Young Package MLADÝ OBAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Young Package MLADÝ OBAL"

Transkript

1 Young Package MLADÝ OBAL 2014

2

3 43 zemí: countries: 19. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal Slovenská republika Slovakia Mexiko Mexico Rusko Russian Federation Indie India Maďarsko Hungary Polsko Poland Taiwan Taiwan Slovinsko Republic of Slovenia Kanada Canada USA Itálie Italy Francie France Ukrajina Ukraine Bělorusko Belarus Kazachstán Kazakhstan Indonésie Indonesia Brazílie Brazil Ekvádor Ecuador Írán Iran Španělsko Spain Jihoafrická republika South Africa Thajsko Thailand Malajsie Malaysia Makedonie Macedonia Singapur Singapore Izrael Israel Čína China Švýcarsko Switzerland Uganda Uganda Americká Samoa American Samoa Jižní Korea South Korea Kolumbie Colombia Lotyšsko Latvia Maroko Morocco Pákistán Pakistan Irsko Ireland Bulharsko Bulgaria Spojené království United Kingdom Albánie Albania Argentina Argentina Kambodža Cambodia Portugalsko Portugal 19th year of the international Young Package competition

4 úvod introduction Fenomén take away a celá obalová kultura je od svého počátku spojena s obyčejným papírovým pytlíkem, který letos oslaví své 170. výročí. V roce 1844 byl v anglickém Bristolu vyroben jeho první exemplář. Kromě ulehčení nákupu na sebe postupem času vzal i propagační funkci a nastartoval celou historii obalové technologie. Chvíli to vypadalo, že igelitové tašky a plastové obaly svou papírovou předlohu předstihnou, nicméně s přibývajícími ekologickými nároky dochází k obratu. Papír se znovu dostává do popředí, což ostatně potvrdil i letošní ročník soutěže Mladý obal. Papírový pytlík je tak trochu nostalgie, letošní téma take away se dá naopak pokládat za současný trend. Kultura take away se může zdát protivná nebo popouzející, ale k 21. století neodmyslitelně patří. Pojem vztahující se původně k fast foodu se v posledních letech transformoval do obecnějšího významu, který zahrnuje vše, co si lze vzít s sebou. Spolu s porotci jsme vnímali pozitivně, že se mnozí soutěžící neuchýlili jen k prvoplánovému čtení zadání, které předpokládalo především rozvíjení myšlenky fast foodu, ale svým soutěžním pracím dalo i vedlejší smysl, přesněji přidanou hodnotu. Ať už to byla další využitelnost obalu, jeho recyklovatelnost, ekologický aspekt, nebo prostě jen zábava. Since it's beginning, the concept of take away packaging culture has been associated with the ordinary paper bag, which celebrates it's 170th anniversary this year. In 1844 the first paper bag was made in Bristol, England. In addition to facilitating sales, the paper bag began to work as a promotional space which started the whole history of packaging technology. For a while it has seemed that plastic bags and plastic packaging have overtaken paper, but due to increased awareness of ecological issues, paper is coming to the fore again, as confirmed in this year's Young Package competition. A paper bag can be seen as a kind of nostalgia, but this year's topic take away very much considers the present. The culture of take away packaging may seem annoying or exasperating, but it belongs to the 21st century inherently. The term originally related to fast food, but has acquired a more general meaning in recent years; it covers everything you can take or carry with you. The organizers and jury found that many competitors had an excellent understanding of the task and they were pleased that so many of the entries did not simply employ the designer's first idea on hearing the words take away, but rather developed and examined the issues more deeply, through utility, environmental aspects, or just fun. We hope that by receiving these awards, the winners will take away inspiration to further their work with paper. Budeme rádi, pokud si vítězové spolu s oceněním v soutěži s sebou odnesou i motivaci pro další práci s papírem. Radka Machalická CZECHDESIGN

5 VZÍT SI S SEBOU take away 414 účastníků entries Studenti vysokých škol a designéři do 30 let University Students and Designers of up to 30 Years of Age

