Katalog ZLOM M :08 Str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog ZLOM M 7.11.2006 15:08 Str. 1"

Transkript

1 Katalog ZLOM M :08 Str. 1

2 Katalog ZLOM M :08 Str. 2 Vážení přátelé, máte v ruce stručný přehled organizací, kde můžete uplatnit znalosti získané během studia geografie. Při jeho zpracování byly využito maximum dostupných informací získaných od zaměstnanců fakulty, bývalých absolventů, stávajících studentů či pracovníků firem a organizací. Podle zaměření jednotlivých subjektů je rozčleněn do dvou sekcí na podnikatelský sektor a vše ostatní, kde jsou zahrnuty vědecké ústavy, instituty, regionální rozvojové agentury, ministerstva etc. Piktogramy naznačují, ke kterému studovanému oboru má ta či ona firma blízko. Doufáme, že budou následující stránky dobrým vodítkem po pracovištích, zabývajících se geografií ve všech jejích podobách. Správný směr přeje tým CareerMarket říjen 2006 Vysvětlivky k oborům: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY Fyzická geografie a geoekologie Aplikovaná geoinformatika a kartografie Demografie a geodemografie Sociální geografie a regionální rozvoj Údaje v katalogu jsou platné k

3 Katalog ZLOM M :08 Str. 4 Státní správa Rozvojové agentury Ústavy a Instituty Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Adresa: U Šalamounky 41/769, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Ochrana přírody. Centrum pro regionalní rozvoj ČR Adresa: Vinohradská 46, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora regionální politiky vlády ČR. Centrum pro studium vysokého školství Adresa: U Lužického semináře 13, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Terciární vzdělávání, mechanismy řízení školství, školení, problematika uplatnění. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Adresa: Vinohradská 46, P.O.Box 32, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Cestovní ruch v ČR. Česká informační agentura životního prostředí Adresa: Kodaňská 54/10, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informačních služeb o životním prostředí ČR. Česká inspekce životního prostředí Adresa: Na Břehu 267, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Kontrola dodržování zákonů v oblasti životního prostředí. Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Předpověď počasí, stav ovzduší, vody. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Statistické databáze v oblastech ekonomika, lidé, ŽP a zemědělství atd. 4 5

4 Katalog ZLOM M :08 Str. 6 Český úřad zeměměřičský a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování údajů z katastru, digitalizace map. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: , / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Eurocentrum Praha - Úřad vlády ČR Adresa: Jungmannova 24, Praha 1 Tel./Fax.: / Zaměření: Poskytování informací o EU. Grantová agentura Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu a výzkum. Greenpeace CZ Adresa: 1. pluku 12/143, Praha 8 - Karlín Tel./Fax: / Zaměření: Ochrana životního prostředí. Hospodářská komora České republiky Adresa: Freyova 27, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora podnikání, zejména MSP, v celé ČR. Lesy České republiky, s.p. Adresa: Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 Tel./Fax: / Zaměření: Péče o lesní majetek ČR, vodní toky a bystřiny a snaha o jejich zlepšování. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s EU, podpora zaměstnanosti. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Adresa: Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Průzkumy o postojích k užívání drog, geografické projekce dat. 6 7

5 Katalog ZLOM M :08 Str. 8 Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů Adresa: Nerudova 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Státní fond životního prostředí Adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Sociologický ústav AV ČR Adresa: Jilská 1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum veřejného mínění, srovnávací výzkumy, využívá poznatků demografie, geografie, ekonomie, práva. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Společný trh pro zemědělské produkty, konkurence. Stálá mise České republiky při OECD Adresa: 40 rue de Boulainvilliers, Paris Zaměření: Agenda OECD pro ČR. Státní zdravotní ústav Centrum hygieny životního prostředí Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Zaměření: Hygiena ovzduší, vody, půdy, monitoring. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže. 8 9

