ÁLU ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY VICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁLU ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY VICE"

Transkript

1 ZPRAVOD ODAJ J SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TŘEMŠÍN MĚSÍČNÍK PRO PODBRDSKÉ OBCE ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY OŽĎANY,, VĚŠÍN,, HUDČICE, KOUPĚ, NEPOMUK, BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM, SEDLICE, VOLENICE, VŠEVILY,, VRANOVICE VICE RYTÍŘI NA KOLE OLECH SE VYPRAVILI VILI PO STOP OPÁCH LVA Z ROŽMITÁL ÁLU V pondělí 18. dubna se cyklisté z Blatné vydali po stopách pamětihodné cesty českého rytíře Jaroslava Lva z Rožmitálu a na Blatné, která se uskutečnila před 540 lety. Na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem se s účastníky rozloučil starosta města Ing. Josef Vondrášek, mnozí občané a zejména žáci zdejších škol, kteří si připravili velmi působivé vystoupení se zpěvem a recitací. Cyklisté si také na radnici prohlédli monumentální dílo akademického malíře Jana Šebka s výjevem přijetí pana Lva a jeho družiny u francouzského krále. Úryvek z průvodního glejtu královny Johany si naši zástupci vezou sebou. Jejich cesta povede přes Německo a Belgii - navštíví také sídlo Evropské unie v Bruselu - do Francie, Španělska a Portugalska, na tehdejší středověký konec světa. Cyklisté se vrátí do vlasti mnohem dřív než jejich dávní předchůdci - na konci června letošního roku - a mají v plánu, že pak také navštíví červnovou rožmitálskou slavnost třetí - Den s královnou Johanou, odkud bude symbolicky vypraveno středověké poselstvo na cestu uskutečněnou v letech 1465 až Historická událost, při které Jaroslav Lev navštívil navíc Anglii, Itálii a Rakousko připomene úsilí českého krále Jiřího z Poděbrad o mír a dorozumění mezi národy. Středověká výprava je všeobecně známá z díla Aloise Jiráska Z Čech až na konec světa. JH

2 2 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM Z MĚSTSKÉ SKÉ KNIHOVNY Nabídka služeb, které poskytuje Městská knihovna manželů Tomanových. SLUŽB UŽBY Oddělení pro dospělé - absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů - rezervování knih i časopisů - meziknihovní výpůjční služba - bibliograficko-informační služba - on-line katalog knih - prezenční půjčování encyklopedií, slovníků, sbírek zákonů - půjčování regionální literatury - četba denního tisku - přístup k Internetu - kopírování - informace o EU Oddělení pro děti - absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů - rezervování knih i časopisů - meziknihovní výpůjční služba - bibliograficko-informační služba - on-line katalog knih - prezenční půjčování encyklopedií, slovníků, sbírek zákonů - půjčování regionální literatury - přístup k Internetu - kopírování - informace o EU - lekce knihovnicko-informační výchovy - besedy, literární soutěže pro děti Další - středisková funkce pro 15 Místních lidových knihoven - zpracování statistik za MLK - konzultační a poradenská činnost - metodické návštěvy CENÍK Registrační poplatky Každý čtenář je povinen uhradit čtenářský poplatek v následující výši: - čtenáři do 15 let (děti) 40,- Kč - dospělí 80,- Kč - důchodci 40,- Kč Uvedené poplatky lze hradit i pololetně nebo čtvrtletně. - meziknihovní výpůjční služba 30,- Kč - písemné bibliograficko-informační služby 10,- Kč za 1 stranu - použití Internetu - čtenáři knihovny (za každých započatých 30 min.) 15,- Kč - použití Internetu - ostatní uživatelé (za každých započatých 30 min.) 25,- Kč - práce na počítači - čtenáři knihovny (za každých započatých 30 min.) 15,- Kč - práce na počítači - ostatní uživatelé (za každých započatých 30 min.) 25,- Kč - disketa 15,- Kč - výstup z počítače (1 strana) 3,- Kč - kopírování: A4 jednostranně 2,- Kč - A4 oboustranně 4,- Kč - A3 jednostranně 4,- Kč - A3 oboustranně 8,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, květen, pátý měsíc v roce nazývá se podle, v tu dobu, kvetoucí přírody. Čeština pro něho měla též název traven, staroruština travnyj, slovinština velki traven (od trávy), chorvatština svibanj (sviba = javor habrolistý). Nejoblíbenější však je jeho pojmenování máj, což pochází z latinského názvu maius. Toto pojmenování je obvyklé ve všech románských a germánských zemích i v češtině, polštině, ruštině a srbštině. Květen je nejpoetičtější měsíc v roce, v básnictví nesčíselněkrát opěvovaný a oslavovaný (májové hry, májové slavnosti). I v selské pranostice má svůj význam, když se tvrdí, že studený máj, ve stodole ráj (u Rusů maj cholodnyj, god chlěborodnyj ). U Římanů se pokládaly svatby v máji za nešťastné, což jsme my Češi převzali varováni českým pořekadlem svatba v máji volá na máry. Při vzpomínce na nedávnou minulost byl vždy květen nejčistším měsícem, co se týká vzhledu okolí domů a veřejných prostranství. Každý duben se máklo, aby na oslavy 1. máje a výročí osvobození od fašismu bylo naklizeno. V tomto roce slavíme již 60. výročí osvobození. Je vcelku jedno zda 9. nebo 8., či 7. května si pamětníci zavzpomínají a my, kteří jsme onu hrůznou dobu nezažili, si připomeneme hrdinství a oběti vojáků v bojích za osvobození naší vlasti. Hrdinství a odvahu místních lidí, kteří se postavili na odpor a zaplatili za to dlouholetými žaláři či životem. Shodou okolností jsem dostal dopis od dcery jednoho z vojáků, jehož životní pouť skončila v našem městě. Vojín Dmitrij Ivanovič Kolomij je pochován se svými druhy na městském hřbitově. Bylo mu 36 let a zemřel (pravděpodobně na následky zranění) 9. května Doma v Chabarovsku se manželka a děti těšily na jeho návrat. Zůstal navždy v cizí zemi, v cizím městě. Našim příspěvkem k oslavám 60. výročí osvobození bude tradiční ukončení Putování po pomníčkách padlých, které se uskuteční po trase Dobříš, Příbram, Slivice, Rožmitál p. Tř. dne 7. května. Ve hod. se sejdeme na městském hřbitově, položíme kytičky na hroby našich umučených spoluobčanů a po příjezdu účastníků Putování se uskuteční pietní akt u hrobu padlých Rudoarmějců. Po skončení se všichni účastníci přesunou do přírody, na malý piknik s kulturním programem, do areálu tábora na Sobeňáku. Těšíme se na Vaši účast. Jistě to bude zase pěkná kulturní akce. Přijďte se podívat. Vstupné volné. V pondělí 18. dubna jsme vypravili na cestu po stopách družiny vedené udatným rytířem, ve službách českého krále Jiřího z Poděbrad - Jaroslavem Lvem z Rožmitála a na Blatné, pány Šestáka a Hejtmánka. Nikoliv na koních, ale na bicyklech. Tito dva rytíři cyklosportu, pocházející od Blatné, se ve svém důchodcovském věku opravdu rozhodli, při průměrné denní dávce 100 km, absolvovat celou trasu vykonanou poselstvem krále Jiřího před 540 lety. Z jejich výjezdu byla malá sláva a já věřím, že až budete číst tyto řádky, budou se nacházet už v zemi Brabantské. Mimochodem nádherný obraz v obřadní síni znázorňuje, jak syn Foto: o: J. Kubík

3 3 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM vévody brabantského a burgundského Filipa Dobrého, později vévoda burgundský Karel Smělý (Burgundský), obdarovává Jaroslava Lva z Rožmitála zlatým řetězem se znamením zlatého rouna (pasoval též Žehrovského a Božitu). Karel Burgundský byl sám rytířem tohoto řádu i jeho zakladatelem. Vše se odehrálo v hlavním městě brabantském, v Bruselu. Tam měl vévoda burgundský jeden ze svých hradů a ten byl svědkem pasování třech udatných českých reků na rytíře řádu zlatého rouna. (V současné době se napasovalo do Bruselu o mnoho více našich poslanců). To ještě Karel Smělý, Burgundský netušil, že jeho vnouček Ferdinand I (syn Marie Burgundské a císaře římského Maxmiliána I) se stane českým králem Zpět k našim cestovatelům. Máme slíbeny průběžné zprávy z cesty a hlavně máme slib, že dorazí zpět do Rožmitála přesně v den oslav 540. výročí zahájení této diplomatické cesty, tj. 25. června Přejeme samé rovinky, vítr do zad a všude vřelé přijetí. Děkuji ZŠ J. J. Ryby a ZvŠ za milé zpestření chvíle před startem těchto odvážlivců. Předtím, než nás navštíví Johanka a Jaroslav Lev, se uskuteční ještě jedna významná tradiční akce. U příležitosti rožmitálské pouti to bude už XVII. Přehlídka dechových orchestrů ZUŠ, také již tradičně ukončovaná vystoupením Rožmitálské Venkovanky. Věřme, že 22. května bude na rožmitálské náměstí krásně svítit sluníčko a mažoretky za doprovodu řízených dechovek ho celé rozzáří. Dne 19. května od hod. se uskuteční ve společenském centru další zasedání zastupitelstva města s těmito hlavními body programu: - závěrečný účet obce a audit hospodaření - rozpočtové změny na r dodatek k vyhlášce o poskytování půjček z fondu modernizace schválení obecně závazné vyhlášky o používání energií pro vytápění - prodeje a nájmy obecních pozemků Na závěr jsem si nechal informaci, která bude zajímat podnikatele či podnikavé občany. Město Rožmitál p. Tř. nabízí do pronájmu objekt sauny. Zájemci se mohou hlásit u paní Jiřiny Kubové, tel (příp ), kde se seznámí i s podmínkami provozování. Případné žádosti o pronájem laskavě podejte v písemné formě do podatelny MěÚ (v uzavřené obálce s označením SAUNA). V MĚSÍCI DUBNU PROBĚHL OBĚHLY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TYTO AKCE Na a úter erý ý byly pro 3. a 4. ročník připraveny besedy k dopravní výchově. O den později se naše škola zúčastnila okresního kola ve volejbale starších žákyň a proběhly v knihovně lekce bibliograficko-informační přípravy pro 7. ročník, 26. a pak pro 6. ročník. V úter erý ý reprezentovala naši školu Jaroslava Blažková z 9. B v okresním kole biologické olympiády. Umístila se na krásném 4. místě. Okresní kolo matematické Pythagoriády bylo stanoveno na pro 6. třídy a na pro 7. třídy. V pátek ek navštívili ve Společenském centru žáci I. stupně divadelní představení Kouzelná kulička. Velkým dnem byl pro naše nejstarší žáky duben, protože se konaly přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ. Ve e stř tředu byla čtvrtletní pedagogická rada proběhlo v Kladně krajské kolo olympiády v českém jazyce, kde měla po velmi úspěšném okresním kole zastoupení i naše škola. V závěru měsíce šli žáci tříd na koncert zdravotně postižených občanů, který se konal ve Společenském centru. V mezinárodní soutěži Matematický klokan 2005 jsme se v okrese Příbram umístili: V kat ategorii Klokánek: 2. místo M. Vočka 5. B místo O. Šmolík 5. B K. Hudečková 5. B N. Haluzová 5. B V kat ategorii Kade adet: 1. místo P. Hořejší 9. C Již v měsíci březnu proběhlo v Příbrami okresní kolo zeměpisné olympiády. Z našich žáků nejlepšího umístění dosáhla Barbora Křížová ze 6. B, která získala 3. místo. Jan Řeřicha ze 7. A se umístil na 8. místě a Jaroslava Blažková z 9. B na 9. místě. Připr ipravu vujeme na květen: Třídní schůzky Fotografování tříd 17. a a Lekce bibliograficko-informační přípravy pro 8. ročník Pohár rozhlasu v lehké atletice pro II. stupeň Školní výlety Mgr.. Mirosla oslava a Štěrbo bová Z MĚSTSKÉ SKÉ KNIHOVNY Sankční poplatky - překročení měsíční výpůjční lhůty: - 6 týdnů - 1. písemná upomínka 5,- Kč/dospělí 3,- Kč/děti - 8 týdnů - 2. písemná upomínka 10,- Kč/dospělí 6,- Kč/děti - 10 týdnů - 3. písemná upomínka 15,- Kč/dospělí 10,- Kč/děti - doporučený dopis (předsoudní upomínka) 20,- Kč, za každé vymáhané dílo 5,- Kč - poplatek za ztrátu nebo poškození čtenářského průkazu 10,- Kč - ztráta publikace - knihovník je oprávněn vyžadovat podle druhu ztracené publikace buďto fotokopii nebo peněžní úhradu ve výši reálné ceny ztraceného dokumentu a manipulační poplatek 100,- Kč - při částečném poškození dokumentu je knihovník oprávněn podle rozsahu poškození požadovat peněžní úhradu až do plné výše ceny poškozeného dokumentu - poškození čárového kódu 10,- Kč - poškození obalu 4,- Kč - při ztrátě periodika uhradí čtenář škodu ve výši dvojnásobné ceny časopisu Připomínáme čtenářům, že výpůjční lhůta je 1 měsíc! Během května je připravena pro děti řada soutěží. Bližší informace v knihovně nebo ve škole. V pátek 6. května bude městská knihovna uzavřena z důvodu návštěvy Knižního veletrhu v Praze. MATEŘSKÉ CENTRUM ROZMAR ZMARÝNEK progr ogram am na květen en PRAVIDELNÉ PROGRAMY OGRAMY: PONDĚLÍ ANGLIČTINA A PRO DĚTI VEDE MARTINA MAREŠOVÁ OD 16 HOD. ANGLIČTINA A PRO DOSPĚLÉ VEDE MARCELA HAŠKOVÁ OD 18 HOD. ÚTERÝ KOUZELNÁ ŠKOLIČKA OD 10 HOD. BÁSNIČKY, PÍSNIČKY A POHYBOVÉ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ ČTVR VRTEK KOUZELNÁ ŠKOLKA OD 16 HOD. BÁSNIČKY, PÍSNIČKY A POHYBOVÉ AKTIVITY PRO VĚTŠÍ DĚTI MIMOŘÁDNÉ AKCE: odpoledne - LOGOPEDIE

