PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník."

Transkript

1 apír ET lahve klo bezpečný odpad Textil Bioodpad ojové rtony Kovy, hliník Objemný odpad Zbytkový odpad Elektro spotřebiče tudentský záznamník 00/0

2 naplno klo ET lahve Textil Bioodpad Třídíme Kovy, hliník ÁOJOVÉ KARTOY ápojové kartony E sp ET lahve apír bezpečný odpad Objemný odpad ÁOJOVÉ KARTOY ojové rtony Elektro spotřebiče Zbytkový odpad

3 TUDETKÝ ZÁZAMÍK 00/0 Jméno: říjmení: Adresa: Telefon: Škola: Ročník: oznámky:

4 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy ( ) Vědecká měření potvrdila skutečnost, že ztenčování ozónové vrstvy Země není nahodilý přírodní jev, ale jde o důsledek průmyslové činnosti lidstva. roto byl v roce 000 oficiálně ustanoven Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, právě na 6. září, jako připomínka okamžiku podepsání Montrealského protokolu, tj. 6. září 987. ignatáři Montrealského protokolu se zavázali ke kontrole produkce chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu, k postupnému omezení jejich používání a k jejich likvidaci takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich únikům do atmosféry. Montrealský protokol je jedním z mála příkladů nezištné spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a poskytuje mezinárodnímu společenství vzorový příklad společného řešení otázek životního prostředí. Evropský týden mobility ( ) Evropská unie vyhlašuje každoročně ve dnech 6.. září Evropský týden mobility (ETM) s cílem upozornit na negativní vliv nárůstu automobilové dopravy a vyjádřit podporu ekologicky šetrným způsobům dopravy. Evropský týden mobility současně dává příležitost k uspořádání nejrůznějších aktivit a umožňuje místním úřadům podpořit stávající iniciativy a nejlepší postupy v oblasti udržitelné dopravy, představit nové strategie a stát se součástí celoevropské kampaně s jednotným cílem. árodním koordinátorem ETM v R je Ministerstvo životního prostředí R. V roce 008 Chartu podepsalo na 60 měst z eské republiky a na 5 měst se ke kampani ETM přihlásilo formou podpory. Město Brno podporuje kampaň ETM v rámci projektu Brno Zdravé město již od roku 00. Ve spolupráci s dalšími organizacemi byla vždy připravena nabídka akcí zaměřených zejména na propagaci MHD a prevenci dopravní nehodovosti. Evropský den bez aut 00 ( ) Evropský den bez aut zakončuje Evropský týden mobility. Tento den má, podobně jako celý Evropský týden mobility,

5 upozornit na problém stále rostoucí individuální automobilové dopravy ve městech a má lidem nabídnout alternativy jízdu veřejnou dopravou, jízdu na kole či procházku a hlavně zábavu a poučení na ulici bez aut. Brněnské dny pro zdraví ( ) rojekt Zdravé město iniciovala větová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází přitom ze strategie větové zdravotní organizace Zdraví a dokumentu O Agenda. Město Brno uskutečňuje rojekt Zdravé město od roku 994 a je zakládajícím členem árodní sítě Zdravých měst R. Brno od roku 996 jako jediné město reprezentuje eskou republiku v prestižní Evropské síti Zdravých měst zastřešených větovou zdravotnickou organizací (WHO) a spolupracuje tak v oblasti prevence a podpory zdraví s významnými evropskými městy. Jedním z hlavních principů rojektu Zdravé město je zapojení občanů do aktivit pro zdraví. V Brně se podařilo vytvořit rozsáhlou síť spolupráce propojující radnici s odborníky, zástupci nevládních organizací, škol a sdružení při společném úsilí o zlepšování podmínek pro život ve městě. Koordinačním a informačním centrem projektu je Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna. větový den cyklistiky ( ) Tento den byl vyhlášen Mezinárodní federací cyklistiky. Mezinárodní den zvířat ( ) Jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. vatý František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V R se slaví od roku 994. větový den potravin ( ) laví se na základě rozhodnutí konference O pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 979. Je to výroční den založení FAO v roce 945 a slaví se od roku 98. Den stromů ( ) Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. lejádu

