Páté narozeniny rozhledny 30 Kukla - Ráj permoníků 32 Rozhovor s Marií Čechovou 34 Historické okénko 40 Hlína na starých mapách 8 46 Povídání o rodinných svátcích 3 55 Recepty aneb dobroty pro vás 59 Za hranicemi obce 60 Zkušenosti 2 61 Závěrečné slovo 62 Hlína a nejbližší okolí na starých pohlednicích Doteky obce

4 4 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Vážení spoluobčané, opět uplynuly tři měsíce a Vy držíte ve svých rukou nové a letošní první vydání Hlínských rozhledů, zpravodaje pro svou kvalitu hodně chváleného. Já Vám ve své části přiblížím dění v obci a budu také reagovat na některé záležitosti, které se zde za tři měsíce staly. V první části bych se zmínil o hospodaření obce v loňském roce, tedy pár čísel na úvod. V příjmové části rozpočtu obce tvoří největší položku příjem z daní a ten byl Kč. Ostatní příjmy tvořily dotace (celkem Kč), správní poplatky (odpady, psi, veřejné prostranství - celkem Kč), pronájem pozemků a částí obecních budov (rozhledna, hřbitov, obecní úřad atd. celkem Kč), poskytování služeb (vstupné rozhledna, prodej propagačních předmětů celkem Kč) a prodej druhotných surovin (železo, plasty, sklo, papír celkem Kč). Celkově tedy obec získala Kč. Nyní bych uvedl pár informací, které mají vliv na příjem obce. Především příjem obce tvoří hlavně daně a ty se přepočítávají dle počtu obyvatel a dle příjmu právnických subjektů (firem, společností atd.), které mají sídlo v katastru obce. Naše obec měla na pomůžeme každé jaro znovu začít psát nový ročník Vašeho zpravodaje a že Vy nám zachováváte přízeň. V letošním jarním vydání si popovídáme s vedoucí spolku žen Babinec, paní Marií Čechovou, zeptáme se starosty obce pana Miloše Dostalého na pár otázek týkajících se rozhledny, připomeneme si potok Šatava a také nedaleký důl Kukla v Oslavanech a v historickém okénku také nahlédneme na události z konce druhé světové války, jak je uváděno v kronikách. Přejeme Vám tedy krásný jarní start, spoustu energie, pohody a příjemných setkání a radostných dní! Za redakci Kamila Veselá čátku roku 2011 dle statistických údajů celkem 425 trvale bydlících obyvatel a v průběhu roku došlo k odhlášení téměř 100 obyvatel a dvou subjektů. Důsledkem této skutečnosti pak byl výpadek v plánovaném příjmu o téměř Kč, což není malá částka. Zastupitelstvo obce tuto skutečnost potom vzalo na vědomí při přípravě rozpočtu na rok 2012, který byl na veřejném zasedání v únoru schválen. Jistě nyní mnohé z Vás napadne kde by se na Hlíně vzalo tolik obyvatel? Vysvětlení je prosté a srozumitelné. Na několika rodinných domech v obci jsou přihlášeni cizí státní příslušníci, kteří jsou v České republice zaměstnáni v různých firmách, ale v obci se však vůbec nezdržují. Protože je jejich činnost povolena úřady, tak také platí daně a ty jsou součástí příjmu obce. Stručně řečeno, ubylo obyvatel, ubylo peněz. Jinak pro Vaši informaci, obec má nyní 262 trvale žijících obyvatel a statistický úřad k uvádí 323 obyvatel. S výdajovou částí rozpočtu jsem Vás seznámil již v minulém vydání a tak nyní uvedu jen to, co tehdy ještě nebylo známo, lépe řečeno částky podle paragrafů rozpočtu. Nejvyšší ale nutná částka je na činnost místní správy (vše co se děje na obecním