4 4 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM VEDE PANÍ NĚMCOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MOŽNOST OBJEDNÁNÍ SE NA KONKRÉTNÍ TERMÍN NA TEL NEBO PŘÍMO V MC OD 15. HOD. OSLAVA A DNE MATEK NOVÝ PROGRAM V MC: MASÁŽE MARCELA DYMEŠOVÁ - TEL NEBO OBJEDNÁNÍ PŘÍMO V MC STŘEDA HOD. ČTVRTEK 9-12 HOD. - HLÍDÁNÍ DĚTÍ BĚHEM MASÁŽE ZAJIŠTĚNO - JE ZVÁNA I ŠIROKÁ VEŘEJNOST KLASICKÁ A SPORTOVNÍ MASÁŽ (ZÁDA, ŠÍJE, RUCE, NOHY) CENÍK: ŠÍJE - 15 MIN. 30,-- KČ ZÁDA + ŠÍJE - 30 MIN. 60,-- KČ RUCE, NOHY - 30 MIN. 60,-- KČ PŘIPRAVUJEME: OSLAVA A DNE DĚTÍ - ZAČNEME V 15 HOD. - JAKO DÁREK DOSTANOU VŠECHNY DĚTI LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ V PODÁNÍ LOUTKOHERCKÉ SKUPINY ZALEZLÍCI Z PŘÍBRAMI - BUDEME SOUTĚŽIT, HRÁT SI A UŽIJEME SI SPOUSTU ZÁBAVY SLUŽB UŽBY ČESKÉ POŠTY S. P. Dopis adreso esovaný aný vedoucí pobočky České ké pošty y s. p. v Rožmitále p. Tř.:.: Vážená paní vedoucí, v poslední době se na mě obrátilo několik místních občanů, kteří jsou nespokojeni se službami místní České pošty. Stížnosti se týkají především otevírací doby. Proč musí být pošta uzavřena přes poledne dvě hodiny? Tato pauza je nevýhodná zejména pro občany dojíždějící z okolních obcí. Proč se stává, že pošta se ráno otevírá až od 9.00 hodin, když má být otevřena v 8.00 s vysvětlením, že nejsou zásilky ještě přijaty? To přece občana, který jde odeslat balík či zaplatit složenku vůbec nezajímá. Nemůže být v tomto případě otevřena alespoň jedna přepážka? V odpoledních hodinách se pak tvoří dlouhé fronty u jediné přepážky. Žádám Vás o sdělení, zda je možné přijmout ve výše zmíněných případech nějaká opatření, která by vedla ke zkvalitnění služeb pro naše občany. Děkuji za podání zprávy. S pozdravem Ing. Josef Vondr ondrášek star taros osta města Odpověď ředit editelky elky České pošty,, s. p., Obvod Příbr íbram: Vážený pane starosto, na základě Vašeho dopisu, který nám postoupila vedoucí naší pobočky pošty DEN ZEMĚ Dne 22. dubna 2005 proběhl na naší škole Den Země. Již žáci vyslechli přednášku k třídění odpadu, zhlédli ukázku dravců na stadionu. Samotný Den Země vyvrcholil v pátek úklidem města a okolí naší školy. Zpestření připravil pro žáky 7. ročníku ekolog p. Fišer přednáškou zaměřenou na chráněné a ohrožené druhy živočichů. Poslední pěknou akcí byla návštěva ZOO v Praze. Marta Čejk jková MLADŠÍ ŽÁCI V KOŠÍK OŠÍKOVÉ BRONZ ONZOVÍ Po delší době se naše škola celkem úspěšně zapojila do Sportovní ligy okresu. Zasloužili se o to mladší žáci, kteří získali v okresním kole v košíkové 3. místo. Turnaj se konal na 7. ZŠ ve dvou a na 3. ZŠ v jedné skupině. Naše škola byla vylosována do jedné skupiny na 7. ZŠ v Příbrami. Prvním soupeřem nám byla Zvláštní škola Rožmitál, kterou jsme porazili 24:13, i když jsme ve druhém poločase vedli jen o čtyři body. Rozhodujícím zápasem ve skupině, kde jen vítěz postupoval do finálové skupiny, bylo utkání s 2. ZŠ Dobříš. Utkání jsme po nervózním zápase vyhráli těsně 12:11. Nejlepší výkon podali hoši se 6. ZŠ Příbram, kterou jsme porazili 16:0 a postoupili do finálové skupiny, která se hrála na 3. ZŠ v Příbrami. V prvním zápase jsme se utkali se 7. ZŠ Příbram, se kterou jsme v poločase vedli po dobrém výkonu 8:4, abychom nakonec odešli poraženi 8:12. V tomto utkání snad nebylo hráče, který by v druhé polovině zápasu podržel výkon našeho družstva. V posledním zápase dostali šanci všichni hráči a po pravidelném střídání dvou pětek jsme prohráli s místními chlapci ze 3. ZŠ Příbram dosti vysoko 2:14. Zde si všichni zúčastnění hoši na vlastní kůži zažili, jaké kdo má v této hře nedostatky. Chlapcům chyběla hlavně fyzická kondice a herní přehled. Bohužel jsme oba zápasy prohráli hlavně velkým množstvím vlastních technických a taktických chyb. Na závěr je třeba však všechny chlapce, kteří naší školu reprezentovali, pochválit za tento uspokojivý výsledek a za pomyslnou bronzovou medaili. Na tomto úspěchu se podíleli hlavně chlapci ze 7. A a to kapitán a tahoun mužstva Jakub Dohnal, křídelní hráči Karel Malý, Radek Dolgoš, Jindra Hruš a Filip Orozski ze 6. A, rozehrávači Pavel Valášek, Honza Řeřicha, Jirka Stoklasa a pivoti David Leitermann a Martin Levý. Velký podíl na dobrém výsledku má i Luboš Nový z 8. A, který dělal zapisovatele a časoměřiče a po celou dobu přípravy docházel na kroužek košíkové, kde dělal hochům sparingpartnera. Všichni jmenovaní mají dosti velký předpoklad toto umístění v kategorii starších žáků v budoucnu vylepšit. L. Zeithaml, vedoucí družstv tva ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY V měsíci březnu jsme navštívili seniory v domově důchodců. Děti jim připravily dramatizaci pohádky, přednesly básničky a zazpívaly známé lidové písničky, které si mnozí obyvatelé DD rádi zazpívali společně s nimi. Školní parlament připravil karneval v tělocvičně a děti si s vervou sobě vlastní zatancovaly, zasoutěžily a některé se předvedly v maskách. Nejhezčí masky byly vyhodnoceny a oceněny. Na poslední čtvrtletí školního roku připravujeme ještě několik poutavých akcí, o kterých vás děti budou doma včas informovat. Jana Brdo dová ŚKOLKA PLNÁ POHODY Naše MŠ připravuje různé akce pro děti po celý školní rok. První jarní měsíce jsme zasvětili - jak jinak -než přírodě. DEN ZEMĚ jsme slavili celý měsíc. Děti si formou her, prací s přírodními materiály, exkurzí, vycházkami osvojily jednoduché poznatky o světě, lidech, živé a neživé přírodě, ale dostalo se jim do povědomí, že i ony se mohou podílet na tom, jak bude naše příroda vypadat, jak ji mohou chránit a pomáhat jí. - Květinová zahrádka - pomoc při přesazování a ošetřování pokojových květin, setí obilí do misek a následné pokusy (světlo - tma, voda - sucho, zima - teplo), péče o záhonek před vstupem do školky. - Máme rádi zvířata - účast na akci ZŠ Draví ptáci. - Cesta kolem Vlčavy - celodopolední vycházka s ekologickým zaměřením - Ukliďme si svět - pomoc při úklidu zahrady a okolí MŠ - sběr papírků, hrabání listí, soutěž Kdo nahrabe nejvíce kopiček. Jen jsme dětem těžko vysvětlovali, že druhý den po úklidu byly před školkou opět papírky a nedopalky cigaret Neměli bychom my dospělí jít vzorem? Vždyť se říká Příklady táhnou! Tak hodně sil dospěláci!

5 5 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM Už se vám to někdy stalo? Potkat za bílého dne plno čarodejnic a kouzelníků? Kdo se pohyboval v pátek v okolí školky mohl tyto záhadné pohádkové bytosti potkat. V MŠ se konal Rej čarodejnic. Dopoledne plné her, tance a soutěží si děti opravdu užily. (soutěž o nejrychlejší let na koštěti, nejhrozitáňštější smích, nejkrásnější škleb ). V menu se objevily čarodejnické pochoutky jako např. grilované žáby, žížaly na kyselo (brr, ale nebojte se byly to jen gumové bonbony). Z kouzelných nápojů všem nejvíce chutnalo babské ucho (bylinkový čaj). Na závěr jsme spálili zlou čarodejnici Zlobilku, ohněm se nám podařilo vyhnat i všechny nemoce, zlobení a odmlouvání (zaklínadlo bohužel platilo pouze pro tento den). Je toho opravdu hodně co s dětmi podnikáme, ale mezi tím se nesmí ztratit to hlavní soustavná a trpělivá každodenní práce s dětmi. Na a květen a čer erven en připr ipravu vujeme např.: Hedvábné tajemství - posezení s maminkami - Cestu za pokladem - Výlet do ZOO v Plzni - MDD - Rozloučení se školáky Za MŠ Marie Vrňat ňatová JAK JSME PŘIVÍTALI JAR ARO S prvními jarními slunečními paprsky se zlepšila nálada všech a tedy i obyvatelů Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem. Posledního března jsme se při velikonoční zábavě rozloučili s dlouhou, nevlídnou zimou a přivítali jaro při hudbě dua Voříšek - Hořejší. Jako vítané občerstvení bylo čepováno sudové pivo. Hned první dubnovou sobotu za krásného počasí se zúčastnila část mužských obyvatel domova fotbalového utkání v Příbrami. Hrála FK Marila Příbram proti AC Spatra Praha. Návštěvníci měli možnost vidět na vlastní oči i později v tisku tolik diskutovanou vítěznou branku domácích, které předcházel rozehraný rohový kop. V této souvislosti je třeba vyjádřit dík klientů Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem prezidentovi FK Marila Příbram panu Jaroslavu Starkovi, který domovu poskytl 10 ks zlatých vstupenek umožňujících volný vstup na domácí utkání FK Marila Příbram a dokonce povolil vozidlu domova důchodců i vjezd do objektu stadionu. Následující den poskytl všem našim obyvatelům krásný kulturní zážitek Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který zpříjemnil nedělní odpoledne svým zpěvem a ukončil tak velikonoční období. Také tomuto pěveckému sboru je nutno vyjádřit jménem klientů domova důchodců dík a těšíme se na další setkání, které proběhne před Vánocemi. V týdnu zájemci navštívili místní galerii, kde obdivovali šikovnost žáků Speciální školy v Rožmitále pod Třemšínem. Tito zde vystavovali své výrobky a výtvarné práce. Bylo krásně a tak jsme prošli ještě náměstí, zjistili co nabízejí místní obchody a nezapomněli jsme ani nahlédnout do místního kostela. Na úterý 12. dubna jsme naplánovali zájezd do Blatné. Počasí bylo opravdu výletní. Od rána vykukovalo sluníčko a my jsme se vydali na cestu. Provoz byl mírný, krajina pěkná, cesta příjemně ubíhala a za chvíli jsme byli na místě. Hlavním cílem byla Rožmitál pod Třemšínem, Vám zasíláme odpověď České pošty, s. p., Obvod Příbram k uvedeným problémům. Rozsah hodin pro veřejnost byl stanoven na základě rozhodnutí Výkonné rady České pošty, s. p. jednotně v celé České republice již v roce Přičemž byl zohledněn jak počet obyvatel v jednotlivých oblastech, tak i provozní podmínky na jednotlivých poštách. Co se týče pozdního otevření pošty až v 9 hodin, tak bylo šetřením zjištěno, že k tomu skutečně v loňském roce několikrát došlo. Omlouváme se, že došlo k této nepříjemné situaci, kterou zapříčinilo zpoždění poštovních kurzů z důvodu nepříznivého počasí. V případě opakování této situace napříště zajistíme, aby pošta byla otevřena, i kdyby bylo možno z provozních důvodů zajistit pouze výdej uložených zásilek. K Vaší poslední připomínce uvádíme, že v současné době nelze na poště zajistit v odpoledních hodinách mezi hod. otevření více přepážek z důvodů provozních i personálních. V této době se na poště zajišťuje výprava všech druhů přijatých zásilek a dokladů, která má návaznost na příjezd poštovního kurzu. Ve spolupráci s technologem poštovního provozu provedeme analýzu organizace práce na této poště a budeme usilovat o nalezení optimálního řešení. Je nám velice líto, že došlo k výše uvedeným problémům. Věříme, že díky přijatým opatřením, budete Vy i ostatní občané napříště se službami České pošty spokojeni. S pozdravem Mgr.. Jarmila Bendová ředit editelk elka a České ké pošty ty,, s. p. Obvod od Příbr íbram am návštěva místního domova důchodců, který se pyšní tím, že je opravdu architektonickým skvostem. Není jen nový a moderní, ale pro provoz domova důchodců výborně vyprojektovaný. Čekalo nás milé a příjemné přivítání personálu i obyvatel. Nejprve jsme měli možnost podívat se do pracovny ergoterapie, kde obyvatelé pracují na svých výrobcích. Každý se podle svých schopností a možností zapojí a finální výsledky jsou opravdu pěkné. Naši obyvatelé přisedli ke stolům pracujících blatenských klientů a začali si vyměňovat postřehy, zážitky a zkušenosti. Byli i tací, kteří nevydrželi pouze se dívat a začali pracovat s ostatními. Mezi prací jsme si dali kávu se zákuskem a šli se podívat jak naši hostitelé bydlí. Ubytování mají pěkné, každý má svůj pokoj s předsíňkou a vlastním sociálním zařízením. Byly nám ukázány i další prostory domova a bylo opravdu co obdivovat. Prostorné chodby a výtahy umožňující bezproblémové míjení se klientů s vozíčky. Bezbariérové vstupy samozřejmostí. Krásná terasa kolem celé budovy, upravené vnější prostory i zahrada. Výlet byl zakončen procházkou po městě Blatná. Naši hostitelé náš domov důchodců na oplátku navštíví koncem tohoto měsíce. V dubnu nás čeká ještě mnoho dalších zajímavých akcí, na které se mohou naši obyvatelé těšit. Navštívíme např. další dvě domácí utkání FK Marila Příbram, plánujeme výlet do Prahy a do Lysé nad Labem, před domovem nám zahraje Venkovanka a již dnes se připravujeme na měsíc květen, kdy oslavíme nejen Svátek matek, navštívíme hrad Točník, ale čekají nás zejména Dny otevřených dveří Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem, které se uskuteční 27. a 28. května Dagmar Šimánková praco acovnice úseku sociální péče

