Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)"

Transkript

1 Božena Němcová (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012) Úvod Povídkářka, publicistka, autorka a sběratelka pohádek, etnografka a folkloristka; autorka básní a překladů. V encyklopediích a odborné literatuře je uváděno datum jejího narození 4. února 1820 ve Vídni. Němcová se formou uměleckou, žurnalistickou, ale i odbornou, v širokém záběru zabývala projevy tradicí ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultury, mezi prvními obrozenskými spisovateli včleňovala do krásné literatury lidové pohádky. Její povídky spočívající na spontánním vypravěčství a na věrohodném postižení vnější skutečnosti, směřují k tomu, aby do sebe zahrnuly aktuální záležitosti sociální, a zejména, aby ve všednodennosti představovaly lidskou velikost milujícího, obětavého a tvořivého člověka. Obraz harmonické a harmonizující osobnosti, který podala svou Babičkou, přijala národní kultura jako ideální zpodobnění lidového světa a českého charakteru. Tuto základní výstižnou charakteristiku spisovatelky napsal Mojmír Otruba v Lexikonu české literatury osobnosti, díla, instituce, díl 3., který vyšel v roce 2000 v nakladatelství Academia. Snad je to náhoda, že právě největší česká spisovatelka Božena Němcová a nejpřekládanější český spisovatel Bohumil Hrabal dva velikáni české literatury žili v Polné. Výstižně to napsal Tomáš Mazal, spisovatel, editor a vydavatel z Prahy, do knihy Polná: Starodávné město Polná s košatou historií je pro mě především elipsou, na jejichž nejvzdálenějších bodech se pohybuje Božena Němcová a Bohumil Hrabal. Zatímco dvacetileté Boženě Němcové se tu dostaly do rukou české časopisy a knihy, jimiž byla zvolna iniciována ku dráze spisovatelky, čtyřletý a dosud negramotný Bohumil Hrabal, ku dráze spisovatelské ještě nepředurčený hošík účetního z pivovaru, se tu dvakrát topil, čímž bezmála přišel v Polné o život. A tak dům s bytem manželů Němcových na náměstí s renesančním portálem a výhledem až k barokní kašně, kam Bohumil Hrabal po hlavě přepadl, ta nevelká vzdálenost mezi okny bytu a pískovcové kašny je mi stále pulsující imaginární spojnicí české literatury 19. a 20. století i silným magnetem půvabného městečka Polná. Životopis Dívčím jménem Barbora Panklová byla podle záznamů v matrice nemanželskou dcerou české služky Terezie Novotné ve Vídni, s kterou se údajný otec Barunky oženil a s níž měl ještě 12 dětí. V literatuře se často setkáme s údaji, které některá fakta z matričních údajů zpochybňují. Mnozí autoři se často 1

2 uchylují k nejrůznějším fabulacím a překvapivým závěrům. Hledání skutečného původu Němcové, hlavně ve vyšších kruzích šlechty, neskončilo a bude i nadále vyhledávaným tématem. Pakliže vyhodnotíme z publikovaných úvah ty věrohodnější, jeví se jako nejpravděpodobnější, že se narodila dříve než v roce 1820, a že panský kočí Rakušan Johann Pankel mohl být jejím otcem, přestože to mnozí badatelé znevěrohodňují. Mládí Němcová prožila v areálu šlechtického letního sídla v Ratibořicích u České Skalice, kde manželé Panklovi sloužili u vévodkyně Zaháňské. Božena Němcová měla dvanáct sourozenců. Dospělého věku se však dožila pouze její sestra Marie Terezka, narozená v roce 1830; zemřela, když jí bylo 58 let. Božena Němcová měla jen nejzákladnější školní vzdělání v němčině; údajně již od roku 1824, tedy od svých necelých pěti let, chodila do školy v České Skalici. V některých literárních pracích je ovšem uváděno, že školu navštěvovala od roku Poněvadž celý život Němcová trpěla nedostatkem vzdělání, umožnila později i za cenu velkých obětí všem svým čtyřem dětem studia. V letech byla na vychování v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích a stala se horlivou čtenářkou německé literatury. Na rané utváření její osobnosti měl vliv jednak styk s babičkou Magdalenou Novotnou, tkadlenou z kraje pod Orlickými horami, která v letech 1825 až 1830 u dcery v Ratibořicích žila, ale také blízký pohled na život šlechty. V roce 1837 se, údajně pod nátlakem své matky, provdala za dvakrát staršího člena finanční stráže (později komisaře) v Červeném Kostelci Josefa Němce. Svatba se konala v kostele v České Skalici, oslava v hotelu U Českého lva. Němec byl skutečným českým vlastencem a příležitostným publicistou. Němcovi měli 3 syny a dceru. Jak je všeobecně známo, rodina se často stěhovala, podle toho jak byl Josef Němec služebně překládán. Roku 1838 se stěhují do Josefova, kde bydleli v hotelu Veselý, v září 1839 do Litomyšle, kde se jim narodil po Hynkovi druhý syn Karel. Koncem roku 1840 se Němcovi stěhují do Polné. V Polné se Němcovým narodila jediná dcera Theodora, která používala jméno Dora. V Praze, kam Němcová přišla v roce 1842 již se znalostí české literatury a díky českému prostředí v Polné s vědomím o národním hnutí, se dostala do české intelektuální společnosti. Ta se scházela zejména v rodinách Fričových a Staňkových. Zprvu bydleli Němcovi v domě Na Poříčí. V Praze v krátké době prošla Božena Němcová obrovským duchovním a vzdělanostním vývojem. Zde již silně pocítila potřebu duševního vyžití a činorodého společenského uplatnění. Začala se zprvu realizovat psaním básní a povídek. Hlavními jejími rádci, inspirátory i obdivovateli v počátcích literární tvorby byli básník a prozaik, lékař Josef Čejka a romantický básník, kritik a publicista Václav Bolemír 2

