12. KALENDÁŘ AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. KALENDÁŘ AKCÍ 2. 2. 2011"

Transkript

1 Orlová Marie Fuchsová Stanislava Šikut Ladislav Jílková Anna Mareš Zdeněk Kopřiva Jaroslav Patera Oldřich Pátková Marie Martínek Miroslav Nekužová Věra Doleček Karel Dolečková Jana Čihák Stanislav Staněk Miroslav KALENDÁŘ AKCÍ Minaříková Marie Pavlová Anna Drlíková Alena Popelková Jana Křenek Vít Křenek Miroslav Turowski Roman Baláš Jiří Jakubcová Bohdana Dlabačová Marie Brůna Josef Málek Miroslav Antonů Jaroslav Vojtíšková Marie Ples SHM Definitivní uzávěrka přihlášek na duch. obn. pro aspiranty a předasp. Do Uzávěrka apoštolátního projektu na rok Setkání PR s aspiranty a předaspiranty Praha-Karlín + jednání PR Dny salesiánské spirituality Kroměříž Festival 2011 Pardubice Újezd u Brna spolupracovnické sliby Do Zaplacení čl. příspěvků 400 Kč/oc., č.ú /0100, VS číslo MS Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8 Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Görig, Korábová 98, Fryšták, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 113 je v pondělí Můžete si odstřihnout a založit do svých breviářů Úmysl modlitby Prosíme o požehnání do tohoto nového roku. Dej, abychom mohli pevně počítat s Tvou pomocí. Prosíme, Pane, za naše děti, poskytni jim příležitost k poznání dobrých přátel, k poznání přátelství s Tebou a k poznání správných životních zásad Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci, chtěl bych se s vámi podělit o zážitek docela čerstvý. Navštívil mě v zaměstnání správný kluk Standa, který vede ministranty v naší farnosti. Při líčení připravovaných aktivit jsme došli až k tomu, že jsme oba s ženou salesiáni spolupracovníci. Standa začal vyprávět zážitek z minulých prázdnin, který byl pro něj tak silný, že se z něho radoval ještě dnes. Zúčastnil se Setkání se salesiány, které pořádají salesiáni v různých částech republiky pro mladé muže od patnácti let, kteří chtějí blíže poznat, jak lze žít křesťanský život ve stylu Dona Boska. V průběhu dne byli rozděleni do skupin a plnili úkoly, při kterých se pohybovali po městě, navštěvovali cizí lidi s cílem získat potřebné informace. Dostalo mě, říkal Standa, že s námi běhali salesiáni, jako by byli jedni z nás. Vůbec jsem to nečekal. Zapojili se do hry a bojovali s námi. Ještě větší překvapení ale bylo, že jeden z nich byl provinciál. To se jinde zažít nedá!!! Vyprávění zakončil tím, že je mu spiritualita Dona Boska tak blízká, že by se jednou chtěl stát taky salesiánským spolupracovníkem. Měl jsem ze Standových slov velkou radost a prožíval hrdost, že patřím do salesiánské rodiny, kde Don Bosco žije, i když to často přes různé problémy nevidíme. Na závěr jsem vybral pro povzbuzení několik kratších Slůvek do ucha, které chlapcům Don Bosco říkal: Kráčejte s nohama na zemi a srdce mějte v nebi. Pamatujte si, že pro vás bude vždy hezký den, když se vám podaří přemoci dobrem nepřítele, nebo udělat ho přítelem. Snažte se vždy, abyste umenšili počet vašich nepřátel, aby rostl počet vašich přátel, abyste všechny učinili přáteli Ježíše Krista. Jestliže se modlíte, ze dvou zrnek, která zasejete, vyrostou čtyři klasy. Láska k zemi umenšuje a často uhasíná touhu po věcech nebeských. Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, musíte pečovat o to, abyste byli v milosti Boží. Pavel Janek Moji drazí, Johny mě požádal, jestli bych mohla napsat úvodník do Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že jsem text vymýšlela mezi svátkem sv. Františka Saleského a sv. Jana Boska, tak bych se s vámi ráda podělila o několik myšlenek z knihy Velká mše o panu kardinálu Beranovi. Je to plzeňský rodák a velmi se mi líbilo, jak si vzal sv. Františka za vzor. Cituji: Josef se zahloubal do studia života a díla sv. Františka Saleského, přibližoval se stále více k tomuto nedostižnému vzoru tichosti, mírnosti a vpravdě křesťanské radosti. Osvojoval si světcovy zásady nejen pro svůj soukromý duchovní život, ale i ve výchově svěřených duší jako zpovědník a vyhledávaný vůdce duší. 1

