XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP s mezinárodní účastí ROŽNOV p. Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm 1

2 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci řešení projektu TA Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky. Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký výbor MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D. MUDr. Milan Šír, Ph.D. Organizační výbor Bc. Miroslava Berková Mgr. Pavla Segarová Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Program XII. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm října 2014 Vydává Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Grafická úprava a tisk: Aseita spol. s r.o., Ostrava Počet výtisků: 500 ks Rožnov pod Radhoštěm 2

3 Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP POUZP Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav medicíny katastrof LF OU pořádá XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA zastupujícího ředitele FN Ostrava doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity Miroslava Nováka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Petra Kajnara primátora statutárního města Ostravy Rožnov pod Radhoštěm 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA KONGRESU Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté, přátelé, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již XII. Ostravské traumatologické dny do starobylého prostředí Rožnova pod Radhoštěm. Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů. Věřím, že XII. Ostravské traumatologické dny budou pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těším se na setkání s Vámi. Za organizační výbor doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 4 Rožnov pod Radhoštěm

5 Téma: LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. Dutinová poranění 2. Život ohrožující úrazové krvácení 3. Radiointervenční metody v traumatologii 4. RHB v traumatologii 5. Medicína katastrof a varia NELÉKAŘSKÁ SEKCE 1. Multioborové ošetřování polytraumat 2. Varia VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo a datum konání: ROŽNOV p. Radhoštěm, 8. až 10. října 2014 Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení Zahájení 9. Října 2014 v 9.00 hodin Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. Lékařská sekce je registrována ČLK a hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, účastníci obdrží certifikát. Nelékařská sekce je registrována POUZP a hodnocena kredity v rámci vzdělávání nelékařských pracovníků. Účastníci obdrží certifikát. Platba Sjezdový poplatek činí 1000,-Kč pro lékaře a 500,-Kč pro nelékaře. Rožnov pod Radhoštěm 5

6 Technické vybavení Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min. Registrace 8. října 2014 od hod. do hod. Beskydský hotel Relax 9. října 2014 od hod. do hod. Beskydský hotel Relax nebo 9. října 2014 od hod. do hod. Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě Stravování Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. Společenský program dne 9. října 2014: návštěva Valašského muzea v přírodě, vepřové hody, Společenský večer - Beskydský hotel Relax. Kontaktní adresa: Mgr. Pavla Segarová, Traumatologické centrum FN Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Tel.: Rožnov pod Radhoštěm 6

7 Časový plán XII. Ostravské traumatologické dny října středa h h Registrace účastníků sympozia, Beskydský hotel Relax h Výbor České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Beskydský hotel Relax h h Posterová sekce 9. října 2014 čtvrtek Registrace účastníků sympozia h h Beskydský hotel Relax nebo h h Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě 9.00 h Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Vědecký program h Členská schůze ČSÚCH ČLS JEP h Oběd Beskydský hotel Relax h Vědecký program h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 7

8 9. října 2014 čtvrtek Beskydský hotel Relax nelékařská sekce h Odborný program Nelékařská sekce h Oběd Beskydský hotel Relax h Workshop h Odborný program Nelékařská sekce h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax 10. října 2014 pátek Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Vědecký program h Slavnostní ukončení sympozia Rožnov pod Radhoštěm 8

9 VĚDECKÝ PROGRAM Čtvrtek 9. října hodin Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm Čestné předsednictvo: NĚMEČEK S., FELTL D., HORÁČEK J., NOVÁK M., KAJNAR P., PLEVA L., LÁTAL J., MOČKOŘ J., VONDRÁK I h Odborné programy LÉKAŘSKÁ SEKCE Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Předsednictvo: VYHNÁNEK F., KUBAČÁK J., MRÁZEK T. 1. Střelná poranění dutiny hrudní a břišní Pleva, L., Šír, M., Ječmínek, Vl. - Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 2. DCS - střelné poranění dutiny břišní Očadlík, M., Jirava, D., Novák, L., Vyhnánek, F., Havlůj, M. -Traumacentrum FN Královské Vinohrady, Praha 3. Bodná dutinová poranění Mrázek, T., Vrchovecký, J. - Městská nemocnice Ostrava 4. Použitie peroxidu v diagnostike perforácie peritonea Magala, M., Jacko, P., Knapp, D., Šimko, P. Klinika úrazové chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava Rožnov pod Radhoštěm 9