5 Hlínské rozhledy, březen úřadě Kč), další potom odměny zastupitelům obce Kč, územní rozvoj (opravy budov, údržba, nákup pozemků) Kč, požární ochrana Kč, komunální odpad (svoz popelnic, kontejnery, nebezpečný odpad) Kč, vzhled obcí, veřejná zeleň Kč, zabezpečení školní docházky Kč a ještě další spousta menších výdajů. Přesné znění bude v závěrečném účtu hospodaření, který bude zveřejněn a každý z Vás do něj může na obecním úřadě nahlédnout. Výdaje byly celkem Kč. Ke konci roku měla obec na účtu Kč. Tolik tedy minulý rok. A co nás čeká a nebo co je v plánu letos? Zastupitelstvo při přípravě rozpočtu přepokládá, že bude konečně letos realizovaná akce vodovod a dešťová kanalizace v Křenové náklady asi Kč, oprava sochy sv. Panny Marie umístěné v malé kalvárii u kostela Kč, výměna oken na hasičce a zadních vchodových dveřích ve škole. To jsou takové hlavní plány. Dále pokračuje příprava na budování kanalizace a stále sledujeme možnosti na získání dotace na úpravy okolí rozhledny a spoustu dalších věcí. Jak jsem již výše uvedl dlouho slibovanou akci Křenová, dovolím si malé vysvětlení. V průběhu povolovacího řízení došlo k nepředpokládaným skutečnostem a tak jsme museli nechat celý projekt přepracovat. V současné době je zažádáno na stavebním úřadě o územní rozhodnutí a tak to snad již letos vyjde. V další části bych se trochu více zmínil o urnovém pohřebišti kolumbáriu na místním hřbitově, které obec na své náklady vybudovala. Záměrem výstavby bylo nabídnout možnost uložit ostatky svých blízkých v důstojném prostředí těm, kteří o to projeví zájem. Kapacita našeho hřbitova již neskýtá velmi mnoho možností rozšíření o další klasická hrobová místa. V urnové stěně je připraveno 20 míst a každé místo má prostor pro uložení maximálně 6 uren, které jsou zakryté záklopovou deskou. Na čelní stěně je potom epitafní, tedy nápisová deska, na kterou si nájemce na své náklady může nechat vyznačit jméno a datum narození a úmrtí svého blízkého. A zde právě dochází k tomu, že pokud se na desce objeví nějaký nápis, tak je již pro další použití nevhodná a proto je nutné, aby si nájemce tuto nápisovou desku koupil do svého vlastnictví. Nyní zastupitelstvo projednalo podmínky za jakých vše výše uvedené bude probíhat. Náklady obce na jedno toto místo při stavbě byly Kč a od této ceny se také odvíjí sazba pronájmu a cena nápisové desky. Pronájem jednoho místa byl tedy stanoven na 300 Kč za rok, přičemž smlouva se uzavírá na 10 let. Nápisová deska pak má hodnotu Kč a obec ji také za tuto cenu pronajímateli prodá. Myslím, že tyto podmínky jsou rozumné a dostupné všem spoluobčanům a vše s pronájmem spojené vyřídíte na obecním úřadě. Když uvážíte, že pořízení pomníku se řádově pohybuje v desítkách tisíc korun, tak nyní Vám obec nabízí finančně poměrně nenáročné řešení těchto situací. V minulém čísle rozhledů jsem také slíbil, že se vyjádřím k mé nominaci do soutěže starosta roku a tak se nyní o to pokusím. Hned v úvodu však podotknu, že nejsem příznivcem takovýchto soutěží, protože podle mého názoru postrádají smysl a pokouší se vyhodnocovat něco, co nemá pevná kriteria a je postaveno na úsudku nějaké poroty. Proč tak soudím? Nedovedu si představit, jak někdo porovnává starostu obce malé s pár obyvateli, který navíc není ani uvolněný a má své zaměstnání, s tím co, vede větší obec, která má školu, provozovny příspěvkové organizace a také placené spolupracovníky. Podmínky pro práci starosty jsou v každé obci jiné a má na to vliv spousta dalších záležitostí a okolností. Dle mého názoru je to jen pokus o zviditelnění některých velmi aktivních a ambiciózních jedinců, mezi které já osobně určitě nepat-

