Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.obec-hlina.cz"

Transkript

1 číslo 1 (13) ročník 4 březen Malá vzpomínka na Kvetoucí třešňové sady na Hlíně, duben 2008.

2 2 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Ulice Křenová, 1938; zleva domy č. p. 9, Obecní pastouška č. p. 7, není vidět č. p. 8, potom č. p. 6 a 5. Ulice Křenová, 2012; zleva domy č. p. 9, 8, 6 a 5, č. p. 7 zbouráno.

3 Hlínské rozhledy, březen Milí čtenáři a čtenářky zpravodaje, věřili byste tomu, že toto vydání Hlínských rozhledů je již čtrnáctým vydáním v pořadí? A protože je to první vydání Rozhledů v roce, píšeme tedy už čtvrtý jarní úvodník. Letí to s námi, co říkáte? První vydání, nulté, tedy zkušební, spatřilo světlo světa v prosinci roku Začal nám nový rok 2012 a s ním nový ročník obecního zpravodaje. V době, kdy naše redakce připravovala jarní vydání Rozhledů, tedy někdy v první polovině měsíce února, nás venku za okny trápily dvacetistupňové mrazy. A tak jsme si co nejvíce chtěli navodit atmosféru jara. A hledali jsme, až jsme našli krásnou písničku: Dunění kopyt večer slýchávám údolím, jarní kurýr jede k nám, v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní. Přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám... Pamatujete? Znáte? Tahle písnička, co se zpívala kdysi u táborových ohňů, přesně vystihla naše pocity. A jaké má pocity z každoročního návratu jarního období, plně vystihla i jedna nejmenovaná autorka na internetu. Nám se to moc líbilo a tak se s tím krásným jarním zamyšlením chceme podělit i s vámi: Ve věku teenagerovském jsem milovala to jarní vlání a často jsem ráda běhala ve větru se svými tehdy dlouhými vlnitými vlasy, s rozepnutou bundou... Dychtivě, natěšeně, euforicky. Těšila jsem se na celý svůj život. Později mě oslovilo setí a klíčení, sela a vysazovala jsem na svou tehdejší zahradu, co se jen dalo, s megalomanskou vášní jsem pěstovala skoro veškerou zeleninu a většinu dostupných květin, oslovilo mě vlastnění a budování... A teď? Jsem na jaře spokojená. Že zase jaro přišlo. Je tak málo jistot na tomto světě... i to, že se zeměkoule otáčí, mi působí radost a uklidnění. A po radostném jaru přijde hříšné a poživačné léto a po létu zadumaný a rozjímavý podzim a pak zima, doba klidu a odpočinku... aby s prvním vyklíčeným semínkem se opět člověk probudil s novou silou, nadějí a plány. Opakování je dobré. Matka moudrosti, říkají. Ano, znám touhu po novém, dalším, ještě zajímavějším, ale miluji též opakování. S opakováním opravdu přichází moudrost. Tolikrát vidět rozkvétat stromy a tolikrát vidět květy uvadat, aby je vystřídaly plody... člověk začne chápat nějak víc a začne si vážit každého dalšího opakování, každého květu a každého plodu. Už ví, co přijde pak, může se těšit, může se na to připravit, může si to vychutnat... jako vynikající víno. Už ví, co pije, co dělá a proč. A pokud je jeho dílo a víno dobré, je věru proč se radovat. Z každého doušku, z každého dne, z každého dalšího jara. Krásné moudro Zbývá jen dodat, že i my jsme rádi, že Z OBSAHU: 3 Úvodní slovo 4 Slovo starosty 6 Informace OÚ 7 Jízdní řád 9 Události v obci 24 Kalendář připravovaných akcí 24 Společenská rubrika 25 Potok Šatava 25 Mužácký soubor Šatavan Žabčice 27 Páté narozeniny rozhledny 30 Kukla - Ráj permoníků 32 Rozhovor s Marií Čechovou 34 Historické okénko 40 Hlína na starých mapách 8 46 Povídání o rodinných svátcích 3 55 Recepty aneb dobroty pro vás 59 Za hranicemi obce 60 Zkušenosti 2 61 Závěrečné slovo 62 Hlína a nejbližší okolí na starých pohlednicích Doteky obce

