TISKOPISY BLOKY SAMOLEPICÍ BLOČKY, ZÁLOŽKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOPISY BLOKY SAMOLEPICÍ BLOČKY, ZÁLOŽKY"

Transkript

1 tiskopisy (8 3) sešity (4) bloky kroužkové (5 8) bloky lepené (8) záznamní knihy (9) kroužkové záznamníky (30) záznamní kostky a zásobníky (3) samolepicí bločky (33 38) zásobníky na samolepicí bločky (35) samolepicí záložky (38 4) 0 TISKOPISY BLOKY SAMOLEPICÍ BLOČKY, ZÁLOŽKY

2 0 tiskopisy Tipas tiskopisy Tipas 0 Příjmový pokladní doklad Tipas označení NCR = samopropisující papír 7500 A6 / nečíslovaný 00 listů / , A6 / nečíslovaný 00 listů NCR / , A6 / nečíslovaný + stvrzenka x 50 listů NCR / , A6 / číslovaný x 50 listů NCR / ,60 Výdajový pokladní doklad Tipas označení NCR = samopropisující papír 8700 A6 / 00 listů / , A6 / 00 listů NCR / 404 3,0 Pokladní kniha Tipas 7790 A4 / 0 listů / 444 7,30 Kniha jízd Tipas 6330 A6 / včetně vyúčtování 0 listů / 43 8, A5 / firemní vozidlo 0 listů / 43 0, A5 / soukromé vozidlo 0 listů / 430 0,70 Účtenka za hotové Tipas označení NCR = samopropisující papír mm x 48 mm / nečíslovaná 00 listů NCR / , mm x 48 mm / číslovaná 00 listů NCR / ,80 Faktura Tipas označení NCR = samopropisující papír 5800 /3 A4 / 00 listů NCR / ,0 Stvrzenka Tipas označení NCR = samopropisující papír 800 A6 / číslovaná 3 x 5 listů NCR / 4075,50 Dodací list Tipas označení NCR = samopropisující papír 5450 A5 / 00 listů NCR / 40 45, 560 A5 / daňový doklad 00 listů NCR / 40 4,80 Kniha příchodů a odchodů Tipas 6680 A4 / 0 listů / 445 4,80 Stavební a montážní deník Tipas obsahuje: 9 listů - údaje o stavbě, 3 x 0 číslovaných listů s perforací pro denní záznamy stavby, označení NCR = samopropisující papír 6950 A4 / NCR / ,40 Universální příjmový a výdajový doklad 6070 A6 / 50 listů NCR,50 Dovolenka Tipas 500 A6 / 00 listů / 43 0,60 Paragon Tipas samopropisovací tiskopisy, daňový doklad 6060 A6 / NCR / 50 listů,50 8 9

3 (Nehodící se škrtněte) služební Ujeto km soukromé Zvýšení o...% Jiné výdaje Vyúčtování celkem Kč Celkový stav km 0 tiskopisy Baloušek tiskopisy Baloušek 0 Paragon Baloušek 0950 blok 80 x 50 mm / nečíslovaný 50 listů / ET005 0, blok 80 x 50 mm / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT005 4,60 Paragon daňový doklad blok 80 x 50 mm / nečíslovaný 50 listů / ET00 0, blok 80 x 50 mm / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT00 4, blok 80 x 50 mm / číslovaný 50 listů / NCR / PT0 0,0 PARAGON DAŇOVÝ DOKLAD č.:... ODBĚRATEL: Zboží Počet za MJ Celkem Kč Dovolenka 50 A6 / 50 listů / ET075,0 DOVOLENKA Příjmení, jméno, titul... Osobní číslo... Útvar... Číslo útvaru... Žádá o dovolenou od... do... včetně, tj.... pracovních dnů Místo pobytu o dovolené... Datum... podpis zaměstnance... Vyjádření vedoucího pracovníka: Datum... podpis vedoucího pracovníka... Skutečný nástup dovolené... ukončení dovolené... Propustka 740 A7 / 50 listů / ET077 7,90 Baloušek Tisk s.r.o., Tel./Fax: Propustka D vod odchodu: k lékaři služebně soukromě Odchod:... hod Příchod:... hod V... Dne... Příjmení:... Jméno:... Razítko firmy a podpis vedoucího Potvrzení zdravotnického nebo jiného zařízení, úřadu nebo organizace Datum... podpis odpovědného pracovníka... Odchod:... hod razítko a podpis Příjmový pokladní doklad 0900 A6 / nečíslovaný 50 listů / ET00, A6 / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT00 6,70 Příjmový pokladní doklad č.:... ze dne... Firma: Slovy Výdajový pokladní doklad 600 A6 / nečíslovaný 50 listů / ET040, A6 / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT040 6,70 Výdajový pokladní doklad č.:... ze dne... Firma: +...% DPH Celkem Kč Slovy Vyplaceno komu Účel platby... Vydal: +...% DPH Celkem Kč Přijato od Účel platby... Přijal: Přijal: Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad A6 / nečíslovaný 50 listů / NCR PT060 6,70 Datum UZP:...% :...% : DODAVATEL: K úhradě Kč: DPH v Kč: DPH v Kč: razítko a podpis dodavatele Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví A6 / nečíslovaný 50 listů / ET030, A6 / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT030 6,70 Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví 0690 A6 / nečíslovaný 50 listů / ET050, A6 / nečíslovaný 50 listů / NCR / PT050 6,70 Organizace: Výdajový pokladní doklad č.:... ze dne... DPH...% přílohy:... Vyplaceno komu (jméno a adresa) Vydáno...Kč, slovy účel výplaty rozpočtová skladba podpis podpis schválil příjemce pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dne... č.... Text Účtovací předpis (Má dáti účet) Kč hal. Dne... přezkoušel... Dne... zaúčtoval... Stvrzenka 880 A6 / 50 listů / NCR / PT070 6,70 Šatnové bloky x 47 mm / -00 / 8 odstínů barev / ET95 4,90 Faktura daňový doklad A5 /50 listů/ NCR / PT99 3, /3 A4 /50 listů/ NCR / PT00 43,0 Dodavatel: Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy: Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo: Název zboží (označení dodávky) Zboží vč. faktury převzal: FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Faktura číslo: Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Odběratel: Množství za MJ Datum splatnosti: Datum UZP: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: celkem Sazba DPH v % DPH v Kč razítko a podpis dodavatele celkem Kniha příchodů a odchodů A4 oboustranná / 40 stran / ET37 9,90 Dodavatel: Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy: Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo: Název zboží (označení dodávky) Zboží vč. faktury převzal: FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Datum splatnosti: Datum UZP: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: razítko a podpis dodavatele: strana č.:... P erušení pracovní doby Odpracovaná D vod odchodu v pracovní dob Datum P íjmení, jméno, titul P íchod Odchod Podpis Poznámka (navštívené místo) odchod p íchod odchod p íchod doba Množství Odběratel: za MJ celkem Faktura číslo: Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Sazba DPH v % DPH v Kč celkem Dodací list daňový doklad 5600 A6 / 50 listů / NCR / PT30 8, A5 / 50 listů / NCR / PT40 3,30 Dodací list Daňový doklad číslo Datum vystavení... Datum uskut. zdanitelného plnění... Na základě objednávky číslo... ze dne... Dodavatel Množství Předal: (jméno) Název zboží za jednot. CELKEM Odběratel celkem DPH v Kč Převzal: č. OP: RZ (SPZ): Kniha jízd firemního i soukromého vozidla 6340 A6 / 50 listů / ET30 4, A5 / 50 listů / ET30 0,90 Stavební deník označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem = označení dodavatele kat. č. popis cena 6980 A4 / 6 + 3x0 listů / PT55 9, v % celkem s DPH Dodací list daňový doklad číslo... na základě objednávky... (Nehodící se škrtněte) Datum vystavení... Datum uskut. zdanitelného plnění... Dodavatel: Množství Datum Místo Účel Kč / km Jiné záznamy Datum Místo Účel Název zboží Odběratel: za jednot. celkem DPH v % v Kč Předal: CELKEM (jméno) Převzal: (podpis) č. OP: RZ (SPZ): Ujeté km služební soukromé Kč / km Zvýšení o...% Jiné výdaje Vyúčtování celkem Kč Denní záznamy stavby Celkový stav km celkem s DPH Jiné záznamy Datum * Příjmový výdajový pokladní doklad č.:... ze dne... Stvrzenka č.:... ze dne... Firma: Firma: +...% DPH Celkem Kč Slovy * Přijato od vyplaceno komu % DPH Celkem Kč Slovy Přijato od (adresa) Účel platby... * NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE Účel platby... Vydal: Přijal: Přijal: 0