6 6 řím nebo rozhodně mezi ně patřit netoužím. Když jsem tuto funkci přijal, tak s vědomím, že budu pro obec v rámci možností dělat, o což se také snažím bez nároku na nějaké ocenění či chválu. Něco se již snad podařilo a tak mám čisté svědomí. A zde se dostávám k druhé části, kde jsem trošku v rozporu s tím co bylo zveřejněno v přihlášce do této soutěže. Připadá mi, že až moc prostoru ve výčtu toho, co se po dobu mého starostování udělalo, zabírají záležitosti týkající se společenského života a propagace obce. Jistě, výstavba rozhledny, její úspěšné otevření a současný provoz jsou věci, které naši obec velmi proslavily a dá se říci i zviditelnily, stejně jako velmi úspěšné divadelní představení v přírodě. To však pro obyčejného občana hliňáka není to nejdůležitější. Toho zajímají věci, se kterými se žitím v obci každý den setkává. Zda všude svítí veřejné osvětlení, zda teče voda, kdy bude kanalizace, zda je posypaná a odhrnutá cesta, co vyřídí na obecním úřadě, jak jezdí autobusy a spoustu dalších drobných starostí, které mu každodenně znepříjemňují život. A tento pohled mám já také. Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Proto mě velmi udivilo, že akce, kterou já ve svém období považuji za největší a nejdůležitější, byla v charakteristice v jedné větě a přitom na ni dlouhá léta čekala celá obec výstavba vodovodu. Jistě, nebyla to samozřejmě zásluha pouze moje, ale spousty dalších, kteří v té které době v zastupitelstvu byli a pro obec pracovali. A tím se dostávám k další části a to je, že se nerad chlubím cizím peřím, jelikož všechny záležitosti vznikaly vždy iniciativou (některých) zastupitelů a spoluobčanů. Můj podíl spočíval pouze v tom, že jsem v té době byl starosta. I přes to, co jsem výše uvedl, si nesmírně vážím Vaší podpory, děkuji za ni a nebudu zastírat, že mě i velmi potěšila. Nicméně považuji za nutné Vás s tímto mým názorem seznámit a proto jsem této příležitosti využil. Pro toto vydání již toho bylo napsáno dosti, i když by bylo možné rozebírat ještě spoustu dalších záležitostí jako například webové stránky obce a diskuse na nich, virtuální prohlídku a třeba zásahovou jednotku obce při SDH Hlína. Ale o tom snad zase příště. Miloš Dostalý, starosta obce Informace obecního úřadu Poplatek ze psů - sazba poplatku činí za kalendářní rok a za jednoho psa 70 Kč (sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 50 Kč), - u druhého a každého dalšího psa staršího 3 měsíců se sazba poplatku stanovená touto vyhláškou zvyšuje o 50 %, - poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku činí 500 Kč (úleva ve výši 200 Kč z ročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt a která v příslušném kalendářním roce je mladší než 18 roků nebo v tomto roce dosáhne věku 18 let), - poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, - poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do konce února a konce srpna každého roku.

7 Hlínské rozhledy, březen Změny v jízdních řádech Tento jízdní řád linky 422 je platný od změnového termínu 4. března Dochází k úpravám časových poloh spojů tak, aby byla lepší vazba na linku 406 směrem do Brna a linku 423 směrem do Ivančic i Rosic. K největším posunům došlo u spojů 14, 16 a 18, které byly posunuty o 10 minut dříve (odjezdy z Hlíny 13:41, 14:41, 15:41). Masopustní rej, 11. února 2012.

8 8 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Masopustní rej, 11. února 2012.

9 Hlínské rozhledy, březen Průvod andílků a čertů na Hlíně V neděli 4. prosince 2011 se na Hlíně konala velmi příjemná akce a to průvod andílků a čertíků s nadílkou Mikuláše. O půl páté odpoledne se před budovou obecního úřadu shromáždil zástup několika desítek andělů, andílků, čertíků i dalších lidiček bez těchto pěkných masek, kteří společně v průvodu s mnoha světýlky v lucerničkách vyrazili k procházce naší obcí. Za zvuku vánočních písniček z místního rozhlasu prošly téměř celou obec a poté dorazili do Pohostinství paní Koudelné. V útulné hospůdce, která byla doslova našlapána obecenstvem, pak děti hrály hry a hlavně netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čertů. A také se dočkaly. Svatý Mikuláš s vypůjčenou knihou hříchů se dostavil v doprovodu anděla a tři čertů. Pak děti postupně předstupovaly před Mikuláše, který je upozorňoval na jejich drobné hříchy a podle zásluh jim naděloval sladkosti a někdy taky trošku uhlí, pilin nebo kukuřici, za to když děti trošku zlobily. Báječná atmosféra, výborná nálada a hlavně šťastné úsměvy dětí, to vše dále pokračovalo a všichni se velmi dobře společně bavili. Poděkování patří hlavně všem organizátorům a také všem andílků a čertům, kteří s námi šli do průvodu. Společná fotografie všech andílků, 4. prosince 2011.

