9/2013. Z obsahu: Citát měsíce DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2013. Z obsahu: Citát měsíce DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO."

Transkript

1 9/2013 DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH Kulturní zařízení města Počátky vás srdečně zve v rámci projektu DNY ČESKO- -RAKOUSKÉ KULTURY na Palackého náměstí, v sobotu na sv. Václava V tyto poslední teplé dny, snad s nádechem babího léta, se sjedou drobní prodejci, vystavovatelé a baviči, kteří jej věnují vám Počáteckým. Ale nebuďme si pro sebe! Těšíme se, že tyto oslavy přicházejícího podzimu navštíví i široké okolí a přátelé z rakouské strany. Těšit se můžete na křest počáteckého kalendáře, který připravovala Jitka a Jan Zlukyovi, a který tradičně vydalo KZM Počátky. Kalendář pro rok 2014 se jmenuje POČÁTKY VČERA A DNES a naleznete v něm spoustu dobových fotografií, které byly z podobného úhlu nafocené v letošním roce. Stojí za to, jak se město Počátky proměnilo! Poprvé si jej budete moci zakoupit právě na této akci. Ochutnáme rybí dobroty, opékané maso a bramboráky našich místních hasičů. Zhlédneme ruční výrobky a jinou lidovou tvořivost, jako je pletení z papíru, organzové květiny, pletení ze slámy, předení a plstění vlny. Vyzkoušet si budete moci techniku Encuastic a třeba i broušení skla na starém sklářském stroji. Určitě ochutnáte i výrobky od perníkáře a trdelníky, od včelařů jejich medovinu, kterou si budeme moci i zakoupit. Z programu prozradím: Počáteckou dechovku, zpěváka Jaroslava Hutku, rakouský soubor Musikverein Vitis, mladý počátecký talent Pavlínu Krátkou, Klauna Fílu, venkovskou dudáckou muziku Bedrník a kapelu Garden Party Band. Těmto projektovým Dnům česko rakouské kultury předchází podobná akce ve dnech září 2013 na rakouské straně ve městě VITIS, kam jste také srdečně zváni. Zhlédnete kulturu a tradice Dolního Rakouska. Určitě zajímavé bude soutěžení dechových kapel v pochodech nazvané Hudba v pohybu. V rámci koncertování bude proti 20-ti rakouským kapelám postavena naše česká Počátecká dechovka. Zhlédnete nejen rakouskou kulturu, ale i jejich prostředí, památky a zajímavosti. Jelikož na rakouské straně je program vícedenní, máte možnost si vybrat, co je pro Vás zajímavé. O obou akcích budou více informovat webové stránky města Počátky a facebook KZM Počátky. Kdo sleduje plakátovací plochy, nalezne i zde zajímavé informace. Za všechny organizátory se na Vás těší Ludmila Marková CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Toto je název rubriky v Počáteckém zpravodaji, vybízející probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ odpovídá starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl. Proč nemají obyvatelé DPS v Tyršové ulici ve svých bytech vodoměry? Předešlo by se tak spekulacím, zda účtované doplatky jsou oprávněné. Pronajímá město Počátky ještě nějaké jiné objekty, kde by nebyla spotřeba vody měřena vodoměry jednotlivcům, ale skupině lidí? (pokračování na str. 2) Citát měsíce Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého. Jan Amos Komenský Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Policie My obyčejní a neobyčejní lidé Naše žákovská knížka Začínáme Školní jídelna Školní družina Prázdninové úpravy Školní potřeby prvňáčka 59. ročník turnaje O Křišťálový pohár Zemřeli jsme pro Anglii Z veršů Karla Křepinského S humorem a optimismem Knihovna Počátky Povinná četba Naše počátecká kuchařka MC Lvíček program Kino Počátky Festival dechovek objektivem Výstava Ondřej Sedlák Cesty za poznáním Haiti Šachový oddíl zve DivadloSluha dvou pánů

