zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna Snímek Dominik Novák Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) ÚT Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze ST Posvěcení římské baziliky Panny Marie ČT Svátek Proměnění Páně PÁ Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze, první pátek v měsíci SO Památka sv. Dominika, kněze Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba NE Devatenáctá neděle v mezidobí (1 Král 19,4 8; Ef 4,30 5,2; Jan 6,41 51) Hlavní pouť v Provodově u Zlína PO Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka ÚT Památka sv. Kláry, panny ST Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice ČT Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků PÁ Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka SO Slavnost Nanebevzetí Panny Marie doporučený svátek NE Dvacátá neděle v mezidobí (Př 9,1 6; Ef 5,15 20; Jan 6,51 58) Hlavní pouť na Svatém Hostýně; pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner ST Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze ČT Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve PÁ Památka sv. Pia X., papeže SO Památka Panny Marie Královny NE Dvacátá první neděle v mezidobí (Joz 24,1 2a b; Ef 5,21 32; Jan 6,60 69) PO Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ÚT Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka sv. Ludvíka Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze ČT Památka sv. Moniky PÁ Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve SO Památka Umučení sv. Jana Křtitele NE Dvacátá druhá neděle v mezidobí Příští číslo Života farností vyjde v neděli 30. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 24. srpna 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Salesiánský Velehrad Srdečně zveme na Salesiánský Velehrad, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. srpna. Chceme touto poutí poděkovat za Dona Boska, který se narodil před 200 lety. Program všech dnů je na plakátech, zveme především na sobotní bohoslužbu v 11 hod. a odpolední a večerní program. Pouť na Zlínských Pasekách Zveme na poutní mši svatou na Zlínských Pasekách v neděli 16. srpna v 9.30 hod. Narozeniny Dona Boska Don Bosko se narodil 16. srpna Někteří z těch, které v životě oslovil, se rozhodli si to připomenout malou oslavou. Proto v neděli 16. srpna nabídneme pro zájemce dokumentární film o Donu Boskovi a salesiánech nazvaný Dej mi duše, ostatní si ponech. Začátek promítání je v hod. v malém sále. Ve hod. bude obvyklá nedělní mše svatá, při které zazní písně Jana Uhlíka. Po mši svaté necháme doznít narozeninovou oslavu při malém posezení. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách je farní kancelář otevřena v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nejsou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. P. Pavel Glogar, SDB První novokněz z naší farnosti P. Pavel Macura sloužil primiční mši svatou v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Věřící především ze zlínských farností a z Uherského Brodu zaplnili kostel i velký sál pod kostelem, kde bylo možno obřad sledovat prostřednictvím živého přenosu na Snímek Dominik Novák obrazovkách. Koncelebrovalo devadesát kněží. Na závěr mše svaté udělilo jedenáct novokněží všem přítomným společné novokněžské požehnání. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Přihlašování do společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké Jak asi všichni víte, náš otec arcibiskup Jan při příležitosti Diecézního eucharistického kongresu ustanovil společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí, děti i nemocní). Toto vyhlášení bylo uveřejněno v 11. čísle Života farností. Na nástěnce v kostele je celý dekret o založení vyvěšen. Každý se může zapsat prostřednictvím své farnosti do Knihy členů, která je v Olomouci. Obdrží pak členskou knížku se svým jménem, která bude nabízet několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si každý může