13. F o t balový z pravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. F o t balový z pravodaj"

Transkript

1 13. F o t balový z pravodaj Ročník listopadu 2010 Číslo O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ- SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Hosté: Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace předsedy 3) Průběh mistrovských soutěží 4) Došlá pošta 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek, požadavek v bodě 3.2. bude řešen zařazením do rozpočtu roku Usnesení č.61/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 13.října 2010 K bodu č. 2 Informace předsedy 2.1. Kolaudace hřišť KR navrhne do příštího zasedání VV 10 RO, kteří provedou při svých nominacích kontrolu jednotlivých stadionů. Při nejasnostech bude řešeno následně Delegáti RO od jara 2011 budou k dispozici následující delegáti: Jiří Hofman, František Borovička, Vladimír Doubek, Karel Brett Školení zdravotníků školení proběhne v Seleticích v neděli 13.února 2011, podrobnosti budou včas zveřejněny 2.4. Spolupráce s OFS Kolín VV pověřuje předsedu k projednání dosavadní spolupráce s předsedou OFS Kolín proběhne schůzka vedení okresních výběrů ohledně dalšího směrování jejich činnosti 2.6. Předseda informoval o schůzce se zástupci Public football a Fincentrum ohledně produktu TREFA pojištění pro fotbalisty. Po obdržení materiálů s nimi budou všechny TJ seznámeny Byl předložen návrh na společnou schůzi všech komisí a VV OFS tato se bude konat v pátek od hodin v Penzionu Panorama Rozdělení příspěvku na mládežnické turnaje na základě doporučení KM, rozhodl VV udělit příspěvky následovně:

2 Termín Pořadatel Kategorie Počet družstev Částka Kč 5.6. TJ Křinec přípravka TJ Křinec žáci FK Loučeň přípravka S. Krchleby přípravka AFK Milovice přípravka ml AFK Milovice přípravka st AFK Milovice přípravka ml AFK Milovice přípravka st Usnesení č.62/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy v bodech , schvaluje příspěvek na mládežnické turnaje dle bodu 2.8. a ukládá KM vypracovat směrnici pro pořádání těchto turnajů na sezonu K bodu č. 3 Průběh mistrovských soutěží 3.1. STK - stále chybí zápisy od RO Manžela - závady v 9.kole nesehrané utkání, kde k zápasu nenastoupili domácí S.Přerov B - 10.kolo incident na hřišti (vypálená tráva) v utkání Přerov Městec Králové, škodu mají na svědomí fanoušci hostů - Sokol Lipník byl rovněž pokutován 1000,- za nedostavení se k zápasu - STK schválila delegaci 3 rozhodčích na utkání Městec Pátek - Dohrávky jsou v pořádku, až na případy, které se řeší v STK a DK, neoprávněné starty hráčů - Stále častěji se vyskytují případy nehlášení výsledků KM - stále chybí zápisy od RO Manžela - v současné době je stále hodně neodehraných utkání - OP dorostu probíhá bez větších problémů - KM přistoupila k vyloučení žáků TJ Pátek z OS jarní část se musí přelosovat - Do příštího ročníku se poradit, zda oddíly za nehlášení výsledků předávat do DK k potrestání (při opakovaném provinění) 3.2. DK - Řešeny problémy s neoprávněným startem hráčů a žáci TJ Pátek - Na příštím zasedání DK bude řešen RO Manžel - V minulém kole bylo řešeno 22 vyloučených, z toho 6 dorostenců!!! - Jednání DK se již delší dobu nezúčastňují členové Petrželka a Hůlka 3.3. KR - DŘ ČMFS zásadně neřeší potrestání hráčů, kteří hrají na cizí RP - KR předala k řešení případ RO Manžela - KR doporučuje STK, aby při změně termínu utkání ze SO na NE a obráceně, nařídila sehrát utkání již od hodin problémy s obsazováním těchto utkání RO Usnesení č.63/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.3) K bodu č. 4 Došlá pošta 4.1. Představení nových webových stránek Komise pro stadiony a hrací plochy Nabídka ubytování Hotel Javor K bodu č. 5 Organizační, různé Příští zasedání VV OFS se koná v pátek 10. prosince 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc

