Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prosinec 2013 Slovo na cestu Letošní začátek měsíce prosince je zároveň i začátkem adventní doby. Jejím symbolem je zelený věnec ze smrkových nebo i jiných větviček se čtyřmi svícemi. Jejich světlo nám pak ukrajuje z času, který zbývá do Vánoc. Ve chvíli, kdy budou hořet na adventním věnci všechny čtyři svíce, budou snad už v uších některých znít první tóny andělského chvalozpěvu Gloria in excelsis Deo. Jen dva dni dělí poslední adventní neděli od Slavnosti Narození Páně. Rád se při liturgii v kostele dívám do plamínků svící na adventním věnci. Jejich světlo, tak jako světlo rorátních svící při ranních mších, prosvětluje chladný a temný prostor kostela a vnáší do srdcí lidí tajemné a bázlivé očekávání velké radosti Kristova narození. Zároveň bychom možná tento velký okamžik nejraději co nejvíce oddálili, protože se necítíme na setkání s Vykupitelem stále dost připraveni. Nedávno jsem byl v jednom marketu nakupovat. Procházel jsem obchodem a něco hledal. U dlouhého regálu jsem míjel dvě prodavačky, které tam doplňovaly zboží. Slyšel jsem, jak se jedna ptá té druhé: Prosím tě, nevíš, kdy začínají Vánoce? Dotázaná odpověděla: No přece po dušičkách, vždyť to se už prodává vánoční zboží. Ano, bohužel, tak to je. Pro mnoho lidí Vánoce už začaly. Rytmus společenského života určují dnes namnoze obchodní a nákupní centra. Ale kde je Advent? Kam se poděl čas, ve kterém se na Vánoce máme připravit? Před svátky se hlavně uklízí, nakupuje, peče cukroví a celou tuto atmosféru umocňují koledy, které je už slyšet ze všech stran. Můžeme říci, že Advent přestal pro mnoho lidí vůbec existovat. Toto období, ve kterém sv. Jan Křtitel volá: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky, bychom mohli klidně charakterizovat jako ukradená liturgická doba. Je to opravdu velká škoda.

2 Začíná Advent, který není dlouhý. Až budeme pozorovat, jak se rozžíhá na adventním věnci jedna svíce za druhou, ať v nás jejich světlo posiluje touhu se vzrušeným očekáváním vykročit na cestu k Betlému. Neztrácejme zbytečně čas. Nezachraňujme předvánočním úklidem všechno to, co jsme odkládali a nestihli uklidit celý rok. Pán Ježíš se nenarodil v tříhvězdičkovém hotelu. On byl spokojený s obyčejnými jeslemi a senem. Určitě mu budou stačit i naše příbytky takové, jaké jsou. Hlavně nenechme si Advent ukrást. Umějme na Spasitelovo narození čekat a čas přípravy na Vánoce správně prožít. Přeji vám, drazí, abychom tohoto krátkého a drahocenného času, času adventního, využili a nepromarnili ho. Přeji vám upřímnou radost z narození Betlémského dítěte. S touto radostí ať každý vykročíme na cestu do dalších dní nového roku otec Karel Koblížek OFMConv. Milé čtenářky a milí čtenáři, kéž se Vám s Boží pomocí podaří během adventní doby připravit a očistit svá srdce tak, aby do nich o vánočních svátcích vstoupil Kristus a aby Vám přinesl pokoj, radost a lásku. Vaše redakce 2

3 Miluji tě, můj Bože Miluji tě, můj Bože, a toužím tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji tě, Bože nekonečně vlídný. Raději zemřít láskou k tobě než žít jen okamžik bez lásky k tobě. Miluji tě, Pane, a prosím tě o jedinou milost, abych tě směl milovat věčně. Miluji tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí milovat tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat Miluji tě, chci, aby ti to opakovalo moje srdce při každém svém tepu. Miluji tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s tebou. Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k tobě a s vědomím, že tě miluji. sv. Jan Maria Vianney Modlitba za politiky Jakožto občané České republiky máme odpovědnost za náš národ. Tato zodpovědnost zahrnuje také modlitby za představitele státu. Na internetových stránkách vznikla modlitební kampaň Adoptuj si politika, která si klade za cíl motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří rozhodují o zákonech a o směřování naší země. Více se o této kampani dozvíte na internetových stránkách redakce 3