2 A jako sv. František byl i Josef mistrem v chápání duše ženy, což mu hlavně při vedení řeholnic velmi napomáhalo. Jako sv. František i on říkával:,svatý smutný je opravdu smutný svatý!, a tuto zásadu radosti praktikoval nejvíce sám na sobě. On vůbec v duchovním životě neradil něco, co sám na sobě nevyzkoušel, a nenabádal k činům, aniž je sám předtím konal. Radostnost vyzařovala z jeho obličeje, z jeho pohledu, takže se nikdo nemůže pochlubit, že by Josefa, později pana ředitele a i pana arcibiskupa, přistihl mrzutého nebo podléhajícího okamžité náladě. A tak i vám přeji, abyste podle našeho vzoru sv. Františka byli i vy lidé tiší, mírní a radostní. Hanka Koudelková, FMA 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Zápis z 12. jednání provinciální rady Plzeň Ekonomické záležitosti PR schválila zprávu o hospodaření ASC za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok Dokument je přílohou č. 1 tohoto zápisu. PR stanoví výši členských příspěvků na rok 2011 ve výši 400 Kč na osobu. MS provede platbu za všechny své členy včetně aspirantů na účet /0100, variabilní symbol číslo MS, do PR také děkuje všem společenstvím za ekonomickou solidaritu vyjádřenou placením členských příspěvků. PR děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na chodu provincie (M. Rezkové, Fr. Jakubcovi, Fr. Hynkovi, J. Tomigovi, J. Görigovi) a všem správcům chalup. Apoštolátní projekt na rok 2011 PR vyhlašuje apoštolátní projekt na rok Žádosti směřujte Jiřímu Mácovi do Formulář je přílohou tohoto zápisu. Duchovní cvičení Johny Komárek připraví jednu přednášku z Hesla hlavního představeného. Žádáme exercitátory, aby ji zařadili do svého připraveného programu. Dále doporučujeme ředitelům DC, aby (pokud to technické možnosti místa dovolí) využili DVD Přijďte a uvidíte lze je objednat u Pavla Liškutina, SDB (mail: Je také možné, aby DVD zakoupila MS a dala je ředitelům k dispozici. Dále žádáme ředitele duchovních cvičení, aby pokud možno věnovali jeden večer během DC reflexi PAŽ (Stanovy a Pravidla), neboť se blíží konec zkušební doby, na kterou byl přijat. Připomínky k PAŽ (jak rázu jazykového, formálního nebo obsahového) zasílejte průběžně Jiřímu Mácovi. Schválení ke slibům PR jednomyslně schválila ke slibům Lenku a Václava Jaškovy, Janu a Karla Dolečkovy, Ditu a Kamila Šebelovy, všichni MS Újezd u Brna, osobní formátoři Ludmila a Jiří Jenišovi. PR jednomyslně schválila ke slibům Annu Hájkovou, MS Český Ráj, osobní formátoři Ludmila a Jiří Tauchmanovi. Setkání s aspiranty a předaspiranty Setkání proběhne v Praze-Karlíně (Dvouletá katolická střední škola, Vítkova 12, Praha 8). Program najdete na jiném místě Zpravodaje 112 nebo na našich webových stránkách. Přihlašujte se na internetu do KUK Jmenuji se Barunka Kozáková Vydáno dne a narodila jsem se , vážila jsem 2550 g a měřila jsem 47 cm. Na světě se mi líbí a svědčí mi to tu! Jsem radostí rodičů :-) Aleše a Radky Ahoj Barunko! Moc ti to sluší. Vyřiď rodičům, prosím, ať napíší, odkud jsi a z jakého spolča jsou oni. Přeji ti, Barunko, VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU! JANA Barunka momentálně žije v Písku :-) A maminka je ze společenství České Budějovice, tatínek je bezpartajní. :) S radostí hrdé babičky oznamuji, že se nám v 02:08 narodil vnuk Samuel Mareda. Vážil 3,28 kg a měřil 49 cm. Dobře prospívá a rychle roste. Malý Benedikt je spokojený, že má brášku. Janka Procházková Rodičům a prarodičům moc děkujeme za milé zpestření stránek Zpravodaje a všem novým dětem (i těm neinzerovaným :) vyprošujme celoživotní vědomí toho, že jsou obzvlášť milované děti Boží Sazeč Omluva za nedostatky v samotisku Milí čtenáři Zpravodaje. Když posílám do tisku nové číslo Zpravodaje, vždy distribuci oznamuji nějaké změny adresátů. Převážně to jsou adresy rušící se z důvodů soběstačného tisku nebo potřeby pouze elektronického Zpravodaje. (Ten se ale těžko čte třeba v kadibudce :) Ač nejsem člen provinciální rady, tak vám jejím jménem (a svým) moc děkuji za pomoc a finanční solidaritu. A velmi se omlouvám všem, kteří mají slíbeno, že Zpravodaj dostanou na své emilkovské adresy ještě před vyvěšením na webu a před doručením poštovním. Jen náhodou jsem se tuhle pustil do kontroly adres, mysleje, že to je zcela zbytečné, že si nové tiskaře poctivě ukládám. Ale chyba lávky!!! Chyběla mi skoro polovina elektronických adres! Nechápu to, ale nechápu u sebe už více destrukcí, tak se se svým stavem pomalu smiřuji, kaji se a budu se snažit o nápravu. Nebojte se mě připomínkovat, když přijdete na jakýkoli nedostatek!!! Děkuji vám za trpělivost, za shovívavost, za mnohá slova povzbuzení a hlavně za modlitby. Váš sazeč František 11. NAŠI JUBILANTI V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Šárková Boženka Šabacká Marie Kavena Petr Martínková Miluše Strnad Stanislav Janotová Anna

