Vítání občánků 18. března 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání občánků 18. března 2013"

Transkript

1 červen 2013 Cena 6,00 Kč Vítání občánků 18. března 2013 Starosta Města Suchdol nad Lužnicí v sobotu 18. května přivítal v obřadní síni městského úřadu ve dvou etapách čtrnáct nových občánků. S pásmem písniček a básniček zpestřily průběh obřadu děti z mateřské školky. Po podpisu pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro své dítě obdržely malý dárek. Marcela Pultrová, matrikářka POZVÁNKY Červen Vodácké odpoledne pro děti na vodácké základně Oslava 650 let od první písemné zmínky kostela sv. Mikuláše ročník hokejbalového turnaje KAPR CUP Pohádky za vysvědčení před místním kinem Oslava 90 let kopané v Suchdole nad Lužnicí Bezpečně na prázdniny se záchrannými složkami INFORMACE Z RADNICE zleva: Adéla Berkyová, David Herzog, Aneta Zárubová, Aneta Stuchlíková, Agáta Šťovíčková, Václav Ježek, Michaela Robaušová zleva: Kristýna Kamišová, Karel Bašta, Jaroslav Květ, Jaroslav Spurný, Hana Zárubová, Petr Dobuš, Adéla Prášilová Z jednání zastupitelstva města (ZM) Zastupitelstvo města bez výhrad schválilo účetní uzávěrku Města Suchdol nad Lužnicí za rok Výsledek hospodaření za rok 2012 činil ,99 Kč (rozdíl mezi výnosy a náklady). Zastupitelstvo města určilo na základě ustanovení 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, následující členy Osadního výboru Klikov: Alois Halámka, Václav Bednář, Eva Janstová, Jaroslava Holánková, Ing. Jan Špulák. Jako předsedu Osadního výboru Klikov zvolilo ZM pana Aloise Halámku. Zastupitelstvo města určilo na základě ustanovení 120 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, následující členy Osadního výboru Tušť: Jan Císař, Richard Pipek, Romana Smutná, Ing. Alena Drábová, Ing. Miloš Cepák ml. Jako předsedu Osadního výboru Tušť zvolilo ZM pana Jana Císaře. Zastupitelstvo města schválilo návrh na rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části Územního plánu Suchdol nad Lužnicí vydaného dne , který je účinný ode dne v následujícím znění: Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí opravuje výrokovou část a odůvodnění pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Územního plánu Suchdol nad Lužnicí (dále jen ÚP Suchdol nad Lužnicí) takto: Grafická část ÚP Suchdol nad Lužnicí ve výkresu výrokové části: Hlavní výkres bude plocha B-Plochy bydlení-nízkopodlažní, v rozsahu pozemků p.č.66/1, 66/2,70/3,1250 a 1251 v k.ú. Tušť nahrazena plochou Sbo-Plochy smíšené obytné-bydlení a občanské vybavení. ve výkresu části odůvodnění: Koordinační výkres bude plocha B-Plochy bydlení nízkopodlažní, v rozsahu pozemků p.č.66/1,66/2,70/3,1250 a p.č.1251 v k.ú.tušť nahrazena plochou Sbo-Plochy smíšené obytné-bydlení a občanské vybavení. Zastupitelstvo města schválilo návrh sportovní komise na rozdělení dotace na podporu sportu takto: TJ Sokol Suchdol n. L Kč Spartak Hrdlořezy Kč Blesk Klikov Kč Tatran Suchdol n. L Kč SK Suchdol n. L. / hokejbal Kč Sokol o.s. Suchdol n. L. kopaná Kč Vodácký klub Suchdol n. L Kč Vitoraz Tušť Kč Kynologický klub Kč Celkem rozděleno Kč z Kč schválených v rozpočtu města na r Částka ve výši ,- Kč byla ponechána jako rezerva pro zbývající část roku Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje těchto bytů: byt č. 3 v čp. 308 vel. 1+1 ulice Na Huti, za cenu 3.000,- Kč/m 2 podlahové plochy byt č. 7 v čp. 567 vel. 2+1 sídliště 17. listopadu, za cenu Kč/m 2 podlahové plochy byt č. 16 v čp. 704 vel. 1+1 sídliště 9. května, za cenu Kč/m 2 podlahové plochy Zastupitelstvo města schválilo návrh dokumentace pro územní rozhodnutí včetně technického řešení a tvaru křižovatky v rámci akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí II. etapa č. zakázky 548 (01/2013). Řešení tvaru křižovatky je k nahlédnutí na Zastupitelstvo města zprávu Ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí k Dále schválilo návrh na vyřazení majetku dle návrhů inventarizačních komisí. STAVEBNÍ PRÁCE FINIŠUJÍ Investiční akce, které v poslední době výrazně zasáhly do chodu města, vstupují do své finální fáze.těsně před dokončením je zatrubnění suchdolského potoka.dokončují se také stavební úpravy ulice 28. října termín předání je stanoven na konec června 2013.

3 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeny předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na INFORMACE V pondělí 24. června 2013 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění. Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen D Program kina na měsíc červen 5. středa hod. 90 min. ISABEL Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě, je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž vydává za tajemným mužem. Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Melník, Robert Urban Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 7. pátek hod. 83 min. ZAMBEZIA Animovaná komedie pro celou rodinu. Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezi, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč 12. středa hod. 95 min. TÍSŇOVÁ LINKA Tísňová linka je bravurně natočený napínavý thriller s okouzlují Halle Berry v hlavní roli. Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky a snaží se pomoci unesené dívce. Hrají: Halle Berry, Abigail Breslin a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100,- Kč https://www.falcon.cz/film/tisnova-linka 14. pátek hod. 90 min. KOVÁŘ Z PODLESÍ Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety prohnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly požádány o pomoc, aby vyhnaly zlo. Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana Chýlková a další. Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč 19. středa hod. 124 min. NEVĚDOMÍ Akční thriller. Jacka, kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvede z míry nouzové přistání vesmírné lodi s členkou posádky, která tvrdí, že ji s ním pojí společná minulost. Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100,- Kč detailf.aspx?idfilm= pátek hod. 85 min. SCARY MOVIE 5 Pátý díl legendární série hororových parodií Scary Movie slibuje návrat na začátek. Tedy k neuvěřitelně hrubozrnnému humoru, který je podáván rafinovaně a bezelstně. Hrají: Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Ashley Tisdale. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 26. středa hod. 129 min. IRON MAN 3 3D Svérázný, ale geniální průmyslník Tony Stark / Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení. Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle. Česká verze, brýle. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 130,- Kč https://www.falcon.cz/film/iron-man pátek hod. 78 min. ŠMEJDI Dokument. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Důchodci mají vstup zdarma. Mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 30. neděle hod. 102 min. KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ Animovaný rodinný film. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, který chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Malá teenagerka se probudí v podivné tajuplném světě, který chce zachránit. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 110,- Kč