6 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek a jabloní. a konci vegetačního období stahují stromy živiny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec vegetačního období až do zamrznutí půdy je také časem, kdy je možné stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě. K oslavě Dne stromů. Ten se od roku 000 opět vyhlašuje i v eské republice a to 0. října. větový den vody (. 3. 0) větový den vody byl určen na. březen a slaví se od roku 993. pojené národy tento den navrhly v roce 99 v rámci Agendy na jednání UCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. ropagace agentur U a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. větový meteorologický den ( ) V roce 00 jsme oslavili již šedesáté výročí větového meteorologického dne. řipomíná nám datum 3. března 950, kdy vstoupila v platnost mluva o větové meteorologické organizaci (WMO) jejímž 7. členem se roku 947 stalo i eskoslovensko. Mezinárodní den boje proti hluku ( ) Je vyhlašován každoročně na Zelený čtvrtek před Velikonocemi. Byl vyhlášen v roce 004 z iniciativy Hudebně ekologického sdružení (HUDEKO) při eské hudební společnosti. K této začínající tradici se připojily i obdobné společnosti v Rakousku, ěmecku a olsku. Do té doby byl v Evropě pouze přejímán Mezinárodní den uvědomění si hluku (International oise Awareness Day), vyhlašovaný Americkou ligou neslyšících od r Mezinárodní den ptactva (. 4. 0) Tento den se slaví již od roku 906. Jedná se o výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 906.

7 větový den zdraví ( ) laví se od roku 950 z rozhodnutí větové zdravotnické organizace v roce 949 a to v den výročí založení větové zdravotnické organizace v roce 948. Každoročně jsou vyhlašována určitá specifická témata. Mezinárodní den památek a historických sídel ( ) lavit Mezinárodní den památek a sídel každoročně dne 8. dubna navrhl ICOMO (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 98. Již v následujícím roce bylo toto datum schváleno na. Generální konferenci UECO. Tento den nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůraznit potřebu úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví, ale i připomenout i snadnou zranitelnost neuváženými činy nebo zanedbáváním. Již od roku 00 ICOMO také navrhuje pro nadcházející rok určité téma, které by mělo být při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zvýrazněno. Díky tomu se Mezinárodní den památek a sídel neslaví formálně a pořadatele to motivuje k inovaci souvisejících aktivit. Den Země (. 4. 0) Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo více lidí. zdá se však pravděpodobné, že by se našla vůle měnit již zavedené datum. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. rvní Den Země byl slaven v an Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu.

8 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. ro první oslavu dne. dubna 970 byl zvolen den 00. narozenin soudruha Vladimíra Iljiče Lenina. O začalo tento svátek slavit o rok později (97). V roce 990 se k Americe připojil i zbytek světa a. duben se stal Mezinárodním dnem Země. V Brně se pořádáním akcí při příležitosti Dne Země zabývá celá řada organizací, např. školské zařízení Lipka. Místo konání oslav Dne Země oznamují na stránkách Mezinárodní den biodiverzity (. 5. 0) Dvacátý druhý květen je dnem, kdy se slaví větový den biodiverzity. amotný rok 00 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. myslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce i organizace k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biodiverzity po roce 00. Do této informační a osvětové kampaně se zapojila i eská republika. Akce konané v souvislosti s Mezinárodním rokem biodiverzity je možno vidět na stránkách Ministerstva životního prostředí. MŽ připravilo i krátký videospot pod heslem Mezinárodní rok biodiverzity pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Evropský den národních parků ( ) Ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 909. Byl vyhlášen Federací evropských parků a poprvé se slavil v roce 999. větový den bez tabáku ( ) větový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 3. května. lenské státy větové zdravotnické organizace vytvořily větový den bez tabáku v roce 987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 miliónu mrtvých

9 ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření. Mezinárodní den dětí (. 6. 0) odnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a větové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 950. větový den životního prostředí ( ) Vyhlášen v roce 97 (5. 6.), kdy začala ve tockholmu Konference O o problémech životního prostředí. Mezinárodní den oceánů ( ) Dnešní větový den oceánů byl ustaven O a slaví se od roku 99. ři jeho příležitosti Evropská komise připomíná mimořádnou důležitost moří a oceánů pro Evropu. Zdravé mořské prostředí je nezbytné pro zdraví naší planety, jelikož moře a oceány jsou důležitými regulátory klimatu a významným zdrojem biologické rozmanitosti. Evropská unie je odhodlána spravovat moře a oceány uvážlivým způsobem. To je také ústřední myšlenka směrnice o strategii EU pro mořské prostředí z roku 008. měrnice obsahuje opatření, která mají chránit a zachovat mořské prostředí. nahou je docílit toho, aby do roku 0 byly všechny námořní vody EU ekologicky zdravé. větový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci) ( ) Tento den byl vyhlášen roku 994 v aříži Valným shromážděním O. Rozšiřováním pouště, často vyvolaným člověkem, je ohrožena až pětina světové populace těmto lidem hrozí prohlubování místní chudoby nebo dokonce i hladovění. větový den populace (. 7. 0) Byl vyhlášen O a slaví se od roku 987 na základě odhadu, že dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard.