4 0 tiskopisy Optys tiskopisy Optys 0 Příjmový pokladní doklad Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 080 A6 / číslovaný x 50 listů NCR / 08 37,0 080 A6 / číslovaný 3 x 5 listů NCR / 08 37,0 090 A6 / nečíslovaný x 50 listů NCR / 09 36, Výdajový pokladní doklad Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 0960 A6 / 00 listů / 037 7, A6 / 00 listů NCR / ,90 Kniha faktur Optys nepropisovací tiskopisy, číislo za lomitkem - značeni vyrobku Optys 0090 A4 / přijatých 3 listů / ,0 000 A4 / vydaných 3 listů / 00 39,0 Peněžní deník Optys daňové evidence nepropisovací tiskopisy, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 030 A4 / pro plátce DPH 8 listů / 03 43,50 00 A4 / pro neplátce DPH 3 listů / 0 43,50 Paragon Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 0700 blok 75 mm x 50 mm / nečíslovaný 00 listů / 070 3, 0940 blok 75 mm x 50 mm / číslovaný x 50 listů / 09 3, blok 75 mm x 50 mm / číslovaný x 50 listů NCR / 089 3, A6 / číslovaný x 50 listů NCR / ,0 Příjemka - Převodka - Výdejka Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 0870 A5 / 00 listů NCR / ,70 CMR Optys označeni NCR = samopropisujici papir, čislo za lomitkem - značeni vyrobku Optys, minimální balení 00 ks 970 A4 / 5 listů NCR / 97 6,0 Stvrzenka Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 0800 A6 / NCR 00 listů / ,90 Dodací list Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 0770 A5 / 00 listů NCR / , A4 / 00 listů NCR / 076 0, Faktura Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 070 A5 / 00 listů NCR / 07 68, cm x cm / 00 listů NCR / , A4 / 00 listů NCR / 07 0, Pokladní kniha Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 00 A4 / 48 listů / 0 49, A4 / s DPH x 5 listů NCR / 04 68,40 Cestovní příkaz Optys nepropisovací tiskopisy, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 050 A5 / 00 listů / 05 36, 0500 A4 / 00 listů / ,90 Stavební deník Optys označení NCR = samopropisující papír, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 680 A4 / číslovaný 53 listů NCR / 68 98,0 70 A4 / číslovaný 8 listů NCR / 78 7, Kniha jízd Optys nepropisovaci tiskopisy, čislo za lomitkem - značeni vyrobku Optys 700 A6 / soukromého vozidla 3 listů / 70,90 70 /3 A4 / osobního firemního vozidla 3 listů / 7 8,40 Záznam o provozu nákladního vozidla Optys nepropisovací tiskopisy, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 660 A4 / číslovaný / 66 64,40 Dovolenka Optys 450 A6 / 00 listů / 46 7,40 3

5 0 tiskopisy Optys, knihy, sešity bloky 0 Bonová kniha Optys nepropisovací tiskopisy, číslo za lomítkem značení výrobku Optys 640 A4 / 00 listů / 64 89,0 Kniha příchodů a odchodů Optys nepropisovací tiskopisy, číslo za lomítkem - značení výrobku Optys 690 A4 / 3 listů / 69 45,70 Blok WOW A4 a A5 blok na psaní z řady Leitz WOW v zářivých barvách s perleťovým efektem pro zapisování poznámek, blok obsahuje vyjímatelné pravítko, které zároveň slouží jako záložka a vnitřní kapsu pro uložení volných papírů, listy obsahují mikroperforaci oraci pro snazší odtržení listů, přední i zadní strany z dvojbarevného polypropylenu, 80 listů A4 / linka / růžová 89, A4 / linka / modrá 89, A4 / linka / oranžová 89, A4 / linka / tyrkysová 89, A4 / linka / fialová 89, DOPORUČUJEMEE A4 / linka / zelená 89, Kniha došlé pošty pevné desky záznamní knihy s tuhými laminovanými deskami a kvalitní šitou vazbou, vyrobeny z bezdřevého papíru, speciální potisk vnitřních listů A4 / 00 listů 78,30 Kniha příchodů a odchodů pevné desky záznamní knihy s tuhými laminovanými deskami a kvalitní šitou vazbou, vyrobeny z kvalitního bezdřevého papíru, speciální potisk vnitřních listů 6094 A4 / 00 listů 89, Sešity školní PREMIUM klasický školní sešit vyrobený z bezdřevého bílého papíru, 40 listů 0670 A6 / linka 6, A5 / čistý 8, A5 / linka 8, A5 / čtvereček 8, A4 / čistý 6, A4 / linka 6, A4 / čtvereček 6,80 širší nabídku sešitů najdete v kapitole č. 9 Děti, škola, malý obchod Designová podpisová kniha Leitz reprezentativní podpisová kniha pro organizaci důležitých dokumentů vyžadující podpis např. faktury, smlouvy atd., moderní, svěží design s parciálním lakem na přední straně v nadčasových barvách, povrch knihy potažený polaminovaným papírem s hedvábnou folií, který je příjemný na dotek a zároveň chrání knihu před vodou a prachem, 8 třídicích listů vyrobených ze speciálního hrubého kartonu, díky kterému založené papíry z knihy nevypadávají, popisovatelný štítek na titulní straně (např. pro jméno oddělení či nadřízeného), roztažitelný hřbet umožňuje zvýšit kapacitu podpisové knihy, 90 % knihy je vyrobeno ze 00% recyklovaného materiálu kat. č. barva cena bílá 49, modrá 49, šedá 49, Studentský speciál poznámkový blok určený nejen pro studenty, opatřen praktickým plastovým pořadačem, do kterého je možno vkládat další listy, obsahuje 5 x 0 listů, které jsou rozděleny barevnými proklady s výsekem pro určení tématu poznámek, možnost dokoupení náhradních náplní ve všech barvách 0900 A4 / blok 5 x 0 linkovaných listů 7, A4 / žlutá - linka / 50 listů 33, A4 / šedá - linka / 50 listů 33, A4 / červená - linka / 50 listů 33, A4 / zelená - čtvereček / 50 listů 33, A4 / modrá - čistá / 50 listů 33,0 3 DNY DOPORUČUJEME A5 / linka / růžová 8, A5 / linka / modrá 8, A5 / linka / oranžová 8, A5 / linka / tyrkysová 8, A5 / linka / fialová 8, A5 / linka / zelená 8, Blok Retro Chic A4 blok na psaní pro každodenní použití, vyrobeno z unikátního dvoubarevného polypropylenu v retro designu řady Leitz Retro Chic, linkovaný kvalitní bílý papír se saténovou úpravou, vyjímatelné pravítko může sloužit jako záložka, vnitřní kapsa pro uložení volných papírů, 80 listů (80 g/m²), listy mají mikroperforaci pro snazší odtržení listu a děrování pro založení do pořadače, odolná drátěná kroužková vazba pro snadné přetáčení listů A4 / linka / fialová 94, A4 / linka / šedá 94, další výrobky z řady Retro Chic najdete v kapitolách č. 3 Archivace a č. 7 Sešívače Blok Oxford Urban zápisník Oxford URBAN záložka 3v (záložka, pravítko, převodní tabulka), boční dvojitá drátová vazba, desky z odolného PP přátelského k životnímu prostředí, elegantní metalické barvy, papír s hebkým povrchem pro příjemné psaní, formát A4, A5, kapesní, optická bělost papíru, gramáž papíru 90 g/m A5 / linka / 50 listů 93, A4 / linka / 50 listů 33, další výrobky z řady WOW najdete v kapitolách č. 3 Archivace a č. 7 Sešívače Blok Oxford Essentials Oxford zápisník, záložka 3v- záložka, pravítko, převodní tabulka, praktická dvojitá drátová vazba a měkké kartonové desky ve stylových barvách, papír s hebkým povrchem pro příjemné psaní, optická bělost papíru, formát A4, linkovaný, gramáž papíru 90 g/m, 50 listů, dodáváno v barevném mixu 0908 A4 / linka / 50 listů 99, Blok Oxford My Colours zápisník pro aktivní muže a ženy pracující v kanceláři, kteří na sebe chtějí upozornit, exkluzivní, kvalitní a profesionální detaily v atraktivních barvách, které symbolizují sebejistotu, akčnost a energii, desky z průhledného, odolného PP, praktická boční dvojitá drátová vazba v bílé barvě, které se Vám nebude o nic zachytávat, praktické pravítko v novém designu sloužící i jako záložka pro rychlou orientaci, optická bělost papíru, 90 g/m, 50 listů, formát A4, linkovaný, dodáváno v barevném mixu 0908 A5 / linka / 90 listů 35, A4 / linka / 50 listů, Sešity školní RECYCLE klasický školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů 0680 A6 / linka 5, A5 / čistý 7, 0670 A5 / linka 7, A5 / čtvereček 7, A4 / čistý 4, A4 / linka 4, A4 / čtvereček 4, 4 5

