Vítání občánků 18. března 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání občánků 18. března 2013"

Transkript

1 červen 2013 Cena 6,00 Kč Vítání občánků 18. března 2013 Starosta Města Suchdol nad Lužnicí v sobotu 18. května přivítal v obřadní síni městského úřadu ve dvou etapách čtrnáct nových občánků. S pásmem písniček a básniček zpestřily průběh obřadu děti z mateřské školky. Po podpisu pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro své dítě obdržely malý dárek. Marcela Pultrová, matrikářka POZVÁNKY Červen Vodácké odpoledne pro děti na vodácké základně Oslava 650 let od první písemné zmínky kostela sv. Mikuláše ročník hokejbalového turnaje KAPR CUP Pohádky za vysvědčení před místním kinem Oslava 90 let kopané v Suchdole nad Lužnicí Bezpečně na prázdniny se záchrannými složkami INFORMACE Z RADNICE zleva: Adéla Berkyová, David Herzog, Aneta Zárubová, Aneta Stuchlíková, Agáta Šťovíčková, Václav Ježek, Michaela Robaušová zleva: Kristýna Kamišová, Karel Bašta, Jaroslav Květ, Jaroslav Spurný, Hana Zárubová, Petr Dobuš, Adéla Prášilová Z jednání zastupitelstva města (ZM) Zastupitelstvo města bez výhrad schválilo účetní uzávěrku Města Suchdol nad Lužnicí za rok Výsledek hospodaření za rok 2012 činil ,99 Kč (rozdíl mezi výnosy a náklady). Zastupitelstvo města určilo na základě ustanovení 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, následující členy Osadního výboru Klikov: Alois Halámka, Václav Bednář, Eva Janstová, Jaroslava Holánková, Ing. Jan Špulák. Jako předsedu Osadního výboru Klikov zvolilo ZM pana Aloise Halámku. Zastupitelstvo města určilo na základě ustanovení 120 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, následující členy Osadního výboru Tušť: Jan Císař, Richard Pipek, Romana Smutná, Ing. Alena Drábová, Ing. Miloš Cepák ml. Jako předsedu Osadního výboru Tušť zvolilo ZM pana Jana Císaře. Zastupitelstvo města schválilo návrh na rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části Územního plánu Suchdol nad Lužnicí vydaného dne , který je účinný ode dne v následujícím znění: Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí opravuje výrokovou část a odůvodnění pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Územního plánu Suchdol nad Lužnicí (dále jen ÚP Suchdol nad Lužnicí) takto: Grafická část ÚP Suchdol nad Lužnicí ve výkresu výrokové části: Hlavní výkres bude plocha B-Plochy bydlení-nízkopodlažní, v rozsahu pozemků p.č.66/1, 66/2,70/3,1250 a 1251 v k.ú. Tušť nahrazena plochou Sbo-Plochy smíšené obytné-bydlení a občanské vybavení. ve výkresu části odůvodnění: Koordinační výkres bude plocha B-Plochy bydlení nízkopodlažní, v rozsahu pozemků p.č.66/1,66/2,70/3,1250 a p.č.1251 v k.ú.tušť nahrazena plochou Sbo-Plochy smíšené obytné-bydlení a občanské vybavení. Zastupitelstvo města schválilo návrh sportovní komise na rozdělení dotace na podporu sportu takto: TJ Sokol Suchdol n. L Kč Spartak Hrdlořezy Kč Blesk Klikov Kč Tatran Suchdol n. L Kč SK Suchdol n. L. / hokejbal Kč Sokol o.s. Suchdol n. L. kopaná Kč Vodácký klub Suchdol n. L Kč Vitoraz Tušť Kč Kynologický klub Kč Celkem rozděleno Kč z Kč schválených v rozpočtu města na r Částka ve výši ,- Kč byla ponechána jako rezerva pro zbývající část roku Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje těchto bytů: byt č. 3 v čp. 308 vel. 1+1 ulice Na Huti, za cenu 3.000,- Kč/m 2 podlahové plochy byt č. 7 v čp. 567 vel. 2+1 sídliště 17. listopadu, za cenu Kč/m 2 podlahové plochy byt č. 16 v čp. 704 vel. 1+1 sídliště 9. května, za cenu Kč/m 2 podlahové plochy Zastupitelstvo města schválilo návrh dokumentace pro územní rozhodnutí včetně technického řešení a tvaru křižovatky v rámci akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí II. etapa č. zakázky 548 (01/2013). Řešení tvaru křižovatky je k nahlédnutí na Zastupitelstvo města zprávu Ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí k Dále schválilo návrh na vyřazení majetku dle návrhů inventarizačních komisí. STAVEBNÍ PRÁCE FINIŠUJÍ Investiční akce, které v poslední době výrazně zasáhly do chodu města, vstupují do své finální fáze.těsně před dokončením je zatrubnění suchdolského potoka.dokončují se také stavební úpravy ulice 28. října termín předání je stanoven na konec června 2013.

3 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeny předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na INFORMACE V pondělí 24. června 2013 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění. Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen D Program kina na měsíc červen 5. středa hod. 90 min. ISABEL Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě, je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž vydává za tajemným mužem. Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Melník, Robert Urban Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 7. pátek hod. 83 min. ZAMBEZIA Animovaná komedie pro celou rodinu. Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezi, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč 12. středa hod. 95 min. TÍSŇOVÁ LINKA Tísňová linka je bravurně natočený napínavý thriller s okouzlují Halle Berry v hlavní roli. Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky a snaží se pomoci unesené dívce. Hrají: Halle Berry, Abigail Breslin a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100,- Kč https://www.falcon.cz/film/tisnova-linka 14. pátek hod. 90 min. KOVÁŘ Z PODLESÍ Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety prohnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly požádány o pomoc, aby vyhnaly zlo. Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana Chýlková a další. Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč 19. středa hod. 124 min. NEVĚDOMÍ Akční thriller. Jacka, kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvede z míry nouzové přistání vesmírné lodi s členkou posádky, která tvrdí, že ji s ním pojí společná minulost. Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100,- Kč detailf.aspx?idfilm= pátek hod. 85 min. SCARY MOVIE 5 Pátý díl legendární série hororových parodií Scary Movie slibuje návrat na začátek. Tedy k neuvěřitelně hrubozrnnému humoru, který je podáván rafinovaně a bezelstně. Hrají: Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Ashley Tisdale. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 26. středa hod. 129 min. IRON MAN 3 3D Svérázný, ale geniální průmyslník Tony Stark / Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení. Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle. Česká verze, brýle. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 130,- Kč https://www.falcon.cz/film/iron-man pátek hod. 78 min. ŠMEJDI Dokument. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Důchodci mají vstup zdarma. Mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 30. neděle hod. 102 min. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ Animovaný rodinný film. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, který chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Malá teenagerka se probudí v podivné tajuplném světě, který chce zachránit. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 110,- Kč