10 10 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Průvod andílků a čertů s mikulášskou nadílkou, 4. prosince 2011.

11 Hlínské rozhledy, březen IV. ročník turnaje v mariáši ve čtyřech Dne 10. prosince 2011 se konal v Pohostinství paní Koudelné na Hlíně již 4. ročník Turnaje v mariáši ve čtyřech. Turnaje se zúčastnilo celkem 36 hráčů, kdy jeden z hráčů byl až z Prahy a dokonce mezi samými muži byla v turnaji i jedna žena. Turnaj vyhrál pan Petr Trnka, který si odnesl hodnotnou cenu. Poděkování patří všem nadšeným hráčům a také všem sponzorům této akce. IV. ročník turnaje v mariáši, Pohostinství paní Koudelné, 10. prosince 2011.

12 12 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 IV. ročník turnaje v mariáši, Pohostinství paní Koudelné, 10. prosince Připomeňme si, jak na první setkání s mariášovými kartami vzpomíná v knize Vzpomínky z dětství Josef Lada, malíř nezapomenutelných obrázků: Tak se také u nás hovořilo, že se ve stodole nedalekého statku zjevil tchoř a že strýcové na něj půjdou s puškami. Toho tchoře jsem si ihned představoval jako něco, co vyplňuje nejméně půl stodoly a je podobné žaludskému esu z karet, které jsem si prohlížel vždy s mimořádným zájmem. Karty byly také snad vůbec první malované obrázky, jež jsem ve svém dětství viděl. Všechny jsem měl rád, jen právě to eso jsem nenáviděl. Připadalo mi jako příšera, jež požírá malé děti, a proto mi vždy přeběhl mráz po zádech, když jsem na ně přišel. Rychle jsem je vždycky zakryl jinou kartou, aby třeba neoživlo a nezatáhlo mě do díry, jež se pod našimi kamny černala jako dračí doupě. Ta potvora s rozevřenou tlamou mohla být všeho schopná.

13 Hlínské rozhledy, březen Adventní koncert Měsíc prosinec je již tradičně spjat s adventními koncerty. Ani na Hlíně nechyběl dne 11. prosince 2011 tento koncert, na který opět přijeli zahrál a zazpívat učitelé a žáci Základní a umělecké školy z Oslavan. Úvodním slovem provázela paní Gábina Nosková. V kostele sv. Kunhuty na Hlíně, který se zaplnil lidmi, se rozezněly krásné písně a příjemné hudební skladby. Po skončení koncertu se konalo malé pohoštění pro všechny účinkující na obecním úřadě. Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty, 11. prosince 2011.

14 14 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty, 11. prosince 2011.

15 Hlínské rozhledy, březen Babinec se na svém setkání v prosinci učil jak krásně zabalit dárky Na poslední setkání Babince v roce 2011 se dostavilo dvacet jedna žen všech věkových kategorií. Podvečer krásně ubíhal při povídání a příjemném pohoštění a přitom se účastnice Babince naučily od Terezky Mezníkové jak s péčí, láskou a vtipem zabalit vánoční dárky. Balení vánočních dárků pod vedením Terezy Mezníkové, 16. prosince 2011.

16 16 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Balení vánočních dárků pod vedením Terezy Mezníkové, 16. prosince 2011.

17 Hlínské rozhledy, březen Štědrodenní zpívání u kostela Na Štědrý den odpoledne se hlínští pravidelně schází u místního kostela a zazpívají si společně vánoční koledy a písničky, které ještě více umocní celkovou atmosféru nejkrásnějšího dne v roce. Pak si popřejí krásné svátky a rozchází se do svých domovů. Setkání občanů Hlíny se zpíváním koled před kostelem sv. Kunhuty, 24. prosince 2011.

18 18 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Setkání občanů Hlíny se zpíváním koled před kostelem sv. Kunhuty, 24. prosince 2011.

19 Hlínské rozhledy, březen Novoroční výšlap Hlínští po silvestrovských oslavách nelenili a hned na Nový rok 2012 se dali do pohybu. Udělali si pořádný výšlap a to k pomníčku, kde tragicky zahynul 15. března 1965 (chybou pilotáže při provádění cvičné zteče nárazem letounu MIG-15 SB do země) npor. letectva Rostislav Minks z 20. stíhacího a bombardovacího leteckého pluku Náměšť nad Oslavou, ve věku 25 let. Novoroční výšlap aneb za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, 1. ledna 2012.

