Březolupský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březolupský zpravodaj"

Transkript

1 Střípky vzpomínek na 2. světovou válku podle vyprávění doposud žijící generace Občane nespěchej, zastav se na chvíli, vždyť za Tvůj klid, jsme život položili. Byli jsme mladí a chtělo se nám žít, všechno co jsme měli rádi, jsme museli opustit. Za svobodu a čest jsme trpěli a mřeli, co nejvíce nás bolí, že jsme své děti růst a dospívat neviděli -1- V naší obci Březolupy stojí uprostřed vesnice kostel a kolem něho trojúhelníkový parčík. V jednom z rohů je památník postavený obětem 2. světové války. Jsou na něm fotografie lidí, kteří položili své životy v době okupace za svobodu.maminka mně vyprávěla o osudech těchto spoluobčanů a ještě žije několik pamětníků a dětí těchto občanů, kteří mně poskytli svědecké informace. Je tam 8 mužů a jedna žena. Začnu vyprávění tou ženou. Jmenovala se Irma Špundová a vlastnila malý obchůdek se smíšeným zbožím. Její manžel provozoval autodopravu a měli jednu dceru Věru. Jejím jediným proviněním bylo, že byla židovka a když začal odsun židů do tak zvaných pracovních táborů, což byl jen jiný název pro koncentrační tábory, tak hrozilo, že se tam octne celá rodina. Manžel se s ní nechal rozvést, aby zachránil dceru, sebe i podnikání. Irma byla popravena v koncentračním táboře Bürkenau, tedy Březince, necelých l0 km od Osvětimi v Polsku v roce l943. Pan doktor MUDr. Václavík ošetřil jednou večer zraněného parašutistu, který byl vysazen nad našim regionem v rámci odboje z Anglie. Měl zlomenou ruku a ještě nějaká další zranění. Pan František Kovář, u kterého byl ubytován na půdě, ho dovedl večer k lékaři. Místní udavač a spolupracovník gestapa však předal tyto informace gestapu. Hned druhý den byl lékař zatčen a po výslechu odvezen do koncentračního tábora Mauthausenu, kde byl v roce l942 umučen. V jednom ze svých posledních dopisů svým blízkým napsal, že jako lékař věděl, že člověk vydrží mnoho, ale že vydrží tolik, si nikdy nepomyslil. Bylo mu 5O let. dokončení na str. 3

2 -2-

3 pokračování ze str. 1 Pan František Kovář byl jménem i povoláním kovář. Byl silným a zdatným a ani jeho kamarádi nevěřili, že by ho vězení mohlo zlomit. Druhý den po udání MUDr. Václavíka došlo ráno gestapo i ke Kovářům, když ještě všichni spali. Vylomili dveře a začali prohledávat půdu. Parašutistu nenašli, jen na půdě na seně bylo několik zakrvácených obvazů. To stačilo k tomu, aby pana Kováře odvezli do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, kde byl v roce l942 umučen. Bylo mu 37 let a doma s manželkou zůstaly dvě dcerky 7 a 8 let. Pan Bohumil Horák byl synem pana Horáka obchodníka. Ani on nevydržel vyslýchací metody gestapa a za několik dnů byl poslán příbuzným domů v zacínované rakvi s tím, že se ve vazbě oběsil. Den před pohřbem příbuzní tajně rakev otevřeli a zjistili pravou příčinu smrti. Tělo bylo pokryto množstvím modřin a zaschlých ran. Na krku nebyla rýha po provazu a tak bylo jasné, že se neoběsil, ale byl umlácen. Bylo mu 3O let. Pan Josef Horák bydlel v domku na kraji vesnice, kde nyní bydlí Lulišovi. Poskytl úkryt a stravu komunistickému agentovi. Když byl tento agent dopaden gestapem, zradil všechny, kdo mu poskytli jídlo nebo úkryt. Gestapo prohledalo dům pana Horáka a na půdě za starými hodinami našlo pistoli. Pan Horák se domníval, že pistole patří jeho zeťovi panu Víchovi, který byl hodinářem. Nechtěl zničit manželství své dcery a zetě, a proto přiznal, že pistole je jeho. Byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře Breslau, dnes Vroclav, kde byl v roce 1945 popraven v 67 letech. Pan Ludvík Křen, bývalý starosta obce Březolupy, byl zatčen gestapem a již během výslechu byl umučen a poslán domů příbuzným v rakvi k pohřbení. Bylo mu 44 let. Pan doktor MUDr. Maňásek byl lékař v Březolupech a účastník odboje. I když se po zatčení na gestapu nepodařilo sehnat proti němu dost důkazů, setrvával ve vyšetřovací vazbě. Mezitím sbírali občané podpisy na petici za jeho propuštění a skoro se to zdařilo, aby byl opět volný. Ještě měl uvést přítele, který by se za něho zaručil. Kdyby uvedl některého z občanů, měl by vyhráno, ale na radu své manželky uvedl přítele své ženy, který spolupracoval s gestapem a ten se měl vyjádřit: Že za pana doktora Maňáska neručí. Tímto výrokem se definitivně zavřely jeho dveře na svobodu. Zemřel ve vazbě na Mírově v roce l943. Pan František Kadlec měl 4O let, když byl popraven gestapem a zanechal po sobě 2 syny. Zdeňka l0 let a Mirka 6 let. Pan Josef Hubáček byl popraven ve 49 letech. Byl bratrem paní Samohýlové, paní Anděly Pastyříkové, paní Mizerové a paní Škráčkové. Mimo našich občanů padlo u nás při osvobozování vesnice ve dnech l.- 7. května l příslušníků rumunské armády. Jejich jména jsou vyryta na stejném památníku vedle našich občanů. Dnes, po uplynutí 65 let od konce války, již nežije ani zrádce a donašeč gestapa, který se na poslední 2 měsíce před koncem války dal k partyzánům, ani komunistický agent, který způsobil smrt tolika občanů naší vesnice. Po válce byl dokonce oslavován za svou komunistickou činnost, ke které se hlásil i během války. Otázkou zůstává, zda trestat nalezené válečné zločince z koncentračních táborů, ze kterých jsou dnes již senilní staříci na invalidních vozících a které dříve či později soud osvobodí pro zdravotní důvody, pro které nejsou schopni si trest odpykat. -3-

