ÁLU ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY VICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁLU ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY VICE"

Transkript

1 ZPRAVOD ODAJ J SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TŘEMŠÍN MĚSÍČNÍK PRO PODBRDSKÉ OBCE ROŽMIT OŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, HVOŽĎANY OŽĎANY,, VĚŠÍN,, HUDČICE, KOUPĚ, NEPOMUK, BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM, SEDLICE, VOLENICE, VŠEVILY,, VRANOVICE VICE RYTÍŘI NA KOLE OLECH SE VYPRAVILI VILI PO STOP OPÁCH LVA Z ROŽMITÁL ÁLU V pondělí 18. dubna se cyklisté z Blatné vydali po stopách pamětihodné cesty českého rytíře Jaroslava Lva z Rožmitálu a na Blatné, která se uskutečnila před 540 lety. Na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem se s účastníky rozloučil starosta města Ing. Josef Vondrášek, mnozí občané a zejména žáci zdejších škol, kteří si připravili velmi působivé vystoupení se zpěvem a recitací. Cyklisté si také na radnici prohlédli monumentální dílo akademického malíře Jana Šebka s výjevem přijetí pana Lva a jeho družiny u francouzského krále. Úryvek z průvodního glejtu královny Johany si naši zástupci vezou sebou. Jejich cesta povede přes Německo a Belgii - navštíví také sídlo Evropské unie v Bruselu - do Francie, Španělska a Portugalska, na tehdejší středověký konec světa. Cyklisté se vrátí do vlasti mnohem dřív než jejich dávní předchůdci - na konci června letošního roku - a mají v plánu, že pak také navštíví červnovou rožmitálskou slavnost třetí - Den s královnou Johanou, odkud bude symbolicky vypraveno středověké poselstvo na cestu uskutečněnou v letech 1465 až Historická událost, při které Jaroslav Lev navštívil navíc Anglii, Itálii a Rakousko připomene úsilí českého krále Jiřího z Poděbrad o mír a dorozumění mezi národy. Středověká výprava je všeobecně známá z díla Aloise Jiráska Z Čech až na konec světa. JH

2 2 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM Z MĚSTSKÉ SKÉ KNIHOVNY Nabídka služeb, které poskytuje Městská knihovna manželů Tomanových. SLUŽB UŽBY Oddělení pro dospělé - absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů - rezervování knih i časopisů - meziknihovní výpůjční služba - bibliograficko-informační služba - on-line katalog knih - prezenční půjčování encyklopedií, slovníků, sbírek zákonů - půjčování regionální literatury - četba denního tisku - přístup k Internetu - kopírování - informace o EU Oddělení pro děti - absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů - rezervování knih i časopisů - meziknihovní výpůjční služba - bibliograficko-informační služba - on-line katalog knih - prezenční půjčování encyklopedií, slovníků, sbírek zákonů - půjčování regionální literatury - přístup k Internetu - kopírování - informace o EU - lekce knihovnicko-informační výchovy - besedy, literární soutěže pro děti Další - středisková funkce pro 15 Místních lidových knihoven - zpracování statistik za MLK - konzultační a poradenská činnost - metodické návštěvy CENÍK Registrační poplatky Každý čtenář je povinen uhradit čtenářský poplatek v následující výši: - čtenáři do 15 let (děti) 40,- Kč - dospělí 80,- Kč - důchodci 40,- Kč Uvedené poplatky lze hradit i pololetně nebo čtvrtletně. - meziknihovní výpůjční služba 30,- Kč - písemné bibliograficko-informační služby 10,- Kč za 1 stranu - použití Internetu - čtenáři knihovny (za každých započatých 30 min.) 15,- Kč - použití Internetu - ostatní uživatelé (za každých započatých 30 min.) 25,- Kč - práce na počítači - čtenáři knihovny (za každých započatých 30 min.) 15,- Kč - práce na počítači - ostatní uživatelé (za každých započatých 30 min.) 25,- Kč - disketa 15,- Kč - výstup z počítače (1 strana) 3,- Kč - kopírování: A4 jednostranně 2,- Kč - A4 oboustranně 4,- Kč - A3 jednostranně 4,- Kč - A3 oboustranně 8,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, květen, pátý měsíc v roce nazývá se podle, v tu dobu, kvetoucí přírody. Čeština pro něho měla též název traven, staroruština travnyj, slovinština velki traven (od trávy), chorvatština svibanj (sviba = javor habrolistý). Nejoblíbenější však je jeho pojmenování máj, což pochází z latinského názvu maius. Toto pojmenování je obvyklé ve všech románských a germánských zemích i v češtině, polštině, ruštině a srbštině. Květen je nejpoetičtější měsíc v roce, v básnictví nesčíselněkrát opěvovaný a oslavovaný (májové hry, májové slavnosti). I v selské pranostice má svůj význam, když se tvrdí, že studený máj, ve stodole ráj (u Rusů maj cholodnyj, god chlěborodnyj ). U Římanů se pokládaly svatby v máji za nešťastné, což jsme my Češi převzali varováni českým pořekadlem svatba v máji volá na máry. Při vzpomínce na nedávnou minulost byl vždy květen nejčistším měsícem, co se týká vzhledu okolí domů a veřejných prostranství. Každý duben se máklo, aby na oslavy 1. máje a výročí osvobození od fašismu bylo naklizeno. V tomto roce slavíme již 60. výročí osvobození. Je vcelku jedno zda 9. nebo 8., či 7. května si pamětníci zavzpomínají a my, kteří jsme onu hrůznou dobu nezažili, si připomeneme hrdinství a oběti vojáků v bojích za osvobození naší vlasti. Hrdinství a odvahu místních lidí, kteří se postavili na odpor a zaplatili za to dlouholetými žaláři či životem. Shodou okolností jsem dostal dopis od dcery jednoho z vojáků, jehož životní pouť skončila v našem městě. Vojín Dmitrij Ivanovič Kolomij je pochován se svými druhy na městském hřbitově. Bylo mu 36 let a zemřel (pravděpodobně na následky zranění) 9. května Doma v Chabarovsku se manželka a děti těšily na jeho návrat. Zůstal navždy v cizí zemi, v cizím městě. Našim příspěvkem k oslavám 60. výročí osvobození bude tradiční ukončení Putování po pomníčkách padlých, které se uskuteční po trase Dobříš, Příbram, Slivice, Rožmitál p. Tř. dne 7. května. Ve hod. se sejdeme na městském hřbitově, položíme kytičky na hroby našich umučených spoluobčanů a po příjezdu účastníků Putování se uskuteční pietní akt u hrobu padlých Rudoarmějců. Po skončení se všichni účastníci přesunou do přírody, na malý piknik s kulturním programem, do areálu tábora na Sobeňáku. Těšíme se na Vaši účast. Jistě to bude zase pěkná kulturní akce. Přijďte se podívat. Vstupné volné. V pondělí 18. dubna jsme vypravili na cestu po stopách družiny vedené udatným rytířem, ve službách českého krále Jiřího z Poděbrad - Jaroslavem Lvem z Rožmitála a na Blatné, pány Šestáka a Hejtmánka. Nikoliv na koních, ale na bicyklech. Tito dva rytíři cyklosportu, pocházející od Blatné, se ve svém důchodcovském věku opravdu rozhodli, při průměrné denní dávce 100 km, absolvovat celou trasu vykonanou poselstvem krále Jiřího před 540 lety. Z jejich výjezdu byla malá sláva a já věřím, že až budete číst tyto řádky, budou se nacházet už v zemi Brabantské. Mimochodem nádherný obraz v obřadní síni znázorňuje, jak syn Foto: o: J. Kubík

