Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ří ý í ř š Š ň Á ÚŘ š í ý ř í ř í ě í éž ř í ř í í ěř í š š ň ěř ý ří í í í í ř í ř í í úř Ž ú í ř í ř í é ř í ř í ú í ý ů ý ů í ě í ě ší ř ů í íř í ř í é í ž í š Š ň ř ť

2 ř í ř í ú í é ú í ě é í í í ř ů í í í ů ú í Č í í ří í ě í ě ší ř ů Č ý ú í ů ě í ě ší ř ů Č ý ě ě ě ý í ů Č ě í ě ší ř ů Č Ú í í ě í ě ší ř ů Š ě í ě í ÚČ Í ě í ě ší ř ů ě é é ú í š Š ě ů í ú ů ř ý í ě í í ů í ů ůú í ý ů ů ý Ů í ů í ů ž š Č éúč í ě é é ú í é ú í š Č éú í Š é é ě ě í ě ší ř ů š Č í ř é ě ě ě ě ý ů Č í ě í ě ší ř ů Š Č í í ř é ě ě ě ě ý ů í ě í ě ší ř ů š ě ř ý ě í ě ší ř ů Č ý í ě í ě ší ř ů Č í í ě í ě ší ř ů Č í ě í ě ší ř ů š ž í í ú í ě ě ý ý ú í š Š é í ů š ří í é ě ý ů ě í ě ší ř ů ří í ě Č í ů í úř ů ř í í ů Č é ě í ě š ř ů ě ě Č í ů ř í ě ř í ě ú í ď

3 ř ě ř í ř í ě ě í řú ů ý ů ě ěž í í ý í ý ř ů í ý í í ž í ěž í ů ý é ú í ěž í ý í í ž ý ř ů í ů ř í í ř ý í ší ř í ý ě í ú í ř í í ů í ů ů Č Ů Í ý ů í ů ší í ř í í ú í í Ž ří ú í í ň í ř ý ů í í ý ý í ý ý ň ě í ě ř í í ě ý ř ú í ú í é ú í ř ě ř í ř í ěř ž í í ý š í í ř é ř í ř í ú í ů ř í ú í ěň í ř í í ř í ž íú é é í í ž ě é í ů ř ý í í ř í ř í Č ě ý ě ý ů ř ě ř í ý ř í ř í ř ř í ř í š ě ř í ě í ř í ě š ě ý ů ž ř ř í ř í š ě ú í ř ř í ě ž ř í í ř í ř í é š ě ú í ř ř í ě

4 ě ř ř í ř í í š ě ý í í š ě í ý ě ř ř í ř í š ě í í ř í ú í í é í ú í ý í ú ú í ý ů í é é ú í é é ý é ý í í ř í ř í ý é í í ř í ř í ú í ší í š ě í ý í ů š ů é ú í ý ř í ř í ň ý ř í ř í ý ě í ří ě ž ú í Ž Ž í é í ěř é ří í ř í ě š ť

5 ř ď í é úř é ř ž ý ů Č ř ě úř í ů žň í í ý ří í é ř í é Č ř í Č í Č í ěř í é é ř í í é ř í é Č ř í Č í Č í ě ř í Č ý ý ý Č í í é ří ě é ří ý ří ě ý í ě Č é ÚČ ř ě úř í žň í í ý ří í ě Č ý ÚČ í ů ý Ů ÚČ ý ý ý ě ú í ů ří ř í í Č ÚČ í ú í Č í ú í Č Ú í í Ň šť ď

6 ý Ů ÚČ ř í í é ý ě ě ř é Š ÚČ í Č í š ě í ě ř é š Ú í ř ú í ý ý ú í Ů ř ý ů ú é ěň í Š Ů í ří ž ěň íč Ů í í í Č í ě ě ý ů ý ří í Č íž í ě ý ř ů ů ý ý ý ú í ě í í ú í ě í í Ů Ů ÚČ Ů ý í é ě ř ů ý ý ě ř é í ý ý í í í ý í Ů Ú é ý ý Ů Č é Ů ÚČ ý ž í Ů Ů ÚČ Ů ý í é ě ř ů ý ý ě ř é í ý ý í í í ý í Ů Ú é ý ý ý ý Č ý ý ý ý Č í ř é Č í ž í ý ů ýš Č í í Č ý ř í í é ÚČ í í ř é Č í ýš í í ý ř í í é ÚČ í Č Č í ř é í ýš í í ý ř í í é ú í

