zpravodaj medlánecký Soutěž O medlánecký truhlík Městská část Brno-Medlánky ve spolupráci s firmou KARROH s.r.o. se sídlem V Újezdech 1, vyhlašuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký Soutěž O medlánecký truhlík Městská část Brno-Medlánky ve spolupráci s firmou KARROH s.r.o. se sídlem V Újezdech 1, vyhlašuje"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Oprava termínů blokového čištění v Medlánkách 2012 strana 3 Broukoviště strana 5 Víkend otevřených zahrad v Přírodní zahradě strana 5 číslo 3 / 2012 Dovoluji si touto cestou popřát všem dětem co nejlepší vysvědčení (rodičům pevné nervy, když to náhodou nevyjde), krásné a sluníčkové prázdniny se spoustou báječných dobrodružných zážitků a prima kamarádů. Všem dospělým pak přeji pohodové a sluníčkové léto, krásnou a vydařenou dovolenou a hlavně pevné zdraví. (starostka) První nácvik dětí na medlánecké hody se bude konat dne 23. srpna 2012 na Sýpce. Informace získáte také na tel nebo Slavnostní otvírání přístavby mateřské školky Soutěž O medlánecký truhlík Městská část Brno-Medlánky ve spolupráci s firmou KARROH s.r.o. se sídlem V Újezdech 1, vyhlašuje pro občany městské části Brno-Medlánky soutěž O MEDLÁNECKÝ TRUHLÍK. Máte na balkóně nebo na okně krásně rozkvetlý truhlík? Vyfoťte ho a pošlete nebo nám přineste jeho fotografii. Uzávěrka soutěže bude Odborná porota vybere 10 nejkrásnějších truhlíků, výherci obdrží: 1. místo Kč, 2. místo Kč, 3. místo 1000 Kč, místo obdrží věcné dary a poukázky. Vyhlášení vítězů soutěže se bude konat v neděli 23. září 2012 na Medláneckých svatováclavských hodových slavnostech, kde budou výhercům předány ceny. Jména výherců i s fotografiemi jejich výpěstků budou uveřejněny v Medláneckém zpravodaji č. 5, který vyjde koncem října. Fotografie se jménem a kontaktem posílejte na adresu: nebo na adresu ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno s heslem na obálce O MEDLÁNEC- KÝ TRUHLÍK, Nebo je můžete vhodit přímo do schránky před vchodem ÚMČ. Pěstování zdar TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ , a vždy od 9.00 do h místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 22. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada projednala: žádost OŠMT MMB o vyjádření k vyhlášení konkurzů na místo ředitele/ky Základní školy Brno, Hudcova 85/35, příspěvková organizace a ředitele/ky Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace: rada nepožadovala vyhlášení konkurzních řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Brno, Hudcova 85/35, příspěvková organizace a ředitele/ky Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, rada požadovala potvrzení Mgr. Dagmar Černé ve funkci ředitelky Základní školy Brno, Hudcova 85/35, příspěvková organizace, s účinností od na dobu dalších šesti let, rada požadovala potvrzení Mgr. Ivy Tomáškové ve funkci ředitelky Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, s účinností od na dobu dalších šesti let. Z mimořádné 23. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Doplnění izolační zeleně v obytném souboru V Újezdech, Brno-Medlánky (akce s dotací z OP ŽP) vč. smlouvy o dílo a okruhu zájemců o veřejnou zakázku, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky. Z 24. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: provoz nově vybudovaných 3 tříd v přístavbě MŠ Brno, Hudcova 435/47, ve všední dny od 6:30 do 16:45 hod. s účinností od ; účetní závěrku ZŠ Brno, Hudcova 85/35, přísp. org., k ; účetní závěrku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., k ; výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách tři oddělení v přístavbě MŠ Brno, Hudcova 435/47, na 25 žáků, s účinností od ; zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku p. č. 1144/1, k. ú. Medlánky (orná půda) o výměře m 2 ; zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku p. č. 935, k. ú. Medlánky (zahrádka) o výměře 363 m 2 ; uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 892/1 o výměře 887 m 2 a pozemku p. č. 892/2 o výměře 9 m 2, vše v k. ú. Medlánky; umístění stavby sezónní venkovní terasy u kavárny v objektu Brno, V Újezdech 1 na pozemku p. č. 987/14 v k. ú. Medlánky, na základě vyměření místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle OZV Statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích; záměr vybudování nové cesty kolem Přírodní zahrady u rybníka (mezi stávající panelovou cestou a chodníkem k zahradě detašovaného pracoviště MŠ Brno, Hudcova 435/47 V Újezdech 5); záměr úpravy stávající cesty od rybníka na ulici Rysova, včetně vybudování nájezdu pro kočárky vedle stávajícího schodiště na ulici Rysova tak, že stávající cesta bude nahrazena cestou štěrkovou; záměr opravy stávající panelové komunikace vedoucí od ulice V Újezdech k rybníku; záměr investiční akce Vybudování výběhu pro psy v lokalitě Pod Hrázkou, k. ú. Medlánky ; záměr investiční akce Vybudování Sportovního areálu u rybníka v k. ú. Medlánky ; záměr investiční akce Úprava a modernizace sportovního hřiště při ulici Jabloňová ; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Vybudování víceúčelové sportovní plochy v rámci sportovního hřiště při ulici Jabloňová ; výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Bočnice prodejní stánky farmářské trhy : p. Romana Beránka, Lovosice, U nadjezdu 834/3, vč. schválení uzavření kupní smlouvy; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka herních prvků pro nově budované sportovní plochy v k. ú. Medlánky ; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka laviček pro sportoviště u rybníka ; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka laviček do Zámeckého parku ; výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodávka laviček pro sportovní a rekreační plochy při ulici Jabloňová ; výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Statické posouzení úpravy ocelové střešní konstrukce nadstavby ZŠ Brno, Hudcova 85/35 : společnost STATIKA DYNA- MIKA s. r. o., se sídlem v Brně, Orlí 7, vč. schválení uzavření smlouvy o dílo; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Medlánky, se sídlem v Brně, Turistická 31 příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pořádání Ostatkové zábavy v roce 2012; veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 KČT Fénix Brno-Medlánky, se sídlem v Brně, Ostružinová 5 příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pořádání Pochodu medláneckých ježibab Rada vzala na vědomí: informaci o jednání s Odborem dopravy Magistrátu města Brna opatření ke zklidnění dopravy v ulici V Újezdech s důrazem na bezpečné přecházení, opatření ke zklidnění dopravy v ulici Hudcova s důrazem na bezpečné přecházení u ZŠ Brno, Hudcova 35, možnost zvýšení kapacity parkovacích stání v obytném souboru Jabloňová zavedením jednosměrného provozu, úprava komunikace na ulici Hudcova před radnicí, možnost zavedení rezidenčního parkování v k. ú. Medlánky, žádost o změnu trasy autobusové linky č. 65. Z 25. