farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově"

Transkript

1 noviny listopad 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Kresba Kateřina Vítečková Milí bratři a sestry! V jubilejním roce a měsíci svaté Anežky nám právě ona připravila několik překvapení, která dohromady tvoří nabitý, ale přitom i zajímavý program. Prosím vás o pomoc s jeho přípravami a průběhem. Věřím, že nás za to Pán skrze sv. Anežku jistě obdaruje. Připomenu jen několik větších událostí, které nás čekají. Celkový přehled pak najdete na zadní straně farních novin. V pátek 7. listopadu se uskuteční vzpomínkový večer na otce Řehoře s uvedením knihy o něm. Chci mu za nás oba znovu vyjádřit díky za jeho práci a modlitbu za naši farnost, která je krásná a opravdu bylo a je mnoho dobrého, na co můžeme navazovat. Díky otče Řehoři! Chci poděkovat také Michaele Tučkové a Magdaleně Martinovské za přípravu této knihy. V neděli 9. listopadu oslavíme pouť s panem biskupem Karlem Herbstem a 16. listopadu přijede sloužit mši pro rodiny s dětmi pan kardinál Pietro Parolin, státní sekretář z Vatikánu, jenž je kromě duchovní funkce také předseda vlády vatikánského státu. Působil na nunciaturách v Nigérii či Mexiku, v Římě měl potom na starosti oblast Španělska, Andorry, Itálie a San Marina a naposledy byl apoštolským vyslancem ve Venezuele. Jsem rád, že můžeme díky jeho přítomnosti zakusit světový katolický rozměr naší církve a zvláštní spojení s milovaným papežem Františkem. Doprovodí ho náš pan kardinál Dominik a pan nuncius Giuseppe Leanza. Svatá Anežko, oroduj za nás, svou i naši farnost i její hosty a vyprošuj nám nové milosti a dary, věrnost Pánu a lásku ke Kristu a lidem jako jsi měla ty. Žehnám vám + bratr Jakub

2 2. strana farní noviny listopad 2014 Na misii v Indii Před necelými třemi týdny jsem se vrátila z misií v Indii. Samozřejmě jsem srovnávala a přemýšlela, v čem to pro mě bylo jiné než minulý rok. Jela jsem tam tentokrát sama jako fyzioterapeut v rámci malnutričního projektu. Bylo pro mě úžasné, že jsem mohla jet a ještě pracovat ve svém oboru. Jezdila jsem po vesnicích za nejchudšími postiženými dětmi a cvičila s nimi přímo u nich doma nebo mi je vozili do zdravotního centra vybudovaného ve vesnici, kde jsem bydlela. Snažila jsem se zaučit místní zdravotní sestry i rodiče postižených dětí, aby mohli po mém odjezdu sami s dětmi pracovat. Myslím si, že jsem letos zažila Indii ještě intenzivněji než minulý rok. Bydlela jsem v jedné zapadlé, hodně chudé vesnici a všechen čas jsem trávila přímo s lidmi ve vesnicích, v jejich domovech, s nemocnými dětmi na fyzioterapii nebo hraním se zdravými dětmi na hostelu, kde jsem s nimi bydlela. Naučila jsem se pár vět a slov místním jazykem a to mě k lidem ještě víc přiblížilo. Vrátila jsem se stejně nadšená a obohacená jako před rokem a jsem moc vděčná za to, že jsem tam mohla být a dělat zároveň svoji práci. Terezie Kudrnová Benefice pro Cestu slunce 17. října se v kostele sv. Anežky konal koncert rodiny Pěruškovy. Přišlo se podívat velké množství lidí, všechna místa byla obsazena. Koncert zahájil nejmladší David Pěruška. Na programu byla díla např. F. Schuberta, L. Boccheriniho, J. S. Bacha, B. Smetany. Synové Matouš a Jan si také vystřihli sóla. Do pokladničky se vybralo na dobrovolném vstupném Kč, z nichž Kč jsme věnovali farnosti sv. Anežky za vstřícné poskytnutí prostor pro benefi ční koncert. Tímto chceme moc poděkovat jak rodině Pěruškových, tak farnosti. Výtěžek z benefi čního koncertu je určený na odhlehčovací pobyty postižených dětí a asistenční služby. Ještě jednou moc děkujeme všem zúčastněným a dárcům. Irena Vagenknechtová farní noviny listopad 2014 strana 3 Vícekrát jsem si stěžoval Pánu, proč, když zemřel, neodstranil i pro nás nutnost zemřít. Bylo by tak krásné, kdybychom mohli říci: Ježíš prošel smrtí i místo nás, a tak jako zesnulí bychom mohli jít do Ráje po rozkvetlé cestě. A místo toho Bůh chtěl, abychom přešli přes ten tvrdý pahorek, kterým je smrt, a vstoupili do temnoty, která vždy vyvolává strach. Ale tady je to podstatné: smířil jsem se s myšlenkou, že musím zemřít, když jsem pochopil, že bez smrti bychom nikdy nevykonali akt plné důvěry v Boha. Ve skutečnosti totiž v každé náročné volbě máme vždy nějaké ty nouzové východy. Ale smrt nás nutí, abychom se naprosto svěřili Bohu. Co nás čeká po smrti, to je tajemství, jež vyžaduje naprosté svěření se: toužíme být s Ježíšem, a tuto svou touhu vyslovujeme s očima zavřenýma, naslepo, vkládáme se zcela do jeho rukou. Slova kardinála C. M. Martiniho nedlouho před smrtí. Smrt neexistuje V okamžiku, kdy zavřu oči na této