Young Package MLADÝ OBAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Young Package MLADÝ OBAL"

Transkript

1 Young Package MLADÝ OBAL 2014

2

3 43 zemí: countries: 19. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal Slovenská republika Slovakia Mexiko Mexico Rusko Russian Federation Indie India Maďarsko Hungary Polsko Poland Taiwan Taiwan Slovinsko Republic of Slovenia Kanada Canada USA Itálie Italy Francie France Ukrajina Ukraine Bělorusko Belarus Kazachstán Kazakhstan Indonésie Indonesia Brazílie Brazil Ekvádor Ecuador Írán Iran Španělsko Spain Jihoafrická republika South Africa Thajsko Thailand Malajsie Malaysia Makedonie Macedonia Singapur Singapore Izrael Israel Čína China Švýcarsko Switzerland Uganda Uganda Americká Samoa American Samoa Jižní Korea South Korea Kolumbie Colombia Lotyšsko Latvia Maroko Morocco Pákistán Pakistan Irsko Ireland Bulharsko Bulgaria Spojené království United Kingdom Albánie Albania Argentina Argentina Kambodža Cambodia Portugalsko Portugal 19th year of the international Young Package competition

4 úvod introduction Fenomén take away a celá obalová kultura je od svého počátku spojena s obyčejným papírovým pytlíkem, který letos oslaví své 170. výročí. V roce 1844 byl v anglickém Bristolu vyroben jeho první exemplář. Kromě ulehčení nákupu na sebe postupem času vzal i propagační funkci a nastartoval celou historii obalové technologie. Chvíli to vypadalo, že igelitové tašky a plastové obaly svou papírovou předlohu předstihnou, nicméně s přibývajícími ekologickými nároky dochází k obratu. Papír se znovu dostává do popředí, což ostatně potvrdil i letošní ročník soutěže Mladý obal. Papírový pytlík je tak trochu nostalgie, letošní téma take away se dá naopak pokládat za současný trend. Kultura take away se může zdát protivná nebo popouzející, ale k 21. století neodmyslitelně patří. Pojem vztahující se původně k fast foodu se v posledních letech transformoval do obecnějšího významu, který zahrnuje vše, co si lze vzít s sebou. Spolu s porotci jsme vnímali pozitivně, že se mnozí soutěžící neuchýlili jen k prvoplánovému čtení zadání, které předpokládalo především rozvíjení myšlenky fast foodu, ale svým soutěžním pracím dalo i vedlejší smysl, přesněji přidanou hodnotu. Ať už to byla další využitelnost obalu, jeho recyklovatelnost, ekologický aspekt, nebo prostě jen zábava. Since it's beginning, the concept of take away packaging culture has been associated with the ordinary paper bag, which celebrates it's 170th anniversary this year. In 1844 the first paper bag was made in Bristol, England. In addition to facilitating sales, the paper bag began to work as a promotional space which started the whole history of packaging technology. For a while it has seemed that plastic bags and plastic packaging have overtaken paper, but due to increased awareness of ecological issues, paper is coming to the fore again, as confirmed in this year's Young Package competition. A paper bag can be seen as a kind of nostalgia, but this year's topic take away very much considers the present. The culture of take away packaging may seem annoying or exasperating, but it belongs to the 21st century inherently. The term originally related to fast food, but has acquired a more general meaning in recent years; it covers everything you can take or carry with you. The organizers and jury found that many competitors had an excellent understanding of the task and they were pleased that so many of the entries did not simply employ the designer's first idea on hearing the words take away, but rather developed and examined the issues more deeply, through utility, environmental aspects, or just fun. We hope that by receiving these awards, the winners will take away inspiration to further their work with paper. Budeme rádi, pokud si vítězové spolu s oceněním v soutěži s sebou odnesou i motivaci pro další práci s papírem. Radka Machalická CZECHDESIGN

5 VZÍT SI S SEBOU take away 414 účastníků entries Studenti vysokých škol a designéři do 30 let University Students and Designers of up to 30 Years of Age

