Palubní černá skříňka Uživatelský Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palubní černá skříňka Uživatelský Manuál"

Transkript

1 Palubní černá skříňka Uživatelský Manuál Palubní kamera

2 Palubní černá skříňka Předmluva: Tento manuál Vás blíže seznámí s funkcemi a možnostmi využití palubní kamery HD 01. Upozornění výrobce Palubní kamera Vám nikdy nezaručí archivaci 100% událostí ze silničního provozu. Výrobce ani distributor neručí za jakoukoliv ztrátu dat z palubní kamery. Pokud dojde k velmi malému nárazu je možné, že ho G-senzor nezaznamená a neproběhne tím pádem ani započetí záznamu. Připojením palubní kamery k počítači ukončíte veškeré nahrávání. Strana 1

3 Obsah 1.Bezpečnostní upozornění Citlivost GPS Obsah balení Popis jednotky Vlastnosti Průvodce instalací Nastavení programu Popis nastavení Instalace Ovládání palubní kamery(nahrávání) Vypnutí kamery Jak se používá program Security Eye Ovládací tlačítka Otevření videa GPS Tracker GPS okénko Ovládací ikony Dodatek Specifikace Likvidace Strana 2

4 Bezpečnostní upozornění * Věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím ještě před tím, než začnete palubní kameru využívat. * Ujistěte se před instalací palubní kamery, zda není její využívání v rozporu s místními právními předpisy daného státu. Je možné, že některé země využívání palubních kamer na pozemních komunikacích nedovolují. 1. Neobsluhujte palubní kameru během jízdy. Vystavujete tím sebe i ostatní účastníky silničního provozu nebezpečí. V případě nutnosti jakékoliv operace s kamerou nejdříve zastavte. 2. Při instalaci palubní kamery na čelní sklo si zkontrolujte úhel záběru kamery, aby snímala potřebný prostor před vozidlem. 3. Nepokoušete se rozebírat ani opravovat jakékoliv části palubní kamery, které nejsou popsány v tomto manuálu. 4. Nevystavujte palubní kameru vysokým teplotám a v případě intenzivního slunečního svitu ji nenechávejte po delší dobu za čelním sklem. Začne-li z kamery vycházet dým, ihned ji odpojte od napájení 5. Chraňte kameru před vodou a jakoukoliv jinou kapalinou, mohla by se zničit. Strana 3

5 6. Nepoužívejte k čištění kamery alkohol, benzín ani jiné hořlavé kapaliny. 7. Nestrkejte do zařízení cizí předměty ani ho nevystavujte silným nárazům. 8. Ujistěte se, že jste kameru připevnili pevně a nemůže dojít k jejímu oddělení od čelního skla. 9. Kameru napájejte pouze zdrojem, který doporučuje výrobce. 10.Máte-li mokré ruce, nedotýkejte se kamery ani napájecího kabelu. 11.Odpojujte napájecí kabel až když je kamera vypnuta. 12. Záznam nemusí být v případě prudké změny světla příliš kvalitní. Například při výjezdu z tunelu atd Tmavě tónované čelní sklo může degradovat kvalitu záznamu palubní kamery. 14. Palubní kamera nemusí spustit záznam, pokud je oslněna prudkým světlem. 15. Pokud se baterie poškodí důsledkem prudkého nárazu, může způsobit výpadek videozáznamu. Strana 4

6 Citlivost GPS Citlivost GPS přijímače se pohybuje průměrně okolo 15 metrů. Některé faktory mohou ovlivnit přesnost GPS přijímače. Je to například husté listoví, podzemní prostory, nebo městské prostředí vysokých budov. Výsledná odchylka polohy může dosáhnout až 100 metrů. Obsah balení Ujistěte se, že v balení nechybí žádné příslušenství. Pokud některá položka bude chybět, nebo je poškozena, ihned se obraťte na svého prodejce. Uživatelský manuál Palubní kamera AV kabel Příchytky kabelu Adaptér do zapalovače Strana 5

7 Popis jednotky Nahrávání 9 Parkování 8 Přehrávání 7 Zvuk 6 Bzučák 5 3. Vstup napájení 2. Přípravek pro uchycení 4. A/V výstup 1. Kamera Strana 6

