Radniční list. Starostův sloupek. Farmáři, pivovarníci i muzikanti lákali do Parkánu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 9 (září 2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Farmáři, pivovarníci i muzikanti lákali do Parkánu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 9 (září 2015)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 9 (září 2015) Starostův sloupek V září se otevírá pro všechny občany našeho města a přilehlých osad dlouho diskutovaný a připravovaný nový sběrný dvůr a kompostárna v Krumlovské ulici. Představuje jednu z největších investic našeho města za poslední čtvrtstoletí. Tento projekt se připravoval dlouhých sedm let a stál více než 53,4 milionu korun. Městu však pomohla získaná dotace ve výši přibližně 25 milionů korun. Kdybych se měl stručně zmínit o těch nejstěžejnějších fázích celého projektu, tak přibližně rok se čekalo na změnu územního plánu, necelý rok a půl se projektovalo, poté se zhruba rok a půl čekalo na vyrozumění o tom, zda jsme získali dotaci, a necelý rok se stavělo. Z toho je zřejmé, že velké projekty se rodí postupně a poměrně dlouho. Hlavní je, že se vše podařilo zdárně dokončit a občané města mají k dispozici další důležité zařízení, které zlepší komfort v nakládání a uložení odpadů nám všem. Platí, že občané s trvalým pobytem v našem městě a přilehlých osadách mohou zde odložit svůj odpad zadarmo, a to nově včetně biologického odpadu, což bude představovat v největší míře například posekanou trávu a různé větve ze zahrádek. V souvislosti s tím bude rozmístěno po městě zhruba 500 plastových hnědých více než dvousetlitrových nádob na tento biologický odpad. Tyto nádoby budou rozmístěny na exponovaná místa ve městě nejčastěji poblíž běžných popelnic, ale větší část bude opět zapůjčena zcela zdarma občanům majícím zahrady u svých domů. Například do zahrádkářských kolonií budou za stejným účelem rozmístěny navíc speciální velkoobjemové kontejnery. Spolu s více než třemi sty kompostéry, které byly poskytnuty občanům se zahradami na jaře letošního roku také zdarma, je to další vstřícný krok města vůči svým spoluobčanům. Samozřejmostí je, že občané našeho města si z kompostárny naopak mohou, a to opět zcela zdarma, na své zahrádky odvézt hotový kompost. Věřím, že i tento právě dokončený projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a k určitému komfortu nabízených služeb nám všem. Hezké září a všem prvňáčkům, školákům a studentům hodně štěstí v nadcházejícím školním roce. Ing. Martin Malý O farmářích, pivu a hostinských debatovali v areálu Parkán také Zdeněk Bestrejka a František Pečeně (vpravo), který pracoval čtyřicet let v prachatickém skladu piva. Foto V. Malina Farmáři, pivovarníci i muzikanti lákali do Parkánu Farmářské trhy v letošním roce získaly novou tvář, změnily místo konání a také svého pořadatele. Když jsme se akce ujímali, věděli jsme, že jsme v pořádném skluzu. Do prvního z trhů zbývaly čtyři týdny a my neměli ani tušení, jak takový trh uspořádat. Několik zkušenějších pořadatelů nám poradilo, těm patří veliký dík. Někteří nám pověděli, že je to jejich know-how, ty jsme museli respektovat a možná se v koutku duše i pousmát. A tak to bylo také se všemi dalšími, někteří trhům fandili, jiní jim házeli klacky pod nohy. Ostatně tak je to u nás pod Libínem se vším. Přístupem, který nelze nazvat jen profesionálním, se podařilo několika málo lidem připravit letošní trhy. Nemůžeme říct, zda dobře nebo špatně, ale snažili jsme se na 100 %. Projeli jsme kraj křížem krážem, vylepili jsme stovky plakátů a sháněli nové prodejce. Časový skluz byl ale naším největším limitem, většina trhovců již měla termíny obsazeny. I přesto, ti kteří na první květnový trh dorazili, byli spokojeni. Počasí se vydařilo, potěšil i koncert Karola Komendy. Druhý červnový trh pokazilo počasí. Ranní déšť odradil trošku i trhovce, ale hlavně návštěvníky. Ti dorazili až na polední koncert Dechového orchestru Prachatice. Počasí trhům nepřálo ani v červenci, to zase bylo extrémní horko. Přesto si všechny trhy udržely solidní průměrnou návštěvnost a pohodovou atmosféru. Nejvíce práce i očekávání jsme poté upírali k srpnovém trhu, který byl spojen s Festivalem piva Prachatice. Patnáctého srpna čekal na návštěvníky areálu Parkán dvanáctihodinový program. Už před oficiální otevíračkou, která byla stanovena na desátou hodinu ranní, proudily do Parkánu davy lidí. Čekalo na ně patnáct stánků malých pivovarů, u nich na padesát druhů piv, a desítka farmářů. Kromě toho hudební doprovodný program, představení jednotlivých pivovarů, děti se mohly těšit na skákací hrad. Po desáté spustila svou dechovku Pěčnovanka a festival začal žít. Naše očekávání pěti set návštěvníků bylo překonáno hned okolo oběda, kdy jsme rozdali poslední z pěti stovek programů festivalu. Snažili jsme se nadále návštěvníky počítat a došli jsme k odhadu fanoušků piva i farmářských trhů. Během odpoledne se představila zpěvačka Frída s kapelou, která hrála latinsko-americkou hudbu, ale také sládci několika minipivovarů, kteří vysvětlili, jak právě oni vaří pivo. Po dvacáté hodině pódium patřilo místní skupině Buczech Blues, která dokonale rozparádila obecenstvo a udělala důstojnou tečku za úspěšným festivalem. Je potřeba poděkovat všem obětavým pořadatelům, kteří se o akci po celý den starali, stejně tak návštěvníkům, kteří se chovali slušně a vytvořili báječnou atmosféru. Většina pivovarů odjížděla s prázdnými sudy a děkovala za povedenou akci. Tak za rok znovu a snad i s farmářským trhem Pokud chceme trhy zachovat, musíme příští rok začít s oslovením trhovců daleko dříve. Ostatně nám tuto teorii potvrzují i přihlášky na poslední letošní trh, který bude na Velkém náměstí 12. září od osmi hodin. Jelikož trhovci o termínu věděli již v květnu, stačili se přizpůsobit. Zveme vás tedy srdečně na poslední, bohatý, farmářský trh. Zachovejte nám přízeň, bez vás nemá žádný trh kupce ani cenu. Michal Piloušek, ředitel Kulturních a informačních služeb města Prachatice

2 Radniční list Brána jazykům v městské knihovně otevřená Městská knihovna Prachatice jako odborné centrum celoživotního vzdělávání přichází s novou nabídkou, a to jazykových kurzů v návaznosti na využití cizojazyčné literatury v prachatické knihovně s obohacením o německou literaturu z freyungské knihovny. Pro zájemce budou nabídnuty ve spolupráci s jazykovými specialisty anglické, německé, ruské, francouzské, italské, španělské kurzy. Výuka začne od 29. září dle jednotlivých typů výuky v prostorách knihovny. Výuka cizích jazyků bude probíhat ve všedních dnech v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách. Skupiny budou vytvořeny jednak podle druhu požadovaného cizího jazyka a dále pak podle úrovně znalosti, případně požadovaného směru. Kurzy budou dále rozděleny pro seniory, studenty základních, středních a vysokých škol a dále pro širokou veřejnost, která se chce učit jazyk pro potřeby ve svém zaměstnání nebo z jiných privátních důvodů. Podle úrovně jazykových znalostí budou uchazeči rozděleni po čtyřech až sedmi do skupin. Výuky budou vedeny pod dohledem majitele jazykové agentury Dušana Horálka ve spolupráci s lektory na jednotlivé jazyky. Tato jazyková agentura vede výuku cizích jazyků dle maximální potřeby klienta a studenta. Dbá na pochopení vyučované látky, klient je veden v tom směru, aby mu byla souvisle a kvalitně předávána vyučovaná látka tak, aby výuka pro něj byla motivující a především srozumitelná. Ve všech směrech je podstatná kvalita, která je neodmyslitelným prvkem pro majitele jazykové a překladatelské agentury a všechny s ním spolupracující lektory a učitele jazyků. Dalším významným prvkem je dosažení cíle a očekávání studenta. Uspět u jazykových zkoušek, dostat lepší pracovní pozici, domluvit se na dovolené a nákupech v zahraničí, to je náš cíl. Proto přivítáme zájemce všech věkových nebo profesních skupin (sledujte další informace na a Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Město zateplilo všechny základní školy Začátkem srpna byly dokončeny práce na zateplení ZŠ č. p. 387 v Prachaticích. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Realizace spočívala ve výměně částí výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a zateplení stropní a střešní konstrukce. Projektem bude zajištěno snížení emisí CO 2 o zhruba 11 t/rok a dojde k úspoře přibližně 204 GJ/rok. Celkové náklady stavby činily 4,9 milionu korun vč. DPH, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1,76 milionu a příspěvek Státního fondu životního prostředí České republiky 103 tisíce korun. Rekonstrukcí této budovy jsou ve městě zatepleny všechny budovy školského typu ve vlastnictví města. Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Teplárna investuje do další kogenerace Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. umístilo první kogenerační jednotky na IV. bytovém okrsku (snímek Václava Maliny je z ledna 2014). Nyní plánuje posílení kombinované výroby elektřiny a tepla. Rada města Prachatice na svém zasedání 22. června 2015 schválila další část investiční strategie Tepelného hospodářství Prachatice s. r. o. Vedení firmy předložilo návrh na instalaci další kapacity výroby kogeneračními jednotkami. Jedná se o instalovaný výkon do 1 MWe. Tepelný výkon je mírně nad 1 MWt. Splnění podmínek vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla je bezpodmínečně nutné. Parametry takové výroby jsou závazně stanoveny vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Byly vytipovány dvě vhodné lokality, ve kterých je dostupné připojení k rozvodu plynu a připojení k síti vysokého napětí distributora elektrické energie. Již bylo zahájeno zpracování předběžných studií. Jedná se o posouzení rozptylu emisí, kde je postupováno dle zpřísněných norem zákona. Dále bude zpracována hluková studie. Při splnění těchto základních podmínek můžeme přistoupit ke splnění další části podmínek legislativních. Tento proces trvá mnohem déle než samotná fyzická realizace projektu. Termín dokončení realizace v roce 2016 rozhodne o tom, jakou částkou zařízení přispěje k ceně tepla. Při plném využití předpokládaného ročního provozu lze uvažovat o částce do 30 Kč/GJ. Předpokládáme finanční náklady zhruba 15 milionů korun, přičemž zhruba jednu polovinu částky pokryjeme z vlastních prostředků a zbývající část investičním úvěrem. Pro roky 2015 a 2016 lze očekávat mírně nižší cenu plynu. S ohledem na smysluplné využití instalovaných výrobních kapacit a vývoj prodeje tepla nepředpokládáme v následujících letech další instalace. Vyhodnocení ekonomiky provozu prvních dvou kogeneračních jednotek bylo předloženo zastupitelům města na pracovním zasedání 17. června Konstatujeme, že projekt splnil očekávaný zisk a tedy i přínos k ceně tepla ve výši přibližně 70 Kč/GJ. Výroba a prodej elektřiny, včetně turbíny, přinesly tržby kolem 14,7 milionu korun a zisk téměř sedm milionů. Proto také naši zákazníci, na všech úrovních odběru tepla, zaplatili v roce 2014 o 14 milionů korun méně než v roce Příznivou zprávou je stabilizace ceny plynu, dokonce s mírným poklesem ve výhledu na rok Z dalších investičních akcí je nutno zdůraznit modernizaci technologií výměníkových stanic. Je nutné dokončit realizaci dálkového přenosu dat a signalizačních prvků, neboť se snížil počet zaměstnanců teplárny o další dva pracovníky. Trvalým úkolem je obnova potrubních rozvodů tepla. Ta se zpomalila v důsledku masivních investic do kogenerací, ale v následujících letech musí postupovat rychleji. Z dosud vypsaných dotačních titulů žádný nedává možnost čerpání pro tento účel. Dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR by v listopadu tohoto roku měl být vyhlášen nový dotační program, který by bylo možné aplikovat na centrální zásobování teplem. Vladislav Zoch jednatel Tepelného hospodářství Prachatice s. r. o. strana 2 září 2015

3 Město Prachatice ve spolupráci s Technickými službami Prachatice s. r. o. zavede od září pro občany města oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen bioodpad). Tato povinnost vyplývá pro obce ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a též z Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů, kdy musí být do roku 2020 sníženo množství bioodpadu ukládaného na skládku o 65% oproti roku Od letošního roku jsou obce povinny minimálně v době vegetace zajistit pro své občany oddělený sběr bioodpadů. Stavba sběrného dvoru a kompostárny je dokončena a může být zahájen svoz bioodpadu a jeho zpracování na kompost. Město Prachatice má k dispozici 500 ks plastových hnědých nádob na bioodpad o objemu 240 l, dále šest velkoobjemových hnědých kontejnerů a svozové vozidlo. Občané, kteří užívají rodinný či bytový dům se zahradou, mohou požádat na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice o přidělení hnědé plastové nádoby o obsahu 240 l na bioodpad, kterou na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce získají bezplatně. Zahájení svozu předpokládáme v první polovině září, avšak občané rovněž mohou předávat bioodpad, trávu, větve, Radniční list Prachatičtí mohou od září třídit i bioodpad přímo do sběrného dvoru a kompostárny sami. Zároveň tam poputuje také tráva ze sečí městských ploch aj. areálů. Pokud máte o nádobu na bioodpad zájem, kontaktujte nás: písemně: Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3, Prachatice, telefonicky: Ing. Josef Starý , případně Marta Zifčáková DiS , em: Je nutné uvést jméno a příjmení, úplnou adresu a kontaktní telefon nebo . Zájemcům se individuálně ozveme a projednáme s nimi podmínky převzetí. Povinnost třídit biodpad bude zanesena i do nové odpadové vyhlášky. Pro město je totiž velice důležité splnit předepsané podmínky dotace, tj. spustit systém sběru a dosáhnout co nejvyššího objemu sebraných bioodpadů. Pro svoz této komodity je předběžně vyčleněn jeden den v týdnu. Upozorňujeme občany, že po zahájení odděleného svozu bioodpadu do nových nádob nebude jejich popelnice na směsný komunální odpad vyvezena, pokud bude obsahovat větší množství biologicky rozložitelného materiálu. Ing. Josef Starý, referent odboru životního prostředí Bioodpad řešíme společně, projekt pokračuje na podzim V projektu, který podpořil Program švýcarsko-české spolupráce, se zabýváme především bioodpadem. V květnu a červnu se děti mateřských škol od skřítka Kompostníčka dozvěděly, co do kompostu patří, který odpad lze vytřídit k dalšímu využití a jaký zbytkový odpad je určený pro uložení na skládku. V podzimním období se stejným tématem oslovíme základní školy i veřejnost. Součástí projektu i Prázdninového pasu byla exkurze do kompostárny v Písku, prohlédli jsme si provoz, získali informace, jak se bioodpad mění v kompost a jak jej lze využít. V sobotu 12. září při městských slavnostech bude na Velkém náměstí po celý den stánek, kde občané získají praktické informace o správném kompostování a využívání bioodpadu. Zblízka si prohlédnou žížalí kompost, zhlédnou zajímavá videa, součástí bude i bio divadelní představení. Připravujeme také Den s odpady, při kterém bude možnost navštívit nově otevřený sběrný dvůr a kompostárnu v Krumlovské ulici, prohlédnout si komunální techniku a získat přehled o systému odpadového hospodářství v Prachaticích. Podrobnější informace o programu získáte na plakátech a na webu města. MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Nárůst dětské kyberšikany Moderní technologie s sebou přinášejí řadu výhod, ale bohužel i nebezpečí v podobě kyberšikany. Tento negativní jev, při kterém se k šikaně používají elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, y, internet (Facebook), blogy a podobně, se v poslední době stává bohužel fenoménem. Přibývá především případů dětské kyberšikany, kterou na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Prachaticích řeší kurátoři pro mládež. V praxi se setkávají nejen s agresory, ale svou pozornost zaměřují také na oběti, pro které má kyberšikana extrémně neblahé účinky. Obětem pak kurátoři zprostředkovávají pomoc u specializovaných odborníků (terapeutů), aby se dokázaly se svým traumatem vyrovnat. Apelujeme především na rodiče, aby se o tento způsob šikanování více v současné době zajímali, se svými dětmi o tomto problému komunikovali a předešli tak zbytečnému trápení. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí Dárci věnovali nejen kabelky Přes tři sta šátků, šál, kravat a kabelek se vybralo v rámci sběrného místa na Městském úřadu Prachatice, kde se do druhého ročníku Kabelkového veletrhu Deníku zapojili nejen úředníci, ale také spolupracující organizace a jednotlivci. Odměnou pro všechny ještě před předáním do Prachatického deníku byla módní přehlídka v mezigenerační zahradě u Domu Křižovatka u parku, kde si všichni dobrovolníci užili zábavu ze svých darovaných věcí. Nechť výtěžek slouží potřebným. Hanka RH+ Žabkový rekord padl na Parkánu Praktické semináře s Růženkou Součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, jsou dva praktické semináře. Oba se konají v Domě Křižovatka u parku 8. září a 29. září vždy od hodin. První bude o netradiční výrobě a zpracování mýdel a čisticích prostředků, na druhém vyrobíme užitné předměty z odpadových materiálů. Lektorka Růženka Vinciková si pro nás připravila zajímavé využití dostupných surovin. Na oba semináře se hlaste em případně na telefonní číslo MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru ŽP září 2015 V Prachaticích na Parkánu se sešlo 144 lidí obutých v žabkách ve stejný čas na jediném místě. Vytvořili tak 5. srpna 2015 český rekord, který Agentura Dobrý den zapíše do české databáze rekordů. Letní akci s programem pro děti i dospělé uspořádalo centrum STROOM Dub. (vam), foto H. Rabenhauptová strana 3