5 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013

7 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Pozvánka na výlet do Třeboně a neobvyklou podívanou v pátek Vlakem ze Suchdola do Třeboně trvá cesta asi 20 minut a dřívější okresní město zná velmi dobře většina spoluobčanů. Jezdí sem léta na úřady, do školy, za nákupy nebo za kulturou apod. V pátek 7. června si můžete cestu do Třeboně trochu ozvláštnit, pokud přijmete pozvání slovutného třeboňského archivu k prohlídce výstavy tématicky zaměřené na svět dětí v archivních pramenech s názvem...zastavil jsem Vltavu. Zastavil jsem Vltavu; ta vytéká ze studně, teče rourkou (a to je, co se zastavuje) a potom je to potůček, do jehož bahna Bedřich jednou nohou zapadl. Tento úsměvný postřeh si poznamenal, 24. června roku 1923 ve svých bohatých deníkových zápisech, mladičký aristokrat Karel VI. ze Schwarzenberku ( později známý historik, heraldik a otec nynějšího ministra zahraničí Karla VII. ze Schwarzenberku.) Navštívil tehdy na několik dní Šumavu, spolu se svým prastrýcem a poručníkem v jedné osobě Bedřichem ze Schwarzenberku ( ) a v doprovodu vychovatele Pátera Stanislava Sudy. Tenkrát, před devadesáti lety, šli přes Knížecí Huť a Bučinu okolo slatinného pole porostlého klečí až k pramenům naší nejdelší řeky Vltavy (viz foto). Deníčky i veškerý další materiál budou na jednodenní výstavu ku příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivů vybrány ze vzácných třeboňských archivních fondů. S laskavým svolením pana ředitele archivu PhDr. Václava Rameše budou mít možnost čtenáři Suchdolského zpravodaje prohlédnout si i proslulé archivní chodby a depoty. Zájemce o tuto mimořádnou prohlídku prosím o jednotný čas příchodu do archivu a to v hod. nebo v hod. (vlak do Třeboně odjíždí v 9.40 hod. a v hod. ze suchdolské zastávky). Bližší informace Vám ochotně poskytne paní R. Rohrbachová v suchdolské knihovně. Na viděnou v archivu se těší Marie Kalátová archivářka Klub vojenské historie Panzergruppe Kleist pořádá: Rekonstukce bitvy Bagration 1944 (neboli sovětská letní ofenziva jedna z největších bitev Velké vlastenecké války). Dne se bude konat bojová ukázka z konce 2. světové války, kde se střetnou vojska německého Wehrmachtu se sovětskou armádou. Akce se bude konat v prostoru pod bývalým statkem v Chlumu u Třeboně. GPS "N, "E Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod., vstupné 100 Kč. Vstupenky budou slosovatelné (hlavní cena elektroskútr v hodnotě Kč). Během programu bude možno si prohlédnout dobové tábory a vojenskou techniku, dále bude možnost svezení dětí dobovou technikou. Večerní program: od hod. bude hrát kapela Variace.

9 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Pozvánka na pokládání pamětních kamenů obětem holocaustu Na den v hodin připravuje Městys Chlum u Třeboně položení pamětních kamenů na chodník před domem, v němž žili zdejší občané, manželé Weisskopfovi a kteří byli v r transportováni do Osvětimi a zde zavražděni. Jde o dům, kde se dnes nachází pizzerie. Kameny se pokládají na různých místech republiky, upozorňují na oběti holocaustu a zároveň naznačují žijícím, že na zločiny, páchané na nevinných lidech, nesmíme zapomenout. INFORMACE ZE ŠKOLY I v tomto roce navštívili žáci 8. ročníku v rámci výtvarné výchovy festival animovaného filmu Anifilm Třeboň. Sami si vyzkoušeli v Dílnách animace animační techniky a postupy a do školy přivezli svá krátká umělecká díla. V průběhu června si je můžete prohlédnout na Mgr. A. Ficalová od předprodej vstupenek IC Suchdol nad Lužnicí za 240 Kč Čarodějnice ve škole 30. dubna, tak jako každý rok v tento den, i letos proběhl na naší škole čarodějnický rej. Čarodějnice v podání žáků 9. ročníku řádily ve všech třídách, nevynechaly ani jídelnu, ředitelnu či děti z mateřské školy a nevinné spoluobčany, kteří se právě pohybovali v okolí školy. Letošní čarodějnice bylo nejen vidět, ale především slyšet. Je s podivem, že jejich hlasivky vydržely. Všem patří za přípravu a účast na této akci poděkování a pochvala. Mgr. Iva Mráčková

