XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP s mezinárodní účastí ROŽNOV p. Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm 1

2 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci řešení projektu TA Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky. Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký výbor MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D. MUDr. Milan Šír, Ph.D. Organizační výbor Bc. Miroslava Berková Mgr. Pavla Segarová Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Program XII. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm října 2014 Vydává Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Grafická úprava a tisk: Aseita spol. s r.o., Ostrava Počet výtisků: 500 ks Rožnov pod Radhoštěm 2

3 Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP POUZP Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav medicíny katastrof LF OU pořádá XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA zastupujícího ředitele FN Ostrava doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity Miroslava Nováka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Petra Kajnara primátora statutárního města Ostravy Rožnov pod Radhoštěm 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA KONGRESU Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté, přátelé, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již XII. Ostravské traumatologické dny do starobylého prostředí Rožnova pod Radhoštěm. Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů. Věřím, že XII. Ostravské traumatologické dny budou pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těším se na setkání s Vámi. Za organizační výbor doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 4 Rožnov pod Radhoštěm

5 Téma: LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. Dutinová poranění 2. Život ohrožující úrazové krvácení 3. Radiointervenční metody v traumatologii 4. RHB v traumatologii 5. Medicína katastrof a varia NELÉKAŘSKÁ SEKCE 1. Multioborové ošetřování polytraumat 2. Varia VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo a datum konání: ROŽNOV p. Radhoštěm, 8. až 10. října 2014 Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení Zahájení 9. Října 2014 v 9.00 hodin Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. Lékařská sekce je registrována ČLK a hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, účastníci obdrží certifikát. Nelékařská sekce je registrována POUZP a hodnocena kredity v rámci vzdělávání nelékařských pracovníků. Účastníci obdrží certifikát. Platba Sjezdový poplatek činí 1000,-Kč pro lékaře a 500,-Kč pro nelékaře. Rožnov pod Radhoštěm 5

6 Technické vybavení Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min. Registrace 8. října 2014 od hod. do hod. Beskydský hotel Relax 9. října 2014 od hod. do hod. Beskydský hotel Relax nebo 9. října 2014 od hod. do hod. Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě Stravování Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. Společenský program dne 9. října 2014: návštěva Valašského muzea v přírodě, vepřové hody, Společenský večer - Beskydský hotel Relax. Kontaktní adresa: Mgr. Pavla Segarová, Traumatologické centrum FN Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Tel.: Rožnov pod Radhoštěm 6

7 Časový plán XII. Ostravské traumatologické dny října středa h h Registrace účastníků sympozia, Beskydský hotel Relax h Výbor České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Beskydský hotel Relax h h Posterová sekce 9. října 2014 čtvrtek Registrace účastníků sympozia h h Beskydský hotel Relax nebo h h Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě 9.00 h Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Vědecký program h Členská schůze ČSÚCH ČLS JEP h Oběd Beskydský hotel Relax h Vědecký program h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 7

8 9. října 2014 čtvrtek Beskydský hotel Relax nelékařská sekce h Odborný program Nelékařská sekce h Oběd Beskydský hotel Relax h Workshop h Odborný program Nelékařská sekce h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax 10. října 2014 pátek Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Vědecký program h Slavnostní ukončení sympozia Rožnov pod Radhoštěm 8

9 VĚDECKÝ PROGRAM Čtvrtek 9. října hodin Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm Čestné předsednictvo: NĚMEČEK S., FELTL D., HORÁČEK J., NOVÁK M., KAJNAR P., PLEVA L., LÁTAL J., MOČKOŘ J., VONDRÁK I h Odborné programy LÉKAŘSKÁ SEKCE Janíkova stodola Valašské muzeum v přírodě h Předsednictvo: VYHNÁNEK F., KUBAČÁK J., MRÁZEK T. 1. Střelná poranění dutiny hrudní a břišní Pleva, L., Šír, M., Ječmínek, Vl. - Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 2. DCS - střelné poranění dutiny břišní Očadlík, M., Jirava, D., Novák, L., Vyhnánek, F., Havlůj, M. -Traumacentrum FN Královské Vinohrady, Praha 3. Bodná dutinová poranění Mrázek, T., Vrchovecký, J. - Městská nemocnice Ostrava 4. Použitie peroxidu v diagnostike perforácie peritonea Magala, M., Jacko, P., Knapp, D., Šimko, P. Klinika úrazové chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava Rožnov pod Radhoštěm 9

