farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově"

Transkript

1 noviny listopad 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Kresba Kateřina Vítečková Milí bratři a sestry! V jubilejním roce a měsíci svaté Anežky nám právě ona připravila několik překvapení, která dohromady tvoří nabitý, ale přitom i zajímavý program. Prosím vás o pomoc s jeho přípravami a průběhem. Věřím, že nás za to Pán skrze sv. Anežku jistě obdaruje. Připomenu jen několik větších událostí, které nás čekají. Celkový přehled pak najdete na zadní straně farních novin. V pátek 7. listopadu se uskuteční vzpomínkový večer na otce Řehoře s uvedením knihy o něm. Chci mu za nás oba znovu vyjádřit díky za jeho práci a modlitbu za naši farnost, která je krásná a opravdu bylo a je mnoho dobrého, na co můžeme navazovat. Díky otče Řehoři! Chci poděkovat také Michaele Tučkové a Magdaleně Martinovské za přípravu této knihy. V neděli 9. listopadu oslavíme pouť s panem biskupem Karlem Herbstem a 16. listopadu přijede sloužit mši pro rodiny s dětmi pan kardinál Pietro Parolin, státní sekretář z Vatikánu, jenž je kromě duchovní funkce také předseda vlády vatikánského státu. Působil na nunciaturách v Nigérii či Mexiku, v Římě měl potom na starosti oblast Španělska, Andorry, Itálie a San Marina a naposledy byl apoštolským vyslancem ve Venezuele. Jsem rád, že můžeme díky jeho přítomnosti zakusit světový katolický rozměr naší církve a zvláštní spojení s milovaným papežem Františkem. Doprovodí ho náš pan kardinál Dominik a pan nuncius Giuseppe Leanza. Svatá Anežko, oroduj za nás, svou i naši farnost i její hosty a vyprošuj nám nové milosti a dary, věrnost Pánu a lásku ke Kristu a lidem jako jsi měla ty. Žehnám vám + bratr Jakub

2 2. strana farní noviny listopad 2014 Na misii v Indii Před necelými třemi týdny jsem se vrátila z misií v Indii. Samozřejmě jsem srovnávala a přemýšlela, v čem to pro mě bylo jiné než minulý rok. Jela jsem tam tentokrát sama jako fyzioterapeut v rámci malnutričního projektu. Bylo pro mě úžasné, že jsem mohla jet a ještě pracovat ve svém oboru. Jezdila jsem po vesnicích za nejchudšími postiženými dětmi a cvičila s nimi přímo u nich doma nebo mi je vozili do zdravotního centra vybudovaného ve vesnici, kde jsem bydlela. Snažila jsem se zaučit místní zdravotní sestry i rodiče postižených dětí, aby mohli po mém odjezdu sami s dětmi pracovat. Myslím si, že jsem letos zažila Indii ještě intenzivněji než minulý rok. Bydlela jsem v jedné zapadlé, hodně chudé vesnici a všechen čas jsem trávila přímo s lidmi ve vesnicích, v jejich domovech, s nemocnými dětmi na fyzioterapii nebo hraním se zdravými dětmi na hostelu, kde jsem s nimi bydlela. Naučila jsem se pár vět a slov místním jazykem a to mě k lidem ještě víc přiblížilo. Vrátila