4 S novým tisíciletím se atleti v Prachaticích dočkali rekonstrukce atletických sektorů včetně umělého povrchu na běžecké dráze Městského stadionu. Nikdo tenkrát netušil, že by to mohla být na dlouhé roky v našem městě labutí píseň královny sportů. Postupně upadal i zájem o kroužek atletiky při DDM, až byl nakonec zcela zrušen. Pomyslný prapor se podařilo udržet pouze zásluhou kroužků při základních školách. Zdá se, že by se mohlo začít v Prachaticích blýskat na lepší atletické časy. První vlaštovkou se stal kroužek atletické přípravky při DDM pro děti od šesti do deseti let, který letos zahájí třetí sezonu. Zvyšující se počet adeptů zájemců o kroužek a množící se dotazy veřejnosti i zájemců všech věkových kategorií nás přesvědčily, že zájem o atletiku v Prachaticích rok od roku narůstá. Proto jsme v květnu letošního roku založili nový sportovní klub s názvem Atletika Prachatice, uvedl stále aktivní atlet Jan Kocourek. Naším cílem je vytvořit kvalitní tréninkové a závodní podmínky pro děti, mládež, ale i dospělé. Díky členství v Českém atletickém svazu jsme připraveni zajišťovat svým členům účast na atletických přeborech a otevírat tím prachatickým sportovcům možnost znovu bojovat o atletické tituly za klub z Prachatic, doplnil předseda nového klubu Antonín Pilát. Žádný klub nedělají jenom mistři, proto rádi ve svých řadách uvítáme všechny zájemce na všech výkonnostních úrovních i ty, kteří mají zájem si atletiku třeba jenom zkusit. Samozřejmě bychom touto cestou rádi oslovili a přizvali ke spolupráci i případné další trenéry, trenérky nebo rozhodčí, kterým atletika v Prachaticích chybí a chtějí s tím něco udělat. Pokud vše půjde podle našich představ, mohla by se Atletika Prachatice již na jaře Radniční list Nový klub vrací do Prachatic atletiku příštího roku zúčastnit krajských přeborů družstev i jednotlivců. I na vás záleží, zda se naše plány podaří opravdu naplnit. Zveme vás na první společná setkání, chcete-li nábor, která se uskuteční v úterý 8. září 2015 v hodin a ve středu 9. září 2015 v hodin na dráze Městského stadionu v Prachaticích. Přihlášky do sportovního klubu Atletika Prachatice můžete posílat již nyní prostřednictvím webových stránek kde najdete také kontakty pro případné dotazy či náměty. Jan Plánek, Atletika Prachatice, z. s. Na archivním snímku atleti TJ Tatran, vítězové krajského přeboru družstev v devadesátých letech minulého století. Upozornění na uzavírku chodníku v ul. Volarská v úseku přechodu pro chodce směrem na sídliště Pod Lázněmi do 11. září 2015 do hodin (důvodem je bezbariérová úprava chodníku). (ivj) Rok 1968 (1.) Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Novostavba Čs. Státní banky na tzv. Vávrů zahradě nad Vodňanskou ulicí má 28. února 1968 glajchu - stromeček. V nové budově bude Čs. Státní banka, okresní záložna a okresní pojišťovna. V sobotu 9. a v neděli 10. března se konala v Národním domě okresní konference KSČ. Náměstí bylo přeplněno auty delegátů, kteří se sem sjeli. Na členské schůzi uliční organizace KSČ, konané 1. dubna v 19 hodin v Národním domě bylo projednání demokratizace života v ČSSR v aplikaci na podmínky okresu Prachatice. Městský národní výbor schválil na svém 24. plenárním zasedání dne 2. dubna přejmenování některých stávajících ulic a názvy pro nově vzniklé ulice: Ulice Julia Fučíka dosavadní název ponechat pro celou ulici od Zahradní ulice až k jejímu vyústění do Vodňanské ulice. Husova ulice název ponechat pro část v historickém jádru města. Družstevní ulice název pro část Husovy ulice od Zahradní po vyústění do ulice Julia Fučíka. Krumlovská ulice nové pojmenování pro stávající Jateční ulici, jejíž název by zanikl. Název Krumlovská ulice bude platný až ke Kandlovu mlýnu. U stadionu název pro zbytek bývalé Krumlovské ulice od ulice Julia Fučíka k Jitoně. Lázeňská ulice pojmenování ponechat od SVVŠ až ke Kolonii pod lázněmi. Ulice Požárníků nový název pro Růžovou ulici. Spojka mezi Lázeňskou a Jánskou ulicí. Kasárenská ulice název pro komunikaci od domu čp. 195 kolem Žižkových kasáren směrem k novým kasárnám včetně ulice, která nesla název Nad kasárny. Nádražní ulice název ponechat pro její bývalou část od křižovatky u autobusového nádraží k nádraží ČSD. Žernovická ulice nový název pro ulici od mostu přes Živný potok směrem k Žernovicím. Děkanská ulice obnovené pojmenování uličky kolem děkanského chrámu. Sídliště Pod hradbami nové pojmenování pro sídliště trojúhelníkového tvaru mezi ulicemi Julia Fučíka a Zvolenskou. Zvolenská ulice nová ulice z náměstí ČSA ke křižovatce u benzínových pump, která vede nově vybudovaným sídlištěm. Hradební ulice od Parku Míru kolem hradeb s vyústěním do náměstí ČSA. Ulice Obránců míru nové pojmenování první souběžné ulice v sídlišti nad hradbami, která vede od sekretariátu OV KSČ jižním směrem. Růžová ulice pojmenování druhé souběžné ulice s Hradební ulicí pod rodinnými domky. Lesní ulice souběžná ulice s ulicí U studánky od letního kina. Na sadech budoucí ulice od Hradební nad letním kinem k Zlaté stezce přes budoucí sídliště. Na stráni ulice v novém individuálním bytovém sídlišti Na Skalce souběžná s ulicí Na vyhlídce. V třešňovce ulice do nového individuálního bytového sídliště Na Skalce, která bude vedena ze Žižkovy ulice souběžně s Vodňanskou ulicí a odbočuje do Husinecké ulice. Svatopetrská ulice od náměstí Čs. armády přes Skalku k městskému hřbitovu. Ulice Pionýrů nové pojmenování ulice U sokolovny. Na Zlaté stezce tento název ponechat pro část této ulice od parku Míru směrem na Volary. Solní ulice část dosavadní Zlaté stezky v historickém jádru města. Mlýnská ulice nové pojmenování pro ulici Žernovickou od ulice Maxmiliána Rumpála. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 září 2015

5 Radniční list Dny evropského dědictví v Prachaticích V sobotu 12. a v neděli 13. září 2015 se v Prachaticích uskuteční letošní Dny evropského dědictví (European Heritage Days, ve zkratce EHD). Ty již patří k tradičním zářijovým kulturně společenským akcím s významným poznávacím aspektem. Slouží k rozšíření všeobecného povědomí o našem kulturním dědictví. Každoročně v září zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně a zejména těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné, objektů soukromých i veřejných. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. Jednotlivé země pro EHD vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním ze členských měst pořádá národní zahájení. Pro letošní 25. ročník je vyhlášeno národní téma Památky znovuzrozené. Národní zahájení Dnů evropského dědictví se bude konat v 5. září v Českém Krumlově. V Prachaticích bude možné v rámci Dnů evropského dědictví navštívit tyto cíle: 1. Kostel sv. Jakuba Většího, včetně kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna a vyhlídkové věže (kostel sobota i neděle hodin) (věž sobota i neděle hodin a hodin) 2. Nová radnice sklepy, Velké náměstí č. p. 3 (vstup z Klášterní ulice) (sobota hodin, neděle hodin) 3. Prachatické muzeum, Sitrův dům, Velké náměstí č. p. 13 (sobota i neděle hodin) 4. Sklepy domu č. p. 14 Velké náměstí, včetně podzemního vodovodu (bývalá vinárna Punkva) (sobota hodin, neděle hodin) 5. Galerie Dolní brána (sobota i neděle hodin) 6. Muzeum české loutky a cirkusu, Velké náměstí č. p. 43 (sobota i neděle hodin) 7. Husova světnička v Městské knihovně, Husova č. p. 71 (sobota hodin, neděle hodin) 8. Galerie Otto Herberta Hajeka, Velké náměstí č. p. 184 (sobota i neděle hodin) 9. Hřbitovní kostel sv. ap. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích, včetně zvonové věže (sobota hodin, neděle hodin) 10. Hřbitovní kaple sv. ap. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 11. Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka č. p. 137 (sobota hodin, neděle hodin) 12. Kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) (sobota i neděle hodin, volný vstup do lodě) 13. Křížová cesta ke kapli sv. Filipa Neri se čtrnácti zastaveními u výklenkových kapliček 14. Kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) (sobota i neděle hodin, volný vstup do lodě) 15. Rozhledna na Libíně (sobota i neděle hodin) 16. Kostel sv. Anny na Libínském Sedle (sobota i neděle hodin, volný vstup na galerii). V sobotu 12. září v 9.30 hodin budou zahájeny Podzimní městské slavnosti, na nichž po celý den budou vystupovat místní kulturní spolky a soubory. Zároveň bude od 8.00 hodin na Velkém náměstí probíhat poslední letošní farmářský trh. Ve zpřístupněných objektech lze prohlédnout tyto výstavy: 1. Prachatické muzeum Retrogaming 2. Městská knihovna Má vlast 3. Muzeum české loutky a cirkusu Klauni (viz foto) Mgr. Jiří Srch, Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Vypečené středy ve vile Veřejné pečení chleba a pizzy v hliněné peci (18.00) POEZIE VE VILE Iniciativa Živá vila připravila do Kralovy vily (Nádražní 364) na září veřejné pečení, poezii i filmovou projekci a (vždy od 18.00) VYPEČENÉ STŘEDY Veřejné pečení chleba a pizzy v hliněné peci (18.00) POEZIE VE VILE Básně ženských autorek vztahující se nejen k Šumavě a české kotlině (20.00) PROJEKCE FILMU VILA TUGENDHAT Dokument, původní znění s titulky (za příznivého počasí promítání venku). Režisér a producent Dieter Reifarth v dokumentu prolíná rozhovory se členy rodiny Tugendhat, bývalými uživateli domu, historiky umění a restaurátory, s historickými fotografiemi a filmovými záběry, z čehož vzniká mnohostranný životopis této budovy. Na první pohled jde jen o příběh mimořádné stavby. Ve skutečnosti je dokument o stavbě Miese van der Rohe tak epický a vzrušující jako román, který obsáhne celé jedno století (17.00) VIVAT VILA! vol. 3 Program začne komentovanou prohlídkou vily. Na ni naváže koncert kapel Walden (Drslavice), Kydney Trauma (Č. Budějovice) a Kalle (Tábor), kteří jsou ověnčeni letošní cenou Anděl v kategorii alternativa. Barbora Staňková, září 2015 Gymnázium chystá oslavu Prachatické gymnázium oslaví 150 let od svého založení. Připomenutí tohoto výročí připadne na sobotu 26. září Zahájení činnosti gymnázia v č. p. 109, dnes v Husově ulici, si v sobotu připomenou současní i bývalí učitelé, studenti a zaměstnanci. Programem navazujeme na setkání, která se konala v roce 1997 a V sobotu 26. září bude od 8.00 do hodin otevřena nová budova gymnázia Zlatá stezka 137 k prohlídce, ke které jsou zváni všichni zájemci a příznivci prachatického gymnázia. V hodin začne v aule slavnostní setkání, ve vyjde od školy slavnostní průvod, který bude ukončen setkáním na Velkém náměstí. Ze zajímavostí, které budou doprovázet tuto akci, bych uvedl umístění pamětní desky na budově č. p. 109, vydání doplněného Almanachu a koncert Pošumavské komorní filharmonie Prachatice. Podvečer a večer jsou určeny především k setkávání a vzpomínání na studentské časy, ale i k zamyšlení nad současností a budoucností prachatického gymnázia. Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel Gymnázia Prachatice Lákadlo KISu na říjen Pavlína Jíšová a hosté (předprodej od ) Michal Hrůza a Kapela Hrůzy (předprodej od 1. 9.) Krejčovská pohádka Divadýlko Mrak (KIS) strana 5

6 Kulturní a společenský servis na září 2015 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so ne Z KURZŮ Výstava výtvarných prací posluchačů a pedagogů Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavu zahájí 7. září 2015 v Doc. Vladimír Šavel. Vstupné: 30/20 Kč TADY JSME DOMA regionální folklor do škol Výstavu odstartuje 17. září v hodin vystoupení žáků ZŠ Vodnanská s lidovými písněmi a tanci na téma Posvícení a řemeslo pekařské, se kterým se zúčastnili v červnu 70. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Vstupné zdarma. STARÁ RADNICE SÝRY, RYBY, ZVĚŘINA A VÍNO 2015 (více info na str. 8) VELKÉ NÁMĚSTÍ (8.00) ZÁŘIJOVÝ FARMÁŘSKÝ TRH (9.00) PODZIMNÍ SLAVNOSTI Vstupné zdarma (podrobněji na str. 8). MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) CHANTAL POULLAIN S KAPELOU CHANSONS Chantal Poullain hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie. Chantal Poullain zpívá svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlastním. Koncertem provází Chantal Poullain v češtině. Vstupné 250 v předprodeji, 300 Kč na místě (15.00) POHÁDKY DO KAPSY Divadlo SemTamFór Hudební pohádka pro děti od tří let. Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka připomene nejmladším divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky. Vstupné 50 Kč (19.00) Eugeniusz Szybal: P.R.S.A. Divadlo Palace Předplatné PODZIM 2015 řada B Pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud. P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy. Život je plný omylů! A tak se klidně může stát, že místo velkolepé rodinné oslavy babiččina životního jubilea omylem vypravíte funus. Nezbý vá nic jiného, než vše brát s humorem a vystrojenou pohřební hostinu si užít jak se patří. Hrají: Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová, Jana Bernášková, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek / Richard Trsťan. Vstupné 330 přízemí /280 balkon, předplatitelé: 300 přízemí/250 Kč balkon (19.00) Ivan Vyskočil: PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU Sophia Art, divadelní agentura Předplatné PODZIM 2015 řada A Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potěší oko i duši diváka, který představení zhlédne třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Eva Kodešová, Lukáš Langmajer, Anna Kulovaná, Karel Soukup. Vstupné 330 přízemí /280 balkon, předplatitelé: 300 přízemí/250 Kč balkon. KONTAKTY Městské divadlo tel , kisprachatice.cz INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel Otevřeno: po pá so a ne VYHLÍDK. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Kostelní náměstí Tel.: po pá so ne Vstupné plné 30, zlevněné 20 Kč. KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře O. H. Hajeka. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. Otevřeme po předchozí domluvě v infocentru. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. KINO NÁRODKA Rezervace sedadel je možná v infocentru, tel (19.30) MISSION IMPOSSIBLE NÁROD GRÁZLŮ Akční, dobrodružný, thriller USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 120 Kč. Tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force) a její šéf Ethan Hunt ve střetu s mýtickou organizací Syndikát (17.00) MIMONI Komedie, animovaný film USA. Přístupný. České znění. Vstupné 115/90 Kč. Žluťoučcí, k sežrání roztomilí Mimoni a britské korunovační klenoty. Kevin, Stuart a Bob ve staré dobré Anglii (19.30) VĚČNĚ MLADÁ Drama, romantický film USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 110 Kč. Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a stane se zázrak nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani o jediný den a žije dalších 80 let (19.30) MÉĎA 2 Komedie USA. Přístupný od 15 let. Titulky. Vstupné 120 Kč. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! (19.30) BEZ KALHOT XXL Komedie USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 90 Kč. Děj filmu Bez kalhot XXL navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají udělat tlustou čáru za minulostí (19.30) PAPÍROVÁ MĚSTA Romantický, drama, mysteriózní film USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 110 Kč. Podivuhodná trestná výprava spojená s vtipnou pomstou (17.00) UUUUPS! NOE ZDRHNUL Animovaný film Belgie, Německo. Přístupný. České znění. Vstupné 90 Kč. Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého života na Zemi (18.00) FANTASTICKÁ ČTYŘKA Akční, fantasy USA. Přístupný od 12 let. České znění. Vstupné 120 Kč. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři a jedním z jejich cílů je i rozlousknutí problému interdimenzionálního cestování (19.30) KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. Akční, dobrodružný, komedie USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Vstupné 100 Kč. Film zasazený do první poloviny 60. let minulého století, do doby vrcholící studené války (19.30) PRIDE Komedie, drama Velká Británie. Přístupný od 15 let. Vstupné 90 Kč. Píše se rok Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich rodinám a uspořádají pro ně sbírku. Odborový svaz horníků se ale zdráhá jejich pomoc přijmout. Důvod je prostý. Neradi by čelili obvinění, že hornický svaz otevřeně sympatizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale rozhodnou jejich rozhodnutí ignorovat a vydají se přímo do menší vesnice ve Wallesu, kde hodlají předat výtěžek přímo rodinám. strana 6 září 2015

