Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)"

Transkript

1 Božena Němcová (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012) Úvod Povídkářka, publicistka, autorka a sběratelka pohádek, etnografka a folkloristka; autorka básní a překladů. V encyklopediích a odborné literatuře je uváděno datum jejího narození 4. února 1820 ve Vídni. Němcová se formou uměleckou, žurnalistickou, ale i odbornou, v širokém záběru zabývala projevy tradicí ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultury, mezi prvními obrozenskými spisovateli včleňovala do krásné literatury lidové pohádky. Její povídky spočívající na spontánním vypravěčství a na věrohodném postižení vnější skutečnosti, směřují k tomu, aby do sebe zahrnuly aktuální záležitosti sociální, a zejména, aby ve všednodennosti představovaly lidskou velikost milujícího, obětavého a tvořivého člověka. Obraz harmonické a harmonizující osobnosti, který podala svou Babičkou, přijala národní kultura jako ideální zpodobnění lidového světa a českého charakteru. Tuto základní výstižnou charakteristiku spisovatelky napsal Mojmír Otruba v Lexikonu české literatury osobnosti, díla, instituce, díl 3., který vyšel v roce 2000 v nakladatelství Academia. Snad je to náhoda, že právě největší česká spisovatelka Božena Němcová a nejpřekládanější český spisovatel Bohumil Hrabal dva velikáni české literatury žili v Polné. Výstižně to napsal Tomáš Mazal, spisovatel, editor a vydavatel z Prahy, do knihy Polná: Starodávné město Polná s košatou historií je pro mě především elipsou, na jejichž nejvzdálenějších bodech se pohybuje Božena Němcová a Bohumil Hrabal. Zatímco dvacetileté Boženě Němcové se tu dostaly do rukou české časopisy a knihy, jimiž byla zvolna iniciována ku dráze spisovatelky, čtyřletý a dosud negramotný Bohumil Hrabal, ku dráze spisovatelské ještě nepředurčený hošík účetního z pivovaru, se tu dvakrát topil, čímž bezmála přišel v Polné o život. A tak dům s bytem manželů Němcových na náměstí s renesančním portálem a výhledem až k barokní kašně, kam Bohumil Hrabal po hlavě přepadl, ta nevelká vzdálenost mezi okny bytu a pískovcové kašny je mi stále pulsující imaginární spojnicí české literatury 19. a 20. století i silným magnetem půvabného městečka Polná. Životopis Dívčím jménem Barbora Panklová byla podle záznamů v matrice nemanželskou dcerou české služky Terezie Novotné ve Vídni, s kterou se údajný otec Barunky oženil a s níž měl ještě 12 dětí. V literatuře se často setkáme s údaji, které některá fakta z matričních údajů zpochybňují. Mnozí autoři se často 1

2 uchylují k nejrůznějším fabulacím a překvapivým závěrům. Hledání skutečného původu Němcové, hlavně ve vyšších kruzích šlechty, neskončilo a bude i nadále vyhledávaným tématem. Pakliže vyhodnotíme z publikovaných úvah ty věrohodnější, jeví se jako nejpravděpodobnější, že se narodila dříve než v roce 1820, a že panský kočí Rakušan Johann Pankel mohl být jejím otcem, přestože to mnozí badatelé znevěrohodňují. Mládí Němcová prožila v areálu šlechtického letního sídla v Ratibořicích u České Skalice, kde manželé Panklovi sloužili u vévodkyně Zaháňské. Božena Němcová měla dvanáct sourozenců. Dospělého věku se však dožila pouze její sestra Marie Terezka, narozená v roce 1830; zemřela, když jí bylo 58 let. Božena Němcová měla jen nejzákladnější školní vzdělání v němčině; údajně již od roku 1824, tedy od svých necelých pěti let, chodila do školy v České Skalici. V některých literárních pracích je ovšem uváděno, že školu navštěvovala od roku Poněvadž celý život Němcová trpěla nedostatkem vzdělání, umožnila později i za cenu velkých obětí všem svým čtyřem dětem studia. V letech byla na vychování v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích a stala se horlivou čtenářkou německé literatury. Na rané utváření její osobnosti měl vliv jednak styk s babičkou Magdalenou Novotnou, tkadlenou z kraje pod Orlickými horami, která v letech 1825 až 1830 u dcery v Ratibořicích žila, ale také blízký pohled na život šlechty. V roce 1837 se, údajně pod nátlakem své matky, provdala za dvakrát staršího člena finanční stráže (později komisaře) v Červeném Kostelci Josefa Němce. Svatba se konala v kostele v České Skalici, oslava v hotelu U Českého lva. Němec byl skutečným českým vlastencem a příležitostným publicistou. Němcovi měli 3 syny a dceru. Jak je všeobecně známo, rodina se často stěhovala, podle toho jak byl Josef Němec služebně překládán. Roku 1838 se stěhují do Josefova, kde bydleli v hotelu Veselý, v září 1839 do Litomyšle, kde se jim narodil po Hynkovi druhý syn Karel. Koncem roku 1840 se Němcovi stěhují do Polné. V Polné se Němcovým narodila jediná dcera Theodora, která používala jméno Dora. V Praze, kam Němcová přišla v roce 1842 již se znalostí české literatury a díky českému prostředí v Polné s vědomím o národním hnutí, se dostala do české intelektuální společnosti. Ta se scházela zejména v rodinách Fričových a Staňkových. Zprvu bydleli Němcovi v domě Na Poříčí. V Praze v krátké době prošla Božena Němcová obrovským duchovním a vzdělanostním vývojem. Zde již silně pocítila potřebu duševního vyžití a činorodého společenského uplatnění. Začala se zprvu realizovat psaním básní a povídek. Hlavními jejími rádci, inspirátory i obdivovateli v počátcích literární tvorby byli básník a prozaik, lékař Josef Čejka a romantický básník, kritik a publicista Václav Bolemír 2