zemi, lidé, kteří budou blízko, řeknou: zemřel. Ve skutečnosti je to lež. Zemřel jsem pro toho, kdo mě vidí, pro toho, kdo je tady. Moje ruce budou studené, moje oko už nebude moci vidět, ale smrt ve skutečnosti neexistuje, protože sotva zavřu oči na této zemi, otevřu se Božímu nekonečnu. Uvidíme ho, jak nám říká Pavel, tváří v tvář, takového jaký je (1Kor 13,12). A naplní se slovo, které říká Moudrost v 3. kapitole: Bůh stvořil člověka nesmrtelného, podle přirozenosti ho stvořil k nesmrtelnosti. Uvnitř nás tedy už nesmrtelnost je, a proto smrt není nic jiného než rozkvetení mé identity, mého bytí s Bohem navždy. Smrt je okamžikem objetí s Otcem, intenzivně očekávaným v srdci každého člověka, v srdci každého tvora. don Oreste Benzi Slza za zemřelé se vypaří, květ na hrobě zvadne, ale modlitba dojde až do srdce Nejvyššího. sv. Augustin Připravil bratr Regalát Mistr vyšebrodského oltáře, kolem r. 1350

3 4. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 5 Paní Jarmila Sochrová se narodila v roce Tato stále veselá a samostatná jednadevadesátiletá pamětnice je onou dívenkou, která v roce 1934 květinami vítala kardinála Machače v den svěcení základního kamene našeho kostela. S naší farností byla srostlá od samého počátku, až posledních třicet let žije na Jižním Městě. FARNÍCI KOLEM NÁS ROZHOVOR S JARMILOU SOCHROVOU Jak vzpomínáte na svoje dětství? Měla jsem ho krásný, protože jsem měla vynikajícího tátu a vynikající mámu. Oba byli z Čáslavska. Máma pocházela z rodiny, která pomáhala druhým lidem. Maminka byla veselá. Měla sedm sestřenic a ty říkávaly: S tvojí mámou, to je radost bejt. Tatínek se narodil jako nejstarší syn v rodině chudého chalupníka, ten asi padesát let kostelničil. Táta vystudoval práva, pak pracoval v poslanecké sněmovně a později na ministerstvu. Maminka absolvovala učitelský ústav, a než se vdala, tři roky učila ve Slatiňanech a okolí. Rodiče se znali, protože byli přes koleno příbuzní. Neměli ale svatbu církevní, protože táta, ač původně silně nábožensky založený kluk, ztratil víru během první války. Byl v ní ani ne dva měsíce, postřelili ho a dva roky bojoval s tím, zda mu uříznou nohu nebo ne. Jeho maminka mu vlastně vyprosila víru. Trvalo to skoro deset let. Ale tou konverzí pak mohl dělat veliký věci, jako stát při zakládání kostela sv. Anežky, být františkánským terciářem, hrát loutkové divadlo ve spořilovské sokolovně. Kdy jste přišli na Spořilov? Hned v roce 1928 se naši nastěhovali se mnou a mojí mladší sestrou Janou, říkalo se jí Hanka, do domku v Severozápadní III. Byli jsme tenkrát díky tatínkově práci zajištěná rodina, měli jsme například koberec a jinde měli jen betonové podlahy. Toho roku 1928 byla tuhá zima, a tak máma u nás doma udělala školku. Máma pomáhala i chudým rodinám ve Slatinách nedaleko Spořilova. Chodily k nám ženský s miminy a máma jim ze své výbavy dávala prostěradla. Pak vznikl Spolek pro matku a děti a tam taky pracovala. Kam jste chodili v těch prvních letech do kostela? Patřili jsme do Michle, pak byla dole kaple sv. Kláry z bývalé kantýny. Pamatuju si na pana Noska, který se velmi zasloužil o kostel sv. Anežky, chodila jsem s jeho dcerou do třídy. Původní škola byla v boudách po stavebních dělnících a ještě před očima vidím vysokou dřevěnou hradbu, kterou byl obklíčen Spořilov. Pamatujete si na počátky plánování stavby kostela na Spořilově? Váš tatínek Augustin Sochr byl členem spolku pro postavení kostela a pak hodně aktivní farník. To se všecko dělalo u nás doma. Měli jsme veliký rozkládací stůl. Byla jsem v páté třídě a primě. Přicházeli důstojní padesátiletí pánové Pavlištík, Holoubek, Vojč, Jechentál, bylo jich osm, deset, páter Urban a radili se a jednali. Když se stavěl kostel, nejvíc vzpomínám na pana Lenkvíka, to byl vzácný člověk, písmák od Mníšku pod Brdy a stavbyvedoucí kostela. Máme památeční fotky, když při svěcení základního kamene předáváte jako jedenáctiletá školačka květiny arcibiskupu Machačovi. Pamatujete si na ten den konkrétně? Ani moc ne. Spíš se pamatuju na dobu, když byl dokončen kostel. Pamatuju si na kněze Kunovjánka, Urbana a další. Nebyla ještě fara, a tak františkáni chodili po střídě do rodin na nedělní oběd. Máma byla vstřícná, takže když jich přišlo víc, tak jí to nevadilo. Taky měla trochu peněz. Na tom to taky záleží. Inocence Kubíčka znám od jeho šestnácti let. Skoro celý život. Když se vrátil po deseti letech z komunistického kriminálu, vídali jsme se pravidelně, protože se u mě doma scházely františkánské terciářky. A scházíme se dosud, jen nás je míň a míň. Bylo nás dvanáct, je nás pět a jsme už tak ubohý. Některé se