jsem se stejně nadšená a obohacená jako před rokem a jsem moc vděčná za to, že jsem tam mohla být a dělat zároveň svoji práci. Terezie Kudrnová Benefice pro Cestu slunce 17. října se v kostele sv. Anežky konal koncert rodiny Pěruškovy. Přišlo se podívat velké množství lidí, všechna místa byla obsazena. Koncert zahájil nejmladší David Pěruška. Na programu byla díla např. F. Schuberta, L. Boccheriniho, J. S. Bacha, B. Smetany. Synové Matouš a Jan si také vystřihli sóla. Do pokladničky se vybralo na dobrovolném vstupném Kč, z nichž Kč jsme věnovali farnosti sv. Anežky za vstřícné poskytnutí prostor pro benefi ční koncert. Tímto chceme moc poděkovat jak rodině Pěruškových, tak farnosti. Výtěžek z benefi čního koncertu je určený na odhlehčovací pobyty postižených dětí a asistenční služby. Ještě jednou moc děkujeme všem zúčastněným a dárcům. Irena Vagenknechtová farní noviny listopad 2014 strana 3 Vícekrát jsem si stěžoval Pánu, proč, když zemřel, neodstranil i pro nás nutnost zemřít. Bylo by tak krásné, kdybychom mohli říci: Ježíš prošel smrtí i místo nás, a tak jako zesnulí bychom mohli jít do Ráje po rozkvetlé cestě. A místo toho Bůh chtěl, abychom přešli přes ten tvrdý pahorek, kterým je smrt, a vstoupili do temnoty, která vždy vyvolává strach. Ale tady je to podstatné: smířil jsem se s myšlenkou, že musím zemřít, když jsem pochopil, že bez smrti bychom nikdy nevykonali akt plné důvěry v Boha. Ve skutečnosti totiž v každé náročné volbě máme vždy nějaké ty nouzové východy. Ale smrt nás nutí, abychom se naprosto svěřili Bohu. Co nás čeká po smrti, to je tajemství, jež vyžaduje naprosté svěření se: toužíme být s Ježíšem, a tuto svou touhu vyslovujeme s očima zavřenýma, naslepo, vkládáme se zcela do jeho rukou. Slova kardinála C. M. Martiniho nedlouho před smrtí. Smrt neexistuje V okamžiku, kdy zavřu oči na této zemi, lidé, kteří budou blízko, řeknou: zemřel. Ve skutečnosti je to lež. Zemřel jsem pro toho, kdo mě vidí, pro toho, kdo je tady. Moje ruce budou studené, moje oko už nebude moci vidět, ale smrt ve skutečnosti neexistuje, protože sotva zavřu oči na této zemi, otevřu se Božímu nekonečnu. Uvidíme ho, jak nám říká Pavel, tváří v tvář, takového jaký je (1Kor 13,12). A naplní se slovo, které říká Moudrost v 3. kapitole: Bůh stvořil člověka nesmrtelného, podle přirozenosti ho stvořil k nesmrtelnosti. Uvnitř nás tedy už nesmrtelnost je, a proto smrt není nic jiného než rozkvetení mé identity, mého bytí s Bohem navždy. Smrt je okamžikem objetí s Otcem, intenzivně očekávaným v srdci každého člověka, v srdci každého tvora. don Oreste Benzi Slza za zemřelé se vypaří, květ na hrobě zvadne, ale modlitba dojde až do srdce Nejvyššího. sv. Augustin Připravil bratr Regalát Mistr vyšebrodského oltáře, kolem r. 1350

