PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník."

Transkript

1 apír ET lahve klo bezpečný odpad Textil Bioodpad ojové rtony Kovy, hliník Objemný odpad Zbytkový odpad Elektro spotřebiče tudentský záznamník 00/0

2 naplno klo ET lahve Textil Bioodpad Třídíme Kovy, hliník ÁOJOVÉ KARTOY ápojové kartony E sp ET lahve apír bezpečný odpad Objemný odpad ÁOJOVÉ KARTOY ojové rtony Elektro spotřebiče Zbytkový odpad

3 TUDETKÝ ZÁZAMÍK 00/0 Jméno: říjmení: Adresa: Telefon: Škola: Ročník: oznámky:

4 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy ( ) Vědecká měření potvrdila skutečnost, že ztenčování ozónové vrstvy Země není nahodilý přírodní jev, ale jde o důsledek průmyslové činnosti lidstva. roto byl v roce 000 oficiálně ustanoven Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, právě na 6. září, jako připomínka okamžiku podepsání Montrealského protokolu, tj. 6. září 987. ignatáři Montrealského protokolu se zavázali ke kontrole produkce chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu, k postupnému omezení jejich používání a k jejich likvidaci takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich únikům do atmosféry. Montrealský protokol je jedním z mála příkladů nezištné spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a poskytuje mezinárodnímu společenství vzorový příklad společného řešení otázek životního prostředí. Evropský týden mobility ( ) Evropská unie vyhlašuje každoročně ve dnech 6.. září Evropský týden mobility (ETM) s cílem upozornit na negativní vliv nárůstu automobilové dopravy a vyjádřit podporu ekologicky šetrným způsobům dopravy. Evropský týden mobility současně dává příležitost k uspořádání nejrůznějších aktivit a umožňuje místním úřadům podpořit stávající iniciativy a nejlepší postupy v oblasti udržitelné dopravy, představit nové strategie a stát se součástí celoevropské kampaně s jednotným cílem. árodním koordinátorem ETM v R je Ministerstvo životního prostředí R. V roce 008 Chartu podepsalo na 60 měst z eské republiky a na 5 měst se ke kampani ETM přihlásilo formou podpory. Město Brno podporuje kampaň ETM v rámci projektu Brno Zdravé město již od roku 00. Ve spolupráci s dalšími organizacemi byla vždy připravena nabídka akcí zaměřených zejména na propagaci MHD a prevenci dopravní nehodovosti. Evropský den bez aut 00 ( ) Evropský den bez aut zakončuje Evropský týden mobility. Tento den má, podobně jako celý Evropský týden mobility,

5 upozornit na problém stále rostoucí individuální automobilové dopravy ve městech a má lidem nabídnout alternativy jízdu veřejnou dopravou, jízdu na kole či procházku a hlavně zábavu a poučení na ulici bez aut. Brněnské dny pro zdraví ( ) rojekt Zdravé město iniciovala větová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází přitom ze strategie větové zdravotní organizace Zdraví a dokumentu O Agenda. Město Brno uskutečňuje rojekt Zdravé město od roku 994 a je zakládajícím členem árodní sítě Zdravých měst R. Brno od roku 996 jako jediné město reprezentuje eskou republiku v prestižní Evropské síti Zdravých měst zastřešených větovou zdravotnickou organizací (WHO) a spolupracuje tak v oblasti prevence a podpory zdraví s významnými evropskými městy. Jedním z hlavních principů rojektu Zdravé město je zapojení občanů do aktivit pro zdraví. V Brně se podařilo vytvořit rozsáhlou síť spolupráce propojující radnici s odborníky, zástupci nevládních organizací, škol a sdružení při společném úsilí o zlepšování podmínek pro život ve městě. Koordinačním a informačním centrem projektu je Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna. větový den cyklistiky ( ) Tento den byl vyhlášen Mezinárodní federací cyklistiky. Mezinárodní den zvířat ( ) Jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. vatý František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V R se slaví od roku 994. větový den potravin ( ) laví se na základě rozhodnutí konference O pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 979. Je to výroční den založení FAO v roce 945 a slaví se od roku 98. Den stromů ( ) Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. lejádu