4 4 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Vážení spoluobčané, opět uplynuly tři měsíce a Vy držíte ve svých rukou nové a letošní první vydání Hlínských rozhledů, zpravodaje pro svou kvalitu hodně chváleného. Já Vám ve své části přiblížím dění v obci a budu také reagovat na některé záležitosti, které se zde za tři měsíce staly. V první části bych se zmínil o hospodaření obce v loňském roce, tedy pár čísel na úvod. V příjmové části rozpočtu obce tvoří největší položku příjem z daní a ten byl Kč. Ostatní příjmy tvořily dotace (celkem Kč), správní poplatky (odpady, psi, veřejné prostranství - celkem Kč), pronájem pozemků a částí obecních budov (rozhledna, hřbitov, obecní úřad atd. celkem Kč), poskytování služeb (vstupné rozhledna, prodej propagačních předmětů celkem Kč) a prodej druhotných surovin (železo, plasty, sklo, papír celkem Kč). Celkově tedy obec získala Kč. Nyní bych uvedl pár informací, které mají vliv na příjem obce. Především příjem obce tvoří hlavně daně a ty se přepočítávají dle počtu obyvatel a dle příjmu právnických subjektů (firem, společností atd.), které mají sídlo v katastru obce. Naše obec měla na pomůžeme každé jaro znovu začít psát nový ročník Vašeho zpravodaje a že Vy nám zachováváte přízeň. V letošním jarním vydání si popovídáme s vedoucí spolku žen Babinec, paní Marií Čechovou, zeptáme se starosty obce pana Miloše Dostalého na pár otázek týkajících se rozhledny, připomeneme si potok Šatava a také nedaleký důl Kukla v Oslavanech a v historickém okénku také nahlédneme na události z konce druhé světové války, jak je uváděno v kronikách. Přejeme Vám tedy krásný jarní start, spoustu energie, pohody a příjemných setkání a radostných dní! Za redakci Kamila Veselá čátku roku 2011 dle statistických údajů celkem 425 trvale bydlících obyvatel a v průběhu roku došlo k odhlášení téměř 100 obyvatel a dvou subjektů. Důsledkem této skutečnosti pak byl výpadek v plánovaném příjmu o téměř Kč, což není malá částka. Zastupitelstvo obce tuto skutečnost potom vzalo na vědomí při přípravě rozpočtu na rok 2012, který byl na veřejném zasedání v únoru schválen. Jistě nyní mnohé z Vás napadne kde by se na Hlíně vzalo tolik obyvatel? Vysvětlení je prosté a srozumitelné. Na několika rodinných domech v obci jsou přihlášeni cizí státní příslušníci, kteří jsou v České republice zaměstnáni v různých firmách, ale v obci se však vůbec nezdržují. Protože je jejich činnost povolena úřady, tak také platí daně a ty jsou součástí příjmu obce. Stručně řečeno, ubylo obyvatel, ubylo peněz. Jinak pro Vaši informaci, obec má nyní 262 trvale žijících obyvatel a statistický úřad k uvádí 323 obyvatel. S výdajovou částí rozpočtu jsem Vás seznámil již v minulém vydání a tak nyní uvedu jen to, co tehdy ještě nebylo známo, lépe řečeno částky podle paragrafů rozpočtu. Nejvyšší ale nutná částka je na činnost místní správy (vše co se děje na obecním