3 4. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 5 Paní Jarmila Sochrová se narodila v roce Tato stále veselá a samostatná jednadevadesátiletá pamětnice je onou dívenkou, která v roce 1934 květinami vítala kardinála Machače v den svěcení základního kamene našeho kostela. S naší farností byla srostlá od samého počátku, až posledních třicet let žije na Jižním Městě. FARNÍCI KOLEM NÁS ROZHOVOR S JARMILOU SOCHROVOU Jak vzpomínáte na svoje dětství? Měla jsem ho krásný, protože jsem měla vynikajícího tátu a vynikající mámu. Oba byli z Čáslavska. Máma pocházela z rodiny, která pomáhala druhým lidem. Maminka byla veselá. Měla sedm sestřenic a ty říkávaly: S tvojí mámou, to je radost bejt. Tatínek se narodil jako nejstarší syn v rodině chudého chalupníka, ten asi padesát let kostelničil. Táta vystudoval práva, pak pracoval v poslanecké sněmovně a později na ministerstvu. Maminka absolvovala učitelský ústav, a než se vdala, tři roky učila ve Slatiňanech a okolí. Rodiče se znali, protože byli přes koleno příbuzní. Neměli ale svatbu církevní, protože táta, ač původně silně nábožensky založený kluk, ztratil víru během první války. Byl v ní ani ne dva měsíce, postřelili ho a dva roky bojoval s tím, zda mu uříznou nohu nebo ne. Jeho maminka mu vlastně vyprosila víru. Trvalo to skoro deset let. Ale tou konverzí pak mohl dělat veliký věci, jako stát při zakládání kostela sv. Anežky, být františkánským terciářem, hrát loutkové divadlo ve spořilovské sokolovně. Kdy jste přišli na Spořilov? Hned v roce 1928 se naši nastěhovali se mnou a mojí mladší sestrou Janou, říkalo se jí Hanka, do domku v Severozápadní III. Byli jsme tenkrát díky tatínkově práci zajištěná rodina, měli jsme například koberec a jinde měli jen betonové podlahy. Toho roku 1928 byla tuhá zima, a tak máma u nás doma udělala školku. Máma pomáhala i chudým rodinám ve Slatinách nedaleko Spořilova. Chodily k nám ženský s miminy a máma jim ze své výbavy dávala prostěradla. Pak vznikl Spolek pro matku a děti a tam taky pracovala. Kam jste chodili v těch prvních letech do kostela? Patřili jsme do Michle, pak byla dole kaple sv. Kláry z bývalé kantýny. Pamatuju si na pana Noska, který se velmi zasloužil o kostel sv. Anežky, chodila jsem s jeho dcerou do třídy. Původní škola byla v boudách po stavebních dělnících a ještě před očima vidím vysokou dřevěnou hradbu, kterou byl obklíčen Spořilov. Pamatujete si na počátky plánování stavby kostela na Spořilově? Váš tatínek Augustin Sochr byl členem spolku pro postavení kostela a pak hodně aktivní farník. To se všecko dělalo u nás doma. Měli jsme veliký rozkládací stůl. Byla jsem v páté třídě a primě. Přicházeli důstojní padesátiletí pánové Pavlištík, Holoubek, Vojč, Jechentál, bylo jich osm, deset, páter Urban a radili se a jednali. Když se stavěl kostel, nejvíc vzpomínám na pana Lenkvíka, to byl vzácný člověk, písmák od Mníšku pod Brdy a stavbyvedoucí kostela. Máme památeční fotky, když při svěcení základního kamene předáváte jako jedenáctiletá školačka květiny arcibiskupu Machačovi. Pamatujete si na ten den konkrétně? Ani moc ne. Spíš se pamatuju na dobu, když byl dokončen kostel. Pamatuju si na kněze Kunovjánka, Urbana a další. Nebyla ještě fara, a tak františkáni chodili po střídě do rodin na nedělní oběd. Máma byla vstřícná, takže když jich přišlo víc, tak jí to nevadilo. Taky měla trochu peněz. Na tom to taky záleží. Inocence Kubíčka znám od jeho šestnácti let. Skoro celý život. Když se vrátil po deseti letech z komunistického kriminálu, vídali jsme se pravidelně, protože se u mě doma scházely františkánské terciářky. A scházíme se dosud, jen nás je míň a míň. Bylo nás dvanáct, je nás pět a jsme už tak ubohý. Některé se vrátily do svých původních domovů. Co se Vám vybaví ohledně počátků kostela na Spořilově? Chodili jsme pravidelně na mše svaté a já do školy na náboženství. Na místnosti v suterénu se vůbec nepamatuju ani na to, že by tam bydlely sestry. Pak přišla válka, tak se o tom nemohlo mluvit. Vím, že v květnu 1945 byli pod kostelem shromážděni spořilovští Němci. Snad se jim nic nestalo. Víc o tom nevím. Tím, že pak přišli komunisti, spousta lidí musela odejít z Prahy. Jak se Vaší rodině žilo po Únoru? Táta se už do sněmovny samozřejmě nevrátil, pak chvíli po válce dělal na ministerstvu zemědělství a komunisti ho pak vrazili do důchodu. Chtěli po něm, aby dělal spolupracovníka StB, odmítl to, ale kupodivu nebyl zavřený jako spousta farníků ze Spořilova, třeba Křelina, Knap, Kalista. S těmi jsme se běžně stýkali. Táta pomáhal, jak se dalo. Rovnal knihovny mimo Prahu, přivydělával si. Všelijak jsme to plácali. Spořilovští komunisti proti tátovi nešli. Co jste studovala. Jaká je Vaše profese? Maturovala jsem na reálném gymnáziu u sester františkánek při kostele sv. Ludmily ve dvaačtyřicátém roce za Heydrichiády, bylo tehdy strašný vedro, předsedou komise byl Němec. Jsem matematička a fyzička, ale na řeči jsem nikdy nebyla. Až po letech zjistili, že mám dyslexii na očích. Pak jsem byla totálně nasazená u pošty v meziměstské centrále, pak v Michli v sokolovně, odkud se posílaly ceniny do celého protektorátu. Po válce jsem dva roky studovala medicínu, ale ze zdravotních důvodů jsem přešla na mateřskou školu, tehdy se studovala vysokoškolsky.