20 20 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Babinec pořádal první bleší (zkušební) trh na Hlíně S novinkou pro rok 2012 přišel hlínský spolek žen a dívek, Babinec. Rozhodnuly se totiž uspořádat první bleší trh. A tak v sobotu 14. ledna 2012 se v prostorách obecního úřadu zaplnily předem nachystané stoly nejrůznějšími věcmi, které hlínští nabídnuli k odprodeji. Nejvíce převládalo dětské oblečení, hračky, ale také drobné dárkové zboží a další věci. Ceny za nabízené věci se pohybovaly od 5 korun za kus do 300 korun. Celkem se prodalo zboží v částce 2200 korun. Na tuto akci se dostavilo 40 lidí. Účastníci akce, prodejci i kupující byli spokojeni a tak se Babinec rozhodnul, že určitě tuto akci zopakuje, třeba na podzim letošního roku. Bleší trh v prostorách OÚ na Hlíně, 14. ledna 2012.

21 Hlínské rozhledy, březen Hasiči valná hromada 14. ledna 2012 Masopustní rej masek s večerní zábavou V sobotu 11. února 2012, se i navzdory velkým mrazům sešlo několik nadšenců k masopustnímu průvodu obcí. Asi patnáct masek procházelo od 14. hodiny odpolední obcí, za hudebního doprovodu harmoniky, vozembouchu a trubky. K vidění byly různorodé masky, čertice i čert, kovbojové, tygr, Mexičanka, jeden člen týmu A JE TO, bílá paní, šerifka, zahradnice a další. Masky tancovaly, zpívaly a v některých domech byly i pohoštěny. Od 15. hodiny se v místním pohostinství paní Koudelné konalo masopustní veselí pro děti, kterého se zúčastnilo 7 dětí. Tedy hodinka zábavy, her, soutěž a sladkých odměn pod vedením slečny Terezy Mezníkové. Největší návštěvnost však měla večerní zábava s tombolou ve zmíněném pohostinství, kdy k tanci a poslechu hrálo Duo Lesczynski a skvělým moderátorem večera se stal Jakub Havlík. Poděkování patří všem organizátorům a hlavně účastníkům této akci, zejména maskám, které vydržely i v tak malém počtu se veselit i při tak velké zimě.

22 22 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Masopustní rej masek, 11. února 2012.

23 Hlínské rozhledy, březen Masopustní rej masek, 11. února 2012.

24 24 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Březen 2012 Sobota 24. března ročník koštu slivovice a jiných pálenek v hod. na Hlíně. Příjemný podvečer s občerstvením a hudbou při kterém můžete otestovat soutěžní vzorky pálenek a také přinést svůj vzorek pálenky do soutěže. Už nyní si uschovejte minimálně 0,4 dcl pálenky do této soutěže. Bližší informace k soutěži budou včas uveřejněny. Květen 2012 Neděle 13. května 2012 Oslava svátku Dne matek od hodin v pohostinství paní Koudelné na Hlíně. Zveme nejen všechny ženy maminky k příjemnému posezení s programem, které připravily místní děti. Pro maminky je zajištěno i malé občerstvení a dáreček. Červen 2012 Neděle 3. června 2012 Den dětí u rozhledny. Od hodin bude již po čtvrté probíhat zábavný program pro děti a jejich rodiče u rozhledny Vladimíra Menšíka. Sobota 9. června 2012 Soutěž hasičů v obci Hlína. Tradiční závody sborů požárních družstev dobrovolných hasičů na Hlíně u kostela od hodin. Přijďte povzbudit hlínská družstva hasičů a hasiček! V dubnu 2012 oslaví významné životní jubileum pan Jaroslav Hlavoň, v měsíci květnu se přidají další oslavenci, paní Miroslava Čechová a pan Jaroslav Vašulín. Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, životní optimismus a nadhled, radost a příjemné chvíle strávené v kruhu přátel a rodiny.