3 3 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM vévody brabantského a burgundského Filipa Dobrého, později vévoda burgundský Karel Smělý (Burgundský), obdarovává Jaroslava Lva z Rožmitála zlatým řetězem se znamením zlatého rouna (pasoval též Žehrovského a Božitu). Karel Burgundský byl sám rytířem tohoto řádu i jeho zakladatelem. Vše se odehrálo v hlavním městě brabantském, v Bruselu. Tam měl vévoda burgundský jeden ze svých hradů a ten byl svědkem pasování třech udatných českých reků na rytíře řádu zlatého rouna. (V současné době se napasovalo do Bruselu o mnoho více našich poslanců). To ještě Karel Smělý, Burgundský netušil, že jeho vnouček Ferdinand I (syn Marie Burgundské a císaře římského Maxmiliána I) se stane českým králem Zpět k našim cestovatelům. Máme slíbeny průběžné zprávy z cesty a hlavně máme slib, že dorazí zpět do Rožmitála přesně v den oslav 540. výročí zahájení této diplomatické cesty, tj. 25. června Přejeme samé rovinky, vítr do zad a všude vřelé přijetí. Děkuji ZŠ J. J. Ryby a ZvŠ za milé zpestření chvíle před startem těchto odvážlivců. Předtím, než nás navštíví Johanka a Jaroslav Lev, se uskuteční ještě jedna významná tradiční akce. U příležitosti rožmitálské pouti to bude už XVII. Přehlídka dechových orchestrů ZUŠ, také již tradičně ukončovaná vystoupením Rožmitálské Venkovanky. Věřme, že 22. května bude na rožmitálské náměstí krásně svítit sluníčko a mažoretky za doprovodu řízených dechovek ho celé rozzáří. Dne 19. května od hod. se uskuteční ve společenském centru další zasedání zastupitelstva města s těmito hlavními body programu: - závěrečný účet obce a audit hospodaření - rozpočtové změny na r dodatek k vyhlášce o poskytování půjček z fondu modernizace schválení obecně závazné vyhlášky o používání energií pro vytápění - prodeje a nájmy obecních pozemků Na závěr jsem si nechal informaci, která bude zajímat podnikatele či podnikavé občany. Město Rožmitál p. Tř. nabízí do pronájmu objekt sauny. Zájemci se mohou hlásit u paní Jiřiny Kubové, tel (příp ), kde se seznámí i s podmínkami provozování. Případné žádosti o pronájem laskavě podejte v písemné formě do podatelny MěÚ (v uzavřené obálce s označením SAUNA). V MĚSÍCI DUBNU PROBĚHL OBĚHLY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TYTO AKCE Na a úter erý ý byly pro 3. a 4. ročník připraveny besedy k dopravní výchově. O den později se naše škola zúčastnila okresního kola ve volejbale starších žákyň a proběhly v knihovně lekce bibliograficko-informační přípravy pro 7. ročník, 26. a pak pro 6. ročník. V úter erý ý reprezentovala naši školu Jaroslava Blažková z 9. B v okresním kole biologické olympiády. Umístila se na krásném 4. místě. Okresní kolo matematické Pythagoriády bylo stanoveno na pro 6. třídy a na pro 7. třídy. V pátek ek navštívili ve Společenském centru žáci I. stupně divadelní představení Kouzelná kulička. Velkým dnem byl pro naše nejstarší žáky duben, protože se konaly přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ. Ve e stř tředu byla čtvrtletní pedagogická rada proběhlo v Kladně krajské kolo olympiády v českém jazyce, kde měla po velmi úspěšném okresním kole zastoupení i naše škola. V závěru měsíce šli žáci tříd na koncert zdravotně postižených občanů, který se konal ve Společenském centru. V mezinárodní soutěži Matematický klokan 2005 jsme se v okrese Příbram umístili: V kat ategorii Klokánek: 2. místo M. Vočka 5. B místo O. Šmolík 5. B K. Hudečková 5. B N. Haluzová 5. B V kat ategorii Kade adet: 1. místo P. Hořejší 9. C Již v měsíci březnu proběhlo v Příbrami okresní kolo zeměpisné olympiády. Z našich žáků nejlepšího umístění dosáhla Barbora Křížová ze 6. B, která získala 3. místo. Jan Řeřicha ze 7. A se umístil na 8. místě a Jaroslava Blažková z 9. B na 9. místě. Připr ipravu vujeme na květen: Třídní schůzky Fotografování tříd 17. a a Lekce bibliograficko-informační přípravy pro 8. ročník Pohár rozhlasu v lehké atletice pro II. stupeň Školní výlety Mgr.. Mirosla oslava a Štěrbo bová Z MĚSTSKÉ SKÉ KNIHOVNY Sankční poplatky - překročení měsíční výpůjční lhůty: - 6 týdnů - 1. písemná upomínka 5,- Kč/dospělí 3,- Kč/děti - 8 týdnů - 2. písemná upomínka 10,- Kč/dospělí 6,- Kč/děti - 10 týdnů - 3. písemná upomínka 15,- Kč/dospělí 10,- Kč/děti - doporučený dopis (předsoudní upomínka) 20,- Kč, za každé vymáhané dílo 5,- Kč - poplatek za ztrátu nebo poškození čtenářského průkazu 10,- Kč - ztráta publikace - knihovník je oprávněn vyžadovat podle druhu ztracené publikace buďto fotokopii nebo peněžní úhradu ve výši reálné ceny ztraceného dokumentu a manipulační poplatek 100,- Kč - při částečném poškození dokumentu je knihovník oprávněn podle rozsahu poškození požadovat peněžní úhradu až do plné výše ceny poškozeného dokumentu - poškození čárového kódu 10,- Kč - poškození obalu 4,- Kč - při ztrátě periodika uhradí čtenář škodu ve výši dvojnásobné ceny časopisu Připomínáme čtenářům, že výpůjční lhůta je 1 měsíc! Během května je připravena pro děti řada soutěží. Bližší informace v knihovně nebo ve škole. V pátek 6. května bude městská knihovna uzavřena z důvodu návštěvy Knižního veletrhu v Praze. MATEŘSKÉ CENTRUM ROZMAR ZMARÝNEK progr ogram am na květen en PRAVIDELNÉ PROGRAMY OGRAMY: PONDĚLÍ ANGLIČTINA A PRO DĚTI VEDE MARTINA MAREŠOVÁ OD 16 HOD. ANGLIČTINA A PRO DOSPĚLÉ VEDE MARCELA HAŠKOVÁ OD 18 HOD. ÚTERÝ KOUZELNÁ ŠKOLIČKA OD 10 HOD. BÁSNIČKY, PÍSNIČKY A POHYBOVÉ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ ČTVR VRTEK KOUZELNÁ ŠKOLKA OD 16 HOD. BÁSNIČKY, PÍSNIČKY A POHYBOVÉ AKTIVITY PRO VĚTŠÍ DĚTI MIMOŘÁDNÉ AKCE: odpoledne - LOGOPEDIE