6 1. místo Michal Marko 1st place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Slovakia Slovensko Zaměřuji se na produktový a obalový design s důrazem na výrobní technologie a vyrobitelnost. Mezi mé dosavadní úspěchy patří patent firmy Bang & Olufsen, dvojnásobné umístění v soutěži Nápad roku 2012, ale třeba také přivlastnění si a výroba mého studentského projektu čínským výrobcem, bez mého vědomí. I focus on product and packaging design, with an emphasis on manufacturing technologies and manufacturability. My achievements are, for example, patent of Bang & Olufsen double placing in the Idea of the Year contest in However, a Chinese producer has appropriated and produced my student project without my permission mm 60 mm 190 mm Eat your food, Grow a plant, Save the planet Mimo odnesení jídla nabízí v druhém plánu A bowl created from bio-degradable material that Tomas Bata University in Zlín miska na potraviny z biodegradovatelného materiálu využití jako nádoba pro zasazení semínek. Semínka rostlin jsou ukryta pod etiketou a po vyklíčení mohou být spolu s nádobou zakopána do země. Koncept misky, která slouží jen k přenesení jídla, je v tomto případě dotažen dál, až k růstu rostliny. Člověk si neodnáší jen jídlo, ale také budoucnost. Je motivovaný k pokračování příběhu. Kde jiné obaly končí a škodí, tento začíná. not only carries food but also acts as a container for seed planting. Plant seeds are enclosed under a label on the lid of the bowl and once the bowl has been used for food, it can be filled with soil and the seeds planted inside. After germination, the bowl, together with the seedlings can be planted in the ground outside. The concept for using a bowl, something which is usually used only for the transfer of food, is brought further towards plant growing. The user doesn't only take food, but also a future. He is motivated to continue the story. Where other packages end and harm, this one begins and hopefully, does good. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 2. místo Petra Vlčková 2nd place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Designem se zabývám již od střední školy. V designu hledám smysluplnou filosofii, která by pro mě byla inspirací, díky níž bych mohla upoutat na dnešním přehlceném trhu pozornost ke svým návrhům. I have been keen on design since High School. In design I look for meaningful philosophy, which is the inspiration through which I attract the attention of today's overcrowded market. quo.box 112 mm 350 mm 105 mm Pečlivě vystavěný materiál, který má Carefully constructed material that is hygienic, Czech Technical University in Prague hygienickou odolnost a pevnost, je přesně přizpůsoben účelu nádoby - bezpečnému sběru injekčních stříkaček. Propracovaná grafická úprava sběrného boxu pro adiktologické pracovníky jasně odkazuje k účelu svého použití a je přiměřená tomu, v jakém prostředí se obal pohybuje. Designérka se nebála nepopulárního úkolu, analyzovala situaci a tu vyřešila. resistant and it's rigidity is adapted to the purpose of a vessel for the safe up picking of syringes. The graphic design of the vessel is specifically for people who work with addicts and is highly-developed for use. The designer wasn't afraid of this unpopular task, she has analysed the situation and subsequently solved it. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

8 3. místo Ondřej Elfmark 3rd place Jakub Lekeš TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Jako autorské duo spolupracujeme již od studií. Zabýváme se produktovým i grafickým designem, projektujeme interiéry s přesahem do drobné architektury. Ve své tvorbě klademe důraz na uživatelskou jednoduchost a lidskost. We have been working as a creative duo since studying. We deal with product and graphic design, we design interiors, extending into minor architecture. We stress user friendliness and humanity in our work. Pouzdro na cesty PICKPOCKET Travel Case PICKPOCKET 260 mm 40 mm 260 mm Příběh obalu má zvláštní osamělou poetiku. Začíná v okamžiku, kdy si koupíte jídlo, a pokračuje dál do momentu, kdy si doma z obalu uděláte intimní zátiší, jakousi zahrádku, ve které nechybí květina ani virtuální propojení s někým blízkým. Z jídla se stává rituál, vysoce estetický zážitek podobný čajovému obřadu. The story of this package is bound up with peculiar poetics. It begins when you buy some food and it goes on until the moment when you make your own personal dining experience out of the package at home, like being in a garden or making a connection with somebody close. The food becomes a ritual, a highly aesthetic experience similar to a tea ceremony. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

