PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PET lahve. Papír. Nebezpečný. odpad. Objemný. odpad. Zbytkový. odpad. Elektro spotřebiče. Sklo. Textil. Bioodpad. Kovy, hliník."

Transkript

1 apír ET lahve klo bezpečný odpad Textil Bioodpad ojové rtony Kovy, hliník Objemný odpad Zbytkový odpad Elektro spotřebiče tudentský záznamník 00/0

2 naplno klo ET lahve Textil Bioodpad Třídíme Kovy, hliník ÁOJOVÉ KARTOY ápojové kartony E sp ET lahve apír bezpečný odpad Objemný odpad ÁOJOVÉ KARTOY ojové rtony Elektro spotřebiče Zbytkový odpad

3 TUDETKÝ ZÁZAMÍK 00/0 Jméno: říjmení: Adresa: Telefon: Škola: Ročník: oznámky:

4 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy ( ) Vědecká měření potvrdila skutečnost, že ztenčování ozónové vrstvy Země není nahodilý přírodní jev, ale jde o důsledek průmyslové činnosti lidstva. roto byl v roce 000 oficiálně ustanoven Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, právě na 6. září, jako připomínka okamžiku podepsání Montrealského protokolu, tj. 6. září 987. ignatáři Montrealského protokolu se zavázali ke kontrole produkce chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu, k postupnému omezení jejich používání a k jejich likvidaci takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich únikům do atmosféry. Montrealský protokol je jedním z mála příkladů nezištné spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a poskytuje mezinárodnímu společenství vzorový příklad společného řešení otázek životního prostředí. Evropský týden mobility ( ) Evropská unie vyhlašuje každoročně ve dnech 6.. září Evropský týden mobility (ETM) s cílem upozornit na negativní vliv nárůstu automobilové dopravy a vyjádřit podporu ekologicky šetrným způsobům dopravy. Evropský týden mobility současně dává příležitost k uspořádání nejrůznějších aktivit a umožňuje místním úřadům podpořit stávající iniciativy a nejlepší postupy v oblasti udržitelné dopravy, představit nové strategie a stát se součástí celoevropské kampaně s jednotným cílem. árodním koordinátorem ETM v R je Ministerstvo životního prostředí R. V roce 008 Chartu podepsalo na 60 měst z eské republiky a na 5 měst se ke kampani ETM přihlásilo formou podpory. Město Brno podporuje kampaň ETM v rámci projektu Brno Zdravé město již od roku 00. Ve spolupráci s dalšími organizacemi byla vždy připravena nabídka akcí zaměřených zejména na propagaci MHD a prevenci dopravní nehodovosti. Evropský den bez aut 00 ( ) Evropský den bez aut zakončuje Evropský týden mobility. Tento den má, podobně jako celý Evropský týden mobility,

5 upozornit na problém stále rostoucí individuální automobilové dopravy ve městech a má lidem nabídnout alternativy jízdu veřejnou dopravou, jízdu na kole či procházku a hlavně zábavu a poučení na ulici bez aut. Brněnské dny pro zdraví ( ) rojekt Zdravé město iniciovala větová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází přitom ze strategie větové zdravotní organizace Zdraví a dokumentu O Agenda. Město Brno uskutečňuje rojekt Zdravé město od roku 994 a je zakládajícím členem árodní sítě Zdravých měst R. Brno od roku 996 jako jediné město reprezentuje eskou republiku v prestižní Evropské síti Zdravých měst zastřešených větovou zdravotnickou organizací (WHO) a spolupracuje tak v oblasti prevence a podpory zdraví s významnými evropskými městy. Jedním z hlavních principů rojektu Zdravé město je zapojení občanů do aktivit pro zdraví. V Brně se podařilo vytvořit rozsáhlou síť spolupráce propojující radnici s odborníky, zástupci nevládních organizací, škol a sdružení při společném úsilí o zlepšování podmínek pro život ve městě. Koordinačním a informačním centrem projektu je Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna. větový den cyklistiky ( ) Tento den byl vyhlášen Mezinárodní federací cyklistiky. Mezinárodní den zvířat ( ) Jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. vatý František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V R se slaví od roku 994. větový den potravin ( ) laví se na základě rozhodnutí konference O pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 979. Je to výroční den založení FAO v roce 945 a slaví se od roku 98. Den stromů ( ) Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. lejádu

6 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek a jabloní. a konci vegetačního období stahují stromy živiny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec vegetačního období až do zamrznutí půdy je také časem, kdy je možné stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě. K oslavě Dne stromů. Ten se od roku 000 opět vyhlašuje i v eské republice a to 0. října. větový den vody (. 3. 0) větový den vody byl určen na. březen a slaví se od roku 993. pojené národy tento den navrhly v roce 99 v rámci Agendy na jednání UCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. ropagace agentur U a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. větový meteorologický den ( ) V roce 00 jsme oslavili již šedesáté výročí větového meteorologického dne. řipomíná nám datum 3. března 950, kdy vstoupila v platnost mluva o větové meteorologické organizaci (WMO) jejímž 7. členem se roku 947 stalo i eskoslovensko. Mezinárodní den boje proti hluku ( ) Je vyhlašován každoročně na Zelený čtvrtek před Velikonocemi. Byl vyhlášen v roce 004 z iniciativy Hudebně ekologického sdružení (HUDEKO) při eské hudební společnosti. K této začínající tradici se připojily i obdobné společnosti v Rakousku, ěmecku a olsku. Do té doby byl v Evropě pouze přejímán Mezinárodní den uvědomění si hluku (International oise Awareness Day), vyhlašovaný Americkou ligou neslyšících od r Mezinárodní den ptactva (. 4. 0) Tento den se slaví již od roku 906. Jedná se o výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 906.