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 JUNIOR JUDO Brno o. s.; zadání veřejné zakázky Rekonstrukce uliční vpusti na horskou vpusť na ulici Hudcova, odvodnění vstupní plochy před objektem ZŠ Brno, Hudcova 85/35, odkanalizování splaškových vod ze školní kuchyně ZŠ Brno, Hudcova 85/35 zpracování projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace společnosti Brněnské komunikace a. s., se sídlem v Brně, Renneská třída 1a; realizaci projektů Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) Lokální biokoridor Medlánky letiště. Rada vzala na vědomí: návrh závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok 2011; seznam neplatičů nájemného a služeb souvisejících s bydlením k č í s l o 3 / č e r v e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 sdělení Úmč brno-medlánky Prosba občanům Prosíme občany MČ Medlánky, pokud mají nějaké historické fotografie týkající se Medlánek z jakékoli dřívější doby, o jejich zapůjčení na dobu max. 3 dnů (za účelem skenování). V letošním roce oslavuje naše městská část 775 let od svého založení, proto bychom chtěli uspořádat výstavu těchto fotografií k historii Medlánek. Fotografie prosím noste, nebo posílejte oskenované mailem na adresu: nebo přineste osobně, nebo poštou na Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7, sl. Horváthová. Na obálku prosím napište 775 let. Tel V termínu do Předem děkujeme. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , Ztráty a nálezy Stále se ještě nepřihlásil majitel naslouchadla, které se našlo v měsíci lednu letošního roku. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Očkování psů a koček Ve středu 12. září 2012 v době od do hod. bude MVDr. Skula očkovat v Medlánkách psy a kočky proti vzteklině. Zájemci o očkování se dostaví se zdravým zvířetem na vodítku a s náhubkem do areálu Sýpky na ulici Kytnerova 1. Cena za očkování je 150 Kč. Psi, kteří jsou řádně přihlášeni a místní poplatek za ně je do tohoto data řádně uhrazen, budou očkováni zdarma. Oprava termínu blokového čištění v Medlánkách 2012 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Po zimě kolo kolo kolo Včetně ZAKOSu Etapa 1: ul. Podpěrova, Suchého, Jabloňová část, Ovocná, Hrušňová, Broskvoňová, Obůrky, Rybízová, Hudcova obslužná komunikace Etapa 2: ul. Hudcova, Jabloňová slepá, Višňová, Meruňková, Polívková, Jabloňová parkoviště Etapa 3: Matalova, Třešňová, Mandloňová, Suzova, Jabloňová, Borůvková, Ostružinová Etapa 4: Vycházková, Palírenská, Nám. Odboje, Kytnerova parkoviště, V Újezdech část, Nadační horní část, Hrázka Etapa 5: Jasmínová, Žebětínek, Hujíčková, Turistická konec, K Babě, K Rybníku Etapa 6: Rysova, Turistická, Hudcova u DPMB, V Újezdech část, Nadační spodní část Petr Matějka kultura Pozvánka na XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno (29. srpna 2. září 2012) aneb za programem pestré festivalové nabídky nemusíte spěchat do středu města, ale stačí zůstat v Medlánkách V pátek v hod. v Zámeckém parku (v případě nepříznivého počasí Sýpka) Pořad zahraničních folklorních souborů V sobotu hod. v Zámeckém parku (v případě nepříznivého počasí Sýpka) Pořad dětských folklorních souborů Podrobnější program bude uveden v srpnovém zpravodaji, nebo ho naleznete na Brněnský dětský den v Medlánkách MOSTY MEZI NÁMI V sobotu 2. června 2012 uspořádala Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava, ve spolupráci s MČ Brno-Medlánky, Nadačním fondem NIKÉ a za laskavé finanční podpory statutárního města Brna Brněnský dětský den v Medlánkách MOSTY MEZI NÁMI. Akce, která byla programově začleněna do festivalu Brno město uprostřed Evropy, se konala v prostorách Zámeckého parku v Brně- Medlánkách, na medláneckém sportovním letišti a na nádvoří Společenského centra Sýpka. Pro větší i menší děti a jejich rodiče byl připraven celodenní program, do jehož přípravy a realizace se zapojilo více než 150 dobrovolníků z řad členů České tábornické unie, Jihomoravské rady dětí a mládeže, zaměstnanců ÚMČ Brno- Medlánky, Aeroklubu Brno-Medlánky, studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a členů Kulturní komise a Sboru pro občanské záležitosti Rady MČ Brno-Medlánky. V prostorách Zámeckého parku bylo pro děti v rámci oslav Mezinárodního dne dětí připraveno celkem 25 atrakcí pod názvem BRNĚNSKÉ POVĚSTI A LEGENDY, kde si děti mohly vyzkoušet svou zručnost a šikovnost a současně se dozvědět i některé zajímavosti o pověstech a legendách, které se váží k historii města Brna. Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity připravili i v letošním roce pro děti Medvídkovu nemocnici, kde si děti poutavou formou na plyšových hračkách (zvláště medvídci utrpěli řadu úrazů ) mohly vyzkoušet, co je nebo jejich plyšové kamarády čeká v případě nemoci nebo úrazu v ordinaci lékaře nebo v nemocnici. Svou šikovnost a rychlost si děti ověřily při koloběžkových závodech O pohár Koloběžky První. Se zajímavostmi o městské části Brno- Medlánky (historie, fauna a flóra, významné krajinné prvky apod.) se pak mohli seznámit malí i větší turisté v rámci Putování po Medlánecké naučné stezce. Své výtvarné vlohy mohly děti poměřit v rámci kreslení křídou na chodníku na téma Krteček a jeho kamarádi. Poděkování patří manželům Zelenkovým, kteří i v letošním roce přivedli do Zámeckého m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 3 / č e r v e n

4 parku kozy i s kůzlaty, které si děti mohly nejen prohlédnout, ale i pohladit. Děti měly možnost i v letošním roce poslat pozdrav svým neznámým kamarádům ze stanoviště balónkové pošty nebo vyzkoušet svou rukodělnou zručnost v rámci rukodělných dílen, které pro ně připravila naše kamarádka Jana Budíková z České tábornické unie. Na pódiu v Zámeckém parku probíhala celodenní pódiová vystoupení, která v 9.30 zahájila dechová hudba ZUŠ Klobouky u Brna. Návštěvníci dětského dne mohli dále shlédnout např. vystoupení dětského tanečního studia Ondrášek z Brna (malý dorost VUS Ondráš), dětského národopisného souboru Brněnský Valášek, vystoupení romského tanečního souboru Merci, slovenského folklorního souboru PÚČIK Brno. Milým zpestřením bylo jistě vystoupení dívčího saxofonového orchestru z Luhačovic, která Vás chytlo již v loňském roce, nebo vystoupení seniorů z Domova pro seniory v Buchlovicích (soubor BUDU, který vytvořil jakýsi pomyslný most mezi dvěma generacemi dětmi a seniory). Své taneční umění předvedla dále Anička Klementová z HIP HOP taneční školy LOLA S Dance z Olomouce. V odpoledních hodinách proběhlo rovněž vyhodnocení celoroční soutěže Malá energetická akademie společnosti E.ON, jednoho z partnerů projektu. Příznivci folkové a country hudby si přišli na své při vystoupení country taneční skupiny NOVOVES- KÁ ŠTÍSTKA z Pohořelic a zejména při vystoupení brněnské folkové skupiny PŘÍSTAV (která v roce 1998 dostala první Portu, v letech 1999 a 2001 Trampskou Portu v Ústí nad Labem a Portu v Plzni. V roce 2004 kapela získala sošku slovenské Porty a dvě sošky Porty Trampské). A skupiny Jane Country z Brna (vítěz v celostátním finále mezinárodní autorské Porty 2009, na Ždánické Portě a v autorské soutěži v oblastním kole Porty 2011 a úspěšně se prezentuje na mnoha prestižních domácích festivalech folk a country). Finále celodenních pódiových vystoupení v rekonstruovaném Zámeckém parku se pak stalo vystoupení rockového pěveckého sboru SVATÝ PLUK z Uherského Hradiště, jejichž podání legendárních rockových kousků zvedlo doslova z lavic i rodiče všech dětských návštěvníků a završilo tak letošní Brněnský dětský den v Medlánkách. Za celodenní bezchybný zvuk (nejen na pódiu v Zámeckém parku, ale i na medláneckém letišti) je třeba poděkovat lidem ze společnos- ti PZO servis, s.r.o. pod vedením Saši Nagye. V odpoledních hodinách mohli návštěvníci Brněnského dětského dne v Medlánkách využít speciální dopravní linky (autobusová doprava na letiště je organizována skutečně jen 1 x v roce, a to u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí) na medlánecké sportovní letiště, kde pro ně naši