6 1. místo Michal Marko 1st place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Slovakia Slovensko Zaměřuji se na produktový a obalový design s důrazem na výrobní technologie a vyrobitelnost. Mezi mé dosavadní úspěchy patří patent firmy Bang & Olufsen, dvojnásobné umístění v soutěži Nápad roku 2012, ale třeba také přivlastnění si a výroba mého studentského projektu čínským výrobcem, bez mého vědomí. I focus on product and packaging design, with an emphasis on manufacturing technologies and manufacturability. My achievements are, for example, patent of Bang & Olufsen double placing in the Idea of the Year contest in However, a Chinese producer has appropriated and produced my student project without my permission mm 60 mm 190 mm Eat your food, Grow a plant, Save the planet Mimo odnesení jídla nabízí v druhém plánu A bowl created from bio-degradable material that Tomas Bata University in Zlín miska na potraviny z biodegradovatelného materiálu využití jako nádoba pro zasazení semínek. Semínka rostlin jsou ukryta pod etiketou a po vyklíčení mohou být spolu s nádobou zakopána do země. Koncept misky, která slouží jen k přenesení jídla, je v tomto případě dotažen dál, až k růstu rostliny. Člověk si neodnáší jen jídlo, ale také budoucnost. Je motivovaný k pokračování příběhu. Kde jiné obaly končí a škodí, tento začíná. not only carries food but also acts as a container for seed planting. Plant seeds are enclosed under a label on the lid of the bowl and once the bowl has been used for food, it can be filled with soil and the seeds planted inside. After germination, the bowl, together with the seedlings can be planted in the ground outside. The concept for using a bowl, something which is usually used only for the transfer of food, is brought further towards plant growing. The user doesn't only take food, but also a future. He is motivated to continue the story. Where other packages end and harm, this one begins and hopefully, does good. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 2. místo Petra Vlčková 2nd place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Designem se zabývám již od střední školy. V designu hledám smysluplnou filosofii, která by pro mě byla inspirací, díky níž bych mohla upoutat na dnešním přehlceném trhu pozornost ke svým návrhům. I have been keen on design since High School. In design I look for meaningful philosophy, which is the inspiration through which I attract the attention of today's overcrowded market. quo.box 112 mm 350 mm 105 mm Pečlivě vystavěný materiál, který má Carefully constructed material that is hygienic, Czech Technical University in Prague hygienickou odolnost a pevnost, je přesně přizpůsoben účelu nádoby - bezpečnému sběru injekčních stříkaček. Propracovaná grafická úprava sběrného boxu pro adiktologické pracovníky jasně odkazuje k účelu svého použití a je přiměřená tomu, v jakém prostředí se obal pohybuje. Designérka se nebála nepopulárního úkolu, analyzovala situaci a tu vyřešila. resistant and it's rigidity is adapted to the purpose of a vessel for the safe up picking of syringes. The graphic design of the vessel is specifically for people who work with addicts and is highly-developed for use. The designer wasn't afraid of this unpopular task, she has analysed the situation and subsequently solved it. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

8 3. místo Ondřej Elfmark 3rd place Jakub Lekeš TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Jako autorské duo spolupracujeme již od studií. Zabýváme se produktovým i grafickým designem, projektujeme interiéry s přesahem do drobné architektury. Ve své tvorbě klademe důraz na uživatelskou jednoduchost a lidskost. We have been working as a creative duo since studying. We deal with product and graphic design, we design interiors, extending into minor architecture. We stress user friendliness and humanity in our work. Pouzdro na cesty PICKPOCKET Travel Case PICKPOCKET 260 mm 40 mm 260 mm Příběh obalu má zvláštní osamělou poetiku. Začíná v okamžiku, kdy si koupíte jídlo, a pokračuje dál do momentu, kdy si doma z obalu uděláte intimní zátiší, jakousi zahrádku, ve které nechybí květina ani virtuální propojení s někým blízkým. Z jídla se stává rituál, vysoce estetický zážitek podobný čajovému obřadu. The story of this package is bound up with peculiar poetics. It begins when you buy some food and it goes on until the moment when you make your own personal dining experience out of the package at home, like being in a garden or making a connection with somebody close. The food becomes a ritual, a highly aesthetic experience similar to a tea ceremony. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