6 0 bloky bloky 0 Blok Luxor Premium luxusní linkovaný blok v černých plastových deskách se spirálou, obsahuje 80 perforovaných listů pro snazší odtržení, součástí desek je i úchyt na tužku, 80 listů B5 / linka 99,50 Blok Luxor Notes and Ideas luxusní linkovaný blok v pevných deskách se zajímavým designem a spirálou, obsahuje 80 perforovaných listů pro snazší odtržení, 80 listů B5 / linka 75,50 Blok BOBO Retro s boční kroužkovou vazbou blok s boční kroužkovou vazbou, obálka z tvrdého kartonu v Retro stylu, bezdřevý papír o gramáži 70 g / m, na přední obálce je 4řádkový štítek, 50 listů 090 A5 / čistý 49, A5 / linka 49, A5 / čtvereček 49, A4 / čistý 67, A4 / linka 67, A4 / čtvereček 67,60 Blok BOBO Speciál s boční kroužkovou vazbou blok s boční kroužkovou vazbou, perforací a děrováním, bezdřevý bělený papír, 50 listů A5 / čistý 4, A5 / linka 4, A5 / čtvereček 4, A4 / čistý 63, A4 / linka 63, A4 / čtvereček 63,40 Blok Black & White kvalitní kancelářský blok s boční spirálou a pevnými deskami v designu kolekce Black & White, perforace pro snadné odtržení, kvalitní bezdřevý papír, provedení černá a bílá, 70 listů 0908 A4 / linka / bílý 8, 0908 A4 / linka / černý 8, Blok College Herlitz s barevným registrem blok se spirálou, barevný registr, perforace a děrování pro snadnou archivaci, 00 listů, kvalitní bezdřevý papír 70 g / m A4 / linka + barevný registr 94, A4 / čtvereček + barevný registr 94,0 Blok College Fresh Fruit Herlitz formát A5 plastová spirála, 00 listů, 70 g, přední desky průhledné plastové, zadní tvrdé desky potažené laminem, formát A4 spirála Twin Wire, 70 listů, 70 g, perforace A5 / 00 listů / čtvereček / Jahoda 6, A5 / 00 listů / čtvereček Borůvka 6, A5 / 00 listů / čtvereček / Limetka 6, A4 / 70 listů / linka / Jahoda 58, A4 / 70 listů / linka / Borůvka 58, A4 / 70 listů / linka / Limetka 58,90 Blok Black & White kvalitní blok s boční spirálou, deskami z polypropylenu a gumičkou v designu kolekce Black & White, perforace pro snadné odtržení, kvalitní bezdřevý papír, provedení černá a bílá, 70 listů A6 / linka / bílý s gumičkou 58, A6 / linka / černý s gumičkou 58, Blok College Pure Style Herlitz spirálový blok x.book A5, A4, 80 listů, 80 g/m, spirála Twin Wire, perforace, děrování, zaoblené rohy A4 / čtvereček / černý 80, Bloky pro radost a inspiraci bloky s boční kroužkovou vazbou formátu A5 s 50 listy hezkého lehce nažloutlého papíru, v provedení linka nebo čistý, přední obálka s obrázkem je ze silného (400 g) křídového papíru, zadní obálka je z mm silného šedého kartonu bez potisku, vazba je kroužková drátěná 094 A5 / linka / Každá cesta.. 6, A5 / čistý / Každá cesta.. 6, A5 / linka / Drak 6, A5 / čistý / Drak 6,50 Blok BOBO PLASTIC s boční kroužkovou vazbou blok s boční kroužkovou vazbou, plastové desky, bezdřevý bělený papír, 60 listů A6 / linka 39, A5 / linka 60, A4 / linka 06, Blok College Herlitz blok se spirálou, perforací a děrováním pro archivaci, 80 listů, kvalitní bezdřevý papír 70 g / m A5 / linka 38, A5 / čtvereček 38, A4 / linka 57, A4 / čtvereček 57,50 Blok kroužkový IN COLOR blok se spirálou, boční perforací a děrováním pro archivaci, bezdřevý papír, 50 listů 0930 A5 / linka 7, A5 / čtvereček 7, A4 / linka 3, A4 / čtvereček 3, A4 / linka / pro leváky 3,60 Blok BOBO s boční vazbou blok se spirálou, bezdřevý papír, 40 listů A4 / linka 37, A4 / čtvereček 37, A4 / čistý 37,0 Blok College Herlitz Water spirálový blok Water ve formátech A5, A4, 50 listů, 60 g/m, perforace, děrování, linka 0960 A5 / linka, A5 / čtvereček, A4 / linka 37, A4 / čtvereček 37,30 6 7