3 Světové dny mládeže Madrid 2011, srpna Dny v diecézi Tarragona V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. (Kol. 2,7.) Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem. Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě, aby naše svědectví o tobě pronikalo k srdcím všech. Prosíme tě za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají. Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Svatého Ducha, který promění naše srdce. Zdrávas Maria O největší akci mládeže tohoto roku si každý víc může přečíst na stránkách Salesiánská rodina se určitě zapojí, píši, jako už i při Světovém setkání v Kolíně nad Rýnem. Nyní mohu i poděkovat snad všem spolupracovníkům za tehdejší podporu. Chci připomenout, že některým rodičům dělá toto setkání vrásku na čele, a prosím, aby ani jedno spolupracovnické dítě nezůstalo doma z finančních důvodů, pokud touží na toto setkání jet. Nemusí jít jen o dar, ale co zkušeným rodičům a průvodcům mládeže radit. Na závěr si dovoluji připomenout možnost na toto dění upozornit i ČT, díky níž se o tomto setkání a o dění v církvi naše společnost více doví. Už jsem zaslala dotaz na přímý přenos závěru z Madridu na divácké centrum ale jedna vlaštovička jaro nedělá Jedno z dětí Matky Pomocnice Majka Šimonová Ahoj, jmenuji se Janička a jsou mi dva roky Vydáno dne Posílám vám svůj obrázek. Od října bydlím v Pěnčíně spolu s Káťou, Štěpánem a Haničkou a taky s maminkou a tatínkem. Mějte se pěkně a těším se na viděnou. P.S. Janička je velmi milá a máme ji moc rádi. Kamila a Petr Tiší, společenství ŠOP 26 Různé 1. Provinciální rada vzala na vědomí zahájení předaspirantátu Dominik Oujeský a Pavla Oujeská, 12. ledna 2011 (MS Moravská brána). 2. Oprava: Eva Turowská (MS Ostrava) vstoupila v říjnu 2010 do aspirantátu, osobní formátoři Marie a Jiří Neusserovi. 3. Důležité termíny: Praha-Karlín, setkání s aspiranty, následně PR Kroměříž, Dny salesiánské spirituality, následně PR Pardubice, Festival Újezd u Brna spolupracovnické sliby Úmysl modlitby Prosíme o požehnání do tohoto nového roku. Dej, abychom mohli pevně počítat s Tvou pomocí. Prosíme, Pane, za naše děti, poskytni jim příležitost k poznání dobrých přátel, k poznání přátelství s Tebou a k poznání správných životních zásad. Hospodaření ASC za rok 2010 Příjmy Výdaje Zůstatek k Podpora projektu Adopce na blízko Přísp. z místních společ Příspěvek na pomoc sal. na Haiti Dary misie Nezbeda Ostatní dary Příspěvek světové radě Úrok 78 Příspěvek na nahrávku DVD Příspěvky na údržbu chalup Misie Bulharsko Ostatní příjmy Propagační materiály Doména Zpravodaj + formační plán Režijní výdaje PR Setkání se slovenskou PR Chalupy režie Bankovní poplatky Ostatní výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Zůstatek k Celkem Celkem Návrh rozpočtu ASC na rok 2011 Příjmy Výdaje Zůstatek z r DSS Kroměříž Apoštolátní projekt Přísp. z místních společ Nezbeda Dary na misie Režijní výdaje PR Režijní náklady na chod provincie Příspěvek světové radě Kongres ASC Příspěvek na misie Bulharsko Zpravodaj a formační plán Úprava webu, webhosting Snoubenci projekty Chalupa Kl. Jeseň Fond oprav chalupy Rezerva Příjmy celkem Výdaje celkem