3 Nebeský. Již rok po vystěhování z Polné publikuje Němcová časopisecky báseň Ženám českým a také kratší regionální pověsti. Brzy nato se prezentuje a v literárních kruzích získává první uznání knižně vydanými pohádkami. Dům čp. 47 na Husově náměstí v Polné; v pravé části domu, v přízemí, bydleli Němcovi v letech 1840 až 1942 V roce 1844 byla s dětmi na návštěvě u rodičů v Ratibořicích. Před odjezdem do Domažlic v září 1845 jí v Praze vychází 1. svazek Národních báchorek a pověstí. Za pobytu na Chodsku, od roku 1845 v Domažlicích a od roku 1847 ve Všerubech, povzbuzena úspěchem, pokračovala již intenzivněji v psaní pohádek. Motivy hledala cestováním po vesnicích, přátelila se s venkovany a v šumavském prostředí poznávala tradiční podobu lidového života a české kultury. Dostávala se ovšem také do rozepří a konfliktů s maloměstskou honorací, které se pak opakovaly i jinde. Za revoluce 1848 propagovali oba manželé její myšlenky mezi chodskými venkovany. Od roku 1850 patřili manželé Němcovi k těm, kdo chtěli podpořit a uvést do života Klácelovo Českomoravské bratrstvo s cílem prakticky uskutečňovat humanitní ideje (kněz a filozof Matouš Klácel propagoval učení utopického socialismu). V této společnosti se 3

4 Němcová sblížila s brněnským profesorem přírodopisu a redaktorem, lékařem Janem Helceletem, vydavatelem kalendáře Koleda, o němž se ještě zmíníme. Z důvodu veřejné činnosti a také pro spisovatelskou činnost manželky byl Němec svými nadřízenými i nadále služebně překládán: 1848 do Nymburku (všimněme si další zajímavé souvislosti s Polnou v Nymburku žil po přestěhování z Polné v roce 1919 se svými rodiči také Bohumil Hrabal), 1850 do Liberce. V prosinci byl Němec na vlastní žádost přeložen až na Slovensko do Miškovce a Němcová zůstala natrvalo s dětmi v Praze. V té době se již manželství Němcových fakticky rozpadalo. Němec byl řadu let vyšetřován v souvislosti se svým chováním za revoluce v roce 1848, roku 1855 byl z finanční stráže propuštěn, rok nato reaktivován a nastoupil u celního úřadu ve Villachu v Korutanech. V roce 1857 byl penzionován a žil Titulní list I. svazku Národních báchorek a pověstí (Praha 1845) 4 ponejvíce v Praze. Také Němcová žila v Praze pod soustavným policejním dohledem. V Praze Němcovi bydleli na různých místech. Od roku 1850 do léta 1853 v domě U Geitlerů na Václavském náměstí. Poté, až do října 1854, bydleli v Ječné ulici; tady začala Němcová psát Babičku. Další rok od října 1854 do října 1855 žila Němcová ve Vyšehradské ulici čp. 1378; zde Babičku dokončila. Další dva roky, do podzimu 1857, užívala malý byt ve Štěpánské ulici. Největší problémy měla Němcová s hmotným zajištěním rodiny a mnohdy byla nucena prosit u přátel o podporu. Připočteme-li k tomu i do jisté míry její uvolněný životní styl, srovnaný řekněme s tzv. bohémským, ve vztazích mezi ní a českou měšťanskou Prahou vznikalo neporozumění. Tehdy si předsevzala vytvořit shrnující dílo o Slovensku, a z toho důvodu, při cestách za manželem, navštívila v letech 1851 až 1855 oblasti Banské Štiavnice, Sliače, Brezna, Horní Lehoty, Velké Revúce, Chýžně aj. Na Slovensku se sešla s mnohými intelektuály podobného zaměření. Při všech svých pobytech pečlivě registrovala poznatky slovenského lidového světa, údaje o jeho

5 jazyce a kultuře. Poslední cesta přinesla i mimořádný výsledek: materiál pro Slovenské pohádky a pro novelu Pohorská vesnice. Na podzim roku 1859 byla Němcová na návštěvě u manželových příbuzných v Novém Bydžově a naposledy v České Skalici. Ve snaze podpořit výtvarný talent svého syna Jaroslava neuspěla; jeho studium na malířské akademii v Mnichově po několika měsících ztroskotalo pro nedostatek peněz. V roce 1859 začala Němcová jednat s Antonínem Augustou, majitelem knihtiskárny a nakladatelství v Litomyšli, o vydávání souboru svých prací. Dodejme, že firma působila v letech 1852 až V září roku 1861 proto Němcová přijela do Litomyšle pracovat na přípravě edice. Rychle se zhoršující choroba, také duševní vyčerpanost i Augustovo nepříliš citlivé jednání k ní jí však už nedovolily pokusit se o textovou revizi Babičky. Na dobových snímcích, často publikovaných, je zachycena podoba Boženy Němcové z konce 50. let, tedy z doby, kdy již nemocemi i duševně velmi strádala. Zatímco u prvního snímku mají někteří historikové pochybnost, zda jde skutečně o portrét Němcové, u druhého snímku je to jisté. Koncem listopadu roku 1861 ji manžel z Litomyšle přivezl domů. A den před svou smrtí obdržela Němcová první sešit 2. vydání Babičky. Poslední dva roky léčili nemocnou Němcovou lékaři Josef Podlipský a prof. Josef Hamerník; její stav se však neustále zhoršoval a časté cestování v závěrečném roce života jí na zdraví nepřidalo. Božena Němcová zemřela 21. ledna 1862 v Praze, v bývalém domě U Tří lip na rohu dnešní Panské a Na Příkopě čp Pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově. V hrobě, který se nachází při východní zdi, jsou pohřbeni i oba její synové Jaroslav a Karel i dcera Dora. Úvahy o rodičích a datu narození Vraťme se ještě k záhadám o původu Němcové. Od literárních historiků odborníků víme, že nad životem a zvláště narozením a dětstvím Boženy Němcové je mnoho nevysvětleného a tajemného, co se snaží rozluštit již 130 let. Božena Němcová, jak to bývá, spíše po smrti než za svého života, zazářila jako stálice české literární minulosti tak výrazně, až se brzy objevily hlasy, že nemůže být dcerou prostých rodičů a že otcem či matkou, nejlépe oběma, byli významní šlechtici či jinak významně postavení lidé tehdejší doby. Za otce bývají označováni kníže Metternich, šlechtic Clam-Martinic, francouzský ministr zahraničí Talleyrand, italský malíř Grossi, případně další. Matkami dle těchto představ mohly být kněžna Dorothea Talleryandová, Kateřina Zaháňská, vévodkyně z Dino, Španělka Sabata Garcia, Klára Bresslerová a další ženy. Tyto hypotézy naznačují, že by manželé Panklovi byli jen adoptivními rodiči slavné dcery. 5