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 S biologickými olympiádami se roztrhl pytel. Den Země ve škole Netradiční projektové vyučování se na naší škole váže k datu , kdy planeta Země slaví svůj svátek. Letošní termín připadl na (po + út), ale samotné akce započaly již týden před tím. Celá škola byla obeznámena s faktem, že Den Země připravíme v duchu Afriky. Olga Švecová zahájila přednáškou o Jihoafrické republice, kde dobrovolně trávila čas s malými černoušky a vyučovala je anglickému jazyku. V pátek dorazil z Prahy pro nás již známý a velmi oblíbený Tomáš Kubeš (www.tomaskubes.cz). Je to cestovatel, novinář, fotograf, jehož fotografie najdete např. v časopisech Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Vlasta Žáci z 2. st. ho znají z dřívějších přednášek o Střední Asii a Indii. Jeho přednáška se uskutečnila v místním kině, kde 1. i 2. st. seznamoval s černým a nejchudším kontinentem světa. Úžasné na jeho přednáškách jsou vlastní fotografie a videa, při nichž poutavě vypráví. Ani tentokrát nezklamal, atmosféra v kině byla hustá a troufám si říct, že všichni žáci byli pohlceni jeho příběhy. Děkuji tímto paní Rohrbachové za technickou přípravu kina. Pondělí a úterý patřilo žákům a jejich vedoucím učitelům. V pracovních dílnách vznikala různá díla plakáty plné obrázků a popisků, mapy Afriky, počítačová prezentace o africkém vodstvu, zajímavosti o Egyptě, kolonizace Afriky, písně, básně, divadelní představení, hra, tradice v Africe atd. Všechny výsledky prací najdete vystavené v prostorách školy (jídelna, prosklený vestibul). V úterý proběhly společné prezentace, zástupci žáků seznamovali ostatní s výsledky svých prací. Prezentace proběhly v poučném a zároveň zajímavém duchu, dokonce jsme i tancovali na známý hit Waka waka (Shakira). Co by to bylo za oslavy Země, kdybychom se nepodíleli na její očistě! Po prezentaci jsme natáhli rukavice, popadli pytle a vyrazili do terénu našeho městečka sbírat odpadky po těch, kteří neznají účel košů a popelnic. Projektové vyučování je založeno na zkušenostech žáka, zábavné formě učení s maximální aktivitou žáků. Myslím, že to se nám zdařilo, dobrá věc se povedla a nám nezbývá, než se doučit posledních pár kapitol ze všech předmětů, těšit se na třídní výlety a samozřejmě na prázdniny. Mgr. Petra Šimková Biologické olympiády zaplňovaly naše rozvrhy v měsíci dubnu. Začali jsme školním kolem a pokračovali do okresních kol. Jedná se o Biologickou olympiádu organizovanou MŠMT a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která je jednotná pro celou ČR, dále jsme si nenechali ujít Biologickou olympiádu Rudolfa Kurky ve Veselí nad Lužnicí pořádanou Střední odbornou školou ekologickou a potravinářskou. Biologických olympiád se zúčastnili tito žáci, někteří dokonce figurovali v obou olympiádách: Tereza Zárubová (8. A), Václav Bednář (9. A), Terezie Šustrová (7. A), Lenka Šubrtová (7. A), Kateřina Magerová (7. A), Jiří Macho (7. A). V některých kategoriích jsme byli úspěšní, někde méně, někde vůbec. Biologické olympiády se zabývají výhradně obory botanikou a zoologií, znalosti z biologie člověka a geologických věd se zde vůbec nepraktikují. Pokud bych ze zmíněných žáků chtěla někoho vyzdvihnout, tak je to nejlepší z umístěných, tj. Jiří Macho (7. A), jenž se umístil na místě ve Veselí nad Lužnicí, obor zoologie. Pochvalu si zaslouží i Kateřina Magerová, která ve stejné kategorii obsadila 7. pozici. Mile mne překvapila i Karolína Kovačiková (8. A), která ve Veselí nad Lužnicí obsadila místo v oboru botanika. I když nejsme na předních pozicích, nevadí, já si cením toho, že žáci mají chuť se těchto olympiád účastnit a že nemusím nikoho nutit. Děkuji všem zúčastněným a gratuluji těm, kteří se probojovali do předních míst. Mgr. Petra Šimková

11 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Suchdolští žáci ve Vídni Ve středu jsme se vydali se žáky naší školy, kteří se učí němčinu, poznávat hlavní město Rakouska Vídeň. Ještě před cestou byli seznámeni s trasou a sami si vyhledali podrobnosti o nejzajímavějších místech na internetu. Věděli tedy, co je čeká a těšili se, zda plánovaný výlet splní jejich očekávání. První zastávka, kterou jsme absolvovali, byl poutní kostel Maria Taferl, odkud je překrásný pohled do kraje kolem Dunaje. Dalším místem byl impozantní barokní klášter v Melku. A pak jsme se již vydali kolem Dunaje směr Vídeň, kde jsme byli zvědaví na zámek Schönbrunn s jeho překrásnými zahradami. V zámeckém parku jsme se procházeli za slunného počasí a mohli si tak krásu jeho pěstěných zahradních ploch i udržovaných budov a přilehlých prostor náležitě vychutnat. Dále následovala prohlídka centra Vídně, seznámili jsme se tedy např. se sídlem rakouského prezidenta Hofburgem, s budovami parlamentu, radnice, divadla, opery Samozřejmě nesměl chybět ani jeden z nejznámějších symbolů Vídně St. Stephansdom. A co bychom byli za návštěvníky hlavního města Rakouska, kdybychom vynechali zábavní park Prater s jeho obřím kolem a desítkami atrakcí všeho druhu. Tato třešnička na dortu završila naše putování za hranice našeho jižního souseda a zpříjemnila již tak krásně prožitý den, kdy jsme se nejen pobavili, ale i poznali spoustu nového. I. Mráčková Oblastní kolo dopravní soutěže Dne proběhlo v Třeboni oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo v I. kategorii družstvo mladších žáků. Skončilo na prvním místě, v jednotlivcích se na 1. místě umístil Ondra Kučera. Další místa v pořadí obsadili Kristýna Janků, Veronika Wipplingerová a Aleš Nestával. Ve II. kategorii se situace opakovala. I starší žáci získali v družstvech 1. místo. V jednotlivcích se na prvních místech umístili opět naši žáci: David Čáp, Václav Bednář, Natálie Petroušková a Kateřina Magerová. Obě družstva postupují do okresního kola dopravní soutěže v Třeboni, které se koná 28. května. J. Franta

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Zápis do Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí V období zápisu byli rodiče i děti plni očekávání, jaká bude jejich mateřská škola se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče s dětmi si prohlédli jednotlivé třídy, vyzvedli si žádosti o přijetí do mateřské školy. Děti si pohrály s hračkami a pozdravily se s kamarády. K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se dostavilo 41 rodičů se svými dětmi. Kladně bylo vyřízeno 35 žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Při rozhodování paní ředitelka postupovala podle stanovených kritérii. Kapacitu naší školky jsme opět naplnili. V září se budeme na všechny nové kamarády těšit v naší barevné školičce. Pálení čarodějnic a stavění máje FOTOREPORTÁŽ