4 Romské heslo oko za oko, zub za zub nelze po tolika desítkách let rovněž zrealizovat. Naše maminka spoléhá, co se spravedlnosti týká, na Boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě! Známý udavač měl po konci války autonehodu, při které přišel o život. Nedožil se ani narození svého syna. Starší obyvatelé naší vesnice jsou přesvědčeni, že šlo o sebevraždu, protože se bál odhalení a trestu. Komunistický agent přišel o svého syna, který se zabil jako pilot při výkonu vojenské služby. Později přišel i o manželku.. Je důležité, aby se mladí lidé seznamovali s nedávnou historií, aby mohli pochopit současnost. Jistě by pak nezakládali Dělnické strany a nezdobili své byty nacistickými symboly a neprovolávali nacistická hesla. Nikdy bychom nechtěli, aby se doba jakékoliv totality vrátila. MUDr. Anna Otrhálková Slovo na úvod Na úředních deskách obecních a městských úřadů se začaly objevovat oznámení o pátku 28. a sobotě jako o termínu konání dalších řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro některé z nás dlouho očekávaný okamžik, pro mnohé z nás dnes již dokonce obtěžující povinnost a najdou se mezi námi určitě i tací, kteří mají možnost volit prvně. V dnešní politické situaci, kdy se chce občanům, kteří se řídí staletími ověřenými příslovími, při pohledu na jednotlivé kandidátky, a především vědomi si výkonů mnohých z politiků na nich uvedených, zvolat Babo raď ( Čert aby je vzal je úplně ta krajní možnost, která snad ještě nenastala, i když někteří z politiků již k ní mají už i nakročeno), je opravdu velice těžko někoho vybírat a opravdu se může mnohým z nás zdát, že nechodit vůbec nikam je nejlepším řešením. Ovšem to je velký omyl. Tím, že svůj hlas neodevzdáte vůbec volby levnější nebudou, a jak se říkávalo za minulého režimu, tak ani ten chleba (někdo to zná s pivem). Jediné, co se stane, bude to, že naše nejvyšší politická reprezentace bude zvolena jen malou částí naší populace s volebním právem a Vaše neodevzdané hlasy se prostě přepočítají. Aniž bych chtěl preferovat oranžovou, modrou, černou, červenou, zelenou či jakoukoliv jinou barvu, já osobně mám při své volbě jasno a pro ty z Vás, kteří ještě nejsou rozhodnuti koho, případně dokonce zda vůbec půjdou k volebním urnám, bych si dovolil zde uvést jedno z mých zásadních kritériích, které rozhodují při mém výběru. V dnešní době, kdy už i po Březolupech jezdí exekutoři a zabavují v lepším případě televize, v horším celé rodinné domy a s ohledem na své děti či vnuky, bychom neměli po našich politicích chtít, aby jsme si méně půjčovali, měli bychom trvat na tom, abychom začali, byť to bude určitě mnohé z nás i bolet, už i splácet! Přeji nám všem tedy šťastnou ruku a ať již z voleb jako vítěz vzejde kdokoliv, chtěl bych vyslovit přání, aby vítěz byl schopen, v prvé řadě, nadřadit zájmy nás všech jako celku nad zájmy své osobní resp. úzké skupiny lidí... ing.petr Kukla, starosta obce -4-

5 Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele Obec Březolupy tel Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 výtisků, grafická úprava a tisk Petr Brázda vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji je František Stašek senior. Děkujeme Z jednání zastupitelstva obce Zasedání zastupitelstva obce se konala a Zastupitelstvo schválilo: Přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č 1/2005 o místních poplatcích, v níž dochází k navýšení ceny za vývoz popelnic o 20,-Kč na poplatníka za rok. Množství vytříděného odpadu nutného pro uznání slevy z poplatku zůstává beze změny. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v období od do doby schválení rozpočtu obce pro rok Příjmy i výdaje v tomto období jsou navrženy stejně jako v roce Cenu stočného pro rok Cena stočného bude stejná jako u SVAK a.s. Uherské Hradiště. Kriteria pro přijímání dětí do místní mateřské školy. Pravidla budou poprvé uplatněna při zápisu po Kapacita školky v současné době nestačí pro všechny zájemce. Přijatá pravidla určují pořadí, podle kterého budou posuzovány žádosti (trvalé bydliště, věk dítěte, pracovní poměr rodičů ). Zároveň zastupitelstvo schválilo stavební úpravy budovy školky (za ,- Kč), které umožní překvalifikovat stávající vyjímečný počet žáků na počet běžný. Případná potřeba dalšího navýšení se bude řešit žádosti o časově ohraničenou vyjímku z max. počtu žáků. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování připravených investičních projektů na rok 2010 a 2011, u kterých je, nebo bude zažádáno o dotace. Jedná se např. o projekty Rekonstrukce místních komunikací, Zateplení víceúčelové haly, Revitalizace chodníků v centru obce, Odpadové centrum, Dětská hřiště Regionu Za Moravú, Průzkumy podzámčí, Modernizace rozhlasu, Infotabule měřící rychlost a Modernizace haly. Celkem se jedná cca o Kč pro případnou spoluúčast. Výsledné hospodaření závěrečný účet obce za rok V minulém roce hospodařila naše obec s přebytkem k ve výši téměř 4,0 mil Kč. Ze stavby ČOV a MKČOV zbyl obci k doplacení úvěr ve výši mezi mil. Kč ( přesná výše ještě závisí na odsouhlasení SZIFem všech námi nárokovaných uznatelných nákladů jako opodstatněných - bude známo v cca 05/2010). -5-

