9/2013. Z obsahu: Citát měsíce DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2013. Z obsahu: Citát měsíce DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO."

Transkript

1 9/2013 DNY ČESKO RAKOUSKÉ KULTURY V POČÁTKÁCH Kulturní zařízení města Počátky vás srdečně zve v rámci projektu DNY ČESKO- -RAKOUSKÉ KULTURY na Palackého náměstí, v sobotu na sv. Václava V tyto poslední teplé dny, snad s nádechem babího léta, se sjedou drobní prodejci, vystavovatelé a baviči, kteří jej věnují vám Počáteckým. Ale nebuďme si pro sebe! Těšíme se, že tyto oslavy přicházejícího podzimu navštíví i široké okolí a přátelé z rakouské strany. Těšit se můžete na křest počáteckého kalendáře, který připravovala Jitka a Jan Zlukyovi, a který tradičně vydalo KZM Počátky. Kalendář pro rok 2014 se jmenuje POČÁTKY VČERA A DNES a naleznete v něm spoustu dobových fotografií, které byly z podobného úhlu nafocené v letošním roce. Stojí za to, jak se město Počátky proměnilo! Poprvé si jej budete moci zakoupit právě na této akci. Ochutnáme rybí dobroty, opékané maso a bramboráky našich místních hasičů. Zhlédneme ruční výrobky a jinou lidovou tvořivost, jako je pletení z papíru, organzové květiny, pletení ze slámy, předení a plstění vlny. Vyzkoušet si budete moci techniku Encuastic a třeba i broušení skla na starém sklářském stroji. Určitě ochutnáte i výrobky od perníkáře a trdelníky, od včelařů jejich medovinu, kterou si budeme moci i zakoupit. Z programu prozradím: Počáteckou dechovku, zpěváka Jaroslava Hutku, rakouský soubor Musikverein Vitis, mladý počátecký talent Pavlínu Krátkou, Klauna Fílu, venkovskou dudáckou muziku Bedrník a kapelu Garden Party Band. Těmto projektovým Dnům česko rakouské kultury předchází podobná akce ve dnech září 2013 na rakouské straně ve městě VITIS, kam jste také srdečně zváni. Zhlédnete kulturu a tradice Dolního Rakouska. Určitě zajímavé bude soutěžení dechových kapel v pochodech nazvané Hudba v pohybu. V rámci koncertování bude proti 20-ti rakouským kapelám postavena naše česká Počátecká dechovka. Zhlédnete nejen rakouskou kulturu, ale i jejich prostředí, památky a zajímavosti. Jelikož na rakouské straně je program vícedenní, máte možnost si vybrat, co je pro Vás zajímavé. O obou akcích budou více informovat webové stránky města Počátky a facebook KZM Počátky. Kdo sleduje plakátovací plochy, nalezne i zde zajímavé informace. Za všechny organizátory se na Vás těší Ludmila Marková CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Toto je název rubriky v Počáteckém zpravodaji, vybízející probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ odpovídá starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl. Proč nemají obyvatelé DPS v Tyršové ulici ve svých bytech vodoměry? Předešlo by se tak spekulacím, zda účtované doplatky jsou oprávněné. Pronajímá město Počátky ještě nějaké jiné objekty, kde by nebyla spotřeba vody měřena vodoměry jednotlivcům, ale skupině lidí? (pokračování na str. 2) Citát měsíce Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého. Jan Amos Komenský Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Policie My obyčejní a neobyčejní lidé Naše žákovská knížka Začínáme Školní jídelna Školní družina Prázdninové úpravy Školní potřeby prvňáčka 59. ročník turnaje O Křišťálový pohár Zemřeli jsme pro Anglii Z veršů Karla Křepinského S humorem a optimismem Knihovna Počátky Povinná četba Naše počátecká kuchařka MC Lvíček program Kino Počátky Festival dechovek objektivem Výstava Ondřej Sedlák Cesty za poznáním Haiti Šachový oddíl zve DivadloSluha dvou pánů

2 Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v ulici Tyršova je dle nájemní smlouvy stanovený model aritmetického průměru, tzn. je nainstalován 1 centrální vodoměr a dle počtu osob v bytě se rozpočítává spotřeba vody. Všichni nájemníci s tímto způsobem měření spotřeby vody souhlasili a nájemní smlouvy svobodně podepsali. V případě, že by se instalovaly vodoměry do jednotlivých bytů, jednalo by se pouze o orientační stav spotřeby vody. Podstatné je, kolik se naměří na centrálním vodoměru a tento stav se musí opět rozpočítat s ohledem na jednotlivé vodoměry nainstalované v bytech. Spotřebu vody lze počítat i podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 120/2011, která stanovuje směrná čísla pro občany bez zapojeného vodoměru. V současné době je předepsaná spotřeba vody na občana užívajícího studenou i teplou vodu v domě (bytě) 35 m 3 /rok. Tento způsob účtování podle předepsané spotřeby je pro občany velmi nevýhodný, neboť množství spotřebované vody je nadhodnoceno. Stejným způsobem se spotřeba vody měří a rozpočítává i v domě č.p. 422 v Žirovnické ulici, kde sídlí zdravotní střediska obvodních lékařů a zubařů včetně zubní laboratoře. SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí i žáci a studenti se sejdou na svých pracovištích a ve svých třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají si opět na běžný pracovní režim. Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách vede k situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním zemědělství. Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit rodiče se školami, s městy, obcemi i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a směřování dětí už v raném věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit se každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu. Výuku přírodovědných a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací vybavení laboratoří nebo odborných učeben vybraných škol, ale i s organizací a přípravou badatelských kroužků a odborných před- nášek, experimentů a pozorování. Tyto moderní učebny budou moci využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají především posloužit k rozšíření nabídky badatelských volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných středních škol vzdělávací programy partnerských středních škol budou v rámci projektu doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpoří popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami, společným setkáním žáků a představením projektů, na kterých studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků. Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek výběrových řízení a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zaměstnavateli. Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme si uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti začíná už dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke změně myšlení a jednání v tomto směru. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 42 ZE DNE 24. ČERVENCE 2013 RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne pronájem bytu č. 5 v 1. patře zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 2+1, s výměrou bytu 66,78 m 2, celková výměra 71,44 m 2, paní Markétě Svobodové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.100,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 2 v čp. 14 na Palackého náměstí v Počátkách, o velikosti 1+1, s výměrou bytu 79,36 m 2, celková plocha 85,56 m 2, vytápění akumulačními kamny, 2