7 MĚSTSKÁ KNIHOVNA do Výstava Má vlast (ve spolupráci se společností Asociace Entente Florale CZ Souznění, o.s., Praha, výstavní prostor MěK) ECCE LIBRI Na kolech po historických knihovnách Literární kavárna a její host Pověsti, pověry a vypravování z našeho regionu Oldřich Petrášek, autor knihy Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce. Kniha na místě k zakoupení (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana). Otevřeno od do hodin Podzimní slavnosti Křest knihy Hynka Klimka O víle Majolence a profesorovi z Prachatic 2 (12.00, Velké nám.) Klub přátel knihovny (9.00, klubovna MěK) Univerzita třetího věku 3. ročník Zlatá stezka, 5. semestr Kulturní význam a tradice Zlaté stezky přerod v komunikaci Mgr. Helena Stejskalová z Jihočeského muzea v Č. Budějovicích ( , zasedací místnost Staré radnice) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou: Podzim volá Ježci (14.00, odd. pro děti a mládež) Univerzita třetího věku 3. ročník Zlatá stezka, 5. semestr Časopis Zlatá stezka a jeho návaznost na Zlatou stezku Mgr. Helena Stejskalová ( hodin, zasedací místnost Staré radnice) Dospělé oddělení a studovna po pá so Odd. pro děti a mládež, Husova 70 po čt pá so Odd. pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM Tel.: Otevírací doba: po út ne RETROGAMING Počátky osobních počítačů u nás. Interaktivní výstava o historických počítačích a starých hrách. Přednášky: (17.00) Renesanční odívání, přednáší Mgr. Lenka Šobrová (17.00) Magna charta libertatum 1215 První červánky ústavních a osobních práv, přednáší Mgr. František Kubů. MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU tel , září 2015 Otevřeno út neděle do KLAUNI První monotematická výstava o klaunech je určena jak dětem, pro které jsou připraveny hrací prvky inspirované klauny a šatnu, ve které se mohou nalíčit a obléci jako klauni, tak dospělým. Autoři se pokoušejí představit klauna jako neopominutelný prvek cirkusového představení v celé jeho historii nejen na českém území (10.00) O NOSÁČOVI tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi. Projdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit. MUZEUM KRAJKY Výstava paličkované krajky na téma Kalich k 600. výročí upálení M. J. Husa. Výstava prací 20 krajkářek otevřena denně mimo pondělí do 15. září. GALERIE NEUMANNKA Neumannova 161 Tel , Otevřeno: po pá (vstup mimo otevírací dobu po dohodě) do Porcelán Milan Pekař / Mi-won McGhee ARTEMIDE: The human light vernisáž v hod. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ FOTOGRAFICKÉ SNY Zdeňka Přibyla Nové snímky z cyklu obrazových fantazií Co to je, vám neřeknu. Autorská souborná kolekce obrazových fotografii. Derniéra výstavy v hod. KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (17.00) Koncert duchovní hudby Klarinetový soubor Prachatice a pěvecký sbor Maraveja MĚSTSKÁ ORG. SVAZU DŮCHODCŮ Každé pondělí od hodin pravidelná setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami (cvičení na židlích, jóga prstů, literární chvilky, stolní hry, zdravý životní styl, půlhodinky s předsedkyní, hudební okénka). Každý čtvrtek počítačová učebna (Komunitní centrum Na Sadech, ) Týdenní výlet na Vysočinu (14.00) Hrajeme společně ruský kuželník společný program s uživateli Domov seniorů Mistra Křišťana (14.00) ŠLÁGR DISCO při ohníčku s buřtíky Informační centrum pro mládež terasa komunitní zahrady Domu Křižovatka u parku (9.00) Klub přátel Městské knihovny: Posezení přátel a info o prázdninovém čtení (14.00) Seniorský bowling Byblos Club Autobusový výlet: Počátky, Žírovnice, Jindřichův Hradec historické zajímavosti. Cena 160 Kč, odjezd z Malého nám hod (14.00) Tančíme v Albatrosu hudební doprovod Duo Penc Tischler, vstupné 20 Kč. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia. Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě a plavání v plaveckém bazénu (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP (14.00) Účast v Literární kavárně Pověsti, pověry O. Petrášek, Domov seniorů M. Křišťana (10.00) Kondiční vycházka, sraz na Malém nám (14.00) Členská schůze SOS, Stará radnice, 1. p (14.00) Přednáška Cesta do Sv. země, 2. část, p. Mgr. P. Liška, Klubovna MěK (14.00) Písničky národní a lidové, Komunitní centrum, SNP Zahájení kurzů angličtiny (začátečníci v 7.30, konverzace v 9.05 hod.), VOŠS, Husova SÁL NÁRODNÍHO DOMU Mezi nebem a zemí s Pavlem Roškem vesmírné civilizace jsou nám blíže, než si myslíme. Přednáška s olomouckým badatelem a záhadologem pro všechny zájemce o paranormální jevy a aktivity. Pavel Roško představí část své bohaté dokumentace, kdy prošel zkušeností a byl kontaktován neznámou vesmírnou civilizací. Vstupné 180 Kč, předprodej vstupenek BaBy BaZaR Krumlovská 252, PT, pí. Nová KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Zájezd: Alpy Hallstatt a okolí Odjezd: Malé nám hod Křišťanovice, rozc. Hlásná Lhota Záblatí Zabrdská skála Husinec Odjezd: Autobus hod Týden s turisty z Holandska jednodenní výlety dle pořadatelů Bavorov Helfenburk Hoštice Volyně Odjezd: ČD 7.34 hod Zájezd: Jižní Morava Odjezd: Malé nám hod. strana 7

8 Radniční list Podzimní městské slavnosti 2015 V sobotu 12. září od 9 hodin je pro všechny návštěvníky na Velkém náměstí připraven bohatý kulturní program složený z vystoupení místních skupin, spolků a souborů. Zpestřením letošního programu je i souběžné konání farmářských trhů. Jak je již zvykem, městské slavnosti se konají ve Dnech evropského dědictví ( ), kdy je možné navštívit zajímavé památky a historické objekty jindy veřejnosti nepřístupné. Program (změna programu vyhrazena) 9.00 Základní umělecká škola Prachatice 9.35 ZŠ Vodňanská Prachatice SPGŠ a VOŠ folklorní soubor Libín Senior country club SENSEN Povltavští trubači Folklorní soubor Libín S Křest knihy O víle Majolence Pěvecký sbor Česká píseň Klarinetový soubor Prachatice Maraveja Pěvecký soubor Radostné přátelství Návraty Taneční country skupina WENCY Country kapela HUSMEN Přímý přenos Luboš Košatka Arrow blue Pracovní sobota Leviatan Hera rock Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Klarinetový soubor přivezl z Polska další cenu Letošní nabité léto plné koncertování a účinkování v evropských zemích zakončil Klarinetový soubor Prachatice ve složení Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek a Jaroslav Masáček prestižním oceněním na polském mezinárodním hudebním festivalu Cultur Caravan. Dosáhl na nejvyšší cenu Grand Prix festivalu, která nám dává spoustu energie a plánů do další práce. Zlaté ocenění je již osmé v pořadí po úspěších v Belgii, Maďarsku, Rakousku, Slovensku a České republice. Již během soutěžního vystoupení porota i publikum projevovaly nadšení. Závěrečný Montiho čardáš jsme museli zopakovat a následovaly velké ovace. Soutěž a dva koncerty se konaly v polských městech Štětín, Wolin a Golzsewo. Koncert s moskevským sborem ve wolinské katedrále se nesl v duchu klasických skladeb. Závěrečný galakoncert ve štětínském zámku byl složen ze známých filmových a muzikálových melodií a byl společným se všemi účinkujícími festivalu z Evropy a ruskojazyčných zemí. Klarinetový soubor Prachatice stihl před odjezdem do Polska odehrát koncert v německém Sebnitz na nadnárodním festivalu Mitte Europa, který zastřešuje mladé umělce ve střední Evropě. Začátek prázdnin strávil v blízkosti francouzského města Saint Tropez, kde během týdne zahrál na několika místech v turistické oblasti Port Grimaud a Cogolin. Jan Hovorka, Klarinetový soubor Prachatice Sýry, ryby a víno doplní zvěřina Automobiloví veteráni na historickém náměstí Město Prachatice, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, ve spolupráci s ČK motorsport přivítají na Velkém náměstí automobilové veteránské klenoty. Účastníci šestého ročníku South Bohemia Classic, setinové rallye veteránských a sportovních vozidel, přijedou do Prachatic. Několik desítek klenotů automobilové historie se představí obyvatelům i návštěvníkům našeho města 5. září 2015 před desátou hodinou dopolední. Posádky vyrazí do druhé etapy v sobotu ráno přes Horní Planou a Volary do Prachatic a odtud budou pokračovat přes hráz přehrady Husinec, Lažiště a Vimperk do Kašperských Hor. Více informací, včetně průběžně aktualizovaného seznamu přihlášených posádek, najdete na Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o veterány, jezdci se budou snažit dodržet časový harmonogram, ale raději sami uvádějí, že změna času je vyhrazena. Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu a Pavel Kacerovský, ČK motorsport Divadlo i dechovka v parku hospice Začátkem září park Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích opět přivítá příznivce dechovky a milovníky pohádek. Letos zde proběhne již tradiční koncert nejstarší jihočeské dechovky Babouci (4. 9. od 17.00) a představení Víti Marčíka ml., který přijede se svým loutkovým divadlem (2. 