Young Package MLADÝ OBAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Young Package MLADÝ OBAL"

Transkript

1 Young Package MLADÝ OBAL 2014

2

3 43 zemí: countries: 19. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal Slovenská republika Slovakia Mexiko Mexico Rusko Russian Federation Indie India Maďarsko Hungary Polsko Poland Taiwan Taiwan Slovinsko Republic of Slovenia Kanada Canada USA Itálie Italy Francie France Ukrajina Ukraine Bělorusko Belarus Kazachstán Kazakhstan Indonésie Indonesia Brazílie Brazil Ekvádor Ecuador Írán Iran Španělsko Spain Jihoafrická republika South Africa Thajsko Thailand Malajsie Malaysia Makedonie Macedonia Singapur Singapore Izrael Israel Čína China Švýcarsko Switzerland Uganda Uganda Americká Samoa American Samoa Jižní Korea South Korea Kolumbie Colombia Lotyšsko Latvia Maroko Morocco Pákistán Pakistan Irsko Ireland Bulharsko Bulgaria Spojené království United Kingdom Albánie Albania Argentina Argentina Kambodža Cambodia Portugalsko Portugal 19th year of the international Young Package competition

4 úvod introduction Fenomén take away a celá obalová kultura je od svého počátku spojena s obyčejným papírovým pytlíkem, který letos oslaví své 170. výročí. V roce 1844 byl v anglickém Bristolu vyroben jeho první exemplář. Kromě ulehčení nákupu na sebe postupem času vzal i propagační funkci a nastartoval celou historii obalové technologie. Chvíli to vypadalo, že igelitové tašky a plastové obaly svou papírovou předlohu předstihnou, nicméně s přibývajícími ekologickými nároky dochází k obratu. Papír se znovu dostává do popředí, což ostatně potvrdil i letošní ročník soutěže Mladý obal. Papírový pytlík je tak trochu nostalgie, letošní téma take away se dá naopak pokládat za současný trend. Kultura take away se může zdát protivná nebo popouzející, ale k 21. století neodmyslitelně patří. Pojem vztahující se původně k fast foodu se v posledních letech transformoval do obecnějšího významu, který zahrnuje vše, co si lze vzít s sebou. Spolu s porotci jsme vnímali pozitivně, že se mnozí soutěžící neuchýlili jen k prvoplánovému čtení zadání, které předpokládalo především rozvíjení myšlenky fast foodu, ale svým soutěžním pracím dalo i vedlejší smysl, přesněji přidanou hodnotu. Ať už to byla další využitelnost obalu, jeho recyklovatelnost, ekologický aspekt, nebo prostě jen zábava. Since it's beginning, the concept of take away packaging culture has been associated with the ordinary paper bag, which celebrates it's 170th anniversary this year. In 1844 the first paper bag was made in Bristol, England. In addition to facilitating sales, the paper bag began to work as a promotional space which started the whole history of packaging technology. For a while it has seemed that plastic bags and plastic packaging have overtaken paper, but due to increased awareness of ecological issues, paper is coming to the fore again, as confirmed in this year's Young Package competition. A paper bag can be seen as a kind of nostalgia, but this year's topic take away very much considers the present. The culture of take away packaging may seem annoying or exasperating, but it belongs to the 21st century inherently. The term originally related to fast food, but has acquired a more general meaning in recent years; it covers everything you can take or carry with you. The organizers and jury found that many competitors had an excellent understanding of the task and they were pleased that so many of the entries did not simply employ the designer's first idea on hearing the words take away, but rather developed and examined the issues more deeply, through utility, environmental aspects, or just fun. We hope that by receiving these awards, the winners will take away inspiration to further their work with paper. Budeme rádi, pokud si vítězové spolu s oceněním v soutěži s sebou odnesou i motivaci pro další práci s papírem. Radka Machalická CZECHDESIGN

5 VZÍT SI S SEBOU take away 414 účastníků entries Studenti vysokých škol a designéři do 30 let University Students and Designers of up to 30 Years of Age