5 Hlínské rozhledy, březen úřadě Kč), další potom odměny zastupitelům obce Kč, územní rozvoj (opravy budov, údržba, nákup pozemků) Kč, požární ochrana Kč, komunální odpad (svoz popelnic, kontejnery, nebezpečný odpad) Kč, vzhled obcí, veřejná zeleň Kč, zabezpečení školní docházky Kč a ještě další spousta menších výdajů. Přesné znění bude v závěrečném účtu hospodaření, který bude zveřejněn a každý z Vás do něj může na obecním úřadě nahlédnout. Výdaje byly celkem Kč. Ke konci roku měla obec na účtu Kč. Tolik tedy minulý rok. A co nás čeká a nebo co je v plánu letos? Zastupitelstvo při přípravě rozpočtu přepokládá, že bude konečně letos realizovaná akce vodovod a dešťová kanalizace v Křenové náklady asi Kč, oprava sochy sv. Panny Marie umístěné v malé kalvárii u kostela Kč, výměna oken na hasičce a zadních vchodových dveřích ve škole. To jsou takové hlavní plány. Dále pokračuje příprava na budování kanalizace a stále sledujeme možnosti na získání dotace na úpravy okolí rozhledny a spoustu dalších věcí. Jak jsem již výše uvedl dlouho slibovanou akci Křenová, dovolím si malé vysvětlení. V průběhu povolovacího řízení došlo k nepředpokládaným skutečnostem a tak jsme museli nechat celý projekt přepracovat. V současné době je zažádáno na stavebním úřadě o územní rozhodnutí a tak to snad již letos vyjde. V další části bych se trochu více zmínil o urnovém pohřebišti kolumbáriu na místním hřbitově, které obec na své náklady vybudovala. Záměrem výstavby bylo nabídnout možnost uložit ostatky svých blízkých v důstojném prostředí těm, kteří o to projeví zájem. Kapacita našeho hřbitova již neskýtá velmi mnoho možností rozšíření o další klasická hrobová místa. V urnové stěně je připraveno 20 míst a každé místo má prostor pro uložení maximálně 6 uren, které jsou zakryté záklopovou deskou. Na čelní stěně je potom epitafní, tedy nápisová deska, na kterou si nájemce na své náklady může nechat vyznačit jméno a datum narození a úmrtí svého blízkého. A zde právě dochází k tomu, že pokud se na desce objeví nějaký nápis, tak je již pro další použití nevhodná a proto je nutné, aby si nájemce tuto nápisovou desku koupil do svého vlastnictví. Nyní zastupitelstvo projednalo podmínky za jakých vše výše uvedené bude probíhat. Náklady obce na jedno toto místo při stavbě byly Kč a od této ceny se také odvíjí sazba pronájmu a cena nápisové desky. Pronájem jednoho místa byl tedy stanoven na 300 Kč za rok, přičemž smlouva se uzavírá na 10 let. Nápisová deska pak má hodnotu Kč a obec ji také za tuto cenu pronajímateli prodá. Myslím, že tyto podmínky jsou rozumné a dostupné všem spoluobčanům a vše s pronájmem spojené vyřídíte na obecním úřadě. Když uvážíte, že pořízení pomníku se řádově pohybuje v desítkách tisíc korun, tak nyní Vám obec nabízí finančně poměrně nenáročné řešení těchto situací. V minulém čísle rozhledů jsem také slíbil, že se vyjádřím k mé nominaci do soutěže starosta roku a tak se nyní o to pokusím. Hned v úvodu však podotknu, že nejsem příznivcem takovýchto soutěží, protože podle mého názoru postrádají smysl a pokouší se vyhodnocovat něco, co nemá pevná kriteria a je postaveno na úsudku nějaké poroty. Proč tak soudím? Nedovedu si představit, jak někdo porovnává starostu obce malé s pár obyvateli, který navíc není ani uvolněný a má své zaměstnání, s tím co, vede větší obec, která má školu, provozovny příspěvkové organizace a také placené spolupracovníky. Podmínky pro práci starosty jsou v každé obci jiné a má na to vliv spousta dalších záležitostí a okolností. Dle mého názoru je to jen pokus o zviditelnění některých velmi aktivních a ambiciózních jedinců, mezi které já osobně určitě nepat-