9 Cena poroty Zuzana Jirkalová jury prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Design mě baví a vždycky bavil, i proto se plně věnuji jeho studiu na vysoké škole. Jsem na začátku a sbírám zkušenosti, kdykoli k tomu mám příležitost I v této soutěži. Chci uživateli přinést estetický požitek, ale hlavně ho spojit s funkčností a jednoduchostí, a to v co nejpreciznějším provedení. Design has always amused me and that is the reason why I was devoted to design studies at university. I am at the beginning of my career and I gather experiences whenever possible even in this competition. I want to provide users with an aesthetic experience linked to functionality and simplicity in the most precise rendition. Ber rybu take away fish 150 mm 250 mm 80 mm Jednoduchý, minimalistický obal, který ctí A simple and minimalist package which respects Czech Technical University in Prague zaběhlou funkci transportu akvarijních rybek a zároveň řeší nepraktičnost a složitost jejich přenosu. Díky fixaci igelitového pytlíku uzlem v obalu z třívrstvé lepenky se stává transport rybek pohodlnějším a praktičtějším. Obal je nenáročný a snadno reprodukovatelný a rybky i jejich majitelé spokojeni. the routine function of transporting aquarium fish, it also deals with the inconvenience and complexity of their transfer. The transport of fish becomes more convenient and handy thanks to the fixation of a plastic bag via a knot within a three-layer cardboard package. The package is simple, easily reproduced and the fish and their owners are happy. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

10 Cena Slovenského centra dizajnu Šimon Kern Slovak Design Centre Prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Slovakia Slovensko Věnuji se hledání netradičních a ekologických řešení, díky nimž by byl svět krásnější a zelenější. Při studiu na TU ve Zvoleně jsem absolvoval studijní stáže ve Španělsku a Slovinsku a zúčastnil jsem se také projektu FL4SK podporovaného firmou Vitra, který mi umožnil vystavovat na Designbloku a Prague Design Weeku. I am dedicated to the seeking of non-traditional and environmental solutions, thanks to which the world could be greener and more wonderful. During my studies at TU in Zvolen I completed internships in Spain and Slovenia and I also participated in the FL4SK project, supported by Vitra, which enabled me to exhibit at Designblok and Designweek. 250 mm FRISBEER Problém take away obalů je, že po použití The problem of take away packages is that they are Jan Evangelista Purkyně University okamžitě ztrácí hodnotu. Papírové nosítko z hladké pevné lepenky umožňuje pohodlně odnést tři kelímky v jedné ruce a následně se promění v jednoduchý a zábavný létající talíř. Výřezy slouží k uchopení a umístění pohárů a zároveň jsou hlavním aerodynamickým prvkem, bez kterého by talíř nelétal. usually redundant after use. This paper carrier made from smooth and firm cardboard allows three cups to be carried in one hand and then it turns into simple and amusing Frisbee. The slots used for grasping and positioning the cups are also the main aerodynamic elements necessary for the Frisbee to fly. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 CENA CZECHDESIGN Barbora Moravová Adrian Jansa CZECHDESIGN PRIZE TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Své místo jsme našli v ateliérech Design interiéru a Grafický design, a na divokém severu, kde totálně nekulturní ústecká radnice utahuje už tak úzké opasky zdejším kulturním zařízením, se snažíme vymýtit stereotypy a žít naplno! We have found our place in the studios of Interior Design and Graphic design in the the wild north, a place where completely uncultured town councillors reduce the already restricted local cultural facilities. However we are trying to eliminate stereotypes and live in the fast lane! zbistři 70 mm 150 mm 150 mm Obal reaguje na běžnou vizuální a oba- This package reacts to common visuals and bistro Jan Evangelista Purkyně University lovou všehochuť bister a dalších prodejen rychlého občerstvení. Je elegantním řešením s vkusným grafickým zpracováním. Kompaktní obal se ve chvíli změní v prostornou misku vhodnou ke konzumaci jídla v parku či venku na lavičce. Celkový požitek podtrhuje i vtipná jazyková hříčka. Provizorní jídelní miska je jednoduše uzavřena párátkem, které je možné po dokončení jídla podle potřeby využít. / fast food packaging. It is an elegant solution with stylish graphic processing. The compact package can turn into large bowl in a moment. This bowl is suitable for outside consumption. Overall enjoyment is emphasized by the witty wordplay. The makeshift bowl is easily closed with a toothpick, which is possible to use after finishing your meal. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