4 4 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM VEDE PANÍ NĚMCOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MOŽNOST OBJEDNÁNÍ SE NA KONKRÉTNÍ TERMÍN NA TEL NEBO PŘÍMO V MC OD 15. HOD. OSLAVA A DNE MATEK NOVÝ PROGRAM V MC: MASÁŽE MARCELA DYMEŠOVÁ - TEL NEBO OBJEDNÁNÍ PŘÍMO V MC STŘEDA HOD. ČTVRTEK 9-12 HOD. - HLÍDÁNÍ DĚTÍ BĚHEM MASÁŽE ZAJIŠTĚNO - JE ZVÁNA I ŠIROKÁ VEŘEJNOST KLASICKÁ A SPORTOVNÍ MASÁŽ (ZÁDA, ŠÍJE, RUCE, NOHY) CENÍK: ŠÍJE - 15 MIN. 30,-- KČ ZÁDA + ŠÍJE - 30 MIN. 60,-- KČ RUCE, NOHY - 30 MIN. 60,-- KČ PŘIPRAVUJEME: OSLAVA A DNE DĚTÍ - ZAČNEME V 15 HOD. - JAKO DÁREK DOSTANOU VŠECHNY DĚTI LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ V PODÁNÍ LOUTKOHERCKÉ SKUPINY ZALEZLÍCI Z PŘÍBRAMI - BUDEME SOUTĚŽIT, HRÁT SI A UŽIJEME SI SPOUSTU ZÁBAVY SLUŽB UŽBY ČESKÉ POŠTY S. P. Dopis adreso esovaný aný vedoucí pobočky České ké pošty y s. p. v Rožmitále p. Tř.:.: Vážená paní vedoucí, v poslední době se na mě obrátilo několik místních občanů, kteří jsou nespokojeni se službami místní České pošty. Stížnosti se týkají především otevírací doby. Proč musí být pošta uzavřena přes poledne dvě hodiny? Tato pauza je nevýhodná zejména pro občany dojíždějící z okolních obcí. Proč se stává, že pošta se ráno otevírá až od 9.00 hodin, když má být otevřena v 8.00 s vysvětlením, že nejsou zásilky ještě přijaty? To přece občana, který jde odeslat balík či zaplatit složenku vůbec nezajímá. Nemůže být v tomto případě otevřena alespoň jedna přepážka? V odpoledních hodinách se pak tvoří dlouhé fronty u jediné přepážky. Žádám Vás o sdělení, zda je možné přijmout ve výše zmíněných případech nějaká opatření, která by vedla ke zkvalitnění služeb pro naše občany. Děkuji za podání zprávy. S pozdravem Ing. Josef Vondr ondrášek star taros osta města Odpověď ředit editelky elky České pošty,, s. p., Obvod Příbr íbram: Vážený pane starosto, na základě Vašeho dopisu, který nám postoupila vedoucí naší pobočky pošty DEN ZEMĚ Dne 22. dubna 2005 proběhl na naší škole Den Země. Již žáci vyslechli přednášku k třídění odpadu, zhlédli ukázku dravců na stadionu. Samotný Den Země vyvrcholil v pátek úklidem města a okolí naší školy. Zpestření připravil pro žáky 7. ročníku ekolog p. Fišer přednáškou zaměřenou na chráněné a ohrožené druhy živočichů. Poslední pěknou akcí byla návštěva ZOO v Praze. Marta Čejk jková MLADŠÍ ŽÁCI V KOŠÍK OŠÍKOVÉ BRONZ ONZOVÍ Po delší době se naše škola celkem úspěšně zapojila do Sportovní ligy okresu. Zasloužili se o to mladší žáci, kteří získali v okresním kole v košíkové 3. místo. Turnaj se konal na 7. ZŠ ve dvou a na 3. ZŠ v jedné skupině. Naše škola byla vylosována do jedné skupiny na 7. ZŠ v Příbrami. Prvním soupeřem nám byla Zvláštní škola Rožmitál, kterou jsme porazili 24:13, i když jsme ve druhém poločase vedli jen o čtyři body. Rozhodujícím zápasem ve skupině, kde jen vítěz postupoval do finálové skupiny, bylo utkání s 2. ZŠ Dobříš. Utkání jsme po nervózním zápase vyhráli těsně 12:11. Nejlepší výkon podali hoši se 6. ZŠ Příbram, kterou jsme porazili 16:0 a postoupili do finálové skupiny, která se hrála na 