25 Hlínské rozhledy, březen Potok Šatava Ve zpravodaji číslo 1, březen 2009 jsme si připomenuli říčku Šatavu, která pramení nedaleko Špidlen. Tok Šatavy se během svého 42,5 km dlouhého toku mění. Ve svém horním toku je to lesní potůček, dále u obcí Prštice a Silůvky proudí napřímeným korytem, jehož tok se vsakuje u Mělčan. Dále na jeho toku nalezneme také naprostý unikát mezi jihomoravskými lužními lesy nacházející se na ploše 112,9 ha v přírodní rezervaci Plačkův les a říčka Šatava. O této zajímavé přírodní rezervaci si více povíme v některém z příštích čísel zpravodaje. Dnes se seznámíme s mužáckým sborem Šatavan, propagujícím svým jménem název našeho potoka. Tok Šatavy v horní zalesněné části pod Hlínou. Mužácký soubor Šatavan Žabčice Na vrších a dolinách v kraji Dyjskosvrazeckého úvalu, kolem říčky Šatavy, kde vyzrávají vynikající odrůdy vinné révy leží vesnice Žabčice, Přísnotice a Unkovice. Tady v červenci roku 2006 vznikl mužácký pěvecký soubor Šatavan. Založila ho parta dobrých kamarádů, kteří mají v srdci moravskou lidovou písničku, která spolu s tradicemi, folklorem a vínem patří k našemu životu a dobré náladě v našem kraji. Pamětníci ví, že v těchto vesnicích se vždy zpívalo a zpívat bude. Doma, při vaření trnek, draní peří, loupání kukuřice i na svatbách. Zpívalo se při mrskutu, na májových zábavách, ostatcích, dožínkách, hodech a hlavně ve sklípcích. Všude tam se ozývaly naše písničky. Víme, že je na nás starších předat tyto krásné moravské písničky dalším generacím, aby nikdy neutichly. Jistě se někteří ptáte, proč mužácký, proč Šatavan a proč Žabčice. Mužácký proto, že mužák je starší moravský výraz pro dospělé ženaté muže. Většina členů souboru je dospělá již hodně dlouho a také ženatá. Šatavan podle již dříve zmiňované říčky Šatava, od níž pocházejí zakládající členové souboru. Žabčice se v názvu objevují proto, že zde byl soubor založen a pravidelně každý týden se

26 26 scházejí na zkouškách pod vedením žabčického rodáka pana Ladislava Matzky. Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Od svého založení v roce 2006 po dobu 2 let si obnovili spoustu písniček, které zpívali za časů svého mládí a naučili se mnoho dalších písní. Písničky, které se naučili a na pravidelných zkouškách zdokonalili, rádi zazpívají nejen pro sebe, ale i pro CD vydané mužáckým souborem Šatavan, ostatní posluchače, kteří mají rádi pěkné moravské písně. Když jeden z posluchačů uviděl věkové složení souboru, navrhl, aby se Šatavan přejmenoval na Šatavan Pozdní sběr. On to myslel trochu ironicky s ohledem na věk souboru, neboť většině je přes šedesát roků. Ti to však vzali s humorem, neboť jsou zároveň i drobnými vinaři a pozdní sběr bývá dobré víno a dají se při něm zpívat ty nejkrásnější lidové písničky. V repertoáru tohoto dvacetičlenného souboru jsou zejména písničky z Hanáckého Slovácka, Podluží, z oblasti kolem Pálavy. Nevyhýbají se však ani písničkám z jiných oblastí, či jiného žánru. Zpívali na hodech v Přísnoticích, Unkovicích, důchodcům v Modřicích a Žabčicích. Dále na stavění máje ve Velkých Němčicích, Hrušovanech a Přísnoticích, nebo rozsvěcování vánočního stromu v Žabčicích a Přísnoticích. Další akce byla vystoupení na výstavě vína v Žabčicích a svěcení vína v Přísnoticích. V Pohořelicích se zúčastnili předvánočního zpívání a dvakrát přehlídky Mužáckých souborů. Mimo jiné vystoupili na ochutnávce vín v Říčanech, májových oslavách v Hrušovanech a otevírání Lidového domu v Žabčicích. Doposud posledními akcemi byl večer moravských písní v Židlochovicích a vystoupení v Rajhradě. Dojeli k vám Šatavané Dojeli k vám Šatavané dojeli vám zazpívat [: venku stojá koně vrané starodávný žebřiňák :] Včíl verbujů pred hospodů v ruce sklénku tramínka [: potěšijů, pohladijů ludom světem srdénka :] Až zazvoňá staré zvony z přísnotského kostela [: tam si eště zazpívajů veselů a z vesela :] A keď už je po půlnoci vysedajů na koně [: zpívajů si celů cestu je to čut až k hospodě :] Mužáci Z moravské sme všichni pěkné dědiny, pocházíme každý z dobré rodiny, [: potvrdí to aj tatíček, maměnka, maměnka, ale taky každá pěkná panenka. :] Koncem týdne když už máme po práci, sobě zanotujem vždyť jsme mužáci [: a při tom se napijeme vínečka, vínečka, jak se sluší na správného synečka. :] Náš kapelník ten má všechno v malíšku, objeví i sebemenší chybičku, [: nepovolí dokud nota nesedí, nesedí, na výmluvy naše nikdy nehledí. :] O hodech si zazpíváme pod májí, lepší jsme než mnozí naši šohaji, [: a když potom popijeme z pohárku, pohárku, vzpomenem si na svou první frajárku. :]