6 6 řím nebo rozhodně mezi ně patřit netoužím. Když jsem tuto funkci přijal, tak s vědomím, že budu pro obec v rámci možností dělat, o což se také snažím bez nároku na nějaké ocenění či chválu. Něco se již snad podařilo a tak mám čisté svědomí. A zde se dostávám k druhé části, kde jsem trošku v rozporu s tím co bylo zveřejněno v přihlášce do této soutěže. Připadá mi, že až moc prostoru ve výčtu toho, co se po dobu mého starostování udělalo, zabírají záležitosti týkající se společenského života a propagace obce. Jistě, výstavba rozhledny, její úspěšné otevření a současný provoz jsou věci, které naši obec velmi proslavily a dá se říci i zviditelnily, stejně jako velmi úspěšné divadelní představení v přírodě. To však pro obyčejného občana hliňáka není to nejdůležitější. Toho zajímají věci, se kterými se žitím v obci každý den setkává. Zda všude svítí veřejné osvětlení, zda teče voda, kdy bude kanalizace, zda je posypaná a odhrnutá cesta, co vyřídí na obecním úřadě, jak jezdí autobusy a spoustu dalších drobných starostí, které mu každodenně znepříjemňují život. A tento pohled mám já také. Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Proto mě velmi udivilo, že akce, kterou já ve svém období považuji za největší a nejdůležitější, byla v charakteristice v jedné větě a přitom na ni dlouhá léta čekala celá obec výstavba vodovodu. Jistě, nebyla to samozřejmě zásluha pouze moje, ale spousty dalších, kteří v té které době v zastupitelstvu byli a pro obec pracovali. A tím se dostávám k další části a to je, že se nerad chlubím cizím peřím, jelikož všechny záležitosti vznikaly vždy iniciativou (některých) zastupitelů a spoluobčanů. Můj podíl spočíval pouze v tom, že jsem v té době byl starosta. I přes to, co jsem výše uvedl, si nesmírně vážím Vaší podpory, děkuji za ni a nebudu zastírat, že mě i velmi potěšila. Nicméně považuji za nutné Vás s tímto mým názorem seznámit a proto jsem této příležitosti využil. Pro toto vydání již toho bylo napsáno dosti, i když by bylo možné rozebírat ještě spoustu dalších záležitostí jako například webové stránky obce a diskuse na nich, virtuální prohlídku a třeba zásahovou jednotku obce při SDH Hlína. Ale o tom snad zase příště. Miloš Dostalý, starosta obce Informace obecního úřadu Poplatek ze psů - sazba poplatku činí za kalendářní rok a za jednoho psa 70 Kč (sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 50 Kč), - u druhého a každého dalšího psa staršího 3 měsíců se sazba poplatku stanovená touto vyhláškou zvyšuje o 50 %, - poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku činí 500 Kč (úleva ve výši 200 Kč z ročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt a která v příslušném kalendářním roce je mladší než 18 roků nebo v tomto roce dosáhne věku 18 let), - poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, - poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do konce února a konce srpna každého roku.

7 Hlínské rozhledy, březen Změny v jízdních řádech Tento jízdní řád linky 422 je platný od změnového termínu 4. března Dochází k úpravám časových poloh spojů tak, aby byla lepší vazba na linku 406 směrem do Brna a linku 423 směrem do Ivančic i Rosic. K největším posunům došlo u spojů 14, 16 a 18, které byly posunuty o 10 minut dříve (odjezdy z Hlíny 13:41, 14:41, 15:41). Masopustní rej, 11. února 2012.

8 8 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Masopustní rej, 11. února 2012.

9 Hlínské rozhledy, březen Průvod andílků a čertů na Hlíně V neděli 4. prosince 2011 se na Hlíně konala velmi příjemná akce a to průvod andílků a čertíků s nadílkou Mikuláše. O půl páté odpoledne se před budovou obecního úřadu shromáždil zástup několika desítek andělů, andílků, čertíků i dalších lidiček bez těchto pěkných masek, kteří společně v průvodu s mnoha světýlky v lucerničkách vyrazili k procházce naší obcí. Za zvuku vánočních písniček z místního rozhlasu prošly téměř celou obec a poté dorazili do Pohostinství paní Koudelné. V útulné hospůdce, která byla doslova našlapána obecenstvem, pak děti hrály hry a hlavně netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čertů. A také se dočkaly. Svatý Mikuláš s vypůjčenou knihou hříchů se dostavil v doprovodu anděla a tři čertů. Pak děti postupně předstupovaly před Mikuláše, který je upozorňoval na jejich drobné hříchy a podle zásluh jim naděloval sladkosti a někdy taky trošku uhlí, pilin nebo kukuřici, za to když děti trošku zlobily. Báječná atmosféra, výborná nálada a hlavně šťastné úsměvy dětí, to vše dále pokračovalo a všichni se velmi dobře společně bavili. Poděkování patří hlavně všem organizátorům a také všem andílků a čertům, kteří s námi šli do průvodu. Společná fotografie všech andílků, 4. prosince 2011.

10 10 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Průvod andílků a čertů s mikulášskou nadílkou, 4. prosince 2011.

