Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec Slovo na cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013 Slovo na cestu Letošní začátek měsíce prosince je zároveň i začátkem adventní doby. Jejím symbolem je zelený věnec ze smrkových nebo i jiných větviček se čtyřmi svícemi. Jejich světlo nám pak ukrajuje z času, který zbývá do Vánoc. Ve chvíli, kdy budou hořet na adventním věnci všechny čtyři svíce, budou snad už v uších některých znít první tóny andělského chvalozpěvu Gloria in excelsis Deo. Jen dva dni dělí poslední adventní neděli od Slavnosti Narození Páně. Rád se při liturgii v kostele dívám do plamínků svící na adventním věnci. Jejich světlo, tak jako světlo rorátních svící při ranních mších, prosvětluje chladný a temný prostor kostela a vnáší do srdcí lidí tajemné a bázlivé očekávání velké radosti Kristova narození. Zároveň bychom možná tento velký okamžik nejraději co nejvíce oddálili, protože se necítíme na setkání s Vykupitelem stále dost připraveni. Nedávno jsem byl v jednom marketu nakupovat. Procházel jsem obchodem a něco hledal. U dlouhého regálu jsem míjel dvě prodavačky, které tam doplňovaly zboží. Slyšel jsem, jak se jedna ptá té druhé: Prosím tě, nevíš, kdy začínají Vánoce? Dotázaná odpověděla: No přece po dušičkách, vždyť to se už prodává vánoční zboží. Ano, bohužel, tak to je. Pro mnoho lidí Vánoce už začaly. Rytmus společenského života určují dnes namnoze obchodní a nákupní centra. Ale kde je Advent? Kam se poděl čas, ve kterém se na Vánoce máme připravit? Před svátky se hlavně uklízí, nakupuje, peče cukroví a celou tuto atmosféru umocňují koledy, které je už slyšet ze všech stran. Můžeme říci, že Advent přestal pro mnoho lidí vůbec existovat. Toto období, ve kterém sv. Jan Křtitel volá: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky, bychom mohli klidně charakterizovat jako ukradená liturgická doba. Je to opravdu velká škoda.

2 Začíná Advent, který není dlouhý. Až budeme pozorovat, jak se rozžíhá na adventním věnci jedna svíce za druhou, ať v nás jejich světlo posiluje touhu se vzrušeným očekáváním vykročit na cestu k Betlému. Neztrácejme zbytečně čas. Nezachraňujme předvánočním úklidem všechno to, co jsme odkládali a nestihli uklidit celý rok. Pán Ježíš se nenarodil v tříhvězdičkovém hotelu. On byl spokojený s obyčejnými jeslemi a senem. Určitě mu budou stačit i naše příbytky takové, jaké jsou. Hlavně nenechme si Advent ukrást. Umějme na Spasitelovo narození čekat a čas přípravy na Vánoce správně prožít. Přeji vám, drazí, abychom tohoto krátkého a drahocenného času, času adventního, využili a nepromarnili ho. Přeji vám upřímnou radost z narození Betlémského dítěte. S touto radostí ať každý vykročíme na cestu do dalších dní nového roku otec Karel Koblížek OFMConv. Milé čtenářky a milí čtenáři, kéž se Vám s Boží pomocí podaří během adventní doby připravit a očistit svá srdce tak, aby do nich o vánočních svátcích vstoupil Kristus a aby Vám přinesl pokoj, radost a lásku. Vaše redakce 2

3 Miluji tě, můj Bože Miluji tě, můj Bože, a toužím tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji tě, Bože nekonečně vlídný. Raději zemřít láskou k tobě než žít jen okamžik bez lásky k tobě. Miluji tě, Pane, a prosím tě o jedinou milost, abych tě směl milovat věčně. Miluji tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí milovat tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat Miluji tě, chci, aby ti to opakovalo moje srdce při každém svém tepu. Miluji tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s tebou. Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k tobě a s vědomím, že tě miluji. sv. Jan Maria Vianney Modlitba za politiky Jakožto občané České republiky máme odpovědnost za náš národ. Tato zodpovědnost zahrnuje také modlitby za představitele státu. Na internetových stránkách vznikla modlitební kampaň Adoptuj si politika, která si klade za cíl motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří rozhodují o zákonech a o směřování naší země. Více se o této kampani dozvíte na internetových stránkách redakce 3

4 s e Zajímá nás... Co znamená milovat bližního jako sám sebe? Někteří přepjatí idealisté chtěli vynášet lásku k bližnímu tak, jako by pravá láska byla úplným zapomenutím na sebe, popřením sebe, zničením svého já. Snadno se taková vzletná slova hlásají, nesnadno konají. Takový ideál je ostatně neuskutečnitelný a zmýlený. Jenom Boha může křesťan milovat víc než sám sebe a touto láskou i sobě samému nejvíc prospěje. Máš se opravdu rád, praví sv. Augustin, když víc než sebe miluješ Boha Miluj tedy na prvním místě Boha, pak sebe, potom bližního jako sebe. Nauč se nejdřív milovat sebe, potom miluj bližního jako sebe! Neumíš-li milovat ani sebe, jak můžeš mít doopravdy rád druhého? Člověk nejenom může, ale musí na prvním místě mít rád sám sebe, podle starého přísloví: Kdo je k sobě samému zlý, nebude dobrý k nikomu jinému. V evangeliu se láska k sobě nezakazuje, protože i bližního máme milovat tak jako sebe (Mt 22,39). Pravá láska k sobě je však těžší, než by se zdálo. Sobectví je převrácená láska k sobě. Nestará se o dobro opravdové a trvalé, ale jen o příležitostné zadostiučinění. Sám sebe miluje ten, kdo se na prvním místě stará o svatost a vnitřní krásu své duše. Právě proto se pravá láska k sobě a láska k bližnímu nevylučují, ale doplňují. Tím, že miluji bližního, zdobím svou vlastní duši pravými ctnostmi. Kdo dělá dobře druhým, je sám sobě největším dobrodincem. Člověk totiž opravdově má jenom to, co dal bližnímu, píše sv. Jan Zlatoústý. Pro případ, že se střetávají dvě povinnosti, stanoví se tato pravidla: 1. Jde-li o majetek a zájmy stejné ceny, v případě nebezpečí se mohu starat spíš o své než o cizí. 2. Spása duše bližního je přednější než naše vlastní zájmy hmotné, někdy je třeba nasadit i život za jeho spásu (např. kněz, který jde s nebezpečím života vyzpovídat umírajícího nakažlivou nemocí). 3. V nebezpečí života bližního nesmíme dbát ani na velkou hmotnou škodu, abychom druhého zachránili. 4. Pro hmotný zájem bližního nesmíme obětovat velký duchovní prospěch vlastní (např. syn se nemá zřeknout povolání ke kněžství nebo k řeholnímu stavu, jen aby pomáhal rodičům, kteří nejsou v naprosté bídě). Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas,