7 větový den zdraví ( ) laví se od roku 950 z rozhodnutí větové zdravotnické organizace v roce 949 a to v den výročí založení větové zdravotnické organizace v roce 948. Každoročně jsou vyhlašována určitá specifická témata. Mezinárodní den památek a historických sídel ( ) lavit Mezinárodní den památek a sídel každoročně dne 8. dubna navrhl ICOMO (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 98. Již v následujícím roce bylo toto datum schváleno na. Generální konferenci UECO. Tento den nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůraznit potřebu úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví, ale i připomenout i snadnou zranitelnost neuváženými činy nebo zanedbáváním. Již od roku 00 ICOMO také navrhuje pro nadcházející rok určité téma, které by mělo být při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zvýrazněno. Díky tomu se Mezinárodní den památek a sídel neslaví formálně a pořadatele to motivuje k inovaci souvisejících aktivit. Den Země (. 4. 0) Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo více lidí. zdá se však pravděpodobné, že by se našla vůle měnit již zavedené datum. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. rvní Den Země byl slaven v an Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu.

8 IFORMACE Významné dny, které mají vztah k ekologii a životnímu prostředí Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. ro první oslavu dne. dubna 970 byl zvolen den 00. narozenin soudruha Vladimíra Iljiče Lenina. O začalo tento svátek slavit o rok později (97). V roce 990 se k Americe připojil i zbytek světa a. duben se stal Mezinárodním dnem Země. V Brně se pořádáním akcí při příležitosti Dne Země zabývá celá řada organizací, např. školské zařízení Lipka. Místo konání oslav Dne Země oznamují na stránkách Mezinárodní den biodiverzity (. 5. 0) Dvacátý druhý květen je dnem, kdy se slaví větový den biodiverzity. amotný rok 00 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. myslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce i organizace k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biodiverzity po roce 00. Do této informační a osvětové kampaně se zapojila i eská republika. Akce konané v souvislosti s Mezinárodním rokem biodiverzity je možno vidět na stránkách Ministerstva životního prostředí. MŽ připravilo i krátký videospot pod heslem Mezinárodní rok biodiverzity pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Evropský den národních parků ( ) Ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 909. Byl vyhlášen Federací evropských parků a poprvé se slavil v roce 999. větový den bez tabáku ( ) větový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 3. května. lenské státy větové zdravotnické organizace vytvořily větový den bez tabáku v roce 987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 miliónu mrtvých

9 ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření. Mezinárodní den dětí (. 6. 0) odnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a větové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 950. větový den životního prostředí ( ) Vyhlášen v roce 97 (5. 6.), kdy začala ve tockholmu Konference O o problémech životního prostředí. Mezinárodní den oceánů ( ) Dnešní větový den oceánů byl ustaven O a slaví se od roku 99. ři jeho příležitosti Evropská komise připomíná mimořádnou důležitost moří a oceánů pro Evropu. Zdravé mořské prostředí je nezbytné pro zdraví naší planety, jelikož moře a oceány jsou důležitými regulátory klimatu a významným zdrojem biologické rozmanitosti. Evropská unie je odhodlána spravovat moře a oceány uvážlivým způsobem. To je také ústřední myšlenka směrnice o strategii EU pro mořské prostředí z roku 008. měrnice obsahuje opatření, která mají chránit a zachovat mořské prostředí. nahou je docílit toho, aby do roku 0 byly všechny námořní vody EU ekologicky zdravé. větový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci) ( ) Tento den byl vyhlášen roku 994 v aříži Valným shromážděním O. Rozšiřováním pouště, často vyvolaným člověkem, je ohrožena až pětina světové populace těmto lidem hrozí prohlubování místní chudoby nebo dokonce i hladovění. větový den populace (. 7. 0) Byl vyhlášen O a slaví se od roku 987 na základě odhadu, že dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard.

10 EVROA Hlavní města Reykjavík ILAD orské moře A T L A T K Ý O C E Á IRKO Dublin VELKÁ BRITÁIE Londýn Lamanšský everní moře Oslo DÁKO Kodaň IZOZEMKO Amsterdam Berlín BELGIE ĚMECKO Brusel aříž LUCEMBURKO průliv ORKO ŠVÉDK raha EKÁ RE Lisabon ORTUGALKO ŠAĚLKO Biskajský záliv Madrid Gibraltarský průliv AD FRACIE Vídeň Bern FL RAKOUKO ŠVÝCARKO LOVIKO MA Lublaň Záhř CHORVAT ITÁLIE BO MC A HERCEG t ř e d o z e m n í Řím Tyrhénské moře m o ř e RM V Jaderské moře ar ER T Jó m AFRIKA MALTA Albánie.... Tirana Belgie.... Brusel Bělorusko... Minsk Bosna a Hercegovina.... arajevo Bulharsko... ofie erná Hora... odgorica eská republika... raha Dánsko.... Kodaň Estonsko... Tallin Finsko... Helsinky Francie.... aříž Chorvatsko... Záhřeb Irsko... Dublin Island... Reykjavík Itálie... Řím Kypr... Lefkosia (ikosia) Litva... Vilnius Lotyšsko.... Riga Lucembursko.... Lucemburk Maďarsko.... Budapešť