9 Cena poroty Zuzana Jirkalová jury prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Design mě baví a vždycky bavil, i proto se plně věnuji jeho studiu na vysoké škole. Jsem na začátku a sbírám zkušenosti, kdykoli k tomu mám příležitost I v této soutěži. Chci uživateli přinést estetický požitek, ale hlavně ho spojit s funkčností a jednoduchostí, a to v co nejpreciznějším provedení. Design has always amused me and that is the reason why I was devoted to design studies at university. I am at the beginning of my career and I gather experiences whenever possible even in this competition. I want to provide users with an aesthetic experience linked to functionality and simplicity in the most precise rendition. Ber rybu take away fish 150 mm 250 mm 80 mm Jednoduchý, minimalistický obal, který ctí A simple and minimalist package which respects Czech Technical University in Prague zaběhlou funkci transportu akvarijních rybek a zároveň řeší nepraktičnost a složitost jejich přenosu. Díky fixaci igelitového pytlíku uzlem v obalu z třívrstvé lepenky se stává transport rybek pohodlnějším a praktičtějším. Obal je nenáročný a snadno reprodukovatelný a rybky i jejich majitelé spokojeni. the routine function of transporting aquarium fish, it also deals with the inconvenience and complexity of their transfer. The transport of fish becomes more convenient and handy thanks to the fixation of a plastic bag via a knot within a three-layer cardboard package. The package is simple, easily reproduced and the fish and their owners are happy. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

10 Cena Slovenského centra dizajnu Šimon Kern Slovak Design Centre Prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Slovakia Slovensko Věnuji se hledání netradičních a ekologických řešení, díky nimž by byl svět krásnější a zelenější. Při studiu na TU ve Zvoleně jsem absolvoval studijní stáže ve Španělsku a Slovinsku a zúčastnil jsem se také projektu FL4SK podporovaného firmou Vitra, který mi umožnil vystavovat na Designbloku a Prague Design Weeku. I am dedicated to the seeking of non-traditional and environmental solutions, thanks to which the world could be greener and more wonderful. During my studies at TU in Zvolen I completed internships in Spain and Slovenia and I also participated in the FL4SK project, supported by Vitra, which enabled me to exhibit at Designblok and Designweek. 250 mm FRISBEER Problém take away obalů je, že po použití The problem of take away packages is that they are Jan Evangelista Purkyně University okamžitě ztrácí hodnotu. Papírové nosítko z hladké pevné lepenky umožňuje pohodlně odnést tři kelímky v jedné ruce a následně se promění v jednoduchý a zábavný létající talíř. Výřezy slouží k uchopení a umístění pohárů a zároveň jsou hlavním aerodynamickým prvkem, bez kterého by talíř nelétal. usually redundant after use. This paper carrier made from smooth and firm cardboard allows three cups to be carried in one hand and then it turns into simple and amusing Frisbee. The slots used for grasping and positioning the cups are also the main aerodynamic elements necessary for the Frisbee to fly. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 CENA CZECHDESIGN Barbora Moravová Adrian Jansa CZECHDESIGN PRIZE TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Své místo jsme našli v ateliérech Design interiéru a Grafický design, a na divokém severu, kde totálně nekulturní ústecká radnice utahuje už tak úzké opasky zdejším kulturním zařízením, se snažíme vymýtit stereotypy a žít naplno! We have found our place in the studios of Interior Design and Graphic design in the the wild north, a place where completely uncultured town councillors reduce the already restricted local cultural facilities. However we are trying to eliminate stereotypes and live in the fast lane! zbistři 70 mm 150 mm 150 mm Obal reaguje na běžnou vizuální a oba- This package reacts to common visuals and bistro Jan Evangelista Purkyně University lovou všehochuť bister a dalších prodejen rychlého občerstvení. Je elegantním řešením s vkusným grafickým zpracováním. Kompaktní obal se ve chvíli změní v prostornou misku vhodnou ke konzumaci jídla v parku či venku na lavičce. Celkový požitek podtrhuje i vtipná jazyková hříčka. Provizorní jídelní miska je jednoduše uzavřena párátkem, které je možné po dokončení jídla podle potřeby využít. / fast food packaging. It is an elegant solution with stylish graphic processing. The compact package can turn into large bowl in a moment. This bowl is suitable for outside consumption. Overall enjoyment is emphasized by the witty wordplay. The makeshift bowl is easily closed with a toothpick, which is possible to use after finishing your meal. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

