Březolupský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březolupský zpravodaj"

Transkript

1 Střípky vzpomínek na 2. světovou válku podle vyprávění doposud žijící generace Občane nespěchej, zastav se na chvíli, vždyť za Tvůj klid, jsme život položili. Byli jsme mladí a chtělo se nám žít, všechno co jsme měli rádi, jsme museli opustit. Za svobodu a čest jsme trpěli a mřeli, co nejvíce nás bolí, že jsme své děti růst a dospívat neviděli -1- V naší obci Březolupy stojí uprostřed vesnice kostel a kolem něho trojúhelníkový parčík. V jednom z rohů je památník postavený obětem 2. světové války. Jsou na něm fotografie lidí, kteří položili své životy v době okupace za svobodu.maminka mně vyprávěla o osudech těchto spoluobčanů a ještě žije několik pamětníků a dětí těchto občanů, kteří mně poskytli svědecké informace. Je tam 8 mužů a jedna žena. Začnu vyprávění tou ženou. Jmenovala se Irma Špundová a vlastnila malý obchůdek se smíšeným zbožím. Její manžel provozoval autodopravu a měli jednu dceru Věru. Jejím jediným proviněním bylo, že byla židovka a když začal odsun židů do tak zvaných pracovních táborů, což byl jen jiný název pro koncentrační tábory, tak hrozilo, že se tam octne celá rodina. Manžel se s ní nechal rozvést, aby zachránil dceru, sebe i podnikání. Irma byla popravena v koncentračním táboře Bürkenau, tedy Březince, necelých l0 km od Osvětimi v Polsku v roce l943. Pan doktor MUDr. Václavík ošetřil jednou večer zraněného parašutistu, který byl vysazen nad našim regionem v rámci odboje z Anglie. Měl zlomenou ruku a ještě nějaká další zranění. Pan František Kovář, u kterého byl ubytován na půdě, ho dovedl večer k lékaři. Místní udavač a spolupracovník gestapa však předal tyto informace gestapu. Hned druhý den byl lékař zatčen a po výslechu odvezen do koncentračního tábora Mauthausenu, kde byl v roce l942 umučen. V jednom ze svých posledních dopisů svým blízkým napsal, že jako lékař věděl, že člověk vydrží mnoho, ale že vydrží tolik, si nikdy nepomyslil. Bylo mu 5O let. dokončení na str. 3

2 -2-

3 pokračování ze str. 1 Pan František Kovář byl jménem i povoláním kovář. Byl silným a zdatným a ani jeho kamarádi nevěřili, že by ho vězení mohlo zlomit. Druhý den po udání MUDr. Václavíka došlo ráno gestapo i ke Kovářům, když ještě všichni spali. Vylomili dveře a začali prohledávat půdu. Parašutistu nenašli, jen na půdě na seně bylo několik zakrvácených obvazů. To stačilo k tomu, aby pana Kováře odvezli do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, kde byl v roce l942 umučen. Bylo mu 37 let a doma s manželkou zůstaly dvě dcerky 7 a 8 let. Pan Bohumil Horák byl synem pana Horáka obchodníka. Ani on nevydržel vyslýchací metody gestapa a za několik dnů byl poslán příbuzným domů v zacínované rakvi s tím, že se ve vazbě oběsil. Den před pohřbem příbuzní tajně rakev otevřeli a zjistili pravou příčinu smrti. Tělo bylo pokryto množstvím modřin a zaschlých ran. Na krku nebyla rýha po provazu a tak bylo jasné, že se neoběsil, ale byl umlácen. Bylo mu 3O let. Pan Josef Horák bydlel v domku na kraji vesnice, kde nyní bydlí Lulišovi. Poskytl úkryt a stravu komunistickému agentovi. Když byl tento agent dopaden gestapem, zradil všechny, kdo mu poskytli jídlo nebo úkryt. Gestapo prohledalo dům pana Horáka a na půdě za starými hodinami našlo pistoli. Pan Horák se domníval, že pistole patří jeho zeťovi panu Víchovi, který byl hodinářem. Nechtěl zničit manželství své dcery a zetě, a proto přiznal, že pistole je jeho. Byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře Breslau, dnes Vroclav, kde byl v roce 1945 popraven v 67 letech. Pan Ludvík Křen, bývalý starosta obce Březolupy, byl zatčen gestapem a již během výslechu byl umučen a poslán domů příbuzným v rakvi k pohřbení. Bylo mu 44 let. Pan doktor MUDr. Maňásek byl lékař v Březolupech a účastník odboje. I když se po zatčení na gestapu nepodařilo sehnat proti němu dost důkazů, setrvával ve vyšetřovací vazbě. Mezitím sbírali občané podpisy na petici za jeho propuštění a skoro se to zdařilo, aby byl opět volný. Ještě měl uvést přítele, který by se za něho zaručil. Kdyby uvedl některého z občanů, měl by vyhráno, ale na radu své manželky uvedl přítele své ženy, který spolupracoval s gestapem a ten se měl vyjádřit: Že za pana doktora Maňáska neručí. Tímto výrokem se definitivně zavřely jeho dveře na svobodu. Zemřel ve vazbě na Mírově v roce l943. Pan František Kadlec měl 4O let, když byl popraven gestapem a zanechal po sobě 2 syny. Zdeňka l0 let a Mirka 6 let. Pan Josef Hubáček byl popraven ve 49 letech. Byl bratrem paní Samohýlové, paní Anděly Pastyříkové, paní Mizerové a paní Škráčkové. Mimo našich občanů padlo u nás při osvobozování vesnice ve dnech l.- 7. května l příslušníků rumunské armády. Jejich jména jsou vyryta na stejném památníku vedle našich občanů. Dnes, po uplynutí 65 let od konce války, již nežije ani zrádce a donašeč gestapa, který se na poslední 2 měsíce před koncem války dal k partyzánům, ani komunistický agent, který způsobil smrt tolika občanů naší vesnice. Po válce byl dokonce oslavován za svou komunistickou činnost, ke které se hlásil i během války. Otázkou zůstává, zda trestat nalezené válečné zločince z koncentračních táborů, ze kterých jsou dnes již senilní staříci na invalidních vozících a které dříve či později soud osvobodí pro zdravotní důvody, pro které nejsou schopni si trest odpykat. -3-