3 Nebeský. Již rok po vystěhování z Polné publikuje Němcová časopisecky báseň Ženám českým a také kratší regionální pověsti. Brzy nato se prezentuje a v literárních kruzích získává první uznání knižně vydanými pohádkami. Dům čp. 47 na Husově náměstí v Polné; v pravé části domu, v přízemí, bydleli Němcovi v letech 1840 až 1942 V roce 1844 byla s dětmi na návštěvě u rodičů v Ratibořicích. Před odjezdem do Domažlic v září 1845 jí v Praze vychází 1. svazek Národních báchorek a pověstí. Za pobytu na Chodsku, od roku 1845 v Domažlicích a od roku 1847 ve Všerubech, povzbuzena úspěchem, pokračovala již intenzivněji v psaní pohádek. Motivy hledala cestováním po vesnicích, přátelila se s venkovany a v šumavském prostředí poznávala tradiční podobu lidového života a české kultury. Dostávala se ovšem také do rozepří a konfliktů s maloměstskou honorací, které se pak opakovaly i jinde. Za revoluce 1848 propagovali oba manželé její myšlenky mezi chodskými venkovany. Od roku 1850 patřili manželé Němcovi k těm, kdo chtěli podpořit a uvést do života Klácelovo Českomoravské bratrstvo s cílem prakticky uskutečňovat humanitní ideje (kněz a filozof Matouš Klácel propagoval učení utopického socialismu). V této společnosti se 3

4 Němcová sblížila s brněnským profesorem přírodopisu a redaktorem, lékařem Janem Helceletem, vydavatelem kalendáře Koleda, o němž se ještě zmíníme. Z důvodu veřejné činnosti a také pro spisovatelskou činnost manželky byl Němec svými nadřízenými i nadále služebně překládán: 1848 do Nymburku (všimněme si další zajímavé souvislosti s Polnou v Nymburku žil po přestěhování z Polné v roce 1919 se svými rodiči také Bohumil Hrabal), 1850 do Liberce. V prosinci byl Němec na vlastní žádost přeložen až na Slovensko do Miškovce a Němcová zůstala natrvalo s dětmi v Praze. V té době se již manželství Němcových fakticky rozpadalo. Němec byl řadu let vyšetřován v souvislosti se svým chováním za revoluce v roce 1848, roku 1855 byl z finanční stráže propuštěn, rok nato reaktivován a nastoupil u celního úřadu ve Villachu v Korutanech. V roce 1857 byl penzionován a žil Titulní list I. svazku Národních báchorek a pověstí (Praha 1845) 4 ponejvíce v Praze. Také Němcová žila v Praze pod soustavným policejním dohledem. V Praze Němcovi bydleli na různých místech. Od roku 1850 do léta 1853 v domě U Geitlerů na Václavském náměstí. Poté, až do října 1854, bydleli v Ječné ulici; tady začala Němcová psát Babičku. Další rok od října 1854 do října 1855 žila Němcová ve Vyšehradské ulici čp. 1378; zde Babičku dokončila. Další dva roky, do podzimu 1857, užívala malý byt ve Štěpánské ulici. Největší problémy měla Němcová s hmotným zajištěním rodiny a mnohdy byla nucena prosit u přátel o podporu. Připočteme-li k tomu i do jisté míry její uvolněný životní styl, srovnaný řekněme s tzv. bohémským, ve vztazích mezi ní a českou měšťanskou Prahou vznikalo neporozumění. Tehdy si předsevzala vytvořit shrnující dílo o Slovensku, a z toho důvodu, při cestách za manželem, navštívila v letech 1851 až 1855 oblasti Banské Štiavnice, Sliače, Brezna, Horní Lehoty, Velké Revúce, Chýžně aj. Na Slovensku se sešla s mnohými intelektuály podobného zaměření. Při všech svých pobytech pečlivě registrovala poznatky slovenského lidového světa, údaje o jeho

5 jazyce a kultuře. Poslední cesta přinesla i mimořádný výsledek: materiál pro Slovenské pohádky a pro novelu Pohorská vesnice. Na podzim roku 1859 byla Němcová na návštěvě u manželových příbuzných v Novém Bydžově a naposledy v České Skalici. Ve snaze podpořit výtvarný talent svého syna Jaroslava neuspěla; jeho studium na malířské akademii v Mnichově po několika měsících ztroskotalo pro nedostatek peněz. V roce 1859 začala Němcová jednat s Antonínem Augustou, majitelem knihtiskárny a nakladatelství v Litomyšli, o vydávání souboru svých prací. Dodejme, že firma působila v letech 1852 až V září roku 1861 proto Němcová přijela do Litomyšle pracovat na přípravě edice. Rychle se zhoršující choroba, také duševní vyčerpanost i Augustovo nepříliš citlivé jednání k ní jí však už nedovolily pokusit se o textovou revizi Babičky. Na dobových snímcích, často publikovaných, je zachycena podoba Boženy Němcové z konce 50. let, tedy z doby, kdy již nemocemi i duševně velmi strádala. Zatímco u prvního snímku mají někteří historikové pochybnost, zda jde skutečně o portrét Němcové, u druhého snímku je to jisté. Koncem listopadu roku 1861 ji manžel z Litomyšle přivezl domů. A den před svou smrtí obdržela Němcová první sešit 2. vydání Babičky. Poslední dva roky léčili nemocnou Němcovou lékaři Josef Podlipský a prof. Josef Hamerník; její stav se však neustále zhoršoval a časté cestování v závěrečném roce života jí na zdraví nepřidalo. Božena Němcová zemřela 21. ledna 1862 v Praze, v bývalém domě U Tří lip na rohu dnešní Panské a Na Příkopě čp Pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově. V hrobě, který se nachází při východní zdi, jsou pohřbeni i oba její synové Jaroslav a Karel i dcera Dora. Úvahy o rodičích a datu narození Vraťme se ještě k záhadám o původu Němcové. Od literárních historiků odborníků víme, že nad životem a zvláště narozením a dětstvím Boženy Němcové je mnoho nevysvětleného a tajemného, co se snaží rozluštit již 130 let. Božena Němcová, jak to bývá, spíše po smrti než za svého života, zazářila jako stálice české literární minulosti tak výrazně, až se brzy objevily hlasy, že nemůže být dcerou prostých rodičů a že otcem či matkou, nejlépe oběma, byli významní šlechtici či jinak významně postavení lidé tehdejší doby. Za otce bývají označováni kníže Metternich, šlechtic Clam-Martinic, francouzský ministr zahraničí Talleyrand, italský malíř Grossi, případně další. Matkami dle těchto představ mohly být kněžna Dorothea Talleryandová, Kateřina Zaháňská, vévodkyně z Dino, Španělka Sabata Garcia, Klára Bresslerová a další ženy. Tyto hypotézy naznačují, že by manželé Panklovi byli jen adoptivními rodiči slavné dcery. 5