12 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let David Pacák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Jan Evangelista Purkyně University Jie-Fei Yang Taiwan Taiwan Veronika Zelezníková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Tomáš Melichar, Filip Triner Slovensko Slovakia PIZZA obal PIZZA Box Šatník s sebou / Oblečení k pověšení Closet to Go / Clothes to Hang Vzorkovník materiálov pre firmu mmcité Sample Book of Materials for mmcité Company Wine vs. Type Nela Klímová, Aneta Klímová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Michal Šafář Sebastian Paweł Grabowski Polsko Poland Ágnes Gyömrei Univerzita Pécs University of Pécs Faculty of Music and Visual arts Maďarsko Hungary Nákup na míru Tailored Purchase MOOI PACK Raketové pastelky Rocket Crayons Vita-pack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

13 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Lucie Smorádková Julie Chrpová Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Aleksandra Zaorska University of Arts in Poznań University of Arts in Poznań Milan Drašnar Univerzita Hradec Králové University of Hradec Králové Polsko Poland NEBRYNDEJ! Obal na mléčnou kaši a dva bryndáky v jednom DON'T SPILL! Package for Milk Porridge and Two Bibs in One O'Cup Série obalů na vajíčka Take-away Eggs Package Series Papírová taška Paper Bag Olivia Truong Patrik Knoblich Toni Hvala Anna Švajdová York University York University Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Kanada Canada Slovensko Slovakia Baskart Snídaně v trávě Luncheon on the Grass Obal na vajíčka Packaging for Eggs Chlebaška Breadpack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

14 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Viktor Brejcha Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Gabriela Rovelo Martinez Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Mexiko Mexico Mária Fialková Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Slovensko Slovakia Filip Hámek Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Papírová vložka do nákupního košíku Paper Inset for Shopping Basket Obal na knihu Book Packaging Zlodej pančúch The Tights Thief Chinese Noodle Flower Ivana Zlámalová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Dominik Uhlíř Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Chloe Georgiades University of Cincinnati University of Cincinnati USA Please! Take Away PEPA Modular Packaging take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 VZÍT SI S SEBOU take away 320 Soutěžních prací entries Studenti středních a vyšších odborných škol High School Students

16 1. místo 1st place Anna Navrátilová TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ Hellichova Hezké obaly mě baví a spoustu věcí si kupuji právě jen kvůli nim. Mám ráda sport, proto se momentálně věnuji výrobě triček, bločků a samolepek se sportovní tematikou. I ty musí být samozřejmě ze zajímavých materiálů a v hezkých obalech. I enjoy nice packaging and I buy a lot of things only because of nice packaging. I like sport therefore I am engaged in the production of T-shirts, notepads and stickers with a sport theme. Of course these things have to be made from interesting materials and placed in nice packages too. Pojď! Take away obal na jednu porci psího krmiva a vody na cesty Heel! Take away one portion of dog food and water 220 mm 60 mm 190 mm Cestovní obal na jednu porci psího krmi- A travel package for a single portion of dog food va a vody je přímo esencí TAKE AWAY. and water = the essence of TAKE AWAY. It deals Higher Vocational School Hellichova Řeší problém situace, kdy pes doprovází majitele mimo domov a je nutné vzít mu s sebou na cesty i krmení. Model obalu je zpracovaný na profesionální úrovni, velmi přesvědčivý, graficky vyvážený. Obal je přenosný, skladný a navíc znovupoužitelný. with the situation of when a dog accompanies his owner out of the home and it is necessary to take away dog food too. The packaging is processed at a professional level, very compelling and graphically balanced. The package is portable, storable and reusable. take away / High School Students