vrátily do svých původních domovů. Co se Vám vybaví ohledně počátků kostela na Spořilově? Chodili jsme pravidelně na mše svaté a já do školy na náboženství. Na místnosti v suterénu se vůbec nepamatuju ani na to, že by tam bydlely sestry. Pak přišla válka, tak se o tom nemohlo mluvit. Vím, že v květnu 1945 byli pod kostelem shromážděni spořilovští Němci. Snad se jim nic nestalo. Víc o tom nevím. Tím, že pak přišli komunisti, spousta lidí musela odejít z Prahy. Jak se Vaší rodině žilo po Únoru? Táta se už do sněmovny samozřejmě nevrátil, pak chvíli po válce dělal na ministerstvu zemědělství a komunisti ho pak vrazili do důchodu. Chtěli po něm, aby dělal spolupracovníka StB, odmítl to, ale kupodivu nebyl zavřený jako spousta farníků ze Spořilova, třeba Křelina, Knap, Kalista. S těmi jsme se běžně stýkali. Táta pomáhal, jak se dalo. Rovnal knihovny mimo Prahu, přivydělával si. Všelijak jsme to plácali. Spořilovští komunisti proti tátovi nešli. Co jste studovala. Jaká je Vaše profese? Maturovala jsem na reálném gymnáziu u sester františkánek při kostele sv. Ludmily ve dvaačtyřicátém roce za Heydrichiády, bylo tehdy strašný vedro, předsedou komise byl Němec. Jsem matematička a fyzička, ale na řeči jsem nikdy nebyla. Až po letech zjistili, že mám dyslexii na očích. Pak jsem byla totálně nasazená u pošty v meziměstské centrále, pak v Michli v sokolovně, odkud se posílaly ceniny do celého protektorátu. Po válce jsem dva roky studovala medicínu, ale ze zdravotních důvodů jsem přešla na mateřskou školu, tehdy se studovala vysokoškolsky.

4 6. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 7 Tam jsem získala nekonečné vědomosti pro kantořinu. Chvíli jsem učila v mateřské škole, ale pak mě dali do nemocniční školy v Thomayerově nemocnici v Krči. To bylo v roce Nejdřív jsem byla čtyři roky na oddělení s dětmi s tuberkulózou a po zápalech mozkových blan. Tenkrát to ještě neuměli pořádně léčit, takže děti hluchý, slepý. A pak jsem byla dva roky na obrnách. Dostudovala jsem si pedagogiku pro učitele v nemocnicích a různé kurzy. Nakonec jsem skončila v dětské nemocnici na Karláku, kde jsem byla dvacet pět let. Úplně nakonec, když se Karlák přestěhoval do Motola, jsem byla pět let v nemocnici Na Bojišti. Nevdala jste se. Několikrát jsem chtěla, ale protože jsem nemohla mít děti, tak jsem si to vždycky rozmyslela. Ale měla jsem velký vztah k dětem. Moje sestra měla tři děti, tak jsem jí pomáhala. Měla jste někdy problémy v zaměstnání kvůli své víře? Na Spořilově bych je byla měla. Lidi totiž věděli, že dělám v nemocnici, ale nevěděli, že tam učím. Měla jsem od dětství kulhající kamarádku, byla z komunistické rodiny a její maminka mi řekla: Jarko, ty to nemůžeš takhle dělat, musíš být v Červeném kříži a pokud možno, něco pořádného. O Vánocích jsem svážela všechny spořilovský opuštěný starý lidi do Geofyzikálního ústavu a tam jsme jim dělali Štědrovečerní večeři. V rámci spořilovského ČSČK jsme udělali spoustu práce. Byli v něm částečně taképůvodní sokolové. Byla jsem třeba vedoucí dvacetičlenné družiny, která zajišťovala první pomoc při Spartakiádách. Tímto jsem to zachraňovala. Denně jsem ráno chodila cestou do práce na mši svatou do kostelíka v Nuslích nebo na Vyšehrad a na Spořilov v neděli. Kdy začalo Vaše františkánské terciářství? Pozdě. Asi až před třiceti lety. Přivedla mě mezi ně Rita Nezavdalová. Tehdy se scházeli jednou za měsíc u Hradčanského náměstí. Asi po roce jsme se přesunuli ke mně domů. A to trvá dodnes. Ještě musíme zmínit, že Váš tatínek hrál loutkové divadlo. Táta se přátelil s paterem Cyrilem, který jezdil k nám na chatu a miloval loutkové divadlo. Táta mluvil Kašpárka v sokolském divadle už od třicátých let. Když už na tom byl zdravotně bídně, Cyril to špatně nesl, že už je táta ubohej, tak k nám docházel Řehoř. A když táta zemřel, nemohli se lidi vejít do kostela, přišli všichni, kteří byli odchovaní Kašpárkem. Loutky byly v Sokolovně, dělali je dva spořilovští učitelé kreslení. Jak se Vám žije teď? Máte nějaký denní řád? Doporučovala bych všem starým lidem poslouchat mši svatou na televizi Noe v poledne a na Proglasu v šest hodin večer. To je základ mého života. Byla jsem zvyklá chodit na mši každý den a k svatému přijímání. Místní pan farář za mnou dochází. Už holt v kostele nevydržím sedět. Ještě poslouchám další náboženské pořady. Tady na sídlišti v bytě je člověk přece jen opuštěnější než venku, kam zajdou sousedi. Naši se o mě starají, to ano. Zaplať, jsem stále samostatná a můžu se modlit. Připravila Michaela Tučková Večer s Jiřím Suchým V roce 2000 nám pan Jiří Suchý zaslal vzpomínku na své