5 Tvoje štěstí nespočívá v hromadění co největšího největšího množství... čehokoliv Náčelník Ralph je šedesátník, kterého zvolili do svého čela indiáni z ostrova Vancouver v západní Kanadě. Do své funkce byl zvolen, nezískal ji tedy dědičně po svých předcích. Lidé si ho vybrali pro jeho osobní vlastnosti. Tento člověk mi vyprávěl příběh o tom, co prožil během svého dospívání. Živil nás Tichý oceán. Každoročně připlouvala obrovská hejna lososů. Všichni jsme se těšívali, jak vyplujeme na člunech a budeme je lovit. Lososi byli naší zimní potravou. Jednoho roku jsme vypluli časně zrána. Ve člunu byl otec, moji dospívající bratři a já. Ryb bylo tolik, že během několika málo hodin byl člun plný lososů. Museli jsme se vrátit. My tři bratři jsme z toho byli nadšení a rychle jsme vykládali lososy z lodi, protože jsme chtěli znovu vyplout a nachytat ještě další. Náčelník Ralph pokračoval: Když jsme otci řekli, že jsme připraveni znovu vyplout, řekl: Ne, už jsme skončili. Ptali jsme se proč. Věděli jsme, že bychom mohli nalovit ještě spoustu ryb! Otec ale odpověděl: Ne, už máme dost. Musíme tam ryby nechat i pro jiné. Následující dva dny jsme pomáhali dalším příslušníkům našeho kmene opravovat sítě, aby si i oni mohli nalovit dostatek ryb na zimu. Dobře si na to vzpomínám. Tento příběh se mi z mnoha důvodů velmi líbí. Mladí dospívající chlapci zaujali postoj, který bývá typický, když jsme na začátku svého života. Jsme rozhodnuti nalovit tolik ryb, kolik jen dokážeme. Domníváme se, že naše štěstí spočívá v co největším počtu zážitků nebo v množství majetku, který nashromáždíme Později někdy naneštěstí až příliš pozdě zjistíme, že skutečným nasycením lidské duše je láska, služba a žití pro nějaký vyšší smysl. Ralphův otec věděl, že žije ve vypůjčeném světě. Bylo důležité udělat si dostatečné zásoby na zimu, ale je rovněž důležité nehromadit více, než potřebujeme. Ryby nepatřily jeho rodině, dokonce ani jeho kmeni. Byly vypůjčené od minulých generací a kmeni byly propůjčeny, aby je zachoval pro generace příští. Domnívám se, že to nejdůležitější, co otec učil své syny, nebyla technika rybaření. Učil je, že dávat druhým nám poskytuje to největší potěšení, jaké lidská bytost může zakusit. Jeden ze závěrů, k nimž jsem na základě rozhovorů s mnoha moudrými lidmi dospěl, zní: pokud v životě dáváme více, než bereme, cítíme propojení s něčím, co nás přesahuje a co dodává našemu životu smysl. Naslouchal jsem mnoha lidem, jejichž život se chýlil ke konci, a nemohl jsem si nevšimnout, že jsme všichni součástí řetězu života, který je větší, než si uvědomujeme. Když vstupujeme do světa, máme dojem, že jsme sami a že náš život je důležitější než jakýkoli jiný. Tento postoj postupně přehodnocujeme, pokud pochopíme, že skutečné štěstí nalezneme pouze tehdy, přestaneme-li se soustředit jen sami na sebe. Zdroj: Izzo, John. Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete. Praha: Návrat,

6 Ohlédnutí za Festivalem duchovní hudby Ve dnech 28. září 31. října pořádala v Opavě Umělecká agentura Karel Kostera již XI. Mezinárodní festival duchovní hudby. Program byl velmi rozmanitý, a tak si přibližme alespoň něco málo z bohaté festivalové nabídky. Svátek svaté Hedviky se v Opavě již tradičně slaví mší svatou v kostele této světice. V neděli 13. října zde byla sloužena poutní mše svatá, kterou celebroval opavský rodák otec Vojtěch Janšta. O krásný hudební doprovod se postaral Chrámový sbor Opava a orchestr se mší Josefa Grubera Missa in honorem Ceciliam op. 79. V sobotu 19. října odpoledne se konalo v kostele Sv. Ducha Setkání opavských chrámových schol a souborů Církevní základní školy sv. Ludmily, které zahájil otec Kryštof Skibiński krátkou adorací a promluvou, v níž ukázal spojitost mezi hudbou a Písmem. Pak postupně předvedlo svůj zajímavý repertoár sedm schol a hudebních souborů a na závěr zazpívali všichni společně několik písní. Závěrečný koncert festivalu zahájil primátor města Opavy prof. Zdeněk Jirásek. Bohatý program, ve kterém zazněly skladby G. F. Händla, W. A. Mozarta, J. N. Škroupa a C. Francka ozvláštnila hudební premiéra mše Carla Ditterse von Dittersdorfa Missa Pastoralis, kterou objevil a k provedení připravil pan Josef Kostřiba. Výkony zpěváků Chrámového sboru Opava, Pěveckého sboru Stěbořice, orchestru, sólistů Anny Ondákové, Eriky Šporerové, Václava Moryse a Martina Gurbala, ale i dirigenta Karla Kostery byly odměněny potleskem nadšených posluchačů. Koncert byl opravdu milým zpříjemněním chladného podzimního podvečera. Marie Štrauchová Z pokladů naší farnosti Relikviář sv. Kříže Každoročně o svátku Povýšení sv. Kříže je v opavské konkatedrále vystaven k úctě věřících ostatek z Kristova Kříže. Je uložen v relikviáři nezvyklé velikosti a tvaru, který 6

