2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá"

Transkript

1 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje, že všechno zlo bude jednou přemoženo a že Kristova láska zvítězí nad lidskou zlobou. Uvědomuji si, že zatímco Vánoce jsou svátky, kdy do kostela přichází mnoho nekostelových lidí, Velikonoce jsou oproti tomu svátky ryze našimi. Pro většinu lidí jsou přece Velikonoce záležitostí pomlázky, vajíček a slivovice na velikonoční pondělí. O hloubce a kráse velikonočního tridua toho lidé moc neví. A není se ani čemu divit. Tajemství Kristova utrpení, které se proměnilo v krásu vzkříšení, je velmi těžké předat lidem, kteří s křesťanstvím nemají příliš velkou zkušenost. Zdánlivě není problém se shodnout na tom, že něco je nad námi, že náš život má vyšší smysl nebo že hodnota života spočívá v něčem vznešenějším, než je sláva a peníze. Ale hovořit s hledajícím člověkem o bolesti, kterou člověk zraje k něčemu krásnému, to jde velmi ztěžka. Tak, jako se o Vánocích snažíme mít otevřenou kapli s Betlémem, aby co nejvíce nekostelových lidí mohlo do kostela zavítat, a vkládáme do toho hodně námahy, tak na oplátku si Velikonoce zase prožijme my sami do hloubky. Kéž všechen čas během Velkého pátku, jeho noci i Bílé soboty je pro nás příležitostí k modlitbě, ztišení a přemýšlení. Kdo z nás to nepotřebuje?

2 PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB PUSTKOVEC Květná neděle (28. března) Mše svatá v 7.30 a v Při obou mších svatých se budou žehnat ratolesti Křížová cesta v kostele, která bude probíhat formou kající bohoslužby. Po ní bude v kostele tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření do hod. Budeme zpovídat čtyři kněží kromě nás dvou místních dojede otec Mirek Horák a otec Jiří Schreiber. Prosím, využijte této příležitosti. Pondělí Svatého týdne 29. března: Zpovídání Mše svatá Středa Svatého týdne (31. března): Zpovídání Mše svatá Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek v Zelený čtvrtek (1. dubna): Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě do Velký pátek (2. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady v 8.30 Zpovídání Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Příležitost k modlitbě u Božího hrobu po celý den i přes noc Bílá sobota (3. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na vigilii v 8.30 Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Po bohoslužbě jsou všichni zváni do haly na malé pohoštění. Kdo můžete, přineste prosím, stejně jako loni, před bohoslužbou do haly něco dobrého k občerstvení. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v 7.30 a v

3 Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 9.00 Neděle Božího milosrdenství (11. dubna): Mše svatá v 7.30 a tichá adorace v boční kapli, v modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a po ní v hale promítání filmu o Janu Pavlu II. KRÁSNÉ POLE Květná neděle (28. března): Zpovídání přede mší svatou i během mše svaté Mše svatá v Při mši svaté se budou žehnat ratolesti. Úterý (30. března): Zpovídání Zelený čtvrtek (1. dubna): Zpovídání přede mší svatou Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě Velký pátek (2. dubna): Zpovídání před velkopátečními obřady Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Celonoční příležitost k modlitbě v kostele. Bílá sobota (3. dubna): Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 7.30 Postní pokladničky Po celou postní dobu jsme měli možnost v rámci odříkání vkládat do své postní pokladničky ušetřené peníze. Tyto pokladničky můžete donést do 3