2 Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v ulici Tyršova je dle nájemní smlouvy stanovený model aritmetického průměru, tzn. je nainstalován 1 centrální vodoměr a dle počtu osob v bytě se rozpočítává spotřeba vody. Všichni nájemníci s tímto způsobem měření spotřeby vody souhlasili a nájemní smlouvy svobodně podepsali. V případě, že by se instalovaly vodoměry do jednotlivých bytů, jednalo by se pouze o orientační stav spotřeby vody. Podstatné je, kolik se naměří na centrálním vodoměru a tento stav se musí opět rozpočítat s ohledem na jednotlivé vodoměry nainstalované v bytech. Spotřebu vody lze počítat i podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 120/2011, která stanovuje směrná čísla pro občany bez zapojeného vodoměru. V současné době je předepsaná spotřeba vody na občana užívajícího studenou i teplou vodu v domě (bytě) 35 m 3 /rok. Tento způsob účtování podle předepsané spotřeby je pro občany velmi nevýhodný, neboť množství spotřebované vody je nadhodnoceno. Stejným způsobem se spotřeba vody měří a rozpočítává i v domě č.p. 422 v Žirovnické ulici, kde sídlí zdravotní střediska obvodních lékařů a zubařů včetně zubní laboratoře. SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí i žáci a studenti se sejdou na svých pracovištích a ve svých třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají si opět na běžný pracovní režim. Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách vede k situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním zemědělství. Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit rodiče se školami, s městy, obcemi i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a směřování dětí už v raném věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit se každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu. Výuku přírodovědných a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací vybavení laboratoří nebo odborných učeben vybraných škol, ale i s organizací a přípravou badatelských kroužků a odborných před- nášek, experimentů a pozorování. Tyto moderní učebny budou moci využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají především posloužit k rozšíření nabídky badatelských volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných středních škol vzdělávací programy partnerských středních škol budou v rámci projektu doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpoří popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami, společným setkáním žáků a představením projektů, na kterých studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků. Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek výběrových řízení a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zaměstnavateli. Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme si uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti začíná už dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke změně myšlení a jednání v tomto směru. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 42 ZE DNE 24. ČERVENCE 2013 RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne pronájem bytu č. 5 v 1. patře zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 66,78 m 2, celková výměra 71,44 m 2, paní Markétě Svobodové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.100,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 2 v čp. 14 na Palackého náměstí v Počátkách, o velikosti 1+1, s výměrou bytu 79,36 m 2, celková plocha 85,56 m 2, vytápění akumulačními kamny, 2

