Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Božena Němcová. (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012)"

Transkript

1 Božena Němcová (excerpce z přednášky pro Univerzitu volného času ze dne 21. února 2012) Úvod Povídkářka, publicistka, autorka a sběratelka pohádek, etnografka a folkloristka; autorka básní a překladů. V encyklopediích a odborné literatuře je uváděno datum jejího narození 4. února 1820 ve Vídni. Němcová se formou uměleckou, žurnalistickou, ale i odbornou, v širokém záběru zabývala projevy tradicí ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultury, mezi prvními obrozenskými spisovateli včleňovala do krásné literatury lidové pohádky. Její povídky spočívající na spontánním vypravěčství a na věrohodném postižení vnější skutečnosti, směřují k tomu, aby do sebe zahrnuly aktuální záležitosti sociální, a zejména, aby ve všednodennosti představovaly lidskou velikost milujícího, obětavého a tvořivého člověka. Obraz harmonické a harmonizující osobnosti, který podala svou Babičkou, přijala národní kultura jako ideální zpodobnění lidového světa a českého charakteru. Tuto základní výstižnou charakteristiku spisovatelky napsal Mojmír Otruba v Lexikonu české literatury osobnosti, díla, instituce, díl 3., který vyšel v roce 2000 v nakladatelství Academia. Snad je to náhoda, že právě největší česká spisovatelka Božena Němcová a nejpřekládanější český spisovatel Bohumil Hrabal dva velikáni české literatury žili v Polné. Výstižně to napsal Tomáš Mazal, spisovatel, editor a vydavatel z Prahy, do knihy Polná: Starodávné město Polná s košatou historií je pro mě především elipsou, na jejichž nejvzdálenějších bodech se pohybuje Božena Němcová a Bohumil Hrabal. Zatímco dvacetileté Boženě Němcové se tu dostaly do rukou české časopisy a knihy, jimiž byla zvolna iniciována ku dráze spisovatelky, čtyřletý a dosud negramotný Bohumil Hrabal, ku dráze spisovatelské ještě nepředurčený hošík účetního z pivovaru, se tu dvakrát topil, čímž bezmála přišel v Polné o život. A tak dům s bytem manželů Němcových na náměstí s renesančním portálem a výhledem až k barokní kašně, kam Bohumil Hrabal po hlavě přepadl, ta nevelká vzdálenost mezi okny bytu a pískovcové kašny je mi stále pulsující imaginární spojnicí české literatury 19. a 20. století i silným magnetem půvabného městečka Polná. Životopis Dívčím jménem Barbora Panklová byla podle záznamů v matrice nemanželskou dcerou české služky Terezie Novotné ve Vídni, s kterou se údajný otec Barunky oženil a s níž měl ještě 12 dětí. V literatuře se často setkáme s údaji, které některá fakta z matričních údajů zpochybňují. Mnozí autoři se často 1

2 uchylují k nejrůznějším fabulacím a překvapivým závěrům. Hledání skutečného původu Němcové, hlavně ve vyšších kruzích šlechty, neskončilo a bude i nadále vyhledávaným tématem. Pakliže vyhodnotíme z publikovaných úvah ty věrohodnější, jeví se jako nejpravděpodobnější, že se narodila dříve než v roce 1820, a že panský kočí Rakušan Johann Pankel mohl být jejím otcem, přestože to mnozí badatelé znevěrohodňují. Mládí Němcová prožila v areálu šlechtického letního sídla v Ratibořicích u České Skalice, kde manželé Panklovi sloužili u vévodkyně Zaháňské. Božena Němcová měla dvanáct sourozenců. Dospělého věku se však dožila pouze její sestra Marie Terezka, narozená v roce 1830; zemřela, když jí bylo 58 let. Božena Němcová měla jen nejzákladnější školní vzdělání v němčině; údajně již od roku 1824, tedy od svých necelých pěti let, chodila do školy v České Skalici. V některých literárních pracích je ovšem uváděno, že školu navštěvovala od roku Poněvadž celý život Němcová trpěla nedostatkem vzdělání, umožnila později i za cenu velkých obětí všem svým čtyřem dětem studia. V letech byla na vychování v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích a stala se horlivou čtenářkou německé literatury. Na rané utváření její osobnosti měl vliv jednak styk s babičkou Magdalenou Novotnou, tkadlenou z kraje pod Orlickými horami, která v letech 1825 až 1830 u dcery v Ratibořicích žila, ale také blízký pohled na život šlechty. V roce 1837 se, údajně pod nátlakem své matky, provdala za dvakrát staršího člena finanční stráže (později komisaře) v Červeném Kostelci Josefa Němce. Svatba se konala v kostele v České Skalici, oslava v hotelu U Českého lva. Němec byl skutečným českým vlastencem a příležitostným publicistou. Němcovi měli 3 syny a dceru. Jak je všeobecně známo, rodina se často stěhovala, podle toho jak byl Josef Němec služebně překládán. Roku 1838 se stěhují do Josefova, kde bydleli v hotelu Veselý, v září 1839 do Litomyšle, kde se jim narodil po Hynkovi druhý syn Karel. Koncem roku 1840 se Němcovi stěhují do Polné. V Polné se Němcovým narodila jediná dcera Theodora, která používala jméno Dora. V Praze, kam Němcová přišla v roce 1842 již se znalostí české literatury a díky českému prostředí v Polné s vědomím o národním hnutí, se dostala do české intelektuální společnosti. Ta se scházela zejména v rodinách Fričových a Staňkových. Zprvu bydleli Němcovi v domě Na Poříčí. V Praze v krátké době prošla Božena Němcová obrovským duchovním a vzdělanostním vývojem. Zde již silně pocítila potřebu duševního vyžití a činorodého společenského uplatnění. Začala se zprvu realizovat psaním básní a povídek. Hlavními jejími rádci, inspirátory i obdivovateli v počátcích literární tvorby byli básník a prozaik, lékař Josef Čejka a romantický básník, kritik a publicista Václav Bolemír 2

