2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá"

Transkript

1 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje, že všechno zlo bude jednou přemoženo a že Kristova láska zvítězí nad lidskou zlobou. Uvědomuji si, že zatímco Vánoce jsou svátky, kdy do kostela přichází mnoho nekostelových lidí, Velikonoce jsou oproti tomu svátky ryze našimi. Pro většinu lidí jsou přece Velikonoce záležitostí pomlázky, vajíček a slivovice na velikonoční pondělí. O hloubce a kráse velikonočního tridua toho lidé moc neví. A není se ani čemu divit. Tajemství Kristova utrpení, které se proměnilo v krásu vzkříšení, je velmi těžké předat lidem, kteří s křesťanstvím nemají příliš velkou zkušenost. Zdánlivě není problém se shodnout na tom, že něco je nad námi, že náš život má vyšší smysl nebo že hodnota života spočívá v něčem vznešenějším, než je sláva a peníze. Ale hovořit s hledajícím člověkem o bolesti, kterou člověk zraje k něčemu krásnému, to jde velmi ztěžka. Tak, jako se o Vánocích snažíme mít otevřenou kapli s Betlémem, aby co nejvíce nekostelových lidí mohlo do kostela zavítat, a vkládáme do toho hodně námahy, tak na oplátku si Velikonoce zase prožijme my sami do hloubky. Kéž všechen čas během Velkého pátku, jeho noci i Bílé soboty je pro nás příležitostí k modlitbě, ztišení a přemýšlení. Kdo z nás to nepotřebuje?

2 PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB PUSTKOVEC Květná neděle (28. března) Mše svatá v 7.30 a v Při obou mších svatých se budou žehnat ratolesti Křížová cesta v kostele, která bude probíhat formou kající bohoslužby. Po ní bude v kostele tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření do hod. Budeme zpovídat čtyři kněží kromě nás dvou místních dojede otec Mirek Horák a otec Jiří Schreiber. Prosím, využijte této příležitosti. Pondělí Svatého týdne 29. března: Zpovídání Mše svatá Středa Svatého týdne (31. března): Zpovídání Mše svatá Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek v Zelený čtvrtek (1. dubna): Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě do Velký pátek (2. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady v 8.30 Zpovídání Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Příležitost k modlitbě u Božího hrobu po celý den i přes noc Bílá sobota (3. dubna): Ranní chvály v 8.00 v boční kapli Nácvik ministrantů na vigilii v 8.30 Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Po bohoslužbě jsou všichni zváni do haly na malé pohoštění. Kdo můžete, přineste prosím, stejně jako loni, před bohoslužbou do haly něco dobrého k občerstvení. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v 7.30 a v

3 Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 9.00 Neděle Božího milosrdenství (11. dubna): Mše svatá v 7.30 a tichá adorace v boční kapli, v modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a po ní v hale promítání filmu o Janu Pavlu II. KRÁSNÉ POLE Květná neděle (28. března): Zpovídání přede mší svatou i během mše svaté Mše svatá v Při mši svaté se budou žehnat ratolesti. Úterý (30. března): Zpovídání Zelený čtvrtek (1. dubna): Zpovídání přede mší svatou Mše svatá v a po ní adorace v Getsemanské zahradě Velký pátek (2. dubna): Zpovídání před velkopátečními obřady Křížová cesta v Velkopáteční obřady v Celonoční příležitost k modlitbě v kostele. Bílá sobota (3. dubna): Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během celého dne Vigilie Veliké noci v Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): Mše svatá v Velikonoční pondělí (5. dubna): Mše svatá v 7.30 Postní pokladničky Po celou postní dobu jsme měli možnost v rámci odříkání vkládat do své postní pokladničky ušetřené peníze. Tyto pokladničky můžete donést do 3