4 6. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 7 Tam jsem získala nekonečné vědomosti pro kantořinu. Chvíli jsem učila v mateřské škole, ale pak mě dali do nemocniční školy v Thomayerově nemocnici v Krči. To bylo v roce Nejdřív jsem byla čtyři roky na oddělení s dětmi s tuberkulózou a po zápalech mozkových blan. Tenkrát to ještě neuměli pořádně léčit, takže děti hluchý, slepý. A pak jsem byla dva roky na obrnách. Dostudovala jsem si pedagogiku pro učitele v nemocnicích a různé kurzy. Nakonec jsem skončila v dětské nemocnici na Karláku, kde jsem byla dvacet pět let. Úplně nakonec, když se Karlák přestěhoval do Motola, jsem byla pět let v nemocnici Na Bojišti. Nevdala jste se. Několikrát jsem chtěla, ale protože jsem nemohla mít děti, tak jsem si to vždycky rozmyslela. Ale měla jsem velký vztah k dětem. Moje sestra měla tři děti, tak jsem jí pomáhala. Měla jste někdy problémy v zaměstnání kvůli své víře? Na Spořilově bych je byla měla. Lidi totiž věděli, že dělám v nemocnici, ale nevěděli, že tam učím. Měla jsem od dětství kulhající kamarádku, byla z komunistické rodiny a její maminka mi řekla: Jarko, ty to nemůžeš takhle dělat, musíš být v Červeném kříži a pokud možno, něco pořádného. O Vánocích jsem svážela všechny spořilovský opuštěný starý lidi do Geofyzikálního ústavu a tam jsme jim dělali Štědrovečerní večeři. V rámci spořilovského ČSČK jsme udělali spoustu práce. Byli v něm částečně taképůvodní sokolové. Byla jsem třeba vedoucí dvacetičlenné družiny, která zajišťovala první pomoc při Spartakiádách. Tímto jsem to zachraňovala. Denně jsem ráno chodila cestou do práce na mši svatou do kostelíka v Nuslích nebo na Vyšehrad a na Spořilov v neděli. Kdy začalo Vaše františkánské terciářství? Pozdě. Asi až před třiceti lety. Přivedla mě mezi ně Rita Nezavdalová. Tehdy se scházeli jednou za měsíc u Hradčanského náměstí. Asi po roce jsme se přesunuli ke mně domů. A to trvá dodnes. Ještě musíme zmínit, že Váš tatínek hrál loutkové divadlo. Táta se přátelil s paterem Cyrilem, který jezdil k nám na chatu a miloval loutkové divadlo. Táta mluvil Kašpárka v sokolském divadle už od třicátých let. Když už na tom byl zdravotně bídně, Cyril to špatně nesl, že už je táta ubohej, tak k nám docházel Řehoř. A když táta zemřel, nemohli se lidi vejít do kostela, přišli všichni, kteří byli odchovaní Kašpárkem. Loutky byly v Sokolovně, dělali je dva spořilovští učitelé kreslení. Jak se Vám žije teď? Máte nějaký denní řád? Doporučovala bych všem starým lidem poslouchat mši svatou na televizi Noe v poledne a na Proglasu v šest hodin večer. To je základ mého života. Byla jsem zvyklá chodit na mši každý den a k svatému přijímání. Místní pan farář za mnou dochází. Už holt v kostele nevydržím sedět. Ještě poslouchám další náboženské pořady. Tady na sídlišti v bytě je člověk přece jen opuštěnější než venku, kam zajdou sousedi. Naši se o mě starají, to ano. Zaplať, jsem stále samostatná a můžu se modlit. Připravila Michaela Tučková Večer s Jiřím Suchým V roce 2000 nám pan Jiří Suchý zaslal vzpomínku na své působení v kostele sv. Anežky. Osobně se s ním můžeme setkat 12. listopadu v 19 hodin v sále našeho kostela. Večerem bude provázet P. Miloslav Fiala, hudebně doprovází Jitka Molavcová. Když jsme se přistěhovali na Spořilov, kostel Anežky České, tehdy blahoslavené, svítil ještě novotou. Bylo mu teprve pár let a já tehdy pociťoval k této stavbě, svým způsobem monumentální, jakousi patriotskou závislost. Architektura jiných moderních kostelů se mi, ve srovnání s tím spořilovským, nezdála. Stavěl jsem ho i nad skvělý Gočárův vršovický chrám sv. Václava. Aby ne patřil jsem do sboru ministrantů spořilovského kostela a touhle skutečností se ty ostatní chrámy chlubit nemohly. Bydlel jsem v sousedství františkánského kláštera v Jihovýchodní IV. klášter měl číslo 896 a my 899 dodnes si to pamatuju. A tak jsem byl pravidelným hostem. Bratr Prokop Kolek dělal výtečné kynuté knedlíky s povidly a s mákem mák a povidla v ideálním poměru tvořily náplň knedlíků a mák s cukrem ještě korunoval ten skvělej pokrm zevně. To bylo za časů P. Mořice Kunovjánka, který byl kvardiánem tohoto minikláštera, a P. Mikuláše Šuse. Jako ministrant jsem jim věrně přisluhoval od svých sedmi do šestnácti let. Později jsme se ze Spořilova odstěhovali a já pak ještě jednou, po létech, oblékl komži a rochetu, když se ženil Vladimír Žižka, hráč na bicí nástroje v jazzovém orchestru to už jsem se potácel v zajetí swingového opojení a tak jsem si nenechal ujít tuhle mimořádnou příležitost. P. Mořice a P. Mikuláše pak vystřídal na Spořilově P. Cyril Kadlec a P. Inocenc Kubíček a také nefrantiškán P. Babka. Byli to vesměs výteční pánové a já si velmi vážil vlídnosti, s jakou se mnou jednali. Byl jsem tehdy naprosto nezajímavá osůbka, zatímco takový Ivan Vyskočil, jen o něco málo starší než já, byl pro ně plnohodnotným partnerem k různým disputacím, které se občas odehrávaly na chodníku před zákristií, a já je zpovzdálí s obdivem sledoval, aniž bych chápal. Vzpomínám si, že při bohoslužbách mne zneklidňovala jedna drobná skutečnost: na svatostánku byl reliéf beránek, stojící na knize. Ponechme stranou uměleckou hodnotu tohoto dílka, nebyla rozhodně hodna obdivu, ale ta kniha! Její levá strana byla zakončena zcela nesmyslou perspektivou tak nesmyslnou, že jsem to