6 1. místo Michal Marko 1st place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Slovakia Slovensko Zaměřuji se na produktový a obalový design s důrazem na výrobní technologie a vyrobitelnost. Mezi mé dosavadní úspěchy patří patent firmy Bang & Olufsen, dvojnásobné umístění v soutěži Nápad roku 2012, ale třeba také přivlastnění si a výroba mého studentského projektu čínským výrobcem, bez mého vědomí. I focus on product and packaging design, with an emphasis on manufacturing technologies and manufacturability. My achievements are, for example, patent of Bang & Olufsen double placing in the Idea of the Year contest in However, a Chinese producer has appropriated and produced my student project without my permission mm 60 mm 190 mm Eat your food, Grow a plant, Save the planet Mimo odnesení jídla nabízí v druhém plánu A bowl created from bio-degradable material that Tomas Bata University in Zlín miska na potraviny z biodegradovatelného materiálu využití jako nádoba pro zasazení semínek. Semínka rostlin jsou ukryta pod etiketou a po vyklíčení mohou být spolu s nádobou zakopána do země. Koncept misky, která slouží jen k přenesení jídla, je v tomto případě dotažen dál, až k růstu rostliny. Člověk si neodnáší jen jídlo, ale také budoucnost. Je motivovaný k pokračování příběhu. Kde jiné obaly končí a škodí, tento začíná. not only carries food but also acts as a container for seed planting. Plant seeds are enclosed under a label on the lid of the bowl and once the bowl has been used for food, it can be filled with soil and the seeds planted inside. After germination, the bowl, together with the seedlings can be planted in the ground outside. The concept for using a bowl, something which is usually used only for the transfer of food, is brought further towards plant growing. The user doesn't only take food, but also a future. He is motivated to continue the story. Where other packages end and harm, this one begins and hopefully, does good. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 2. místo Petra Vlčková 2nd place TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Designem se zabývám již od střední školy. V designu hledám smysluplnou filosofii, která by pro mě byla inspirací, díky níž bych mohla upoutat na dnešním přehlceném trhu pozornost ke svým návrhům. I have been keen on design since High School. In design I look for meaningful philosophy, which is the inspiration through which I attract the attention of today's overcrowded market. quo.box 112 mm 350 mm 105 mm Pečlivě vystavěný materiál, který má Carefully constructed material that is hygienic, Czech Technical University in Prague hygienickou odolnost a pevnost, je přesně přizpůsoben účelu nádoby - bezpečnému sběru injekčních stříkaček. Propracovaná grafická úprava sběrného boxu pro adiktologické pracovníky jasně odkazuje k účelu svého použití a je přiměřená tomu, v jakém prostředí se obal pohybuje. Designérka se nebála nepopulárního úkolu, analyzovala situaci a tu vyřešila. resistant and it's rigidity is adapted to the purpose of a vessel for the safe up picking of syringes. The graphic design of the vessel is specifically for people who work with addicts and is highly-developed for use. The designer wasn't afraid of this unpopular task, she has analysed the situation and subsequently solved it. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

8 3. místo Ondřej Elfmark 3rd place Jakub Lekeš TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Jako autorské duo spolupracujeme již od studií. Zabýváme se produktovým i grafickým designem, projektujeme interiéry s přesahem do drobné architektury. Ve své tvorbě klademe důraz na uživatelskou jednoduchost a lidskost. We have been working as a creative duo since studying. We deal with product and graphic design, we design interiors, extending into minor architecture. We stress user friendliness and humanity in our work. Pouzdro na cesty PICKPOCKET Travel Case PICKPOCKET 260 mm 40 mm 260 mm Příběh obalu má zvláštní osamělou poetiku. Začíná v okamžiku, kdy si koupíte jídlo, a pokračuje dál do momentu, kdy si doma z obalu uděláte intimní zátiší, jakousi zahrádku, ve které nechybí květina ani virtuální propojení s někým blízkým. Z jídla se stává rituál, vysoce estetický zážitek podobný čajovému obřadu. The story of this package is bound up with peculiar poetics. It begins when you buy some food and it goes on until the moment when you make your own personal dining experience out of the package at home, like being in a garden or making a connection with somebody close. The food becomes a ritual, a highly aesthetic experience similar to a tea ceremony. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