4 s e Zajímá nás... Co znamená milovat bližního jako sám sebe? Někteří přepjatí idealisté chtěli vynášet lásku k bližnímu tak, jako by pravá láska byla úplným zapomenutím na sebe, popřením sebe, zničením svého já. Snadno se taková vzletná slova hlásají, nesnadno konají. Takový ideál je ostatně neuskutečnitelný a zmýlený. Jenom Boha může křesťan milovat víc než sám sebe a touto láskou i sobě samému nejvíc prospěje. Máš se opravdu rád, praví sv. Augustin, když víc než sebe miluješ Boha Miluj tedy na prvním místě Boha, pak sebe, potom bližního jako sebe. Nauč se nejdřív milovat sebe, potom miluj bližního jako sebe! Neumíš-li milovat ani sebe, jak můžeš mít doopravdy rád druhého? Člověk nejenom může, ale musí na prvním místě mít rád sám sebe, podle starého přísloví: Kdo je k sobě samému zlý, nebude dobrý k nikomu jinému. V evangeliu se láska k sobě nezakazuje, protože i bližního máme milovat tak jako sebe (Mt 22,39). Pravá láska k sobě je však těžší, než by se zdálo. Sobectví je převrácená láska k sobě. Nestará se o dobro opravdové a trvalé, ale jen o příležitostné zadostiučinění. Sám sebe miluje ten, kdo se na prvním místě stará o svatost a vnitřní krásu své duše. Právě proto se pravá láska k sobě a láska k bližnímu nevylučují, ale doplňují. Tím, že miluji bližního, zdobím svou vlastní duši pravými ctnostmi. Kdo dělá dobře druhým, je sám sobě největším dobrodincem. Člověk totiž opravdově má jenom to, co dal bližnímu, píše sv. Jan Zlatoústý. Pro případ, že se střetávají dvě povinnosti, stanoví se tato pravidla: 1. Jde-li o majetek a zájmy stejné ceny, v případě nebezpečí se mohu starat spíš o své než o cizí. 2. Spása duše bližního je přednější než naše vlastní zájmy hmotné, někdy je třeba nasadit i život za jeho spásu (např. kněz, který jde s nebezpečím života vyzpovídat umírajícího nakažlivou nemocí). 3. V nebezpečí života bližního nesmíme dbát ani na velkou hmotnou škodu, abychom druhého zachránili. 4. Pro hmotný zájem bližního nesmíme obětovat velký duchovní prospěch vlastní (např. syn se nemá zřeknout povolání ke kněžství nebo k řeholnímu stavu, jen aby pomáhal rodičům, kteří nejsou v naprosté bídě). Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas,

5 Tvoje štěstí nespočívá v hromadění co největšího největšího množství... čehokoliv Náčelník Ralph je šedesátník, kterého zvolili do svého čela indiáni z ostrova Vancouver v západní Kanadě. Do své funkce byl zvolen, nezískal ji tedy dědičně po svých předcích. Lidé si ho vybrali pro jeho osobní vlastnosti. Tento člověk mi vyprávěl příběh o tom, co prožil během svého dospívání. Živil nás Tichý oceán. Každoročně připlouvala obrovská hejna lososů. Všichni jsme se těšívali, jak vyplujeme na člunech a budeme je lovit. Lososi byli naší zimní potravou. Jednoho roku jsme vypluli časně zrána. Ve člunu byl otec, moji dospívající bratři a já. Ryb bylo tolik, že během několika málo hodin byl člun plný lososů. Museli jsme se vrátit. My tři bratři jsme z toho byli nadšení a rychle jsme vykládali lososy z lodi, protože jsme chtěli znovu vyplout a nachytat ještě další. Náčelník Ralph pokračoval: Když jsme otci řekli, že jsme připraveni znovu vyplout, řekl: Ne, už jsme skončili. Ptali jsme se proč. Věděli jsme, že bychom mohli nalovit ještě spoustu ryb! Otec ale odpověděl: Ne, už máme dost. Musíme tam ryby nechat i pro jiné. Následující dva dny jsme pomáhali dalším příslušníkům našeho kmene opravovat sítě, aby si i oni mohli nalovit dostatek ryb na zimu. Dobře si na to vzpomínám. Tento příběh se mi z mnoha důvodů velmi líbí. Mladí dospívající chlapci zaujali postoj, který bývá typický, když jsme na začátku svého života. Jsme rozhodnuti nalovit tolik ryb, kolik jen dokážeme. Domníváme se, že naše štěstí spočívá v co největším počtu zážitků nebo v množství majetku, který nashromáždíme Později někdy naneštěstí až příliš pozdě zjistíme, že skutečným nasycením lidské duše je láska, služba a žití pro nějaký vyšší smysl. Ralphův otec věděl, že žije ve vypůjčeném světě. Bylo důležité udělat si dostatečné zásoby na zimu, ale je rovněž důležité nehromadit více, než potřebujeme. Ryby nepatřily jeho rodině, dokonce ani jeho kmeni. Byly vypůjčené od minulých generací a kmeni byly propůjčeny, aby je zachoval pro generace příští. Domnívám se, že to nejdůležitější, co otec učil své syny, nebyla technika rybaření. Učil je, že dávat druhým nám poskytuje to největší potěšení, jaké lidská bytost může zakusit. Jeden ze závěrů, k nimž jsem na základě rozhovorů s mnoha moudrými lidmi dospěl, zní: pokud v životě dáváme více, než bereme, cítíme propojení s něčím, co nás přesahuje a co dodává našemu životu smysl. Naslouchal jsem mnoha lidem, jejichž život se chýlil ke konci, a nemohl jsem si nevšimnout, že jsme všichni součástí řetězu života, který je větší, než si uvědomujeme. Když vstupujeme do světa, máme dojem, že jsme sami a že náš život je důležitější než jakýkoli jiný. Tento postoj postupně přehodnocujeme, pokud pochopíme, že skutečné štěstí nalezneme pouze tehdy, přestaneme-li se soustředit jen sami na sebe. Zdroj: Izzo, John. Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete. Praha: Návrat,