10 5. Bodné poranění dutiny hrudní Demel, J., Voves, J., Pometlová, J., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 6. Operační léčba poranění hrudní stěny: indikace, technika a výsledky Vyhnánek, F., Jirava, D., Očadlík, M., Škrabalová, D. - Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika, Radiologická klinika 3. LF UK, Praha 7. Indikace stabilizace hrudního koše Mašek, M., Rapi, M. - Klinika úrazové chirurgie, Klinika anesteziologie, resuscitace a int. medicíny LF MU a FN Brno 8. Poranění hrudníku a hrudní stěny - diagnostika a endovaskulární terapie Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava 9. Indikace, výsledky a komplikace operační léčby instabilního hrudníku Kitka, M. Klinika urazové chirurgie UNLP Košice h Diskuze h Přestávka Rožnov pod Radhoštěm 10

11 h Předsednictvo: OSEMLAK P., MALÝ T., PEŠL T., KITKA M. 10. Poranění bránice diagnostika, terapie, morbidita a letalita v TC FN Hradec Králové za šestileté období Nechvátal, L., Šmejkal, K., Trlica, J., Holeček, T., Dědek, T. - Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové Léčba poranění ledvin u dětí Osemlak, P., Cielecki, C., Lewandowski, I., Nachulewicz, P. - Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie, Lékařská Univerzita v Lublinu Polsko 12. Úmyslné chirurgické trauma břišní a postrenální akutní selhání ledvin u dětí Osemlak, P. - Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie, Lékařská Univerzita v Lublinu Polsko 13. Management poranení sleziny v detskom veku Dolnak, A., Jáger, R., Sýkora, Ľ., Trnka, J. - Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava 14. Poranění sleziny diagnostika a endovaskulární terapie Jonszta, T., Krajča, J. - Ústav radiologický FN Ostrava 15. Poranenie pečene u detí Jáger, R., Sýkora, Ľ., Dolnák, A., Trnka, J. - Klinika dětské chirurgie DFNsP a LF UK Bratislava 16. Poúrazová elevace transamináz při poranění jater u dětí bez USG a CT korelace Rožnov pod Radhoštěm 11

12 Pešl, T., Dubská, P., Havránek, P., Roshko N., Škvorová, T., Kučerová, M. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3 LF UK, Thomayerova nemocnice Praha Krč 17. Poranění pankreatu v dětském věku 1 Malý, T., 1 Kysučan, J., 1 Vomáčková, K., 2 Smolka, V., 2 Karásková, E., 3 Michálková, K., 4 Konečný, M. - 1 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 3 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 4 II.interní klinika LF UP a FN Olomouc 18. Poranění jater dg. a endovaskulární terapie Czerný, D., Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava 19. Poranění retroperitoneálních orgánů Šír, M., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 20. Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů exitujících pro traumaticko-hemoragický šok 1,3 Šimek, J., 1,3 Šmejkal, K., 2 Sedláček, Z., 1 Trlica, J., 1 Holeček, T., 1 Dědek, T., 1 Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2 Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 3 Fakulta vojenské zdravotnictví v Hradci Králové UO Brno 21. Trendy hemoterapie z pohledu Krevního centra FN Ostrava v letech ,2 Blahutová, Š., 1,2 Čermáková, Z., 1,2 Hrdličková, R., 1 Krevní centrum FN Ostrava, 2 LF Ostravské univerzity 10 Rožnov pod Radhoštěm 12