3 Nebeský. Již rok po vystěhování z Polné publikuje Němcová časopisecky báseň Ženám českým a také kratší regionální pověsti. Brzy nato se prezentuje a v literárních kruzích získává první uznání knižně vydanými pohádkami. Dům čp. 47 na Husově náměstí v Polné; v pravé části domu, v přízemí, bydleli Němcovi v letech 1840 až 1942 V roce 1844 byla s dětmi na návštěvě u rodičů v Ratibořicích. Před odjezdem do Domažlic v září 1845 jí v Praze vychází 1. svazek Národních báchorek a pověstí. Za pobytu na Chodsku, od roku 1845 v Domažlicích a od roku 1847 ve Všerubech, povzbuzena úspěchem, pokračovala již intenzivněji v psaní pohádek. Motivy hledala cestováním po vesnicích, přátelila se s venkovany a v šumavském prostředí poznávala tradiční podobu lidového života a české kultury. Dostávala se ovšem také do rozepří a konfliktů s maloměstskou honorací, které se pak opakovaly i jinde. Za revoluce 1848 propagovali oba manželé její myšlenky mezi chodskými venkovany. Od roku 1850 patřili manželé Němcovi k těm, kdo chtěli podpořit a uvést do života Klácelovo Českomoravské bratrstvo s cílem prakticky uskutečňovat humanitní ideje (kněz a filozof Matouš Klácel propagoval učení utopického socialismu). V této společnosti se 3

4 Němcová sblížila s brněnským profesorem přírodopisu a redaktorem, lékařem Janem Helceletem, vydavatelem kalendáře Koleda, o němž se ještě zmíníme. Z důvodu veřejné činnosti a také pro spisovatelskou činnost manželky byl Němec svými nadřízenými i nadále služebně překládán: 1848 do Nymburku (všimněme si další zajímavé souvislosti s Polnou v Nymburku žil po přestěhování z Polné v roce 1919 se svými rodiči také Bohumil Hrabal), 1850 do Liberce. V prosinci byl Němec na vlastní žádost přeložen až na Slovensko do Miškovce a Němcová zůstala natrvalo s dětmi v Praze. V té době se již manželství Němcových fakticky rozpadalo. Němec byl řadu let vyšetřován v souvislosti se svým chováním za revoluce v roce 1848, roku 1855 byl z finanční stráže propuštěn, rok nato reaktivován a nastoupil u celního úřadu ve Villachu v Korutanech. V roce 1857 byl penzionován a žil Titulní list I. svazku Národních báchorek a pověstí (Praha 1845) 4 ponejvíce v Praze. Také Němcová žila v Praze pod soustavným policejním dohledem. V Praze Němcovi bydleli na různých místech. Od roku 1850 do léta 1853 v domě U Geitlerů na Václavském náměstí. Poté, až do října 1854, bydleli v Ječné ulici; tady začala Němcová psát Babičku. Další rok od října 1854 do října 1855 žila Němcová ve Vyšehradské ulici čp. 1378; zde Babičku dokončila. Další dva roky, do podzimu 1857, užívala malý byt ve Štěpánské ulici. Největší problémy měla Němcová s hmotným zajištěním rodiny a mnohdy byla nucena prosit u přátel o podporu. Připočteme-li k tomu i do jisté míry její uvolněný životní styl, srovnaný řekněme s tzv. bohémským, ve vztazích mezi ní a českou měšťanskou Prahou vznikalo neporozumění. Tehdy si předsevzala vytvořit shrnující dílo o Slovensku, a z toho důvodu, při cestách za manželem, navštívila v letech 1851 až 1855 oblasti Banské Štiavnice, Sliače, Brezna, Horní Lehoty, Velké Revúce, Chýžně aj. Na Slovensku se sešla s mnohými intelektuály podobného zaměření. Při všech svých pobytech pečlivě registrovala poznatky slovenského lidového světa, údaje o jeho

5 jazyce a kultuře. Poslední cesta přinesla i mimořádný výsledek: materiál pro Slovenské pohádky a pro novelu Pohorská vesnice. Na podzim roku 1859 byla Němcová na návštěvě u manželových příbuzných v Novém Bydžově a naposledy v České Skalici. Ve snaze podpořit výtvarný talent svého syna Jaroslava neuspěla; jeho studium na malířské akademii v Mnichově po několika měsících ztroskotalo pro nedostatek peněz. V roce 1859 začala Němcová jednat s Antonínem Augustou, majitelem knihtiskárny a nakladatelství v Litomyšli, o vydávání souboru svých prací. Dodejme, že firma působila v letech 1852 až V září roku 1861 proto Němcová přijela do Litomyšle pracovat na přípravě edice. Rychle se zhoršující choroba, také duševní vyčerpanost i Augustovo nepříliš citlivé jednání k ní jí však už nedovolily pokusit se o textovou revizi Babičky. Na dobových snímcích, často publikovaných, je zachycena podoba Boženy Němcové z konce 50. let, tedy z doby, kdy již nemocemi i duševně velmi strádala. Zatímco u prvního snímku mají někteří historikové pochybnost, zda jde skutečně o portrét Němcové, u druhého snímku je to jisté. Koncem listopadu roku 1861 ji manžel z Litomyšle přivezl domů. A den před svou smrtí obdržela Němcová první sešit 2. vydání Babičky. Poslední dva roky léčili nemocnou Němcovou lékaři Josef Podlipský a prof. Josef Hamerník; její stav se však neustále zhoršoval a časté cestování v závěrečném roce života jí na zdraví nepřidalo. Božena Němcová zemřela 21. ledna 1862 v Praze, v bývalém domě U Tří lip na rohu dnešní Panské a Na Příkopě čp Pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově. V hrobě, který se nachází při východní zdi, jsou pohřbeni i oba její synové Jaroslav a Karel i dcera Dora. Úvahy o rodičích a datu narození Vraťme se ještě k záhadám o původu Němcové. Od literárních historiků odborníků víme, že nad životem a zvláště narozením a dětstvím Boženy Němcové je mnoho nevysvětleného a tajemného, co se snaží rozluštit již 130 let. Božena Němcová, jak to bývá, spíše po smrti než za svého života, zazářila jako stálice české literární minulosti tak výrazně, až se brzy objevily hlasy, že nemůže být dcerou prostých rodičů a že otcem či matkou, nejlépe oběma, byli významní šlechtici či jinak významně postavení lidé tehdejší doby. Za otce bývají označováni kníže Metternich, šlechtic Clam-Martinic, francouzský ministr zahraničí Talleyrand, italský malíř Grossi, případně další. Matkami dle těchto představ mohly být kněžna Dorothea Talleryandová, Kateřina Zaháňská, vévodkyně z Dino, Španělka Sabata Garcia, Klára Bresslerová a další ženy. Tyto hypotézy naznačují, že by manželé Panklovi byli jen adoptivními rodiči slavné dcery. 5