6 Doslova údiv vyvolal u literárních historiků pravnuk Boženy Němcové MUDr. Tomáš Němec. Ve dvou vydáních, ponejprv v roce 1994 a posléze o dva roky později, dal vytisknout brožuru pod názvem Tajemství původu Boženy Němcové. Jako otce své prababičky Boženy Němcové nabízí sedmdesátiletého španělského malíře Francisca de Goyu a matkou má být španělská šlechtična seňora Sabasa Francisca García. Usoudil tak na základě tajemné šifry na Goyově obraze Poslední soud, který pochází z pozůstalosti Boženy Němcové. Protože ve Španělsku hrozila tehdy nemanželskému dítěti likvidace inkvizicí, rodiče zařídili, aby mohla vyrůstat v tolerantním Rakousku. Děvče pak bylo umístěno na panství Ratibořice. Tato hypotéza je asi nejméně pravděpodobná a nutno dodat, že ji zavrhli všichni, kdo se o život a dílo B. N. zajímají. Otazníky vznikaly nejen nad skutečnými rodiči Boženy Němcové, ale i nad datem a místem jejího narození. Nejčastěji se uvádí 4. únor 1820 ve Vídni, pak ovšem vznikají dohady o tom, proč by malá Barunka chodila do školy již od 4 let a byla-li její matka skutečně tak mladá. Se zajímavou konstrukcí přišel královéhradecký historik Jaroslav Šůla, který se touto problematikou zabývá již delší dobu. Šůla prostudoval archivní materiály a příslušnou literaturu a došel k nestandardním, překvapivým závěrům. Za klíč k takzvanému problému Boženy Němcové považuje nedostatečnou znalost pohybu její babičky po odchodu z Kladska. To je jeho první závěr. Naprosto nezpochybňuje matriční údaj o tom, že svobodná matka Terezie Novotná porodila v únoru 1820 děvčátko, které bylo pokřtěno Barbora. Další jeho závěry jsou už hypotetické a opírají se o nepřímé důkazy. Domnívá se, že toto dítě, narozené ve Vídni, krátce poté zemřelo. Dítě, to je děvčátko, které chodilo v České Skalici do školy, bylo starší, jak tomu nasvědčují školní matriky českoskalické školy. Poněvadž podle tehdejších rakouských zákonů nastoupilo do školy v květnu 1824 a postupovalo do vyšší třídy opět v květnu, domnívá se Šůla, že jde o jiné dítě, čili o děvče narozené v květnu Toto dítě se mohlo jmenovat Alžběta (Jan Pankl ji oslovoval Betty, Bětko). Kde a kdy se toto dítě narodilo, Šůla již neřeší. Podle jeho posledního průzkumu v kladských matrikách to v tomto městě nebylo a další odhalení budou podle něho již dílem náhody. Snad je třeba ještě uvést, že autor kategoricky vylučuje šlechtický původ dítěte. Tyto a další spekulace mají jednoduchý původ, na některé zápisy v matrikách z I. poloviny 19. století se opravdu nelze stoprocentně spolehnout. A tak historik Jaroslav Šůla s pečlivostí sobě vlastní staví hypotetické závěry, že Barbora/Barbara Panklová (možná i Betty) se tedy narodila 2. května

7 na neznámém místě a pozornost obrací na několik hypotetických dvojic rodičů: Jan Křtitel Pankl + anonymní matka, anonymní otec + Marie Magdalena Terezie Novotná, s kterou se později oženil J. K. Pankl, anonymní otec + Johana Barbora Terezie Novotná, sestra předešlé Marie Magdaleny Terezie Novotné, anonymní otec + Marie Magdalena Čudová Novotná, babička Boženy Němcové, která by byla ve skutečnosti její matkou (což je málo pravděpodobné), anonymní otec + anonymní matka a manželé Panklovi dívku přijali za svou. Tato dcera z roku 1818 se mohla jmenovat Betty (Alžběta) Panklová. Podle Šůly se tedy 4. února 1820 ve Vídni narodila další dcera Barbora/Barbara Panklová, která však asi brzičko zemřela. Manželé Panklovi pak z neznámých důvodů, aby snad zakryli nějaký prohřešek mládí, ztotožnili prvou dceru s druhou. Záležitosti genealogické jsou nanejvýše zajímavé, ale nejsou pochopitelně pro kvalitu díla Boženy Němcové důležité. Podstatné je, že z Boženy Němcové vyrostla skvělá spisovatelka, která svým rozsáhlým dílem připravila bohaté zážitky tisícům čtenářů na celém světě. Manželství, Praha a milenci Vraťme se ještě k manželství Němcové. Pro toto téma zvolme podklady od uznávaných literárních historiků. Je všeobecně známo, že od příchodu do Prahy přestalo být manželství harmonické. Josef Němec se stával nevraživým a zádumčivým mužem. Snad to bylo způsobeno i tím, že se Němcová ráda pohybovala ve společnosti mužů, jimiž byla obdivována a nakonec, přiznejme tento fakt, i sváděna. Dokladem toho je korespondence, a to nejen její. Regionální básník Jiří Zhor o Němcové napsal: Dívčí portrét B. Němcové Podivná manželka a divná matka Ne, nechová se, jak velí mrav. Hájem se toulá samotářka sladká A před manželem prchá do dálav. 7