13 22. Léčba život ohrožující krvácení dle trombelastometrie: koncept léčby plasma free Zýková, I., Sedlák, P. - ARO Krajské nemocnice Liberec VALE h Diskuze h Přestávka h Výroční členská schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP 1. Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 2. Organizace úrazové péče v ČR Věstník MZ doc. MUDr. L. Pleva, CSc. 3. Traumaregistr podle nového zákona prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D. 4. Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii doc. MUDr. M. Mašek, CSc. 5. Varia - Akreditace pracovišť úrazové chirurgie h Oběd - Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 13

14 h Předsednictvo: LÁTAL J., DVOŘÁČEK I., NESTROJIL P., JELEN S. 23. Traumateam ČR v Úrazové nemocnici v Brně Veselý, R., Kelbl, M., Suchomel, R., Neklapilová, V. - Úrazová nemocnice v Brně, Klinika traumatologie LFMU Brno 24. Spolupráce TT ČR a jednotek SAR při MU a katastrofách Nestrojil, P., Vodička, M. - Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno 25. Zkušenosti lékaře jako klasifikátora na zahraničních cvičeních USAR týmů Kelbl, M., Veselý, R., Melichar, I., Suchomel, R., Ráček, T., Neklapilová, V. - Úrazová nemocnice v Brně 26. Poranění v soudobých válečných konfliktech Frank, M. 6. polní nemocnice Armády České republiky, Chirurgická klinika FN Hradec Králové 27. Spolupráce ÚN v Brně a WASAR týmu HZS MsK Suchomel, R., Veselý, R., Kelbl, M., Neklapilová V. - Úrazová nemocnice v Brně 28. Útok zemním plynem - nový fenomén v naší společnosti Dvořáček, I., Valerián, L.- Ústav soudního lékařství FN Ostrava, OOK SKPV Ms kraje PČR Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 14

15 29. Trauma v dôsledku pôsobenia živlov Knapp, D., Sabol, J., Magala, M., Látal J. - Klinika úrazové chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava 30. Bostonský maraton 2013 zdravotnická odezva na teroristický útok Neklapilová, V. - Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 31. Faktory prednemocničnej a skorej nemocničnej liečby pacientov po strednom a ťažkom úraze mozgu v Rakúsku (projekt ) 1 Bražinová, A., 1 Majdan, M., 2 Mauritz, W. - 1 Katedra Verejného zdravotnictva, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce Trnavská univerzita, 2 International neurotram Research organization, Wien Rakúsko 32. Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při mimořádné události Jelen, S., Trenkler, Š. - Urgentní příjem FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU, KAIM UPJŠ LF Košice h Diskuze h Přestávka Rožnov pod Radhoštěm 15

16 h Předsednictvo: KRUPA P., MAJDAN M., JEČMÍNEK VL., SLANÝ J. 33. Moderní trendy traumatologie MNO Strnadel, O., Vyležík, T. Chirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava 34. Nová organizace práce lékaře radiologa a radiologických asistentů na urgentním příjmu, vybavení + význam aplikace MR v traumatologii Krupa, P. - Ústav radiologický, FN Ostrava 35. Překrývání oborů radiologie a intenzivní medicíny v neuroradiologii a neurotraumatologii Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava 36. Mortalita dětí a adolescentov zapříčiněná úrazmi mozgu: analýza príčin a trendov Majdan, M., 2 Walter, M., 1 Bražinová,A. - 1 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictví a sociální práce, Katedra verejného zdravotnictva, 2 International Neurotrauma Research Organization, Vienna, Austria h Diskuze h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 16