11 Hlínské rozhledy, březen IV. ročník turnaje v mariáši ve čtyřech Dne 10. prosince 2011 se konal v Pohostinství paní Koudelné na Hlíně již 4. ročník Turnaje v mariáši ve čtyřech. Turnaje se zúčastnilo celkem 36 hráčů, kdy jeden z hráčů byl až z Prahy a dokonce mezi samými muži byla v turnaji i jedna žena. Turnaj vyhrál pan Petr Trnka, který si odnesl hodnotnou cenu. Poděkování patří všem nadšeným hráčům a také všem sponzorům této akce. IV. ročník turnaje v mariáši, Pohostinství paní Koudelné, 10. prosince 2011.

12 12 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 IV. ročník turnaje v mariáši, Pohostinství paní Koudelné, 10. prosince Připomeňme si, jak na první setkání s mariášovými kartami vzpomíná v knize Vzpomínky z dětství Josef Lada, malíř nezapomenutelných obrázků: Tak se také u nás hovořilo, že se ve stodole nedalekého statku zjevil tchoř a že strýcové na něj půjdou s puškami. Toho tchoře jsem si ihned představoval jako něco, co vyplňuje nejméně půl stodoly a je podobné žaludskému esu z karet, které jsem si prohlížel vždy s mimořádným zájmem. Karty byly také snad vůbec první malované obrázky, jež jsem ve svém dětství viděl. Všechny jsem měl rád, jen právě to eso jsem nenáviděl. Připadalo mi jako příšera, jež požírá malé děti, a proto mi vždy přeběhl mráz po zádech, když jsem na ně přišel. Rychle jsem je vždycky zakryl jinou kartou, aby třeba neoživlo a nezatáhlo mě do díry, jež se pod našimi kamny černala jako dračí doupě. Ta potvora s rozevřenou tlamou mohla být všeho schopná.

13 Hlínské rozhledy, březen Adventní koncert Měsíc prosinec je již tradičně spjat s adventními koncerty. Ani na Hlíně nechyběl dne 11. prosince 2011 tento koncert, na který opět přijeli zahrál a zazpívat učitelé a žáci Základní a umělecké školy z Oslavan. Úvodním slovem provázela paní Gábina Nosková. V kostele sv. Kunhuty na Hlíně, který se zaplnil lidmi, se rozezněly krásné písně a příjemné hudební skladby. Po skončení koncertu se konalo malé pohoštění pro všechny účinkující na obecním úřadě. Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty, 11. prosince 2011.

14 14 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty, 11. prosince 2011.

15 Hlínské rozhledy, březen Babinec se na svém setkání v prosinci učil jak krásně zabalit dárky Na poslední setkání Babince v roce 2011 se dostavilo dvacet jedna žen všech věkových kategorií. Podvečer krásně ubíhal při povídání a příjemném pohoštění a přitom se účastnice Babince naučily od Terezky Mezníkové jak s péčí, láskou a vtipem zabalit vánoční dárky. Balení vánočních dárků pod vedením Terezy Mezníkové, 16. prosince 2011.

16 16 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Balení vánočních dárků pod vedením Terezy Mezníkové, 16. prosince 2011.

17 Hlínské rozhledy, březen Štědrodenní zpívání u kostela Na Štědrý den odpoledne se hlínští pravidelně schází u místního kostela a zazpívají si společně vánoční koledy a písničky, které ještě více umocní celkovou atmosféru nejkrásnějšího dne v roce. Pak si popřejí krásné svátky a rozchází se do svých domovů. Setkání občanů Hlíny se zpíváním koled před kostelem sv. Kunhuty, 24. prosince 2011.

18 18 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Setkání občanů Hlíny se zpíváním koled před kostelem sv. Kunhuty, 24. prosince 2011.

19 Hlínské rozhledy, březen Novoroční výšlap Hlínští po silvestrovských oslavách nelenili a hned na Nový rok 2012 se dali do pohybu. Udělali si pořádný výšlap a to k pomníčku, kde tragicky zahynul 15. března 1965 (chybou pilotáže při provádění cvičné zteče nárazem letounu MIG-15 SB do země) npor. letectva Rostislav Minks z 20. stíhacího a bombardovacího leteckého pluku Náměšť nad Oslavou, ve věku 25 let. Novoroční výšlap aneb za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, 1. ledna 2012.