6 Doslova údiv vyvolal u literárních historiků pravnuk Boženy Němcové MUDr. Tomáš Němec. Ve dvou vydáních, ponejprv v roce 1994 a posléze o dva roky později, dal vytisknout brožuru pod názvem Tajemství původu Boženy Němcové. Jako otce své prababičky Boženy Němcové nabízí sedmdesátiletého španělského malíře Francisca de Goyu a matkou má být španělská šlechtična seňora Sabasa Francisca García. Usoudil tak na základě tajemné šifry na Goyově obraze Poslední soud, který pochází z pozůstalosti Boženy Němcové. Protože ve Španělsku hrozila tehdy nemanželskému dítěti likvidace inkvizicí, rodiče zařídili, aby mohla vyrůstat v tolerantním Rakousku. Děvče pak bylo umístěno na panství Ratibořice. Tato hypotéza je asi nejméně pravděpodobná a nutno dodat, že ji zavrhli všichni, kdo se o život a dílo B. N. zajímají. Otazníky vznikaly nejen nad skutečnými rodiči Boženy Němcové, ale i nad datem a místem jejího narození. Nejčastěji se uvádí 4. únor 1820 ve Vídni, pak ovšem vznikají dohady o tom, proč by malá Barunka chodila do školy již od 4 let a byla-li její matka skutečně tak mladá. Se zajímavou konstrukcí přišel královéhradecký historik Jaroslav Šůla, který se touto problematikou zabývá již delší dobu. Šůla prostudoval archivní materiály a příslušnou literaturu a došel k nestandardním, překvapivým závěrům. Za klíč k takzvanému problému Boženy Němcové považuje nedostatečnou znalost pohybu její babičky po odchodu z Kladska. To je jeho první závěr. Naprosto nezpochybňuje matriční údaj o tom, že svobodná matka Terezie Novotná porodila v únoru 1820 děvčátko, které bylo pokřtěno Barbora. Další jeho závěry jsou už hypotetické a opírají se o nepřímé důkazy. Domnívá se, že toto dítě, narozené ve Vídni, krátce poté zemřelo. Dítě, to je děvčátko, které chodilo v České Skalici do školy, bylo starší, jak tomu nasvědčují školní matriky českoskalické školy. Poněvadž podle tehdejších rakouských zákonů nastoupilo do školy v květnu 1824 a postupovalo do vyšší třídy opět v květnu, domnívá se Šůla, že jde o jiné dítě, čili o děvče narozené v květnu Toto dítě se mohlo jmenovat Alžběta (Jan Pankl ji oslovoval Betty, Bětko). Kde a kdy se toto dítě narodilo, Šůla již neřeší. Podle jeho posledního průzkumu v kladských matrikách to v tomto městě nebylo a další odhalení budou podle něho již dílem náhody. Snad je třeba ještě uvést, že autor kategoricky vylučuje šlechtický původ dítěte. Tyto a další spekulace mají jednoduchý původ, na některé zápisy v matrikách z I. poloviny 19. století se opravdu nelze stoprocentně spolehnout. A tak historik Jaroslav Šůla s pečlivostí sobě vlastní staví hypotetické závěry, že Barbora/Barbara Panklová (možná i Betty) se tedy narodila 2. května

7 na neznámém místě a pozornost obrací na několik hypotetických dvojic rodičů: Jan Křtitel Pankl + anonymní matka, anonymní otec + Marie Magdalena Terezie Novotná, s kterou se později oženil J. K. Pankl, anonymní otec + Johana Barbora Terezie Novotná, sestra předešlé Marie Magdaleny Terezie Novotné, anonymní otec + Marie Magdalena Čudová Novotná, babička Boženy Němcové, která by byla ve skutečnosti její matkou (což je málo pravděpodobné), anonymní otec + anonymní matka a manželé Panklovi dívku přijali za svou. Tato dcera z roku 1818 se mohla jmenovat Betty (Alžběta) Panklová. Podle Šůly se tedy 4. února 1820 ve Vídni narodila další dcera Barbora/Barbara Panklová, která však asi brzičko zemřela. Manželé Panklovi pak z neznámých důvodů, aby snad zakryli nějaký prohřešek mládí, ztotožnili prvou dceru s druhou. Záležitosti genealogické jsou nanejvýše zajímavé, ale nejsou pochopitelně pro kvalitu díla Boženy Němcové důležité. Podstatné je, že z Boženy Němcové vyrostla skvělá spisovatelka, která svým rozsáhlým dílem připravila bohaté zážitky tisícům čtenářů na celém světě. Manželství, Praha a milenci Vraťme se ještě k manželství Němcové. Pro toto téma zvolme podklady od uznávaných literárních historiků. Je všeobecně známo, že od příchodu do Prahy přestalo být manželství harmonické. Josef Němec se stával nevraživým a zádumčivým mužem. Snad to bylo způsobeno i tím, že se Němcová ráda pohybovala ve společnosti mužů, jimiž byla obdivována a nakonec, přiznejme tento fakt, i sváděna. Dokladem toho je korespondence, a to nejen její. Regionální básník Jiří Zhor o Němcové napsal: Dívčí portrét B. Němcové Podivná manželka a divná matka Ne, nechová se, jak velí mrav. Hájem se toulá samotářka sladká A před manželem prchá do dálav. 7