3. ZŠ v Příbrami. V prvním zápase jsme se utkali se 7. ZŠ Příbram, se kterou jsme v poločase vedli po dobrém výkonu 8:4, abychom nakonec odešli poraženi 8:12. V tomto utkání snad nebylo hráče, který by v druhé polovině zápasu podržel výkon našeho družstva. V posledním zápase dostali šanci všichni hráči a po pravidelném střídání dvou pětek jsme prohráli s místními chlapci ze 3. ZŠ Příbram dosti vysoko 2:14. Zde si všichni zúčastnění hoši na vlastní kůži zažili, jaké kdo má v této hře nedostatky. Chlapcům chyběla hlavně fyzická kondice a herní přehled. Bohužel jsme oba zápasy prohráli hlavně velkým množstvím vlastních technických a taktických chyb. Na závěr je třeba však všechny chlapce, kteří naší školu reprezentovali, pochválit za tento uspokojivý výsledek a za pomyslnou bronzovou medaili. Na tomto úspěchu se podíleli hlavně chlapci ze 7. A a to kapitán a tahoun mužstva Jakub Dohnal, křídelní hráči Karel Malý, Radek Dolgoš, Jindra Hruš a Filip Orozski ze 6. A, rozehrávači Pavel Valášek, Honza Řeřicha, Jirka Stoklasa a pivoti David Leitermann a Martin Levý. Velký podíl na dobrém výsledku má i Luboš Nový z 8. A, který dělal zapisovatele a časoměřiče a po celou dobu přípravy docházel na kroužek košíkové, kde dělal hochům sparingpartnera. Všichni jmenovaní mají dosti velký předpoklad toto umístění v kategorii starších žáků v budoucnu vylepšit. L. Zeithaml, vedoucí družstv tva ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY V měsíci březnu jsme navštívili seniory v domově důchodců. Děti jim připravily dramatizaci pohádky, přednesly básničky a zazpívaly známé lidové písničky, které si mnozí obyvatelé DD rádi zazpívali společně s nimi. Školní parlament připravil karneval v tělocvičně a děti si s vervou sobě vlastní zatancovaly, zasoutěžily a některé se předvedly v maskách. Nejhezčí masky byly vyhodnoceny a oceněny. Na poslední čtvrtletí školního roku připravujeme ještě několik poutavých akcí, o kterých vás děti budou doma včas informovat. Jana Brdo dová ŚKOLKA PLNÁ POHODY Naše MŠ připravuje různé akce pro děti po celý školní rok. První jarní měsíce jsme zasvětili - jak jinak -než přírodě. DEN ZEMĚ jsme slavili celý měsíc. Děti si formou her, prací s přírodními materiály, exkurzí, vycházkami osvojily jednoduché poznatky o světě, lidech, živé a neživé přírodě, ale dostalo se jim do povědomí, že i ony se mohou podílet na tom, jak bude naše příroda vypadat, jak ji mohou chránit a pomáhat jí. - Květinová zahrádka - pomoc při přesazování a ošetřování pokojových květin, setí obilí do misek a následné pokusy (světlo - tma, voda - sucho, zima - teplo), péče o záhonek před vstupem do školky. - Máme rádi zvířata - účast na akci ZŠ Draví ptáci. - Cesta kolem Vlčavy - celodopolední vycházka s ekologickým zaměřením - Ukliďme si svět - pomoc při úklidu zahrady a okolí MŠ - sběr papírků, hrabání listí, soutěž Kdo nahrabe nejvíce kopiček. Jen jsme dětem těžko vysvětlovali, že druhý den po úklidu byly před školkou opět papírky a nedopalky cigaret Neměli bychom my dospělí jít vzorem? Vždyť se říká Příklady táhnou! Tak hodně sil dospěláci!