6 Ohlédnutí za Festivalem duchovní hudby Ve dnech 28. září 31. října pořádala v Opavě Umělecká agentura Karel Kostera již XI. Mezinárodní festival duchovní hudby. Program byl velmi rozmanitý, a tak si přibližme alespoň něco málo z bohaté festivalové nabídky. Svátek svaté Hedviky se v Opavě již tradičně slaví mší svatou v kostele této světice. V neděli 13. října zde byla sloužena poutní mše svatá, kterou celebroval opavský rodák otec Vojtěch Janšta. O krásný hudební doprovod se postaral Chrámový sbor Opava a orchestr se mší Josefa Grubera Missa in honorem Ceciliam op. 79. V sobotu 19. října odpoledne se konalo v kostele Sv. Ducha Setkání opavských chrámových schol a souborů Církevní základní školy sv. Ludmily, které zahájil otec Kryštof Skibiński krátkou adorací a promluvou, v níž ukázal spojitost mezi hudbou a Písmem. Pak postupně předvedlo svůj zajímavý repertoár sedm schol a hudebních souborů a na závěr zazpívali všichni společně několik písní. Závěrečný koncert festivalu zahájil primátor města Opavy prof. Zdeněk Jirásek. Bohatý program, ve kterém zazněly skladby G. F. Händla, W. A. Mozarta, J. N. Škroupa a C. Francka ozvláštnila hudební premiéra mše Carla Ditterse von Dittersdorfa Missa Pastoralis, kterou objevil a k provedení připravil pan Josef Kostřiba. Výkony zpěváků Chrámového sboru Opava, Pěveckého sboru Stěbořice, orchestru, sólistů Anny Ondákové, Eriky Šporerové, Václava Moryse a Martina Gurbala, ale i dirigenta Karla Kostery byly odměněny potleskem nadšených posluchačů. Koncert byl opravdu milým zpříjemněním chladného podzimního podvečera. Marie Štrauchová Z pokladů naší farnosti Relikviář sv. Kříže Každoročně o svátku Povýšení sv. Kříže je v opavské konkatedrále vystaven k úctě věřících ostatek z Kristova Kříže. Je uložen v relikviáři nezvyklé velikosti a tvaru, který 6

