Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo obrany Zálepky terčů Zálepky terčů 1 / 6

2 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální Čj.: /1-0/ Čj. - poznámka: 505/23/76/3 Název: Zálepky terčů Zpracovatel VŘ: Nák. středisko: (PROSTĚJOV) Jméno: Aleš Příjmení: Dener Telefon: Fax: Kontaktní adresa: Ulice: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1 Město: Prostějov PSČ: Země: Česká republika Doručovací adresa: Ulice: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1 Město: Prostějov PSČ: Země: Česká republika Fakturační adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha IČ: DIČ: CZ zastoupená Vojenským útvarem 8280 Ulice: Letecká 1 Město: Prostějov PSČ: Země: Česká republika Historie stavů: :00:43 Spuštěno :00:00 Přijímání nabídek Současný stav: Přijímání nabídek Blokováno: Ne 2 / 6

3 Důvod zablokování: Datum a čas zahájení: :00:00 Datum a čas ukončení: :00:00 Základní informace o zadavateli Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená velitelem VÚ 8280 plukovníkem Ing. Karlem ŘEHKOU, se sídlem na adrese VÚ 8280, Letecká 1, Prostějov, PSČ , IČ: , DIČ: CZ Zadávací podmínky Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ: Kontaktní osoba ve věcech technických je npor. Ing. Jan VOJTEK, tel. č , Předmět a vymezení plnění zakázky: Předmětem plnění zakázky je dodávka zálepek terčů pro VÚ 8280 Prostějov v sortimentu a množství dle záložky "KOMODITY" a dalších požadavků zadavatele v záložce "POZNÁMKA". Zadavatel požaduje kompletní plnění zakázky. Doba a místo plnění: Plnění zakázky zahájit po obdržení závazné objednávky na nákup zboží a ukončit na základě navržené doby dodavatelem nejpozději však do 25. května Uchazeč může navrhnout kratší termín plnění, ne však delší. Místem plnění je sídlo zadavatele zakázky (VÚ 8280, Letecká 1, Prostějov, PSČ ). Zpracování nabídkové ceny: Uchazeč zpracuje a předloží nabídkovou cenu zapracovanou do záložky "KOMODITY" v členění: a) Po jednotlivých pořadových číslech zakázky v Kč bez DPH a s DPH za měrnou jednotku položky specifikace včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění (balení, doprava, atd.). b) Nabídkovou cenu v Kč s DPH za celkový požadovaný počet kusů za jednotlivou položku (cena za řádek) včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění (balení, doprava, atd.). c) Celkovou nabídkovou cenu za zakázku v Kč s DPH 3 / 6

4 ("Moje cena") včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění (balení, doprava, atd.). Celková nabídková cena za zakázku je cenou nejvýše přípustnou a dále již neměnnou. Neakceptujeme ani zaokrouhlení daní a celkové ceny směrem nahoru. Nevyplněné nebo nesprávně vyplněné údaje jsou důvodem k vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Hodnoceny budou nabídky podané pouze přes SEPO. Kritéria a lhůta hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny za zakázku v Kč s DPH a splnění podmínek této výzvy k podání cenové nabídky. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za zakázku v Kč s DPH. V případě shodnosti nabídkových cen bude jako nejvhodnější nabídka vybrána ta, která nabídne nejrychlejší dodání zboží do místa plnění. V případě shodné rychlosti dodání zboží bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení za účasti dodavatelů, jejichž nabídka byla shodná. Vyhodnocení proběhne do 10dnů od ukončení podávání nabídek. Platební a fakturační podmínky: Úhrada smluvní ceny bude provedena po splnění dodávky zboží. Datem splnění dodávky zboží se rozumí datum předání zboží a podpisu dodacího listu nebo přejímacího protokolu dodavatelem a potvrzeného objednatelem. Splatnost daňového dokladu faktury se stanovuje na 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Daňový doklad faktura bude zaslána doporučeně ve dvojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů na adresu zadavatele. K faktuře bude připojen potvrzený dodací list nebo přejímací protokol. Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu, - nevracet podané nabídky, - odmítnout všechny podané cenové nabídky, - neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení, - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, - oznámením nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření závazné smlouvy. Komodity Název Popis Množství Jednotka Zálepka terče zelená 19 Požadujeme dodat 25,00 ks mm zálepky terčů zelené 19 mm - balení: návin cca 2000 ks; požadujeme dodat 25 ks návinu. Odkaz na požadované zboží: liberec.cz/obchod/tercea-zalepky/-/zalepka-na-t erc-19-mm-zelena Zálepka terče černá 19 Požadujeme dodat 25,00 ks 4 / 6