9 Cena poroty Zuzana Jirkalová jury prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let České vysoké učení technické v Praze Design mě baví a vždycky bavil, i proto se plně věnuji jeho studiu na vysoké škole. Jsem na začátku a sbírám zkušenosti, kdykoli k tomu mám příležitost I v této soutěži. Chci uživateli přinést estetický požitek, ale hlavně ho spojit s funkčností a jednoduchostí, a to v co nejpreciznějším provedení. Design has always amused me and that is the reason why I was devoted to design studies at university. I am at the beginning of my career and I gather experiences whenever possible even in this competition. I want to provide users with an aesthetic experience linked to functionality and simplicity in the most precise rendition. Ber rybu take away fish 150 mm 250 mm 80 mm Jednoduchý, minimalistický obal, který ctí A simple and minimalist package which respects Czech Technical University in Prague zaběhlou funkci transportu akvarijních rybek a zároveň řeší nepraktičnost a složitost jejich přenosu. Díky fixaci igelitového pytlíku uzlem v obalu z třívrstvé lepenky se stává transport rybek pohodlnějším a praktičtějším. Obal je nenáročný a snadno reprodukovatelný a rybky i jejich majitelé spokojeni. the routine function of transporting aquarium fish, it also deals with the inconvenience and complexity of their transfer. The transport of fish becomes more convenient and handy thanks to the fixation of a plastic bag via a knot within a three-layer cardboard package. The package is simple, easily reproduced and the fish and their owners are happy. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

10 Cena Slovenského centra dizajnu Šimon Kern Slovak Design Centre Prize TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Slovakia Slovensko Věnuji se hledání netradičních a ekologických řešení, díky nimž by byl svět krásnější a zelenější. Při studiu na TU ve Zvoleně jsem absolvoval studijní stáže ve Španělsku a Slovinsku a zúčastnil jsem se také projektu FL4SK podporovaného firmou Vitra, který mi umožnil vystavovat na Designbloku a Prague Design Weeku. I am dedicated to the seeking of non-traditional and environmental solutions, thanks to which the world could be greener and more wonderful. During my studies at TU in Zvolen I completed internships in Spain and Slovenia and I also participated in the FL4SK project, supported by Vitra, which enabled me to exhibit at Designblok and Designweek. 250 mm FRISBEER Problém take away obalů je, že po použití The problem of take away packages is that they are Jan Evangelista Purkyně University okamžitě ztrácí hodnotu. Papírové nosítko z hladké pevné lepenky umožňuje pohodlně odnést tři kelímky v jedné ruce a následně se promění v jednoduchý a zábavný létající talíř. Výřezy slouží k uchopení a umístění pohárů a zároveň jsou hlavním aerodynamickým prvkem, bez kterého by talíř nelétal. usually redundant after use. This paper carrier made from smooth and firm cardboard allows three cups to be carried in one hand and then it turns into simple and amusing Frisbee. The slots used for grasping and positioning the cups are also the main aerodynamic elements necessary for the Frisbee to fly. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 CENA CZECHDESIGN Barbora Moravová Adrian Jansa CZECHDESIGN PRIZE TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Své místo jsme našli v ateliérech Design interiéru a Grafický design, a na divokém severu, kde totálně nekulturní ústecká radnice utahuje už tak úzké opasky zdejším kulturním zařízením, se snažíme vymýtit stereotypy a žít naplno! We have found our place in the studios of Interior Design and Graphic design in the the wild north, a place where completely uncultured town councillors reduce the already restricted local cultural facilities. However we are trying to eliminate stereotypes and live in the fast lane! zbistři 70 mm 150 mm 150 mm Obal reaguje na běžnou vizuální a oba- This package reacts to common visuals and bistro Jan Evangelista Purkyně University lovou všehochuť bister a dalších prodejen rychlého občerstvení. Je elegantním řešením s vkusným grafickým zpracováním. Kompaktní obal se ve chvíli změní v prostornou misku vhodnou ke konzumaci jídla v parku či venku na lavičce. Celkový požitek podtrhuje i vtipná jazyková hříčka. Provizorní jídelní miska je jednoduše uzavřena párátkem, které je možné po dokončení jídla podle potřeby využít. / fast food packaging. It is an elegant solution with stylish graphic processing. The compact package can turn into large bowl in a moment. This bowl is suitable for outside consumption. Overall enjoyment is emphasized by the witty wordplay. The makeshift bowl is easily closed with a toothpick, which is possible to use after finishing your meal. take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