6 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek a jabloní. a konci vegetačního období stahují stromy živiny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec vegetačního období až do zamrznutí půdy je také časem, kdy je možné stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě. K oslavě Dne stromů. Ten se od roku 000 opět vyhlašuje i v eské republice a to 0. října. větový den vody (. 3. 0) větový den vody byl určen na. březen a slaví se od roku 993. pojené národy tento den navrhly v roce 99 v rámci Agendy na jednání UCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. ropagace agentur U a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. větový meteorologický den ( ) V roce 00 jsme oslavili již šedesáté výročí větového meteorologického dne. řipomíná nám datum 3. března 950, kdy vstoupila v platnost mluva o větové meteorologické organizaci (WMO) jejímž 7. členem se roku 947 stalo i eskoslovensko. Mezinárodní den boje proti hluku ( ) Je vyhlašován každoročně na Zelený čtvrtek před Velikonocemi. Byl vyhlášen v roce 004 z iniciativy Hudebně ekologického sdružení (HUDEKO) při eské hudební společnosti. K této začínající tradici se připojily i obdobné společnosti v Rakousku, ěmecku a olsku. Do té doby byl v Evropě pouze přejímán Mezinárodní den uvědomění si hluku (International oise Awareness Day), vyhlašovaný Americkou ligou neslyšících od r Mezinárodní den ptactva (. 4. 0) Tento den se slaví již od roku 906. Jedná se o výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 906.

7 větový den zdraví ( ) laví se od roku 950 z rozhodnutí větové zdravotnické organizace v roce 949 a to v den výročí založení větové zdravotnické organizace v roce 948. Každoročně jsou vyhlašována určitá specifická témata. Mezinárodní den památek a historických sídel ( ) lavit Mezinárodní den památek a sídel každoročně dne 8. dubna navrhl ICOMO (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 98. Již v následujícím roce bylo toto datum schváleno na. Generální konferenci UECO. Tento den nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůraznit potřebu úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví, ale i připomenout i snadnou zranitelnost neuváženými činy nebo zanedbáváním. Již od roku 00 ICOMO také navrhuje pro nadcházející rok určité téma, které by mělo být při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zvýrazněno. Díky tomu se Mezinárodní den památek a sídel neslaví formálně a pořadatele to motivuje k inovaci souvisejících aktivit. Den Země (. 4. 0) Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo více lidí. zdá se však pravděpodobné, že by se našla vůle měnit již zavedené datum. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. rvní Den Země byl slaven v an Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu.

8 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. ro první oslavu dne. dubna 970 byl zvolen den 00. narozenin soudruha Vladimíra Iljiče Lenina. O začalo tento svátek slavit o rok později (97). V roce 990 se k Americe připojil i zbytek světa a. duben se stal Mezinárodním dnem Země. V Brně se pořádáním akcí při příležitosti Dne Země zabývá celá řada organizací, např. školské zařízení Lipka. Místo konání oslav Dne Země oznamují na stránkách Mezinárodní den biodiverzity (. 5. 0) Dvacátý druhý květen je dnem, kdy se slaví větový den biodiverzity. amotný rok 00 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. myslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce i organizace k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biodiverzity po roce 00. Do této informační a osvětové kampaně se zapojila i eská republika. Akce konané v souvislosti s Mezinárodním rokem biodiverzity je možno vidět na stránkách Ministerstva životního prostředí. MŽ připravilo i krátký videospot pod heslem Mezinárodní rok biodiverzity pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Evropský den národních parků ( ) Ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 909. Byl vyhlášen Federací evropských parků a poprvé se slavil v roce 999. větový den bez tabáku ( ) větový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 3. května. lenské státy větové zdravotnické organizace vytvořily větový den bez tabáku v roce 987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 miliónu mrtvých