vybírat. Kdo uvede , bude dostávat informace či další duchovní materiály elektronicky. A jaké jsou podmínky? Členové společenství se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Usilují rovněž o růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Snaží se mu zalíbit celým svým životem. Podle svých možností přicházejí na mše svaté častěji, než je povinné. Aby jejich láska nebyla jen planým citem, snaží se aspoň půl hodiny každý týden věnovat nějaké službě lásky navíc. Tedy stejná doba jako modlitba před svatostánkem služba lásky pro druhé! Přečtěte si znovu pozorně v Životě farností č. 11, jaké konkrétní možnosti modliteb i skutků lásky nám otec arcibiskup navrhuje. Dozvíte se i další podrobnosti k Eucharistické hodině. Chceme společně každou neděli prosit Boha za odvrácení útoků zla v nás samotných, v našem městě i národě. Budeme se snažit pro to učinit co nejvíce. Chceme nechat každý den vstupovat Pána do našich srdcí i do našich lidských vztahů, do našeho prostředí. Tím budeme velice užiteční pro naše město. Do 3. srpna má každý kněz za svou farnost zaslat do Olomouce seznam přihlášených. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Přeji odvahu se zapojit, zatím je přihlášeno z naší farnosti pouze 13 farníků. Adorační den den velkých Božích milostí pro naši farnost V sobotu 8. srpna budeme mít v naší farnosti adorační den. Každá farnost má daný adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení ranní mše svaté až do začátku večerní mše svaté. Přerušena bude na půl hodiny, od 11 do hod. bude v kostele svatba. Od 18 hod. pak následuje společná adorace. Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem Ježíšem. Máme přece za co děkovat. Také Ježíši naslouchejme, abychom zachytili jeho výzvy, a vyprošujme sobě, svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné. Přihlášky na Národní eucharistický kongres v Brně Na sobotu 17. října je pro zájemce objednán autobus do Brna. Odjezd bude ještě upřesněn. S největší pravděpodobností už v 6.30 hod. Je nutné se přihlásit 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 do 21. srpna. Pro přihlášené objednáme místenky. Kdo pojede do Brna soukromě, musí mít předem objednanou místenku, a to přes farnost. Všichni zájemci se tedy musí přihlásit na faře nebo v sakristii do 21. srpna. Příprava na křest pro dospělé Začátkem září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří ještě uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na každého zájemce. Nabízí se také příprava, setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni, ale po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval k svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno (či nedokonale), že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se co nejdříve na faře, nebo em: Vyučování náboženství v novém školním roce Upozorňujeme rodiče, děti i studenty, že na nástěnce u mariánského oltáře budou od pondělí 17. srpna vyvěšeny seznamy dětí, které budou docházet na náboženství ve školním roce 2015/2016. Na seznamu bude uveden také vyučující, den, hodina vyučování a termín zahájení výuky. Výuka pro mladší děti bude probíhat v klášteře (Divadelní 3242/6) a pro starší na faře. Jak už bylo v červnu ohlášeno, počítáme s tím, že děti, které ve školním roce 2014/2015 do náboženství chodily, automaticky pokračují až do 9. třídy. Pokud rodiče ze závažných důvodů nemají zájem o pokračování náboženské výuky pro své dítě, oznamte, prosím, tuto změnu na faře, nejlépe písemnou formou do 8. srpna. Pokud na seznamu nenajdete jméno vašeho dítěte, buď ho do seznamu dopište, nebo nahlaste na faře. V sakristii a na faře jsou připraveny přihlášky do náboženství: pro žáky, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy pro žáky 2. až 9. třídy, kteří dosud do náboženství nedocházeli Farníci, prosím vás, nabídněte tuto možnost i vašim známým, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny, či by křest svých dětí chtěli. Je možné, že dosud informaci o náboženství nedostali. Žehnání školních aktovek prvňáčků V neděli 30. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby jejich děti do kostela přišly s aktovkami. P. Ivan Fišar Poutní mši svatou u kaple sv. Anny v Jaroslavicích sloužil v neděli 26. července P. Jaroslav Endlicher. Snímek Zbyněk Domanský ŽIVOT FARNOSTÍ