6 6 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK SE U NÁS ŽIJE Doufáme, že se nám podaří pokračovat v tradici, kterou jsme započali před třemi lety, kdy jsme poprvé uspořádali Dny otevřených dveří. I v letošním roce se uskuteční na konci května. Přijďte se podívat jak se u nás žije a co se změnilo. Všichni jste srdečně zváni a vítáni. Navš vští tívit nás můžete v pátek v době od hodin a v sobotu v době od hodin. Na Vaši návštěvu se těší obyvatelé i personál domova. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, S jarními dny v průběhu dubna proběhla řada významných a zajímavých akcí, kterých jsem se zúčastnila nebo na se nich komora přímo podílela. OHK žila ve znamení příprav na valnou hromadu členů OHK Příbram, která se konala dne 11.dubna Připravovali jsme potřebné zprávy o činnosti, plán práce na rok 2005, zprávu o hospodaření, rozpočet na rok 2005, zprávu dozorčí rady, změnu příspěvkového řádu od roku 2006 a další podklady. K těm příjemnějším záležitostem patřilo vyhlašování výsledků 5.ročníku soutěže Nejlepší firma okresu Příbram za rok Soutěžilo se ve dvou kategoriích - malá firma do 50 zaměstnanců a střední a velká firma nad 50 zaměstnanců. V kategorii malá firma se na 3. místě umístila firma MB KOMPLEX, s.r.o., na 2. místě se stejným počtem bodů firma ENERGON Dobříš, s.r.o. a František Hejnal -TURISMO a vítěznou pozici získala malá strojírenská firma z Rožmitálu p.tř. PK TENDER, a.s. zastoupená ing. Alexeiem Matancevem. V kategorii středních a velkých firem se na 3. místě umístila loňská vítězná firma ZAT, a.s., na 2.místě CVP Galvanika, s.r.o. a na 1. místě opět po 5 letech KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ a.s. pod vedením ing. Jiřího Dostála. Všechny vyhlášené firmy dostaly diplomy a dvě vítězné firmy obdržely i skleněné poháry z rukou pana starosty ing. Fuksy a předsedy OHK Příbram ing. Oktábce. Dne se v Příbrami konala mezinárodní konference Systémy bezpečnosti dopravy, kterou zorganizovala Akademie elektrotechnických věd Ruské federace a společnost Lenadol s.r.o. v České republice. Dne 12. dubna 2005 uspořádala OHK Příbram ve spolupráci s místní organizací ODS Ekonomické fórum s předsedou poslaneckého klubu ODS a předsedou regionálního sdružení ODS Středočeského kraje ing. Vlastimilem Tlustým. Besedu moderovala poslankyně ODS O POČASÍ V BŘEZNU 2005 Tento první měsíc jara byl ve svém průběhu výjimečným. Jak bylo již v únorovém přehledu počasí prozrazeno, dne poklesla teplota až na neuvěřitelných -20,4 C. Ani to však nebyla nejnižší teplota zimy 2004/2005, protože následující den, tedy bylo ještě chladněji, když teplota poklesla ráno až na -22,8 C! Při zemi (vlastně na sněhu)bylo pak dokonce -28,4 C. Takže zima vlastně vyvrcholila až k tomuto datu. Je velkou zajímavostí, že bylo ještě - 21,0 C a při zemi -25,2 C. Po tomto úvodu již následuje popis celkového rázu tohoto měsíce, který vyšel jako celek teplotně podnormální a srážkově slabě nadnormální, když průměrná teplota o hodnotě 0,6 C je 1,1 C pod dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek o velikosti 45,3 mm představuje 113 % normálu. Až do vládlo převážně čistě zimní počasí (průměrná teplota tohoto období byla -5,7 C!). Po zmíněných prvních třech dnech s minimálními teplotami pod -20 C a jen s malou oblačností následovaly dny se zvětšenou oblačností, čímž sice došlo k postupnému zmírnění mrazů (např. z teplot o hodnotách -18,9 C a -18,1 C naměřených ještě ve dnech 4. a 5. 3., na -9,2 C dne a posléze až na -1,4 C dne 9. 3.), ale začalo sněžit. Zvláště intenzivně sněžilo 6. 3., kdy napadlo 14 cm nového sněhu, takže ráno ležela sněhová pokrývka o výšce 48 cm. Další příděl sněhu přišel dne (13 cm), takže ráno leželo 58 cm sněhu, aby maximální výšky vůbec bylo dosaženo dne ráno, a to 62 cm! Je to nejvyšší údaj, který jsem kdy o sněhové pokrývce naměřil (od r. 1962)! Mezi tím se vrátily silné mrazy, např bylo -14,3 C a dokonce ještě -17,5 C (při zemi -22,1 C!). Zároveň však od začaly teploty přes den vystupovat nad 0 C. Dne jsme naposledy naměřili silný mráz v noci, a to -11,5 C. Po tomto datu začala sněhová pokrývka poměrně rychle tát byla ještě o tloušťce 60 cm, aby se dne ztenčila na výšku 51 cm a o den později, tedy už jen na 38 cm, v následujících dnech pak byla již pouze nesouvislá. Dobře to ale dopadlo. Voda ze sněhu, byť při zvýšeném stavu, spořádaně odtekla. Nutno ještě poznamenat, že tzv. vodní hodnota sněhu dne při zmíněné výšce 60 cm představovala 81,7 mm. V okolních lesích leželo samozřejmě větší množství sněhu. V nadmořských výškách nad 700 m leželo okolo 1 m sněhu! V dalších dnech se rychle oteplovalo, např bylo již 15,1 C a tím začala rozmrzat také půda. Byla totiž promrzlá až do hloubky 55 cm dne 7. 3., rozmrzla pak zcela v průběhu dne Bylo zajímavé, že od až do konce měsíce s výjimkou dnů a denní teploty byly vždy nad 10 C. V noci pak převažovaly mrazíky, alespoň přízemní. Několikrát také zapršelo, nejvíce dne (8,4 mm). V posledních dvou dnech se vyjasnilo. Hubert t Hoyer yer spr práv ávce ce meteor eorologické ologické stanice, Rožmitál pod Třemšínem Ing. Alexei ei Matancev PK TENDER, s. r.. o.

7 7 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM JUDr. Eva Dundáčková a zúčastnil se jí i starosta ing. Ivan Fuksa. Tato beseda na ekonomická témata se konala v rámci celodenní návštěvy pana předsedy v Příbrami. OHK Příbram se nebrání akcím, kde své názory mohou vyjádřit jednotliví politici a kde proběhne interaktivní beseda s podnikateli. V tomto případě se jednalo hlavně o vysvětlení rovné daně, kterou by většina podnikatelů přivítala. Dne 25. dubna 2005 zveme podnikatele na seminář Vymáhání pohledávek v německy mluvících zemích EU a Výhody rozhodčího řízení, rozhodčí doložka a její uplatnění. V první části vystoupí v Příbrami již počtvrté německá advokátka Marcella Pavelka, která pohovoří o možnosti získání pracovních povolení pro zaměstnance českých firem na území SRN, za jakých okolností budou zaměstnanci českých firem osvobozeni od pracovního povolení, vliv na vzájemné uznávání rozsudků mezi ČR a SRN a mnoho dalších zajímavých témat. Druhou část převezme tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR JUDr. Moravcová, která vysvětlí výhody rozhodčího řízení, co je to rozhodčí doložka a jaké může být její uplatnění v praxi. Pro sportovně nadané členy chystáme 13. května 2005 již XI. V.I.P. tenisový turnaj, tentokrát na tenisových kurtech PBtisku, s.r.o. v Bohutíně Jako vždy na závěr bych Vám chtěla představit nové členy OHK Příbram, které schválilo představenstvo OHK Příbram. JAROSLAV ŠTEFAN - zprostředkovatelská činnost, PK TENDER, a. s. - výroba železného krytu na tlumiče pro nákladní automobily, ocelová jádra filtrů kapalin, ocelové spony na potrubí, lisování, svařování, zpracování plechů, drobné zámečnické práce, TBG Čechy a Morava a. s. - provoz Příbram - výroba transportbetonu, výroba čerstvé zdící malty, doprava transportbetonu, ukládání transportbetonu aj. V současné době registrujeme 196 členů. Irena Kar arpíš píšková Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, Tel.: , fax , CYKLOBUS PRAHA - BRDY OPĚT ZAHÁJIL PROVOZ Od dubna 2005 je již třetím rokem v provozu Cyklobus Pražské integrované dopravy. Linka je v provozu o sobotách, nedělích a o svátcích na trase Dobřichovice, nádraží - Černolice - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín. Spoje cyklobusu navazují v Dobřichovicích na vlaky trati ČD Praha - Beroun. Hlavním cílem je zlepšit přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou. Na lince jezdí upravený autobus pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Za přepravu jízdního kola se platí 12 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je přeprava jízdního kola v cyklobusu zdarma. Ve vlacích ČD je nutné odbavit jízdní kolo jako spoluzavazadlo za 20 Kč. Linka je v provozu do 2. října Odjezdy z Dobřichovic v 8.35, 10.35, a hodin.vždy 9 minut po příjezdu vlaku z Prahy. LEČICKÁ HELIGÓNKA 2005 Spolek Lečická heligónka a Sbor dobrovolných hasičů Malá a Velká Lečice Vás srdečně zvou na první ročník setkání heligónkářů "LEČICKÁ HELIGÓNKA 2005" aneb "S písničkou jde všechno lépe" Tento hudební pořad se koná v restauraci "KOCÁBA" ve Velké Lečici v sobotu dne Začátek je plánován v hod. - vstupné 80,- Kč Vystoupí nejlepší heligónkáři ze středních, západních a jižních Čech jednotlivě. Po skončení divácké soutěže zahrají pozvaní heligónkáři ve dvojicích, trojicích apod. Představí se také skupina Plzeňských heligónkářů. Poř ořad uvádějí Jitka Štěpánová á a Mirosla oslav Král Po skončení programu bude následovat volná zábava s Toula oulavou kapelou Josefa Janouška Srdečně zvou všechny milovníky heligónek pořadatelé SDH Malá a Velká Lečice!! (Velká Lečice u Nového Knína - okres Příbr íbram) informace na tel.: , předprodej vstupenek v restauraci "KOCÁBA" ve Velké Lečici. Vše o heligónkách a heligónkářích najdete na adrese: PROJEK JEKT BRDY ředit editelk elka OHK Příbr íbram zahrnu nuje: je: - odvojenštění celého výcvikového prostoru na základě toho vznikne: - v nejcenějších přírodních partiích (lokalitách) vznikne CHKO zbyt ytek ek území emí se využije je následovně: - rozvoj cestovního ruchu - vznik nových pracovních příležitostí - vytvoření nových pracovních míst - vznik ubytovacích a stravovacích zařízení včetně dopravy - zaměstnanost ve službách v obou krajích (Plzeňský, Středočeský) - turistický ruch - propojení turistických cest a vznik naučných stezek - možnost propojení tras (infrastruktury) - Rokycany - Příbram - Rokycany - Hořovice - Hořovice - Příbram, Rožmitál - Hořovice - rozšíření a navázání na stávající cykloturistické stezky (Strašice - Příbram) - vytvoření zimního areálu pro zimní sporty (sjezdové dráhy a běžecké dráhy, bobová dráha, snowbording, boaling) - využití vojenské pevnosti Jordán - vznik vojenského muzea I. a II. sv. války - využití bývalých kasáren Valdek - na turistickou ubytovnu a součástí sportovní areál + restaurační služby - využití jako ozdravovacího pobytu dětí v přírodě - využití vysílače Praha jako rozhledny - využití loveckého zámečku Tři trubky jako hlavní sídlo správy CHKO Brdy - využití hradu Valdek a dalších zřícenin (vznik spolku pro záchranu hradu Valdek) Na základě těchto turistických zajímavých míst vznikají další pracovní místa formou malých občerstvení (kiosky) s prodejem suvenýrů - turistické známkové místo. Odůvodnění - protože VVP Brdy byl uzavřen od 50. let a byl využíván AČR nemohla být tato Brdská vrchovina využívána k rozvoji služeb turistického ruchu. Viz. uvedeno výše je několik možností, jak využít tuto lokalitu a chránit nejen životní prostředí, ale i přírodu s chráněnými živočichy a rostlinstvem. Terénní a klimatické podmínky jsou vhodné pro vybudování centra s širokým zimním ale i letním využitím. Dále přináší masivní nárůst příjmů z cestovního ruchu. OHK Rokycan okycany