12 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let David Pacák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Jan Evangelista Purkyně University Jie-Fei Yang Taiwan Taiwan Veronika Zelezníková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Tomáš Melichar, Filip Triner Slovensko Slovakia PIZZA obal PIZZA Box Šatník s sebou / Oblečení k pověšení Closet to Go / Clothes to Hang Vzorkovník materiálov pre firmu mmcité Sample Book of Materials for mmcité Company Wine vs. Type Nela Klímová, Aneta Klímová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Michal Šafář Sebastian Paweł Grabowski Polsko Poland Ágnes Gyömrei Univerzita Pécs University of Pécs Faculty of Music and Visual arts Maďarsko Hungary Nákup na míru Tailored Purchase MOOI PACK Raketové pastelky Rocket Crayons Vita-pack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

13 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Lucie Smorádková Julie Chrpová Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Aleksandra Zaorska University of Arts in Poznań University of Arts in Poznań Milan Drašnar Univerzita Hradec Králové University of Hradec Králové Polsko Poland NEBRYNDEJ! Obal na mléčnou kaši a dva bryndáky v jednom DON'T SPILL! Package for Milk Porridge and Two Bibs in One O'Cup Série obalů na vajíčka Take-away Eggs Package Series Papírová taška Paper Bag Olivia Truong Patrik Knoblich Toni Hvala Anna Švajdová York University York University Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Kanada Canada Slovensko Slovakia Baskart Snídaně v trávě Luncheon on the Grass Obal na vajíčka Packaging for Eggs Chlebaška Breadpack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

14 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Viktor Brejcha Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Gabriela Rovelo Martinez Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Mexiko Mexico Mária Fialková Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Slovensko Slovakia Filip Hámek Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Papírová vložka do nákupního košíku Paper Inset for Shopping Basket Obal na knihu Book Packaging Zlodej pančúch The Tights Thief Chinese Noodle Flower Ivana Zlámalová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Dominik Uhlíř Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Chloe Georgiades University of Cincinnati University of Cincinnati USA Please! Take Away PEPA Modular Packaging take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 VZÍT SI S SEBOU take away 320 Soutěžních prací entries Studenti středních a vyšších odborných škol High School Students

16 1. místo 1st place Anna Navrátilová TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ Hellichova Hezké obaly mě baví a spoustu věcí si kupuji právě jen kvůli nim. Mám ráda sport, proto se momentálně věnuji výrobě triček, bločků a samolepek se sportovní tematikou. I ty musí být samozřejmě ze zajímavých materiálů a v hezkých obalech. I enjoy nice packaging and I buy a lot of things only because of nice packaging. I like sport therefore I am engaged in the production of T-shirts, notepads and stickers with a sport theme. Of course these things have to be made from interesting materials and placed in nice packages too. Pojď! Take away obal na jednu porci psího krmiva a vody na cesty Heel! Take away one portion of dog food and water 220 mm 60 mm 190 mm Cestovní obal na jednu porci psího krmi- A travel package for a single portion of dog food va a vody je přímo esencí TAKE AWAY. and water = the essence of TAKE AWAY. It deals Higher Vocational School Hellichova Řeší problém situace, kdy pes doprovází majitele mimo domov a je nutné vzít mu s sebou na cesty i krmení. Model obalu je zpracovaný na profesionální úrovni, velmi přesvědčivý, graficky vyvážený. Obal je přenosný, skladný a navíc znovupoužitelný. with the situation of when a dog accompanies his owner out of the home and it is necessary to take away dog food too. The packaging is processed at a professional level, very compelling and graphically balanced. The package is portable, storable and reusable. take away / High School Students

17 2. místo 2nd place Andrea Bimková TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Nejen teoreticky, ale také prakticky jsem si vyzkoušela tvorbu loga, manuálu, plakátů a obalového designu, který zasahuje do životů nás všech. Obklopují nás masy nevkusných, nebo nepraktických obalů a já jsem se touto cestou chtěla připojit ke změně a zjednodušení jednorázových, přenosných obalů na téma take away. Not only theoretically but also practically, I have tried creating logos, manuals, posters and packaging design, which affects the lives of all of us. We are surrounded by masses of tacky or inconvenient packages so I wanted to join the change and simplification of disposable and portable packages of the theme take away. S sebou přímo z Asie Take It Right Away from Asia 215 mm 220 mm 170 mm High school of Decorative Arts in Hodonín Jednoduchý přířez, který slouží k odnesení standardní plastové misky z čínského bistra, překvapivě vytvoří tvar pagody, symbol asijské kultury. Simple incisions in a standard plastic bowl from a Chinese bistro surprisingly create a pagoda shape that symbolizes Asian culture. take away / High School Students