4 kostela o velikonoční neděli. Před oltářem bude koš, kde můžete pokladničky vložit. Díky všem, kteří jste se do akce zapojili. Pokladničky pak budou předány Charitě, která peníze použije pro svou činnost. Úmysly na mše svaté Úmysly na mše svaté na druhé pololetí letošního roku se budou zapisovat od neděle 16. května. V Pustkovci se bude zapisovat od 8.30 v kanceláři, v Krásném Poli od 9.00 v kuchyňce. Protože zájemců o zadání úmyslu je hodně, může si jeden člověk (tedy jedna rodina) zadat v Pustkovci dva úmysly a v Krásném Poli jeden úmysl. Děkuji všem, kteří to respektují. Nejde o omezování někoho, ale o to, aby měli všichni stejnou příležitost k zadání úmyslů. Noc kostelů Letos se v naší diecézi uskuteční projekt, který byl v uplynulém roce úspěšně realizován v jiných diecézích. Má zvláštní název Noc kostelů. Myšlenka celé akce spočívá v tom, že v určitý den je kostel otevřený večer a v noci a pro nevěřící lidi je to nevšední příležitost k návštěvě. Celá akce je mediálně podporovaná, aby do kostelů přilákala co nejvíce návštěvníků. Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května, kdy má být kostel otevřen od 18 do 24 hod. Na základě zkušeností s realizací projektu v Brněnské diecézi (25 otevřených kostelů navštívilo během Noci kostelů cca 90 tisíc návštěvníků) je nutné počítat se značným zájmem a připravit se na něj (dobrovolnická pořadatelská služba ze spolehlivých lidí ve farnosti a často i možnost rozhovorů s lidmi, kteří běžně do kostela nechodí.). Letos budeme tuto akci realizovat v kostele v Pustkovci a podle letošní zkušenosti ji případně za rok rozšíříme i na kostel v Krásném Poli. Bude potřeba zajistit službu dobrovolníků, aby v kostele byli přítomni minimálně tři lidé z farnosti. V kostele budou vystaveny fotky ze stavby kostela. Abychom nevěřícím návštěvníkům co nejvíce přiblížili život naší farnosti, bude dobré připravit prezentace různých skupinek a společenství naší farnosti. Chtěl bych proto poprosit všechna naše společenství (ministranty, velkou i malou scholu, sbor, maminky na mateřské, Modlitby matek ), aby do poloviny května připravily plakát 4

5 charakterizující jejich společenství. Abychom dodrželi stejný formát, prosím, aby byl plakát velký 1 x 1 metr a byl nalepen na pevnějším podkladu (např. na kartonu z krabice apod.). Tyto materiály pak použijeme pro aktualizaci našich internetových stránek. Obecné informace o naší farnosti připravím sám. Chtěl bych proto již dopředu poděkovat Vám všem, kdo se do pomoci s organizací této akce zapojíte. Věřím, že to obohatí jednak nevěřící návštěvníky kostela, ale i nás samotné. Kurz pro maminky na mateřské dovolené Od 26. dubna se již podruhé v naší farnosti uskuteční kurz aktivního rodičovství. Kurz bude vždy v pondělí od 8 do 12 hod. v hale na faře v Pustkovci, pro maminky je zajištěno hlídání dětí v klubovně a ve třídě. Účast na kurzu je bezplatná. Témata kurzu: Zviditelňujeme naši práci v rodině Rodinné kompetence Moje silné stránky v rodině a zaměstnání Komunikace v rodině Možnost uplatnění na rodičovské dovolené Rodina, zaměstnání a já Legislativa Můj osobní potenciál Rozsah: 32 hodin (8x4hodiny) v čase 8,00-12,00 dopoledne Aktuální termín konání kurzu: Další informace a přihlášky: Lucia Petrůjová, mobil: , Zasvěcené svátky Byl jsem dotázán, jak je to s povinnou účastí na mších svatých o zasvěcených svátcích. Zde proto uvádím konkrétní pravidla pro naši zemi: Křesťan je povinen účastnit se v neděli a o zasvěcených svátcích mše svaté, pokud mu v tom nebrání vážný důvod, jako např. nemoc. Zasvěcené svátky jsou dva: Hod Boží vánoční a Slavnost Matky Boží 1. ledna. Pokud tedy nejsme nemocní, měli bychom být v kostele každou neděli a 25. prosince a 1. ledna. 5