působení v kostele sv. Anežky. Osobně se s ním můžeme setkat 12. listopadu v 19 hodin v sále našeho kostela. Večerem bude provázet P. Miloslav Fiala, hudebně doprovází Jitka Molavcová. Když jsme se přistěhovali na Spořilov, kostel Anežky České, tehdy blahoslavené, svítil ještě novotou. Bylo mu teprve pár let a já tehdy pociťoval k této stavbě, svým způsobem monumentální, jakousi patriotskou závislost. Architektura jiných moderních kostelů se mi, ve srovnání s tím spořilovským, nezdála. Stavěl jsem ho i nad skvělý Gočárův vršovický chrám sv. Václava. Aby ne patřil jsem do sboru ministrantů spořilovského kostela a touhle skutečností se ty ostatní chrámy chlubit nemohly. Bydlel jsem v sousedství františkánského kláštera v Jihovýchodní IV. klášter měl číslo 896 a my 899 dodnes si to pamatuju. A tak jsem byl pravidelným hostem. Bratr Prokop Kolek dělal výtečné kynuté knedlíky s povidly a s mákem mák a povidla v ideálním poměru tvořily náplň knedlíků a mák s cukrem ještě korunoval ten skvělej pokrm zevně. To bylo za časů P. Mořice Kunovjánka, který byl kvardiánem tohoto minikláštera, a P. Mikuláše Šuse. Jako ministrant jsem jim věrně přisluhoval od svých sedmi do šestnácti let. Později jsme se ze Spořilova odstěhovali a já pak ještě jednou, po létech, oblékl komži a rochetu, když se ženil Vladimír Žižka, hráč na bicí nástroje v jazzovém orchestru to už jsem se potácel v zajetí swingového opojení a tak jsem si nenechal ujít tuhle mimořádnou příležitost. P. Mořice a P. Mikuláše pak vystřídal na Spořilově P. Cyril Kadlec a P. Inocenc Kubíček a také nefrantiškán P. Babka. Byli to vesměs výteční pánové a já si velmi vážil vlídnosti, s jakou se mnou jednali. Byl jsem tehdy naprosto nezajímavá osůbka, zatímco takový Ivan Vyskočil, jen o něco málo starší než já, byl pro ně plnohodnotným partnerem k různým disputacím, které se občas odehrávaly na chodníku před zákristií, a já je zpovzdálí s obdivem sledoval, aniž bych chápal. Vzpomínám si, že při bohoslužbách mne zneklidňovala jedna drobná skutečnost: na svatostánku byl reliéf beránek, stojící na knize. Ponechme stranou uměleckou hodnotu tohoto dílka, nebyla rozhodně hodna obdivu, ale ta kniha! Její levá strana byla zakončena zcela nesmyslou perspektivou tak nesmyslnou, že jsem to

5 8. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 9 poznal i já, ve svých devíti letech. A od té doby pohled na tuto nedůslednost mne dokázal vytrhávat ze zbožného usebrání. To byl tehdy pro mne jediný kaz na kráse spořilovského kostela. Postranní oltáře nebyly tehdy také příliš významných kvalit, ale to už mně tak nevadilo perspektiva byla v pořádku. Socha Pany Marie však byla přece jen až příliš lacině vyvedená a tak byla po čase vystřídána její lurdskou variantou. Ta už byla poněkud lepší, ale skutečné umělecké dílo to zdaleka nebylo. Ale po nějakém čase došlo k výrazné a mimořádné změně. Kostel získal nové postranní oltáře. Tenkrát jsem si teprve uvědomil, jak ty minulé oltáře byly jaké? Hledám slovo, které by obsahovalo krůpěj despektu, aniž by odsuzovalo ty, kteří jim dali vzniknout. Nové oltáře však už měly své nesporné kvality a byly dotvořeny do všech detailů i svícny byly navrženy architektem tak, aby svým slohem korespondovaly s celkem. Byla to krása. Na oltáři Panny Marie byla zvláštní a netradičně pojednaná socha. Panna tu byla stylizovaná, dá se říci, s jakýmsi mystickým nadhledem. Ani stopy po naturalismu let předešlých. Navíc tvořila krásný celek se svým okolím. Dodnes ji mám před očima a dokázal bych ji nakreslit zpaměti. Ale nevydržela na oltáři dlouho. Věřící starší generace prý socha pohoršovala a tak se dožadovali, aby byla odstraněna. Některé zbožné dámy se nechaly slyšet, že vypadá, jako by byla nahá já jsem tuto skutečnost při nejlepší vůli na soše neobjevil. Faktem zůstává, že klášter po čase kapituloval a na onen moderní oltář se vrátila opět ona sádrová Panna ve své lurdské podobě. Nevkus to byl do očí bijící, socha se se svým okolím zkrátka nespojila a viděli to i františkáni tehdy to byl P. Cyril kteří ji dali aspoň pozlatit a tím ji připravili o poněkud nedůstojnou kolorovanost. Původně na kostelní věži nebyly hodiny. Byly tam však zvony, tuším, že se jmenovaly Takto s Anežka námi na a invalidním Václav. vozíku Občas putuje mi bylo dovoleno je rozhoupat a to byl pro mne paní Uršula Janků. Foto Jiří Horský. svátek. Zvony však byly za války přetvořeny v kanóny, které měly dopomoci velkoněmecké říši k vytouženému vítězství nad světem. Jak známe z historie, zvony k vítězství Adolfu Hitlerovi nedopomohly, ale tím záslužným skutkem se dovršila jejich existence. Jednoho dne