6 Doslova údiv vyvolal u literárních historiků pravnuk Boženy Němcové MUDr. Tomáš Němec. Ve dvou vydáních, ponejprv v roce 1994 a posléze o dva roky později, dal vytisknout brožuru pod názvem Tajemství původu Boženy Němcové. Jako otce své prababičky Boženy Němcové nabízí sedmdesátiletého španělského malíře Francisca de Goyu a matkou má být španělská šlechtična seňora Sabasa Francisca García. Usoudil tak na základě tajemné šifry na Goyově obraze Poslední soud, který pochází z pozůstalosti Boženy Němcové. Protože ve Španělsku hrozila tehdy nemanželskému dítěti likvidace inkvizicí, rodiče zařídili, aby mohla vyrůstat v tolerantním Rakousku. Děvče pak bylo umístěno na panství Ratibořice. Tato hypotéza je asi nejméně pravděpodobná a nutno dodat, že ji zavrhli všichni, kdo se o život a dílo B. N. zajímají. Otazníky vznikaly nejen nad skutečnými rodiči Boženy Němcové, ale i nad datem a místem jejího narození. Nejčastěji se uvádí 4. únor 1820 ve Vídni, pak ovšem vznikají dohady o tom, proč by malá Barunka chodila do školy již od 4 let a byla-li její matka skutečně tak mladá. Se zajímavou konstrukcí přišel královéhradecký historik Jaroslav Šůla, který se touto problematikou zabývá již delší dobu. Šůla prostudoval archivní materiály a příslušnou literaturu a došel k nestandardním, překvapivým závěrům. Za klíč k takzvanému problému Boženy Němcové považuje nedostatečnou znalost pohybu její babičky po odchodu z Kladska. To je jeho první závěr. Naprosto nezpochybňuje matriční údaj o tom, že svobodná matka Terezie Novotná porodila v únoru 1820 děvčátko, které bylo pokřtěno Barbora. Další jeho závěry jsou už hypotetické a opírají se o nepřímé důkazy. Domnívá se, že toto dítě, narozené ve Vídni, krátce poté zemřelo. Dítě, to je děvčátko, které chodilo v České Skalici do školy, bylo starší, jak tomu nasvědčují školní matriky českoskalické školy. Poněvadž podle tehdejších rakouských zákonů nastoupilo do školy v květnu 1824 a postupovalo do vyšší třídy opět v květnu, domnívá se Šůla, že jde o jiné dítě, čili o děvče narozené v květnu Toto dítě se mohlo jmenovat Alžběta (Jan Pankl ji oslovoval Betty, Bětko). Kde a kdy se toto dítě narodilo, Šůla již neřeší. Podle jeho posledního průzkumu v kladských matrikách to v tomto městě nebylo a další odhalení budou podle něho již dílem náhody. Snad je třeba ještě uvést, že autor kategoricky vylučuje šlechtický původ dítěte. Tyto a další spekulace mají jednoduchý původ, na některé zápisy v matrikách z I. poloviny 19. století se opravdu nelze stoprocentně spolehnout. A tak historik Jaroslav Šůla s pečlivostí sobě vlastní staví hypotetické závěry, že Barbora/Barbara Panklová (možná i Betty) se tedy narodila 2. května

7 na neznámém místě a pozornost obrací na několik hypotetických dvojic rodičů: Jan Křtitel Pankl + anonymní matka, anonymní otec + Marie Magdalena Terezie Novotná, s kterou se později oženil J. K. Pankl, anonymní otec + Johana Barbora Terezie Novotná, sestra předešlé Marie Magdaleny Terezie Novotné, anonymní otec + Marie Magdalena Čudová Novotná, babička Boženy Němcové, která by byla ve skutečnosti její matkou (což je málo pravděpodobné), anonymní otec + anonymní matka a manželé Panklovi dívku přijali za svou. Tato dcera z roku 1818 se mohla jmenovat Betty (Alžběta) Panklová. Podle Šůly se tedy 4. února 1820 ve Vídni narodila další dcera Barbora/Barbara Panklová, která však asi brzičko zemřela. Manželé Panklovi pak z neznámých důvodů, aby snad zakryli nějaký prohřešek mládí, ztotožnili prvou dceru s druhou. Záležitosti genealogické jsou nanejvýše zajímavé, ale nejsou pochopitelně pro kvalitu díla Boženy Němcové důležité. Podstatné je, že z Boženy Němcové vyrostla skvělá spisovatelka, která svým rozsáhlým dílem připravila bohaté zážitky tisícům čtenářů na celém světě. Manželství, Praha a milenci Vraťme se ještě k manželství Němcové. Pro toto téma zvolme podklady od uznávaných literárních historiků. Je všeobecně známo, že od příchodu do Prahy přestalo být manželství harmonické. Josef Němec se stával nevraživým a zádumčivým mužem. Snad to bylo způsobeno i tím, že se Němcová ráda pohybovala ve společnosti mužů, jimiž byla obdivována a nakonec, přiznejme tento fakt, i sváděna. Dokladem toho je korespondence, a to nejen její. Regionální básník Jiří Zhor o Němcové napsal: Dívčí portrét B. Němcové Podivná manželka a divná matka Ne, nechová se, jak velí mrav. Hájem se toulá samotářka sladká A před manželem prchá do dálav. 7

8 Po Praze v polovině 19. století kolovaly nejrůznější klepy o tom, s kým zase ta Němcová byla svému muži nevěrná. A s kým tedy? Tyto kapitoly z jejího života byly ještě donedávna opomíjeny, později publikovány jen okrajově s jistou opatrností, jakoby úcta k české spisovatelce a její tvorbě zapovídala o něčem takovém psát. Ale Němcová byla přece jen člověkem, ženou, která chtěla milovat a být milována. A pak, její skvělou literární tvorbu nesnáze v soukromém životě nikterak nepoznamenaly. Tvrdí se, že po posledním, těžkém porodu už Němcová nemohla mít děti. S přihlédnutím k domácímu násilí, jemuž byla ze strany manžela vystavena, i neukojitelné touze po lásce to mohlo přispět k tomu, že neváhala otevřít náruč milostným dobrodružstvím. Se svým milostným životem se nijak netajila, za což si vysloužila od tehdejší společnosti odsouzení a pověst lehké ženštiny. I když se pomluvy o Němcové a jejich záletech šířily, její manžel, přesto, že musel prožívat určité psychické trauma, tuto skutečnost navenek přecházel; manželčinu nevěru nezmínil ani v konceptu žádosti o rozvod z roku 1859, přestože by to byl vedle nevšímavosti k domácnosti a nerozumného zacházení s penězi nejpádnější důvod k rozvodu. Milostné avantýry Němcové začaly ve 40. letech 19. století. Božena Němcová, ta ďábelsky krásná žena, byla sice vdaná a měla čtyři děti, ale bylo jí kolem pětadvaceti let. Muži, s kterými se přátelila, byli mladší než její manžel, popř. dokonce mladší než ona; manžel často pobýval na služebních cestách. Němcová byla temperamentní, přímočará a velmi otevřená ve vztahu k mužům, což nebylo v té době obvyklé. Často proto zažívala nepochopení. Například, pro její svobodomyslnost v milostných vztazích ukončila Karolina Světlá jejich vzájemné přátelství. Nevím, v čem spočívalo hlavní kouzlo, zdali ve skvělých barvách neb ve výrazu tváře, nevím, ale jisto jest, že byla okouzlující, úchvatná, řekla o ní právě Karolina Světlá. A tak Němcová okouzlila postupně zejména tyto muže: Předně to byl již zmíněný literární historik a básník Václav Bolemír Nebeský ( ). S Němcovou měl údajně milostný poměr od února do podzimu V té době také u Němců bydlel. Jan Helcelet ( ). Od r profesor přírodopisu a polního hospodářství na brněnské technice. Němcovou znal nejdříve z korespondence, kterou psala společnému příteli Františku Matouši Klácelovi, a z vyprávění dalšího přítele Ignáce Jana Hanuše. Němcová Helceleta milovala celou svou duší, on však údajně milostný vztah mezi nimi považoval jen za povyražení. Pod nátlakem ze strany svých přátel Hanuše a Klácela se Helcelet s Němcovou přestal nakonec stýkat a přerušil s ní i písemný kontakt. 8