8 Po Praze v polovině 19. století kolovaly nejrůznější klepy o tom, s kým zase ta Němcová byla svému muži nevěrná. A s kým tedy? Tyto kapitoly z jejího života byly ještě donedávna opomíjeny, později publikovány jen okrajově s jistou opatrností, jakoby úcta k české spisovatelce a její tvorbě zapovídala o něčem takovém psát. Ale Němcová byla přece jen člověkem, ženou, která chtěla milovat a být milována. A pak, její skvělou literární tvorbu nesnáze v soukromém životě nikterak nepoznamenaly. Tvrdí se, že po posledním, těžkém porodu už Němcová nemohla mít děti. S přihlédnutím k domácímu násilí, jemuž byla ze strany manžela vystavena, i neukojitelné touze po lásce to mohlo přispět k tomu, že neváhala otevřít náruč milostným dobrodružstvím. Se svým milostným životem se nijak netajila, za což si vysloužila od tehdejší společnosti odsouzení a pověst lehké ženštiny. I když se pomluvy o Němcové a jejich záletech šířily, její manžel, přesto, že musel prožívat určité psychické trauma, tuto skutečnost navenek přecházel; manželčinu nevěru nezmínil ani v konceptu žádosti o rozvod z roku 1859, přestože by to byl vedle nevšímavosti k domácnosti a nerozumného zacházení s penězi nejpádnější důvod k rozvodu. Milostné avantýry Němcové začaly ve 40. letech 19. století. Božena Němcová, ta ďábelsky krásná žena, byla sice vdaná a měla čtyři děti, ale bylo jí kolem pětadvaceti let. Muži, s kterými se přátelila, byli mladší než její manžel, popř. dokonce mladší než ona; manžel často pobýval na služebních cestách. Němcová byla temperamentní, přímočará a velmi otevřená ve vztahu k mužům, což nebylo v té době obvyklé. Často proto zažívala nepochopení. Například, pro její svobodomyslnost v milostných vztazích ukončila Karolina Světlá jejich vzájemné přátelství. Nevím, v čem spočívalo hlavní kouzlo, zdali ve skvělých barvách neb ve výrazu tváře, nevím, ale jisto jest, že byla okouzlující, úchvatná, řekla o ní právě Karolina Světlá. A tak Němcová okouzlila postupně zejména tyto muže: Předně to byl již zmíněný literární historik a básník Václav Bolemír Nebeský ( ). S Němcovou měl údajně milostný poměr od února do podzimu V té době také u Němců bydlel. Jan Helcelet ( ). Od r profesor přírodopisu a polního hospodářství na brněnské technice. Němcovou znal nejdříve z korespondence, kterou psala společnému příteli Františku Matouši Klácelovi, a z vyprávění dalšího přítele Ignáce Jana Hanuše. Němcová Helceleta milovala celou svou duší, on však údajně milostný vztah mezi nimi považoval jen za povyražení. Pod nátlakem ze strany svých přátel Hanuše a Klácela se Helcelet s Němcovou přestal nakonec stýkat a přerušil s ní i písemný kontakt. 8

9 Vilém Dušan Lambl ( ). Lékař, publicista, od r přednosta patologie v Charkově, později ředitel varšavské kliniky. Přítel Němcův (Němec měl jít Lamblovi na svatbě dokonce za svědka). Koncem roku 1851 se stává osobním lékařem nemocné Němcové a léčí také celou její rodinu. Lambl, který se původně dvořil Sofii Podlipské (sestře Karoliny Světlé), je uchvácen krásou Němcové a při každé příležitosti se jí přehnaně dvoří, což spisovatelce není vůbec nepříjemné. Němec odjíždí služebně do Uher a románek mezi spisovatelkou a jejím lékařem může mít pokračování. V říjnu 1853 však umírá nejstarší syn Němcové Hynek, kterého Lambl už nějaký čas léčí, a Němcová koncem roku odjíždí do ciziny za manželem. Tím jejich milostný vztah skončil. Lambl však nadále zůstal spisovatelce literárním důvěrníkem. Lékař Hanuš Jurenka ( ). S Němcovou se intimně sbližuje ještě během svých studií medicíny v r a v manželství nešťastná a smrtí svého prvního dítěte (Hynka) poznamenaná Němcová se do mladého černookého studenta beznadějně zamiluje. Na podzim r už Jurenka bydlí ve stejném domě jako Němcová. Po dokončení studií v červnu 1855 odjíždí coby lékař do Haliče, po návratu do Prahy se s Němcovou nestýká. Byl poslední velkou láskou Boženy Němcové. K jejím opravdovým přátelům, kde téměř s jistotou můžeme vyloučit milenecký vztah, patřili lékař a jazykovědec MUDr. Václav Staněk, básník a novinář Karel Havlíček Borovský, básník, prozaik a radikálně demokratický politik Josef Václav Frič, básník, překladatel, literární kritik a vydavatel František Ladislav Čelakovský, literární historik, jazykovědec, teoretik, překladatel a básník Josef Jungmann, básník, historik a folklorista Karel Jaromír Erben (Erben velmi oceňoval její práci a ve své Kytici například komponoval Zlatý kolovrat a Vrbu podle Němcové), přírodovědec a fyziolog světového významu Jan Evangelista Purkyně ( ), filozof, literární historik a bibliograf Jan Ignác Hanuš ( ) a slovenští spisovatelé Samo Chalupka ( ), Ján Chalupka ( ), Janko Kráľ ( ) a Andrej Sládkovič ( ). V dopise manželovi z 13. června 1857 Němcová píše: Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost, ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem sama nerozuměla. Toužila jsem, chtěla jsem to prázdné místo v srdci něčím vyplnit, a nevěděla čím Měla jsem ctitele nejednoho, jeden měl ducha, který mne zaujal, onen tělo, ten srdce, onen rozum, ale konečně jsem přece v nich neviděla, po čem jsem toužila: muže, před nímž bych se ráda kořila. Všickni měli své slabosti, nimbus spadl a byli to obyčejní muži, z nichž bych si žádného za muže svého nevyvolila Mně by se každý muž zprotivil, kdyby ustavičně byl okolo mě 9

10 Děti Boženy Němcové Hynek ( ), nejstarší, patřil k nejlepším žákům první české reálky v Panské ulici Praze; v 15 letech však zemřel na tuberkulózu. Karel ( ) se po ukončení nižší reálky vyučil u známého pražského zahradníka Josefa Fialy ve Společenské zahradě Na Slupi, pak byl zahradníkem v Zaháni, později v Postupimi a pak v pražské Klamovce. V roce 1874 se stal učitelem na Královské české zemské hospodářské akademii v Táboře a poté ředitelem Zemského pomologického ústavu v Praze-Troji. Měl nemanželského syna, kterého později adoptoval jeho strýc Jaroslav. Z prvního manželství se narodily děti Božena, Karel a Miloslav, z druhého manželství pak Miroslav, Marie, Vladimír a Jaroslav. Karel Němec se tak stal jediným dítětem spisovatelky, jehož potomkové žijí dodnes. Jaroslav ( ) měl výtvarné nadání. Jak jsme již naznačili, matka jej poslala na malířskou akademii do Mnichova. Pro nedostatek peněz se musel vrátit a stal se učitelem kreslení v Oděse a na reálce ve Volyňsku; později byl ředitelem reálky v Rovně. Jeho koníčkem bylo rovněž ovocnářství, s nímž se dostal až do Ameriky. Vlastní děti neměl, adoptoval nemanželského syna svého bratra Karla Jaroslava Václava. Ten zemřel bezdětný. Theodora ( ), polenská rodačka, se dožila vysokého věku; byla žákyní dívčí školy, studovala francouzštinu a stala se učitelkou francouzského jazyka a ručních prací v Jičíně. Otec jí říkal Dora, matka Bohdanka. Její jediný syn zemřel ve 12 letech Božena Němcová se svými dětmi; vpravo Theodora Němcová 10