3 Sportovně technická komise Zápis č.14/10-11 z jednání konaného dne 18.listopadu 2010 od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 13 ze dne Schválen bez připomínek. Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. Zápis KM č vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č vzat na vědomí 2.3. Zápis KR č vzat na vědomí 2.4. Zápis VV č vzat na vědomí Bod č. 3 Schválení soutěží 3.1. OP kolo - bez závad 3.2. III.A kolo - bez závad 3.3. III.B kolo - bez závad 3.4. IV.A kolo - bez závad, až na utkání A3A 1304 Stratov Tatce, kde chybí zápis o utkání. Vzhledem k tomu, že utkání rozhodoval laik, ukládá STK Sokolu Stratov pokutu 100,- Kč za nedoručení zápisu IV.B kolo - bez závad, až na utkání A3B 1302 Všechlapy B Kamenné Zboží, ze kterého chybí zápis o utkání. Vzhledem k tomu, že utkání rozhodoval laik, ukládá STK Sokolu Všechlapy pokutu 100,- Kč za nedoručení zápisu IV.C kolo - bez závad Bod č. 4 Různé 4.1. Příští zasedání STK bude ve čtvrtek od hodin. Zapsal: Vlastislav Flaška Karel Mašinda v.r. předseda STK Komise mládeže Zápis č.15/10-11 z jednání konaného dne 18. listopadu 2010 od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Pilař, Borovička, Fridrich, Košvanec, Bobčík Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 14 ze dne Zápis schválen Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. KM bere na vědomí zápisy ze schůzí DK č.13, KR č.12, STK č.13, VV OFS č Přípis TJ Pátek žádost o zařazení družstva žáků do Okresního poháru, po vyřazení z OS. KM souhlasí a upozorňuje TJ Pátek, že budou zařazeni mimo soutěž. Okresní pohár bude na jaře přelosován. Bod č. 3 Schválení soutěží mládeže 3.1. OP dorost kolo bez závad - dohrávka 6.kola C1A 0601 bez závad Bod č. 4 Různé Příští zasedání KM bude ve čtvrtek od hodin. Zapsal: Oldřich Pilař

4 Komise rozhodčích Zápis č.13/10-11 z jednání konaného dne 18.listopadu 2010 od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Karlík, Hofman, Mansour, Noll, Nehasil Omluven: Voborník, Bod č. 1 Kontrola Zápisu č. 12 ze dne Schvaluje zápis Bod č. 2 Došlá pošta 2.1. Zápis STK č vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č vzat na vědomí 2.3. Zápis KM č vzat na vědomí 2.4. Zápis VV č.13 - bude projednán na příštím zasedání KR dne bod 2.1. Bod č. 3 Různé 3.1. Návrh trestu pro RO Manžela KR navrhuje trest 6 měsíců nepodmíněně Příští zasedání komise rozhodčích je ve čtvrtek od hodin. Zapsal: Jiří Hofman Disciplinární komise Josef Voborník v.r. předseda KR Zápis č.14/10-11 z jednání konaného dne 18.listopadu 2010 od hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Přítomni: Brett, Kapal, Ryšánek, Omluven: Petrželka, Hůlka, Malát Bod č. 1 Kontrola zápisu č. 13/10-11 ze dne Schválen bez připomínek. Bod č. 2 Zápisy z komisí VV, STK, KM, KR bez připomínek Bod č. 3 Rozhodnutí DK Všechna rozhodnutí s výší trestů a poplatků jsou na fotbalových internetových stránkách, na které se dostanete následovně: Po otevření internetu napište do horního adresního řádku potom postupně klikněte na ikony Vstup na fotbal.cz(vpravo dole) Domácí soutěže vlevo na Kraje a okresy Středočeský kraj Nymburk vpravo Disciplinární komise na odkaz Tresty dle kol. Rovněž lze, pro zjednodušení přístupu, přímo uložit do oblíbených následující adresu: Zároveň jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. Proti těmto rozhodnutím DK se mohou potrestaní(é) odvolat písemně do 7 dnů ode dne oznámení (rozhodný je den zveřejnění těchto rozhodnutí v úředních zprávách DK OFS Nymburk na tedy den následující po dni příslušného zasedání DK) těchto rozhodnutí DK k VV OFS Nymburk (čl.24, odst. 2) s doloženým poplatkem (čl. 25, odst. 5) dle Disciplinárního řádu ČMFS. Bod č. 4 Došlá pošta DK na tomto místě nadále nebude uvádět seznam doručených tiskopisů - prohlášení hráče, tyto jsou ukládány ve spisech DK. Bod č. 5 Různé Bod č. 6 Předvolání do jednání DK Příští zasedání DK je ve čtvrtek Jednání ukončeno v 17:00 hodin. Zapsal: Ryšánek Karel Brett, v.r. předseda DK OFS Nymburk