3 paní Veronice Moravové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 3.200,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a zálohy na služby ve výši 140,- Kč/měsíc/osoba a poplatek za vybavení bytu 115,- Kč měsíčně, na dobu určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem bytu č. 9 v č.p. 49, ul. Horní v Počátkách, o velikosti 1+1, výměře 29,6 m 2, s celkovou plochou 33,05 m 2 (sociální zařízení na chodbě mimo byt, topení na pevná paliva), panu Oldřichu Strnadovi, trvale hlášeného v Počátkách, za stanovenou cenu nájmu 1.000,- Kč/ měsíc, zálohy na služby 180,- Kč/osoba/měsíc, na dobu určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem části p.p.č. 606/13 o výměře cca 51 m 2 v k.ú. Léskovec, bez úzké špičaté části zasahující přes cestu p.p.č. 609, která by tím ztratila průjezdnost, předem určenému zájemci paní Marii Hlavové, trvale bytem v Počátkách, za cenu 2,- Kč/m 2 s uzavřením smlouvy; pozemková parcela je převážně užívána jako zahrádka před domem č.p. 21 na st.p. č. 4/1 v Léskovci, který je ve vlastnictví žadatelky pronájem části p.p.č. 4120/44 o výměře cca 12 m 2 a části p.p.č. 4120/51 o výměře cca 220 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci - p. Pavle Rychtové, trvale bytem v Počátkách, za cenu pronájmu 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; jedná se o část pozemku u domu č.p. 595 v ul. Švermova, kterou žadatelka na své náklady udržuje; dům č.p. 595 je ve vlastnictví nezletilého syna žadatelky; na části uvedených parcel se nachází vodovodní a kanalizační řád a případné oplocení musí být proto snadno rozebíratelné a pouze z lehkého materiálu pronájem části p.p.č. 4524/15 o rozměrech 12,5 x 4,75 m v k.ú. Počátky - stávající parkoviště před budovou č.p. 632 na Štítného nám. v Počátkách (dříve BRAVOLL spol. s r.o.), předem určenému zájemci fi. RICC s.r.o., za cenu pronájmu 10,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; zájemce si zajistí povolení k označení vyhrazené části parkoviště dopravní značkou a následnou údržbu, čistotu a pořádek zabezpečí vlastním nákladem, porušení kázně vyhrazeného parkoviště bude samostatně řešit s Policií ČR nejvýhodnější cenovou nabídku na výměnu původních dřevěných oken za plastová ve 3. patře Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, ul. Tyršova č.p. 256, podanou fi. MV Plast s.r.o. Praha, provozovna Strachovská 331, Pelhřimov, za cenu díla ve výši ,- Kč vč. DPH; na zadané práce (výroba nových oken, demontáž a likvidace starých oken, montáž nových oken, zednické zapravení) byly osloveny celkem 3 firmy, které v řádné lhůtě předložily nabídky splňující kritéria stanovená zadavatelem; při minimálním rozdílu nabídkových cen bylo přihlédnuto k předchozí dobré zkušenosti s dodávkou prací a nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější prominutí úroků z prodlení v celkové výši ,96 Kč za nedodržení lhůt splatnosti nájemného z bytu č. 9 v č.p. 49 ul. Horní, Počátky, bývalému nájemci panu Josefu Smrčkovi, který již dluh na nájemném beze zbytku uhradil provedení úpravy části pozemku p.č. 4524/17 na Mariánském náměstí v k.ú. Počátky, zpevněním vjezdu k domu č.p. 626 o rozměru cca 6 x 2 m; vlastník domu požaduje odstranit naplavenou hlínu a město jako vlastník pozemku dodá štěrk a prosívku zajistit zpracování zpráv o revizích elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a hromosvodů u objektů města Počátky, u nichž v roce 2013 vyprší stanovené lhůty: Sport-bar, Stodolní ul č.p. 684, Hasičská zbrojnice, Žižkova ul. č.p. 583 a budova č.p. 87 v ul. Horní poskytnutí znaku města Počátky v digitální podobě (tisková kvalita cca 600 dpi) a jeho použití na panelu, jako součást výstavy Nikdy nezapadá Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze Šternberka, otevřené v Regionálním muzeu v Kolíně od do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červenec 2013 (do 23.7.) v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červenec 2013 (do 23.7.) s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 v porovnání se stejným obdobím let 2011 a 2012, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky oslovení Občanského sdružení Babybox pro odložené děti o možnosti darovat příspěvek na podporu budování nových babyboxů na území ČR a jejich nezbytný servis uzavření provozu Mateřské školy Počátky o hlavních prázdninách v době od do ; v rámci zajištění bezpečnosti dětí při zvýšeném množství stavebních úprav a úklidových prací, bude provoz uzavřen o týden déle, než bylo původně plánováno přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v červenci 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky, konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů z 12. zasedání kontrolního výboru a kontroly usnesení 16. Zasedání zastupitelstva města oznámení Nemocnice Počátky, s.r.o., Havlíčkova č. 206, Počátky, o potřebných opravách částí pronajatých prostor kuchyně v budově Mateřské školy Počátky: místnost č umývárna nádobí (popraskaná a odlámaná dlažba podlahy), místnost č varna kuchyně (popraskaná a odlámaná dlažba podlahy včetně izolace, poškozené podlahové kanálky kolem kotlů a kanály v podlaze, nevyhovující vzduchotechnika odsávání par, špatný stav osvětlení zářivkových těles); na některé postupy při rekonstrukci bude nutné zpracování projektů, potřebné náklady na opravy bude možno zapracovat do rozpočtu roku

4 RADA NESCHVALUJE nákup a instalaci LAPÁKU TUKU AS FAKU 4FOZ podle zpracované jednoduché projektové dokumentace (ruční za ,- Kč vč. DPH nebo automatický za ,- Kč vč. DPH) pro vedení odpadních vod ze stravovacího provozu Základní školy Otokara Březiny Počátky a doporučuje řešit vedení odpadu ze školní jídelny výškovou úpravou spádu kanalizace podle aktuálního návrhu VTS s.r.o. Počátky vyplacení smluvní odměny jednateli Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky z rozpočtu města, které je zřizovatelem společnosti, za činnost v roce 2012, při splnění ekonomických kritérií souvisejících s hospodářským výsledkem v daném roce; valnou hromadou společnosti nebylo schváleno vyplacení odměny z rozpočtu VTS s.r.o. Počátky a usnesením rady č. 41/2013 nebylo její vyplacení schváleno ani z rozpočtu města výjimku v nájemní smlouvě č.j. 452/2006 ze dne , uzavřenou mezi městem Počátky jakožto pronajímatelem a p. Vilémem Hoppe, trv. bytem Počátky jakožto nájemce, na pronájem pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Počátky a doplněnou usnesením rady č. 15 ze dne se souhlasem s vybudováním přístřešku na osobní automobil na části pronajatého pozemku o rozměru 3x7 m s tím, že stavba nebude pevně spojena se zemí; provedenou kontrolou bylo zjištěno, že pro stavbu garáže jsou vybetonovány základové pasy, usnesení rady tím bylo porušeno a nájemce byl vyzván k odstranění stavby do ; platí tak výzva stavebního odboru MěÚ Počátky na zjednání nápravy, vzhledem k časové prodlevě po dobu podání žádosti o výjimku a její posouzení v orgánu města, stanoví termín k odstranění stavby do CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE HLÍDEJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO Policisté od začátku letošního roku do konce června evidují na Vysočině 78 případů odcizených jízdních kol v celkové hodnotě přibližně korun. Oproti loňskému Územní odbor počet případů objasněno způsobená škoda Jihlava ,- Kč Třebíč ,- Kč Žďár nad Sázavou ,- Kč Havlíčkův Brod ,- Kč Pelhřimov ,- Kč roku je to o 26 odcizených jízdních kol více. Policistům se podařilo objasnit téměř 13 procent těchto případů, což je o sedm procent méně než v prvním pololetí loňského roku. Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst této trestné činnosti zaznamenávají policisté v letních měsících. Letní prázdninové dny lákají k celodenním výletům na kole. V okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola bez dohledu u koupališť, památek, restaurací a obchodních center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů. Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchodním artiklem, který zloděj velice rychle zpeněží za zlomek jeho skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro vlastní potřebu. I z toho důvodu se krádeže jízdních kol poměrně obtížně objasňují. V některých případech je cílem pachatele použít odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když ho již nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží. Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditelných místech a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu své nepřítomnosti volně odložené např. opřené o nějaký objekt, bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista kolo nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít stále na očích. Jedná se zejména o případy, kdy se při vyjížďce zastaví na občerstvení. Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu, a jak je kolo připoutané. Při odkládání kola je ho zapotřebí vždy upoutat zámkem k pevné části v okolí tak, aby bylo připevněno přes rám. Na místech, kde jsou ukotvené pevné stojany na kola, je vhodné využít tohoto stojanu a jízdní kolo k němu připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým zámkem. Velice často jsou terčem zlodějů prostory v domech, kde mají majitelé svá kola uložená. V panelových domech jde zejména o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny nebo chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží a kůlen. Z těchto míst pachatelé kola kradou nejčastěji v noci. V panelových domech je důležité dbát na důsledné zamykání vchodových dveří a společných odkládacích prostor. Kolo je nutné vždy zajistit, i když je uložené k tomuto účelu určené místnosti, na chodbě nebo ve sklepě. nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence MUŽ NEOPRÁVNĚNĚ LOVIL RYBY V sobotu 17. srpna v jednu hodinu v noci přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o muži, který chytá ryby u rybníku Cihelna v Humpolci. Policisté ihned vyjeli na místo, kde zastihli muže, který na udici neoprávněně ulovil dva kapry a tyto usmrtil. Policisté ho chytili při činu. Majiteli rybníka tím způsobil škodu pět set korun. Policisté zjistili, že muž byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, a proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Muži nyní hrozí až tři roky vězení. por. Bc. Monika Pátková, komisař 4

