2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá"

Transkript

1 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje, že všechno zlo bude jednou přemoženo a že Kristova láska zvítězí nad lidskou zlobou. Uvědomuji si, že zatímco Vánoce jsou svátky, kdy do kostela přichází mnoho nekostelových lidí, Velikonoce jsou oproti tomu svátky ryze našimi. Pro většinu lidí jsou přece Velikonoce záležitostí pomlázky, vajíček a slivovice na velikonoční pondělí. O hloubce a kráse velikonočního tridua toho lidé moc neví. A není se ani čemu divit. Tajemství Kristova utrpení, které se proměnilo v krásu vzkříšení, je velmi těžké předat lidem, kteří s křesťanstvím nemají příliš velkou zkušenost. Zdánlivě není problém se shodnout na tom, že něco je nad námi, že náš život má vyšší smysl nebo že hodnota života spočívá v něčem vznešenějším, než je sláva a peníze. Ale hovořit s hledajícím člověkem o bolesti, kterou člověk zraje k něčemu krásnému, to jde velmi ztěžka. Tak, jako se o Vánocích snažíme mít otevřenou kapli s Betlémem, aby co nejvíce nekostelových lidí mohlo do kostela zavítat, a vkládáme do toho hodně námahy, tak na oplátku si Velikonoce zase prožijme my sami do hloubky. Kéž všechen čas během Velkého pátku, jeho noci i Bílé soboty je pro nás příležitostí k modlitbě, ztišení a přemýšlení. Kdo z nás to nepotřebuje?

2 PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB PUSTKOVEC Květná neděle (28. března) Mše svatá v 7.30 a v Při obou mších svatých se budou žehnat ratolesti Křížová cesta v kostele, která bude probíhat formou kající bohoslužby. Po ní bude v kostele tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření do hod. Budeme zpovídat čtyři kněží kromě nás dvou místních dojede otec Mirek Horák a otec Jiří Schreiber. Prosím, využijte této příležitosti. Pondělí Svatého týdne 29. března: Zpovídání Mše svatá Středa Svatého týdne (31. března): Zpovídání Mše svatá Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek v Zelený čtvrtek (1. dubna): Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě do Velký pátek (2. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady v 8.30 Zpovídání Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Příležitost k modlitbě u Božího hrobu po celý den i přes noc Bílá sobota (3. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na vigilii v 8.30 Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Po bohoslužbě jsou všichni zváni do haly na malé pohoštění. Kdo můžete, přineste prosím, stejně jako loni, před bohoslužbou do haly něco dobrého k občerstvení. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v 7.30 a v

3 Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 9.00 Neděle Božího milosrdenství (11. dubna): Mše svatá v 7.30 a tichá adorace v boční kapli, v modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a po ní v hale promítání filmu o Janu Pavlu II. KRÁSNÉ POLE Květná neděle (28. března): Zpovídání přede mší svatou i během mše svaté Mše svatá v Při mši svaté se budou žehnat ratolesti. Úterý (30. března): Zpovídání Zelený čtvrtek (1. dubna): Zpovídání přede mší svatou Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě Velký pátek (2. dubna): Zpovídání před velkopátečními obřady Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Celonoční příležitost k modlitbě v kostele. Bílá sobota (3. dubna): Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 7.30 Postní pokladničky Po celou postní dobu jsme měli možnost v rámci odříkání vkládat do své postní pokladničky ušetřené peníze. Tyto pokladničky můžete donést do 3