5 5 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM Už se vám to někdy stalo? Potkat za bílého dne plno čarodejnic a kouzelníků? Kdo se pohyboval v pátek v okolí školky mohl tyto záhadné pohádkové bytosti potkat. V MŠ se konal Rej čarodejnic. Dopoledne plné her, tance a soutěží si děti opravdu užily. (soutěž o nejrychlejší let na koštěti, nejhrozitáňštější smích, nejkrásnější škleb ). V menu se objevily čarodejnické pochoutky jako např. grilované žáby, žížaly na kyselo (brr, ale nebojte se byly to jen gumové bonbony). Z kouzelných nápojů všem nejvíce chutnalo babské ucho (bylinkový čaj). Na závěr jsme spálili zlou čarodejnici Zlobilku, ohněm se nám podařilo vyhnat i všechny nemoce, zlobení a odmlouvání (zaklínadlo bohužel platilo pouze pro tento den). Je toho opravdu hodně co s dětmi podnikáme, ale mezi tím se nesmí ztratit to hlavní soustavná a trpělivá každodenní práce s dětmi. Na a květen a čer erven en připr ipravu vujeme např.: Hedvábné tajemství - posezení s maminkami - Cestu za pokladem - Výlet do ZOO v Plzni - MDD - Rozloučení se školáky Za MŠ Marie Vrňat ňatová JAK JSME PŘIVÍTALI JAR ARO S prvními jarními slunečními paprsky se zlepšila nálada všech a tedy i obyvatelů Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem. Posledního března jsme se při velikonoční zábavě rozloučili s dlouhou, nevlídnou zimou a přivítali jaro při hudbě dua Voříšek - Hořejší. Jako vítané občerstvení bylo čepováno sudové pivo. Hned první dubnovou sobotu za krásného počasí se zúčastnila část mužských obyvatel domova fotbalového utkání v Příbrami. Hrála FK Marila Příbram proti AC Spatra Praha. Návštěvníci měli možnost vidět na vlastní oči i později v tisku tolik diskutovanou vítěznou branku domácích, které předcházel rozehraný rohový kop. V této souvislosti je třeba vyjádřit dík klientů Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem prezidentovi FK Marila Příbram panu Jaroslavu Starkovi, který domovu poskytl 10 ks zlatých vstupenek umožňujících volný vstup na domácí utkání FK Marila Příbram a dokonce povolil vozidlu domova důchodců i vjezd do objektu stadionu. Následující den poskytl všem našim obyvatelům krásný kulturní zážitek Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který zpříjemnil nedělní odpoledne svým zpěvem a ukončil tak velikonoční období. Také tomuto pěveckému sboru je nutno vyjádřit jménem klientů domova důchodců dík a těšíme se na další setkání, které proběhne před Vánocemi. V týdnu zájemci navštívili místní galerii, kde obdivovali šikovnost žáků Speciální školy v Rožmitále pod Třemšínem. Tito zde vystavovali své výrobky a výtvarné práce. Bylo krásně a tak jsme prošli ještě náměstí, zjistili co nabízejí místní obchody a nezapomněli jsme ani nahlédnout do místního kostela. Na úterý 12. dubna jsme naplánovali zájezd do Blatné. Počasí bylo opravdu výletní. Od rána vykukovalo sluníčko a my jsme se vydali na cestu. Provoz byl mírný, krajina pěkná, cesta příjemně ubíhala a za chvíli jsme byli na místě. Hlavním cílem byla Rožmitál pod Třemšínem, Vám zasíláme odpověď České pošty, s. p., Obvod Příbram k uvedeným problémům. Rozsah hodin pro veřejnost byl stanoven na základě rozhodnutí Výkonné rady České pošty, s. p. jednotně v celé České republice již v roce Přičemž byl zohledněn jak počet obyvatel v jednotlivých oblastech, tak i provozní podmínky na jednotlivých poštách. Co se týče pozdního otevření pošty až v 9 hodin, tak bylo šetřením zjištěno, že k tomu skutečně v loňském roce několikrát došlo. Omlouváme se, že došlo k této nepříjemné situaci, kterou zapříčinilo zpoždění poštovních kurzů z důvodu nepříznivého počasí. V případě opakování této situace napříště zajistíme, aby pošta byla otevřena, i kdyby bylo možno z provozních důvodů zajistit pouze výdej uložených zásilek. K Vaší poslední připomínce uvádíme, že v současné době nelze na poště zajistit v odpoledních hodinách mezi hod. otevření více přepážek z důvodů provozních i personálních. V této době se na poště zajišťuje výprava všech druhů přijatých zásilek a dokladů, která má návaznost na příjezd poštovního kurzu. Ve spolupráci s technologem poštovního provozu provedeme analýzu organizace práce na této poště a budeme usilovat o nalezení optimálního řešení. Je nám velice líto, že došlo k výše uvedeným problémům. Věříme, že díky přijatým opatřením, budete Vy i ostatní občané napříště se službami České pošty spokojeni. S pozdravem Mgr.. Jarmila Bendová ředit editelk elka a České ké pošty ty,, s. p. Obvod od Příbr íbram am návštěva místního domova důchodců, který se pyšní tím, že je opravdu architektonickým skvostem. Není jen nový a moderní, ale pro provoz domova důchodců výborně vyprojektovaný. Čekalo nás milé a příjemné přivítání personálu i obyvatel. Nejprve jsme měli možnost podívat se do pracovny ergoterapie, kde obyvatelé pracují na svých výrobcích. Každý se podle svých schopností a možností zapojí a finální výsledky jsou opravdu pěkné. Naši obyvatelé přisedli ke stolům pracujících blatenských klientů a začali si vyměňovat postřehy, zážitky a zkušenosti. Byli i tací, kteří nevydrželi pouze se dívat a začali pracovat s ostatními. Mezi prací jsme si dali kávu se zákuskem a šli se podívat jak naši hostitelé bydlí. Ubytování mají pěkné, každý má svůj pokoj s předsíňkou a vlastním sociálním zařízením. Byly nám ukázány i další prostory domova a bylo opravdu co obdivovat. Prostorné chodby a výtahy umožňující bezproblémové míjení se klientů s vozíčky. Bezbariérové vstupy samozřejmostí. Krásná terasa kolem celé budovy, upravené vnější prostory i zahrada. Výlet byl zakončen procházkou po městě Blatná. Naši hostitelé náš domov důchodců na oplátku navštíví koncem tohoto měsíce. V dubnu nás čeká ještě mnoho dalších zajímavých akcí, na které se mohou naši obyvatelé těšit. Navštívíme např. další dvě domácí utkání FK Marila Příbram, plánujeme výlet do Prahy a do Lysé nad Labem, před domovem nám zahraje Venkovanka a již dnes se připravujeme na měsíc květen, kdy oslavíme nejen Svátek matek, navštívíme hrad Točník, ale čekají nás zejména Dny otevřených dveří Domova důchodců Rožmitál pod Třemšínem, které se uskuteční 27. a 28. května Dagmar Šimánková praco acovnice úseku sociální péče