17 Čtvrtek 9. října 2014 NELÉKAŘSKÁ SEKCE 9.00 h Slavnostní zahájení Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM h Předsednictvo DOBEŠOVÁ M., BERKOVÁ M., MADEJA R. 37. Rizika práce v ambulantních provozech Kocourová, I., Jarošová, L.- FN Královské Vinohrady Praha 38. Dát šanci žít Kovácsová, E., Matulová, Z. - OCP FN Ostrava 39. " V PRVNÍ LINII... " Kohutová. I., Bendlová, M. - FN Královské Vinohrady Praha 40. Stres na urgentu jak s ním zatočit? Skulinová, B., Blahutová, J. - OCP FN Ostrava 41. Multioborové ošetření polytraumat Juščáková, V., Marvanová, B. - MN Ústí nad Labem 42. Úrazy hlavy mezioborové spolupráce Růžičková, M., Dostálová, B. - Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Prostějov Diskuze: h Přestávka: h Rožnov pod Radhoštěm 17

18 43. Popálení a poleptání obličeje 1 Bryjová, I., 2 Zámečníková, I., 3 Kolarčík L. 1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, 2 Popáleninové centrum FN Ostrava, 2 Oční klinika FN Ostrava 44. Léčebný plán a postup u dítěte sraženého automobilem s otevřenou zlomeninou bérce Sedláčková, L., Žiaková, V., Seibertová, P. - Chirurgická klinika FN Ostrava 45. Příjem pacienta s poraněním bérce na ER Venclová, M., Šidlová, L. Pardubická krajská nemocnice a.s., KACHT 46. Stabilizace hrudníku Vyležíková, M., Jurčíková, G. - Centrální operační sály FN Ostrava 47. Rehabilitace po stabilizačních operacích hrudníku Chwalková, I., Zádrapová, M. Klinika rehabilitace FN Ostrava Diskuze: Oběd: h h Rožnov pod Radhoštěm 18

19 BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM Předsednictvo: BERKOVÁ M., KOCOUROVÁ I., KOPÁČEK I h 48. Ošetřovatelský proces u dívky s oboustrannou frakturou diafýzy femoru a kontuzí plic po suicidálním skoku z výše Seibertová, P., Sedláčková, L. - Chirurgická klinika FN Ostrava 49. Ošetřovatelská péče u pacienta po osteosyntéze pánve Vavříčková, R, Kiršnerová, J. - Chirurgie a úrazová chirurgie, Městská nemocnice Ostrava 50. Poranění močového ústrojí při polytraumatech Štefanová, D. Centrální operační sály FN Ostrava 51. Respirační fyzioterapie v traumatologii Sroková, L., Špuková, K. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 52. Obézní pacient s traumatem Hajasová, I., Mičaníková, M., Olbrechtová, A. Traumatologické centrum FN Ostrava 53. Denervační syndrom brachiálního plexu HK Pinkasová, H., Jirásková, L. - Pardubická krajská nemocnice a. s. Rožnov pod Radhoštěm 19

20 54. Dlahové osteosyntézy distálního radia, T dlahy firmy Medin Jansová, M. - Operační sály NMSKB Praha 5 5. Magnetická rezonance při akutním poranění thorakolumbální páteře vlastní zkušenosti Jedináková, P., Poláček, M., Chmelová, J., Starý, M. Městská nemocnice Ostrava Diskuze: h Přestávka: h Předsednictvo: VILÍMKOVÁ A., KABAROVÁ I., ŠÍR M h 56. Compartment syndrom kazuistika 10 Kubálková, L., Štvánová, M. - Pardubická kr. nemocnice a. s. 57. Podtlaková terapie u Compartment syndromu 10 Vilímková, A. - Chirurgické oddělení, Nemocnice Bohumín 58. Použití kontinuálního podtlakového systému Vivano v léčbě akutního traumatu měkkých tkání a pooperační komplikace kazuistika Lehocká, J., Zachová, N. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova Nemocnice Praha Podtlaková terapie a její využití v traumatologii 10 Stejskalíková, L., Výtisková, P. - Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 20