4 Romské heslo oko za oko, zub za zub nelze po tolika desítkách let rovněž zrealizovat. Naše maminka spoléhá, co se spravedlnosti týká, na Boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě! Známý udavač měl po konci války autonehodu, při které přišel o život. Nedožil se ani narození svého syna. Starší obyvatelé naší vesnice jsou přesvědčeni, že šlo o sebevraždu, protože se bál odhalení a trestu. Komunistický agent přišel o svého syna, který se zabil jako pilot při výkonu vojenské služby. Později přišel i o manželku.. Je důležité, aby se mladí lidé seznamovali s nedávnou historií, aby mohli pochopit současnost. Jistě by pak nezakládali Dělnické strany a nezdobili své byty nacistickými symboly a neprovolávali nacistická hesla. Nikdy bychom nechtěli, aby se doba jakékoliv totality vrátila. MUDr. Anna Otrhálková Slovo na úvod Na úředních deskách obecních a městských úřadů se začaly objevovat oznámení o pátku 28. a sobotě jako o termínu konání dalších řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro některé z nás dlouho očekávaný okamžik, pro mnohé z nás dnes již dokonce obtěžující povinnost a najdou se mezi námi určitě i tací, kteří mají možnost volit prvně. V dnešní politické situaci, kdy se chce občanům, kteří se řídí staletími ověřenými příslovími, při pohledu na jednotlivé kandidátky, a především vědomi si výkonů mnohých z politiků na nich uvedených, zvolat Babo raď ( Čert aby je vzal je úplně ta krajní možnost, která snad ještě nenastala, i když někteří z politiků již k ní mají už i nakročeno), je opravdu velice těžko někoho vybírat a opravdu se může mnohým z nás zdát, že nechodit vůbec nikam je nejlepším řešením. Ovšem to je velký omyl. Tím, že svůj hlas neodevzdáte vůbec volby levnější nebudou, a jak se říkávalo za minulého režimu, tak ani ten chleba (někdo to zná s pivem). Jediné, co se stane, bude to, že naše nejvyšší politická reprezentace bude zvolena jen malou částí naší populace s volebním právem a Vaše neodevzdané hlasy se prostě přepočítají. Aniž bych chtěl preferovat oranžovou, modrou, černou, červenou, zelenou či jakoukoliv jinou barvu, já osobně mám při své volbě jasno a pro ty z Vás, kteří ještě nejsou rozhodnuti koho, případně dokonce zda vůbec půjdou k volebním urnám, bych si dovolil zde uvést jedno z mých zásadních kritériích, které rozhodují při mém výběru. V dnešní době, kdy už i po Březolupech jezdí exekutoři a zabavují v lepším případě televize, v horším celé rodinné domy a s ohledem na své děti či vnuky, bychom neměli po našich politicích chtít, aby jsme si méně půjčovali, měli bychom trvat na tom, abychom začali, byť to bude určitě mnohé z nás i bolet, už i splácet! Přeji nám všem tedy šťastnou ruku a ať již z voleb jako vítěz vzejde kdokoliv, chtěl bych vyslovit přání, aby vítěz byl schopen, v prvé řadě, nadřadit zájmy nás všech jako celku nad zájmy své osobní resp. úzké skupiny lidí... ing.petr Kukla, starosta obce -4-

5 Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele Obec Březolupy tel Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je František Stašek senior. Děkujeme Z jednání zastupitelstva obce Zasedání zastupitelstva obce se konala a Zastupitelstvo schválilo: Přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č 1/2005 o místních poplatcích, v níž dochází k navýšení ceny za vývoz popelnic o 20,-Kč na poplatníka za rok. Množství vytříděného odpadu nutného pro uznání slevy z poplatku zůstává beze změny. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v období od do doby schválení rozpočtu obce pro rok Příjmy i výdaje v tomto období jsou navrženy stejně jako v roce Cenu stočného pro rok Cena stočného bude stejná jako u SVAK a.s. Uherské Hradiště. Kriteria pro přijímání dětí do místní mateřské školy. Pravidla budou poprvé uplatněna při zápisu po Kapacita školky v současné době nestačí pro všechny zájemce. Přijatá pravidla určují pořadí, podle kterého budou posuzovány žádosti (trvalé bydliště, věk dítěte, pracovní poměr rodičů ). Zároveň zastupitelstvo schválilo stavební úpravy budovy školky (za ,- Kč), které umožní překvalifikovat stávající vyjímečný počet žáků na počet běžný. Případná potřeba dalšího navýšení se bude řešit žádosti o časově ohraničenou vyjímku z max. počtu žáků. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování připravených investičních projektů na rok 2010 a 2011, u kterých je, nebo bude zažádáno o dotace. Jedná se např. o projekty Rekonstrukce místních komunikací, Zateplení víceúčelové haly, Revitalizace chodníků v centru obce, Odpadové centrum, Dětská hřiště Regionu Za Moravú, Průzkumy podzámčí, Modernizace rozhlasu, Infotabule měřící rychlost a Modernizace haly. Celkem se jedná cca o Kč pro případnou spoluúčast. Výsledné hospodaření závěrečný účet obce za rok V minulém roce hospodařila naše obec s přebytkem k ve výši téměř 4,0 mil Kč. Ze stavby ČOV a MKČOV zbyl obci k doplacení úvěr ve výši mezi mil. Kč ( přesná výše ještě závisí na odsouhlasení SZIFem všech námi nárokovaných uznatelných nákladů jako opodstatněných - bude známo v cca 05/2010). -5-