27 Hlínské rozhledy, březen Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně zanedlouho oslaví páté narozeniny! Aneb povídali jsme si se starostou obce Hlína o rozhledně Jak se dočteme v moudré encyklopedii, rozhledna je vyhlídková stavba s vyhlídkovým prostorem vyvýšeným nad okolním terénem, přístupná veřejnosti. Mezi nejznámější rozhledny na světě patří Eiffelova věž v Paříži, v České republice patří mezi nejznámější pražská Petřínská rozhledna. Rozhledna bývá často vybudována jako součást jiné stavby, například na Malé Prašivé je součásti horské chaty a na Kozubové je součástí kaple. Česká republika spolu se sousedním Německem jsou zeměmi, ve které je největší hustota rozhleden na světě. Naše krásná rozhledna, Rozhledna Vladimíra Menšíka, se nachází na okraji obce Hlína na Hlínském kopci v nadmořské výšce 447,5 m. Jméno nese po populárním herci Vladimíru Menšíkovi, který se narodil v nedalekých Ivančicích. První dřevěná rozhledna zde stávala už od roku 1910, návštěvníkům sloužila do roku 1938, kdy musela být pro špatný technický stav stržena. V roce 2005 začala výstavba nové rozhledny, kterou financovala obec Hlína a na které se finančně podíleli i dobrovolní dárci. Rozhledna byla slavnostně uvedena do provozu 29. dubna Protože v dubnu tohoto roku oslaví hlínská rozhledna již páté narozeniny, nemohli jsme toto opomenout a pozvali jsme k rozhovoru osobu, která toho o rozhledně ví nejvíce. Přivítejme tedy starostu, pana Miloše Dostalého, který nám prozradí spoustu zajímavých informací ze života hlínské rozhledny. Rozhledna v dubnu 2012 oslaví již páté narozeniny. Je to krásné výročí. Připravuje obec Hlína nějakou významnou oslavu nebo něco jiného? Touto otázkou se zastupitelstvo zabývá již delší dobu, ale zatím není definitivně rozhodnuto. Převládá však názor, že spíše žádná oslava nebude. Já osobně bych také nic neorganizoval, protože se nám zatím nedaří získat finanční prostředky na úpravu okolí a prostředí je stále stejné jako při otevření a není se čím při slávě pochlubit. Odložil bych takovou akci na pozdější dobu, až okolí vybudujeme. Snad bude i lepší ekonomická situace než, v jaké se nacházíme nyní, kdy je třeba vážit kam obecní finance směřují, protože ta oslava by jistě nebyla zadarmo. Jak hodnotíte po uplynulých pěti letech, co je rozhledna v provozu, její dopad na turistický ruch, na návštěvnost obce a celkově, jak je oblíbena u turistů? Začnu vzpomínkou na období příprav výstavby a diskuse o tom jak bude asi rozhledna navštěvovaná. Nikdo z nás tehdy ani v nejmenší naději nečekal takový úspěch, jaký rozhledna u turistů má. Návštěvnost rozhledny se dá rozdělit do třech kategorií. O víkendech, především v dopoledních hodinách, je to pěší turistika, v odpoledních hodinách potom autoturistika a po celý den cyklistická turistika. Obliba rozhledny je dána dle mého názoru jednak její polohou a rozhledem, ale v nemalé míře se na tom podílí také její název, věnovaný ivančickému rodákovi Vladimíru Menšíkovi. Sdělovací prostředky, tedy novináři, se ptají především na souvislosti

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více