7 na první pohled připomíná spíše monstranci. Poodhalme nyní společně tajemství tohoto vzácného liturgického předmětu. Opavská relikvie z Kristova Kříže patří k těm větším dochovaným do dnešní doby. Nevíme přesně, kdy a kdo z bratří Řádu německých rytířů jej do Opavy přivezl, ale podle tradice se tak mělo stát již ve středověku, v době rozkvětu řádu v českých zemích. Když v 16. století ve městě zavládla reformace, hrozilo nebezpečí zničení ostatku. Na tuto skutečnost byl při své návštěvě Opavy v roce 1567 upozorněn císař Maxmilián II. a odvezl jej z farního kostela s sebou do Vídně. Vzácnou relikvii poté daroval své manželce Marii, která ji přenechala vídeňskému klášteru klarisek. Císařovna pro ni zřejmě nechala zhotovit i nový relikviář. K této úvaze nás vede popis relikviáře v textu autentika od vídeňské kurie z roku 1783: zcela ze stříbra vyhotovené a pozlacené ostensorium, které je umělecky zpracováno ve formě španělského kříže (pozn. ostensorium schránka k uložení ostatku). Španělský neboli tzv. caravacký kříž byl totiž významným objektem kultu habsburského rodu. O navrácení relikvie do Opavy se pokoušel po zahájení rekatolizace ve městě kníže Karel z Lichtenštejna, ale marně. Cesta k návratu ostatku do Opavy nazpět se otevřela teprve po více než dvou staletích, poté, co vídeňský klášter klarisek zrušil císař Josef II. (1782). Tehdy na žádost kněžny Marie Leopoldiny z Lichtenštejna vídeňský arcibiskup vrátil relikviář opavskému farnímu kostelu (1783). Kněžna také na své náklady pořídila pro ostatek nové pozlacené stříbrné ostensorium. K veřejné úctě však byla relikvie předána teprve po důkladném přezkoumání ostatku a příslušných dokumentů olomouckou konzistoří (1784). Opavané tak měli znovu jedinečnou možnost o svátcích sv. Kříže uctívat pravý ostatek z Kristova Kříže. O více než jedno století později, krátce po svém jmenování opavským proboštem, nechal P. Kazimír Raška zhotovit nový relikviář u renomované vídeňské firmy Franz L. Adler. Firma Adler se specializovala na zpracování kovů pro umění a církevní účely atd. Ještě před koncem roku byl za 1880 korun dodán nový relikviář, který byl po konzistorním přezkoumání o slavnosti Povýšení svatého Kříže v roce 1901 předán k veřejné úctě. Ostatky sv. Kříže byly vystavovány každoročně o svátcích sv. Kříže 3. května a 14. září. Petr Tesař 7

8 K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, na začátku adventní doby pojďme spolu ještě jednou přemýšlet o textech knihy Zjevení, o nichž jsme rozjímali v posledních dnech církevního roku. Kniha Zjevení sv. apoštola Jana je podle biblisty Jana Hellera, ale i podle jiných teologů určena církvi ve zcela zvláštní situaci, totiž v pronásledování, a to tak tvrdém, že se někteří křesťané začínají v úzkosti ptát: Nevymkl se běh událostí Bohu z rukou? Nežijeme spíše než pod vládou Boží vlastně pod panstvím Satana, knížete tohoto světa? (J 12,31; J 14,17; J 16,11) Takovým sevřeným duším se v knize Zjevení odpovídá: Nebojte se a nelekejte se. To vše, co se vám zdá tak hrozné a nesnesitelné, je obsaženo v Božím plánu. A je to jen na krátký čas. Přijít to muselo, ale ono to přejde. Zanedlouho, už docela brzy. Ten nejvyšší Vladař a Soudce už stojí ve dveřích. Místem Božího soudu nejsou pekelné kotle v záhrobí, ale především dějiny. Někteří lidé to tak ovšem nevnímají. Buď jsou úplně lhostejní k tomu, co se děje s nimi a kolem nich, anebo žijí ve spokojeném klidu, cítí Boží blízkost, okoušejí Boží požehnání a třeba mají i srdce plné lásky, víry a naděje. Ti takové úzkosti nerozumějí. Je třeba jim to přiblížit. Možná i některým z nás. Výkřik z konce knihy Zjevení můžeme přeložit: Přijď brzo, ale stejně tak i Pojď rychle. Přijď brzo! říkáme tomu, kdo nás miluje, když odchází. Ale když se nám zdá, že dlouho nejde, voláme: Pojď rychle! Bytostná osamělost ve světě bez lásky a bez vstřícnosti vede k tomu, že se člověk propadne do samoty a z ní do odcizení, vzdálí se všem a všemu kolem a zanevře na ně. Proto má takovou nesmírnou cenu každé teplé slovo, každé pohlazení, každý povzbuzující úsměv. Někdy se zdá, že je jich kolem nás stále méně a méně a že naopak přibývá těch, kdo se cítí jako opuštěné děti v temnotě. A ti si pak začnou namlouvat ze strachu a zoufalství, že jim pomůže, když se všeho kolem zmocní, když si to podmaní, když to zneškodní, ba rozdrtí ve slepé agresivitě. Vypadají na násilníky, lupiče a žháře, ale uvnitř jsou to vyděšení lidé, kteří ztratili vládu nad svým strachem. Takové odcizení kolem nás roste, ba bují. Lidé, ti lidsky moudří, se tomu snaží nějak čelit. Většinou s malým úspěchem. Často proto, že se dají svést povrchní diagnózou, která je nevede dost hluboko, aby poznali nejvlastnější příčinu této bídy nedostatek lásky. 8