5 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013

7 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Pozvánka na výlet do Třeboně a neobvyklou podívanou v pátek Vlakem ze Suchdola do Třeboně trvá cesta asi 20 minut a dřívější okresní město zná velmi dobře většina spoluobčanů. Jezdí sem léta na úřady, do školy, za nákupy nebo za kulturou apod. V pátek 7. června si můžete cestu do Třeboně trochu ozvláštnit, pokud přijmete pozvání slovutného třeboňského archivu k prohlídce výstavy tématicky zaměřené na svět dětí v archivních pramenech s názvem...zastavil jsem Vltavu. Zastavil jsem Vltavu; ta vytéká ze studně, teče rourkou (a to je, co se zastavuje) a potom je to potůček, do jehož bahna Bedřich jednou nohou zapadl. Tento úsměvný postřeh si poznamenal, 24. června roku 1923 ve svých bohatých deníkových zápisech, mladičký aristokrat Karel VI. ze Schwarzenberku ( později známý historik, heraldik a otec nynějšího ministra zahraničí Karla VII. ze Schwarzenberku.) Navštívil tehdy na několik dní Šumavu, spolu se svým prastrýcem a poručníkem v jedné osobě Bedřichem ze Schwarzenberku ( ) a v doprovodu vychovatele Pátera Stanislava Sudy. Tenkrát, před devadesáti lety, šli přes Knížecí Huť a Bučinu okolo slatinného pole porostlého klečí až k pramenům naší nejdelší řeky Vltavy (viz foto). Deníčky i veškerý další materiál budou na jednodenní výstavu ku příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivů vybrány ze vzácných třeboňských archivních fondů. S laskavým svolením pana ředitele archivu PhDr. Václava Rameše budou mít možnost čtenáři Suchdolského zpravodaje prohlédnout si i proslulé archivní chodby a depoty. Zájemce o tuto mimořádnou prohlídku prosím o jednotný čas příchodu do archivu a to v hod. nebo v hod. (vlak do Třeboně odjíždí v 9.40 hod. a v hod. ze suchdolské zastávky). Bližší informace Vám ochotně poskytne paní R. Rohrbachová v suchdolské knihovně. Na viděnou v archivu se těší Marie Kalátová archivářka Klub vojenské historie Panzergruppe Kleist pořádá: Rekonstukce bitvy Bagration 1944 (neboli sovětská letní ofenziva jedna z největších bitev Velké vlastenecké války). Dne se bude konat bojová ukázka z konce 2. světové války, kde se střetnou vojska německého Wehrmachtu se sovětskou armádou. Akce se bude konat v prostoru pod bývalým statkem v Chlumu u Třeboně. GPS "N, "E Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod., vstupné 100 Kč. Vstupenky budou slosovatelné (hlavní cena elektroskútr v hodnotě Kč). Během programu bude možno si prohlédnout dobové tábory a vojenskou techniku, dále bude možnost svezení dětí dobovou technikou. Večerní program: od hod. bude hrát kapela Variace.

9 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Pozvánka na pokládání pamětních kamenů obětem holocaustu Na den v hodin připravuje Městys Chlum u Třeboně položení pamětních kamenů na chodník před domem, v němž žili zdejší občané, manželé Weisskopfovi a kteří byli v r transportováni do Osvětimi a zde zavražděni. Jde o dům, kde se dnes nachází pizzerie. Kameny se pokládají na různých místech republiky, upozorňují na oběti holocaustu a zároveň naznačují žijícím, že na zločiny, páchané na nevinných lidech, nesmíme zapomenout. INFORMACE ZE ŠKOLY I v tomto roce navštívili žáci 8. ročníku v rámci výtvarné výchovy festival animovaného filmu Anifilm Třeboň. Sami si vyzkoušeli v Dílnách animace animační techniky a postupy a do školy přivezli svá krátká umělecká díla. V průběhu června si je můžete prohlédnout na Mgr. A. Ficalová od předprodej vstupenek IC Suchdol nad Lužnicí za 240 Kč Čarodějnice ve škole 30. dubna, tak jako každý rok v tento den, i letos proběhl na naší škole čarodějnický rej. Čarodějnice v podání žáků 9. ročníku řádily ve všech třídách, nevynechaly ani jídelnu, ředitelnu či děti z mateřské školy a nevinné spoluobčany, kteří se právě pohybovali v okolí školy. Letošní čarodějnice bylo nejen vidět, ale především slyšet. Je s podivem, že jejich hlasivky vydržely. Všem patří za přípravu a účast na této akci poděkování a pochvala. Mgr. Iva Mráčková

