2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá"

Transkript

1 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje, že všechno zlo bude jednou přemoženo a že Kristova láska zvítězí nad lidskou zlobou. Uvědomuji si, že zatímco Vánoce jsou svátky, kdy do kostela přichází mnoho nekostelových lidí, Velikonoce jsou oproti tomu svátky ryze našimi. Pro většinu lidí jsou přece Velikonoce záležitostí pomlázky, vajíček a slivovice na velikonoční pondělí. O hloubce a kráse velikonočního tridua toho lidé moc neví. A není se ani čemu divit. Tajemství Kristova utrpení, které se proměnilo v krásu vzkříšení, je velmi těžké předat lidem, kteří s křesťanstvím nemají příliš velkou zkušenost. Zdánlivě není problém se shodnout na tom, že něco je nad námi, že náš život má vyšší smysl nebo že hodnota života spočívá v něčem vznešenějším, než je sláva a peníze. Ale hovořit s hledajícím člověkem o bolesti, kterou člověk zraje k něčemu krásnému, to jde velmi ztěžka. Tak, jako se o Vánocích snažíme mít otevřenou kapli s Betlémem, aby co nejvíce nekostelových lidí mohlo do kostela zavítat, a vkládáme do toho hodně námahy, tak na oplátku si Velikonoce zase prožijme my sami do hloubky. Kéž všechen čas během Velkého pátku, jeho noci i Bílé soboty je pro nás příležitostí k modlitbě, ztišení a přemýšlení. Kdo z nás to nepotřebuje?

2 PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB PUSTKOVEC Květná neděle (28. března) Mše svatá v 7.30 a v Při obou mších svatých se budou žehnat ratolesti Křížová cesta v kostele, která bude probíhat formou kající bohoslužby. Po ní bude v kostele tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření do hod. Budeme zpovídat čtyři kněží kromě nás dvou místních dojede otec Mirek Horák a otec Jiří Schreiber. Prosím, využijte této příležitosti. Pondělí Svatého týdne 29. března: Zpovídání Mše svatá Středa Svatého týdne (31. března): Zpovídání Mše svatá Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek v Zelený čtvrtek (1. dubna): Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě do Velký pátek (2. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady v 8.30 Zpovídání Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Příležitost k modlitbě u Božího hrobu po celý den i přes noc Bílá sobota (3. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na vigilii v 8.30 Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Po bohoslužbě jsou všichni zváni do haly na malé pohoštění. Kdo můžete, přineste prosím, stejně jako loni, před bohoslužbou do haly něco dobrého k občerstvení. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v 7.30 a v

3 Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 9.00 Neděle Božího milosrdenství (11. dubna): Mše svatá v 7.30 a tichá adorace v boční kapli, v modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a po ní v hale promítání filmu o Janu Pavlu II. KRÁSNÉ POLE Květná neděle (28. března): Zpovídání přede mší svatou i během mše svaté Mše svatá v Při mši svaté se budou žehnat ratolesti. Úterý (30. března): Zpovídání Zelený čtvrtek (1. dubna): Zpovídání přede mší svatou Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě Velký pátek (2. dubna): Zpovídání před velkopátečními obřady Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Celonoční příležitost k modlitbě v kostele. Bílá sobota (3. dubna): Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 7.30 Postní pokladničky Po celou postní dobu jsme měli možnost v rámci odříkání vkládat do své postní pokladničky ušetřené peníze. Tyto pokladničky můžete donést do 3