9 Kde ji však vzít, když jsme všichni plní sebestřednosti, sobectví a svévole? O ty druhé se většinou začneme zajímat, až když je jasné, že se nám to nějak vyplatí. A to je přesně ono, co označuje Písmo jako svět, jako protiklad a opak Božího království, kde vládne láska. Jsou tu však přece jen i lidé, kteří se s Láskou, tou nesobeckou, pravou a Boží, setkali. Jsou jí poznamenáni. Jsou-li to křesťané, vědí, že tu lásku dostali od Boha. A tak ji právě jako dar Boží očekávají i tam, kde možná pro to nejsou žádné lidské předpoklady. A to znamená, že ve vší té bídě a temnotě čekají na změnu, hluboký obrat k lepšímu, a to i tam, kde k němu zatím nic neukazuje. To je naděje pramenící z víry v Boží moc. Vedle skeptiků, pochybovačů a všech beznadějných jsou tu ještě i lidé naděje. Říkají: Pán Bůh přijde. Přijde ten, kterého Bůh posílá. Ale i když si to řeknou a sami tomu upřímně věří, mohou se chovat různě. Jedni se dají do pilného volání, v domnění, že tím ten vytoužený příchod urychlí. Budou-li si myslet, že Pána Boha umluví, dočkají se zklamání. Druzí si vzpomenou, že mu máme připravovat cestu, a tak se snaží vylepšovat svět. Jen někteří si uvědomují, že je třeba připravovat jeho cestu, ale především každý ve svém vlastním srdci, tedy pokáním, jinak řečeno odklízením všeho, co je v něm překážkou jeho příchodu. Kdo však to obojí poctivě zkusí, přijde s kajícím vyznáním: Vždyť já se ani neumím opravdově modlit a neumím v sobě samém tu cestu chystat. Ležím polomrtvý u cesty jako ten, kterého oloupili a přizabili na cestě z Jeruzaléma do Jericha. Kdo mi pomůže? Kdo mi přijde na pomoc? Písmo na to odpovídá: Ten, který už přichází. Ten, k němuž voláš: Přijď brzo! Pojď rychle! Pojď, protože temnoty houstnou, k zoufalství je jen krůček a mocnosti temnoty nás začínají obléhat v naší nemohoucnosti a strachu. Přijď, Pane Ježíši, ty mocný a živý, ty obětovaný a vzkříšený! Vždycky jsme k tobě málo volali, málo jsme ti chystali cestu ve svém nitru i kolem sebe. Poutalo nás sobectví a leckdy i svévole, naše hříchy a viny, naše bída i nemohoucnost. Nepřijdeš-li, zahyneme. Přijď brzy! Pojď rychle! Začneme-li takto volat a jsme-li při tom pozorní, rozpoznáme, že nevoláme sami. Kolem nás je velký chór, který volá stejně. Tak volá církev Nevěsta, tak jí to vkládá do úst Duch Svatý, a proto tak vlastně volá Duch sám (Zj 22,17). A kdokoli slyší toto volání, ať se přidá. Ať řekne: Přijď! Ty sám, svatý Králi nového věku, znáš naši malověrnost a nedůvěru. Bojíme se, že jsme sami jako opuštěné děti, ale ty už nám skrytě stojíš po boku a až bude kolem temno, vezmeš nás do náruče. Pomoz nám, abychom se na to uměli těšit a děkovat ti z celého srdce. Zdroj: Heller, Jan: Stezka ve skalách. Praha: Kalich, Se všemi prosí a děkují senioři z Klubu sv. Anežky. 9

10 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, rok 2013 pomalu končí. Už celý rok Vám pravidelně přinášíme zprávy o tom, co v našem Klubu sv. Anežky děláme. Doufám, že Vás naše krátké zprávičky občas potěší a že mnohé z Vás, hlavně ty starší, trochu provokují k tomu, aby také něco dělali, aby dělali radost sobě i druhým, aby prostě žili. Advent, čas čekání, máme naplnit dobrými skutky. Posílám Vám návod na jeden takový. Co kdybyste přemluvili sebe nebo např. svoje vnoučata, sedli k počítači a na ovou adresu nám napsali svůj názor na tuto rubriku (v u do kolonky předmět napište: Stáří je dar). Svůj názor můžete poslat i v dopise. Nejzajímavější příspěvky se pokusíme zveřejnit. A to nejen ty kladné, ale s pokorou přijmeme i ty záporné. Předem děkujeme za to, že nám svými názory pomůžete udělat tuto rubriku pro Vás zajímavější a přitažlivější. Na říjen i listopad jsme připravili několik akcí. O některých si teď přečtěte, protože byly docela zajímavé. V úterý 22. října se v Obecním domě sešlo přes třicet seniorů, proběhla tam v rámci prevence kriminality již 4. přednáška s besedou. Tentokrát si Městská policie Opava ke spolupráci přizvala vrchní inspektorku prevence a krizového plánování Hasičského záchranného sboru MSK ÚO Opava nprap. Ing. Petru Magerovou, která nás srozumitelnou formou seznámila s požární ochranou. Hasičský sbor je složen z profesionálních hasičů. Při akcích jim pomáhají také dobrovolní hasiči. Obě skupiny jsou velmi důležité, což se také potvrdilo při nedávném hašení požáru v garážích Městského dopravního podniku Opava v Kylešovicích. Podrobně jsme byli seznámeni s pracovní náplní hasičů. Kromě požárů zasahují i při mimořádných událostech, při kterých je člověk ohrožen na životě, např. při povodních nebo autonehodách. Připomněli jsme si volání na tísňová čísla 150, 112 a jak usnadnit příjezd zasahujícím hasičům. Paní Magerová nám popsala, co se děje, když někdo ohlásí požár za dvě minuty jsou hasiči připraveni k výjezdu, a to kdykoliv během čtyřiadvaceti hodin. Seznámila nás s nejčastějšími příčinami požárů. A nechyběla ani názorná ukázka správného použití přenosného hasicího přístroje a doporučila nám použití varovných pomůcek. Dozvěděli jsme se o nejčastějších příčinách možných požárů, čeho se vyvarovat v přetechnizované době. Běžné vybavení domácnosti (varná konvice, automatická pračka, mikrovlnka, televizor ) může být při nesprávném použití 10