18 Kateřina Hrubá 3. místo 3rd place TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ obalové techniky Štětí Inspiraci nacházím ve všem kolem sebe, hlavně ve tvarech architektury. Líbí se mi, jak obal dokáže změnit pohled na produkt a dokáže být i sám o sobě designovým prvkem, který si člověk rád schová. Baví mě neustále pokoušet možnosti papíru i jiných obalových materiálů a tomuto oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnosti. I find inspiration in everything around us, especially in the shapes of architecture. I like how packaging can change the view of a product and how it can be itself a design element that a person sets aside with pleasure. I enjoy the options of paper and other packaging materials, and I would like to devote my future to this field. Shoe cabinet 200 mm 290 mm 105 mm Higher Vocational School of Packaging Technique in Štětí Pokud si chcete zachovat boty v nějakém tvaru, není klasický botník ideální volbou. Obal Shoe Cabinet povyšuje běžnou krabici na boty na luxusní držák, který díky svému rozložení na dvě části poskytuje bezpečné místo pro luxusnější kousky obuvi. Z rozložených krabic je také možné sestavit samotný botník, nebo se mohou zavěšené využít k odkládání dalších věcí. Z běžné krabice se tak stává něco dalšího, co je nejen použitelné, ale také praktické a hezké. If you want to keep your shoes in shape, a classic shoe rack is not the perfect choice. The Shoe Cabinet package elevates an ordinary shoe box on a high-class bracket, which provides a safe place for luxurious pieces of footwear thanks to its two part layout. It is also possible to build the shoe rack from unfolded boxes or it can be used for storing other things if you suspend these boxes. The regular box becomes something more, not only usable, but also practical and pleasing. take away / High School Students

19 TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Patrik Kolbasa Škola úžitkového výtvarníctva Košice High school of Applied Arts in Košice Slovensko Slovakia Obal na keramický tanier Ceramic Plate Package Jan Perháč Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Music Instruments Medovník Honey Cake Zuzana Bergmannová Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí High school of Decorative Arts in Ústí nad Orlicí Take Away z cukrárny Donut Take Away from Donut Cake Shop Kateřina Hojdyszová Střední umělecká škola, Ostrava High art school in Ostrava Přenosný obal na puntíkovaný hrníček Hand-held Package for Dotted Cup Barbora Vostalová, Kateřina Žočková VOŠ a SUŠ Václava Hollara College and High art school of Vaclav Hollar 100% RAW Matěj Hřib Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Musical Instruments and Furniture Bestiarum Shirts Paulína Motyčková Stredná umelecká škola High art school Slovensko Slovakia Nosič fliaš Bottle Carrier Kateřina Bobková Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu High School of Business, Applied Arts and Design Obal na sushi Sushi Package take away / High Schools Students