4 kostela o velikonoční neděli. Před oltářem bude koš, kde můžete pokladničky vložit. Díky všem, kteří jste se do akce zapojili. Pokladničky pak budou předány Charitě, která peníze použije pro svou činnost. Úmysly na mše svaté Úmysly na mše svaté na druhé pololetí letošního roku se budou zapisovat od neděle 16. května. V Pustkovci se bude zapisovat od 8.30 v kanceláři, v Krásném Poli od 9.00 v kuchyňce. Protože zájemců o zadání úmyslu je hodně, může si jeden člověk (tedy jedna rodina) zadat v Pustkovci dva úmysly a v Krásném Poli jeden úmysl. Děkuji všem, kteří to respektují. Nejde o omezování někoho, ale o to, aby měli všichni stejnou příležitost k zadání úmyslů. Noc kostelů Letos se v naší diecézi uskuteční projekt, který byl v uplynulém roce úspěšně realizován v jiných diecézích. Má zvláštní název Noc kostelů. Myšlenka celé akce spočívá v tom, že v určitý den je kostel otevřený večer a v noci a pro nevěřící lidi je to nevšední příležitost k návštěvě. Celá akce je mediálně podporovaná, aby do kostelů přilákala co nejvíce návštěvníků. Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května, kdy má být kostel otevřen od 18 do 24 hod. Na základě zkušeností s realizací projektu v Brněnské diecézi (25 otevřených kostelů navštívilo během Noci kostelů cca 90 tisíc návštěvníků) je nutné počítat se značným zájmem a připravit se na něj (dobrovolnická pořadatelská služba ze spolehlivých lidí ve farnosti a často i možnost rozhovorů s lidmi, kteří běžně do kostela nechodí.). Letos budeme tuto akci realizovat v kostele v Pustkovci a podle letošní zkušenosti ji případně za rok rozšíříme i na kostel v Krásném Poli. Bude potřeba zajistit službu dobrovolníků, aby v kostele byli přítomni minimálně tři lidé z farnosti. V kostele budou vystaveny fotky ze stavby kostela. Abychom nevěřícím návštěvníkům co nejvíce přiblížili život naší farnosti, bude dobré připravit prezentace různých skupinek a společenství naší farnosti. Chtěl bych proto poprosit všechna naše společenství (ministranty, velkou i malou scholu, sbor, maminky na mateřské, Modlitby matek ), aby do poloviny května připravily plakát 4

5 charakterizující jejich společenství. Abychom dodrželi stejný formát, prosím, aby byl plakát velký 1 x 1 metr a byl nalepen na pevnějším podkladu (např. na kartonu z krabice apod.). Tyto materiály pak použijeme pro aktualizaci našich internetových stránek. Obecné informace o naší farnosti připravím sám. Chtěl bych proto již dopředu poděkovat Vám všem, kdo se do pomoci s organizací této akce zapojíte. Věřím, že to obohatí jednak nevěřící návštěvníky kostela, ale i nás samotné. Kurz pro maminky na mateřské dovolené Od 26. dubna se již podruhé v naší farnosti uskuteční kurz aktivního rodičovství. Kurz bude vždy v pondělí od 8 do 12 hod. v hale na faře v Pustkovci, pro maminky je zajištěno hlídání dětí v klubovně a ve třídě. Účast na kurzu je bezplatná. Témata kurzu: Zviditelňujeme naši práci v rodině Rodinné kompetence Moje silné stránky v rodině a zaměstnání Komunikace v rodině Možnost uplatnění na rodičovské dovolené Rodina, zaměstnání a já Legislativa Můj osobní potenciál Rozsah: 32 hodin (8x4hodiny) v čase 8,00-12,00 dopoledne Aktuální termín konání kurzu: Další informace a přihlášky: Lucia Petrůjová, mobil: , Zasvěcené svátky Byl jsem dotázán, jak je to s povinnou účastí na mších svatých o zasvěcených svátcích. Zde proto uvádím konkrétní pravidla pro naši zemi: Křesťan je povinen účastnit se v neděli a o zasvěcených svátcích mše svaté, pokud mu v tom nebrání vážný důvod, jako např. nemoc. Zasvěcené svátky jsou dva: Hod Boží vánoční a Slavnost Matky Boží 1. ledna. Pokud tedy nejsme nemocní, měli bychom být v kostele každou neděli a 25. prosince a 1. ledna. 5