7 0 bloky záznamní knihy 0 Blok kroužkový bloky v líbivém designu s boční kroužkovou vazbou cm x 4 cm / čtvereček / 00 listů 44, Blok College EKO blok se spirálou, perforací a děrováním pro archivaci, recyklovaný papír, 50 listů 090 A5 / linka 6, A4 / linka 8,70 Kniha záznamní Leitz Style prémiový zápisník s tvrdými deskami, linkovaný, uzavíratelný na gumičku, úchyt na propisku a vnitřní kapsy na volné papíry, obsahuje textilní záložky pro rychlé nalezení důležitých stránek, posledních 8 stran perforováno pro snadné oddělení samostatných kartiček na poznámky, samolepicí záložky na zadní straně pro označení důležitého obsahu, vnitřní kapsa s rozšiřitelnou kapacitou na přední a zadní straně zápisníku k uložení volných papírů a dalších drobností, kvalitní papír 96 g/m² s FSC certifikací, 80 listů (60 stran) A6 / linka / arktická bílá 77, A6 / linka / granátově červená 77, A6 / linka / zelenkavá 77, A6 / linka / titanově modrá 77, A6 / linka / saténově černá 77, Blok BOBO s horní vazbou blok se spirálou, bezdřevý bělený papír, 40 listů 0930 A5 / čistý 3, A5 / linka 3, A5 / čtvereček 3, A4 / čistý 37, A4 / linka 37, A4 / čtvereček 37,0 Blok poznámkový BOBO Ovoce poznámkové bloky s lepenou vazbou, vyrobené z bezdřevého běleného papíru, 50 listů A5 / linka 7, A4 / linka 46,90 Blok kancelářský BOBO Color lepený blok z bezdřevého běleného papíru děrovaný na delší straně, 50 listů A5 / linka 3, A4 / čistý 5, A4 / linka 5, A4 / čtvereček 5,50 Blok BOBO Black & White se spirálou blok s plastovou spirálou, bezdřevý bělený papír, 50 listů A5 / linka / horní spirála 35, A5 / linka / boční spirála 35, A4 / linka / horní spirála 48, A4 / linka / boční spirála 48,0 Blok lepený recyklovaný klasické bloky s lepenou vazbou, vyrobené z recyklovaného papíru, 50 listů 0940 A7 / čistý 3, A7 / linka 3, A7 / čtvereček 3, A6 / čistý 4, A6 / linka 4, A6 / čtvereček 4, A5 / čistý 7, A5 / linka 7, A5 / čtvereček 7, A4 / čistý 5, A4 / linka 5, A4 / čtvereček 5,40 Blok lepený bezdřevý klasické bloky s lepenou vazbou, vyrobené z bezdřevého bílého papíru, 50 listů A6 / čistý 5, A6 / linka 5, A6 / čtvereček 5, A5 / čistý, A5 / linka, A5 / čtvereček, A5 / linka / arktická bílá 354, A5 / linka / granátově červená 354, A5 / linka / zelenkavá 354, A5 / linka / titanově modrá 354, A5 / linka / saténově černá 354, 3 DNY Kniha záznamní Leitz Complete prémiový zápisník v proslulé kvalitě značky Leitz, moderní design pro každodenní pořizování poznámek, atraktivní kožený vzhled (syntetická kůže), je příjemný na dotek, inovativní prvky zajistí optimální organizaci vašich poznámek A5 / čtvereček / bílá 357, A5 / čtvereček / červená 357, A5 / čtvereček / černá 357, A5 / linka / bílá 357, A5 / linka / červená 357, A5 / linka / černá 357, Kniha záznamní lepená Concorde pevné desky, lepená vazba, povrchová úprava desek dle aktuální nabídky A6 / linka / 00 listů, A5 / čistý / 00 listů 4, A5 / linka / 00 listů 4, A5 / čtvereček / 00 listů 4, A5 / linka / 50 listů 36, A4 / čistý / 00 listů 43, A4 / linka / 00 listů 43, A4 / čtvereček / 00 listů 43, A4 / linka / 50 listů 67,0 3 DNY Kniha záznamní A5 WOW atraktivní linkovaný blok na psaní ve výrazných barvách WOW, polaminovaný povrch dodává zápisníku zajímavý vzhled a lesklé provedení, které je příjemné na dotek, pevné kartonové desky činí z bloku podložku na psaní, 80 listů bezdřevého papíru (90 g/m²), pevná a odolná vazba chrání papíry před vypadnutím 0770 A5 / linka / bílá 3, 0770 A5 / linka / růžová 3, A5 / linka / modrá 3, A5 / linka / oranžová 3, A5 / linka / zelená 3, A5 / linka / tyrkysová 3, A5 / linka / fialová 3, další výrobky z řady WOW najdete v kapitolách č. 3 Archivace a č. 7 Sešívače Kniha záznamní šitá Papírny Brno pevné desky, šitá vazba, povrchová úprava desek dle aktuální nabídky A6 / čistý / 96 listů, A6 / linka / 96 listů, A6 / čtvereček / 96 listů, A5 / čistý / 96 listů 9, A5 / linka / 96 listů 9, A5 / čtvereček / 96 listů 9, A5 / linka / 96 listů / index A - Z 4, A5 / linka / 9 listů 6, A4 / čistý / 96 listů 45, A4 / linka / 96 listů 45, A4 / čtvereček / 96 listů 45, A4 / linka / 96 listů / index A - Z 64, A4 / linka / 9 listů 99, 0980 A4 / čistý 3, A4 / linka 3, A4 / čtvereček 3,40 8 9

8 0 kroužkové záznamníky záznamní kostky, zásobníky, stojánky 0 Kroužkové záznamníky Opaline plus kroužkový záznamník A4 s 4kr.mechanikou, náplň 00 linkovaných listů, bez registru, polypropylen, zajišťovací gumička A4 / modrá 87,0 Kroužkové záznamníky Karis PVC kroužkový záznamník A4 s 4kr. mechanikou, náplň 00 linkovaných listů, bez registru, materiál kvalitní PVC fólie vyztužená silnou lepenkou, pevné desky A5 / New York, A5 / Bubble, A4 / New York 49, A4 / Bubble 49, Záznamní kostky barevné Herlitz plastový transparentní zásobník o rozměru 9x9x9 cm včetně 650 kusů poznámkových papírků v nelepené vazbě lístků v plastové krabičce 6, Záznamní kostky barevné Herlitz kat. č. popis č. obr. cena x 8 x 3 cm / 30 lístků / lepená vazba 8, x 9 x 9 cm / 700 lístků / lepená vazba 80,40 Kroužkové záznamníky tuhé desky se čtyřkroužkovou mechanikou, různý design a materiál desek, 00 listů A6 / imitace kůže / barevný mix 58, A5 / plastik / černá 87, A4 / plastik / černá 6, Vložky do kroužkových záznamníků náhradní vložka do kroužkových záznamníků, bezdřevý papír, 00 listů A4 / linka 39, A5 / linka 9, A6 / linka 5,0 Kroužkové záznamníky s registrem A Z tuhé desky se čtyřkroužkovou mechanikou, materiál desek - imitace kůže, dodávány v barevném mixu, 00 listů kat. č. popis č. obr. cena A5 / registr A Z, A4 / registr A Z 57, Vložky do kroužkových záznamníků náhradní vložka do kroužkových záznamníků, 00 listů A5 / linka 3, A4 / linka 4,80 Záznamní kostky bílé cm x 9 cm x 4,5 cm / nelepená vazba 9, ,5 cm x 9,5 cm x 7 cm / nelepená vazba 7, cm x 9 cm x 4,5 cm / lepená vazba 9, cm x 9 cm x 7 cm / lepená vazba 7,90 Zásobníky na záznamní kostky Chemoplast plastový zásobník na záznamní kostky v černé barvě, dodáván bez náplně kat. č. barva cena černá 7,50 Zásobník na záznamní kostky matový plastový transparentní špalíček s náplní kat. č. barva cena světle modrá 50, bílá 50,50 Záznamní kostky stříkané cm x 9 cm x 7 cm / lepená vazba 9, cm x 9 cm x 7 cm / lepená točená vazba 9,40 Zásobník na záznamní kostky transparentní plastový transparentní zásobník na záznamní kostky, dodáván s náplní kat. č. barva cena šedá 49, modrá 49,90 Stojánek na psací potřeby samostatný stojánek na psací potřeby z designové řady Vivida kat. č. barva cena bílá 8, černá 8, červená 8, modrá 8, další stojánky na kancelářské potřeby najdete v kapitole č.8 Kancelářské doplňky 30 3

9 samolepicí bločky Post-it Super Sticky barevné bločky PŘILEPTE JE TAM, KDE POTŘEBUJETE DRŽÍ VŠUDE! Samolepicí bločky Post-it silně lepicí Kapské město Samolepicí bločky Post-it silně lepicí Rio de Janeiro silně lepicí barevné bločky: růžová, purpurová, žlutá, oranžová, zelená, vydrží všude am7_3m_inz_supersticky-color_0x90_cz_v0.indd stále, opakované použití na vertikální aplikace, 90 lístků v bločku kat. č. popis / barva č. obr. cena mm x 76 mm / 5 x 90 lístků 7, mm x 7 mm / 5 x 90 lístků 36, silně lepicí bločky, vydrží všude a stále, opakované použití na vertikální aplikace, rozměr 76 mm x 76 mm, i v pohodlné variantě Z bločků do zásobníků :4:46 kat. č. popis / barva č. obr. cena mm x 76 mm / 6 x 90 lístků 38, mm x 76 mm / 6 x 90 lístků / Z bločky 33, Samolepicí bločky Post-it silně lepicí Bangkok Samolepicí bločky Post-it silně lepicí Bora Bora silně lepicí bločky, vydrží všude a stále, opakované použití na vertikální aplikace, rozměr 76 mm x 76 mm, i v pohodlné variantě Z bločků do zásobníků kat. č. popis / barva č. obr. cena mm x 76 mm / 6 x 90 lístků 38, 33, mm x 76 mm / 6 x 90 lístků / Z bločky silně lepicí bločky, vydrží všude a stále, opakované použití na vertikální aplikace, rozměr 76 mm x 76 mm, i v pohodlné variantě Z bločků do zásobníků kat. č. popis / barva č. obr. cena mm x 76 mm / 6 x 90 lístků 38, mm x 76 mm / 6 x 90 lístků / Z bločky 33, Samolepicí bločky Post-it silně lepící Samolepicí bločky Post-it silně lepicí linkované silně lepicí bločky, vydrží všude a stále, opakované použití na vertikální aplikace kat. č. popis / barva č. obr. cena x 76 mm / 90 lístků / neon žlutá 53, x 76 mm / 90 lístků / neon zelená 47,0 silné lepicí linkované bločky, vydrží všude a stále, opakované použití i na vertikální aplikace kat. č. popis / barva č. obr. cena x 5 mm / 75 lístků / neon žlutá 06, x 03 mm / x 45 lístků / neonové 6, 05 DRŽÍ NA VŠEM! POST-IT SUPER STICKY BLOČKY USKUTEČNÍ VÁŠ NÁPAD JEJICH SUPERSILNÉ LEPIDLO DRŽÍ JEŠTĚ VÍCE NEŽ U PŮVODNÍCH SAMOLEPICÍCH BLOČKŮ POST-IT SKVĚLÁ PŘILNAVOST