8 8 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM KOHO VLASTNĚ OSLAVUJEME PŘI ROŽMIT OŽMITÁLSKÉ POUTI? Docela určitě nenajdeme mezi našimi českými patrony světce, který by byl více milován a oslavován a současně více nenáviděn a posmíván, než je svatý Jan Nepomucký. Na jedné straně byl už od své smrti uctíván jako svatý mučedník, jeho sochy najdeme na mostech nejen v Čechách a Bavorsku, ale i v Mexiku či Peru. Za patrona si jej zvolila nejen česká země, nejen Rožmitál, ale i diecéze Nanking v Číně. Prach ze světcova hrobu ve svatovítské katedrále byl pečlivě zametán a exportován jezuity do Indie a Číny, kde sloužil jako vyhledávané léčivo. Desítky tisíc poutníků přicházely každoročně do Prahy v předvečer svatojánských oslav, aby poděkovaly mučedníkovi za ochranu a svěřily mu svá trápení. Při velkolepých slavnostech k jeho cti zněla nejkrásnější hudba nejlepších českých mistrů. Náhrobek mu byl odlit z ryzího stříbra o váze 1,5 tuny. Za pět let bylo v pražské katedrále k Janově cti odslouženo 327 tisíc mší a u Nepomukova oltáře podáno více než 7 miliónů svatých přijímání. Ostatek světcova jazyka políbilo do roku miliónů 800 tisíc poutníků. Na Janovu přímluvu se děly nepochybně mocné zázraky. Naproti tomu ani jeden z českých světců nebyl po své smrti tolik znevažován. Nejprve z jednoho Jana udělal Václav Hájek z Libočan, český kronikář nadaný velkou fantazií, Jany hned dva. A oba utopené králem Václavem IV. Janův náhrobek se snažili palicemi zničit a jeho kosti spálit němečtí protestanté při rabování svatovítského chrámu na počátku třicetileté války. Současně s katolickými legendami o světcově příkladném životě se šířily spisky hanobící Jana jako hříšného, tučného a hamižného preláta, jež byl po zásluze potrestán za svou zpupnost. Ostatek uctívaný jako jeho jazyk je prý buď ze psa, nebo jej každý týden kupují nový u řezníka a vyměňují. Mučedníkovy sochy jakožto modly papeženců někteří horlivci tloukli holemi a mazali blátem. Ovšem proslulý sochař Jan Brokoff se při práci na Janově soše zdobící nyní Karlův most obrátil od protestantismu ke katolictví. Nakonec jsme se v 19. století dozvěděli, že Jan Nepomucký vlastně nikdy nežil a vymysleli si jej jezuité v době temna, a i kdyby žil, tak papež stejně svatořečil někoho jiného a i kdyby už nakrásně svatořečil toho správného, tak to stejně žádný hrdina a světec nebyl. Korunou všeho bylo tvrzení, že všechny ty sochy Jana Nepomuckého zdobící české mosty, byly původně sochami opravdového mučedníka Jana Husa, které jezuité ve své nenávisti vůči všemu českému nechali přetesat na světce doby temna. Jan k tomu všemu už šest století trpělivě mlčí, stejně jako mlčel před králem. Kdo tedy byl Jan Nepomucký doopravdy? Byl to suchý úředníček Johánek z Pomuku, který celý život nezvedl hlavu od akt a lejster a který se náhodou připletl v nesprávný čas na nesprávné místo do politické hry mocných a k mučednictví přišel jako slepý k houslím? Nebo to byl doopravdy zpupný církevník, těžící z nevědomosti a pověrčivosti prostého lidu, lichvář a prodejce odpustků? Či je celý jeho život skutečně jen jezuitská legenda a naše dnešní oslava jen hezký folklór? A především, jaký má význam Jan Nepomucký pro nás dnes? Podívejme se na skutečná fakta: Jan se narodil okolo roku 1350 ve vsi u západočeského kláštera Pomuk. Jeho otec Veltlín, patrně německého původu, byl ve vsi rychtářem. Jan absolvoval latinské školy a stal se v Praze veřejným notářem v arcibiskupské kanceláři. V roce 1380 se stal knězem a protože téhož roku při moru pomřelo mnoho duchovních, dostal brzy dobré místo faráře u sv. Havla v Praze. Současně studoval na Karlově univerzitě práva a poté se odebral prohloubit své právnické vzdělání na jednu z nejproslulejších středověkých univerzit do italské Padovy. V Padově získal evropský rozhled. Zde byl dokonce zvolen do čela univerzity jako rektor a dosáhl nejvyššího akademického stupně - byl promován doktorem práv. Byl tedy jedním z nejvzdělanějších Čechů své doby. Po návratu do Čech se stal kanovníkem na Vyšehradě a vyhledávaným právníkem. V roce 1389 přijal nejdůležitější úřad. Stal se generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Byl tak vlastně druhým mužem v diecézi, pravou rukou svého nadřízeného, arcibiskupa sídelního města římského krále Václava, tedy vlastně centra svaté říše římské. Měl nesmírnou zodpovědnost v obtížných dobách, kdy světovou církev trhaly na kusy spory dvou vzájemně se proklínajících papežů a českou církev šikanoval král Václav IV. se svými milci. Jan byl u všech důležitých jednání, s ním se arcibiskup o všem závažném radil, k Janovi přicházely zprávy od papežské kurie i z královských dvorů, byl zkrátka v centru evropského dění. K tomu měl na starosti přidělování far, spory mezi duchovními, dozor nad čistotou víry v nových knihách a musel řešit třeba i stížnosti farníků na kaplana chodícího po vsi a střílejícího na své ovečky z kuše. Jan to vše zvládal pečlivě a svědomitě. Musel však také bránit církev proti útlaku světské moci. Králův oblíbenec Václav Králík z Buřenic měl políčeno na místo biskupa. Mělo být speciálně pro něj vytvořeno biskupství v západních Čechách a financováno z majetku bohatého kláštera v Kladrubech. Král zakázal mnichům volit nového opata a klášter měl být po smrti opata dosavadního, který už byl nad hrobem, králem zrušen a přeměněn v biskupství. Mniši si však po opatově smrti vzápětí zvolili opata nového a Jan Nepomucký jej se souhlasem arcibiskupa vzápětí úředně potvrdil. Klášter byl na nějakou dobu zachráněn, ale král Václav se nesmírně rozčílil. Hněv však nějakou dobu skrýval a pozval arcibiskupa s jeho spolupracovníky k jednání. Na schůzku, ačkoliv se konala po ránu přišel král jako obvykle opilý a agresivní. Nechal zatknout arcibiskupovy přátele a chtěl uvěznit i samotného arcibiskupa, ale tomu se podařilo v nastalém zmatku uniknout. Zatčení byli voděni po Praze, na různých místech mučeni a vyslýcháni. Největší zájem projevoval král o Jana. Ten byl mučen až do nočních hodin. Byl takzvaně štosován - zvedán za ruce spoutané za zády do vzduchu, napínán na skřipec, jeho ruce a nohy drceny palečnicemi. Nakonec jej opilý král osobně pálil na bocích pochodní. Stále se od něj snažil cosi vyzvědět. Zatímco ostatní muži byli postupně propuštěni, Janovo utrpení pokračovalo. Král mu pochodní propálil bok až k vnitřnostem a poté Jan omdlel. Byl bit pěstí a kopán. Jedno kopnutí do obličeje jej zabilo. Král jej nechal svázat do kozelce a kolem 9. hodiny večer, dne 20. března roku 1393 bylo Janovo tělo vhozeno z mostu do Vltavy. Bývá zpochybňováno, že by Jan byl mučedníkem zpovědního tajemství. To, že právě jeho mučil král osobně a s mnohem větší vytrvalostí než ostatní zajatce, ukazuje, že z něj potřeboval dostat něco závažného, něco co se dotýkalo krále nesmírně citlivě, snad cosi, co se týkalo králova manželství. Dnes historikové vědí, že Václavovo manželství nebylo šťastné. První ženu mu zadávil lovecký pes a k druhé manželce Žofii Bavorské nenašel lásku. Byl nevěrný, nedovolil dlouhá léta její korunovaci, odpíral jí finanční prostředky a jejich sňatek nebyl obdařen dětmi. Před nějakou dobou byl nalezen dokument, svědčící o tom, že chtěl královnu Žofii zapudit, rozvést se s ní a uzavřít manželství s Juanou Aragonskou. Je logické, že královna, které bylo teprve 17 let, hledala pomoc a radu u zkušeného právníka a kněze. A ve středověku nebylo neobvyklé, že se taková právní porada děla při zpovědi, pokud byl právník současně knězem. Byla tu zaručena naprostá důvěrnost. Takže je celkem pravděpodobné, že Jan královnu Žofii skutečně zpovídal a především proto zemřel tak hroznou smrtí. O Janovi tedy můžeme závěrem říci, že to byl mimořádně vzdělaný, zbožný a přitom praktický muž. Právník, sloužící spravedlnosti a nikoliv své kapse. Kněz, důvěřující Bohu více, než lidem. Všechny své schopnosti dal do služby Kristu. Nikdy nezneužil k osobnímu prospěchu svou významnou funkci a vykonával ji skvělým způsobem. A v okamžiku, kdy byl postaven před nejzávažnější rozhodnutí svého života, obstál. Věděl, co má udělat a udělal to, i když jej to stálo nesmírná muka a nakonec smrt. Kdyby přešel na královu stranu, mohl čekat nejvyšší úřady. Nedal se však koupit, zastrašit, neohnul se. Se subtilním a jemným člověkem nehnuli hrubí a sprostí násilníci. Bůh mu dal sílu, protože Bohu sloužil. Jak vzácné jsou dnes takové vlastnosti, kolik takových Janů bychom právě dnes potřebovali. Je vzorem pro celý náš národ, jednající často právě opačně. Právo, spravedlnost, poctivost, to vše je dnes posmíváno stejně jako svatý Jan. Tohoto mlčenlivého světce, sklánějícího se v tichém jarním podvečeru nad plynoucími vodami můžeme vzývat o pomoc, když se setkáme s vlastní či cizí zbabělostí, křivostí, vychytralostí, s nespravedlností a zapíráním pravdy. Janovi mučitelé a pomlouvači už dávno s hanbou zmizeli z lidské paměti a Jan se věčně raduje v nebi a čeká trpělivě na naše prosby. P.. Ivo o Prok okop op

9 9 ZPRÁVY Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM NA JAŘE OŽILA HOSPODA Na jaře ožila hospoda pod rožmitálským zámkem muzikou dobré pohody. V pátek 15. dubna 2005 se představili mladí muzikanti - trumpetista Braňo Hock, klavírista Michal Filina, baskytarista Marcel Dobeš a kytarista Igor Rajič. Skupina Něcojakodžez plánuje vystupování v Zámecké hospodě vždy jednou měsíčně. Hned napoprvé hospůdku zaplnilo nadšené publikum. Pravidelně každou neděli od 17. hodin se však můžete přijít potěšit hudební produkcí tria Swing, vedeného Pavlem Hrubým. Vytříbený styl tria odměňovali posluchači spontánním potleskem. Hudba mladých muzikantů historickému objektu mimořádně slušela. Foto o J. Hásek NEZAPOMÍNEJME NA HRDINY! Hovorka Alois, narodil se v početné rodině malého zemědělce dne 21. července 1919 ve Višňové na Příbramsku. Protože mu matka brzy zemřela a otec byl nemocen, musel se již od dětství spolu se starší sestrou starat o obživu i hospodářství. Vyučil se přesto automechanikem a začal pracovat jako řidič na pile. Pila ve Voltuši na Rožmitálsku, kde byl Hovorka zaměstnán, se po 15. březnu 1939 stala významným střediskem odbojového hnutí, do něhož se vedle zaměstnanců zapojil i sám majitel pily. Zvlášť výraznou aktivitu vyvinula tato skupina v roce 1942 při zakládání tzv. národních revolučních výborů na Rožmitálsku a potom i v Příbrami.Hovorka byl členem této ilegální organizace a vykonával pro ni velmi potřebné úkoly spojky, protože se mohl s autem nenápadně dostat na různá místa v celých středních Čechách. Prostřednictvím Jaroslava Neliby se mu podařilo navázat i kontakty s III. ilegálním vedením KSČ, vytvořil a vést ilegální stranickou organizaci na Rožmitálsku. Po zatýkání v srpnu 1943 musel Hovorka přejít do úplné ilegality a pokračovat v odbojové činnosti z různých úkrytů na Rožmitálsku. Začátkem prosince 1944 byl však přece jen ještě s dalšími odbojovými pracovníky vlákán do léčky a při přestřelce tak vážně zraněn, že musel být gestapáky převezen do nemocnice v Příbrami a odtud do Prahy. V Praze byl vyslýchán, mučen, ale nevyzradil. Proč tato vzpomínka na něj? Protože 20. dubna to bylo 60 let co byl na Pankráci bez soudu, přímo v cele oběšen. Pozdravuji všechny, Vás, přátele a známé i můj drahý Rožmitál. Až budu mrtva neplačte, zde jsem prožila mnoho hrůzy.. jsou poslední slova Marie Bartošové z Rožmitálu p. Třemšínem, která byla spolu se svým manželem Petrem, Emanuelem Habadou, Josefem Habadou a Janem Belasem, všichni z Bezděkova, popravena dne 19. dubna 1945 v jedné z posledních poprav v Praze na Pankráci. Chvatně připravená obžaloba je vinila z činů, které se za několik dnů staly hrdinskými skutky. Historické prameny uvádějí, že na Rožmitálsku bylo v ilegálních organizacích zapojeno na 170 občanů. Tento početně značný kolektiv odbojářů se neobešel bez pomoci dalších desítek neznámých spolupracovníků.všichni ti vyšli z odboje za osvobození vítězně i když tento boj nebyl bezeztrát. Proto bychom měli mít toto vše na paměti neustále, přestože nás od těchto událostí dělí neuvěřitelných šedesát let. Vlasta For orejt jtová OV ČSBS Příbr íbram SALON VÝTVARNÉ FOTOGRAFIE OGRAFIE SE BLÍŽÍ V září 2005 přivítá galerie Pod zámkem opět fotoamatéry. Letošní V. ročník salonu výtvarné fotografie se stane součástí letní slavnosti, která připomene, že před 540. lety se vydal na cestu po Evropě pan Jaroslav Lev z Rožmitálu. Motto slavnosti Z Čech až na konec světa se stane i mottem výstavy. Jak krásné a tajemné je poznávání nových cest a neznámých míst. Jak milé je vracet se domů. na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako fůru sena před sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám. Pojďme tedy spolu s J. Skácelem obdivovat krásy světa a pak se zase pěkně potichoučku a pokorně vrátit ke svým vrátkům. Fotografujte nejenom na cestách, ale i vrátka a dveře, které vás vítají na cestě zpátky. (nemusí být vlastní!) V září 2005 v galerii na shledanou. SMRT JAKUBA JANA A RYBY ANEB ŘÍCI PLNOU PRAVDU JE PROBLÉM! Problém s kantory byl v Rožmitále od pradávna. A tak fluktuace byla veliká, že zde vyučovali i kantoři fedrovní potulní, což se bezesporu muselo projevit na kvalitě výuky samé. Výhodu to přinášelo pouze radním, kteří si pravidelně účtovali truňk na přivítanou dalšího nového kantora. Zatuhlý duch feudalismu si osoboval moc a právo nad tělem i duchem lidu nad každým jeho hnutím, nad jeho náboženským smýšlením. Takovým Koniášem tu byl farář Zachar. Výňatek z práv a artiklů arcibiskupského kláštera Arch. č. XXIII. pro poddané: Poněvadž člověku na světě není nic potřebnějšího než milovat Pána Boha a pravou víru katolickou a zanechat bludů kacířských. S dědičnou vrchností se v katolickém náboženství srovnávati atd. Prostě jinak hrozí peněžité pokuty a vězení. Kdož se v době kázání toulá, hraje po ulicích, lukách, aby je rychtář do kostela nahnal a časem je vězením šatlavním potrestal.