4 kostela o velikonoční neděli. Před oltářem bude koš, kde můžete pokladničky vložit. Díky všem, kteří jste se do akce zapojili. Pokladničky pak budou předány Charitě, která peníze použije pro svou činnost. Úmysly na mše svaté Úmysly na mše svaté na druhé pololetí letošního roku se budou zapisovat od neděle 16. května. V Pustkovci se bude zapisovat od 8.30 v kanceláři, v Krásném Poli od 9.00 v kuchyňce. Protože zájemců o zadání úmyslu je hodně, může si jeden člověk (tedy jedna rodina) zadat v Pustkovci dva úmysly a v Krásném Poli jeden úmysl. Děkuji všem, kteří to respektují. Nejde o omezování někoho, ale o to, aby měli všichni stejnou příležitost k zadání úmyslů. Noc kostelů Letos se v naší diecézi uskuteční projekt, který byl v uplynulém roce úspěšně realizován v jiných diecézích. Má zvláštní název Noc kostelů. Myšlenka celé akce spočívá v tom, že v určitý den je kostel otevřený večer a v noci a pro nevěřící lidi je to nevšední příležitost k návštěvě. Celá akce je mediálně podporovaná, aby do kostelů přilákala co nejvíce návštěvníků. Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května, kdy má být kostel otevřen od 18 do 24 hod. Na základě zkušeností s realizací projektu v Brněnské diecézi (25 otevřených kostelů navštívilo během Noci kostelů cca 90 tisíc návštěvníků) je nutné počítat se značným zájmem a připravit se na něj (dobrovolnická pořadatelská služba ze spolehlivých lidí ve farnosti a často i možnost rozhovorů s lidmi, kteří běžně do kostela nechodí.). Letos budeme tuto akci realizovat v kostele v Pustkovci a podle letošní zkušenosti ji případně za rok rozšíříme i na kostel v Krásném Poli. Bude potřeba zajistit službu dobrovolníků, aby v kostele byli přítomni minimálně tři lidé z farnosti. V kostele budou vystaveny fotky ze stavby kostela. Abychom nevěřícím návštěvníkům co nejvíce přiblížili život naší farnosti, bude dobré připravit prezentace různých skupinek a společenství naší farnosti. Chtěl bych proto poprosit všechna naše společenství (ministranty, velkou i malou scholu, sbor, maminky na mateřské, Modlitby matek ), aby do poloviny května připravily plakát 4

5 charakterizující jejich společenství. Abychom dodrželi stejný formát, prosím, aby byl plakát velký 1 x 1 metr a byl nalepen na pevnějším podkladu (např. na kartonu z krabice apod.). Tyto materiály pak použijeme pro aktualizaci našich internetových stránek. Obecné informace o naší farnosti připravím sám. Chtěl bych proto již dopředu poděkovat Vám všem, kdo se do pomoci s organizací této akce zapojíte. Věřím, že to obohatí jednak nevěřící návštěvníky kostela, ale i nás samotné. Kurz pro maminky na mateřské dovolené Od 26. dubna se již podruhé v naší farnosti uskuteční kurz aktivního rodičovství. Kurz bude vždy v pondělí od 8 do 12 hod. v hale na faře v Pustkovci, pro maminky je zajištěno hlídání dětí v klubovně a ve třídě. Účast na kurzu je bezplatná. Témata kurzu: Zviditelňujeme naši práci v rodině Rodinné kompetence Moje silné stránky v rodině a zaměstnání Komunikace v rodině Možnost uplatnění na rodičovské dovolené Rodina, zaměstnání a já Legislativa Můj osobní potenciál Rozsah: 32 hodin (8x4hodiny) v čase 8,00-12,00 dopoledne Aktuální termín konání kurzu: Další informace a přihlášky: Lucia Petrůjová, mobil: , Zasvěcené svátky Byl jsem dotázán, jak je to s povinnou účastí na mších svatých o zasvěcených svátcích. Zde proto uvádím konkrétní pravidla pro naši zemi: Křesťan je povinen účastnit se v neděli a o zasvěcených svátcích mše svaté, pokud mu v tom nebrání vážný důvod, jako např. nemoc. Zasvěcené svátky jsou dva: Hod Boží vánoční a Slavnost Matky Boží 1. ledna. Pokud tedy nejsme nemocní, měli bychom být v kostele každou neděli a 25. prosince a 1. ledna. 5

6 Církev doporučuje stejně slavit i: Zjevení Páně (6.ledna) Sv. Josefa (19. března) Nanebevstoupení Páně Těla a Krve Páně Sv. Petra a Pavla (29. června) Sv. Cyrila a Metoděje (5. července) Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) Sv. Václava (28. září) Všech svatých (1. listopadu). a Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince) Zkusme však prosím přestat uvažovat v intencích, jestli mám nebo nemám hřích, když v určitý den nejdu do kostela. Vztah s Bohem není soudní vztah, kdy se opomenutím nějakého přikázání dopouštím přestupku. Vztah s Bohem by měl stát na vzájemné lásce. Chodíme do kostela proto, abychom zde něco načerpali, ne abychom si jako ve fabrice odpíchli píchačku a splnili tak svou povinnost. Vztah s Bohem, který bude stát více na předpisech než na vzájemné touze, se může proměnit v prázdný rituál. V evangeliu Ježíš často kritizoval farizeje za jejich zákonický přístup k víře. Buďme proto opatrní, aby takto jednou Ježíš nekritizoval i nás. Víčka od PET lahví Milí farníci, v pondělí jsem zavezla do chráněných dílen v Hrabyni dalších 8 pytlů nasbíraných uzávěrů z PET lahví. Přivítali mě tři vozíčkáři, přišel také pan vedoucí chráněných dílen. Mám vyřídit, že jsou velmi rádi a upřímně nám děkují. Budou rádi, když budeme ve sběru víček pokračovat. sestra Nikol Technické věci Rád bych krátce informoval o některých technických záležitostech, které se od začátku roku udály v kostele v Pustkovci. Oprava porouchaného topení byla komplikovaná a nečekaně dlouho se protáhla. Ale naštěstí topení již funguje. V době uzávěrky časopisu ještě nemám k dispozici ani fakturu za opravu, takže Vás nemohu informovat, kolik nás oprava stála. 6