21 60. Nitrodřeňová osteosyntéza zlomenin kostí dětské 10 ruky Zachová, N. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha 61. Ergoterapie v traumatologii 10 Baumová, B., Šámalová, H. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 62. Afgánistán mýma očima 10 Spaková, M. - AČR, 7. PN Hradec Králové 63. Zahraniční student 10 Kabarová, I. Traumatologické centrum FN Ostrava Diskuze: h h Vepřové hody Valašské muzeum v přírodě h Společenský večer Beskydský hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm 21

22 BESKYDSKÝ HOTEL RELAX PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Čtvrtek 9. října h WORKSHOP Naše zkušenosti s ošetřováním pacienta s polytraumatem Traumatologické centrum FN Ostrava 1. Úvod 15 Šnajdarová, P. Traumatologické centrum FN Ostrava 2. Bazální stimulace na TC 15 Šnajdarová, P. - Traumatologické centrum FN Ostrava 3. Hrudní drenáž péče o pacienta s hrudním drénem 15 Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava 4. Dechová rehabilitace v intenzivní péči 15 Chvalková, I., Zádrapová, M. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 5. Péče o pacienta se zevní fixací 15 Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava 6. Péče o sekundárně hojící se rány 15 Horňáková-Súkupová, D. - Traumatologické centrum FN Ostrava 7. Podtlaková terapie 15 Jurnečková, I. - Biomedica 8. Rehabilitace kognitivních funkcí 15 Válková, L. - Traumatologické centrum FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 22

23 VĚDECKÝ PROGRAM Pátek 10. října h Předsednictvo: EDELMANN K., CZERNÝ D., HOUSER J. 64. Zlomeniny distálního humeru Kočiš, T., Veselý, R., Kelbl, M. - Úrazová nemocnice Brno 65. Zlomeniny v oblasti distálního humeru u dětí: etiologie, léčba, komplikace Dubská, P., Pešl, T., Havránek, P. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha Krč 66. Poranění cév u zlomenin distálního humeru a kompartment syndrom horní končetiny u dětí Kopáček, I., Pleva, L. Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU 67. Poranění končetinových cév kazuistika Havlík, M., Berski, D., Chmelová, J. - Městská nemocnice Ostrava 68. Možnosti protetické léčby ztrátových poranění prstů ruky 1 Vronský, R., 2 Krejčí, I. 1 OCP FN Ostrava, 2 Klinika rehabilitace LF OU 69. Poranění cév traumatologie pánve Czerný, D., Jonszta, T. - Ústav radiologický FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 23

24 70. Heterotopické kalcifikace jako komplikace chirurgických výkonů a jejich řešení Janata, P., Sirový, M., Kovář, J. - Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín a. s. 71. Ztrátové střelné poranění proximálního femuru léčba a komplikace Jelen, S., Šír, M., Demel, J., Ječmínek, V. - Urgentní příjem,traumatologické centrum FN Ostrava a ÍMK LF OU 72. Kazuistika střelné poranění bérce Čureček, R., Dvořák, D. Chir. odd.. Vsetínská nem.e a. s. 73. Léčba devastujících končetinových poranění kontrolovaným podtlakem Strnadel, O., Mrázek, T. Chirurgické odd. MN Ostrava 74. Použití podtlakové terapie v léčbě poranění končetin tipy a triky 1, 2 Frank, M., 2 Trlica, J., 2 Nechvátal, L., 2,3 Šimek, J., 2 Dědek, T polní nemocnice Armády České republiky, 2 Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 3 Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové 75. Úrazy v jezdectví Edelmann, K., Avenarius, J., Meluzinová, P., Houser, J. - Klinika úrazové chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice 76. Periimplantátové zlomeniny nová výzva Sedlář, M., Kraus, J., Chrz, K. - I. Chirurgická klinika I. LFUK a VFN Praha Rožnov pod Radhoštěm 24