7 na první pohled připomíná spíše monstranci. Poodhalme nyní společně tajemství tohoto vzácného liturgického předmětu. Opavská relikvie z Kristova Kříže patří k těm větším dochovaným do dnešní doby. Nevíme přesně, kdy a kdo z bratří Řádu německých rytířů jej do Opavy přivezl, ale podle tradice se tak mělo stát již ve středověku, v době rozkvětu řádu v českých zemích. Když v 16. století ve městě zavládla reformace, hrozilo nebezpečí zničení ostatku. Na tuto skutečnost byl při své návštěvě Opavy v roce 1567 upozorněn císař Maxmilián II. a odvezl jej z farního kostela s sebou do Vídně. Vzácnou relikvii poté daroval své manželce Marii, která ji přenechala vídeňskému klášteru klarisek. Císařovna pro ni zřejmě nechala zhotovit i nový relikviář. K této úvaze nás vede popis relikviáře v textu autentika od vídeňské kurie z roku 1783: zcela ze stříbra vyhotovené a pozlacené ostensorium, které je umělecky zpracováno ve formě španělského kříže (pozn. ostensorium schránka k uložení ostatku). Španělský neboli tzv. caravacký kříž byl totiž významným objektem kultu habsburského rodu. O navrácení relikvie do Opavy se pokoušel po zahájení rekatolizace ve městě kníže Karel z Lichtenštejna, ale marně. Cesta k návratu ostatku do Opavy nazpět se otevřela teprve po více než dvou staletích, poté, co vídeňský klášter klarisek zrušil císař Josef II. (1782). Tehdy na žádost kněžny Marie Leopoldiny z Lichtenštejna vídeňský arcibiskup vrátil relikviář opavskému farnímu kostelu (1783). Kněžna také na své náklady pořídila pro ostatek nové pozlacené stříbrné ostensorium. K veřejné úctě však byla relikvie předána teprve po důkladném přezkoumání ostatku a příslušných dokumentů olomouckou konzistoří (1784). Opavané tak měli znovu jedinečnou možnost o svátcích sv. Kříže uctívat pravý ostatek z Kristova Kříže. O více než jedno století později, krátce po svém jmenování opavským proboštem, nechal P. Kazimír Raška zhotovit nový relikviář u renomované vídeňské firmy Franz L. Adler. Firma Adler se specializovala na zpracování kovů pro umění a církevní účely atd. Ještě před koncem roku byl za 1880 korun dodán nový relikviář, který byl po konzistorním přezkoumání o slavnosti Povýšení svatého Kříže v roce 1901 předán k veřejné úctě. Ostatky sv. Kříže byly vystavovány každoročně o svátcích sv. Kříže 3. května a 14. září. Petr Tesař 7

8 K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, na začátku adventní doby pojďme spolu ještě jednou přemýšlet o textech knihy Zjevení, o nichž jsme rozjímali v posledních dnech církevního roku. Kniha Zjevení sv. apoštola Jana je podle biblisty Jana Hellera, ale i podle jiných teologů určena církvi ve zcela zvláštní situaci, totiž v pronásledování, a to tak tvrdém, že se někteří křesťané začínají v úzkosti ptát: Nevymkl se běh událostí Bohu z rukou? Nežijeme spíše než pod vládou Boží vlastně pod panstvím Satana, knížete tohoto světa? (J 12,31; J 14,17; J 16,11) Takovým sevřeným duším se v knize Zjevení odpovídá: Nebojte se a nelekejte se. To vše, co se vám zdá tak hrozné a nesnesitelné, je obsaženo v Božím plánu. A je to jen na krátký čas. Přijít to muselo, ale ono to přejde. Zanedlouho, už docela brzy. Ten nejvyšší Vladař a Soudce už stojí ve dveřích. Místem Božího soudu nejsou pekelné kotle v záhrobí, ale především dějiny. Někteří lidé to tak ovšem nevnímají. Buď jsou úplně lhostejní k tomu, co se děje s nimi a kolem nich, anebo žijí ve spokojeném klidu, cítí Boží blízkost, okoušejí Boží požehnání a třeba mají i srdce plné lásky, víry a naděje. Ti takové úzkosti nerozumějí. Je třeba jim to přiblížit. Možná i některým z nás. Výkřik z konce knihy Zjevení můžeme přeložit: Přijď brzo, ale stejně tak i Pojď rychle. Přijď brzo! říkáme tomu, kdo nás miluje, když odchází. Ale když se nám zdá, že dlouho nejde, voláme: Pojď rychle! Bytostná osamělost ve světě bez lásky a bez vstřícnosti vede k tomu, že se člověk propadne do samoty a z ní do odcizení, vzdálí se všem a všemu kolem a zanevře na ně. Proto má takovou nesmírnou cenu každé teplé slovo, každé pohlazení, každý povzbuzující úsměv. Někdy se zdá, že je jich kolem nás stále méně a méně a že naopak přibývá těch, kdo se cítí jako opuštěné děti v temnotě. A ti si pak začnou namlouvat ze strachu a zoufalství, že jim pomůže, když se všeho kolem zmocní, když si to podmaní, když to zneškodní, ba rozdrtí ve slepé agresivitě. Vypadají na násilníky, lupiče a žháře, ale uvnitř jsou to vyděšení lidé, kteří ztratili vládu nad svým strachem. Takové odcizení kolem nás roste, ba bují. Lidé, ti lidsky moudří, se tomu snaží nějak čelit. Většinou s malým úspěchem. Často proto, že se dají svést povrchní diagnózou, která je nevede dost hluboko, aby poznali nejvlastnější příčinu této bídy nedostatek lásky. 8