10 0 samolepicí bločky samolepicí bločky, zásobníky 0 Samolepicí bločky Post-it 5 x 38 mm rozměr 5 mm x 38 mm, kvalitní značkové bločky pro opakované použití, dokonale přilnou a drží, nekroutí se, odstíny barev, kde si vybere každý, 00 lístků v bločku 0960 RADOST / x 00 lístků 307, SNY / x 00 lístků 307, 0960 ENERGIE / x 00 lístků 307, Samolepicí bločky Post-it 76 x 76 mm rozměr 76 mm x 76 mm, kvalitní značkové bločky pro opakované použití, dokonale přilnou a drží, nekroutí se, odstíny barev, kde si vybere každý, 00 lístků v bločku SNY / 6 x 00 lístků 37, HARMONIE / 6 x 00 lístků 37, ENERGIE / 6 x 00 lístků 37, Post-it Z-bločky Máte nápad a zároveň plné ruce? z-bloček můžete mít vždy po ruce pro snadné a rychlé zachycení svých okamžitých myšlenek a nápadů! Vyberte si svůj zásobník a doplňte ho náhradními z-bločky ze široké škály barev! SNY ENERGIE Samolepicí bločky Post-it kostky RADOST rozměr 76 mm x 76 mm, dokonale přilnou a drží, nekroutí se, odstíny barev, kde si vybere každý kat. č. barva / popis č. obr. cena růžová, žlutá, oranžová, zelená / 450 lístků, zelená, žlutá, modrá, fialová / 450 lístků, modré odstíny / 450 lístků 3, zelené odstíny / 450 lístků 4, růžové odstíny / 450 lístků 5, ultra barvy / 450 lístků 6,- Samolepicí bločky Post-it minikostky samolepicí bločky v minikostce, rozměr 5 mm x 5 mm, dokonale přilnou a drží, nekroutí se, nové odstíny barev, kde si vybere každý, 400 lístků kat. č. barva / popis cena růžová / 400 lístků 09, citronová / 400 lístků 09, Samolepicí bločky Post-it kvalitní značkové bločky pro opakované použití, dokonale přilnou a drží, nekroutí se, barva žlutá, 00 lístků v bločku x 38 mm / 3 ks 63, x 76 mm 43, x 76 mm / 450 lístků 97, x 7 mm 56, x 5 mm 08, 3 SNY Samolepicí bločky Tartan samolepicí bločky pro použití v kanceláři i doma x 5 mm / 3 x 00 lístků 3, x 76 mm / 00 lístků, x 76 mm / 00 lístků 3, x 7 mm / 00 lístků 9,0 ENERGIE Samolepicí bločky Post-it silně lepicí silně lepicí žluté bločky, vydrží všude a stále, opakované použití na vertikální aplikace x 76 mm / 90 lístků / žlutá 43, HARMONIE 6 M7_3M_banner_Z-blocek_85x30_CZ_V0.indd :36:56 Zásobník 3M Millenium na Z bločky velmi elegantní stolní zásobník, barva černá s transparentním krytem, zásobníky jsou určené na stůl, jsou vyrobeny tak, aby se daly obsluhovat jednou rukou, jsou ergonomicky zatíženy, dodáván včetně žlutého bločku 76 x 76 mm zásobník na bločky 60, Zásobník 3M Bubble na Z bločky bílý designový zásobní na Z-bločky ve tvaru bublin, ideální pro manipulaci jednou rukou, součástí balení zlatožlutých Z-bločků 76 x76 mm, bloček je PEFC certifikován zásobník na bločky 60, Zásobník 3M na Z bločky doplňovatelný zásobník na Z bločky, součástí je 8 balení neonových Z bločků, rozměr bločku 76 x 76 mm zásobník + bločky 456, Samolepicí bločky Post-it Z bločky bloček ve tvaru Z, vějířovité skládání, sejmutím listu je jiný připraven pro další vzkaz, rozměr 76 mm x 76 mm kat. č. barva / popis cena žlutá / 00 lístků 48, pastelová / neonová růžová / 00 lístků 59, pastelová / neonová zelená / 00 lístků 59, mix neonových barev / 6 x 00 lístků 33, Designový zásobník 3M na Z bločky s těžítkem černý oblázkový zásobník, snadné použití jednou rukou, opakovaně doplnitelný, dodáván včetně žlutého bločku 76 x 76 mm zásobník + bločky 60, DOPORUČUJEME Zásobník Post-it na Z bločky recyklovaný recyklovaný dekorativní zásobník v zahradním designu na Post-it bločky ve tvaru písmene Z, s přísavkou na stůl, která skvěle drží zásobník na jakémkoli povrchu, balení celé ze 00 % recyklovaného materiálu x 76 mm / 00 lístků 93, Samolepicí bločky Post-it recyklované sortiment bločků Post-it z recyklovaného papíru, funkčnost spojená s odpovědností kat. č. popis č. obr. cena x 5 mm / žlutá / 6 x 00 lístků 30, x 76 mm / žlutá / 6 x 00 lístků 68, x 38 mm / pastelová / 6 x 00 listků 45, x 76 mm / pastelová / 6 x 00 lístků 300, 34 35