8 Po Praze v polovině 19. století kolovaly nejrůznější klepy o tom, s kým zase ta Němcová byla svému muži nevěrná. A s kým tedy? Tyto kapitoly z jejího života byly ještě donedávna opomíjeny, později publikovány jen okrajově s jistou opatrností, jakoby úcta k české spisovatelce a její tvorbě zapovídala o něčem takovém psát. Ale Němcová byla přece jen člověkem, ženou, která chtěla milovat a být milována. A pak, její skvělou literární tvorbu nesnáze v soukromém životě nikterak nepoznamenaly. Tvrdí se, že po posledním, těžkém porodu už Němcová nemohla mít děti. S přihlédnutím k domácímu násilí, jemuž byla ze strany manžela vystavena, i neukojitelné touze po lásce to mohlo přispět k tomu, že neváhala otevřít náruč milostným dobrodružstvím. Se svým milostným životem se nijak netajila, za což si vysloužila od tehdejší společnosti odsouzení a pověst lehké ženštiny. I když se pomluvy o Němcové a jejich záletech šířily, její manžel, přesto, že musel prožívat určité psychické trauma, tuto skutečnost navenek přecházel; manželčinu nevěru nezmínil ani v konceptu žádosti o rozvod z roku 1859, přestože by to byl vedle nevšímavosti k domácnosti a nerozumného zacházení s penězi nejpádnější důvod k rozvodu. Milostné avantýry Němcové začaly ve 40. letech 19. století. Božena Němcová, ta ďábelsky krásná žena, byla sice vdaná a měla čtyři děti, ale bylo jí kolem pětadvaceti let. Muži, s kterými se přátelila, byli mladší než její manžel, popř. dokonce mladší než ona; manžel často pobýval na služebních cestách. Němcová byla temperamentní, přímočará a velmi otevřená ve vztahu k mužům, což nebylo v té době obvyklé. Často proto zažívala nepochopení. Například, pro její svobodomyslnost v milostných vztazích ukončila Karolina Světlá jejich vzájemné přátelství. Nevím, v čem spočívalo hlavní kouzlo, zdali ve skvělých barvách neb ve výrazu tváře, nevím, ale jisto jest, že byla okouzlující, úchvatná, řekla o ní právě Karolina Světlá. A tak Němcová okouzlila postupně zejména tyto muže: Předně to byl již zmíněný literární historik a básník Václav Bolemír Nebeský ( ). S Němcovou měl údajně milostný poměr od února do podzimu V té době také u Němců bydlel. Jan Helcelet ( ). Od r profesor přírodopisu a polního hospodářství na brněnské technice. Němcovou znal nejdříve z korespondence, kterou psala společnému příteli Františku Matouši Klácelovi, a z vyprávění dalšího přítele Ignáce Jana Hanuše. Němcová Helceleta milovala celou svou duší, on však údajně milostný vztah mezi nimi považoval jen za povyražení. Pod nátlakem ze strany svých přátel Hanuše a Klácela se Helcelet s Němcovou přestal nakonec stýkat a přerušil s ní i písemný kontakt. 8

9 Vilém Dušan Lambl ( ). Lékař, publicista, od r přednosta patologie v Charkově, později ředitel varšavské kliniky. Přítel Němcův (Němec měl jít Lamblovi na svatbě dokonce za svědka). Koncem roku 1851 se stává osobním lékařem nemocné Němcové a léčí také celou její rodinu. Lambl, který se původně dvořil Sofii Podlipské (sestře Karoliny Světlé), je uchvácen krásou Němcové a při každé příležitosti se jí přehnaně dvoří, což spisovatelce není vůbec nepříjemné. Němec odjíždí služebně do Uher a románek mezi spisovatelkou a jejím lékařem může mít pokračování. V říjnu 1853 však umírá nejstarší syn Němcové Hynek, kterého Lambl už nějaký čas léčí, a Němcová koncem roku odjíždí do ciziny za manželem. Tím jejich milostný vztah skončil. Lambl však nadále zůstal spisovatelce literárním důvěrníkem. Lékař Hanuš Jurenka ( ). S Němcovou se intimně sbližuje ještě během svých studií medicíny v r a v manželství nešťastná a smrtí svého prvního dítěte (Hynka) poznamenaná Němcová se do mladého černookého studenta beznadějně zamiluje. Na podzim r už Jurenka bydlí ve stejném domě jako Němcová. Po dokončení studií v červnu 1855 odjíždí coby lékař do Haliče, po návratu do Prahy se s Němcovou nestýká. Byl poslední velkou láskou Boženy Němcové. K jejím opravdovým přátelům, kde téměř s jistotou můžeme vyloučit milenecký vztah, patřili lékař a jazykovědec MUDr. Václav Staněk, básník a novinář Karel Havlíček Borovský, básník, prozaik a radikálně demokratický politik Josef Václav Frič, básník, překladatel, literární kritik a vydavatel František Ladislav Čelakovský, literární historik, jazykovědec, teoretik, překladatel a básník Josef Jungmann, básník, historik a folklorista Karel Jaromír Erben (Erben velmi oceňoval její práci a ve své Kytici například komponoval Zlatý kolovrat a Vrbu podle Němcové), přírodovědec a fyziolog světového významu Jan Evangelista Purkyně ( ), filozof, literární historik a bibliograf Jan Ignác Hanuš ( ) a slovenští spisovatelé Samo Chalupka ( ), Ján Chalupka ( ), Janko Kráľ ( ) a Andrej Sládkovič ( ). V dopise manželovi z 13. června 1857 Němcová píše: Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost, ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem sama nerozuměla. Toužila jsem, chtěla jsem to prázdné místo v srdci něčím vyplnit, a nevěděla čím Měla jsem ctitele nejednoho, jeden měl ducha, který mne zaujal, onen tělo, ten srdce, onen rozum, ale konečně jsem přece v nich neviděla, po čem jsem toužila: muže, před nímž bych se ráda kořila. Všickni měli své slabosti, nimbus spadl a byli to obyčejní muži, z nichž bych si žádného za muže svého nevyvolila Mně by se každý muž zprotivil, kdyby ustavičně byl okolo mě 9

10 Děti Boženy Němcové Hynek ( ), nejstarší, patřil k nejlepším žákům první české reálky v Panské ulici Praze; v 15 letech však zemřel na tuberkulózu. Karel ( ) se po ukončení nižší reálky vyučil u známého pražského zahradníka Josefa Fialy ve Společenské zahradě Na Slupi, pak byl zahradníkem v Zaháni, později v Postupimi a pak v pražské Klamovce. V roce 1874 se stal učitelem na Královské české zemské hospodářské akademii v Táboře a poté ředitelem Zemského pomologického ústavu v Praze-Troji. Měl nemanželského syna, kterého později adoptoval jeho strýc Jaroslav. Z prvního manželství se narodily děti Božena, Karel a Miloslav, z druhého manželství pak Miroslav, Marie, Vladimír a Jaroslav. Karel Němec se tak stal jediným dítětem spisovatelky, jehož potomkové žijí dodnes. Jaroslav ( ) měl výtvarné nadání. Jak jsme již naznačili, matka jej poslala na malířskou akademii do Mnichova. Pro nedostatek peněz se musel vrátit a stal se učitelem kreslení v Oděse a na reálce ve Volyňsku; později byl ředitelem reálky v Rovně. Jeho koníčkem bylo rovněž ovocnářství, s nímž se dostal až do Ameriky. Vlastní děti neměl, adoptoval nemanželského syna svého bratra Karla Jaroslava Václava. Ten zemřel bezdětný. Theodora ( ), polenská rodačka, se dožila vysokého věku; byla žákyní dívčí školy, studovala francouzštinu a stala se učitelkou francouzského jazyka a ručních prací v Jičíně. Otec jí říkal Dora, matka Bohdanka. Její jediný syn zemřel ve 12 letech Božena Němcová se svými dětmi; vpravo Theodora Němcová 10