9. od 15.00). Víťa Marčík je divadelní fenomén a je úplně jedno, jestli k nám přijede otec nebo jeho syn, protože jejich představení mají vždy skvělou atmosféru. Letos se těšíme na Eliščiny pohádky, což je Víťův autorský kus o skřítcích, vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi pro malé i velké diváky, říká za pořadatele Patrik Coufal. Zaměstnanci hospice a Domova Matky Vojtěchy připraví občerstvení, které zpříjemní zážitek při divadelním vystoupení i při dechovce. Obě akce jsou pořádány za podpory města Prachatice a za pomoci dobrovolníků. Prachatický hospic oslaví v září a říjnu 10 let činnosti (podrobnosti na Eva Předotová Dovolujeme si vás pozvat společně s Městem Prachatice, s naším generálním partnerem, na tradiční zážitkové eno-gastronomické akce: 12. ročník národní přehlídky Sýry a víno, 10. ročník eno- -gastronomické přehlídky Ryby a víno a na 1. ročník eno-gastronomické přehlídky Zvěřina a víno. Uskuteční se v Prachaticích 11. a 12. září 2015 v pátek od do hod., v sobotu od do hod. Místem konání jsou historické prostory Staré radnice Radniční sál, radniční sklepy a arkádové nádvoří. Gastronomických přehlídek se zúčastní řada mlékáren s vynikajícími sýry, rybáři z jižních Čech, desítky vinařů z Moravské i České vinařské oblasti a společnosti zabývající se myslivostí. Na arkádách bude tradičně nainstalováno kuchařské studio, kde budou mistři kuchaři moderovat a předvádět své kuchařské umění pokrmy a speciality ze sýrů, ryb a zvěřiny (srnčí, jelení, divočák, pratur a bažant na polévku). V sobotu 12. září se také zúčastníme farmářských trhů, které jsou součástí Podzimních městských slavnosti. Připravíme pro návštěvníky zvěřinový guláš a něco dobrého z ryb, nebude chybět ani dobré víno a burčák. V sobotu od 9.30 se bude sloužit v kostele sv. Jakuba Svatohubertská mše za doprovodu trubačů a chrámového sboru. Po obřadu v hodin vystoupí trubači ve zkráceném programu na Velkém náměstí. Vstupné na přehlídky v předprodeji 320, na místě 400 Kč (zahrnuje pokrmy z ryb a zvěřiny a neomezenou degustaci 70 vzorků sýrů. Degustace vín formou degustačních bločků cena bločku 5 Kč. Degustační sklenka 35 Kč. Předprodej: Informační centrum Prachatice (tel ), Vinotéka Prachatice, Husova 69 (tel ). Další informace na webu Michal Kočan, ředitel přehlídek, foto Zdeněk Přibyl strana 8 září 2015

9 Skutečnost je taková, že méně prší, v zimě méně sněží, a to i u nás v Prachaticích. Naše město se nachází v kotlině pod horou Libínem v tzv. dešťovém stínu, a proto musíme počítat s faktem, že nám nespadne tolik vody, kolik bychom v průměru a čase potřebovali. Musíme si pomoci tak, jak můžeme a umíme. Řešení je jednoduché a kupodivu účinné. Svody ze střech se svedou do nádrží nebo sudů s přepadem, pokud je to možné do trávníku, aby se voda pěkně vsakovala a nešla do kanalizace. V kanalizaci nemá tento druh vody, co dělat. Jedná se o balastní vodu, která rychle odtéká přes ČOV dále do Živného potoka bez jakéhokoliv pozitivního užitku pro vegetaci. Díky snížení příbytku srážkové vody v souvislosti s kolísáním počasí mezi extrémními stavy, jež jsou právě v těchto situacích identifikovány jako klimatické změny, dochází ke snižování hladin spodní vody. S tímto jevem dochází k zasolování podzemní vody a někdy i její ztrátě. Je nutné pozdržet srážkovou vodu v půdním profilu a zamezit jejímu rychlému odtoku. Vy, kdo máte u svodu ze střechy jeden sud a jste zdařilí ve využívání dešťové vody k zalévání, přidejte další nebo objem nádoby zvětšete. Ti, co mají u svodu ze střechy na zachytávání vody tzv. kubíkové nádrže, jsou inspirativní. Voda v době dešťového půstu se využije hlavně na zalévání zahrádek, předzahrádek, kropení zpevněných ploch v době veder na zvýšení vlhkosti vzduchu a snížení teploty. Zaléváním dešťovou vodou prospějete rostlinám, trávníku, ale i půdnímu profilu, který obohatíte o vodu. Zemská gravitace Na druhou sobotu v září připadá Světový den první pomoci. Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice u této příležitosti přichystal Den branné přípravy 16. září od 9 do 12 hodin bude na Malém náměstí možné vyzkoušet si ošetření různých poranění, nechat si změřit tlak nebo zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády. Stanoviště s ukázkami první pomoci připraví ČČK ve spolupráci se ZŠ Vodňanská, ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 387 a o. s. Prevent. Dále bude možné prohlédnout si vozy ZZS, HZS, Policie ČR i Městské policie Prachatice, dozvědět se bližší informace o práci IZS, ochraně obyvatelstva, dárcovství krve nebo Zdravém městě Prachatice. Třešničkou na dortu pak bude ukázka aktivní (sebe)obrany. Akci podporuje Ministerstvo obrany ČR. Text a foto Zuzana Pelikánová Radniční list Dešťová voda ze střechy patří do sudů, nádrží a půdního profilu Den branné přípravy nabídne zajímavosti i měření krevního tlaku Indiáni a kovbojové na Lipně Letního tábora DDM Prachatice nazvaného Poklad na lipenském jezeře se v Nové Peci zúčastnilo 40 dětí. Táborové téma vybízelo k tomu, aby každý z týmů měl svého náčelníka. Týmy plnily úkoly sportovní, tvořivé i vědomostní. Nechyběla nám ani ukázka živých kobyl s plavením. Nad vším bděl bystrým okem stařešina. Náčelníci byli velmi stateční a šikovní a poradili si se svými svěřenci. Václava Kubíčková, stařešina září 2015 I malý Jeníček ví, že dešťová voda se hodí k zalévání. Foto Jana Mazáčková zatím působí standardně, a když pravidelně zaléváte, obohacujete i půdní profil a posilujete spodní vody. Příroda vám za to bude vděčná. Zaléváním zvyšujete v době horka vlhkost vzduchu kolem svého domu, a tím snižujete místně i teplotu, tj. vytváříte si příznivější klima na své zahradě. Roztodivná udržovaná jezírka s lekníny a barevnými rybkami na zahradách, které mohou být také napojeny na zásoby dešťové vody ze záchytných nádrží u domů, vytvářejí příznivé mikroklima zahrady. V době velmi vysokých teplot se voda odpařuje a zpříjemňuje majitelům pobyt v okolí vodní nádrže. Co vám osobně přinese nové hobby dešťochytačů? Uspokojení a radost, že pomáháte přírodě, vytváříte zdravější prostředí pro svůj život. Finanční bonus se projevuje ihned, nekropíte pitnou vodou z řádu, ale spadlou vodou z nebes. Pohybový bonus na čerstvém vzduchu prospívá opět vašemu zdraví a předchází bolestím zad. Celkový výsledek shrňme asi takto, sud vody pod okapem vede ke zdravému prostředí a zdravému člověku. Na boj proti suchu a na zadržování vody v krajině přijdou pro obce, města a další subjekty evropské dotace. Budou podpořeny také projekty, které pomohou lepšímu vsakování srážkové vody, vybudování menších krajinných prvků, v nichž by se voda přirozeně akumulovala (lesy, prameniště, tůně a mokřady atd.). Je potřeba posílit projekty na záchyt vody v krajině a její využití i pro krajinotvornou funkci v dané lokalitě a oblasti. Pomozte sobě, zahrádce, rostlinám, ovzduší, podzemní vodě také vy. RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Hana Mrázová, Mgr. Lenka Králová Světlušky znovu zazáří! Od 7. do 11. září potkáte nejspíš i vy Světlušky, dobrovolnice Českého červeného kříže, které se zapojily do celostátní sbírky pro Světlušku. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením od roku Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Sbírka Světluška podporuje např. ranou péči pro nevidomé a kombinovaně postižené děti, pořízení speciálních pomůcek jako je PC s hlasovým výstupem a braillským řádkem, čtecí lupy, mluvící zápisníky atp., pořízení vodících psů, načítání zvukových knih a komentování filmů Projekt také podporuje nadané studenty. Zakoupením fosforeskujícího náramku, píšťalky nebo tykadel můžete i vy podpořit lidi s těžkým osudem a velkým elánem do života. Konkrétní příběhy těch, kterým nadační fond již pomohl, najdete na Text a foto Zuzana Pelikánová strana 9