9 Vilém Dušan Lambl ( ). Lékař, publicista, od r přednosta patologie v Charkově, později ředitel varšavské kliniky. Přítel Němcův (Němec měl jít Lamblovi na svatbě dokonce za svědka). Koncem roku 1851 se stává osobním lékařem nemocné Němcové a léčí také celou její rodinu. Lambl, který se původně dvořil Sofii Podlipské (sestře Karoliny Světlé), je uchvácen krásou Němcové a při každé příležitosti se jí přehnaně dvoří, což spisovatelce není vůbec nepříjemné. Němec odjíždí služebně do Uher a románek mezi spisovatelkou a jejím lékařem může mít pokračování. V říjnu 1853 však umírá nejstarší syn Němcové Hynek, kterého Lambl už nějaký čas léčí, a Němcová koncem roku odjíždí do ciziny za manželem. Tím jejich milostný vztah skončil. Lambl však nadále zůstal spisovatelce literárním důvěrníkem. Lékař Hanuš Jurenka ( ). S Němcovou se intimně sbližuje ještě během svých studií medicíny v r a v manželství nešťastná a smrtí svého prvního dítěte (Hynka) poznamenaná Němcová se do mladého černookého studenta beznadějně zamiluje. Na podzim r už Jurenka bydlí ve stejném domě jako Němcová. Po dokončení studií v červnu 1855 odjíždí coby lékař do Haliče, po návratu do Prahy se s Němcovou nestýká. Byl poslední velkou láskou Boženy Němcové. K jejím opravdovým přátelům, kde téměř s jistotou můžeme vyloučit milenecký vztah, patřili lékař a jazykovědec MUDr. Václav Staněk, básník a novinář Karel Havlíček Borovský, básník, prozaik a radikálně demokratický politik Josef Václav Frič, básník, překladatel, literární kritik a vydavatel František Ladislav Čelakovský, literární historik, jazykovědec, teoretik, překladatel a básník Josef Jungmann, básník, historik a folklorista Karel Jaromír Erben (Erben velmi oceňoval její práci a ve své Kytici například komponoval Zlatý kolovrat a Vrbu podle Němcové), přírodovědec a fyziolog světového významu Jan Evangelista Purkyně ( ), filozof, literární historik a bibliograf Jan Ignác Hanuš ( ) a slovenští spisovatelé Samo Chalupka ( ), Ján Chalupka ( ), Janko Kráľ ( ) a Andrej Sládkovič ( ). V dopise manželovi z 13. června 1857 Němcová píše: Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost, ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem sama nerozuměla. Toužila jsem, chtěla jsem to prázdné místo v srdci něčím vyplnit, a nevěděla čím Měla jsem ctitele nejednoho, jeden měl ducha, který mne zaujal, onen tělo, ten srdce, onen rozum, ale konečně jsem přece v nich neviděla, po čem jsem toužila: muže, před nímž bych se ráda kořila. Všickni měli své slabosti, nimbus spadl a byli to obyčejní muži, z nichž bych si žádného za muže svého nevyvolila Mně by se každý muž zprotivil, kdyby ustavičně byl okolo mě 9

10 Děti Boženy Němcové Hynek ( ), nejstarší, patřil k nejlepším žákům první české reálky v Panské ulici Praze; v 15 letech však zemřel na tuberkulózu. Karel ( ) se po ukončení nižší reálky vyučil u známého pražského zahradníka Josefa Fialy ve Společenské zahradě Na Slupi, pak byl zahradníkem v Zaháni, později v Postupimi a pak v pražské Klamovce. V roce 1874 se stal učitelem na Královské české zemské hospodářské akademii v Táboře a poté ředitelem Zemského pomologického ústavu v Praze-Troji. Měl nemanželského syna, kterého později adoptoval jeho strýc Jaroslav. Z prvního manželství se narodily děti Božena, Karel a Miloslav, z druhého manželství pak Miroslav, Marie, Vladimír a Jaroslav. Karel Němec se tak stal jediným dítětem spisovatelky, jehož potomkové žijí dodnes. Jaroslav ( ) měl výtvarné nadání. Jak jsme již naznačili, matka jej poslala na malířskou akademii do Mnichova. Pro nedostatek peněz se musel vrátit a stal se učitelem kreslení v Oděse a na reálce ve Volyňsku; později byl ředitelem reálky v Rovně. Jeho koníčkem bylo rovněž ovocnářství, s nímž se dostal až do Ameriky. Vlastní děti neměl, adoptoval nemanželského syna svého bratra Karla Jaroslava Václava. Ten zemřel bezdětný. Theodora ( ), polenská rodačka, se dožila vysokého věku; byla žákyní dívčí školy, studovala francouzštinu a stala se učitelkou francouzského jazyka a ručních prací v Jičíně. Otec jí říkal Dora, matka Bohdanka. Její jediný syn zemřel ve 12 letech Božena Němcová se svými dětmi; vpravo Theodora Němcová 10