3 paní Veronice Moravové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.200,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a zálohy na služby ve výši 140,- Kč/měsíc/osoba a poplatek za vybavení bytu 115,- Kč měsíčně, na dobu určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 9 v č.p. 49, ul. Horní v Počátkách, o velikosti 1+1, výměře 29,6 m 2, s celkovou plochou 33,05 m 2 (sociální zařízení na chodbě mimo byt, topení na pevná paliva), panu Oldřichu Strnadovi, trvale hlášeného v Počátkách, za stanovenou cenu nájmu 1.000,- Kč/ měsíc, zálohy na služby 180,- Kč/osoba/měsíc, na dobu určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem části p.p.č. 606/13 o výměře cca 51 m 2 v k.ú. Léskovec, bez úzké špičaté části zasahující přes cestu p.p.č. 609, která by tím ztratila průjezdnost, předem určenému zájemci paní Marii Hlavové, trvale bytem v Počátkách, za cenu 2,- Kč/m 2 s uzavřením smlouvy; pozemková parcela je převážně užívána jako zahrádka před domem č.p. 21 na st.p. č. 4/1 v Léskovci, který je ve vlastnictví žadatelky pronájem části p.p.č. 4120/44 o výměře cca 12 m 2 a části p.p.č. 4120/51 o výměře cca 220 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci - p. Pavle Rychtové, trvale bytem v Počátkách, za cenu pronájmu 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; jedná se o část pozemku u domu č.p. 595 v ul. Švermova, kterou žadatelka na své náklady udržuje; dům č.p. 595 je ve vlastnictví nezletilého syna žadatelky; na části uvedených parcel se nachází vodovodní a kanalizační řád a případné oplocení musí být proto snadno rozebíratelné a pouze z lehkého materiálu pronájem části p.p.č. 4524/15 o rozměrech 12,5 x 4,75 m v k.ú. Počátky - stávající parkoviště před budovou č.p. 632 na Štítného nám. v Počátkách (dříve BRAVOLL spol. s r.o.), předem určenému zájemci fi. RICC s.r.o., za cenu pronájmu 10,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; zájemce si zajistí povolení k označení vyhrazené části parkoviště dopravní značkou a následnou údržbu, čistotu a pořádek zabezpečí vlastním nákladem, porušení kázně vyhrazeného parkoviště bude samostatně řešit s Policií ČR nejvýhodnější cenovou nabídku na výměnu původních dřevěných oken za plastová ve 3. patře Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, ul. Tyršova č.p. 256, podanou fi. MV Plast s.r.o. Praha, provozovna Strachovská 331, Pelhřimov, za cenu díla ve výši ,- Kč vč. DPH; na zadané práce (výroba nových oken, demontáž a likvidace starých oken, montáž nových oken, zednické zapravení) byly osloveny celkem 3 firmy, které v řádné lhůtě předložily nabídky splňující kritéria stanovená zadavatelem; při minimálním rozdílu nabídkových cen bylo přihlédnuto k předchozí dobré zkušenosti s dodávkou prací a nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější prominutí úroků z prodlení v celkové výši ,96 Kč za nedodržení lhůt splatnosti nájemného z bytu č. 9 v č.p. 49 ul. Horní, Počátky, bývalému nájemci panu Josefu Smrčkovi, který již dluh na nájemném beze zbytku uhradil provedení úpravy části pozemku p.č. 4524/17 na Mariánském náměstí v k.ú. Počátky, zpevněním vjezdu k domu č.p. 626 o rozměru cca 6 x 2 m; vlastník domu požaduje odstranit naplavenou hlínu a město jako vlastník pozemku dodá štěrk a prosívku zajistit zpracování zpráv o revizích elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a hromosvodů u objektů města Počátky, u nichž v roce 2013 vyprší stanovené lhůty: Sport-bar, Stodolní ul č.p. 684, Hasičská zbrojnice, Žižkova ul. č.p. 583 a budova č.p. 87 v ul. Horní poskytnutí znaku města Počátky v digitální podobě (tisková kvalita cca 600 dpi) a jeho použití na panelu, jako součást výstavy Nikdy nezapadá Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze Šternberka, otevřené v Regionálním muzeu v Kolíně od do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červenec 2013 (do 23.7.) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červenec 2013 (do 23.7.) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 v porovnání se stejným obdobím let 2011 a 2012, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky oslovení Občanského sdružení Babybox pro odložené děti o možnosti darovat příspěvek na podporu budování nových babyboxů na území ČR a jejich nezbytný servis uzavření provozu Mateřské školy Počátky o hlavních prázdninách v době od do ; v rámci zajištění bezpečnosti dětí při zvýšeném množství stavebních úprav a úklidových prací, bude provoz uzavřen o týden déle, než bylo původně plánováno přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v červenci 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky, konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů z 12. zasedání kontrolního výboru a kontroly usnesení 16. Zasedání zastupitelstva města oznámení Nemocnice Počátky, s.r.o., Havlíčkova č. 206, Počátky, o potřebných opravách částí pronajatých prostor kuchyně v budově Mateřské školy Počátky: místnost č umývárna nádobí (popraskaná a odlámaná dlažba podlahy), místnost č varna kuchyně (popraskaná a odlámaná dlažba podlahy včetně izolace, poškozené podlahové kanálky kolem kotlů a kanály v podlaze, nevyhovující vzduchotechnika odsávání par, špatný stav osvětlení zářivkových těles); na některé postupy při rekonstrukci bude nutné zpracování projektů, potřebné náklady na opravy bude možno zapracovat do rozpočtu roku