4 kostela o velikonoční neděli. Před oltářem bude koš, kde můžete pokladničky vložit. Díky všem, kteří jste se do akce zapojili. Pokladničky pak budou předány Charitě, která peníze použije pro svou činnost. Úmysly na mše svaté Úmysly na mše svaté na druhé pololetí letošního roku se budou zapisovat od neděle 16. května. V Pustkovci se bude zapisovat od 8.30 v kanceláři, v Krásném Poli od 9.00 v kuchyňce. Protože zájemců o zadání úmyslu je hodně, může si jeden člověk (tedy jedna rodina) zadat v Pustkovci dva úmysly a v Krásném Poli jeden úmysl. Děkuji všem, kteří to respektují. Nejde o omezování někoho, ale o to, aby měli všichni stejnou příležitost k zadání úmyslů. Noc kostelů Letos se v naší diecézi uskuteční projekt, který byl v uplynulém roce úspěšně realizován v jiných diecézích. Má zvláštní název Noc kostelů. Myšlenka celé akce spočívá v tom, že v určitý den je kostel otevřený večer a v noci a pro nevěřící lidi je to nevšední příležitost k návštěvě. Celá akce je mediálně podporovaná, aby do kostelů přilákala co nejvíce návštěvníků. Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května, kdy má být kostel otevřen od 18 do 24 hod. Na základě zkušeností s realizací projektu v Brněnské diecézi (25 otevřených kostelů navštívilo během Noci kostelů cca 90 tisíc návštěvníků) je nutné počítat se značným zájmem a připravit se na něj (dobrovolnická pořadatelská služba ze spolehlivých lidí ve farnosti a často i možnost rozhovorů s lidmi, kteří běžně do kostela nechodí.). Letos budeme tuto akci realizovat v kostele v Pustkovci a podle letošní zkušenosti ji případně za rok rozšíříme i na kostel v Krásném Poli. Bude potřeba zajistit službu dobrovolníků, aby v kostele byli přítomni minimálně tři lidé z farnosti. V kostele budou vystaveny fotky ze stavby kostela. Abychom nevěřícím návštěvníkům co nejvíce přiblížili život naší farnosti, bude dobré připravit prezentace různých skupinek a společenství naší farnosti. Chtěl bych proto poprosit všechna naše společenství (ministranty, velkou i malou scholu, sbor, maminky na mateřské, Modlitby matek ), aby do poloviny května připravily plakát 4

5 charakterizující jejich společenství. Abychom dodrželi stejný formát, prosím, aby byl plakát velký 1 x 1 metr a byl nalepen na pevnějším podkladu (např. na kartonu z krabice apod.). Tyto materiály pak použijeme pro aktualizaci našich internetových stránek. Obecné informace o naší farnosti připravím sám. Chtěl bych proto již dopředu poděkovat Vám všem, kdo se do pomoci s organizací této akce zapojíte. Věřím, že to obohatí jednak nevěřící návštěvníky kostela, ale i nás samotné. Kurz pro maminky na mateřské dovolené Od 26. dubna se již podruhé v naší farnosti uskuteční kurz aktivního rodičovství. Kurz bude vždy v pondělí od 8 do 12 hod. v hale na faře v Pustkovci, pro maminky je zajištěno hlídání dětí v klubovně a ve třídě. Účast na kurzu je bezplatná. Témata kurzu: Zviditelňujeme naši práci v rodině Rodinné kompetence Moje silné stránky v rodině a zaměstnání Komunikace v rodině Možnost uplatnění na rodičovské dovolené Rodina, zaměstnání a já Legislativa Můj osobní potenciál Rozsah: 32 hodin (8x4hodiny) v čase 8,00-12,00 dopoledne Aktuální termín konání kurzu: Další informace a přihlášky: Lucia Petrůjová, mobil: , Zasvěcené svátky Byl jsem dotázán, jak je to s povinnou účastí na mších svatých o zasvěcených svátcích. Zde proto uvádím konkrétní pravidla pro naši zemi: Křesťan je povinen účastnit se v neděli a o zasvěcených svátcích mše svaté, pokud mu v tom nebrání vážný důvod, jako např. nemoc. Zasvěcené svátky jsou dva: Hod Boží vánoční a Slavnost Matky Boží 1. ledna. Pokud tedy nejsme nemocní, měli bychom být v kostele každou neděli a 25. prosince a 1. ledna. 5

6 Církev doporučuje stejně slavit i: Zjevení Páně (6.ledna) Sv. Josefa (19. března) Nanebevstoupení Páně Těla a Krve Páně Sv. Petra a Pavla (29. června) Sv. Cyrila a Metoděje (5. července) Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) Sv. Václava (28. září) Všech svatých (1. listopadu). a Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince) Zkusme však prosím přestat uvažovat v intencích, jestli mám nebo nemám hřích, když v určitý den nejdu do kostela. Vztah s Bohem není soudní vztah, kdy se opomenutím nějakého přikázání dopouštím přestupku. Vztah s Bohem by měl stát na vzájemné lásce. Chodíme do kostela proto, abychom zde něco načerpali, ne abychom si jako ve fabrice odpíchli píchačku a splnili tak svou povinnost. Vztah s Bohem, který bude stát více na předpisech než na vzájemné touze, se může proměnit v prázdný rituál. V evangeliu Ježíš často kritizoval farizeje za jejich zákonický přístup k víře. Buďme proto opatrní, aby takto jednou Ježíš nekritizoval i nás. Víčka od PET lahví Milí farníci, v pondělí jsem zavezla do chráněných dílen v Hrabyni dalších 8 pytlů nasbíraných uzávěrů z PET lahví. Přivítali mě tři vozíčkáři, přišel také pan vedoucí chráněných dílen. Mám vyřídit, že jsou velmi rádi a upřímně nám děkují. Budou rádi, když budeme ve sběru víček pokračovat. sestra Nikol Technické věci Rád bych krátce informoval o některých technických záležitostech, které se od začátku roku udály v kostele v Pustkovci. Oprava porouchaného topení byla komplikovaná a nečekaně dlouho se protáhla. Ale naštěstí topení již funguje. V době uzávěrky časopisu ještě nemám k dispozici ani fakturu za opravu, takže Vás nemohu informovat, kolik nás oprava stála. 6