kamarádi z medláneckého aeroklubu připravili odpolední doprovodný program, do kterého se vedle nich zapojila také Policie České republiky s ukázkami kynologického výcviku psů ve službách Policie ČR a dále ukázkami výcviku služebních policejních koní. Velkou atrakcí se pak pro děti stala možnost prohlídky hasičských vozidel (chvílemi to vypadalo, že se děti snaží obě vozidla Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje rozebrat na součástky) a ukázka hašení malého zdroje požáru a vyprošťování osob (ten malý kluk, kterého hasiči vyprošťovali ze střechy hangáru musel být v pondělí ráno ve škole za skutečného hrdinu). Do programu se zapojil také Aeroklub České republiky, resp. Aeroklub Brno-Slatina (hromadný seskok parašutistů) a akrobatické vystoupení Michala Šťastného z Aeroklubu Brno-Medlánky na větroni LF-107 Luňák. Celkově lze letošní ročník Brněnského dětského dne v Medlánkách Mosty mezi námi (i díky naprosto luxusnímu počasí) hodnotit jako velmi zdařilý a doufám, že se líbil nejen dětem, ale i jejich rodičům. Nyní je na místě poděkování všem, kteří se o jeho hladký průběh zasloužili. Velký díl patří především všem dobrovolníkům, kteří se na jeho přípravě a vlastní realizaci podíleli (a doufám jen, že jsem na někoho nezapomněla): dobrovolníci z řad členů České tábornické unie pod vedením Honzy Hochmanna, náčelníka České tábornické unie, Velké rady oblasti Jižní Morava, dobrovolníci Aeroklubu Brno-Medlánky, členové Komise kultury a Sboru pro občanské záležitosti RMČ Brno-Medlánky vč. jejich rodinných příslušníků (manželé Egnerovi, Mgr. Vladimíra Vespalcová, Ing. arch. Laurincová, p. Věžníková, p. Kalová), zaměstnanci ÚMČ Brno-Medlánky (Denisa Horváthová, Marie Lukášková, Jindřiška Chlupová, Ing. arch. Milena Synková a naši údržbáři), manželé Zelenkovi, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Medvídkova nemocnice), MUDr. Jiří Fiala (zajištění celodenního zdravotnického dozoru) a další. Můj velký dík patří rovněž i všem partnerům projektu a sponzorům. (-ALVA-) sleva až 5000 kč Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ chladničky pračky myčky sporáky VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY Brno, Křenová 19 (areál bývalé Mosilany) tel.: Zdarma odvoz starého spotřebiče Partneři projektu: Aeroklub Brno-Medlánky Aeroklub Brno-Slatina Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava Dopravní podnik města Brna, a. s. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje centrální požární stanice Brno a stanice BVV Jihomoravská rada dětí a mládeže Klub českých turistů Fénix Brno-Medlánky Ing. Petr Vachút Malý strom projekt Pečení pro děti v Brně Městská policie Brno zajištění pořádku a pomoc při organizaci dopravy Nadační fond NIKÉ Pionýrská skupina Radlice Medlánky Policie ČR Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, pobočka Brno-Medlánky Policie ČR, oddělení hlídkové služby Brno SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. Společnost E. ON Česká republika, s. r. o. Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Statutární město Brno, městská část Brno- Medlánky Sponzoři: ARKTIDA spol. s r.o. Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. Hotel VISTA Hypermarket GLOBUS Brno Kika Nábytek s.r.o. Lhotský Tomáš McDonald s ČR, spol. s r. o. Mr. MAGIC NUOVO CAFFE s. r. o. REDA a. s. Restaurace U křivé vrtule SOLODOOR a. s. TONERCENTRUM, s. r. o. United Bakeries pekárna Brno WC HELP s. r. o. Zahradní a technické služby MINKS Mediální partneři projektu: Rádio ČAS Pečení pro děti Dne jsme se s naším stánkem Pečení pro děti v Brně opět zúčastnili Brněnského dětského dne v Medlánkách. Prodávali jsme pečivo od firmy Ireks-Enzyma, za dobrovolný příspěvek. Návštěvnost byla velká, a proto jsme prodali téměř všechno, co jsme přivezli. Co nám zbylo, jsme jako vždy odvezli do Dětského domova Dagmar. Lidem, kteří nám přispěli, jsme tentokrát rozdávali náplasti od firmy HARTMANN-RICO, které jsme dostali jako sponzorský dar. S výtěžkem Kč jsme byli velmi spokojeni. A nejen my, ale i Poradna rané péče Dorea, které jsme tento výtěžek věnovali, na nákup didaktických pomůcek. Děkujeme za možnost se na dětském dnu podílet a těšíme se na příští rok. Za občanské sdružení Malý strom Markéta Přibylová Malý strom č í s l o 3 / č e r v e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 co nového v medlánkách Víkend otevřených zahrad v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka Když ulicí Rysovou procházela 9. června paní Ing. Helena Vlašínová z Mendelovy univerzity na besedu s lidmi na téma přírodní zahradničení, ptala se místních obyvatel, kudy k Přírodní zahradě. Jedna paní ze starousedlíků pochodující na stejné ulici s vnoučátky jí odpověděla: Přírodní zahrada u medláneckého rybníka? To jsem jaktěživ neslyšela. O tom, že Přírodní zahrada opravdu u rybníka je a že je na ní občas docela živo jsme se mohli přesvědčit na mezinárodní akci podporující význam zelených ploch v lidských sídlech. Víkendu otevřených zahrad se směle zúčastnila i naše nově vznikající a stále rozkvétající do své krásy Přírodní zahrada u medláneckého rybníka, provozovaná občanským sdružením Občané pro Medlánky. Program byl připraven pro všechny generace, a i když počasí víkendu příliš nepřálo, bylo tam krásně i v dešti. Za zvuku bubnů, kytary a krásného zpěvu interpretů folkové skupiny Pocity, jsme nasáli báječnou atmosféru, děti se skvěle realizovaly na plátno pod vedením zkušeného aktivního umělce, malíře a scénografa Walladimira Arady Kiseljova a u paní Ing. Heleny Vlašínové bylo možno se informovat o všem kolem přírodního zahradničení. Věřím, že se brzy v zahradě setkáme na dalších zajímavých akcích, pořádaných naším občanským sdružením či klubem Medlánci, Rosničkou, CVČ Domino, RC Matáta, občanským sdružením Taoist při cvičení Tai-chi, duem Alegria na čtvrtečních hudebně tanečních workshopech a s dalšími organizacemi, které využívají ke svým báječným aktivitám naši přírodní zahradu. Poděkování také patří všem dobrovolným brigádníkům z řad našeho sdružení, zejména správci zahrady Aleši Holíkovi, medláneckým údržbářům za sekání trávy i všem dětem za zalévání a těm obyvatelům Medlánek, kteří neváhají leckdy propotit tričko a nasadit vlastní síly a um na zvelebení zahrady ku prospěchu nás všech. Tedy závěrem veřejnému komunitnímu přírodnímu zahradničení 3 x zdar! Přidáte se i Vy? Budeme se na Vás těšit. Hana Pumprlová koordinátor projektu přírodní zahrady, člen OPM, o.s. Broukoviště Koncem května se v horním okraji našeho zámeckého parku nad zámečkem objevil nový útvar ze zapuštěných kmenů. Jedná se o počátek výstavby a doufejme i úspěšného fungování tzv. broukoviště. Broukoviště (též logger) je uměle vytvořený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, který vytváří náhradní životní prostředí pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo. Do broukoviště jsou obvykle ukládány zbytky stromů, které musely být pokáceny v našem případě se jedná o topol černý (Populus nigra). V důsledku činnosti člověka je v kulturní krajině kritický nedostatek přirozeně se rozkládajícího dřeva, což je možné alespoň částečně kompenzovat právě zakládáním broukovišť. Lidmi vytvořené parky vytváří většinou velmi zajímavé a cenné přírodní biotopy často i uprostřed městské zástavby. Toto je i případ našeho Medláneckého zámeckého parku, který se svou hodnotnou a přirozenou skladbou fauny a flóry stal v průběhu své existence i útočištěm mnoha ohrožených živočišných