11 E V E R Í L E D O V Ý O C E Á Barentsovo moře AIE Bílé moře O Botnický záliv FIKO Helsinky tockholm Tallin ETOKO Riga LOTYŠKO Baltské LITVA moře Vilnius RUKO Minsk Varšava BĚLORUKO OLKO Kyjev Moskva RUKO. LOVEKO Bratislava Budapešť Kišiněv ĎARKO eb RUMUKO KO RBKO A Bukurešť OVIA Bělehrad ajevo Á HORA KOOVO BULHARKO riština ofie odgorica kopje Istanbul MAKEDOIE irana TURECKO ALBÁIE nské oře ŘECKO Egejské Atény moře UKRAJIA MOLDÁVIE erné moře AIE HLAVÍ MĚTA EVROY více než 6 mil. obyvatel Ka KYR mil. 6 mil. obyvatel mil. obyvatel Makedonie.... kopje Moldávie.... Kišiněv Malta... Valletta ěmecko... Berlín izozemsko... Amsterdam orsko... Oslo olsko... Varšava ortugalsko... Lisabon Rakousko.... Vídeň Řecko.... Atény Rumunsko... Bukurešť Rusko.... Moskva lovensko... Bratislava lovinsko... Lublaň rbsko Bělehrad Španělsko... Madrid Švédsko... tockholm Švýcarsko... Bern Velká Británie... Londýn Ukrajina... Kyjev

12 AF AOVÁ ÁMA asové posuny mezi státy Cestovatelé do cizích zemí, koukněte na mapu časových pásem, abyste věděli, o kolik si máte posunout hodinky! Grónsko Island EVERÍ AMERIKA ATLATKÝ OCEÁ TICHÝ OCEÁ JIŽÍ AMERIKA Addis Ababa :00 M Algiers :00 M Amsterdam* :00 M Ankara* :00 M Athens* :00 M Atlanta* 7:00 AM Baghdad* 3:00 M Bangkok 6:00 M Barcelona* :00 M Beijing 7:00 M Beirut* :00 M Berlin* :00 M Bogota 6:00 AM Boston* 7:00 AM Brasilia 8:00 AM Brisbane 9:00 M Brussels* :00 M Budapest* :00 M Buenos Aires 8:00 AM Bucharest* :00 M Cairo* :00 M Canberra 9:00 M Cape Town :00 M Caracas 7:00 AM Casablanca :00 AM Copenhagen* :00 M Denver* 5:00 AM Detroit* 7:00 AM Dublin* :00 M Frankfurt* :00 M Geneva* :00 M Guatemala 5:00 AM Halifax* 8:00 AM Hanoi 6:00 M Harare :00 M Havana* 7:00 AM Helsinki* :00 M Hong Kong 7:00 M Honolulu :00 AM Houston* 6:00 AM Chicago* 6:00 AM Indianapolis 6:00 AM Islamabad 4:00 M Istanbul* :00 M Jakarta 6:00 M Jerusalem* :00 M Johannesburg :00 M Kamchatka* :00 AM Karachi 4:00 M Kolkata 4:53 M Kuala Lumpur 7:00 M Kuwait City :00 M Kyiv* :00 M Lagos :00 M

13 Ono to není zase taková hloupost jízdní řády se totiž v každé zemi řídí místním časem a nebudou hodinu nebo dvě čekat jen kvůli tomu, že jste si zapomněli seřídit hodinky. EVERÍ LEDOVÝ OCEÁ +6 hod. + hod. +5 hod. +9 hod. EVROA AIE +8 hod. +6 hod. +7 hod. +0 hod. FRIKA +30 min. +45 min. +30 min. TICHÝ OCEÁ umatra +30 min. ová Guinea Madagaskar IDICKÝ OCEÁ +30 min. AUTRÁLIE ový Zéland ATARKTIDA Lima 6:00 AM Lisbon* :00 M London* :00 M Los Angeles* 4:00 AM Madrid* :00 M Manila 7:00 M Melbourne 9:00 M Mexico City* 6:00 AM Minneapolis* 6:00 AM Minsk* :00 M Montreal* 7:00 AM Moscow* 3:00 M airobi :00 M w Orleans* 6:00 AM w York* 7:00 AM Odesa* :00 M Oslo* :00 M Ottawa* 7:00 AM aris* :00 M erth 7:00 M hiladelphia* 7:00 AM hoenix 4:00 AM rague* :00 M Reykjavik :00 AM Rio de Janeiro 8:00 AM Riyadh :00 M Rome* :00 M an Francisco* 4:00 AM an alvador 5:00 AM antiago 7:00 AM ao aulo 8:00 AM eattle* 4:00 AM eoul 8:00 M hanghai 7:00 M ingapore 7:00 M t. aul* 6:00 AM tockholm* :00 M ydney 9:00 M Tallinn* :00 M Tashkent 4:00 M Tehran* 3:53 M Tokyo 8:00 M Toronto* 7:00 AM Vancouver* 4:00 AM Vienna* :00 M Warsaw* :00 M Washington DC* 7:00 AM Wellington :00 M Zagreb* :00 M Zürich* :00 M * letní čas