5 Příloha k zápisu DK - tresty 13.kolo 159/ Dne:.. Manžel Tadeáš -.. Jiný závažné porušení předpisů ČMFS - opakované neodeslání zápisů o utkáních Rozhodnutí DK: Zákaz výkonu funkce nepodmíněně 6 měsíců 3/ poplatek ve výši 100,- Kč a pokuta ve výši 300,- Kč za opětovné nedostavení se do DK jsou sptatny do 15ti dnů ode dne oznámení (do ) 153/10-11 A1A1302 Loučeň - Libice n. Cidlinou A Dne: Okresní přebor dospělí Balcar Jan - Loučeň ŽK kritika rozhodčího bez hanlivých výrazů Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a /10-11 A1A1305 Krchleby - Hrubý Jeseník A Dne: Okresní přebor dospělí Halík Miroslav - Krchleby ŽK držení soupeře v nepřerušené hře Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a /10-11 A1A1305 Krchleby - Hrubý Jeseník A Dne: Okresní přebor dospělí Košvanec Jakub - Krchleby ČK prudké vražení do soupeře v přerušené hře Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 2 týdny 1/7a /10-11 A1A1305 Hrubý Jeseník A - Krchleby Dne: Okresní přebor dospělí Stránský Radek - Hrubý Jeseník A ŽK podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a /10-11 A2A1302 Milčice - AFK Nymburk Dne: OS III.A Dvořák Martin - Milčice ČK udeření soupeře rukou do obličeje v přerušené hře Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 3 týdny 1/7b pokuta ve výši 150,- Kč za nedostavení se do DK bude sražena ze soutěžní zálohy 158/10-11 A2B1306 Jíkev - Křečkov A Dne: OS III.B Jouza Lukáš - Jíkev ŽK zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným hraním míče rukou Rozhodnutí DK: Zastavení závodní činnosti nepodmíněně 1 týden 1/6a Proti rozhodnutí DK se může potrestaný hráč odvolat do 7 dnů ode dne oznámení,nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému odvolacímu orgánu (čl.24,odst.2) s doloženým poplatkem (čl.25,odst.5) dle Disciplinárního řádu ČMFS. Karel BRETT předseda

6 Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: Okresní fotbalový svaz Nymburk POZVÁNKA na školení zdravovědy a první pomoci které se uskuteční v neděli 13. února 2011 od 9.00 hodin ve sportovním areálu TJ Sokol Seletice. Školení je určeno pro široké spektrum fotbalových činovníků trenéry, vedoucí družstev, rozhodčí pořadatele apod. Program: - anatomie a fyziologie ve sportu - úrazová prevence, první pomoc - regenerace, kompenzační cvičení Organizační pokyny: o písemné přihlášky mailem nebo poštou na výše uvedená spojení o bez účastnického poplatku o jízdné na vlastní náklady o zájemci o oběd (na vlastní náklady) uvedou toto v přihlášce na školení o omluvy a informace přijímá a podává sekretář OFS p. Krumpholc o zahájení školení v hod., předpokládané ukončení ve hodin V Nymburce 22. listopadu 2010 Jiří Rytina předseda Pozvánka na tréninky Brankářské fotbalové školy Jana Chrastila Brankářská fotbalová škola Jana Chrastila ve spolupráci s OFS Nymburk zve zástupce všech mládežnických kategorií k návštěvě specializovaných brankářských tréninků. Tréninky jsou pro děti zdarma! Veškeré informace a rozpisy tréninků najdete na stránkách