5 AGRESIVNÍHO MUŽ POLICISTÉ VYKÁZALI Policisté z Kamenice nad Lipou 19. srpna vykázali z bytu pětadvacetiletého muže. Ten je podezřelý z toho, že se již od května roku 2011 do současné doby dopouští násilného jednání na své manželce, a to zejména v místě bydliště v obci na Pelhřimovsku. V uvedeném období ji měl opakovaně fyzicky napadat, urážet ji a ponižovat. Manželce také finančně nepřispíval na domácnost a určoval jí, kam smí a kam nesmí chodit. Jeho jednání vyvrcholilo v pátek 16. srpna, kdy v místě bydliště rozbil okna a manželce spálil oblečení. Žena se proto rozhodla vše oznámit policistům. Ti muže na deset dní vykázali ze společného obydlí a další okolnosti případu dále šetří. por. Bc. Monika Pátková, komisař VLOUPAL SE DO DVOU CHALUP Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v době od 10. do 13. srpna vloupal do rekreační chalupy v obci Lidmaň. Zloděj zde rozbil okno a vniknul do vnitřních prostor objektu. Odtud poté odcizil plazmový televizor, dalekohled, akumulátorovou vrtačku s příslušenstvím a vzduchovou pušku. Poté vniknul do přilehlé hospodářské budovy, odkud odcizil motorovou pilu značky Husqvarna, trekingové jízdní kolo, křovinořez Stihl a sekeru Fiskars. Neznámý pachatel dále stejným způsobem vniknul v době od 12. do 13. srpna do další rekreační chalupy v obci Lidmaň a odtud vzal elektronickou čtečku značky Kindle, notebook Apple a IPod značky Apple. Celkem pachatel způsobil škodu za více jak korun. Policisté věc šetří pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody. nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor MUŽI VYPADLY Z OBLEČENÍ SÁČKY S MARIHUANOU Ve čtvrtek 15. srpna odpoledne prováděli policisté v Humpolci šetření v lokalitě ulice Hálkova. Kolem jedné hodiny si všimli podezřelého muže, který se pohyboval u rybníku zvaného Cihelna. Policisté muže zkontrolovali. Muž jim předložil občanský průkaz, u kterého policisté zjistili, že je vedený jako zneplatněný. Dále muži při prokazování totožnosti vypadly z oblečení na zem sáčky s marihuanou. Policisté muže převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení. Občanský průkaz a tři sáčky s marihuanou zajistili. U dokladu policisté zjistili, že se jedná o občanský průkaz, který muž nahlásil jako ztracený. Dvacetiletý muž z Prahy se tak prokazoval neplatným dokladem a dopustil se tím přestupku. Ze spáchání dalšího přestupku je podezřelý v souvislosti s marihuanou, kterou u sebe měl, a to přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Případ policisté dále šetří. por. Bc. Jana Kroutilová, komisař ZLODĚJ ODCIZIL PLASTIKU Z BRONZU Pelhřimovští policisté přijali dne 5. srpna v 14:40 hodin oznámení o krádeži, ke které došlo v Děkanské zahradě v Pelhřimově. Neznámý pachatel zde v době od 20:00 hodin dne 2. srpna do 09:00 hodin dne 5. srpna odcizil pamětní bronzovou plastiku ve tvaru kříže. V horní části kříže se nacházela plastika hlavy. Na uměleckém díle je nápis Na paměť pelhřimovského děkana, preláta Msgre F. B. Vaňka, , českého kněze, spisovatele a zakladatele chrámového družstva v Pelhřimově věnuje k 50. výročí mučednické smrti město Pelhřimov. Odcizením plastiky způsobil zloděj škodu ve výši nejméně korun. Policisté po pachateli pátrají. V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody. nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor MUŽ SE POHYBOVAL NAHÝ VE DVOŘE BYTOVÉHO DOMU 1. srpna krátce před devatenáctou hodinou přijali pelhřimovští policisté oznámení o muži, který se nahý pohybuje ve dvoře bytového domu v Pražské ulici. Policisté na místě zjistili, že jedenapadesátiletý muž je v silně podnapilém stavu a zcela nahý se potácí po dvoře a padá na zem. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol, POLICISTÉ MUŽE OBVINILI Z PODVODU při které nadýchal 3,92 promile. Policisté muže na místě zajistili a poté, co si oblékl kalhoty, které měl u sebe, ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Muž je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. por. Bc. Monika Pátková, komisař Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Pelhřimovska, který byl obviněn ze spáchání trestných činů podvodu a úvěrového podvodu. Muž měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých finančních společností smlouvy o poskytnutí finančních úvěrů. Při žádostech o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje, které se neshodovaly se skutečností. Uváděl zejména vyšší příjmy a zatajoval skutečnou výši svých měsíčních výdajů a splátek. O úvěry žádal i tehdy, kdy věděl, že je nebude moci řádně splácet, neboť byl již v tíživé finanční situaci. Celkem tak různým finančním společnostem způsobil škodu za více jak korun. Muži teď hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. 5 nprap. Martin Dušek, vrchní inspektor

6 ZAJISTĚTE SI STOJANY NA KOLA KRADOU SE Během první poloviny letních prázdnin se v Počátkách před samoobsluhou FLOP na rohu v Horní ulici ztratil masivní železný stojan na jízdní kola. Stojan chybí nejen cyklistům, ale i pejskařům, kteří si k němu při nákupu v prodejně přivazovali své čtyřnohé kamarády. Ukrást tento stojan nebylo jednoduché, protože byl těžký, objemný a neforemný. Zloděj si však poradil! Z tohoto důvodu doporučuji zařízením, kde stojan na kola ještě mají, aby si jej zajistili proti zcizení. Doporučuji instalovat stojany na kola z takových materiálů, které se nekradou. Od krádeže stojanů kol není daleko ke krádežím poklopů od kanálu. Počátečtí, proto choďte pozorně, abyste do takového kanálu nespadli. Lí. Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY Z PAŘÍŽE MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ 6 Říká se, že Paříž je úhledné a příjemné město. První soukromou návštěvu provázela otázka, do jaké míry je toto úvodní tvrzení pravdivé. Už během cesty jsem s povděkem přijal fakt, že náš průvodce má ve své výbavě stejného knižního průvodce jako já. Předpokládal jsem, že každý máme z něho něco nastudováno, a když se to spojí, bude to přínosné. Stalo se. Následující pracovní cesta umocnila předešlé. Budova velvyslanectví ČR je hned vedle Eiffelovky. Kdyby se zřítila, trefí naši vlajku na střeše budovy. O ulici dále je známá zastávka Dernier Metro (Poslední metro) známá z filmu a též restaurací stejného názvu. O pár kroků dále byl náš hotel. Obecným odborným otázkám jsme se věnovali v Pařížském senátu. Senátoři jsou voleni pouze z řad starostů měst. Jednal jsem několik měsíců předtím jako starosta poslanec s jejich delegací v Praze. Naší péči opláceli převelice. Byli jsme účastni jednání senátu, a pak jsem si zkusil sezení přímo v křesle jednoho z nich. Osobní přátelství našeho velvyslance se senátorem- starostou Versailles předurčilo návštěvu mimo hlavní město. Po přijetí na radnici jsme navštívili zámek. Pro nás několik osob ho otevřeli v době podzimní polední přestávky. Prohlídka s privátním průvodcem a dokonalým překladem v prázdných prostorách bez tlačenice turistů zanechala velký dojem. Těším se na opětovné připomenutí vnučkou studující na francouzském gymnáziu, až mi přečte o Versailles panem starostou (senátorem) darovanou obsáhlou knihu. Úzce odborné otázky našeho výboru jsme projednávali v Kontrolním soudu (obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu) a v Berci části Paříže, na ministerstvu financí, kde proběhla další etapa našeho mimořádného zájmu- o daních. Program byl tak rozsáhlý, že jsme se dle specializace rozdělili na skupiny, abychom jej v daném čase zvládli. Z výstavby hlavního města a jeho architektury mne zaujala návštěva nejmodernější části Paříže, zvané La Défense, s jakousi archou na vrcholu čtvrti postavené celé na jedné betonové desce. K horní vyhlídkové části oné archy vyjedete výtahem v průhledném tubusu. Pohled odtud potvrdí architektonickou přímku tvořenou dále Vítězným obloukem a Louvrem. I Karel IV. před stavbou Kamenného mostu, zvaného nyní po něm, volil určité jeho uspořádání s východem slunce v daný den a hodinu. Této skutečnosti využívají zejména japonští turisté při ranním rozbřesku k získání originálních fotografií. Ostatní turisté fotografují naopak západní pohled na samotný Pražský hrad. Část výpravy tvořili předseda a jeden člen kulturního výboru se samostatným odborným programem. Nám se podařilo se s nimi spojit až v závěru, návštěvou centra zvaného podle jednoho z prezidentů Pompidou. Budovu zajímavou svým zevnějškem plnou trubic a nosníků jsem znal ze soukromé návštěvy. Tentokrát čekalo překvapení uvnitř. V nejvyšším patře je galerie moderního umění. Nejsem velmi nadšeným obdivovatelem těchto děl, naopak k základnímu pochopení potřebuji často vysvětlivky. Zde nás čekala průvodkyně, velice vznešená dáma - snad sedmdesátnice. A obrovské překvapení oslovila nás nádhernou češtinou. Emigrantka. Nestačili jsme přirozeně projít vše, ale její výběr a s jejím výkladem mne osobně obohatil a v náhledu na moderní umění poněkud modifikoval můj původní názor. Příště: Mimořádně příběhy o setkávání J. Třebický