11 O pohádkách Pohádky Boženy Němcové nějakým způsobem (zcela jistě pozitivním) poznamenaly snad každého, ať již je četl či nikoliv. Jsou právem zařazeny do zlatého fondu české literatury. Pakliže se nám nedostala do rukou knížka, potom nám jistě neunikly některé z populárních filmů nebo televizních inscenací či divadelních her, které byly na motivy pohádek B. N. natočeny či na prknech, která znamenají svět, sehrány. Z těch nejznámějších a nejsledovanějších si připomeňme např. filmy: Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král (1954), Princezna se zlatou hvězdou (1959). Také Babička byla zfilmována; první, ještě němá verze vznikla v roce 1921 s Ludmilou Innemanovou v hlavní roli(ze známých herců se zde objevil i František Smolík); ve filmu z roku 1940 ztvárnila Babičku národní umělkyně Terezie Brzková; v roce 1971 vznikla televizní adaptace Antonína Moskalyka s Jarmilou Kurandovou jako představitelkou titulní postavy. Zfilmovány byly i Pohorská vesnice (1928), Viktorka (1930) či Divá Bára (1949). Nejvydávanější česká kniha Babička Předně je třeba zcela vyvrátit často uváděný údaj o tom, že Němcová započala psát své dílo Babičku v Polné. Zde ji pouze zastihla zpráva o babiččině smrti. Úmysl sepsat uvedené literární dílo pojala až následně v Praze. Vzpomínkové návraty Němcové do dětství a mládí v Ratibořicích souviselo se smrtí nejstaršího syna Hynka v roce Zcela určitě byla při psaní Babičky ovlivněna i stykem s Vojtěchem Náprstkem, na čemž se shoduje řada literárních historiků. Božena Němcová začala tedy psát své nejslavnější dílo po smrti svého syna Hynka. A ve Vyšehradské ulici čp. 1378, kde tehdy bydlela, jak již bylo zmíněno, Babičku dokončila. V dopise profesoru Šemberovi z roku 1855 (sedm let před svou smrtí) o tom píše: Začala jsem na tom pracovat po Hynkově smrti, v nejtrapnější době mého života když mne omrzelo v světě žít. Utekla jsem do toho osamělého stavení v malém údolíčku, k nohoum milé babičky, a když jsem slyšela její rozumná slova, její písně a pohádky, když tu přede mnou stál její milý obraz, měla jsem za to, že jsem děvče, běhala jsem s veselou myslí po lukách, lese a háji, navštívila ty upřímné duše všecky a zapomněla při nich na všecek ostatní svět se všemi jeho trampotami. Ty vzpomínky jsou ovšem silně zidealizované, všední život byl daleko tvrdší i pro děti. Hlavní postavou slavné knihy byla Magdalena Novotná, rozená Čudová. Roku 1792 si vzala v Kladsku Jiřího Novotného jako vojáka a žila s ním v tvrdých vojenských podmínkách. Měli spolu 10 dětí, poslední se narodilo již jako pohrobek. Po manželově smrti se Magdalena i se čtyřmi zbylými dětmi vrátila do Čech a živila se tkalcovstvím. Po 11

12 čase se odstěhovala ke své dceři Tereze do Ratibořic, kde žila i její sestra Johanka, a oběma pomáhala s domácností. Pro neshody s Terezou se pak s Johankou odstěhovala do Dobrušky a později do Vídně, kde asi po třech letech roku 1841 zemřela. Babička je nejen nejznámějším, ale i nejvydávanějším českým literárním dílem. Bylo napsáno v době těžké osobní krize a ve značné bídě autorky. Božena Němcová zde vrcholně uplatnila svůj vypravěčský talent, který vede čtenáře jednotlivými příběhy vesnického společenství na pozadí ročních období s příslušnými lidovými zvyky, uprostřed krásné přírody. Autorka používá bohatého a živého lidového jazyka. Dílo je vedeno myšlenkou, že mravní kvalita prostého člověka zvítězí v nespravedlivém světě. Na čtenáře působí výjimečná harmonie a vypravěčská pohoda. Pomník Babička s dětmi od sochaře Otto Gutfreunda, odhalený v Babiččině údolí v roce 1922 Babička vtiskuje charakter nejen písemnictví své doby, ale celé kultuře českého národa. Navíc se proslavila po celém světě. Vyšla ve více než 350 vydáních a byla přeložena do více jak 70 jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Byla ilustrována více než padesáti našimi ilustrátory. Mezi ně patřili např. Quido Mánes, Cyril Bouda, Zdeněk Burian, Petr Dilinger, Marie Fischerová- Kvěchová, Adolf Liebscher, Karel Svolinský, Václav Špála, Vladimír Tesař, 12