14 R a R Brno eské Budějovice Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov Jihlava Karlovy Vary Kladno Klatovy Liberec Mariánské Lázně Mladá Boleslav Olomouc Opava Ostrava Košice Bratislava Banská Bystrica Znojmo Zlín stí nad Labem Uherské Hradiště Teplice Tábor Šumperk vitavy říbram řerov raha oděbrady lzeň ísek ardubice Ostrava Opava Olomouc Mladá Boleslav Mariánské Lázně Liberec Klatovy Kladno Karlovy Vary Jihlava Chomutov Cheb Hradec Králové Hodonín Havlíčkův Brod eské Budějovice Brno Amsterdam Athény Barcelona Bělehrad Berlin Bern Brusel Budapest Frankfurt Ženeva Hamburg Helsinky Kolín n. R. Kodaň Lisabon Londýn Lucemburk KILOMETROVÍK R, R a Evropa

15 Curych Vídeň Varšava tuttgart tockholm evilla alzburg Řím raha aříž alermo Oslo apol Mnichov Milán Marseille Madrid Lyon Lucemburk Londýn Lisabon Kodaň Kolín n. R. Helsinky Hamburg Ženeva Frankfurt n. M. Budapest Brusel Bern Berlin Bělehrad Barcelona Athény Amsterdam ardubice ísek lzeň oděbrady raha řerov říbram vitavy Šumperk Tábor Teplice Uherské Hradiště stí nad Labem Zlín Znojmo Banská Bystrica Bratislava Košice Lyon Madrid Marseille Milán Mnichov apol Oslo alermo aříž raha Řím alzburg evilla tockholm tuttgart Varšava Vídeň Curych Evropa

16 TŘÍDÍME ALO Cesta odpadu, jehož život nekončí odhozením Všichni občané našeho města by měli s odpady nakládat rozumně, tedy jako s cennou surovinou, kterou lze využít při další výrobě. Třídění a recyklace odpadů chrání přírodu, vzácné surovinové zdroje a životní prostředí vůbec. Vytříděné odpady také dávají práci celé řadě dalších lidí, pro které znamenají další zdroj hospodaření. Z materiálu, který vy už nepotřebujete a nevyužijete, může vzniknout nový užitečný výrobek, který, aniž si to třeba sami uvědomujete, denně používáte. věříte? Vzpomeňte si na svou fleecovou bundu, spacák nebo třeba školní sešity. Už víme, že třídění má smysl. Zkusme ale TŘÍDIT ALO! Zveme vás na společnou prohlídku toho, jak v současné době díky tříděnému sběru nakládáme se základními využitelnými slož kami komunálního odpadu. íže uvedený přehled rozhodně není vyčerpávající, ale jsou zde uvedeny nejběžnější druhy odpadů, se kterými se vy i děti můžete potkat v každodenním životě. Třídění odpadů znamená jejich odkládání na příslušná místa. ro odkládání využitelných, recyklovatelných odpadů se používají ve městě Brně buď barevné sběrné nádoby umístěné ve skupinkách na stovkách sběrných míst, dále na sběrných střediscích odpadů a na dalších místech např. ve školách. Barevné sběrné nádoby slouží k odkládání jednotlivých druhů odpadů, i když barva ani tvar sběrné nádoby nejsou určujícím parametrem. Důležité je to, co bývá na kontejnerech napsáno. ro odkládání odpadů do barevných kontejnerů platí několik zásad. jdůležitější je ta, že do nich házíme jen to, co tam opravdu patří. okud si nejsme jisti, tak raději ne. Odpady by navíc neměly obsahovat zbytky potravin, nebo chemikálií. Místem pro další nakládání s odpady nejsou v naprosté většině přímo zpracovatelská zařízení, ale třídící, nebo také dotřiďovací linky. To jsou místa, která upravují odpady do podoby, kterou je možné zpracovat. Jak si takovou třídící linku vůbec představit? Typická třídící linka je umístěná ve velké hale, do které se přiváží odpady z barevných kontejnerů. Existují třídící linky jen na papír, nebo jen na plasty, nebo existují třídící linky, ve kterých je možné dotřiďovat více druhů odpadů. a sklo existují velmi specifické třídící linky, které jsou mimo jiné vybaveny laserovými senzory.

17 Zásady správného třídění. dodržujte pokyny uvedené na sběrných nádobách (pro případ, že jste právě ve městě, kde barva neodpovídá zažitému zvyku) např. při školním výletě!. odkládejte odpad jen do příslušných nádob (může se stát, že díky nevhodnému odpadu se celá várka nebude recyklovat, ale skládkovat); 3. nikdy neodhazujte odpad znečištěný chemickými nebo biologickými látkami (například zbytky potravin už po pár hodinách umí pěkně zapáchat); 4. minimalizujte objem odpadu (např. sešlápnutím hlavně u ET-lahví, nápojových kartonů nebo hliníkových obalů od nápojů). Je to naprosto oprávněný požadavek proč draze skladovat vzduch?!) 5. v případě nejasností vyžadujte informace od obce či od svozové firmy viz např. nebo Třídění v domácnostech ěkolik možností jak v domácnosti třídit odpady. Třídění nebezpečných odpadů bezpečné odpady odkládejte buď na nejbližší sběrný dvůr (viz V některých městských částech můžete také vyčkat na mobilní svoz odpadu. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě v řádně uzavřeném obalu. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv odevzdat do lékárny. Třídění využitelných odpadů Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. a mohou si dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. okud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušné sběrné nádoby. Institut zpětného odběru Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem o odpadech v roce 00. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká například přenosných akumulátorů a baterií, použitých elektrozařízení (např. domácí spotřebiče včetně chladniček, výpočetní, kancelářská a spotřební elektronika, zářivky a výbojky), pneumatik, motorových olejů atd. Zpětný odběr zajišťuje na základě smlouvy s výrobci také město Brno na sběrných střediscích odpadů.