11 O pohádkách Pohádky Boženy Němcové nějakým způsobem (zcela jistě pozitivním) poznamenaly snad každého, ať již je četl či nikoliv. Jsou právem zařazeny do zlatého fondu české literatury. Pakliže se nám nedostala do rukou knížka, potom nám jistě neunikly některé z populárních filmů nebo televizních inscenací či divadelních her, které byly na motivy pohádek B. N. natočeny či na prknech, která znamenají svět, sehrány. Z těch nejznámějších a nejsledovanějších si připomeňme např. filmy: Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král (1954), Princezna se zlatou hvězdou (1959). Také Babička byla zfilmována; první, ještě němá verze vznikla v roce 1921 s Ludmilou Innemanovou v hlavní roli(ze známých herců se zde objevil i František Smolík); ve filmu z roku 1940 ztvárnila Babičku národní umělkyně Terezie Brzková; v roce 1971 vznikla televizní adaptace Antonína Moskalyka s Jarmilou Kurandovou jako představitelkou titulní postavy. Zfilmovány byly i Pohorská vesnice (1928), Viktorka (1930) či Divá Bára (1949). Nejvydávanější česká kniha Babička Předně je třeba zcela vyvrátit často uváděný údaj o tom, že Němcová započala psát své dílo Babičku v Polné. Zde ji pouze zastihla zpráva o babiččině smrti. Úmysl sepsat uvedené literární dílo pojala až následně v Praze. Vzpomínkové návraty Němcové do dětství a mládí v Ratibořicích souviselo se smrtí nejstaršího syna Hynka v roce Zcela určitě byla při psaní Babičky ovlivněna i stykem s Vojtěchem Náprstkem, na čemž se shoduje řada literárních historiků. Božena Němcová začala tedy psát své nejslavnější dílo po smrti svého syna Hynka. A ve Vyšehradské ulici čp. 1378, kde tehdy bydlela, jak již bylo zmíněno, Babičku dokončila. V dopise profesoru Šemberovi z roku 1855 (sedm let před svou smrtí) o tom píše: Začala jsem na tom pracovat po Hynkově smrti, v nejtrapnější době mého života když mne omrzelo v světě žít. Utekla jsem do toho osamělého stavení v malém údolíčku, k nohoum milé babičky, a když jsem slyšela její rozumná slova, její písně a pohádky, když tu přede mnou stál její milý obraz, měla jsem za to, že jsem děvče, běhala jsem s veselou myslí po lukách, lese a háji, navštívila ty upřímné duše všecky a zapomněla při nich na všecek ostatní svět se všemi jeho trampotami. Ty vzpomínky jsou ovšem silně zidealizované, všední život byl daleko tvrdší i pro děti. Hlavní postavou slavné knihy byla Magdalena Novotná, rozená Čudová. Roku 1792 si vzala v Kladsku Jiřího Novotného jako vojáka a žila s ním v tvrdých vojenských podmínkách. Měli spolu 10 dětí, poslední se narodilo již jako pohrobek. Po manželově smrti se Magdalena i se čtyřmi zbylými dětmi vrátila do Čech a živila se tkalcovstvím. Po 11

12 čase se odstěhovala ke své dceři Tereze do Ratibořic, kde žila i její sestra Johanka, a oběma pomáhala s domácností. Pro neshody s Terezou se pak s Johankou odstěhovala do Dobrušky a později do Vídně, kde asi po třech letech roku 1841 zemřela. Babička je nejen nejznámějším, ale i nejvydávanějším českým literárním dílem. Bylo napsáno v době těžké osobní krize a ve značné bídě autorky. Božena Němcová zde vrcholně uplatnila svůj vypravěčský talent, který vede čtenáře jednotlivými příběhy vesnického společenství na pozadí ročních období s příslušnými lidovými zvyky, uprostřed krásné přírody. Autorka používá bohatého a živého lidového jazyka. Dílo je vedeno myšlenkou, že mravní kvalita prostého člověka zvítězí v nespravedlivém světě. Na čtenáře působí výjimečná harmonie a vypravěčská pohoda. Pomník Babička s dětmi od sochaře Otto Gutfreunda, odhalený v Babiččině údolí v roce 1922 Babička vtiskuje charakter nejen písemnictví své doby, ale celé kultuře českého národa. Navíc se proslavila po celém světě. Vyšla ve více než 350 vydáních a byla přeložena do více jak 70 jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Byla ilustrována více než padesáti našimi ilustrátory. Mezi ně patřili např. Quido Mánes, Cyril Bouda, Zdeněk Burian, Petr Dilinger, Marie Fischerová- Kvěchová, Adolf Liebscher, Karel Svolinský, Václav Špála, Vladimír Tesař, 12