13 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ Suchdolský vejšlap 2013 V sobotu 18. května 2013 proběhl zájezd na známé představení. V hlavních rolích Krajina s Přírodou. Zdarma a denně vystupující předvádějí svoje kouzla. Maskérka a kulisák, Počasí s Podnebím, podle ročních období nastrojují protagonisty do kabátů ze sněhu nebo jim vlasy myjí deštěm a suší Fénem. Produkční pro nás vybral kus skoro letní v plném slunečném osvětlení v kostýmech jarní zeleně s kulisami z chomáčů bílých pavučin na modré obloze, za hukotu peřejí v neústupném proudu vody mezi balvany, větru ohýbajícího kmeny v olistěných větvích i tichu písečných, břehy podrývajích meandrů a hladin rybníků zarůstajících vřesem. Diváky, kterých bylo k pěti desítkám, jistě neodradí k samostatné návštěvě některé z repríz, jiné kulisy ani skoro deset mil dlouhé jeviště, které je třeba obejít pro zhlédnutí celé Hry. Děkujeme vedoucímu zájezdu za ochotu, organizátorům a jejich rodinám za jejich čas, účastníkům za jejich odvahu. Účinkujícím přejeme další citlivé diváky a úbytek vandalů, co si ani nevšimli, že představení opět začalo. Stejně jako každý den již několik milionů let. PS: Suchdolského vejšlapu (Trasa vedla proti proudu horské říčky Dračice k zaniklé Nové Vsi, kolem přírodní rezervace Široké Blato, Hraničního potoka, třech skandinávských jezer a obřích viklanů, až do restaurace u rybníka Medenice) se zúčastnilo okolo 50 turistů. Kromě místních se k akci připojili lidé z Třeboně, Č. Velenic, Č. Budějovic, Pelhřimova, ale třeba také účastník ze Švédska. Dospělí obdrželi pěkné tričko s logem pochodu a kalendář, děti potěšily volné vstupenky do kina. Odborným slovem k historii řeky, skláren a zaniklé Nové Vsi provázeli: pánové Bušta, Bednář a Veith. Poděkování patří také organizátorům: Renatě Rohrbachové a Tomáši Imrichovi, panu Švarcovi za přiblížení autobusem a milé obsluze v restauraci Medenice. Bezpečnost skupiny bedlivě střežil neúnavný honácký pes Ares. Vesnici Novou Ves, která nejdříve dostala jméno Kösslersdorf, založil v roce 1791 správce chlumského velkostatku Kössler. V Nové Vsi byla sklářská huť, která byla později přemístěna směrem k Chlumu, do místa, které dodnes nese český název Nová Huť (německy se místo nazývalo Fichtenthal). Když Češi začali odlehlé vesnici říkat Nová Ves, Němci se přizpůsobili a používali název Neudorf. Tento název vyhovoval i Čechům, takže všeobecně byla v regionu vesnice známá pod jménem Najdorf. Z několika dřevěných bud pro lesní dělníky se vesnice během jednoho století rozrostla na padesát osm domů, v nichž na počátku 20. století žilo pět set padesát obyvatel. Mistní zde žili poklidný život, avšak v létě roku 1953 se vše změnilo... O HISTORII- PŘÍMO NA MÍSTĚ- ZAJÍMAVĚ VYPRÁVĚL DAN VEITH. MK

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Základní škola T.G.M. v Suchdole nad Lužnicí v letech Milí spolužáci, v sobotu 8. června 2013 se koná SRAZ k oslavě setkání po 30 letech od ukončení povinné školní docházky. Setkáme se v restauraci U Jezárka od 16 hod. Srdečně všechny oslovené zveme a těšíme se na viděnou :-) z ÁČKA: Jana Č., Jitka D., Hana E., Martina F., Jana G., Pavlína H., Dana H., Marie K., Iveta K., Vlasta K., Romana K., Zdena T., Karel A., Jiří D., Jiří H., Martin J., Honza K., Lukáš K., Michal K., Milan M., Milan N., Zdeněk R., Antonín Š., Milan Š., Roman Š., Miroslav Š., Jiří Z. z BÉČKA: Jana B., Renata D., Marcela H., Marie M., Vítěslava N., Alena K., Alena O., Ludmila P., Jana S., Ivana S., Jana Z., Ilona Z. Petr B., Miroslav Č., Rostislav D., Jaroslav J., Rostislav J., Petr K., Josef K., Pavel M., Jan M., František R., Pavel Ř., František Š. Jiří V., Pavel Z. Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat učitelkám z mateřské školy pí Janě Nestávalové a Alexandře Sváčkové z červené třídy za perfektní a kladný přístup k mému synovi Šimonovi, ale i k ostatním dětem. Celému kolektivu MŠ přeji příjemné prožití prázdnin. Zuzana Pavlíková Vzpomínka na dobrého kamaráda Večer 26. dubna 2013 nás zcela náhle navždy opustil pan Jaroslav Hadač z Cepu. Ačkoliv nebyl ze Suchdola, mnozí jste ho znali. Především jako člověka, který nezkazil žádnou zábavu, ba naopak, byl to on, kdo bavil celou společnost. Byl to skromný, poctivý chlap, který, pokud vím, nikomu v životě vědomě neublížil. Zemřel zcela v klidu ve spánku. Hezká smrt, řeklo by se, ale měla přijít mnohem později. My, co na Jardu budeme vzpomínat, tak určitě s láskou a úsměvem v srdci. Lehké spočinutí, kamaráde! PH Odpověď na článek, který vyšel v květnovém čísle Suchdolského zpravodaje Vážení spoluobčané, chtěl bych reagovat na článek, který vyšel v květnovém čísle Suchdolského zpravodaje. Jedná se o článek od ČSŽ pod vedením paní Věry Kryšpínové, kde mě a moji rodinu kritizují, že jsme údajně vnesli jakési chmury do jejich akce. Jedná se o maškarní karneval, na který měli pronajatý sál na hasičské zbrojnici. Abych jejich článek uvedl na pravou míru, tak tento spolek si neustále stěžuje na jisté věci ohledně sálu. Například mají neustále málo stolů, málo židlí, a nebo si dokonce stěžují, že se na sál nemůžou vejít. Již několikrát jsem si byl jako správce stěžovat na městském úřadě, že tento spolek nedal sál a prostory, které používal, do původního stavu. Tento sál je stavěn na kapacitu asi 80 lidí a ony nemohou stále pochopit, že se na sále víc židlí a stolů nenajde. Několikrát jsem je o tomto stavu informoval a ony to nemohou stále pochopit a tak si na mě stěžují přes noviny. Každý rok zde na sále proběhne přibližně okolo 35 akcí a zatím si nikdo na nic nestěžoval. Ba naopak, byli spokojeni a někteří se i několikrát vrátili a sál si znova od městského úřadu pronajali. Musel jsem reagovat na tento článek a byl bych docela rád, aby se vše vysvětlilo a uvedlo na pravou míru. Není moc hezké, když bylo v článku napsáno, že manželé Šlápotovi vnesli do akce jisté chmury a akci pokazili. Může se totiž jednat o někoho z mé rodiny, kteří mají stejné jméno. Když už někdo chce někoho pomluvit, ať alespoň napíše celá jména těch lidí a nedělá zle někomu jinému. Byl bych docela rád, aby se tento spolek alespoň omluvil, protože se to mohlo dotknout někoho z mojí rodiny. Mockrát děkuji za pochopení a jsem rád, že jsem mohl uvést vše na pravou míru. Pavel a Romana Šlápotovi Sbírka použitého ošacení Ve dnech 26.4 a proběhla v našem městě sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Za všechny věci, které občané do sbírky přinesli, děkujeme. Podpořili jste dobrou věc.