6 Církev doporučuje stejně slavit i: Zjevení Páně (6.ledna) Sv. Josefa (19. března) Nanebevstoupení Páně Těla a Krve Páně Sv. Petra a Pavla (29. června) Sv. Cyrila a Metoděje (5. července) Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) Sv. Václava (28. září) Všech svatých (1. listopadu). a Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince) Zkusme však prosím přestat uvažovat v intencích, jestli mám nebo nemám hřích, když v určitý den nejdu do kostela. Vztah s Bohem není soudní vztah, kdy se opomenutím nějakého přikázání dopouštím přestupku. Vztah s Bohem by měl stát na vzájemné lásce. Chodíme do kostela proto, abychom zde něco načerpali, ne abychom si jako ve fabrice odpíchli píchačku a splnili tak svou povinnost. Vztah s Bohem, který bude stát více na předpisech než na vzájemné touze, se může proměnit v prázdný rituál. V evangeliu Ježíš často kritizoval farizeje za jejich zákonický přístup k víře. Buďme proto opatrní, aby takto jednou Ježíš nekritizoval i nás. Víčka od PET lahví Milí farníci, v pondělí jsem zavezla do chráněných dílen v Hrabyni dalších 8 pytlů nasbíraných uzávěrů z PET lahví. Přivítali mě tři vozíčkáři, přišel také pan vedoucí chráněných dílen. Mám vyřídit, že jsou velmi rádi a upřímně nám děkují. Budou rádi, když budeme ve sběru víček pokračovat. sestra Nikol Technické věci Rád bych krátce informoval o některých technických záležitostech, které se od začátku roku udály v kostele v Pustkovci. Oprava porouchaného topení byla komplikovaná a nečekaně dlouho se protáhla. Ale naštěstí topení již funguje. V době uzávěrky časopisu ještě nemám k dispozici ani fakturu za opravu, takže Vás nemohu informovat, kolik nás oprava stála. 6

7 V kapli zatím nebude umisťován koberec na zem. I když byl šedý koberec na zemi v kapli vhodný i do místnosti s podlahovým vytápěním, přesto zadržoval teplo. Chceme proto zjistit, zdali nebude v kapli tepleji bez koberce. Po skončení topné sezóny bude na léto koberec do kaple umístěn. Také oprava varhan se posunula a začíná se s ní až nyní, v době uzávěrky Benjamína. Ve škole byla provedena výměna klasických svítidel za svítidla na fotobuňku, neboť velmi často někdo ve škole nechal zapnuté světlo, které tam celou noc zbytečně svítilo. Světla na fotobuňku jsou všude na chodbách i na WC v prostorách školy. V začátcích provozu těchto nových svítidel prosím o trpělivost musí se vychytat některé mouchy jak dlouho má světlo na fotobuňku svítit, kdy má začít fotobuňka reagovat na tmu apod. Zpověď V adventním čísle Benjamína jsem uvedl článek o podávání svatého přijímání. Oprášil jsem v něm některá základní pravidla ohledně přijímání Eucharistie. Přišlo mi, že článek zapadl na úrodnou půdu, a tak bych chtěl dnes ve stejném duchu připomenout několik základních pravidel, která by měl člověk dodržovat při svátosti smíření. Před svatou zpovědí je potřeba se připravit. Nemá smysl vstupovat do zpovědnice jenom proto, že je tam zrovna volno, i když já vůbec nejsem připravený. Domnívat se, že tam něco řeknu jako obvykle, je naivní. Taková zpověď nemá význam. Příprava ke zpovědi spočívá ve zpytování svědomí. Najdeme si čas ať už doma nebo v kostele a projdeme si to, co se událo od doby, kdy jsme byli u zpovědi naposledy. Zamyslíme se a poděkujeme za to, v čem se nám dařilo. Připomeneme si to, v čem jsme klopýtli. Není ostudou si své hříchy sepsat na papír. Je tradicí zpovídat se jednou za měsíc před prvními pátky. Tato tradice vznikla od zjevení Pána Ježíše Marii Markétě Alacoque, kdy byla zpovědní disciplína velmi přísná. Lidé se v té zpovídali velmi málo a často šli ke svatému přijímání jen hned po zpovědi a pak už ne, protože měli pocit, že toho již nejsou hodni. Proto tato světice tolik propagovala pravidelné zpovídání se o prvních pátcích. Nemá však smysl jít ke zpovědi jen proto, že je před prvním pátkem, nic sice 7