ohlásil P. Cyril z kazatelny, že věž spořilovského kostela je němá dodnes jako bych slyšel tento jeho výrok. Myslel jsem, že půjde o nové zvony, ale takový zvon něco stojí a tak P. Cyril Kadlec zahájil sbírku na hodiny. Můj otec míval v suterénu kostela malou dílnu, kde za to, že se stal jakýmsi údržbářem kostelního zařízení, mohl si pracovat na svých věcech většinou tu vytvářel fi gurky pro své loutkové divadlo. Loutky, kterým po klatovsku říkal klacíky. Tou dobou ještě nebyl pod kostelem onen legendární sál pro různé přednášky a dokonce pro divadlo, které tu rozpoutal Ivan Vyskočil se svým kolektivem ZU-MRA pro zušlechtění mravů. Hráli tu představení Limonádový mumraj a já jim záviděl. Ano, hlásím se k té závisti a prohlašuji při plném vědomí a zodpovědně, že závist je mezi sedmi hlavními hříchy zařazena neprávem. Jan Werich mi jednou řekl, že závist není něco špatného, špatná je nepřejícnost. Závidím-li někomu dovolenou na Floridě, protože bych taky rád takovou někdy prožil, a přitom mu to od srdce přeju, co je na tom špatného? A tak jsem obdivoval nadšené divadelní amatéry, přál jsem jim tu nádhernou možnost dělat divadlo, ale v skrytu duše jsem toužil dělat taky něco takového. To byl můj způsob závisti kdo jsi bez hříchu, hoď po mně šutrem. Ten sál pod kostelem byl pak v květnu 1945 svědkem neskutečných zločinů. Pár dobrodruhů, kteří si říkali revoluční garda, posbíralo po Spořilově občany německé národnosti a bez jakýchkoli soudů a bez jakýchkoli rozdílů si chodili téměř denně pod kostel zamučit. Po večerních bohoslužbách vtrhla tato smečka do suterénních prostorů a co se tam dělo, není známo. Jen vím, že když byli Němci asi po měsíci deportováni někam jinam a my jsme mohli vstoupit do oněch prostor, zaznamenali jsme po stěnách rozstříkanou krev. A všechno nasvědčovalo tomu, v jakých úděsných hygienických podmínkách tu zajatci museli žít. Spali tu na holé zemi a ven na vzduch směla vyjít na chvíli jen jedna matka s novorozenětem. Podél kostela se občas objevila mrtvola zabalená do balicího papíru, která tam ležela, dokud ji neodvezli. A nad tím vším zněly velebné zvuky varhan a zpěv věřících. Byl to horror. Ale i to patří k historii spořilovského kostela. Abych však nekončil těch svých pár vzpomínek horrorem, přiznám se k tomu, že občas, když se vracím z mimopražského zájezdu po brněnské dálnici, zajedu si na Spořilov a objedu kostel Anežky České, dnes už svaté, a zaznamenávám, jak se zvedá z toho pošramocení, kterým se na něm podepsala léta minulá a přiznám se k pocitu, že je to pořád ten můj kostel, který se nedá z mého života odpárat. Když je mi nejhůř Jiří Suchý Jiří Suchý Jo, když je mi nejhůř Zvednu oči vzhůru Tam, kde tuším Songy andělskýho kůru Jo, když je mi nejhůř Zvedám oči k nebi Tam, kde tuším ruce Probodnuté hřeby Já nemám zdání Kdo ty ruce probod A nevím ani, kde se pomoc hledá Vím jenom o tom, že když mi teče do bot Je tu něco, co mi oči Vzhůru k nebi zvedá

6 10. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 11 Středeční setkávání maminek s dětmi Je středa a vy všechny další maminky na mateřské dovolené se svými dětmi jste zvány k našemu setkávání. Scházíme se často v klubovně pod kostelem, kde si děti rády hrají nebo společně malujeme. Povídáme si při čaji a sušenkách, modlíme se, ale hlavně si můžeme vzájemně pomáhat a řešit některé problémy. Velkým zážitkem pro nás všechny je, když můžeme na začátku nebo na konci vyběhnout nahoru do kostela a v úplně prázdném kostele zazpívat Pánu Ježíši a pomodlit se Otče náš. Od minulého školního roku mezi nás začala chodit Pohádková babička. Jednou za čas, když slíbíme, že nás bude víc, přijde a vezme svoje skřítky, různé postavičky a zvířátka a zahrají nám divadlo. A když jsme jenom dvě nebo tři? Jde se k někomu na návštěvu. A pokud je venku hezky, trávíme čas na farní zahradě. Přiďte mezi nás. Václava Hřebíčková, Poděkování ze Strážnice Dobrý den a vše dobré pro spořilovskou farnost! Děkujeme za objednávku obalů na kancionály, podpořili jste zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí. Požehnané dny přeje Ludmila Múčková, vedoucí Střediska Ave, Charita Strážnice, Chráněné dílny. Kdybyste věděli o někom, kdo potřebuje obaly, obraťte se na charitu Strážnice. Jsou schopni ušít jednoduché obaly jakékoliv velikosti. Budou vděčni. Anna Zikešová Příprava dárků pro biskupy Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za výrobu obrázků pro biskupy a kardinály. Z namalovaných obrázků se tvoří kniha, která bude předána. Díky nedělnímu společnému tvoření pak mohly vzniknout čtyři větší obrazy se sv. Anežkou. Veronika Koběrská Oslava