12 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let David Pacák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Jan Evangelista Purkyně University Jie-Fei Yang Taiwan Taiwan Veronika Zelezníková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Tomáš Melichar, Filip Triner Slovensko Slovakia PIZZA obal PIZZA Box Šatník s sebou / Oblečení k pověšení Closet to Go / Clothes to Hang Vzorkovník materiálov pre firmu mmcité Sample Book of Materials for mmcité Company Wine vs. Type Nela Klímová, Aneta Klímová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Michal Šafář Sebastian Paweł Grabowski Polsko Poland Ágnes Gyömrei Univerzita Pécs University of Pécs Faculty of Music and Visual arts Maďarsko Hungary Nákup na míru Tailored Purchase MOOI PACK Raketové pastelky Rocket Crayons Vita-pack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

13 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Lucie Smorádková Julie Chrpová Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Aleksandra Zaorska University of Arts in Poznań University of Arts in Poznań Milan Drašnar Univerzita Hradec Králové University of Hradec Králové Polsko Poland NEBRYNDEJ! Obal na mléčnou kaši a dva bryndáky v jednom DON'T SPILL! Package for Milk Porridge and Two Bibs in One O'Cup Série obalů na vajíčka Take-away Eggs Package Series Papírová taška Paper Bag Olivia Truong Patrik Knoblich Toni Hvala Anna Švajdová York University York University Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Kanada Canada Slovensko Slovakia Baskart Snídaně v trávě Luncheon on the Grass Obal na vajíčka Packaging for Eggs Chlebaška Breadpack take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

14 TAKE AWAY / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Viktor Brejcha Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Gabriela Rovelo Martinez Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Mexiko Mexico Mária Fialková Technická Univerzita v Košiciach University of Technology in Košice Slovensko Slovakia Filip Hámek Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Papírová vložka do nákupního košíku Paper Inset for Shopping Basket Obal na knihu Book Packaging Zlodej pančúch The Tights Thief Chinese Noodle Flower Ivana Zlámalová Vysoké učení technické v Brně University of Technology in Brno Dominik Uhlíř Vysoké učení technické v Praze University of Technology in Prague Chloe Georgiades University of Cincinnati University of Cincinnati USA Please! Take Away PEPA Modular Packaging take away / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 VZÍT SI S SEBOU take away 320 Soutěžních prací entries Studenti středních a vyšších odborných škol High School Students

16 1. místo 1st place Anna Navrátilová TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ Hellichova Hezké obaly mě baví a spoustu věcí si kupuji právě jen kvůli nim. Mám ráda sport, proto se momentálně věnuji výrobě triček, bločků a samolepek se sportovní tematikou. I ty musí být samozřejmě ze zajímavých materiálů a v hezkých obalech. I enjoy nice packaging and I buy a lot of things only because of nice packaging. I like sport therefore I am engaged in the production of T-shirts, notepads and stickers with a sport theme. Of course these things have to be made from interesting materials and placed in nice packages too. Pojď! Take away obal na jednu porci psího krmiva a vody na cesty Heel! Take away one portion of dog food and water 220 mm 60 mm 190 mm Cestovní obal na jednu porci psího krmi- A travel package for a single portion of dog food va a vody je přímo esencí TAKE AWAY. and water = the essence of TAKE AWAY. It deals Higher Vocational School Hellichova Řeší problém situace, kdy pes doprovází majitele mimo domov a je nutné vzít mu s sebou na cesty i krmení. Model obalu je zpracovaný na profesionální úrovni, velmi přesvědčivý, graficky vyvážený. Obal je přenosný, skladný a navíc znovupoužitelný. with the situation of when a dog accompanies his owner out of the home and it is necessary to take away dog food too. The packaging is processed at a professional level, very compelling and graphically balanced. The package is portable, storable and reusable. take away / High School Students