7 V kapli zatím nebude umisťován koberec na zem. I když byl šedý koberec na zemi v kapli vhodný i do místnosti s podlahovým vytápěním, přesto zadržoval teplo. Chceme proto zjistit, zdali nebude v kapli tepleji bez koberce. Po skončení topné sezóny bude na léto koberec do kaple umístěn. Také oprava varhan se posunula a začíná se s ní až nyní, v době uzávěrky Benjamína. Ve škole byla provedena výměna klasických svítidel za svítidla na fotobuňku, neboť velmi často někdo ve škole nechal zapnuté světlo, které tam celou noc zbytečně svítilo. Světla na fotobuňku jsou všude na chodbách i na WC v prostorách školy. V začátcích provozu těchto nových svítidel prosím o trpělivost musí se vychytat některé mouchy jak dlouho má světlo na fotobuňku svítit, kdy má začít fotobuňka reagovat na tmu apod. Zpověď V adventním čísle Benjamína jsem uvedl článek o podávání svatého přijímání. Oprášil jsem v něm některá základní pravidla ohledně přijímání Eucharistie. Přišlo mi, že článek zapadl na úrodnou půdu, a tak bych chtěl dnes ve stejném duchu připomenout několik základních pravidel, která by měl člověk dodržovat při svátosti smíření. Před svatou zpovědí je potřeba se připravit. Nemá smysl vstupovat do zpovědnice jenom proto, že je tam zrovna volno, i když já vůbec nejsem připravený. Domnívat se, že tam něco řeknu jako obvykle, je naivní. Taková zpověď nemá význam. Příprava ke zpovědi spočívá ve zpytování svědomí. Najdeme si čas ať už doma nebo v kostele a projdeme si to, co se událo od doby, kdy jsme byli u zpovědi naposledy. Zamyslíme se a poděkujeme za to, v čem se nám dařilo. Připomeneme si to, v čem jsme klopýtli. Není ostudou si své hříchy sepsat na papír. Je tradicí zpovídat se jednou za měsíc před prvními pátky. Tato tradice vznikla od zjevení Pána Ježíše Marii Markétě Alacoque, kdy byla zpovědní disciplína velmi přísná. Lidé se v té zpovídali velmi málo a často šli ke svatému přijímání jen hned po zpovědi a pak už ne, protože měli pocit, že toho již nejsou hodni. Proto tato světice tolik propagovala pravidelné zpovídání se o prvních pátcích. Nemá však smysl jít ke zpovědi jen proto, že je před prvním pátkem, nic sice 7