7 Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: vypisuje halový turnaj starších přípravek žáků v minikopané Pořadatel Okresní fotbalový svaz Nymburk Datum neděle 16. ledna 2011 Místo centrální hala Sportovního centra Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk Ředitel turnaje Účastníci turnaje Časový pořad Startovné Pravidla Hrací povrch Hrací doba Startující Soupiska Systém turnaje Hodnocení výsledků Rozhodčí Dresy Ceny Občerstvení Technické ustanovení Milan Fridrich, tel , mail 6 družstev dopoledne 6 družstev odpoledne bude zaslán em, 14 dní před turnajem před zahájením turnaje vybere pořadatel od každého zúčastněného družstva 500,- Kč hraje se dle pravidel pro minifotbal (4 + 1) a těchto propozic palubovka dle počtu přihlášených účastníků přihlášená družstva složená z žáků a žákyň narozených a mladších, startuje se na registrační průkazy ČMFS každé družstvo předloží před zahájením turnaje vyplněnou soupisku, kterou Vám zašleme s rozlosováním každý s každým jednokolově Okresní fotbalový svaz Nymburk vítězství v utkání 3 body, remíza 1 bod Vítězem bude družstvo s nejvíce body, při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, celkový rozdíl branek, více vstřelených branek. Dále pak po 3 pokutových kopech dle pravidel pro pohárová utkání. deleguje KR OFS Nymburk každé družstvo si vezme 2 sady odlišných barev (příp. rozlišováky ) v případě shody barev se převlíká družstvo uvedené na 2 místě přísný zákaz používání obuvi s černou podrážkou Družstva na prvních třech místech obdrží poháry a medaile ( pro 12 hráčů ) a každé družstvo pak obdrží diplom po dobu turnaje bude otevřený bufet 1) Brankář nesmí vykopnout nebo vyhodit míč přes půlku hřiště v případě porušení, následuje nepřímý volný kop z poloviny hřiště 2) V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, následuje penalta. 3) V případě dotyku stropu následuje nepřímý volný kop. 4) Úmyslná malá domů = penalta 5) Žlutá karta = důrazné napomenutí, druhá žlutá karta nebo červená karta = vyloučení na 3 minuty Přihlášky nejpozději do řediteli turnaje mailem na adresu nebo telefonicky na číslo Jiří Rytina v.r. předseda OFS Fridrich Milan v.r. ředitel turnaje

8 Schválené závěrečné tabulky podzimní části přineseme v příštím čísle po odehrání odložených zápasů NÁBOR N OVÝCH ROZHODČÍCH K O PANÉ KR OFS NYMBURK Nerudova 512/10 Nymburk , fax: ZPRAVODAJ v y d á v á O F S N y m b u r k p r o v n i třní potřebu sva z u Adresa redakce: Okresní fotbalový svaz Nerudova 512/ Nymburk Tel.: , fax: Redakce nezodpovídá za rozhodnutí komisí a orgánů OFS a vyhrazuje si právo na případné krácení příspěvku či jejich úpravu pro potřebu a rozsah Zpravodaje

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 ze zasedání KR MS

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBSAH I. Úvodní ustanovení.................................................. 207 II. Bonusová hodnota hráčů, bonusové skupiny............................. 207

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v T u r n a j v l e d n í m h o k e j i v e s n i c k ý c h m u ž s t e v X. ROČNÍK Zimní stadion Žďár nad Sázavou 2 0 0 9-2 0 1 0 O r g a n i z a c e : VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic S y s t é m

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více