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 S biologickými olympiádami se roztrhl pytel. Den Země ve škole Netradiční projektové vyučování se na naší škole váže k datu , kdy planeta Země slaví svůj svátek. Letošní termín připadl na (po + út), ale samotné akce započaly již týden před tím. Celá škola byla obeznámena s faktem, že Den Země připravíme v duchu Afriky. Olga Švecová zahájila přednáškou o Jihoafrické republice, kde dobrovolně trávila čas s malými černoušky a vyučovala je anglickému jazyku. V pátek dorazil z Prahy pro nás již známý a velmi oblíbený Tomáš Kubeš (www.tomaskubes.cz). Je to cestovatel, novinář, fotograf, jehož fotografie najdete např. v časopisech Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Vlasta Žáci z 2. st. ho znají z dřívějších přednášek o Střední Asii a Indii. Jeho přednáška se uskutečnila v místním kině, kde 1. i 2. st. seznamoval s černým a nejchudším kontinentem světa. Úžasné na jeho přednáškách jsou vlastní fotografie a videa, při nichž poutavě vypráví. Ani tentokrát nezklamal, atmosféra v kině byla hustá a troufám si říct, že všichni žáci byli pohlceni jeho příběhy. Děkuji tímto paní Rohrbachové za technickou přípravu kina. Pondělí a úterý patřilo žákům a jejich vedoucím učitelům. V pracovních dílnách vznikala různá díla plakáty plné obrázků a popisků, mapy Afriky, počítačová prezentace o africkém vodstvu, zajímavosti o Egyptě, kolonizace Afriky, písně, básně, divadelní představení, hra, tradice v Africe atd. Všechny výsledky prací najdete vystavené v prostorách školy (jídelna, prosklený vestibul). V úterý proběhly společné prezentace, zástupci žáků seznamovali ostatní s výsledky svých prací. Prezentace proběhly v poučném a zároveň zajímavém duchu, dokonce jsme i tancovali na známý hit Waka waka (Shakira). Co by to bylo za oslavy Země, kdybychom se nepodíleli na její očistě! Po prezentaci jsme natáhli rukavice, popadli pytle a vyrazili do terénu našeho městečka sbírat odpadky po těch, kteří neznají účel košů a popelnic. Projektové vyučování je založeno na zkušenostech žáka, zábavné formě učení s maximální aktivitou žáků. Myslím, že to se nám zdařilo, dobrá věc se povedla a nám nezbývá, než se doučit posledních pár kapitol ze všech předmětů, těšit se na třídní výlety a samozřejmě na prázdniny. Mgr. Petra Šimková Biologické olympiády zaplňovaly naše rozvrhy v měsíci dubnu. Začali jsme školním kolem a pokračovali do okresních kol. Jedná se o Biologickou olympiádu organizovanou MŠMT a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která je jednotná pro celou ČR, dále jsme si nenechali ujít Biologickou olympiádu Rudolfa Kurky ve Veselí nad Lužnicí pořádanou Střední odbornou školou ekologickou a potravinářskou. Biologických olympiád se zúčastnili tito žáci, někteří dokonce figurovali v obou olympiádách: Tereza Zárubová (8. A), Václav Bednář (9. A), Terezie Šustrová (7. A), Lenka Šubrtová (7. A), Kateřina Magerová (7. A), Jiří Macho (7. A). V některých kategoriích jsme byli úspěšní, někde méně, někde vůbec. Biologické olympiády se zabývají výhradně obory botanikou a zoologií, znalosti z biologie člověka a geologických věd se zde vůbec nepraktikují. Pokud bych ze zmíněných žáků chtěla někoho vyzdvihnout, tak je to nejlepší z umístěných, tj. Jiří Macho (7. A), jenž se umístil na místě ve Veselí nad Lužnicí, obor zoologie. Pochvalu si zaslouží i Kateřina Magerová, která ve stejné kategorii obsadila 7. pozici. Mile mne překvapila i Karolína Kovačiková (8. A), která ve Veselí nad Lužnicí obsadila místo v oboru botanika. I když nejsme na předních pozicích, nevadí, já si cením toho, že žáci mají chuť se těchto olympiád účastnit a že nemusím nikoho nutit. Děkuji všem zúčastněným a gratuluji těm, kteří se probojovali do předních míst. Mgr. Petra Šimková

11 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Suchdolští žáci ve Vídni Ve středu jsme se vydali se žáky naší školy, kteří se učí němčinu, poznávat hlavní město Rakouska Vídeň. Ještě před cestou byli seznámeni s trasou a sami si vyhledali podrobnosti o nejzajímavějších místech na internetu. Věděli tedy, co je čeká a těšili se, zda plánovaný výlet splní jejich očekávání. První zastávka, kterou jsme absolvovali, byl poutní kostel Maria Taferl, odkud je překrásný pohled do kraje kolem Dunaje. Dalším místem byl impozantní barokní klášter v Melku. A pak jsme se již vydali kolem Dunaje směr Vídeň, kde jsme byli zvědaví na zámek Schönbrunn s jeho překrásnými zahradami. V zámeckém parku jsme se procházeli za slunného počasí a mohli si tak krásu jeho pěstěných zahradních ploch i udržovaných budov a přilehlých prostor náležitě vychutnat. Dále následovala prohlídka centra Vídně, seznámili jsme se tedy např. se sídlem rakouského prezidenta Hofburgem, s budovami parlamentu, radnice, divadla, opery Samozřejmě nesměl chybět ani jeden z nejznámějších symbolů Vídně St. Stephansdom. A co bychom byli za návštěvníky hlavního města Rakouska, kdybychom vynechali zábavní park Prater s jeho obřím kolem a desítkami atrakcí všeho druhu. Tato třešnička na dortu završila naše putování za hranice našeho jižního souseda a zpříjemnila již tak krásně prožitý den, kdy jsme se nejen pobavili, ale i poznali spoustu nového. I. Mráčková Oblastní kolo dopravní soutěže Dne proběhlo v Třeboni oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo v I. kategorii družstvo mladších žáků. Skončilo na prvním místě, v jednotlivcích se na 1. místě umístil Ondra Kučera. Další místa v pořadí obsadili Kristýna Janků, Veronika Wipplingerová a Aleš Nestával. Ve II. kategorii se situace opakovala. I starší žáci získali v družstvech 1. místo. V jednotlivcích se na prvních místech umístili opět naši žáci: David Čáp, Václav Bednář, Natálie Petroušková a Kateřina Magerová. Obě družstva postupují do okresního kola dopravní soutěže v Třeboni, které se koná 28. května. J. Franta

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Zápis do Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí V období zápisu byli rodiče i děti plni očekávání, jaká bude jejich mateřská škola se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče s dětmi si prohlédli jednotlivé třídy, vyzvedli si žádosti o přijetí do mateřské školy. Děti si pohrály s hračkami a pozdravily se s kamarády. K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se dostavilo 41 rodičů se svými dětmi. Kladně bylo vyřízeno 35 žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Při rozhodování paní ředitelka postupovala podle stanovených kritérii. Kapacitu naší školky jsme opět naplnili. V září se budeme na všechny nové kamarády těšit v naší barevné školičce. Pálení čarodějnic a stavění máje FOTOREPORTÁŽ