8 necítím jako hřích, ale něco tam zkrátka řeknu. V takovém případě je lepší chodit ke zpovědi jednou za dva nebo tři měsíce a neubírat tak čas lidem, kteří by se rádi s knězem během zpovědi o něčem poradili. Příležitost ke zpovědi bývá v kostelích většinou půl hodiny přede mší svatou. V Pustkovci je navíc příležitost ve středu již od 16 hod a ve čtvrtek před prvním pátkem od 15 do hod. Pokud si uvědomuji, že bych potřeboval při zpovědi s knězem probrat nějakou složitější záležitost, je dobré se s knězem dopředu domluvit na vhodném čase třeba i mimo pravidelné zpovědní hodiny. Před prvními pátky a před většími svátky bývá u zpovědnic většinou fronta, a kněz tak nemá možnost se každému člověku obšírněji věnovat. Když vstoupíme do zpovědnice, tak pozdravíme kněze, např. slovy Chvála Kristu a sedneme si na židli buď naproti knězi, nebo za mřížku. Za mřížkou jsme více v anonymitě. Kněze se však nemusíme bát, ani se před ním stydět. Pro lepší komunikaci je vhodnější si sednout naproti knězi. Zpověď začneme znamením kříže. Potom je dobré říci pár slov o sobě (pokud mě kněz nezná a nebo jsem za mřížkou): kolik mi je let, v jakém životním stavu žiji a případně jaké mám povolání. Knězi to pomůže, aby mě lépe pochopil. Např. tedy řekneme: Je mi 31 let, jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji jako projektant. Nebo: Je mi 72 let, jsem 15 let vdova a žiji v jednom domě se svým synem a jeho rodinou. Není v žádném případě potřeba říkat své jméno! Pak je ještě dobré říci, kdy jsem byl u zpovědi naposled před měsícem, loni o Vánocích nebo před deseti lety. Pokud jdu ke zpovědi po delší době, nemusím se za to stydět. Je lepší přijít po šedesáti letech, než nepřijít vůbec. Poté vyznáme své hříchy. Můžeme je uvést např. takto: Vyznávám se Pánu Bohu z těchto hříchů. Nyní řekneme (nebo přečteme své hříchy z papíru). Vyznání můžeme zakončit např. těmito slovy: Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a s Boží pomocí chci pracovat na tom, abych byl lepší. Varujme se vět jako např: Toto jsou mé hříchy, prosím o spasitelnou pokutu a slibuji, že již více nezhřeším. Jak může někdo slíbit, že již více nezhřeší? Hříchy můžeme vyznat např. v pořadí, jak nás nejvíce tíží, nebo podle Desatera, nebo podle jiného systému např. začneme s hříchy vůči Bohu, poté vůči bližnímu a nakonec vůči sobě. 8

9 Těžký hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona v závažné záležitosti. Při zpovědi bych měl vyznat všechny těžké hříchy. Kromě toho je dobré vyznat také všechny lehké hříchy, které pociťuji jako vinu. Bůh nám dal dar svědomí, abychom dokázali rozlišovat, kdy jsme hřích spáchali a kdy ne. V případě pochybností se můžeme kněze při zpovědi zeptat. Hříchem např. není, když v neděli nejdu do kostela, protože jsem nemocný. Hříchem není, když omylem sním v pátek kus masa. Naopak ale hříchem může být, že se vůbec nesnažím o páteční sebezápor, nebo že v neděli místo věnování se rodině dělám práce, které mohou počkat na pondělí. Při zpovědi se nemusím stydět mluvit o svých hříších i problémech. Čím lépe vyznám konkrétní hřích, tím více se od něj osvobozuji. Je rozdíl např. říci: Lhal jsem a nebo Zamlčel jsem manželce, že jsem neudělal, na čem jsme se dohodli. Vnímejme, že hříchy vyznáváme Bohu skrze kněze, a ne že musíme knězi říci o svých trablech. Všechno, co u zpovědi zazní, nesmí kněz vyzradit. Jedná se o tzv. zpovědní tajemství. Kněz se mnou rozebere některé hříchy (bude hlavně mluvit o hledání jejich příčin) a bude se snažit se mi poradit, nač bych si měl dávat pozor. Slova kněze si mohu jen vyslechnout, nebo se do nich mohu aktivně zapojit. Poté mi kněz uloží pokání. Pokání není trest, ale skutek, který mi má pomoci napravit něco z toho, co jsem u zpovědi vyznal jako hřích. Kněz nedává žádnou spasitelnou pokutu, ale pokání, které mi má pomoci v boji s hříchem. Pokání může být modlitba na určitý úmysl, nebo nějaký skutek, např. u dětí pomoci rodičům v nějaké práci, u rozhádaných manželů má manžel např. koupit manželce kytku apod. Zpověď také mohu využít jako příležitost poradit se o svých problémech v manželství, na pracovišti nebo i jinde. Mohu se také poradit o tom, co mám číst, jak se mohu lépe modlit apod. Poté mi kněz udělí rozhřešení. Formule rozhřešení zní takto: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať ti (Vám) skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě (Vás) pokojem. Uděluji ti (Vám) rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při závěrečných knězových slovech uděláme kříž a pak 9