7 V kapli zatím nebude umisťován koberec na zem. I když byl šedý koberec na zemi v kapli vhodný i do místnosti s podlahovým vytápěním, přesto zadržoval teplo. Chceme proto zjistit, zdali nebude v kapli tepleji bez koberce. Po skončení topné sezóny bude na léto koberec do kaple umístěn. Také oprava varhan se posunula a začíná se s ní až nyní, v době uzávěrky Benjamína. Ve škole byla provedena výměna klasických svítidel za svítidla na fotobuňku, neboť velmi často někdo ve škole nechal zapnuté světlo, které tam celou noc zbytečně svítilo. Světla na fotobuňku jsou všude na chodbách i na WC v prostorách školy. V začátcích provozu těchto nových svítidel prosím o trpělivost musí se vychytat některé mouchy jak dlouho má světlo na fotobuňku svítit, kdy má začít fotobuňka reagovat na tmu apod. Zpověď V adventním čísle Benjamína jsem uvedl článek o podávání svatého přijímání. Oprášil jsem v něm některá základní pravidla ohledně přijímání Eucharistie. Přišlo mi, že článek zapadl na úrodnou půdu, a tak bych chtěl dnes ve stejném duchu připomenout několik základních pravidel, která by měl člověk dodržovat při svátosti smíření. Před svatou zpovědí je potřeba se připravit. Nemá smysl vstupovat do zpovědnice jenom proto, že je tam zrovna volno, i když já vůbec nejsem připravený. Domnívat se, že tam něco řeknu jako obvykle, je naivní. Taková zpověď nemá význam. Příprava ke zpovědi spočívá ve zpytování svědomí. Najdeme si čas ať už doma nebo v kostele a projdeme si to, co se událo od doby, kdy jsme byli u zpovědi naposledy. Zamyslíme se a poděkujeme za to, v čem se nám dařilo. Připomeneme si to, v čem jsme klopýtli. Není ostudou si své hříchy sepsat na papír. Je tradicí zpovídat se jednou za měsíc před prvními pátky. Tato tradice vznikla od zjevení Pána Ježíše Marii Markétě Alacoque, kdy byla zpovědní disciplína velmi přísná. Lidé se v té zpovídali velmi málo a často šli ke svatému přijímání jen hned po zpovědi a pak už ne, protože měli pocit, že toho již nejsou hodni. Proto tato světice tolik propagovala pravidelné zpovídání se o prvních pátcích. Nemá však smysl jít ke zpovědi jen proto, že je před prvním pátkem, nic sice 7

8 necítím jako hřích, ale něco tam zkrátka řeknu. V takovém případě je lepší chodit ke zpovědi jednou za dva nebo tři měsíce a neubírat tak čas lidem, kteří by se rádi s knězem během zpovědi o něčem poradili. Příležitost ke zpovědi bývá v kostelích většinou půl hodiny přede mší svatou. V Pustkovci je navíc příležitost ve středu již od 16 hod a ve čtvrtek před prvním pátkem od 15 do hod. Pokud si uvědomuji, že bych potřeboval při zpovědi s knězem probrat nějakou složitější záležitost, je dobré se s knězem dopředu domluvit na vhodném čase třeba i mimo pravidelné zpovědní hodiny. Před prvními pátky a před většími svátky bývá u zpovědnic většinou fronta, a kněz tak nemá možnost se každému člověku obšírněji věnovat. Když vstoupíme do zpovědnice, tak pozdravíme kněze, např. slovy Chvála Kristu a sedneme si na židli buď naproti knězi, nebo za mřížku. Za mřížkou jsme více v anonymitě. Kněze se však nemusíme bát, ani se před ním stydět. Pro lepší komunikaci je vhodnější si sednout naproti knězi. Zpověď začneme znamením kříže. Potom je dobré říci pár slov o sobě (pokud mě kněz nezná a nebo jsem za mřížkou): kolik mi je let, v jakém životním stavu žiji a případně jaké mám povolání. Knězi to pomůže, aby mě lépe pochopil. Např. tedy řekneme: Je mi 31 let, jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji jako projektant. Nebo: Je mi 72 let, jsem 15 let vdova a žiji v jednom domě se svým synem a jeho rodinou. Není v žádném případě potřeba říkat své jméno! Pak je ještě dobré říci, kdy jsem byl u zpovědi naposled před měsícem, loni o Vánocích nebo před deseti lety. Pokud jdu ke zpovědi po delší době, nemusím se za to stydět. Je lepší přijít po šedesáti letech, než nepřijít vůbec. Poté vyznáme své hříchy. Můžeme je uvést např. takto: Vyznávám se Pánu Bohu z těchto hříchů. Nyní řekneme (nebo přečteme své hříchy z papíru). Vyznání můžeme zakončit např. těmito slovy: Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a s Boží pomocí chci pracovat na tom, abych byl lepší. Varujme se vět jako např: Toto jsou mé hříchy, prosím o spasitelnou pokutu a slibuji, že již více nezhřeším. Jak může někdo slíbit, že již více nezhřeší? Hříchy můžeme vyznat např. v pořadí, jak nás nejvíce tíží, nebo podle Desatera, nebo podle jiného systému např. začneme s hříchy vůči Bohu, poté vůči bližnímu a nakonec vůči sobě. 8