10 Každoročně pořádá ZŠ Národní Prachatice letní tábor. V neděli 26. července nastoupilo do autobusu 38 dětí, které odjely na volarskou základnu v Nové Peci. Celý tábor se letos nesl v duchu letních olympijských her. Jakmile si děti vybalily, byly rozděleny do pěti týmů přesně podle olympijských barev. Po celý týden svůj barevný kontinent zastupovaly v nominacích, které vyústily v páteční olympijské hry. Mezi kvalifikacemi se objevily různé aktivity, jakými byly barvení týmových triček a malba týmových znaků, stavby týmových domečků v přírodě, trojboj, desetiboj, zvládnutí vodáckého výcviku, hra Klondike Zajímavé bylo i představování týmů, kdy se měl každý nějakým způsobem prezentovat před ostatními. Nechyběly básničky, scénky nebo pantomima. Za všechny aktivity byly připraveny odměny, zlaťáky a stříbrňáky. Velkým zážitkem pro všechny, kteří Základní škola Národní získala v červenci 672 tisíc korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy č. 56, která je zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků a podporu výuky cizích jazyků. Tyto finance byly o prázdninách využity na vzdělávání pedagogů, kteří absolvovali jazykové kurzy v zahraničí. Vyučující cizích jazyků vyjeli za vzděláním do Anglie, Německa a na Maltu. Od nového školního roku budou na podporu čtenářství našich žáků vznikat čtenářské dílny, pro které bude moci škola pořídit velké množství nových knih a čtečky. Žáci budou netradičním způsobem motivováni k zájmu o čtení. Hana Bolková, ředitelka školy Radniční list Policejní psi hledali na letním táboře drogy Jazykáři z Národky se vzdělávali v zahraničí Co nového na Vodňance? Prázdniny utekly jako voda a znovu je tu každodenní školní pravidelnost. Škola opět ožívá, žáci usedají do lavic, plni očekávání, jak že to tenhle rok zvládneme, jací budou noví kamarádi, učitelé, prostředí. U nás na Vodňanské jsme o prázdninách nezaháleli a snažili jsme se pro žáky vylepšit prostředí, ve kterém tráví spoustu času. Pro žáčky na prvním stupni jsme do jejich tříd nechali vyrobit nové dveře. V areálu školní zahrady vyrostla atletická dráha, na které možná objevíme nové atletické talenty. Pro ty nejmenší jsme nechali v klidnější části zahrady zabudovat prolézačku, na které mohou trávit čas především děti, které navštěvují školní družinu. Celkově je upraven terén zahrady, jsou zabudovány odvodňovací prvky tak, aby nám při dešti neteklo do suterénu školy. V závěru prázdnin jsme finišovali s rekonstrukcí tělocvičny. Ta je celá nově vymalovaná, instalované je nové obložení stěn. Průběžně po celou dobu prázdnin probíhaly další drobné opravy a údržbové práce. Nezaháleli jsme ani u počítačů, kdy během dvou měsíců jsme podali dva granty, získali jsme pro pomoc integrovaným dětem tři asistenty pedagoga a na další měsíce máme přislíbenou dotaci na speciálního pedagoga. V nadcházejících měsících plánujeme mnoho dalších akcí, především studijně-poznávací exkurzi pro 80 žáků do Anglie a pro 45 žáků do německy mluvících zemí. Obě aktivity jsou částečně hrazeny z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (OPVK, výzva 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání). Jsem přesvědčena, že žáci i kolegové a ostatní zaměstnanci mají radost z nového zázemí a že budou o nové vybavení pečovat a udržovat ho. Věřím, že investice do příjemného prostředí a zázemí ve škole se odrazí na spokojenosti nejen dětí, ale i nás dospělých. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská byli na školním táboře poprvé, byl příjezd velkého Neptuna a jeho asistentky Ariel. Všichni zvládli pasování na,,lipeňáka na jedničku. Ani na návštěvu Skupiny základní kynologické činnosti Prachatice s ukázkou výcviku policejních psů jen tak nikdo nezapomene. Psi uměli najít ukryté předměty, různé druhy drog nebo perfektně usměrnit pachatele, který se snažil o útěk nebo chtěl vniknout do policejního vozu. Skupině policistů a dvěma psům jsme v závěru poděkovali, zatleskali a měli jsme opravdu radost, že na naši domluvenou schůzku přijeli, i když v sobotu mohli mít volno. Celý týden jsme zakončili vyhlášením vítězů olympijských her, diskotékou a úžasným olympijským barem plným sladkých odměn a míchaných nápojů pro děti. Renata Sýkorová a Václav Kural vedoucí letního tábora ZŠ Národní Týden mobility vybízí ke změně Městské oblasti v celé Evropě byly po větší část minulého století formovány tak, aby lépe vyhovovaly automobilům, často na úkor jiných forem dopravy. Dominance soukromých vozidel má za následek to, že naše města jsou stále více přetížená, znečištěná a hlučná a také méně příjemná a zdravá. Evropský týden mobility 2015 si klade za cíl přehodnotit způsob, jakým uvažujeme o městském prostoru a lidech v něm. V letošním roce proběhne kampaň Evropského týdne mobility ( září) na téma multimodalita, což je způsob dopravy, při kterém jeho účastník využívá během týdne pravidelně rozdílné dopravní prostředky a sdílí je i s ostatními uživateli. Letošní slogan Vyber. Změň. Zkombinuj se snaží přimět lidi, aby vytvořili jednotnou komunitu zaměřenou na podporu udržitelné městské dopravy v Evropě. Zdravé město Prachatice ve spolupráci s partnery nabízí občanům po celý týden řadu akcí, ze kterých si určitě vybere každý. Sledujte informace na plakátech a na webu města. Marie Peřinková, koordinátorka MA21 Dům dětí zve na jubilejní hry I v letošním roce jsme pro vás připravili již 10. ročník Rodinných sportovní her (RSH). Každoročně je provází Běh pro zdraví, jehož pořádání si vzala na starost ZŠ Zlatá stezka. Domu dětí a mládeže v Prachaticích jako pořadateli RSH nejde jen o sportování dětí, ale především celých rodin. Pravidla RSH jsou jednoduchá: chceme aby soutěžila celá rodina, podmínkou je sestavit rodinné družstvo (minimálně jeden dospělý a jedno dítě), každou disciplínu absolvují všichni; mohou samostatně nebo si navzájem pomoci, rodinu mohou tvořit i příbuzní. V letošním roce jsme vybrali disciplíny běh pro zdraví, koulení míče, jízdu na koni, střelbu na brankáře, běh na lyžích, sražení pyramidy z kostek. Uvedené discipliny je možné absolvovat v libovolném pořadí. Výkon na jednotlivých stanovištích bude pořadateli zaznamenán na kartičku a vyhodnocen. Na všechny aktivní účastníky čeká drobná odměna. Zároveň se můžete seznámit s nabídkou kroužků DDM Prachatice pro školní rok 2015/2016. Na shledanou 2. září 2015 v hodin v areálu Domu dětí a mládeže v Prachaticích na Rodinných sportovních hrách. Mgr. Miroslav Pileček, DDM Prachatice Jednou větou Mše na zahájení školního roku začne 13. září v 9.30 hodin v kostele sv. Jakuba (informace o pravidelných setkáních dětí a mládeže v novém školním roce na (leh) strana 10 září 2015

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v červenci 2015 V červenci 2015 se v prachatické nemocnici narodilo celkem 31 dětí. Z celkového počtu bylo 18 chlapečků a 13 děvčátek. Narozených dětí od 1. července do 31. července 2015 s trvalým pobytem v Prachaticích bylo devět a ke zveřejnění jména a příjmení dali rodiče souhlas: Marek Mráz Matyáš Vetor Dominik Rapčan Anna Tesařová Ema Ošťádalová David Studený Vojtěch Pokorný Sovie Lošťáková Kilián Tristan Šoul Žádné jméno se v měsíci červenci neopakovalo. Jarmila Pešková, matrikářka Kroužek první pomoci Český červený kříž Prachatice nabízí od 9. září 2015 kroužek Mladý zdravotník. Je určený pro zájemce ve věku od šesti do 26 let a nebude jen o první pomoci. Součástí budou didaktické hry pro starší účastníky, různá témata z oblasti zdravovědy či humanitární pomoci, příprava v odborných kurzech podle věku účastníků (např. certifikovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí). Schůzky budou každou středu v hodin v prostorách OS ČČK PT (budova polikliniky). Zápisné na celý školní rok je 120 Kč. Veškeré informace, kontakty a přihlášku najdete na nebo na našem facebookovém profilu. Kontaktovat nás můžete i na tel nebo u Zuzana Pelikánová Pomůcky prakticky Pomůcky pro nevidomé a slabozraké si mohli vyzkoušet všichni, kteří přišli 11. srpna 2015 do Komunitního centra pro zdravotně postižené (Na Sadech) v Prachaticích. Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Prachaticích díky předsedkyni Ivaně Stránské připravila letní akci s předváděním a praktickým zkoušením čtecích lup, mobilů a dalších pomůcek pro zrakově postižené. Hanka RH+ Prachatičtí na Kratochvíli Město Prachatice z Grantů 2015 podpořilo také tři akce na zámku Kratochvíle. Převážně se jich zúčastnili Prachatičtí. Fotografická tančírna přilákala tři stovky návštěvníků (zhruba sto jich přijelo právě z Prachatic), kteří se dobře bavili při hudební skupině Zatrestband. Kinematograf Bratří Čadíků byl druhým podpořeným a úspěšným projektem. Na zámek přivezl filmy spojené s tímto místem animované a kreslené filmy, filmové zpracování slavné lyrické opery Faust a Markéta. Navíc se vybralo 3461 korun pro Nadaci Charta 77. Třetí projekt spoluorganizovali Prachatičtí na podporu Chelčického domova sv. Linharta při benefičním koncertu plném hudby, básní, zpěvu a filmu. Dvě stovky diváků přispěly na aktivizaci postižených částkou korun. Všechny tři akce podpořil také Jihočeský kraj. Hanka RH+ Mezinárodní projekt za účasti České písně skončil Smíšený pěvecký sbor Česká píseň se zapojil do mezinárodního projektu Singing Omni- -Level Project, podpořeného v partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení. Projektu, který se realizoval od 1. srpna 2013 do 31. července 2015, se účastnilo celkem devět sborů kromě prachatického sboru po dvou z Francie (Bordeaux, Perpignan) a Itálie (Treviglio, Arezzo) a dále z Maďarska (Diosd), Anglie (Hebden Bridge), Polska (Varšava) a Kypru (Limassol). Hlavním tématem projektu bylo nastudování skladeb současných autorů z daných zemí a společné provedení na koncertech v místě každého sboru. Během prodlouženého víkendu se nacvičovalo, zkoušelo, vždy se stihla krátká procházka, často jsme byli přijati představiteli města. Celý pobyt vyvrcholil společným koncertem a závěrečnou slavnostní večeří. Hlavním