druhů. To potvrzuje i výskyt vzácných druhů hmyzu, zejména brouků. Ze zjištěného výskytu mnoha druhů jmenujme hlavně ty nejvzácnější roháče obecného, zlatohlávky skvostného a huňatého, lesáka rumělkového či střevlíky Scheidlerova a Ullrichova. Jako příspěvek pro jejich záchranu ale i pro zvýšení biodiverzity a biologické hodnoty tohoto přírodně i společensky nesmírně cenného území bylo z podnětu paní Hany Pumprlové za přispění pana M.Vlašína (zajištění kmenů) i za spolupráce dalších zúčastněných založeno i naše broukoviště. Postupně bude ještě doplněno informační tabulí, volně uloženými větvemi a z posledního kusu ležícího topolu se pokusíme vytvořit dřevořezbu brouka jako symbol tohoto nového zákoutí. Za komisi životního prostředí PhDr. Ladislav Žuja Školské okénko Dárek Podstatou dárku je přinášet radost. Lidé se mají obdarovávat různými způsoby, aby jim bylo dobře na světě. V tomto duchu proběhla ve čtvrtek návštěva žáků 6.B ZŠ Brno, Hudcova 35 na radnici v Brně Medlánkách. Zástupci žáků Alžběta Indrová a Klára Suchá společně s paní ředitelkou a bývalou třídní učitelkou předaly paní starostce osm výtvarných děl na výzdobu radnice. Na obrazech se podíleli současní žáci 6. třídy: Alžběta Indrová, Kateřina Pleskačová a Klára Suchá, ale i žáci, kteří z pátého ročníku nastoupili na gymnázium a jiné základní školy: Dominika Zezulová a David Kundrát. Žáci tak pěkným způsobem reprezentují Základní školu v Medlánkách na veřejnosti. Paní starostce se dílka velmi líbila, žáci byli odměněni sladkostmi a všichni se těší na další spolupráci. Mgr. Dagmar Černá ředitelka školy Slovo ředitelky Vážení přátelé, blíží se konec školního roku, a to vždy tak trochu bilancujeme. O úspěších našich žáků si můžete přečíst na webových stránkách a všechny ty velmi dobré výsledky ze soutěží by se do tohoto sloupku ani nevešly. O to víc nás těší, že třeba na již tradiční Akademii školy se přichází podívat i naši absolventi, že svým bývalým třídním chodí žáci ukázat první vysvědčení ze středních škol, že se na ulici hlásí se ke svým bývalým učitelům. Za tím vším je spousta dobré práce učitelek a učitelů, kteří na medlánecké škole působí. Chtěla bych jim poděkovat za jejich úsilí, péči a poctivou práci. Poděkování celého vedení školy také předávám za organizaci letošní Akademie. Tradičně se na ní se školou loučí žáci devátých tříd, kterým přejeme hodně úspěchů na středních školách. Všem pracovníkům školy pak chci popřát krásné počasí a pohodu na zasloužené dovolené. Také všem rodičů a žákům přeji krásné prázdniny plné zajímavých zážitků. Mgr. Dagmar Černá ředitelka školy KRÁTCE DEN ZEMĚ na Hudcovce V pondělí 30. dubna na naší škole proběhl Den Země. Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky z prvního stupně připravili dopoledne plné soutěží, hádanek, skládaček a zábavných testů. Všechny úkoly měly jedno společné. Byly zaměřené na ochranu životního prostředí. Deset stanovišť měli deváťáci rozmístěných po celém medláneckém parku. Bylo zajímavé sledovat, s jakým nadšením a zápalem řeší lehčí i složitější úkoly prvňáčci či zkušení páťáci. Pod- m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 3 / č e r v e n

6 le slov těch nejmenších bylo nejtěžší složit puzzle a opravdu na tomto stanovišti se děti zdržely nejdéle. V době, kdy děti neplnily úkoly na jednotlivých stanovištích, podnikaly vycházky do blízkého okolí, kde získávaly odpovědi na různé otázky z oblasti ochrany přírody a sely semínka na školním pozemku. Celé dopoledne se na děti smálo sluníčko. To potěšilo nejen soutěžící, ale i paní učitelky, které bedlivě střežily děti, aby v zápalu boje nedošlo k žádné kalamitě. Vzhledem k tomu, že se soutěžícím i pořadatelům tato akce líbila, těší se už všichni na příští Den Země. Druhý stupeň se vydal na pěší túru, při které žáci poznávali své okolí a na základě poznatků a prožitků jednotlivé třídy zpracovaly prezentaci a zveřejnily ji vedle svých tříd, aby se všichni žáci mohli podívat, s jakými zajímavostmi se na trase setkali, co je upoutalo. I tato akce přispěla k tomu, že naše obec není dětem lhostejná. ŠD Soutěž Hlídek mladých zdracotníků V rámci přípravy na každoroční soutěž Hlídek mladých zdravotníků se sedmičlenná skupina dětí školní družiny zúčastnila 7. května 2012 nácviku resuscitace na ČČK na Masné ulici. Na cvičné figuríně si děti vyzkoušely správný postup při poskytování umělého dýchání a srdeční masáže. Hned následující pátek 11. května se pětičlenná hlídka J. Pluskal, O. Pokorný (oba 4.B), P. Smažinka (4.A), T. Holík (3.B) a l. Vychodil (2.B) vydala do Černovic, kde v areálu Slunečnice na Faměrově náměstí proběhlo městské kolo soutěže HMZ. Na soutěžící byly připraveny nelehké úkoly, kromě obvazové techniky a transportu zraněných se museli vypořádat se zraněním rukou po výbuchu petardy, s ošetřením zlomenin či se zástavou dýchání a prokázat znalosti z dopravní výchovy. I když se naší hlídce nepodařilo všechny teoretické znalosti zúročit při plnění praktických soutěžních úkolů, určitě si za pěkné 4. místo zaslouží pochvalu. Slavíci ZŠ Hudcova Páteční dopoledne patřilo na ZŠ v Medlánkách hudbě. Žáci 1. stupně uspořádali pěveckou soutěž o nejlepšího slavíka. Z každé třídy vystoupili dva zástupci s dvěma písněmi. Tříčlenná porota, kterou tvořil pan zástupce Všetička, paní učitelky Kalná a Malůšková, hodnotila dvě kategorie píseň lidovou a píseň moderní. Všichni se dobře bavili a děti předvedly svůj velký pěvecký talent. Zoo Lešná Dne se žáci 7. ročníku zúčastnili přírodopisné exkurze do ZOO Lešná. Nejprve s průvodcem navštívili část africké savany. Přednáška děti velmi bavila a dozvěděly se zajímavé informace ze života například žiraf, zeber, slonů, hrochů a dalších. Následně odpovídaly na otázky a musím je moc pochválit, že téměř všechny odpovědi znaly. Poté samostatně procházely zoologickou zahradou a dělaly si poznámky. Své postřehy zapsaly do sešitu přírodopisu. Exkurze po zoologické zahradě je doplňkem probíraného učiva přírodopisu žáků 7. ročníku a zoologická zahrada v Lešné patří mezi špičky zoologických zahrad v ČR. Tato akci je velmi přínosná a u žáků oblíbená. Atletický čtyřboj 2012 V prvních květnových dnech se výběr žáků naší školy zúčastnil městského přeboru atletického čtyřboje na ZŠ Laštůvkova. Závodila družstva chlapců i děvčat v mladší a starší kategorii. Každý ze závodníků absolvoval čtyři disciplíny (sprint, hod, skok a vytrvalost), které se bodovaly podle atletických tabulek. O umístění rozhodoval konečný součet bodů každého jednotlivce i celého družstva. Jednotlivci získali cenné medaile, i družstvo mladších žákyň získalo díky bojovnosti všech členek bronzové medaile. Úspěšná byla i starší děvčata. Snaha všech děvčat byla odměněna stříbrnou příčkou v hodnocení družstev, čímž si vybojovala postup do krajského kola. Starší hoši na úspěchy děvčat nenavázali. Přestože nedosáhli na medailová umístění, patří jim pochvala za bojovnost. Všem zúčastněným patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Voda AHÓÓÓJ Žáci 8. tříd se změnili na zdatné vodáky a užívali si plavby po Nežárce a Lužnici. V rekreačním středisku AL-PA na jezu Krkavec měli základní tábor a poznávali okolí řek i krásné město Třeboň. KOLA Na stejném místě, ve stejnou dobu polykali kilometry na cyklostezkách žákyně a žáci 9. tříd. Ti na svých cestách viděli vodní zámek Červenou Lhotu i další zajímavosti jižních Čech. EKO Ředkovec, nám známé středisko se stalo cílem našich ekologů ze 7. tříd. Nádherná příroda, okolí vhodné