8 1. Kamera: Ujistěte se, že kameře nic nebrání ve výhledu. 2. Přípravek pro uchycení: použijete ho pro uchycení kamery k čelnímu sklu. 3. Vstup napájení: Pro napájení připojte napájecí kabel. 4. A/V výstup: Pro sledování záznamu na televizoru připojte A/V kabel na A/V výstup. Konektory typu cinch na druhém konci kabelu zapojte do televizních vstupů AUDIO IN a VIDEO IN. 5. Bzučák: Slouží k vypnutí nebo zapnutí bzučáku na palubní kameře. 6. Zvuk: Slouží k vypnutí nebo zapnutí zvuku na palubní kameře. 7. Přehrávání: Slouží k přehrávání pořízeného záznamu. 8. Parkování: Pokud během jízdy zastavíte, nebo zaparkujete, můžete tímto tlačítkem aktivovat režim parkování, čímž ušetříte místo pro videozáznam v paměti zařízení. 9. Nahrávání: Pro ukončení režimu Přehrávání a Parkování stiskněte toto tlačítko. Režim Nahrávání se tímto znovu aktivuje. Strana 7

9 Vlastnosti 1. Záznam událostí Palubní kamera nahrává záznam o délce 5 sekund před událostí a 55 sekund po události. Podnětem k započetí nahrávání může být srážka s jiným vozidlem, prudké zrychlení, jízda prudkou zatáčkou atd.. 2. Ukládání polohy Palubní kamera má schopnost ukládat trasu vozidla, jeho rychlost v daných úsecích a prudké změny pohybu pomocí G-senzoru. 3. Funkční tlačítka Pro snažší ovládání má palubní kamera pro každou funkci vlastní tlačítko. a. Nahrávání b. Parkování c. Přehrávání d. Zvuk e. Bzučák Strana 8

10 Průvodce instalací Následující průvodce Vám pomůže správně nastavit a využívat palubní kameru. 1. Nejdříve si nainstalujte software H7_SecureEye_SETUP_V[1] / setup.exe Strana 9

11 Instalace se ukončí a na ploše se Vám objeví spouštěcí ikony aplikací Secure Eye Manager a Secure Eye Tracker. Strana 10

12 Vyjměte SD karu z palubní kamery a pomocí čtečky SD karet připojte k počítači a spusťte program Secure Eye. Strana 11

13 Náhled na aplikaci Secure Eye Otevřte složku SD karty Strana 12

14 Po otevření této složky program Secure Eye načte uložená data a zobrazí je dle náhledu níže. Strana 13

15 Nastavení programu Klikněte na ikonu SETUP pro nastavení rozlišení, kvality obrazu, snímkování, zálohování, senzitivity G-senzoru, alarmu, atd.. Strana 14

16 Popis nastavení 1. Rozlišení: může být nastaveno až na hodnotu HD 1280 x 720 nebo 640 x Snímkování: počet snímků za sekundu můžete nastavit v rozmezí 15/30fps. 3. AV výstup: v nastavení si můžete zvolit televizní normu A/V výstupu, která je standardem ve Vaší zemi. 4. Mikrofon: Kamera má zabudovaný mikrofon. Jeho zapnutí a vypnutí realizujete tlačítkem Audio. 5. Senzitivita G-Senzoru: čím menší číslo na stupnici zvolíte, tím bude citlivost vyšší. 6. DST: slouží pro nastavení času. Strana 15

17 Další kroky s kamerou po nastavení a uložení nastavení 1. Kameru instalujte odpojenou od napájení. 2. Vyčistěte a osušte čelní sklo hadrem, který nepouští žmolky ani drobná vlákna. Připevněte přísavku na sklo. Doporučujeme umístit kameru vedle zpětného zrcátka, kde Vám nebude bránit ve výhledu. Vyčistěte objektiv kamery čistým hadříkem. 3. Schéma instalace kamery a kabelu napájení je situováno níže. Strana 16

18 Poznámka: Kvůli G-senzoru musí být palubní kamera nainstalována ve správné poloze, aby nedošlo k záznamu snímků vzhůru nohama. Nastavte polohu kamery a následně připojte napájecí kabel. Použijte tenký předmět, například kreditní kartu, abyste kabel ukryli po obvodu skla. Umístěte pomocí příchytek kabel na straně spolujezdce a provlečte jej pod rohožkou. Napájecí adaptér strčte do zásuvky(zapalovače). Strana 17

19 Ovládání palubní kamery Nahrávání 1. Po zasunutí adaptéru do zásuvky automobilu nastartujte motor. 2. Ve chvíli, kdy je kamera pod napětím se rozsvítí všechny LED diody pod tlačítky a ozve se tónina. Po několika dalších vteřinách zhasnou LED indikátory tlačítek PARKOVÁNÍ a PŘEHRÁVÁNÍ a rozsvítí se indikátor tlačítka NAHRÁVÁNÍ. Poté kamera automaticky začne nahrávat a Vy můžete zahájit jízdu pod dohledem černé skříňky. 3. GPS modul palubní kamery začíná ihned po jejím zapnutí vyhledávat satelitní signály. Tento proces může trvat až několik minut 4. Palubní kamera reaguje na přejetí nepohodlných překážek, náhlé zrychlení, ostrou zatáčku nebo kolizi. V těchto případech otřesový senzor ihned spustí nahrávání v rozsahu 5 sekund před otřesem a 55 sekund po něm. Zpuštění záznamu je v tomto případem rovněž doprovázeno akustickou tóninou. Tento alarmový zvuk můžete také vypnout viz. strana 30. Strana 18