18 00/0 řehledný kalendář o o o t á o t á o t á o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á á á o o o o o o t t t á o á o á o o t o t o t á o á o á o o o o t t t á o á o á o o o o t á t á t á o o o o t o t o t á á á o o o

19 LEDE OR BŘEZE DUBE tátní svátek Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma estmír Vladan Břetislav Bohdana ravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla lavomír Zdeněk Milena Miloš Zora Ingrid Otýlie Zdislava Robin Marika Hynek la Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena lavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela atrik Oldřich Lenka etr vatopluk Matěj/Mathias Liliana Dorota Alexandr Lumír/Horymír Bedřich Anežka Kamil tela Kazimír Miroslav Tomáš Gabriela Františka Viktorie Anděla Řehoř Růžena Rút/Matylda Ida Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef větlana Radek Leona Ivona Gabriel Marián Emanuel Dita oňa Taťána Arnošt Kvído Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch děle velik., Jiří ondělí velik. Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav KVĚTE vátek práce Zikmund Alexej Květoslav Klaudie Radoslav tanislav tátní svátek Ctibor Blažena vatava ankrác ervác Bonifác Žofie/ofie řemysl Aneta ataša Ivo Zbyšek Monika Emil Vladimír Jana Viola Filip Valdemar Vilém Maxmilián Ferdinand Kamila Laura Jarmil Tamara Dalibor Dobroslav orbert Iveta/lavoj Medard tanislava Gita Bruno Antonie Antonín Roland Vít Zbyněk Adolf Milan Leoš Květa Alois avla Zdeňka Jan Ivan Adriana Ladislav Lubomír etr a avel Šárka ERVE ZÁŘÍ ŘÍJE LITOAD ERVEEC RE Jaroslava atricie Radomír rokop tátní svátek tátní svátek Bohuslava ora Drahoslava Libuše/Amálie Olga Bořek Markéta Karolína Jindřich Luboš Martina Drahomíra eněk Ilja Vítězslav Magdaléna Libor Kristýna Jakub Anna Věroslav Viktor Marta Bořivoj Ignác Oskar Gustav Miluše Dominik Kristián Oldřiška Lada oběslav Roman Vavřinec Zuzana Klára Alena Alan/ylva Hana Jáchym etra Helena Ludvík Bernard Johana Bohuslav andra Bartoloměj Radim Luděk Otakar Augustýn Evelína Vladěna avlína Linda/amuel Adéla Bronislav Jindřiška Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka Jolana Ludmila aděžda Kryštof Zita Oleg Matouš Darina Berta Jaromír Zlata Andrea Jonáš tátní svátek Václav Michal Jeroným Igor Olívie/Oliver/Galina Bohumil František Eliška Hanuš Justýna Věra Štefan/ára Marina Andrej Marcel Renáta Agáta Tereza Havel Hedvika Lukáš Michaela Vendelín Brigita abina Teodor ina Beáta Erik Šarlota/Zoe/Zoja tátní svátek ilvie Tadeáš Štěpánka Felix. zesnulých Hubert Karel/Karla Miriam Liběna askie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor áva Leopold Otmar tátní svátek Mahulena Romana Alžběta ikola Albert Cecílie Klement Emílie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej Iva Blanka vatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož/Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana imona Lucie Lýdie Radana/Radan Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar atálie Šimon Vlasta Štědrý den. sv. vánoční. sv. vánoční Žaneta Bohumila Judita David ilvestr ROIEC 0 Jmenný kalendář

20 ZÁŘÍ t Linda/amuel Adéla á Bronislav o Jindřiška Boris o Boleslav Regína t Mariana Daniela á Irma o Denisa Marie o Lubor Radka t Jolana Ludmila Evropský týden mobility Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana.

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana. 52. týden 2010/2011 1. týden 2011 PROSINEC / LEDEN 27 Žaneta 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Státní svátek / Nový rok 2 Karina LEDEN 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír

Více

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita.

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita. Loučim 1 Leden 1 0 1 1 Nový rok Karina Vladan 1 Ctirad Zdeněk 0 Robin Radmila Břetislav Diana Bohdana 1 Drahoslav Vladislav Milena Miloš Dalimil Pravoslav Doubravka Zora Tři králové Edita Ilona Ingrid

Více

Václava a Miroslav. P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel.

Václava a Miroslav.  P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel. f REKLAMA TISKÁRNA GRAFIKA Václava a Miroslav Vomáčkovi Václava a Miroslav Vomáčkovi P r a ž s k á 3 1 8 676 02 M. Budějovice Tel.: 568 420 485 Tel.: 604 285 369 vendy@vendyatelier.cz 2 Karina 9 Vladan

Více

Leden 2011 / Leden 2011 /

Leden 2011 / Leden 2011 / Leden 2011 / 52. týden Leden 2011 / 1. týden 3 Pondělí Radmila 4 Úterý Diana 5 Středa Dalimil 6 Čtvrtek Tři králové 7 Pátek Vilma 1 Sobota Nový rok 2 Nedělě Karina 8 Sobota Čestmír 9 Neděle Vladan Leden

Více

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie.