svatého Františka u svaté Anežky V neděli 5. října jsme slavili svátek sv. Františka. Při mších svatých byl vystaven nový relikviář s ostatky Čtrnácti blahoslavených mučedníků od P. Marie Sněžné. Po mši byla pro děti připravena trampolína, soutěže s františkánskou tematikou, pro dospělé posezení s kávou a svařákem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy. Defi nitivní návrh relikviáře vypracovala paní Leona Matějková, františkánská terciářka. Relikviář je 570 mm vysoký a je vyrobený v kombinaci kovu, kamene a dřeva. Jeho hlavní tvar připomíná hvězdu symbol mučednictví, která je umístěna na noze a podstavci. Hvězda je vyrobená z pozlaceného kovu a má 14 cípů. Jsou to v podstatě tři hvězdy naložené na sebe. Celá hvězda je vyplněna broušeným polodrahokamem jaspisem z naleziště v Ciboušově v Krušných horách (kde už se dávno netěží), stejným, jaký byl použit k výzdobě svatováclavské kaple ve svatovítském chrámu. Na cípech každého z cípů hvězdy je umístěna kapsule s ostatkem mučedníka. Každá kapsule je přikryta polokoulí broušeného horského křišťálu a každá z nich je zapečetěná pečetí našeho postulátora řádu. Uprostřed hvězdy, v jejím srdci, je kulatá skleněná destička oboustranně osazená malinkými kamínky českého granátu, typicky českého minerálu; na něm je z obou stran osazen malý pozlacený křížek. Když zezadu svítí světlo, působivě prosvítá přes toto krvavé srdce, symbolizující Krista a jeho oběť na kříži, prazáklad křesťanského mučednictví. Zadní strana hvězdy je vykládána olivovým dřevem, pod nímž je umístěn latinsky psaný pergamen autentiky podepsané postulátorem. Všechny kapsule jsou ze zadu přichyceny krapnou, v níž je umístěn kámen většinou stavební z různých zemí Evropy (nebo přímo měst či míst), odkud naši blahoslavení mučedníci pocházeli. Noha relikviáře je vyrobena z českého hutného kamene dioritu, uprostřed kterého je umístěn růžový kámen z Assisi (jako symbol františkánství), který používaly ke své stavbě sestry trapistky z Poličan. Spodní část nohy relikviáře je vyrobená z bílého carrarského mramoru, a na ní je vygravírovaný latinský nápis: Blahoslavených XIV mučedníků, Praha S výběrem kamenů nám radil např. známý geolog Václav Cílek a další osobnosti. Připravil bratr Regalát

7 12. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 13 Evropské setkání Taizé v naší farnosti Na přelomu roku od do se bude v Praze konat celoevropské setkání mládeže pořádaného bratry z Taizé. Bude to již 37. takové setkání nesoucí motto Pouť důvěry na zemi. A to je také jeho hlavní poslání: zasadit a nechat růst důvěru mezi lidmi a důvěru lidí v Boha. Toto se odehrává skrze setkání mladých lidí z různých zemí účastníků setkání se sebou navzájem a především s lidmi žijícími v místě, kde je setkání pořádáno. Přijmout neznámé mladé lidi a nechat se přijmout od cizích lidí, sdílet spolu své životy, společně se modlit, společně slavit příchod nového roku s láskou a s důvěrou, to všechno k setkání patří. Praha čeká přibližně 20 tisíc mladých lidí z celé Evropy a některé skupiny také ze vzdálených koutů světa. Aby vše mohlo dobře proběhnout, aby se poutníci cítili přijati, je třeba vše dobře připravit, což není v moci pouze jedné skupiny bratrů z Taizé. Bez pomoci místních farností a farníků se neobejdou. Také naše farnost, jako mnohé jiné po celé Praze, nabídla svou pomoc tím, že přijme velkou skupinu cca 150 až 200 poutníků. Co to pro nás prakticky znamená? 1. Především bude třeba pro všechny tyto mladé lidi najít ubytování nejlépe v soukromí. Tedy moc prosíme, pokud budete mít vy sami nebo vaši známí (ať už běžně chodí nebo nechodí do kostela) možnost v uvedeném termínu ubytovat minimálně 2 mladé lidi, kontaktujte nás! Není potřeba mnoho, poutníci budou mít své spacáky a celý den až cca do 22 hodin budou mimo domov, vrátí se pouze na přespání. Ráno je potřeba jim zajistit snídani, 1. ledna je pak můžete pozvat k sobě na novoroční oběd. Pravděpodobně půjde o poutníky z jiných zemí. Znalost angličtiny je tedy výhodou, ale není podmínkou. Ze zkušenosti z předchozích setkání víme, že na tom zážitek z ubytování v rodině rozhodně nestojí. 2. Naše farnost bude zajišťovat příjem poutníků první den, tedy Budeme potřebovat dobrovolníky, kteří nám s příjmem pomůžou prakticky (zajištění občerstvení, rozdělování ubytování, vysvětlení programu, navigování do kostela apod.). Pokud byste byli ochotní nabídnout svou pomoc s příjmem, ozvěte se nám, postupně se dozvíte praktické informace. U všech potřebných úkolů budou koordinátoři, kteří vám podrobně vysvětlí, co bude třeba. 