10 5. Bodné poranění dutiny hrudní Demel, J., Voves, J., Pometlová, J., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 6. Operační léčba poranění hrudní stěny: indikace, technika a výsledky Vyhnánek, F., Jirava, D., Očadlík, M., Škrabalová, D. - Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika, Radiologická klinika 3. LF UK, Praha 7. Indikace stabilizace hrudního koše Mašek, M., Rapi, M. - Klinika úrazové chirurgie, Klinika anesteziologie, resuscitace a int. medicíny LF MU a FN Brno 8. Poranění hrudníku a hrudní stěny - diagnostika a endovaskulární terapie Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava 9. Indikace, výsledky a komplikace operační léčby instabilního hrudníku Kitka, M. Klinika urazové chirurgie UNLP Košice h Diskuze h Přestávka Rožnov pod Radhoštěm 10

11 h Předsednictvo: OSEMLAK P., MALÝ T., PEŠL T., KITKA M. 10. Poranění bránice diagnostika, terapie, morbidita a letalita v TC FN Hradec Králové za šestileté období Nechvátal, L., Šmejkal, K., Trlica, J., Holeček, T., Dědek, T. - Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové Léčba poranění ledvin u dětí Osemlak, P., Cielecki, C., Lewandowski, I., Nachulewicz, P. - Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie, Lékařská Univerzita v Lublinu Polsko 12. Úmyslné chirurgické trauma břišní a postrenální akutní selhání ledvin u dětí Osemlak, P. - Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie, Lékařská Univerzita v Lublinu Polsko 13. Management poranení sleziny v detskom veku Dolnak, A., Jáger, R., Sýkora, Ľ., Trnka, J. - Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava 14. Poranění sleziny diagnostika a endovaskulární terapie Jonszta, T., Krajča, J. - Ústav radiologický FN Ostrava 15. Poranenie pečene u detí Jáger, R., Sýkora, Ľ., Dolnák, A., Trnka, J. - Klinika dětské chirurgie DFNsP a LF UK Bratislava 16. Poúrazová elevace transamináz při poranění jater u dětí bez USG a CT korelace Rožnov pod Radhoštěm 11

12 Pešl, T., Dubská, P., Havránek, P., Roshko N., Škvorová, T., Kučerová, M. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3 LF UK, Thomayerova nemocnice Praha Krč 17. Poranění pankreatu v dětském věku 1 Malý, T., 1 Kysučan, J., 1 Vomáčková, K., 2 Smolka, V., 2 Karásková, E., 3 Michálková, K., 4 Konečný, M. - 1 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 3 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 4 II.interní klinika LF UP a FN Olomouc 18. Poranění jater dg. a endovaskulární terapie Czerný, D., Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava 19. Poranění retroperitoneálních orgánů Šír, M., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 20. Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů exitujících pro traumaticko-hemoragický šok 1,3 Šimek, J., 1,3 Šmejkal, K., 2 Sedláček, Z., 1 Trlica, J., 1 Holeček, T., 1 Dědek, T., 1 Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2 Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 3 Fakulta vojenské zdravotnictví v Hradci Králové UO Brno 21. Trendy hemoterapie z pohledu Krevního centra FN Ostrava v letech ,2 Blahutová, Š., 1,2 Čermáková, Z., 1,2 Hrdličková, R., 1 Krevní centrum FN Ostrava, 2 LF Ostravské univerzity 10 Rožnov pod Radhoštěm 12