20 Porota Jury members ROZHOVOR interview Jan Činčera Pavel Masopust Přední český obalový designér. Ve svém vlastním Studiu Činčera, které je výjimečné tím, že se zabývá vedle návrhů i samotnou výrobou finálního produktu, se stará nejen o obaly k výrobkům svých kolegů designérů, ale například i k darům pro státní návštěvy. Je dlouholetým předsedou poroty soutěže Mladý obal, pro kterou je zdrojem inspirace a neutuchající energie. Leading Czech packaging designer. In his own studio, Činčera, he oversees the packaging products of his designer colleagues as well as creating gift packages for state visits. The studio not only designs but in addition manufactures final products. Jan Činčera is a long-time chairman of the Young Package jury for which he is a source of inspiration and unflagging energy. Lubica Kulomberová Mladá designérka s širokým záběrem, kterému dominují šperky a kov. Vedle studia na VŠUP, obor kov, absolvovala také stáže v norském Oslu a na americké Státní univerzitě v New Yorku. V soutěži Mladý obal obsadila v roce 2012 druhé místo. Momentálně je součástí týmu inovačního centra Model obaly a.s. firmy, která iniciovala celou soutěž. Slovenský designér, který po studiích na bratislavské VŠVU, obor produktový design, vystřídal několik evropských designérských studií, aby nakonec zakotvil ve vlastním studiu Dr.PAVEL. Toto studio poskytuje uplatnění také mladým designérům. A Slovak designer who, after studying at the Bratislava Academy of Fine Art and Design (field of study: product design), went through several European design studios and finally set up his own studio Dr.PAVEL. This studio provides experience for young designers. Petr Novotný Autor publikací o historii papírenství v Čechách a na Moravě a také redaktor odborného časopisu Packing, který na svých stránkách i na internetu přináší aktuální informace ze světa obalů a polygrafie. Author of books on the history of the paper industry in Bohemia and Moravia and also editor of the professional journal Packing, which publishes the latest information from the world of the packaging and printing industy. Lenka Žižková 1. Který obal rozbalujete vůbec nejčastěji? What type of package do you unwrap the most? Lubica Kulomberová: Je to dosť komické, pretože sama ako obalový designér pracujem výhradne s papierovým materiálom, no ako spotrebiteľ denno-denne prichádzam do kontaktu s plastom v podobe rôzrodých túb, fľaštičiek... A nedá sa poviesť, aby som často otvárala jeden typ obalu. Takže v mojom prípade je to asi vyvážené. It's pretty funny. As a package designer I work with paper materials exclusively, however in the role of consumer I often meet plastics in the form of various tubes, bottles... But you can't say, I always open one kind of package. So in my case, it is balanced. 2. Co je podle vás klasická chyba mnoha obalů? What do you think is a classic mistake of most packaging? Lenka Žižková: Já osobně mám problémy nejčastěji se způsobem otvírání. Buď místo či bod otevření nemohu najít, nebo nemám dostatečnou sílu v prstech. Jindy mi zase kus obalu, například víka, zůstane rozbitý v rukou bez možnosti dalšího použití. Ale nejvíc mě rozčiluje grafický design obalů, barevnost, kombinace fontů a jejich velikost doplněné všelikými obrázky a symboly, přičemž základní informace aby člověk hledal lupou. Jaká to úleva pro oči i hlavu najít například mléko v prosté bílé krabici! Naprostá katastrofa jsou obaly dětských hraček. Personally, I have most problems with ways of opening. I can't find the place or the opening point or I do not have sufficient strength in my fingers. Other times a piece of a package, such as the lid, remains broken in my hands without the possibility of further use. But the graphic design of packages is the most annoying for me. Colours, font combinations and font size, accompanied by various images and symbols mean the consumer has to look for basic information with a magnifying glass. What a relief for the eyes and head to find milk in a plain white box! The packaging of children's toys is an absolute disaster. A young designer with a wide range, dominated by jewellery and metal. Besides studies at Academy of Art Architecture & Design in Prague she has completed internships in Oslo and the U.S. State University of New York. In 2012 she won second place in the Young Package competition. Currently she is part of the team at the Innovation Centre Model Holding AG the company which initiated this competition. Neúnavná popularizátorka designu a bytové kultury, publicistka a kurátorka výstav o designu. Do roku 2008 vedla pražské pracoviště a Galerii Design centra České republiky a po jeho zrušení založila a doposud vede Design Cabinet CZ, který organizuje soutěž Národní cena za studentský design. Vyučuje teorii a dějiny designu a kulturu bydlení na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tireless promoter of design and housing culture, journalist and curator of exhibitions focused on design. Up to 2008 she led the Prague office of the Design centre of the, after its closure she founded Design Cabinet CZ, which she has been leading up to now. Design Cabinet CZ organizes the National award for student design. She teaches theory, design history and culture of living at the Faculty of Art and Design UJEP in Ústí nad Labem.

