zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna Snímek Dominik Novák Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) ÚT Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze ST Posvěcení římské baziliky Panny Marie ČT Svátek Proměnění Páně PÁ Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze, první pátek v měsíci SO Památka sv. Dominika, kněze Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba NE Devatenáctá neděle v mezidobí (1 Král 19,4 8; Ef 4,30 5,2; Jan 6,41 51) Hlavní pouť v Provodově u Zlína PO Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka ÚT Památka sv. Kláry, panny ST Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice ČT Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků PÁ Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka SO Slavnost Nanebevzetí Panny Marie doporučený svátek NE Dvacátá neděle v mezidobí (Př 9,1 6; Ef 5,15 20; Jan 6,51 58) Hlavní pouť na Svatém Hostýně; pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner ST Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze ČT Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve PÁ Památka sv. Pia X., papeže SO Památka Panny Marie Královny NE Dvacátá první neděle v mezidobí (Joz 24,1 2a b; Ef 5,21 32; Jan 6,60 69) PO Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ÚT Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka sv. Ludvíka Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze ČT Památka sv. Moniky PÁ Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve SO Památka Umučení sv. Jana Křtitele NE Dvacátá druhá neděle v mezidobí Příští číslo Života farností vyjde v neděli 30. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 24. srpna 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Salesiánský Velehrad Srdečně zveme na Salesiánský Velehrad, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. srpna. Chceme touto poutí poděkovat za Dona Boska, který se narodil před 200 lety. Program všech dnů je na plakátech, zveme především na sobotní bohoslužbu v 11 hod. a odpolední a večerní program. Pouť na Zlínských Pasekách Zveme na poutní mši svatou na Zlínských Pasekách v neděli 16. srpna v 9.30 hod. Narozeniny Dona Boska Don Bosko se narodil 16. srpna Někteří z těch, které v životě oslovil, se rozhodli si to připomenout malou oslavou. Proto v neděli 16. srpna nabídneme pro zájemce dokumentární film o Donu Boskovi a salesiánech nazvaný Dej mi duše, ostatní si ponech. Začátek promítání je v hod. v malém sále. Ve hod. bude obvyklá nedělní mše svatá, při které zazní písně Jana Uhlíka. Po mši svaté necháme doznít narozeninovou oslavu při malém posezení. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách je farní kancelář otevřena v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nejsou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. P. Pavel Glogar, SDB První novokněz z naší farnosti P. Pavel Macura sloužil primiční mši svatou v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Věřící především ze zlínských farností a z Uherského Brodu zaplnili kostel i velký sál pod kostelem, kde bylo možno obřad sledovat prostřednictvím živého přenosu na Snímek Dominik Novák obrazovkách. Koncelebrovalo devadesát kněží. Na závěr mše svaté udělilo jedenáct novokněží všem přítomným společné novokněžské požehnání. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Přihlašování do společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké Jak asi všichni víte, náš otec arcibiskup Jan při příležitosti Diecézního eucharistického kongresu ustanovil společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí, děti i nemocní). Toto vyhlášení bylo uveřejněno v 11. čísle Života farností. Na nástěnce v kostele je celý dekret o založení vyvěšen. Každý se může zapsat prostřednictvím své farnosti do Knihy členů, která je v Olomouci. Obdrží pak členskou knížku se svým jménem, která bude nabízet několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si