17 2. místo 2nd place Andrea Bimková TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Nejen teoreticky, ale také prakticky jsem si vyzkoušela tvorbu loga, manuálu, plakátů a obalového designu, který zasahuje do životů nás všech. Obklopují nás masy nevkusných, nebo nepraktických obalů a já jsem se touto cestou chtěla připojit ke změně a zjednodušení jednorázových, přenosných obalů na téma take away. Not only theoretically but also practically, I have tried creating logos, manuals, posters and packaging design, which affects the lives of all of us. We are surrounded by masses of tacky or inconvenient packages so I wanted to join the change and simplification of disposable and portable packages of the theme take away. S sebou přímo z Asie Take It Right Away from Asia 215 mm 220 mm 170 mm High school of Decorative Arts in Hodonín Jednoduchý přířez, který slouží k odnesení standardní plastové misky z čínského bistra, překvapivě vytvoří tvar pagody, symbol asijské kultury. Simple incisions in a standard plastic bowl from a Chinese bistro surprisingly create a pagoda shape that symbolizes Asian culture. take away / High School Students

18 Kateřina Hrubá 3. místo 3rd place TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ obalové techniky Štětí Inspiraci nacházím ve všem kolem sebe, hlavně ve tvarech architektury. Líbí se mi, jak obal dokáže změnit pohled na produkt a dokáže být i sám o sobě designovým prvkem, který si člověk rád schová. Baví mě neustále pokoušet možnosti papíru i jiných obalových materiálů a tomuto oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnosti. I find inspiration in everything around us, especially in the shapes of architecture. I like how packaging can change the view of a product and how it can be itself a design element that a person sets aside with pleasure. I enjoy the options of paper and other packaging materials, and I would like to devote my future to this field. Shoe cabinet 200 mm 290 mm 105 mm Higher Vocational School of Packaging Technique in Štětí Pokud si chcete zachovat boty v nějakém tvaru, není klasický botník ideální volbou. Obal Shoe Cabinet povyšuje běžnou krabici na boty na luxusní držák, který díky svému rozložení na dvě části poskytuje bezpečné místo pro luxusnější kousky obuvi. Z rozložených krabic je také možné sestavit samotný botník, nebo se mohou zavěšené využít k odkládání dalších věcí. Z běžné krabice se tak stává něco dalšího, co je nejen použitelné, ale také praktické a hezké. If you want to keep your shoes in shape, a classic shoe rack is not the perfect choice. The Shoe Cabinet package elevates an ordinary shoe box on a high-class bracket, which provides a safe place for luxurious pieces of footwear thanks to its two part layout. It is also possible to build the shoe rack from unfolded boxes or it can be used for storing other things if you suspend these boxes. The regular box becomes something more, not only usable, but also practical and pleasing. take away / High School Students

19 TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Patrik Kolbasa Škola úžitkového výtvarníctva Košice High school of Applied Arts in Košice Slovensko Slovakia Obal na keramický tanier Ceramic Plate Package Jan Perháč Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Music Instruments Medovník Honey Cake Zuzana Bergmannová Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí High school of Decorative Arts in Ústí nad Orlicí Take Away z cukrárny Donut Take Away from Donut Cake Shop Kateřina Hojdyszová Střední umělecká škola, Ostrava High art school in Ostrava Přenosný obal na puntíkovaný hrníček Hand-held Package for Dotted Cup Barbora Vostalová, Kateřina Žočková VOŠ a SUŠ Václava Hollara College and High art school of Vaclav Hollar 100% RAW Matěj Hřib Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Musical Instruments and Furniture Bestiarum Shirts Paulína Motyčková Stredná umelecká škola High art school Slovensko Slovakia Nosič fliaš Bottle Carrier Kateřina Bobková Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu High School of Business, Applied Arts and Design Obal na sushi Sushi Package take away / High Schools Students