15 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 Občanské sdružení Klidný domov informuje V předcházejících zpravodajích jsem se zmínil o několika prioritách našeho sdružení. Chtěl bych tímto poděkovat za mimořádnou odezvu, a tedy i z toho vyplývající mimořádný zájem o naše články. Děkuji za plnou podporu, a tedy i příslib pokračování v tomto. V posledním článku v květnovém zpravodaji se nám vloudila chybička v textu, kde došlo k záměně jmen a místo jména Kájínek, zde byl uveden Kamínek. Na kopii to však bylo v pořádku a tuto mohu dát k nahlédnutí. Je to pouze překlep. Vzniká zde u naší veřejnosti zájem o informace ohledně místních prodejen, což se stalo v současnosti i cílem sdělovacích prostředků. Jde o informace všeho druhu, tedy kvalitou potravin, jejich cenou, přístupem personálu k zákazníkům apod. Zatím se pro tuto práci přihlásily tři zájemkyně z řad občanů. Je možné zapojit i další. Anonymita bude samozřejmě zajištěna, cílem bude taky něco zlepšit. Věci budou samozřejmě ověřovány a v zářijovém zpravodaji bude oznámen výsledek. Zvláště pak bude veřejnost určitě zajímat např. kvalita masa a jeho rozdílné ceny, to samé platí například u zeleniny, pestrost v nabídce zboží a další. Už teď jsou zaznamenány rozdíly např. ve stejném druhu masa, a to až o více než 20 Kč. Často je nabízena zelenina v kvalitě, která by se pomalu nedala ani krmit zvířatům. Budeme mít snahu oslovovat i návštěvníky z jiných částí naší země. Jsou zde zaznamenány i kuriozity, kdy např. zákazník požádá o 20 dkg uzeniny a chce ji nakrájet a prodavačka se ho při odvážení 17 dkg zeptá, zda to takto nestačí. Hodnocení občanů po stránce průběhu prací na komunikaci a chodnících je též zajímavá. Většina je pro příští rok např. pro kruhový objezd u městského úřadu, je jim to ale houby platné, je totiž rozhodnuto a jejich názor, tedy většiny, je zbytečný. Stále se občané pozastavují nad výtvorem křižovatky, který vznikl mezi školou a vinotékou. Tento paskvil rozhodně proslaví nejen autory, ale i ty, co toto schvalovali. Tato křižovatka mohla být střízlivější a s menšími náklady. Proč ale toto takto posuzovat, když je možné se na tom takzvaně zhojit. Je jedno, zda to zaplatí město, kraj nebo stát, rozhodně to půjde z kapes daňových poplatníků, tedy nás všech. Je zkrátka prvořadé stavbu co nejvíce prodražit. Klasický příklad ve velkém je tunel Blanka, kdy výsledná částka je vlastně násobek částky původně plánované. Úředníci, kterými tato země oplývá, a to přespříliš, musí mít přece zachovány svoje královské platy na úkor doslova krvácející země. Chtěli bychom časem dosáhnout toho, aby už se takzvaně přestalo přehnaně blbnout a aby nebyl před hodnocením výsledků tomuto nadřazován politický směr, a to doprava, doleva, uprostřed a nevím ještě jaký, ale aby se už konečně začala odvádět poctivá práce na všech úrovních. Skuteční politici ale v této zemi stále chybí a veřejnost se utápí v hloupostech. Platí to pro celou ČR stejně jako pro kraj a i pro město Suchdol nad Lužnicí. Za Občanské sdružení Klidný domov Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 (3. část) Osada Blata (původně soudní okres Schrems) Tato menší osada bývala v minulosti součástí obce Rapšach a tak je zapotřebí uvést alespoň základní údaje o tomto vitorazském sídelním celku. Původní zástavba v Rapšachu vznikala po obvodu poměrně dlouhé, rovnoběžkovitě se táhnoucí návsi, jejíž střed dominantně střežil kostel svatého Zikmunda. Existence tohoto chrámu je písemně doložena již k roku 1382 a tedy se pravděpodobně jedná o nejstarší kostel i farnost na území tzv. českého Vitorazska. V raném krátkém období byl Rapšach součástí dolnorakouského panství Litschau, po jeho zmenšení vydělením území okolo Heidenreichsteinu mezi roky se tato ves stává součástí právě tohoto nově ustaveného panství Heidenreichstein. Další změna nastává v polovině 19. století, kdy je vrchnostenská správa zrušena a obec se začleňuje k soudnímu okresu Schrems, který spolu s dalšími třemi soudními okrsky tvořil později větší územní celek, správní okres Gmünd. Po připojení Vitorazska k ČSR v roce1920 náleží Rapšach až do roku 1960 k českému okresu Třeboň. Výjimku tvoří období mezi roky , kdy se obec stává součástí Velkoněmecké říše a je začleněna k říšské župě Dolní Podunají (Reichsgau Niederdonau). Na mapě stabilního katastru obce Rapšach z roku 1823 nalezneme 42 čísel popisných rozmístěných kolem zdejší návsi. Po roce 1835, kdy byla mezi rolníky rozparcelována část panského dominikálního lesa u Rapšachu, začínají vznikat v okolí nové osady. Tato pozdní vlna kolonizace je doprovázena překotným nárůstem domů i obyvatelstva (r domů, r domů). To ostatně dokládá následující tabulka: Rok sčítání Počet obyvatel Národnost česká Národ. německá (84) 10(49) Počet domů Poznámka: údaj v závorce značí počet cizozemců Přestože se v různých historických obdobích eviduje rozdílný počet místních částí Rapšachu, základní osady vznikly po výše popisované pozdní kolonizační vlně právě čtyři. Dvě velké zastupovaly Spáleniště a Londýn (členěný ještě na Malý a Velký). Dvě malé obdržely pojmenování Ochůzky (také Vochůzky) a Paříž (větší část domů Paříže patřila k obci Tušť). Obydlí v budoucí osadě Blata (německý název Mooshäuser) vznikají přibližně v polovině 19. století a představují tak nejmladší z pěti popisovaných zaniklých sídel na Třeboňsku. Na původní mapě třetího vojenského mapování (po roce 1870) je její zástavba již patrná. Název osady je vcelku frekventovaným označením pro lokality v krajinách s bažinným ekosystémem a německý úřední název vystihuje ekvivalentní překlad z češtiny (Mooshäuser = blatské domky). Blata se nacházela podél spojovací cesty mezi osadou Ochůzky a obcí Kunšach. Pojedeme-li od autobusové zastávky v Ochůzkách po této komunikaci směrem ke státní hranici, pak po pravé straně vyplňuje pozemky dnes stejně jako v poválečném období vzrostlý les. Rodinné domy byly roztroušené na levé straně od cesty v úseku 1,5 km, přičemž první objekt této osady stál 500 m od křižovatky s hlavní silnicí. Zatímco při celostátním sčítání v r se blatské domy počítaly k Ochůzkám, roku 1930 uvádějí statistikové poprvé název této osady, ve které bydlí 73 obyvatel v 15 domech. V Blatech se nevyskytoval žádný obchod ani hostinec, zato zde stála hájovna, v níž před vysídlením bydlela rodina Lexů. Místní osadníci se kromě tradiční práce v lese zabývali také těžbou rašeliny, která se nacházela na jejich pozemcích. Po patnácti domech, které byly zbourány, dnes nenalezneme žádné pozůstatky. Je to vcelku logické, neboť v místech, kde stály, tvoří prostor převážně luční kultura. Obec Kunšach (původně panství Heidenreichstein) Samostatná obec Kunšach (německy Gundschachen) byla lokalizována jižně od Rapšachu a její zástavba jakoby kontinuálně navazovala na příbytky osadníků Spáleniště i Blat. O této vesnici nenacházíme v uplynulých desetiletích na české straně hranice téměř žádné informace. Seriózní publikace dobu jejího založení raději neuváděla. Populárně naučná literatura kladla období vzniku Kunšachu do 19. století, což však neodpovídá realitě. Už jen ta skutečnost, že matriky pro tuto obec byly vedeny v rozmezí let pod farností Krabonoš, posouvá její stáří o jedno století do minulosti. Po roce 1784 náleží však ves k farnosti rapšašské a pod ní zůstává až do svého zániku. Další pátrání po počátcích osídlení v této lokalitě provedl regionální historik Mgr. Jiří Oesterreicher. Dotazem do dolnorakouského zemského archivu v St. Pöltenu zjistil, že v tzv. bereitungbuch z r se Gundschachen nenachází. Tato kniha, srovnatelná s naší berní rulou, představovala v onom období velmi dobrý daňový rejstřík, a tak lze oprávněně předpokládat, že ves Kunšach v té době ještě neexistovala. J.Oesterreicher pak však při osobní návštěvě zmiňova- Zdeněk Mrázek pokračování na str. 16