6 Rozpočet obce na rok Byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 22,3 mil Kč. Nájemní smlouvu a Dohodu o narovnání sporných práv (za období od ) mezi Obcí Březolupy a panem Johaníkem. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 10 let a řeší užívání pozemků pod pálenicí a v její bezprostřední blízkosti, které jsou ve vlastnictví pana Johaníka. Dodavatele na projektové práce Průzkum objektu Podzámčí. Výsledné dokumenty by měly sloužit k vyjádření pracovníkům v oblasti památkové péče jaké je možné budoucí využití objektu, případně jaké sanační práce mohou být na objektu prováděny. Smlouvu mezi obcí a Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. Příspěvek byl zvýšen z 50 Kč na 70 Kč na občana a rok. Záměr na propojení víceúčelové haly s objektem kabin TJ Sokol Březolupy. Záměr by byl realizován při případné rekonstrukci objektu kabin a řešil by nedostatečné vybavení haly šatnami a sociálním zařízením při kulturních a sportovních akcích. Zároveň byla přislíbena pomoc obce s vytipováním dotačních programů a jejich případnou realizací. Zastupitelstvo neschválilo: Zařazení pozemku p.č. KN 128/2 do seznamu podpořitelných nemovitostí. Důvodem neschválení byla skutečnost, že stavba byla na tomto pozemku zahájena před podáním žádosti. Záměr na stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č v lokalitě Lapač. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti rady obce od minulého veřejného zasedání zastupitelstva. Informace o stavu investičních akcí. Informace o možnosti podat žádosti na menší dotačních tituly (částečná rekonstrukce rozhlasu, tabule na měření rychlosti) Řešení nájemních smluv na bytových domech u nájemníků, kteří neplní své finanční závazky plynoucí z nájemního vztahu. Bude řešeno splátkovými kalendáři. Při dalších problémech bude nájemní vztah ukončen. Z práce rady obce: Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů, místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z dalších činností vyberu následující: Schválila bezplatné využití víceúčelové haly pro generální zkoušku souboru Cifra, s podmínkou volného vstupu občanů na toto vystoupení. Řešila problémy spojené s letní i zimní údržbou stezky vedoucí z obce do Chrástek. Schválila finanční příspěvek manželům Bernatíkovým na nákup frézy, pomocí které budou tuto stezku udržovat. Uzavřela mandátní smlouvu s f. RENARDS na výběrové řízení a dotační management projektu Zateplení víceúčelové haly. Byla schválena zadávací dokumentace a osloveny firmy pro zpracování cenových nabídek. Zabývala se ukončením činnosti lékaře gynekologické ambulance na místním zdravotním středisku. Probíhá hledání nového lékaře. V současné době jedná potenciální nový gynekolog (MUDr. Pavelková) s pojišťovnou o uzavření smlouvy. -6-

7 Schválila návrh na opravu veřejného rozhlasu. Oprava bude řešit závady uvedené v zápisu z provedené revize. Schválila zadávací podmínky ke zpracování studie Průmyslová zóna Březolupy. Z předložených nabídek pak následně vybrala zpracovatele této studie Ing. Radima Hubáčka - RAVI. Vyjadřovala se k žádostem p. Pavelky na rekonstrukci skladu a p. Fuskové na změnu v užívání stavby. Zabývala se přípravou projektu na revitalizaci chodníků v centru obce. Součástí projektu jsou i parkové úpravy na rybníčku. Řešila možnost osazení radiátorů v hale termoventily. Schválila doplnění rozsahu příspěvku poskytovaného Oblastní charitě za služby pro naše občany. Příspěvek se bude vztahovat i na čas strávený na cestě a na cestovné. Schválila nákup čerpadla, které bude připraveno pro řešení havarijních stavů (záplavy apod.). Posuzovala dokumentaci potřebnou k podání žádosti na dotaci z ROP Modernizace víceúčelové haly. V tomto projektu jde o vnitřní vybavení tzn. palubovka, osvětlení jeviště, nouzové osvětlení, opony, sociální zařízení atd. zpracoval Stanislav Bařica, člen rady Společenská kronika Duben let Fusek Jaroslav Gavenda Jaroslav Hanáčková Zdeňka Juřenová Jana 60 let Metelová Alžběta 65 let Dobešová Anna Haluzová Jarmila Hubáčková Marie Korábečná Marie Mojžíšková Vlasta Ondráš Oldřich 70 let Bilavčíková Božena 75 let Janotová Marie Kristková Stanislava Švehla František jubilanti Květen let Berecková Hana Vinklárek Zdeněk Vyorálek Miroslav 60 let Jurásková Věra Šišák Ivan 65 let Juřenová Marie Ondrašík Jan 70 let Gajdůšek Ladislav Juríčková Anna 75 let Hoférková Marie 85 let Řezníček Josef -7- Červen let Bernatík Milan Turek Alois 60 let Řezníček Ladislav 65 let Hoferek Vladimír Lišaník Josef Luběnová Jana 70 let Zůfalá Anna 75 let Hubáčková Marie Kašná Milada Králíková Anna 80 let Jandíková Květa 95 let Stuchlíková Ludmila