11 zdrojem vzniku požáru. Zdůraznila, že nejdůležitější je vždy chránit si vlastní zdraví a život. Na závěr byl dán prostor dotazům a dostali jsme malý dárek. Eliška Kucerová V úterý 15. října se asi 50 posluchačů zúčastnilo prezentace sestry Filomény z Kongregace Dcer Božské Lásky zpracované na téma Duchovní hodnoty a jejich význam ve zdravotnictví. Přednáška posluchače zaujala. Sestra Filoména se zmínila o etice zdravotníků, která je vede k zodpovědnému přístupu. Rozvíjí jejich schopnost vcítit se do role pacienta. Připomněla nám reformu zdravotnictví. Zmínila chartu práv umírajících. Hovořila i o kvalifikačních předpokladech nemocničního kaplana, který může poskytovat duchovní péči věřícím i nevěřícím pacientům, pokud o ni projeví zájem. Vyzvala nás, abychom nemocným umožnili přijmout svátost pomazání nemocných, která není posledním pomazáním, ale především obnovitelkou pokoje. Největší pozornost věnovala těžce nemocným pacientům, kteří procházejí úzkostí a pokušením uzavřít se do sebe, kteří nepřestávají toužit po něčem, co pohladí. I pro ně je nejdůležitější láska. Období nemoci nepřestává být obdobím důstojnosti a smysluplnosti lidského života. Zastavení se ve shonu může být prostorem dozrávání, prostorem k ujasňování si duchovních hodnot. Pro věřící i nevěřící. I zde se tříbí láska a důvěra k bližním. Vztah k Bohu. Schopnost odpustit a přijmout odpuštění. Smíření se sebou samým i s bližními. Z úst sestry zazněla rada, kterou kdysi dávala bezradným manželům: Paní, řekněte mu, že jste ráda, že jste spolu žili, a poproste ho o odpuštění. Sestra Filoména nás varovala před postojem: Urvi si od života, co se ještě dá. Toto, podle ní, hlásají ti, kteří mají o svém vlastním životě velice nízké mínění. Jsme lidé naděje a neměli bychom zapomínat, že za každým Velkým pátkem přichází Bílá sobota. Neméně zajímavá byla 12. listopadu přednáška plukovníka v. v. Ing. Valdštýna na téma Bratři ze Soluně, spolupatroni Evropy. V úvodu přednášející vysoce hodnotil zájem naší sekularizované společnosti, který věnovala výročí příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu v roce 863. Snažil se nám přiblížit rodinu, do které se tito bratři v Soluni narodili (Metoděj 813 nebo 815, Konstantin 826 nebo 827). V Konstantinopoli se bratrům dostalo vynikajícího univerzitního vzdělání. Metoděj byl výborný právník, voják, později mnich. Konstantin se ve 23 letech stal řádným profesorem filozofie. Byl vynikajícím teologem a filologii 11

12 dotáhl na vědeckou úroveň. V Evropě se metodou, kterou on překládal, začalo překládat až koncem 19. století. Odmítal jít do státních služeb. Přesto působil jako úspěšný diplomat. Nejprve v oblasti Bagdádu. Později byl se svým bratrem, mnichem Metodějem, u Chazarů u Kaspického moře. Získal v nich spojence pro Byzancii. V roce 863 byl se svým bratrem Metodějem povolán z kláštera. Na přání knížete Rastislava přichází na Velkou Moravu. Pro Byzancii to byla záležitost okrajová. Podle přednášejícího to byla především iniciativa Konstantinova. Vytvořil písmo, které bylo schopné zachytit tehdejší slovanskou řeč. Z primitivní slovanské řeči vytvořil první spisovnou řeč na základě slovanského dialektu makedonského. Přeložil bohoslužebná čtení, teologické a právní texty. Konstantin a Metoděj šli do Říma obhajovat používání slovanského jazyka v liturgii. Konstantin v Římě onemocněl a vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril. 14. února 869 zemřel. Metoděj se na přání Konstantina vrátil na Moravu již jako biskup. Po dalších obtížích byl jmenován arcibiskupem panonským pro Panonii a pro Moravu. V knížeti Svatoplukovi však neměl zastání. Po smrti Metodějově byli jeho žáci vyhnáni ze země směrem na Balkán. Staroslověnština přispěla k uchování slovanských národů. Plukovník Valdštýn nám na závěr citoval z přednášky profesora Vavřínka, kterou pronesl na mezinárodním sympoziu o Velké Moravě v roce 1969: Kulturní dílo Konstantina a Metoděje charakterizovala univerzálnost a otevřenost vůči všem pozitivním vlivům, tvůrčí původnost a zejména hluboké humanistické cítění, bylo prosté dogmatické jednostrannosti. Právě tento druh misie tvoří skutečný obsah cyrilometodějského odkazu, na nějž můžeme navazovat i dnes. Marie Smolková Program na prosinec: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka přednáška na téma Svědomí, přednášet bude otec Petr Kříbek v pastoračním středisku minoritského kláštera předvánoční posezení V pondělí 2. prosince srdečně zveme všechny pletařky obvazů pro malomocné do Denního stacionáře pro seniory na Kylešovské ulici 4 na první přátelské setkání pletařek obvazů. Začátek bude v 15 hodin. Přeji Vám radostně usebrané adventní čekání na Vánoce. Přeji Vám spokojené a radostné Vánoce, ať si tu oslavu příchodu LÁSKY na svět opravdu užijete. Za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 12