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie. Prosinec Iva Blanka Svatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana Simona Lucie Lýdie Radan(a) Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar Natálie Šimon Vlasta Adam Eva Štědrý

Více

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 2010 Leden Poznámka k lednovému obrázku 1 Pá Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 6 St Tři králové 7 Čt Vilma 8 Pá Čestmír 9 So

Více

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana 2009 Pondělí 29. Prosinec Úterý 30. Prosinec Středa 31. Prosinec Čtvrtek 1. Leden Pátek 2. Leden Sobota 3. Leden Neděle 4. Leden Judita David Silvestr Státní svátek, Nový rok Karina Radmila Diana Leden

Více

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona 2013 Leden 2013 06:58-15:07 06:58-15:08 06:58-15:09 06:58-15:10 06:58-15:11 06:58-15:13 1 2 3 4 5 6 06:57-15:14 06:57-15:15 06:57-15:16 06:56-15:17 06:56-15:19 06:55-15:20 06:55-15:21 7 8 9 10 11 12 13

Více

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma Svobodné Heřmanice 28 29 30 31 1 2 3 prosinec Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila Státní svátek Den obnovy samostatného československého státu Svobodné Heřmanice v zimě Svobodné Heřmanice

Více

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy...

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní

Více

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové.

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové. LEDEN 2015 1 2 3 1 Nový rok Ctirad 2 17 Karina Drahoslav 3 18 Radmila Vladislav 4 19 Diana Doubravka 5 20 Dalimil Ilona 6 21 Tři králové Běla 7 22 Vilma Slavomír 8 23 Čestmír Zdeněk 9 24 BRIGÁDA v 08.00

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014 OBEC DĚTMAROVICE Kalendář do každé rodiny ..... 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Čtrnáctidenní kalendář 2013

Čtrnáctidenní kalendář 2013 Čtrnáctidenní kalendář 2013 1. týden 2. týden 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. LOGOTYP 24PRINT - POZITIVNÍ A Vladan 3.1. Radmila

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8Čestmír 2Karina 9Vladan 3Radmila 2015 2016/PROSINEC

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 53. týden 1. týden 28.12. Bohumila 4.1. Diana 29.12. Judita 5.1. Dalimil 30.12. David 6.1. Tři králové 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého

Více

Kalendář 2010 CZALPA ČSA

Kalendář 2010 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Miroslav Macháček LEDEN Štěpán Kolomazník ÚNOR Tomáš Kadlec BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Štěpán Kolomazník

Více

Kalendář 2011 CZALPA ČSA

Kalendář 2011 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Tomáš Kadlec LEDEN Peter Pokorný ÚNOR Pavel Lainka BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Peter Pokorný KVĚTEN Peter

Více

1.týden. prosinec/leden 31.

1.týden. prosinec/leden 31. Poznámky: Tento kalendář byl vysázen systémem L A TEX, 21. listopadu 2006, za rady děkuji Jakubovi, Tomášovi, Hrošíkovi, Honzovi a Žabákovi. 1.týden Pondělí: Silvestr 31. prosinec/leden Úterý: Nový rok

Více

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29.

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29. 0 LEDEN 6 Štěpán/.svátek vánoční 7 Žaneta 8 Bohumila 9 Judita 0 David Silvestr Nový rok/den obnovy samostatného českého státu 5. týden LEDEN. týden Karina Radmila Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma

Více

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech 2016 Od roku 2012 začal nadační fond rozšiřovat svou pomoc i do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Díky všem dárcům a partnerům získal nadační

Více

Českomoravská golfová voda

Českomoravská golfová voda Českomoravská golfová voda 207 Golf Resort KUNĚTICKÁ HORA, jamka č. 6 207 Nový rok Den obnovy samost. českého státu. 2. 3. 4. 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Karina

Více

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory 0 Foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY 0 Prezidentská chata Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 sobota LEDEN 2014 neděle Tři králové 6 Vilma 7 Čestmír 8 Vladan 9 Břetislav 10 Bohdana 11 Pravoslav 12 Edita 13 Radovan

Více

LEDEN

LEDEN 2016 4.1. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Diana 5.1. Dalimil 6.1. Tři králové LEDEN 2016 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. Vladan

Více

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský ROZHLEDNY severu Čech 0 Foto Milan Drahoňovský Štěpánka m n. m. Nový rok Drahoslav Karina Vladislav Radmila Doubravka Diana Ilona/Sebastián Dalimil Běla Tři králové Slavomír Vilma Zdeněk Čestmír Milena

Více

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí 2016 Vážení zákazníci, vážení přátelé, před čtyřmi lety oslavila slévárna ALFE BRNO, s. r. o., sté výročí od svého založení. V roce 1992 jsme začali znovu budovat naši slévárnu. Nestačilo však zúročit

Více

Czech Name Days České Svátky

Czech Name Days České Svátky Czech Name Days České Svátky www.czechfolks.com January (Leden) February (Únor) 1. Nový rok 1. Hynek (New Year's Day) 2. Nela, Hromnice 2. Karina 3. Blažej 3. Radmila 4. Jarmila 4. Diana 5. Dobromila 5.