8 Narození 2009 Faltýnková Eliška Florián Matěj Hanáčková Agáta Košutová Monika Kovář Matyáš Kuchařová Monika Minaříková Adéla Nováková Nela Ondroušková Nela Petříková Laura Procházková Vendula Řezníček Adam Řezníčková Andrea Řezníčková Veronika Sedlář Ondřej Sekanina Mojmír Skácelová Amálie Šišáková Markéta Šišáková Tereza Yassine Sofie Úmrtí 2009 Bednaříková Marie Brhel Zdeněk Havlík Václav Hoferková Štěpánka Hubáčková Marie Juřenová Marie Kolařík Vladimír Kouřil František Mikulka Jaroslav Mlček Oldřich Vajdíková Irena Veselá Jitka Vojtěšková Božena Vyoralová Ludmila K bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1672 občanů, z toho je 837 žen a 835 mužů. Mezi námi žije 122 žen se stavem vdova a 17 mužů vdovců. Údaje o matrice zpracovala paní Šohajková, pracovnice OÚ Diamantová svatba manželů Františka a Marie Šišákových. Milí Šišákovi, přijměte blahopřání i od Březolupského zpravodaje. Přejeme Vám do dalších let pevné zdraví a manželské porozumění. -8-

9 Knihovna Březolupský zpravodaj Vstávej ráno Marijáno, hned dostaneš našlaháno, dávaj vajca, vyplácaj sa Velikonoce, svátky, které neodmyslitelně patří k jaru. To podle kalendáře začíná každý rok 21. března, ale Velikonoce se slaví pokaždé jindy. Jejich název pochází z velké noci ze soboty na neděli, kdy došlo z mrtvýchvstání Ježíše Krista a datum jejich slavení připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Ta může přijít nejdříve 22. března a nejpozději 25. dubna. Velikonoce jsou svátkem význačným a na zvyky neobyčejně bohatým. Nám všem se ale určitě vybaví velikonoční pondělí. Pánové a kluci se na něj těší nejvíc. To mají oficiálně povoleno dát holkám na zadek. Většinou k tomu používají vlastnoručně upletené pomlázky A jak se plete? Na pletení takové pomlázky jsou nejlepší proutky vrby bílé, která roste všude podél potoků a řek. Před vlastním pletením ponoříme proutky na 30 minut do studené vody, např. do vany a zatížíme je, aby byly rovné a zcela ponořené. Budeme jich potřebovat zhruba 15. Klasická a nejběžnější pomlázka se plete z osmi proutků. Připravíme si jich o něco více. /jeden na ovázání rukojeti a nějaké náhradní, kdyby se některý zlomil. Horní proutek z levé ruky vedeme mezi druhým a třetím proutkem v pravé ruce, ohneme a vrátíme spodem zase do levé ruky, ale dospodu čtveřice proutků, takže v pravé ruce máme proutky beze změny, v levé ruce se dostal horní proutek úplně dolů. Stejně tak to provedeme i zprava: horní proutek vedeme středem levé čtveřice, ohneme a spodem vrátíme opět vpravo dolů. Držíme znovu v každé ruce 4 vyrovnané proutky, ale na každé straně se horní proutek dostal dopředu. Stejným postupem pokračujeme stále dokola. Pokud se budeme držet postupu a strany pravidelně střídat, bude pomlázka skutečně čtyřhranná. Nesmíme zapomenout pomlázku při pletení pořádně utahovat. Asi 5 cm před koncem pletení vložíme mezi proutky pevný provázek, konce proutků dopleteme, pevně ovážeme provázkem a zavážeme. Nezapomeneme ještě omotat rukojeť proutkem a uvázat na konec pomlázky hezkou mašličku Z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce jaro, kterou si můžete půjčit v naší knihovně, která je otevřená vždy v úterý od 16.oo do 18.oo hodin a v sobotu od 14.oo do 18.oo hodin. Olga Rosíková, knihovnice -9-

10 Zahrádkářův rok Březolupský zpravodaj Březen na zahrádce Půdu mezi trsy trvalek prokypříme a doplníme případný chybějící substrát či kompost.ke konci měsíce ostříháme i stébla vytrvalých okrasných trav co nejníže u země. Do skleníku či pařeniště vyséváme bohatý sortiment letniček. Většina semen vzchází při teplotě 18 C. Pokud jsme zimovali některé balkonové rostliny (muškáty nebo fuchsie), je březen vhodná doba na jejich opětovné přivykání na světlo a vyšší teploty. Případně je sestřihneme a přesadíme do nového substrátu. V zahradě prohlédneme, vyměníme či upevníme opěrné kůly a úvazky stromů. Stromkové růže přivážeme k tyčkám pro lepší oporu. Odhrneme zem od keřových růží, stromkové růže uvolníme ze zimního krytu. Pokračujeme v hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci. Nastýláme příkmenné pásy pod korunami stromů vhodnou organickou hmotou. Tím se zabrání odpařování vody z půdy. Tam kde je to účelné vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn nebo štíhlých vřeten. Čistíme jahodník od starých zaschlých a nemocných listů a přihnojíme jej kompostem. Úspěšná je i výsadba meruněk nebo maliníku. Pokud jsou stromy a keře staré, nemocné či mrazem značně poškozené tak je vykopeme. Na místo po likvidaci dřevin nesázíme stejný nebo podobný druh dřevin, raději necháme půdu zregenerovat a pořádně prohnojíme kompostem nebo zapravíme zelené hnojení. V závěru měsíce sázíme ven připravenou sadbu listových druhů (raný salát, čekanku hlávkovou, pekingské zelí, kedluben nebo ranou kapustu a květák). Ze skleníku sklízíme rychlené saláty, ředkvičky, kedlubny. Je taky potřeba ošetřit půdu proti plevelům. Váš přítel Zahrádkář Informace zvěrolékaře MINIMÁLNÍ STANDARDY V CHOVU OVCÍ ANEB CO CHOVATEL MUSÍ (zákon č. 208/2004 ) V dnešní době, kdy není ta tráva komu dát, aby ji sežral, jsme si řekli, že mnohý z Vás uvažuje o chovu biosekačky - ovcí. Takže jsme pro Vás na našli pár základních rad: žebřiny na krmivo a žlaby na krmivo nesmí zvířatům způsobovat bolest, zranění ani je jinak poškozovat, veškerá krmiva, která jsou zvířatům předkládána je nesmí zranit (pád balíků na zvířata, nevhodná výška jejich umístění apod.), -10-