10 10 ZPRÁVY Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM U faráře náboženský fanatizmus a zášť. Zámecký správce a rychtář se zřejmě dělili o 1/3, která jim z pokut náležela. To byly pohnutky, kterými ztrpčovali poddaným život. Vraťme se k osobě J. J. Ryby. To byly zhruba podmínky pro kantora a hudebního skladatele v té době. Utrpěná protivenství odňala mu důvěru v přátelství lidské a přílišná práce, při neustálém napětí a boji, podrývala jeho tělesné zdraví. Nad míru se zmáhala jeho citlivost pro každou urážku. Tyto dvě věty jasně dokazují nesnesitelné poměry, ve kterých žil a které jej dohnaly k sebevraždě. Ryba, stejně jako Seneka, oba vzdělanci, demonstroval, že nemůže v tehdejší společnosti tvrdé katolizace žít. Aplikovat tyto poměry na nás, okamžitě by vyvolaly revoluci. Všichni jmenovaní uznali jeho dílo až po smrti dodatečně. V době svého života neměl nikde žádnou oporu. Skladby skládal stejným způsobem jako naši umělci za totality, do šuplíku. Že to totalita byla, není pochyby, jen se o tom nesmělo mluvit, stejně jako za reálného socialismu. Nejstarší syn Josef Arnošt tvrdí, že již 7. dubna 1815 večer pálil otec mnoho písemností. Důvody byly jednoznačné, nechtěl, aby se dostaly do nepovolaných rukou, které eventuelně mohly škodit i po smrti jeho rodině. Věčný strach byl součástí jeho života. Dnešní zastánci, obdivovatelé, říkám někteří, svým názorem přežívajícím do dnešních časů, patřili v minulosti mezi Rybovy nepřátele. Je to stejné, jako bychom měli zapomenout, že holocaust udělali Němci, a jak dobře víme, i neonacizmus přežívá. Demokracie je nekonečná diskuze. Tak zvaná socialistická demokracie ji nepřipouštěla, a proto nepřežila a zanikla s totalitou. Křesťanská mystika je let stará. Ve svých ekumenických názorech oslovil největší z papežů Jan Pavel II. řadu dalších náboženských vyznání a nabídl spolupráci všemu živému na Modré planetě. Zda jeho nástupci budou pokračovat v jeho šlépějích, dnes ještě nemůžeme potvrdit. I u nás přiznáváme, že se zasloužil o naši národní svobodu. Vzpomínám na návštěvu pana učitele Václava Matouška u nás doma na zámku, v bytě mého tchána Bohumila Kubeše, kde zjišťoval, jak se stavěly pod Třemšínem bunkry. Dobře si vzpomínám na bělovlasého, štíhlého kmeta s ušlechtilou vizáží a kozí bradkou. Na otázku mé tchyně, jak to bylo vlastně s tím Rybou, odvětil: Ryba se narodil a žil v nesprávné době. Fundus neměl žádný, ale talent a vědomosti geniální. Byl uštván poměry feudalizmu, přežívajícími v Čechách od Bílé Hory. Ale měl bych připomínku k vašemu zeťovi, panu Procházkovi! Ten způsobil, že rožmitálští nikdy nedokončili nastudování hry Morálka paní Dulské v Jitexu. Vojenský divadelní soubor posádky Rožmitál, vedený režisérem Procházkou, odvedl všechna děvčata do připravované blázniviny Nebe na zemi. Podle tisku měli velký úspěch. Jezdili s tím po Čechách a měli dokonce několik repríz kamenném divadle v Táboře. Když někdo Rybu v minulosti špinil, zatracoval, nechal zahrabat v morové jámě na břehu Nového rybníka jako prašivce. Ten někdo měl připomínky ještě v druhé polovině devatenáctého století, když hlavně kantoři organizovali převezení Rybových ostatků na normální lidský hřbitov do Starého města. Dnes ti, kteří patřili mezi jeho úhlavní nepřátele, se schovávají za jeho dílo a považují se za ochránce. Neboť jim bezprostředně obstarává popularitu. Rybovo dílo je dosud nedoceněno a postupně objevováno. Je to dílo přímo obrovské, několik rekviem, množství mší, litanie, Stabat mater, arie s koncertními nástroji, varhanní skladby, smyčcový kvartet i violoncellový koncert a jistě i další dosud neobjevené, k čemuž stále dochází. Ryba byl nesmírně vzdělaný, mluvil nejen česky, ale i latinsky, francouzsky, německy. Rád bych poznal chlapce, který řekl, že Ryba si vzal život, aby ulehčil rodině z bídy a nedostatku finančních prostředků. On totiž ze svého příjmu vydržoval tři syny na studiích a ještě musel ze svého platit učitelského pomocníka. Nikde se nikdy nenašly záznamy o placení a smlouvě na obci. Ryba společně s Brixim a Tůmou byli předchůdci Smetany, Dvořáka, Fibicha. Vaňhal, Mysliveček odešli do zahraničí. Závěrem bych připomenul, že i přeštičtí jsou patřičně na Rybu hrdí, i když jim při mých častých návštěvách připomínám, že je více rožmitálský. Lubomír Procházk ocházka nezávislý publicista ta ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE v Rožmitále p.třemšínem pořádá Putování ání z Rožmitálu až na kraj aj světa a u lesa Zveme všechny y zájemce o turistik tiku i jízdu na kole. Sraz u kos ostela ve e Star arém Rožmitále ve e 13.00hod. ZASTAVENÍ: 1. Jakub Jan Ryba - skladatel, učitel/varhany, hřbitov, mohyla Voltuš 2. pomník Fr. Hajníka, tragicky zahynul ve vichřici v r /zápis z hvožďanské farní kroniky/ 3. odboj za II.světové války na třemšínsku /tragické události v říjnu hájovna Na Dědku 4. společný závěrečný piknik Na Dědku Pan Zdeněk Válal zajistil výklad o těchto výjimečných místech. Výlet možno absolvovat na kole nebo autem. Kontaktní telefony pro zájemce: Z. Válal J. Brotánková ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE v Rožmitále p.třemšínem pořádá v Brdském památníku v sobotu v 17 hod odpoledne s biskupem Václa áclavem Malým na téma Obnova a far arnos ností

11 11 nabízí: Nově zrekonstruované pohostinství U Muzikantů v Hlubyni zve všechny čtenáře Třemšínských listů k příjemnému posezení. Dobré krušovické pivo, široký sortiment nápojů a dobroty ze studené kuchyně. V pátek se koná Heligónkářská beseda - Josef Janoušek a jeho hosté. Při dobré muzice je také možné ochutnat pečená vepřová kolena a sortiment míchaných nápojů. Rezervace na telefonu Těšíme se na Vaši návštěvu. ELEKTR TROOPRA OOPRAVN VNA Josef Eisenreich eich Josef Otta Rožmitál pod Třemšínem Za Jitexem 647 Opravu vujeme - Elektromotory - Alternátory - regulátory - Transformátory - Svářečky všech typů - Elektrické ruční nářadí narex Telefon: Mobil: Provozní doba: Po - Pá hodin Květiny y - Dárková á služba Helena Kač ačeno enová semena a sadbu zeleniny a květin zem, rašelinu, mulčovací kůru hnojiva, postřiky, truhlíčky, květináče denně čerstvé řezané květiny hrnkové rostliny keramiku modní doplňky z bižutérie umělé květiny Otevř vřeno: Po - Pá hod. SO hod. Objednávky na tel Těšíme se na Vaši návštěvu Kooper ooperativ ativa, a, pojišť jišťovna a.s. oznamujeme svým klientům od otevření obchodního zastoupení na adrese Palackého 68, Rožmitál p. Tř. každé úterý hod. (konzultace, sjednávání poj. smluv apod.) Rozšíření služeb o produkty finanční skupiny České spořitelny a.s. - stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry, penzijní připojištění, úvěry fyz. osobám, kreditní karty. Na vaši návštěvu se těší Milada Filipovská obchodní zástupce tel: R o žmitálský SPORTBAR Havlíčkova 75 Rožmitál p. Tř. NOVĚ TERMINÁL SAZKA a.s. PŘÍJEM SÁZEK KENO, SPORTKA, ŠŤASTNÝCH DESET, EUROMILIONY. Dobíjení GO, Twist, Oskar. OTEVŘENO DENNĚ! REALITNÍ KANCELÁŘ DVOŘÁČEK - PŘÍBRAM KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS Aktuálně nabízíme prode odej: j: - RD 5+1 v Březnici ,- Kč - RD 2+1 v Bukovanech ,- Kč - RD 2+1 ve Věšíně ,- Kč - Obchod v Příbrami II ,-Kč/měs - Výrob. hala v Březnici ,-Kč/měs - Byty v Příbrami od ,- Kč - Byty 1+kk v Příbrami od 5 000,- Kč/měs Výhodné právní služby.. Vyř yříz ízení hypo ypotečních úvěrů a úvěrů ů ze stavebního spoř poření. ení. Tel/f el/fax: ax: , 4, mobil: eality-pb.cz

12 12 ŽIVOTNÍ PROS OSTŘEDÍ PŘÍRODNÍ PARK TŘEMŠÍN II. V dubnovém čísle jsme připomněli založení přírodního parku Třemšín a seznámili naše čtenáře s jeho přírodními hodnotami. Předmět edmětem em ochran any v přír írodním parku u je však krajinný ráz a ten zahrnu nuje je také kultur ulturně ně historické a estetické tické hodnoty. Kulturní hodnoty prostoru přírodního parku připomíná druhá část článku. Potěš těšte e se pohledem na elegantní okno městs tského kos ostela. Předs edsta tavu vuje Fant antovo poje jetí neobarokního okního slohu v době, kdy vytvář ářel neopakovat atelná díla pražs ažské secese. Foto: o: Jindřich ich Hásek Hodnoty y kultur ulturně ně historické Rožmitál pod Třemšínem, centrum přírodního parku, leží v kotlině uzavírající ho do mírně odlehlé periferní polohy od hlavních tras spojujících významná česká centra. Přesto se město v dějinném vývoji nejednou stalo zdrojem duchovních a kulturních hodnot daleko přesahujících místní a krajový význam. Kulturně historickými hodnotami, které spoluvytvářejí krajinný ráz v přírodním parku Třemšín a v jeho nejbližším okolí, jsou především zachovalé památkové objekty, díla významných osobností, která přispěla k obohacení české kultury, a živé povědomí o osobnostech českých dějin spjatých s Rožmitálskem. Cennými i když často opomíjenými kulturními hodnotami jsou objekty lidové architektury a místní tradice. K duchovnímu bohatství regionu patří také pověsti a dávné lidské příběhy. Stejně tak i přínos několika rodů místních živnostníků k rozvoji města a významné společenské události předválečného období dokazující vlastenectví a podíl občanů na vytváření typického koloritu místní společnosti. Z osobností českých dějin životně spjatých s Rožmitálem vzpomeňme českého diplomata Lva a z Rožmitálu a jeho sestru Johanu z Rožmitálu žmitálu, manželku krále Jiřího z Poděbrad. V druhé polovině 15. století dokázala tato výjimečná žena osobně ovlivňovat českou politiku. Oba sourozenci se angažovali také v politice evropské. Nejproslulejší kulturní osobností regionu je Jakub Jan Ryba ( ) - kantor, vynikající hudební skladatel a regenschori v kostele ve Starém Rožmitále. Výjimečnou osobností regionu přírodního parku je lesní odborník a vynálezce Kar arel Daniel Gangloff ( ). Inženýr Gangloff zpracoval originálním způsobem síť průseků, jimiž vznikla lesní oddělení existující v hrubých rysech dodnes. Zakládal lesní cesty pro těžbu dřeva a měnil povodí potoků tím, že umělou stokou sváděl jejich vodu k rožmitálským hamrům. Jeho vynálezy (např. Barokní var arhan hany y z rok oku 1750 mají po celkové rek ekons onstruk trukci z let t stroj na výrobu šindele) jsou uloženy v Národním pravděpodobně stejně krásný vzhled muzeu v Praze. i zvuk jako o v době, kdy na nich hráv ával Do vzhledu rožmitálského náměstí zasáhl významný Jakub ub Jan Ryba. Foto o ozmitalptr tr.cz.cz český architekt Josef Fant anta ( ). Je autorem projektu přestavby městského kostela sv. Jana Nepomuckého v neobarokním stylu se znatelnými secesními prvky (1905). Josef Fanta je například autorem projektu secesní budovy Hlavního nádraží v Praze, která patří k nejvýznamnějším pražským stavbám počátku 20. století. Nejcennější kultur ulturní památkou v regionu přírodního parku Třemšín je farní kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále, pocházející z počátku 13. století. Je působivou krajinnou dominantou a tvoří společně s ostatními historickými objekty památkově chráněný areál, který lze pojímat jako duši rožmitálské kotliny. Dalším dominantním památkovým objektem je rožmitálský zámek, na nějž navazuje městská památková zóna s městským kostelem. Cennými památkami jsou také menší rožmitálské chráněné historické objekty, gotický kostel, zvonice a barokní objekt bývalé fary ve Hvožďanech, barokní kostel sv. Barbory v Pročevilech, mešní kaple s funkčním původním hodinovým strojem ve Věšíně (kaple byla v roce 1905 přestavěna také architektem Josefem Fantou), kapličky v malých obcích, tři roubené myslivny v Nepomuku a mnohé další objekty. Původních zalánských Svat atohor ohorských madon se u nás zachovalo alo poměrně málo. Zdobí však někter erá bavor orská muzea. Rámy y k obrazům křížo ížové cesty s originálně pojatým dekor orem em ve star taror orožmitáls žmitálském kos ostele ele jsou dílem řezbář ezbáře e Františ antiška a Roma ze e Zalán.