3. Budeme mít na starosti dopolední program během setkání, to znamená především ranní modlitbu ve stylu Taizé a následný program v malých mezinárodních skupinkách. Pro modlitbu budeme potřebovat zpěváky a hudebníky, kteří ji podpoří zpěvem, jenž je jejím základem. 4. Společně se s našimi poutníky sejdeme ke slavení Nového roku. Při evropských setkáních se mu říká festival národů. Všichni jste již teď srdečně zváni, abys- te se slavení s námi se všemi zúčastnili! Samozřejmě uvítáme jakoukoli pomoc se zajištěním občerstvení (mimo alkohol). Budeme moc vděční za vaši otevřenost a ochotu účastnit se setkání a ještě vděčnější, pokud se rozhodnete nabídnout svou pomoc v jakékoli podobě. Prosíme ozvěte se nám! Organizační tým za spořilovskou farnost Markéta Štromerová, , Jirka Mataj, , Andrea Kornucová, , Pavla Tomanová, , Terezie Kudrnová, , Misijní neděle A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to oplatí skrze Krista Ježíše ve všem, co budete potřebovat. (Flp 4,19) O letošní říjnové misijní neděli děti před kostelem vybraly Kč. Děkujeme štědrým dárcům, děkujeme dětem i maminkám, které napekly perníčky. Věříme, že naše společné úsilí pomůže tam, kde je nejvíce potřeba. Ať nás misijní kalendáře i zápalky povzbuzují k vytrvalým modlitbám za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě. Lidské dílo je křehké, lidé jsou křehcí, ale s Boží pomocí se dějí zázraky. Klára Kudrnová Sobotní cyklus Biblických hodin Na první letošní Biblické hodině s dr. Nagym jsme se opět začetli do Janova evangelia, radostné zvěsti o Boží lásce. Lásce, která touží, abychom se otevřeli jejímu dávání. Pak má náš život smysl, můžeme spolupracovat s Bohem na dotváření světa. Když opravdově uvěříme v tuto lásku, napijeme se živé vody, napojíme se na zdroj života, dokážeme z této lásky čerpat sílu a dávat ji zakoušet dál. Jen s touto Boží silou můžeme milovat i nepřátele, a tím je proměňovat. Z vlastní síly to nedokážu, to se mu maximálně vyhnu. Příští setkání proběhne v sobotu 8. listopadu v půl desáté, kdy budeme pokračovat 7. kapitolou Janova evangelia. Přednášky budou probíhat až do dubna 2015 každou druhou a čtvrtou sobotu od 9.30 do v učebně náboženství pod kostelem. Vchod z boku kostela. Klára Kudrnová Dne 29. října zemřel náš farník pan Antonín Náměstek. V úterý v 10 hodin má pohřeb v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech (vchod od stanice metra Želivského).

8 14. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 15 Vzpomínkový večer 7. listopadu v 19 hodin se bude konat vzpomínkový večer na otce Řehoře spojený s prezentací knihy Bohu nejprve buď slouženo. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, kněz a františkán. Z knihy bude číst a recitovat Jana Doležalová, večer doplní úryvky skladeb pro smyčcové kvarteto pod vedením Josefa Bauera, na závěr zazní Invokace ke svaté Anežce České od Ludmily Sovadinové na text P. Josefa Veselého v podání ženského sboru pod vedením Zuzany Krušinové. Večer bude uvádět P. Martin Holík. Následovat bude svatoanežská oslava, prosíme, kdo můžete donést chlebíčky, něco slaného či sladkého k zakousnutí do sálu k vínu, přineste je přede mší svatou bočním vchodem u zákristie. Foto František Rejl Divadelní představení Kurz negativního myšlení Ochranný límec na krku, francouzské berle, invalidní vozík i takto vyzbrojena vyráží terapeutická skupina vedená Tori kamsi do norských lesů, aby pomohla negativně naladěnému Geirovi vyrovnat se s vlastním handicapem a udržet narušený vztah s jeho ženou Ingvild. Světlo a tma, slunce a stín, láska a nenávist, který ze dvou základních principů světa získá navrch? A za jakou cenu? A jakou roli v příběhu bude hrát pejsek zavrženec? Hrou Kurz negativního myšlení současného norského dramatika Bårda Breiena vás v sále kostela sv. Anežky provede společnost Povol Vox, která s díky v sále pod kostelem již několik let zkouší a hostuje. Derniéra představení se uskuteční v úterý 25. listopadu od 20 hodin. kresba Luboš Drtina ČIGOLIGO JESTŘÁBE aneb MOTÝL VE TVÁŘI! Nezávislé podmelechovské divadlo uvede 19. listopadu ve 20 hodin představení o životě Jaroslava Foglara s názvem Čigoligo Jestřábe aneb motýl ve tváři. čigoligo čigoligo čau čau čau pomalago pomalago pau pau pau čigoligo pomalago vis pom pej druhý oddíl ra ra rej. Ahoj! pokřik skautů z pražské Dvojky Jaroslav Foglar (6. července 1907, Praha 23. ledna 1999, Praha) Nezávislé podšafranick divadlo český spisovatel literatury pro mládež, významná premiéra osobnost českého skautského hnutí, redaktor několika dětských časopisů a pedagog. Pod svou skautskou přezdívkou Jestřáb vedl po značnou část svého života chlapecký (zpočátku klasický