21 ROZHOVOR interview 3. Proč si myslíte, že je obal pro výrobek důležitý? Why do you think packaging is important for products? Pavel Masopust: To je velmi individuální, ale obecně by se měl postarat o pohodlí výrobku i konzumentovo. Ve zdařilejších případech potom trefně komunikuje jeho kvality či otevírá dveře k pochopení jeho filosofie - napovídá, dotváří a nezavádí. It is very individual, but in general, it should address the products' and consumers' simultaneously. In more successful cases, the package communicates the product's quality or opens the door to understanding it's philosophy: it suggests, complements and does not mislead. Lubica Kulomberová: Z hľadiska transportu má obal svoje 100% opodstatnenie, slúži k tomu, aby balený predmet bol dorúčený ako nepoškodený. Ďalej v obalovom designe je časť, kedy obal by mal spĺňať hodnotu baleného predmetu. A to byť akousi nápovedou toho, čo kupujeme. Jedná sa o obal z kvalitnejšieho materiálu s použitím zušľachťujúcich efektov. Posledný okruh balenia, s ktorým sa nie veľmi stotožňujem, je balenie niečoho, čo už bolo zabalené. Jedná sa o tzv. obal v obale. In terms of transport, the package has 100% justification, it serves to deliver an undamaged product. To add to this, the packaging design should meet the value of the packaged object. And it should be some kind of help to know what we are buying. I'm talking about a package made from high-quality material with notable effects. The last sphere of packaging, with which I do not identify, is the packaging of something which has already been packed. This is a package within a package. 4. Jak se podle vás proměnil obalový design za posledních 20 let? According to your opinion how has packaging design changed over the last 20 years? Petr Novotný: Dvacet roků není tak mnoho, ale na obalech jsou znát. Materiály zůstaly prakticky stejné - papír, ploché i vlnité lepenky, pár osvědčených plastů - polypropylén, polyetylén, jako výplň polystyrén a v malé míře kovy - ocelový plech na dózy a, zvláště na Humpolecku, hliník. (Pardon, to byl vtip.) Co se, myslím, změnilo, jsou obalářské výrobní technologie. Levnější flexografický potisk již téměř zcela nahradil ofset a hlubotisk, aniž by to kdokoli poznal. Zpracování obalů je řemeslně dokonalé, přibyly fígle, jak přitáhnout oči a ruce zákazníků - parciální lakování, vonné laky, na dotek příjemné materiály. Ano, myslím, že se obalový design u nás za posledních dvacet let opravdu změnil k lepšímu. Twenty years is not so much, but it is visible in packaging. Materials have remained the same - paper, flat and corrugated cardboard, a few of good plastic materials - polypropylene, polyethylene, polystyrene as a filler and, in small scale, metals sheet steel for tins and particularly aluminium in Humpolec. (Sorry, that was joke). I think that the production technology of packaging has changed. Cheaper flexographic printing has been almost completely replaced by offset and gravure printing, beyond recognition. The processing of packaging is crafted perfectly, added tricks to attract the eyes and hands of customers have been added - partial painting, fragrant varnishes, materials pleasant to the touch. Yes, I think our packaging design has really changed for the better over the last twenty years. Jan Činčera: Obalový design, stejně jako kultura a průmysl, se mění se společností. Je specializovanější, průmyslově dokonalejší, technologicky perfektnější, ale ne chytřejší. Packaging design as well as culture and industry changes with society. It is more specialized, industrially sophisticated, technologically more perfect, but not smarter. 5. Překvapilo vás (v obalovém designu) něco, co jste si myslel/a, že ani vymyslet nejde? Have you been surprised (in packaging design) by something or have you thought that it is not possible to create something? Lenka Žižková: Není to sice žádná revoluce, ale potěšilo mě, že se konečně například na lécích a některých produktech objevilo slepecké Braillovo písmo. Strašně mě hněvá malé písmo s informacemi o složení produktů, ať už u potravin nebo drogistického zboží. Některé prodejny pak přidávají jako pomoc zákazníkům lupy přímo na nákupní košíky! Ve Finsku a Švédsku se mi líbily hranaté papírové obaly (typu tetrapack) na jogurty s potiskem domů různých typů a architektonických slohů. Daly se z nich skládat ulice, vesnice, zemědělské usedlosti Já měla problém je po použití vyhazovat. Byl to hravý a nenásilný vzdělávací prvek pro děti i dospělé. It's not a revolution, but I was pleased that finally for example, Braille has appeared on some medicines and products. I get angry with small fonts for information about the composition of the product, whether for food or drugs, etc. Some stores add magnifying glasses to shopping carts to help customers! In Finland and Sweden, I liked the squared paper packaging (such Tetrapack) for yogurt, with various types of house printing and architectural styles. It was possible to create streets, villages, farms I had a problem to throw them away after use. It's a playful and non-violent educational component for children and adults. Petr Novotný: Možná se to vlastního obalového designu týká jen okrajově, ale fascinuje mne pronikání informačních technologií nejen do výroby obalů, ale i do obalů samotných. To, co začalo před mnoha lety tehdy radikálním nástupem čárových kódů, dnes pokračuje implementací RFID čipů a dalších nosičů informací do přepravních obalů a do určité míry i do obalů primárních. Myslím si, že i tady je pro designéry určitý nevyužitý prostor. Perhaps it's not related to packaging design, but I am fascinated by the spreading of information technologies not only in production but also in packages themselves. The radical onset of barcodes many years ago, today continues with the implementation of RFID chips and others to transport packages and to a certain extent, to primary packaging. I think that even here there is some unused space for designers. 6. Co si představíte pod pojmem take away? What do you imagine when we say take away? Jan Činčera: Protože jsem si nic nepředstavil, tak jsem si to dal do vyhledávače a po zhlédnutí čísla odkazů si radši ani nic představovat nebudu, krom pocitu, že je toho hodně I didn't imagine anything, so I searched it and after seeing links I couldn't imagine it, besides feeling that there is lots of it. Pavel Masopust: Spěch, prohra, roztěkanost a falešný komfort. Něco ještě o stupínek níž, než fastfood. Jaké škody umí těch pár dusivých minut napáchat na hranolkách nebo pizze? Káva jinak než z předehřátého porcelánu? Sushi z papíru? I když, z druhého konce - salámový rohlík od maminky, citrónový čaj z termosky na běžkách s tátou někde na hřebeni, slunce peče, všude sníh a okurka křupe. Anebo vlčí hlad po úspěšné prezentaci a meníčko rozložené na spolujezdcově sedadle čirá, slaně mazlavá slast prostá všech filosofických příměsí. Rush, loss, distractibility and false comfort... Even a notch lower than fastfood. What damage can these few suffocating minutes inflict on fries or pizza? Coffee in something other than in preheated porcelain? Sushi made of paper? On the other hand a roll with salami from Mom and lemon tea from a thermos during cross-country skiing with my Dad somewhere on the slope, the sun is shining, snow and crunchy pickles are everywhere. Or - longing for a successful presentation, the menu is laid out on the passenger seat - sticky salty bliss free of all philosophical matters. Petr Novotný: Take away, to je dynamika, důraz na pohyb, účelnost, vtip, jednoduchost, neotřelost, spojení příjemného s užitečným. Ale ta dynamika především. Take away, it is dynamic, the emphasis on movement, effectiveness, wit, simplicity, freshness, a fusion of pleasure with utility. But dynamics in particular.