13 22. Léčba život ohrožující krvácení dle trombelastometrie: koncept léčby plasma free Zýková, I., Sedlák, P. - ARO Krajské nemocnice Liberec VALE h Diskuze h Přestávka h Výroční členská schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 1. Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 2. Organizace úrazové péče v ČR Věstník MZ doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 3. Traumaregistr podle nového zákona prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 4. Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii doc. MUDr. M. Mašek, CSc. 5. Varia - Akreditace pracovišť úrazové chirurgie h Oběd - Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 13

14 h Předsednictvo: LÁTAL J., DVOŘÁČEK I., NESTROJIL P., JELEN S. 23. Traumateam ČR v Úrazové nemocnici v Brně Veselý, R., Kelbl, M., Suchomel, R., Neklapilová, V. - Úrazová nemocnice v Brně, Klinika traumatologie LFMU Brno 24. Spolupráce TT ČR a jednotek SAR při MU a katastrofách Nestrojil, P., Vodička, M. - Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno 25. Zkušenosti lékaře jako klasifikátora na zahraničních cvičeních USAR týmů Kelbl, M., Veselý, R., Melichar, I., Suchomel, R., Ráček, T., Neklapilová, V. - Úrazová nemocnice v Brně 26. Poranění v soudobých válečných konfliktech Frank, M. 6. polní nemocnice Armády České republiky, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 27. Spolupráce ÚN v Brně a WASAR týmu HZS MsK Suchomel, R., Veselý, R., Kelbl, M., Neklapilová V. - Úrazová nemocnice v Brně 28. Útok zemním plynem - nový fenomén v naší společnosti Dvořáček, I., Valerián, L.- Ústav soudního lékařství FN Ostrava, OOK SKPV Ms kraje PČR Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 14

15 29. Trauma v dôsledku pôsobenia živlov Knapp, D., Sabol, J., Magala, M., Látal J. - Klinika úrazové chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava 30. Bostonský maraton 2013 zdravotnická odezva na teroristický útok Neklapilová, V. - Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 31. Faktory prednemocničnej a skorej nemocničnej liečby pacientov po strednom a ťažkom úraze mozgu v Rakúsku (projekt ) 1 Bražinová, A., 1 Majdan, M., 2 Mauritz, W. - 1 Katedra Verejného zdravotnictva, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce Trnavská univerzita, 2 International neurotram Research organization, Wien Rakúsko 32. Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při mimořádné události Jelen, S., Trenkler, Š. - Urgentní příjem FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU, KAIM UPJŠ LF Košice h Diskuze h Přestávka Rožnov pod Radhoštěm 15

16 h Předsednictvo: KRUPA P., MAJDAN M., JEČMÍNEK VL., SLANÝ J. 33. Moderní trendy traumatologie MNO Strnadel, O., Vyležík, T. Chirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava 34. Nová organizace práce lékaře radiologa a radiologických asistentů na urgentním příjmu, vybavení + význam aplikace MR v traumatologii Krupa, P. - Ústav radiologický, FN Ostrava 35. Překrývání oborů radiologie a intenzivní medicíny v neuroradiologii a neurotraumatologii Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava 36. Mortalita dětí a adolescentov zapříčiněná úrazmi mozgu: analýza príčin a trendov Majdan, M., 2 Walter, M., 1 Bražinová,A. - 1 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictví a sociální práce, Katedra verejného zdravotnictva, 2 International Neurotrauma Research Organization, Vienna, Austria h Diskuze h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 16

17 Čtvrtek 9. října 2014 NELÉKAŘSKÁ SEKCE 9.00 h Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM h Předsednictvo DOBEŠOVÁ M., BERKOVÁ M., MADEJA R. 37. Rizika práce v ambulantních provozech Kocourová, I., Jarošová, L.- FN Královské Vinohrady Praha 38. Dát šanci žít Kovácsová, E., Matulová, Z. - OCP FN Ostrava 39. " V PRVNÍ LINII... " Kohutová. I., Bendlová, M. - FN Královské Vinohrady Praha 40. Stres na urgentu jak s ním zatočit? Skulinová, B., Blahutová, J. - OCP FN Ostrava 41. Multioborové ošetření polytraumat Juščáková, V., Marvanová, B. - MN Ústí nad Labem 42. Úrazy hlavy mezioborové spolupráce Růžičková, M., Dostálová, B. - Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Prostějov Diskuze: h Přestávka: h Rožnov pod Radhoštěm 17