13 Kamil Vladislav Muttich a další. Vedle klasické Babičky bylo dílo vydáno i v nekonformní podobě: v 70. letech 20. století s ilustracemi Karla Vysušila Babička jako stárnoucí módedáma a v 90. letech s hororovými ilustracemi Martina Velíška. Babička vyšla v těsnopisném vydání, ve fotografickém vydání, ve slepeckém tisku, v kolibřím vydání, v odstavcovém vydání Význam tohoto díla podtrhuje skutečnost, že Babiččino údolí v Ratibořicích spjaté s dílem a životem Boženy Němcové bylo v roce 1958 prohlášeno národní kulturní památkou. Nejoblíbenějším a nejznámějším ilustrátorem Babičky se stal Adolf Kašpar. Zde je na místě trochu odbočit a připomenout určité propojení malíře Kašpara s Polnou. Adolf Kašpar, český malíř, grafik a ilustrátor, žil v letech 1877 až Proslul jako ilustrátor nejen Babičky, ale např. i Jiráskovy Filozofské historie a dalších děl české literatury; patřil k průkopníkům českých bibliofilských tisků. V roce 1888 se Kašparovi přestěhovali do Olomouce. Po smrti své matky v roce 1897 se ve svých 20 letech jako talentovaný kreslíř snažil přiživovat příležitostnými kresbičkami. Zadával mu je olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Prombereger. Pro Kašpara mělo seznámení s Prombergerem životní význam. Když Promberger zjistil, jak výjimečný talent Kašpar má, mu nejenom zařazoval perokresby do různých kalendářů a publikací, ale představil Kašpara i známému malíři Hanuši Schwaigerovi. Ten Kašparovi po zhlédnutí jeho kreseb doporučil studium na pražské akademii, kde v té době učil Schwaigerův přítel Max Pirner. Promberger následně zařídil Kašparovi v Praze Na Kampě podnájem u své sestry a při studiích Kašpara finančně podporoval. A Kašpar studoval, kreslil, pracoval a stal se z něj vynikající český malíř a ilustrátor. Nakladatel Romuald Promberger, který má tak významný podíl na úspěšné umělecké dráze Adolfa Kašpara, byl vnukem polenského rodáka Severina Prombergera ředitele hlavní školy v Polné, zakladatele polenské školní pamětnice. Romuald Promberger mj. vydal v letech 1919 až titulů polenské rodačky, spisovatelky Vlasty Pittnerové. Ohlas Boženy Němcové v Polné V tomto příspěvku byly záměrně vynechány údaje o pobytu a působení Boženy Němcové v Polné, které jsou vesměs známé z regionálních publikací (viz zejména Bohuslav Hladík: Božena Němcová a Polná, vyd a 1983) dostupných v knihovnách, z přednášek v Polné již několikrát konaných, i z dílčích statí, článků a různých příspěvků z novin a časopisů. Stručně si alespoň připomeňme, jak velký ohlas v Polné zanechal její devatenáct měsíců trvající pobyt zde v letech 1840 až Nahlédněme do nedávné 13

14 historie našeho města a sledujme, jak často si obyvatelé slavnou českou spisovatelku připomínali. U příležitosti pořádání národopisné výstavy v roce 1894 v Praze, na níž se Polná sběrem a posléze odesláním řady etnografických a historických exponátů podílela, byl v Polné dne 9. září t. r. uspořádán slavnostní průvod, který skončil před domem čp. 47 na Husově náměstí, kde Němcová žila. Tam účastníci uctili její památku. Dne 30. července 1897 změnilo obecní zastupitelstvo Polné názvy některých ulic; ulice, do té doby známá pod názvem Kocimberk, dostala název ulice Boženy Němcové. V létě roku 1899 přijela do Polné se svou přítelkyní dcera Boženy Němcové Theodora, tehdy učitelka v Jičíně. Dne 21. ledna 1921 pořádal polenský osvětový sbor v Besedě U Slovana přednášku Břetislava Rérycha Pobyt Boženy Němcové u nás, její život a dílo. Ve dnech 25. a 26. března roku 1922 sehrály odbory Národní jednoty pošumavské divadelní hru Babička, kterou podle románu zdramatizovala Růžena Podhorská. Babičku sehrála paní Zapletalová, choť polenského tiskaře. Před sehráním hry byla konána přednáška o životě B. N. Finanční výtěžek 2500 korun se stal základem sbírky na zhotovení pamětní desky na dům čp. 47. V roce 1932 byla v Litomyšli uspořádána výstava o životě a díle Boženy Němcové. Pro tuto velkolepou expozici připravilo a odeslalo polenské muzeum 18 panelů. Výběr jednotlivých exponátů na téma Němcová a Polná provedl Břetislav Rérych se svými spolupracovníky. Na výstavě v Litomyšli se jako kurátoři podíleli prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý, pozdější ministr kultury, a malíř Adolf Kašpar. Dne 1. července 1934 byla na domě čp. 47 na Husově náměstí odhalena Boženě Němcové pamětní deska. Hlavním iniciátorem byla Národní jednota pošumavská. Autorem plastiky byl prof. Jaroslav Rérych akademický sochař, malíř a grafik, syn polenského rodáka Bedřicha Rérycha, který v letech 1927 až 1953 působil jako profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v Německém, později Havlíčkově Brodu. Pamětní deska byla odlita z bronzu firmou Karla Bartáka v Praze. Mezi přítomnými hosty byla také vnučka Boženy Němcové. Slavnostní projev měl ten den prof. PhDr. Miloslav Hýsek, o pobytu Němcové v Polné promluvil Břetislav Rérych. Při slavnosti zazpíval polenský pěvecký sbor Čestmír. Před zhotovením pamětní desky prosazovali někteří funkcionáři Národní jednoty Pošumavské záměr odložit, nechat zhotovit bronzovou sochu B. Němcové, která by byla umístěna na nádvoří hradu a odhalena v roce 1940 u příležitosti 100. výročí příchodu Němcové do Polné. Celý projekt se posléze jevil jako nákladný a nakonec z něho sešlo. Profesor Jaroslav Rérych 14

15 z Německého Brodu posléze zhotovil sochu z vypálené hlíny do výstavní síně muzea. Při vyjímaní z pece a následné instalaci se dílo pádem, bohužel, znehodnotilo. Z iniciativy kronikářky Karoliny Tesařové se 9. března 1950 konal v režii Husovy knihovny v sále U Slovana vzpomínkový večer nazvaný Božena Němcová bojovnice za pokrok. Referát o Němcové přečetla právě Tesařová. Karolina Tesařová připomněla Poleňákům Boženu Němcovou ještě jednou, když v únoru 1960 uspořádala v rámci cyklu přednášek polenského muzea o jejím díle a pobytu v Polné přednášku. Osvětová beseda pod vedením učitele Huberta Stluky připravila večer Boženy Němcové v roce Bohatý kulturní program se konal 1. února v Lidovém domě. O životě a díle spisovatelky promluvil PhDr. Bohumil Novák z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. V kulturní vložce účinkoval orchestr a ženský pěvecký sbor Čestmíru. Recitovali učitelka Františka Stluková a žákyně Marie Červenková. V sále byly vystaveny dokumenty k pobytu Němcové v Polné. Pro velký úspěch připravila Osvětová beseda pro žáky základních škol obdobný pořad ještě 15. června, na kterém účinkovaly Horácký symfonický orchestr z Jihlavy, pěvecký sbor Záboj z Pelhřimova a ženský pěvecký sbor Odhalení pamětní desky v Polné r Čestmír z Polné. Ke 120. výročí ukončení pobytu Boženy Němcové v Polné byla 5. srpna 1962 otevřena v polenském muzea výstava Božena Němcová a Vysočina. Libreto a scénář sezonní expozice připravil jihlavský historik Arnošt Kába, který měl také úvodní projev. Výtvarně spolupracoval malíř a ilustrátor Gustav Krum. 15