6 Rozpočet obce na rok Byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 22,3 mil Kč. Nájemní smlouvu a Dohodu o narovnání sporných práv (za období od ) mezi Obcí Březolupy a panem Johaníkem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 10 let a řeší užívání pozemků pod pálenicí a v její bezprostřední blízkosti, které jsou ve vlastnictví pana Johaníka. Dodavatele na projektové práce Průzkum objektu Podzámčí. Výsledné dokumenty by měly sloužit k vyjádření pracovníkům v oblasti památkové péče jaké je možné budoucí využití objektu, případně jaké sanační práce mohou být na objektu prováděny. Smlouvu mezi obcí a Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. Příspěvek byl zvýšen z 50 Kč na 70 Kč na občana a rok. Záměr na propojení víceúčelové haly s objektem kabin TJ Sokol Březolupy. Záměr by byl realizován při případné rekonstrukci objektu kabin a řešil by nedostatečné vybavení haly šatnami a sociálním zařízením při kulturních a sportovních akcích. Zároveň byla přislíbena pomoc obce s vytipováním dotačních programů a jejich případnou realizací. Zastupitelstvo neschválilo: Zařazení pozemku p.č. KN 128/2 do seznamu podpořitelných nemovitostí. Důvodem neschválení byla skutečnost, že stavba byla na tomto pozemku zahájena před podáním žádosti. Záměr na stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č v lokalitě Lapač. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti rady obce od minulého veřejného zasedání zastupitelstva. Informace o stavu investičních akcí. Informace o možnosti podat žádosti na menší dotačních tituly (částečná rekonstrukce rozhlasu, tabule na měření rychlosti) Řešení nájemních smluv na bytových domech u nájemníků, kteří neplní své finanční závazky plynoucí z nájemního vztahu. Bude řešeno splátkovými kalendáři. Při dalších problémech bude nájemní vztah ukončen. Z práce rady obce: Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů, místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z dalších činností vyberu následující: Schválila bezplatné využití víceúčelové haly pro generální zkoušku souboru Cifra, s podmínkou volného vstupu občanů na toto vystoupení. Řešila problémy spojené s letní i zimní údržbou stezky vedoucí z obce do Chrástek. Schválila finanční příspěvek manželům Bernatíkovým na nákup frézy, pomocí které budou tuto stezku udržovat. Uzavřela mandátní smlouvu s f. RENARDS na výběrové řízení a dotační management projektu Zateplení víceúčelové haly. Byla schválena zadávací dokumentace a osloveny firmy pro zpracování cenových nabídek. Zabývala se ukončením činnosti lékaře gynekologické ambulance na místním zdravotním středisku. Probíhá hledání nového lékaře. V současné době jedná potenciální nový gynekolog (MUDr. Pavelková) s pojišťovnou o uzavření smlouvy. -6-

7 Schválila návrh na opravu veřejného rozhlasu. Oprava bude řešit závady uvedené v zápisu z provedené revize. Schválila zadávací podmínky ke zpracování studie Průmyslová zóna Březolupy. Z předložených nabídek pak následně vybrala zpracovatele této studie Ing. Radima Hubáčka - RAVI. Vyjadřovala se k žádostem p. Pavelky na rekonstrukci skladu a p. Fuskové na změnu v užívání stavby. Zabývala se přípravou projektu na revitalizaci chodníků v centru obce. Součástí projektu jsou i parkové úpravy na rybníčku. Řešila možnost osazení radiátorů v hale termoventily. Schválila doplnění rozsahu příspěvku poskytovaného Oblastní charitě za služby pro naše občany. Příspěvek se bude vztahovat i na čas strávený na cestě a na cestovné. Schválila nákup čerpadla, které bude připraveno pro řešení havarijních stavů (záplavy apod.). Posuzovala dokumentaci potřebnou k podání žádosti na dotaci z ROP Modernizace víceúčelové haly. V tomto projektu jde o vnitřní vybavení tzn. palubovka, osvětlení jeviště, nouzové osvětlení, opony, sociální zařízení atd. zpracoval Stanislav Bařica, člen rady Společenská kronika Duben let Fusek Jaroslav Gavenda Jaroslav Hanáčková Zdeňka Juřenová Jana 60 let Metelová Alžběta 65 let Dobešová Anna Haluzová Jarmila Hubáčková Marie Korábečná Marie Mojžíšková Vlasta Ondráš Oldřich 70 let Bilavčíková Božena 75 let Janotová Marie Kristková Stanislava Švehla František jubilanti Květen let Berecková Hana Vinklárek Zdeněk Vyorálek Miroslav 60 let Jurásková Věra Šišák Ivan 65 let Juřenová Marie Ondrašík Jan 70 let Gajdůšek Ladislav Juríčková Anna 75 let Hoférková Marie 85 let Řezníček Josef -7- Červen let Bernatík Milan Turek Alois 60 let Řezníček Ladislav 65 let Hoferek Vladimír Lišaník Josef Luběnová Jana 70 let Zůfalá Anna 75 let Hubáčková Marie Kašná Milada Králíková Anna 80 let Jandíková Květa 95 let Stuchlíková Ludmila

8 Narození 2009 Faltýnková Eliška Florián Matěj Hanáčková Agáta Košutová Monika Kovář Matyáš Kuchařová Monika Minaříková Adéla Nováková Nela Ondroušková Nela Petříková Laura Procházková Vendula Řezníček Adam Řezníčková Andrea Řezníčková Veronika Sedlář Ondřej Sekanina Mojmír Skácelová Amálie Šišáková Markéta Šišáková Tereza Yassine Sofie Úmrtí 2009 Bednaříková Marie Brhel Zdeněk Havlík Václav Hoferková Štěpánka Hubáčková Marie Juřenová Marie Kolařík Vladimír Kouřil František Mikulka Jaroslav Mlček Oldřich Vajdíková Irena Veselá Jitka Vojtěšková Božena Vyoralová Ludmila K bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1672 občanů, z toho je 837 žen a 835 mužů. Mezi námi žije 122 žen se stavem vdova a 17 mužů vdovců. Údaje o matrice zpracovala paní Šohajková, pracovnice OÚ Diamantová svatba manželů Františka a Marie Šišákových. Milí Šišákovi, přijměte blahopřání i od Březolupského zpravodaje. Přejeme Vám do dalších let pevné zdraví a manželské porozumění. -8-