4 Komentář k návrhu rozpočtu roku 2011 Klášt. Jeseň v r nebyl čerpán fond na opravy, celá částka se převádí do r Projekt snoubenci v r nebylo čerpáno, celá částka se převádí do r. 2011, nebude vyhlašován projekt, částku může uvolnit PR dle aktuální situace. Úprava webu částka bude čerpána po dokončení. Dochází k posílení fondu na opravy chalup a k posílení rezervy. Další komentáře jsou prezentovány v samostatných článcích. Příspěvky společenství PR stanovila výši členských příspěvků na rok 2011 ve výši 400 Kč na osobu. MS provede platbu za všechny své členy včetně aspirantů na účet /0100, variabilní symbol číslo MS, do PR také děkuje všem společenstvím za ekonomickou solidaritu vyjádřenou placením členských příspěvků. Možná jste zaznamenali i to, že číslo účtu je již i na našem webu. Marian Cúth Režijní náklady provincie Tento rok je poprvé v kolonce plánovaných výdajů uvedena položka Režijní náklady provincie. Provinciální rada s radostí vnímá apoštolátní úsilí našeho Sdružení. Úsilí, kterému věnujeme modlitby, oběti, svůj čas, své schopnosti, které nás stojí také nemalé hmotné prostředky. Úsilí, které je odměňováno Boží štědrostí. Této se nemůžeme my ani přiblížit. Přesto bychom chtěli tento rok pamatovat na ty, kteří dlouhá léta pracují uvnitř našeho společenství. Možná si všichni pamatujeme na chvíle, kdy začínali. Postupně však jejich jednotvárná a dlouhodobá činnost možná upadá v zapomnění. Chtěli bychom tedy zvláště pamatovat na správce našich chalup, na ty, kdo zajišťují zdárný chod našeho webu, na ty, kdo mají zásluhu na tom, že máme svůj Zpravodaj a na toho, kdo nese tíži účetnictví. (to není hospodář, ten se může měnit při každých volbách ). Provinciální rada nevyrábí žádné peníze. Pouze shromažďuje vaše dary a hospodaří s nimi. Poděkování, které jim bude vhodným způsobem předáno, je tedy poděkováním celého našeho Sdružení. Děkujeme všem, kteří ještě přidají osobní modlitbu nebo osobní poděkování. Marian Cúth Podpora misií v Bulharsku Pro osvěžení paměti bych připomněl, že v roce 1994 se tři salesiáni z naší země vydali do Bulharska, kde založili dílo, které pokračuje dodnes. V roce 2010 v rámci hesla Salesiáni Dona Boska na cestě s Romy vybrala hlavní rada tři projekty, které se na tuto problematiku nejvíce zaměřují. A je velmi příjemné slyšet, že jeden z těchto projektů je naše česká misie v Bulharsku, která se snaží vybudovat středisko pro romské děti a mládež ze sociálně vyloučené oblasti Lozenec ve městě Stara Zagora. (zdroj Salesiáni spolupracovníci podporují finančně misie v Bulharsku již více jak 10 let. Společnou podporou tohoto díla tedy spolupracovníci pomáhají realizovat významný projekt salesiánů z Čech a přispívají tak k realizaci záměrů hlavního představeného. Nejvíce darů pochází od pravidelně přispívajících dárců. Samozřejmě se za 10 let situace mnoha rodin změní. Noví dárcové poslední dobou nepřibývají a tak dochází k postupnému snižování vybrané částky. Přesto i na příští rok počítáme s tím, že misie v Bulharsku podpoříme částkou korun. 