každý může vybírat. Kdo uvede , bude dostávat informace či další duchovní materiály elektronicky. A jaké jsou podmínky? Členové společenství se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Usilují rovněž o růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Snaží se mu zalíbit celým svým životem. Podle svých možností přicházejí na mše svaté častěji, než je povinné. Aby jejich láska nebyla jen planým citem, snaží se aspoň půl hodiny každý týden věnovat nějaké službě lásky navíc. Tedy stejná doba jako modlitba před svatostánkem služba lásky pro druhé! Přečtěte si znovu pozorně v Životě farností č. 11, jaké konkrétní možnosti modliteb i skutků lásky nám otec arcibiskup navrhuje. Dozvíte se i další podrobnosti k Eucharistické hodině. Chceme společně každou neděli prosit Boha za odvrácení útoků zla v nás samotných, v našem městě i národě. Budeme se snažit pro to učinit co nejvíce. Chceme nechat každý den vstupovat Pána do našich srdcí i do našich lidských vztahů, do našeho prostředí. Tím budeme velice užiteční pro naše město. Do 3. srpna má každý kněz za svou farnost zaslat do Olomouce seznam přihlášených. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Přeji odvahu se zapojit, zatím je přihlášeno z naší farnosti pouze 13 farníků. Adorační den den velkých Božích milostí pro naši farnost V sobotu 8. srpna budeme mít v naší farnosti adorační den. Každá farnost má daný adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení ranní mše svaté až do začátku večerní mše svaté. Přerušena bude na půl hodiny, od 11 do hod. bude v kostele svatba. Od 18 hod. pak následuje společná adorace. Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem Ježíšem. Máme přece za co děkovat. Také Ježíši naslouchejme, abychom zachytili jeho výzvy, a vyprošujme sobě, svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné. Přihlášky na Národní eucharistický kongres v Brně Na sobotu 17. října je pro zájemce objednán autobus do Brna. Odjezd bude ještě upřesněn. S největší pravděpodobností už v 6.30 hod. Je nutné se přihlásit 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 do 21. srpna. Pro přihlášené objednáme místenky. Kdo pojede do Brna soukromě, musí mít předem objednanou místenku, a to přes farnost. Všichni zájemci se tedy musí přihlásit na faře nebo v sakristii do 21. srpna. Příprava na křest pro dospělé Začátkem září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří ještě uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na každého zájemce. Nabízí se také příprava, setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni, ale po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval k svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno (či nedokonale), že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se co nejdříve na faře, nebo em: Vyučování náboženství v novém školním roce Upozorňujeme rodiče, děti i studenty, že na nástěnce u mariánského oltáře budou od pondělí 17. srpna vyvěšeny seznamy dětí, které budou docházet na náboženství ve školním roce 2015/2016. Na seznamu bude uveden také vyučující, den, hodina vyučování a termín zahájení výuky. Výuka pro mladší děti bude probíhat v klášteře (Divadelní 3242/6) a pro starší na faře. Jak už bylo v červnu ohlášeno, počítáme s tím, že děti, které ve školním roce 2014/2015 do náboženství chodily, automaticky pokračují až do 9. třídy. Pokud rodiče ze závažných důvodů nemají zájem o pokračování náboženské výuky pro své dítě, oznamte, prosím, tuto změnu na faře, nejlépe písemnou formou do 8. srpna. Pokud na seznamu nenajdete jméno vašeho dítěte, buď ho do seznamu dopište, nebo nahlaste na faře. V sakristii a na faře jsou připraveny přihlášky do náboženství: pro žáky, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy pro žáky 2. až 9. třídy, kteří dosud do náboženství nedocházeli Farníci, prosím vás, nabídněte tuto možnost i vašim známým, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny, či by křest svých dětí chtěli. Je možné, že dosud informaci o náboženství nedostali. Žehnání školních aktovek prvňáčků V neděli 30. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby jejich děti do kostela přišly s aktovkami. P. Ivan Fišar Poutní mši svatou u kaple sv. Anny v Jaroslavicích sloužil v neděli 26. července P. Jaroslav Endlicher. Snímek Zbyněk Domanský ŽIVOT FARNOSTÍ