13 13 ŽIVOTNÍ PROS OSTŘEDÍ Nejhodnotnější památky lidové é archit chitektur ektury se zachovaly ve Starém Rožmitále a v Nepomuku. Mezi nejstarší a nejcennější roubené stavby na Příbramsku patří dům čp. 59 ve Starém Rožmitále pocházející z konce 17. století. Jedinečnou památkovou hodnotu má také domkářská zástavba v Cvočkařské ulici. Představuje unikátně dochovanou příměstskou řemeslnickou čtvrť z 19. století. V dolní části obce Nepomuk se zachovaly zbytky šumavské lidové architektury s alpskými stavebními prvky (široké chalupy s tzv. ležící střechou). Do regionu se dostaly spolu s šumavskými Němci, kteří se zde usadili v první třetině 18. století. Němečtí kolonisté zde tehdy postavili dřevěné sruby, jejichž střechy byly zatíženy kameny. Sruby byly v 19. století přestavěny na modernější roubené chalupy opět v šumavském stylu. O alpském původu stavitelů tehdy svědčily četné zvoničky na střechách. Ke kulturně historickým hodnotám prostoru přírodního parku patří také místní tradice. Ty se dodnes uchovávají v povědomí starších obyvatel - v životním stylu i v hmotných památkách po předcích. Jsou to například vyřezávané a rukodílné domácí předměty (nářadí, kosiště, dřevěný vozík, žebřík, dřeváky), bydlení (nábytek), vybavení kuchyně včetně kamen na dřevo, způsob vytápění, eventuálně i chlebová pec. K uměleckým tradicím patří lidové é řezbářs ezbářství tví. Nadregionální proslulosti dosáhli v 19. století zalánští a nepomučtí řezbáři kolorovanou Svatohorskou madonou. V mnoha domácnostech se dodnes zachovaly vyřezávané kříže a rámečky - umělecká dílka lidových tvůrců. Stavební tradice jsou uchovány mimo jiné ve staveních z vepřovic (batin) pocházejících z přelomu 19. a 20. století. Stavení byla tehdy pokrývána eternitem (ten nahradil původní šindel) chránícím dobře před převládajícími západními větry a před dešti. Tradicemi ekonomické povah ahy jsou lesní práce, dřevovýroba (pily, kolářské a bednářské výrobky) a kovovýroba, která má původ v místním domáckém cvočkařství a kovářství (včetně práce v hamrech). Kovovýroba se v regionu zachovala dodnes. Dávno zaniklými profesemi zachovanými však v paměti místní krajiny je uhlířství (výroba dřevěného uhlí v milířích - paliva pro hutě, hamry, sklárny a domácí kovovýrobu), dále pak hutnictví a sklářství vzpomínané již ve středověku a plně rozvinuté ještě v 18. století. Roubená chalupa, stojící v Rožmitále pár kroků za autobuso obusovým nádražím, byla naštěs těstí tí ušetř třena necitlivých sta tavebních úprav a stala se tak pomníkem místního lidového sta tavit vitels elství. V čem je její jí hodnota a krása? Vstupní dveře a dělená okna, stř třecha krytá šindelem, bedněný štít s větracími otv tvor ory y - vše v původním sta tavu. Na tradiční rožmitáls žmitálské železářs elezářství tví v hutích a v hamrech ech navaz azovala ala v stole oletí tí domácká výroba oba cvočků, hřebů, ebů, kramlí, pantů a skob. Pohleďt ohleďte e na výheň vytápěnou dřevěným uhlím, na byt ytelné elné špalky s kovadlinami a na neúnavné vné kovářs ářské ké ruce. Po vstupu Česka a do Evr vrops opské unie je zapotř třebí věnovat ještě důslednější pozor ornos nost t ochraně kultur ulturních hodnot, a to nejen památek ek,, kter eré é jsou chráněn áněny stát tátem. Je nutno pečovat o vše hodnotné co vzniklo v uplynulých stole oletích, co obohatilo život t našich předků a co zůstáv tává á i dnes neodmyslit slitelnou součástí naší kultur ultury včetně životního stylu, vkusu a povědomí o krásnu. Nenecháv enechávejme upadat svůj vkus pod vlivem laciných a bezduchých předmětů, kter eré é zaplavu vují tržnice. Snažme se nepodléhat vlivům globalizující se kultur ultury,, kter erá á stír tírá á tradiční hodnoty. Neopak eopakovat atelný obraz krajin ajiny rožmitáls žmitálské kotlin tliny,, v níž jsou přír írodní hodnoty pros ostoupen oupeny kultur ulturním bohatstvím, tvím, zůstane zachován v novém stole oletí jen pokud se o to sami postar aráme. Neblahé zkušenos ušenosti z uplynulého padesátiletí, tí, kdy bylo tolik hodnot t narušeno nebo zničeno díky neznalosti a neúctě k historii a ke e kultur ulturnímu bohatství tví minulosti, by nás měly stále var arovat. at. Dr.. Hana Kühnlová, kresb esby y Mirosla oslava a Háska Pokr okrač ačování v příš íštím čísle.

14 14 ZAJÍMA JÍMAVOS OSTI Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM JAK U NÁS KONČILA DRUHÁ SVĚT VĚTOVÁ VÁLKA Nastalo jaro a přiblížil se květen roku konec šestileté války, nejstrašnější v dějinách lidstva, kterou rozpoutal německý fašismus roku 1939 v čele s Adolfem Hitlerem. Umíraly v ní miliony lidí na frontách, v koncentračních táborech i na popravištích. Fašistický teror se nevyhnul žádnému evropskému státu ba ani místu a do posledních dnů této krutovlády gestapo (německá policie) zatýkalo a popravovalo lidi, kteří s ní nesouhlasili. Ani městečku Rožmitál pod Třemšínem, obklopenému téměř kolem dokola převážně smrkovými lesy, s mnoha rybníky a říčkou Vlčavou, se tato tragédie nevyhnula. Jen veliká naděje, že toto již brzy skončí, lidi posilovala. V září roku 1944 jsem se stal učněm v rožmitálských Kovoprůmyslových závodech (Ferrum). To byla malá továrnička, která tehdy vyráběla dva druhy zařízení pro pohon automobilových motorů dřevoplynem, když nacistům docházely pohonné hmoty. Pro tyto výrobky v určitých intervalech přijížděl přímo z Berlína řidič v náklaďákem, opatřeným návěsem. Než byl jeho náklad připraven k transportu, procházel dílnami, oblečen v rajtkách a vysokých botách. Jedné dílně jsme říkávali na galerii. Tam bylo několik malých soustruhů a na zdi mapa, na které šňůrky ukazovaly pohyb front. I zde jsem viděl toho řidiče, jak s rukama za zády, pohupující se v kolenou, mapu sleduje. Posléze beze slova odešel. - V dubnu 1945 už pro výrobky nepřijel. Ke konci měsíce se vedení závodu rozhodlo zahájit čtrnáctidenní dovolenou, abychom prý nepracovali pro nacisty až do úplného konce - to se říkávalo veřejně. Hned v sobotu 5. května povstala Praha, naše hlavní město. Úpěnlivé volání o pomoc posloucháme z pražského rozhlasu. Lidé zpočátku reagují nesměle, později však, snad ve všech obcích, jsou ustaveny revoluční gardy, které na různých místech hlídkují. Štáb těchto gard byl v Rožmitále. A odtud pocházely různé pokyny, rozkazy a příkazy. Žil jsem tehdy s rodiči v obci Voltuš, dva kilometry od Rožmitálu. Okresní silnice na západ (směr Smolivec, Nepomuk) vede tři kilometry lesem. Odtud jsme mohli očekávat leccos - přítele i nepřítele. Druhý revoluční den přišel rozkaz udělat v lese záseky: Jede kolona Němců! Po několika hodinách přichází rozkaz - záseky odklidit! Jedou Američané! Tento rozkaz se pak ještě několikrát mění. Toho dne však od Nepomuku ještě nikdo nepřijel. Snad třetí den, když jsem se dvěma kamarády pásl u lesa kozy, majetek těch nejchudších, slyšíme za lesní zatáčkou zastavit nějaké motory. Nevěděli jsme, co to je, a proto říkám svým mladším kamarádům: Jděte do lesa, zaženu tam náš dobyteček za vámi. Než jsem to však mohl udělat, vozidla se dala do pohybu. Nechtěl jsem utíkat a tak jsem sedl do trávy, sklonil hlavu a čekal, zda v nejbližších okamžicích do mne budou střílet. Po očku pozoruji kolonu malých vozidel, která se ke mně přibližuje. Zmírnila rychlost a ve vzdálenosti asi 40 m ode mne slyším: Amerika, Amerika! Vyskočil jsem a současně i moji kamarádi z lesa. Tedy Američané! Jejich džípy pak pokračují do vesnice pod kopcem. Nechali jsme kozy svému osudu a hnali se za nimi. Proti nám však v opačném směru lidé opouští ves a běží k lesu. Bude se prý střílet. Asi hodinu před touto událostí došlo totiž u hřbitova ve Starém Rožmitále ke střetu mezi gardisty a ozbrojenou kolonou Němců, kteří se blížili k městu od obce Věšín. Ačkoli měli bílý prapor, někteří horliví gardisté na ně vystřelili. Po krátké přestřelce a nevážném zranění, Němci pokračují v cestě do amerického zajetí. Naše džípy a německá kolona se zanedlouho potkávají právě na tom místě, kde naše první zážitky s Američany začaly. Dochází k odzbrojení. Po tomto aktu - jeden džíp v čele, druhý vzadu - odváží zajatce za demarkační čáru do Lnář. Kolonka zbývajících pak pokračuje až do Rožmitálu. Po nedlouhé době jsem i tam účastníkem. Rožmitálští občané projevují Američanům vděčnost a ta se nese i z balkonu radnice. Zástupci města, nějaký důstojník čsl. armády, velitel americké jednotky a jeho překladatel a jiní hovoří. Právě v té době se připravují rožmitálští dobrovolníci k dobytí Pragbergu (vrchu Praha v severní části Brd nad městem), kde je ještě nějaký zbytek německé armády. Zástupci města žádají o americkou pomoc pro tuto akci. Posléze překladatel oznamuje, že se dva příslušníci americké armády dobrovolně přihlásili a odjedou s rožmitálskými na vrch Praha. Jsou ochotni položit svoje životy, bude-li toho třeba. Pak americká jednotka odjíždí na svoji základnu, dobrovolníci na vrch Praha a lidé za svými zájmy. Jak probíhal boj na vrchu Praha nevím. Snad jen to, že jeden občan se z této akce živ nevrátil. Další den k nám přijely ještě dva americké tanky, které se později vrátily. Pohnuté revoluční dny však ještě nekončí. Když se ku Praze přiblížila Rudá armáda, opouští ji skutečná osvoboditelka, armáda generála Vlasova, bojující po boku Adolfa Hitlera proti Sovětskému svazu. Po vypuknutí pražského povstání se staví na stranu povstalců. Teď ale hledá záchranu v americkém zajetí. Silně ozbrojená se valí od Příbrami do našeho údolí, městečkem, opět naší Voltuší a zmíněnou již cestou na Nepomuk. Po několika dnech se však stejnou cestou vracejí vlasovci zpět - ale už beze zbraní. Nešťastní lidé, co na ně asi čeká? Krajinu zatím obsadila Rudá armáda. Vojáci se potkávají tváří v tvář a ne vždy je to setkání milé. Vždyť jsou to vlastně nepřátelé. Mnohý z vlasovců přichází i o boty, má-li lepší. Válka však teoreticky skončila 9. května Němci podepsali všeobecnou kapitulaci a složení zbraní. V nedaleké Slivici ale ještě 12. května umírají lidé německými kulkami armády generála Schőrnera, kterou pak od Příbrami rozpráší sovětská armáda. Poslední výstřely nejstrašnější války. Rožmitálské údolí rozkvete a vůně květů zaplaví každé srdce. Josef Hořejší Rožmitál pod Třemšínem Snímky Jaroslava Leitermanna z pamětního alba, které věnoval rožmitálskému starostovi Karlu Jarešovi zachycují atmosféru května 1945 na rožmitálském náměstí a americké vojáky před radnicí.