6 6 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK SE U NÁS ŽIJE Doufáme, že se nám podaří pokračovat v tradici, kterou jsme započali před třemi lety, kdy jsme poprvé uspořádali Dny otevřených dveří. I v letošním roce se uskuteční na konci května. Přijďte se podívat jak se u nás žije a co se změnilo. Všichni jste srdečně zváni a vítáni. Navš vští tívit nás můžete v pátek v době od hodin a v sobotu v době od hodin. Na Vaši návštěvu se těší obyvatelé i personál domova. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, S jarními dny v průběhu dubna proběhla řada významných a zajímavých akcí, kterých jsem se zúčastnila nebo na se nich komora přímo podílela. OHK žila ve znamení příprav na valnou hromadu členů OHK Příbram, která se konala dne 11.dubna Připravovali jsme potřebné zprávy o činnosti, plán práce na rok 2005, zprávu o hospodaření, rozpočet na rok 2005, zprávu dozorčí rady, změnu příspěvkového řádu od roku 2006 a další podklady. K těm příjemnějším záležitostem patřilo vyhlašování výsledků 5.ročníku soutěže Nejlepší firma okresu Příbram za rok Soutěžilo se ve dvou kategoriích - malá firma do 50 zaměstnanců a střední a velká firma nad 50 zaměstnanců. V kategorii malá firma se na 3. místě umístila firma MB KOMPLEX, s.r.o., na 2. místě se stejným počtem bodů firma ENERGON Dobříš, s.r.o. a František Hejnal -TURISMO a vítěznou pozici získala malá strojírenská firma z Rožmitálu p.tř. PK TENDER, a.s. zastoupená ing. Alexeiem Matancevem. V kategorii středních a velkých firem se na 3. místě umístila loňská vítězná firma ZAT, a.s., na 2.místě CVP Galvanika, s.r.o. a na 1. místě opět po 5 letech KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ a.s. pod vedením ing. Jiřího Dostála. Všechny vyhlášené firmy dostaly diplomy a dvě vítězné firmy obdržely i skleněné poháry z rukou pana starosty ing. Fuksy a předsedy OHK Příbram ing. Oktábce. Dne se v Příbrami konala mezinárodní konference Systémy bezpečnosti dopravy, kterou zorganizovala Akademie elektrotechnických věd Ruské federace a společnost Lenadol s.r.o. v České republice. Dne 12. dubna 2005 uspořádala OHK Příbram ve spolupráci s místní organizací ODS Ekonomické fórum s předsedou poslaneckého klubu ODS a předsedou regionálního sdružení ODS Středočeského kraje ing. Vlastimilem Tlustým. Besedu moderovala poslankyně ODS O POČASÍ V BŘEZNU 2005 Tento první měsíc jara byl ve svém průběhu výjimečným. Jak bylo již v únorovém přehledu počasí prozrazeno, dne poklesla teplota až na neuvěřitelných -20,4 C. Ani to však nebyla nejnižší teplota zimy 2004/2005, protože následující den, tedy bylo ještě chladněji, když teplota poklesla ráno až na -22,8 C! Při zemi (vlastně na sněhu)bylo pak dokonce -28,4 C. Takže zima vlastně vyvrcholila až k tomuto datu. Je velkou zajímavostí, že bylo ještě - 21,0 C a při zemi -25,2 C. Po tomto úvodu již následuje popis celkového rázu tohoto měsíce, který vyšel jako celek teplotně podnormální a srážkově slabě nadnormální, když průměrná teplota o hodnotě 0,6 C je 1,1 C pod dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek o velikosti 45,3 mm představuje 113 % normálu. Až do vládlo převážně čistě zimní počasí (průměrná teplota tohoto období byla -5,7 C!). Po zmíněných prvních třech dnech s minimálními teplotami pod -20 C a jen s malou oblačností následovaly dny se zvětšenou oblačností, čímž sice došlo k postupnému zmírnění mrazů (např. z teplot o hodnotách -18,9 C a -18,1 C naměřených ještě ve dnech 4. a 5. 3., na -9,2 C dne a posléze až na -1,4 C dne 9. 3.), ale začalo sněžit. Zvláště intenzivně sněžilo 6. 3., kdy napadlo 14 cm nového sněhu, takže ráno ležela sněhová pokrývka o výšce 48 cm. Další příděl sněhu přišel dne (13 cm), takže ráno leželo 58 cm sněhu, aby maximální výšky vůbec bylo dosaženo dne ráno, a to 62 cm! Je to nejvyšší údaj, který jsem kdy o sněhové pokrývce naměřil (od r. 1962)! Mezi tím se vrátily silné mrazy, např bylo -14,3 C a dokonce ještě -17,5 C (při zemi -22,1 C!). Zároveň však od začaly teploty přes den vystupovat nad 0 C. Dne jsme naposledy naměřili silný mráz v noci, a to -11,5 C. Po tomto datu začala sněhová pokrývka poměrně rychle tát byla ještě o tloušťce 60 cm, aby se dne ztenčila na výšku 51 cm a o den později, tedy už jen na 38 cm, v následujících dnech pak byla již pouze nesouvislá. Dobře to ale dopadlo. Voda ze sněhu, byť při zvýšeném stavu, spořádaně odtekla. Nutno ještě poznamenat, že tzv. vodní hodnota sněhu dne při zmíněné výšce 60 cm představovala 81,7 mm. V okolních lesích leželo samozřejmě větší množství sněhu. V nadmořských výškách nad 700 m leželo okolo 1 m sněhu! V dalších dnech se rychle oteplovalo, např bylo již 15,1 C a tím začala rozmrzat také půda. Byla totiž promrzlá až do hloubky 55 cm dne 7. 3., rozmrzla pak zcela v průběhu dne Bylo zajímavé, že od až do konce měsíce s výjimkou dnů a denní teploty byly vždy nad 10 C. V noci pak převažovaly mrazíky, alespoň přízemní. Několikrát také zapršelo, nejvíce dne (8,4 mm). V posledních dvou dnech se vyjasnilo. Hubert t Hoyer yer spr práv ávce ce meteor eorologické ologické stanice, Rožmitál pod Třemšínem Ing. Alexei ei Matancev PK TENDER, s. r.. o.