20 Níže uvedená tabulka uvádí podrobné údaje o každém režimu záznamu: záznam Nepřetržitý Manuální Senzorový Doba záznamu Přepisování záznamu Velikost souboru Záloha Každý záznam obsahuje 1 minutu dlouhé video. Celkově 6~14 hodin podle nastavené kvality obrazu a velikosti SD karty. Kamera přepisuje od nejstaršího záznamu. Asi do 30MB pro každé nahrávání Záznam probíhá na SD kartu Délka každého záznamu je 60 sekund, 5 sekund před detekovanou událostí a 55 sekund po ní. Kamera přepisuje od nejstaršího záznamu. Asi do 6MB pro každé nahrávání Záznam probíhá na SD kartu Strana 19

21 Připojení kamery k monitoru 1. Budete-li potřebovat přehrát záznam ihned v autě, lze kameru připojit k jakémukoliv mobilnímu LCD monitoru, který je opatřen A/V vstupem. 2. Neobsluhujte kameru za jízdy, můžete způsobit nehodu. Raději vždy zastavte. 3. Pro sledování záznamu na mobilním LCD monitoru připojte A/V kabel na A/V výstup palubní kamery. Konektory typu cinch na druhém konci kabelu zapojte do vstupů monitoru AUDIO IN a VIDEO IN. 4. Stiskněte tlačítko Přehrávání pro přehrání záznamu. Strana 20

22 5. V režimu Přehrávání(Playback) kamera nenahrává. 6. Během přehrávání se LED indikátor rozbliká a rozsvítí. 7. Přehrávání záznamu probíhá od nejstaršího k nejnověji pořízenému. Pokud budete chtít některý video soubor přeskočit, stiskněte tlačítko Přehrávání ještě jednou. 8. Pro ukončení režimu přehrávání stiskněte tlačítko Nahrávání(Rec). Kamera Vám úspěšné ukončení režimu potvrdí tónem. Pro následnou aktivaci režimu nahrávání stiskněte tlačítko Nahrávání(Rec) ještě jednou. 9. Ve chvíli, kdy se přehrají veškerá uložená videa, začne kamera automaticky znovu přehrávat od nejstaršího videa. Strana 21

23 Vypnutí kamery Při vypnutí motoru dojde také k vypnutí palubní kamery(pokud nemáte zásuvku trvale pod napětím). Věnujte proto prosím pozornost následujícím krokům, aby nedošlo ke ztrátě uložených dat. 1. Pokud kamera nahrává v režimu manuálního nahrávání, vyčkejte 10 sekund po zastavení a až poté vypněte motor. 2. Vypojujte kameru ze zásuvky automobilu pouze tehdy, když kamera nenahrává. Strana 22

24 Jak se používá program Secure Eye Připojte SD kartu k Vašemu PC a spusťte program Secure Eye. Strana 23

25 1. Hlavní obrazovka: Zobrazuje nám uložená videa. 2. Stupnice přehrávání: Umožňuje Vám snadno posouvat video vpřed i vzad. Strana 24

26 3. Graf G-Sensoru: Zobrazuje data o G-Senzoru ve 3 osém diagramu. osa X: udává míru pohybu vozidla vpřed a vzad osa Y: udává míru pohybu vozidla doleva a doprava osa Z: udává míru pohybu vozidla nahoru a dolů 4. Ovládací tlačítka: Snímek, Tisk, Záloha a nastavení videa. 5. Ovládání přehrávání: K využití máte přetáčení, pauzu, přehrávání, skok na následující klip a stopnutí videa. 6. Seznam souborů: Zobrazí všechna pořízená videa. 7. GPS okénko: Ukazuje polohu vozidla a jeho umístění v aplikaci Google Maps. Strana 25

27 Otevření videa Spusťte program Secure Eye. Dvakrát klikněte na daný video soubor. Strana 26

28 Okénko záznamu trasy Spusťte program Secure Eye Tracker. Klikněte na ikonu a zvolte složku Lx_Data. Strana 27

29 1.Informačč ční okénko:obsahuje data o čase trase a všech zastávkách 2.Jízdní informace:obsahuje data o délce celé trasy celkovém čase délce zastávek průměrné rychlosti a maximální rychlosti 3.Další informace:jméno řidiče účel cesty poznámky Strana 28