4 RADA NESCHVALUJE nákup a instalaci LAPÁKU TUKU AS FAKU 4FOZ podle zpracované jednoduché projektové dokumentace (ruční za ,- Kč vč. DPH nebo automatický za ,- Kč vč. DPH) pro vedení odpadních vod ze stravovacího provozu Základní školy Otokara Březiny Počátky a doporučuje řešit vedení odpadu ze školní jídelny výškovou úpravou spádu kanalizace podle aktuálního návrhu VTS s.r.o. Počátky vyplacení smluvní odměny jednateli Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky z rozpočtu města, které je zřizovatelem společnosti, za činnost v roce 2012, při splnění ekonomických kritérií souvisejících s hospodářským výsledkem v daném roce; valnou hromadou společnosti nebylo schváleno vyplacení odměny z rozpočtu VTS s.r.o. Počátky a usnesením rady č. 41/2013 nebylo její vyplacení schváleno ani z rozpočtu města výjimku v nájemní smlouvě č.j. 452/2006 ze dne , uzavřenou mezi městem Počátky jakožto pronajímatelem a p. Vilémem Hoppe, trv. bytem Počátky jakožto nájemce, na pronájem pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Počátky a doplněnou usnesením rady č. 15 ze dne se souhlasem s vybudováním přístřešku na osobní automobil na části pronajatého pozemku o rozměru 3x7 m s tím, že stavba nebude pevně spojena se zemí; provedenou kontrolou bylo zjištěno, že pro stavbu garáže jsou vybetonovány základové pasy, usnesení rady tím bylo porušeno a nájemce byl vyzván k odstranění stavby do ; platí tak výzva stavebního odboru MěÚ Počátky na zjednání nápravy, vzhledem k časové prodlevě po dobu podání žádosti o výjimku a její posouzení v orgánu města, stanoví termín k odstranění stavby do CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE HLÍDEJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO Policisté od začátku letošního roku do konce června evidují na Vysočině 78 případů odcizených jízdních kol v celkové hodnotě přibližně korun. Oproti loňskému Územní odbor počet případů objasněno způsobená škoda Jihlava ,- Kč Třebíč ,- Kč Žďár nad Sázavou ,- Kč Havlíčkův Brod ,- Kč Pelhřimov ,- Kč roku je to o 26 odcizených jízdních kol více. Policistům se podařilo objasnit téměř 13 procent těchto případů, což je o sedm procent méně než v prvním pololetí loňského roku. Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst této trestné činnosti zaznamenávají policisté v letních měsících. Letní prázdninové dny lákají k celodenním výletům na kole. V okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola bez dohledu u koupališť, památek, restaurací a obchodních center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů. Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchodním artiklem, který zloděj velice rychle zpeněží za zlomek jeho skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro vlastní potřebu. I z toho důvodu se krádeže jízdních kol poměrně obtížně objasňují. V některých případech je cílem pachatele použít odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když ho již nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží. Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditelných místech a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu své nepřítomnosti volně odložené např. opřené o nějaký objekt, bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista kolo nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít stále na očích. Jedná se zejména o případy, kdy se při vyjížďce zastaví na občerstvení. Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu, a jak je kolo připoutané. Při odkládání kola je ho zapotřebí vždy upoutat zámkem k pevné části v okolí tak, aby bylo připevněno přes rám. Na místech, kde jsou ukotvené pevné stojany na kola, je vhodné využít tohoto stojanu a jízdní kolo k němu připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým zámkem. Velice často jsou terčem zlodějů prostory v domech, kde mají majitelé svá kola uložená. V panelových domech jde zejména o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny nebo chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží a kůlen. Z těchto míst pachatelé kola kradou nejčastěji v noci. V panelových domech je důležité dbát na důsledné zamykání vchodových dveří a společných odkládacích prostor. Kolo je nutné vždy zajistit, i když je uložené k tomuto účelu určené místnosti, na chodbě nebo ve sklepě. nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence MUŽ NEOPRÁVNĚNĚ LOVIL RYBY V sobotu 17. srpna v jednu hodinu v noci přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o muži, který chytá ryby u rybníku Cihelna v Humpolci. Policisté ihned vyjeli na místo, kde zastihli muže, který na udici neoprávněně ulovil dva kapry a tyto usmrtil. Policisté ho chytili při činu. Majiteli rybníka tím způsobil škodu pět set korun. Policisté zjistili, že muž byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, a proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Muži nyní hrozí až tři roky vězení. por. Bc. Monika Pátková, komisař 4

