zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlínských číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna 2015 Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXVI neděle 2. srpna Snímek Dominik Novák Novokněz P. Pavel Macura slavil primiční mši svatou

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Osmnáctá neděle v mezidobí (Ex 16, ; Ef 4, ; Jan 6,24 35) ÚT Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze ST Posvěcení římské baziliky Panny Marie ČT Svátek Proměnění Páně PÁ Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze, první pátek v měsíci SO Památka sv. Dominika, kněze Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba NE Devatenáctá neděle v mezidobí (1 Král 19,4 8; Ef 4,30 5,2; Jan 6,41 51) Hlavní pouť v Provodově u Zlína PO Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka ÚT Památka sv. Kláry, panny ST Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice ČT Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků PÁ Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka SO Slavnost Nanebevzetí Panny Marie doporučený svátek NE Dvacátá neděle v mezidobí (Př 9,1 6; Ef 5,15 20; Jan 6,51 58) Hlavní pouť na Svatém Hostýně; pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner ST Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze ČT Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve PÁ Památka sv. Pia X., papeže SO Památka Panny Marie Královny NE Dvacátá první neděle v mezidobí (Joz 24,1 2a b; Ef 5,21 32; Jan 6,60 69) PO Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ÚT Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka sv. Ludvíka Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze ČT Památka sv. Moniky PÁ Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve SO Památka Umučení sv. Jana Křtitele NE Dvacátá druhá neděle v mezidobí Příští číslo Života farností vyjde v neděli 30. srpna Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 24. srpna 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: Salesiánský Velehrad Srdečně zveme na Salesiánský Velehrad, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. srpna. Chceme touto poutí poděkovat za Dona Boska, který se narodil před 200 lety. Program všech dnů je na plakátech, zveme především na sobotní bohoslužbu v 11 hod. a odpolední a večerní program. Pouť na Zlínských Pasekách Zveme na poutní mši svatou na Zlínských Pasekách v neděli 16. srpna v 9.30 hod. Narozeniny Dona Boska Don Bosko se narodil 16. srpna Někteří z těch, které v životě oslovil, se rozhodli si to připomenout malou oslavou. Proto v neděli 16. srpna nabídneme pro zájemce dokumentární film o Donu Boskovi a salesiánech nazvaný Dej mi duše, ostatní si ponech. Začátek promítání je v hod. v malém sále. Ve hod. bude obvyklá nedělní mše svatá, při které zazní písně Jana Uhlíka. Po mši svaté necháme doznít narozeninovou oslavu při malém posezení. Farní kancelář o prázdninách O prázdninách je farní kancelář otevřena v úterý a v pátek vždy od 15 do 17 hod. Bohoslužby o prázdninách V době letních prázdnin nejsou čtvrteční ranní mše svaté. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace od 17 hod. Přihlášky do náboženství Na stolku pod kůrem nebo ve farní kanceláři jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte ve farní kanceláři nejpozději do neděle 16. srpna. P. Pavel Glogar, SDB První novokněz z naší farnosti P. Pavel Macura sloužil primiční mši svatou v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Věřící především ze zlínských farností a z Uherského Brodu zaplnili kostel i velký sál pod kostelem, kde bylo možno obřad sledovat prostřednictvím živého přenosu na Snímek Dominik Novák obrazovkách. Koncelebrovalo devadesát kněží. Na závěr mše svaté udělilo jedenáct novokněží všem přítomným společné novokněžské požehnání. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Přihlašování do společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké Jak asi všichni víte, náš otec arcibiskup Jan při příležitosti Diecézního eucharistického kongresu ustanovil společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí, děti i nemocní). Toto vyhlášení bylo uveřejněno v 11. čísle Života farností. Na nástěnce v kostele je celý dekret o založení vyvěšen. Každý se může zapsat prostřednictvím své farnosti do Knihy členů, která je v Olomouci. Obdrží pak členskou knížku se svým jménem, která bude nabízet několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si každý může vybírat. Kdo uvede , bude dostávat informace či další duchovní materiály elektronicky. A jaké jsou podmínky? Členové společenství se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc. Usilují rovněž o růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Snaží se mu zalíbit celým svým životem. Podle svých možností přicházejí na mše svaté častěji, než je povinné. Aby jejich láska nebyla jen planým citem, snaží se aspoň půl hodiny každý týden věnovat nějaké službě lásky navíc. Tedy stejná doba jako modlitba před svatostánkem služba lásky pro druhé! Přečtěte si znovu pozorně v Životě farností č. 11, jaké konkrétní možnosti modliteb i skutků lásky nám otec arcibiskup navrhuje. Dozvíte se i další podrobnosti k Eucharistické hodině. Chceme společně každou neděli prosit Boha za odvrácení útoků zla v nás samotných, v našem městě i národě. Budeme se snažit pro to učinit co nejvíce. Chceme nechat každý den vstupovat Pána do našich srdcí i do našich lidských vztahů, do našeho prostředí. Tím budeme velice užiteční pro naše město. Do 3. srpna má každý kněz za svou farnost zaslat do Olomouce seznam přihlášených. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Přeji odvahu se zapojit, zatím je přihlášeno z naší farnosti pouze 13 farníků. Adorační den den velkých Božích milostí pro naši farnost V sobotu 8. srpna budeme mít v naší farnosti adorační den. Každá farnost má daný adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení ranní mše svaté až do začátku večerní mše svaté. Přerušena bude na půl hodiny, od 11 do hod. bude v kostele svatba. Od 18 hod. pak následuje společná adorace. Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem Ježíšem. Máme přece za co děkovat. Také Ježíši naslouchejme, abychom zachytili jeho výzvy, a vyprošujme sobě, svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné. Přihlášky na Národní eucharistický kongres v Brně Na sobotu 17. října je pro zájemce objednán autobus do Brna. Odjezd bude ještě upřesněn. S největší pravděpodobností už v 6.30 hod. Je nutné se přihlásit 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 do 21. srpna. Pro přihlášené objednáme místenky. Kdo pojede do Brna soukromě, musí mít předem objednanou místenku, a to přes farnost. Všichni zájemci se tedy musí přihlásit na faře nebo v sakristii do 21. srpna. Příprava na křest pro dospělé Začátkem září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří ještě uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na každého zájemce. Nabízí se také příprava, setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni, ale po křtu nebyli dál vedeni ve víře a nikdo je ani nepřipravoval k svatému přijímání. Anebo to bylo tak dávno (či nedokonale), že si to chtějí jako dospělí zopakovat. Hlaste se co nejdříve na faře, nebo em: Vyučování náboženství v novém školním roce Upozorňujeme rodiče, děti i studenty, že na nástěnce u mariánského oltáře budou od pondělí 17. srpna vyvěšeny seznamy dětí, které budou docházet na náboženství ve školním roce 2015/2016. Na seznamu bude uveden také vyučující, den, hodina vyučování a termín zahájení výuky. Výuka pro mladší děti bude probíhat v klášteře (Divadelní 3242/6) a pro starší na faře. Jak už bylo v červnu ohlášeno, počítáme s tím, že děti, které ve školním roce 2014/2015 do náboženství chodily, automaticky pokračují až do 9. třídy. Pokud rodiče ze závažných důvodů nemají zájem o pokračování náboženské výuky pro své dítě, oznamte, prosím, tuto změnu na faře, nejlépe písemnou formou do 8. srpna. Pokud na seznamu nenajdete jméno vašeho dítěte, buď ho do seznamu dopište, nebo nahlaste na faře. V sakristii a na faře jsou připraveny přihlášky do náboženství: pro žáky, kteří půjdou po prázdninách do 1. třídy pro žáky 2. až 9. třídy, kteří dosud do náboženství nedocházeli Farníci, prosím vás, nabídněte tuto možnost i vašim známým, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny, či by křest svých dětí chtěli. Je možné, že dosud informaci o náboženství nedostali. Žehnání školních aktovek prvňáčků V neděli 30. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby jejich děti do kostela přišly s aktovkami. P. Ivan Fišar Poutní mši svatou u kaple sv. Anny v Jaroslavicích sloužil v neděli 26. července P. Jaroslav Endlicher. Snímek Zbyněk Domanský ŽIVOT FARNOSTÍ