9 ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření. Mezinárodní den dětí (. 6. 0) odnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a větové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 950. větový den životního prostředí ( ) Vyhlášen v roce 97 (5. 6.), kdy začala ve tockholmu Konference O o problémech životního prostředí. Mezinárodní den oceánů ( ) Dnešní větový den oceánů byl ustaven O a slaví se od roku 99. ři jeho příležitosti Evropská komise připomíná mimořádnou důležitost moří a oceánů pro Evropu. Zdravé mořské prostředí je nezbytné pro zdraví naší planety, jelikož moře a oceány jsou důležitými regulátory klimatu a významným zdrojem biologické rozmanitosti. Evropská unie je odhodlána spravovat moře a oceány uvážlivým způsobem. To je také ústřední myšlenka směrnice o strategii EU pro mořské prostředí z roku 008. měrnice obsahuje opatření, která mají chránit a zachovat mořské prostředí. nahou je docílit toho, aby do roku 0 byly všechny námořní vody EU ekologicky zdravé. větový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci) ( ) Tento den byl vyhlášen roku 994 v aříži Valným shromážděním O. Rozšiřováním pouště, často vyvolaným člověkem, je ohrožena až pětina světové populace těmto lidem hrozí prohlubování místní chudoby nebo dokonce i hladovění. větový den populace (. 7. 0) Byl vyhlášen O a slaví se od roku 987 na základě odhadu, že dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard.

10 EVROA Hlavní města Reykjavík ILAD orské moře A T L A T K Ý O C E Á IRKO Dublin VELKÁ BRITÁIE Londýn Lamanšský everní moře Oslo DÁKO Kodaň IZOZEMKO Amsterdam Berlín BELGIE ĚMECKO Brusel aříž LUCEMBURKO průliv ORKO ŠVÉDK raha EKÁ RE Lisabon ORTUGALKO ŠAĚLKO Biskajský záliv Madrid Gibraltarský průliv AD FRACIE Vídeň Bern FL RAKOUKO ŠVÝCARKO LOVIKO MA Lublaň Záhř CHORVAT ITÁLIE BO MC A HERCEG t ř e d o z e m n í Řím Tyrhénské moře m o ř e RM V Jaderské moře ar ER T Jó m AFRIKA MALTA Albánie.... Tirana Belgie.... Brusel Bělorusko... Minsk Bosna a Hercegovina.... arajevo Bulharsko... ofie erná Hora... odgorica eská republika... raha Dánsko.... Kodaň Estonsko... Tallin Finsko... Helsinky Francie.... aříž Chorvatsko... Záhřeb Irsko... Dublin Island... Reykjavík Itálie... Řím Kypr... Lefkosia (ikosia) Litva... Vilnius Lotyšsko.... Riga Lucembursko.... Lucemburk Maďarsko.... Budapešť

11 E V E R Í L E D O V Ý O C E Á Barentsovo moře AIE Bílé moře O Botnický záliv FIKO Helsinky tockholm Tallin ETOKO Riga LOTYŠKO Baltské LITVA moře Vilnius RUKO Minsk Varšava BĚLORUKO OLKO Kyjev Moskva RUKO. LOVEKO Bratislava Budapešť Kišiněv ĎARKO eb RUMUKO KO RBKO A Bukurešť OVIA Bělehrad ajevo Á HORA KOOVO BULHARKO riština ofie odgorica kopje Istanbul MAKEDOIE irana TURECKO ALBÁIE nské oře ŘECKO Egejské Atény moře UKRAJIA MOLDÁVIE erné moře AIE HLAVÍ MĚTA EVROY více než 6 mil. obyvatel Ka KYR mil. 6 mil. obyvatel mil. obyvatel Makedonie.... kopje Moldávie.... Kišiněv Malta... Valletta ěmecko... Berlín izozemsko... Amsterdam orsko... Oslo olsko... Varšava ortugalsko... Lisabon Rakousko.... Vídeň Řecko.... Atény Rumunsko... Bukurešť Rusko.... Moskva lovensko... Bratislava lovinsko... Lublaň rbsko Bělehrad Španělsko... Madrid Švédsko... tockholm Švýcarsko... Bern Velká Británie... Londýn Ukrajina... Kyjev