11 O pohádkách Pohádky Boženy Němcové nějakým způsobem (zcela jistě pozitivním) poznamenaly snad každého, ať již je četl či nikoliv. Jsou právem zařazeny do zlatého fondu české literatury. Pakliže se nám nedostala do rukou knížka, potom nám jistě neunikly některé z populárních filmů nebo televizních inscenací či divadelních her, které byly na motivy pohádek B. N. natočeny či na prknech, která znamenají svět, sehrány. Z těch nejznámějších a nejsledovanějších si připomeňme např. filmy: Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král (1954), Princezna se zlatou hvězdou (1959). Také Babička byla zfilmována; první, ještě němá verze vznikla v roce 1921 s Ludmilou Innemanovou v hlavní roli(ze známých herců se zde objevil i František Smolík); ve filmu z roku 1940 ztvárnila Babičku národní umělkyně Terezie Brzková; v roce 1971 vznikla televizní adaptace Antonína Moskalyka s Jarmilou Kurandovou jako představitelkou titulní postavy. Zfilmovány byly i Pohorská vesnice (1928), Viktorka (1930) či Divá Bára (1949). Nejvydávanější česká kniha Babička Předně je třeba zcela vyvrátit často uváděný údaj o tom, že Němcová započala psát své dílo Babičku v Polné. Zde ji pouze zastihla zpráva o babiččině smrti. Úmysl sepsat uvedené literární dílo pojala až následně v Praze. Vzpomínkové návraty Němcové do dětství a mládí v Ratibořicích souviselo se smrtí nejstaršího syna Hynka v roce Zcela určitě byla při psaní Babičky ovlivněna i stykem s Vojtěchem Náprstkem, na čemž se shoduje řada literárních historiků. Božena Němcová začala tedy psát své nejslavnější dílo po smrti svého syna Hynka. A ve Vyšehradské ulici čp. 1378, kde tehdy bydlela, jak již bylo zmíněno, Babičku dokončila. V dopise profesoru Šemberovi z roku 1855 (sedm let před svou smrtí) o tom píše: Začala jsem na tom pracovat po Hynkově smrti, v nejtrapnější době mého života když mne omrzelo v světě žít. Utekla jsem do toho osamělého stavení v malém údolíčku, k nohoum milé babičky, a když jsem slyšela její rozumná slova, její písně a pohádky, když tu přede mnou stál její milý obraz, měla jsem za to, že jsem děvče, běhala jsem s veselou myslí po lukách, lese a háji, navštívila ty upřímné duše všecky a zapomněla při nich na všecek ostatní svět se všemi jeho trampotami. Ty vzpomínky jsou ovšem silně zidealizované, všední život byl daleko tvrdší i pro děti. Hlavní postavou slavné knihy byla Magdalena Novotná, rozená Čudová. Roku 1792 si vzala v Kladsku Jiřího Novotného jako vojáka a žila s ním v tvrdých vojenských podmínkách. Měli spolu 10 dětí, poslední se narodilo již jako pohrobek. Po manželově smrti se Magdalena i se čtyřmi zbylými dětmi vrátila do Čech a živila se tkalcovstvím. Po 11

12 čase se odstěhovala ke své dceři Tereze do Ratibořic, kde žila i její sestra Johanka, a oběma pomáhala s domácností. Pro neshody s Terezou se pak s Johankou odstěhovala do Dobrušky a později do Vídně, kde asi po třech letech roku 1841 zemřela. Babička je nejen nejznámějším, ale i nejvydávanějším českým literárním dílem. Bylo napsáno v době těžké osobní krize a ve značné bídě autorky. Božena Němcová zde vrcholně uplatnila svůj vypravěčský talent, který vede čtenáře jednotlivými příběhy vesnického společenství na pozadí ročních období s příslušnými lidovými zvyky, uprostřed krásné přírody. Autorka používá bohatého a živého lidového jazyka. Dílo je vedeno myšlenkou, že mravní kvalita prostého člověka zvítězí v nespravedlivém světě. Na čtenáře působí výjimečná harmonie a vypravěčská pohoda. Pomník Babička s dětmi od sochaře Otto Gutfreunda, odhalený v Babiččině údolí v roce 1922 Babička vtiskuje charakter nejen písemnictví své doby, ale celé kultuře českého národa. Navíc se proslavila po celém světě. Vyšla ve více než 350 vydáních a byla přeložena do více jak 70 jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Byla ilustrována více než padesáti našimi ilustrátory. Mezi ně patřili např. Quido Mánes, Cyril Bouda, Zdeněk Burian, Petr Dilinger, Marie Fischerová- Kvěchová, Adolf Liebscher, Karel Svolinský, Václav Špála, Vladimír Tesař, 12

13 Kamil Vladislav Muttich a další. Vedle klasické Babičky bylo dílo vydáno i v nekonformní podobě: v 70. letech 20. století s ilustracemi Karla Vysušila Babička jako stárnoucí módedáma a v 90. letech s hororovými ilustracemi Martina Velíška. Babička vyšla v těsnopisném vydání, ve fotografickém vydání, ve slepeckém tisku, v kolibřím vydání, v odstavcovém vydání Význam tohoto díla podtrhuje skutečnost, že Babiččino údolí v Ratibořicích spjaté s dílem a životem Boženy Němcové bylo v roce 1958 prohlášeno národní kulturní památkou. Nejoblíbenějším a nejznámějším ilustrátorem Babičky se stal Adolf Kašpar. Zde je na místě trochu odbočit a připomenout určité propojení malíře Kašpara s Polnou. Adolf Kašpar, český malíř, grafik a ilustrátor, žil v letech 1877 až Proslul jako ilustrátor nejen Babičky, ale např. i Jiráskovy Filozofské historie a dalších děl české literatury; patřil k průkopníkům českých bibliofilských tisků. V roce 1888 se Kašparovi přestěhovali do Olomouce. Po smrti své matky v roce 1897 se ve svých 20 letech jako talentovaný kreslíř snažil přiživovat příležitostnými kresbičkami. Zadával mu je olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Prombereger. Pro Kašpara mělo seznámení s Prombergerem životní význam. Když Promberger zjistil, jak výjimečný talent Kašpar má, mu nejenom zařazoval perokresby do různých kalendářů a publikací, ale představil Kašpara i známému malíři Hanuši Schwaigerovi. Ten Kašparovi po zhlédnutí jeho kreseb doporučil studium na pražské akademii, kde v té době učil Schwaigerův přítel Max Pirner. Promberger následně zařídil Kašparovi v Praze Na Kampě podnájem u své sestry a při studiích Kašpara finančně podporoval. A Kašpar studoval, kreslil, pracoval a stal se z něj vynikající český malíř a ilustrátor. Nakladatel Romuald Promberger, který má tak významný podíl na úspěšné umělecké dráze Adolfa Kašpara, byl vnukem polenského rodáka Severina Prombergera ředitele hlavní školy v Polné, zakladatele polenské školní pamětnice. Romuald Promberger mj. vydal v letech 1919 až titulů polenské rodačky, spisovatelky Vlasty Pittnerové. Ohlas Boženy Němcové v Polné V tomto příspěvku byly záměrně vynechány údaje o pobytu a působení Boženy Němcové v Polné, které jsou vesměs známé z regionálních publikací (viz zejména Bohuslav Hladík: Božena Němcová a Polná, vyd a 1983) dostupných v knihovnách, z přednášek v Polné již několikrát konaných, i z dílčích statí, článků a různých příspěvků z novin a časopisů. Stručně si alespoň připomeňme, jak velký ohlas v Polné zanechal její devatenáct měsíců trvající pobyt zde v letech 1840 až Nahlédněme do nedávné 13