6 HLASY A OHLASY Nová socha v Přílukách Nová socha sv. Antonína Paduánského u kapličky Panny Marie Ustavičné pomoci v Přílukách byla požehnána v neděli 14. června. Socha se na původní místo vrátila díky veřejné sbírce, kterou uspořádala farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sbírku organizovala Ivana Bogarová ze Zlína. Během jediného roku se jí podařilo od dárců a sponzorů získat dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohla socha vzniknout. K slavnostnímu požehnání sochy se u kapličky na cestě z Příluků na Štákovy paseky v polovině června sešlo okolo dvou set účastníků. Novou sochu požehnal P. Pavel Glogar. Životopis sv. Antonína přečetl jeden z hostů, ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek. Program doplnila herečka Markéta Kalužíková přednesem básně a slavnost propojilo společné zpívání u kytary. Touto cestou mi dovolte poděkovat všem účinkujícím, sponzorům a dárcům, sochaři Jiřímu Rejdovi, P. Glogarovi a především Ivaně Bogarové, bez níž by socha na svém původním místě znovu nestála. Přijďte se i vy podívat na krásné místo nad Příluky a posedět na lavičce pod lípou u našeho příluckého sv. Antoníčka. Jarmila Plevová Zlínská ekumena uctila památku Mistra Jana Husa Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je odloučení věčné od milosti Boží Tato nejznámější slova Mistra Jana Husa zaznamenaná v jeho teologickém spisu Výklad víry z roku 1412 byla hlavní myšlenkou ekumenické bohoslužby, která se konala v evangelickém kostele ve Zlíně v neděli 5. července 2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Vedl ji zlínský farář Církve československé husitské PaedDr. Zdeněk Kovalčík spolu s dalšími čtyřmi zástupci křesťanských církví, které působí v našem městě. Kázání pronesl kazatel Bratrské jednoty baptistů Mgr. Marek Titěra, který se snažil Husova slova o pravdě aplikovat na dnešní dobu a dnešní společnost. Na závěr slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, které se zúčastnila více než stovka věřících z křesťanských církví ve Zlíně, husitský farář Zdeněk Kovalčík blahopřál emeritnímu faráři Církve československé husitské Mgr. Zdeňku Svobodovi, který se 5. července dožil požehnaných 88. narozenin. Bohoslužbu zakončil zpěv husitské písně Kdož jste Boží bojovníci. Josef Pala 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE KVĚTEN A ČERVEN 2015 KŘTY Eliška Anežka Pobořilová Tobiáš Jan Čabla Aneta Olga Gazdošová Emma Oškerová Vladimír Tomáš Duda Julie Tomancová Dominik Koryčanský Martin Tobolák Ellen Marie Manová Richard Mikel Mikuláš Jan Klímek Šimon Staněk Vanessa Doleželová Gita Kašíková Terezie Němečková Stella Žárská Ludmila Vodičková Štěpán Hurta Kryštof Jan Lebeda Jakub Víšek Šimon Pavel Kraus Jakub Válek Marie Paciorková Adam Kučera Tereza Miškarová Filip Deneš Vít Janota SŇATKY Ing. Tomáš Vilímek a Stanislava Šuchmová Michal Suszka a Andrea Gerychová Jitka Talašová a Martin Hruban Jana Kolářová a David Zatloukal Michaela Sochorová a David Bílek Barbara Skaunicová a Pavel Ehrlich Martina Johnová a Stanislav Julíček Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek Svatava Měřičková a Václav Doležal Petra Lisovská a Ondřej Slovák Barbara Kolínková a Lubomír Kovářík Jitka Pekárková a Karel Vajík POHŘBY Zdeňka Kalivodová (1944) Zdeněk Pospíchal (1956) Marie Plšková (1931) Dagmar Rédrová (1930) Irena Babíková (1963) Tomáš Krajča (1977) Bohuslav Družba (1940) Květoslava Rybková (1923) Dominik František Šimeček (2015) Marie Ordeltová (1924) Antonín Gořalík (1952) Ilona Zlámalová (1943) Vladimír Roslanovský (1926) Františka Gurková (1924) Marie Papšíková (1932) Josef Strouhal (1924) Helena Junková (1921) Anna Víznarová (1938) Marie Pokorná (1925) David Koutný (1971) Václav Kopeček (1977) Barunka Tomášková (1932) Jindřich Veselý (1930) Snímek Miroslav Snopek Snímek Jana Skaličková Arcibiskup Jan Graubner požehnal 20. června opravenou lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény v Kostelci u Zlína. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES Vyvrcholení Národního eucharistického kongresu v Brně se blíží Obnova vztahu s Bohem a podané ruce všem, kdo to potřebují. Takové jsou hlavní důrazy Národního eucharistického kongresu (NEK), který vyvrcholí v Brně ve dnech října Akce bude předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách. Skrze dar eucharistie přijímáme Krista, jeho Tělo a jeho Krev, a to tak, že se mu sami odevzdáváme. V této vzájemnosti se naplňuje smlouva mezi člověkem a Bohem, komentuje motto akce vedoucí její přípravné skupiny, P. Pavel Dokládal. Právě věta Eucharistie smlouva nová a věčná poukazuje na definitivní uzavření vztahu s Bohem, které se skrze svátost uskutečňuje. Kongres současně zdůrazňuje požehnání, které obnova vztahu s Bohem přináší všem lidem. Celému našemu národu tedy chceme přinášet skrze tento vztah s Bohem skrze Kristovu oběť dobro a pomoc, a to ve všech rovinách duchovních, charitativních, vzdělávacích, prostě všem potřebným, dodává P. Dokládal. Podobnou myšlenku vyjádřil již papež František během setkání s přípravným výborem filipínského Mezinárodního eucharistického kongresu: Setkání s Ježíšem v eucharistii bude zdrojem naděje pro svět, pokud my, proměněni mocí Ducha svatého k obrazu toho, s nímž se setkáváme, přijmeme poslání přetvářet svět. Činíme tak skrze darování plnosti života, jejž jsme přijali a zakusili, a nesení naděje, odpuštění, uzdravení a lásky těm, kdo to potřebují, především chudým, vyděděným, utlačovaným. Podle papeže Františka má eucharistie ústřední místo v církvi, neboť je to ona, která vytváří církev. Pořadatelé vyzývají k objednávání vstupenek V těchto dnech probíhají závěrečná jednání kvůli technickému zajištění kongresu v Brně. Ze strany městské části Brno-střed je patrný profesionální a současně vstřícný postoj, oceňuje spolupráci s městem P. Dokládal. Pořadatelé vyzývají všechny zájemce, aby si již nyní objednávali prostřednictvím webu vstupenky na kongres. Vstupenky je vhodné objednávat vždy za celou farnost nebo komunitu. Objednávky se nebudou potvrzovat bezprostředně po přijetí, ale v druhé polovině září budou všem zaslány detailní organizační pokyny. Poslední měsíce před zahájením národních oslav se mohou věřící připravovat skrze modlitbu, která byla vydána na kartičkách a je dostupná i na stránkách NEKu. Tam, kde se ve farnostech a ve větších společných aktivitách a programech dosud k modlitbě a přípravám nepřipojili, je stále šance začít, říká P. Dokládal. Mše svatá, koncert i doprovodný program Událost české a moravské církve začne již ve čtvrtek 15. října v hod. v brněnské katedrále, kde bude zahájena Konference o eucharistii. Té se následně v Biskupském gymnáziu zúčastní delegáti z českých a moravských diecézí, biskupové, teologové, zástupci řeholních komunit, církevních hnutí i dalších institucí. Vyvrcholením celého programu pak bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která bude slavena v sobotu 17. října od hod. Ve hod. se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen vyznáním víry a obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie. 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 V centru města se také uskuteční doprovodné programy. Například v pátek 16. října proběhne koncert nazvaný Podané ruce. Na sobotu, po ukončení NEK, se zase připravuje pestrá odpolední nabídka mnoha programů a přednášek přímo v centru Brna. Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar, napsal již dříve ve svém pastýřském listu královéhradecký biskup Jan Vokál, který je současně delegátem ČBK pro eucharistické kongresy. Mezinárodní eucharistické kongresy se konají zhruba každé čtyři roky, poslední proběhly v roce 2004 v Guadalajaře (Mexiko), v roce 2008 v Québecu (Kanada) a před třemi lety v Dublinu. Kromě toho probíhají v mnoha zemích kongresy národní. V České republice se podobná akce koná poprvé od jejího vzniku v roce (ČBK) CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Charita Zlín shromažďuje poštovní známky i brýle Už jste obdrželi prázdninovou pohlednici? Pokud ano, věřte, že známka na ní může pomoci. Stěhujete již nepotřebné dioptrické či sluneční