4 Jeruzaléma, do nebeského ano. A navíc ve Svaté zemi všichni žijeme. Nevěříte? Pro vysvětlení si beru na pomoc úryvek z knihy Jeruzalémské meditace od Józefa Augustyna (Karmelitánské nakl. 2009). STRÁŽKYNĚ POSLUŠNOSTI ČLOVĚKA BOHU Jestliže mě uposlechnete... bude toto město obýváno navěky. (Jer 17,24 25) Dokud byli synové Izraele poslušni Hospodinových příkazů, sloužili mu a ctili ho, přebývali v této zemi: modlili se, putovali do svatého města Jeruzaléma, stavěli si tu své domy, zakládali rodiny, plodili a vychovávali děti, zakládali vinice a pili jejich sladké víno. Ve dnech věrnosti vyvoleného národa vybízela zaslíbená země své děti: Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte (Př 9,5). V těch dnech národ zpíval Hospodinu:... ať se raduje siónská hora, ať jásají judská města nad tvými rozsudky (Žl 48,12). Když ale synové Izraele zapomínali na Hospodina, obraceli se k němu zády, a nikoli tváří (srov. Jer 2,27), klaněli se Baalovi a dalším pohanským modlám, proroci je napomínali: Ale jestliže mě přesto neposlechnete..., vaše města změním v trosky, zpustoším vaše svatyně a v příjemné vůni vašich obětí nenajdu zalíbení. Já sám tu zemi zpustoším, a vaši nepřátelé, kteří se v ní usadí, se zděsí. Vás pak rozptýlím mezi národy a vytasím proti vám meč (Lv 26, ). Toto varování se mnohokrát naplnilo. Roku 721 př. Kr. dobyli Asyřané Samařsko a vyvrátili Severní království. Roku 597 př. Kr. dobyla Nabuchodonozorova vojska Jeruzalém a národ byl odveden do otroctví. Roku 167 př. Kr. rozpoutal Antiochos IV. řečený Epifanes bouři krvavého pronásledování. Potlačení dvou vln povstání proti Římanům v letech 70 a 135 mělo za následek definitivní vyhnání Židů ze zaslíbené země. Po celá další staletí neměli Židé právo bydlet ve vlasti svých předků a putovat do Jeruzaléma. Den Hospodina zástupů navštívil mnohokrát tuto zemi, jak píše Izaiáš, proti všem pyšným a povýšeným, nadutým a hrdým, aby je pokořil (srov. Iz 2,12). Hospodin ale přesto svůj národ a svou zemi neopustil. Poslal Mesiáše, aby naučil syny Izraele poslušnosti a odevzdanosti Bohu. Vždyť on, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2,6 10). V Ježíši Kristu se každý člověk stává dítětem vyvoleného národa, a země, ve které žije, se tak stává zemí zaslíbenou. František Jakubec Změna termínu otevření studia TV NOE v Hostivicích Vydáno dne Milí členové a přátelé salesiánské rodiny a televize Noe, byli jsme velmi potěšeni a překvapeni zájmem veřejnosti o otevření pražského studia televize Noe v Hostivicích. Z důvodů velkého zájmu účastníků slavnostního požehnání jsme započali upravovat další přilehlé prostory. Z technických důvodů jsme nebyli schopni otevřít prostory v plánovaném termínu Proto se velmi omlouváme za přesunutí termínu na 3. března v 17:30 hod. a srdečně Vás na tento den zveme. Kromě dalších pozvaných bude hostem také arcibiskup Dominik Duka, který opravenou budovu a studio televize Noe požehná. S díkem za pochopení a s přáním jen dobrých zpráv P. Leoš Ryška,SDB Zdroj: 25