16 Ještě v tom roce, dne 16. prosince, sehrál divadelní soubor polenských ochotníků Jiří Poděbradský v režii Antonína Skočdopole představení Františka Tetauera Život není sen. Boženu Němcovou hrála Marie Andělová, která podala vynikající herecký výkon. Také ostatní ochotníci připravili polenskému obecenstvu nevšední zážitek. Josefa Němce sehrál nestor polenské divadelní scény Jan Vítek. Hra byla z důvodu vyprodaného hlediště opakována ještě 6. ledna a 2. března Dne 17. prosince 1970 uspořádal Kulturní klub při MěstNV v Polné za spoluúčasti polenského muzea v sále kina vzpomínkovou oslavu ke 130. výročí příchodu B. Němcové do Polné. Přednášku o jejím životě pronesl Arnošt Kába. Divadelní ochotníci předvedli ten večer i úryvek z Tetauerovy hry Život není sen, v rolích manželů Němcových vystoupili Jiřina Kučerová a Jan Vítek. Vystoupil i pěvecký sbor Čestmír pod vedením Zdeňka Skočdopole, který do programu zahrnul i skladbu polenského učitele Bohuslava Fišera Barunka tančí. Polenské muzeum a Husova knihovna uspořádaly dne 19. března 1973 v rámci cyklu Vlastivěda Polenska přednášku Bohuslava Hladíka Božena Němcová a Polná. V roce 1976 uspořádalo polenské muzeum výstavu Božena Němcová a Polná. Zásluhou Bohuslava Hladíka byly k výstavě vydány nádherné grafiky Michaela Floriana a odborná brožura stejného názvu, jejímž autorem byl právě muzejník Bohuslav Hladík. Výstava měla velký ohlas mezi návštěvníky B. Němcová, dřevoryt od Michaela Floriana a také v okresním tisku. Pobyt Němcové v našem městě inspiroval také mnohé výtvarníky. Akademický malíř K. L. Klusáček, rodák z Polné, ilustroval knížku Němcové Deset pohádek o svatém Petru a na námět její pohádky O dvanácti měsíčkách namaloval obraz. Prof. Jaroslav Rérych vytvořil kromě již zmíněné plastiky také portrét B. N. Byl otištěn v časopisu Pohoří v roce 1922, jako obrazová příloha příspěvku Břetislava Rérycha Božena Němcová u nás. 16

17 Akademický sochař Jan Vítek, polenský rodák, vytvořil plastiky sedící a stojící B. N. Akademická malířka Kamila Matějíčková-Myšková, nar v Lužici, namalovala v cyklu 59 obrazů Po stopách života a díla B. N. i obraz Polná, vlastenecké městečko, kam se v roce 1840 Němcovi přistěhovali. Výtvarník Jiří Dajč, také rodák z Polné, je autorem grafického listu o rozměru A5 s portrétem B. N. a růžemi. Zajímavosti Božena Němcová byla vhodným námětem pro mnohé české výtvarníky, spisovatele a básníky, nakladatele i vydavatele pohlednic. Připomeňme si alespoň bronzový pomník Boženy Němcové na Slovanském ostrově v Praze dílo sochaře Karla Pokorného (byl žákem J. V. Myslbeka); sochu B. N. od sochařů: symbolisty s prvky secese Quido Kociana (rovněž žák Myslbeka); akademického sochaře, malíře a designéra, profesora brněnské techniky Vincence Makovského; sochaře, malíře a spisovatele Jakuba Obrovského; sochaře a zakladatele českého moderního sochařství Jana Štursy; akademického sochaře Bedřicha Neužila (busta B. N. v Praze na budově Grafický list Jiřího Dajče na téma B. N. České průmyslové banky v Praze Na Příkopě a pomník B. N. v Opavě) ad. Ze známých malířů zhotovili portrét B. N.: významný český malíř, grafik a ilustrátor, prof. Karel Svolinský; malíř a rytec Max Švabinský; český ilustrátor a malíř portrétista Jan Vilímek; malíř krajin, historických motivů a portrétů Antonín Waldhauser; malíř portrétista Jan Václav Myslivček; rytec, tiskař a majitel polygrafického závodu v Praze Josef Farský; malíř, grafik a rytec Josef Hodek; malíř oltářních obrazů a historických kompozic Josef Vojtěch 17

18 Hellich (namaloval nejznámější obraz B. N.) aj. S portrétem B. N. se setkáváme při placení v obchodech, aniž si to možná uvědomujeme. Na pětisetkorunové bankovce je rytina B. N. od současného českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a pedagoga, autora grafické podoby všech českých bankovek Oldřicha Kulhánka. Portrét B. N. byl motivem pro zhotovení dvou poštovních známek (1950 dle návrhu Karla Svolinského zhotovil rytec Jan Mráček; 1962 dle návrhu Maxe Švabinského zhotovil rytec Jindra Schmidt). Hudební skladatel Karel Kovařovic složil operu Na Starém bělidle, František Halas napsal sbírku básní Naše paní Božena Němcová, Olga Sommerová je autorkou filmového dokumentu o životě a tvorbě B. N. pod názvem Nesmrtelná hvězda Božena Němcová (opakovaně vysílala ČT). Muzeum Boženy Němcové je nejstarším českým literárním muzeem; je věnováno výhradně životu a dílu spisovatelky. Umístění nalezlo v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je situována v maloskalickém muzejním areálu, kde je na ploše 400 m 2 prezentován život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí prohlídkové trasy jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze. Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole blízko náměstí. Je zde zpřístupněna školní třída z 19. století, kam v letech chodila Barbora Panklová (později Němcová) do školy. Třetí expozicí je spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala a kde jsou památky známé z nejznámějšího díla Babička (Ratibořický zámek, Staré bělidlo apod.). Stezka je dlouhá 7 km a končí u Rýzmburského altánku. Jméno Boženy Němcové nese ulice v Praze na Karlově a ještě dalších 270 ulic v českých městech; také kráter na Venuši a planetka mezi Marsem a Jupiterem jsou po naší nejslavnější spisovatelce pojmenovány. Epilog O žádné české spisovatelce toho nebylo napsáno tolik jako o Boženě Němcové. Recenze, články, korespondence, příspěvky, publikace, ale také musíme připočíst i různé seminární a diplomové práce, průvodce po expozicích, atp. v bibliografii uvedené v Lexikonu české literatury je jich na tisíc, a to zde rozhodně nejsou zdaleka uvedeny všechny. 18