11 0 samolepicí bločky samolepicí bločky 0 Samolepicí bločky Hopax žluté kvalitní samolepicí bločky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, žlutá barva, 00 lístků x 5 mm / 3 x 00 lístků 5, x 5 mm / 00 lístků 8, x 76 mm / 00 lístků 9, x 0 mm / 00 lístků, x 7 mm / 00 lístků 3,80 Samolepicí bločky Hopax žluté Z kvalitní samolepicí bloček, žlutá barva, 00 lístků, pro zásobník na Z bločky x 76 mm / 00 lístků 5,60 Samolepicí bločky Kores bločky samolepicí Kores, barva žlutá x 75 mm / 00 lístků,60 Samolepicí bločky Hopax 360 kvalitní samolepicí bločky se čtvercovým umístěním lepidla - dobře drží v jakékoli poloze, neodlepují se, nekroutí se, snadno se opět odstraní, 00 lístků x 76 mm / 00 lístků / oranžová, x 76 mm / 00 lístků / růžová,90 Samolepicí bločky Hopax kvalitní samolepicí bločky ve tvaru kostky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, 400 lístků x 76 mm / 400 lístků / žlutá 45, x 76 mm / 400 lístků / neon žlutá 65, x 76 mm / 400 lístků / pastelové barvy 48, x 76 mm / 400 lístků / neonové barvy 68,0 Samolepicí bločky Hopax kvalitní samolepicí bločky ve tvaru kostky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, barevné mixy, 400 lístků x 76 mm / neon mix růžová 8, x 76 mm / neon mix žlutá 8,50 Samolepicí bločky Hopax barevné kvalitní samolepicí bločky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, x 00 lístků x 5 mm / x 00 lístků / pastelové barvy 57, x 5 mm / x 00 lístků / neonové barvy 89,30 Samolepicí bločky Hopax kvalitní neonové samolepicí bločky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, 00 lístků x 76 mm / 00 lístků / neon žlutá 5, x 76 mm / 00 lístků / neon oranžová 5, x 76 mm / 00 lístků / neon zelená 5, x 76 mm / 00 lístků / neon růžová 5,60 Samolepicí bločky Hopax kvalitní neonové samolepicí bločky ve tvaru kostky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, 50 lístků x 5 mm / 50 lístků / mix neon barev 3, x 5 mm / 50 lístků / mix modrá 3, x 5 mm / 50 lístků / mix růžová 3, x 5 mm / 50 lístků / mix zelená 3,40 Samolepicí bločky Hopax Magic kvalitní samolepicí bločky, dobře drží, nekroutí se, ideální pro použití v kanceláři i doma, v balíčku 4 x 5 lístků, které jsou od sebe oddělené tak, že můžete používat libovolné barvy x 76 mm / 4 x 5 / pastelové barvy 8, x 76 mm / 4 x 5 / neonové barvy 6, Samolepicí bločky Kores Cubo výborná kvalita papíru, mohou být použity a aplikovány znovu, vzájemně se neslepují, nezanechávají skvrny, ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek x 50 mm / 450 lístků 48, x 75 mm / 450 lístků 78,50 Samolepicí bločky Kores Multicolor neonové samolepicí bločky ve čtyřech barvách - žlutá, oranžová, růžová a zelená, mohou být použity a aplikovány znovu, nezanechávají stopy na lepené ploše, výborná kvalita papíru, každá barva 50 lístků x 50 mm / 4 x 50 lístků 3,90 Samolepicí bločky Kores linkovaný samolepicí bloček, opakovaně použitelný, nezanechává skvrny, vzájemně se nekroutí x 00 mm / linka / 00 lístků 4,30 Samolepicí bločky Kores neon výborná kvalita papíru, mohou být použity a aplikovány znovu, vzájemně se neslepují, nezanechávají skvrny, ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek, rozměr 75 mm x 75 mm, 00 lístků kat. č. barva cena žlutá 7, zelená 7, růžová 7, oranžová 7, Samolepicí bločky Kores Cubo Spring nepermanentní samolepicí bločky, zářivé neonové barvy: purpurová, žlutá, modrá, zelená,ideální pro zanechání připomínek a vzkazů, po odlepení nezanechávají stopy, vzájemně se nekroutí, lepí na všechny rovné a hladké povrchy, 450 samolepicích lístků x 75 mm / 450 lístků 78,50 Samolepicí bločky Kores papírové samolepicí bločky v pěti neonových barvách: oranžová, růžová, zelená, žlutá a nově modrá, ideální pro zanechání vzkazů a připomínek, vzájemně se neslepují a nekroutí, opakovaně použitelné, nezanechávají stopy, v balení 6x00 samolepicích lístků x 50 mm / 6 x 00 lístků 49,

12 0 samolepicí bločky a záložky samolepicí záložky 0 Samolepicí bločky TIX mini samolepicí bločky pro použití doma i v kanceláři, 5 barev á 50 lístků x 5 mm / 50 lístků pastelové 7,40 Samolepicí bločky Concorde kostky pastelové pastelové samolepicí bločky pro použití v kanceláři i doma x 38 mm / 300 lístků, x 76 mm / 400 lístků 47,70 Samolepicí záložky Hopax neonové samolepicí záložky ve čtyřech barvách x 50 mm / 4 x 50 lístků / neon 56, Samolepicí záložky Hopax pastelové a neonové samolepicí záložky nově s vylepšenou lepivostí, vždy ve čtyřech barevných kombinacích x 50 mm / 4 x 00 lístků / pastelové barvy, x 50 mm / 4 x 00 lístků / neonové barvy 5, Samolepicí záložky Hopax pastelové a neonové samolepicí záložky vždy ve třech barevných kombinacích x 76 mm /3 x 50 lístků / pastelové barvy, x 76 mm /3 x 50 lístků / neonové barvy 5,0 Samolepicí bločky Concorde neonové neonové papírové samolepicí bločky 4 barvy - žlutá, zelená, oranžová, růžová á 50 listů, dodáno v praktickém závěsném blistru, ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek,nezanechávají stopy, mohou být použity a aplikovány opakovaně x 38 mm / 4 ks 5,50 Samolepicí bločky Concorde kostky neonové neonový papírový samolepicí bloček kostka, 5 barev žlutá, růžová, zelená, červená, fialová, ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek,nezanechávají stopy, mohou být použity a aplikovány opakovaně mm x 38 mm / 300 lístků 7, mm x 76 mm / 00 lístků 38, mm x 76 mm / 400 lístků 65,80 Samolepící záložky Contacta neonové záložky ve čtyřech neonových barvách, umožňují přehledné rozdělení dokumentů, popisovatelné mm x 50 mm / 4 x 40 lístků 80,90 Samolepící záložky Noki samolepicí záložky s pravítkem, rozměr x 45 mm (5 x 5 lístků) nebo 8 x 45 mm (5 x 5 lístků) x 5 lístků, x 0 lístků 7,30 založte. Post-it supersilné záložky Udržujte si stálý p ehled ve vašich dokumentech Samolepicí záložky Post-it zahnuté Post-it značkovací super silné zahnuté záložky (modrá, červená, zelená, žlutá - 4 x 6 záložek), nepoškozují podklad, opakovaně použitelné, umožňují nalezení důležité informace, popisovatelné, transparentní pouzdro, extra velký formát 50,8 x 38 mm x 6 záložek 45, Samolepicí Post-it záložky značkovací samolepicí snímatelné záložky ve tvaru šipek pro zdůraznění textu v dokumentech, záložky jsou popisovatelné a barevně odlišené, v balení 5 x 0 záložek v barvách: červená, modrá, žlutá, zelená a fialová, rozměr:,9 x 43, mm x 0 záložek / šipky 5, Najdi hned a bez hledání! zdůrazněte. Post-it záložky ve tvaru šipky Vyžádejte a zd razn te innost označte. Post-it záložky Barevn rozlišujte pro rychlou orientaci M7_3M_inz_index_7x88.indd :6:4 Samolepicí Post it záložky samolepicí snímatelná záložka pro označení dokumentů, stránky, části textu, lepící část je průhledná a nezakrývá text, záložky jsou popisovatelné a barevně odlišené, rozměr 5 mm x 43 mm / 50 ks záložek kat. č. barva / popis cena červená / 50 záložek 96, zelená / 50 záložek 96, modrá / 50 záložek 96, žlutá / 50 záložek 96, fialová / 50 záložek 96, oranžová / 50 záložek 96,70 Samolepicí záložky Post-it super silné 3 barvy á záložek, rozměr 5,4 mm x 38 mm, použití do pořadačů kat. č. barva cena 3990 růžová, zelená, oranžová / 66 záložek, Samolepicí Post-it záložky značkovací samolepicí snímatelná záložka pro označení dokumentů, stránky, části textu, lepicí část je průhledná a nezakrývá text, záložky jsou popisovatelné a barevně odlišené, rozměr,9 mm x 43, mm, barva červená, modrá, zelená, žlutá x 35 záložek 69, x 35 záložek 96, 38 39