20 20 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Babinec pořádal první bleší (zkušební) trh na Hlíně S novinkou pro rok 2012 přišel hlínský spolek žen a dívek, Babinec. Rozhodnuly se totiž uspořádat první bleší trh. A tak v sobotu 14. ledna 2012 se v prostorách obecního úřadu zaplnily předem nachystané stoly nejrůznějšími věcmi, které hlínští nabídnuli k odprodeji. Nejvíce převládalo dětské oblečení, hračky, ale také drobné dárkové zboží a další věci. Ceny za nabízené věci se pohybovaly od 5 korun za kus do 300 korun. Celkem se prodalo zboží v částce 2200 korun. Na tuto akci se dostavilo 40 lidí. Účastníci akce, prodejci i kupující byli spokojeni a tak se Babinec rozhodnul, že určitě tuto akci zopakuje, třeba na podzim letošního roku. Bleší trh v prostorách OÚ na Hlíně, 14. ledna 2012.

21 Hlínské rozhledy, březen Hasiči valná hromada 14. ledna 2012 Masopustní rej masek s večerní zábavou V sobotu 11. února 2012, se i navzdory velkým mrazům sešlo několik nadšenců k masopustnímu průvodu obcí. Asi patnáct masek procházelo od 14. hodiny odpolední obcí, za hudebního doprovodu harmoniky, vozembouchu a trubky. K vidění byly různorodé masky, čertice i čert, kovbojové, tygr, Mexičanka, jeden člen týmu A JE TO, bílá paní, šerifka, zahradnice a další. Masky tancovaly, zpívaly a v některých domech byly i pohoštěny. Od 15. hodiny se v místním pohostinství paní Koudelné konalo masopustní veselí pro děti, kterého se zúčastnilo 7 dětí. Tedy hodinka zábavy, her, soutěž a sladkých odměn pod vedením slečny Terezy Mezníkové. Největší návštěvnost však měla večerní zábava s tombolou ve zmíněném pohostinství, kdy k tanci a poslechu hrálo Duo Lesczynski a skvělým moderátorem večera se stal Jakub Havlík. Poděkování patří všem organizátorům a hlavně účastníkům této akci, zejména maskám, které vydržely i v tak malém počtu se veselit i při tak velké zimě.

22 22 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Masopustní rej masek, 11. února 2012.

23 Hlínské rozhledy, březen Masopustní rej masek, 11. února 2012.

24 24 Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Březen 2012 Sobota 24. března ročník koštu slivovice a jiných pálenek v hod. na Hlíně. Příjemný podvečer s občerstvením a hudbou při kterém můžete otestovat soutěžní vzorky pálenek a také přinést svůj vzorek pálenky do soutěže. Už nyní si uschovejte minimálně 0,4 dcl pálenky do této soutěže. Bližší informace k soutěži budou včas uveřejněny. Květen 2012 Neděle 13. května 2012 Oslava svátku Dne matek od hodin v pohostinství paní Koudelné na Hlíně. Zveme nejen všechny ženy maminky k příjemnému posezení s programem, které připravily místní děti. Pro maminky je zajištěno i malé občerstvení a dáreček. Červen 2012 Neděle 3. června 2012 Den dětí u rozhledny. Od hodin bude již po čtvrté probíhat zábavný program pro děti a jejich rodiče u rozhledny Vladimíra Menšíka. Sobota 9. června 2012 Soutěž hasičů v obci Hlína. Tradiční závody sborů požárních družstev dobrovolných hasičů na Hlíně u kostela od hodin. Přijďte povzbudit hlínská družstva hasičů a hasiček! V dubnu 2012 oslaví významné životní jubileum pan Jaroslav Hlavoň, v měsíci květnu se přidají další oslavenci, paní Miroslava Čechová a pan Jaroslav Vašulín. Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, životní optimismus a nadhled, radost a příjemné chvíle strávené v kruhu přátel a rodiny.