7 MSK Cj.: -,,, Sp, zn,: KON/2t074l2013/Sam písemnosti k dotaci poskytnuté na úhradu výdajů souvisejícíchs konním volby prezidenta (ÚZ 9BooB), vetně úetníchdokladů, PÍsemnosti k dotaci poskytnuté na úhradu uýdajů souvisejícíchs konním voleb do poslanecké sněmovny parlamentu Čn (Úz 98071), vetně úetníchdokladů, smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu MSK uzavřen dne 7. 7L.2013 na realizaci projektu "Zvýraznění turistických cílů"ve uýši max, K 49"000,--, úetnídoklady, 4507 ze dne 22. tl 2013 (předpis faktury přijaté), Č ze dne 26, (úhrada faktury přijaté),, g4g ze dne 22. L (zařazení na majetkový úet,inv., 425, 426 a 43B) a, 2z1g2 ze dne 29. tl 2013 (přijetí 1. spltky dotace), veřejn zakzka malého rozsahu na realizaci akce "Zhotovení informaníchtabulí na zvýraznéní turistických cílů",schvleno radou obce dne 6. LL.201,3, darovací smlouva uzavřen dne 2? s fyzickými osobami - nabytí 13/16 pozemku p , nabytí schvleno zastupitelstvem obce dne , úetnídoklad. 9o4 ze dne ot3, darovací smlouva uzavřen dne 15, s fyzickými osobami - nabytí 90/96 pozemků p , a 7960lI, nabytí schvleno zastupitelstvem obce dne oL2, úetnídoklad. 911 ze dne 2z.5,2013, kupní smlouva ze dne 25, 9,2013 na prodej pozemku p.. ZOIO/3 v k.ú. Hrdek fyzicl<ym osobm za cenu KČ 11.4B0,-,, zmér prodat pozemek byl zveřejněn na úřednídesce a způsobem umožňujítrím dlkorný přístup ve dnech od do ZOI3, prodej byl schvlen na zasední zastupitelswa obce dne 11, usnesení Č /13, úetnídoklad.2737 ze dne a ze dne 2. L0,20L3, kupní smlouva ze dne " 2013 na nkup pozemku p.. 743lL4 v k.ú. Hrdek od fyzické osoby za cenu KČ 6.250,--, nkup byl schvlen na zasední zastupitelstva obce dne usnesení.25uz0 I3, úetnídoklad " 946 ze dne Zg. n.2013,. 956 ze dne 4. t2.2ol3 a.7726 ze dne 29" l1,2013, smlouva směnn ze dne 25. 9, 2013 s fyzickou osobou na směnu pozemků p /3 a 79BOl4 v k.ú, Hrdek původně v majetku obce za p, v k.ú. Hrdek původně v majetku fyzické osoby, změr směny byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícímdlkový přístup ve dnech od do ZOtz, směna byla schvlena na zasednízastupitelstva obce dne oL3, usnesení.242ll9l13, úetnídoklad. 935 ze dne z, to. zo13, smlouva o bezúplatnémpřevodu ze dne 12, B, 2OI3 s Ředitelstvím silnic a dlnic ČR na převod (přijetí do majetku obce) pozemků p.č. 9B9l2, , tz55l6, 12g2l3, I3Bgl3, , t4l2l4, Istgl4, 1580/6, 1580/10, a vše v k.ú. Hrdek, nabytí bylo schvleno na zasední zastupitelstva obce dne , usnesení Č. 189/15/12, úetnídoklad, g2g ze dne , smlouva o kontokorentním Úvěru uzavřen dne s Českou spořitelnou, a,s., úvěr ve výši KČ 1, ,-- je splatný do OI4, schvleno zastupitelswem obce dne , smlouva o zrušenívěcného břemene ze dne s oprvněným Ředitelství silnic a dlnic R na Pozemku P.. t270li v k,ú. Hrdek, zrušenívěcného břemena schvleno radou obce na zasední dne 6. 11" 2013, usnesení.20i3l671 11, úetnídoklad. 95o ze dne 27, It,2013, smlouva o zyízení věcného břemene uzavřen dne se spolenostíčrz Distribuce, a.s., Předmětem smlouvy je zřízení a provozovní distribunísoustavy na pozemku obce p." 52912, schvleno radou obce dne , úetnídoklad. 90B ze dne oI3, dokumentace k veřejné zakzce malého rozsahu "Oprava fasdy a zateplení severní stěny obecního Úřadu Hrdek, Č.p. 352" ve \^ýši KČ ,--, Smlouva o dílo. LIPa1.3/T ze dne L2. g. 2ot3, směrnice. Ilz012 - zsady pro zadvní veřejných zakzek úinnod í. 4.2OI2, kontrolní řd obce Hrde( ÚČinný od OO2 a aktualizovaný dodatkem, 1 úinným od , ]:::' i;,,:: l _, o**n.k-nuo,anskftfle*qb,ňyďi

8 Č ě Č í ř í í í ú ď íú ě ý ú í ř í í í íš ř é š ý í ří ě é í ř í í ří í Š ý í ř é š ý í ý í ří ě é í Č í ú í é í š ý Č í ř é š ý í ý í ří ě é í Č í ú í ě í š ř é Š ý í ří ě é ý í ý í ů í í ý ý í ů í ý ó é í Č í ú í ě Č í é Č í ý ýš í ř í ú í ď