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 pokračování ze str. 15 ného rakouského archivu nalezl v nejstarší gruntovnici panství Heidenreichstein z roku 1674 zmínky o Gundschachen/Gundschach a mimochodem také o Witschkoberg (Halámkách). Ani tehdy se ovšem stále ještě nejednalo o osídlené vesnice, nýbrž jen o mýtiny mezi lesy, kde Rapšaští sekávali trávu. O lesu nazvaném Kunšach (Forst Gundschachen) podává navíc zprávu již odhad panství Heidenreichstein z roku Tato Oesterreicherova zjištění ovšem asi naznačují, že pojmenování Gundschachen/Gundschach je zřejmě mnohem starší (snad jdoucí až k onomu hraničnímu roku 1591) než ves samotná, doložená teprve v první polovině století osmnáctého. Závěrem můžeme říci, že toto katastrální území vklíněné mezi Rapšachem a Nagelbergem bylo kolonizováno pravděpodobně od druhé poloviny 17. století, tedy ještě před vznikem rapšašských osad. Pokud se jedná o název vesnice, tak Kunšach představuje zkomoleninu německého úředního pojmenování Gundschachen (ve starší verzi Gundschach). Nezaměňujte prosím toto označení se střediskovou obcí Kunžak (u Strmilova), u níž je etymologický výklad zcela jiný. Gundschach je naproti tomu německou složeninou, kde schach představuje téměř jistě termín pro kulturní les, nikoliv prales (podobně i ve jméně sousední obce Rapšach). První část názvu je ovšem problematičtější, Gund může snad představovat odvozeninu od osobního jména Gunter (Günter), tedy se v konečném významu jedná o Gunterův (Günterův) les. Otázka o jakého Guntera se v této lokalitě jednalo, vytváří výzvu pro budoucí badatele, kterých se pro region tzv. Vitorazska zatím narodilo méně než málo. Správní příslušnost obce Kunšach (začlenění pod vrchnostenskou správu či soudní okres) v chronologickém vývoji přesně kopíruje výše uvedený popis jako u obce Rapšach. To znamená od panství se sídlem v Heidenreichsteinu po soudní okres třeboňský v době zániku této vesnice. O vývoji populace podává informace následující tabulka: Rok sčítání Počet obyvatel Národnost česká Národ. německá (12) 4 (7) Počet domů Poznámka: údaj v závorce značí počet cizozemců V roce 1823 se nacházelo v této obci 23 čísel popisných, v pozdějším období zaznamenávají statistikové vcelku stabilizovaný počet domů. Jak vyplývá z předchozí tabulky, také obyvatelstvo se v druhé polovině 19. století udržuje na stejné úrovni. Změna nastává po připojení Vitorazska (tedy i Kunšachu) k ČSR, kdy dochází k postupnému snižování počtu osadníků. Pokud se jedná o jazykovou příslušnost místních starousedlíků, musíme konstatovat, že v severní oblasti Vitorazska, kam náležel Rapšach i Kunšach, převažovalo česky hovořící obyvatelstvo. Zadíváme-li se na předchozí tabulky (pro obě vesnice) jistě překvapí rozporuplné údaje týkající se národnostního složení. Tuto problematiku velmi dobře vysvětlil historik Ján Mlynárik ve své knize Tragédie Vitorazska. Ve stručnosti zde můžeme říci, že zdejší starousedlíci nemysleli a necítili nacionalisticky, ale jaksi patriotisticky. Měli rádi svou původní vlast Rakousko, a činil jim problém v různých obdobích vyjadřovat se ke své národnosti. Navíc sčítací komisaři, kteří zde působili, výsledky národnostní orientace těchto zemských patriotů účelově upravovali. 90 let fotbalu 90 let od prvního vstupu do fotbalové historie v Suchdole si připomeneme poslední červnový víkend V sobotu dopoledne nejprve přivítáme Radima Hešíka s mužstvem táborského dorostu MAS, po oficiálním zahájení sehrajeme turnaj - Memoriál Ády Rohlíka - za účasti mužstev z Č.Velenic, Chlumu, Klikova a domácího Sokola.Představí se malým vstupem i stará garda vedená Oldř. Růžičkou. Občerstvení po celý den, výstava fotek a setkání hráčů v klubovně, zábavné večerní posezení na hřišti zakončí jistě příjemný den. Neděle bude patřit celá dětem. Již od 10 hodin si postupně zahrají všechna žákovská mužstva, různí soupeři jsou vybráni opět z nejbližšího okolí. Proběhnou ukázkové tréninkové modely R.Hešíka, utkání dětí a rodičů, případně trenérů. Naši nejmenší 4-5 letí určitě každého potěší. Zveme všechny přátele sportu. Sokol fotbalový klub Suchdol n. L. Na rozdíl od Nové Vsi u Klikova nebo Blat, kde převažovala zástavba ulicového typu, v Kunšachu se nacházely domy nejen u hlavní komunikace, ale také rozptýlené v krajině, podobně jako to dnes můžeme vidět v severních osadách sousedního Rapšachu. V pomyslném středu vesnice, kde dnes nalezneme kovový kříž s trnovou korunou, stála budova školy, zvonice a finančnice. Původní německá dvoutřídní škola byla v srpnu 1920 přeměněna v českou jednotřídní školu obecnou (čp.32). Ve stejném roce byla v sousedním domě čp. 34 Karla Kotrby vytvořena kancelář finanční stráže. V roce 1930 byla státem zřízena mateřská škola. Místnosti byly najaty v domě Karla Beníška( čp. 8-9), který stál naproti objektu obecné školy. Obec neměla žádnou kapli, pouze zvonici a většinu své existence přináležela k farnosti rapšašské (jak již bylo uvedeno v úvodu). Po skončení druhé světové války zde provozovaly svou živnost dvě hospody: majitelé Eduard Zwettler v čp.12 a Oskar Synek v čp.14. Také tady měl fungovat jeden obchod se smíšeným zbožím. V roce 1953 byla většina rodin Kunšachu přinucena se vystěhovat mimo pohraniční okresy ČSR (do vnitrozemí) z důvodu nespolehlivosti. Do uprázdněných usedlostí na Rapšachu (po vysídlení většiny obyvatel této obce) se mohlo přestěhovat z této vesnice jen několik málo rodin. Poté se přistoupilo k totální demolici zdejších objektů. V říjnu roku 2005 při akci Zavírání cykloturistické sezony zde proběhlo svěcení poutního křížku, kterého se zúčastnilo asi 60 osob. Původní poničený kříž byl nahrazen zcela novým, který vyhotovil umělecký kovář v Nových Hradech během kovářského sympozia. Na práci se podílel i kameník, který ošetřil a opravil poškození podstavce. Tuto akci zastřešila Novohradská občanská společnost. I přesto, že se do dnešních dnů nedochoval žádný stojící objekt z původní zástavby, můžeme ve zdejší lokalitě nalézt četné stopy po dlouhodobém pobytu lidí. Především je tu zachována řada pěkných studní, několik sklepení a četná seskupení kamenné sutě. Uvedeným katastrálním územím v současnosti prochází cyklostezka č. 341 a také pěší turistická trasa červené barvy. Seznam použité literatury: Mgr. Jiří Oesterreicher, Mgr. Irena Kotrbová, Harald Winkler: Společná minulost Gmünd a České Velenice (České Velenice 2005) Vladimír Hokr a kolektiv: Pamětí Vitorazska (NOS 2003) Kronika obce Kunšach (SOkA J. Hradec) Statistický lexikon obcí v republice Československé (Praha ) Wolfgang Katzenschlager: Vitorazsko-Weitraer Gebiet? (Das Waldviertel [46] 1997) Vladimír Bednář