20 Porota Jury members ROZHOVOR interview Jan Činčera Pavel Masopust Přední český obalový designér. Ve svém vlastním Studiu Činčera, které je výjimečné tím, že se zabývá vedle návrhů i samotnou výrobou finálního produktu, se stará nejen o obaly k výrobkům svých kolegů designérů, ale například i k darům pro státní návštěvy. Je dlouholetým předsedou poroty soutěže Mladý obal, pro kterou je zdrojem inspirace a neutuchající energie. Leading Czech packaging designer. In his own studio, Činčera, he oversees the packaging products of his designer colleagues as well as creating gift packages for state visits. The studio not only designs but in addition manufactures final products. Jan Činčera is a long-time chairman of the Young Package jury for which he is a source of inspiration and unflagging energy. Lubica Kulomberová Mladá designérka s širokým záběrem, kterému dominují šperky a kov. Vedle studia na VŠUP, obor kov, absolvovala také stáže v norském Oslu a na americké Státní univerzitě v New Yorku. V soutěži Mladý obal obsadila v roce 2012 druhé místo. Momentálně je součástí týmu inovačního centra Model obaly a.s. firmy, která iniciovala celou soutěž. Slovenský designér, který po studiích na bratislavské VŠVU, obor produktový design, vystřídal několik evropských designérských studií, aby nakonec zakotvil ve vlastním studiu Dr.PAVEL. Toto studio poskytuje uplatnění také mladým designérům. A Slovak designer who, after studying at the Bratislava Academy of Fine Art and Design (field of study: product design), went through several European design studios and finally set up his own studio Dr.PAVEL. This studio provides experience for young designers. Petr Novotný Autor publikací o historii papírenství v Čechách a na Moravě a také redaktor odborného časopisu Packing, který na svých stránkách i na internetu přináší aktuální informace ze světa obalů a polygrafie. Author of books on the history of the paper industry in Bohemia and Moravia and also editor of the professional journal Packing, which publishes the latest information from the world of the packaging and printing industy. Lenka Žižková 1. Který obal rozbalujete vůbec nejčastěji? What type of package do you unwrap the most? Lubica Kulomberová: Je to dosť komické, pretože sama ako obalový designér pracujem výhradne s papierovým materiálom, no ako spotrebiteľ denno-denne prichádzam do kontaktu s plastom v podobe rôzrodých túb, fľaštičiek... A nedá sa poviesť, aby som často otvárala jeden typ obalu. Takže v mojom prípade je to asi vyvážené. It's pretty funny. As a package designer I work with paper materials exclusively, however in the role of consumer I often meet plastics in the form of various tubes, bottles... But you can't say, I always open one kind of package. So in my case, it is balanced. 2. Co je podle vás klasická chyba mnoha obalů? What do you think is a classic mistake of most packaging? Lenka Žižková: Já osobně mám problémy nejčastěji se způsobem otvírání. Buď místo či bod otevření nemohu najít, nebo nemám dostatečnou sílu v prstech. Jindy mi zase kus obalu, například víka, zůstane rozbitý v rukou bez možnosti dalšího použití. Ale nejvíc mě rozčiluje grafický design obalů, barevnost, kombinace fontů a jejich velikost doplněné všelikými obrázky a symboly, přičemž základní informace aby člověk hledal lupou. Jaká to úleva pro oči i hlavu najít například mléko v prosté bílé krabici! Naprostá katastrofa jsou obaly dětských hraček. Personally, I have most problems with ways of opening. I can't find the place or the opening point or I do not have sufficient strength in my fingers. Other times a piece of a package, such as the lid, remains broken in my hands without the possibility of further use. But the graphic design of packages is the most annoying for me. Colours, font combinations and font size, accompanied by various images and symbols mean the consumer has to look for basic information with a magnifying glass. What a relief for the eyes and head to find milk in a plain white box! The packaging of children's toys is an absolute disaster. A young designer with a wide range, dominated by jewellery and metal. Besides studies at Academy of Art Architecture & Design in Prague she has completed internships in Oslo and the U.S. State University of New York. In 2012 she won second place in the Young Package competition. Currently she is part of the team at the Innovation Centre Model Holding AG the company which initiated this competition. Neúnavná popularizátorka designu a bytové kultury, publicistka a kurátorka výstav o designu. Do roku 2008 vedla pražské pracoviště a Galerii Design centra České republiky a po jeho zrušení založila a doposud vede Design Cabinet CZ, který organizuje soutěž Národní cena za studentský design. Vyučuje teorii a dějiny designu a kulturu bydlení na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tireless promoter of design and housing culture, journalist and curator of exhibitions focused on design. Up to 2008 she led the Prague office of the Design centre of the, after its closure she founded Design Cabinet CZ, which she has been leading up to now. Design Cabinet CZ organizes the National award for student design. She teaches theory, design history and culture of living at the Faculty of Art and Design UJEP in Ústí nad Labem.