pro poznávání životního prostředí. Vhodně zakomponovaný výlet do tábora ve Sluneční zátoce připomněl všem letošní výročí 100 let české organizace Skaut. Děti z Hudcovky slavily MDD byl příležitostí si to tak trochu užít i ve škole. Nejvyšší třídy zorganizovaly mladším spolužákům dopoledne plné soutěží a her. Starší žáci si užili střelby ze vzduchovky, závodu v běhu do schodů, zkusili si utáhnout osobní auto, pak si to rozdali ve fotbalu, softu a přehazované. Příjemně strávený společný den dětí a jejich učitelů přispěl ke vzájemnému poznání a upevnění vztahů v třídních kolektivech. A samozřejmě sladké balíčky byly příjemnou tečkou. mateřská škola Blahopřejeme! Dne proběhla soutěžní přehlídka ve zpěvu lidových písní pro děti z MŠ a ZŠ Lidový skřivánek Děti naší mateřské školy J. Brychtová, E. Bukajová, E. Danielová, A. Jagelská, D. Jurajdová, A. Podracká a V. Ševčík vystoupily pod vedením p. Mgr. P. Špačkové s pásmem Řemesla v písničkách a získaly nejlepší ocenění platinovou notičku. Ještě jednou blahopřejeme!!! řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel: Počítačové služby. Tel , HODINOVÝ MANŽEL stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. Hod. sazba od 150, Kč. Tel NAUČÍM TENIS 200 Kč/hod. Tel ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁ- BYTKU Tel Koupím byt 4+1 nebo 4+KK, cihla, od přímého kupce, solidní jednání. Za nabídky děkujeme. Volejte nebo pište na tel Koupím stavební pozemek nebo starší rodinný dům v Medlánkách. V případě příznivé ceny možná platba v hotovosti, veškerou administrativu spojenou s prodejem zařídím. Mám zájem pouze o přímou koupi, RK prosím nevolejte. Děkuji za Vaši nabídku. Martin Krištof. Tel Prodám zahradu v Brně Ivanovicích o výměře 845m 2, vlastní studna, přípojka el. energie. Cena dohodou. Budoucí stav. poz. Tel Nabízím bezplatné finanční poradenství v oblasti hypoték, úvěrů, refinancování, stavební spoření, majetková a životní pojištění, povinné ručení a jejich zřízení, pro fyzické i právnické osoby. Tel: č í s l o 3 / č e r v e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 dětský klub medlánci Klub Rosnička září 2012 Pomalu se nám blíží konec školního roku a my máme za sebou úspěšný první rok v našem novém klubu ROSNIČKA pro děti, který vznikl díky spolupráci a velké podpoře UMČ Brno-Medlánky v prostorech zámku. Celý rok byl klub hojně využíván dětmi z Medlánek a blízkého okolí, a to nejen pro dopolední hlídání dětí, ale také pro různé zájmové kroužky (výtvarná výchova, flétnička, skautský a tábornický oddíl, páteční herna pro děti, večerní cvičení pro maminky, atd). Klub Rosnička bude i nadále pokračovat v dalším školním roce 2012/2013, a tak se můžete vy i vaše děti těšit na spoustu zajímavých aktivit, které pro vás od září 2012 budeme připravovat (info na Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast a spolupráci na našich aktivitách a budeme se opět těšit v září v Rosničce. Od září 2012 nabízíme poslední volná místa na dopolední hlídání dětí. Jedná se o dopolední hlídání dětí od 2 let věku, kapacita klubu je 13 dětí na dopoledne, o které pečují dvě zkušené lektorky. Prostory klubu Rosnička se nacházejí v prvním patře zámecké budovy. Momentálně máme 4 volná místa v pondělí, 4 volná místa ve středu a 10 volných míst v pátek. Veškeré info o Rosničce, podmínky zápisu a vstupní dotazník najdete na V případě zájmu volejte na tel nebo zašlete na (předmět Rosnička). Dětský den V červnu slavíme nejdůležitější svátek v roce tedy nejdůležitější pro naše nejmenší den dětí. Klub dětí Medlánci se rozhodl jej oslavit už na konci května. S našimi nervy si před zahájením akce pohrálo počasí a výpadek elektřiny, ale nakonec vše dobře dopadlo. Vysvitlo sluníčko, skákací hrad byl nafouknut, koně dorazili v pořádku a děti se sešly v hojném počtu a ve výborně náladě. Po splnění všech úkolů byly děti odměněny medailemi a následovalo rozloučení v podobě anglických písniček pod vedením lektorů anglického jazyka, na které se můžete těšit v příštím školním roce. (Připravujeme angličtinu pro děti od 3 6let, info najdete během srpna na našich webových stránkách). Děkujeme touto cestou ÚMČ Brno-Medlánky za umožnění konání této akce v krásném prostředí zámeckého parku! V červnu nás ještě čeká ozdravný pobyt na Vysočině a pak už jen rozloučení se zpívánkami, s klubíky a také s Rosničkou. Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prázdniny a těšíme se na Vás zase v září! z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Alenka Citovecká Ladislava Bukáčková František Volek Ludmila Marešová Jindřich Kučera Ludmila Minaříková Libuše Vašíčková Jana Luskačová 80 let 80 let 80 let Marcela Štěpánková František Kolouch 75 let Marie Tenorová 85 let Zdeňka Vlašínová Růžena Maliňáková 85 let Alena Čumplíková Irena Klapetková 80 let Všechno nejlepší! Za SPOZ Vladimíra Vespalcová Cestování po Jihočeském kraji Na autobusové zastávce v 6 hodin ráno v tuto časnou dobu jsme se my, seniorští výletníci sešli na začátku června. Cíle naší cesty byly v překrásném kraji, v Jižních Čechách. Tento kraj je mou osobní srdeční záležitostí, s radostí se sem vracím každý rok, a tak se moc těším. Jak má tahle naše seniorská výletní parta ve zvyku, nastupujeme zvesela a smích nás doprovází celý den. Uvnitř autobusu plynula živá zábava a za jeho okny plynula cesta prozářená sluníčkem. Napřed po drncavé dálnici, ale nikde jsme nestáli v koloně, i když se např. opravuje meziříčský most. Pak autobus sjel na kvalitnější silnici a já (vždy tak trošku) lituji, že většina velkých měst už má silniční obchvat. A tak jen krajem míjíme Jindřichův Hradec s rybníkem Vajgar, Stráž nad Nežárkou, kde vzpomeneme na Emu Destinovou, líbeznou Třeboň s rybníkem Svět i České Budějovice s jejich krásným náměstím. Pod nohama se nám kmitla Lužnice i Vltava a před námi se v lesích objevilo krásné panorama zámku Hluboká nad Vltavou, tyčící se nad rybníkem Bezdrevem. Paní průvodkyně na zámku byla velmi šikovná a zajímavým povídáním nás provedla tou zámeckou nádherou. Ale na nás si nepřišla s odborným historickým výkladem, m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 3 / č e r v e n

8 protože už v autobusu nás s nejzajímavějšími osudy Hluboké i jejích obyvatel seznámil PhDr. Miroslav Vespalec. Jeho přednáška byla jako vždy nesmírně zajímavá, a kdo dobře poslouchal, mohl být na zámku i s paní průvodkyní jako doma. Prohlédli jsme si kousek zámecké zahrady. Někteří našli i jezírko, kam upadla naše filmová Pyšná princezna Krasomila. A klušeme zpět na parkoviště, počasí je nádherné a já přemýšlím, co se mě na Hluboké nejvíc líbilo, taky jestli se jde líp do kopce nebo z kopce. Ale to asi každý. Se stále dobrou náladou jsme nastoupili a rozjeli se vstříc další kráse, loveckému zámku Kratochvíle. Víte co mě zaujalo tam? Portréty bratrů Rožmberků, Viléma a Petra Voka. Oba byli totiž úžasně podobní svým filmovým postavám ve filmu Svatby pana Voka, pánům hecům Miloši Kopeckému (Petr Vok) a Otakaru Brouskovi (Vilém). A potom bylinková zahrádka a tuze dobrá káva i zmrzlina v zámecké cukrárně. Jihočeské hospůdky jako malované, někdo šel na oběd, někdo obědvá z vlastních zásob na lavičkách. A pak posilnění, jedeme dál. Památka UNESCO ukázka pravého českého selského baroka se zalíbila určitě každému. Dojatě stojím před malovanými jihočeskými štíty starých chalup (jsou všechny obydlené!) na selském dvorku prohlížíme nářadí a předměty, které pamatuji z dětství, ze selských dvorů u nás v Medlánkách