6 Církev doporučuje stejně slavit i: Zjevení Páně (6.ledna) Sv. Josefa (19. března) Nanebevstoupení Páně Těla a Krve Páně Sv. Petra a Pavla (29. června) Sv. Cyrila a Metoděje (5. července) Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) Sv. Václava (28. září) Všech svatých (1. listopadu). a Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince) Zkusme však prosím přestat uvažovat v intencích, jestli mám nebo nemám hřích, když v určitý den nejdu do kostela. Vztah s Bohem není soudní vztah, kdy se opomenutím nějakého přikázání dopouštím přestupku. Vztah s Bohem by měl stát na vzájemné lásce. Chodíme do kostela proto, abychom zde něco načerpali, ne abychom si jako ve fabrice odpíchli píchačku a splnili tak svou povinnost. Vztah s Bohem, který bude stát více na předpisech než na vzájemné touze, se může proměnit v prázdný rituál. V evangeliu Ježíš často kritizoval farizeje za jejich zákonický přístup k víře. Buďme proto opatrní, aby takto jednou Ježíš nekritizoval i nás. Víčka od PET lahví Milí farníci, v pondělí jsem zavezla do chráněných dílen v Hrabyni dalších 8 pytlů nasbíraných uzávěrů z PET lahví. Přivítali mě tři vozíčkáři, přišel také pan vedoucí chráněných dílen. Mám vyřídit, že jsou velmi rádi a upřímně nám děkují. Budou rádi, když budeme ve sběru víček pokračovat. sestra Nikol Technické věci Rád bych krátce informoval o některých technických záležitostech, které se od začátku roku udály v kostele v Pustkovci. Oprava porouchaného topení byla komplikovaná a nečekaně dlouho se protáhla. Ale naštěstí topení již funguje. V době uzávěrky časopisu ještě nemám k dispozici ani fakturu za opravu, takže Vás nemohu informovat, kolik nás oprava stála. 6

7 V kapli zatím nebude umisťován koberec na zem. I když byl šedý koberec na zemi v kapli vhodný i do místnosti s podlahovým vytápěním, přesto zadržoval teplo. Chceme proto zjistit, zdali nebude v kapli tepleji bez koberce. Po skončení topné sezóny bude na léto koberec do kaple umístěn. Také oprava varhan se posunula a začíná se s ní až nyní, v době uzávěrky Benjamína. Ve škole byla provedena výměna klasických svítidel za svítidla na fotobuňku, neboť velmi často někdo ve škole nechal zapnuté světlo, které tam celou noc zbytečně svítilo. Světla na fotobuňku jsou všude na chodbách i na WC v prostorách školy. V začátcích provozu těchto nových svítidel prosím o trpělivost musí se vychytat některé mouchy jak dlouho má světlo na fotobuňku svítit, kdy má začít fotobuňka reagovat na tmu apod. Zpověď V adventním čísle Benjamína jsem uvedl článek o podávání svatého přijímání. Oprášil jsem v něm některá základní pravidla ohledně přijímání Eucharistie. Přišlo mi, že článek zapadl na úrodnou půdu, a tak bych chtěl dnes ve stejném duchu připomenout několik základních pravidel, která by měl člověk dodržovat při svátosti smíření. Před svatou zpovědí je potřeba se připravit. Nemá smysl vstupovat do zpovědnice jenom proto, že je tam zrovna volno, i když já vůbec nejsem připravený. Domnívat se, že tam něco řeknu jako obvykle, je naivní. Taková zpověď nemá význam. Příprava ke zpovědi spočívá ve zpytování svědomí. Najdeme si čas ať už doma nebo v kostele a projdeme si to, co se událo od doby, kdy jsme byli u zpovědi naposledy. Zamyslíme se a poděkujeme za to, v čem se nám dařilo. Připomeneme si to, v čem jsme klopýtli. Není ostudou si své hříchy sepsat na papír. Je tradicí zpovídat se jednou za měsíc před prvními pátky. Tato tradice vznikla od zjevení Pána Ježíše Marii Markétě Alacoque, kdy byla zpovědní disciplína velmi přísná. Lidé se v té zpovídali velmi málo a často šli ke svatému přijímání jen hned po zpovědi a pak už ne, protože měli pocit, že toho již nejsou hodni. Proto tato světice tolik propagovala pravidelné zpovídání se o prvních pátcích. Nemá však smysl jít ke zpovědi jen proto, že je před prvním pátkem, nic sice 7