21 ROZHOVOR interview 3. Proč si myslíte, že je obal pro výrobek důležitý? Why do you think packaging is important for products? Pavel Masopust: To je velmi individuální, ale obecně by se měl postarat o pohodlí výrobku i konzumentovo. Ve zdařilejších případech potom trefně komunikuje jeho kvality či otevírá dveře k pochopení jeho filosofie - napovídá, dotváří a nezavádí. It is very individual, but in general, it should address the products' and consumers' simultaneously. In more successful cases, the package communicates the product's quality or opens the door to understanding it's philosophy: it suggests, complements and does not mislead. Lubica Kulomberová: Z hľadiska transportu má obal svoje 100% opodstatnenie, slúži k tomu, aby balený predmet bol dorúčený ako nepoškodený. Ďalej v obalovom designe je časť, kedy obal by mal spĺňať hodnotu baleného predmetu. A to byť akousi nápovedou toho, čo kupujeme. Jedná sa o obal z kvalitnejšieho materiálu s použitím zušľachťujúcich efektov. Posledný okruh balenia, s ktorým sa nie veľmi stotožňujem, je balenie niečoho, čo už bolo zabalené. Jedná sa o tzv. obal v obale. In terms of transport, the package has 100% justification, it serves to deliver an undamaged product. To add to this, the packaging design should meet the value of the packaged object. And it should be some kind of help to know what we are buying. I'm talking about a package made from high-quality material with notable effects. The last sphere of packaging, with which I do not identify, is the packaging of something which has already been packed. This is a package within a package. 4. Jak se podle vás proměnil obalový design za posledních 20 let? According to your opinion how has packaging design changed over the last 20 years? Petr Novotný: Dvacet roků není tak mnoho, ale na obalech jsou znát. Materiály zůstaly prakticky stejné - papír, ploché i vlnité lepenky, pár osvědčených plastů - polypropylén, polyetylén, jako výplň polystyrén a v malé míře kovy - ocelový plech na dózy a, zvláště na Humpolecku, hliník. (Pardon, to byl vtip.) Co se, myslím, změnilo, jsou obalářské výrobní technologie. Levnější flexografický potisk již téměř zcela nahradil ofset a hlubotisk, aniž by to kdokoli poznal. Zpracování obalů je řemeslně dokonalé, přibyly fígle, jak přitáhnout oči a ruce zákazníků - parciální lakování, vonné laky, na dotek příjemné materiály. Ano, myslím, že se obalový design u nás za posledních dvacet let opravdu změnil k lepšímu. Twenty years is not so much, but it is visible in packaging. Materials have remained the same - paper, flat and corrugated cardboard, a few of good plastic materials - polypropylene, polyethylene, polystyrene as a filler and, in small scale, metals sheet steel for tins and particularly aluminium in Humpolec. (Sorry, that was joke). I think that the production technology of packaging has changed. Cheaper flexographic printing has been almost completely replaced by offset and gravure printing, beyond recognition. The processing of packaging is crafted perfectly, added tricks to attract the eyes and hands of customers have been added - partial painting, fragrant varnishes, materials pleasant to the touch. Yes, I think our packaging design has really changed for the better over the last twenty years. Jan Činčera: Obalový design, stejně jako kultura a průmysl, se mění se společností. Je specializovanější, průmyslově dokonalejší, technologicky perfektnější, ale ne chytřejší. Packaging design as well as culture and industry changes with society. It is more specialized, industrially sophisticated, technologically more perfect, but not smarter. 