a z prázdnin trávených na venkově. Vyfotila jsem si něco na památku, také poslední pohled na Hlubokou v dálce v lesích i dýmající Temelín, a nastoupili jsme do autobusu. Cesta uběhla, náš pan řidič byl perfektní (a vařil dobrou kávu) a najednou byly rybníky i s množstvím čápů a volavek a jihočeskou atmosférou za námi. A naše Brno před námi. Byl to opět krásný výlet, a nezbývá, než poděkovat panu řidiči za bezpečnou jízdu, Mirku Vespalcovi za průvodní slovo, Vám všem za prima pohodovou partu a nejvíc Mgr. Vlaďce Vespalcové, která nám včetně počasí připravila tak krásný den. A samozřejmě naší medlánecké radnici, která má svoje seniory ráda a stará se o tyto naše chvíle radosti. Účastníci zájezdu, tak pěkné prázdniny a ahoj na podzim!! Maruška Kalová Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Významná výročí V tomto čísle našeho Zpravodaje se zastavím pouze u dvou dat. To první 25. září 1212 má nepřímý vliv na tehdejší ves MEDLAN, to druhé 14. srpna 1237 se dotýká našich předků přímo. Roku 1197 byly ukončeny dlouholeté spory mezi přemyslovskými knížaty a vlády se ujal Přemysl Otakar I. ( ). Byl velmi obratným diplomatem. V době, kdy se v sousední Říši 15 let bojovalo o císařský trůn, Přemysl nejméně pětkrát změnil svoje stanovisko. Oplácel tak německé Říši plnou měrou to, co císařové podnikali na úkor celistvosti českého státu za domácích sporů o knížecí stolec. Nezkrotná touha jej vábila k jiné ženě a tak zapudil stárnoucí manželku Adlétu Míšenskou i s jejími dětmi a oženil se s krásnou uherskou princeznou Konstancií. Roku 1210 zvolila říšská knížata za římského krále Fridricha II., jehož volbu Přemysl podporoval. Fridrich pak vydal Přemyslovi 25. září 1212 důležitou listinu, která se stala základem dalšího poměru Čech k německé Říši, tzv. ZLATOU BULU SICILSKOU. Sicilskou se nazývala proto, že byla zpečetěna pečetí království sicilského, zlatou proto, že pečeť byla zasazena do zlaté schránky. Hlavní body této listiny: Českému panovníkovi byl přiznán titul krále českého a polského na věčné časy. České léno směl císař uděliti jen tomu, kdo byl Čechy za krále přijat. Potvrzuje se příslušnost Moravy a biskupství Pražského ke království českému. Český král je povinen navštěvovati říšské sněmy jen tehdy, konají-li se v Bamberce a Norimberce; v Merseburce jen tehdy, je-li přítomen také kníže polský. Český král je povinen posílati k jízdě do Říma 300 jezdců, nebo se vyplatiti z této povinnosti 300 hřivnami stříbra. (1 hřivna = kovový polotovar o hmotnosti gramů). Českému králi se potvrzuje hodnost arcičíšnická. Touto listinou se dostalo českému králi výhodného postavení ve Svaté říši římské. Zejména cenné bylo zřeknutí se císaře lenní svrchovaností nad Moravou a nad Pražským biskupstvím a znemožnění, aby císař zasahoval do vnitřních českých poměrů. Velmi důležité bylo, že nástupcem Přemyslovým byl uznán jeho syn Václav. Tím byla definitivně odstraněna zásada práva stařešinského a na jeho místo nastoupilo právo prvorozenství primogenitury. Tím padly nároky Děpolticů a kralevic Václav byl ještě za života otcova roku 1228 korunován za českého krále. Když roku 1230 král Přemysl zemřel, ujal se vlády jeho syn VÁCLAV I. ( ), který byl nazýván Jednookým, poněvadž si kdysi na lovu vypíchl nešťastnou náhodou oko. Byl povahy zcela odlišné od svého otce. Časem se o vládu nestaral, přebýval na svých loveckých hradech Křivoklátě, Zvíkově a Dobříši, věnoval se lovu, obklopen milenkami a milci, kterým štědře rozdával korunní statky. Osobně byl statečný, miloval umění a povolával na svůj dvůr německé pěvce. Vůbec byl náchylný k německé řeči a mravům, dávaje tak špatný příklad vysoké šlechtě. O poněmčování pražského dvora se zasloužila také jeho manželka Kunhuta Švábská. Král nesnesl zvonění zvonů a kdekoli se zdržoval, nesmělo se vyzvánět. Na rozdíl od svého otce Přemysla Otakara I. neměl Václav I. dobré vztahy s císařem Fridrichem II. Ten žádal na sněmu v Řezně, aby mu Václav vydal některé hrady a města ve Falci, ale Václav odepřel. Když pak král odcházel, přitočil se k němu fuldský opat a řekl: Kdybych já byl tvým sousedem, naučil bych tě poslouchati Říše a udělal bych z tebe pokorného králíčka. Králův dvořenín Ojíř z Friedberga přiskočil k opatovi, dal mu políček a řekl: Špatného měl jsi mnichu učitele, že tě nenaučil, jak se máš chovati ke králům. Vedle nepřátelství s císařem je znám i Václavův spor s bratrem Přemyslem, moravským markrabětem. V létě roku 1237 tedy před 775 lety zahájil Václav I. vojenské tažení proti Přemyslovi, který patrně usiloval o spojení s rakouským vévodou Fridrichem II. Bojovným o nezávislé postavení. Králova vojska vedla boj velmi tvrdě a tak řada obcí v blízkosti Brna byla poničena, včetně Medlánek. Přemysl se zachránil útěkem do Uher, Václav mu však odpustil. Umožnil mu návrat na Moravu, ale omezil jeho moc jen na Olomoucko a Opavsko. V té době byly Medlánky majetkem kapituly sv. Petra v Brně. Šlo o tzv. kapitulu kolegiátní, tj.sdružení kněží kolem představeného. Byli vázáni určitými povinnosti. A v Medlánkách se také nacházel válkou zpustošený statek, který spravoval petrský plebán farář Zdislav. Mimo medláneckého statku byly zpustošeny i další petrské statky. Král Václav si byl vědom, že bude třeba tuto škodu církvi nahradit. Rostla její moc, zejména papežská, a jí byl Václav vděčen za korunovaci ještě v době vlády svého otce Přemysla. Ukázal se jako dobrý diplomat. Vzal si Medlánky do vlastnictví a kostelu Sv. Petra v Brně za vzniklé válečné škody jako projev dobré vůle přenechal zeměpanské Bosonohy. Darovací listina, v latinském originále, je uložena v Moravském zemském archivu. Přeložil prof. Vladimír Mazal: Václav, král český, postupuje výměnnou smlouvou kostelu Sv. Petra v Brně své statky v Bosonohách za příslušenství statků v Medlánkách, Březovicích a jinde. Dáno v Brně dne 14. srpna Tolik tedy listina dosvědčující první historickou zmínku o naší městské části. Další zmínky v latinsky psaných listinách jsou až od roku 1344, kde nejčastěji nacházíme označení VILLA MEDLAN. Latinské slovo villa mělo v té době poměrně široký význam. Označovalo osadu, vesnici nebo dokonce venkovské město, ale často také jen statek, dvůr, vilu, letohrádek nebo třeba i pouhé stavení na venkově. PhDr. Miroslav Vespalecm, kronikář MČ č í s l o 3 / č e r v e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 medlánecký sport Skupina všestrannosti Sokola Medlánky připravuje pro letošní jaro vycházky do brněnského okolí. Tyto vycházky nejsou určeny jen pro členy Sokola, ale jsou vítáni všichni, kteří mají chuť a zájem vydat se do jarní přírody. Bližší informace najdete vždy v předstihu na vývěskách, nebo se můžete informovat telefonicky u paní Holubové na telefonním čísle Sokol Medlánky OPENSCALE 2012 Přípravy na 20. ročník OPENSCALE byly veliké, skoro každý se chtěl pochlubit svým novým výtvorem, bohužel počasí posledních tří týdnů před soutěží se silnými větry neumožnilo tyto výtvory pořádně zalétat, dokonce některé z nich ještě nebyly vůbec ve vzduchu. Také předpověď na poslední květnový víkend slibovala vítr. Hlavní pořadatel, který bydlí v Brně 55 let, však ví, že zde před frontou skoro vždy dojde k otáčení směru větru a mezi tím i k jeho uklidnění, takže na internetu slíbil na neděli dobré modelářské počasí. V sobotu v pravé poledne bylo zahájeno statické bodování 32 dvacetinek a 14 minimaket na CO2. Další minimakety zůstaly v kufrech aut, mezi nimi 8 hydroplánů určených pro FLY OFF Schneiderova