18 43. Popálení a poleptání obličeje 1 Bryjová, I., 2 Zámečníková, I., 3 Kolarčík L. 1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, 2 Popáleninové centrum FN Ostrava, 2 Oční klinika FN Ostrava 44. Léčebný plán a postup u dítěte sraženého automobilem s otevřenou zlomeninou bérce Sedláčková, L., Žiaková, V., Seibertová, P. - Chirurgická klinika FN Ostrava 45. Příjem pacienta s poraněním bérce na ER Venclová, M., Šidlová, L. Pardubická krajská nemocnice a.s., KACHT 46. Stabilizace hrudníku Vyležíková, M., Jurčíková, G. - Centrální operační sály FN Ostrava 47. Rehabilitace po stabilizačních operacích hrudníku Chwalková, I., Zádrapová, M. Klinika rehabilitace FN Ostrava Diskuze: Oběd: h h Rožnov pod Radhoštěm 18

19 BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM Předsednictvo: BERKOVÁ M., KOCOUROVÁ I., KOPÁČEK I h 48. Ošetřovatelský proces u dívky s oboustrannou frakturou diafýzy femoru a kontuzí plic po suicidálním skoku z výše Seibertová, P., Sedláčková, L. - Chirurgická klinika FN Ostrava 49. Ošetřovatelská péče u pacienta po osteosyntéze pánve Vavříčková, R, Kiršnerová, J. - Chirurgie a úrazová chirurgie, Městská nemocnice Ostrava 50. Poranění močového ústrojí při polytraumatech Štefanová, D. Centrální operační sály FN Ostrava 51. Respirační fyzioterapie v traumatologii Sroková, L., Špuková, K. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 52. Obézní pacient s traumatem Hajasová, I., Mičaníková, M., Olbrechtová, A. Traumatologické centrum FN Ostrava 53. Denervační syndrom brachiálního plexu HK Pinkasová, H., Jirásková, L. - Pardubická krajská nemocnice a. s. Rožnov pod Radhoštěm 19

20 54. Dlahové osteosyntézy distálního radia, T dlahy firmy Medin Jansová, M. - Operační sály NMSKB Praha 5 5. Magnetická rezonance při akutním poranění thorakolumbální páteře vlastní zkušenosti Jedináková, P., Poláček, M., Chmelová, J., Starý, M. Městská nemocnice Ostrava Diskuze: h Přestávka: h Předsednictvo: VILÍMKOVÁ A., KABAROVÁ I., ŠÍR M h 56. Compartment syndrom kazuistika 10 Kubálková, L., Štvánová, M. - Pardubická kr. nemocnice a. s. 57. Podtlaková terapie u Compartment syndromu 10 Vilímková, A. - Chirurgické oddělení, Nemocnice Bohumín 58. Použití kontinuálního podtlakového systému Vivano v léčbě akutního traumatu měkkých tkání a pooperační komplikace kazuistika Lehocká, J., Zachová, N. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova Nemocnice Praha Podtlaková terapie a její využití v traumatologii 10 Stejskalíková, L., Výtisková, P. - Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 20

21 60. Nitrodřeňová osteosyntéza zlomenin kostí dětské 10 ruky Zachová, N. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha 61. Ergoterapie v traumatologii 10 Baumová, B., Šámalová, H. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 62. Afgánistán mýma očima 10 Spaková, M. - AČR, 7. PN Hradec Králové 63. Zahraniční student 10 Kabarová, I. Traumatologické centrum FN Ostrava Diskuze: h h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 21