14 historie našeho města a sledujme, jak často si obyvatelé slavnou českou spisovatelku připomínali. U příležitosti pořádání národopisné výstavy v roce 1894 v Praze, na níž se Polná sběrem a posléze odesláním řady etnografických a historických exponátů podílela, byl v Polné dne 9. září t. r. uspořádán slavnostní průvod, který skončil před domem čp. 47 na Husově náměstí, kde Němcová žila. Tam účastníci uctili její památku. Dne 30. července 1897 změnilo obecní zastupitelstvo Polné názvy některých ulic; ulice, do té doby známá pod názvem Kocimberk, dostala název ulice Boženy Němcové. V létě roku 1899 přijela do Polné se svou přítelkyní dcera Boženy Němcové Theodora, tehdy učitelka v Jičíně. Dne 21. ledna 1921 pořádal polenský osvětový sbor v Besedě U Slovana přednášku Břetislava Rérycha Pobyt Boženy Němcové u nás, její život a dílo. Ve dnech 25. a 26. března roku 1922 sehrály odbory Národní jednoty pošumavské divadelní hru Babička, kterou podle románu zdramatizovala Růžena Podhorská. Babičku sehrála paní Zapletalová, choť polenského tiskaře. Před sehráním hry byla konána přednáška o životě B. N. Finanční výtěžek 2500 korun se stal základem sbírky na zhotovení pamětní desky na dům čp. 47. V roce 1932 byla v Litomyšli uspořádána výstava o životě a díle Boženy Němcové. Pro tuto velkolepou expozici připravilo a odeslalo polenské muzeum 18 panelů. Výběr jednotlivých exponátů na téma Němcová a Polná provedl Břetislav Rérych se svými spolupracovníky. Na výstavě v Litomyšli se jako kurátoři podíleli prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý, pozdější ministr kultury, a malíř Adolf Kašpar. Dne 1. července 1934 byla na domě čp. 47 na Husově náměstí odhalena Boženě Němcové pamětní deska. Hlavním iniciátorem byla Národní jednota pošumavská. Autorem plastiky byl prof. Jaroslav Rérych akademický sochař, malíř a grafik, syn polenského rodáka Bedřicha Rérycha, který v letech 1927 až 1953 působil jako profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v Německém, později Havlíčkově Brodu. Pamětní deska byla odlita z bronzu firmou Karla Bartáka v Praze. Mezi přítomnými hosty byla také vnučka Boženy Němcové. Slavnostní projev měl ten den prof. PhDr. Miloslav Hýsek, o pobytu Němcové v Polné promluvil Břetislav Rérych. Při slavnosti zazpíval polenský pěvecký sbor Čestmír. Před zhotovením pamětní desky prosazovali někteří funkcionáři Národní jednoty Pošumavské záměr odložit, nechat zhotovit bronzovou sochu B. Němcové, která by byla umístěna na nádvoří hradu a odhalena v roce 1940 u příležitosti 100. výročí příchodu Němcové do Polné. Celý projekt se posléze jevil jako nákladný a nakonec z něho sešlo. Profesor Jaroslav Rérych 14

15 z Německého Brodu posléze zhotovil sochu z vypálené hlíny do výstavní síně muzea. Při vyjímaní z pece a následné instalaci se dílo pádem, bohužel, znehodnotilo. Z iniciativy kronikářky Karoliny Tesařové se 9. března 1950 konal v režii Husovy knihovny v sále U Slovana vzpomínkový večer nazvaný Božena Němcová bojovnice za pokrok. Referát o Němcové přečetla právě Tesařová. Karolina Tesařová připomněla Poleňákům Boženu Němcovou ještě jednou, když v únoru 1960 uspořádala v rámci cyklu přednášek polenského muzea o jejím díle a pobytu v Polné přednášku. Osvětová beseda pod vedením učitele Huberta Stluky připravila večer Boženy Němcové v roce Bohatý kulturní program se konal 1. února v Lidovém domě. O životě a díle spisovatelky promluvil PhDr. Bohumil Novák z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. V kulturní vložce účinkoval orchestr a ženský pěvecký sbor Čestmíru. Recitovali učitelka Františka Stluková a žákyně Marie Červenková. V sále byly vystaveny dokumenty k pobytu Němcové v Polné. Pro velký úspěch připravila Osvětová beseda pro žáky základních škol obdobný pořad ještě 15. června, na kterém účinkovaly Horácký symfonický orchestr z Jihlavy, pěvecký sbor Záboj z Pelhřimova a ženský pěvecký sbor Odhalení pamětní desky v Polné r Čestmír z Polné. Ke 120. výročí ukončení pobytu Boženy Němcové v Polné byla 5. srpna 1962 otevřena v polenském muzea výstava Božena Němcová a Vysočina. Libreto a scénář sezonní expozice připravil jihlavský historik Arnošt Kába, který měl také úvodní projev. Výtvarně spolupracoval malíř a ilustrátor Gustav Krum. 15