15 15 ZAJÍMA JÍMAVOS OSTI Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM PROGRAM ČESKÉHO NÁRODNÍHO ODBOJE ZA SVOB OBODU ODU A DR. K. J. BENEŠ Nepříliš zdůrazňovanou prací spisovatele K. J. Beneše ( ) je ilegálně v době protektorátu vydaný program českého národního odboje. Byl připraven širokým autorským kolektivem, ale konečná redakce textu byla svěřena K. J. Benešovi. Spisovatel byl v této věci ideálním spolupracovníkem, dá se říci, že klíčovou osobností. Dokázal totiž sjednocovat různé směry a proudy domácího odboje - od prvorepublikových hradních demokratů přes sociální, liberální a křesťanské demokraty až po komunisty. Obrana Československé republiky, do které se neohroženě zapojila špička intelektuálů, odborníků z nejrůznějších oborů a profesionálních vojáků, na podzim 1938 selhala. Rozhořčení vyvolala Mnichovská dohoda obecně, a ztrátě iluzí bylo nutné čelit. Po obsazení torza republiky v březnu 1939 a zřízení protektorátu vyvstala naléhavě otázka programu národní a státní budoucnosti. Obludné obrysy nacismu měly ze dne na den reálnější podobu. Při setkání složek národního odboje došlo k dohodě, že dokument Za svobodu poskytne rozbor příčin ztroskotání první republiky. Mělo se tak stát v širokém historickém pásmu od událostí roku 1918, od versailleské mírové konference až po zřízení Společnosti národů, která měla zabránit další světové válce. Přesahy ilegálně vydaného textu však mapují vývoj evropské společnosti už od záblesku Velké francouzské revoluce. Ta poprvé nastolila otázku demokracie, lidských práv a základních občanských svobod. Analýza takto letopočty ohraničeného dějinného pohybu v programu Za svobodu je sama o sobě závažný a zajímavý dokument. S krátkým časovým odstupem od událostí posledního dvacetiletí tu autorský kolektiv vypreparoval základní chyby a omyly poválečného samostatného československého vývoje. Není bez zajímavosti, že tváří v tvář protektorátní tragédii vidí tyto chyby mnohem přesněji, než historikové v následujících padesáti letech. Program se dostal ve zkráceném výtahu o sedmi stranách do Londýna k exilové vládě, s níž domácí odboj udržoval spojení prostřednictvím docenta Vladimíra Krajiny a dalších. Přesto však splnil již tehdy svůj úkol: udělal z odbojového hnutí opravdové hnutí politické, protože mu dal jednotnou politickou programovou linii, píše K. J. Beneš v předmluvě, sepsané k druhému vydání v Rožmitále pod Třemšínem 8. července Zároveň tu uvádí jména těch, kteří se druhého vydání nedožili a stali se obětí nacistů - Františka Andršta, Karla Bondyho, Josefa Fischera, Jiřího Franty, Josefa Friedla, Josefa Churavého, Volfganga Jankovce, Viktora Kaufmanna, Josefa Peška a Aloise Tomase. Mezi hlavními spolupracovníky, kteří válku přežili ve věznicích a v koncentrácích vypisuje K. J. Beneš Václava Běhounka, Emanuela Bulíčka, Jana Černocha, Josefa Grňu, Františka Hampla, Bohuslava Horáka, Miladu Horákovou, Ludmilu Jankovcovou, Jaromíra Kafku, Františka Kostiuka, Fridolína Macháčka, Jana Maryšku, Martina Raise a Miloše Zelenku. Skromně uvádí i sebe. Že tato jména málokomu něco říkají, je příznačné. Alespoň u čtyř z nich se ale krátce zastavme - spojení s Londýnem organizoval docent Vladimír Krajina, zatčený 26. února 1948, propuštěný na zásah tehdy ještě úřadujícího prezidenta Edvarda Beneše a později uprchlý do emigrace. Spoluautorkami byly JUDr. Milada Horáková, popravená po procesu v červnu 1950, a původně sociální demokratka, poválečná ministryně průmyslu Ludmila Jankovcová, později vyloučená z KSČ za účast na mimořádném vysočanském XIV. sjezdu KSČ v roce Spisovatel K. J. Beneš se v době popravy Milady Horákové nechává předčasně penzionovat, urychleně a natrvalo opouští Prahu a stěhuje se s manželkou Ervínou Brokešovou do ústraní vilky v Rožmitále pod Třemšínem. První vydání programu českého národního odboje o 56 stranách vyšlo tedy na podzim 1941 se sedmi citáty z díla T. G. Masaryka jako mottem. Jeden z nich zní: Neodporovat zlu je mravně nesprávné. Správné je protivit se každému zlu vždy a všude a neúnavně. Veliká chyba snad všech lidí záleží v tom, že počínají odpírat zlému, až když už je zle. Musíme odpírat zárodkům všeho zlého. Ale tato stálá bdělost je těžká: a přece jen v ní je spása. Z masarykovských citátů je zřejmé, že autorům programu českého domácího odboje šlo o to, aby nebyl popřen dosavadní vývoj samostatného demokratického státu, avšak aby se z fatálních chyb po znovunabytí svobody poučil. Nejlépe by bylo dokument citovat celý, což ovšem není možné. Proto pouze uveďme, že program domýšlí demokracii při zachování všech občanských svobod a lidských práv také o rozměr sociální a politický. Poukazuje na osudovou vázanost první republiky na vojenské spojence, kteří zklamali, na chaotický parlamentní systém s desítkami různorodých a navzájem znepřátelených stran, na problematičnost voleb, ve kterých občané sice svobodně volí strany, ale ty si bezostyšně jmenují na volitelná místa kandidátek své aparátčíky, na korupci, tunelování, slabost vládních koalic, na bezohlednost velkého kapitálu vůči sociálně slabším, na nedostupnost vzdělání a uplatnění pro

16 16 ZAJÍMA JÍMAVOS OSTI Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM talentované lidí - mladé i staré, na příčiny vleklé hospodářské krize a vysokou nezaměstnanost, která společnost demoralizovala a uváděla lidi do pocitu beznaděje. K řešení těchto problémů neměla první republika dostatek času, odvahy a síly. Také proto ani Masarykova - a v závěru Benešova - osobnost v čele státu nemohla zabránit blížící se válečné katastrofě. Oběma prezidentům nedává program odboje žádnou vinu. Program Za svobodu měl být vstupem do nové historické etapy: Obnovená republika bude státem svobody a práce, práce tvořivé a radostné, státem právní jistoty, duchovního pokroku a životního blahobytu. Vybudujeme ji v domov pracujících lidí, lidí svobodných, nikoliv robotů. Každý, kdo ponese odpovědnost za vedení, musí pamatovat, že absolutní většina obyvatel republiky je živa jen svou prací a že chce žít svobodně, lidsky důstojně - musíme prohloubit i základ mravní, usilovat, abychom ve veřejném životě zjednali průchod pravdě a poctivosti proti lži a násilí, má-li se republika stát skutkem, nejen slovem státem Masarykovým, státem všestranné a důsledné demokracie. Program Za svobodu pak tyto představy rozvádí v těchto kapitolách: reforma ústavy a parlamentarismu, reforma veřejné správy, národnostní poměry, vojenské věci, mezinárodní, hospodářské a sociální záležitosti, peněžnictví a měna, daně, národní důchod, finanční správa, průmysl, řemesla, obchod, doprava, zemědělství, mezinárodní obchod, právo na práci, ochrana zdraví, organizace pracujících a spotřebitelů, kulturní rovnoprávnost a výběr, škola v demokracii, náboženská svoboda - a v kapitole určené mladým lidem. Druhé vydání programu v roce 1945 nákladem Dělnické akademie se už vůbec nedostalo k občanům, ale několik výtisků se zřejmě podařilo uchovat u autorů a pozůstalých popravených vlastenců. Toto vydání totiž bylo skartováno s tím, že později se najdou peníze na důstojnější tisk. Už nikdy se tak nestalo. A letos si připomínáme šedesát let od tohoto K. J. Benešova pokusu dokument zpopularizovat. Můžeme souhlasit s tvrzením Josefa Brandejse z Klášterce nad Ohří, že domácí odbojový program exilové politické špičce - a ta se vracela z Londýna přes Moskvu - vůbec nepřišel vhod. Kladl totiž důraz na občanská práva a svobody právě tak, jako na omezení vlivu velkého kapitálu a silnou sociální solidaritu. A jistě také proto nebyla vítána, ačkoliv měli autoři dokumentu Za svobodu s Londýnem jasnou úmluvu, že v osvobozené republice se nic nebude podnikat bez dohody s českým domácím odbojem, který měl nad zahraničním mnohonásobnou převahu. Politický život obnovené Československé republiky se však měl napříště řídit jen a jen ujednáními a dohodami londýnské a moskevské emigrace. Skutečnost slova J. Brandejse potvrzuje. Autoři dokumentu Za svobodu byli pronásledováni a ohroženi na životech jak za protektorátu, tak brzy po něm. To však nemění nic na faktu, že program Za svobodu - vyvažující výsady základních lidských práv omezením partajnického čachrářství s vyloučením neurvalého ekonomického násilí velkokapitálu - nenašel náležité ocenění a zastánce z obdobných pohnutek dodnes. Autoři programu spoléhali, že se musí - po tak těžce vykoupeném vítězství nad nacismem a tváří v tvář nevinným obětem - otevřít cesta k lepší a spravedlivější společnosti. Tušili, že k tomu bude v osvobozené republice nejvhodnější chvíle. V tom se však mýlili. Josef Brandejs, který objevil jeden z výtisků programu u syna popraveného plukovníka Josefa Churavého v Žamberku roku 1994, a věnoval kopii rožmitálskému muzeu, píše: Velice bych se divil, že by v pozůstalosti spisovatele Beneše ten spisek nebyl Jsem přesvědčen, že se jen těžko smiřoval s oficiální propagandou, že Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) byla jen zrádcovská buržoasní sebranka, imperialističtí agenti a jejich činnost byla jen fiktivní s tím se nemohl spisovatel Beneš smiřovat a svému rozhořčení nad takto zaměřenou propagandou dal určitě průchod v nějakém pojednání, i když napsaném jen tak pro sebe. Jsme charakterizováni jako národ, který ztratil historickou paměť. To je nutno změnit, protože národ, který ztratil historickou paměť, bude muset svou historii prožít znovu. A to bychom my, pamětníci, nepřáli svým potomkům. K. J. Beneš v úvodu k programu, vydanému podruhé na podzim 1945 a sešrotovanému, napsal: Tato publikace může být na vzdutých vlnách poválečných krizí a myšlenkového kvasu spolehlivým lodivodem, a to z toho prostého důvodu, že její formulace moderní demokracie předvídá a řeší problémy pro náš stát nejdůležitější: spojujíc naši masarykovskou, západoevropskou tradici s novodobým pojetím socialistické společnosti, ukazuje, jak je možno na této syntéze budovat novou společnost a nový stát na ryze českých, národních základech, bez mechanického nebo heslovitého přenášení cizích vzorů do půdy tak svébytné, jako je naše, a tak odlišné celým svým kulturně historickým vývojem stejně od evropského západu jako od evropského východu. Historické dokumenty takového významu, jakým je program českého domácího odboje formulovaný spisovatelem K. J. Benešem, nepatří do archivu, ale budoucím generacím. Měly by být součástí veřejné rozpravy a základního vzdělání, protože jsou nadčasové. Nikdo přece nemůže vyloučit zbytečné opakování omylů. Je možné, že tento spisek zůstane - pro odvahu navrhnout řešení základních českých problémů - mezi Benešovými pracemi tím nejpodnětnějším, kde navíc prokázal znamenitou myšlenkovou a jazykovou součinnost. Jindřich ich Hásek Snímky jsou ilustracemi prvního vydání válečného deníku spisovatelovy manželky Ervíny Brokešové z roku spisovatelův portrét, foto z pražského bytu, reprodukce vězeňské karty z káznice v Ebrachu, pohlednice Ebrachu, kde prožil K. J. Beneš poslední měsíce války před pochodem smrti a záběr Jaroslava Leitermanna ze zahrádky vilky manželů Benešových v Klikově ulici v Rožmitále, která zachycuje spisovatele s chotí po osvobození. Obálka programu Za svobodu, věnovaného rožmitálskému muzeu J. Brandejsem, je reprodukována z titulního listu vydání, sešrotovaného v roce 1945.