7 OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM PŮLROKEM V MC LVÍČKU Od září opět začíná MC Lvíček s programem pro děti. A co jsme dělali od začátku roku? S dětmi jsme mimo jiné tvořili s razítky, vytvořili zajímavé dekorace na Velikonoce nebo módní kabelky pro holčičky. V únoru jsme i oslavili druhé narozeniny mateřského centra. Měli jsme i několik zajímavých přednášek, třeba Nové módní trendy a materiály v dětské módě, maminky dětí, které nastoupí v novém školním roce do školky, uvítaly přednášky o školce (o tom, jak děti připravit na školku, jaký je ve školce režim a o spoustě dalších užitečných informací). Zorganizovali jsme i burzu, především dětského a kojeneckého oblečení. Letos jsme měli i několik novinek - vařili jsme s dětmi v Bistrotu de Papa, uspořádali jsme společný výlet do Hopsária v Českých Budějovicích, kde jsme mohli s dětmi dovádět. Míváme barevné dny, kdy jsou děti (někdy i maminky) oblečené do jedné barvy (například červené), zpíváme si o červených věcech, tvoříme červené věci V letošním roce jsme dostali i příspěvek od města Počátky. Z tohoto příspěvku jsme pořídili především paravány na oddělení našeho hracího koutku v klubovně od zbytku místnosti, který je využíván například pro různé přednášky pořádané KZM Počátky. Městu Počátky děkujeme za tento příspěvek, který nám usnadní fungování našeho mateřského centra. Děkujeme maminkám za přízeň a doufáme, že si od září k nám najdou cestu i nové maminky s dětmi. Najdete nás každé úterý od 9 do 11 v Klubovně č. 1, v budově KZM Počátky, na webových stránkách také Facebooku MC Lvíček, program najdete každý měsíc v Počáteckém zpravodaji a také ve vývěsce v podchodu u kina. Lucie Bulíčková Nová rubrika, ve které naleznete výsledky, úspěchy, zdary i nezdary žáků a pedagogů Základní školy Otokara Březiny Počátky. Děti, mládeži, máte zájem o žurnalistický kroužek? Chcete se podílet na vzniku Počáteckého zpravodaje.koho baví psát a fotit, přihlaste se v Infocentru Počátky.. ZAČÍNÁME!!! 7 Dveře základní školy nového školního roku 2013 / 2014 se žákům otevřou v pondělí Prvňáčci Slavnostní uvítání prvňáčků do školních lavic bude v 8:30 hodin v místním sále KINA. Zde si třídní učitelky nových prvňáčků přeberou své děti a následně se všichni odeberou do Základní školy Otokara Březiny v Počátkách do budovy I. stupně, kde jsou pro ně nachystané učebny 1. A = učebna číslo 22. a 1. B = učebna číslo 14. Zde proběhne individuální fotografování, seznámení rodičů s požadavky vyučujících, prohlídka školy a nastínění rozvrhů. Rodiče mohou přihlásit své děti do školní družiny a ke stravování. Ostatní Žáci ostatních ročníků zahájí školní rok v základní škole v 7:55 hodin prvním školním zvoněním. Aktualizace konkrétních údajů na webových stránkách proběhne v první polovině měsíce září (školní rozvrh...) Ředitel Mgr. Jaroslav Blažíček

8 VÍTÁME NOVÉ PRVŇÁČKY! 1. A 1. B třídní učitelka Mgr. Iveta Sobotková třídní učitelka Mgr. Miroslava Šteflová ÁBELOVÁ Valentýna Počátky BLECHA Vojtěch Panské Dubenky ALTAMAN Dominik Janštejn DECROIX Lea Horní Dubenky BUREŠ František Prostý KOZELEK David Počátky DVOŘÁK Vojtěch Stojčín KREMLIČKA Vojtěch Počátky FIALA František Polesí MARCÍN Kryštof Jaroslav Počátky GAVRAILOV Adam Horní Dubenky MRÁČKOVÁ Eliška Počátky HAVLOVÁ Adéla Počátky MUROVÁ Marcela Kaliště HOLUB Michal Horní Dubenky MUROVÁ Žaneta Kaliště HŘEBECKÁ Tereza Horní Olešná RAĎOVÁ Veronika Kaliště JANKOVÁ Adéla Počátky SOUKUP David Počátky JONÁŠOVÁ Karolína Počátky STANĚK Matyáš Horní Olešná JONÁŠOVÁ Simona Veselá STAŇKOVÁ Nikol Horní Olešná MATULOVÁ Izabela Anna Počátky TUŠIL Tomáš Horní Cerekev NÉMETH Matěj Horní Olešná VITKŮ Michaela Počátky NOVOTNÁ Sabrina Počátky VÍTOVÁ Wanda Počátky PECHOVÁ Kristýna Cholunná VOJTA Adam Počátky SEMOTÁN Martin Počátky SCHEJBAL Tomáš Stojčín SEZNAMTE SE S NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU Školní jídelna při ZŠ Počátky (IZO ) vaří v pracovní dny pro školní děti, zaměstnance ZŠ i cizí strávníky. Kapacita jídelny je 120 míst. Abychom dobře fungovali a žáci i dospělí byli spokojení, řídí se naše jídelna Řádem školní jídelny. Určitě není marné Vás s ním seznámit: 1. Školní jídelna vaří denně kolem 420 obědů (pro školní děti, zaměstnance ZŠ a cizí strávníky) 2. Obědy se vydávají od 11:00 hodin do 13:45 hodin. Od 11:00 do 11:30 se vydává strava podnikům a strávníkům, kteří si odnáší obědy v jídlonosičích. Jídelní nádoby je nutné mít na vyhrazeném místě do 10:00 hodin. Nádoby musí být řádně podepsané, u žáků uvedena i třída. Výdej v jídelně u vydávacího okénka jen vyjímečně!!! 3. Režim stravování žáků a cizích strávníků ve školní jídelně: 11:00 11:30 hodin - cizí strávníci 11:30 12:00 hodin - žáci 1. stupeň 12:00 12:30 hodin - cizí strávníci 12:30 13:45 hodin - žáci 2. stupeň 4. Dozory ve školní jídelně zabezpečují pedagogičtí pracovníci. 5. Obědy se odhlašují osobně nebo telefonicky na tel. čísle den předem. Ráno do 8.00 hodin se odhlašují pouze nemocní!! Stravu nelze odhlašovat zpětně. V případě onemocnění dítěte je možné stravu první den nemoci odebrat do jídlonosičů, další dny jsou rodiče povinni odhlásit nebo zaplatit za tyto obědy plnou cenu (tj Kč za 1 oběd). Obědy žáků se mohou odhlašovat pouze tehdy, když strávník danou stravu nemůže jíst ze zdravotních důvodů nebo nemá možnost si oběd z vážných důvodů vyzvednout. Jinak platí pravidelné odhlášky jako např. všechny středy v měsíci. 6. Přihlašování stravy je možné osobně nebo telefonicky 1 den předem do hodin. Rodiče přihlašují žáky vždy na nový školní rok koncem srpna. 7. Úhrada stravného: a) Bezhotovostně svolením k inkasu u jakékoli banky, u které máte založený účet. Platby se provádí zálohově vždy k 17. dni předešlého měsíce, to znamená, že platba na září proběhne 17. srpna. Odhlášené obědy se projeví následující měsíc. b) Hotovostním způsobem platí se v kanceláři ŠJ vždy do 25. dne v měsíci předem. V případě nedodržování termínů placení obědů může být žák vyloučen ze školního stravování. 8. Stravu z jídlonosičů je nutné podle hygienických předpisů zkonzumovat nejdéle do 4 hodin po dovaření, tj. do 14:00 hodin. Po této době již ŠJ neodpovídá za kvalitu jídla. 9. Ceny obědů: žáci 7 10 let 22,-Kč žáci let 24,- Kč žáci 15 a více let 26,- Kč cizí strávník (jídlonosiče 15% DPH) 59,- Kč cizí strávník (konzumace v jídelně 21% DPH) 62,- Kč 10. Žáci jsou zařazováni do věkových skupin na začátku školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce do Vyhláška č. 107/2004 Sb. 8