8 necítím jako hřích, ale něco tam zkrátka řeknu. V takovém případě je lepší chodit ke zpovědi jednou za dva nebo tři měsíce a neubírat tak čas lidem, kteří by se rádi s knězem během zpovědi o něčem poradili. Příležitost ke zpovědi bývá v kostelích většinou půl hodiny přede mší svatou. V Pustkovci je navíc příležitost ve středu již od 16 hod a ve čtvrtek před prvním pátkem od 15 do hod. Pokud si uvědomuji, že bych potřeboval při zpovědi s knězem probrat nějakou složitější záležitost, je dobré se s knězem dopředu domluvit na vhodném čase třeba i mimo pravidelné zpovědní hodiny. Před prvními pátky a před většími svátky bývá u zpovědnic většinou fronta, a kněz tak nemá možnost se každému člověku obšírněji věnovat. Když vstoupíme do zpovědnice, tak pozdravíme kněze, např. slovy Chvála Kristu a sedneme si na židli buď naproti knězi, nebo za mřížku. Za mřížkou jsme více v anonymitě. Kněze se však nemusíme bát, ani se před ním stydět. Pro lepší komunikaci je vhodnější si sednout naproti knězi. Zpověď začneme znamením kříže. Potom je dobré říci pár slov o sobě (pokud mě kněz nezná a nebo jsem za mřížkou): kolik mi je let, v jakém životním stavu žiji a případně jaké mám povolání. Knězi to pomůže, aby mě lépe pochopil. Např. tedy řekneme: Je mi 31 let, jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji jako projektant. Nebo: Je mi 72 let, jsem 15 let vdova a žiji v jednom domě se svým synem a jeho rodinou. Není v žádném případě potřeba říkat své jméno! Pak je ještě dobré říci, kdy jsem byl u zpovědi naposled před měsícem, loni o Vánocích nebo před deseti lety. Pokud jdu ke zpovědi po delší době, nemusím se za to stydět. Je lepší přijít po šedesáti letech, než nepřijít vůbec. Poté vyznáme své hříchy. Můžeme je uvést např. takto: Vyznávám se Pánu Bohu z těchto hříchů. Nyní řekneme (nebo přečteme své hříchy z papíru). Vyznání můžeme zakončit např. těmito slovy: Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a s Boží pomocí chci pracovat na tom, abych byl lepší. Varujme se vět jako např: Toto jsou mé hříchy, prosím o spasitelnou pokutu a slibuji, že již více nezhřeším. Jak může někdo slíbit, že již více nezhřeší? Hříchy můžeme vyznat např. v pořadí, jak nás nejvíce tíží, nebo podle Desatera, nebo podle jiného systému např. začneme s hříchy vůči Bohu, poté vůči bližnímu a nakonec vůči sobě. 8