9 Kde ji však vzít, když jsme všichni plní sebestřednosti, sobectví a svévole? O ty druhé se většinou začneme zajímat, až když je jasné, že se nám to nějak vyplatí. A to je přesně ono, co označuje Písmo jako svět, jako protiklad a opak Božího království, kde vládne láska. Jsou tu však přece jen i lidé, kteří se s Láskou, tou nesobeckou, pravou a Boží, setkali. Jsou jí poznamenáni. Jsou-li to křesťané, vědí, že tu lásku dostali od Boha. A tak ji právě jako dar Boží očekávají i tam, kde možná pro to nejsou žádné lidské předpoklady. A to znamená, že ve vší té bídě a temnotě čekají na změnu, hluboký obrat k lepšímu, a to i tam, kde k němu zatím nic neukazuje. To je naděje pramenící z víry v Boží moc. Vedle skeptiků, pochybovačů a všech beznadějných jsou tu ještě i lidé naděje. Říkají: Pán Bůh přijde. Přijde ten, kterého Bůh posílá. Ale i když si to řeknou a sami tomu upřímně věří, mohou se chovat různě. Jedni se dají do pilného volání, v domnění, že tím ten vytoužený příchod urychlí. Budou-li si myslet, že Pána Boha umluví, dočkají se zklamání. Druzí si vzpomenou, že mu máme připravovat cestu, a tak se snaží vylepšovat svět. Jen někteří si uvědomují, že je třeba připravovat jeho cestu, ale především každý ve svém vlastním srdci, tedy pokáním, jinak řečeno odklízením všeho, co je v něm překážkou jeho příchodu. Kdo však to obojí poctivě zkusí, přijde s kajícím vyznáním: Vždyť já se ani neumím opravdově modlit a neumím v sobě samém tu cestu chystat. Ležím polomrtvý u cesty jako ten, kterého oloupili a přizabili na cestě z Jeruzaléma do Jericha. Kdo mi pomůže? Kdo mi přijde na pomoc? Písmo na to odpovídá: Ten, který už přichází. Ten, k němuž voláš: Přijď brzo! Pojď rychle! Pojď, protože temnoty houstnou, k zoufalství je jen krůček a mocnosti temnoty nás začínají obléhat v naší nemohoucnosti a strachu. Přijď, Pane Ježíši, ty mocný a živý, ty obětovaný a vzkříšený! Vždycky jsme k tobě málo volali, málo jsme ti chystali cestu ve svém nitru i kolem sebe. Poutalo nás sobectví a leckdy i svévole, naše hříchy a viny, naše bída i nemohoucnost. Nepřijdeš-li, zahyneme. Přijď brzy! Pojď rychle! Začneme-li takto volat a jsme-li při tom pozorní, rozpoznáme, že nevoláme sami. Kolem nás je velký chór, který volá stejně. Tak volá církev Nevěsta, tak jí to vkládá do úst Duch Svatý, a proto tak vlastně volá Duch sám (Zj 22,17). A kdokoli slyší toto volání, ať se přidá. Ať řekne: Přijď! Ty sám, svatý Králi nového věku, znáš naši malověrnost a nedůvěru. Bojíme se, že jsme sami jako opuštěné děti, ale ty už nám skrytě stojíš po boku a až bude kolem temno, vezmeš nás do náruče. Pomoz nám, abychom se na to uměli těšit a děkovat ti z celého srdce. Zdroj: Heller, Jan: Stezka ve skalách. Praha: Kalich, Se všemi prosí a děkují senioři z Klubu sv. Anežky. 9

10 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, rok 2013 pomalu končí. Už celý rok Vám pravidelně přinášíme zprávy o tom, co v našem Klubu sv. Anežky děláme. Doufám, že Vás naše krátké zprávičky občas potěší a že mnohé z Vás, hlavně ty starší, trochu provokují k tomu, aby také něco dělali, aby dělali radost sobě i druhým, aby prostě žili. Advent, čas čekání, máme naplnit dobrými skutky. Posílám Vám návod na jeden takový. Co kdybyste přemluvili sebe nebo např. svoje vnoučata, sedli k počítači a na ovou adresu nám napsali svůj názor na tuto rubriku (v u do kolonky předmět napište: Stáří je dar). Svůj názor můžete poslat i v dopise. Nejzajímavější příspěvky se pokusíme zveřejnit. A to nejen ty kladné, ale s pokorou přijmeme i ty záporné. Předem děkujeme za to, že nám svými názory pomůžete udělat tuto rubriku pro Vás zajímavější a přitažlivější. Na říjen i listopad jsme připravili několik akcí. O některých si teď přečtěte, protože byly docela zajímavé. V úterý 22. října se v Obecním domě sešlo přes třicet seniorů, proběhla tam v rámci prevence kriminality již 4. přednáška s besedou. Tentokrát si Městská policie Opava ke spolupráci přizvala vrchní inspektorku prevence a krizového plánování Hasičského záchranného sboru MSK ÚO Opava nprap. Ing. Petru Magerovou, která nás srozumitelnou formou seznámila s požární ochranou. Hasičský sbor je složen z profesionálních hasičů. Při akcích jim pomáhají také dobrovolní hasiči. Obě skupiny jsou velmi důležité, což se také potvrdilo při nedávném hašení požáru v garážích Městského dopravního podniku Opava v Kylešovicích. Podrobně jsme byli seznámeni s pracovní náplní hasičů. Kromě požárů zasahují i při mimořádných událostech, při kterých je člověk ohrožen na životě, např. při povodních nebo autonehodách. Připomněli jsme si volání na tísňová čísla 150, 112 a jak usnadnit příjezd zasahujícím hasičům. Paní Magerová nám popsala, co se děje, když někdo ohlásí požár za dvě minuty jsou hasiči připraveni k výjezdu, a to kdykoliv během čtyřiadvaceti hodin. Seznámila nás s nejčastějšími příčinami požárů. A nechyběla ani názorná ukázka správného použití přenosného hasicího přístroje a doporučila nám použití varovných pomůcek. Dozvěděli jsme se o nejčastějších příčinách možných požárů, čeho se vyvarovat v přetechnizované době. Běžné vybavení domácnosti (varná konvice, automatická pračka, mikrovlnka, televizor ) může být při nesprávném použití 10