5 Název Popis Množství Jednotka mm zálepky terčů černé 19 mm - balení: návin cca 2000 ks; požadujeme dodat 25 ks návinu. Odkaz na požadované zboží: liberec.cz/obchod/tercea-zalepky/-/zalepka-na-t erc-19-mm-cerna Upozornění dodavatelů Seznam zvolených oblastí komodit: [ ] Lovecké výrobky [ ] Terčové hry a vybavení [ ] Kopírovací služby [ ] Tiskařské služby Region poptávky Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vyhlásená súťaž Česko Kraj Vysočina Zlínský kraj Požadavky na dodavatele Text Jaká bude doba dodání zboží po obdržení závazné objednávky (počet pracovních dnů)? Přílohy k zadání Typ Název souboru Velikost (kb) Popis Výpis neobsahuje žádné přílohy Poznámka Další požadavky zadavatele: Zadavatel požaduje dodat zboží jež bude plně odpovídat předmětu plnění zakázky. Zadavatel požaduje na uchazeči délku záruky za jakost zboží minimálně 24 měsíců od data dodání zadavateli. Uchazeč může navrhnout delší závazek záruky za jakost. Zadavatel nepřipouští předložení nabídky pouze na část předmětu zakázky. Zadavatel připouští variantní řešení pokud zboží bude splňovat požadované parametry jako zboží uvedené v odkazech na www stránky dodavatele a výrobce v záložce KOMODITY. V případě náhradního plnění musí zájemce o zakázku ke své nabídce přiložit základní informace o nabízeném zboží a dále zobrazit nabízené zboží věrným vyobrazením (fotografie, leták, popis technických parametrů, apod.). 6 / 6

Nákup sportovního materiálu z FKSP

Nákup sportovního materiálu z FKSP Česká republika Ministerstvo obrany Nákup sportovního materiálu z FKSP Nákup sportovního materiálu z FKSP 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 24.10.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Pracovní rukavice. Pracovní rukavice.

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 24.10.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Pracovní rukavice. Pracovní rukavice. Česká republika Ministerstvo obrany Pracovní rukavice. Pracovní rukavice. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence:

Více

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Česká republika Ministerstvo obrany Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

pořizování PHM prostřednictvím platebních karet v roce 2012-2013

pořizování PHM prostřednictvím platebních karet v roce 2012-2013 Česká republika Ministerstvo obrany pořizování PHM prostřednictvím platebních karet v roce 2012-2013 pořizování PHM prostřednictvím platebních karet v roce 2012-2013 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS -

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 16.1.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. kurz bezpečné jízdy. kurz bezpečné jízdy 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 16.1.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. kurz bezpečné jízdy. kurz bezpečné jízdy 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany kurz bezpečné jízdy kurz bezpečné jízdy 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence:

Více

Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012

Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 Odvoz a likvidace odpadu v roce 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej:

Více

Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108.

Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Č.j.: Vyřizuje: Ing. Václav Mareček Tel.:327 710 132 E-mail:marecek@mu.kutnahora.cz Datum: 10. 08. 2015 Skart. znak. V/5 Spis. znak:91:1 MÉSTO KUTNÁ HORA Městská policie Havlíčkovo náměstí 552, 552/1,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více