5 8. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 9 poznal i já, ve svých devíti letech. A od té doby pohled na tuto nedůslednost mne dokázal vytrhávat ze zbožného usebrání. To byl tehdy pro mne jediný kaz na kráse spořilovského kostela. Postranní oltáře nebyly tehdy také příliš významných kvalit, ale to už mně tak nevadilo perspektiva byla v pořádku. Socha Pany Marie však byla přece jen až příliš lacině vyvedená a tak byla po čase vystřídána její lurdskou variantou. Ta už byla poněkud lepší, ale skutečné umělecké dílo to zdaleka nebylo. Ale po nějakém čase došlo k výrazné a mimořádné změně. Kostel získal nové postranní oltáře. Tenkrát jsem si teprve uvědomil, jak ty minulé oltáře byly jaké? Hledám slovo, které by obsahovalo krůpěj despektu, aniž by odsuzovalo ty, kteří jim dali vzniknout. Nové oltáře však už měly své nesporné kvality a byly dotvořeny do všech detailů i svícny byly navrženy architektem tak, aby svým slohem korespondovaly s celkem. Byla to krása. Na oltáři Panny Marie byla zvláštní a netradičně pojednaná socha. Panna tu byla stylizovaná, dá se říci, s jakýmsi mystickým nadhledem. Ani stopy po naturalismu let předešlých. Navíc tvořila krásný celek se svým okolím. Dodnes ji mám před očima a dokázal bych ji nakreslit zpaměti. Ale nevydržela na oltáři dlouho. Věřící starší generace prý socha pohoršovala a tak se dožadovali, aby byla odstraněna. Některé zbožné dámy se nechaly slyšet, že vypadá, jako by byla nahá já jsem tuto skutečnost při nejlepší vůli na soše neobjevil. Faktem zůstává, že klášter po čase kapituloval a na onen moderní oltář se vrátila opět ona sádrová Panna ve své lurdské podobě. Nevkus to byl do očí bijící, socha se se svým okolím zkrátka nespojila a viděli to i františkáni tehdy to byl P. Cyril kteří ji dali aspoň pozlatit a tím ji připravili o poněkud nedůstojnou kolorovanost. Původně na kostelní věži nebyly hodiny. Byly tam však zvony, tuším, že se jmenovaly Takto s Anežka námi na a invalidním Václav. vozíku Občas putuje mi bylo dovoleno je rozhoupat a to byl pro mne paní Uršula Janků. Foto Jiří Horský. svátek. Zvony však byly za války přetvořeny v kanóny, které měly dopomoci velkoněmecké říši k vytouženému vítězství nad světem. Jak známe z historie, zvony k vítězství Adolfu Hitlerovi nedopomohly, ale tím záslužným skutkem se dovršila jejich existence. Jednoho dne ohlásil P. Cyril z kazatelny, že věž spořilovského kostela je němá dodnes jako bych slyšel tento jeho výrok. Myslel jsem, že půjde o nové zvony, ale takový zvon něco stojí a tak P. Cyril Kadlec zahájil sbírku na hodiny. Můj otec míval v suterénu kostela malou dílnu, kde za to, že se stal jakýmsi údržbářem kostelního zařízení, mohl si pracovat na svých věcech většinou tu vytvářel fi gurky pro své loutkové divadlo. Loutky, kterým po klatovsku říkal klacíky. Tou dobou ještě nebyl pod kostelem onen legendární sál pro různé přednášky a dokonce pro divadlo, které tu rozpoutal Ivan Vyskočil se svým kolektivem ZU-MRA pro zušlechtění mravů. Hráli tu představení Limonádový mumraj a já jim záviděl. Ano, hlásím se k té závisti a prohlašuji při plném vědomí a zodpovědně, že závist je mezi sedmi hlavními hříchy zařazena neprávem. Jan Werich mi jednou řekl, že závist není něco špatného, špatná je nepřejícnost. Závidím-li někomu dovolenou na Floridě, protože bych taky rád takovou někdy prožil, a přitom mu to od srdce přeju, co je na tom špatného? A tak jsem obdivoval nadšené divadelní amatéry, přál jsem jim tu nádhernou možnost dělat divadlo, ale v skrytu duše jsem toužil dělat taky něco takového. To byl můj způsob závisti kdo jsi bez hříchu, hoď po mně šutrem. Ten sál pod kostelem byl pak v květnu 1945 svědkem neskutečných zločinů. Pár dobrodruhů, kteří si říkali revoluční garda, posbíralo po Spořilově občany německé národnosti a bez jakýchkoli soudů a bez jakýchkoli rozdílů si chodili téměř denně pod kostel zamučit. Po večerních bohoslužbách vtrhla tato smečka do suterénních prostorů a co se tam dělo, není známo. Jen vím, že když byli Němci asi po měsíci deportováni někam jinam a my jsme mohli vstoupit do oněch prostor, zaznamenali jsme po stěnách rozstříkanou krev. A všechno nasvědčovalo tomu, v jakých úděsných hygienických podmínkách tu zajatci museli žít. Spali tu na holé zemi a ven na vzduch směla vyjít na chvíli jen jedna matka s novorozenětem. Podél kostela se občas objevila mrtvola zabalená do balicího papíru, která tam ležela, dokud ji neodvezli. A nad tím vším zněly velebné zvuky varhan a zpěv věřících. Byl to horror. Ale i to patří k historii spořilovského kostela. Abych však nekončil těch svých pár vzpomínek horrorem, přiznám se k tomu, že občas, když se vracím z mimopražského zájezdu po brněnské dálnici, zajedu si na Spořilov a objedu kostel Anežky České, dnes už svaté, a zaznamenávám, jak se zvedá z toho pošramocení, kterým se na něm podepsala léta minulá a přiznám se k pocitu, že je to pořád ten můj kostel, který se nedá z mého života odpárat. Když je mi nejhůř Jiří Suchý Jiří Suchý Jo, když je mi nejhůř Zvednu oči vzhůru Tam, kde tuším Songy andělskýho kůru Jo, když je mi nejhůř Zvedám oči k nebi Tam, kde tuším ruce Probodnuté hřeby Já nemám zdání Kdo ty ruce probod A nevím ani, kde se pomoc hledá Vím jenom o tom, že když mi teče do bot Je tu něco, co mi oči Vzhůru k nebi zvedá