9 Těžký hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona v závažné záležitosti. Při zpovědi bych měl vyznat všechny těžké hříchy. Kromě toho je dobré vyznat také všechny lehké hříchy, které pociťuji jako vinu. Bůh nám dal dar svědomí, abychom dokázali rozlišovat, kdy jsme hřích spáchali a kdy ne. V případě pochybností se můžeme kněze při zpovědi zeptat. Hříchem např. není, když v neděli nejdu do kostela, protože jsem nemocný. Hříchem není, když omylem sním v pátek kus masa. Naopak ale hříchem může být, že se vůbec nesnažím o páteční sebezápor, nebo že v neděli místo věnování se rodině dělám práce, které mohou počkat na pondělí. Při zpovědi se nemusím stydět mluvit o svých hříších i problémech. Čím lépe vyznám konkrétní hřích, tím více se od něj osvobozuji. Je rozdíl např. říci: Lhal jsem a nebo Zamlčel jsem manželce, že jsem neudělal, na čem jsme se dohodli. Vnímejme, že hříchy vyznáváme Bohu skrze kněze, a ne že musíme knězi říci o svých trablech. Všechno, co u zpovědi zazní, nesmí kněz vyzradit. Jedná se o tzv. zpovědní tajemství. Kněz se mnou rozebere některé hříchy (bude hlavně mluvit o hledání jejich příčin) a bude se snažit se mi poradit, nač bych si měl dávat pozor. Slova kněze si mohu jen vyslechnout, nebo se do nich mohu aktivně zapojit. Poté mi kněz uloží pokání. Pokání není trest, ale skutek, který mi má pomoci napravit něco z toho, co jsem u zpovědi vyznal jako hřích. Kněz nedává žádnou spasitelnou pokutu, ale pokání, které mi má pomoci v boji s hříchem. Pokání může být modlitba na určitý úmysl, nebo nějaký skutek, např. u dětí pomoci rodičům v nějaké práci, u rozhádaných manželů má manžel např. koupit manželce kytku apod. Zpověď také mohu využít jako příležitost poradit se o svých problémech v manželství, na pracovišti nebo i jinde. Mohu se také poradit o tom, co mám číst, jak se mohu lépe modlit apod. Poté mi kněz udělí rozhřešení. Formule rozhřešení zní takto: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať ti (Vám) skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě (Vás) pokojem. Uděluji ti (Vám) rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při závěrečných knězových slovech uděláme kříž a pak 9

10 odpovíme: Amen. Můžeme se s knězem rozloučit, např. slovy: S Pánem Bohem. Po zpovědi bychom měli vykonat své uložené pokání. Pokud se jedná o modlitbu a není příliš dlouhá, je dobré se ji pomodlit hned po zpovědi. Pokud se mi nepodaří vykonat pokání do následující zpovědi, pak jsem při ní povinen to vyznat. Je lepší upřímná a hluboká zpověď čtyřikrát do roka, než povrchní bezduchá zpověď o každém prvním pátku. Při zpovědi nejde o splnění povinnosti, ale o odevzdání svých poklesků Božímu milosrdenství a o přijetí síly jít dál. Jak daleko od tohoto pojetí se nachází zpověď, kterou sice vykonám každý první pátek, i když vnitřně mám vlastně pocit, že žádné hříchy nemám? Za co mi vlastně má kněz dát rozhřešení, když pouze vyznám, že jsem v neděli jsem nebyl pro nemoc v kostele a v pátek jsem omylem snědl maso? Co z toho je hříchem, který by měl být odpuštěn? A domnívá se takový člověk, že mimo tyto zmíněné věci nikomu neubližuje, nikoho nepomlouvá, snaží se o upřímnou modlitbu a čtení duchovní literatury místo bulvárních novin? Kéž by pro nás zpověď nebyla prázdnou rutinou a stala se konečně setkáním s milujícím a odpouštějícím Bohem. Pozvánka do scholy a chrámového sboru Mládeži, uvolněte místa k sezení starším farnicím a farníkům a přijďte k nám do scholy! Těšíme se na nové kluky i holky od 16 let. Scházíme se v pátky od ve škole. Ten, kdo doběhne v 16.39, to taky stihne. Přejeme příjemnou cestu k nám. AC Schola Pustkovec P.S. Bubeník stačí jeden. V našem chrámovém sboru rádi uvítáme všechny zpěvumilovné farníky, a to jak ženy, tak obzvlášť muže, jelikož naše řady stále nejsou moc početné. Zkoušíme tradičně v hale každé pondělí od 18 hodin a těšíme se z krásného společenství a vzájemného přátelství. Také o humor není u nás nouze. Nemusíte se ani obávat, ani stydět, čekáme Vás s otevřenou náručí! M.V. Pozvánka na promítání filmu o Janu Pavlu II. Na 2. velikonoční neděli 14. dubna zvu srdečně všechny do haly na promítání zajímavého dokumentárního filmu Svědectví o Janu Pavlu II. (délka zhruba 90 minut). Jedná se o autentické vzpomínky jeho bývalého sekretáře kardinála Dziwisze, proložené unikátními záběry nádherně přibližujícími úžasný život 10