13 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ Suchdolský vejšlap 2013 V sobotu 18. května 2013 proběhl zájezd na známé představení. V hlavních rolích Krajina s Přírodou. Zdarma a denně vystupující předvádějí svoje kouzla. Maskérka a kulisák, Počasí s Podnebím, podle ročních období nastrojují protagonisty do kabátů ze sněhu nebo jim vlasy myjí deštěm a suší Fénem. Produkční pro nás vybral kus skoro letní v plném slunečném osvětlení v kostýmech jarní zeleně s kulisami z chomáčů bílých pavučin na modré obloze, za hukotu peřejí v neústupném proudu vody mezi balvany, větru ohýbajícího kmeny v olistěných větvích i tichu písečných, břehy podrývajích meandrů a hladin rybníků zarůstajících vřesem. Diváky, kterých bylo k pěti desítkám, jistě neodradí k samostatné návštěvě některé z repríz, jiné kulisy ani skoro deset mil dlouhé jeviště, které je třeba obejít pro zhlédnutí celé Hry. Děkujeme vedoucímu zájezdu za ochotu, organizátorům a jejich rodinám za jejich čas, účastníkům za jejich odvahu. Účinkujícím přejeme další citlivé diváky a úbytek vandalů, co si ani nevšimli, že představení opět začalo. Stejně jako každý den již několik milionů let. PS: Suchdolského vejšlapu (Trasa vedla proti proudu horské říčky Dračice k zaniklé Nové Vsi, kolem přírodní rezervace Široké Blato, Hraničního potoka, třech skandinávských jezer a obřích viklanů, až do restaurace u rybníka Medenice) se zúčastnilo okolo 50 turistů. Kromě místních se k akci připojili lidé z Třeboně, Č. Velenic, Č. Budějovic, Pelhřimova, ale třeba také účastník ze Švédska. Dospělí obdrželi pěkné tričko s logem pochodu a kalendář, děti potěšily volné vstupenky do kina. Odborným slovem k historii řeky, skláren a zaniklé Nové Vsi provázeli: pánové Bušta, Bednář a Veith. Poděkování patří také organizátorům: Renatě Rohrbachové a Tomáši Imrichovi, panu Švarcovi za přiblížení autobusem a milé obsluze v restauraci Medenice. Bezpečnost skupiny bedlivě střežil neúnavný honácký pes Ares. Vesnici Novou Ves, která nejdříve dostala jméno Kösslersdorf, založil v roce 1791 správce chlumského velkostatku Kössler. V Nové Vsi byla sklářská huť, která byla později přemístěna směrem k Chlumu, do místa, které dodnes nese český název Nová Huť (německy se místo nazývalo Fichtenthal). Když Češi začali odlehlé vesnici říkat Nová Ves, Němci se přizpůsobili a používali název Neudorf. Tento název vyhovoval i Čechům, takže všeobecně byla v regionu vesnice známá pod jménem Najdorf. Z několika dřevěných bud pro lesní dělníky se vesnice během jednoho století rozrostla na padesát osm domů, v nichž na počátku 20. století žilo pět set padesát obyvatel. Mistní zde žili poklidný život, avšak v létě roku 1953 se vše změnilo... O HISTORII- PŘÍMO NA MÍSTĚ- ZAJÍMAVĚ VYPRÁVĚL DAN VEITH. MK

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Základní škola T.G.M. v Suchdole nad Lužnicí v letech Milí spolužáci, v sobotu 8. června 2013 se koná SRAZ k oslavě setkání po 30 letech od ukončení povinné školní docházky. Setkáme se v restauraci U Jezárka od 16 hod. Srdečně všechny oslovené zveme a těšíme se na viděnou :-) z ÁČKA: Jana Č., Jitka D., Hana E., Martina F., Jana G., Pavlína H., Dana H., Marie K., Iveta K., Vlasta K., Romana K., Zdena T., Karel A., Jiří D., Jiří H., Martin J., Honza K., Lukáš K., Michal K., Milan M., Milan N., Zdeněk R., Antonín Š., Milan Š., Roman Š., Miroslav Š., Jiří Z. z BÉČKA: Jana B., Renata D., Marcela H., Marie M., Vítěslava N., Alena K., Alena O., Ludmila P., Jana S., Ivana S., Jana Z., Ilona Z. Petr B., Miroslav Č., Rostislav D., Jaroslav J., Rostislav J., Petr K., Josef K., Pavel M., Jan M., František R., Pavel Ř., František Š. Jiří V., Pavel Z. Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat učitelkám z mateřské školy pí Janě Nestávalové a Alexandře Sváčkové z červené třídy za perfektní a kladný přístup k mému synovi Šimonovi, ale i k ostatním dětem. Celému kolektivu MŠ přeji příjemné prožití prázdnin. Zuzana Pavlíková Vzpomínka na dobrého kamaráda Večer 26. dubna 2013 nás zcela náhle navždy opustil pan Jaroslav Hadač z Cepu. Ačkoliv nebyl ze Suchdola, mnozí jste ho znali. Především jako člověka, který nezkazil žádnou zábavu, ba naopak, byl to on, kdo bavil celou společnost. Byl to skromný, poctivý chlap, který, pokud vím, nikomu v životě vědomě neublížil. Zemřel zcela v klidu ve spánku. Hezká smrt, řeklo by se, ale měla přijít mnohem později. My, co na Jardu budeme vzpomínat, tak určitě s láskou a úsměvem v srdci. Lehké spočinutí, kamaráde! PH Odpověď na článek, který vyšel v květnovém čísle Suchdolského zpravodaje Vážení spoluobčané, chtěl bych reagovat na článek, který vyšel v květnovém čísle Suchdolského zpravodaje. Jedná se o článek od ČSŽ pod vedením paní Věry Kryšpínové, kde mě a moji rodinu kritizují, že jsme údajně vnesli jakési chmury do jejich akce. Jedná se o maškarní karneval, na který měli pronajatý sál na hasičské zbrojnici. Abych jejich článek uvedl na pravou míru, tak tento spolek si neustále stěžuje na jisté věci ohledně sálu. Například mají neustále málo stolů, málo židlí, a nebo si dokonce stěžují, že se na sál nemůžou vejít. Již několikrát jsem si byl jako správce stěžovat na městském úřadě, že tento spolek nedal sál a prostory, které používal, do původního stavu. Tento sál je stavěn na kapacitu asi 80 lidí a ony nemohou stále pochopit, že se na sále víc židlí a stolů nenajde. Několikrát jsem je o tomto stavu informoval a ony to nemohou stále pochopit a tak si na mě stěžují přes noviny. Každý rok zde na sále proběhne přibližně okolo 35 akcí a zatím si nikdo na nic nestěžoval. Ba naopak, byli spokojeni a někteří se i několikrát vrátili a sál si znova od městského úřadu pronajali. Musel jsem reagovat na tento článek a byl bych docela rád, aby se vše vysvětlilo a uvedlo na pravou míru. Není moc hezké, když bylo v článku napsáno, že manželé Šlápotovi vnesli do akce jisté chmury a akci pokazili. Může se totiž jednat o někoho z mé rodiny, kteří mají stejné jméno. Když už někdo chce někoho pomluvit, ať alespoň napíše celá jména těch lidí a nedělá zle někomu jinému. Byl bych docela rád, aby se tento spolek alespoň omluvil, protože se to mohlo dotknout někoho z mojí rodiny. Mockrát děkuji za pochopení a jsem rád, že jsem mohl uvést vše na pravou míru. Pavel a Romana Šlápotovi Sbírka použitého ošacení Ve dnech 26.4 a proběhla v našem městě sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Za všechny věci, které občané do sbírky přinesli, děkujeme. Podpořili jste dobrou věc.