17 2. místo 2nd place Andrea Bimková TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Nejen teoreticky, ale také prakticky jsem si vyzkoušela tvorbu loga, manuálu, plakátů a obalového designu, který zasahuje do životů nás všech. Obklopují nás masy nevkusných, nebo nepraktických obalů a já jsem se touto cestou chtěla připojit ke změně a zjednodušení jednorázových, přenosných obalů na téma take away. Not only theoretically but also practically, I have tried creating logos, manuals, posters and packaging design, which affects the lives of all of us. We are surrounded by masses of tacky or inconvenient packages so I wanted to join the change and simplification of disposable and portable packages of the theme take away. S sebou přímo z Asie Take It Right Away from Asia 215 mm 220 mm 170 mm High school of Decorative Arts in Hodonín Jednoduchý přířez, který slouží k odnesení standardní plastové misky z čínského bistra, překvapivě vytvoří tvar pagody, symbol asijské kultury. Simple incisions in a standard plastic bowl from a Chinese bistro surprisingly create a pagoda shape that symbolizes Asian culture. take away / High School Students

18 Kateřina Hrubá 3. místo 3rd place TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol VOŠ obalové techniky Štětí Inspiraci nacházím ve všem kolem sebe, hlavně ve tvarech architektury. Líbí se mi, jak obal dokáže změnit pohled na produkt a dokáže být i sám o sobě designovým prvkem, který si člověk rád schová. Baví mě neustále pokoušet možnosti papíru i jiných obalových materiálů a tomuto oboru bych se chtěla věnovat i v budoucnosti. I find inspiration in everything around us, especially in the shapes of architecture. I like how packaging can change the view of a product and how it can be itself a design element that a person sets aside with pleasure. I enjoy the options of paper and other packaging materials, and I would like to devote my future to this field. Shoe cabinet 200 mm 290 mm 105 mm Higher Vocational School of Packaging Technique in Štětí Pokud si chcete zachovat boty v nějakém tvaru, není klasický botník ideální volbou. Obal Shoe Cabinet povyšuje běžnou krabici na boty na luxusní držák, který díky svému rozložení na dvě části poskytuje bezpečné místo pro luxusnější kousky obuvi. Z rozložených krabic je také možné sestavit samotný botník, nebo se mohou zavěšené využít k odkládání dalších věcí. Z běžné krabice se tak stává něco dalšího, co je nejen použitelné, ale také praktické a hezké. If you want to keep your shoes in shape, a classic shoe rack is not the perfect choice. The Shoe Cabinet package elevates an ordinary shoe box on a high-class bracket, which provides a safe place for luxurious pieces of footwear thanks to its two part layout. It is also possible to build the shoe rack from unfolded boxes or it can be used for storing other things if you suspend these boxes. The regular box becomes something more, not only usable, but also practical and pleasing. take away / High School Students

19 TAKE AWAY / Studenti středních a vyšších odborných škol Patrik Kolbasa Škola úžitkového výtvarníctva Košice High school of Applied Arts in Košice Slovensko Slovakia Obal na keramický tanier Ceramic Plate Package Jan Perháč Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Music Instruments Medovník Honey Cake Zuzana Bergmannová Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí High school of Decorative Arts in Ústí nad Orlicí Take Away z cukrárny Donut Take Away from Donut Cake Shop Kateřina Hojdyszová Střední umělecká škola, Ostrava High art school in Ostrava Přenosný obal na puntíkovaný hrníček Hand-held Package for Dotted Cup Barbora Vostalová, Kateřina Žočková VOŠ a SUŠ Václava Hollara College and High art school of Vaclav Hollar 100% RAW Matěj Hřib Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku High school of Decorative Arts, Musical Instruments and Furniture Bestiarum Shirts Paulína Motyčková Stredná umelecká škola High art school Slovensko Slovakia Nosič fliaš Bottle Carrier Kateřina Bobková Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu High School of Business, Applied Arts and Design Obal na sushi Sushi Package take away / High Schools Students