10 EVROA Hlavní města Reykjavík ILAD orské moře A T L A T K Ý O C E Á IRKO Dublin VELKÁ BRITÁIE Londýn Lamanšský everní moře Oslo DÁKO Kodaň IZOZEMKO Amsterdam Berlín BELGIE ĚMECKO Brusel aříž LUCEMBURKO průliv ORKO ŠVÉDK raha EKÁ RE Lisabon ORTUGALKO ŠAĚLKO Biskajský záliv Madrid Gibraltarský průliv AD FRACIE Vídeň Bern FL RAKOUKO ŠVÝCARKO LOVIKO MA Lublaň Záhř CHORVAT ITÁLIE BO MC A HERCEG t ř e d o z e m n í Řím Tyrhénské moře m o ř e RM V Jaderské moře ar ER T Jó m AFRIKA MALTA Albánie.... Tirana Belgie.... Brusel Bělorusko... Minsk Bosna a Hercegovina.... arajevo Bulharsko... ofie erná Hora... odgorica eská republika... raha Dánsko.... Kodaň Estonsko... Tallin Finsko... Helsinky Francie.... aříž Chorvatsko... Záhřeb Irsko... Dublin Island... Reykjavík Itálie... Řím Kypr... Lefkosia (ikosia) Litva... Vilnius Lotyšsko.... Riga Lucembursko.... Lucemburk Maďarsko.... Budapešť

11 E V E R Í L E D O V Ý O C E Á Barentsovo moře AIE Bílé moře O Botnický záliv FIKO Helsinky tockholm Tallin ETOKO Riga LOTYŠKO Baltské LITVA moře Vilnius RUKO Minsk Varšava BĚLORUKO OLKO Kyjev Moskva RUKO. LOVEKO Bratislava Budapešť Kišiněv ĎARKO eb RUMUKO KO RBKO A Bukurešť OVIA Bělehrad ajevo Á HORA KOOVO BULHARKO riština ofie odgorica kopje Istanbul MAKEDOIE irana TURECKO ALBÁIE nské oře ŘECKO Egejské Atény moře UKRAJIA MOLDÁVIE erné moře AIE HLAVÍ MĚTA EVROY více než 6 mil. obyvatel Ka KYR mil. 6 mil. obyvatel mil. obyvatel Makedonie.... kopje Moldávie.... Kišiněv Malta... Valletta ěmecko... Berlín izozemsko... Amsterdam orsko... Oslo olsko... Varšava ortugalsko... Lisabon Rakousko.... Vídeň Řecko.... Atény Rumunsko... Bukurešť Rusko.... Moskva lovensko... Bratislava lovinsko... Lublaň rbsko Bělehrad Španělsko... Madrid Švédsko... tockholm Švýcarsko... Bern Velká Británie... Londýn Ukrajina... Kyjev

12 AF AOVÁ ÁMA asové posuny mezi státy Cestovatelé do cizích zemí, koukněte na mapu časových pásem, abyste věděli, o kolik si máte posunout hodinky! Grónsko Island EVERÍ AMERIKA ATLATKÝ OCEÁ TICHÝ OCEÁ JIŽÍ AMERIKA Addis Ababa :00 M Algiers :00 M Amsterdam* :00 M Ankara* :00 M Athens* :00 M Atlanta* 7:00 AM Baghdad* 3:00 M Bangkok 6:00 M Barcelona* :00 M Beijing 7:00 M Beirut* :00 M Berlin* :00 M Bogota 6:00 AM Boston* 7:00 AM Brasilia 8:00 AM Brisbane 9:00 M Brussels* :00 M Budapest* :00 M Buenos Aires 8:00 AM Bucharest* :00 M Cairo* :00 M Canberra 9:00 M Cape Town :00 M Caracas 7:00 AM Casablanca :00 AM Copenhagen* :00 M Denver* 5:00 AM Detroit* 7:00 AM Dublin* :00 M Frankfurt* :00 M Geneva* :00 M Guatemala 5:00 AM Halifax* 8:00 AM Hanoi 6:00 M Harare :00 M Havana* 7:00 AM Helsinki* :00 M Hong Kong 7:00 M Honolulu :00 AM Houston* 6:00 AM Chicago* 6:00 AM Indianapolis 6:00 AM Islamabad 4:00 M Istanbul* :00 M Jakarta 6:00 M Jerusalem* :00 M Johannesburg :00 M Kamchatka* :00 AM Karachi 4:00 M Kolkata 4:53 M Kuala Lumpur 7:00 M Kuwait City :00 M Kyiv* :00 M Lagos :00 M