8 necítím jako hřích, ale něco tam zkrátka řeknu. V takovém případě je lepší chodit ke zpovědi jednou za dva nebo tři měsíce a neubírat tak čas lidem, kteří by se rádi s knězem během zpovědi o něčem poradili. Příležitost ke zpovědi bývá v kostelích většinou půl hodiny přede mší svatou. V Pustkovci je navíc příležitost ve středu již od 16 hod a ve čtvrtek před prvním pátkem od 15 do hod. Pokud si uvědomuji, že bych potřeboval při zpovědi s knězem probrat nějakou složitější záležitost, je dobré se s knězem dopředu domluvit na vhodném čase třeba i mimo pravidelné zpovědní hodiny. Před prvními pátky a před většími svátky bývá u zpovědnic většinou fronta, a kněz tak nemá možnost se každému člověku obšírněji věnovat. Když vstoupíme do zpovědnice, tak pozdravíme kněze, např. slovy Chvála Kristu a sedneme si na židli buď naproti knězi, nebo za mřížku. Za mřížkou jsme více v anonymitě. Kněze se však nemusíme bát, ani se před ním stydět. Pro lepší komunikaci je vhodnější si sednout naproti knězi. Zpověď začneme znamením kříže. Potom je dobré říci pár slov o sobě (pokud mě kněz nezná a nebo jsem za mřížkou): kolik mi je let, v jakém životním stavu žiji a případně jaké mám povolání. Knězi to pomůže, aby mě lépe pochopil. Např. tedy řekneme: Je mi 31 let, jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji jako projektant. Nebo: Je mi 72 let, jsem 15 let vdova a žiji v jednom domě se svým synem a jeho rodinou. Není v žádném případě potřeba říkat své jméno! Pak je ještě dobré říci, kdy jsem byl u zpovědi naposled před měsícem, loni o Vánocích nebo před deseti lety. Pokud jdu ke zpovědi po delší době, nemusím se za to stydět. Je lepší přijít po šedesáti letech, než nepřijít vůbec. Poté vyznáme své hříchy. Můžeme je uvést např. takto: Vyznávám se Pánu Bohu z těchto hříchů. Nyní řekneme (nebo přečteme své hříchy z papíru). Vyznání můžeme zakončit např. těmito slovy: Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a s Boží pomocí chci pracovat na tom, abych byl lepší. Varujme se vět jako např: Toto jsou mé hříchy, prosím o spasitelnou pokutu a slibuji, že již více nezhřeším. Jak může někdo slíbit, že již více nezhřeší? Hříchy můžeme vyznat např. v pořadí, jak nás nejvíce tíží, nebo podle Desatera, nebo podle jiného systému např. začneme s hříchy vůči Bohu, poté vůči bližnímu a nakonec vůči sobě. 8