Více

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P 2014 POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ 1leden 2014 raná péče, krizová pomoc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10 Leden 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka 0 Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský 0 Vrcholové skalisko Jizery Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum vzniklo v roce 2012 za účelem obnovení volejbalové tradice a popularizace mládežnického

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský Jizerské hory foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY Rozhledna Královka ( m n. m.) nad Bedřichovem 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Komňa 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita 14 Radovan 15 Alice 16 Ctirad

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

N O V É H R A D Y

N O V É H R A D Y NOVÉ HRADY 2016 Prosinec/Leden 28 29 30 31 1 2 3 Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila 1. týden Zámek v zimě Leden 4 5 6 7 8 9 10 Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Staré Bojkovice, Sušilova ulice 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita

Více

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice ŽDÁNICKO MIKROREGION TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 0 Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice PROSINEC/LEDEN 0/0 0 LEDEN 0 Štěpán. svátek vánoční Žaneta Bohumila Judita

Více

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové.

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové. 1. týden leden 2007 Náves začátkem ledna 2006 Den obnovy samostatného českého státu Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Tři králové Diana 4 Dalimil 5 Tři Králové 6 Vilma 7 Tak jsme odklízeli sníh 3. 1. 2006

Více

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové.

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové. obec KNĚŽDUB Leden Den obnovy samostatného českého státu Nový rok / átní svátek 9 Karina děle 3 0 Radmila Zimní idylka na Šumárníku. týden Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan děle Břetislav

Více

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Barbados 10.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.

Více

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět učebna učebna učebna učebna učebna učebna učebna

Více

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kulusuk, Grónsko 11.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Týdenní kalendář pro rok 2014

Týdenní kalendář pro rok 2014 Týdenní kalendář pro rok 2014 30David 31Silvestr 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 2Karina 3Radmila 4Diana 2013/2014/PROSINEC/LEDEN/1.týden 5Dalimil 6Tři králové 7Vilma 8Čestmír 9Vladan

Více

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady Leden 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita.

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita. PROSINEC LEDEN 6 7 8 9 0 ndělí Štěpán erý Žaneta/Melánie ředa Bohumila vrtek Judita tek David bota Silvestr děle Nový rok D. svátek vánoční átní svátek Den obnovy samostatného českého státu Díky vám můžeme

Více

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE 2014-2015 KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE upravená verze bez příručky Vážení spoluobčané, Jaderná elektrárna Dukovany pracuje spolehlivě již téměř 30 let. Za tuto

Více

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý.

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý. 01/01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 pondělí Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav Regína pondělí Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka pondělí Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Základní údaje Organizace školního roku 2017/2018 Zahájení školního

Více

y let škol 2015/2016

y let škol 2015/2016 let školy 1/1 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav pondělí Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor pondělí Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita Oleg pondělí

Více

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa 1/ 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie pondělí Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa pondělí Marie Lubor Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof pondělí Zita Oleg Matouš

Více

vaše obec pro rok 2016

vaše obec pro rok 2016 vaše obec pro rok 2016 BĚHEM LEDNA HLASTE STAVY VODOMĚRŮ NA TEL. ČÍSLE 602 434 058 (MOŽNO ISMS) 1 P Nový rok Bohoslužby na Nový rok s VP a přáním starosty 2 S Karina 3 N Radmila 4 P Diana 5 Ú Dalimil 6

Více

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé!

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé! KALENDÁŘ Milí přátelé! Dostává se Vám do rukou náš kalendář pro rok. Jsme rádi, že se ho díky sponzorům podařilo vydat a doufáme, že Vás bude úspěšně provázet po celý rok! Žijeme mezi vámi, někteří z nás

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

Hradec Králové Město na historických fotografiích

Hradec Králové Město na historických fotografiích 2 0 1 1 Hradec Králové 2010 PROSINEC / LEDEN 52. týden 27 PONDĚLÍ Žaneta 28 ÚTERÝ Bohumila 29 STŘEDA Judita 30 ČTVRTEK David 31 PÁTEK Silvestr 1 SOBOTA Nový rok 2 NEDĚLE Karina Státní svátek Den obnovy

Více

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře KALENDÁŘ pro vinohradníky a vinaře Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová, Brno, www.ukzuz.cz Vydáno za podpory společnosti CCV Informační systémy, Kopečná, Brno, www.ccv.cz Redakční

Více

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA.

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA. P R O S I N E C 2 0 1 5 / L E D E N 2 0 1 6 53. TÝDEN 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Nový rok Den obnovy samostatného českého státu 2 Karina 3 Radmila, Radomil socha pohanského boha Radegasta

Více

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek Karina

Více

Známá i tajemná příroda 2017

Známá i tajemná příroda 2017 Známá i tajemná příroda Vydal: Relex Ostrava K Myslivně 00/, 0 00 Ostrava - oruba e-mail: relex@relex.cz www.relex.cz Fotografie: Martin Grygar Finanční výtěžek z prodeje kalendářů bude použit na úpravu

Více

Chvalovice

Chvalovice 2016 Chvalovice Poznámky Plánovací kalendář 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo Pracovních Číslo Pracovních Po Út St Čt Pá So Ne týdne dnů měsíce dnů Pracovních hodin 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo

Více

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 Měsíc LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Dny v týdnu Po Út St Čt Pá So Ne Týden číslo 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 16 17 18 3 19 20 22 23 24 25

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 LEDEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 St Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 So Bedřich Jak 5,13-20