13 Kamil Vladislav Muttich a další. Vedle klasické Babičky bylo dílo vydáno i v nekonformní podobě: v 70. letech 20. století s ilustracemi Karla Vysušila Babička jako stárnoucí módedáma a v 90. letech s hororovými ilustracemi Martina Velíška. Babička vyšla v těsnopisném vydání, ve fotografickém vydání, ve slepeckém tisku, v kolibřím vydání, v odstavcovém vydání Význam tohoto díla podtrhuje skutečnost, že Babiččino údolí v Ratibořicích spjaté s dílem a životem Boženy Němcové bylo v roce 1958 prohlášeno národní kulturní památkou. Nejoblíbenějším a nejznámějším ilustrátorem Babičky se stal Adolf Kašpar. Zde je na místě trochu odbočit a připomenout určité propojení malíře Kašpara s Polnou. Adolf Kašpar, český malíř, grafik a ilustrátor, žil v letech 1877 až Proslul jako ilustrátor nejen Babičky, ale např. i Jiráskovy Filozofské historie a dalších děl české literatury; patřil k průkopníkům českých bibliofilských tisků. V roce 1888 se Kašparovi přestěhovali do Olomouce. Po smrti své matky v roce 1897 se ve svých 20 letech jako talentovaný kreslíř snažil přiživovat příležitostnými kresbičkami. Zadával mu je olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Prombereger. Pro Kašpara mělo seznámení s Prombergerem životní význam. Když Promberger zjistil, jak výjimečný talent Kašpar má, mu nejenom zařazoval perokresby do různých kalendářů a publikací, ale představil Kašpara i známému malíři Hanuši Schwaigerovi. Ten Kašparovi po zhlédnutí jeho kreseb doporučil studium na pražské akademii, kde v té době učil Schwaigerův přítel Max Pirner. Promberger následně zařídil Kašparovi v Praze Na Kampě podnájem u své sestry a při studiích Kašpara finančně podporoval. A Kašpar studoval, kreslil, pracoval a stal se z něj vynikající český malíř a ilustrátor. Nakladatel Romuald Promberger, který má tak významný podíl na úspěšné umělecké dráze Adolfa Kašpara, byl vnukem polenského rodáka Severina Prombergera ředitele hlavní školy v Polné, zakladatele polenské školní pamětnice. Romuald Promberger mj. vydal v letech 1919 až titulů polenské rodačky, spisovatelky Vlasty Pittnerové. Ohlas Boženy Němcové v Polné V tomto příspěvku byly záměrně vynechány údaje o pobytu a působení Boženy Němcové v Polné, které jsou vesměs známé z regionálních publikací (viz zejména Bohuslav Hladík: Božena Němcová a Polná, vyd a 1983) dostupných v knihovnách, z přednášek v Polné již několikrát konaných, i z dílčích statí, článků a různých příspěvků z novin a časopisů. Stručně si alespoň připomeňme, jak velký ohlas v Polné zanechal její devatenáct měsíců trvající pobyt zde v letech 1840 až Nahlédněme do nedávné 13

14 historie našeho města a sledujme, jak často si obyvatelé slavnou českou spisovatelku připomínali. U příležitosti pořádání národopisné výstavy v roce 1894 v Praze, na níž se Polná sběrem a posléze odesláním řady etnografických a historických exponátů podílela, byl v Polné dne 9. září t. r. uspořádán slavnostní průvod, který skončil před domem čp. 47 na Husově náměstí, kde Němcová žila. Tam účastníci uctili její památku. Dne 30. července 1897 změnilo obecní zastupitelstvo Polné názvy některých ulic; ulice, do té doby známá pod názvem Kocimberk, dostala název ulice Boženy Němcové. V létě roku 1899 přijela do Polné se svou přítelkyní dcera Boženy Němcové Theodora, tehdy učitelka v Jičíně. Dne 21. ledna 1921 pořádal polenský osvětový sbor v Besedě U Slovana přednášku Břetislava Rérycha Pobyt Boženy Němcové u nás, její život a dílo. Ve dnech 25. a 26. března roku 1922 sehrály odbory Národní jednoty pošumavské divadelní hru Babička, kterou podle románu zdramatizovala Růžena Podhorská. Babičku sehrála paní Zapletalová, choť polenského tiskaře. Před sehráním hry byla konána přednáška o životě B. N. Finanční výtěžek 2500 korun se stal základem sbírky na zhotovení pamětní desky na dům čp. 47. V roce 1932 byla v Litomyšli uspořádána výstava o životě a díle Boženy Němcové. Pro tuto velkolepou expozici připravilo a odeslalo polenské muzeum 18 panelů. Výběr jednotlivých exponátů na téma Němcová a Polná provedl Břetislav Rérych se svými spolupracovníky. Na výstavě v Litomyšli se jako kurátoři podíleli prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý, pozdější ministr kultury, a malíř Adolf Kašpar. Dne 1. července 1934 byla na domě čp. 47 na Husově náměstí odhalena Boženě Němcové pamětní deska. Hlavním iniciátorem byla Národní jednota pošumavská. Autorem plastiky byl prof. Jaroslav Rérych akademický sochař, malíř a grafik, syn polenského rodáka Bedřicha Rérycha, který v letech 1927 až 1953 působil jako profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v Německém, později Havlíčkově Brodu. Pamětní deska byla odlita z bronzu firmou Karla Bartáka v Praze. Mezi přítomnými hosty byla také vnučka Boženy Němcové. Slavnostní projev měl ten den prof. PhDr. Miloslav Hýsek, o pobytu Němcové v Polné promluvil Břetislav Rérych. Při slavnosti zazpíval polenský pěvecký sbor Čestmír. Před zhotovením pamětní desky prosazovali někteří funkcionáři Národní jednoty Pošumavské záměr odložit, nechat zhotovit bronzovou sochu B. Němcové, která by byla umístěna na nádvoří hradu a odhalena v roce 1940 u příležitosti 100. výročí příchodu Němcové do Polné. Celý projekt se posléze jevil jako nákladný a nakonec z něho sešlo. Profesor Jaroslav Rérych 14

15 z Německého Brodu posléze zhotovil sochu z vypálené hlíny do výstavní síně muzea. Při vyjímaní z pece a následné instalaci se dílo pádem, bohužel, znehodnotilo. Z iniciativy kronikářky Karoliny Tesařové se 9. března 1950 konal v režii Husovy knihovny v sále U Slovana vzpomínkový večer nazvaný Božena Němcová bojovnice za pokrok. Referát o Němcové přečetla právě Tesařová. Karolina Tesařová připomněla Poleňákům Boženu Němcovou ještě jednou, když v únoru 1960 uspořádala v rámci cyklu přednášek polenského muzea o jejím díle a pobytu v Polné přednášku. Osvětová beseda pod vedením učitele Huberta Stluky připravila večer Boženy Němcové v roce Bohatý kulturní program se konal 1. února v Lidovém domě. O životě a díle spisovatelky promluvil PhDr. Bohumil Novák z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. V kulturní vložce účinkoval orchestr a ženský pěvecký sbor Čestmíru. Recitovali učitelka Františka Stluková a žákyně Marie Červenková. V sále byly vystaveny dokumenty k pobytu Němcové v Polné. Pro velký úspěch připravila Osvětová beseda pro žáky základních škol obdobný pořad ještě 15. června, na kterém účinkovaly Horácký symfonický orchestr z Jihlavy, pěvecký sbor Záboj z Pelhřimova a ženský pěvecký sbor Odhalení pamětní desky v Polné r Čestmír z Polné. Ke 120. výročí ukončení pobytu Boženy Němcové v Polné byla 5. srpna 1962 otevřena v polenském muzea výstava Božena Němcová a Vysočina. Libreto a scénář sezonní expozice připravil jihlavský historik Arnošt Kába, který měl také úvodní projev. Výtvarně spolupracoval malíř a ilustrátor Gustav Krum. 15