7 7 ZPRÁVY Z ROŽMITÁL ÁLU POD TŘEMŠÍNEM JUDr. Eva Dundáčková a zúčastnil se jí i starosta ing. Ivan Fuksa. Tato beseda na ekonomická témata se konala v rámci celodenní návštěvy pana předsedy v Příbrami. OHK Příbram se nebrání akcím, kde své názory mohou vyjádřit jednotliví politici a kde proběhne interaktivní beseda s podnikateli. V tomto případě se jednalo hlavně o vysvětlení rovné daně, kterou by většina podnikatelů přivítala. Dne 25. dubna 2005 zveme podnikatele na seminář Vymáhání pohledávek v německy mluvících zemích EU a Výhody rozhodčího řízení, rozhodčí doložka a její uplatnění. V první části vystoupí v Příbrami již počtvrté německá advokátka Marcella Pavelka, která pohovoří o možnosti získání pracovních povolení pro zaměstnance českých firem na území SRN, za jakých okolností budou zaměstnanci českých firem osvobozeni od pracovního povolení, vliv na vzájemné uznávání rozsudků mezi ČR a SRN a mnoho dalších zajímavých témat. Druhou část převezme tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR JUDr. Moravcová, která vysvětlí výhody rozhodčího řízení, co je to rozhodčí doložka a jaké může být její uplatnění v praxi. Pro sportovně nadané členy chystáme 13. května 2005 již XI. V.I.P. tenisový turnaj, tentokrát na tenisových kurtech PBtisku, s.r.o. v Bohutíně Jako vždy na závěr bych Vám chtěla představit nové členy OHK Příbram, které schválilo představenstvo OHK Příbram. JAROSLAV ŠTEFAN - zprostředkovatelská činnost, PK TENDER, a. s. - výroba železného krytu na tlumiče pro nákladní automobily, ocelová jádra filtrů kapalin, ocelové spony na potrubí, lisování, svařování, zpracování plechů, drobné zámečnické práce, TBG Čechy a Morava a. s. - provoz Příbram - výroba transportbetonu, výroba čerstvé zdící malty, doprava transportbetonu, ukládání transportbetonu aj. V současné době registrujeme 196 členů. Irena Kar arpíš píšková Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, Tel.: , fax , CYKLOBUS PRAHA - BRDY OPĚT ZAHÁJIL PROVOZ Od dubna 2005 je již třetím rokem v provozu Cyklobus Pražské integrované dopravy. Linka je v provozu o sobotách, nedělích a o svátcích na trase Dobřichovice, nádraží - Černolice - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín. Spoje cyklobusu navazují v Dobřichovicích na vlaky trati ČD Praha - Beroun. Hlavním cílem je zlepšit přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou. Na lince jezdí upravený autobus pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Za přepravu jízdního kola se platí 12 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je přeprava jízdního kola v cyklobusu zdarma. Ve vlacích ČD je nutné odbavit jízdní kolo jako spoluzavazadlo za 20 Kč. Linka je v provozu do 2. října Odjezdy z Dobřichovic v 8.35, 10.35, a hodin.vždy 9 minut po příjezdu vlaku z Prahy. LEČICKÁ HELIGÓNKA 2005 Spolek Lečická heligónka a Sbor dobrovolných hasičů Malá a Velká Lečice Vás srdečně zvou na první ročník setkání heligónkářů "LEČICKÁ HELIGÓNKA 2005" aneb "S písničkou jde všechno lépe" Tento hudební pořad se koná v restauraci "KOCÁBA" ve Velké Lečici v sobotu dne Začátek je plánován v hod. - vstupné 80,- Kč Vystoupí nejlepší heligónkáři ze středních, západních a jižních Čech jednotlivě. Po skončení divácké soutěže zahrají pozvaní heligónkáři ve dvojicích, trojicích apod. Představí se také skupina Plzeňských heligónkářů. Poř ořad uvádějí Jitka Štěpánová á a Mirosla oslav Král Po skončení programu bude následovat volná zábava s Toula oulavou kapelou Josefa Janouška Srdečně zvou všechny milovníky heligónek pořadatelé SDH Malá a Velká Lečice!! (Velká Lečice u Nového Knína - okres Příbr íbram) informace na tel.: , předprodej vstupenek v restauraci "KOCÁBA" ve Velké Lečici. Vše o heligónkách a heligónkářích najdete na adrese: PROJEK JEKT BRDY ředit editelk elka OHK Příbr íbram zahrnu nuje: je: - odvojenštění celého výcvikového prostoru na základě toho vznikne: - v nejcenějších přírodních partiích (lokalitách) vznikne CHKO zbyt ytek ek území emí se využije je následovně: - rozvoj cestovního ruchu - vznik nových pracovních příležitostí - vytvoření nových pracovních míst - vznik ubytovacích a stravovacích zařízení včetně dopravy - zaměstnanost ve službách v obou krajích (Plzeňský, Středočeský) - turistický ruch - propojení turistických cest a vznik naučných stezek - možnost propojení tras (infrastruktury) - Rokycany - Příbram - Rokycany - Hořovice - Hořovice - Příbram, Rožmitál - Hořovice - rozšíření a navázání na stávající cykloturistické stezky (Strašice - Příbram) - vytvoření zimního areálu pro zimní sporty (sjezdové dráhy a běžecké dráhy, bobová dráha, snowbording, boaling) - využití vojenské pevnosti Jordán - vznik vojenského muzea I. a II. sv. války - využití bývalých kasáren Valdek - na turistickou ubytovnu a součástí sportovní areál + restaurační služby - využití jako ozdravovacího pobytu dětí v přírodě - využití vysílače Praha jako rozhledny - využití loveckého zámečku Tři trubky jako hlavní sídlo správy CHKO Brdy - využití hradu Valdek a dalších zřícenin (vznik spolku pro záchranu hradu Valdek) Na základě těchto turistických zajímavých míst vznikají další pracovní místa formou malých občerstvení (kiosky) s prodejem suvenýrů - turistické známkové místo. Odůvodnění - protože VVP Brdy byl uzavřen od 50. let a byl využíván AČR nemohla být tato Brdská vrchovina využívána k rozvoji služeb turistického ruchu. Viz. uvedeno výše je několik možností, jak využít tuto lokalitu a chránit nejen životní prostředí, ale i přírodu s chráněnými živočichy a rostlinstvem. Terénní a klimatické podmínky jsou vhodné pro vybudování centra s širokým zimním ale i letním využitím. Dále přináší masivní nárůst příjmů z cestovního ruchu. OHK Rokycan okycany