11 napáječky, napajedla a ostatní musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění a zakálení, napajedla, napáječky a jiné systémy se musí udržovat čisté, voda musí být neustále ovcím k dispozici, napajedla, napáječky min. 1x denně kontrolujeme (kontrola funkčnosti, opravy, čištění, výměna a údržba jejich bezproblémové funkčnosti), v případech extrémního počasí (mrazy, tropické dny) je nutné ve zvýšené míře kontrolovat zařízení pro napájení beranů, ovcí a jehňat, veškeré přístroje a nástroje, které slouží ke kastraci, aplikaci ušních známek, stříhací strojky aj. musí být udržovány v bezvadném stavu a musí být čisté (hygiena je základem úspěchu v chovu), aplikátory léků (ustní dávkovače léčiv, antiparazitik) musí být nepoškozené a musí odpovídat věkové kategorii (toto platí např. také pro jícnové sondy, které se vyrábí ve dvou velikostech - pro mláďata a pro dospělé jedince), pokud chovatel nemá dostatečné znalosti o výživě, porodech, stříhání, úpravě paznehtů apod. je povinen si zajistit kvalifikovanou osobu, která mu s chovem pomůže (spíše se domnívám, že studium literatury, případně dálkové studium střední zemědělské školy ničemu neuškodí, ba naopak, protože informací, znalostí a praxe, které jsou nutné k efektivnímu chovu ovcí je velmi mnoho), ovce jsou zvířetem stádovým, proto jejich individuální chov není mimo vyjímečných situací povolen, paznehty je nutné ošetřovat v pravidelných intervalech, výběhy či pastviny, musí zamezovat svévolnému opuštění ovcí - důkladné oplocení, k oplocení pastviny či plochy výběhu se nesmí užít ostnatý drát!, k oplocení se nesmí používat pletivo zejména, pokud na pozemku rodí ovce, elektrické ohradníky musí být pro zvířata i ošetřovatele bezpečné, pokud jsou ve stádu chování berani, je vhodné opatřit ohrazení výstražnou cedulí - pozor, ve stádě je plemeník! aj., k práci s ovcemi lze využívat pouze psa, který je k tomuto účelu vycvičen, ovce stříháme v pravidelných intervalech, a to v závislosti na plemeni, při střizi si musí střihač počínat velmi opatrně, poraněná zvířata musí být ošetřena, zařízení stáje nesmí způsobovat poškození rouna a vytrhávání vlny (zejména průchody, průlezy, technologické prvky konstrukcí) -11-

12 Jaro (Antonín Šimek) Každý se těší, když nastane jaro, teď zima tu byla, kde se tu vzalo? A to je již jistý běh světa přijde jaro a po zimě je veta. Vždyť jaro nám zpátky dává, to co nám zima v podzim vzala. Vrací nám přírodu, přiletí ptáci stěhovaví zda všichni se zpět vrátí, to žádný neví. Posla jara- toho máme ve skřivánku země se probouzí zimnímu spánku, by dalo život nový přírodě celé, slunce když začne hřáti, každý se tváří vesele. Láska ta celou přírodu okouzlí mnohdy si svůj rodinný koutek postaví. Nejhezčí je, když všechny květy rozkvetou i smutek se ztratí, když na Tě pohlédnou. Jedině jaro dokáže v člověku probudit lásky cit a hned léto ho dovede zase vzít. Čas prchá i jaro svou vládu ztrácí, ale po roce se nám vždy znovu vrací Střípky ze ZŠ Vesmírné divadlo Hvězdárna a planetárium Mikoláše Koperníka v Brně se věnuje již řadu let přípravě vzdělávání mládeže popularizací moderních vědeckých poznatků především z astronomie. Jejich pořady, které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů, odpovídají věku i znalostem žáků a rozšiřují u nich moderní představy o planetě Zemi, sluneční soustavě a vesmíru. Hlavním úkolem těchto pořadů je ukázat na smysl astronomického výzkumu, jeho zajímavost a důležitost pro budoucnost lidstva. V úterý navštívily dvě třídy 4. a 5. ročník planetárium na Kraví hoře v Brně. Prostřednictvím programu Vesmírné divadlo sledovaly děti dění ve vesmíru. Představení proběhlo pod umělou oblohou velkého planetária ve čtyřech dějstvích, která -12-