20 Porota Jury members ROZHOVOR interview Jan Činčera Pavel Masopust Přední český obalový designér. Ve svém vlastním Studiu Činčera, které je výjimečné tím, že se zabývá vedle návrhů i samotnou výrobou finálního produktu, se stará nejen o obaly k výrobkům svých kolegů designérů, ale například i k darům pro státní návštěvy. Je dlouholetým předsedou poroty soutěže Mladý obal, pro kterou je zdrojem inspirace a neutuchající energie. Leading Czech packaging designer. In his own studio, Činčera, he oversees the packaging products of his designer colleagues as well as creating gift packages for state visits. The studio not only designs but in addition manufactures final products. Jan Činčera is a long-time chairman of the Young Package jury for which he is a source of inspiration and unflagging energy. Lubica Kulomberová Mladá designérka s širokým záběrem, kterému dominují šperky a kov. Vedle studia na VŠUP, obor kov, absolvovala také stáže v norském Oslu a na americké Státní univerzitě v New Yorku. V soutěži Mladý obal obsadila v roce 2012 druhé místo. Momentálně je součástí týmu inovačního centra Model obaly a.s. firmy, která iniciovala celou soutěž. Slovenský designér, který po studiích na bratislavské VŠVU, obor produktový design, vystřídal několik evropských designérských studií, aby nakonec zakotvil ve vlastním studiu Dr.PAVEL. Toto studio poskytuje uplatnění také mladým designérům. A Slovak designer who, after studying at the Bratislava Academy of Fine Art and Design (field of study: product design), went through several European design studios and finally set up his own studio Dr.PAVEL. This studio provides experience for young designers. Petr Novotný Autor publikací o historii papírenství v Čechách a na Moravě a také redaktor odborného časopisu Packing, který na svých stránkách i na internetu přináší aktuální informace ze světa obalů a polygrafie. Author of books on the history of the paper industry in Bohemia and Moravia and also editor of the professional journal Packing, which publishes the latest information from the world of the packaging and printing industy. Lenka Žižková 1. Který obal rozbalujete vůbec nejčastěji? What type of package do you unwrap the most? Lubica Kulomberová: Je to dosť komické, pretože sama ako obalový designér pracujem výhradne s papierovým materiálom, no ako spotrebiteľ denno-denne prichádzam do kontaktu s plastom v podobe rôzrodých túb, fľaštičiek... A nedá sa poviesť, aby som často otvárala jeden typ obalu. Takže v mojom prípade je to asi vyvážené. It's pretty funny. As a package designer I work with paper materials exclusively, however in the role of consumer I often meet plastics in the form of various tubes, bottles... But you can't say, I always open one kind of package. So in my case, it is balanced. 2. Co je podle vás klasická chyba mnoha obalů? What do you think is a classic mistake of most packaging? Lenka Žižková: Já osobně mám problémy nejčastěji se způsobem otvírání. Buď místo či bod otevření nemohu najít, nebo nemám dostatečnou sílu v prstech. Jindy mi zase kus obalu, například víka, zůstane rozbitý v rukou bez možnosti dalšího použití. Ale nejvíc mě rozčiluje grafický design obalů, barevnost, kombinace fontů a jejich velikost doplněné všelikými obrázky a symboly, přičemž základní informace aby člověk hledal lupou. Jaká to úleva pro oči i hlavu najít například mléko v prosté bílé krabici! Naprostá katastrofa jsou obaly dětských hraček. Personally, I have most problems with ways of opening. I can't find the place or the opening point or I do not have sufficient strength in my fingers. Other times a piece of a package, such as the lid, remains broken in my hands without the possibility of further use. But the graphic design of packages is the most annoying for me. Colours, font combinations and font size, accompanied by various images and symbols mean the consumer has to look for basic information with a magnifying glass. What a relief for the eyes and head to find milk in a plain white box! The packaging of children's toys is an absolute disaster. A young designer with a wide range, dominated by jewellery and metal. Besides studies at Academy of Art Architecture & Design in Prague she has completed internships in Oslo and the U.S. State University of New York. In 2012 she won second place in the Young Package competition. Currently she is part of the team at the Innovation Centre Model Holding AG the company which initiated this competition. Neúnavná popularizátorka designu a bytové kultury, publicistka a kurátorka výstav o designu. Do roku 2008 vedla pražské pracoviště a Galerii Design centra České republiky a po jeho zrušení založila a doposud vede Design Cabinet CZ, který organizuje soutěž Národní cena za studentský design. Vyučuje teorii a dějiny designu a kulturu bydlení na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tireless promoter of design and housing culture, journalist and curator of exhibitions focused on design. Up to 2008 she led the Prague office of the Design centre of the, after its closure she founded Design Cabinet CZ, which she has been leading up to now. Design Cabinet CZ organizes the National award for student design. She teaches theory, design history and culture of living at the Faculty of Art and Design UJEP in Ústí nad Labem.