5 Tom i Johanka relativně v pořádku a utíkala pro pomoc, protože se mi nerozběhl mobil. Johanka zatím vylezla okýnkem, Toma potom vytáhli z auta hasiči, ale všichni jsme v pořádku bez jediné modřiny nebo škrábance! Tím vděčněji jsme pak prožili Nový rok v kruhu svých blízkých! Teď přemýšlím, proč se to mělo stát. Abychom se ujistili, že Mu máme za všech okolností důvěřovat, že se nemusíme bát? Že tady máme ještě nějaký úkol? Ať je to jakkoli Tom se tak upřímně radoval ze života a děkoval Bohu, že bych vám to všem přála vidět a zažít. K tomu jen dodám, že jsem měla taky takovou radost ze života a vděčnost za dar víry nedávno, když jsme chodili po Izraeli po Ježíšových stopách Nejvíc na mě zapůsobila poušť pustá, skalnatá, rozervaná asi tak to bylo v mém srdci po dlouhou dobu. Ale i ta bezútěšná poušť je krásná tím, že v sobě někde skrývá studnu Vaše Olga P. S.: Když už jsem vzpomněla Izrael (popis cesty patří povolanějším), dodám jen další věty od našeho průvodce Danyho, o kterých se nezmínil Honza Šli jsme kolem kaktusového pole a na těch kaktusech bylo ještě pár načervenalých plodů. Dany toho hned využil a názorně okomentoval jejich národní povahu svou izraelsko pražskou češtin: S náma je to tak, jak s tím plodem od ten kaktus. Navrchu pichlavý a uvnitř moooc, moc dobrý a moc mooc sladký. My sme navrchu dost ostrý a v srdci hodný. A propo kdybyste ty plody chtěli někdy ochutnat, je dobré na to vzít rukavice a plod opatrně utrhnout prázdnou plechovkou! Dobrou chuť a už opravdu konečně buďte s Bohem. O. K. (Foto přiložil ze svého foťáku sazeč poslední večer v Jeruzalémě) ASC v Izraeli Olinka tu výše praví, že popis cesty do Izraele patří povolanějším Ale nikdo se, až na Honzu Tomigu, zatím pera nechopil. Spouště fotoaparátů se mačkaly ve velkém, tak aspoň obrázkové vyprávění některých poutníků můžete vidět na webu. Patří jim velké díky za přiblížení neobvyklé cesty. Kdyby se ale měla cesta popsat trochu uceleně, jistě by bylo zapotřebí mnoha stran Zpravodaje. A navíc jak dostatečně sdělit nesdělitelné Jen díky velkému Božímu zázraku (jaké neobvyklé cesty si Hospodin dokáže najít) se i pro nás stal realitou dosud neuskutečnitelný sen návštěva Svaté země Dny tam na asijském kontinentě uběhly hrozně rychle a než jsme se vzpamatovali, ocitli jsme se v zasněžených domovech. A až zpětně při četbě Písma cestu po stopách Ježíše začínám prožívat hlouběji. Jako Olinku, tak i mě velmi oslovila poušť. Duchovní cvičení v poušti bych si dovedl představit spíše než na jiném svatém, ale hojně navštěvovaném, místě. Jistě vás je dost, kdo byste se do pátého evangelia rádi podívali, ale cesta je pro vás nereálná. Zázraky se však dějí. My jsme toho důkazem. Tak neztrácejte naději Ale přesto, jak už jsem psal onehdy, všichni směřujeme do nebeského Jeruzaléma a letenku na cestu tam máme každý ve svých rukou. Třeba nemůžeme ovlivnit pouť do pozemského 24 Pokud byste byli osloveni touto výzvou a prosbou o podporu, je možno poslat finanční příspěvek na náš účet (číslo účtu uvedeno na našich webových stránkách), jako variabilní symbol použít číslo 111. Je možno přispívat pravidelně nebo jednorázově dle vaší situace. Potvrzení pro odpočet daně posílám souhrnně na začátku následujícího roku. Děkujeme všem, kteří velkodušně pomáhají modlitbou, obětí i hmotným darem. Marian Cúth Duchovní obnova pro aspiranty a předaspiranty a setkání s PR Také letos připravila Provinciální rada ASC spolu s novým delegátem SDB pro spolupracovníky a celou salesiánskou rodinu P. Janem Komárkem duchovní obnovu pro aspiranty a předaspiranty obohacenou o vzájemné sdílení a spojenou se setkáním s provinciální radou. Proto vás i letos zveme na tuto akci, která se uskuteční ve dnech 25. a opět v prostorách Dvouleté katolické střední školy, Vítkova 12, v Praze-Karlíně. Program setkání: Pátek od hod možný příjezd a následuje večeře ve večerní chvály a společenský večer ve společné režii Sobota 8.15 snídaně 9.00 ranní chvály duchovní program v kapli pod vedením Jana Komárka, SDB (přednášky, ústraní, příležitost ke svátosti smíření) Anděl Páně oběd odpolední program ve skupinkách s přestávkou na kávu i povídání zhodnocení skupinek závěrečná mše sv. s požehnáním Samozřejmě jsou vítáni i formátoři, kteří se mohou nejen potkat, ale vyměnit si zkušenosti a podělit se o radosti (případně i starosti) spojené se službou formace. Pro mimopražské účastníky je možnost ubytování v místě, prosíme, uveďte požadavek na nocleh a stravu do přihlášky, kterou najdete na našem webu (www.ascczech.cz/soubory/web/prihlasky/aspiranti2011/aspiranti.php). Kapacita je omezena, neváhejte s přihlašováním. Definitivní uzávěrka přihlášek je Nezapomeňte doma spacáky, přezůvky, něco dobrého ke kávě, ale hlavně sami sebe a dobrou náladu a vůli vytvořit společenství. Za PR se na setkání těší Marta Tomigová PS: Prosím všechna místní společenství, aby informovala o tomto setkání své aspiranty a předaspiranty. 2. DUCHOVNÍ CVIČENÍ 2011 Milí salesiáni spolupracovníci. Máme tu opět nový rok, a jak je již pravidlem v tuto dobu, nabízíme vám plán duchovních cvičení. Jsou to dny, které nám dává Hospodin, jako milost být s ním blíže. Pro nás všechny je to velký nezasloužený dar. Ne my osobně jdeme k Bohu, ale Bůh k nám jde vstříc s otevřenou a laskavou náručí. A protože se praví opakování je matkou modrosti, tak několik odkazů na naše Stanovy, článek č Salesiáni spolupracovníci posilují svůj život modlitby tím, že čerpají z duchovních zdrojů, které nabízí církev, Sdružení a salesiánská rodina. Aktivně se účastní liturgie a váží si těch způsobů lidové zbožnosti, které mohou obohatit jejich duchovní život. 3. Svůj vnitřní a apoštolský život rovněž posilují duchovními aktivitami, které plánuje Sdružení. 5