6 HLASY A OHLASY Nová socha v Přílukách Nová socha sv. Antonína Paduánského u kapličky Panny Marie Ustavičné pomoci v Přílukách byla požehnána v neděli 14. června. Socha se na původní místo vrátila díky veřejné sbírce, kterou uspořádala farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sbírku organizovala Ivana Bogarová ze Zlína. Během jediného roku se jí podařilo od dárců a sponzorů získat dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohla socha vzniknout. K slavnostnímu požehnání sochy se u kapličky na cestě z Příluků na Štákovy paseky v polovině června sešlo okolo dvou set účastníků. Novou sochu požehnal P. Pavel Glogar. Životopis sv. Antonína přečetl jeden z hostů, ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek. Program doplnila herečka Markéta Kalužíková přednesem básně a slavnost propojilo společné zpívání u kytary. Touto cestou mi dovolte poděkovat všem účinkujícím, sponzorům a dárcům, sochaři Jiřímu Rejdovi, P. Glogarovi a především Ivaně Bogarové, bez níž by socha na svém původním místě znovu nestála. Přijďte se i vy podívat na krásné místo nad Příluky a posedět na lavičce pod lípou u našeho příluckého sv. Antoníčka. Jarmila Plevová Zlínská ekumena uctila památku Mistra Jana Husa Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je odloučení věčné od milosti Boží Tato nejznámější slova Mistra Jana Husa zaznamenaná v jeho teologickém spisu Výklad víry z roku 1412 byla hlavní myšlenkou ekumenické bohoslužby, která se konala v evangelickém kostele ve Zlíně v neděli 5. července 2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Vedl ji zlínský farář Církve československé husitské PaedDr. Zdeněk Kovalčík spolu s dalšími čtyřmi zástupci křesťanských církví, které působí v našem městě. Kázání pronesl kazatel Bratrské jednoty baptistů Mgr. Marek Titěra, který se snažil Husova slova o pravdě aplikovat na dnešní dobu a dnešní společnost. Na závěr slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, které se zúčastnila více než stovka věřících z křesťanských církví ve Zlíně, husitský farář Zdeněk Kovalčík blahopřál emeritnímu faráři Církve československé husitské Mgr. Zdeňku Svobodovi, který se 5. července dožil požehnaných 88. narozenin. Bohoslužbu zakončil zpěv husitské písně Kdož jste Boží bojovníci. Josef Pala 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE KVĚTEN A ČERVEN 2015 KŘTY Eliška Anežka Pobořilová Tobiáš Jan Čabla Aneta Olga Gazdošová Emma Oškerová Vladimír Tomáš Duda Julie Tomancová Dominik Koryčanský Martin Tobolák Ellen Marie Manová Richard Mikel Mikuláš Jan Klímek Šimon Staněk Vanessa Doleželová Gita Kašíková Terezie Němečková Stella Žárská Ludmila Vodičková Štěpán Hurta Kryštof Jan Lebeda Jakub Víšek Šimon Pavel Kraus Jakub Válek Marie Paciorková Adam Kučera Tereza Miškarová Filip Deneš Vít Janota SŇATKY Ing. Tomáš Vilímek a Stanislava Šuchmová Michal Suszka a Andrea Gerychová Jitka Talašová a Martin Hruban Jana Kolářová a David Zatloukal Michaela Sochorová a David Bílek Barbara Skaunicová a Pavel Ehrlich Martina Johnová a Stanislav Julíček Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek Svatava Měřičková a Václav Doležal Petra Lisovská a Ondřej Slovák Barbara Kolínková a Lubomír Kovářík Jitka Pekárková a Karel Vajík POHŘBY Zdeňka Kalivodová (1944) Zdeněk Pospíchal (1956) Marie Plšková (1931) Dagmar Rédrová (1930) Irena Babíková (1963) Tomáš Krajča (1977) Bohuslav Družba (1940) Květoslava Rybková (1923) Dominik František Šimeček (2015) Marie Ordeltová (1924) Antonín Gořalík (1952) Ilona Zlámalová (1943) Vladimír Roslanovský (1926) Františka Gurková (1924) Marie Papšíková (1932) Josef Strouhal (1924) Helena Junková (1921) Anna Víznarová (1938) Marie Pokorná (1925) David Koutný (1971) Václav Kopeček (1977) Barunka Tomášková (1932) Jindřich Veselý (1930) Snímek Miroslav Snopek Snímek Jana Skaličková Arcibiskup Jan Graubner požehnal 20. června opravenou lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény v Kostelci u Zlína. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Vyvrcholení Národního eucharistického kongresu v Brně se blíží Obnova vztahu s Bohem a podané ruce všem, kdo to potřebují. Takové jsou hlavní důrazy Národního eucharistického kongresu (NEK), který vyvrcholí v Brně ve dnech října Akce bude předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách. Skrze dar eucharistie přijímáme Krista, jeho Tělo a jeho Krev, a to tak, že se mu sami odevzdáváme. V této vzájemnosti se naplňuje smlouva mezi člověkem a Bohem, komentuje motto akce vedoucí její přípravné skupiny, P. Pavel Dokládal. Právě věta Eucharistie smlouva nová a věčná poukazuje na definitivní uzavření vztahu s Bohem, které se skrze svátost uskutečňuje. Kongres současně zdůrazňuje požehnání, které obnova vztahu s Bohem přináší všem lidem. Celému našemu národu tedy chceme přinášet skrze tento vztah s Bohem skrze Kristovu oběť dobro a pomoc, a to ve všech rovinách duchovních, charitativních, vzdělávacích, prostě všem potřebným, dodává P. Dokládal. Podobnou myšlenku vyjádřil již papež František během setkání s přípravným výborem filipínského Mezinárodního eucharistického kongresu: Setkání s Ježíšem v eucharistii bude zdrojem naděje pro svět, pokud my, proměněni mocí Ducha svatého k obrazu toho, s nímž se setkáváme, přijmeme poslání přetvářet svět. Činíme tak skrze darování plnosti života, jejž jsme přijali a zakusili, a nesení naděje, odpuštění, uzdravení a lásky těm, kdo to potřebují, především chudým, vyděděným, utlačovaným. Podle papeže Františka má eucharistie ústřední místo v církvi, neboť je to ona, která vytváří církev. Pořadatelé vyzývají k objednávání vstupenek V těchto dnech probíhají závěrečná jednání kvůli technickému zajištění kongresu v Brně. Ze strany městské části Brno-střed je patrný profesionální a současně vstřícný postoj, oceňuje spolupráci s městem P. Dokládal. Pořadatelé vyzývají všechny zájemce, aby si již nyní objednávali prostřednictvím webu vstupenky na kongres. Vstupenky je vhodné objednávat vždy za celou farnost nebo komunitu. Objednávky se nebudou potvrzovat bezprostředně po přijetí, ale v druhé polovině září budou všem zaslány detailní organizační pokyny. Poslední měsíce před zahájením národních oslav se mohou věřící připravovat skrze modlitbu, která byla vydána na kartičkách a je dostupná i na stránkách NEKu. Tam, kde se ve farnostech a ve větších společných aktivitách a programech dosud k modlitbě a přípravám nepřipojili, je stále šance začít, říká P. Dokládal. Mše svatá, koncert i doprovodný program Událost české a moravské církve začne již ve čtvrtek 15. října v hod. v brněnské katedrále, kde bude zahájena Konference o eucharistii. Té se následně v Biskupském gymnáziu zúčastní delegáti z českých a moravských diecézí, biskupové, teologové, zástupci řeholních komunit, církevních hnutí i dalších institucí. Vyvrcholením celého programu pak bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která bude slavena v sobotu 17. října od hod. Ve hod. se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen vyznáním víry a obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 V centru města se také uskuteční doprovodné programy. Například v pátek 16. října proběhne koncert nazvaný Podané ruce. Na sobotu, po ukončení NEK, se zase připravuje pestrá odpolední nabídka mnoha programů a přednášek přímo v centru Brna. Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar, napsal již dříve ve svém pastýřském listu královéhradecký biskup Jan Vokál, který je současně delegátem ČBK pro eucharistické kongresy. Mezinárodní eucharistické kongresy se konají zhruba každé čtyři roky, poslední proběhly v roce 2004 v Guadalajaře (Mexiko), v roce 2008 v Québecu (Kanada) a před třemi lety v Dublinu. Kromě toho probíhají v mnoha zemích kongresy národní. V České republice se podobná akce koná poprvé od jejího vzniku v roce (ČBK) CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Charita Zlín shromažďuje poštovní známky i brýle Už jste obdrželi prázdninovou pohlednici? Pokud ano, věřte, že známka na ní může pomoci. Stěhujete již nepotřebné dioptrické či sluneční brýle z jednoho místa na druhé a je vám líto je úplně vyřadit? Věřte, že i ony mohou ještě posloužit potřebným u nás i v zahraničí. Pokud máte známky či brýle, můžete je přinést do prodejny Veni v centru města, po prázdninách i do zlínské charitní sběrny ošacení. Prodejna Veni je otevřena v době prázdnin od 8 do 16 hod. Poutní zájezd do Olomouce Charita Zlín připravuje na úterý 15. září poutní zájezd do Olomouce. Prodej lístků se uskuteční v době od 29. srpna do 13. září. Více informací najdete na plakátech, ohláškách, v následujícím čísle Života farností nebo na tel.: Pavla Romaňáková SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Sára klub pro ženy Zvene vás na další setkání nezadaných žen kolem třiceti let, které se bude konat v pondělí 10. srpna: Káva s poradkyní, 15 hod., v klášterní budově Regina (pro předem objednané) Procházka se Sárou po staré baťovské dálnici, sraz na Kudlově na točně v hod. Otevřené brány Věra Hartigová Možná jste si povšimli, že v našem farním kostele sv. Filipa a Jakuba je už několikátý rok realizován projekt Otevřené brány, jehož cílem je přispívat k rozvoji všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebeuvědomění obyvatel našeho kraje, a to zpřístupněním vybraných sakrálních objektů. Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti obyvatel a návštěvníků o duchovní historii kraje. Proto je v našem kostele od května do září zajištěna přítomnost proškoleného průvodce, jehož průvodcovská služba je poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín. Po domluvě s průvodci je možná také prohlídka věže kostela. Prováděcí doba Květen, září: sobota, neděle hod hod Červen, červenec, srpen: pondělí až sobota hod hod. neděle hod. V sobotu 8. srpna, kdy je v naší farnosti adorační den, se provázet nebude. (red) OREL JEDNOTA ZLÍN Letní příměstský tábor Ještě několik volných míst nabízíme na letních příměstských táborech pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tábory se budou konat v srpnu ve dvou termínech: I. turnus od 17. do 21. srpna II. turnus od 24. do 28. srpna Tábory jsou zaměřeny na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v přírodě, soutěže, tvoření podle počasí. Zahájení programu každý den v 7.45 hod. a ukončení hod. v budově orlovny ve Zlíně (Štefánikova 661). Cena tábora je Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně, pro ostatní Kč. V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den, vstupné, jízdné, materiál na tvoření, odměny, dozor a zázemí na orlovně. Přihlášky, které jsou k dispozici na webových stránkách orelzlin.webnode.cz, zasílejte, prosím, nejpozději do 14. srpna na Další případné informace na tel.: Marcela Sousedíková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o letních prázdninách Během letních prázdnin jsou hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8 do 14 hod. V ostatních dnech si předem zavolejte. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy mají do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Hledáme dobrovolnici Mohlo by jít například o maminku na mateřské nebo rodičovské dovolené, která by věnovala asi hodinu týdně organizaci setkání a pak dvě hodiny ve čtvrtek dopoledne (od 9 do 11 hod.) samotnému programu Klubu maminek Zlín. V prosinci 2013 byl v našem centru úspěšně znovu otevřen Klub maminek. Maminky i jejich děti tu našly zázemí pro cvičení, zpívání, hraní, popovídání si. Dobrovolnice Kamila Slezáková, která byla maminkám průvodkyní a připravovala program, má od září své pracovní povinnosti, a proto hledáme novou ochotnou dobrovolnici. Připravujeme kurzy Kurz přirozeného plánování rodičovství Cyklus 4 setkání v průběhu tří měsíců, první setkání se uskuteční v pondělí 7. září od 18 hod., další termíny budou stanoveny po dohodě, kurzovné je 400 Kč za pár. Manželské večery Cyklus 9 setkání, neděle hod., první setkání je 13. září. Kurzovné je 600 Kč za pár. Hlídání s programem pro děti je zajištěno. Kurz přípravy snoubenců na manželství Cyklus 4 setkání, úterý od 17 hod. Termíny jsou 6. a 20. října, 3. a 10. listopadu. Kurzovné je 200 Kč za pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus 5 setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je předběžně 22. října. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Arcidiecézní pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Pouť pořádá duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. Poutní mši svatou bode sloužit arcibiskup Jan Graubner. Na programu budou přednášky pro pedagogy (Mons. Jan Graubner) i pro rodiče (Františka Böhmová), loutkové divadlo, cesta pro rodiny, na louce soutěže pro děti (zmrzlina a odměny zajištěny), fotografická výstava, růženec pro prarodiče. Na závěr bude adorace pro děti a rodiny. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Cesta za osudem japonské Gejši Začaly prázdniny a každý měl hlavu plnou plánů a představ o tom, jak moc skvělé prázdniny má asi před sebou. Ani oddíl Medvědic nezůstal pozadu, co se nadšení z prázdnin týče. Oddíl skautek tedy na nic nečekal a hned z rána prvního prázdninového dne se vydal na nejočekávanější akci letošního léta na tábor. Jako první však bylo potřeba zařídit, abychom měly kde přespávat. A tak se stalo, že po letošním táboře má každá členka zkušenosti se stavěním stanu s podsadou, s kopáním latríny, odpadové jámy nebo dokonce se stavěním stožáru. Za to, že vše proběhlo v pořádku vděčíme také našim sousedům ze spodní louky, kterou obsadil pro tento termín oddíl Antares. Etapový příběh nás zavedl až do dalekého Japonska, kde jsme společně s mladou Japonkou Sajuri prožívaly její drsný životní příběh. Mladičká něžná Sajuri se po útoku nemilosrdných nájezdníků musela smířit se ztrátou rodiny a se svým budoucím životem stráveným jakožto bezcenná otrokyně. Když se jí však naskytla příležitost stát se studentkou školy pro gejši, neváhala a začala tvrdě pracovat na přípravách na přijímací zkoušky. Mladé skautky tento příběh prožívaly s ní a přes nebezpečné zemětřesení složily úspěšně se Sajuri přijímací zkoušky a staly se gejšami. Po zjištění, že sestra Sajuri je na živu, ale uvězněná v daleké věznici, jsme se vydaly na její záchranu. To však znamenalo absolvovat namáhavou a obávanou dvoudenní trasu, ale všechny členky statečně překonávaly své síly a celou dlouhou cestu zdárně dokončily a pomohly tak zachránit postrádanou sestru. Sajuri a její sestra se už radovaly z nového domova, který si vybudovaly. Ale když přišla zpráva o dalším útoku obávaných nájezdníků, už věděly co dělat. Bylo potřeba opevnit tábor a přemoci očekávané útočníky. Náročný boj dopadl na jedničku a my jsme tímto činem ukončily náš etapový příběh. Kromě etapové hry jsme však spolu prožily spoustu zábavy, skvělých a nezapomenutelných zážitků. Spolu s chlapci z oddílu Antares jsme uspořádaly i skvělou hangárshow a závěrečnou diskotéku. Sedm z nás letos složilo skautský slib a jedna statečná členka se úspěšně poprala s náročnou zkouškou tří orlích per. Závěrem bychom rády vyjádřily díky všem, kteří se na přípravě tábora jakkoliv podíleli, i všem, kteří nás provázeli v modlitbách. Anna Domanská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXVI neděle 31. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů přistoupilo 36 dětí

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více