5 AGRESIVNÍHO MUŽ POLICISTÉ VYKÁZALI Policisté z Kamenice nad Lipou 19. srpna vykázali z bytu pětadvacetiletého muže. Ten je podezřelý z toho, že se již od května roku 2011 do současné doby dopouští násilného jednání na své manželce, a to zejména v místě bydliště v obci na Pelhřimovsku. V uvedeném období ji měl opakovaně fyzicky napadat, urážet ji a ponižovat. Manželce také finančně nepřispíval na domácnost a určoval jí, kam smí a kam nesmí chodit. Jeho jednání vyvrcholilo v pátek 16. srpna, kdy v místě bydliště rozbil okna a manželce spálil oblečení. Žena se proto rozhodla vše oznámit policistům. Ti muže na deset dní vykázali ze společného obydlí a další okolnosti případu dále šetří. por. Bc. Monika Pátková, komisař VLOUPAL SE DO DVOU CHALUP Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v době od 10. do 13. srpna vloupal do rekreační chalupy v obci Lidmaň. Zloděj zde rozbil okno a vniknul do vnitřních prostor objektu. Odtud poté odcizil plazmový televizor, dalekohled, akumulátorovou vrtačku s příslušenstvím a vzduchovou pušku. Poté vniknul do přilehlé hospodářské budovy, odkud odcizil motorovou pilu značky Husqvarna, trekingové jízdní kolo, křovinořez Stihl a sekeru Fiskars. Neznámý pachatel dále stejným způsobem vniknul v době od 12. do 13. srpna do další rekreační chalupy v obci Lidmaň a odtud vzal elektronickou čtečku značky Kindle, notebook Apple a IPod značky Apple. Celkem pachatel způsobil škodu za více jak korun. Policisté věc šetří pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody. nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor MUŽI VYPADLY Z OBLEČENÍ SÁČKY S MARIHUANOU Ve čtvrtek 15. srpna odpoledne prováděli policisté v Humpolci šetření v lokalitě ulice Hálkova. Kolem jedné hodiny si všimli podezřelého muže, který se pohyboval u rybníku zvaného Cihelna. Policisté muže zkontrolovali. Muž jim předložil občanský průkaz, u kterého policisté zjistili, že je vedený jako zneplatněný. Dále muži při prokazování totožnosti vypadly z oblečení na zem sáčky s marihuanou. Policisté muže převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení. Občanský průkaz a tři sáčky s marihuanou zajistili. U dokladu policisté zjistili, že se jedná o občanský průkaz, který muž nahlásil jako ztracený. Dvacetiletý muž z Prahy se tak prokazoval neplatným dokladem a dopustil se tím přestupku. Ze spáchání dalšího přestupku je podezřelý v souvislosti s marihuanou, kterou u sebe měl, a to přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Případ policisté dále šetří. por. Bc. Jana Kroutilová, komisař ZLODĚJ ODCIZIL PLASTIKU Z BRONZU Pelhřimovští policisté přijali dne 5. srpna v 14:40 hodin oznámení o krádeži, ke které došlo v Děkanské zahradě v Pelhřimově. Neznámý pachatel zde v době od 20:00 hodin dne 2. srpna do 09:00 hodin dne 5. srpna odcizil pamětní bronzovou plastiku ve tvaru kříže. V horní části kříže se nacházela plastika hlavy. Na uměleckém díle je nápis Na paměť pelhřimovského děkana, preláta Msgre F. B. Vaňka, , českého kněze, spisovatele a zakladatele chrámového družstva v Pelhřimově věnuje k 50. výročí mučednické smrti město Pelhřimov. Odcizením plastiky způsobil zloděj škodu ve výši nejméně korun. Policisté po pachateli pátrají. V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody. nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor MUŽ SE POHYBOVAL NAHÝ VE DVOŘE BYTOVÉHO DOMU 1. srpna krátce před devatenáctou hodinou přijali pelhřimovští policisté oznámení o muži, který se nahý pohybuje ve dvoře bytového domu v Pražské ulici. Policisté na místě zjistili, že jedenapadesátiletý muž je v silně podnapilém stavu a zcela nahý se potácí po dvoře a padá na zem. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol, POLICISTÉ MUŽE OBVINILI Z PODVODU při které nadýchal 3,92 promile. Policisté muže na místě zajistili a poté, co si oblékl kalhoty, které měl u sebe, ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Muž je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. por. Bc. Monika Pátková, komisař Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Pelhřimovska, který byl obviněn ze spáchání trestných činů podvodu a úvěrového podvodu. Muž měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých finančních společností smlouvy o poskytnutí finančních úvěrů. Při žádostech o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje, které se neshodovaly se skutečností. Uváděl zejména vyšší příjmy a zatajoval skutečnou výši svých měsíčních výdajů a splátek. O úvěry žádal i tehdy, kdy věděl, že je nebude moci řádně splácet, neboť byl již v tíživé finanční situaci. Celkem tak různým finančním společnostem způsobil škodu za více jak korun. Muži teď hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. 5 nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor

6 ZAJISTĚTE SI STOJANY NA KOLA KRADOU SE Během první poloviny letních prázdnin se v Počátkách před samoobsluhou FLOP na rohu v Horní ulici ztratil masivní železný stojan na jízdní kola. Stojan chybí nejen cyklistům, ale i pejskařům, kteří si k němu při nákupu v prodejně přivazovali své čtyřnohé kamarády. Ukrást tento stojan nebylo jednoduché, protože byl těžký, objemný a neforemný. Zloděj si však poradil! Z tohoto důvodu doporučuji zařízením, kde stojan na kola ještě mají, aby si jej zajistili proti zcizení. Doporučuji instalovat stojany na kola z takových materiálů, které se nekradou. Od krádeže stojanů kol není daleko ke krádežím poklopů od kanálu. Počátečtí, proto choďte pozorně, abyste do takového kanálu nespadli. Lí. Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY Z PAŘÍŽE MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ 6 Říká se, že Paříž je úhledné a příjemné město. První soukromou návštěvu provázela otázka, do jaké míry je toto úvodní tvrzení pravdivé. Už během cesty jsem s povděkem přijal fakt, že náš průvodce má ve své výbavě stejného knižního průvodce jako já. Předpokládal jsem, že každý máme z něho něco nastudováno, a když se to spojí, bude to přínosné. Stalo se. Následující pracovní cesta umocnila předešlé. Budova velvyslanectví ČR je hned vedle Eiffelovky. Kdyby se zřítila, trefí naši vlajku na střeše budovy. O ulici dále je známá zastávka Dernier Metro (Poslední metro) známá z filmu a též restaurací stejného názvu. O pár kroků dále byl náš hotel. Obecným odborným otázkám jsme se věnovali v Pařížském senátu. Senátoři jsou voleni pouze z řad starostů měst. Jednal jsem několik měsíců předtím jako starosta poslanec s jejich delegací v Praze. Naší péči opláceli převelice. Byli jsme účastni jednání senátu, a pak jsem si zkusil sezení přímo v křesle jednoho z nich. Osobní přátelství našeho velvyslance se senátorem- starostou Versailles předurčilo návštěvu mimo hlavní město. Po přijetí na radnici jsme navštívili zámek. Pro nás několik osob ho otevřeli v době podzimní polední přestávky. Prohlídka s privátním průvodcem a dokonalým překladem v prázdných prostorách bez tlačenice turistů zanechala velký dojem. Těším se na opětovné připomenutí vnučkou studující na francouzském gymnáziu, až mi přečte o Versailles panem starostou (senátorem) darovanou obsáhlou knihu. Úzce odborné otázky našeho výboru jsme projednávali v Kontrolním soudu (obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu) a v Berci části Paříže, na ministerstvu financí, kde proběhla další etapa našeho mimořádného zájmu- o daních. Program byl tak rozsáhlý, že jsme se dle specializace rozdělili na skupiny, abychom jej v daném čase zvládli. Z výstavby hlavního města a jeho architektury mne zaujala návštěva nejmodernější části Paříže, zvané La Défense, s jakousi archou na vrcholu čtvrti postavené celé na jedné betonové desce. K horní vyhlídkové části oné archy vyjedete výtahem v průhledném tubusu. Pohled odtud potvrdí architektonickou přímku tvořenou dále Vítězným obloukem a Louvrem. I Karel IV. před stavbou Kamenného mostu, zvaného nyní po něm, volil určité jeho uspořádání s východem slunce v daný den a hodinu. Této skutečnosti využívají zejména japonští turisté při ranním rozbřesku k získání originálních fotografií. Ostatní turisté fotografují naopak západní pohled na samotný Pražský hrad. Část výpravy tvořili předseda a jeden člen kulturního výboru se samostatným odborným programem. Nám se podařilo se s nimi spojit až v závěru, návštěvou centra zvaného podle jednoho z prezidentů Pompidou. Budovu zajímavou svým zevnějškem plnou trubic a nosníků jsem znal ze soukromé návštěvy. Tentokrát čekalo překvapení uvnitř. V nejvyšším patře je galerie moderního umění. Nejsem velmi nadšeným obdivovatelem těchto děl, naopak k základnímu pochopení potřebuji často vysvětlivky. Zde nás čekala průvodkyně, velice vznešená dáma - snad sedmdesátnice. A obrovské překvapení oslovila nás nádhernou češtinou. Emigrantka. Nestačili jsme přirozeně projít vše, ale její výběr a s jejím výkladem mne osobně obohatil a v náhledu na moderní umění poněkud modifikoval můj původní názor. Příště: Mimořádně příběhy o setkávání J. Třebický