brýle z jednoho místa na druhé a je vám líto je úplně vyřadit? Věřte, že i ony mohou ještě posloužit potřebným u nás i v zahraničí. Pokud máte známky či brýle, můžete je přinést do prodejny Veni v centru města, po prázdninách i do zlínské charitní sběrny ošacení. Prodejna Veni je otevřena v době prázdnin od 8 do 16 hod. Poutní zájezd do Olomouce Charita Zlín připravuje na úterý 15. září poutní zájezd do Olomouce. Prodej lístků se uskuteční v době od 29. srpna do 13. září. Více informací najdete na plakátech, ohláškách, v následujícím čísle Života farností nebo na tel.: Pavla Romaňáková SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 BUDE VÁS ZAJÍMAT Sára klub pro ženy Zvene vás na další setkání nezadaných žen kolem třiceti let, které se bude konat v pondělí 10. srpna: Káva s poradkyní, 15 hod., v klášterní budově Regina (pro předem objednané) Procházka se Sárou po staré baťovské dálnici, sraz na Kudlově na točně v hod. Otevřené brány Věra Hartigová Možná jste si povšimli, že v našem farním kostele sv. Filipa a Jakuba je už několikátý rok realizován projekt Otevřené brány, jehož cílem je přispívat k rozvoji všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebeuvědomění obyvatel našeho kraje, a to zpřístupněním vybraných sakrálních objektů. Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti obyvatel a návštěvníků o duchovní historii kraje. Proto je v našem kostele od května do září zajištěna přítomnost proškoleného průvodce, jehož průvodcovská služba je poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín. Po domluvě s průvodci je možná také prohlídka věže kostela. Prováděcí doba Květen, září: sobota, neděle hod hod Červen, červenec, srpen: pondělí až sobota hod hod. neděle hod. V sobotu 8. srpna, kdy je v naší farnosti adorační den, se provázet nebude. (red) OREL JEDNOTA ZLÍN Letní příměstský tábor Ještě několik volných míst nabízíme na letních příměstských táborech pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tábory se budou konat v srpnu ve dvou termínech: I. turnus od 17. do 21. srpna II. turnus od 24. do 28. srpna Tábory jsou zaměřeny na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v přírodě, soutěže, tvoření podle počasí. Zahájení programu každý den v 7.45 hod. a ukončení hod. v budově orlovny ve Zlíně (Štefánikova 661). Cena tábora je Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně, pro ostatní Kč. V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den, vstupné, jízdné, materiál na tvoření, odměny, dozor a zázemí na orlovně. Přihlášky, které jsou k dispozici na webových stránkách orelzlin.webnode.cz, zasílejte, prosím, nejpozději do 14. srpna na Další případné informace na tel.: Marcela Sousedíková 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Provoz naší kanceláře o letních prázdninách Během letních prázdnin jsou hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8 do 14 hod. V ostatních dnech si předem zavolejte. Pravidelné programy Kluby, kroužky a kurzy mají do září prázdniny. Přihlašovat na další sezónu se můžete přes naše webové stránky, telefonicky či osobně v naší kanceláři. Hledáme dobrovolnici Mohlo by jít například o maminku na mateřské nebo rodičovské dovolené, která by věnovala asi hodinu týdně organizaci setkání a pak dvě hodiny ve čtvrtek dopoledne (od 9 do 11 hod.) samotnému programu Klubu maminek Zlín. V prosinci 2013 byl v našem centru úspěšně znovu otevřen Klub maminek. Maminky i jejich děti tu našly zázemí pro cvičení, zpívání, hraní, popovídání si. Dobrovolnice Kamila Slezáková, která byla maminkám průvodkyní a připravovala program, má od září své pracovní povinnosti, a proto hledáme novou ochotnou dobrovolnici. Připravujeme kurzy Kurz přirozeného plánování rodičovství Cyklus 4 setkání v průběhu tří měsíců, první setkání se uskuteční v pondělí 7. září od 18 hod., další termíny budou stanoveny po dohodě, kurzovné je 400 Kč za pár. Manželské večery Cyklus 9 setkání, neděle hod., první setkání je 13. září. Kurzovné je 600 Kč za pár. Hlídání s programem pro děti je zajištěno. Kurz přípravy snoubenců na manželství Cyklus 4 setkání, úterý od 17 hod. Termíny jsou 6. a 20. října, 3. a 10. listopadu. Kurzovné je 200 Kč za pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus 5 setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je předběžně 22. října. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Arcidiecézní pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii Svatohostýnské, která se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Pouť pořádá duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. Poutní mši svatou bode sloužit arcibiskup Jan Graubner. Na programu budou přednášky pro pedagogy (Mons. Jan Graubner) i pro rodiče (Františka Böhmová), loutkové divadlo, cesta pro rodiny, na louce soutěže pro děti (zmrzlina a odměny zajištěny), fotografická výstava, růženec pro prarodiče. Na závěr bude adorace pro děti a rodiny. Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Cesta za osudem japonské Gejši Začaly prázdniny a každý měl hlavu plnou plánů a představ o tom, jak moc skvělé prázdniny má asi před sebou. Ani oddíl Medvědic nezůstal pozadu, co se nadšení z prázdnin týče. Oddíl skautek tedy na nic nečekal a hned z rána prvního prázdninového dne se vydal na nejočekávanější akci letošního léta na tábor. Jako první však bylo potřeba zařídit, abychom měly kde přespávat. A tak se stalo, že po letošním táboře má každá členka zkušenosti se stavěním stanu s podsadou, s kopáním latríny, odpadové jámy nebo dokonce se stavěním stožáru. Za to, že vše proběhlo v pořádku vděčíme také našim sousedům ze spodní louky, kterou obsadil pro tento termín oddíl Antares. Etapový příběh nás zavedl až do dalekého Japonska, kde jsme společně s mladou Japonkou Sajuri prožívaly její drsný životní příběh. Mladičká něžná Sajuri se po útoku nemilosrdných nájezdníků musela smířit se ztrátou rodiny a se svým budoucím životem stráveným jakožto bezcenná otrokyně. Když se jí však naskytla příležitost stát se studentkou školy pro gejši, neváhala a začala tvrdě pracovat na přípravách na přijímací zkoušky. Mladé skautky tento příběh prožívaly s ní a přes nebezpečné zemětřesení složily úspěšně se Sajuri přijímací zkoušky a staly se gejšami. Po zjištění, že sestra Sajuri je na živu, ale uvězněná v daleké věznici, jsme se vydaly na její záchranu. To však znamenalo absolvovat namáhavou a obávanou dvoudenní trasu, ale všechny členky statečně překonávaly své síly a celou dlouhou cestu zdárně dokončily a pomohly tak zachránit postrádanou sestru. Sajuri a její sestra se už radovaly z nového domova, který si vybudovaly. Ale když přišla zpráva o dalším útoku obávaných nájezdníků, už věděly co dělat. Bylo potřeba opevnit tábor a přemoci očekávané útočníky. Náročný boj dopadl na jedničku a my jsme tímto činem ukončily náš etapový příběh. Kromě etapové hry jsme však spolu prožily spoustu zábavy, skvělých a nezapomenutelných zážitků. Spolu s chlapci z oddílu Antares jsme uspořádaly i skvělou hangárshow a závěrečnou diskotéku. Sedm z nás letos složilo skautský slib a jedna statečná členka se úspěšně poprala s náročnou zkouškou tří orlích per. Závěrem bychom rády vyjádřily díky všem, kteří se na přípravě tábora jakkoliv podíleli, i všem, kteří nás provázeli v modlitbách. Anna Domanská ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 16 ročník XXVI neděle 13. září 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 16 ročník XXVI neděle 13. září 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 16 ročník XXVI neděle 13. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Při zahájení nového školního roku přivítal ředitel církevní základní

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010

číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011

číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Květnou nedělí vstupujeme do Svatého

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle 6 červen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 6 www.farnostvizovice.cz úvodník USMĚJ SE Vyprávěl mi přítel, jak byl jednou nazlobený. Rodina kolem něj chodila opatrně. Po špičkách, jak radí jeho manželka. Vědí,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2015 Podzimní putování Skončily dovolené. Jsme odpočatí? Čím to je, že i ta nejkrásnější dovolená se tak rychle změní jen ve vzpomínku, v minulost uchovanou snad i velmi

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více