17 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 HOKEJBAL Čtyři stovky diváků sledovaly jasnou výhru SK Suchdol Před začátkem sezony v I. lize Západ hovořil hlavní kouč hokejbalistů SK Suchdol nad Lužnicí Stanislav Landa o tom, že cílem jeho týmu je prvenství v soutěži a pokus o postup do nejvyšší soutěže. I samotní suchdolští hráči brali slova trenéra s rezervou, ale nyní již vědí, že nemluvil jen do větru. V sobotu 11. května odpoledne totiž byla na Gráfovci první část Landova plánu naplněna, neboť domácí tým dotáhl svou spanilou jízdu play-off k dokonalosti. Porazil Karlovy Vary, vyhrál tak 3:0 finálovou sérii a zvítězil ve vyřazovací části v devátém zápase v řadě! SK Suchdol SK HBC CSKA K. Vary 7:2 (3:2, 1:0, 3:0). Branky: Lakatoš, Vacek 2, Kalát, P. Hembera, M. Hembera. Asistence: Krčmár 4, Hadrava, Kalát, Kulik, P. Hembera, Hunal, Schandl, M. Hembera, Císař. Střely na branku: 27:11. Vyloučení: 4:4. Využití přesilovek: 2:0, 360 platících diváků. Vítězná série Suchdola začala v předposledním kole základní část 9. března, kdy doma vyhrál nad Liticemi 6:1. Od té doby má na kontě 11 vítězných zápasů v řadě, všechna v normální hrací době při impozantním skóre 48:13! Po dvou výhrách v Karlových Varech (3:2 a 4:2) chtělo suchdolské mužstvo využít hned první mečbol k tomu, aby finálovou sérii ukončilo. Nastoupilo bez svého elitního forwarda Libora Slaniny, jenž právě hrál v Hradci Králové za Vlašim finále extraligy. Dlužno dodat, že jeho tým vyhrál, takže útočník od Lužnice se může pyšnit ziskem českého titulu. Slaninova absence ovšem nebyla na Gráfovci vůbec znát, protože Suchdol hru od prvního vhazování naprosto opanoval. Domácí hráči se nenechali vyvést z míry ani při dvou náhodných západočeských trefách, jimiž hosté v první třetině zazlobili. Od druhého dějství, především pak po vstřelení čtvrté branky, se suchdolští hokejbalisté napevno posadili do sedla, ze kterého je odevzdaný karlovarský protivník nedokázal sesadit. Hosté se nezmohli ani na svoji tradiční hru s vyvoláváním šarvátek, utkání dokončili v rouše beránčím. Jejich porážka byla ještě vcelku milosrdná. Po jasné výhře SK Suchdol začaly oslavy hned na hřišti, společně s hráči se v hledišti radovaly čtyři stovky nadšených diváků. Ti přišli na finále i přes nepřízeň počasí v nevídaném počtu, jímž výrazně překonali návštěvnický rekord. Po jednoznačném vítězství se jihočeský tým stal prvoligovým mistrem Západu a teď je před ním baráž o postup do extraligy. Prolínací soutěž o dvě postupová místa do nejvyšší soutěže se uskuteční od pátku 31. května do neděle 2. června v Karviné, kde se v tříčlenné kvalifikaci potká Suchdol s domácím celkem a Třincem. Vítězné ohlasy Viktor Hadač (obránce): Splnil se sen nejednoho suchdolského hokejbalisty a také fanouška. Chtěli jsme sérii ukončit hned v prvním domácím zápase, což se nám povedlo, i když zprvu Vary trochu kousaly. V play-off jsme všechno vyhráli, padl rekord v návštěvnosti. Byl to pro nás zážitek. Chci tímto vyzdvihnout jméno Martina Lakatoše, jenž dal dva góly; a těsně mu utekl hattrick. V létě mu bude třiačtyřicet let, ale znovu potvrdil, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Už teď je živoucí hokejbalovou legendou. Stanislav Landa (hlavní trenér): Sice nevyšlo počasí, ale stejně přišlo neuvěřitelné množství diváků. Hnali nás za titulem, patří jim náš velký dík. Celé play-off mělo dvě velké hvězdy, a sice brankáře Milana Šlefra a druhého nejproduktivnějšího hráče celé vyřazovací části Marka Hemberu. Formu jsme načasovali přesně, vše vyšlo na jedničku. Už se těšíme do Karviné! Suchdol: Šlefr (Stříbrný) Apfelthaler, Hadač, Hunal, Schandl, Vacek, Látal, Laurinc, Vrbka Kalát, Kulik, Blafka, M. Hembera, P. Hembera, Císař, Kubal, Hadrava, Lakatoš, P. Krejčí, J. Krejčí, Krčmár. Roman Pišný Horní řada zleva trenéři Hadač, Landa S., Smutný, hrači Schandl, Vacek, Látal, Apfelthaler, Laurinc, Vrbka, Blafka, Hadač, Hunal, Hembera M., Kulík, Stříbrný. Dolní řžada zleva Šlefr, Hembera P., Krejčí J., Císař, Hadrava, Kubal, Krčmár, Kalát, Krejčí P., Lakatoš M. a Lakatoš junior. Na snímku chybí Slanina, Pultr a Landa M.