19 Mnoho údajů nalezneme v současnosti na internetu. Např. na webových stránkách <blog.i.dnes> jsou v diskusním fóru zveřejněny názory některých občanů na život a dílo B. N. Jak to v podobných internetových diskuzích bývá, hodnocení je různorodé. Jsou tam, bohužel, i ohlasy silně negativní, které poukazují jen na zhýralý život Němcové, na to, že se nedostatečně starala o domácnost, o děti, o rodinu atp. Lze vůbec hodnotit kohokoliv s takovým odstupem času pouze negativně? A tak v přemíře hodnocení může mnohé uživatele internetu potěšit kupříkladu názor nejmenované ženy z Německa, která pro ostatní diskutující uvedla: Doporučuji shlédnout film německé režisérky a shodou okolností také mé sousedky Dagmar Knöpflove o B. N. (n. titul Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern), která si dala ohromnou práci a interpretovala poslední Poslední fotografie Boženy Němcové dopisy B. N. Když jsem jako malá četla B. Němcovou, všechny její povídky na mě dýchaly krásou. K málokterému jinému autorovi jsem cítila takový obdiv a porozumění, cítila výchovu k dobru. Její pozitivní vliv je ve mně dodnes. A mé uznání je naopak ještě větší, když si uvědomím, že životní podmínky (nemoc, chudoba) pro ni nebyly v její době právě nejpříznivější. Spisovatel Jindřich Šimon Baar o Němcové napsal: O perlorodce je známo, že když je raněna, vytvoří perlu. Úrodná a požehnaná bývá někdy i bolest člověka, a to se osvědčilo i u Boženy Němcové. Z bolesti její zrodila se perla dílo, které v našem písemnictví dosud rovného nemá. z různých pramenů sestavil a upravil Jan Prchal 19

20 Milan Šup Statistické ohlédnutí po deseti letech Sčítání lidu, domů a bytů je nejrozsáhlejší a také nejnáročnější statistickou akcí. Poslední sčítání se v České republice uskutečnilo v roce 2011 a v tomto období i ve všech členských zemích Evropské unie. Sčítání přináší nenahraditelné informace o lidské společnosti. V čísle 3/2002 kulturně-historického a vlastivědného sborníku Polensko byly v příspěvku Statistické ohlédnutí uvedeny výsledky sčítání lidu, domů a bytů zjištěné v roce 2001 a doplněné o vybrané údaje za minulé 20. století. O změnách, které se uskutečnily během posledních deseti, případně dvaceti let, vypovídá srovnání statistických dat mezi výsledky sčítání v roce 2001 a 2011 v prvním desetiletí 21. století, případně od prvního sčítání, které proběhlo po změně politického systému v roce Pro Polnou se stal při posledním sčítání k 26. březnu 2011 významným údaj o obyvatelstvu celkem. Poprvé od sčítání v roce 1900, kdy v Polné žilo 5013 obyvatel (s výjimkou roku 1980, kdy do počtu 5025 obyvatel byli zahrnuti i obyvatelé tzv. integrovaných obcí Záborná a Stáj), žilo k výše uvedenému datu sčítání 5150 obyvatel. To je podle údajů ČSÚ*, s úpravou k roku 1900, nejvíce obyvatel za posledních 110 let. V roce 1991 žilo v Polné 4691 obyvatel a při sčítání v roce 2001 chybělo pouze 151 obyvatel k docílení počtu 5000 obyvatel. Trvalý pobyt mělo 5100 obyvatel, 50 obyvatel mělo pobyt dlouhodobý. Z celkového počtu obyvatel bylo 82 cizinců v roce 2001 jich bylo 54. Při minulých sčítáních cizinci ve městě Polná nežili. Za pozitivní údaj můžeme považovat vysoký podíl obyvatel narozených v místě obci trvalého bydliště, kterých bylo v době posledního sčítání 3157, a to i přes určitý pokles proti roku V údaji počtu obyvatel podle pohlaví je podíl polenských mužů a žen v podstatě vyrovnaný, s mírnou početní převahou žen, kterých bylo 2589 a mužů V údajích obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu mají nad ženami převahu svobodní muži, kterých bylo 1176, svobodných žen bylo 913. U vdovecké kategorie je tomu naopak. Ovdovělých žen bylo 310, zatímco mužů podstatně méně 69 vdovců. U obou pohlaví zůstává 20

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ Život a dílo

BOŽENA NĚMCOVÁ Život a dílo BOŽENA NĚMCOVÁ Život a dílo školní rok : 2009/2010 autor: Sandra Bartošová konzultant: Sklenářová Kamila třída: 9 Božena Němcová v v 17.letech (50.-60. léta) autor: Sandra Bartošová 1 Osnova: 1. úvod 2.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Česká spisovatelka, publicistka a folkloristka. Uznávána jako nejvýznamnější žena mezi českými literáty.

Česká spisovatelka, publicistka a folkloristka. Uznávána jako nejvýznamnější žena mezi českými literáty. Božena Němcová (začátek r. 1820 Vídeň 21. 1. 1862 Praha) Česká spisovatelka, publicistka a folkloristka. Uznávána jako nejvýznamnější žena mezi českými literáty. 1. část: Babička a Barunka a) Rodokmen

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 6 Ročník 2007 Praha 11. května 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 26 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 27 Změna poštovních

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více