12 AF AOVÁ ÁMA asové posuny mezi státy Cestovatelé do cizích zemí, koukněte na mapu časových pásem, abyste věděli, o kolik si máte posunout hodinky! Grónsko Island EVERÍ AMERIKA ATLATKÝ OCEÁ TICHÝ OCEÁ JIŽÍ AMERIKA Addis Ababa :00 M Algiers :00 M Amsterdam* :00 M Ankara* :00 M Athens* :00 M Atlanta* 7:00 AM Baghdad* 3:00 M Bangkok 6:00 M Barcelona* :00 M Beijing 7:00 M Beirut* :00 M Berlin* :00 M Bogota 6:00 AM Boston* 7:00 AM Brasilia 8:00 AM Brisbane 9:00 M Brussels* :00 M Budapest* :00 M Buenos Aires 8:00 AM Bucharest* :00 M Cairo* :00 M Canberra 9:00 M Cape Town :00 M Caracas 7:00 AM Casablanca :00 AM Copenhagen* :00 M Denver* 5:00 AM Detroit* 7:00 AM Dublin* :00 M Frankfurt* :00 M Geneva* :00 M Guatemala 5:00 AM Halifax* 8:00 AM Hanoi 6:00 M Harare :00 M Havana* 7:00 AM Helsinki* :00 M Hong Kong 7:00 M Honolulu :00 AM Houston* 6:00 AM Chicago* 6:00 AM Indianapolis 6:00 AM Islamabad 4:00 M Istanbul* :00 M Jakarta 6:00 M Jerusalem* :00 M Johannesburg :00 M Kamchatka* :00 AM Karachi 4:00 M Kolkata 4:53 M Kuala Lumpur 7:00 M Kuwait City :00 M Kyiv* :00 M Lagos :00 M

13 Ono to není zase taková hloupost jízdní řády se totiž v každé zemi řídí místním časem a nebudou hodinu nebo dvě čekat jen kvůli tomu, že jste si zapomněli seřídit hodinky. EVERÍ LEDOVÝ OCEÁ +6 hod. + hod. +5 hod. +9 hod. EVROA AIE +8 hod. +6 hod. +7 hod. +0 hod. FRIKA +30 min. +45 min. +30 min. TICHÝ OCEÁ umatra +30 min. ová Guinea Madagaskar IDICKÝ OCEÁ +30 min. AUTRÁLIE ový Zéland ATARKTIDA Lima 6:00 AM Lisbon* :00 M London* :00 M Los Angeles* 4:00 AM Madrid* :00 M Manila 7:00 M Melbourne 9:00 M Mexico City* 6:00 AM Minneapolis* 6:00 AM Minsk* :00 M Montreal* 7:00 AM Moscow* 3:00 M airobi :00 M w Orleans* 6:00 AM w York* 7:00 AM Odesa* :00 M Oslo* :00 M Ottawa* 7:00 AM aris* :00 M erth 7:00 M hiladelphia* 7:00 AM hoenix 4:00 AM rague* :00 M Reykjavik :00 AM Rio de Janeiro 8:00 AM Riyadh :00 M Rome* :00 M an Francisco* 4:00 AM an alvador 5:00 AM antiago 7:00 AM ao aulo 8:00 AM eattle* 4:00 AM eoul 8:00 M hanghai 7:00 M ingapore 7:00 M t. aul* 6:00 AM tockholm* :00 M ydney 9:00 M Tallinn* :00 M Tashkent 4:00 M Tehran* 3:53 M Tokyo 8:00 M Toronto* 7:00 AM Vancouver* 4:00 AM Vienna* :00 M Warsaw* :00 M Washington DC* 7:00 AM Wellington :00 M Zagreb* :00 M Zürich* :00 M * letní čas

14 R a R Brno eské Budějovice Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov Jihlava Karlovy Vary Kladno Klatovy Liberec Mariánské Lázně Mladá Boleslav Olomouc Opava Ostrava Košice Bratislava Banská Bystrica Znojmo Zlín stí nad Labem Uherské Hradiště Teplice Tábor Šumperk vitavy říbram řerov raha oděbrady lzeň ísek ardubice Ostrava Opava Olomouc Mladá Boleslav Mariánské Lázně Liberec Klatovy Kladno Karlovy Vary Jihlava Chomutov Cheb Hradec Králové Hodonín Havlíčkův Brod eské Budějovice Brno Amsterdam Athény Barcelona Bělehrad Berlin Bern Brusel Budapest Frankfurt Ženeva Hamburg Helsinky Kolín n. R. Kodaň Lisabon Londýn Lucemburk KILOMETROVÍK R, R a Evropa