9 Těžký hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona v závažné záležitosti. Při zpovědi bych měl vyznat všechny těžké hříchy. Kromě toho je dobré vyznat také všechny lehké hříchy, které pociťuji jako vinu. Bůh nám dal dar svědomí, abychom dokázali rozlišovat, kdy jsme hřích spáchali a kdy ne. V případě pochybností se můžeme kněze při zpovědi zeptat. Hříchem např. není, když v neděli nejdu do kostela, protože jsem nemocný. Hříchem není, když omylem sním v pátek kus masa. Naopak ale hříchem může být, že se vůbec nesnažím o páteční sebezápor, nebo že v neděli místo věnování se rodině dělám práce, které mohou počkat na pondělí. Při zpovědi se nemusím stydět mluvit o svých hříších i problémech. Čím lépe vyznám konkrétní hřích, tím více se od něj osvobozuji. Je rozdíl např. říci: Lhal jsem a nebo Zamlčel jsem manželce, že jsem neudělal, na čem jsme se dohodli. Vnímejme, že hříchy vyznáváme Bohu skrze kněze, a ne že musíme knězi říci o svých trablech. Všechno, co u zpovědi zazní, nesmí kněz vyzradit. Jedná se o tzv. zpovědní tajemství. Kněz se mnou rozebere některé hříchy (bude hlavně mluvit o hledání jejich příčin) a bude se snažit se mi poradit, nač bych si měl dávat pozor. Slova kněze si mohu jen vyslechnout, nebo se do nich mohu aktivně zapojit. Poté mi kněz uloží pokání. Pokání není trest, ale skutek, který mi má pomoci napravit něco z toho, co jsem u zpovědi vyznal jako hřích. Kněz nedává žádnou spasitelnou pokutu, ale pokání, které mi má pomoci v boji s hříchem. Pokání může být modlitba na určitý úmysl, nebo nějaký skutek, např. u dětí pomoci rodičům v nějaké práci, u rozhádaných manželů má manžel např. koupit manželce kytku apod. Zpověď také mohu využít jako příležitost poradit se o svých problémech v manželství, na pracovišti nebo i jinde. Mohu se také poradit o tom, co mám číst, jak se mohu lépe modlit apod. Poté mi kněz udělí rozhřešení. Formule rozhřešení zní takto: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať ti (Vám) skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě (Vás) pokojem. Uděluji ti (Vám) rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při závěrečných knězových slovech uděláme kříž a pak 9

10 odpovíme: Amen. Můžeme se s knězem rozloučit, např. slovy: S Pánem Bohem. Po zpovědi bychom měli vykonat své uložené pokání. Pokud se jedná o modlitbu a není příliš dlouhá, je dobré se ji pomodlit hned po zpovědi. Pokud se mi nepodaří vykonat pokání do následující zpovědi, pak jsem při ní povinen to vyznat. Je lepší upřímná a hluboká zpověď čtyřikrát do roka, než povrchní bezduchá zpověď o každém prvním pátku. Při zpovědi nejde o splnění povinnosti, ale o odevzdání svých poklesků Božímu milosrdenství a o přijetí síly jít dál. Jak daleko od tohoto pojetí se nachází zpověď, kterou sice vykonám každý první pátek, i když vnitřně mám vlastně pocit, že žádné hříchy nemám? Za co mi vlastně má kněz dát rozhřešení, když pouze vyznám, že jsem v neděli jsem nebyl pro nemoc v kostele a v pátek jsem omylem snědl maso? Co z toho je hříchem, který by měl být odpuštěn? A domnívá se takový člověk, že mimo tyto zmíněné věci nikomu neubližuje, nikoho nepomlouvá, snaží se o upřímnou modlitbu a čtení duchovní literatury místo bulvárních novin? Kéž by pro nás zpověď nebyla prázdnou rutinou a stala se konečně setkáním s milujícím a odpouštějícím Bohem. Pozvánka do scholy a chrámového sboru Mládeži, uvolněte místa k sezení starším farnicím a farníkům a přijďte k nám do scholy! Těšíme se na nové kluky i holky od 16 let. Scházíme se v pátky od ve škole. Ten, kdo doběhne v 16.39, to taky stihne. Přejeme příjemnou cestu k nám. AC Schola Pustkovec P.S. Bubeník stačí jeden. V našem chrámovém sboru rádi uvítáme všechny zpěvumilovné farníky, a to jak ženy, tak obzvlášť muže, jelikož naše řady stále nejsou moc početné. Zkoušíme tradičně v hale každé pondělí od 18 hodin a těšíme se z krásného společenství a vzájemného přátelství. Také o humor není u nás nouze. Nemusíte se ani obávat, ani stydět, čekáme Vás s otevřenou náručí! M.V. Pozvánka na promítání filmu o Janu Pavlu II. Na 2. velikonoční neděli 14. dubna zvu srdečně všechny do haly na promítání zajímavého dokumentárního filmu Svědectví o Janu Pavlu II. (délka zhruba 90 minut). Jedná se o autentické vzpomínky jeho bývalého sekretáře kardinála Dziwisze, proložené unikátními záběry nádherně přibližujícími úžasný život 10