9 ZÁKAZNÍK Ceny a normy obědů platné od : Norma syrového masa bez kosti s kostí Norma knedlíků kolečka Cena 1 ks oběda Žáci 7 10 let ,- Kč Žáci let ,- Kč Žáci 15 a více let ,- Kč Cizí strávníci do jídlonosičů = 15% DPH ,- Kč Cizí strávníci v jídelně = 21% DPH ,- Kč UKÁZKA NAŠEHO JÍDELNÍČKU 36 týden od do DEN POLÉVKA HLAVNÍ JÍDLO NÁPOJ PO Gulášová Játra na cibulce, rýže džus ÚT Rybí se smaženým hráškem Špagety po milánsku, sýr, okurka + jogurt šťáva ST S těstovinou Kuřecí řízek, brambor, rajčatový salát džus ČT Boršč Krupicová kaše s Grankem, mích. kompot šťáva PÁ Kmínová Slepice na paprice, housk. knedlík, ovoce džus POTŘEBUJETE ŠKOLNÍ DRUŽINU? Nejen na žáčky se těší vedoucí školní jídelny Jindřiška Bínová, telefon: Milí rodiče, po přechodu z mateřské školky do školy se mnozí z vás shledáte s problémem krátkého školního rozvrhu vašeho prvňáčka, ale i dítka navštěvujícího první stupeň. Je jasné, že 6-ti leté dítě nemůže chodit s klíčkem na krku samo ze školy domů. Někdy jsou obavy i u dětí osmiletých. Ten, kdo nemá výhodu zastupující babičky či dědečka než přijdete ze zaměstnání domů či nejste zrovna na mateřské dovolené, se může obrátit na nás, protože jsme tu právě pro vás. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není však pokračováním školního vyučování! Má svá specifika, která jí odlišují od školního vyučování. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti. Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Výchovně vzdělávací činnost je rozdělena podle ročních období a zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační, tělovýchovné, pracovně technické a výtvarné. Také činnost sebevzdělávací a příprava na vyučování je zahrnuta do týdenního programu. Činnost školní družiny je vedena Vnitřním řádem školní družiny, který je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví její režim, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci i pro vás rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provedeme při zápisu dětí do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Opakování je matka moudrosti, tak určitě nebude na škodu, když vás s tímto řádem seznámíme. Ono, co je psáno, to je dáno. Mluvené slovo se rychle zapomene. Organizace činnosti Provozní doba školní družiny 6:30 hodin 7:45 hodin (ranní provoz) 11:30 hodin 16:00 hodin (odpolední provoz) Odpolední provoz ŠD je přizpůsoben místním podmínkám a požadavkům ze strany rodičů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Činnost školní družiny probíhá v učebnách č. 1 a č. 40. Oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků při běžné činnosti v místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do ŠD učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou činností: a) odpočinková má odstranit únavu. Zařazuje se nejčastěji po obědě, ale i ráno pro žáky, kteří brzo vstávají. Jde o četbu, klidové hry a klidné zájmové činnosti. b) rekreační slouží k regeneraci sil, převažuje v nich od- 9

10 počinek aktivní. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. c) zájmová rozvíjí osobnost žáka, umožňuje seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností (Vv, Pč, Tv aj.). d) příprava na vyučování není povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování poznatků při vycházkách a dalších činnostech. e) příležitostná - cca 2x ročně f) Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). Před každými prázdninami jsou žáci ŠD s dostatečným předstihem informováni o provozu ve ŠD (webové stránky školy vývěsní skříňka určená pro rodiče). V případě zájmu se žáci přihlašují u vedoucí vychovatelky osobně nebo na ovou adresu: Provoz ŠD o prázdninách není zajištěn, pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10. Při docházce do ŠD o prázdninách si obědy ve ŠJ zajistí každý sám. V případě příznivého počasí si rodiče vyzvednou děti buď do 13:00 hodin, nebo poté ve 14:00 hodin, aby nebyl narušen chod ŠD. Ve ŠD se vede tato dokumentace: a) evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro pravidelnou docházku do ŠD, jejichž součástí je sdělení rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte) b) třídní knihy jednotlivých oddělení, docházkový sešit c) celoroční plán činnosti d) vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti e) kniha úrazů Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírá poplatky, předává informace rodičům. Úplata činí 100,- Kč / na měsíc a je splatná předem a to zpravidla do 20. dne toho měsíce. Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od rodičů, nebo samotných žáků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s rozpočtářkou školy. Přihlašování a odhlašování žáků ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů!!! Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky uvedené na zápisovém lístku, pokud má dítě odejít s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně! Žáci jsou povinni 1. Řádně docházet do zařízení školní družiny. 2. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy nebo vnitřním řádem školní družiny. 4. Odchod žáka ze ŠD (do šatny, na WC) vždy oznámí pedagogickému pracovníkovi. 5. Informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh vzdělávacích činností ŠD. 6. Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 7. Oznamovat školní družině údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh činností nebo bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích. 8. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 9. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v rozsahu docházky uvedené v zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího měsíce. 10. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. 11. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Při úmyslném poškození her, hraček je na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové. 12. Žák nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako šperky a mobilní telefony si každý žák ručí sám. Na pokyn vychovatelky mohou po stanovenou dobu tyto předměty předat do úschovy a vychovatelka zajistí jejich bezpečnost. 13. Je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc žákovi, u vážného poranění lékařské ošetření. Oznámí úraz zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. 14. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu bez vědomí vychovatelek. 15. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 16. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů. 17. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. Na Vaše děti se těší vedoucí vychovatelka Mgr. Kamila Randlíková a vychovatelka Bc. Petra Křížová Telefon:

11 PRÁZDNINOVÉ ÚPRAVY V ZŠ Letošní prázdniny jsme opět využili k úpravě a rekonstrukci školního prostředí nejen pro žáky. V prvním patře na národním stupni jsme natírali okna a rámy. Na I. stupni se rekonstruovaly učebny, do kterých přijdou noví prvňáčci. V učebně číslo 22 se rekonstruovala podlaha, malovalo se, pořídil se nový nábytek a interaktivní tabule. A v učebně číslo 14 budou mít děti také nový nábytek a učebna je vymalovaná. V kuchyni bylo dle požadavku hygieny vyměněno VZT potrubí. V jídelně byly rekonstruovány obklady, byly vylepšeny vydávací prostory a pulty. Na škole byly opraveny TV antény a došlo k výměně školního rozhlasu. Plechová střecha nad šatnami II. stupně byla opatřena nátěrem. Další plánované opravy závisí na projektech a budou se řešit až nyní po prázdninách, případně příští kalendářní rok. Toto se týká hlavně kotelny, lapače tuků apod. Ředitel Mgr. Jaroslav Blažíček Foto: Karel Slavíček poskytnuto z archivu školy Nové učebny pro prvňáčky Kuchyň před a po rekonstrukci Jídelna před a po rekonstrukci 11