15 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 Občanské sdružení Klidný domov informuje V předcházejících zpravodajích jsem se zmínil o několika prioritách našeho sdružení. Chtěl bych tímto poděkovat za mimořádnou odezvu, a tedy i z toho vyplývající mimořádný zájem o naše články. Děkuji za plnou podporu, a tedy i příslib pokračování v tomto. V posledním článku v květnovém zpravodaji se nám vloudila chybička v textu, kde došlo k záměně jmen a místo jména Kájínek, zde byl uveden Kamínek. Na kopii to však bylo v pořádku a tuto mohu dát k nahlédnutí. Je to pouze překlep. Vzniká zde u naší veřejnosti zájem o informace ohledně místních prodejen, což se stalo v současnosti i cílem sdělovacích prostředků. Jde o informace všeho druhu, tedy kvalitou potravin, jejich cenou, přístupem personálu k zákazníkům apod. Zatím se pro tuto práci přihlásily tři zájemkyně z řad občanů. Je možné zapojit i další. Anonymita bude samozřejmě zajištěna, cílem bude taky něco zlepšit. Věci budou samozřejmě ověřovány a v zářijovém zpravodaji bude oznámen výsledek. Zvláště pak bude veřejnost určitě zajímat např. kvalita masa a jeho rozdílné ceny, to samé platí například u zeleniny, pestrost v nabídce zboží a další. Už teď jsou zaznamenány rozdíly např. ve stejném druhu masa, a to až o více než 20 Kč. Často je nabízena zelenina v kvalitě, která by se pomalu nedala ani krmit zvířatům. Budeme mít snahu oslovovat i návštěvníky z jiných částí naší země. Jsou zde zaznamenány i kuriozity, kdy např. zákazník požádá o 20 dkg uzeniny a chce ji nakrájet a prodavačka se ho při odvážení 17 dkg zeptá, zda to takto nestačí. Hodnocení občanů po stránce průběhu prací na komunikaci a chodnících je též zajímavá. Většina je pro příští rok např. pro kruhový objezd u městského úřadu, je jim to ale houby platné, je totiž rozhodnuto a jejich názor, tedy většiny, je zbytečný. Stále se občané pozastavují nad výtvorem křižovatky, který vznikl mezi školou a vinotékou. Tento paskvil rozhodně proslaví nejen autory, ale i ty, co toto schvalovali. Tato křižovatka mohla být střízlivější a s menšími náklady. Proč ale toto takto posuzovat, když je možné se na tom takzvaně zhojit. Je jedno, zda to zaplatí město, kraj nebo stát, rozhodně to půjde z kapes daňových poplatníků, tedy nás všech. Je zkrátka prvořadé stavbu co nejvíce prodražit. Klasický příklad ve velkém je tunel Blanka, kdy výsledná částka je vlastně násobek částky původně plánované. Úředníci, kterými tato země oplývá, a to přespříliš, musí mít přece zachovány svoje královské platy na úkor doslova krvácející země. Chtěli bychom časem dosáhnout toho, aby už se takzvaně přestalo přehnaně blbnout a aby nebyl před hodnocením výsledků tomuto nadřazován politický směr, a to doprava, doleva, uprostřed a nevím ještě jaký, ale aby se už konečně začala odvádět poctivá práce na všech úrovních. Skuteční politici ale v této zemi stále chybí a veřejnost se utápí v hloupostech. Platí to pro celou ČR stejně jako pro kraj a i pro město Suchdol nad Lužnicí. Za Občanské sdružení Klidný domov Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 (3. část) Osada Blata (původně soudní okres Schrems) Tato menší osada bývala v minulosti součástí obce Rapšach a tak je zapotřebí uvést alespoň základní údaje o tomto vitorazském sídelním celku. Původní zástavba v Rapšachu vznikala po obvodu poměrně dlouhé, rovnoběžkovitě se táhnoucí návsi, jejíž střed dominantně střežil kostel svatého Zikmunda. Existence tohoto chrámu je písemně doložena již k roku 1382 a tedy se pravděpodobně jedná o nejstarší kostel i farnost na území tzv. českého Vitorazska. V raném krátkém období byl Rapšach součástí dolnorakouského panství Litschau, po jeho zmenšení vydělením území okolo Heidenreichsteinu mezi roky se tato ves stává součástí právě tohoto nově ustaveného panství Heidenreichstein. Další změna nastává v polovině 19. století, kdy je vrchnostenská správa zrušena a obec se začleňuje k soudnímu okresu Schrems, který spolu s dalšími třemi soudními okrsky tvořil později větší územní celek, správní okres Gmünd. Po připojení Vitorazska k ČSR v roce1920 náleží Rapšach až do roku 1960 k českému okresu Třeboň. Výjimku tvoří období mezi roky , kdy se obec stává součástí Velkoněmecké říše a je začleněna k říšské župě Dolní Podunají (Reichsgau Niederdonau). Na mapě stabilního katastru obce Rapšach z roku 1823 nalezneme 42 čísel popisných rozmístěných kolem zdejší návsi. Po roce 1835, kdy byla mezi rolníky rozparcelována část panského dominikálního lesa u Rapšachu, začínají vznikat v okolí nové osady. Tato pozdní vlna kolonizace je doprovázena překotným nárůstem domů i obyvatelstva (r domů, r domů). To ostatně dokládá následující tabulka: Rok sčítání Počet obyvatel Národnost česká Národ. německá (84) 10(49) Počet domů Poznámka: údaj v závorce značí počet cizozemců Přestože se v různých historických obdobích eviduje rozdílný počet místních částí Rapšachu, základní osady vznikly po výše popisované pozdní kolonizační vlně právě čtyři. Dvě velké zastupovaly Spáleniště a Londýn (členěný ještě na Malý a Velký). Dvě malé obdržely pojmenování Ochůzky (také Vochůzky) a Paříž (větší část domů Paříže patřila k obci Tušť). Obydlí v budoucí osadě Blata (německý název Mooshäuser) vznikají přibližně v polovině 19. století a představují tak nejmladší z pěti popisovaných zaniklých sídel na Třeboňsku. Na původní mapě třetího vojenského mapování (po roce 1870) je její zástavba již patrná. Název osady je vcelku frekventovaným označením pro lokality v krajinách s bažinným ekosystémem a německý úřední název vystihuje ekvivalentní překlad z češtiny (Mooshäuser = blatské domky). Blata se nacházela podél spojovací cesty mezi osadou Ochůzky a obcí Kunšach. Pojedeme-li od autobusové zastávky v Ochůzkách po této komunikaci směrem ke státní hranici, pak po pravé straně vyplňuje pozemky dnes stejně jako v poválečném období vzrostlý les. Rodinné domy byly roztroušené na levé straně od cesty v úseku 1,5 km, přičemž první objekt této osady stál 500 m od křižovatky s hlavní silnicí. Zatímco při celostátním sčítání v r se blatské domy počítaly k Ochůzkám, roku 1930 uvádějí statistikové poprvé název této osady, ve které bydlí 73 obyvatel v 15 domech. V Blatech se nevyskytoval žádný obchod ani hostinec, zato zde stála hájovna, v níž před vysídlením bydlela rodina Lexů. Místní osadníci se kromě tradiční práce v lese zabývali také těžbou rašeliny, která se nacházela na jejich pozemcích. Po patnácti domech, které byly zbourány, dnes nenalezneme žádné pozůstatky. Je to vcelku logické, neboť v místech, kde stály, tvoří prostor převážně luční kultura. Obec Kunšach (původně panství Heidenreichstein) Samostatná obec Kunšach (německy Gundschachen) byla lokalizována jižně od Rapšachu a její zástavba jakoby kontinuálně navazovala na příbytky osadníků Spáleniště i Blat. O této vesnici nenacházíme v uplynulých desetiletích na české straně hranice téměř žádné informace. Seriózní publikace dobu jejího založení raději neuváděla. Populárně naučná literatura kladla období vzniku Kunšachu do 19. století, což však neodpovídá realitě. Už jen ta skutečnost, že matriky pro tuto obec byly vedeny v rozmezí let pod farností Krabonoš, posouvá její stáří o jedno století do minulosti. Po roce 1784 náleží však ves k farnosti rapšašské a pod ní zůstává až do svého zániku. Další pátrání po počátcích osídlení v této lokalitě provedl regionální historik Mgr. Jiří Oesterreicher. Dotazem do dolnorakouského zemského archivu v St. Pöltenu zjistil, že v tzv. bereitungbuch z r se Gundschachen nenachází. Tato kniha, srovnatelná s naší berní rulou, představovala v onom období velmi dobrý daňový rejstřík, a tak lze oprávněně předpokládat, že ves Kunšach v té době ještě neexistovala. J.Oesterreicher pak však při osobní návštěvě zmiňova- Zdeněk Mrázek pokračování na str. 16