13 Ono to není zase taková hloupost jízdní řády se totiž v každé zemi řídí místním časem a nebudou hodinu nebo dvě čekat jen kvůli tomu, že jste si zapomněli seřídit hodinky. EVERÍ LEDOVÝ OCEÁ +6 hod. + hod. +5 hod. +9 hod. EVROA AIE +8 hod. +6 hod. +7 hod. +0 hod. FRIKA +30 min. +45 min. +30 min. TICHÝ OCEÁ umatra +30 min. ová Guinea Madagaskar IDICKÝ OCEÁ +30 min. AUTRÁLIE ový Zéland ATARKTIDA Lima 6:00 AM Lisbon* :00 M London* :00 M Los Angeles* 4:00 AM Madrid* :00 M Manila 7:00 M Melbourne 9:00 M Mexico City* 6:00 AM Minneapolis* 6:00 AM Minsk* :00 M Montreal* 7:00 AM Moscow* 3:00 M airobi :00 M w Orleans* 6:00 AM w York* 7:00 AM Odesa* :00 M Oslo* :00 M Ottawa* 7:00 AM aris* :00 M erth 7:00 M hiladelphia* 7:00 AM hoenix 4:00 AM rague* :00 M Reykjavik :00 AM Rio de Janeiro 8:00 AM Riyadh :00 M Rome* :00 M an Francisco* 4:00 AM an alvador 5:00 AM antiago 7:00 AM ao aulo 8:00 AM eattle* 4:00 AM eoul 8:00 M hanghai 7:00 M ingapore 7:00 M t. aul* 6:00 AM tockholm* :00 M ydney 9:00 M Tallinn* :00 M Tashkent 4:00 M Tehran* 3:53 M Tokyo 8:00 M Toronto* 7:00 AM Vancouver* 4:00 AM Vienna* :00 M Warsaw* :00 M Washington DC* 7:00 AM Wellington :00 M Zagreb* :00 M Zürich* :00 M * letní čas

14 R a R Brno eské Budějovice Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov Jihlava Karlovy Vary Kladno Klatovy Liberec Mariánské Lázně Mladá Boleslav Olomouc Opava Ostrava Košice Bratislava Banská Bystrica Znojmo Zlín stí nad Labem Uherské Hradiště Teplice Tábor Šumperk vitavy říbram řerov raha oděbrady lzeň ísek ardubice Ostrava Opava Olomouc Mladá Boleslav Mariánské Lázně Liberec Klatovy Kladno Karlovy Vary Jihlava Chomutov Cheb Hradec Králové Hodonín Havlíčkův Brod eské Budějovice Brno Amsterdam Athény Barcelona Bělehrad Berlin Bern Brusel Budapest Frankfurt Ženeva Hamburg Helsinky Kolín n. R. Kodaň Lisabon Londýn Lucemburk KILOMETROVÍK R, R a Evropa

15 Curych Vídeň Varšava tuttgart tockholm evilla alzburg Řím raha aříž alermo Oslo apol Mnichov Milán Marseille Madrid Lyon Lucemburk Londýn Lisabon Kodaň Kolín n. R. Helsinky Hamburg Ženeva Frankfurt n. M. Budapest Brusel Bern Berlin Bělehrad Barcelona Athény Amsterdam ardubice ísek lzeň oděbrady raha řerov říbram vitavy Šumperk Tábor Teplice Uherské Hradiště stí nad Labem Zlín Znojmo Banská Bystrica Bratislava Košice Lyon Madrid Marseille Milán Mnichov apol Oslo alermo aříž raha Řím alzburg evilla tockholm tuttgart Varšava Vídeň Curych Evropa