9 Těžký hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona v závažné záležitosti. Při zpovědi bych měl vyznat všechny těžké hříchy. Kromě toho je dobré vyznat také všechny lehké hříchy, které pociťuji jako vinu. Bůh nám dal dar svědomí, abychom dokázali rozlišovat, kdy jsme hřích spáchali a kdy ne. V případě pochybností se můžeme kněze při zpovědi zeptat. Hříchem např. není, když v neděli nejdu do kostela, protože jsem nemocný. Hříchem není, když omylem sním v pátek kus masa. Naopak ale hříchem může být, že se vůbec nesnažím o páteční sebezápor, nebo že v neděli místo věnování se rodině dělám práce, které mohou počkat na pondělí. Při zpovědi se nemusím stydět mluvit o svých hříších i problémech. Čím lépe vyznám konkrétní hřích, tím více se od něj osvobozuji. Je rozdíl např. říci: Lhal jsem a nebo Zamlčel jsem manželce, že jsem neudělal, na čem jsme se dohodli. Vnímejme, že hříchy vyznáváme Bohu skrze kněze, a ne že musíme knězi říci o svých trablech. Všechno, co u zpovědi zazní, nesmí kněz vyzradit. Jedná se o tzv. zpovědní tajemství. Kněz se mnou rozebere některé hříchy (bude hlavně mluvit o hledání jejich příčin) a bude se snažit se mi poradit, nač bych si měl dávat pozor. Slova kněze si mohu jen vyslechnout, nebo se do nich mohu aktivně zapojit. Poté mi kněz uloží pokání. Pokání není trest, ale skutek, který mi má pomoci napravit něco z toho, co jsem u zpovědi vyznal jako hřích. Kněz nedává žádnou spasitelnou pokutu, ale pokání, které mi má pomoci v boji s hříchem. Pokání může být modlitba na určitý úmysl, nebo nějaký skutek, např. u dětí pomoci rodičům v nějaké práci, u rozhádaných manželů má manžel např. koupit manželce kytku apod. Zpověď také mohu využít jako příležitost poradit se o svých problémech v manželství, na pracovišti nebo i jinde. Mohu se také poradit o tom, co mám číst, jak se mohu lépe modlit apod. Poté mi kněz udělí rozhřešení. Formule rozhřešení zní takto: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať ti (Vám) skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě (Vás) pokojem. Uděluji ti (Vám) rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při závěrečných knězových slovech uděláme kříž a pak 9