5. Překvapilo vás (v obalovém designu) něco, co jste si myslel/a, že ani vymyslet nejde? Have you been surprised (in packaging design) by something or have you thought that it is not possible to create something? Lenka Žižková: Není to sice žádná revoluce, ale potěšilo mě, že se konečně například na lécích a některých produktech objevilo slepecké Braillovo písmo. Strašně mě hněvá malé písmo s informacemi o složení produktů, ať už u potravin nebo drogistického zboží. Některé prodejny pak přidávají jako pomoc zákazníkům lupy přímo na nákupní košíky! Ve Finsku a Švédsku se mi líbily hranaté papírové obaly (typu tetrapack) na jogurty s potiskem domů různých typů a architektonických slohů. Daly se z nich skládat ulice, vesnice, zemědělské usedlosti Já měla problém je po použití vyhazovat. Byl to hravý a nenásilný vzdělávací prvek pro děti i dospělé. It's not a revolution, but I was pleased that finally for example, Braille has appeared on some medicines and products. I get angry with small fonts for information about the composition of the product, whether for food or drugs, etc. Some stores add magnifying glasses to shopping carts to help customers! In Finland and Sweden, I liked the squared paper packaging (such Tetrapack) for yogurt, with various types of house printing and architectural styles. It was possible to create streets, villages, farms I had a problem to throw them away after use. It's a playful and non-violent educational component for children and adults. Petr Novotný: Možná se to vlastního obalového designu týká jen okrajově, ale fascinuje mne pronikání informačních technologií nejen do výroby obalů, ale i do obalů samotných. To, co začalo před mnoha lety tehdy radikálním nástupem čárových kódů, dnes pokračuje implementací RFID čipů a dalších nosičů informací do přepravních obalů a do určité míry i do obalů primárních. Myslím si, že i tady je pro designéry určitý nevyužitý prostor. Perhaps it's not related to packaging design, but I am fascinated by the spreading of information technologies not only in production but also in packages themselves. The radical onset of barcodes many years ago, today continues with the implementation of RFID chips and others to transport packages and to a certain extent, to primary packaging. I think that even here there is some unused space for designers. 6. Co si představíte pod pojmem take away? What do you imagine when we say take away? Jan Činčera: Protože jsem si nic nepředstavil, tak jsem si to dal do vyhledávače a po zhlédnutí čísla odkazů si radši ani nic představovat nebudu, krom pocitu, že je toho hodně I didn't imagine anything, so I searched it and after seeing links I couldn't imagine it, besides feeling that there is lots of it. Pavel Masopust: Spěch, prohra, roztěkanost a falešný komfort. Něco ještě o stupínek níž, než fastfood. Jaké škody umí těch pár dusivých minut napáchat na hranolkách nebo pizze? Káva jinak než z předehřátého porcelánu? Sushi z papíru? I když, z druhého konce - salámový rohlík od maminky, citrónový čaj z termosky na běžkách s tátou někde na hřebeni, slunce peče, všude sníh a okurka křupe. Anebo vlčí hlad po úspěšné prezentaci a meníčko rozložené na spolujezdcově sedadle čirá, slaně mazlavá slast prostá všech filosofických příměsí. Rush, loss, distractibility and false comfort... Even a notch lower than fastfood. What damage can these few suffocating minutes inflict on fries or pizza? Coffee in something other than in preheated porcelain? Sushi made of paper? On the other hand a roll with salami from Mom and lemon tea from a thermos during cross-country skiing with my Dad somewhere on the slope, the sun is shining, snow and crunchy pickles are everywhere. Or - longing for a successful presentation, the menu is laid out on the passenger seat - sticky salty bliss free of all philosophical matters. Petr Novotný: Take away, to je dynamika, důraz na pohyb, účelnost, vtip, jednoduchost, neotřelost, spojení příjemného s užitečným. Ale ta dynamika především. Take away, it is dynamic, the emphasis on movement, effectiveness, wit, simplicity, freshness, a fusion of pleasure with utility. But dynamics in particular.

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více