16 TŘÍDÍME ALO Cesta odpadu, jehož život nekončí odhozením Všichni občané našeho města by měli s odpady nakládat rozumně, tedy jako s cennou surovinou, kterou lze využít při další výrobě. Třídění a recyklace odpadů chrání přírodu, vzácné surovinové zdroje a životní prostředí vůbec. Vytříděné odpady také dávají práci celé řadě dalších lidí, pro které znamenají další zdroj hospodaření. Z materiálu, který vy už nepotřebujete a nevyužijete, může vzniknout nový užitečný výrobek, který, aniž si to třeba sami uvědomujete, denně používáte. věříte? Vzpomeňte si na svou fleecovou bundu, spacák nebo třeba školní sešity. Už víme, že třídění má smysl. Zkusme ale TŘÍDIT ALO! Zveme vás na společnou prohlídku toho, jak v současné době díky tříděnému sběru nakládáme se základními využitelnými slož kami komunálního odpadu. íže uvedený přehled rozhodně není vyčerpávající, ale jsou zde uvedeny nejběžnější druhy odpadů, se kterými se vy i děti můžete potkat v každodenním životě. Třídění odpadů znamená jejich odkládání na příslušná místa. ro odkládání využitelných, recyklovatelných odpadů se používají ve městě Brně buď barevné sběrné nádoby umístěné ve skupinkách na stovkách sběrných míst, dále na sběrných střediscích odpadů a na dalších místech např. ve školách. Barevné sběrné nádoby slouží k odkládání jednotlivých druhů odpadů, i když barva ani tvar sběrné nádoby nejsou určujícím parametrem. Důležité je to, co bývá na kontejnerech napsáno. ro odkládání odpadů do barevných kontejnerů platí několik zásad. jdůležitější je ta, že do nich házíme jen to, co tam opravdu patří. okud si nejsme jisti, tak raději ne. Odpady by navíc neměly obsahovat zbytky potravin, nebo chemikálií. Místem pro další nakládání s odpady nejsou v naprosté většině přímo zpracovatelská zařízení, ale třídící, nebo také dotřiďovací linky. To jsou místa, která upravují odpady do podoby, kterou je možné zpracovat. Jak si takovou třídící linku vůbec představit? Typická třídící linka je umístěná ve velké hale, do které se přiváží odpady z barevných kontejnerů. Existují třídící linky jen na papír, nebo jen na plasty, nebo existují třídící linky, ve kterých je možné dotřiďovat více druhů odpadů. a sklo existují velmi specifické třídící linky, které jsou mimo jiné vybaveny laserovými senzory.

17 Zásady správného třídění. dodržujte pokyny uvedené na sběrných nádobách (pro případ, že jste právě ve městě, kde barva neodpovídá zažitému zvyku) např. při školním výletě!. odkládejte odpad jen do příslušných nádob (může se stát, že díky nevhodnému odpadu se celá várka nebude recyklovat, ale skládkovat); 3. nikdy neodhazujte odpad znečištěný chemickými nebo biologickými látkami (například zbytky potravin už po pár hodinách umí pěkně zapáchat); 4. minimalizujte objem odpadu (např. sešlápnutím hlavně u ET-lahví, nápojových kartonů nebo hliníkových obalů od nápojů). Je to naprosto oprávněný požadavek proč draze skladovat vzduch?!) 5. v případě nejasností vyžadujte informace od obce či od svozové firmy viz např. nebo Třídění v domácnostech ěkolik možností jak v domácnosti třídit odpady. Třídění nebezpečných odpadů bezpečné odpady odkládejte buď na nejbližší sběrný dvůr (viz V některých městských částech můžete také vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě v řádně uzavřeném obalu. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv odevzdat do lékárny. Třídění využitelných odpadů Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. a mohou si dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. okud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušné sběrné nádoby. Institut zpětného odběru Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem o odpadech v roce 00. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká například přenosných akumulátorů a baterií, použitých elektrozařízení (např. domácí spotřebiče včetně chladniček, výpočetní, kancelářská a spotřební elektronika, zářivky a výbojky), pneumatik, motorových olejů atd. Zpětný odběr zajišťuje na základě smlouvy s výrobci také město Brno na sběrných střediscích odpadů.