16 Ještě v tom roce, dne 16. prosince, sehrál divadelní soubor polenských ochotníků Jiří Poděbradský v režii Antonína Skočdopole představení Františka Tetauera Život není sen. Boženu Němcovou hrála Marie Andělová, která podala vynikající herecký výkon. Také ostatní ochotníci připravili polenskému obecenstvu nevšední zážitek. Josefa Němce sehrál nestor polenské divadelní scény Jan Vítek. Hra byla z důvodu vyprodaného hlediště opakována ještě 6. ledna a 2. března Dne 17. prosince 1970 uspořádal Kulturní klub při MěstNV v Polné za spoluúčasti polenského muzea v sále kina vzpomínkovou oslavu ke 130. výročí příchodu B. Němcové do Polné. Přednášku o jejím životě pronesl Arnošt Kába. Divadelní ochotníci předvedli ten večer i úryvek z Tetauerovy hry Život není sen, v rolích manželů Němcových vystoupili Jiřina Kučerová a Jan Vítek. Vystoupil i pěvecký sbor Čestmír pod vedením Zdeňka Skočdopole, který do programu zahrnul i skladbu polenského učitele Bohuslava Fišera Barunka tančí. Polenské muzeum a Husova knihovna uspořádaly dne 19. března 1973 v rámci cyklu Vlastivěda Polenska přednášku Bohuslava Hladíka Božena Němcová a Polná. V roce 1976 uspořádalo polenské muzeum výstavu Božena Němcová a Polná. Zásluhou Bohuslava Hladíka byly k výstavě vydány nádherné grafiky Michaela Floriana a odborná brožura stejného názvu, jejímž autorem byl právě muzejník Bohuslav Hladík. Výstava měla velký ohlas mezi návštěvníky B. Němcová, dřevoryt od Michaela Floriana a také v okresním tisku. Pobyt Němcové v našem městě inspiroval také mnohé výtvarníky. Akademický malíř K. L. Klusáček, rodák z Polné, ilustroval knížku Němcové Deset pohádek o svatém Petru a na námět její pohádky O dvanácti měsíčkách namaloval obraz. Prof. Jaroslav Rérych vytvořil kromě již zmíněné plastiky také portrét B. N. Byl otištěn v časopisu Pohoří v roce 1922, jako obrazová příloha příspěvku Břetislava Rérycha Božena Němcová u nás. 16

17 Akademický sochař Jan Vítek, polenský rodák, vytvořil plastiky sedící a stojící B. N. Akademická malířka Kamila Matějíčková-Myšková, nar v Lužici, namalovala v cyklu 59 obrazů Po stopách života a díla B. N. i obraz Polná, vlastenecké městečko, kam se v roce 1840 Němcovi přistěhovali. Výtvarník Jiří Dajč, také rodák z Polné, je autorem grafického listu o rozměru A5 s portrétem B. N. a růžemi. Zajímavosti Božena Němcová byla vhodným námětem pro mnohé české výtvarníky, spisovatele a básníky, nakladatele i vydavatele pohlednic. Připomeňme si alespoň bronzový pomník Boženy Němcové na Slovanském ostrově v Praze dílo sochaře Karla Pokorného (byl žákem J. V. Myslbeka); sochu B. N. od sochařů: symbolisty s prvky secese Quido Kociana (rovněž žák Myslbeka); akademického sochaře, malíře a designéra, profesora brněnské techniky Vincence Makovského; sochaře, malíře a spisovatele Jakuba Obrovského; sochaře a zakladatele českého moderního sochařství Jana Štursy; akademického sochaře Bedřicha Neužila (busta B. N. v Praze na budově Grafický list Jiřího Dajče na téma B. N. České průmyslové banky v Praze Na Příkopě a pomník B. N. v Opavě) ad. Ze známých malířů zhotovili portrét B. N.: významný český malíř, grafik a ilustrátor, prof. Karel Svolinský; malíř a rytec Max Švabinský; český ilustrátor a malíř portrétista Jan Vilímek; malíř krajin, historických motivů a portrétů Antonín Waldhauser; malíř portrétista Jan Václav Myslivček; rytec, tiskař a majitel polygrafického závodu v Praze Josef Farský; malíř, grafik a rytec Josef Hodek; malíř oltářních obrazů a historických kompozic Josef Vojtěch 17

18 Hellich (namaloval nejznámější obraz B. N.) aj. S portrétem B. N. se setkáváme při placení v obchodech, aniž si to možná uvědomujeme. Na pětisetkorunové bankovce je rytina B. N. od současného českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a pedagoga, autora grafické podoby všech českých bankovek Oldřicha Kulhánka. Portrét B. N. byl motivem pro zhotovení dvou poštovních známek (1950 dle návrhu Karla Svolinského zhotovil rytec Jan Mráček; 1962 dle návrhu Maxe Švabinského zhotovil rytec Jindra Schmidt). Hudební skladatel Karel Kovařovic složil operu Na Starém bělidle, František Halas napsal sbírku básní Naše paní Božena Němcová, Olga Sommerová je autorkou filmového dokumentu o životě a tvorbě B. N. pod názvem Nesmrtelná hvězda Božena Němcová (opakovaně vysílala ČT). Muzeum Boženy Němcové je nejstarším českým literárním muzeem; je věnováno výhradně životu a dílu spisovatelky. Umístění nalezlo v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je situována v maloskalickém muzejním areálu, kde je na ploše 400 m 2 prezentován život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí prohlídkové trasy jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze. Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole blízko náměstí. Je zde zpřístupněna školní třída z 19. století, kam v letech chodila Barbora Panklová (později Němcová) do školy. Třetí expozicí je spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala a kde jsou památky známé z nejznámějšího díla Babička (Ratibořický zámek, Staré bělidlo apod.). Stezka je dlouhá 7 km a končí u Rýzmburského altánku. Jméno Boženy Němcové nese ulice v Praze na Karlově a ještě dalších 270 ulic v českých městech; také kráter na Venuši a planetka mezi Marsem a Jupiterem jsou po naší nejslavnější spisovatelce pojmenovány. Epilog O žádné české spisovatelce toho nebylo napsáno tolik jako o Boženě Němcové. Recenze, články, korespondence, příspěvky, publikace, ale také musíme připočíst i různé seminární a diplomové práce, průvodce po expozicích, atp. v bibliografii uvedené v Lexikonu české literatury je jich na tisíc, a to zde rozhodně nejsou zdaleka uvedeny všechny. 18