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing

Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing Mladý obal / young package 2013 Stárnutí / Ageing 18. ročník mezinárodní s o u t ě ž e M l a d ý o b a l 18 t h y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l Y o u n g P a c k a g e c o m p e t i t i o

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli.

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Koncepce výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová, Lucie Marková, Jana Vinšová), Jan Kremláček Architektonické řešení výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová ) Architektonické

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC 04 / 2009 číslo 14 // issue 14 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výstava korejských tradic Exhibition of Korean Traditions Hodnocení zaměstnanců za rok 2008 Appraisal Process

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2013 Vydáno za podpory

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

7-8. Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day. Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter

7-8. Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day. Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter Číslo 50 / Issue 50 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 7-8 2012 Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day 7-8/2012 HMMC News Pro informaci / For your

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners

Více

Tereza Fajksová Miss Earth 2012

Tereza Fajksová Miss Earth 2012 Official Magazine Airport Brno Summer 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Léto 2013 Tereza Fajksová Miss Earth 2012 TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI VĚDĚT

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Číslo 24 / Issue 24 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32010 Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Česko-korejské vztahy trvají již 20

Více

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie VOD Editorial Letošní ročník je nezvykle obrovským festivalovým kolosem, který by potřeboval ke svému vysvětlení mnohem více, než jen těchto pár stránek prvního festivalového čísla. Velkolepost Pražského

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více