6 HLASY A OHLASY Nová socha v Přílukách Nová socha sv. Antonína Paduánského u kapličky Panny Marie Ustavičné pomoci v Přílukách byla požehnána v neděli 14. června. Socha se na původní místo vrátila díky veřejné sbírce, kterou uspořádala farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sbírku organizovala Ivana Bogarová ze Zlína. Během jediného roku se jí podařilo od dárců a sponzorů získat dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohla socha vzniknout. K slavnostnímu požehnání sochy se u kapličky na cestě z Příluků na Štákovy paseky v polovině června sešlo okolo dvou set účastníků. Novou sochu požehnal P. Pavel Glogar. Životopis sv. Antonína přečetl jeden z hostů, ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek. Program doplnila herečka Markéta Kalužíková přednesem básně a slavnost propojilo společné zpívání u kytary. Touto cestou mi dovolte poděkovat všem účinkujícím, sponzorům a dárcům, sochaři Jiřímu Rejdovi, P. Glogarovi a především Ivaně Bogarové, bez níž by socha na svém původním místě znovu nestála. Přijďte se i vy podívat na krásné místo nad Příluky a posedět na lavičce pod lípou u našeho příluckého sv. Antoníčka. Jarmila Plevová Zlínská ekumena uctila památku Mistra Jana Husa Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je odloučení věčné od milosti Boží Tato nejznámější slova Mistra Jana Husa zaznamenaná v jeho teologickém spisu Výklad víry z roku 1412 byla hlavní myšlenkou ekumenické bohoslužby, která se konala v evangelickém kostele ve Zlíně v neděli 5. července 2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Vedl ji zlínský farář Církve československé husitské PaedDr. Zdeněk Kovalčík spolu s dalšími čtyřmi zástupci křesťanských církví, které působí v našem městě. Kázání pronesl kazatel Bratrské jednoty baptistů Mgr. Marek Titěra, který se snažil Husova slova o pravdě aplikovat na dnešní dobu a dnešní společnost. Na závěr slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, které se zúčastnila více než stovka věřících z křesťanských církví ve Zlíně, husitský farář Zdeněk Kovalčík blahopřál emeritnímu faráři Církve československé husitské Mgr. Zdeňku Svobodovi, který se 5. července dožil požehnaných 88. narozenin. Bohoslužbu zakončil zpěv husitské písně Kdož jste Boží bojovníci. Josef Pala 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE KVĚTEN A ČERVEN 2015 KŘTY Eliška Anežka Pobořilová Tobiáš Jan Čabla Aneta Olga Gazdošová Emma Oškerová Vladimír Tomáš Duda Julie Tomancová Dominik Koryčanský Martin Tobolák Ellen Marie Manová Richard Mikel Mikuláš Jan Klímek Šimon Staněk Vanessa Doleželová Gita Kašíková Terezie Němečková Stella Žárská Ludmila Vodičková Štěpán Hurta Kryštof Jan Lebeda Jakub Víšek Šimon Pavel Kraus Jakub Válek Marie Paciorková Adam Kučera Tereza Miškarová Filip Deneš Vít Janota SŇATKY Ing. Tomáš Vilímek a Stanislava Šuchmová Michal Suszka a Andrea Gerychová Jitka Talašová a Martin Hruban Jana Kolářová a David Zatloukal Michaela Sochorová a David Bílek Barbara Skaunicová a Pavel Ehrlich Martina Johnová a Stanislav Julíček Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek Svatava Měřičková a Václav Doležal Petra Lisovská a Ondřej Slovák Barbara Kolínková a Lubomír Kovářík Jitka Pekárková a Karel Vajík POHŘBY Zdeňka Kalivodová (1944) Zdeněk Pospíchal (1956) Marie Plšková (1931) Dagmar Rédrová (1930) Irena Babíková (1963) Tomáš Krajča (1977) Bohuslav Družba (1940) Květoslava Rybková (1923) Dominik František Šimeček (2015) Marie Ordeltová (1924) Antonín Gořalík (1952) Ilona Zlámalová (1943) Vladimír Roslanovský (1926) Františka Gurková (1924) Marie Papšíková (1932) Josef Strouhal (1924) Helena Junková (1921) Anna Víznarová (1938) Marie Pokorná (1925) David Koutný (1971) Václav Kopeček (1977) Barunka Tomášková (1932) Jindřich Veselý (1930) Snímek Miroslav Snopek Snímek Jana Skaličková Arcibiskup Jan Graubner požehnal 20. června opravenou lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény v Kostelci u Zlína. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Vyvrcholení Národního eucharistického kongresu v Brně se blíží Obnova vztahu s Bohem a podané ruce všem, kdo to potřebují. Takové jsou hlavní důrazy Národního eucharistického kongresu (NEK), který vyvrcholí v Brně ve dnech října Akce bude předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách. Skrze dar eucharistie přijímáme Krista, jeho Tělo a jeho Krev, a to tak, že se mu sami odevzdáváme. V této vzájemnosti se naplňuje smlouva mezi člověkem a Bohem, komentuje motto akce vedoucí její přípravné skupiny, P. Pavel Dokládal. Právě věta Eucharistie smlouva nová a věčná poukazuje na definitivní uzavření vztahu s Bohem, které se skrze svátost uskutečňuje. Kongres současně zdůrazňuje požehnání, které obnova vztahu s Bohem přináší všem lidem. Celému našemu národu tedy chceme přinášet skrze tento vztah s Bohem skrze Kristovu oběť dobro a pomoc, a to ve všech rovinách duchovních, charitativních, vzdělávacích, prostě všem potřebným, dodává P. Dokládal. Podobnou myšlenku vyjádřil již papež František během setkání s přípravným výborem filipínského Mezinárodního eucharistického kongresu: Setkání s Ježíšem v eucharistii bude zdrojem naděje pro svět, pokud my, proměněni mocí Ducha svatého k obrazu toho, s nímž se setkáváme, přijmeme poslání přetvářet svět. Činíme tak skrze darování plnosti života, jejž jsme přijali a zakusili, a nesení naděje, odpuštění, uzdravení a lásky těm, kdo to potřebují, především chudým, vyděděným, utlačovaným. Podle papeže Františka má eucharistie ústřední místo v církvi, neboť je to ona, která vytváří církev. Pořadatelé vyzývají k objednávání vstupenek V těchto dnech probíhají závěrečná jednání kvůli technickému zajištění kongresu v Brně. Ze strany městské části Brno-střed je patrný profesionální a současně vstřícný postoj, oceňuje spolupráci s městem P. Dokládal. Pořadatelé vyzývají všechny zájemce, aby si již nyní objednávali prostřednictvím webu vstupenky na kongres. Vstupenky je vhodné objednávat vždy za celou farnost nebo komunitu. Objednávky se nebudou potvrzovat bezprostředně po přijetí, ale v druhé polovině září budou všem zaslány detailní organizační pokyny. Poslední měsíce před zahájením národních oslav se mohou věřící připravovat skrze modlitbu, která byla vydána na kartičkách a je dostupná i na stránkách NEKu. Tam, kde se ve farnostech a ve větších společných aktivitách a programech dosud k modlitbě a přípravám nepřipojili, je stále šance začít, říká P. Dokládal. Mše svatá, koncert i doprovodný program Událost české a moravské církve začne již ve čtvrtek 15. října v hod. v brněnské katedrále, kde bude zahájena Konference o eucharistii. Té se následně v Biskupském gymnáziu zúčastní delegáti z českých a moravských diecézí, biskupové, teologové, zástupci řeholních komunit, církevních hnutí i dalších institucí. Vyvrcholením celého programu pak bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která bude slavena v sobotu 17. října od hod. Ve hod. se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen vyznáním víry a obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 V centru města se také uskuteční doprovodné programy. Například v pátek 16. října proběhne koncert nazvaný Podané ruce. Na sobotu, po ukončení NEK, se zase připravuje pestrá odpolední nabídka mnoha programů a přednášek přímo v centru Brna. Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar, napsal již dříve ve svém pastýřském listu královéhradecký biskup Jan Vokál, který je současně delegátem ČBK pro eucharistické kongresy. Mezinárodní eucharistické kongresy se konají zhruba každé čtyři roky, poslední proběhly v roce 2004 v Guadalajaře (Mexiko), v roce 2008 v Québecu (Kanada) a před třemi lety v Dublinu. Kromě toho probíhají v mnoha zemích kongresy národní. V České republice se podobná akce koná poprvé od jejího vzniku v roce (ČBK) CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Charita Zlín shromažďuje poštovní známky i brýle Už jste obdrželi prázdninovou pohlednici? Pokud ano, věřte, že známka na ní může pomoci. Stěhujete již nepotřebné dioptrické či sluneční brýle z jednoho místa na druhé a je vám líto je úplně vyřadit? Věřte, že i ony mohou ještě posloužit potřebným u nás i v zahraničí. Pokud máte známky či brýle, můžete je přinést do prodejny Veni v centru města, po prázdninách i do zlínské charitní sběrny ošacení. Prodejna Veni je otevřena v době prázdnin od 8 do 16 hod. Poutní zájezd do Olomouce Charita Zlín připravuje na úterý 15. září poutní zájezd do Olomouce. Prodej lístků se uskuteční v době od 29. srpna do 13. září. Více informací najdete na plakátech, ohláškách, v následujícím čísle Života farností nebo na tel.: Pavla Romaňáková SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Sára klub pro ženy Zvene vás na další setkání nezadaných žen kolem třiceti let, které se bude konat v pondělí 10. srpna: Káva s poradkyní, 15 hod., v klášterní budově Regina (pro předem objednané) Procházka se Sárou po staré baťovské dálnici, sraz na Kudlově na točně v hod. Otevřené brány Věra Hartigová Možná jste si povšimli, že v našem farním kostele sv. Filipa a Jakuba je už několikátý rok realizován projekt Otevřené brány, jehož cílem je přispívat k rozvoji všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebeuvědomění obyvatel našeho kraje, a to zpřístupněním vybraných sakrálních objektů. Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti obyvatel a návštěvníků o duchovní historii kraje. Proto je v našem kostele od května do září zajištěna přítomnost proškoleného průvodce, jehož průvodcovská služba je poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín. Po domluvě s průvodci je možná také prohlídka věže kostela. Prováděcí doba Květen, září: sobota, neděle hod hod Červen, červenec, srpen: pondělí až sobota hod hod. neděle hod. V sobotu 8. srpna, kdy je v naší farnosti adorační den, se provázet nebude. (red) OREL JEDNOTA ZLÍN Letní příměstský tábor Ještě několik volných míst nabízíme na letních příměstských táborech pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tábory se budou konat v srpnu ve dvou termínech: I. turnus od 17. do 21. srpna II. turnus od 24. do 28. srpna Tábory jsou zaměřeny na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v přírodě, soutěže, tvoření podle počasí. Zahájení programu každý den v 7.45 hod. a ukončení hod. v budově orlovny ve Zlíně (Štefánikova 661). Cena tábora je Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně, pro ostatní Kč. V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den, vstupné, jízdné, materiál na tvoření, odměny, dozor a zázemí na orlovně. Přihlášky, které jsou k dispozici na webových stránkách orelzlin.webnode.cz, zasílejte, prosím, nejpozději do 14. srpna na Další případné informace na tel.: Marcela Sousedíková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o letních prázdninách Během letních prázdnin jsou hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8 do 14 hod. V ostatních dnech si předem zavolejte. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy mají do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Hledáme dobrovolnici Mohlo by jít například o maminku na mateřské nebo rodičovské dovolené, která by věnovala asi hodinu týdně organizaci setkání a pak dvě hodiny ve čtvrtek dopoledne (od 9 do 11 hod.) samotnému programu Klubu maminek Zlín. V prosinci 2013 byl v našem centru úspěšně znovu otevřen Klub maminek. Maminky i jejich děti tu našly zázemí pro cvičení, zpívání, hraní, popovídání si. Dobrovolnice Kamila Slezáková, která byla maminkám průvodkyní a připravovala program, má od září své pracovní povinnosti, a proto hledáme novou ochotnou dobrovolnici. Připravujeme kurzy Kurz přirozeného plánování rodičovství Cyklus 4 setkání v průběhu tří měsíců, první setkání se uskuteční v pondělí 7. září od 18 hod., další termíny budou stanoveny po dohodě, kurzovné je 400 Kč za pár. Manželské večery Cyklus 9 setkání, neděle hod., první setkání je 13. září. Kurzovné je 600 Kč za pár. Hlídání s programem pro děti je zajištěno. Kurz přípravy snoubenců na manželství Cyklus 4 setkání, úterý od 17 hod. Termíny jsou 6. a 20. října, 3. a 10. listopadu. Kurzovné je 200 Kč za pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus 5 setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je předběžně 22. října. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Arcidiecézní pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Pouť pořádá duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. Poutní mši svatou bode sloužit arcibiskup Jan Graubner. Na programu budou přednášky pro pedagogy (Mons. Jan Graubner) i pro rodiče (Františka Böhmová), loutkové divadlo, cesta pro rodiny, na louce soutěže pro děti (zmrzlina a odměny zajištěny), fotografická výstava, růženec pro prarodiče. Na závěr bude adorace pro děti a rodiny. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Cesta za osudem japonské Gejši Začaly prázdniny a každý měl hlavu plnou plánů a představ o tom, jak moc skvělé prázdniny má asi před sebou. Ani oddíl Medvědic nezůstal pozadu, co se nadšení z prázdnin týče. Oddíl skautek tedy na nic nečekal a hned z rána prvního prázdninového dne se vydal na nejočekávanější akci letošního léta na tábor. Jako první však bylo potřeba zařídit, abychom měly kde přespávat. A tak se stalo, že po letošním táboře má každá členka zkušenosti se stavěním stanu s podsadou, s kopáním latríny, odpadové jámy nebo dokonce se stavěním stožáru. Za to, že vše proběhlo v pořádku vděčíme také našim sousedům ze spodní louky, kterou obsadil pro tento termín oddíl Antares. Etapový příběh nás zavedl až do dalekého Japonska, kde jsme společně s mladou Japonkou Sajuri prožívaly její drsný životní příběh. Mladičká něžná Sajuri se po útoku nemilosrdných nájezdníků musela smířit se ztrátou rodiny a se svým budoucím životem stráveným jakožto bezcenná otrokyně. Když se jí však naskytla příležitost stát se studentkou školy pro gejši, neváhala a začala tvrdě pracovat na přípravách na přijímací zkoušky. Mladé skautky tento příběh prožívaly s ní a přes nebezpečné zemětřesení složily úspěšně se Sajuri přijímací zkoušky a staly se gejšami. Po zjištění, že sestra Sajuri je na živu, ale uvězněná v daleké věznici, jsme se vydaly na její záchranu. To však znamenalo absolvovat namáhavou a obávanou dvoudenní trasu, ale všechny členky statečně překonávaly své síly a celou dlouhou cestu zdárně dokončily a pomohly tak zachránit postrádanou sestru. Sajuri a její sestra se už radovaly z nového domova, který si vybudovaly. Ale když přišla zpráva o dalším útoku obávaných nájezdníků, už věděly co dělat. Bylo potřeba opevnit tábor a přemoci očekávané útočníky. Náročný boj dopadl na jedničku a my jsme tímto činem ukončily náš etapový příběh. Kromě etapové hry jsme však spolu prožily spoustu zábavy, skvělých a nezapomenutelných zážitků. Spolu s chlapci z oddílu Antares jsme uspořádaly i skvělou hangárshow a závěrečnou diskotéku. Sedm z nás letos složilo skautský slib a jedna statečná členka se úspěšně poprala s náročnou zkouškou tří orlích per. Závěrem bychom rády vyjádřily díky všem, kteří se na přípravě tábora jakkoliv podíleli, i všem, kteří nás provázeli v modlitbách. Anna Domanská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko)

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko) Program Kulturního jara neděle, 27. 4. 2014 7.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar) 7.25 úvodní slovo ke Kulturnímu jaru "Kultura

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více