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 pokračování ze str. 15 ného rakouského archivu nalezl v nejstarší gruntovnici panství Heidenreichstein z roku 1674 zmínky o Gundschachen/Gundschach a mimochodem také o Witschkoberg (Halámkách). Ani tehdy se ovšem stále ještě nejednalo o osídlené vesnice, nýbrž jen o mýtiny mezi lesy, kde Rapšaští sekávali trávu. O lesu nazvaném Kunšach (Forst Gundschachen) podává navíc zprávu již odhad panství Heidenreichstein z roku Tato Oesterreicherova zjištění ovšem asi naznačují, že pojmenování Gundschachen/Gundschach je zřejmě mnohem starší (snad jdoucí až k onomu hraničnímu roku 1591) než ves samotná, doložená teprve v první polovině století osmnáctého. Závěrem můžeme říci, že toto katastrální území vklíněné mezi Rapšachem a Nagelbergem bylo kolonizováno pravděpodobně od druhé poloviny 17. století, tedy ještě před vznikem rapšašských osad. Pokud se jedná o název vesnice, tak Kunšach představuje zkomoleninu německého úředního pojmenování Gundschachen (ve starší verzi Gundschach). Nezaměňujte prosím toto označení se střediskovou obcí Kunžak (u Strmilova), u níž je etymologický výklad zcela jiný. Gundschach je naproti tomu německou složeninou, kde schach představuje téměř jistě termín pro kulturní les, nikoliv prales (podobně i ve jméně sousední obce Rapšach). První část názvu je ovšem problematičtější, Gund může snad představovat odvozeninu od osobního jména Gunter (Günter), tedy se v konečném významu jedná o Gunterův (Günterův) les. Otázka o jakého Guntera se v této lokalitě jednalo, vytváří výzvu pro budoucí badatele, kterých se pro region tzv. Vitorazska zatím narodilo méně než málo. Správní příslušnost obce Kunšach (začlenění pod vrchnostenskou správu či soudní okres) v chronologickém vývoji přesně kopíruje výše uvedený popis jako u obce Rapšach. To znamená od panství se sídlem v Heidenreichsteinu po soudní okres třeboňský v době zániku této vesnice. O vývoji populace podává informace následující tabulka: Rok sčítání Počet obyvatel Národnost česká Národ. německá (12) 4 (7) Počet domů Poznámka: údaj v závorce značí počet cizozemců V roce 1823 se nacházelo v této obci 23 čísel popisných, v pozdějším období zaznamenávají statistikové vcelku stabilizovaný počet domů. Jak vyplývá z předchozí tabulky, také obyvatelstvo se v druhé polovině 19. století udržuje na stejné úrovni. Změna nastává po připojení Vitorazska (tedy i Kunšachu) k ČSR, kdy dochází k postupnému snižování počtu osadníků. Pokud se jedná o jazykovou příslušnost místních starousedlíků, musíme konstatovat, že v severní oblasti Vitorazska, kam náležel Rapšach i Kunšach, převažovalo česky hovořící obyvatelstvo. Zadíváme-li se na předchozí tabulky (pro obě vesnice) jistě překvapí rozporuplné údaje týkající se národnostního složení. Tuto problematiku velmi dobře vysvětlil historik Ján Mlynárik ve své knize Tragédie Vitorazska. Ve stručnosti zde můžeme říci, že zdejší starousedlíci nemysleli a necítili nacionalisticky, ale jaksi patriotisticky. Měli rádi svou původní vlast Rakousko, a činil jim problém v různých obdobích vyjadřovat se ke své národnosti. Navíc sčítací komisaři, kteří zde působili, výsledky národnostní orientace těchto zemských patriotů účelově upravovali. 90 let fotbalu 90 let od prvního vstupu do fotbalové historie v Suchdole si připomeneme poslední červnový víkend V sobotu dopoledne nejprve přivítáme Radima Hešíka s mužstvem táborského dorostu MAS, po oficiálním zahájení sehrajeme turnaj - Memoriál Ády Rohlíka - za účasti mužstev z Č.Velenic, Chlumu, Klikova a domácího Sokola.Představí se malým vstupem i stará garda vedená Oldř. Růžičkou. Občerstvení po celý den, výstava fotek a setkání hráčů v klubovně, zábavné večerní posezení na hřišti zakončí jistě příjemný den. Neděle bude patřit celá dětem. Již od 10 hodin si postupně zahrají všechna žákovská mužstva, různí soupeři jsou vybráni opět z nejbližšího okolí. Proběhnou ukázkové tréninkové modely R.Hešíka, utkání dětí a rodičů, případně trenérů. Naši nejmenší 4-5 letí určitě každého potěší. Zveme všechny přátele sportu. Sokol fotbalový klub Suchdol n. L. Na rozdíl od Nové Vsi u Klikova nebo Blat, kde převažovala zástavba ulicového typu, v Kunšachu se nacházely domy nejen u hlavní komunikace, ale také rozptýlené v krajině, podobně jako to dnes můžeme vidět v severních osadách sousedního Rapšachu. V pomyslném středu vesnice, kde dnes nalezneme kovový kříž s trnovou korunou, stála budova školy, zvonice a finančnice. Původní německá dvoutřídní škola byla v srpnu 1920 přeměněna v českou jednotřídní školu obecnou (čp.32). Ve stejném roce byla v sousedním domě čp. 34 Karla Kotrby vytvořena kancelář finanční stráže. V roce 1930 byla státem zřízena mateřská škola. Místnosti byly najaty v domě Karla Beníška( čp. 8-9), který stál naproti objektu obecné školy. Obec neměla žádnou kapli, pouze zvonici a většinu své existence přináležela k farnosti rapšašské (jak již bylo uvedeno v úvodu). Po skončení druhé světové války zde provozovaly svou živnost dvě hospody: majitelé Eduard Zwettler v čp.12 a Oskar Synek v čp.14. Také tady měl fungovat jeden obchod se smíšeným zbožím. V roce 1953 byla většina rodin Kunšachu přinucena se vystěhovat mimo pohraniční okresy ČSR (do vnitrozemí) z důvodu nespolehlivosti. Do uprázdněných usedlostí na Rapšachu (po vysídlení většiny obyvatel této obce) se mohlo přestěhovat z této vesnice jen několik málo rodin. Poté se přistoupilo k totální demolici zdejších objektů. V říjnu roku 2005 při akci Zavírání cykloturistické sezony zde proběhlo svěcení poutního křížku, kterého se zúčastnilo asi 60 osob. Původní poničený kříž byl nahrazen zcela novým, který vyhotovil umělecký kovář v Nových Hradech během kovářského sympozia. Na práci se podílel i kameník, který ošetřil a opravil poškození podstavce. Tuto akci zastřešila Novohradská občanská společnost. I přesto, že se do dnešních dnů nedochoval žádný stojící objekt z původní zástavby, můžeme ve zdejší lokalitě nalézt četné stopy po dlouhodobém pobytu lidí. Především je tu zachována řada pěkných studní, několik sklepení a četná seskupení kamenné sutě. Uvedeným katastrálním územím v současnosti prochází cyklostezka č. 341 a také pěší turistická trasa červené barvy. Seznam použité literatury: Mgr. Jiří Oesterreicher, Mgr. Irena Kotrbová, Harald Winkler: Společná minulost Gmünd a České Velenice (České Velenice 2005) Vladimír Hokr a kolektiv: Pamětí Vitorazska (NOS 2003) Kronika obce Kunšach (SOkA J. Hradec) Statistický lexikon obcí v republice Československé (Praha ) Wolfgang Katzenschlager: Vitorazsko-Weitraer Gebiet? (Das Waldviertel [46] 1997) Vladimír Bednář