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 Fotbalová sezona červen sobota OP muži B Suchdol B / Strmilov neděle I.A žáci Suchdol / Zliv sobota dorost I Suchdol / Dříteň sobota muži A Suchdol A / Křemže neděle I.A žáci Suchdol / Kaplice neděle OP muži B Suchdol B / St. Hlína Prožívání velikonoční doby V polovině května končila letošní velikonoční doba, a to v neděli na slavnost Seslání Ducha sv. Letos brzy, protože Velikonoce už začaly na konci března. Pro věřící lidi v Ježíše Krista nejsou Velikonoce jen ty tři dny s pomlázkou a ne vždy vydařeným koledováním. Ale celých 50 dní se můžeme radovat a na různých příbězích z Bible prožívat, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání se neváže jen na velikonoční dobu (stejně tak jako Vánoce nejsou jen 24. až ), ale Ježíšovo vzkříšení a tedy vítězství nad smrtí slavíme každou neděli a vlastně při každé mši sv. Proto je tento den výjimečným dnem, a to ne jen nicneděláním, ale prožíváním společenství v rodině, s přáteli a ve farnosti pak společným slavením mše sv. na připomínku velikonočních událostí. My, co spolu ve farnosti chodíme, se však scházíme i jindy než v neděli v kostele. Např. jste nás mohli vidět při křížové cestě (okamžiky Ježíšova utrpení) na Velký pátek u hřbitova a okolo řeky (viz obrázek). A pak za týden v neděli o Velikonocích na tzv. svátek Božího milosrdenství začínali jsme u lípy na náměstí a v průvodu s nově zhotoveným křížem (právě na velký pátek ho vyrobil můj bratr, náš velký ministrant) jsme šli na hřbitov. Chtěli jsme tak vyprošovat nám, svému okolí a potažmo celému světu, aby poznali, jak milosrdný je Bůh, co pro nás udělal Ježíš a že Boží láska je pro každého a Bůh může vstoupit do života každého člověka a proměnit ho (viz obrázek). K jaru i Velikonocím určitě patří úklid dělali jsme pořádek doma, mnozí i v duši při zpovědi (svátosti smíření). Uklízíme ale i venku, a tak tomu neušla ani farní zahrada. Jedno dubnové pondělí se nás sešlo docela dost, abychom shrabali staré listí a spálili nepotřebné větvoví. Skoro by se dalo říct, že větší kumšt bylo upéct si pak na tom ohníčku buřta. Jak si s tím mnozí poradili, uvidíte na dalším obrázku. A poslední událostí, se kterou bych se s vámi chtěla podělit, je poutní mše k sv. Janu Nepomuckému v kapli před mostem do Tuště. Tentokrát se nás sešlo tolik, že jsme museli stát v otevřených dveřích, ale na radosti a naději, které nám svědectví Jana z Nepomuku přináší, to nic neubralo. Není totiž lehké vždy umět mlčet a promluvit v pravý čas, ze své zkušenosti vím, že problém mívám s obojím a snad ještě větší potíž je právě neříct to, co mám na jazyku, i když si to ten člověk fakt zaslouží Světci, které církev uznává jako ty, kdo za svého života byli hodně blízko Bohu a po své smrti jsou s Ním, nás spojují s tou velikonoční událostí v tom, že oni ve zmrtvýchvstání v Ježíše věřili a podle toho také žili. A tak ať nás radost, pokoj a naděje neopouští. Iva Hojková Svátek Božího milosrdenství V kapli sv. Jana Nepomuckého Úklid na farní zahradě Křížová cesta kolem Lužnice

19 červen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 19 Slavnost kostela sv. Mikuláše Neděle 16. června mše sv. v 11.00, pokračování slavnosti odpoledne ve V roce 2012 jsme si připomínali 650. výročí od 1. písemné zmínky o Suchdolu nad Lužnicí v Marientálském kodexu. V listině z roku 1362, kterou Lutold z Landštejna prodal ves Suchdol a Šalmanovice svým příbuzným, pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janu, bratřím z Rožmberka, je zároveň zmiňován i kostel, který tehdy vznikal. Každý kostel má však svoji historii, i když propojenou s místem a společenstvím, proto již zmiňované výročí kostela slavíme letos. Něco o chystaném programu slavnosti na neděli 16. června se můžete dočíst na plakátku zveřejněném také ve Zpravodaji. Tento den slavnosti nebude jediný, ale pokračovat ve slavení budeme na podzim, či v zimě, hlavně při prosincové pouti ke sv. Mikuláši. Srdečně vás zveme, vždyť kostel je jediná naše kulturní památka spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Jinak těch krásných přírodních památek určitě máme ve svém okolí dost. Za farnost Iva Hojková RESTAURACE U PÍSKOVNY NOVĚ OTEVŘENO Otevřeno každý den od do hodin Nově točíme BOHEMIA REGENT, pravou malinovku Pokrmy z čerstvých ryb Hotovková a minutková kuchyně Česká kopečková zmrzlina Trampolína pro děti Těšíme se na Vaši návštěvu!

20 20 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2013 ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS Libor Vondrášek Hledám někoho pro výkup borůvek nebo zaběhlou sběrnu. Tel.: Kdo prodá nebo pronajme louku od m 2. Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 6, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína,

JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína, Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem Jablonec OS přivítali na XIX. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína, který se v České republice

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více