21 ROZHOVOR interview 3. Proč si myslíte, že je obal pro výrobek důležitý? Why do you think packaging is important for products? Pavel Masopust: To je velmi individuální, ale obecně by se měl postarat o pohodlí výrobku i konzumentovo. Ve zdařilejších případech potom trefně komunikuje jeho kvality či otevírá dveře k pochopení jeho filosofie - napovídá, dotváří a nezavádí. It is very individual, but in general, it should address the products' and consumers' simultaneously. In more successful cases, the package communicates the product's quality or opens the door to understanding it's philosophy: it suggests, complements and does not mislead. Lubica Kulomberová: Z hľadiska transportu má obal svoje 100% opodstatnenie, slúži k tomu, aby balený predmet bol dorúčený ako nepoškodený. Ďalej v obalovom designe je časť, kedy obal by mal spĺňať hodnotu baleného predmetu. A to byť akousi nápovedou toho, čo kupujeme. Jedná sa o obal z kvalitnejšieho materiálu s použitím zušľachťujúcich efektov. Posledný okruh balenia, s ktorým sa nie veľmi stotožňujem, je balenie niečoho, čo už bolo zabalené. Jedná sa o tzv. obal v obale. In terms of transport, the package has 100% justification, it serves to deliver an undamaged product. To add to this, the packaging design should meet the value of the packaged object. And it should be some kind of help to know what we are buying. I'm talking about a package made from high-quality material with notable effects. The last sphere of packaging, with which I do not identify, is the packaging of something which has already been packed. This is a package within a package. 4. Jak se podle vás proměnil obalový design za posledních 20 let? According to your opinion how has packaging design changed over the last 20 years? Petr Novotný: Dvacet roků není tak mnoho, ale na obalech jsou znát. Materiály zůstaly prakticky stejné - papír, ploché i vlnité lepenky, pár osvědčených plastů - polypropylén, polyetylén, jako výplň polystyrén a v malé míře kovy - ocelový plech na dózy a, zvláště na Humpolecku, hliník. (Pardon, to byl vtip.) Co se, myslím, změnilo, jsou obalářské výrobní technologie. Levnější flexografický potisk již téměř zcela nahradil ofset a hlubotisk, aniž by to kdokoli poznal. Zpracování obalů je řemeslně dokonalé, přibyly fígle, jak přitáhnout oči a ruce zákazníků - parciální lakování, vonné laky, na dotek příjemné materiály. Ano, myslím, že se obalový design u nás za posledních dvacet let opravdu změnil k lepšímu. Twenty years is not so much, but it is visible in packaging. Materials have remained the same - paper, flat and corrugated cardboard, a few of good plastic materials - polypropylene, polyethylene, polystyrene as a filler and, in small scale, metals sheet steel for tins and particularly aluminium in Humpolec. (Sorry, that was joke). I think that the production technology of packaging has changed. Cheaper flexographic printing has been almost completely replaced by offset and gravure printing, beyond recognition. The processing of packaging is crafted perfectly, added tricks to attract the eyes and hands of customers have been added - partial painting, fragrant varnishes, materials pleasant to the touch. Yes, I think our packaging design has really changed for the better over the last twenty years. Jan Činčera: Obalový design, stejně jako kultura a průmysl, se mění se společností. Je specializovanější, průmyslově dokonalejší, technologicky perfektnější, ale ne chytřejší. Packaging design as well as culture and industry changes with society. It is more specialized, industrially sophisticated, technologically more perfect, but not smarter. 