poháru a 7 minimaket old-timerů BV-min. Letová část měla být zahájena prvním kolem v 15 hodin. Po vyhodnocení počasí však na briefingu padlo rozhodnutí, že létání na kola se ruší, k večeru sice vítr má zeslábnout, ale téměř všichni řekli, že soutěžní lety budou dělat až v neděli, kdy se začne létat již od 7 hodin. Pouze Dušan Garba, který měl na neděli naplánované zedníky na opravu chalupy, hrdinně bojoval se svými parádními dvacetinkami v silném větru. Když konečně vítr trochu zeslábl, tak ostatní začali zalétávat své nové výtvory, mezi ně patřily i moc pěkné hydroplány, asi největší obdiv budil Alferyho malý dvouplošný plovákový Curtiss R2C-2 a Křivkův Sopwith Tabloid. Také hlavní pořadatel Luboš Koutný zkoušel zalétat zcela nový Bernard H.V. 220, tato dvacetinka je však velmi choulostivá a zpočátku naprosto odmítala létat, po velkém úsilí si trochu dala říci, odmítla však přistávat do měkkého obilí a dlouhým letem si to namířila nad asfaltovou plochu pro RC modely, konec motoru byl provázen střemhlavým letem, jeho vybrání těsně na plochu a jemné přistání s doběhem na nizoučké travičce sice bralo dech, ale vedlo k rozhodnutí vzít do soutěže osvědčeného Borela. Nádherné lety se svou Avií B-135 na CO2 předváděl Petr Kolář především v tréninku, ty soutěžní pak byly o dost kratší. Večerní AIRFIELD PARTY se konala v restauraci U Křivé vrtule, díky ochotě personálu jsme byli puštěni do kuchyně, kde proběhl workshop na téma rychlá výroba háčků z roztaveného polyetylenu (z obalů od FUJI filmů) nad plynovým sporákem. Pak se prohlíželo album s fotkami hlavně z prvního ročníku Trnavské První světové (r. 1970) a následovalo promítání cca 400 fotek z téměř padesátileté historie minimaket a na něj pak diskuze na nejrůznější témata. Nedělní ráno na Medlánkách přivítalo soutěžící modrou oblohou, bezvětřím a velkou rosou. Hned první soutěžní let byl start zcela nové dvacetinky německého stratosférického stíhacího letounu Messerschmitt Bf-109H1 Luboše Koutného, čekalo se na přípravu ranveje a pak následoval divoký start s nebezpečně nízkými průlety a zachycením ve vysoké trávě ještě před uplynutím času pro opravu, následovala malá úprava seřízení a druhý pokus byl již naprosto perfektní. Krásný start, hezké velmi dlouhé stoupání do výšky přes 100 a pak naštěstí lehké pohupování, které vyvedlo dvacetinku ze stoupavého proudu, dokonalá kamufláž pak komplikovala dohledání ve vysoké trávě, nicméně za čtvrt hodiny následoval let z ruky, bez podvozku kdy dosažená výška byla snad ještě větší, dvě maxima zaručovala pozici mezi třemi nejlepšími. Není bez zajímavosti, že žák Viktor Grim vždy současně s Bf-109H1 startoval se svým malým jednoduchým old-timerem Liliput a využil tentýž stoupák pro dosažení dvou maxim, to třetí pak zaletěl na vlastní rozum a zvítězil v soutěži o Petříkův pohár. Hlavním favoritem v kategorii dvacetinek je již druhou sezónu Tonda Alfery se svou P-39 Airacobra, předvedl již tradičně perfektní lety a zdálo se, že díky o dva body vyšší statice má vítězství jisté (málo kdo, mimo časoměřiče však věděl, že do maxima vždy nějaká ta vteřina chyběla). Parádně také zalétal Petr Mikulášek se svým starším Me-209 a Petr Onemichl s Jak-3R. FLY OFF Schneiderova poháru bylo od začátku velmi zajímavé, bohužel Viktor Grim strhl jediný svazek na který jeho peanut Pegna Pc.1 výborně létal a s novým silným pak let nezvládl, postupně v dalších kolech vypadávali další, až zůstali tři s nejstabilnějšími výkony, nejdelší lety stabilně předváděl Koutného Borel, ale Alferyho Curtiss měl jistě velké reservy v tom, Kolik Tonda natočí do gumy na rozhodující let. A stalo se favorit, chtěl využít tyto reservy na maximum, strhl gumu, poškodil výplet a odstoupil z finále. Takže to se konalo za účasti skromného Toníka Křižky s jeho novým Tabloidem a osvědčeného Koutného Borela, ten byl natočený na 150 % otáček oproti předchozím letům, měl to být rekordní let, ale nebyl, v mírné turbulenci nadupaný Borel nezvládl start a po pár metrech skončil ve vysoké trávě. Historie se tak trochu opakuje, stejně jako v Monaku 1914 zvítězil i zde podceňovaný malý dvouplošník Sopwith Tabloid a všichni to skromnému Toníkovi přáli. Čtyři soutěžící v BV-min měli samá maxima a postoupili do FLY OFF, tam měl nejdelší let D.H. Puss Moth Vlastíka Šimka, druhý byl Adam Jakeš s Renardem a třetí Honza Vodička s Taylorcatem všichni s hornoplošníky, čtvrté místo pak zbylo na Koutného plnoplošnou stíhačku Mig-3. Podobně i pořadí dopadlo ve FLY OFF kategorii old-timerů BV-1,3, kde zvítězil opět Vlastík Šimek s MLL-301 před Mirkem Vaňkem s Kosem a žákem Viktorem Grimem s Liliputem, čtvrtý pak byl Adam Jakeš s Letnou. Honza Vodička v této kategorii kupodivu nelétal, zato jako mediální hvězda dával interview pro místní tisk. V minimaketách s motory na CO2 a elektro zvítězil Petr Faitl se starým Rapidem, před Pavlem Stráníkem, který předělal svou nádhernou dvacetinku He-112 na CO2, třetí pak byl Michal Křepelka s moc pěkným Siemensem EI, Petr Kolář s výbornou Avií B 135 byl čtvrtý odlétal vše v horších sobotních podmínkách. Ve velkém stanu restaurace pak na stole tálo 18 krásných pohárů, bylo tam 20 stavebnic minimaket a old-timerů, motor na CO2 Telco, regulátor pro RC minimakety, časovač, guma TAN SS, plastové vrtule a další věcné ceny které osobně předávala starostka městské části Brno- Medlánky Mgr. Valentová. Každý žák, který dolétal soutěž, obdržel stavebnici, za každou kategorii, kterou létal, pro prví tři byly krásné poháry, podobně jako i u seniorů. Velké poděkování patří všem sponzorům, především pak panu Petříkovi, ÚMČ Brno-Medlánky, firmám IKARA, Raichard-Modelsport, IKARA, RD stav s.r.o. a Adamovi Jakešovi (ten nejen, že zajišťoval výrobu parádních triček, ale také sponzoroval tyto pro časoměřiče). Mimořádné poděkování pak patří Aeroklubu Brno Medlánky za tradiční vstřícnost, bez které by nebylo možné takovou akci organizovat, vedoucímu a personálu restaurace U Křivé vrtule, řediteli soutěže i všem časoměřičům a bodovačům a nesmíme zapomenout na Svatého Petra, který nám na neděli zařídil nádherné modelářské počasí. Ing. Lubomír Koutný hlavní pořadatel... j o g a n a S ý p c e... Termín čtvrtek od hod. Termín čtvrtek od hod. Cena 200, Kč. SC Sýpka, Brno, Medlánky, Kytnerova 1a, Přihlášky: Zdenka Jelínková, tel , m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 3 / č e r v e n

