Souhrn vzorců z finanční matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn vzorců z finanční matematiky"

Transkript

1 ouh zoců z fčí ey Jedoduché úočeí polhůí předlhůí loí yádřeí Výpoče úou Výpoče úou poocí úooé szby Výpoče úou poocí úooých čísel úooých dělelů Výpoče úou součoý zoce oečý pál př edoduché polhůí úočeí oečý pál odfoá oce očáečí pál př edoduché polhůí úočeí ob splos př edoduché polhůí úočeí Obchodí dso po edoduché polhůí úočeí Obchodí pál př edoduché polhůí úočeí oučsá hodo př edoduché polhůí úočeí Mecý dso Mecý dso př edoduché polhůí úočeí Mecý dso poocí obchodího dsou u V p d u V u u UC U U zoec V d p UC V ( ) p d V V V V ob ob V V ( ) ob

2 oečý pál př edoduché předlhůí úočeí Vzh ez předlhůí polhůí úooou szbou Vzh ez polhůí předlhůí úooou szbou ob splos př edoduché předlhůí úočeí I V I I I I V I V I loí yádřeí ložeé úočeí Záldí oce př složeé polhůí úočeí oečý pál, N, úočeí p.. zoec ( ) V oečý pál, N, úočeí e á z o V oečý pál, N, úočeí p.. V ( ) ( R ) oečý pál, N Výpoče doby splos po, úočeí e á z o N, úočeí p.. Výpoče zbyu doby splos po N p.. Výpoče zbyu doby splos po N e á z o Výpoče součsé hodoy po N Výpoče součsé hodoy po N á z o, úočeí, úočeí, úočeí p.., úočeí e 0 V l l V l R R V V ( ) ( ) ( ) 0 V ( ) V 0 ( R )

3 Výpoče součsé hodoy po N, úočeí p.. Výpoče součsé hodoy po N, úočeí e V ( ) ( R) V 0 á z o ( R) Výpoče úooé szby po N Výpoče úooé szby po N á z o Výpoče úooé szby po N á z o, úočeí p.., úočeí e, úočeí e V V ( ) 0 R V [ ] Výpoče úou po N, úočeí p.. u V ( ) Výpoče úou po N, úočeí e á z o u V [ ] Výpoče úou po N, úočeí p.. u V ( ) ( R ) Výpoče úou po N Efeí úooá szb, úočeí e á z o 0 u V ( R ) efe Úooá ez l ( ) f efe oečý pál př spoé úočeí očáečí pál př spoé úočeí Reálá ýše pálu oc úoocího období Reálá úooá szb V e V e f f RV V f RV ebo V f f u úo č V počáečí pál, peěží čás č oečý pál, peěží čás č

4 RV eálá ýše pálu, peěží čás č p poceí szb poceech d dob splos pálu e dech úooá szb (poceí szb/00) dob splos yádřeá leech UC úooé číslo U úooý dělel ob obchodí dso ecý dso dsoí szb seách I úooá szb předlhůí (cpí) poče úočeí z o R číslo, udáící euočeé úoocí období (čás ou e eší ež ) efe efeí úooá szb e Euleoo číslo f úooá ez eálá úooá szb seách f í flce pořeí loí yádřeí pořeí áodobé předlhůí pořeí áodobé polhůí Výpoče ýšy ldu áodobé předlhůí zoec X X X

5 Výpoče ýšy ldu áodobé polhůí X pořeí dlouhodobé předlhůí ( ) ( ) pořeí dlouhodobé polhůí Z A ( ) Výpoče ýšy ldu dlouhodobé předlhůí ( ) ( ) [ ] Výpoče ýšy ldu dlouhodobé polhůí ( ) Výpoče doby spořeí dlouhodobé předlhůí ( ) ( ) l l Výpoče doby spořeí dlouhodobé polhůí ( ) l l oboé spořeí předlhůí ( ) oboé spořeí polhůí ( ) Výpoče ýšy ldu oboé předlhůí ( ) Výpoče ýšy ldu oboé polhůí ( ) Výpoče doby spořeí oboé předlhůí ( ) l l