18 00/0 řehledný kalendář o o o t á o t á o t á o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á o á o á o o t o t o t á o á o á o o o o t t t á o á o á o o o o t á t á t á o o o o t o t o t á á á o o o

19 LEDE OR BŘEZE DUBE tátní svátek Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma estmír Vladan Břetislav Bohdana ravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla lavomír Zdeněk Milena Miloš Zora Ingrid Otýlie Zdislava Robin Marika Hynek la Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena lavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela atrik Oldřich Lenka etr vatopluk Matěj/Mathias Liliana Dorota Alexandr Lumír/Horymír Bedřich Anežka Kamil tela Kazimír Miroslav Tomáš Gabriela Františka Viktorie Anděla Řehoř Růžena Rút/Matylda Ida Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef větlana Radek Leona Ivona Gabriel Marián Emanuel Dita oňa Taťána Arnošt Kvído Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch děle velik., Jiří ondělí velik. Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav KVĚTE vátek práce Zikmund Alexej Květoslav Klaudie Radoslav tanislav tátní svátek Ctibor Blažena vatava ankrác ervác Bonifác Žofie/ofie řemysl Aneta ataša Ivo Zbyšek Monika Emil Vladimír Jana Viola Filip Valdemar Vilém Maxmilián Ferdinand Kamila Laura Jarmil Tamara Dalibor Dobroslav orbert Iveta/lavoj Medard tanislava Gita Bruno Antonie Antonín Roland Vít Zbyněk Adolf Milan Leoš Květa Alois avla Zdeňka Jan Ivan Adriana Ladislav Lubomír etr a avel Šárka ERVE ZÁŘÍ ŘÍJE LITOAD ERVEEC RE Jaroslava atricie Radomír rokop tátní svátek tátní svátek Bohuslava ora Drahoslava Libuše/Amálie Olga Bořek Markéta Karolína Jindřich Luboš Martina Drahomíra eněk Ilja Vítězslav Magdaléna Libor Kristýna Jakub Anna Věroslav Viktor Marta Bořivoj Ignác Oskar Gustav Miluše Dominik Kristián Oldřiška Lada oběslav Roman Vavřinec Zuzana Klára Alena Alan/ylva Hana Jáchym etra Helena Ludvík Bernard Johana Bohuslav andra Bartoloměj Radim Luděk Otakar Augustýn Evelína Vladěna avlína Linda/amuel Adéla Bronislav Jindřiška Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka Jolana Ludmila aděžda Kryštof Zita Oleg Matouš Darina Berta Jaromír Zlata Andrea Jonáš tátní svátek Václav Michal Jeroným Igor Olívie/Oliver/Galina Bohumil František Eliška Hanuš Justýna Věra Štefan/ára Marina Andrej Marcel Renáta Agáta Tereza Havel Hedvika Lukáš Michaela Vendelín Brigita abina Teodor ina Beáta Erik Šarlota/Zoe/Zoja tátní svátek ilvie Tadeáš Štěpánka Felix. zesnulých Hubert Karel/Karla Miriam Liběna askie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor áva Leopold Otmar tátní svátek Mahulena Romana Alžběta ikola Albert Cecílie Klement Emílie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej Iva Blanka vatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož/Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana imona Lucie Lýdie Radana/Radan Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar atálie Šimon Vlasta Štědrý den. sv. vánoční. sv. vánoční Žaneta Bohumila Judita David ilvestr ROIEC 0 Jmenný kalendář

20 ZÁŘÍ t Linda/amuel Adéla á Bronislav o Jindřiška Boris o Boleslav Regína t Mariana Daniela á Irma o Denisa Marie o Lubor Radka t Jolana Ludmila Evropský týden mobility Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Staré Bojkovice, Sušilova ulice 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

2015 Motýlí pastviny

2015 Motýlí pastviny Motýlí pastviny 2015 Pastviny, kde se daří motýlům, vyhledává i ťuhýk obecný. Hmyz a myši si napichuje do zásoby na keře. Beskydské zimě se vyhýbá, odlétá do Afriky. pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Více

Vám přeje obec Grygov

Vám přeje obec Grygov Šťanou 2014 ceu v roce Vám přeje obec Grygov Leden 2014 Radim Kubáček, 8 let 1 Nový rok Den obnovy samoatného átu... 2 Karina...Mše v kapli sv. Jana Nemuckého 3 Radmila...Vánoční prázdniny - koc 4 Diana...Tříkrálová

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g

tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g 0 tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g Nakupujte na e-shopu...... navštivte www.optys.cz a pohodlně objednávejte Nad 500 Kč poštovné ZDARMA Více než 5 000 produktů skladem Osobní odběr