6 10. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 11 Středeční setkávání maminek s dětmi Je středa a vy všechny další maminky na mateřské dovolené se svými dětmi jste zvány k našemu setkávání. Scházíme se často v klubovně pod kostelem, kde si děti rády hrají nebo společně malujeme. Povídáme si při čaji a sušenkách, modlíme se, ale hlavně si můžeme vzájemně pomáhat a řešit některé problémy. Velkým zážitkem pro nás všechny je, když můžeme na začátku nebo na konci vyběhnout nahoru do kostela a v úplně prázdném kostele zazpívat Pánu Ježíši a pomodlit se Otče náš. Od minulého školního roku mezi nás začala chodit Pohádková babička. Jednou za čas, když slíbíme, že nás bude víc, přijde a vezme svoje skřítky, různé postavičky a zvířátka a zahrají nám divadlo. A když jsme jenom dvě nebo tři? Jde se k někomu na návštěvu. A pokud je venku hezky, trávíme čas na farní zahradě. Přiďte mezi nás. Václava Hřebíčková, Poděkování ze Strážnice Dobrý den a vše dobré pro spořilovskou farnost! Děkujeme za objednávku obalů na kancionály, podpořili jste zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí. Požehnané dny přeje Ludmila Múčková, vedoucí Střediska Ave, Charita Strážnice, Chráněné dílny. Kdybyste věděli o někom, kdo potřebuje obaly, obraťte se na charitu Strážnice. Jsou schopni ušít jednoduché obaly jakékoliv velikosti. Budou vděčni. Anna Zikešová Příprava dárků pro biskupy Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za výrobu obrázků pro biskupy a kardinály. Z namalovaných obrázků se tvoří kniha, která bude předána. Díky nedělnímu společnému tvoření pak mohly vzniknout čtyři větší obrazy se sv. Anežkou. Veronika Koběrská Oslava svatého Františka u svaté Anežky V neděli 5. října jsme slavili svátek sv. Františka. Při mších svatých byl vystaven nový relikviář s ostatky Čtrnácti blahoslavených mučedníků od P. Marie Sněžné. Po mši byla pro děti připravena trampolína, soutěže s františkánskou tematikou, pro dospělé posezení s kávou a svařákem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy. Defi nitivní návrh relikviáře vypracovala paní Leona Matějková, františkánská terciářka. Relikviář je 570 mm vysoký a je vyrobený v kombinaci kovu, kamene a dřeva. Jeho hlavní tvar připomíná hvězdu symbol mučednictví, která je umístěna na noze a podstavci. Hvězda je vyrobená z pozlaceného kovu a má 14 cípů. Jsou to v podstatě tři hvězdy naložené na sebe. Celá hvězda je vyplněna broušeným polodrahokamem jaspisem z naleziště v Ciboušově v Krušných horách (kde už se dávno netěží), stejným, jaký byl použit k výzdobě svatováclavské kaple ve svatovítském chrámu. Na cípech každého z cípů hvězdy je umístěna kapsule s ostatkem mučedníka. Každá kapsule je přikryta polokoulí broušeného horského křišťálu a každá z nich je zapečetěná pečetí našeho postulátora řádu. Uprostřed hvězdy, v jejím srdci, je kulatá skleněná destička oboustranně osazená malinkými kamínky českého granátu, typicky českého minerálu; na něm je z obou stran osazen malý pozlacený křížek. Když zezadu svítí světlo, působivě prosvítá přes toto krvavé srdce, symbolizující Krista a jeho oběť na kříži, prazáklad křesťanského mučednictví. Zadní strana hvězdy je vykládána olivovým dřevem, pod nímž je umístěn latinsky psaný pergamen autentiky podepsané postulátorem. Všechny kapsule jsou ze zadu přichyceny krapnou, v níž je umístěn kámen většinou stavební z různých zemí Evropy (nebo přímo měst či míst), odkud naši blahoslavení mučedníci pocházeli. Noha relikviáře je vyrobena z českého hutného kamene dioritu, uprostřed kterého je umístěn růžový kámen z Assisi (jako symbol františkánství), který používaly ke své stavbě sestry trapistky z Poličan. Spodní část nohy relikviáře je vyrobená z bílého carrarského mramoru, a na ní je vygravírovaný latinský nápis: Blahoslavených XIV mučedníků, Praha S výběrem kamenů nám radil např. známý geolog Václav Cílek a další osobnosti. Připravil bratr Regalát