9 Knihovna Březolupský zpravodaj Vstávej ráno Marijáno, hned dostaneš našlaháno, dávaj vajca, vyplácaj sa Velikonoce, svátky, které neodmyslitelně patří k jaru. To podle kalendáře začíná každý rok 21. března, ale Velikonoce se slaví pokaždé jindy. Jejich název pochází z velké noci ze soboty na neděli, kdy došlo z mrtvýchvstání Ježíše Krista a datum jejich slavení připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Ta může přijít nejdříve 22. března a nejpozději 25. dubna. Velikonoce jsou svátkem význačným a na zvyky neobyčejně bohatým. Nám všem se ale určitě vybaví velikonoční pondělí. Pánové a kluci se na něj těší nejvíc. To mají oficiálně povoleno dát holkám na zadek. Většinou k tomu používají vlastnoručně upletené pomlázky A jak se plete? Na pletení takové pomlázky jsou nejlepší proutky vrby bílé, která roste všude podél potoků a řek. Před vlastním pletením ponoříme proutky na 30 minut do studené vody, např. do vany a zatížíme je, aby byly rovné a zcela ponořené. Budeme jich potřebovat zhruba 15. Klasická a nejběžnější pomlázka se plete z osmi proutků. Připravíme si jich o něco více. /jeden na ovázání rukojeti a nějaké náhradní, kdyby se některý zlomil. Horní proutek z levé ruky vedeme mezi druhým a třetím proutkem v pravé ruce, ohneme a vrátíme spodem zase do levé ruky, ale dospodu čtveřice proutků, takže v pravé ruce máme proutky beze změny, v levé ruce se dostal horní proutek úplně dolů. Stejně tak to provedeme i zprava: horní proutek vedeme středem levé čtveřice, ohneme a spodem vrátíme opět vpravo dolů. Držíme znovu v každé ruce 4 vyrovnané proutky, ale na každé straně se horní proutek dostal dopředu. Stejným postupem pokračujeme stále dokola. Pokud se budeme držet postupu a strany pravidelně střídat, bude pomlázka skutečně čtyřhranná. Nesmíme zapomenout pomlázku při pletení pořádně utahovat. Asi 5 cm před koncem pletení vložíme mezi proutky pevný provázek, konce proutků dopleteme, pevně ovážeme provázkem a zavážeme. Nezapomeneme ještě omotat rukojeť proutkem a uvázat na konec pomlázky hezkou mašličku Z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce jaro, kterou si můžete půjčit v naší knihovně, která je otevřená vždy v úterý od 16.oo do 18.oo hodin a v sobotu od 14.oo do 18.oo hodin. Olga Rosíková, knihovnice -9-

10 Zahrádkářův rok Březolupský zpravodaj Březen na zahrádce Půdu mezi trsy trvalek prokypříme a doplníme případný chybějící substrát či kompost.ke konci měsíce ostříháme i stébla vytrvalých okrasných trav co nejníže u země. Do skleníku či pařeniště vyséváme bohatý sortiment letniček. Většina semen vzchází při teplotě 18 C. Pokud jsme zimovali některé balkonové rostliny (muškáty nebo fuchsie), je březen vhodná doba na jejich opětovné přivykání na světlo a vyšší teploty. Případně je sestřihneme a přesadíme do nového substrátu. V zahradě prohlédneme, vyměníme či upevníme opěrné kůly a úvazky stromů. Stromkové růže přivážeme k tyčkám pro lepší oporu. Odhrneme zem od keřových růží, stromkové růže uvolníme ze zimního krytu. Pokračujeme v hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci. Nastýláme příkmenné pásy pod korunami stromů vhodnou organickou hmotou. Tím se zabrání odpařování vody z půdy. Tam kde je to účelné vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn nebo štíhlých vřeten. Čistíme jahodník od starých zaschlých a nemocných listů a přihnojíme jej kompostem. Úspěšná je i výsadba meruněk nebo maliníku. Pokud jsou stromy a keře staré, nemocné či mrazem značně poškozené tak je vykopeme. Na místo po likvidaci dřevin nesázíme stejný nebo podobný druh dřevin, raději necháme půdu zregenerovat a pořádně prohnojíme kompostem nebo zapravíme zelené hnojení. V závěru měsíce sázíme ven připravenou sadbu listových druhů (raný salát, čekanku hlávkovou, pekingské zelí, kedluben nebo ranou kapustu a květák). Ze skleníku sklízíme rychlené saláty, ředkvičky, kedlubny. Je taky potřeba ošetřit půdu proti plevelům. Váš přítel Zahrádkář Informace zvěrolékaře MINIMÁLNÍ STANDARDY V CHOVU OVCÍ ANEB CO CHOVATEL MUSÍ (zákon č. 208/2004 ) V dnešní době, kdy není ta tráva komu dát, aby ji sežral, jsme si řekli, že mnohý z Vás uvažuje o chovu biosekačky - ovcí. Takže jsme pro Vás na našli pár základních rad: žebřiny na krmivo a žlaby na krmivo nesmí zvířatům způsobovat bolest, zranění ani je jinak poškozovat, veškerá krmiva, která jsou zvířatům předkládána je nesmí zranit (pád balíků na zvířata, nevhodná výška jejich umístění apod.), -10-