13 Dětem Roráty Lucka chodí do šesté třídy a přechod na druhý stupeň školy zvládla dobře. Zůstala přitom věrná svým aktivitám ve farnosti. Patří k oporám scholy, kam už chodí pátým rokem. Těší se také na roráty, vždyť vloni nevynechala ani jednou. Už o tom mluvila s maminkou, která jí řekla: Samozřejmě můžeš chodit, ale ne sama. Jedině s Klárou. Klára je o rok starší a chodí také do scholy. Lucka přemýšlí. Bude Klára ochotná budit se na roráty, když už vloni jsem ji musela přemlouvat? A co když mi řekne, že letos nebude chodit? Nebudu moci chodit taky! Ne, to ne, bez rorátů nebudu! Ale jak ji přinutím? A mám ji vůbec nutit? Ale když se mnou nebude chodit ona, tak budu mít advent bez rorátů. V pátek před svátkem Krista Krále dostala Klára dvě jedničky. Zářila štěstím. Cestou ze školy se s ní raduje i Lucka. Přitom se jí zeptá: Máš už připravenou lampičku na roráty? Letos už chodit nebudu, odpovídá Klára ihned. Proč? Je to tam přece tak pěkné. Už mě nebaví chodit s lampičkou. To je pro malé holky. Mě to baví, a nejsem malá holka. Přece nést světlo Kristovo není jenom pro malé. I při křtu nese tatínek svíci. Nemusíš mít lampičku, můžeš nosit svíčku. Ne, letos už chodit nebudu. Nechám to malým holkám. Ale mamka mě bez tebe nepustí. Máš smůlu. To je všechno. Další řeč byla zbytečná. Lucka se vrací domů bez nálady. Přesto přemýšlí, jak z toho ven. Přes mamku je to neprůchodné samotnou mě nepustí. Ale co děda? Děda mě má rád, jsem jeho Lucinka. Ale do kostela chodí jenom v neděli. Na rorátech snad ještě nikdy nebyl. Přesto Dědo, začíná Lucka rozhovor, jsem tvoje Lucinka? To víš, že ano. Copak po mně chceš? Kam míříš? Dám ti hádanku. A když neuhodneš, splníš mi malé přání? I bez hádanky ti je splním. Ale sem s tou hádankou. Děvče klade pomalu slovo za slovem: Lucka je smutná. Stačí jí ruka dědova, aby šel s ní, kam ona sama nemůže. Jdou spolu, oběma září oči. Kam jdou? To je právě ta hádanka, která má udělat Lucku šťastnou. Já bych řekl, hádá děda, že jdeme spolu na roráty. Jak to, žes to uhodl? Teď už mi přání nesplníš. 13

14 Splním. Je přece lépe mít zářící oči na rorátech než oči vyhaslé ve spánku. A navíc přitom rozzářit oči mé Lucinky! A tak se Lucka může těšit na letošní roráty. Lucka má ráda Pána Ježíše. Dokazuje to tím, že pro něho zpívá ve schole. Dovede pro něho vstát na roráty. Na tuto cestu lásky strhává i dědečka. Klára však vstávání na roráty odmítla, protože nebyla ochotná dát Ježíši všechno, jak on to po nás žádá. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; prorodiny.cz, ; internetové stránky: Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 18. prosince ve 20 hodin v minoritském klášteře a bude možnost svátosti smíření. Na pořadu rodina TV Noe Pod tímto názvem můžete sledovat nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu. Manželé Zajíčkovi (pracovníci Centra pro rodinu) si každý měsíc zvou jeden manželský pár a povídají si s ním na dané téma. Moderátorem pořadu je Jan Špilar, kadeřník, jáhen a auditor církevního soudu v Brně. Na Štědrý den budou hosty pořadu manželé Ryškovi a tématem bude: Povolání dětí. Předcházející díly můžete najít v archivu TV Noe. Duchovní obnova pro muže Uskuteční se v sobotu 18. ledna 2014 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Duchovní obnovu povede P. Víťa Řehulka a tématem bude Víra zraje krizemi. Začátek je v 9 hodin a konec v Cena je 150 Kč (včetně oběda a občerstvení). Bude možnost svátosti smíření, adorace, na závěr mše svatá. Přihlášky: Jana Dostálová, , Přejeme všem rodinám požehnané svátky Božího narození. Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová 14

15 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Charita hledá koledníky, vyhrát mohou chytrý mobil Tři chytré mobilní telefony SAMSUNG GALAXY YOUNG čekají na koledníky, kteří se v lednu 2014 zúčastní Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Opava. Ale to není jediná z novinek, které budou doprovázet v lednu příštího roku tradiční dobročinnou sbírku, vstupující již do čtrnáctého ročníku. Už po čtrnácté se počátkem ledna 2014 vydají v tisících městech a obcích České republiky na pouť dům od domu koledníci Tříkrálové sbírky Charity České republiky, aby zvěstovali radost i naději v to, že mezi námi stále ještě žije láska, porozumění a ochota nezištně pomáhat. A po čtrnácté se k této radostné zvěsti přidají i tříkráloví koledníci Charity Opava. Spolu s poselstvím Boží lásky, dobra a klidu budou opět prosit o příspěvek na charitní dílo. Výtěžek z poslední sbírky přispěl mimo jiné k výraznému zkvalitnění péče o seniory na Opavsku, ten ze sbírky nadcházející zase pomůže utišit bolest nemocným v hospicové péči či zlepší pracovní prostředí handicapovaným v chráněných dílnách. Aby krásná tradice Tříkrálové sbírky, založená na lidské solidaritě, mohla být naplněna i v roce 2014, hledá Charita Opava dětské tříkrálové koledníky a k nim také vedoucí skupinek, kteří však musí být starší 15 let. Pro všechny dětské koledníky je tak jako každý rok připravena soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou Tříkrálovou kometu, filmové představení a bruslení zdarma, letos ale mohou být navíc vylosováni a získat jeden ze tří chytrých mobilních telefonů. Koledníci a vedoucí skupinek se mohou v průběhu prosince hlásit na čísle nebo na u S výše uvedeným telefonním číslem a ovým kontaktem je také spojena druhá novinka nadcházející Tříkrálové sbírky. Pokud někoho koledníci při poslední sbírce nenavštívili a on by je přesto rád uvítal, může poslat do konce roku 2013 prosbu em či formou SMS a v lednu 2014 na jeho dveře Kašpar, Melichar a Baltazar určitě zaklepou. Tříkrálová sbírka začne v Opavě ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 16 hodin před kostelem sv. Vojtěcha, odkud bude slavnostním tříkrálovým průvodem v rytmu bubenického orchestru BORIS pokračovat na Horní náměstí, kde vystoupí v krátkém divadelním představení umělci Slezského divadla v Opavě a pěvecký sbor Sluníčka. Mikuláš v Neškole Mikulášskou nadílku připravují ve středu 4. prosince v charitním mateřském centru Neškola v prvním poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě. 15