25 Hlínské rozhledy, březen Potok Šatava Ve zpravodaji číslo 1, březen 2009 jsme si připomenuli říčku Šatavu, která pramení nedaleko Špidlen. Tok Šatavy se během svého 42,5 km dlouhého toku mění. Ve svém horním toku je to lesní potůček, dále u obcí Prštice a Silůvky proudí napřímeným korytem, jehož tok se vsakuje u Mělčan. Dále na jeho toku nalezneme také naprostý unikát mezi jihomoravskými lužními lesy nacházející se na ploše 112,9 ha v přírodní rezervaci Plačkův les a říčka Šatava. O této zajímavé přírodní rezervaci si více povíme v některém z příštích čísel zpravodaje. Dnes se seznámíme s mužáckým sborem Šatavan, propagujícím svým jménem název našeho potoka. Tok Šatavy v horní zalesněné části pod Hlínou. Mužácký soubor Šatavan Žabčice Na vrších a dolinách v kraji Dyjskosvrazeckého úvalu, kolem říčky Šatavy, kde vyzrávají vynikající odrůdy vinné révy leží vesnice Žabčice, Přísnotice a Unkovice. Tady v červenci roku 2006 vznikl mužácký pěvecký soubor Šatavan. Založila ho parta dobrých kamarádů, kteří mají v srdci moravskou lidovou písničku, která spolu s tradicemi, folklorem a vínem patří k našemu životu a dobré náladě v našem kraji. Pamětníci ví, že v těchto vesnicích se vždy zpívalo a zpívat bude. Doma, při vaření trnek, draní peří, loupání kukuřice i na svatbách. Zpívalo se při mrskutu, na májových zábavách, ostatcích, dožínkách, hodech a hlavně ve sklípcích. Všude tam se ozývaly naše písničky. Víme, že je na nás starších předat tyto krásné moravské písničky dalším generacím, aby nikdy neutichly. Jistě se někteří ptáte, proč mužácký, proč Šatavan a proč Žabčice. Mužácký proto, že mužák je starší moravský výraz pro dospělé ženaté muže. Většina členů souboru je dospělá již hodně dlouho a také ženatá. Šatavan podle již dříve zmiňované říčky Šatava, od níž pocházejí zakládající členové souboru. Žabčice se v názvu objevují proto, že zde byl soubor založen a pravidelně každý týden se

26 26 scházejí na zkouškách pod vedením žabčického rodáka pana Ladislava Matzky. Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4 Od svého založení v roce 2006 po dobu 2 let si obnovili spoustu písniček, které zpívali za časů svého mládí a naučili se mnoho dalších písní. Písničky, které se naučili a na pravidelných zkouškách zdokonalili, rádi zazpívají nejen pro sebe, ale i pro CD vydané mužáckým souborem Šatavan, ostatní posluchače, kteří mají rádi pěkné moravské písně. Když jeden z posluchačů uviděl věkové složení souboru, navrhl, aby se Šatavan přejmenoval na Šatavan Pozdní sběr. On to myslel trochu ironicky s ohledem na věk souboru, neboť většině je přes šedesát roků. Ti to však vzali s humorem, neboť jsou zároveň i drobnými vinaři a pozdní sběr bývá dobré víno a dají se při něm zpívat ty nejkrásnější lidové písničky. V repertoáru tohoto dvacetičlenného souboru jsou zejména písničky z Hanáckého Slovácka, Podluží, z oblasti kolem Pálavy. Nevyhýbají se však ani písničkám z jiných oblastí, či jiného žánru. Zpívali na hodech v Přísnoticích, Unkovicích, důchodcům v Modřicích a Žabčicích. Dále na stavění máje ve Velkých Němčicích, Hrušovanech a Přísnoticích, nebo rozsvěcování vánočního stromu v Žabčicích a Přísnoticích. Další akce byla vystoupení na výstavě vína v Žabčicích a svěcení vína v Přísnoticích. V Pohořelicích se zúčastnili předvánočního zpívání a dvakrát přehlídky Mužáckých souborů. Mimo jiné vystoupili na ochutnávce vín v Říčanech, májových oslavách v Hrušovanech a otevírání Lidového domu v Žabčicích. Doposud posledními akcemi byl večer moravských písní v Židlochovicích a vystoupení v Rajhradě. Dojeli k vám Šatavané Dojeli k vám Šatavané dojeli vám zazpívat [: venku stojá koně vrané starodávný žebřiňák :] Včíl verbujů pred hospodů v ruce sklénku tramínka [: potěšijů, pohladijů ludom světem srdénka :] Až zazvoňá staré zvony z přísnotského kostela [: tam si eště zazpívajů veselů a z vesela :] A keď už je po půlnoci vysedajů na koně [: zpívajů si celů cestu je to čut až k hospodě :] Mužáci Z moravské sme všichni pěkné dědiny, pocházíme každý z dobré rodiny, [: potvrdí to aj tatíček, maměnka, maměnka, ale taky každá pěkná panenka. :] Koncem týdne když už máme po práci, sobě zanotujem vždyť jsme mužáci [: a při tom se napijeme vínečka, vínečka, jak se sluší na správného synečka. :] Náš kapelník ten má všechno v malíšku, objeví i sebemenší chybičku, [: nepovolí dokud nota nesedí, nesedí, na výmluvy naše nikdy nehledí. :] O hodech si zazpíváme pod májí, lepší jsme než mnozí naši šohaji, [: a když potom popijeme z pohárku, pohárku, vzpomenem si na svou první frajárku. :]