13 0 samolepicí záložky samolepicí záložky 0 Samolepicí Post-it záložky / ks samolepicí snímatelná záložka pro označení dokumentů, stránky, části textu, lepící část je průhledná a nezakrývá text, záložky jsou popisovatelné a barevně odlišené, rozměr 5 mm x 43 mm, balení x 50 záložek kat. č. barva / popis cena x 50 záložek / žlutá - červená 44, x 50 záložek / modrá - zelená 44, Samolepicí záložky Hopax plastové extra pevné plastové záložky, popisovatelná barevná fólie v horní části, dolní část je transparentní, aby nezakrývala text dokumentu, ve dvou velikostech x 5 mm / 4 x 0 záložek 47, x 5 mm / 4 x 6 záložek 37, Samolepicí záložky Hopax Z neonové samolepicí záložky typu Z, plastové, průhledné a popisovatelné, rozměr 5 mm x 45 mm / 50 ks záložek kat. č. barva / popis cena žlutá / 50 záložek 45, zelená / 50 záložek 45, oranžová / 50 záložek 45, růžová / 50 záložek 45, fialová/ 50 záložek 45, modrá / 50 záložek 45,70 Samolepicí záložky Hopax ve tvaru šipky extra pevné záložky ve tvaru šipky, rozměr 38 x 38 mm, horní část je papírová pro snazší a rychlejší popsání - nemusíte hledat popisovač, můžete popsat i obyčejnou tužkou, spodní část je plastová a transparentní, aby nezakrývala napsaný text 3986 x 0 záložek / žlutá + červená 36, x 0 záložek / růžová + modrá 36,60 DOPORUČUJEME Samolepicí bločky Post-it značkovací vhodné pro zakládání stran, označování textů, zápisu krátkých zpráv, barevný mix kat. č. popis č. obr. cena mm x 50 mm / 5 x 00 lístků 09, mm x 38 mm / 4 x 50 lístků 89, mm x 76 mm / 3 x 00 lístků 3 09, Samolepicí záložky šipky Concorde v sadě neonové samolepicí záložky ve tvaru šipky, 5 barev - růžová, oranžová, žlutá, zelená, modrá, 00 lístků, pomáhájí zdůraznit důležité informace a nahradí zvýrazňovače, snadno odstranitelné, můžete na ně psát, dodáno v praktickém papírové balení x 45 mm / neonové 6,60 Samolepicí záložky Concorde šipky a bločky neonové samolepicí záložky ve tvaru šipky, 4 barvy á 0 ks + žluté a zelené neonové samolepicí bločky v praktickém papírovém balení silnější, 4 slabší šipky / 6 x 0 lístků 9,90 Samolepicí záložky Hopax plastové neonové samolepicí záložky, plastové, průhledné a popisovatelné x 45 mm / 5 x 5 lístků / neonové 39, x 4 mm / 5 x 5 lístků / neonové šipky 4,40 Samolepicí záložky Pop-up neonové samolepicí popisovací záložky v podavači, rozměr x 45 mm x 45 mm / 4 x 40 lístků 56,0 Samolepicí Post-it záložky Basic Line neonové samolepicí záložky, plastové, průhledné a popisovatelné, barevný mix x 0 lístků 3, x 0 lístků 7,90 Samolepicí záložky Hopax Z neonové samolepicí záložky typu Z, plastové, průhledné a popisovatelné x 45 mm / 5 x 40 lístků / neonové 59, x 45 mm / 5 x 30 lístků / neonové šipky 59,90 Samolepicí záložky Kores Index Strips samolepicí popisovatelné záložky s pravítkem, rozměr x 45 mm x 5 listů / barevné 53, x 5 listů / průhledné 59,

14 LEITZ WOW UKAŽTE SE VE WOW BARVÁCH Vystupte z davu! Leitz představuje novou zářivou řadu WOW. Kvalitní kancelářské výrobky v oslňujících barvách perfektně odráží Vaši osobnost. JOB WELL DONE

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ platnost od 2. 12. 2014 do 31. 01. 2015 profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce renáta Büroprofi s.r.o. Hlinská 2 370 01 České Budějovice www.bueroprofi.cz BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ 1 KUPUJTE

Více

KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB OFFICE DEPOT PRO DRŽITELE KARET SPHERE

KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB OFFICE DEPOT PRO DRŽITELE KARET SPHERE NOVINKA ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB OFFICE DEPOT PRO DRŽITELE KARET SPHERE www.officedepot.cz Speciální zvýhodněnou nabídku objednávejte výhradně na CLASSIC Instantní káva Nescafé Classic,

Více

Pracovní doba: Po Pá : 7.30-16.30 hod.

Pracovní doba: Po Pá : 7.30-16.30 hod. Kontakty: Roháčova 639, Tábor 390 02 e-mail: kapotabor@seznam.cz www.kapo-tabor.cz tel.: 381 251 737 mobil: 777 117 530 777 755 317 Pracovní doba: Po Pá : 7.30-16.30 hod. Možnost zavážky zboží Pořadače

Více

3x 179, 00. 3M-670/5AK 25 x 76 mm 500 lístků 79,- 2x

3x 179, 00. 3M-670/5AK 25 x 76 mm 500 lístků 79,- 2x vy jste vítěz: platnost od 15. 7. 2014 do 30.9. 2014 POST-IT SUPER STICKY BLOČKY NEON SILNĚ LEPICÍ Silně lepicí lístky, které drží i na nerovných a svislých plochách. Balení 5 ks = 5 ba rev (růžová, žlutá,

Více

NOVINKY Z PASU 7 9 / 2014

NOVINKY Z PASU 7 9 / 2014 NOVINKY Z PASU 7 9 / 2014 VTIP: Povídá zákazník prodavačce: A dá se tímto fixem psát pod vodou? Ano, POD VODOU, ale i jiná slova. Vážení a milí, připravili jsme pro vás letní číslo inovovaných Novinek

Více

Výzva k podání nabídky K ancelářské potřeby 2013

Výzva k podání nabídky K ancelářské potřeby 2013 Město Veselí nad Moravou o d b o r k a n c e lá ř ta je m n ík a M ě s ts k é h o úřadu pracoviště park Petra Bezruce 697 M VESELÍ KiM NAD MORAVOU váš dopis zn.: ze dne: náš PID: naše č.j.: naše sp.zn.:

Více

duben květen červen 5 000Kč OBJEDNEJTE velikonoce zahrada příval sluncem příprava na dovolenou 10 000Kč prozářených dní s vůní květin!

duben květen červen 5 000Kč OBJEDNEJTE velikonoce zahrada příval sluncem příprava na dovolenou 10 000Kč prozářených dní s vůní květin! duben velikonoce červen příprava na dovolenou květen zahrada OBJEDNEJTE U NÁS ZA 15 000Kč 10 000Kč 5 000Kč a připravte se s našimi dárky na příval sluncem prozářených dní s vůní květin! Triotec Communiqué

Více

MJ MJ/2 roky DPH. Číslo položky. Velikost balení. Jednotková cena včetně DPH. Obchodní název (uváděný v katalogu Uchazeče)

MJ MJ/2 roky DPH. Číslo položky. Velikost balení. Jednotková cena včetně DPH. Obchodní název (uváděný v katalogu Uchazeče) Příloha č. 1 - Soupis sortimentu kancelářských potřeb Jednotkové ceny kalkulační vzorec Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole! Identifikace uchazeče: Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně

Více

LÉTO 2015. 25 000 Kč. 15 000Kč OBJEDNEJTE. 10 000Kč U NÁS ZA. www.smero.cz. 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na

LÉTO 2015. 25 000 Kč. 15 000Kč OBJEDNEJTE. 10 000Kč U NÁS ZA. www.smero.cz. 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na LÉTO 2015 OBJEDNEJTE U NÁS ZA 25 000 Kč 15 000Kč 10 000Kč 5 000Kč A ODMĚŇTE SE PĚKNÝM DÁRKEM! Přesvědčte se na www.smero.cz 1 Triotec Communiqué Zářivě bílý papír vysoké kvality. Vynikající vlastnosti

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Užijte si skvělé dárky ke každému nákupu! www.online.officedepot.cz. tel.: 8001 54322 objednavkacz@officedepot.com

Užijte si skvělé dárky ke každému nákupu! www.online.officedepot.cz. tel.: 8001 54322 objednavkacz@officedepot.com Užijte si skvělé dárky ke každému nákupu! Změna dárku vyhrazena. Tato nabídka neplatí pro subjekty státní správy a samosprávy. Nabídka platí do 30. 6. 2012 nebo do vyčerpání zásob. 1 PÁKOVÝ POŘADAČ ECONOMY