13 se odehrávala na denní a noční obloze. První dějství bylo věnováno naší denní hvězdě SLUNCI jeho původu, proměnám a úvahám o délce jeho svítivosti. Druhé dějství bylo zaměřeno na tajemný svět hvězd jak vypadaly hvězdářské mapy, ukázka souhvězdí ročních období, orientace na noční obloze. Vše bylo doplněno astronomickou bájí o Orionovi a Plejádách. Ve třetím dějství pozorovali žáci pozoruhodné planety očima kosmických sond, seznámili se s padajícími hvězdami a pomíjivou krásou komet. V posledním dějství se děti vypravily na Měsíc po stopách prvních kosmonautů. Čekala je pustá a nehostinná měsíční krajina, stejně jako odpověď na otázku, zda budeme na Měsíc potřebovat nové hvězdné mapy. Celé představení bylo provázeno obrazovým i hudebním doprovodem a živými vstupy moderátora. Tato akce byla pro děti podnětná probíhala v zajímavém prostředí, dramaturgicky byla výborně připravená a poznatky žáci jistě využijí v hodinách předmětu Přírodověda. Byla to vítaná změna pro všechny. Protože se dětem návštěva planetária velmi líbila, určitě ji v příštím roce zopakujeme. Již teď přemýšlíme o pořadu, který by stejně zaujal jako Vesmírné divadlo. Cesta k Mikuláši Martin si loni opravdu pospíšil. Už v říjnu přicválal na bílém koni. Školní putování předadventním a adventním časem nastalo celkem brzy. V době krátkých zimních dnů se děti zodpovědně a s velkým nasazením připravovaly na vánoční jarmark pilně zhotovovaly výrobky, promýšlely výzdobu a nacvičovaly vánoční program. Tak si alespoň krátily čas, než přijde Mikuláš. 4. prosince navštívil Mikuláš i naši školu. Odevšad bylo slyšet výskání, cinkání, zvonění, řinčení řetězů, dětský smích. Jen výjimečně ukápla i nějaká slzička. Mikuláš si důstojně vykračoval, moudře pokyvoval hlavou, andělé se nebesky usmívali, všechno v dobré obraceli a všechny děti chválili. Čerti, přičmoudlé a chlupaté bytosti s rohy a dlouhými ocasy, se zaměřili na zlobivce, kteří v tu chvíli slibovali hory doly, zkrátka polepšení. Zlobivé, ale i ty hodné děti musely Mikuláši zazpívat nebo odrecitovat básničku. Pak teprve byly obdarovány sladkostmi. Vánoce na dědině žijeme tradicemi Autobus nacpaný převážně dětmi z 1. stupně, s učitelkami a velkými svačinami nás dne 10. prosince dovezl do Rožnova pod Radhoštěm. Zde za krásného slunečného počasí ve školním dvouhodinovém programu s názvem VÁNOCE NA DĚDINĚ děti zakusily atmosféru minulých časů vánočních na Valašsku. -13-

14 Jejich vánoční putování začalo v areálu Valašská dědina.ve vyhřátých chalupách dřevěnicích děti viděly lidové zvyky pečení a zdobení perníčků, výrobu oplatek, tkaní, lití olova, vánoční výzdobu světnic a kováře při práci. Dědinou procházel i Mikuláš se svým čertovským doprovodem. Pro ty hodné vždy našel v koši nějakou dobrotu. Na každém kroku nás doprovázely tajemné Lucky, které z nás husím křídlem smetaly vše zlé. Na konci prohlídky bylo pro děti přichystáno příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Povídalo se o Vánocích a přípravě štědrovečerní večeře na Valašsku. Děti se občerstvily teplým čajem z devatera kvítí a sladkým perníkem. Toto pohoštění si musely vykoledovat zpěvem, ale rozhodně to stálo za tu snahu vždyť čaj z devatera kvítí jen tak někde neochutnají. Je nejen zdravý, ale prý také magický, neboť vzbuzuje lásku. A jak se takový čaj připravuje? Vezme se černý bez, dobromysl, lipový květ, máta peprná, tymián, mateřídouška, řepík lékařský, třezalka a meduňka lékařská, spaří se a nechají chvíli vyluhovat. Areál Valašská dědina: Je nerozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Hospodářské usedlosti, salašnické stodoly, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočí Beskyd. Interiéry obytných domů zachycují bydlení od polovina 19. století v různých sociálních vrstvách. Během roku se zde konají programy oživující zimní vánoční tradice na Valašsku nebo staré způsoby hospodaření. Každý ví, že svíčka provází lidstvo odnepaměti. Její vývoj byl dlouhý, měnila se její důležitost i význam. Dnes spíše nositelem tradic, vhodným dekoračním doplňkem, který dovede navodit neopakovatelnou pokojnou náladu a kouzlo hořícího plamínku nenahradí žádné elektrické osvětlení. Proto naše kroky vedly při příležitosti návštěvy Rožnova do malé soukromé firmy UNIPAR, jejíž tradice sahá do roku 1991 a patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček na světě. Chtěli jsme dětem ukázat, jak mohou být svíčky nejen vysoce estetické, s vysokým podílem ručního dotváření, ale i ekologicky čisté při svém hoření. Při čistém hoření nevznikají nežádoucí exhalace, ale jen vodní pára a oxid uhličitý. Svíčka odhořívá bez stékání a barvení je pouze povrchové. Snad i u vás doma loni na slavnostně prostřeném vánočním stole taková svíčka hořela, protože děti měly možnost si v místní prodejně výrobky zakoupit. Březolupský jarmark Byla sobota 12. prosince Teploty se udržovaly stále nad bodem mrazu. Po sněhu a dešti ani památky. Počasí blížící se Vánoce nijak nepřipomínalo, nicméně v tento den ožila víceúčelová hala tradičním již devátým vánočním jarmarkem. Všude plno stánků, v roli prodávajících žáci a učitelé, spousta nakupujících, hezká vánoční -14-