19 Mnoho údajů nalezneme v současnosti na internetu. Např. na webových stránkách <blog.i.dnes> jsou v diskusním fóru zveřejněny názory některých občanů na život a dílo B. N. Jak to v podobných internetových diskuzích bývá, hodnocení je různorodé. Jsou tam, bohužel, i ohlasy silně negativní, které poukazují jen na zhýralý život Němcové, na to, že se nedostatečně starala o domácnost, o děti, o rodinu atp. Lze vůbec hodnotit kohokoliv s takovým odstupem času pouze negativně? A tak v přemíře hodnocení může mnohé uživatele internetu potěšit kupříkladu názor nejmenované ženy z Německa, která pro ostatní diskutující uvedla: Doporučuji shlédnout film německé režisérky a shodou okolností také mé sousedky Dagmar Knöpflove o B. N. (n. titul Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern), která si dala ohromnou práci a interpretovala poslední Poslední fotografie Boženy Němcové dopisy B. N. Když jsem jako malá četla B. Němcovou, všechny její povídky na mě dýchaly krásou. K málokterému jinému autorovi jsem cítila takový obdiv a porozumění, cítila výchovu k dobru. Její pozitivní vliv je ve mně dodnes. A mé uznání je naopak ještě větší, když si uvědomím, že životní podmínky (nemoc, chudoba) pro ni nebyly v její době právě nejpříznivější. Spisovatel Jindřich Šimon Baar o Němcové napsal: O perlorodce je známo, že když je raněna, vytvoří perlu. Úrodná a požehnaná bývá někdy i bolest člověka, a to se osvědčilo i u Boženy Němcové. Z bolesti její zrodila se perla dílo, které v našem písemnictví dosud rovného nemá. z různých pramenů sestavil a upravil Jan Prchal 19

20 Milan Šup Statistické ohlédnutí po deseti letech Sčítání lidu, domů a bytů je nejrozsáhlejší a také nejnáročnější statistickou akcí. Poslední sčítání se v České republice uskutečnilo v roce 2011 a v tomto období i ve všech členských zemích Evropské unie. Sčítání přináší nenahraditelné informace o lidské společnosti. V čísle 3/2002 kulturně-historického a vlastivědného sborníku Polensko byly v příspěvku Statistické ohlédnutí uvedeny výsledky sčítání lidu, domů a bytů zjištěné v roce 2001 a doplněné o vybrané údaje za minulé 20. století. O změnách, které se uskutečnily během posledních deseti, případně dvaceti let, vypovídá srovnání statistických dat mezi výsledky sčítání v roce 2001 a 2011 v prvním desetiletí 21. století, případně od prvního sčítání, které proběhlo po změně politického systému v roce Pro Polnou se stal při posledním sčítání k 26. březnu 2011 významným údaj o obyvatelstvu celkem. Poprvé od sčítání v roce 1900, kdy v Polné žilo 5013 obyvatel (s výjimkou roku 1980, kdy do počtu 5025 obyvatel byli zahrnuti i obyvatelé tzv. integrovaných obcí Záborná a Stáj), žilo k výše uvedenému datu sčítání 5150 obyvatel. To je podle údajů ČSÚ*, s úpravou k roku 1900, nejvíce obyvatel za posledních 110 let. V roce 1991 žilo v Polné 4691 obyvatel a při sčítání v roce 2001 chybělo pouze 151 obyvatel k docílení počtu 5000 obyvatel. Trvalý pobyt mělo 5100 obyvatel, 50 obyvatel mělo pobyt dlouhodobý. Z celkového počtu obyvatel bylo 82 cizinců v roce 2001 jich bylo 54. Při minulých sčítáních cizinci ve městě Polná nežili. Za pozitivní údaj můžeme považovat vysoký podíl obyvatel narozených v místě obci trvalého bydliště, kterých bylo v době posledního sčítání 3157, a to i přes určitý pokles proti roku V údaji počtu obyvatel podle pohlaví je podíl polenských mužů a žen v podstatě vyrovnaný, s mírnou početní převahou žen, kterých bylo 2589 a mužů V údajích obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu mají nad ženami převahu svobodní muži, kterých bylo 1176, svobodných žen bylo 913. U vdovecké kategorie je tomu naopak. Ovdovělých žen bylo 310, zatímco mužů podstatně méně 69 vdovců. U obou pohlaví zůstává 20

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy

Více

Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné

Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné Kdo byl Jošt Lucemburský? Nejstarší ze tří synů moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského (*1322, 1375),

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XIV. (XXXVI.) č. 4 2010 Pravonín. Kreslil Ed. Herold

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 3/2010 Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století Roman John Vězeňská škola ve 20. létech 20. století (foto: Věznice Valdice) OTEVŘÍT

Více

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Veronika Šrámková Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Více

Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám

Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám Počátky a rozvoj moderních národních hnutí 1. Dvojí pojetí národa a jeho vztah k moderním dějinám Již ve starověku jsme se setkali s dvojím vymezením známého a všeobecně respektovaného pojmu národ (viz

Více

Stručné dějiny školství na Křinecku.

Stručné dějiny školství na Křinecku. Stručné dějiny školství na Křinecku. Sestavil Leopold Nejl Křinec květen 2013. 1 ANONCE: Podnětem k zpracování pojednání Stará škola byl úspěch stejnojmenné výstavy, kterou navrhl a uspořádal majitel křineckého

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Milan Šup Holiči v Polné

Milan Šup Holiči v Polné Milan Šup Holiči v Polné V minulosti o vzhled polenských občanů pečovali lazebníci, kteří měli sídlo v městské lázni v Růžové, dnes Poděbradově ulici. Vedle koupání stříhali vlasy, pouštěli žilou, léčili

Více

dotýkala jeho i dalších spolužáků z obecné školy: správcovy děti jezdily do školy bryčkou a podle ustáleného zvyku jim celé osazenstvo hospodářství,

dotýkala jeho i dalších spolužáků z obecné školy: správcovy děti jezdily do školy bryčkou a podle ustáleného zvyku jim celé osazenstvo hospodářství, skalovavanda_t_0001 Vanda Skálová; Dětství, mládí a umělecké začátky. 1925: První obraz. Paříž. Pařížské počátky. Pařížská umělecká scéna. Třicátá léta. První pařížská výstava. Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl;

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014 69 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014 Foto: Matěj Stránský V neděli 9. března jsme v Pinkasově synagoze v Praze uctili památku 3 792 obětí rodinného tábora v Osvětimi-Březince každoroční tryznou,

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015. Foto: Viktorie Kučerová. Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015. Foto: Viktorie Kučerová. Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015 Foto: Viktorie Kučerová Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa strana 2 květen 2015 Sněm Terezínské iniciativy 2015 Zapsaly

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XVI. (XXXVIII.) č. 1 2012 Šternberské koláče regionální

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

Jiří Pilát a jeho hudební odkaz v Poříčí nad Sázavou a okolí

Jiří Pilát a jeho hudební odkaz v Poříčí nad Sázavou a okolí UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Jiří Pilát a jeho hudební odkaz v Poříčí nad Sázavou a okolí Jiří Pilát and his musical legacy in Poříčí nad Sázavou and its surroundings

Více