5. Překvapilo vás (v obalovém designu) něco, co jste si myslel/a, že ani vymyslet nejde? Have you been surprised (in packaging design) by something or have you thought that it is not possible to create something? Lenka Žižková: Není to sice žádná revoluce, ale potěšilo mě, že se konečně například na lécích a některých produktech objevilo slepecké Braillovo písmo. Strašně mě hněvá malé písmo s informacemi o složení produktů, ať už u potravin nebo drogistického zboží. Některé prodejny pak přidávají jako pomoc zákazníkům lupy přímo na nákupní košíky! Ve Finsku a Švédsku se mi líbily hranaté papírové obaly (typu tetrapack) na jogurty s potiskem domů různých typů a architektonických slohů. Daly se z nich skládat ulice, vesnice, zemědělské usedlosti Já měla problém je po použití vyhazovat. Byl to hravý a nenásilný vzdělávací prvek pro děti i dospělé. It's not a revolution, but I was pleased that finally for example, Braille has appeared on some medicines and products. I get angry with small fonts for information about the composition of the product, whether for food or drugs, etc. Some stores add magnifying glasses to shopping carts to help customers! In Finland and Sweden, I liked the squared paper packaging (such Tetrapack) for yogurt, with various types of house printing and architectural styles. It was possible to create streets, villages, farms I had a problem to throw them away after use. It's a playful and non-violent educational component for children and adults. Petr Novotný: Možná se to vlastního obalového designu týká jen okrajově, ale fascinuje mne pronikání informačních technologií nejen do výroby obalů, ale i do obalů samotných. To, co začalo před mnoha lety tehdy radikálním nástupem čárových kódů, dnes pokračuje implementací RFID čipů a dalších nosičů informací do přepravních obalů a do určité míry i do obalů primárních. Myslím si, že i tady je pro designéry určitý nevyužitý prostor. Perhaps it's not related to packaging design, but I am fascinated by the spreading of information technologies not only in production but also in packages themselves. The radical onset of barcodes many years ago, today continues with the implementation of RFID chips and others to transport packages and to a certain extent, to primary packaging. I think that even here there is some unused space for designers. 6. Co si představíte pod pojmem take away? What do you imagine when we say take away? Jan Činčera: Protože jsem si nic nepředstavil, tak jsem si to dal do vyhledávače a po zhlédnutí čísla odkazů si radši ani nic představovat nebudu, krom pocitu, že je toho hodně I didn't imagine anything, so I searched it and after seeing links I couldn't imagine it, besides feeling that there is lots of it. Pavel Masopust: Spěch, prohra, roztěkanost a falešný komfort. Něco ještě o stupínek níž, než fastfood. Jaké škody umí těch pár dusivých minut napáchat na hranolkách nebo pizze? Káva jinak než z předehřátého porcelánu? Sushi z papíru? I když, z druhého konce - salámový rohlík od maminky, citrónový čaj z termosky na běžkách s tátou někde na hřebeni, slunce peče, všude sníh a okurka křupe. Anebo vlčí hlad po úspěšné prezentaci a meníčko rozložené na spolujezdcově sedadle čirá, slaně mazlavá slast prostá všech filosofických příměsí. Rush, loss, distractibility and false comfort... Even a notch lower than fastfood. What damage can these few suffocating minutes inflict on fries or pizza? Coffee in something other than in preheated porcelain? Sushi made of paper? On the other hand a roll with salami from Mom and lemon tea from a thermos during cross-country skiing with my Dad somewhere on the slope, the sun is shining, snow and crunchy pickles are everywhere. Or - longing for a successful presentation, the menu is laid out on the passenger seat - sticky salty bliss free of all philosophical matters. Petr Novotný: Take away, to je dynamika, důraz na pohyb, účelnost, vtip, jednoduchost, neotřelost, spojení příjemného s užitečným. Ale ta dynamika především. Take away, it is dynamic, the emphasis on movement, effectiveness, wit, simplicity, freshness, a fusion of pleasure with utility. But dynamics in particular.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více