6 Výpoče doby spořeí oboé polhůí ( ) l l poče úlože z o úooá szb (poceí szb/00) ýše ldu (áodobé spořeí) X celoá spořeá čás (předlhůí spořeí áodobé) X celoá spořeá čás (polhůí spořeí áodobé) celoá spořeá čás (předlhůí spořeí dlouhodobé) celoá spořeá čás (polhůí spořeí dlouhodobé) dob spořeí ýše ldu (dlouhodobé spořeí) ůchody loí yádřeí zoec soí fo ůchod bezposředí předlhůí ůchod bezposředí polhůí ( ) ( ) VA z ůchod bezposředí předlhůí ypláceý á očě ůchod bezposředí polhůí předlhůí ypláceý á očě ůchod odložeý předlhůí ůchod odložeý polhůí

7 ůchod odložeý předlhůí ypláceý á z o ůchod odložeý polhůí ypláceý á z o ůchod bezposředí ěčý předlhůí ůchod bezposředí ěčý polhůí ůchod bezposředí ěčý předlhůí ypláceý á z o ůchod bezposředí ěčý polhůí ypláceý á z o ůchod odložeý ěčý předlhůí ůchod odložeý ěčý polhůí ůchod odložeý ěčý předlhůí ypláceý á z o ůchod odložeý ěčý polhůí ypláceý á z o dsoí fo úooá szb (poceí szb/00) dob ypláceí důchodu čeos ypláceí důchodu očě splá důchodu č př ypláceí důchodu -á očě počáečí hodo důchodu bezposředího předlhůího počáečí hodo důchodu bezposředího polhůího počáečí hodo důchodu odložeého předlhůího počáečí hodo důchodu odložeého polhůího dob odložeí ypláceí důchodu ýše ypláceé čásy

8 Výpoče ýše uy loí yádřeí Uořoáí dluhu zoec Výpoče úou -í období U ( ) Výpoče úou -í období M M ( ) Výpoče poču u Výpoče posledí spláy dluhu Výpoče posledího úou l l b U 0 b 0 0 ( ) Výpoče posledího úou M 0 b počáečí ýše dluhu u dsoí fo, poče u b posledí splá dluhu poče zplceých spláe U úo -í období M úo -í období ěy Obchodí dso loí yádřeí Celoá ýše dsou ob ob zoec č z p p č z 36000

9 Výše dsooé sěečé čásy Celoá dsooá čás ředí dob splos z p č č ob č č s p č č č č ob ýše obchodího dsou sěy č sěečá čás Z zbyoá dob do splos sěy e dech p dsoí szb % p.. č ýše celoé dsooé sěečé čásy č sěečá čás -é sěy Z zbyoá dob do splos -é sěy e dech celoý poče sěe sředí dob splos e dech dob od splos -é sěy do sředího de splos luhopsy loí yádřeí zoec Teoecá ce dluhopsu C C C NH... s peou úooou szbou ( ) ( ) ( ) Teoecá ce dluhopsu C ( ) C NH s peou úooou szbou ( ) po úpě Teoecá ce dluhopsu NH N s uloý upoe ( )

10 Teoecá ce dluhopsu C bez splos oce dluhopsu % NH 00 Aloí úooý ýos p AUV% 360 Absoluí ýše loího p NH AUVAB úooého ýosu upooá ýosos Běžá ýosos Výosos do doby splos C 00 NH C b 00 C C C NH... ( ) ( ) ( ) TR Čsá ýosos do doby splos po dluhops s uloý upoe Výosos z dobu džby ( TN ) 0,5 NH NH č N TN C C C 0... ( ) ( ) ( ) Výosos z dobu džby po dluhops s uloý upoe N NH TN Výosos z dobu džby po dluhops bez splos Čsá ýosos z dobu džby (ed) č B C TB ( 0,5) ( ) ( ) C 0 d R 0 0 Red C 0 R Čsá ýosos do doby 0 0 C0,85 C0,85 C0,85 NH... TR č č č č splos ( ) ( ) ( ) Vzh ez spooý fowdoý úooý í ( s ) ( f ) ( s )