11 napáječky, napajedla a ostatní musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění a zakálení, napajedla, napáječky a jiné systémy se musí udržovat čisté, voda musí být neustále ovcím k dispozici, napajedla, napáječky min. 1x denně kontrolujeme (kontrola funkčnosti, opravy, čištění, výměna a údržba jejich bezproblémové funkčnosti), v případech extrémního počasí (mrazy, tropické dny) je nutné ve zvýšené míře kontrolovat zařízení pro napájení beranů, ovcí a jehňat, veškeré přístroje a nástroje, které slouží ke kastraci, aplikaci ušních známek, stříhací strojky aj. musí být udržovány v bezvadném stavu a musí být čisté (hygiena je základem úspěchu v chovu), aplikátory léků (ustní dávkovače léčiv, antiparazitik) musí být nepoškozené a musí odpovídat věkové kategorii (toto platí např. také pro jícnové sondy, které se vyrábí ve dvou velikostech - pro mláďata a pro dospělé jedince), pokud chovatel nemá dostatečné znalosti o výživě, porodech, stříhání, úpravě paznehtů apod. je povinen si zajistit kvalifikovanou osobu, která mu s chovem pomůže (spíše se domnívám, že studium literatury, případně dálkové studium střední zemědělské školy ničemu neuškodí, ba naopak, protože informací, znalostí a praxe, které jsou nutné k efektivnímu chovu ovcí je velmi mnoho), ovce jsou zvířetem stádovým, proto jejich individuální chov není mimo vyjímečných situací povolen, paznehty je nutné ošetřovat v pravidelných intervalech, výběhy či pastviny, musí zamezovat svévolnému opuštění ovcí - důkladné oplocení, k oplocení pastviny či plochy výběhu se nesmí užít ostnatý drát!, k oplocení se nesmí používat pletivo zejména, pokud na pozemku rodí ovce, elektrické ohradníky musí být pro zvířata i ošetřovatele bezpečné, pokud jsou ve stádu chování berani, je vhodné opatřit ohrazení výstražnou cedulí - pozor, ve stádě je plemeník! aj., k práci s ovcemi lze využívat pouze psa, který je k tomuto účelu vycvičen, ovce stříháme v pravidelných intervalech, a to v závislosti na plemeni, při střizi si musí střihač počínat velmi opatrně, poraněná zvířata musí být ošetřena, zařízení stáje nesmí způsobovat poškození rouna a vytrhávání vlny (zejména průchody, průlezy, technologické prvky konstrukcí) -11-

12 Jaro (Antonín Šimek) Každý se těší, když nastane jaro, teď zima tu byla, kde se tu vzalo? A to je již jistý běh světa přijde jaro a po zimě je veta. Vždyť jaro nám zpátky dává, to co nám zima v podzim vzala. Vrací nám přírodu, přiletí ptáci stěhovaví zda všichni se zpět vrátí, to žádný neví. Posla jara- toho máme ve skřivánku země se probouzí zimnímu spánku, by dalo život nový přírodě celé, slunce když začne hřáti, každý se tváří vesele. Láska ta celou přírodu okouzlí mnohdy si svůj rodinný koutek postaví. Nejhezčí je, když všechny květy rozkvetou i smutek se ztratí, když na Tě pohlédnou. Jedině jaro dokáže v člověku probudit lásky cit a hned léto ho dovede zase vzít. Čas prchá i jaro svou vládu ztrácí, ale po roce se nám vždy znovu vrací Střípky ze ZŠ Vesmírné divadlo Hvězdárna a planetárium Mikoláše Koperníka v Brně se věnuje již řadu let přípravě vzdělávání mládeže popularizací moderních vědeckých poznatků především z astronomie. Jejich pořady, které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů, odpovídají věku i znalostem žáků a rozšiřují u nich moderní představy o planetě Zemi, sluneční soustavě a vesmíru. Hlavním úkolem těchto pořadů je ukázat na smysl astronomického výzkumu, jeho zajímavost a důležitost pro budoucnost lidstva. V úterý navštívily dvě třídy 4. a 5. ročník planetárium na Kraví hoře v Brně. Prostřednictvím programu Vesmírné divadlo sledovaly děti dění ve vesmíru. Představení proběhlo pod umělou oblohou velkého planetária ve čtyřech dějstvích, která -12-

13 se odehrávala na denní a noční obloze. První dějství bylo věnováno naší denní hvězdě SLUNCI jeho původu, proměnám a úvahám o délce jeho svítivosti. Druhé dějství bylo zaměřeno na tajemný svět hvězd jak vypadaly hvězdářské mapy, ukázka souhvězdí ročních období, orientace na noční obloze. Vše bylo doplněno astronomickou bájí o Orionovi a Plejádách. Ve třetím dějství pozorovali žáci pozoruhodné planety očima kosmických sond, seznámili se s padajícími hvězdami a pomíjivou krásou komet. V posledním dějství se děti vypravily na Měsíc po stopách prvních kosmonautů. Čekala je pustá a nehostinná měsíční krajina, stejně jako odpověď na otázku, zda budeme na Měsíc potřebovat nové hvězdné mapy. Celé představení bylo provázeno obrazovým i hudebním doprovodem a živými vstupy moderátora. Tato akce byla pro děti podnětná probíhala v zajímavém prostředí, dramaturgicky byla výborně připravená a poznatky žáci jistě využijí v hodinách předmětu Přírodověda. Byla to vítaná změna pro všechny. Protože se dětem návštěva planetária velmi líbila, určitě ji v příštím roce zopakujeme. Již teď přemýšlíme o pořadu, který by stejně zaujal jako Vesmírné divadlo. Cesta k Mikuláši Martin si loni opravdu pospíšil. Už v říjnu přicválal na bílém koni. Školní putování předadventním a adventním časem nastalo celkem brzy. V době krátkých zimních dnů se děti zodpovědně a s velkým nasazením připravovaly na vánoční jarmark pilně zhotovovaly výrobky, promýšlely výzdobu a nacvičovaly vánoční program. Tak si alespoň krátily čas, než přijde Mikuláš. 4. prosince navštívil Mikuláš i naši školu. Odevšad bylo slyšet výskání, cinkání, zvonění, řinčení řetězů, dětský smích. Jen výjimečně ukápla i nějaká slzička. Mikuláš si důstojně vykračoval, moudře pokyvoval hlavou, andělé se nebesky usmívali, všechno v dobré obraceli a všechny děti chválili. Čerti, přičmoudlé a chlupaté bytosti s rohy a dlouhými ocasy, se zaměřili na zlobivce, kteří v tu chvíli slibovali hory doly, zkrátka polepšení. Zlobivé, ale i ty hodné děti musely Mikuláši zazpívat nebo odrecitovat básničku. Pak teprve byly obdarovány sladkostmi. Vánoce na dědině žijeme tradicemi Autobus nacpaný převážně dětmi z 1. stupně, s učitelkami a velkými svačinami nás dne 10. prosince dovezl do Rožnova pod Radhoštěm. Zde za krásného slunečného počasí ve školním dvouhodinovém programu s názvem VÁNOCE NA DĚDINĚ děti zakusily atmosféru minulých časů vánočních na Valašsku. -13-