22 BESKYDSKÝ HOTEL RELAX PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Čtvrtek 9. října h WORKSHOP Naše zkušenosti s ošetřováním pacienta s polytraumatem Traumatologické centrum FN Ostrava 1. Úvod 15 Šnajdarová, P. Traumatologické centrum FN Ostrava 2. Bazální stimulace na TC 15 Šnajdarová, P. - Traumatologické centrum FN Ostrava 3. Hrudní drenáž péče o pacienta s hrudním drénem 15 Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava 4. Dechová rehabilitace v intenzivní péči 15 Chvalková, I., Zádrapová, M. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 5. Péče o pacienta se zevní fixací 15 Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava 6. Péče o sekundárně hojící se rány 15 Horňáková-Súkupová, D. - Traumatologické centrum FN Ostrava 7. Podtlaková terapie 15 Jurnečková, I. - Biomedica 8. Rehabilitace kognitivních funkcí 15 Válková, L. - Traumatologické centrum FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 22

23 VĚDECKÝ PROGRAM Pátek 10. října h Předsednictvo: EDELMANN K., CZERNÝ D., HOUSER J. 64. Zlomeniny distálního humeru Kočiš, T., Veselý, R., Kelbl, M. - Úrazová nemocnice Brno 65. Zlomeniny v oblasti distálního humeru u dětí: etiologie, léčba, komplikace Dubská, P., Pešl, T., Havránek, P. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha Krč 66. Poranění cév u zlomenin distálního humeru a kompartment syndrom horní končetiny u dětí Kopáček, I., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 67. Poranění končetinových cév kazuistika Havlík, M., Berski, D., Chmelová, J. - Městská nemocnice Ostrava 68. Možnosti protetické léčby ztrátových poranění prstů ruky 1 Vronský, R., 2 Krejčí, I. 1 OCP FN Ostrava, 2 Klinika rehabilitace LF OU 69. Poranění cév traumatologie pánve Czerný, D., Jonszta, T. - Ústav radiologický FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 23

24 70. Heterotopické kalcifikace jako komplikace chirurgických výkonů a jejich řešení Janata, P., Sirový, M., Kovář, J. - Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín a. s. 71. Ztrátové střelné poranění proximálního femuru léčba a komplikace Jelen, S., Šír, M., Demel, J., Ječmínek, V. - Urgentní příjem,traumatologické centrum FN Ostrava a ÍMK LF OU 72. Kazuistika střelné poranění bérce Čureček, R., Dvořák, D. Chir. odd.. Vsetínská nem.e a. s. 73. Léčba devastujících končetinových poranění kontrolovaným podtlakem Strnadel, O., Mrázek, T. Chirurgické odd. MN Ostrava 74. Použití podtlakové terapie v léčbě poranění končetin tipy a triky 1, 2 Frank, M., 2 Trlica, J., 2 Nechvátal, L., 2,3 Šimek, J., 2 Dědek, T polní nemocnice Armády České republiky, 2 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 3 Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové 75. Úrazy v jezdectví Edelmann, K., Avenarius, J., Meluzinová, P., Houser, J. - Klinika úrazové chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice 76. Periimplantátové zlomeniny nová výzva Sedlář, M., Kraus, J., Chrz, K. - I. Chirurgická klinika I. LFUK a VFN Praha Rožnov pod Radhoštěm 24

25 77. Plastika lig. FTA pro potraumatickou nestabilitu hlezna desetileté výsledky Kocourek, T., Mohibullah, R. - Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Přerov 78. Rehabilitace po poranění měkkého kolena Kužma, J., Paša, L., Suková, I. Klinika traumatologie LF MU Brno, Úrazová nemocnice v Brně h Diskuze h Přestávka h Předsednictvo: PLEVA L., PENHAKER M., HRAZDÍRA D. 79. Detekce chondromalacie kloubní chrupavky na základě barevného mapování povrchu Kubíček, J., Penhaker, M. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava 80. Vyšetření kloubu UZ v traumatologii Hrazdíra, D. - FN Brno 81. Trauma páteře a míchy (klasifikace) aplikace CT a MR porovnání Havelka, J., Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava 82. Robotická chirurgie v traumatologii Bryjová I., Černý, M., Augustýnek, M., Penhaker, M. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 25