15 Curych Vídeň Varšava tuttgart tockholm evilla alzburg Řím raha aříž alermo Oslo apol Mnichov Milán Marseille Madrid Lyon Lucemburk Londýn Lisabon Kodaň Kolín n. R. Helsinky Hamburg Ženeva Frankfurt n. M. Budapest Brusel Bern Berlin Bělehrad Barcelona Athény Amsterdam ardubice ísek lzeň oděbrady raha řerov říbram vitavy Šumperk Tábor Teplice Uherské Hradiště stí nad Labem Zlín Znojmo Banská Bystrica Bratislava Košice Lyon Madrid Marseille Milán Mnichov apol Oslo alermo aříž raha Řím alzburg evilla tockholm tuttgart Varšava Vídeň Curych Evropa

16 TŘÍDÍME ALO Cesta odpadu, jehož život nekončí odhozením Všichni občané našeho města by měli s odpady nakládat rozumně, tedy jako s cennou surovinou, kterou lze využít při další výrobě. Třídění a recyklace odpadů chrání přírodu, vzácné surovinové zdroje a životní prostředí vůbec. Vytříděné odpady také dávají práci celé řadě dalších lidí, pro které znamenají další zdroj hospodaření. Z materiálu, který vy už nepotřebujete a nevyužijete, může vzniknout nový užitečný výrobek, který, aniž si to třeba sami uvědomujete, denně používáte. věříte? Vzpomeňte si na svou fleecovou bundu, spacák nebo třeba školní sešity. Už víme, že třídění má smysl. Zkusme ale TŘÍDIT ALO! Zveme vás na společnou prohlídku toho, jak v současné době díky tříděnému sběru nakládáme se základními využitelnými slož kami komunálního odpadu. íže uvedený přehled rozhodně není vyčerpávající, ale jsou zde uvedeny nejběžnější druhy odpadů, se kterými se vy i děti můžete potkat v každodenním životě. Třídění odpadů znamená jejich odkládání na příslušná místa. ro odkládání využitelných, recyklovatelných odpadů se používají ve městě Brně buď barevné sběrné nádoby umístěné ve skupinkách na stovkách sběrných míst, dále na sběrných střediscích odpadů a na dalších místech např. ve školách. Barevné sběrné nádoby slouží k odkládání jednotlivých druhů odpadů, i když barva ani tvar sběrné nádoby nejsou určujícím parametrem. Důležité je to, co bývá na kontejnerech napsáno. ro odkládání odpadů do barevných kontejnerů platí několik zásad. jdůležitější je ta, že do nich házíme jen to, co tam opravdu patří. okud si nejsme jisti, tak raději ne. Odpady by navíc neměly obsahovat zbytky potravin, nebo chemikálií. Místem pro další nakládání s odpady nejsou v naprosté většině přímo zpracovatelská zařízení, ale třídící, nebo také dotřiďovací linky. To jsou místa, která upravují odpady do podoby, kterou je možné zpracovat. Jak si takovou třídící linku vůbec představit? Typická třídící linka je umístěná ve velké hale, do které se přiváží odpady z barevných kontejnerů. Existují třídící linky jen na papír, nebo jen na plasty, nebo existují třídící linky, ve kterých je možné dotřiďovat více druhů odpadů. a sklo existují velmi specifické třídící linky, které jsou mimo jiné vybaveny laserovými senzory.

17 Zásady správného třídění. dodržujte pokyny uvedené na sběrných nádobách (pro případ, že jste právě ve městě, kde barva neodpovídá zažitému zvyku) např. při školním výletě!. odkládejte odpad jen do příslušných nádob (může se stát, že díky nevhodnému odpadu se celá várka nebude recyklovat, ale skládkovat); 3. nikdy neodhazujte odpad znečištěný chemickými nebo biologickými látkami (například zbytky potravin už po pár hodinách umí pěkně zapáchat); 4. minimalizujte objem odpadu (např. sešlápnutím hlavně u ET-lahví, nápojových kartonů nebo hliníkových obalů od nápojů). Je to naprosto oprávněný požadavek proč draze skladovat vzduch?!) 5. v případě nejasností vyžadujte informace od obce či od svozové firmy viz např. nebo Třídění v domácnostech ěkolik možností jak v domácnosti třídit odpady. Třídění nebezpečných odpadů bezpečné odpady odkládejte buď na nejbližší sběrný dvůr (viz V některých městských částech můžete také vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě v řádně uzavřeném obalu. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv odevzdat do lékárny. Třídění využitelných odpadů Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. a mohou si dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. okud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušné sběrné nádoby. Institut zpětného odběru Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem o odpadech v roce 00. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká například přenosných akumulátorů a baterií, použitých elektrozařízení (např. domácí spotřebiče včetně chladniček, výpočetní, kancelářská a spotřební elektronika, zářivky a výbojky), pneumatik, motorových olejů atd. Zpětný odběr zajišťuje na základě smlouvy s výrobci také město Brno na sběrných střediscích odpadů.