16 Ještě v tom roce, dne 16. prosince, sehrál divadelní soubor polenských ochotníků Jiří Poděbradský v režii Antonína Skočdopole představení Františka Tetauera Život není sen. Boženu Němcovou hrála Marie Andělová, která podala vynikající herecký výkon. Také ostatní ochotníci připravili polenskému obecenstvu nevšední zážitek. Josefa Němce sehrál nestor polenské divadelní scény Jan Vítek. Hra byla z důvodu vyprodaného hlediště opakována ještě 6. ledna a 2. března Dne 17. prosince 1970 uspořádal Kulturní klub při MěstNV v Polné za spoluúčasti polenského muzea v sále kina vzpomínkovou oslavu ke 130. výročí příchodu B. Němcové do Polné. Přednášku o jejím životě pronesl Arnošt Kába. Divadelní ochotníci předvedli ten večer i úryvek z Tetauerovy hry Život není sen, v rolích manželů Němcových vystoupili Jiřina Kučerová a Jan Vítek. Vystoupil i pěvecký sbor Čestmír pod vedením Zdeňka Skočdopole, který do programu zahrnul i skladbu polenského učitele Bohuslava Fišera Barunka tančí. Polenské muzeum a Husova knihovna uspořádaly dne 19. března 1973 v rámci cyklu Vlastivěda Polenska přednášku Bohuslava Hladíka Božena Němcová a Polná. V roce 1976 uspořádalo polenské muzeum výstavu Božena Němcová a Polná. Zásluhou Bohuslava Hladíka byly k výstavě vydány nádherné grafiky Michaela Floriana a odborná brožura stejného názvu, jejímž autorem byl právě muzejník Bohuslav Hladík. Výstava měla velký ohlas mezi návštěvníky B. Němcová, dřevoryt od Michaela Floriana a také v okresním tisku. Pobyt Němcové v našem městě inspiroval také mnohé výtvarníky. Akademický malíř K. L. Klusáček, rodák z Polné, ilustroval knížku Němcové Deset pohádek o svatém Petru a na námět její pohádky O dvanácti měsíčkách namaloval obraz. Prof. Jaroslav Rérych vytvořil kromě již zmíněné plastiky také portrét B. N. Byl otištěn v časopisu Pohoří v roce 1922, jako obrazová příloha příspěvku Břetislava Rérycha Božena Němcová u nás. 16

17 Akademický sochař Jan Vítek, polenský rodák, vytvořil plastiky sedící a stojící B. N. Akademická malířka Kamila Matějíčková-Myšková, nar v Lužici, namalovala v cyklu 59 obrazů Po stopách života a díla B. N. i obraz Polná, vlastenecké městečko, kam se v roce 1840 Němcovi přistěhovali. Výtvarník Jiří Dajč, také rodák z Polné, je autorem grafického listu o rozměru A5 s portrétem B. N. a růžemi. Zajímavosti Božena Němcová byla vhodným námětem pro mnohé české výtvarníky, spisovatele a básníky, nakladatele i vydavatele pohlednic. Připomeňme si alespoň bronzový pomník Boženy Němcové na Slovanském ostrově v Praze dílo sochaře Karla Pokorného (byl žákem J. V. Myslbeka); sochu B. N. od sochařů: symbolisty s prvky secese Quido Kociana (rovněž žák Myslbeka); akademického sochaře, malíře a designéra, profesora brněnské techniky Vincence Makovského; sochaře, malíře a spisovatele Jakuba Obrovského; sochaře a zakladatele českého moderního sochařství Jana Štursy; akademického sochaře Bedřicha Neužila (busta B. N. v Praze na budově Grafický list Jiřího Dajče na téma B. N. České průmyslové banky v Praze Na Příkopě a pomník B. N. v Opavě) ad. Ze známých malířů zhotovili portrét B. N.: významný český malíř, grafik a ilustrátor, prof. Karel Svolinský; malíř a rytec Max Švabinský; český ilustrátor a malíř portrétista Jan Vilímek; malíř krajin, historických motivů a portrétů Antonín Waldhauser; malíř portrétista Jan Václav Myslivček; rytec, tiskař a majitel polygrafického závodu v Praze Josef Farský; malíř, grafik a rytec Josef Hodek; malíř oltářních obrazů a historických kompozic Josef Vojtěch 17

18 Hellich (namaloval nejznámější obraz B. N.) aj. S portrétem B. N. se setkáváme při placení v obchodech, aniž si to možná uvědomujeme. Na pětisetkorunové bankovce je rytina B. N. od současného českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a pedagoga, autora grafické podoby všech českých bankovek Oldřicha Kulhánka. Portrét B. N. byl motivem pro zhotovení dvou poštovních známek (1950 dle návrhu Karla Svolinského zhotovil rytec Jan Mráček; 1962 dle návrhu Maxe Švabinského zhotovil rytec Jindra Schmidt). Hudební skladatel Karel Kovařovic složil operu Na Starém bělidle, František Halas napsal sbírku básní Naše paní Božena Němcová, Olga Sommerová je autorkou filmového dokumentu o životě a tvorbě B. N. pod názvem Nesmrtelná hvězda Božena Němcová (opakovaně vysílala ČT). Muzeum Boženy Němcové je nejstarším českým literárním muzeem; je věnováno výhradně životu a dílu spisovatelky. Umístění nalezlo v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je situována v maloskalickém muzejním areálu, kde je na ploše 400 m 2 prezentován život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí prohlídkové trasy jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze. Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole blízko náměstí. Je zde zpřístupněna školní třída z 19. století, kam v letech chodila Barbora Panklová (později Němcová) do školy. Třetí expozicí je spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala a kde jsou památky známé z nejznámějšího díla Babička (Ratibořický zámek, Staré bělidlo apod.). Stezka je dlouhá 7 km a končí u Rýzmburského altánku. Jméno Boženy Němcové nese ulice v Praze na Karlově a ještě dalších 270 ulic v českých městech; také kráter na Venuši a planetka mezi Marsem a Jupiterem jsou po naší nejslavnější spisovatelce pojmenovány. Epilog O žádné české spisovatelce toho nebylo napsáno tolik jako o Boženě Němcové. Recenze, články, korespondence, příspěvky, publikace, ale také musíme připočíst i různé seminární a diplomové práce, průvodce po expozicích, atp. v bibliografii uvedené v Lexikonu české literatury je jich na tisíc, a to zde rozhodně nejsou zdaleka uvedeny všechny. 18