11 zdrojem vzniku požáru. Zdůraznila, že nejdůležitější je vždy chránit si vlastní zdraví a život. Na závěr byl dán prostor dotazům a dostali jsme malý dárek. Eliška Kucerová V úterý 15. října se asi 50 posluchačů zúčastnilo prezentace sestry Filomény z Kongregace Dcer Božské Lásky zpracované na téma Duchovní hodnoty a jejich význam ve zdravotnictví. Přednáška posluchače zaujala. Sestra Filoména se zmínila o etice zdravotníků, která je vede k zodpovědnému přístupu. Rozvíjí jejich schopnost vcítit se do role pacienta. Připomněla nám reformu zdravotnictví. Zmínila chartu práv umírajících. Hovořila i o kvalifikačních předpokladech nemocničního kaplana, který může poskytovat duchovní péči věřícím i nevěřícím pacientům, pokud o ni projeví zájem. Vyzvala nás, abychom nemocným umožnili přijmout svátost pomazání nemocných, která není posledním pomazáním, ale především obnovitelkou pokoje. Největší pozornost věnovala těžce nemocným pacientům, kteří procházejí úzkostí a pokušením uzavřít se do sebe, kteří nepřestávají toužit po něčem, co pohladí. I pro ně je nejdůležitější láska. Období nemoci nepřestává být obdobím důstojnosti a smysluplnosti lidského života. Zastavení se ve shonu může být prostorem dozrávání, prostorem k ujasňování si duchovních hodnot. Pro věřící i nevěřící. I zde se tříbí láska a důvěra k bližním. Vztah k Bohu. Schopnost odpustit a přijmout odpuštění. Smíření se sebou samým i s bližními. Z úst sestry zazněla rada, kterou kdysi dávala bezradným manželům: Paní, řekněte mu, že jste ráda, že jste spolu žili, a poproste ho o odpuštění. Sestra Filoména nás varovala před postojem: Urvi si od života, co se ještě dá. Toto, podle ní, hlásají ti, kteří mají o svém vlastním životě velice nízké mínění. Jsme lidé naděje a neměli bychom zapomínat, že za každým Velkým pátkem přichází Bílá sobota. Neméně zajímavá byla 12. listopadu přednáška plukovníka v. v. Ing. Valdštýna na téma Bratři ze Soluně, spolupatroni Evropy. V úvodu přednášející vysoce hodnotil zájem naší sekularizované společnosti, který věnovala výročí příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu v roce 863. Snažil se nám přiblížit rodinu, do které se tito bratři v Soluni narodili (Metoděj 813 nebo 815, Konstantin 826 nebo 827). V Konstantinopoli se bratrům dostalo vynikajícího univerzitního vzdělání. Metoděj byl výborný právník, voják, později mnich. Konstantin se ve 23 letech stal řádným profesorem filozofie. Byl vynikajícím teologem a filologii 11