10 odpovíme: Amen. Můžeme se s knězem rozloučit, např. slovy: S Pánem Bohem. Po zpovědi bychom měli vykonat své uložené pokání. Pokud se jedná o modlitbu a není příliš dlouhá, je dobré se ji pomodlit hned po zpovědi. Pokud se mi nepodaří vykonat pokání do následující zpovědi, pak jsem při ní povinen to vyznat. Je lepší upřímná a hluboká zpověď čtyřikrát do roka, než povrchní bezduchá zpověď o každém prvním pátku. Při zpovědi nejde o splnění povinnosti, ale o odevzdání svých poklesků Božímu milosrdenství a o přijetí síly jít dál. Jak daleko od tohoto pojetí se nachází zpověď, kterou sice vykonám každý první pátek, i když vnitřně mám vlastně pocit, že žádné hříchy nemám? Za co mi vlastně má kněz dát rozhřešení, když pouze vyznám, že jsem v neděli jsem nebyl pro nemoc v kostele a v pátek jsem omylem snědl maso? Co z toho je hříchem, který by měl být odpuštěn? A domnívá se takový člověk, že mimo tyto zmíněné věci nikomu neubližuje, nikoho nepomlouvá, snaží se o upřímnou modlitbu a čtení duchovní literatury místo bulvárních novin? Kéž by pro nás zpověď nebyla prázdnou rutinou a stala se konečně setkáním s milujícím a odpouštějícím Bohem. Pozvánka do scholy a chrámového sboru Mládeži, uvolněte místa k sezení starším farnicím a farníkům a přijďte k nám do scholy! Těšíme se na nové kluky i holky od 16 let. Scházíme se v pátky od ve škole. Ten, kdo doběhne v 16.39, to taky stihne. Přejeme příjemnou cestu k nám. AC Schola Pustkovec P.S. Bubeník stačí jeden. V našem chrámovém sboru rádi uvítáme všechny zpěvumilovné farníky, a to jak ženy, tak obzvlášť muže, jelikož naše řady stále nejsou moc početné. Zkoušíme tradičně v hale každé pondělí od 18 hodin a těšíme se z krásného společenství a vzájemného přátelství. Také o humor není u nás nouze. Nemusíte se ani obávat, ani stydět, čekáme Vás s otevřenou náručí! M.V. Pozvánka na promítání filmu o Janu Pavlu II. Na 2. velikonoční neděli 14. dubna zvu srdečně všechny do haly na promítání zajímavého dokumentárního filmu Svědectví o Janu Pavlu II. (délka zhruba 90 minut). Jedná se o autentické vzpomínky jeho bývalého sekretáře kardinála Dziwisze, proložené unikátními záběry nádherně přibližujícími úžasný život 10

11 tohoto stále milovaného velkého papeže, který má světu neustále co říci. Můžeme si tak připomenout 5. výročí jeho úmrtí a jeho blížící se 90. narozeniny, a to navíc právě v neděli Božího milosrdenství, které žil a měl obzvlášť v úctě. Neopomíjím ani fakt, že Jan Pavel II. by měl být v té době blahořečen. Začínáme po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství v hodin. Mary Valdštýnová Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 28. března Květná neděle: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 1. dubna Zelený čtvrtek: Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. 2. dubna Velký pátek: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. 4. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Aleluja, Aleluja, aleluja. 5. dubna Velikonoční pondělí: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 11. dubna 2. neděle velikonoční: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. 18. dubna 3. neděle velikonoční: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 25. dubna 4. neděle velikonoční: Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 2. května 5. neděle velikonoční: Budu tě oslavovat navěky, můj Bože králi. 9. května 6. neděle velikonoční: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 16. května 7. neděle velikonoční: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 23. května Slavnost Seslání Ducha svatého: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 30. května Nejsvětější Trojice: Hospodine, náš pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. 3. června Těla a Krve Páně: Ty jsi kněz navěky podle Melchizedechova řádu. 6. června 10. neděle v mezidobí:. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil. 13. června 11. neděle v mezidobí: Odpusť, pane, co jsem zavinil hříchem. 11

12 20. června 12. neděle v mezidobí: Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj. 27. června 13. neděle v mezidobí: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 4. července 14. neděle v mezidobí: Jásejte Bohu všechny země. 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 11. července 15. neděle v mezidobí: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. 18. července 16. neděle v mezidobí: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 25. července 17. neděle v mezidobí: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 1. srpna 18. neděle v mezidobí: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce. 8. srpna 19. neděle v mezidobí: Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Královna stojí po tvé pravici, ve zlatém rouchu. 22. srpna 21. neděle v mezidobí: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 29. srpna 22. neděle v mezidobí: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2010. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 12

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve květen 2009 3. ročník / 5. číslo Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, velikonoční doba, kterou prožíváme po celý měsíc květen, je jedním velikým svátkem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb

Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb 2/2008 Úvodem Letošní postní doba přišla opravdu brzy. Ve chvíli, kdy tyto řádky píšu, si kladu otázku, jestli na Bílou sobotu ještě nenapadne sníh. O předloňské ladovské zimě ještě v půli března sněžilo.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více