12 ŠKOLNÍ POTŘEBY PRVŇÁČKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ barevné papíry - vodové barvy - pokud možno české výroby - temperové barvy - štětec plochý a kulatý - modelovací hmota (krabička na hmotu, např. od Ramy) - pastelky - voskovky - pero - tužka č. 2-2 kusy - tužka č. 3-1 kus - guma, trojúhelník, pravítko - lepidlo tuhé - nůžky - nádobku na vodu, hadřík, ubrus na polovinu lavice - obaly na sešity a učebnice - kapsy na lavice - desky na výkresy (máme z první třídy) - cvičební úbor - průhledná tvrdá fólie A 4 Pokud máte některé z uvedených věcí použité a v dobrém stavu, není potřeba kupovat nové!!! 59. ROČNÍK TURNAJE O KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR V sobotu proběhl v odpoledních hodinách na našem fotbalovém trávníku již 59. ročník turnaje o Křišťálový pohár. Turnaj proběhl za účasti: 1. SC Znojmo, FC Graffin Vlašim, FC MAS Táborsko a FK Čáslav. V úvodním utkání se střetli Vlašim a Táborsko, v zápase zvítězilo Táborsko. Ve druhém zápase porazila Čáslav Znojmo. V souboji o třetí místo si poradila Vlašim se Znojmem a vyhrála 5:1. Ve finálovém boji se radovalo Táborsko, po vítězství nad Čáslaví 4:1. VÝSLEDKY ZÁPASŮ 1. vyřazovací zápas FC Graffin Vlašim - FC MAS Táborsko 0:1 (0:0) 2. vyřazovací zápas FK Čáslav - 1. SC Znojmo 2:0 (2:0) zápas o 3. místo FC Graffin Vlašim - 1. SC Znojmo 5:1 (2:0) finále FC MAS Táborsko - FK Čáslav 4:1 (1:1) Branky: 5. Kucalas, 37. Matějka, 43. Matoušek Konečné pořadí: 1. FC MAS Táborsko 2. FK Čáslav 3. FC Graffin Vlašim SC Znojmo SK Spartak Počátky chce poděkovat všem sponzorům a dále sponzorům turnaje O Křišťálový pohár. I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách Agrostroj Pelhřimov AUTOKOMPLET, Martin Ižovský BAPON ŠTEPON, s.r.o. BT BENTIME, pan Beneš DROGERIE N. Hernová ELEKTRA A až Z J. Janků ELEKTRO Jan Bouzek ELZY Počátky, spol. s r.o. FORD FOPO, s.r.o. Floristická dílna SLUNOVRAT, Lenka Matoušková G MÓDA, Hana Hejdová GASKOM, Pavel Komín GE Money Bank, a.s. I. S. POL Radek Poláček KADEŘNICTVÍ Eva Jelínková KADEŘNICTVÍ Vlasta Čáslavská Kulturní zařízení města Počátky LÉKÁRNA POD JAVOŘICÍ LÉKÁRNA U SV. KATEŘINY MALÍŘSTVÍ Jaroslav Vrábel MALÍŘSTVÍ Karel Parkan Město Počátky MLÉKÁRNA Žirovnice OPTIKA JARO, Jan Ročeň PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, SPORT, Jaroslav Skalický Penzion Počátky, s.r.o., Zmeškal Pivovar Ježek Pohřební a hřbitovní služby Počátky, Jaromír Doležal Pokrývačství Klempířství, Martin Janko Pokrývačství Petra, Teodor Tokov POTRAVINY FLOP PNEU CENTRUM, Aleš Povolný RESORT SVATÁ KATEŘINA RESTAURACE SPORT BAR, Šárka 12 Škodová RESTAURACE U KARÁSKŮ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Jiří Vojta ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ MARE- ČEK, David Kysela Setora spol. s r.o. SKLENÁŘSTVÍ Ludvík Norek STAVEBNÍ FIRMA JAVOS, Voharčík SYNER VHS Vysočina, a.s. TRAFIKA, Stanislav Štefl VINOTÉKA, Jaroslav Nekola VINOTÉKA, Kamil Přech Vodotechnické služby s.r.o. ZELENINA Miroslav Plíhal ZELENINA Petr Smrčka Všem výše uvedeným sponzorům touto cestou ještě jednou upřímně děkujeme za podporu oddílu kopané TJ Spartak Počátky.

13 Poděkování Děkujeme všem, kteří se přišli dne naposledy rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem panem PETREM PETRŮ Děkujeme za projevenou soustrast, slova útěchy a květinové dary. Děkujeme pohřební službě pana Doležala a Počátecké dechovce za důstojné vypravení pohřbu a celého obřadu. Od srdce děkujeme paní MUDr. Alici Ševčíkové za obětavou zdravotní péči. Rodina Vzpomínka Existují city, které není možné vyslovit jinak než mlčením. Dne uplyne 5 let, kdy od nás odešla paní DANA ŠIMÁNKOVÁ S láskou vzpomínají manžel a dcery Vzpomínka Přiblížil se smutný den, kdy osud si tě vzal. Nám v očích zbyly slzy jen, a v srdcích velký žal. Dne jsme vzpomenuli, že před sedmi lety od nás navždy odešel láska neumírá Vzpomínka Dne uplynulo již 5 roků, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan JIŘÍ BUČEK Děkujeme za vzpomínku. Manželka a dcery s rodinami Vzpomínka Kdo měl rád, nezapomíná... Dne uplyne 18 let, kdy nás navždy opustila paní MARIE ŠIMÁNKOVÁ Vzpomíná rodina KAREL UXA S láskou vzpomínají dcery s rodinami Vzpomínka Dne 5. září 2013 uplyne 15 let, co nás navždy opustil pan Miloslav MIKOLÁŠEK Kdo jste jej znali, věnujte na něj vzpomínku s námi. Děkuje manželka, syn a dcera s rodinami Vzpomínka Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání. Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 9. září 2013 uplyne šest smutných let, kdy se s námi naposledy rozloučila naše TEREZKA NOVÁKOVÁ S velkou bolestí stále vzpomíná rodina 13