26 83. Vize a perspektivy přístrojové techniky ve zdravotnictví Černý, M., Penhaker, M., Veiser, J. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava 84. Šíření pulzní vlny jako ukazatel krevního tlaku 1 Peter, L., 1 Černý, M., 2 Nykl, I. - 1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, 2 Nemocnice Podlesí Třinec a.s. 85. Využití 3D abdominálního fantomu při nácviku intervenčních výkonů Bryjová, I., Penhaker, M., Černý, M., Augustýnek, M., Kodaj, P. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava h Diskuze h Slavnostní ukončení sympozia Rožnov pod Radhoštěm 26

27 Posterová sekce 1. Surgery of calcaneus fractures - our experience with C-nail Litner, R., Pleva, L., Zilka, L., Segarova, P. - Department of Traumatology, University Hospital of Ostrava, Czech Republic, Medin, a. s., Nové Město na Moravě 2. Biofeedback na kruhové úseči 1 Zádrapová, M., 1 Chwalková, I., 2 Černý, M., 2 Šmondrk, M., 2 Krohová, J. 1 Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava, 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3. Rehabilitace kognitivních funkcí Válková L. Traumatologické centrum FN Ostrava 4. Pády pacientů v nemocničním zařízení Berková M. Traumatologické centrum FN Ostrava 5. Bazální stimulace Šnajdarová P. Traumatologické centrum FN Ostrava 6. Dechová rehabilitace v intenzivní péči Chvalková I., Zádrapová M. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 7. Hrudní drenáže Kučerová Z. Traumatologické centrum FN Ostrava 8. Péče o sekundárně hojící se rány Horňáková-Súkupová D. - Traumatologické centrum FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 27

28 Rožnov pod Radhoštěm 28

29 Nemocnice akreditovaná Joint Commission International Rožnov pod Radhoštěm 29

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ Prevence dětských úrazů FN Ostrava NF-CZ11-ov-1-014-2015 MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 4.-6. listopadu

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

s mezinárodní účastí

s mezinárodní účastí Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká radiologická společnost ČLS JEP Společnost radiologických asistentů ČR Traumatologické centrum FN Ostrava Radiodiagnostický ústav FN Ostrava pořádají

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

20 let Traumatologického centra FN Ostrava

20 let Traumatologického centra FN Ostrava 20 let Traumatologického centra FN Ostrava Nemocnice akreditovaná Joint Commission International Program Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava 23.

Více

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají V. TRAUMATOLOGICKÝ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na Pelhřimovský chirurgický den Stránka č. 1 z 6 příspěvková organizace vítejte Oddělení Ambulance Ekonomicko-technická oblast Vedení nemocnice Aktuality Veřejné zakázky Pelhřimovský chirurgický den Chirurgické

Více

Z á p i s. ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo dne 4. února 2015 v hotelu Continental Brno

Z á p i s. ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo dne 4. února 2015 v hotelu Continental Brno Z á p i s ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo dne 4. února 2015 v hotelu Continental Brno Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. M. Mašek, CSc.,

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Dětské zlomeniny ZBIROH 2015. zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015. program sympozia

Dětské zlomeniny ZBIROH 2015. zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015. program sympozia Dětské zlomeniny ZBIROH 2015 zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015 program sympozia Traumatologická sekce České pediatricko-chirurgické společnosti, Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Nadační fond Kolečko

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA předseda České radiologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA předseda České radiologické společnosti ČLS JEP Čestné předsednictvo doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA předseda České radiologické společnosti ČLS JEP Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. předseda České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP MUDr. Svatopluk

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Pod záštitou ředitele ÚVN a ČSARIM pořádá ARO Ústřední vojenské nemocnice Praha ve spolupráci s Aesculap Akademií Kongresové centrum ÚVN,

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim Zápis z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie a členů traumatologické sekce ČPCHS, 5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci:, Bartl

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XIX. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 27. 28. listopadu 2015

Více

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno.

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno. Úrazová nemocnice v Brně VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013 Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM www.meka-brno.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP pořádaná Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s městem

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více