Více

Výtvarná činnost. Tabule - příslušenství k tabulím

Výtvarná činnost. Tabule - příslušenství k tabulím Výtvarná činnost A B C D Houba Houba na stírání tabulí. Dá se používat na sucho nebo s použitím vody. Věková kategorie: 6+ A. BZ451A08 hnědá hrubá (16 x 10 x 6 cm) 40 Kč B. BZ77701A08 žlutá jemná (16 x

Více

3700 1457008 79 Sirius A4, 80g, 500l 16 A1

3700 1457008 79 Sirius A4, 80g, 500l 16 A1 id kod pca nazev_do_katalogu typ udaj_1 udaj_2 strana_v_katalogu pozice_na_strane 3463 1400408 75 Sky Speed A4, 80g, 500l 14 A1 3442 1401018 85 Plano Basic A4, 80g, 500l 14 B1 3443 1301018 171 Plano Basic

Více

Ceník platný od 1.10.2007

Ceník platný od 1.10.2007 NICOS s.r.o. Vrbenská 6, 370 01 České Budějovice Firma je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl C vložka 6439 Velkoobchod s papírem a kancelářskými potřebami Ceník platný od 1.10.2007

Více

Na požádání zajistíme dodávky formou náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.* Při odběru nad 1000 Kč bez DPH doprava v rámci ČR ZDARMA!

Na požádání zajistíme dodávky formou náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.* Při odběru nad 1000 Kč bez DPH doprava v rámci ČR ZDARMA! Vítejte v europapir.cz 79,- 55,-* bez DPH Image Volume Univerzální papír, vhodný pro vysokoobjemový tisk a kopírování na všech typech tiskáren a kopírek. Bělost 146, opacita 90, ISO 9706. A2644 cena za

Více

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis

PAPE novinky napříč sortimentem. K objednávce z letáku nad 5000,--Kč luxusní zápisník Leitz Style gratis PAPE novinky napříč sortimentem No. 1 & Vi vida 1 Kampaň běží: 01.09.2014-31.12.2014 nebo do vyčerpání cen KUPTE 50 POŘADAČŮ NO.1 NEBO 40 POŘADAČŮ A 10 VIVIDA VÝROBKŮ & 2 SBÍREJTE BODY Z LETÁKŮ V POŘADAČÍCH

Více

NOVINKY Z PASu 7 9 2015

NOVINKY Z PASu 7 9 2015 NOVINKY Z PASu 7 9 2015 Citát: Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za to, co neděláme. Molliére Vážení a milí, sami vidíte, že naše Novinky z Pasu prošly už několikátou změnou. Jdeme s dobou

Více

Příloha č. 8 - Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 8 - Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Číslo položky Název požadované komodity Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace Velikost balení * MJ Cena za MJ v Kč bez DPH Tabulka A Částka DPH v Kč Cena za MJ v Kč s DPH Obchodní

Více

7+3 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ. 27 Platnost: 17. 12. 2014 13. 1. 2015. www.makro.cz 410,80 * Konferenční

7+3 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ. 27 Platnost: 17. 12. 2014 13. 1. 2015. www.makro.cz 410,80 * Konferenční PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM KANCELÁŘ 7+3 židle Positano chrom 7 + 3 v přepočtu za 1 ks 384,30/465,00* NEPLATÍ PRO VELKOOBCHODNÍ STŘEDISKA OSTRAVA, LIBEREC, ZLÍN A KARLOVY VARY

Více

ORGANIZACE DOKUMENTŮ

ORGANIZACE DOKUMENTŮ OBSAH PLUS... 2 Maskovaný přebal na dokumenty... 2 Rychlovazač... 3 Korekční prostředky... 4 Lepidlo... 5 Sešívačky... 6 UCHIDA... 8 Pravítko, Řezací podložky... 8 Olejový značkovač, Zmizík na olejové

Více

Dodělám zimní slunovrat 2012 a končím. On se svět nezboří... Kalendáře a diáře 2013....pro všechny, co letos nekončí.

Dodělám zimní slunovrat 2012 a končím. On se svět nezboří... Kalendáře a diáře 2013....pro všechny, co letos nekončí. Dodělám zimní slunovrat 2012 a končím. On se svět nezboří... Kalendáře a diáře 2013...pro všechny, co letos nekončí. Potisk kalendářů a diářů Na zakázku zhotovíme reklamní potisk dle Vašeho přání využijte

Více

XERO PAPÍRY A ETIKETY

XERO PAPÍRY A ETIKETY A Papír pro provoz kanceláře xerografické papíry, fotopapíry xerografické papíry barevné xerografické role, plotrové papíry faxové papíry, kotoučky papírové tabelační papíry obálky, tašky, doručenky samolepicí

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

Strana...658. nástěnné. sedací klíče & trezory. ohřívače. Strana...652,659. Strana...662-665. Strana...669. skupina

Strana...658. nástěnné. sedací klíče & trezory. ohřívače. Strana...652,659. Strana...662-665. Strana...669. skupina 787 kuchyňské přísl. 800 archivace Strana.....................652 Strana.....................654 801 zavazadla & tašky 801 organizéry 802 hodiny nástěnné 810 pořadače Strana.....................653 Strana.....................653

Více

Index Šikovný doplněk Vaší kanceláře: samolepicí snímatelné záložky. Obsah. Post-it samolepicí bločky... 4. Post-it samolepicí záložky...

Index Šikovný doplněk Vaší kanceláře: samolepicí snímatelné záložky. Obsah. Post-it samolepicí bločky... 4. Post-it samolepicí záložky... Katalog Office Silně lepicí bloček Jsou vaše vzkazy důležitější a vaše myšlenky hlubší než obvykle? Potom si zaslouží, aby se na výsluní pozornosti vašich kolegů vyhřívaly déle a aby jejich pozornost přitáhly

Více

RAZÍTKA PRO KANCELÁŘ RAZÍTKA DOMŮ A NA CESTY RAZÍTKA PRO PŘÍMÝ PRODEJ SPECIÁLNÍ APLIKACE

RAZÍTKA PRO KANCELÁŘ RAZÍTKA DOMŮ A NA CESTY RAZÍTKA PRO PŘÍMÝ PRODEJ SPECIÁLNÍ APLIKACE RAZÍTKAPEČIATKY RAZÍTKA PRO KANCELÁŘ S originálními profesionálními produkty Trodat pro kancelář můžete zákazníkům nabídnout ideální nástroj pro časté, přesné a spolehlivé použití. Kancelářská razítka

Více

Ceník zkrácený platný od 1.10.2007

Ceník zkrácený platný od 1.10.2007 NICOS s.r.o. Vrbenská 6, 370 01 České Budějovice Firma je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl C vložka 6439 Velkoobchod s papírem a kancelářskými potřebami Ceník zkrácený platný

Více

23566 černá 348,- 23567 stříbrná 348,- 26730 černá 16,10 26731 modrá 16,10 26732 sada 4 ks 54,90. Roller Pilot Frixion

23566 černá 348,- 23567 stříbrná 348,- 26730 černá 16,10 26731 modrá 16,10 26732 sada 4 ks 54,90. Roller Pilot Frixion gelová pera, rollery 07 Gelové pero Pilot G-2 0,5 gumový úchop v místě držení pera zajišťuje komfort při používání a zamezuje napětí při dlouhotrvajícím psaní, barva úchopu odpovídá barvě náplně, viditelný

Více

Doplňky Kensington / Zabezpečení

Doplňky Kensington / Zabezpečení Doplňky Kensington / Zabezpečení Bezpečnostní obal Kensington pro Samsung Galaxy Elegantní ochranný kryt pro Samsung Galaxy tablet je tenký a zároveň velmi pevný 3-dílná konstrukce Velmi jednoduchá instalace

Více

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k Účetní knihy a doklady název vztah k formát úprava 1. Daň. evidence plátce A4 56 str. 22,94 2. Daň. evidence neplát. A4 56 str. 22,94 4. Kniha pohledávek plátce A4 56 str. 21,01 5. Kniha pohledávek neplát.

Více