14 Jejich vánoční putování začalo v areálu Valašská dědina.ve vyhřátých chalupách dřevěnicích děti viděly lidové zvyky pečení a zdobení perníčků, výrobu oplatek, tkaní, lití olova, vánoční výzdobu světnic a kováře při práci. Dědinou procházel i Mikuláš se svým čertovským doprovodem. Pro ty hodné vždy našel v koši nějakou dobrotu. Na každém kroku nás doprovázely tajemné Lucky, které z nás husím křídlem smetaly vše zlé. Na konci prohlídky bylo pro děti přichystáno příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Povídalo se o Vánocích a přípravě štědrovečerní večeře na Valašsku. Děti se občerstvily teplým čajem z devatera kvítí a sladkým perníkem. Toto pohoštění si musely vykoledovat zpěvem, ale rozhodně to stálo za tu snahu vždyť čaj z devatera kvítí jen tak někde neochutnají. Je nejen zdravý, ale prý také magický, neboť vzbuzuje lásku. A jak se takový čaj připravuje? Vezme se černý bez, dobromysl, lipový květ, máta peprná, tymián, mateřídouška, řepík lékařský, třezalka a meduňka lékařská, spaří se a nechají chvíli vyluhovat. Areál Valašská dědina: Je nerozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Hospodářské usedlosti, salašnické stodoly, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočí Beskyd. Interiéry obytných domů zachycují bydlení od polovina 19. století v různých sociálních vrstvách. Během roku se zde konají programy oživující zimní vánoční tradice na Valašsku nebo staré způsoby hospodaření. Každý ví, že svíčka provází lidstvo odnepaměti. Její vývoj byl dlouhý, měnila se její důležitost i význam. Dnes spíše nositelem tradic, vhodným dekoračním doplňkem, který dovede navodit neopakovatelnou pokojnou náladu a kouzlo hořícího plamínku nenahradí žádné elektrické osvětlení. Proto naše kroky vedly při příležitosti návštěvy Rožnova do malé soukromé firmy UNIPAR, jejíž tradice sahá do roku 1991 a patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček na světě. Chtěli jsme dětem ukázat, jak mohou být svíčky nejen vysoce estetické, s vysokým podílem ručního dotváření, ale i ekologicky čisté při svém hoření. Při čistém hoření nevznikají nežádoucí exhalace, ale jen vodní pára a oxid uhličitý. Svíčka odhořívá bez stékání a barvení je pouze povrchové. Snad i u vás doma loni na slavnostně prostřeném vánočním stole taková svíčka hořela, protože děti měly možnost si v místní prodejně výrobky zakoupit. Březolupský jarmark Byla sobota 12. prosince Teploty se udržovaly stále nad bodem mrazu. Po sněhu a dešti ani památky. Počasí blížící se Vánoce nijak nepřipomínalo, nicméně v tento den ožila víceúčelová hala tradičním již devátým vánočním jarmarkem. Všude plno stánků, v roli prodávajících žáci a učitelé, spousta nakupujících, hezká vánoční -14-

15 výzdoba a především příjemná předvánoční atmosféra. V době od 9 17 hodin si mohl každý pořídit něco pro radost z šikovných rukou dětí naší školy nebo se alespoň potěšit pouhým okem. Této akci ve škole vždy předchází dlouhé přípravy shánění materiálu na výrobky, samotné jejich zhotovení a nacvičování vystoupení. Žáci k prodeji připravili velké množství drobností přáníčka, obrázky, svícny či keramiku. Mohli tak předvést svou zručnost a kreativitu z hodin výtvarné a pracovní výchovy. Výtěžek z jarmarku využije každá třída ve svůj vlastní prospěch snad na školní výlety. Bude záležet na dětech, jak se samy rozhodnou. Byla to jejich píle, čas a úsilí, které do sobotní akce vložily, ale i všech dnů přípravných předtím. Jarmareční program byl provázen u vstupu videoprojekcí ze života obce 2009, prodejem zabijačkových pochoutek a koštem slivovice. A také se soutěžilo. Tématem letošní vánoční soutěže bylo: OZDOBÍME STROMEČEK. Zájemci museli zhotovit ozdoby z jakéhokoliv materiálu v minimálním počtu tří kusů. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: 1. Děti jednotlivci i skupiny dle věku 2. Společné práce dětí a dospělých 3. Veřejnost Výstavu všech zhotovených výrobků bylo možné zhlédnout v prostorách haly a pomocí hlasovacího lístku ocenit některé z vystavených ozdob. V kategorii mladších žáků získal největší počet hlasů Radim Hubáček (modré baňky), ve starších žácích Aneta a Nikola Pavlačkovy a Anna Juráková (perníkové baňky) a jako kolektiv zvítězili žáci 6. třídy. K vytvoření vánoční atmosféry přispěli svým hudebním a tanečním vystoupením žáci ročníku. Zazněly klasické vánoční koledy, ale i ty méně známé. Podvečerní vystoupení tanečního souboru Botík s obnovenou premiérou VYJDI SLUNÉČKO a beseda u cimbálu s CM Búrova z Topolné určitě napomohly k předvánočnímu zastavení se a zklidnění. Hurá na prázdniny Poslední den školy, úterý 22. prosince 2009, si žáci naší školy zpříjemnili navozením vánoční nálady. S třídními učiteli se sešli ve třídách u vánočních stromečků, které si předem nazdobili. Vzájemně si u nich předali dárky, zazpívali koledy, zahráli hry a hodně si povídali. Poté se odebrali do víceúčelové haly k tradičnímu vánočnímu soutěžení. Objevily se soutěže zcela nové, ale i ty, které se v minulosti osvědčily. Děti se skvěle bavily a spousta z nich si odnesla odměny za výhry v soutěži. S potěšením mohu za žáky říci, že celá akce byla úspěšná. Poděkování patří učitelkám 1. stupně, které celou akci pro děti zorganizovaly. -15-