Více

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA 0 www.ceskainspirace.cz Pod poetickým názvem Česká inspirace se představuje osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,

Více

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk Turistické Podoubraví Míla Vaněk leden únor březen duben Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 1 1 2 Nela 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Nový rok Hynek Hromnice Blažej

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Plánovací kalendář 2016

Plánovací kalendář 2016 ww ww ww ww ww ww ww w ww ww ww w w w w w w.t.ti.ti.ti t.t.ti ti ti ti ti ti ti.t.ti.ti t.ti.t.t ska ska ska ka ka ska ska ka ska ska ska s a ska ska sk ska ka ka ka skarna rna rna rna rna rna na na na

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Foto Lubomír Imlauf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový

Více

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ Leden Únor Březen Duben 1 1 2 3 4 5 1 9 1 14 1 2 3 4 5 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11

Více

MLADOSMOLIVECKO 2013

MLADOSMOLIVECKO 2013 MLADOSMOLIVECKO 2013 Vážení spoluobčané, je to již pátý rok, kdy pro Vás vydáváme náš obecní kalendář. První dvě vydání byla zaměřena na současnost našich obcí, další dvě vydání byla srovnáním současnosti

Více

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle Beskydy domov šelem 2015 Velké šelmy v Beskydech Beskydy jsou jedinou oblastí v České republice, kde se volně pohybují medvěd, vlk a rys. Pouze v případě rysa ostrovida lze populaci označit za stabilní,

Více

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika.

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika. . týden Leden 05 Pondělí Úterý Středa 4 Nový rok Pátek Den obnovy sam. českého státu Karina 8 9 Vilma Čestmír 3 4 Pravoslav Edita 9 0 5 6 Dalimil Kašpar, Melich., Baltazar 3 Čtvrtek 7 Sobota 3 Radmila

Více

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 22 LEDEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 Čt Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 Ne Bedřich Gn 22,1-18

Více

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu Albánie velvyslanectví Tirana Alžírsko velvyslanectví Alžír Argentina velvyslanectví Buenos Aires Austrálie GK Sydney Ázerbájdžán velvyslanectví Baku Belgie velvyslanectví Brusel ZK CT v Bruselu Bělorusko

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Hezký rok 2007 plný splněných přání Vám všem přeje. Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje

Hezký rok 2007 plný splněných přání Vám všem přeje. Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje Příručka moderního člověka Kalendář Máte pocit, že člověk, který třídí odpady je blázen? Ba ne! Takový jedinec jen dává najevo, že mu není vůbec jedno, jak bude vypadat životní prostředí jeho dětí. A navíc

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO kalendář 20 Soukromá vysoká škola ekonomická je první vysokou školou ve Znojmě. Její vznik se datuje k 31. 3. 2005. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci bakalářskému studijnímu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH BENEFIČNÍ KALENDÁŘ 0 VYDAL HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Leden 0 Prosinec 0 0 0 0 0 Únor 0 0 0. svátek vánoční 0 Den obnovy samostatného českého státu Štěpán Žaneta, Melánie Bohumila Judita David Silvestr

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013 OBEC Kalendář do každé rodiny 01 LEDEN 0 1 1 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové 1 1 Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita 1 1 1 1 0 Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav

Více

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk:

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní poděkování za zajištění tisku Vladimírovi Distribuce: Boďa a kdo může, pomůže! Grafika, výroba: Vogi Prosinec/December

Více

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. Jeseníky 8 594031 500582 Prosinec / Leden 53. týden 2015/ Po 28 Bohumila Út 29 Judita St 30 David Čt 31 Silvestr Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu So 2 Karina Ne 3 Radmila

Více

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Karina Radmila

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

svoz komunálního odpadu 02 ÚNOR jarní prázdniny 03 BŘEZEN svoz bioodpadu kontejnery kontejnery svoz bioodpadu* 05 KVĚTEN

svoz komunálního odpadu 02 ÚNOR jarní prázdniny 03 BŘEZEN svoz bioodpadu kontejnery kontejnery svoz bioodpadu* 05 KVĚTEN OBEC BLUDOV 01 LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne zahájení

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota.

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota. Obec Římov / 2017 Měsíc leden únor březen duben květen červen Týden Měsíc Čtvrtletí číslo týdne pracovních dnů svátků po-pá pracovních dnů * číslo měsíce prac. dnů svátků po-pá 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 9 10

Více

Jak se žilo v Žirovnici

Jak se žilo v Žirovnici Jak se žilo v Žirovnici 2014 Úvod Při zmínce o Žirovnici se všem před očima a v mysli vybaví žirovnický zámek dominanta města. Tato velmi významná památka je jistě unikátní nejenom freskovou výzdobou v

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

KALENDÁŘE PRO ROK 2016

KALENDÁŘE PRO ROK 2016 Specialista v oblasti produkčního digitálního tisku KALENDÁŘE PRO ROK 0 in-press CZ s.r.o. Opletalova 0/. 0 Havířov - Šumbark Tel.: 0, 0, 0 E-mail: in-press@tiskovyservis.eu (pro dotazy, informace) E-mail:

Více

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Západ slunce nad Čenkovicemi /Orlické hory/. Foto c Lubomír Imlauf 52. týden PROSINEC 2010 / LEDEN

Více

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUHOHRDLY S DH Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan řetislav ohdana Pravoslav Edita Radovan lice tirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více