14 ZEMŘELI JSME PRO ANGLII ČTYŘI PROTI ČERNÝM KŘÍŽŮM I. část V okamžiku rozchodu se Zdeňkem Škarvadou se František ztrácí v nepřehledné situaci polské války, která již zřetelně spěje ke svému konci. Z dochovaných zpráv víme, že začátkem třetí zářijové dekády ustoupil spolu s dalšími bojovníky do Rumunska, odkud se přes Černé a Středozemní moře dostal do Francie Avšak ve chvíli, kdy František mizí v prachu polní cesty v jedoucí Mercedesce, zbývá jeho ústupu do Rumunska ještě několik dní. Kdo může vydat svědectví o této části jeho polské anabáze? V několika starých novinových výstřižcích nacházíme jména kamarádů, kteří s ním v té době sdíleli osud a z nichž společné zážitky rychle vytvořily nerozlučný kamarádský čtyřlístek. Byli to Matěj Pavlovič, Vilém Košař*) a Josef Balejka. Všechna tato jména již známe. Pavlovič a Balejka patří ke třinácti letcům, kteří se 27. července 1939 těsně před transportem do Francie přihlásili k polskému letectvu, Košařovo jméno známe z Františkova zápisníčku. Avšak Košař a Pavlovič padli, takže zůstal jediný svědek, poslední žijící člen kamarádské čtveřice Josef Balejka. S Františkem jsem se setkal už v Krakově, vypovídá po dvaceti osmi letech, a byl jsem mu nablízku skoro po všechny ty dny, které pak následovaly. František byl podmanivá postava už svým zjevem, i když nás, jež jsme byli o něco mladší, si získával především svou odvahou a činorodostí, kterou si zachovával i v tak obtížných podmínkách, jaké na nás tenkrát dolehly. Když na něho dnes vzpomínám, neváhám říci, že pro nás bylo štěstím, že zůstal s námi. Bez něho by z nás byli asi trosečníci, s ním jsme se mohli pustit do boje Utkvěl mi okamžik, když se náš ústup na samochudach zastavil v kterési vesnici v okolí Parczewa a my zůstali sami. František byl skleslý a unavený stejně jako my, stál ve své černé kurtce a v kanadách, které několik dní předtím koupil ještě za mírovou cenu, na což byl nesmírně pyšný, přestože se touto výhodnou koupí octl úplně na mizině, hlavu jako vždy trochu pochýlenou kupředu. Vyhlížel na nás ze svého hlubokého podelbí, na tři smutné, zaprášené běžence bez domova, beze zbraní a možná i bez vůle bránit se dalšímu přívalu katastrofy, a jen tak nedbale na půl úst uryl: Tak co, kluci, budeme pořád zdrhat? Člověče Franto, neblbni, dyť my za to přece nemůžeme.. namítl někdo z nás, překvapen touto otázkou. Potřásl hlavou, obrátil se a udělal několik kroků. Já vím, je to bída... Byl spíše nemluva, nikdy toho moc nenamluvil, ale měl dar vyjádřit náladu pokrčením ramen, mávnutím ruky, pohybem hlavy. Teď takový pohyb udělal. A nám bylo jasné, co znamená: Viděli jste ho? Ano, viděli jsme ho. Před několika dny jsme byli svědky, jak se vrhl sám se svou jedenáctkou na svaz Dornierů. Jich bylo dvacet nebo třicet. On byl sám. Kdybychom to sami neviděli, kdyby nám to někdo vypravoval, asi bychom řekli: Šílenec! Dnes jsme chápali, že by to byla urážka. Neboť onen osamělý stíhač byl Polák František se před námi zastavil se založenýma rukama a mlčel. Jeho postoj však opakoval otázku: Tak co, kluci? Budeme pořád zdrhat? Člověče kdyby tak bylo na čem létat, vyhrkl, myslím, Matěj a Franta se pomalu usmál. Bude kluci.. nějaký ten krám se tu snad ještě někde najde.. Zvrat nastal v situaci 18. září, když jsme byli přiděleni jako průzkumní letci k brigádě generála Kulsze a generála Strzemiňského. Velel nám poručík Osuchowski. Měli jsme k dispozici stroje typu RWD 8 a školní akrobatické dvojplošníky PWS. A byl dokonce i benzín, několik sudů, ale ten nemohl vystačit na dlouho. Musíme někde něco sehnat, řekl nám František, jinak budeme zase brzo na suchu. Ano, nedostatek paliva, to byl problém, s nímž se polské velení neustále potýkalo. Ale jak si z této situace pomoci? Co má František za lubem? Nevím, měl-li skutečně nějaký záměr, ale fakt je, že když jsme druhý den spolu odstartovali na průzkum, František objevil nákladní vlak, supící kamsi ke Lvovu. Zakýval na mne křídly a nalétl na něj z malé výšky. Nemýlil se, v soupravě bylo několik cisternových vozů. Nedaleko byla náhodou stanice, Radiechów, a blízko ní vesnička Krzywe, kde bylo naše polní letiště. *) Poznámka autora - Uvádíme tuto podobu Košařova jména, jednak proto, že ve zprávách, o nichž se zmiňujeme, se vyskytuje, jednak proto, že Josef Balejka ji ve svém vyprávění důsledně používá. Ve druhém vydání práce T. Broda a E. Čejky Na západní frontě se však u zmínky o této čtveřici setkáváme s podobou Kosař, kterou nacházíme i na náhrobním kříži (Kosarz). Jde však o identickou postavu. Připravil: Miroslav Skokan Z veršů Karla Křepinského SVÁTEK SV. VÁCLAVA Slavíme zas státní svátek, nyní v sobotu a ne v pátek, jedná se o Václava svatého, u bran kostela zapíchnutého. Bratr Boleslav měl z toho profit, nemusel se o nic prosit, stal se vládcem České země, zaručil tak nárůst plémě. S manželkou zplodili čtyři děti, vládu převzal synek Boleslav, přece nemohl nastoupit Strachkvas. Nehodí se, že na jeho křtinách, strýc Vašek zemřel po těch ranách, dcera Mlada šla do kláštera, byla v černý hábit oděna. Modlí se za svého otce, i za vrahy svého strýce, byli to přední šlechtici, rodově zvaní Vršovci. Přemyslovci jsou na vzestupu, svatý Václav drží nad nimi ruku, také žehná zemi České, po knížeti se lidem též zasteskne. 14

15 S HUMOREM A OPTIMISMEM MUŽSKÁ LOGIKA Život je otázkou priorit Jeden muž měl rád tři ženy a nemohl se rozhodnout, se kterou se má oženit. Každé dal 50 tisíc korun, aby s nimi udělaly, co uznají za nejlepší. První si nakoupila šaty, kosmetiku, šperky a praví: Udělala jsem, drahý, vše proto, abys měl tu nejkrásnější ženu. Druhá nakoupila věci pro něho: oblečení, sportovní potřeby, nápojové soupravy do baru apod. To proto, drahý, abys věděl, jak na Tebe myslím. Třetí vrhla peníze do podnikání a po krátké době přinesla muži zpět 100 tisíc korun. Abys viděl, jak jsem šikovná. I zamyslel se muž a nakonec vybral tu s největšíma kozama. knihovna počátky - nové knihy Pro dospělé: Vynucený sňatek Karen Ranney Dcery Španělska Jean Plaidy Všechny vůně Afriky Zuzana Beranová Královské tajemství Lenka Cyprisová Suvenýr Tess Gerritsenová Potok stínů Joy Fieldingová Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde Smrt na jazyku Jan Bauer Hrady, zámky a tvrze Petr David, Vladimír Soukup Tajemství obří číše Prošková Hana Pro děti a mládež: Hledej bájné bytosti Žirafí příběhy V. a J. Spielvogelovy Skrytá Avena Marianne Curleyová Výkřik do tmy Manuela Martini Zlodějka lásky Věra Řeháčková Pověsti o čertech a jiných strašidlech Iva Hoňková Univerzita pro příšerky Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová, Tel.: SEZNAM POVINNÉ ČETBY DOSTUPNÉ V NAŠÍ KNIHOVNĚ Boccaccio Giovanni Dekameron Baudelaire Charles Květy zla Brontëová Charlotte Jana Eyrová Honoré de Balzac Evženie Grandetová Honoré de Balzac Otec Goriot Brontëová Emily Na Větrné hůrce Camus Albert Cizinec Miguel de Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Carroll Lewis - Alenka v říši divů Čapek Karel Povídky z jedné kapsy Čapek Karel Povídky z druhé kapsy Čapek Karel - Válka s mloky Čapek Karel - RUR 15