6 Katalog ZLOM M :08 Str. 10 Technologické centrum AV ČR Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Strategické studie. Ústav územního rozvoje Adresa: Jakubské nám. 3, P.O. BOX 234, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Územní plánování a územní rozvoj. Technologické a inovační centrum ČVUT Adresa: Plzeňská 221/130, Praha 5 Tel./Fax.: / Zaměření: Podpora a rozvoj malých a středních inovačních firem. Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II 1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti meteorologie, klimatologie, atmosféry, kosmické fyziky etc. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum přirozených hornin a horninového prostředí zemské kůry, ale i uměle vytvořených geomateriálů. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Adresa: Křížová 472/47, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací - rozbory pitných, povrchových a odpadních vod, kalů a odpadů, výkon zeměměřických činností GIS, investorsko-inženýrská činnost staveb. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Zdiby 98, Praha - východ Tel./Fax: , / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Adresa: Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav Tel./Fax: , Zaměření: Ochrana půd

7 Katalog ZLOM M :08 Str. 12 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Tel./Fax.: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 12/1222, Praha 1 Tel./Fax: / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Adresa: Podbabská 30, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Vodní hospodářství, ochrana vody. Zemědělská vodohospodářská správa Adresa: Hlinky 60, Brno Tel./Fax.: / Zaměření: Sledování vybraných proměnných prostředí ve spravovaných vodních ekosystémech, správa dat. Zeměměřičský úřad Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Geodetické základy ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1/376, Praha 2 Tel./Fax: / Ministerstvo pro místní rozvoj Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: /

8 Katalog ZLOM M :08 Str. 14 Ministerstvo vnitra Adresa: Nad Štolou 3, Praha 7 Tel./Fax: / Ministerstvo zahraničních věcí Adresa: Loretánské nám. 5, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo zemědělství Adresa: Těšnov 17, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / nebo Chráněné krajinné oblasti Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy Adresa: Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm Tel./Fax.: / Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Adresa: Nádražní 318, Luhačovice Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Blaník Adresa: Louňovice 8, Louňovice pod Blaníkem Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les Adresa: Vyšný 59, Český Krumlov Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Adresa: Ledhujská 59, Police nad Metují Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří Adresa: Michalská 260/14, Litoměřice Tel./Fax: , /

9 Katalog ZLOM M :08 Str. 16 Správa chráněné krajinné oblasti Český kras Adresa: Karlštejn 85, Karlštejn Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj Adresa: Antonína Dvořáka 294, Turnov Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky Adresa: Šumperská 93, Jeseník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Adresa: Česká ul. 149, Mělník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Adresa: Zbečno 5, Zbečno Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Adresa: Teplická 424/69, Děčín Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Adresa: Husova 5, Litovel Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Adresa: Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras Adresa: Svitavská 29, Blansko Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory Adresa: Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Pálava Adresa: Náměstí 32, Mikulov Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Poodří Adresa: Studénka ul. 2. května, Studénka Tel./Fax: /

10 Katalog ZLOM M :08 Str. 18 Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Adresa: Hlavní 504, Mariánské Lázně Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Adresa: Valy 121, Třeboň Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Adresa: Brněnská 39, Žďár nad Sázavou Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory Adresa: Náměstí 317, Nasavrky Tel./Fax: / Národní parky Správa Krkonošského národního parku Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí Tel./Fax: / Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Adresa: 1. máje 260, Vimperk Tel./Fax: / Správa Národního parku České Švýcarsko Adresa: Pražská 52, Krásná Lípa Tel./Fax: / Správa Národního parku Podyjí Adresa: Na Vyhlídce 5, Znojmo Tel./Fax: , , /