11 Vzh ez ceou oblgce spooý úooý í uce Mí clos ží cey dého dluhopsu zěě ží úooé szby C C C NH... s s s s u ( ) ( ) ( ) CF ( ) CF ( ) u uce ozoly ( ) u uce dluhopsu, eý C přáší upooé plby NH N á očě u N eoecá ce dluhopsu o součsá hodo budoucích pleb z dluhopsu C očí upooá úooá plb NH oálí hodo dluhopsu ží úooá szb o deseé číslo p.. dob do splos dluhopsu leech N eoecá ce dluhopsu s uloý upoe % uz dluhopsu yádřeý % z oálí hodoy AUV % loí úooý ýos yádřeý % p úooá (upooá) szb dluhopsu % p.. dél ýosoého období (. od ýply posledího upou do d ypořádáí obchodu) e dech AUV AB loí úooý ýos bsoluí (ouoé) yádřeí upooá ýosos % B upooá ýosos %

12 TR ží ce dluhopsu ýosos do doby splos, yádřeá o deseé číslo č čsá ýosos do doby splos, yádřeá o deseé číslo N TN ží ce dluhopsu s uloý upoe 0 uálí ží ce dluhopsu (upí ce) ží ce dluhopsu čse (podeí ce) ýosos z dobu džby, yádřeá o deseé číslo dob do posledí ýply upou běhe džby dluhopsu leech dob džby dluhopsu leech N ýosos do doby splos o deseé číslo B ýosos do doby splos soupsu bez splos TB uálí ží ce dluhopsu bez splos č čsá ýosos z dobu džby (ed), yádřeá o deseé číslo R R ýosos z dobu džby (ed), yádřeá o deseé číslo č čsá ýosos do doby splos, yádřeá o deseé číslo s spooá úooá szb dobu le f fowdoá úooá szb, eá bude pl období z le le u duce CF plb (csh flow), plyoucí čse z dluhopsu (. zeé upooé úooé plby eoá hodo době splos) zě cey dluhopsu zě ží úooé szby u duce ozoly edolá období, e eých dochází plbá z dluhopsu poče pleb z sueu z o, poče úooých období z o N poče pleb zbýících do doby splo dluhopsu, poče úooých období (N ) Ace

13 loí yádřeí zoec Vří hodo ce VH Vří hodo ce (osí bsoluí ýš VH dded) Vří hodo ce (osí ůs dded) VH g Vří hodo ce po - le VH ( ) ( ) ded oc -ého ou (osí ůs) ( g) Vří hodo ce přes ůs dded ( g ) VH 0 ( ) Upsocí poě Hodo upsocího pá Ce předupího pá před de e Ce předupího pá de, ebo po du e U Z Z W U C C C UC U CEX UC U Ce předupího pá před de e př yloučeí C UC C ddedoého áou ldých cí U Ce předupího pá de, ebo po du e př yloučeí ddedoého áou ldých cí Výpoče po zšěí poču předupích pá, eé usí pod, by ýěže sčl yuží zbylých předupích pá Očeáý ýos ce Očeáé zo ce CEX UC C U UC CUUC p e ( ) σ p e

14 Běžá ýosos ce B Celoá ýosos ce ( ) c ( ) Celoá ýosos ce, poud c přpde 0 C c áo předupí páo 0 Celoá ýosos ce očí báz (edoduché ( 0) c.. úočeí) p 0 Celoá ýosos ce očí báz (složeé c p.. úočeí) 0 /E uzel / E E VH ří hodo ce očeáá dded oc pího ou očeáá ce oc pího ou poždoá ýosos, yádřeá o deseé číslo osí bsoluí ýše dded edolých leech g osí očí í ůsu dded oéí o poče le W hodo upsocího pá páo uz ce uz ce před oou esí U upsocí poě Z půodí ýše záldího pálu Z obe zýšeí záldího pálu esí ldých cí C ce předupího pá UC upsocí ce C popí ce ce s předupí páe C EX popí ce ce bez předupího pá poče předupích pá, eá se usí pod

15 celoý poče zísých předupích pá e očeáý ýos z ce užoé budoucí ýosy z ce p pděpodobos ýsyů budoucích ýosů σ zoos dé ce 0 ží ce ce, z eou byl zoupe B běžá ýosos ce c celoá ýosos ce c p celoá ýosos očí báz.. ží ce ce E čsý zs, přpdící edu c