16 Pro maminky s dětmi je kromě mikulášské nadílky, v níž dostane každé dítě malý dáreček, připravena také pohádka. Akce, která je určena pro širokou veřejnost, začíná v 10 hodin. Charita Opava Novodobá sanitka Náplní projektu Novodobá sanitka je postarat se o to, aby se lidé, kteří nemají nárok na sanitní vozy, mohli dopravit do zdravotnických zařízení. Nabízí přepravu, pomoc a doprovody k lékařům, do lázní, na rehabilitace, ale také dopravu dětí do školy a ze školy či jiných institucí. Cena přepravy je 15 Kč/km, ostatní služby jako doprovod, vyzvednutí v bytě či ordinaci, pomoc s vyřizováním formalit u lékařů, vyzvednutí léků jsou zdarma. Přeprava je zajišťována osobním autem Škoda Roomster s logem. Více informací získáte na nebo u paní Aleny Václavíkové na tel , redakce Pozvánka na vánoční divadlo Srdečně Vás zveme v pátek 27. prosince v do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie na společně prožitý vánoční podvečer. Můžete se těšit na děti ze scholky, které si pro Vás připravily vánoční hru s názvem Světélka lásky aneb Jak šli broučci do Betléma, na mládež s vánočním divadlem Poutník, zpívání koled a závěrečné požehnání otce děkana Pavla Cieslara. Děti a mládež 16

17 Oznámení Mše svatá v německém jazyce bude v sobotu 28. prosince v v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté 9. prosince (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 6 a v 7 hodin ráno. Tento den nebudou roráty. Biskupská mše svatá Ve čtvrtek 26. prosince (2. svátek vánoční sv. Štěpána) budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie mše svaté v 7 hodin a v Mše svatá v 8.30 bude celebrovaná biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem. Mše sv. v 10 hodin nebude. Mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele v 11 hodin jsou od 1. neděle adventní (od 1. prosince) přesunuty do kostela Sv. Ducha. Roráty V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie každý všední den (od pondělí do pátku) až do pondělí 23. prosince včetně, vždy v 5.55, mimo pondělí 9. prosince (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu). V chrámu Svatého Ducha každý den mimo neděle a slavnosti vždy v 8 hodin. Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu je v chrámu Sv. Ducha ještě do soboty 7. prosince, při mších svatých v 8 hodin. Adorace před Nejsvětější svátostí Chrám Sv. Ducha každou středu od 16 hodin do začátku mše svaté, která začíná v 17 hodin. Ve středu 25. prosince (1. svátek vánoční) adorace nebude. Kaple sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie každý čtvrtek od 17 hodin modlitba růžence, od soukromá tichá adorace, od společná adorace s knězem nebo jáhnem. Ve čtvrtek 26. prosince (2. svátek vánoční) adorace nebude. Kostel sv. Vojtěcha v pátek 6. prosince první pátek v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 20. prosince třetí pátek v měsíci s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství; v pátek 3. ledna 2014 první pátek v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Vždy po mši svaté začínající v 18 hodin. Kostel Nejsvětější Trojice v neděli 1. prosince, tak jako každou první neděli v měsíci, bude krátká adorace s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním po mši svaté začínající v Další bude v neděli 5. ledna. Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích v pátek 6. prosince první pátek v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 27. prosince poslední pátek v měsíci s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství; v pátek 3. ledna 2014 první pátek v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Po mši svaté začínající v 17 hodin. 17