16 Rodičovský ples Březolupský zpravodaj Závěr měsíce ledna byl ve znamení třeskutých mrazů. Výjimkou nebyl ani 23. leden 2010, kdy se konal dlouho očekávaný rodičovský ples, který je každoročně milým setkáním rodičů a učitelů. Již po sedmé hodině večerní se začala hala zaplňovat. Mezi prvními dorazili účinkující žáci doprovázení rodiči. A i když venku mrzlo až praštělo, jejich srdce sálala teplem. O hodinu později byla již všechna místa zaplněna do posledního místečka. Po zahájení plesu pí Řezníčkovou zazněly slavnostní tóny polonézy a děvčata v nádherných sněhobílých šatech s perfektně upravenými vlasy a chlapci v tmavých oblecích doslova vpluli na taneční parket. V ten okamžik diváci vstávali a hledali si místečko co nejblíže tanečního parketu, aby lépe viděli. Kamery bzučely a zachycovaly každičký pohyb tanečníků, blesky fotoaparátů vydávaly oslnivé světlo. Bylo to překrásné, dojemné a odměnou všem tanečníkům byl dlouhotrvající potlesk. V této několikaminutové nádheře je ovšem ukryto množství práce, kterou odvedly paní ředitelka Mgr. M. Chlachulová a Mgr. H. Stiglerová, které se zasloužily o sestavení choreografie tanců a ve svém volném čase s dětmi nacvičovaly, nacvičovaly a zase nacvičovaly Poděkování patří bezesporu rodičům, kteří svým dětem obstarali společenské oblečení, dívky dokonce musely zamířit do půjčovny šatů a zakoupit si nové střevíce. A v neposlední řadě patří dík všem tanečníkům za jejich odpovědný přístup. A přestože to byla jejich první taneční zkušenost, zhostili se jí na výbornou. Posléze parket ovládli přítomní rodiče, kteří se dobře bavili a rozcházeli se dlouho po půlnoci. -16-

17 Děti v tajemství kouzel Pokud byste se dětí zeptali, kterého kouzelníka znají, asi by těžko hledaly odpověď. Nejspíše by si některé vzpomněly na Davida Copperfielda, ale na jméno českého sotva. Naše škola pozvala mezi naše děti skupinu MAGIC REVUE KELLNER, trio mistrů Kellnerů z Frýdku Místku, aby jim zpestřili předprázdninovou atmosféru a zároveň připomněli slavnou rodovou tradici kouzelníků Kellnerů. Ti náleží k nejstarším uměleckým rodům v Evropě (od r. 1623) a jejich umění bylo známé již na dvoře císaře Rudolfa II. Celé představení provázel slovem šéf uměleckého souboru eskamotér Lubor Kellner. Zábavnou a poutavou formou ukázal dětem triky magie a kouzelnické zručnosti, do kterých se zapojily samotné děti a po zásluze byly odměněny. Předvedl jim i jednu ze svých nejslavnějších iluzí tzv. tančícího panáčka, který překvapoval a překvapuje diváky dodnes na celém světě a tímto kouzlem se pyšní pouze divadlo Kellner. Kvalita i profesionální úroveň programu byla na vysoké úrovni a setkala se s ohlasem nejen u těch nejmenších dětí z mateřské školy, ale koneckonců i těch starších deváťáků, kteří kouzlení zrovna nemusí. Prospěchové výsledky a kázeňská opatření ve školním roce 2009/ pololetí T ÍDA Po et žák Po et vyznamenaných Po et prosp l Po et neprosp l Prosp ch pr m r Učení je jako proti proudu plavání; ustaneš na chvíli vrátíš se o míli. (čínské přísloví) Napomenutí D tka t.u itele D tka ed.školy 2.stupe chování , , , , , , , , , CELKEM ,

18 Střípky ze ZŠ Březolupský zpravodaj Lyžařský zájezd na Kyčerku Ve čtvrtek 11. února se žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského zájezdu do SKI Areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích v Beskydech. Na děti zde čekalo m sjezdových tratí s devíti vleky. V areálu si přišli na své i méně zdatní lyžaři, pro které jsou zde i tratě lehké obtížnosti. V nově rekonstruovaném areálu prožili všichni hezký den plný pohybu na čerstvém vzduchu. Ve čtvrtek 11. února jsme měli možnost zalyžovat si na Kyčerce. Všichni se moc těšili, a tak jsme už nedočkavě o půl osmé přešlapovali před školou. Nakládání lyží a lyžáků trvalo dlouho,ale ani jsme se nenadáli a už jsme odjížděli od školy směrem ke Kyčerce. Téměř po dvouhodinové jízdě jsme byli na místě. Při pohledu na zasněžené sjezdovky jsme se někteří začali trochu obávat, ale naštěstí tu byl i menší svah, na kterém jsme se rozjezdili. Teprve potom jsme se přesunuli k sice prudšímu, ale zato delšímu svahu. Tam jsme si pěkně zalyžovali. Ovšem po nějaké době nás přestala jízda po stejném svahu bavit. A tak si někteří zašli odpočinout do restaurace, zbytek se přesunul na vedlejší svah, který byl mírnější a poměrně dlouhý. Na rozdíl od prudkého svahu zde jezdila kotva, která dělala zpočátku některým problémy, protože se s ní v životě nesetkali. Jízda na lyžích nás velmi bavila, čas rychle utíkal a ani jsme se nenadáli a nastal čas odjezdu. Moc se nám nechtělo, ale po sundání lyží a lyžáků na nás padla únava. Zpáteční cesta ubíhala za poslechu písniček velmi rychle. Zhruba v šest hodin večer jsme dorazili ke škole, kde už nás očekávali rodiče. Lyžování na Kyčerce se nám líbilo a doufáme, že se tam ještě vrátíme 8. března, pokud neroztaje sníh. V. Bernatíková a A. Bartošová, žákyně 9. třídy Zima dorazila v plné síle.... Správná zima je bílá a k zimě patří lyže, boby, brusle, sáňky, stavění sněhuláka. Posuďte sami, kolik radosti dokáže udělat dětem sníh v hodinách tělesné výchovy. -18-