18 00/0 řehledný kalendář o o o t á o t á o t á o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á o á o á o o t o t o t á o á o á o o o o t t t á o á o á o o o o t á t á t á o o o o t o t o t á á á o o o

19 LEDE OR BŘEZE DUBE tátní svátek Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma estmír Vladan Břetislav Bohdana ravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla lavomír Zdeněk Milena Miloš Zora Ingrid Otýlie Zdislava Robin Marika Hynek la Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena lavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela atrik Oldřich Lenka etr vatopluk Matěj/Mathias Liliana Dorota Alexandr Lumír/Horymír Bedřich Anežka Kamil tela Kazimír Miroslav Tomáš Gabriela Františka Viktorie Anděla Řehoř Růžena Rút/Matylda Ida Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef větlana Radek Leona Ivona Gabriel Marián Emanuel Dita oňa Taťána Arnošt Kvído Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch děle velik., Jiří ondělí velik. Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav KVĚTE vátek práce Zikmund Alexej Květoslav Klaudie Radoslav tanislav tátní svátek Ctibor Blažena vatava ankrác ervác Bonifác Žofie/ofie řemysl Aneta ataša Ivo Zbyšek Monika Emil Vladimír Jana Viola Filip Valdemar Vilém Maxmilián Ferdinand Kamila Laura Jarmil Tamara Dalibor Dobroslav orbert Iveta/lavoj Medard tanislava Gita Bruno Antonie Antonín Roland Vít Zbyněk Adolf Milan Leoš Květa Alois avla Zdeňka Jan Ivan Adriana Ladislav Lubomír etr a avel Šárka ERVE ZÁŘÍ ŘÍJE LITOAD ERVEEC RE Jaroslava atricie Radomír rokop tátní svátek tátní svátek Bohuslava ora Drahoslava Libuše/Amálie Olga Bořek Markéta Karolína Jindřich Luboš Martina Drahomíra eněk Ilja Vítězslav Magdaléna Libor Kristýna Jakub Anna Věroslav Viktor Marta Bořivoj Ignác Oskar Gustav Miluše Dominik Kristián Oldřiška Lada oběslav Roman Vavřinec Zuzana Klára Alena Alan/ylva Hana Jáchym etra Helena Ludvík Bernard Johana Bohuslav andra Bartoloměj Radim Luděk Otakar Augustýn Evelína Vladěna avlína Linda/amuel Adéla Bronislav Jindřiška Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka Jolana Ludmila aděžda Kryštof Zita Oleg Matouš Darina Berta Jaromír Zlata Andrea Jonáš tátní svátek Václav Michal Jeroným Igor Olívie/Oliver/Galina Bohumil František Eliška Hanuš Justýna Věra Štefan/ára Marina Andrej Marcel Renáta Agáta Tereza Havel Hedvika Lukáš Michaela Vendelín Brigita abina Teodor ina Beáta Erik Šarlota/Zoe/Zoja tátní svátek ilvie Tadeáš Štěpánka Felix. zesnulých Hubert Karel/Karla Miriam Liběna askie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor áva Leopold Otmar tátní svátek Mahulena Romana Alžběta ikola Albert Cecílie Klement Emílie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej Iva Blanka vatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož/Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana imona Lucie Lýdie Radana/Radan Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar atálie Šimon Vlasta Štědrý den. sv. vánoční. sv. vánoční Žaneta Bohumila Judita David ilvestr ROIEC 0 Jmenný kalendář