6 Místo konání Poznámka záloha / cena za osobu Kapac. / kojenci č. termín exercitátor / ředitelé Pojedou dva mikrobusy a navštívíme všechna místa, kde působí SDB. Bulharsko, Kazanlak 15 / / 3000 P. Jožka Kopecký st. J+J Němcovi (506) Využijeme pěkných prostor budovy Biblického díla. cz/ckbdweb/kategorie. aspx?kid=44 Dolany u Olomouce 19 / P. Pavel Strejček P+I Kvapilovi (703) pátek úterý; manželé mají samostatný pokoj se sociálním zařízením 20 / / 1700 Svatý Hostýn P. Josef Kopecký st. Stanislav Strnad (702) / 0 0 / 1350 Český Těšín P. Ladislav Hubáček M+L Žídkovi (704) * 1300 Kč nezaměstnaní, MD ubytování, celodenní strava a společné výdaje (kdo nemůže tuto sumu, pak dle domluvy s ředitelem) kojenci vlastní postýlku, ohrádku nebo jiné zařízení pro pobyt. Na DISu je 10 pokojů se sociálním zařízením, ty budou přiděleny prvním 10 párům, které se přihlásí. Ostatní budou mít pokoje se společným sociálním zařízením. Cena za všechny pokoje je stejná. Fryšták DIS 22 / 2 / 1800 * P. Antonín Nevola J+P Popelkovi / / 1800 Svatý Hostýn bude upřesněn J+M Žižlavští (703) Svoboda nad Úpou 8 / bez jídla P.Josef Šplíchalem E. Fajstavrová (507) úterý sobota; vhodné pro účastníky z řad SHM 18/0 650 Lipiny J. Šplíchal P+J Macounovi (103) /0 800 Lipiny vhodné pro účastníky z řad SHM P. Marek Sklenář H+M Chytrých (105) Praha, klášter kapucínů 25/ P. Zdeněk Jančařík Z+V Divišovi(102) ubytování: Újezd u Uničova 20/1 0 / 1200 P. Vojtěch Sivek E. a R. Turowští (704) Hr. Králové Kukleny, FMA 20/ P. Benno Beneš P+M Jílkovi (503) ubytování zajištěno v kategorii II. zajištěny obědy za 60 Kč, snídaně a večeře zajistíme společně Žirovnice 0 / stravování 20/2 P. Josef Daněk K+M Málkovi (605) Jak jsme šťastně bourali aneb život s Tomem Vydáno dne Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Žl 33 Milí přátelé, už delší dobu mám v srdci takový milý, hřejivý pocit cítím vděčnost. Asi bych naši situaci prožívala daleko bolestněji, kdybych vnímala, že je Tom nešťastný. Ale připadá mi, že žije přítomností a láskou, nakolik jsme schopni mu ji dát. Netrápí se minulostí ani budoucností, má radost, když se může setkat s přáteli, má radost z vnučky, která je v roztomilém věku jednoho roku, má radost ze svých blízkých Tom se těší z každého úsměvu a objetí. Myslím, že si neuvědomuje své postižení, alespoň ne v plné míře, takže pokud ho zrovna nic nebolí, je v pohodě. Samozřejmě, když cítí nějaké ohrožení potom se umí ozvat a jak už to je u lidí s postižením mozku stojí to za to! To pak nevím, jestli se mám smát nebo dělat, že se nic neděje Doma se nám to často podaří proměnit v žertování, ale na veřejnosti to nic příjemného není. Ale taky se na to dá zvyknout a obrnit se. Už jsme doma vlastně jen my dva a když přijedou ze školy taky Honza a Johanka. Svátky vánoční jsme prožili krásně a pokojně. Na Štědrý den přijela moje sestra Slávka, která je mi celou dobu velkou oporou, tak jsme ji mohli nabídnout (věřím, že hřejivý) domov. Je lékařkou, a protože je svobodná, měla poprvé po 17-ti letech na svátky volno. Na svátek Sv. Rodiny jsme se sešli i s mými dalšími dětmi a jejich rodinami (kromě Jakuba-Daniela, protože ten už má svou rodinu v klášteře), takže nás bylo devět kolem stolu a bylo u nás plno smíchu. Na Boží Hod jsme se byli podívat na Sv. Kopeček, kde v Živém Betlémě vystupovali naši mladí čerství novomanželé Anežka a Jirka jako Maria a Josef. Potom jsme jeli k Pelikánovi do velkého sálu hospody, kde se vleze velká Kvapilovic rodina jako už tradičně oslavit vánoční obdarování také vzájemným společenstvím. A k večeru na svátek sv. Štěpána se sešla u nás naše Tělupilovic rodina a povídali jsme a zpívali až do noci. Potom jsme už jenom odpočívali. Rezignovali jsme na chvíli na logo, ergo, fyzio terapie a jen sladce lenošili. A teď se teprve dostávám k tomu, proč jsem se zase dala do psaní. Je to tak podivuhodné, že si to nemůžu nechat pro sebe. Období kolem Nového roku trávíme střídavě jeden rok v domě sv. Josefa na Grůni, kde je správcem můj švagr Jarek a další rok na srubu u švagra Jožky s dalšími milými příbuznými v Podlesí u Libavé. Tentokrát jsme jeli vpodvečer zase do Podlesí. Musím předeslat, že se Tom už taky moc těšil (jako vždycky, když jedeme do společnosti mezi své přátele), ale když jsem se chtěla rozjet, bránil mi. Uklidnilo ho, když jsme se začali modlit a zpívali koledy. Že by předtucha? Ke konci cesty (naštěstí už u dědiny, protože celou cestu jsme jeli přes vojenský prostor, kde není na silnici ani noha, natož auto!) jsme v zatáčce na umrzlém sněhu dostali smyk, chvíli jsme tancovali na vozovce, potom sjeli z malého svahu přes keře na polní cestu, otočili se na střechu a na bok, kde nás před dalším pádem ze svahu zadržel stromek, o který jsme zůstali opřeni. Já jsem se dostala ven dveřmi, když jsem se ujistila, že jsou 23