12 dotáhl na vědeckou úroveň. V Evropě se metodou, kterou on překládal, začalo překládat až koncem 19. století. Odmítal jít do státních služeb. Přesto působil jako úspěšný diplomat. Nejprve v oblasti Bagdádu. Později byl se svým bratrem, mnichem Metodějem, u Chazarů u Kaspického moře. Získal v nich spojence pro Byzancii. V roce 863 byl se svým bratrem Metodějem povolán z kláštera. Na přání knížete Rastislava přichází na Velkou Moravu. Pro Byzancii to byla záležitost okrajová. Podle přednášejícího to byla především iniciativa Konstantinova. Vytvořil písmo, které bylo schopné zachytit tehdejší slovanskou řeč. Z primitivní slovanské řeči vytvořil první spisovnou řeč na základě slovanského dialektu makedonského. Přeložil bohoslužebná čtení, teologické a právní texty. Konstantin a Metoděj šli do Říma obhajovat používání slovanského jazyka v liturgii. Konstantin v Římě onemocněl a vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril. 14. února 869 zemřel. Metoděj se na přání Konstantina vrátil na Moravu již jako biskup. Po dalších obtížích byl jmenován arcibiskupem panonským pro Panonii a pro Moravu. V knížeti Svatoplukovi však neměl zastání. Po smrti Metodějově byli jeho žáci vyhnáni ze země směrem na Balkán. Staroslověnština přispěla k uchování slovanských národů. Plukovník Valdštýn nám na závěr citoval z přednášky profesora Vavřínka, kterou pronesl na mezinárodním sympoziu o Velké Moravě v roce 1969: Kulturní dílo Konstantina a Metoděje charakterizovala univerzálnost a otevřenost vůči všem pozitivním vlivům, tvůrčí původnost a zejména hluboké humanistické cítění, bylo prosté dogmatické jednostrannosti. Právě tento druh misie tvoří skutečný obsah cyrilometodějského odkazu, na nějž můžeme navazovat i dnes. Marie Smolková Program na prosinec: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka přednáška na téma Svědomí, přednášet bude otec Petr Kříbek v pastoračním středisku minoritského kláštera předvánoční posezení V pondělí 2. prosince srdečně zveme všechny pletařky obvazů pro malomocné do Denního stacionáře pro seniory na Kylešovské ulici 4 na první přátelské setkání pletařek obvazů. Začátek bude v 15 hodin. Přeji Vám radostně usebrané adventní čekání na Vánoce. Přeji Vám spokojené a radostné Vánoce, ať si tu oslavu příchodu LÁSKY na svět opravdu užijete. Za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 12

13 Dětem Roráty Lucka chodí do šesté třídy a přechod na druhý stupeň školy zvládla dobře. Zůstala přitom věrná svým aktivitám ve farnosti. Patří k oporám scholy, kam už chodí pátým rokem. Těší se také na roráty, vždyť vloni nevynechala ani jednou. Už o tom mluvila s maminkou, která jí řekla: Samozřejmě můžeš chodit, ale ne sama. Jedině s Klárou. Klára je o rok starší a chodí také do scholy. Lucka přemýšlí. Bude Klára ochotná budit se na roráty, když už vloni jsem ji musela přemlouvat? A co když mi řekne, že letos nebude chodit? Nebudu moci chodit taky! Ne, to ne, bez rorátů nebudu! Ale jak ji přinutím? A mám ji vůbec nutit? Ale když se mnou nebude chodit ona, tak budu mít advent bez rorátů. V pátek před svátkem Krista Krále dostala Klára dvě jedničky. Zářila štěstím. Cestou ze školy se s ní raduje i Lucka. Přitom se jí zeptá: Máš už připravenou lampičku na roráty? Letos už chodit nebudu, odpovídá Klára ihned. Proč? Je to tam přece tak pěkné. Už mě nebaví chodit s lampičkou. To je pro malé holky. Mě to baví, a nejsem malá holka. Přece nést světlo Kristovo není jenom pro malé. I při křtu nese tatínek svíci. Nemusíš mít lampičku, můžeš nosit svíčku. Ne, letos už chodit nebudu. Nechám to malým holkám. Ale mamka mě bez tebe nepustí. Máš smůlu. To je všechno. Další řeč byla zbytečná. Lucka se vrací domů bez nálady. Přesto přemýšlí, jak z toho ven. Přes mamku je to neprůchodné samotnou mě nepustí. Ale co děda? Děda mě má rád, jsem jeho Lucinka. Ale do kostela chodí jenom v neděli. Na rorátech snad ještě nikdy nebyl. Přesto Dědo, začíná Lucka rozhovor, jsem tvoje Lucinka? To víš, že ano. Copak po mně chceš? Kam míříš? Dám ti hádanku. A když neuhodneš, splníš mi malé přání? I bez hádanky ti je splním. Ale sem s tou hádankou. Děvče klade pomalu slovo za slovem: Lucka je smutná. Stačí jí ruka dědova, aby šel s ní, kam ona sama nemůže. Jdou spolu, oběma září oči. Kam jdou? To je právě ta hádanka, která má udělat Lucku šťastnou. Já bych řekl, hádá děda, že jdeme spolu na roráty. Jak to, žes to uhodl? Teď už mi přání nesplníš. 13