19 Mnoho údajů nalezneme v současnosti na internetu. Např. na webových stránkách <blog.i.dnes> jsou v diskusním fóru zveřejněny názory některých občanů na život a dílo B. N. Jak to v podobných internetových diskuzích bývá, hodnocení je různorodé. Jsou tam, bohužel, i ohlasy silně negativní, které poukazují jen na zhýralý život Němcové, na to, že se nedostatečně starala o domácnost, o děti, o rodinu atp. Lze vůbec hodnotit kohokoliv s takovým odstupem času pouze negativně? A tak v přemíře hodnocení může mnohé uživatele internetu potěšit kupříkladu názor nejmenované ženy z Německa, která pro ostatní diskutující uvedla: Doporučuji shlédnout film německé režisérky a shodou okolností také mé sousedky Dagmar Knöpflove o B. N. (n. titul Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern), která si dala ohromnou práci a interpretovala poslední Poslední fotografie Boženy Němcové dopisy B. N. Když jsem jako malá četla B. Němcovou, všechny její povídky na mě dýchaly krásou. K málokterému jinému autorovi jsem cítila takový obdiv a porozumění, cítila výchovu k dobru. Její pozitivní vliv je ve mně dodnes. A mé uznání je naopak ještě větší, když si uvědomím, že životní podmínky (nemoc, chudoba) pro ni nebyly v její době právě nejpříznivější. Spisovatel Jindřich Šimon Baar o Němcové napsal: O perlorodce je známo, že když je raněna, vytvoří perlu. Úrodná a požehnaná bývá někdy i bolest člověka, a to se osvědčilo i u Boženy Němcové. Z bolesti její zrodila se perla dílo, které v našem písemnictví dosud rovného nemá. z různých pramenů sestavil a upravil Jan Prchal 19

20 Milan Šup Statistické ohlédnutí po deseti letech Sčítání lidu, domů a bytů je nejrozsáhlejší a také nejnáročnější statistickou akcí. Poslední sčítání se v České republice uskutečnilo v roce 2011 a v tomto období i ve všech členských zemích Evropské unie. Sčítání přináší nenahraditelné informace o lidské společnosti. V čísle 3/2002 kulturně-historického a vlastivědného sborníku Polensko byly v příspěvku Statistické ohlédnutí uvedeny výsledky sčítání lidu, domů a bytů zjištěné v roce 2001 a doplněné o vybrané údaje za minulé 20. století. O změnách, které se uskutečnily během posledních deseti, případně dvaceti let, vypovídá srovnání statistických dat mezi výsledky sčítání v roce 2001 a 2011 v prvním desetiletí 21. století, případně od prvního sčítání, které proběhlo po změně politického systému v roce Pro Polnou se stal při posledním sčítání k 26. březnu 2011 významným údaj o obyvatelstvu celkem. Poprvé od sčítání v roce 1900, kdy v Polné žilo 5013 obyvatel (s výjimkou roku 1980, kdy do počtu 5025 obyvatel byli zahrnuti i obyvatelé tzv. integrovaných obcí Záborná a Stáj), žilo k výše uvedenému datu sčítání 5150 obyvatel. To je podle údajů ČSÚ*, s úpravou k roku 1900, nejvíce obyvatel za posledních 110 let. V roce 1991 žilo v Polné 4691 obyvatel a při sčítání v roce 2001 chybělo pouze 151 obyvatel k docílení počtu 5000 obyvatel. Trvalý pobyt mělo 5100 obyvatel, 50 obyvatel mělo pobyt dlouhodobý. Z celkového počtu obyvatel bylo 82 cizinců v roce 2001 jich bylo 54. Při minulých sčítáních cizinci ve městě Polná nežili. Za pozitivní údaj můžeme považovat vysoký podíl obyvatel narozených v místě obci trvalého bydliště, kterých bylo v době posledního sčítání 3157, a to i přes určitý pokles proti roku V údaji počtu obyvatel podle pohlaví je podíl polenských mužů a žen v podstatě vyrovnaný, s mírnou početní převahou žen, kterých bylo 2589 a mužů V údajích obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu mají nad ženami převahu svobodní muži, kterých bylo 1176, svobodných žen bylo 913. U vdovecké kategorie je tomu naopak. Ovdovělých žen bylo 310, zatímco mužů podstatně méně 69 vdovců. U obou pohlaví zůstává 20

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ ( )

BOŽENA NĚMCOVÁ ( ) NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Božena Němcová - test

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Božena Němcová - test Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_12/07_Literatura 17. 19. století Téma: Božena Němcová - test Číslo projektu:

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_CJ.V.A_04

Více

VY_32_INOVACE_07_1_ČJ B. Němcová

VY_32_INOVACE_07_1_ČJ B. Němcová VY_32_INOVACE_07_1_ČJ B. Němcová Božena Němcová (1820 1862) zakladatelka venkovské prózy místo narození i původ je nejasný dívčím jménem Barbara Panklová rodiče pracovali ve službách vévodkyně Kateřiny

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Trendy v naší společnosti Roste počet obyvatel ČR především díky cizincům Česká populace stárne Roste počet vzdělaných lidí Přibývá lidí, kteří nemají vůbec

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_B. Němcová 16 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 15. 2. 2012 Vzdělávací oblast:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Příloha Budišovského zpravodaje č. 4/2006 18. 12. 2006 II Příloha tohoto čísla zpravodaje je sestavena asi z padesáti pohlednic, které v letech 1899 až 1904 obdržela od

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R M. Bulgakov Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R 2 0 1 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ISBN 978-80-7207-982-7

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k a hlavní charakteristiky věřících

2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k a hlavní charakteristiky věřících 2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k 26. 3. 2011 a hlavní charakteristiky věřících K náboženské víře se při sčítání 2011 přihlásilo celkem 2 168 952 osob, což byla pouhá pětina

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008 PŘÍLOHA Č. 3 Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě od roku 2005 do 2008 ROK 2005 Bývalo u mne zotvíráno (Jan Zahradníček 1905 1960) od 13. 10. do 30. 12. 2005 Nebereme-li v potaz stálou expozici,

Více

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 3 Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 2. část Třída: 6. Učivo: Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) Obsah inovativní výuky: E - learningové

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více