Provinciální rada jednala Trvalá formace Apoštolát 3. 2. 2010 Společenství se představuje

Provinciální rada jednala Trvalá formace Apoštolát 3. 2. 2010 Společenství se představuje 1. Provinciální rada jednala...2 Ze zápisu z 6. jednání provinciální rady...2 Duchovní cvičení 2010...3 Náš web...6 Výzva k samotisku Zpravodaje...6 2. Trvalá formace...6 Duchovní obnova pro aspiranty

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

3. 2. 2010 Milé salesiánky spolupracovnice, milí salesiáni spolupracovníci! Milí salesiáni spolupracovníci

3. 2. 2010 Milé salesiánky spolupracovnice, milí salesiáni spolupracovníci! Milí salesiáni spolupracovníci 107 3. 2. 2010 Milé salesiánky spolupracovnice, milí salesiáni spolupracovníci! Jsme ve výborné společnosti rodině! Znovu jsme si to uvědomili před týdnem na setkání provinciálních rad salesiánské rodiny.

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI

Milí p átele spolupracovníci Milí spolupracovníci. DVA D EVORUBCI 114 21. 6. 2011 Milí přátele spolupracovníci, léto je pro většinu z nás čas dovolených a s nimi spojeného odpočinku, ale i nových zážitků a obohacujících setkání. Přejeme vám, abyste během léta nejen načerpali

Více

12. 10. 2010 kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci

12. 10. 2010 kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci 12. 10. 2010 110 Několik důležitých vět na úvod Milí členové Sdružení salesiánů spolupracovníků, od 1. listopadu dochází v naší provincii k významné změně. Po deseti letech opustí službu provinciálního

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 108 31. 3. 2010 Drahé spolupracovnice, drazí spolupracovníci, ve službě provinciálního koordinátora převažují chvíle radostné, nelze se však vyhnout i okamžikům smutným. V minulých týdnech nás opustili

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 124 18. 6. 2013 Milí přátelé, je před námi doba prázdnin, dovolených a duchovních cvičení. Bývá to doba odpočinku, ale také mnohdy doba shonu, vypětí a starostí. Příprava na dovolenou, dětí na chaloupky,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více