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

Ř ř Č é ř ú Č ř ř é ý Č é ž Š ň Č é ř é ý é ú Á ú ž Ú ú š ů é ý ý é ž é ú é ú ý ž ý ú ž ý ú ú ý ů ý ů ž ř ř š ý ú ů Ú ř é ž é ž š é ž ř ř ů ů é ů ý ú é ž š é ž ř ř ů ů é ů ř ů ý ý ý é š é é é ř š é ř é

Více

ůá ř é é í í é ř úř í š ď í š ň š š š ř ř é ř é ř é š ď í ř ů ň ů š í é ř é é ú é ř ř ď ů ů é ř í ů ř í ů ř é ř ř š í í í ř Á ř ř é ď é ú é ý é ý ř í ř í ú í í é ř ď ř í ú í ý ů ý ů í ř é ý ř ď í í š ó

Více

á ř á á Č É ř ř é á Š á ý ř ř áž á é ř ý á á é á éí á á á ř é á Š á ý ř é á ř é ř á Ž á Í á Žá á ů á á á ž é á ž á š é é Í é Í é Í ž ý ý é á á Í á Í ř ý á ú Í á é ý ž Žá ý ť ř áš á ž á ř ý á Ž ř áš Ž á

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

č ř Ž Ř Í ě ý ř Č ř Č š ý ý č š č Č ý úř Č ěř ý ě ř ěř č É ě č ý ý č Ú ě ř ř ý ý ý ý č ý ř ř ý ý ý Ž ě ěž č č ř š č ěú č č č ěú č č č ě Ú Ž č č ý ý ú č č Ž ě úč ě ž č ř ú ě ů ř ž ě č č ě Ú č č č ě ú č

Více

ů Ž íúř Ú í Ú Í Ě Ú í ť í ě í í ř Ř Á ÁŠ ě í ň ř ě í ě ší ř ů ž š ú í ě í ú ř š í í úř Ú Č ří ě é í ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř í ř ř Č í ž ň Ů é ě í í ú í ů é ě Ň Ý Ě í š ú í šť í úř ů ří í í ř í Ř ó úř ú

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Í é ě ř é ž Ť ý ě ř ž ě ý ú ý ý é úř é ě š ň ý š ě ě ý ř Š ě ž Č ú ý ř ě é ž ř ě ř ě Č ý ě ř ý ě ř ě ý ř ó ů ý ě ř ě ř ě ó ě Í ž š ě š ř ý ý ř é ě é ř é é é ó é ó Éř ě š ě ě ěž ř ě ě ů é é ý é Ú é é é

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ě ů ě é ž ž ů ř ř ý ý ž Ě Ů Á š Š Á Á Á Á é ž é ž ž ž ž é š ě é ř š ěž š ěň ý é ě ý ř ř ý ř é ě ž ý ř ž ž é ů ě ů ý é ů š é ý ů ů ý ů ú ů ý ě ř é ý ě ý é Ě ú Á Á Á Á ů ř é Ý Ě ú Á Š Á Á Á Á ř ž ů šó Ť

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ý é ů é ě ř é č ě ě ř ý é ů é ř úř ě ř ě č ý é ě š ě ý ř Č ž é ě Č č č č ř é ě ý ž ř ů ř ý ěž ě ň č ý ý ú ž ě ý š ě ý ř č ě ř č ř ěž ř ý ý ý ž č ý é ř ě é é žé é č č ř č č č č ž éž ř ú ě č ř š é ě ůž ý

Více

ř ýú ý í ň ť Áť č č ř í á á ý ř á í ř í á ě í éžá í ž í Ý í á ěř ýří í á ěř í č č í č ř á í ř í í íř á í ř í íúř á áúč í ř á í ř í é á č ř á á í ř íú í á ý ů ý ů í ě í ě ší ř ů á á č á í číř á í ř í é

Více

É ř Č é Ří Ó é íúř Ší í Ř Č Ě Š í í ý ý Ž ř í ý ř ů ž í í í š š Ž ý Ž í ř ň í é ý ý í ří í í í é ň í í ý ý í Ž ř š é ň ří š í é ý ú í é ů ý ú í í í ý í ý ú íč í Č ří í ý é í í ý í ří í í í ý í ŽČ é ý í

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

Á Í Ě š č ř ó Ě Ý ř é ř ý ý é ř é é ř é č ú ř é ý Č ý ě ř ž Č Č ě é č ě ě ě é ě š Á Í Ě ř ě ř é é ř é ď ž é č ř ý ě ě š ř ů ř ě ý ř ě ě ř é é ř ú ž ýš ů ú ř é ř č ě ř é ď ž ř ě ř é ž ě ř ý ě ř ě ý č ě

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

Ř Í Ř ě é ě č č é ž é ě ř č ř é ě ř ý č ÍŘÁ č ř č ř ř ě Í č é ž ž é č ž č ů ě š č é ž ůč ž ý é é é ž š č ý ř ý ž é úř ý č š é ř ě š ř ý ř Č é ř ř ů č Í ř ř ř ě ý ý ř ě š ř č ž é ř ř č ě ř č č ř ě ě ů é

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více