11 tohoto stále milovaného velkého papeže, který má světu neustále co říci. Můžeme si tak připomenout 5. výročí jeho úmrtí a jeho blížící se 90. narozeniny, a to navíc právě v neděli Božího milosrdenství, které žil a měl obzvlášť v úctě. Neopomíjím ani fakt, že Jan Pavel II. by měl být v té době blahořečen. Začínáme po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství v hodin. Mary Valdštýnová Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 28. března Květná neděle: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 1. dubna Zelený čtvrtek: Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. 2. dubna Velký pátek: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. 4. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Aleluja, Aleluja, aleluja. 5. dubna Velikonoční pondělí: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 11. dubna 2. neděle velikonoční: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. 18. dubna 3. neděle velikonoční: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 25. dubna 4. neděle velikonoční: Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 2. května 5. neděle velikonoční: Budu tě oslavovat navěky, můj Bože králi. 9. května 6. neděle velikonoční: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 16. května 7. neděle velikonoční: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 23. května Slavnost Seslání Ducha svatého: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 30. května Nejsvětější Trojice: Hospodine, náš pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. 3. června Těla a Krve Páně: Ty jsi kněz navěky podle Melchizedechova řádu. 6. června 10. neděle v mezidobí:. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 13. června 11. neděle v mezidobí: Odpusť, pane, co jsem zavinil hříchem. 11

12 20. června 12. neděle v mezidobí: Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj. 27. června 13. neděle v mezidobí: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 4. července 14. neděle v mezidobí: Jásejte Bohu všechny země. 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 11. července 15. neděle v mezidobí: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. 18. července 16. neděle v mezidobí: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 25. července 17. neděle v mezidobí: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 1. srpna 18. neděle v mezidobí: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce. 8. srpna 19. neděle v mezidobí: Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Královna stojí po tvé pravici, ve zlatém rouchu. 22. srpna 21. neděle v mezidobí: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 29. srpna 22. neděle v mezidobí: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2010. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 12

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb 2/2008 Úvodem Letošní postní doba přišla opravdu brzy. Ve chvíli, kdy tyto řádky píšu, si kladu otázku, jestli na Bílou sobotu ještě nenapadne sníh. O předloňské ladovské zimě ještě v půli března sněžilo.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec. 6.30 19.00 VŠ Středa 16.00 16.45 16.00 16.45 17.00 Čtvrtek

Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec. 6.30 19.00 VŠ Středa 16.00 16.45 16.00 16.45 17.00 Čtvrtek 4/2008 Úvodem Prázdniny jsou za námi. Rád bych poděkoval všem z Vás, kteří jste se podíleli na přípravě a organizaci farních akcí, kterých už bylo požehnaně. Během prázdnin se také podařilo realizovat

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy, u kostela Povýšení sv. Kříže Velikonoce 2014, č. 6

Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy, u kostela Povýšení sv. Kříže Velikonoce 2014, č. 6 Farní zpravodaj Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy, u kostela Povýšení sv. Kříže Velikonoce 2014, č. 6 Ježíš Kristus nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním "otevřel" nebe. Život blažených spočívá v plném

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více