15 výzdoba a především příjemná předvánoční atmosféra. V době od 9 17 hodin si mohl každý pořídit něco pro radost z šikovných rukou dětí naší školy nebo se alespoň potěšit pouhým okem. Této akci ve škole vždy předchází dlouhé přípravy shánění materiálu na výrobky, samotné jejich zhotovení a nacvičování vystoupení. Žáci k prodeji připravili velké množství drobností přáníčka, obrázky, svícny či keramiku. Mohli tak předvést svou zručnost a kreativitu z hodin výtvarné a pracovní výchovy. Výtěžek z jarmarku využije každá třída ve svůj vlastní prospěch snad na školní výlety. Bude záležet na dětech, jak se samy rozhodnou. Byla to jejich píle, čas a úsilí, které do sobotní akce vložily, ale i všech dnů přípravných předtím. Jarmareční program byl provázen u vstupu videoprojekcí ze života obce 2009, prodejem zabijačkových pochoutek a koštem slivovice. A také se soutěžilo. Tématem letošní vánoční soutěže bylo: OZDOBÍME STROMEČEK. Zájemci museli zhotovit ozdoby z jakéhokoliv materiálu v minimálním počtu tří kusů. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: 1. Děti jednotlivci i skupiny dle věku 2. Společné práce dětí a dospělých 3. Veřejnost Výstavu všech zhotovených výrobků bylo možné zhlédnout v prostorách haly a pomocí hlasovacího lístku ocenit některé z vystavených ozdob. V kategorii mladších žáků získal největší počet hlasů Radim Hubáček (modré baňky), ve starších žácích Aneta a Nikola Pavlačkovy a Anna Juráková (perníkové baňky) a jako kolektiv zvítězili žáci 6. třídy. K vytvoření vánoční atmosféry přispěli svým hudebním a tanečním vystoupením žáci ročníku. Zazněly klasické vánoční koledy, ale i ty méně známé. Podvečerní vystoupení tanečního souboru Botík s obnovenou premiérou VYJDI SLUNÉČKO a beseda u cimbálu s CM Búrova z Topolné určitě napomohly k předvánočnímu zastavení se a zklidnění. Hurá na prázdniny Poslední den školy, úterý 22. prosince 2009, si žáci naší školy zpříjemnili navozením vánoční nálady. S třídními učiteli se sešli ve třídách u vánočních stromečků, které si předem nazdobili. Vzájemně si u nich předali dárky, zazpívali koledy, zahráli hry a hodně si povídali. Poté se odebrali do víceúčelové haly k tradičnímu vánočnímu soutěžení. Objevily se soutěže zcela nové, ale i ty, které se v minulosti osvědčily. Děti se skvěle bavily a spousta z nich si odnesla odměny za výhry v soutěži. S potěšením mohu za žáky říci, že celá akce byla úspěšná. Poděkování patří učitelkám 1. stupně, které celou akci pro děti zorganizovaly. -15-

16 Rodičovský ples Březolupský zpravodaj Závěr měsíce ledna byl ve znamení třeskutých mrazů. Výjimkou nebyl ani 23. leden 2010, kdy se konal dlouho očekávaný rodičovský ples, který je každoročně milým setkáním rodičů a učitelů. Již po sedmé hodině večerní se začala hala zaplňovat. Mezi prvními dorazili účinkující žáci doprovázení rodiči. A i když venku mrzlo až praštělo, jejich srdce sálala teplem. O hodinu později byla již všechna místa zaplněna do posledního místečka. Po zahájení plesu pí Řezníčkovou zazněly slavnostní tóny polonézy a děvčata v nádherných sněhobílých šatech s perfektně upravenými vlasy a chlapci v tmavých oblecích doslova vpluli na taneční parket. V ten okamžik diváci vstávali a hledali si místečko co nejblíže tanečního parketu, aby lépe viděli. Kamery bzučely a zachycovaly každičký pohyb tanečníků, blesky fotoaparátů vydávaly oslnivé světlo. Bylo to překrásné, dojemné a odměnou všem tanečníkům byl dlouhotrvající potlesk. V této několikaminutové nádheře je ovšem ukryto množství práce, kterou odvedly paní ředitelka Mgr. M. Chlachulová a Mgr. H. Stiglerová, které se zasloužily o sestavení choreografie tanců a ve svém volném čase s dětmi nacvičovaly, nacvičovaly a zase nacvičovaly Poděkování patří bezesporu rodičům, kteří svým dětem obstarali společenské oblečení, dívky dokonce musely zamířit do půjčovny šatů a zakoupit si nové střevíce. A v neposlední řadě patří dík všem tanečníkům za jejich odpovědný přístup. A přestože to byla jejich první taneční zkušenost, zhostili se jí na výbornou. Posléze parket ovládli přítomní rodiče, kteří se dobře bavili a rozcházeli se dlouho po půlnoci. -16-

17 Děti v tajemství kouzel Pokud byste se dětí zeptali, kterého kouzelníka znají, asi by těžko hledaly odpověď. Nejspíše by si některé vzpomněly na Davida Copperfielda, ale na jméno českého sotva. Naše škola pozvala mezi naše děti skupinu MAGIC REVUE KELLNER, trio mistrů Kellnerů z Frýdku Místku, aby jim zpestřili předprázdninovou atmosféru a zároveň připomněli slavnou rodovou tradici kouzelníků Kellnerů. Ti náleží k nejstarším uměleckým rodům v Evropě (od r. 1623) a jejich umění bylo známé již na dvoře císaře Rudolfa II. Celé představení provázel slovem šéf uměleckého souboru eskamotér Lubor Kellner. Zábavnou a poutavou formou ukázal dětem triky magie a kouzelnické zručnosti, do kterých se zapojily samotné děti a po zásluze byly odměněny. Předvedl jim i jednu ze svých nejslavnějších iluzí tzv. tančícího panáčka, který překvapoval a překvapuje diváky dodnes na celém světě a tímto kouzlem se pyšní pouze divadlo Kellner. Kvalita i profesionální úroveň programu byla na vysoké úrovni a setkala se s ohlasem nejen u těch nejmenších dětí z mateřské školy, ale koneckonců i těch starších deváťáků, kteří kouzlení zrovna nemusí. Prospěchové výsledky a kázeňská opatření ve školním roce 2009/ pololetí T ÍDA Po et žák Po et vyznamenaných Po et prosp l Po et neprosp l Prosp ch pr m r Učení je jako proti proudu plavání; ustaneš na chvíli vrátíš se o míli. (čínské přísloví) Napomenutí D tka t.u itele D tka ed.školy 2.stupe chování , , , , , , , , , CELKEM ,