14 Splním. Je přece lépe mít zářící oči na rorátech než oči vyhaslé ve spánku. A navíc přitom rozzářit oči mé Lucinky! A tak se Lucka může těšit na letošní roráty. Lucka má ráda Pána Ježíše. Dokazuje to tím, že pro něho zpívá ve schole. Dovede pro něho vstát na roráty. Na tuto cestu lásky strhává i dědečka. Klára však vstávání na roráty odmítla, protože nebyla ochotná dát Ježíši všechno, jak on to po nás žádá. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; prorodiny.cz, ; internetové stránky: Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 18. prosince ve 20 hodin v minoritském klášteře a bude možnost svátosti smíření. Na pořadu rodina TV Noe Pod tímto názvem můžete sledovat nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu. Manželé Zajíčkovi (pracovníci Centra pro rodinu) si každý měsíc zvou jeden manželský pár a povídají si s ním na dané téma. Moderátorem pořadu je Jan Špilar, kadeřník, jáhen a auditor církevního soudu v Brně. Na Štědrý den budou hosty pořadu manželé Ryškovi a tématem bude: Povolání dětí. Předcházející díly můžete najít v archivu TV Noe. Duchovní obnova pro muže Uskuteční se v sobotu 18. ledna 2014 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Duchovní obnovu povede P. Víťa Řehulka a tématem bude Víra zraje krizemi. Začátek je v 9 hodin a konec v Cena je 150 Kč (včetně oběda a občerstvení). Bude možnost svátosti smíření, adorace, na závěr mše svatá. Přihlášky: Jana Dostálová, , Přejeme všem rodinám požehnané svátky Božího narození. Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová 14

15 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Charita hledá koledníky, vyhrát mohou chytrý mobil Tři chytré mobilní telefony SAMSUNG GALAXY YOUNG čekají na koledníky, kteří se v lednu 2014 zúčastní Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Opava. Ale to není jediná z novinek, které budou doprovázet v lednu příštího roku tradiční dobročinnou sbírku, vstupující již do čtrnáctého ročníku. Už po čtrnácté se počátkem ledna 2014 vydají v tisících městech a obcích České republiky na pouť dům od domu koledníci Tříkrálové sbírky Charity České republiky, aby zvěstovali radost i naději v to, že mezi námi stále ještě žije láska, porozumění a ochota nezištně pomáhat. A po čtrnácté se k této radostné zvěsti přidají i tříkráloví koledníci Charity Opava. Spolu s poselstvím Boží lásky, dobra a klidu budou opět prosit o příspěvek na charitní dílo. Výtěžek z poslední sbírky přispěl mimo jiné k výraznému zkvalitnění péče o seniory na Opavsku, ten ze sbírky nadcházející zase pomůže utišit bolest nemocným v hospicové péči či zlepší pracovní prostředí handicapovaným v chráněných dílnách. Aby krásná tradice Tříkrálové sbírky, založená na lidské solidaritě, mohla být naplněna i v roce 2014, hledá Charita Opava dětské tříkrálové koledníky a k nim také vedoucí skupinek, kteří však musí být starší 15 let. Pro všechny dětské koledníky je tak jako každý rok připravena soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou Tříkrálovou kometu, filmové představení a bruslení zdarma, letos ale mohou být navíc vylosováni a získat jeden ze tří chytrých mobilních telefonů. Koledníci a vedoucí skupinek se mohou v průběhu prosince hlásit na čísle nebo na u S výše uvedeným telefonním číslem a ovým kontaktem je také spojena druhá novinka nadcházející Tříkrálové sbírky. Pokud někoho koledníci při poslední sbírce nenavštívili a on by je přesto rád uvítal, může poslat do konce roku 2013 prosbu em či formou SMS a v lednu 2014 na jeho dveře Kašpar, Melichar a Baltazar určitě zaklepou. Tříkrálová sbírka začne v Opavě ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 16 hodin před kostelem sv. Vojtěcha, odkud bude slavnostním tříkrálovým průvodem v rytmu bubenického orchestru BORIS pokračovat na Horní náměstí, kde vystoupí v krátkém divadelním představení umělci Slezského divadla v Opavě a pěvecký sbor Sluníčka. Mikuláš v Neškole Mikulášskou nadílku připravují ve středu 4. prosince v charitním mateřském centru Neškola v prvním poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě. 15

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou.

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014 Slovo na cestu V době adventní jsme putovali do Betléma. Snažili jsme se vyjít z obvyklostí, vykročit odvážně do ranní tmy.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více