19 Divadelní učebnice v podání herců Divadla Karla Čapka Dne navštívilo naši školu se svým programem Divadlo Karla Čapka (o dvou hercích) z Hradce Králové. Pro 1. stupeň zahráli Devatero pohádek plné humoru, fantazie a nádherné češtiny. Děti 2. stupně byly přitažlivým způsobem seznámeni se zákulisím divadla a dramatickými díly našich autorů, klasiků K. Čapkem a A. Jiráskem v jednohodinovém představení s názvem Z pokladnice českého divadla. Už samotný název malé scény z Hradce Králové Divadlo Karla Čapka napovídá, že herci nemohli začít jinak než dílem samotného K. Čapka. V protiválečném dramatu Bílá nemoc varovali před narůstajícím zbrojením, v následující ukázce ze hry Osel a stín od Voskovce a Wericha úsměvnou formou kritizovali tehdejší dobu nástup Hitlera k moci. Celé vystoupení zakončili ukázkou z divadelní hry Lucerna od A. Jiráska, kde si Haničku, za značného ohlasu dětí, zahrála herci vybraná dívka Iveta Hoferková žákyně 7. třídy. Herci se ve svém vystoupení snažili najít ten správný poměr mezi zábavou a poučením, které by si děti měly odnést. Snad se jim to podařilo a snad už každý si bude pamatovat jména Karel Čapek, Alois Jirásek či Voskovec a Werich, ale i další pojmy vztahující se k divadlu. A pro výuku literatury je takové doplnění nesmírně cenné. Potlesk, kterým žáci herce odměnili, byl dokladem toho, že představení se všem líbilo a že i hry z 19. a 20. století mohou oslovit i dnešní mladou generaci. A tak všichni odcházeli spokojeni a možná i poučeni. Soutěže a olympiády Zeměpisná olympiáda února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, do kterého se zapojili žáci 7. třídy v počtu 23 žáků a 17 žáků z 9. třídy. 7. třída Pořadí: 1. místo Iveta Hoferková 2. místo Tomáš Paar 3. místo Anna Soukupová Do okresního kola postupuje Iveta Hoferková. 9. třída Pořadí: 1. místo Marie Jurčíková 2. místo Martin Prajka 3. místo David Řezníček Do okresního kola postupuje Marie Jurčíková. Pythagoriáda - Dne 24. února se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády, které se zúčastnili žáci 6. (8 žáků) a 7. (10 žáků) třídy. Během 60 minut se pokusili vyřešit 15 příkladů. Úspěšnou řešitelkou se stala Ivana Kaňovská ze 6. třídy. Matematická olympiáda pro 5. ročníky - V okresním kole matematické olympiády reprezentovaly naši školu 2 žákyně z 5. třídy Jitka Gregorová a Barbora Hájková. Jitka Gregorová se umístila na místě. -19-

20 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Soutěže organizovala: Mgr. Marta Hudečková Olympiáda anglického jazyka - Ve dnech a proběhlo v budově ZŠ UNE- SCO okresní kolo olympiády anglického jazyka. V kategorii l. A,B soutěžilo 19 žáků a v kategorii II. A, B 24 žáků. Naši školu reprezentovali dva žáci Kateřina Bartasová (7. třída) a Jakub Binar (8. třída). Kateřina Bartasová obsadila v kategorii I.A 1. místo. Srdečně blahopřejeme. Zpracovala: Mgr.Ingrid Davidová Zápis do školy 9. února 2010 se uskutečnilo v Základní a Mateřské škole Březolupy přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Se svými rodiči přišlo 25 dětí, z toho 8 děvčat a 17 chlapců. K dnešnímu dni bylo přijato 19 dětí, 6 děvčat a 13 chlapců. Jsou to děti z Březolup, Šarov a Svárova. -20-

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Zpívání pro radost. Březolupský zpravodaj -1-

Zpívání pro radost. Březolupský zpravodaj -1- Zpívání pro radost Ave Maria gratia plena... ozývá se z březolupské fary. To se připravuje na své další vystoupení Chrámový sbor Březolupy pod vedením naší milé a jedinečné Míly Provazníkové. Pokusím se

Více

Školní jídelna, jíst či nejíst?

Školní jídelna, jíst či nejíst? Školní jídelna, jíst či nejíst? Natálko, kolik chceš knedlíků? Tak takový či obdobný dotaz slýchávám ve školní jídelně poměrně často, neboť i obecní zaměstnanci využívají školní jídelnu (ZŠ) pro své stravování

Více

Konec II. světové války v obci Březolupy

Konec II. světové války v obci Březolupy Konec II. světové války v obci Březolupy V letošním roce slavíme 70. let od konce II. světové války i osvobození naší obce příslušníky rumunské královské armády. Při této příležitosti jsem si dovolil zpracovat,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 VÁŽENÍ OBČANÉ! Začíná se první rok volebního období, a proto se zkusme poohlédnout za uplynulým 1. čtvrtletím roku 2003, které se již stalo minulostí.

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Studie nové prodejny COOP Otevření Domu pro seniory Pravidla přidělování motivační dotace Májová ročníku 1995 Společenská kronika

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Vánoční poselství. Když se narodí v nějaké rodině dítě, je to vždy velká událost. Známí a blízcí přicházejí blahopřát a

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Slatinský č. 2 únor 2015 Starosta Slatiny pan Jiří Ides: Pane starosto, občanům naší městské části se otevřením nového obchodního domu rozšiřují již tak bohaté možnosti výběru

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více