17 17 ZAJÍMA JÍMAVOS OSTI Z ROŽMIT OŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM Z REDAKČNÍ POŠTY Petr Zíb, syn rožmitálského rodáka a známého rozhlasového herce Antonína Zíba, přislíbil návštěvu v Rožmitále pod Třemšínem v létě tohoto roku. Jozef Janíček, t. č. v brněnské věznici, zaslal redakci Třemšínských listů obsáhlý dopis, v němž se omlouvá Jaroslavu Černému z Rožmitálu a Tomáši Dunaj-Jurčovi z Příbrami a jejich rodinám, kterým způsobil problémy a komplikace v souvislosti s vyšetřováním svého případu (zcizení granátů v rožmitálských kasárnách). Na přání J. Janíčka dopis z 10. února 2005 oběma jmenovaným rádi poskytneme. Ing. Rudolf Hofmeister, vnuk spisovatele R. R. Hofmeistera, napsal : I když Rožmitál příliš neznám, jde o město, ke kterému mám osobní vztah a zajímá mě, jak žije. Potěšilo mě čtení o současnících, názor paní Fabingerové (prosím, abyste ji od nás pozdravovali) a dalších, stejně tak o bývalých známých, památkách a pozoruhodnostech. Musím konstatovat, že Váš regionální časopis má opravdu úroveň. Těším se na další čísla Potěšení nad kvalitou nových Třemšínských listů vyjádřili písemně i ústně další čtenáři. JH PODĚKOVÁNÍ Děkuji četným rožmitálským občanům a přátelům, kteří mi po 10. únoru 2005 projevili svou účast a podporu v souvislosti s těžkým úrazem. Vaše slova, dopisy, y, zprávy SMS a praktická pomoc pro mne byly velkou posilou. Zvláštní dík patří neznámé mladé paní s dětmi a psíkem, která mi neprodleně přivolala rychlou zdravotnickou pomoc. Mám co vracet a vím o tom. Jindřich ich Hásek DEN STÁTNÍHO TNÍHO SMUTKU Pátek 8. dubna 2005 byl v České republice vyhlášen dnem státního smutku v souvislosti s úmrtím papeže Jana Pavla II. Také na Rožmitálsku se v poledne rozezněly zvony a na veřejných budovách byly vyvěšeny černé smuteční vlajky. Čestný občan města kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, byl ve Vatikánu přítomen pohřebnímu obřadu, kterého se zúčastnilo několik milionů lidí z celého světa. Následně byl PhDr. Miloslav Vlk jedním z kardinálů - volitelů, kteří od 18. dubna rozhodovali o nástupci Karola Wojtyly na papežském stolci. JH JAK SKLOŇO OŇOVAT ROŽMITÁL? Od Hany Chmelíkové z Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český v Praze jsme 1. února 2005 obdrželi následující odpověď na náš dotaz: Název města (jeho první část) Rožmitál pod Třemšínem doporučuje A. Polívková ve své knize Naše místní jména (Academia 1985) skloňovat podle vzoru hrad. Takže: Zprávy z města Rožmitálu, nikoliv nesprávná koncovka Zprávy z města Rožmitála nebo Vyhláška města Rožmitála. V historických pramenech se přesto často vyskytuje starší a dnes neužívaný tvar z Rožmitála (viz Mala pecziet miesta Rozmitala). Pokud tyto historické prameny doslovně citujeme, pak starší znění zachováváme. JH

18 18 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU VE VRANOVICÍCH VICÍCH JAK TEN ČAS LETÍ Není tomu tak dlouho, co se zimní tvář vnitřních prostor naší MŠ měnila na velikonoční a každé volné místečko bylo vyzdobeno vajíčky, kuřátky, slepičkami, kohoutky, zajíčky a dalšími symboly jarních svátků. Nechyběla ani naše stará známá Morana, která každým rokem oznamuje dětem konec zimy a příchod jara. Dnes je již naše školička plná sluníček, motýlků, ptáčků, kytiček a rozkvetlých stromů. Někdy člověka až zamrazí při pomyšlení na to, jak čas rychle běží. Naše děti již mají za sebou plavecký výcvik v Plavecké škole v Příbrami, kde si především hrály ve vodě, učily se potápět hlavu a splývat na bříšku s deskou, lovily předměty z vody a jezdily na skluzavce. Všechny byly velmi statečné a ve vodě se jim moc líbilo. Od měsíce ledna probíhá v naší MŠ také výuka anglického jazyka. Každou středu k nám dojíždí Kristina Stočesová z Jazykové školy paní Smetanové a hravou formou seznamuje děti s prvními anglickými slovíčky. Děti se již umí představit, pozdravit i rozloučit, pojmenovat různé předměty. Na každou hodinu se velmi těší a svědomitě plní i domácí úkoly. Počátkem dubna i ti nejmenší bez problémů zvládli dalekou cestu za Spejblem a Hurvínkem do Prahy. V divadle všichni nadšeně tleskali káčátku, buldokovi, myšce a kočičce, kteří je společně s Hurvínkem, Žerikem a Máničkou, Spejblem a bábinkou na zajímavě vymyšleném jevišti dokonale pobavili. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Brdovi za jeho ochotu a trpělivost, kterou s námi ve svém autobuse měl. V těchto dnech se již moc těšíme na turistické vycházky do blízkého okolí a za našimi skřítky do lesa, plánujeme předprázdninové výlety. A co říci závěrem? Snad jen poprosit rodiče všech dětí - nezapomínejte na povídání a pohádky před spaním. Ne však jenom na ty, které přináší Večerníček, ale především na ty, co jim sami přečtete. Naučte je přát si vaši pohádku před usínáním. Vždyť ten čas, kdy vám mohou říkat: Maminko, tatínku, přečti mi pohádku, uplyne tak strašně rychle. Za kolektiv MŠ ve Vrano anovicích Jarosla oslava a Baxová DĚTSKÝ DEN VE VRANOVICÍCH VICÍCH Dne od hod pořádá Obecní úřad Vranovice Dětský den na hřišti u Obecního úřadu. Pro děti budou připraveny různé soutěže a hry, za které budou odměněny body. Tyto bodíky budou moci použít na nákup sladkostí a hraček u stánku. Na závěr dětského dne se budou opékat buřtíky na ohni. Touto cestou bychom chtěli pozvat všechny děti z okolí Vranovic. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V BEZDĚKOVĚ CENA VOD ODY V OBCI Dne obecní zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo cenu vodného a stočného. Nová cena vody je platná od Při tvorbě ceny u obou položek se vycházelo z předpokládaných nákladů nutných k zabezpečení provozu vodovodu a kořenové čistírny odpadních vod. Cena za vodu dodávanou, takzvané vodné, je pro rok 2005 stanovena ve výši 10 Kč za m 3. Cena za odváděnou odpadní vodu, takzvané stočné, je pro rok 2005 stanovena ve výši 7 Kč za m3. Podkladem pro vyúčtování obou položek bude odečet stávajících vodoměrů. Zúčtovací období jsou dvě, a to od do a od do Výjimku z placení stočného budou mít ti majitelé nemovitostí, u kterých zatím není vybudován hlavní kanalizační řád. Tito občané, včetně Zemědělského družstva, budou prozatím platit pouze vodné. Podrobná kalkulace ceny vody je vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu. MEMORIÁL MÍRY Y PAZDERNÍKA Kar arel Dražan, star taros osta obce Dne 2. dubna 2005 se na myslivecké střelnici v Bezděkově p.tř. uskutečnil 4. ročník veřejné střelecké soutěže na loveckém kole - Memoriál Míry Pazderníka. Jedná se o střelbu na létající asfaltové holuby vrhané z jednotlivých věží z různých pozic a maximální možný nástřel je 50 terčů. Na soutěž se sjelo 40 střelců a zde jsou výsledky: 1.místo - Kmucha Petr, Vacíkov - 48 terčů, 2. místo - Pilecký Jiří, Smolotely - 47 terčů, 3. místo - Bierhanzl David, Martinice - 47 terčů.

19 19 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V BEZDĚKOVĚ ZAČÍNÁ HASIČSKÁ SEZON ONA Po dlouhé zimě je konečně jaro a s jeho příchodem se požární sport probouzí ze zimního spánku. Naše soutěžní družstva zahájila přípravu na nadcházející závody, a zde jsou pozvánky na ty nejbližší: Brdská liga Zalužany, Brdská liga Lochovice, Sv. Florián Vševily, okrsková soutěž Rožmitál p.tř. Mladí hasiči již mají první letošní soutěž za sebou. Ta se konala ve Vysokém Chlumci. Celý den zde vydatně pršelo. Za těchto nepříznivých podmínek přivezli tato umístění: kategorie mladší - štafeta požárních dvojic 5. místo, závod požární všestrannosti 8. místo, kategorie starší - štafeta požárních dvojic 9. místo, závod požární všestrannosti 15. místo. Obě družstva udělala několik zbytečných chyb a připravila se tak o lepší umístění. Další soutěží mladých hasičů bude závěr hry Plamen, který se bude konat 28. května. Doufám, že si své výsledky vylepší. Vilém Trčk čka ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V KOUPI JUBILANTI Na základě upozornění uveřejněném v minulém čísle Třemšínských listů o porušování zákona o ochraně osobních údajů i my ukončujeme vypisování jubilantů z naší obce. POJÍZDNÁ PRODEJN ODEJNA Protože se nám dosud nepodařilo zajistit trvalé otevření prodejny v naší obci, chtěli jsme alespoň částečně občanům nahradit to, že si nemají v naší obci kde nakoupit alespoň základní potraviny. Proto jsme se domluvili s majitelem pojízdné prodejny p. Plavcem, a tak jeho pojízdná prodejna k nám přijíždí alespoň jeden den v týdnu. O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ V DUBNU Zastupitelé obce se sešli na svém pravidelném zasedání Na pořadu jednání byly například informace o kácení lesa v Bohdalci a následném zalesnění vytěženého prostoru, dále o nakládání s odpady, o zajištění pojízdné prodejny, o ztrátovosti dopravy a o připravované brigádě na úklid obce. JARNÍ ÚKLID OBCE Stejně jako ve většině obcí a měst i u nás proběhlo jarní hrabání listí spojené s celkovým úklidem obce. Na vyhlášenou brigádu přišlo dost lidí a to od malých dětí až po seniory. Každý chtěl přiložit ruce k dílu a tím pomoci uklidit nejen okolí svého domu, ale i prostranství před kulturním domem, kolem kapličky a požární nádrže a kolem rybníka. Jarní úklid si určitě zasloužily i naše čekárny na autobusové zastávce. Všem, kteří přispívají k tomu, aby naše obec byla krásnější, patří poděkování.

20 20 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V SEDLICI VODO ODOVOD - BELINA - SEDLICE - HODĚMYŠL NĚCO Z HISTORIE VODO ODOVODU ODU Osady Sedlice a Belina se již mnoho let domáhaly zřízení místního vodovodu. Již v roce 1950 byl vypracován Stavoprojektem Plzeň detailní projekt vodovodu, ale stavba nebyla nikdy realizovaná. Zásobování pitnou vodou se dělo z několika soukromých a 2 veřejných studen se značně kolísavou vydatností a závadnou vodou. Jako hlavní zdroj vody uvedených osad sloužila vodoteč za Belinou a pod obcí Hoděmyšlský potok, ze kterých obyvatelé přímo odebírali vodu. Tato kritická a neudržitelná situace se ještě zhoršila výstavbou zdrojů pro město Rožmitál pod Třemšínem. V roce 1972 vybudovalo KSVS Praha kopanou studnu umístěnou severozápadně od Beliny v lokalitě Nad Mlýnkem - Kosířka. V souvislosti s vybudování studny byl navržen rozvod této vody v osadách Belina a Sedlice s možným napojením osady Hoděmyšl. V roce 1972 bylo vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby a na jaře r.1973 se začal stavět vodojem a postupně celý vodovodní řad. 10. září 1977 byl zkolaudován poslední úsek stavby. Stavba byla realizována formou akce Z s nákladem 3119 tis. Kč. Stavba se skládá z těchto částí: studna o průměru 2 m, hluboká 8 m, vydatnost 1,5 l/s výtlačný řad v délce 488 m vodojem m 3 vodovodní síť - celková délka 2290 m. Od zahájení vodovod provozovala AQUA Příbram, provoz Březnice a v té době se cena vody pohybovala od 3,70-12,40 Kč/m 3. Na konci roku 1996 převzala provoz vodovodu Obec Sedlice a cena byla stanovena na 12,- Kč/m 3. NYNÍ NĚCO ZE SOUČASNOSTI VODO ODOVODU ODU V roce 2001 byly vydány nové zákony jako je zákon č Vodní zákon a zákon č Zákon o vodovodech a kanalizacích. Byly stanoveny povinnosti provozovatelů vodovodů, které jsme během tří let splnili. Dále byly stanoveny poplatky za odběr podzemní vody, tzn. že obec odvádí za každý vyrobený resp. vytočený m 3 vody 2,- Kč, což ročně představuje částku cca 20000,- Kč. Kvalita vody je přísně sledována, pravidelně jsou prováděny rozbory vody, jejichž cena v současné době již přesahuje částku 30000,- Kč za rok. Přestože se v posledních letech zvyšovaly náklady na výrobu vody, obec občanům stále dotovala cenu vody. V roce 2004 dosáhly náklady na výrobu vody až 40,- Kč/m 3 což zapříčinily jednak výše uvedené důvody a jednak nutnost provést rekonstrukci elektřiny, osazení nového čerpadla do studny, výměny většího množství vodoměrů a též poruchy. Celkem máme 112 přípojek a v loňském roce se prodalo 8435 m 3 vody. Dále máme stále ztráty v zásobním řádu. Samozřejmě, že se množství odebrané vody projeví do ceny, protože v tomto případě platí, že čím nižší odběr, tím vyšší cena za 1 m 3. Zastupitelstvo Obce Sedlice na svém zasedání dne stanovilo cenu vody s platností od 1. května 2005 na 22,- Kč/m 3. Občanům trvale hlášeným v obci bude 1 m 3 vody dotován 5,- Kč, tzn. že budou platit 17,- Kč m 3. POZV ZVÁNKA SDH Sedlice a Hoděmyšl ve spolupráci s OÚ Sedlice a Mikroregionem Třemšín pořádá taneční zábavu. Opět po roce u nás přivítáme ve společenském centru v Rožmitále p. Tř. nejstarší jihočeskou dechovku Babouky. Všichni příznivci dobré muziky jsou srdečně zváni dne 3. čer ervna 2005 od hod. do společenského centra. Předprodej vstupenek na obecním úřadu v Sedlici (tel ) a v novinovém stánku paní Havlové od Vstupné 100,-Kč. Sedlicko - Hoděmyšlský spolek za zachování tradic Vás srdečně zve na JARNÍ POCHOD SEDLICKÝMI HVOZD ZDY Vhodné pro všechny věkové kategorie Startovné 15 Kč V sobotu ve e hodin Před Obecním úřadem v Sedlici Občerstvení zajištěno Vojtěch Janda, místos ostar taros osta ta Dne pořádá kultur ulturní klub v Rožmitále p. Tř.. zájezd do technického muzea ea v německém Sinshaimu. Jedná se o jedno z největších muzeí eí v Evr vropě. Přihláš ihlášky v k.. k.. tel nebo

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA JIHOČESKÝ KRAJ a KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STŘEDOČESKÁ OBLAST, OBLAST JIŽNÍ ČECHY OBLAST PLZEŇSKÉHO KRAJE, KARLOVARSKÝ KRAJ ve spolupráci s jednotlivými odbory KČT pod záštitou EVROPSKÉ ASOCIACE TURISTICKÝCH

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Listopad 2008 5. ročník, č. 11 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely LISTOPAD Milí přátelé, S nástupem prvních mrazíků a letos přišly

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více