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Movitý majetek přehled ukončených nabídkových řízení

Movitý majetek přehled ukončených nabídkových řízení 075-0001457 Dieselagregat iveco aifo* Jemen Sanaá Political Area,Safia Janoobia,St.No.16 458 217,00 nabídkové řízení ukončeno celkem 458 217,00 012-0018907 Škoda Superb SRN Berlín ZÚ Berlín 805 753,06

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

očima obcí, fotoamatérů a Fotoklubu Ivančice FotKI PF 2015

očima obcí, fotoamatérů a Fotoklubu Ivančice FotKI PF 2015 očima obcí, fotoamatérů a Fotoklubu Ivančice FotKI F 2015 MIKROREGION IVANČICKO alackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice www.mikroregion.ivancice.cz Obec Čučice Čučice 131, 664 91 Ivančice tel.: 533 380

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013 Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň Bratislava, 20. června 2013 A.T. Kearney je mezinárodní společnost působící v oblasti strategického poradenství a optimalizace

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Jméno země Školní rok 97/98/99 Rychecká Petra Austrálie, Melbourne 17.1.1997-15.5.1998 Voříšek Petr Kanada, Scarborought 29.3.1997 11.5.1997

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Obecní úřad Dolní Lutyně

Obecní úřad Dolní Lutyně Obecní úřad Adresa sjovatelka obec@dolniluty.org 0 Třanovského fax aroa aroa@dolniluty.org 0 Vážení sluobčané, míoaroa fismol@dolniluty.org 0 doį vį te do rukou druhż obecnķ kalendį ř, který by Vám měl

Více

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Terezie Vachová, GfK Czech (s využitím podkladů GfK Roper Public Affairs & Media North America) 28. března 2012 GfK 2012 Title of presentation

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

a) Dvoustranné smlouvy

a) Dvoustranné smlouvy S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ a) Dvoustranné smlouvy 1. Konzulární úmluva

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii VZHŮRU DO EVROPY! Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ EUROPASS EURES Program LEONARDO DA VINCI etwinning Portály o Evropské unii Evropská dobrovolná služba EURODESK Program SOCRATES PLOTEUS Podprogram

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Tabulka prodávaného majetku MZV ČR - movitého kontakt: Tiskový odbor: 224181111 Poř.č. IČ Označení Země Město Adresa Pořizovací cena v Kč Platnost a

Tabulka prodávaného majetku MZV ČR - movitého kontakt: Tiskový odbor: 224181111 Poř.č. IČ Označení Země Město Adresa Pořizovací cena v Kč Platnost a 1 075-0001457 Dieselagregat iveco aifo* Jemen Sanaá Political Area,Safia Janoobia,St.No.16 458 217,00 nabídkové řízení ukončeno celkem 458 217,00 2 012-0018907 Škoda Superb SRN Berlín ZÚ Berlín 805 753,06

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Aliance v gesci CzechTrade

Aliance v gesci CzechTrade Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade www.czechtrade.cz Systém služeb pro české exportéry PORTFOLIO SLUŽEB PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MPO HLAVNÍ ZMĚNA:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV JMÉNO A PŘÍJMENÍ VESLAŘE: MISTROVSTVÍ EVROPY MISTROVSTVÍ SVĚTA OLYMPIJSKÉ HRY Jaroslav Hellebrand 1965, Duisburg, 3. místo, 2x M 1966, Bled, 4. místo, 2x M 1968,

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

EVROPSKÁ UNIE. Přejeme ti, ať je tento rok úspěšný nejenom v této oblasti.

EVROPSKÁ UNIE. Přejeme ti, ať je tento rok úspěšný nejenom v této oblasti. VZHŮRU DO EVROPY! Evropský portál pro mládež EUROPASS EURES Program LEONARDO DA VINCI etwinning Portály o Evropské unii Evropská dobrovolná služba EURODESK Program SOCRATES PLOTEUS Program MLÁDEŽ 2006

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1

M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1 M A L Á V Á N O Č N Í C E N A M Ě S T A K O P Ř I V N I C E 2 0 1 1 Přípravka volná jízda Rozhodčí č.1 Miluše Šafránková Hodonín Rozhodčí č.3 Lucie Jaroňová Kopřivnice 1 Safia Hallal FSC Kopřivnice 1.0

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více