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Ý ý ú ý é Á ý š Ů ú ý Ů ý é š ý ú é é é ú ó ú ý ť ó ý ú ó ď ý ý Ž ú é Č é ó ý ý ú ý ú ú é ň é Ú Ý š š é ý ý š ň š š é ý Ů š ž ť ý ž ž ý ý š ý é é Ť š é é ú ý ž ž ý é ú ž ý ž ý Ů ý ú ý ý ý ý Ů ú ý š ý ú

Více

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz csoí kclář www.crsyl.cz ysělky (pkogry sr) V Y S V Ě T L I V K Y Wf zdr u holů ko ozčých á ožos přpojí Všho počíč k Wf zdr, ť už lobby holu, u bzéu bo přío pokoj. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů.

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

ě ů ň ř ů ě é Č Č ř ý ú ě é ň é ž ř ř ú š ř ř ř é ě ý ž ě é ř ž é ě é ě ě š ř ů ě ú ě é ý ý ě ř ý ě é ů ž ú é úř ě š ě ýš ěř ě é Č ř ě ě Č ě ě š ř ů ě ě ě ě š ř ů ě é š ě ť ť ě ě š ř ů ě ř ěř ý ú ř é ř

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

ů Č Č Č Č Č ě ú ě Ý š Š ě ě ě ě ž Č Č ě ú ě ě Í š Š ě ě š ů ě ě š ů ě ů Ú ů š Č ě ú ů š ú ů ě Č ě ě ě Č ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ů ů ů ě ěž Ž Ž Ž Í ě ú ž ě ú Ž ě ě ú Ž ů ů ú Ž ě ú Ž ú ž ě ů ě ě ů ě ů ě ů ů

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ekonomické listy. Dopady krize na regionální trh práce v ČR. Dynamická analýza portfolia investičních fondů. Cloud computing možnosti a problémy užití

Ekonomické listy. Dopady krize na regionální trh práce v ČR. Dynamická analýza portfolia investičních fondů. Cloud computing možnosti a problémy užití Odborý ědecký čaopi Cera ekooických udií Voké škol ekooie a aageeu el 7 Ekooické li 3 7 3 Dopad krie a regioálí rh práce Č Daická aalýa poolia ieičích fodů Cloud copuig ožoi a problé užií ekooickelic OBS

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad VŠB TU OSTRAVA, FEI, KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY Úvod do lýz čsových řd [Zdeje podiul dokueu.] Mri Lischová Popis čsových řd Čsová řd je uerická proěá, jejíž hodo podsě závisí čse, v ěž bl získá (posloupos

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý ý ú ý é ý ě ě š Ů ú ý Ů ý ů ě ě š ů ý ú é é é ě ú é ú ě ý ť ě ó é ý ú é ý ě ý ů š ú é ž ú ě é é ý ý ú ů é Ů ý ě ú ě ú é ň é ú ě ě Ý š ě š ě ů ě Ň š ě é ě é ě ů Ý ů ě ěž ý ý ů ů ť ý ž ěž ú é ú ěž ý ž

Více

š ě ě ú ď ě š Ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ ú Č ú ě ů ů ě ě ě ů ě ů š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ě ú ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š š ú ě ž ú Ě Á Ě Ů Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú Éú Á ú ú Ů ě Ů Ů ž ň ě ě Ň Í Í Ú Ý Á ě ú ěž ě ň ů

Více

ý ý ě ý ý ě ý ž š Ž ý ý š ě Ž ý ů ž ý Ž ý ý š ě ý š ž ů ý ě ě ý ž ž Ý ú ů ž š ý ž Ý ýš ž ů Ž ý ý š ě Ž š ů ě ě ý ž ě ý ě ý ž ý ž Í š ý ý ě ů ý ě ý Ž ě Ž ý ýš ý ý ý ů ě Í Ý ž ž ě ě ě ž ú ě ě ě ú ě ě ň ě

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Ř Í Ř ě é ě č č é ž é ě ř č ř é ě ř ý č ÍŘÁ č ř č ř ř ě Í č é ž ž é č ž č ů ě š č é ž ůč ž ý é é é ž š č ý ř ý ž é úř ý č š é ř ě š ř ý ř Č é ř ř ů č Í ř ř ř ě ý ý ř ě š ř č ž é ř ř č ě ř č č ř ě ě ů é

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více