7 OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM PŮLROKEM V MC LVÍČKU Od září opět začíná MC Lvíček s programem pro děti. A co jsme dělali od začátku roku? S dětmi jsme mimo jiné tvořili s razítky, vytvořili zajímavé dekorace na Velikonoce nebo módní kabelky pro holčičky. V únoru jsme i oslavili druhé narozeniny mateřského centra. Měli jsme i několik zajímavých přednášek, třeba Nové módní trendy a materiály v dětské módě, maminky dětí, které nastoupí v novém školním roce do školky, uvítaly přednášky o školce (o tom, jak děti připravit na školku, jaký je ve školce režim a o spoustě dalších užitečných informací). Zorganizovali jsme i burzu, především dětského a kojeneckého oblečení. Letos jsme měli i několik novinek - vařili jsme s dětmi v Bistrotu de Papa, uspořádali jsme společný výlet do Hopsária v Českých Budějovicích, kde jsme mohli s dětmi dovádět. Míváme barevné dny, kdy jsou děti (někdy i maminky) oblečené do jedné barvy (například červené), zpíváme si o červených věcech, tvoříme červené věci V letošním roce jsme dostali i příspěvek od města Počátky. Z tohoto příspěvku jsme pořídili především paravány na oddělení našeho hracího koutku v klubovně od zbytku místnosti, který je využíván například pro různé přednášky pořádané KZM Počátky. Městu Počátky děkujeme za tento příspěvek, který nám usnadní fungování našeho mateřského centra. Děkujeme maminkám za přízeň a doufáme, že si od září k nám najdou cestu i nové maminky s dětmi. Najdete nás každé úterý od 9 do 11 v Klubovně č. 1, v budově KZM Počátky, na webových stránkách také Facebooku MC Lvíček, program najdete každý měsíc v Počáteckém zpravodaji a také ve vývěsce v podchodu u kina. Lucie Bulíčková Nová rubrika, ve které naleznete výsledky, úspěchy, zdary i nezdary žáků a pedagogů Základní školy Otokara Březiny Počátky. Děti, mládeži, máte zájem o žurnalistický kroužek? Chcete se podílet na vzniku Počáteckého zpravodaje.koho baví psát a fotit, přihlaste se v Infocentru Počátky.. ZAČÍNÁME!!! 7 Dveře základní školy nového školního roku 2013 / 2014 se žákům otevřou v pondělí Prvňáčci Slavnostní uvítání prvňáčků do školních lavic bude v 8:30 hodin v místním sále KINA. Zde si třídní učitelky nových prvňáčků přeberou své děti a následně se všichni odeberou do Základní školy Otokara Březiny v Počátkách do budovy I. stupně, kde jsou pro ně nachystané učebny 1. A = učebna číslo 22. a 1. B = učebna číslo 14. Zde proběhne individuální fotografování, seznámení rodičů s požadavky vyučujících, prohlídka školy a nastínění rozvrhů. Rodiče mohou přihlásit své děti do školní družiny a ke stravování. Ostatní Žáci ostatních ročníků zahájí školní rok v základní škole v 7:55 hodin prvním školním zvoněním. Aktualizace konkrétních údajů na webových stránkách proběhne v první polovině měsíce září (školní rozvrh...) Ředitel Mgr. Jaroslav Blažíček