7 12. strana farní noviny listopad 2014 farní noviny listopad 2014 strana 13 Evropské setkání Taizé v naší farnosti Na přelomu roku od do se bude v Praze konat celoevropské setkání mládeže pořádaného bratry z Taizé. Bude to již 37. takové setkání nesoucí motto Pouť důvěry na zemi. A to je také jeho hlavní poslání: zasadit a nechat růst důvěru mezi lidmi a důvěru lidí v Boha. Toto se odehrává skrze setkání mladých lidí z různých zemí účastníků setkání se sebou navzájem a především s lidmi žijícími v místě, kde je setkání pořádáno. Přijmout neznámé mladé lidi a nechat se přijmout od cizích lidí, sdílet spolu své životy, společně se modlit, společně slavit příchod nového roku s láskou a s důvěrou, to všechno k setkání patří. Praha čeká přibližně 20 tisíc mladých lidí z celé Evropy a některé skupiny také ze vzdálených koutů světa. Aby vše mohlo dobře proběhnout, aby se poutníci cítili přijati, je třeba vše dobře připravit, což není v moci pouze jedné skupiny bratrů z Taizé. Bez pomoci místních farností a farníků se neobejdou. Také naše farnost, jako mnohé jiné po celé Praze, nabídla svou pomoc tím, že přijme velkou skupinu cca 150 až 200 poutníků. Co to pro nás prakticky znamená? 1. Především bude třeba pro všechny tyto mladé lidi najít ubytování nejlépe v soukromí. Tedy moc prosíme, pokud budete mít vy sami nebo vaši známí (ať už běžně chodí nebo nechodí do kostela) možnost v uvedeném termínu ubytovat minimálně 2 mladé lidi, kontaktujte nás! Není potřeba mnoho, poutníci budou mít své spacáky a celý den až cca do 22 hodin budou mimo domov, vrátí se pouze na přespání. Ráno je potřeba jim zajistit snídani, 1. ledna je pak můžete pozvat k sobě na novoroční oběd. Pravděpodobně půjde o poutníky z jiných zemí. Znalost angličtiny je tedy výhodou, ale není podmínkou. Ze zkušenosti z předchozích setkání víme, že na tom zážitek z ubytování v rodině rozhodně nestojí. 2. Naše farnost bude zajišťovat příjem poutníků první den, tedy Budeme potřebovat dobrovolníky, kteří nám s příjmem pomůžou prakticky (zajištění občerstvení, rozdělování ubytování, vysvětlení programu, navigování do kostela apod.). Pokud byste byli ochotní nabídnout svou pomoc s příjmem, ozvěte se nám, postupně se dozvíte praktické informace. U všech potřebných úkolů budou koordinátoři, kteří vám podrobně vysvětlí, co bude třeba. 3. Budeme mít na starosti dopolední program během setkání, to znamená především ranní modlitbu ve stylu Taizé a následný program v malých mezinárodních skupinkách. Pro modlitbu budeme potřebovat zpěváky a hudebníky, kteří ji podpoří zpěvem, jenž je jejím základem. 4. Společně se s našimi poutníky sejdeme ke slavení Nového roku. Při evropských setkáních se mu říká festival národů. Všichni jste již teď srdečně zváni, abys- te se slavení s námi se všemi zúčastnili! Samozřejmě uvítáme jakoukoli pomoc se zajištěním občerstvení (mimo alkohol). Budeme moc vděční za vaši otevřenost a ochotu účastnit se setkání a ještě vděčnější, pokud se rozhodnete nabídnout svou pomoc v jakékoli podobě. Prosíme ozvěte se nám! Organizační tým za spořilovskou farnost Markéta Štromerová, , Jirka Mataj, , Andrea Kornucová, , Pavla Tomanová, , Terezie Kudrnová, , Misijní neděle A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to oplatí skrze Krista Ježíše ve všem, co budete potřebovat. (Flp 4,19) O letošní říjnové misijní neděli děti před kostelem vybraly Kč. Děkujeme štědrým dárcům, děkujeme dětem i maminkám, které napekly perníčky. Věříme, že naše společné úsilí pomůže tam, kde je nejvíce potřeba. Ať nás misijní kalendáře i zápalky povzbuzují k vytrvalým modlitbám za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě. Lidské dílo je křehké, lidé jsou křehcí, ale s Boží pomocí se dějí zázraky. Klára Kudrnová Sobotní cyklus Biblických hodin Na první letošní Biblické hodině s dr. Nagym jsme se opět začetli do Janova evangelia, radostné zvěsti o Boží lásce. Lásce, která touží, abychom se otevřeli jejímu dávání. Pak má náš život smysl, můžeme spolupracovat s Bohem na dotváření světa. Když opravdově uvěříme v tuto lásku, napijeme se živé vody, napojíme se na zdroj života, dokážeme z této lásky čerpat sílu a dávat ji zakoušet dál. Jen s touto Boží silou můžeme milovat i nepřátele, a tím je proměňovat. Z vlastní síly to nedokážu, to se mu maximálně vyhnu. Příští setkání proběhne v sobotu 8. listopadu v půl desáté, kdy budeme pokračovat 7. kapitolou Janova evangelia. Přednášky budou probíhat až do dubna 2015 každou druhou a čtvrtou sobotu od 9.30 do v učebně náboženství pod kostelem. Vchod z boku kostela. Klára Kudrnová Dne 29. října zemřel náš farník pan Antonín Náměstek. V úterý v 10 hodin má pohřeb v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech (vchod od stanice metra Želivského).