27 Hlínské rozhledy, březen Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně zanedlouho oslaví páté narozeniny! Aneb povídali jsme si se starostou obce Hlína o rozhledně Jak se dočteme v moudré encyklopedii, rozhledna je vyhlídková stavba s vyhlídkovým prostorem vyvýšeným nad okolním terénem, přístupná veřejnosti. Mezi nejznámější rozhledny na světě patří Eiffelova věž v Paříži, v České republice patří mezi nejznámější pražská Petřínská rozhledna. Rozhledna bývá často vybudována jako součást jiné stavby, například na Malé Prašivé je součásti horské chaty a na Kozubové je součástí kaple. Česká republika spolu se sousedním Německem jsou zeměmi, ve které je největší hustota rozhleden na světě. Naše krásná rozhledna, Rozhledna Vladimíra Menšíka, se nachází na okraji obce Hlína na Hlínském kopci v nadmořské výšce 447,5 m. Jméno nese po populárním herci Vladimíru Menšíkovi, který se narodil v nedalekých Ivančicích. První dřevěná rozhledna zde stávala už od roku 1910, návštěvníkům sloužila do roku 1938, kdy musela být pro špatný technický stav stržena. V roce 2005 začala výstavba nové rozhledny, kterou financovala obec Hlína a na které se finančně podíleli i dobrovolní dárci. Rozhledna byla slavnostně uvedena do provozu 29. dubna Protože v dubnu tohoto roku oslaví hlínská rozhledna již páté narozeniny, nemohli jsme toto opomenout a pozvali jsme k rozhovoru osobu, která toho o rozhledně ví nejvíce. Přivítejme tedy starostu, pana Miloše Dostalého, který nám prozradí spoustu zajímavých informací ze života hlínské rozhledny. Rozhledna v dubnu 2012 oslaví již páté narozeniny. Je to krásné výročí. Připravuje obec Hlína nějakou významnou oslavu nebo něco jiného? Touto otázkou se zastupitelstvo zabývá již delší dobu, ale zatím není definitivně rozhodnuto. Převládá však názor, že spíše žádná oslava nebude. Já osobně bych také nic neorganizoval, protože se nám zatím nedaří získat finanční prostředky na úpravu okolí a prostředí je stále stejné jako při otevření a není se čím při slávě pochlubit. Odložil bych takovou akci na pozdější dobu, až okolí vybudujeme. Snad bude i lepší ekonomická situace než, v jaké se nacházíme nyní, kdy je třeba vážit kam obecní finance směřují, protože ta oslava by jistě nebyla zadarmo. Jak hodnotíte po uplynulých pěti letech, co je rozhledna v provozu, její dopad na turistický ruch, na návštěvnost obce a celkově, jak je oblíbena u turistů? Začnu vzpomínkou na období příprav výstavby a diskuse o tom jak bude asi rozhledna navštěvovaná. Nikdo z nás tehdy ani v nejmenší naději nečekal takový úspěch, jaký rozhledna u turistů má. Návštěvnost rozhledny se dá rozdělit do třech kategorií. O víkendech, především v dopoledních hodinách, je to pěší turistika, v odpoledních hodinách potom autoturistika a po celý den cyklistická turistika. Obliba rozhledny je dána dle mého názoru jednak její polohou a rozhledem, ale v nemalé míře se na tom podílí také její název, věnovaný ivančickému rodákovi Vladimíru Menšíkovi. Sdělovací prostředky, tedy novináři, se ptají především na souvislosti

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Memento. Jaké byly vaše dojmy?

Memento. Jaké byly vaše dojmy? Memento 8. dubna proběhl projekt Závislosti (především o drogách) pro 9. třídu. Během odpoledního vyučování pak dramatizace románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech.posluchač se v něm

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více