skautský) oddíl, Pražskou Dvojku. Jako autor je nejvíce znám příběhy chlapeckého klubu Rychlé šípy, knihami Hoši od Bobří řeky, Přístav volá, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu, Tajemství Velkého Vonta atd. Odjeli jsme vlakem směr Ledeč nad Sázavou, kde jsem byl rok před tím, v roce 1924, poprvé v životě na návštěvě u strýce. Právě tehdy jsem se dozvěděl o tomto čarokrásném kraji. A také jsem se doslechl, že od městečka vzhůru proti vodě Sázavy v neviděném a jen tušeném zákrutu řeky, bývalo kdysi nějaké tábořiště. To mi vnuklo myšlenku uspořádat tábor právě tam. Jaroslav Foglar, Život v poklusu Kurz vnitřní modlitby 30. listopadu začíná Kurz vnitřní modlitby. Deset setkání kontemplativní modlitby povede členka terciářů bosých karmelitánů Marie Ventová a budou probíhat v neděli odpoledne od 15 do jednou za dva týdny. Program: přednáška, osobní modlitba, společná refl exe. Duchovní obnova farnosti prosince se uskuteční duchovní obnova farnosti na téma Pražské Jezulátko aneb úcta k pražskému Ježíškovi, kterou povede P. Petr Šlejch. Program: pátek mše svatá, úvod, adorace; sobota 8.45 úvodní modlitba, 9.00 první přednáška, adorace, zpovídání, občerstvení, druhá přednáška, adorace, zpovídání, mše svatá, společný oběd a následná diskuze. Liturgie pro děti Autorky osvědčených Velikonočních misálků nyní začínají vydávat sešitky k nedělním liturgickým textům. První sada obsahuje 10 sešitků: na čtyři adventní neděle a šest nedělí svátků doby vánoční. Sešitky jsou malé, formát A5, osmistránkové, barevné, hezky ilustrované a jsou vhodné pro přípravu dětí na bohoslužbu, případně na následnou připomínku ve spolupráci s rodiči. Obsahují nepřevyprávěné, vybrané věty z originálních textů biblických čtení a ilustrativní příběh ze života dětí, který má pouze naznačený konec. Na konci každého sešitku je ještě kreslená hádanka. Cena celé sady je 30 Kč. Objednávky prosím osobně nebo na seznam.cz Klára Kudrnová

9 16. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem tichá adorace v v bude pro děti připraven Svatomartinský lampiónový průvod u kostela. Všechny děti jsou srdečně zvány. Více na v 19 hodin setkání ekonomické rady ve zpěvárně pod kostelem ministrantská schůzka v 17 hodin po mši se bude konat vzpomínkový večer na otce Řehoře od 22 do 7 hodin bude v kostele celonoční adorace na podporu pronásledovaných křesťanů. Můžete se zapsat na stolku vzadu v kostele cyklus Biblických hodin v pouť sv. Anežky s námi oslaví biskup Karel Herbst při mši v zpívání o 2. neděli na dětské mši svaté při příležitosti návštěvy biskupa Herbsta, zkouška sboru v sobotu od V neděli druhá zkouška od 9 hodin. Vilma Petrusová zpívání s malými dětmi. Zkouška v 10 hodin pod kostelem. Iva Ryzová v 19 hodin v sále pod kostelem se uskuteční Setkání s Jiřím Suchým, hudební doprovod Jitka Molavcová v sobotu večer v nácvik v kostele všech ministrantů na mši s kard. Parolinem bude slavit mši sv. ke cti sv. Anežky s kardinálem Dominikem Dukou státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin. Mše sv. bude pro rodiny s dětmi v 10 hodin, a proto první mše bude už v 8 hodin od 10 hodin proběhne setkání kněží v kostele a v sále pod kostelem. Kdo byste- STANE SE mohli přinést chlebíček či něco k dopolednímu občerstvení, dejte vědět kněžím se koná od v 16 hodin v našem kostele program pro seniory s prohlídkou a besedou s prof. Mlčochem ve 20 hodin se uskuteční představení o životě Jaroslava Foglara v podání Podmelechovského nezávislého divadla po mši svaté setkání pastorační rady zvou bratři františkáni mladé muže, kteří chtějí více poznat františkánský řád a spiritualitu do Hájku u Prahy. Zájemci se mohou hlásit bratru Jakubovi cyklus Biblických hodin od bude sloužit mši v novokněz Tomáš Kábele, který po ní bude udělovat novokněžské požehnání derniéra představení Kurz negativního myšlení ve 20 hodin v podání divadelního souboru Povol vox začíná Kurz vnitřní modlitby v 18 hodin se koná mše svatá v Petýrkově ulici u vozíčkářů tichá adorace v v 6.30 pravidelné setkání františkánských terciářů dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem v 16 hodin se bude konat Mikulášská besídka v sále pod kostelem Duchovní obnova farnosti na téma spiritualita pražského Jezulátka, kterou povede P. Petr Šlejch. Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v 8 hodin, tentokrát v pátek a Upozorňujeme na nový odkaz na stránky farnosti číslo účtu farnosti /0800 u České spořitelny Náklad na výtisk: 16 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková seznam.cz, Magdalena Martinovská

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více