16 Čapek Karel Hordubal Čapek Karel Loupežník Čelakovský František Ladislav - Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých Čech Svatopluk Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV.století Dyk Viktor Krysař Defoe Daniel - Robinson Crusoe Doyle A. C. Pes Baskervillský Diderot Denis Jeptiška Drda Jan Němá barikáda Dumas Alexandre Hrabě Monte Cristo Dumas Alexandre Tři mušketýři Erben Karel Jaromír Kytice Eco Umberto Jméno růže Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Fuks Ladislav Spalovač mrtvol Goethe Johann Wolfgang Faust Goethe Johann Wolfgang Utrpení mladého Werthera Gogol Nikolaj Vasiljevič - Revizor Hašek Jaroslav Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Havlíček Jaroslav Petrolejové lampy Victor Hugo Chrám Matky Boží v Paříži Victor Hugo Bídníci Hemingway Ernest Stařec a moře Hemingway Ernest Sbohem armádo Heller Joseph Hlava XXII Hrabal Bohumil Ostře sledované vlaky Hrabal Bohumil Obsluhoval jsem anglického krále Hrabal Bohumil Slavnosti sněženek Irving John Pravidla moštárny Jirotka Zdeněk Saturnin Jirásek Alois F.L. Věk Jirásek Alois Staré pověsti české Jirásek Alois Filosofská historie King Stephen To Kafka Franz Proměna Komenský Jan Amos Labyrint světa a ráj srdce Kundera Milan Žert Kryl Karel Kníška Karla Kryla Lustig Arnošt Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Legátová Květa Želary Jozova Hanule Maupassant, Guy de - Miláček Moliére Lakomec A. a V. Mrštíkové - Maryša Mácha Karel Hynek Máj Nabokov Vladimír - Lolita Neruda Jan Povídky malostranské Němcová Božena Babička Němcová Božena V zámku a podzámčí Němcová Božena Karla Němcová Božena Divá Bára Orwell George Farma zvířat Olbracht Ivan Nikola Šuhaj loupežník Pavel Ota Fialový poustevník Pavel Ota Smrt krásných srnců Páral Vladimír Mladý muž a bílá velryba Páral Vladimír Pábitelé Petiška Eduard Staré řecké báje a pověsti Poláček Karel Bylo nás pět Poe Edgar Allan Jáma a kyvadlo Poe Edgar Allan Havran Puškin A. S. Evžen Oněgin Puškin A. S. Piková dáma Remarque Erich Maria Na západní frontě klid Reis Karel Václav Kalibův zločin Rolland Romain Petr a Lucie Rostand E. Cyrano z Bergeracu Scott Walter Ivanhoe Seifert Jaroslav Morový sloup Shakespeare William Romeo a Julie Shakespeare William Král Lear Shakespeare William Sen noci svatojánské Shakespeare William Othello Shakespeare William Hamlet Shakespeare William Zkrocení zlé ženy Sienkiewicz Henryk Quo vadis? Solženicyn Alexander Isajevič Jeden den Ivana Děnisoviče Stroupežnický Ladislav Naši furianti Styron William Sophiina volba Světlá Karolína Vesnický román Světlá Karolína Kříž u potoka Škvorecký Josef Zbabělci Šrámek Fráňa Měsíc nad řekou Tolstoj Lev Nikolajevič Vojna a mír Tyl Josef Kajetán Strakonický dudák Vančura Vladislav Markéta Lazarová Viewegh Michal Báječná léta pod psa Wilde Oscar Obraz Doriana Graye Zola Emil - Zabiják NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ Dnes si zamlsáme po italsku! Těžko bychom hledali typičtější italský dezert, než právě tiramisu. Lahodný moučník s příchutí kávy a mandlového likéru najdete po celé Itálii. Dosud není jasné, kde se prvně objevil, Italové mají o původu mnoho teorií. Mohl to být Piemont, odkud pocházejí piškoty Savoiardi a nebo Lombardie, odkud pochází mascarpone. Dezert je to vcelku snadný, nic nemusíte péct, stačí z vajec vyšlehat krém. Díky přípravě také dostalo tiramisu zřejmě svůj název, který znamená doslova táhni mě nahoru. Tento dezert je natolik populární po celé Itálii, že vzniklo několik regionálních úprav a variací. Do tiramisu se v některých částech Itálie dává Amaretto někde zase víno marsala, koňak nebo dokonce whiskey. V použití alkoholu panuje nejvíce odlišností a názorových rozporů. Mezi jedinou relevantní náhražku patří rum, nebo víno marsala, místo Amaretta, Barbera. Piškoty Savoiardi můžete v nejhorším nahradit našimi piškoty, ale vážně to už nebude to pravé italské tiramisu. Piškoty Savoiardi dnes už běžně koupíte v supermarketech, jako je Globus a Billa. (recept na str. 17) 16

17 PRAVÉ ITALSKÉ TIRAMISU Suroviny: 500g mascarpone (2 krabičky, nebo 1 velká) 5 lžic cukru krupice 5 čerstvých vajec 2 x malý panák Amaretto/Barbero šálek silné kávy 2 pytlíky Savoiardi nebo cukrářských piškotů (tj. 24 ks) kakao na posypání Postup: Postup je vcelku jednoduchý a příprava zábavná. Nejprve si udělejte silnou kávu a nalijte ji do hlubší misky. Oddělte žloutky od bílků a bílky vyšlehejte do tuhého sněhu. Žloutky vyšlehejte s cukrem do krému a přimíchejte, nebo ještě lépe zašlehejte mascarpone. Do vzniklého krému velmi jemně přimíchejte našlehané bílky. Do vychladlé kávy nalijte vybraný likér a postupně namáčejte piškoty v kávě a rovnejte je do misky či dortové formy. Na první vrstvu piškotů přidejte vrstvu krému. Poslední vrstva je krémová a poprášená kakaem. Na posyp je třeba použít kakaový prášek, ne čoko nápoj v prášku typu Granko a Nesquik. Granko a podobné produkty sice obsahují nějaké kakao (cca 20%), ale mimo něj spoustu dalších zbytečných věcí (cukr, koření, éčka ). Pravé kakao má typicky hořkou silnou chuť podobnou kávě a to je to pravé pošmakáníčko. Dáte do lednice ztuhnout, min. na 2 hodiny! Co se dá zkazit: špatně našlehaný krém pokud našleháte málo, krém bude těžký a příliš vlhký. Také můžete rozmočit piškoty, potom se rozpadají a výsledek není dobrý. Mascarpone je jemný, krémový čerstvý sýr vyráběný ze smetany působením kyseliny vinné bez odstraňovaní syrovátky. Pochází z Lombardie (slovo Mascherpa označovalo v tamějším dialektu sýr ricotta), dnes se však vyrábí po celé Itálii. Mascarpone se používá jako přísada do dezertů (např. tiramisu) a dortů. Je bílé barvy, čerstvý voní jako smetana a často se smíchaný se sýrem ricotta používá namísto másla. Rychle se kazí, proto je zvykem vyrábět jej v zimě. Tento sýr lehce dostane příchuť jiného jídla, a proto je potřebné ho skladovat odděleně. Mascarpone se dá běžně koupit v obchodě měli jej i v počáteckém FLOPU pod názvem MASCARzPolné. Recept ze své kuchařky vybrala Lí. Sokolovna Akce září 2013 P. a. (zkratka) prodejní akce P.a. f. ETCIMEX Secondhand P.a. f. TROJAN Obuv P.a. f. BELLITEX Secondhand P.a. f. MALICHER Spot. zboží Řádková inzerce Dlouhodobě pronajmu garsonku v centru Počátek, 34m 2, po rekonstrukci, 3 měsíční kauce, ihned k nastěhování. Více informací na tel. čísle nebo na u: Program MC Lvíček v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dvouhodinovky s říkankami a tvořením. úterý 9:00 11:00 hodin Téma: Žirafy Byli jste o prázdninách v jihlavské ZOO obdivovat nové žirafí přírůstky? U nás ve Lvíčku si vytvoříme vlastní žirafky a žirafáky Téma: Větrníky Vítr v září určitě zafouká, a tak se ve Lvíčku pokusíme vyrobit a snad i roztočit vlastní větrník Téma: Tiskátka pro nejmenší Tentokrát se ve Lvíčku přesvědčíme, že i s houbičkou na nádobí se dají dělat divy! Téma: Ježečci Podzim je tu, a tak se naučíme básničku o ježčích a společnými silami si je i vyrobíme. Po prázdninách se těšíme na staré známé i nové dětičky a jejich maminky!!! 17

18 KINO POČÁTKY září 2013 Palackého náměstí 7 ŠMOULOVÉ neděle 17:00 hodin 120 Kč 105 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný Přístupný MACHŘI sobota 19:00 hodin 120 Kč 101 minut USA české titulky Komedie Nevhodné do 12-ti let OBCHODNÍCI neděle 19:00 hodin 90 Kč 85 minut ČR české Komedie, romantický, hudební Nevhodné do 12-ti let LÍBÁNKY sobota 19:00 hodin 120 Kč 98 minut ČR české Drama Nevhodné do 12-ti let ŠMOULOVÉ neděle 17:00 hodin 100 Kč 105 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný Přístupný ELYSIUM sobota 19:00 hodin 120 Kč 109 minut USA české titulky Sci-fi, akční, thriller, drama Nevhodné do 12-ti let LETADLA neděle 17:00 hodin 90 Kč 92 minut - USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný Přístupný DONŠAJNI sobota 19:00 hodin 110 Kč 102 minut - ČR české Komedie Přístupný JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM neděle 17:00 hodin 100 Kč 90 minut Španělsko český dabing Animovaný, rodinný Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 18

19 Počátecký festival dechových hudeb objektivem Počátecká dechovka Občerstvení u ČSŽ Počátky Telčská dechovka Diváci Božejáci Diváci Řečická kapela Foto: Erik Dufek 19 Diváci

20 20

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Tyršova základní škola a mateřská škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo jednací 411 / 15 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ OŘ 02/2012 Vypracoval: Schválil: Ing. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE, RUDOLTICE 200,561 25 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Lišov NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy Pedagogická 31.8.2012 rada projednala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy Č.j.:: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNOŠICE Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Tel.: 251001601 Fax: 251001608 E-mail: zscernosice@zscernos.cz www: zscernosice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNOŠICE Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Tel.: 251001601 Fax: 251001608 E-mail: zscernosice@zscernos.cz www: zscernosice. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.J.: 03-02/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 26.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013

Více

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více