11 Katalog ZLOM M :08 Str. 20 Regionální rozvojové agentury Agentura CZECHIVEST Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Státní rozvojová agentura pro podporu podnikání a investic. Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s. Adresa: Sušilova 952, Bojkovice Tel.: Regionální rozvojová agentura Egrensis - RRAE Adresa: Závodní 357/90, Karlovy Vary Tel./Fax: / ARR - Agentura regionálního rozvoje, s. r. o. Adresa: Tř. 1. máje 26/858, Liberec Tel./Fax: , / Euroregion Glacensis Adresa: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Adresa: Na Jízdárně 7, Ostrava Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA a.s. Adresa: Husova 5, České Budějovice Tel./Fax: / CEP Centrum evropského projektování Adresa: Wonkova 1142, Hradec Králové Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Adresa: Královopolská 139, Brno Tel./Fax: / Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o. (HRAT, s.r.o.) Adresa: Nám. TGM 383, Třinec Tel./Fax: , / Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Adresa: Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem Tel./Fax.: , / Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Adresa: Karla IV. 42, Pardubice Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel./Fax: / Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Adresa: Horní nám. 5, Olomouc Tel./Fax: /

12 Katalog ZLOM M :08 Str. 22 Regionální rozvojová agentura Střední Čechy Adresa: Náměstí Sítná č.p. 3106, Kladno Tel./Fax: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Adresa: Stachy 206, Prachatice Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Tel./Fax: / www: http//www.rra.cz, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Adresa: Nám. Míru 64, Zlín Tel./Fax: / , www: Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o. Adresa: Křížová 2, Jihlava Tel./Fax: / Povodí, s.p. Povodí Labe, s.p. Adresa: Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Tel./Fax: / Povodí Moravy, s.p. Adresa: Dřevařská 11, Brno Tel./Fax: / Povodí Odry, s.p. Adresa: Varenská 49, Ostrava Tel./Fax: / Povodí Ohře, s.p. Adresa: Bezručova 4219, Chomutov Tel./Fax: / Povodí Vltavy, s.p. Adresa: Holečkova 8, Praha 5 Tel./Fax: /

13 Katalog ZLOM M :08 Str. 24 Hygienické stanice anice Katastrální úřady ady Krajské úřady Města a obce Odbory školství Pozemkový fond ndcr Státní energetická inspekce tickainspekce Zemědělské agentury a pozemkové úřady gentury Podnikatelský sektor ACNielsen Czech Republic s.r.o. Adresa: Budějovická 3a, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Mezinárodní poradenská firma poskytující široké spektrum informací o místních trzích. Agentura DUHA DVD, s.r.o. Adresa: Pod Nemocnicí 1027/II., Rokycany Tel./Fax: Zaměření: Výroba a prodej audiovizuálních vzdělávacích pořadů pro základní a střední školy a pro další zájemce z oblastí výuky předmětů dějepis, zeměpis, občanská nauka, ekologie, pracovní vyučování a cizí jazyky. ALTEC International s.r.o. Adresa: Tovární 1423, Holešov Tel./Fax: / Zaměření: Řešení ekologických problémů a poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství. Zeměměřičské a katastrální úřady eakatastralniinspektoraty 24 25

14 Katalog ZLOM M :08 Str. 26 ATEM, spol. s r.o. Adresa: U Michelského lesa 366, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: GIS, EIA, rozptylové studie. AQUAPROTEC, s.r.o. Adresa: Ječná 29 A, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti hydrogeologie a ochrany životního prostředí. AQUAŠUMAVA s.r.o. Adresa: Chudenín 30, Nýrsko Tel./Fax: / Zaměření: Projekce, stavba a provoz čistíren odpadních vod, úpraven vody, ekologické studie. AQUATEST a.s. Adresa: Geologická 4, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti ochrany životního prostředí: sanace průmyslových areálů, hodnocení ekologických rizik, matematické modelování, monitoring znečištění, vodní a odpadové hospodářství, laboratorní analýzy. AQUATIS a.s. Adresa: Botanická 834/56, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu, inženýrská, poradenská a projektová činnost v oblasti skládek - likvidace odpadu, ekologie; projektování a vyhodnocování geologických prací. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Adresa: Hybernská 24/1009, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: GIS ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. Adresa: Bratří Štefanů 1069, Hradec Králové Tel./Fax: / Zaměření: Letecké měřické snímkování, snímkování pro dálkový průzkum Země a pořizování dat ze speciálních senzorů. AUGUR Consulting s.r.o. Adresa: Vinařská 5/A1, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti průzkumu trhu, marketingového výzkumu, sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění

15 Katalog ZLOM M :08 Str. 28 Báňské projekty Teplice a.s. Adresa: Kollárova 1879/11, Teplice Tel./Fax: / Zaměření: Zpracovávání projektových prací v různých odvětvích stavebního i technologického charakteru, včetně provádění průzkumných a měřických prací; společnost je oprávněna zpracovávat dokumentaci o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. BENFIELD PRAHA a.s. Adresa: U Prašné brány 1/1078, Praha 1 Tel./Fax.: / Zaměření: Pojišťování. CTS corp., s.r.o. Adresa: Vlašimská 13, Praha 10 Tel./Fax.: / Zaměření: Dotační management, strategické plánování, regionální rozvoj. České centrum pro strategická studia Adresa: Fr. Křížka 21, Praha 7 Tel./Fax: / Zaměření: rozvoje českého strategického myšlení, globální vývoj a jeho dopady, zprostředkování kontaktů, vztahů, vazeb, rozvoj venkova. Berman group služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Adresa: Na květnici 25, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Místní a regionální ekonomický rozvoj územní rozvoj a strategické plánování. DATA System spol. s r.o. Adresa: Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování služeb v oblasti návrhových systémů, geografických informačních systémů a zpracování geografických dat. CSmap, s.r.o Adresa: Hybešova 65, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Společnost je Premier partnerem americké společnosti MapInfo Corporation a výhradním distributorem produktů této společnosti na českém a slovenském trhu. DHI Hydroinform a.s. Adresa: Na Vrších 5, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Vodní hospodářství a životní prostředí

16 Katalog ZLOM M :08 Str. 30 DHV CR, spol. s r.o., Praha Adresa: Táboritská 1000/23, Praha 3 Tel./Fax: / Zaměření: Projekty udržitelného rozvoje - životní prostředí, doprava, prostorové plánování, rozvoj lidských zdrojů. DIGIS, s.r.o. Adresa: Gen. Sochora 6176/6A, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Ucelená řešení v oblasti geografických informačních systémů (GIS). ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o. Adresa: Místecká 1120/103, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Řešení problematiky ochrany ŽP, od autoritovaného měření emisí a imisí přes sledování kvality přírodních vod až k analýzám sedimentů, půd a veškerých druhů průmyslových odpadů. ELTODO EG, a.s. Adresa: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: navigační systémy, GIS. ECO - Management, s.r.o. Adresa: K Západí 2033/54, Brno Tel./Fax: Zaměření: Inženýrská a konzultační společnost; k aktivitám patří příprava a realizace projektů v oblasti odpadového a vodního hospodářství a tvorba informačních systémů v oblasti životního prostředí. ENVI, s.r.o. Adresa: Dukelská 145, Třeboň Tel./Fax: / Zaměření: Společnost pro ekologické, obchodní a projekční služby. EKOTOXA OPAVA s.r.o. Adresa: Horní nám. 103/2, Opava Tel./Fax: / Zaměření: Projekty v oblasti zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova. Enviconsult s.r.o. Adresa: Svinaře 63, Svinaře Tel./Fax: Zaměření: Poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí

17 Katalog ZLOM M :08 Str. 32 Environmentální a ekologické služby s.r.o. Adresa: Jiráskova 413, Litvínov Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí. Factum Invenio, s.r.o. Adresa: Těšnov 5, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Soukromá agentura výzkumu trhu. EPS-Servis spol. s r.o. Adresa: Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem Tel./Fax: Zaměření: Projekční a realizační činností v oborech revitalizace, rukultivace, sanace kontaminovaných ploch; úpravy zeleně. EuroPartners Consulting, s. r. o. Adresa: Poznaňská 451/20, Praha 8 Tel.: Zaměření: Poradenské služby dotace z EU. EURONEST s.r.o. Adresa: Okružní 963, Třebíč Tel./Fax: Zamření: Dotační a strukturální politika EU. FINESPA CZ, s.r.o. Adresa: Janáčkovo nábřeží 51/39, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Poradenství v oblasti zahraničního obchodu. FREYTAG & BERNDT Adresa: Na Florenci 19, budova C, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Nakladatelství a vydavatelství - autoatlasy, cykloturistika, průvodce na cesty. G - Project, s.r.o. Adresa: Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou Tel./Fax: / Zaměření: Ekonomické a organizační poradenství, fundraising, marketing, strategické plánování

18 Katalog ZLOM M :08 Str. 34 GB-geodezie, spol. s r.o. Adresa: Lazaretní 4038/13, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Dodavatel geodetických prací v ČR; služby od nejmenších geometrických plánů po implementaci geografických informačních systémů. GEFOS a.s. Adresa: Kundratka 17, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Služby v oboru geodézie a fotogrammetrie na území celé České republiky i v zahraničí. General Marketing, v.o.s. Adresa: Koněvova 211, Praha 3 Tel./Fax: / Zaměření: Průzkumy trhu a veřejného mínění. GEOCENTRUM, spol.s r.o. Adresa: Kosmonautů 1143/8B, Olomouc Tel./Fax: / Zaměření: Zeměměřičství, projekty, GIS. GEOFOT spol. s r.o. Adresa: Stará Lysá 141, Stará Lysá Tel./Fax: Zaměření: Geodetické práce, práce v katastru nemovitostí obecně, inženýrská geodezie obecně, fotogrammetrické práce, práce s GPS. GEOL, spol. s r.o. Adresa: Dolní hejčínská 86/5, Olomouc Tel./Fax: / Zaměření: Práce v oboru geodézie: provádění geodetických a kartografických prací v katastru nemovitostí a ve výstavbě. GEODÉSIE ČS Adresa: Rumjancevova 149/10, Liberec I-Staré Město Tel./Fax: / Zaměření: Výkon zeměměřičských činností a grafické zpracování. GEOMIN družstvo Adresa: Čechyňská 14a, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Ekologie, hydrogeologie 34 35

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé, Vážení přátelé, v rukou držíte nový katalog možných zaměstnavatelů absolventů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je nám ctí představit Vám aktualizovanou verzi, ve které oproti vydání z

Více

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé, Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Generální partner konference

Generální partner konference Generální partner konference Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz http://www.csas.cz Česká spořitelna je moderní

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013)

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Tel.: +420 377

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2006 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2008 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz www.csas.cz Česká spořitelna je moderní banka

Více

Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013 , Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1 IČ: 14889749, Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013 březen 2014 , IČ 14889749, Úvod Předkládaná výroční zpráva je zpracována v souladu s ustanovením 21

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Obsah. Úvod. Český svaz ochránců přírody - -

Obsah. Úvod. Český svaz ochránců přírody - - Obsah Úvod............................... Seznam použitých zkratek.................. 2 Zeleň............................... 5 Zvířata.............................. 8 Voda................................

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery:

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery: Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Asistenční

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj červen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA

ÚSTECKÝ KRAJ. Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTECKÝ KRAJ Otevřená náruč investicím! ČESKÁ REPUBLIKA 1 2 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ ÚSTECKÉHO REGIONU Základní údaje o Ústeckém kraji Geografické umístění Ústeckého kraje Členění Ústeckého kraje - hlavní

Více

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové,

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové, Slovo ministra Vážené dámy, vážení pánové, program předchozího programovacího období INTERREG IIIA si kladl za cíl posílit a zkvalitnit obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími

Více