30 GPS okénko GPS okénko zobrazuje polohu vozidla a trasu. Pomocí šipek se pohybujete na mapě, pomocí ikon + a - přibližujete a oddalujete mapu. Program Secure Eye Tracker bohužel nemusí vždy načíst mapu, pokud nemá PC připojení k internetu, nebo byl záznam pořízen za přítomnosti velice slabého satelitního signálu. Strana 29

31 Ovládací ikony Icon Name Function Konec Celá obrazovka Nastavení Snímek Tisk Ovládání rychlosti Hlasitost Přehrávání Přechod zpět Pauza Stop Posun zpět Posun vpřed Otevřít Ukončí program Secure Eye Režim celé obrazovky Nastavení programu Pořízení rychlého snímku a uložení do formátu JPEG Tisk pořízeného obrázku Ovládání rychlosti přehrávání Ovládání hlasitosti Přehrávání videa Přetáčení videa zpět Pauza Stop V režimu přehrávání se zrychleně přesunete na předchozí snímky V režimu přehrávání se zrychleně přesunete na následující snímky Slouží k otevření uložených videí Strana 30

32 Specifikace MODEL HD-01 Čip CMOS Repro G.711 u-law Date Kamera Úhel záběru 64.8 (V) x 92.8 (H) x (D) Senzitivita 0.8Lux Audio Režim OOÚ 8bits, 64kbps Formát H.264(ISO/IEC ) základní H.264 Typ C-Microphone Přehrávání Rozlišení 1280 x 720 Mikrofon Snímkování 30fps Senzitivita -38dB GPS Nesměrový GPS přijímač G-Sensor 3-osy (zrychlení/zatáčky /kolize) Paměť SD karta až do 32GB Záznam událostí 720P 30fps 720P 15fps VGA 30fps VGA 15fps VGA 5fps 720p(1280 x 720)30fps 720p(1280 x 720)15fps VGA(640 x 480)30fps VGA(640 x 480)15fps VGA(640 x 480)5fps Parkovací nastavení Rozhraní AV výstup OS Rozlišení 720x480 (NTSC/PAL) Window98, ME, 2000, XP, Vista,Win7 Spotřeba Jmenovité napětí Adaptér DC 12V~24V 300mA Do zapalovače automobilu Provozní teplota 0 C až 50 C Hmotnost 250g Rozměry(mm) 101(W)x59(D)X41(H) Strana 31

33 Likvidace Výrobek zlikvidujte dle patřičných doporučení a nařízení, legitimních ve Vašem státě. Distributor: MICRONIX, spol. s r.o. Antala Staška 33a Praha 4 Strana 32

Palubní FULL HD kamera

Palubní FULL HD kamera Palubní FULL HD kamera CEL-TEC E08 Black Elegance UŽIVATELSKÝ MANUÁL V.1.2 (07/14) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Zap/Vyp 4. Nahoru

Více

Real HD BH-300 BH-300

Real HD BH-300 BH-300 Real HD BH-300 BH-300 BH-300 OBSAH 03 Poznámka 12 Instalace 04 Upozornění 14 LED a bzučák 04... Instalace a starostlivost 14... Signalizace LED a bzučáku 05... Použití SD karty 14... Tlačítko REC 05...

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Přenosný navigátor Acer série d150

Přenosný navigátor Acer série d150 Přenosný navigátor Acer série d150 Uživatelská příručka 1 2 Právní informace AUTORSKÁ PRÁVA Uživatelská příručka: Přenosný navigátor Acer série d150 Původní vydání: Červenec 2005 Značka Acer a logo Acer

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

RealCam A7X Uživatelská příručka

RealCam A7X Uživatelská příručka RealCam A7X Uživatelská příručka Náhled produktu a funkce......2 Představeníproduktu 2 a) Funkce tlačítek.... 3 b) Seznam stavů indikačníled..5 c) Příslušenstvíproduktu 5 Základnífunkce...5 a) Instalace

Více

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka záznamová kamera do auta vybavená G-senzorem Děkujeme, že jste se rozhodli využívat služeb CCS a také této kamery do auta Ještě než se vrhnete na natáčení svých

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90 Uživatelský manuál User manual kamera do auta / dashboard camera excam A90 Děkujeme Vám za nákup kamery do auta excam A90. Věříme, že budete s Vaším výběrem spokojeni a kamera splní Vaše očekávání. Aby

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam 1 OBSAH Informace k manuálu... 4 Copyright... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Vodotěsný kryt... 5 Před prvním použitím... 6 1. Seznámení

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. www.samsungmobile.com Printed in Korea GH68-32807P Czech. 02/2011. Rev. 1.0 GT-E2652W Uživatelská

Více