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Slovo hejtmana Kraje Vysočina

Slovo hejtmana Kraje Vysočina KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY pravodaj Palackého náměstí 7 Počátky CZ-39464 tel.: 561 034 920 mobil: 602 223 732 kultura@pocatky.cz www.pocatky.cz 2/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč CITÁT MĚSÍCE:

Více

pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

pravodaj 4/2015 REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BYLO TÉMATEM VeŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY pravodaj Palackého náměstí 7 Počátky CZ-39464 tel.: 561 034 920 mobil: 602 223 732 kultura@pocatky.cz www.pocatky.cz citát měsíce: Mnozí, kdo promilovali třeba celý život,

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH!

pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH! KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY Palackého náměstí 7 Počátky CZ-39464 tel.: 561 034 920 mobil: 602 223 732 kultura@pocatky.cz www.pocatky.cz pravodaj 7/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč citát měsíce:

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ 4/2012 SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ Co znamená 100 let? Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Z pozice naší matičky Země skoro nic. Však z pozice lidského bytí je představa 100 let neuchopitelná a nepředstavitelná!

Více

11/2012. Z obsahu: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KRAJ VYSOČINA KRAJ VYSOČINA: Počet obyvatel - 511 602 (k 31. 3. 2012)

11/2012. Z obsahu: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KRAJ VYSOČINA KRAJ VYSOČINA: Počet obyvatel - 511 602 (k 31. 3. 2012) 11/2012 Ve dnech 12. a 13. října se po celém území ČR otevřely volební místnosti a probíhaly volby do zastupitelstev krajů a někde i do senátu. Celorepublikové výsledky mnohé překvapily. Průměrná účast

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Zahájili stavbu pomníku

Zahájili stavbu pomníku Diskuze s občany se poprvé bude konat také v místních částech Velkého Meziříčí. Tentokrát to bude Hrbov, Svařenov - 5. září od 16 hodin v tamním kulturním domě. 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Náměstí

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den 30.10.2011 byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly

Více

9/2011. Z obsahu: VÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2011 10. ročník NA ZRANĚNÉ DRAVCE RADĚJI NESAHEJTE

9/2011. Z obsahu: VÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2011 10. ročník NA ZRANĚNÉ DRAVCE RADĚJI NESAHEJTE 9/2011 VÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2011 10. ročník Již po desáté se na Palackého náměstí budou konat v sobotu 24. 9. 2011 tradiční Václavské slavnosti. Drobní prodejci, vystavovatelé a baviči se budou snažit nám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/264/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL

LISTY LISTY. Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků Redakční rada ŽL Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 LISTY ŽL č.6/2012 02.04. Uzávěrka č.07 Středa 04.04.do 10:00 hod. vyjdou v pondělí 16.04. TITULNÍ STRANA Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků 8.-9.2012 Redakční

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více