18 Žehnání hraček bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie ve středu 25. prosince (první svátek vánoční) při mši svaté v Intence na mše svaté v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie se zapisují průběžně po celý rok, vždy po každé mši svaté v sakristii; v kostele sv. Vojtěcha se zapisují intence v pátek 20. prosince, od do 17 hodin, na únor Nejbližší plánované sbírky Neděle 8. prosince sbírka na potřeby diecéze proběhne ve všech kostelech. Neděle 15. prosince sbírka na opravu konkatedrály, v kostelech farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Společenství mládeže se schází na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie každý pátek po večerní mši svaté, která začíná v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Zváni jsou všichni mladí, nejen ti, kteří se již společenství zúčastňovali. Fatimské společenství zve každou středu do kostela Sv. Ducha ke společné modlitbě růžence a litanií. Začátek přibližně v 18 hodin (po večerní mši svaté), ukončení v 19 hodin. Ve středu 25. prosince (1. svátek vánoční) setkání společenství nebude. Fatimská pobožnost bude v pátek 13. prosince v chrámu Sv. Ducha. Pobožnost začíná v modlitbou svatého růžence. V 17 hodin je mše svatá, po ní litanie a průvod se sochou Panny Marie. Tato pobožnost je každého 13. dne v měsíci. Modlitební společenství ve farnosti Sv. Ducha se schází každé úterý v 18 hodin (po mši svaté a po večerních chválách). V úterý 24. prosince (Štědrý den) a v úterý 31. prosince (konec občanského roku) setkání společenství nebude. Společenství vysokoškoláků se schází každé úterý v 19 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. V úterý 24. prosince (Štědrý den) a v úterý 31. prosince (konec občanského roku) společenství nebude. Betlémské světlo přijede v sobotu 21. prosince vlakem od Krnova v na Západní a na Východní nádraží. Informace o Betlémském světle najdete na webových stránkách: V kostele sv. Vojtěcha bude v sobotu 21. prosince večer, v ostatních kostelech v neděli 22. prosince. Živý Betlém bude ve středu 25. prosince (1. svátek vánoční) v 17 hodin ve Stěbořicích u kostela. Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO nabízí Pondělí 2. prosince v 15 hodin první přátelské setkání pletařek obvazů pro malomocné v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4. Úterý 10. prosince v 16 hodin přednáška na téma Svědomí, přednášet bude otec Petr Kříbek v pastoračním středisku minoritského kláštera. Úterý 17. prosince v 16 hodin předvánoční posezení v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4. 18

19 Další informace o těchto akcích i o činnosti Klubu sv. Anežky najdete na str. 10 tohoto čísla Cesty pod titulkem STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Informace pro mládež Diecézní centrum mládeže kompletní program akcí Diecézního centra mládeže a Diecézního střediska mládeže naší diecéze najdete na webových stránkách dcm.doo.cz. Mládež opavského děkanátu informace o akcích mládeže opavského děkanátu najdete na webových stránkách Mládež farnosti Nanebevzetí P. Marie akce pro děti a mládež nejen z farnosti P. Marie najdete na blogu opava-mladez. blog.cz. Poutní místo Cvilín u Krnova Neděle 8. prosince Pouť k Neposkvrněné Panně Marii mše svaté v 8 a v 10 hodin. Úterý 31. prosince Pouť k Panně Marii, Královně míru mše svatá ve 23 hodin. Návštěva poutního místa je možná kdykoliv po předběžné domluvě na adrese: Konvent minoritů v Krnově, Štursova 85/2, Krnov; telefon ; webové stránky krnov.minorite.cz. Exercicie v lednu 2014 Velehrad Stojanov Pondělí až středa Duchovní cvičení formou večeřadla P. Š. M. Filip OP Plán exercicií na rok 2014 nebyl dosud zveřejněn. Jakékoliv informace o duchovních cvičeních získáte na adrese: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, Velehrad; Skype: stojanovvelehrad; telefon: , fax: ; internetové stránky: Exerciční dům CIS v Českém Těšíně V lednu 2014 nejsou v Českém Těšíně žádné exercicie. Jakékoliv informace o duchovních cvičeních získáte na adrese: Exerciční dům Český Těšín, Masarykovy sady 24, Český Těšín; telefon: ; mobil: ; na webových stránkách najdete informace o všech jezuitských exerciciích. Koncerty Pátek 6. prosince v kino Mír. Vánoční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Pořádá umělecká agentura Karel Kostera. Čtvrtek 26. prosince (2. svátek vánoční) v 15 hodin kostel Sv. Ducha. Tradiční vánoční koncert. Zazní koledy a vánoční písně a Česká mše vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby. Účinkuje Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Chrámový sbor Opava, Pěvecký sbor Stěbořice, členové orchestru a sólisté opery Slezského divadla v Opavě Anna Ondáková, Erika Šporerová, Václav Morys, Dalibor Hrda. Pořádá Umělecká agentura Karel Kostera. Prosebné a významné dny pátek 6. prosince první pátek v měsíci; pondělí 9. prosince Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu doporučený zasvěcený svátek; úterý 10. prosince Den lidských práv; prosince liturgická příprava na vánoční svátky; úterý 24. prosince Štědrý den; 19

20 středa 25. prosince Slavnost Narození Páně zasvěcený svátek; 1. svátek vánoční; čtvrtek 26. prosince svátek sv. Štěpána 2. svátek vánoční; neděle 29. prosince Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa; úterý 31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku; středa 1. ledna 2014 Slavnost Matky Boží, Panny Marie zasvěcený svátek; Světový den modliteb za mír; Nový rok; pátek 3. ledna 2014 první pátek v měsíci. Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie: v obvyklých časech, tzn. půl hodiny před každou mší svatou kromě nedělí. Navíc o čtvrté neděli adventní, tj. 22. prosince od 14 do 17 hodin bude ZPOVĚDNÍ DEN. Bude zajištěn dostatečný počet zpovědníků. Otec Pavel Cieslar prosí o využití této příležitosti v daném čase. V kostele sv. Vojtěcha: mimo neděle a svátky půl hodiny před mší svatou. V kostele Nejsvětější Trojice: v neděli 22. prosince od 16 hodin do (do začátku mše svaté) nabídka pro nemocné, pro které je tento kostel nejpřístupnější. V chrámu Sv. Ducha: dny a hodiny budou uvedeny v ohláškách kostela Sv. Ducha. V kostele Nejsvětějšího Srdce, Marianum: 20 minut před každou mší svatou. V kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích: čtvrt hodiny před mší svatou. Přehled vánočních bohoslužeb a akcí obdržíte o čtvrté neděli adventní, tj. 22. prosince. Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Vojtěcha nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu vždy do uzávěrky. Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: Zpravodaj Cesta a ohlášky z aktuální neděle najdete na internetových stránkách: cesta.opava.biz. Přehled bohoslužeb v celé Opavě na stránkách: bohosluzby.opava.biz. Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě tel.: , Cesta zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, Opava. Tiskne tiskárna Schneider. Ročník 20., číslo 12. Náklad 750 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 10 Kč. Číslo připravila a vydání zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E u MK ČR. Příští číslo , uzávěrka

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více