17 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 HOKEJBAL Čtyři stovky diváků sledovaly jasnou výhru SK Suchdol Před začátkem sezony v I. lize Západ hovořil hlavní kouč hokejbalistů SK Suchdol nad Lužnicí Stanislav Landa o tom, že cílem jeho týmu je prvenství v soutěži a pokus o postup do nejvyšší soutěže. I samotní suchdolští hráči brali slova trenéra s rezervou, ale nyní již vědí, že nemluvil jen do větru. V sobotu 11. května odpoledne totiž byla na Gráfovci první část Landova plánu naplněna, neboť domácí tým dotáhl svou spanilou jízdu play-off k dokonalosti. Porazil Karlovy Vary, vyhrál tak 3:0 finálovou sérii a zvítězil ve vyřazovací části v devátém zápase v řadě! SK Suchdol SK HBC CSKA K. Vary 7:2 (3:2, 1:0, 3:0). Branky: Lakatoš, Vacek 2, Kalát, P. Hembera, M. Hembera. Asistence: Krčmár 4, Hadrava, Kalát, Kulik, P. Hembera, Hunal, Schandl, M. Hembera, Císař. Střely na branku: 27:11. Vyloučení: 4:4. Využití přesilovek: 2:0, 360 platících diváků. Vítězná série Suchdola začala v předposledním kole základní část 9. března, kdy doma vyhrál nad Liticemi 6:1. Od té doby má na kontě 11 vítězných zápasů v řadě, všechna v normální hrací době při impozantním skóre 48:13! Po dvou výhrách v Karlových Varech (3:2 a 4:2) chtělo suchdolské mužstvo využít hned první mečbol k tomu, aby finálovou sérii ukončilo. Nastoupilo bez svého elitního forwarda Libora Slaniny, jenž právě hrál v Hradci Králové za Vlašim finále extraligy. Dlužno dodat, že jeho tým vyhrál, takže útočník od Lužnice se může pyšnit ziskem českého titulu. Slaninova absence ovšem nebyla na Gráfovci vůbec znát, protože Suchdol hru od prvního vhazování naprosto opanoval. Domácí hráči se nenechali vyvést z míry ani při dvou náhodných západočeských trefách, jimiž hosté v první třetině zazlobili. Od druhého dějství, především pak po vstřelení čtvrté branky, se suchdolští hokejbalisté napevno posadili do sedla, ze kterého je odevzdaný karlovarský protivník nedokázal sesadit. Hosté se nezmohli ani na svoji tradiční hru s vyvoláváním šarvátek, utkání dokončili v rouše beránčím. Jejich porážka byla ještě vcelku milosrdná. Po jasné výhře SK Suchdol začaly oslavy hned na hřišti, společně s hráči se v hledišti radovaly čtyři stovky nadšených diváků. Ti přišli na finále i přes nepřízeň počasí v nevídaném počtu, jímž výrazně překonali návštěvnický rekord. Po jednoznačném vítězství se jihočeský tým stal prvoligovým mistrem Západu a teď je před ním baráž o postup do extraligy. Prolínací soutěž o dvě postupová místa do nejvyšší soutěže se uskuteční od pátku 31. května do neděle 2. června v Karviné, kde se v tříčlenné kvalifikaci potká Suchdol s domácím celkem a Třincem. Vítězné ohlasy Viktor Hadač (obránce): Splnil se sen nejednoho suchdolského hokejbalisty a také fanouška. Chtěli jsme sérii ukončit hned v prvním domácím zápase, což se nám povedlo, i když zprvu Vary trochu kousaly. V play-off jsme všechno vyhráli, padl rekord v návštěvnosti. Byl to pro nás zážitek. Chci tímto vyzdvihnout jméno Martina Lakatoše, jenž dal dva góly; a těsně mu utekl hattrick. V létě mu bude třiačtyřicet let, ale znovu potvrdil, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Už teď je živoucí hokejbalovou legendou. Stanislav Landa (hlavní trenér): Sice nevyšlo počasí, ale stejně přišlo neuvěřitelné množství diváků. Hnali nás za titulem, patří jim náš velký dík. Celé play-off mělo dvě velké hvězdy, a sice brankáře Milana Šlefra a druhého nejproduktivnějšího hráče celé vyřazovací části Marka Hemberu. Formu jsme načasovali přesně, vše vyšlo na jedničku. Už se těšíme do Karviné! Suchdol: Šlefr (Stříbrný) Apfelthaler, Hadač, Hunal, Schandl, Vacek, Látal, Laurinc, Vrbka Kalát, Kulik, Blafka, M. Hembera, P. Hembera, Císař, Kubal, Hadrava, Lakatoš, P. Krejčí, J. Krejčí, Krčmár. Roman Pišný Horní řada zleva trenéři Hadač, Landa S., Smutný, hrači Schandl, Vacek, Látal, Apfelthaler, Laurinc, Vrbka, Blafka, Hadač, Hunal, Hembera M., Kulík, Stříbrný. Dolní řžada zleva Šlefr, Hembera P., Krejčí J., Císař, Hadrava, Kubal, Krčmár, Kalát, Krejčí P., Lakatoš M. a Lakatoš junior. Na snímku chybí Slanina, Pultr a Landa M.