18 Střípky ze ZŠ Březolupský zpravodaj Lyžařský zájezd na Kyčerku Ve čtvrtek 11. února se žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského zájezdu do SKI Areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích v Beskydech. Na děti zde čekalo m sjezdových tratí s devíti vleky. V areálu si přišli na své i méně zdatní lyžaři, pro které jsou zde i tratě lehké obtížnosti. V nově rekonstruovaném areálu prožili všichni hezký den plný pohybu na čerstvém vzduchu. Ve čtvrtek 11. února jsme měli možnost zalyžovat si na Kyčerce. Všichni se moc těšili, a tak jsme už nedočkavě o půl osmé přešlapovali před školou. Nakládání lyží a lyžáků trvalo dlouho,ale ani jsme se nenadáli a už jsme odjížděli od školy směrem ke Kyčerce. Téměř po dvouhodinové jízdě jsme byli na místě. Při pohledu na zasněžené sjezdovky jsme se někteří začali trochu obávat, ale naštěstí tu byl i menší svah, na kterém jsme se rozjezdili. Teprve potom jsme se přesunuli k sice prudšímu, ale zato delšímu svahu. Tam jsme si pěkně zalyžovali. Ovšem po nějaké době nás přestala jízda po stejném svahu bavit. A tak si někteří zašli odpočinout do restaurace, zbytek se přesunul na vedlejší svah, který byl mírnější a poměrně dlouhý. Na rozdíl od prudkého svahu zde jezdila kotva, která dělala zpočátku některým problémy, protože se s ní v životě nesetkali. Jízda na lyžích nás velmi bavila, čas rychle utíkal a ani jsme se nenadáli a nastal čas odjezdu. Moc se nám nechtělo, ale po sundání lyží a lyžáků na nás padla únava. Zpáteční cesta ubíhala za poslechu písniček velmi rychle. Zhruba v šest hodin večer jsme dorazili ke škole, kde už nás očekávali rodiče. Lyžování na Kyčerce se nám líbilo a doufáme, že se tam ještě vrátíme 8. března, pokud neroztaje sníh. V. Bernatíková a A. Bartošová, žákyně 9. třídy Zima dorazila v plné síle.... Správná zima je bílá a k zimě patří lyže, boby, brusle, sáňky, stavění sněhuláka. Posuďte sami, kolik radosti dokáže udělat dětem sníh v hodinách tělesné výchovy. -18-

19 Divadelní učebnice v podání herců Divadla Karla Čapka Dne navštívilo naši školu se svým programem Divadlo Karla Čapka (o dvou hercích) z Hradce Králové. Pro 1. stupeň zahráli Devatero pohádek plné humoru, fantazie a nádherné češtiny. Děti 2. stupně byly přitažlivým způsobem seznámeni se zákulisím divadla a dramatickými díly našich autorů, klasiků K. Čapkem a A. Jiráskem v jednohodinovém představení s názvem Z pokladnice českého divadla. Už samotný název malé scény z Hradce Králové Divadlo Karla Čapka napovídá, že herci nemohli začít jinak než dílem samotného K. Čapka. V protiválečném dramatu Bílá nemoc varovali před narůstajícím zbrojením, v následující ukázce ze hry Osel a stín od Voskovce a Wericha úsměvnou formou kritizovali tehdejší dobu nástup Hitlera k moci. Celé vystoupení zakončili ukázkou z divadelní hry Lucerna od A. Jiráska, kde si Haničku, za značného ohlasu dětí, zahrála herci vybraná dívka Iveta Hoferková žákyně 7. třídy. Herci se ve svém vystoupení snažili najít ten správný poměr mezi zábavou a poučením, které by si děti měly odnést. Snad se jim to podařilo a snad už každý si bude pamatovat jména Karel Čapek, Alois Jirásek či Voskovec a Werich, ale i další pojmy vztahující se k divadlu. A pro výuku literatury je takové doplnění nesmírně cenné. Potlesk, kterým žáci herce odměnili, byl dokladem toho, že představení se všem líbilo a že i hry z 19. a 20. století mohou oslovit i dnešní mladou generaci. A tak všichni odcházeli spokojeni a možná i poučeni. Soutěže a olympiády Zeměpisná olympiáda února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, do kterého se zapojili žáci 7. třídy v počtu 23 žáků a 17 žáků z 9. třídy. 7. třída Pořadí: 1. místo Iveta Hoferková 2. místo Tomáš Paar 3. místo Anna Soukupová Do okresního kola postupuje Iveta Hoferková. 9. třída Pořadí: 1. místo Marie Jurčíková 2. místo Martin Prajka 3. místo David Řezníček Do okresního kola postupuje Marie Jurčíková. Pythagoriáda - Dne 24. února se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády, které se zúčastnili žáci 6. (8 žáků) a 7. (10 žáků) třídy. Během 60 minut se pokusili vyřešit 15 příkladů. Úspěšnou řešitelkou se stala Ivana Kaňovská ze 6. třídy. Matematická olympiáda pro 5. ročníky - V okresním kole matematické olympiády reprezentovaly naši školu 2 žákyně z 5. třídy Jitka Gregorová a Barbora Hájková. Jitka Gregorová se umístila na místě. -19-

20 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Soutěže organizovala: Mgr. Marta Hudečková Olympiáda anglického jazyka - Ve dnech a proběhlo v budově ZŠ UNE- SCO okresní kolo olympiády anglického jazyka. V kategorii l. A,B soutěžilo 19 žáků a v kategorii II. A, B 24 žáků. Naši školu reprezentovali dva žáci Kateřina Bartasová (7. třída) a Jakub Binar (8. třída). Kateřina Bartasová obsadila v kategorii I.A 1. místo. Srdečně blahopřejeme. Zpracovala: Mgr.Ingrid Davidová Zápis do školy 9. února 2010 se uskutečnilo v Základní a Mateřské škole Březolupy přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Se svými rodiči přišlo 25 dětí, z toho 8 děvčat a 17 chlapců. K dnešnímu dni bylo přijato 19 dětí, 6 děvčat a 13 chlapců. Jsou to děti z Březolup, Šarov a Svárova. -20-

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více