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červen 2011 ÚŘAD INFORMUJE AKTUALITY ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY SPORT KULTURA INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červen 2011 ÚŘAD INFORMUJE AKTUALITY ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY SPORT KULTURA INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červen 2011 ÚŘAD INFORMUJE AKTUALITY ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY SPORT KULTURA INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo na úvod Jarní sezona se pro většinu občanů naplno rozjela. Zahrádkáři pečlivě pečují

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU STALO SE Slavná Prokopská pouť ozdobila první červencový den naše město, zejména Březové Hory. Děkujeme pořadatelům za báječně připravenou slavnost. Zástupci našeho města se zúčastnili v německém Freibergu

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým Slovo starosty Ahoj Vinořáci, první polovina roku 2007 pomalu končí, stejně jako doba našeho vedení MČ. Půl roku je příliš krátká doba, abychom mohli provádět nějaké hodnocení, sebechválu, statistiky a

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Číslo 4/2013. Vychází 30. dubna 2013

Číslo 4/2013. Vychází 30. dubna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 4/2013 Vychází 30. dubna 2013 www.dvurkralove.cz zkrácená verze Běhu safari přilákala více amatérských běžců i diváků V

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům).

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům). AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015 Památník obětem válek ve Čkyni se rozezněl zpěvem hymny Sedmdesáté výročí občanského odporu proti nacizmu dne 5. května 1945 a osvobození

Více

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv.

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv. Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII říjen 2010 zdarma Dušičky jsou za dveřmi Rozhovory s místostarosty

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová 2013 březen PLYN PRO MĚSTO JE L E V N Ě J Š Í Vzhledem k tomu, že k 28.2.2013 skončila městu Mohelnice smlouva s dodavatelem zemního plynu, rozhodla se Rada města Mohelnice realizovat nákup zemního plynu

Více

společností PROJECTICON s.r.o. Nový Hrádek na rekonstrukci hřiště a tribuny na stadionu.

společností PROJECTICON s.r.o. Nový Hrádek na rekonstrukci hřiště a tribuny na stadionu. ! Zprávy z radnice RADA MĚSTA PŘELOUČE 96. schůze rady města proběhla v pondělí 3. 3. 2014. Rekonstrukce fotbalového hřiště Schválena na ní byla radními smlouva o zpracování projektu se společností A-SANGEO

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

OBZOR. Blahopřání Otci Karlovi

OBZOR. Blahopřání Otci Karlovi HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ADVENTNÍ KONCERT J. STIVÍNA STR. 3 JUBILEUM OTCE KARLA STR. 4 Z RADNICE STR. 6 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více