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY rosu dejte nebesa shůry... Přejeme všem požehnaný adventní čas prožitý v radostném

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2009 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Statistiky o Církvi v ČR... str. 11! Co se dělo: Jak jsem ministroval panu kardinálovi... str. 11! Co se dělo: Za svatou Ludmilou na Tetín str. 12! Píšete

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4

život farností SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM! Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 září 2013 číslo 7 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Důkaz Boží existence 2 Děti v kostele 3 Měsíční sbírka 4 20 let ZŠ Salvátor 7 Výstava fotografií 11 Světové dny

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2010 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Co se dělo: Na Tetíně za svatou Ludmilou...str. 10! Ministrantský fotbalový turnaj: 3. místo... str. 10! Oslavy 100. výročí narození Matky Terezy str. 12!

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Foto: Michaela Antůšková To je začátek! dalo by se zvolat tváří v tvář prvním postním dnům, když jedenáctého února, dva dny před Popeleční

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Vzdělávat se ve víře? Věřím, milí čtenáři zpravodaje, že jste prožili čas dovolených a prázdnin příjemně a že jste si odpočinuli na těle i na duši. Nyní nám všem

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 7 ñ Prosinec 2008 ROZESMÁTÁ TVÁŘ biskupa Václava Malého na horním obrázku nasvědčuje, že rovněž jeho letošní vizitace

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 84 říjen 2009 Z obsahu Slovo na okraj Zprávy z farnosti Program farnosti Vybíráme z kroniky Tváře naší farnosti

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

život farností Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti 12 z obsahu

život farností Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti 12 z obsahu červen 2013 číslo 6 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti

Více