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Fotbalová sezona červen sobota OP muži B Suchdol B / Strmilov neděle I.A žáci Suchdol / Zliv sobota dorost I Suchdol / Dříteň sobota muži A Suchdol A / Křemže neděle I.A žáci Suchdol / Kaplice neděle OP muži B Suchdol B / St. Hlína Prožívání velikonoční doby V polovině května končila letošní velikonoční doba, a to v neděli na slavnost Seslání Ducha sv. Letos brzy, protože Velikonoce už začaly na konci března. Pro věřící lidi v Ježíše Krista nejsou Velikonoce jen ty tři dny s pomlázkou a ne vždy vydařeným koledováním. Ale celých 50 dní se můžeme radovat a na různých příbězích z Bible prožívat, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání se neváže jen na velikonoční dobu (stejně tak jako Vánoce nejsou jen 24. až ), ale Ježíšovo vzkříšení a tedy vítězství nad smrtí slavíme každou neděli a vlastně při každé mši sv. Proto je tento den výjimečným dnem, a to ne jen nicneděláním, ale prožíváním společenství v rodině, s přáteli a ve farnosti pak společným slavením mše sv. na připomínku velikonočních událostí. My, co spolu ve farnosti chodíme, se však scházíme i jindy než v neděli v kostele. Např. jste nás mohli vidět při křížové cestě (okamžiky Ježíšova utrpení) na Velký pátek u hřbitova a okolo řeky (viz obrázek). A pak za týden v neděli o Velikonocích na tzv. svátek Božího milosrdenství začínali jsme u lípy na náměstí a v průvodu s nově zhotoveným křížem (právě na velký pátek ho vyrobil můj bratr, náš velký ministrant) jsme šli na hřbitov. Chtěli jsme tak vyprošovat nám, svému okolí a potažmo celému světu, aby poznali, jak milosrdný je Bůh, co pro nás udělal Ježíš a že Boží láska je pro každého a Bůh může vstoupit do života každého člověka a proměnit ho (viz obrázek). K jaru i Velikonocím určitě patří úklid dělali jsme pořádek doma, mnozí i v duši při zpovědi (svátosti smíření). Uklízíme ale i venku, a tak tomu neušla ani farní zahrada. Jedno dubnové pondělí se nás sešlo docela dost, abychom shrabali staré listí a spálili nepotřebné větvoví. Skoro by se dalo říct, že větší kumšt bylo upéct si pak na tom ohníčku buřta. Jak si s tím mnozí poradili, uvidíte na dalším obrázku. A poslední událostí, se kterou bych se s vámi chtěla podělit, je poutní mše k sv. Janu Nepomuckému v kapli před mostem do Tuště. Tentokrát se nás sešlo tolik, že jsme museli stát v otevřených dveřích, ale na radosti a naději, které nám svědectví Jana z Nepomuku přináší, to nic neubralo. Není totiž lehké vždy umět mlčet a promluvit v pravý čas, ze své zkušenosti vím, že problém mívám s obojím a snad ještě větší potíž je právě neříct to, co mám na jazyku, i když si to ten člověk fakt zaslouží Světci, které církev uznává jako ty, kdo za svého života byli hodně blízko Bohu a po své smrti jsou s Ním, nás spojují s tou velikonoční událostí v tom, že oni ve zmrtvýchvstání v Ježíše věřili a podle toho také žili. A tak ať nás radost, pokoj a naděje neopouští. Iva Hojková Svátek Božího milosrdenství V kapli sv. Jana Nepomuckého Úklid na farní zahradě Křížová cesta kolem Lužnice

19 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 19 Slavnost kostela sv. Mikuláše Neděle 16. června mše sv. v 11.00, pokračování slavnosti odpoledne ve V roce 2012 jsme si připomínali 650. výročí od 1. písemné zmínky o Suchdolu nad Lužnicí v Marientálském kodexu. V listině z roku 1362, kterou Lutold z Landštejna prodal ves Suchdol a Šalmanovice svým příbuzným, pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janu, bratřím z Rožmberka, je zároveň zmiňován i kostel, který tehdy vznikal. Každý kostel má však svoji historii, i když propojenou s místem a společenstvím, proto již zmiňované výročí kostela slavíme letos. Něco o chystaném programu slavnosti na neděli 16. června se můžete dočíst na plakátku zveřejněném také ve Zpravodaji. Tento den slavnosti nebude jediný, ale pokračovat ve slavení budeme na podzim, či v zimě, hlavně při prosincové pouti ke sv. Mikuláši. Srdečně vás zveme, vždyť kostel je jediná naše kulturní památka spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Jinak těch krásných přírodních památek určitě máme ve svém okolí dost. Za farnost Iva Hojková RESTAURACE U PÍSKOVNY NOVĚ OTEVŘENO Otevřeno každý den od do hodin Nově točíme BOHEMIA REGENT, pravou malinovku Pokrmy z čerstvých ryb Hotovková a minutková kuchyně Česká kopečková zmrzlina Trampolína pro děti Těšíme se na Vaši návštěvu!

20 20 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS Libor Vondrášek Hledám někoho pro výkup borůvek nebo zaběhlou sběrnu. Tel.: Kdo prodá nebo pronajme louku od m 2. Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 6, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 12. 3. 2012 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více