10 odpovíme: Amen. Můžeme se s knězem rozloučit, např. slovy: S Pánem Bohem. Po zpovědi bychom měli vykonat své uložené pokání. Pokud se jedná o modlitbu a není příliš dlouhá, je dobré se ji pomodlit hned po zpovědi. Pokud se mi nepodaří vykonat pokání do následující zpovědi, pak jsem při ní povinen to vyznat. Je lepší upřímná a hluboká zpověď čtyřikrát do roka, než povrchní bezduchá zpověď o každém prvním pátku. Při zpovědi nejde o splnění povinnosti, ale o odevzdání svých poklesků Božímu milosrdenství a o přijetí síly jít dál. Jak daleko od tohoto pojetí se nachází zpověď, kterou sice vykonám každý první pátek, i když vnitřně mám vlastně pocit, že žádné hříchy nemám? Za co mi vlastně má kněz dát rozhřešení, když pouze vyznám, že jsem v neděli jsem nebyl pro nemoc v kostele a v pátek jsem omylem snědl maso? Co z toho je hříchem, který by měl být odpuštěn? A domnívá se takový člověk, že mimo tyto zmíněné věci nikomu neubližuje, nikoho nepomlouvá, snaží se o upřímnou modlitbu a čtení duchovní literatury místo bulvárních novin? Kéž by pro nás zpověď nebyla prázdnou rutinou a stala se konečně setkáním s milujícím a odpouštějícím Bohem. Pozvánka do scholy a chrámového sboru Mládeži, uvolněte místa k sezení starším farnicím a farníkům a přijďte k nám do scholy! Těšíme se na nové kluky i holky od 16 let. Scházíme se v pátky od ve škole. Ten, kdo doběhne v 16.39, to taky stihne. Přejeme příjemnou cestu k nám. AC Schola Pustkovec P.S. Bubeník stačí jeden. V našem chrámovém sboru rádi uvítáme všechny zpěvumilovné farníky, a to jak ženy, tak obzvlášť muže, jelikož naše řady stále nejsou moc početné. Zkoušíme tradičně v hale každé pondělí od 18 hodin a těšíme se z krásného společenství a vzájemného přátelství. Také o humor není u nás nouze. Nemusíte se ani obávat, ani stydět, čekáme Vás s otevřenou náručí! M.V. Pozvánka na promítání filmu o Janu Pavlu II. Na 2. velikonoční neděli 14. dubna zvu srdečně všechny do haly na promítání zajímavého dokumentárního filmu Svědectví o Janu Pavlu II. (délka zhruba 90 minut). Jedná se o autentické vzpomínky jeho bývalého sekretáře kardinála Dziwisze, proložené unikátními záběry nádherně přibližujícími úžasný život 10

11 tohoto stále milovaného velkého papeže, který má světu neustále co říci. Můžeme si tak připomenout 5. výročí jeho úmrtí a jeho blížící se 90. narozeniny, a to navíc právě v neděli Božího milosrdenství, které žil a měl obzvlášť v úctě. Neopomíjím ani fakt, že Jan Pavel II. by měl být v té době blahořečen. Začínáme po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství v hodin. Mary Valdštýnová Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 28. března Květná neděle: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 1. dubna Zelený čtvrtek: Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. 2. dubna Velký pátek: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. 4. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Aleluja, Aleluja, aleluja. 5. dubna Velikonoční pondělí: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 11. dubna 2. neděle velikonoční: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. 18. dubna 3. neděle velikonoční: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 25. dubna 4. neděle velikonoční: Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 2. května 5. neděle velikonoční: Budu tě oslavovat navěky, můj Bože králi. 9. května 6. neděle velikonoční: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 16. května 7. neděle velikonoční: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 23. května Slavnost Seslání Ducha svatého: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 30. května Nejsvětější Trojice: Hospodine, náš pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. 3. června Těla a Krve Páně: Ty jsi kněz navěky podle Melchizedechova řádu. 6. června 10. neděle v mezidobí:. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 13. června 11. neděle v mezidobí: Odpusť, pane, co jsem zavinil hříchem. 11

12 20. června 12. neděle v mezidobí: Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj. 27. června 13. neděle v mezidobí: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 4. července 14. neděle v mezidobí: Jásejte Bohu všechny země. 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 11. července 15. neděle v mezidobí: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. 18. července 16. neděle v mezidobí: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 25. července 17. neděle v mezidobí: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 1. srpna 18. neděle v mezidobí: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce. 8. srpna 19. neděle v mezidobí: Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Královna stojí po tvé pravici, ve zlatém rouchu. 22. srpna 21. neděle v mezidobí: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 29. srpna 22. neděle v mezidobí: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2010. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 12

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb 2/2008 Úvodem Letošní postní doba přišla opravdu brzy. Ve chvíli, kdy tyto řádky píšu, si kladu otázku, jestli na Bílou sobotu ještě nenapadne sníh. O předloňské ladovské zimě ještě v půli března sněžilo.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 ÚVODNÍK Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015...

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015... DUBEN 2015 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Pochvala od Boha... 02 Věřím, věříš, věříme...... 04 Ptali jste se... 05 Farní tábor... 06 Svatý týden a Velikonoce 2015...

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013 Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013 SLOVO OTCE MARIUSZE Milí farníci, blíží se velikonoční svátky, kdy ve spojení s celou církví liturgicky oslavíme Kristův velikonoční

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více