11 tohoto stále milovaného velkého papeže, který má světu neustále co říci. Můžeme si tak připomenout 5. výročí jeho úmrtí a jeho blížící se 90. narozeniny, a to navíc právě v neděli Božího milosrdenství, které žil a měl obzvlášť v úctě. Neopomíjím ani fakt, že Jan Pavel II. by měl být v té době blahořečen. Začínáme po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství v hodin. Mary Valdštýnová Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 28. března Květná neděle: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 1. dubna Zelený čtvrtek: Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. 2. dubna Velký pátek: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. 4. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Aleluja, Aleluja, aleluja. 5. dubna Velikonoční pondělí: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 11. dubna 2. neděle velikonoční: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. 18. dubna 3. neděle velikonoční: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 25. dubna 4. neděle velikonoční: Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 2. května 5. neděle velikonoční: Budu tě oslavovat navěky, můj Bože králi. 9. května 6. neděle velikonoční: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 16. května 7. neděle velikonoční: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 23. května Slavnost Seslání Ducha svatého: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 30. května Nejsvětější Trojice: Hospodine, náš pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. 3. června Těla a Krve Páně: Ty jsi kněz navěky podle Melchizedechova řádu. 6. června 10. neděle v mezidobí:. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 13. června 11. neděle v mezidobí: Odpusť, pane, co jsem zavinil hříchem. 11

12 20. června 12. neděle v mezidobí: Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj. 27. června 13. neděle v mezidobí: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 4. července 14. neděle v mezidobí: Jásejte Bohu všechny země. 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 11. července 15. neděle v mezidobí: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. 18. července 16. neděle v mezidobí: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 25. července 17. neděle v mezidobí: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 1. srpna 18. neděle v mezidobí: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce. 8. srpna 19. neděle v mezidobí: Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Královna stojí po tvé pravici, ve zlatém rouchu. 22. srpna 21. neděle v mezidobí: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 29. srpna 22. neděle v mezidobí: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2010. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 12

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou?

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? 3 Březen 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě (Lk 9, 23). Popeleční středou jsme vstoupili

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi...

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... Jáhen a jáhenství Jáhenská služba je charakterizována vykonáváním tří úkonů...

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

GOLGOTA - chrám Božího hrobu

GOLGOTA - chrám Božího hrobu GOLGOTA - chrám Božího hrobu 2 2 2009 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta...

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

FCHODoviny. P. Jindřich Šulc, první farář farnosti Chodov, zemřel před pěti lety 7. dubna 2003.

FCHODoviny. P. Jindřich Šulc, první farář farnosti Chodov, zemřel před pěti lety 7. dubna 2003. FCHODoviny 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 P. Jindřich Šulc, první farář farnosti Chodov, zemřel před pěti lety 7. dubna 2003. Více na straně 6 Návštěva kardinála Tomáška 10. 10. 1982 FCHODO

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína únor 1 2012 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína duchovní slovo... Obsah duchovní slovo... 2 zeptali jsme se 3... otce Aloise co nového v Novém Jičíně? 3... otce Aloise co nového v Kuníně? 6...

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více