kritériem projektů partnerství Grundtvig je mobilita. Podmínkou úspěšné realizace projektu proto bylo, aby aspoň 18 členů našeho sboru vyjelo minimálně 24 do zahraničí. Tuto podmínku jsme nejen splnili, ale počet mobilit (výjezdů) jsme vysoce překročili. Oficiální jednání probíhala v angličtině, ale skladby byly v jazycích té které země. Museli jsme proto nastudovat skladby ve francouzštině, maďarštině, polštině, italštině, řečtině, angličtině a češtině, kterou mimochodem naši zahraniční kolegové zvládli opravdu bravurně. Během společných setkání se kromě všech těchto jazyků hovořilo také rusky, německy prostě jakkoliv, jen abychom si rozuměli. Českou hudbu reprezentovala lidová píseň Zdeňka Lukáše Na horách. Pro Prachatice jsme společně nastudovali poému Františka Jančíka Jižní Čechy. Všechna setkání byla velmi zdařilá. Měli jsme možnost poznat různé způsoby vedení zkoušky, rozezpívání, nácvik skladeb, různé pojetí přednesu. Během každého koncertu vystoupil místní sbor mimochodem, vždy se jednalo o velmi kvalitní sbory. Kromě zpěvu jsme měli možnost si prohlédnout město sídlo sborů i okolí, častokrát jsme byli přijati hlavními představiteli města na radnicích, ochutnávali jsme místní jídla a hlavně hovořili jsme mezi sebou, vyprávěli si, navázali jsme osobní přátelství. Museli jsme nejednou překonávat jazykové bariéry, ale všichni jsme měli veliký zájem se domluvit a rozumět si. Ale naučili jsme se i jiné věci již pro mnohé z nás není problém koupit si letenku, vyhledat vhodný hotel, zamluvit ho, koupit si jízdenku na vlak, najít tu správnou kolej, odkud vlak odjíždí z centrálních nádraží, koupit správnou jízdenku na metro z automatu, doptat se na cestu, vyřešit problémy, které se náhle vyskytnou, odbavit se sami na letišti na automatu, objednat si v restauraci typické místní jídlo Ještě jeden veliký přínos naše účast v projektu pro náš sbor měla ověřili jsme si, že jsme schopni nacvičit nelehké skladby v mnoha cizích jazycích, že sbor umí vystupovat velmi soudržně a je schopný takovou velikou akci realizovat. Mnozí z nás jsou opravdu hrdí, že jsme díky finanční podpoře Evropské unie měli možnost reprezentovat naši zemi, naše město, náš sbor. Jana Holá, předsedkyně sboru Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XVII., číslo 9, uzávěrka 13. srpna Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává Městský úřad Prachatice v nákladu 4900 ks, Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. září 2015 strana 11

12 Radniční list Nález starých předmětů mě potěšil, sen o truhle se zlaťáky ale nosím pořád v hlavě Miloslav Donda hledač pokladů, podnikatel Narodil se v Prachaticích (* 1962), kde vychodil základní školu Zlatá stezka. Vyučil se v Milevsku soustružníkem obráběčem kovů. Začal pracovat jako automechanik v autodílně v tehdejším ZVVZ Prachatice. Dálkově studoval dopravní školu v Českých Budějovicích, ale k maturitě nesměl kvůli tomu, že nebyl spolehlivý pro stranu. V roce 1990 odešel pracovat do Německa, po dvou letech otevřel v Prachaticích vlastní autodílnu. Už od roku 1986 ale vlastnil jako jeden z prvních živnostenský list a po práci podnikal v domě u matky. Nejen automobilové motory ho zajímají dosud má rád veterány, motorky i lodě. Největším jeho koníčkem je hledání pokladů. Kdy vás popadla tahle vášeň? Je to zhruba deset let, kdy jsem si ze Spojených států amerických přivezl první detektor kovů. Bounty Hunter mě stál dvě stě dolarů a od té doby jsem se pustil do hledání. Ale už předtím jsem hledal poklady s kamarády, kteří měli detektory. Samozřejmě jsem toužil po svém a když jsem ho měl, očichával jsem, jak se s ním pracuje. Jaké byly první vaše úlovky? Ze začátku pořád stejné staré mince, nekvalitní ze zinkových slitin, občas nějaké měděné, sem tam nepovedený stříbrňáček, torza různých předmětů. Nic zvláštního. Ale držel mě u toho ten krásný adrenalin, když pod pařezem zazní signál, zakleknu, půl hodiny hrabu jako myš a pak vytáhnu třeba torzo nějaké pistolky, které je bezcenné, ale já se vžívám do pohnutek člověka, který ji zakopal, protože já jsem ten, který ji, dejme tomu po šedesáti letech, vytahuje na světlo. Prožívám to, že moje oči hledí stejným směrem jako oči člověka, který ji schovával. Bájím si při hledání příběhy. A to mě baví pořád. Předpokládám, že jste začínal hledat v okolí Prachatic? Ano, třeba na poli nad Prachaticemi směrem na přehradu u staré vodárny. Za ní je louka, kde se dříve zřejmě pořádaly jarmarky nebo trhy. Nacházel jsem tam drobné mince groše, grešle, krejcary. Jeden z prvních nálezů, možná dokonce úplně první, se mi povedl hned po příletu z Ameriky. Kvůli časovému posunu jsem byl ráno ještě celý otlačený, ale musel jsem rychle odzkoušet vlastní detektor. Šel jsem do lesíčka u Městské Lhotky a jako kdyby mě někdo po provázku vedl mezi tři stromy zasazené do trojúhelníku. Zazněl signál, tak jsem se jal kopat. Asi z půlmetrové díry jsem vytáhl plechovku nějakých čtyřicet centimetrů vysokou a v průměru tak patnáct centimetrů. Otevřel jsem ji, byly v ní dva dalekohledy jeden německý, druhý ruský a pak ještě nejmenovaná krásná věc. Co to bylo? Víte, detektoráři neříkají veřejně o všem, co našli Sem tam si pustíme něco mezi námi, ale vzhledem k zákonům, které v této republice platí, a nálezným, se spousta věcí tají a drží pod pokličkou. Poslední nález jste ale neutajil. Vyrazil jsem na jeden z náhodných výletů do okolí. Sjel jsem z Vrbice směrem na Lhenice, zastavil jsem u jednoho bezvýznamného lesíčku. Nic zvláštního na něm nebylo, vlezl jsem do něj a na východní straně mě zaujal obrovský zarostlý taras. Nevyčníval ze země, skoro s ní splýval. Asi po třech minutách dal detektor signál, odvalil jsem kameny, signál se blížil víc a víc, až jsem asi v hloubce šedesáti centimetrů uviděl ve skále takovou dutinu. Sehnul jsem se a z té dutiny trčel předmět, ze kterého mi zaplesalo srdce hrot oštěpu. A s ním další staré věci nůžky, dva nože, dokonce u nich byl brousek, což je unikát, šípy do luku s vedle položenými hroty, různé škrabky. Po člověku, který je tam uložil, jsem byl první, kdo tyhle předměty uviděl. A zase ten adrenalin, kdy oči míří přesně na místo, na které se díval člověk, který je tam vkládal. Úžasný! Při vytahování nálezu jsem si vychutnal hlavně tohle. Nechtěl jsem poničit naleziště, aby ho mohl posoudit archeolog. Zvláštní bylo, že když jsem vytáhl hlavní svazek nálezů, ještě jsem dohledával, a detektor neukázal už nic. Druhý den mi to nedalo, vrátil jsem a našel jsem ještě dýku a srp. Pak jsme tam byli s archeologem panem Parkmanem, který dohledal a z hloubky asi dvaceti centimetrů vykopal dvě šipky na šíp, takové atypické trojúhelníčky, asi na ryby. Archeolog říká, že stáří nástrojů může být od sedmi set do dvou tisíc let. Napadlo vás, že si je necháte? Hned jsem věděl, že tyhle věci jsou pro mě na krátkodobé pomazlení. Pokochal jsem se a kontaktoval Prachatické muzeum, aby je mohli vidět i jiní lidé. Splnil jste si tímhle nálezem hledačský sen? Myslím, že ne. Tím je stále truhla Mela Fishera. Považuji se za jeho malou obdobu. Mel Fisher bydlí na Miami, přímo na Key Westu, má muzeum a je to celoživotní hledač zlatých pokladů. Sedmnáct let pátral po španělské galeoně, která se v 17. století údajně potopila v Karibském moři. Podařilo se mu potopenou loď objevit a s ní zlato a jiné cenné předměty v hodnotě více než 200 milionů dolarů. Každý den, když vyrážím po práci v montérkách s detektorem do terénu, mám v hlavě truhličku se zlaťáky. Tušení, že najdu poklad, mám každý den. Dokonce se mi o tom někdy zdá. Co vašemu koníčku říká manželka? Myslím, že mi fandí. Když občas domů přinesu nějaký kousíček, ze kterého mám radost, dokáže se taky radovat. Jenže vyjedu hledat desetkrát a teprve pojedenácté najdu. Když se to nepovede, aspoň se kochám přírodou. Když jedete na dovolenou do ciziny, berete si s sebou detektor a lopatku? Ne, protože zákony každé země jsou jiné. V zahraničí se necítím ve své kůži. Co jste v životě ztratil? Kromě mládí asi nic. Mládí uteče strašně rychle. Člověk podniká, stará se, aby firma fungovala, do toho má spoustu jiných aktivit A v hlavě sen o pokladu (smích) Co rozhodne o tom, jestli ho opravdu najdete? Náhoda. Štěstí. Kvalitní detektor. Vyptával se Václav Malina. strana 12 září 2015

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 Naše aktivity: Nezapomeňte na prázdninovou soutěž!!! Na vaše příspěvky se těšíme a v říjnu vyhodnotíme s porotou ty nejlepší! Aktualizace komunitního plánování sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů propozice 42. ročník 2012/2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO)

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více