25 77. Plastika lig. FTA pro potraumatickou nestabilitu hlezna desetileté výsledky Kocourek, T., Mohibullah, R. - Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Přerov 78. Rehabilitace po poranění měkkého kolena Kužma, J., Paša, L., Suková, I. Klinika traumatologie LF MU Brno, Úrazová nemocnice v Brně h Diskuze h Přestávka h Předsednictvo: PLEVA L., PENHAKER M., HRAZDÍRA D. 79. Detekce chondromalacie kloubní chrupavky na základě barevného mapování povrchu Kubíček, J., Penhaker, M. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava 80. Vyšetření kloubu UZ v traumatologii Hrazdíra, D. - FN Brno 81. Trauma páteře a míchy (klasifikace) aplikace CT a MR porovnání Havelka, J., Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava 82. Robotická chirurgie v traumatologii Bryjová I., Černý, M., Augustýnek, M., Penhaker, M. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 25

26 83. Vize a perspektivy přístrojové techniky ve zdravotnictví Černý, M., Penhaker, M., Veiser, J. - Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava 84. Šíření pulzní vlny jako ukazatel krevního tlaku 1 Peter, L., 1 Černý, M., 2 Nykl, I. - 1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, 2 Nemocnice Podlesí Třinec a.s. 85. Využití 3D abdominálního fantomu při nácviku intervenčních výkonů Bryjová, I., Penhaker, M., Černý, M., Augustýnek, M., Kodaj, P. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava h Diskuze h Slavnostní ukončení sympozia Rožnov pod Radhoštěm 26

27 Posterová sekce 1. Surgery of calcaneus fractures - our experience with C-nail Litner, R., Pleva, L., Zilka, L., Segarova, P. - Department of Traumatology, University Hospital of Ostrava, Czech Republic, Medin, a. s., Nové Město na Moravě 2. Biofeedback na kruhové úseči 1 Zádrapová, M., 1 Chwalková, I., 2 Černý, M., 2 Šmondrk, M., 2 Krohová, J. 1 Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava, 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3. Rehabilitace kognitivních funkcí Válková L. Traumatologické centrum FN Ostrava 4. Pády pacientů v nemocničním zařízení Berková M. Traumatologické centrum FN Ostrava 5. Bazální stimulace Šnajdarová P. Traumatologické centrum FN Ostrava 6. Dechová rehabilitace v intenzivní péči Chvalková I., Zádrapová M. Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava 7. Hrudní drenáže Kučerová Z. Traumatologické centrum FN Ostrava 8. Péče o sekundárně hojící se rány Horňáková-Súkupová D. - Traumatologické centrum FN Ostrava Rožnov pod Radhoštěm 27

28 Rožnov pod Radhoštěm 28

29 Nemocnice akreditovaná Joint Commission International Rožnov pod Radhoštěm 29

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec Klinika

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

ISBN 978-80-906133-0-0

ISBN 978-80-906133-0-0 Sborník Městské divadlo, Horní ul. 2 (Horní Brána), Český Krumlov Česká republika Pořadatel akce: Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 575/54, 370 0 České Budějovice Pořádaný

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA

SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA pořádají při příležitosti 60. výročí vzniku popáleninového pracoviště v Ostravě 19. výroční konferenci na téma Lékařská sekce: Nové

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s., FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ A FN MOTOL POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S ČLK s mezinárodní účastí

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. ODBORNÝ PROGRAM

XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. ODBORNÝ PROGRAM Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

PREZIDENT KONGRESU ORGANIZAČNÍ VÝBOR. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

PREZIDENT KONGRESU ORGANIZAČNÍ VÝBOR. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. ROGRAM PREZIDENT KONGRESU prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc VICEPREZIDENTI KONGRESU doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. - předsedkyně SIL ČLS JEP MUDr. Pavla Křížová, CSc. - předsedkyně SEM ČLS JEP

Více

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. pořádají 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Mikulov, 4. 5. dubna 2013 12. Brněnské dny

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2009 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více