20 ZÁŘÍ t Linda/amuel Adéla á Bronislav o Jindřiška Boris o Boleslav Regína t Mariana Daniela á Irma o Denisa Marie o Lubor Radka t Jolana Ludmila Evropský týden mobility Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii VZHŮRU DO EVROPY! Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ EUROPASS EURES Program LEONARDO DA VINCI etwinning Portály o Evropské unii Evropská dobrovolná služba EURODESK Program SOCRATES PLOTEUS Podprogram

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g

tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g 0 tiskoviny pro hasiče n a b í d k o v ý k a t a l o g Nakupujte na e-shopu...... navštivte www.optys.cz a pohodlně objednávejte Nad 500 Kč poštovné ZDARMA Více než 5 000 produktů skladem Osobní odběr

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. E-mail, mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

O snech a přáních. Důležité moc si to přeji. V současné době není důležité ani aktuální. Aktuální je třeba se tím zabývat.

O snech a přáních. Důležité moc si to přeji. V současné době není důležité ani aktuální. Aktuální je třeba se tím zabývat. O snech a přáních Začíná nový rok. Možná k němu vzhlížíš jako k roku splněných přání nebo vnímáš jeho příchod jako novou možnost, která ti dává šanci přičinit se o splnění tvých snů a přání. Využij tuto

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci,

Více

STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA

STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA 2015 STARÝ RYCHNOV NAD KNÌŽNOU V OBRAZECH JOSEFA VAŠÁKA Zvonice u kostela Nejsvìtìjší Trojice, olej na desce 34 x 27 cm V tìsné blízkosti zámeckého chrámu Nejsvìtìjší Trojice stojí od roku 1604 zvonice,

Více

Vám přeje obec Grygov

Vám přeje obec Grygov Šťanou 2014 ceu v roce Vám přeje obec Grygov Leden 2014 Radim Kubáček, 8 let 1 Nový rok Den obnovy samoatného átu... 2 Karina...Mše v kapli sv. Jana Nemuckého 3 Radmila...Vánoční prázdniny - koc 4 Diana...Tříkrálová

Více

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, 787 01, Šumperk za přispění města

Více

Kalendář 2008. Termíny Události Pranostiky

Kalendář 2008. Termíny Události Pranostiky Kalendář 2008 Termíny Událoi Pranoiky Leden 2008 Provádíme zimní řez romů a keřů. Pomalu se uštíme do řezání roubů pro jarní šlechtění, ukládáme je do písku... a končí chrutí divokých prasat. 1. a 2. týden

Více

Řepkový olej v kuchyni

Řepkový olej v kuchyni Řepkový olej v kuchyni KAMPAŇ FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY Řepkový olej všestranný kuchyňský pomocník O řepkovém oleji se dá bez nadsázky říct, že je vhodný pro přípravu jakéhokoli

Více

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli.

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli. Jako doma Studené pohoštění pro slavnostní chvíle Kolektiv autorů Cesta domů Zakoupením publikace jste pomohli. Děkujeme. Kalendář 2010 Jako doma. Kalendář 2010 Kalendářní rok, který opakovaně rámuje naše

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou Pb V malých

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Přebytek město využije ve školách, v dopravě i na pozemky. Festival Mahler Jihlava 2014 Hudba tisíců

Přebytek město využije ve školách, v dopravě i na pozemky. Festival Mahler Jihlava 2014 Hudba tisíců Festival Gustava Mahlera 2014 Hudba tisíců Zahájení: 15. května v gotické síni radnice a úvodní koncert v kostele Povýšení svatého Kříže. Více o programu v přehledu kultury. Fórum Zdravého města a MA21

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Vítání občánků 21. 6. 2015

Vítání občánků 21. 6. 2015 Liptálský zpravodaj - Liptálvesnice roku 2006 ROČNÍK XXXI ČÍSLO 2 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 2015 Vítání občánků 21. 6. 2015 Co najdete v tomto čísle? Z jednání zastupitelstva 2 Informace z obecního úřadu 3 Zlatá

Více

Unikátní křižovatka otevřena

Unikátní křižovatka otevřena Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 12 / prosinec 2009 ročník 8 cena 15 Kč Kniha nejlepších turistických nabídek Jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více