10 Služby veřejnosti Vážení obyvatelé Medlánek, jarní sbírka šatstva pro charitní šatník opět zaplnila prostory zasedací místnosti a přilehlých chodeb medlánecké radnice. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o již druhé opakování této akce od začátku roku, je to pozoruhodný výkon. Vaše darované věci pomohou charitě v naplnění jejího poslání pomoci potřebným. Děkujeme Vám, dárcům, děkujeme vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům, kteří opět pomohli s propagací, poskytnutím potřebných prostor i osobní účastí při zajištění sbírky. Těšíme se na další sbírky v Medlánkách. Ing. František Svoboda Diecézní charita Brno Řečkovičtí (i medlánečtí) skauti oslavili 100 let skautingu v ČR Ráno, v sobotu v 9.00 se v řečkovickém pivovaře sešlo něco málo přes 100 lidí, převážně skautek a skautů. Přišli si připomenout, že právě uplynulo sto let od doby, kdy zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík plánoval první skautský tábor v ČR. Vzhledem k tomu, že akce byla významnou společenskou událostí, na úvodním slavnostním nástupu se kromě vedení Junáka a řečkovického skautského střediska povzbudivými slovy vyjádřili starostka ÚMČ Brno-Medlánky Alena Valentová, starosta ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot a řečkovický kněz Jacek Kruczek. Všichni zmínili především to, jak velký a pozitivní vliv má skauting na výchovu mládeže. Zejména tím, že podporuje osobní rozvoj mladých lidí v oblasti sociální, mravní, duchovní, intelektuální a tělesné tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. To, že se výše uvedené výchovné působení děje prostřednictvím i na dnešní dobu atraktivním způsobem si mohli vyzkoušet děti i starší účastníci oslav, kteří navštívili klubovnu a pivovar po nástupu. Kromě lanové dráhy či vázaných staveb bylo možné si vyzkoušet rozdělávat oheň křesadlem, lasovat, házet na cíl a další disciplíny zaměřené více či méně na rukodělnou tvorbu či přežití v přírodě. Aktivity bohužel narušilo velmi nepříznivé deštivé počasí. Díky poměrně náročné a trpělivé práci Česlava Ulricha mohli po nástupu starší účastníci a hosté shlédnout zatím stručnou, přesto velmi zajímavou prezentaci z historie skautingu v Řečkovicích. Tato část měla úspěch i u nejstarší části našich spoluobčanů prezentaci navštívili kromě členů z let i členové, kteří se podíleli na vedení střediska v druhé polovině čtyřicátých let minulého století. Celý den byl zakončen společenským večerem, který si připravili v orelské tělocvičně rangers a roveři, tedy skautky a skauti ve věku cca let. Několik desítek skautek, skautů a nadšenců bylo svědky vystoupení dvou kapel, tanečníků a dalšího kvalitního programu. Nezbývá, než shrnout, že se oslavy vydařily a aktivity skautského střediska Duha se stále na území Řečkovic, Medlánek a okolních městských částí rozrůstají. Jiří Libus Pionýrská skupina Radlice-Medlánky pořádá letní tábor s již čtyřicetiletou tradicí. Tábor se nachází na okraji malebné oblasti Česká Kanada u jihočeské vesničky Radlice. Děti jsou ubytovány ve stanech s podsadou, k dispozici je stavba srubového charakteru s jídelnou, kuchyní a umývárnami se sprchami s teplou vodou. V táboře není zavedena elektřina, svítíme svíčkami a baterkami, což umocňuje romantiku večerů na táboře. Po celou délku pobytu se věnujeme tábornictví, turistice a sportu, jednotlivé hry jsou propojeny v hru celotáborovou. Bližší informace o nás i o táboře získáte na nebo na čísle Předškoláky o prázdninách ohlídají lesní skřítci Brněnské školky jsou většinu prázdnin mimo provoz. Zaměstnaní rodiče řeší každoročně problém, kam s dětmi. Lesní mateřská školka Sýkorka v Brně Mokré Hoře nabízí o prázdninách čtyři týdenní turnusy příměstského tábora. Specifikem těchto táborů je celodenní pobyt venku v přírodě na čerstvém vzduchu. Školka sousedí s lesem, kam děti s pedagogy podnikají dobrodružné výpravy za lesními skřítky. Na prostorné zahradě s potůčkem, pískovištěm i vlastní zeleninovou zahrádkou děti poznávají přírodu všemi smysly. Odpolední odpočinek probíhá ve zděné chatce, která poskytne zázemí pro hry v případě nepříznivého počasí. Tábory jsou určeny dětem 3 7 let, rodiče mohou děti přivést již od 7.45 a vyzvednout do Termíny táborů: , , a Více informací CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel: , Pobočka DDM Helceletova Děkujeme všem účastníkům našich kroužků a kurzů za přízeň a přejeme prožití pěkných letních dnů. Zápisy do kroužků na nový školní rok je možno učinit mailem od nebo telefonicky od do Informace o kroužcích najdete také na našich www, na vyžádání zašleme přehled kroužků mailem. Kontakt je uveden na hlavičce. DOPOLEDNE PRO RODIČE A DĚTI Každý den od 9 do 12 hodin. Tvoření z keramické hlíny, malování a kreslení, výroba hraček a dekorací. Hry, pobyt na zahradě s pískovištěm a domečkem. Společné tvoření rodičů a dětí. Také pro samostatné děti od 4 let. Přihlášení a informace předem na Letní tábory ZÁHADY STŘEDOVĚKU, tvořivý a poznávací příměstský tábor s pobytem 2 dny mimo Brno, pro školáky od 7 let. Návštěva hradu Pernštejn, výlety, hry, tvoření ve středověkém stylu. Ubytování se stravováním. Cena: Kč. Tábor je možno navštívit i v jednotlivé dny (po., út., stř.) za 200 Kč/den BÁJEČNÝ OLYMP, příměstský tábor inspirovaný řeckými bájemi, s možností procvičení angličtiny, s celodenním výletem a svezením na lodi. Výroba kostýmů antických hrdinů, karneval, táborák, výtvarné tvoření. Pro děti od 6 let. Dětské porce obědů zajištěny. Cena: Kč Přejeme krásné prázdniny a příjemnou dovolenou a těšíme se na setkání v příštím školním roce! Zahajujeme 3. září Přijímací zkoušky a zápis na šk. rok 2012/ vždy pondělí čtvrtek h Bližší informace na webových stránkách. Bioodpad Dejte odpadu ještě šanci... tak zní věta v televizní reklamě na tříděný odpad Ze zahrádky (listí, větve, tráva, ovoce, zelenina, aj.), z balkonů (nepotřebný obsah z truhlíků, 1 0 č í s l o 3 / č e r v e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 květináčích), z kuchyně (zvadlé květiny ve váze, ale bez drátků a různých mašliček; zbytek z melounu, slupky od brambor, saláty, natě ze zeleniny, zbytky z ovoce, sypané čaje, káva,...), je nemalé procento odpadu, které skončí v popelnici (mířící do spalovny) a přitom bioodpad je tak potřebný a velice hodnotný. Je to hodnotná surovina na výrobu kompostu. V Brně existuje Centrální kompostárna v Černovicích. Zde se zpracovává bioodpad ze zahrádkářských kolonií, Veřejné zeleně Města Brna i od občanů. Sběr bioodpadu do kompostárny zajišťuje městská společnost Sako. Na najdete seznam sběrných středisek odpadu v Brně, kam lze tříděný bioodpad dovézt. V kompostárně se bioodpad přeměňuje na kompost. Bioodpad tedy neskončí zbytečně ve spalovně, ale použije se na prohnojení půdy. Bohužel v Brně nelze bioodpad z kuchyně třídit a odnášet do sběrného dvora společnosti Sako. Bioodpad z kuchyně (z domácností) patří do jiné skupiny odpadů a ty se v Brně netřídí. Odpad z kuchyní je zařazen pod k. č biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Tento odpad se na sběrných střediscích neodebírá. Na sběrných střediscích se odebírá odpad k. č biologicky rozložitelný odpad (skupina odpady ze zahrad a parků). Na sběrných střediscích se tedy odebírají zelené odpady ze zahrad a sem může patřit i posbírané ovoce nebo zbytky zeleniny. Odpad původem z kuchyní na sběrné středisko nepatří, tento odpad je součástí směsného komunálního odpadu. Tolik vyjádření pana Černého, vedoucího odpadového hospodářství města Brna. Ekologický institut Veronica tuto záležitost chce prověřit a pokusí se situaci změnit. Občané v Brně mají možnost kompostovat bioodpad z kuchyně na svých zahradách nebo pomocí komunitních kompostáren, a nebo ve vermikompostéru. O tom ale příště. Podle pracovníka ve sběrném dvoře na ulici Rysova je veliký zájem bioodpad odkládat do kontejneru. Nejvíce kontejner plní nasekaná tráva, listí, větvičky, ovoce, zelenina. Dále sem patří například i odpad z truhlíků, může být i se zbytkovou hlínou. Do bioodpadu na výrobu kompostu nepatří vařené jídlo, tuky, jiný odpad. Třídit odpad je potřeba zodpovědně. Pracovník ve sběrném dvoře je podle mého, velice vstřícný a pečlivý. Pokud budete mít s jakýmkoli odpadem problém, jak ho roztřídit, ochotně Vám určitě pomůže a poradí. Otvírací hodiny sběrného dvora na ulici Rysova: Pondělí: hod. Úterý až Pátek: , hod. Sobota: hod. Zdroj: komunikace s ekologickou poradnou Veronica, aj E. Stávková Z tiskové konference DPMB změny v dopravě Linka 1 bude v úseku Nové sady Vozovna Komín obousměrně odkloněna ulicemi Husovou, Veveří, Minskou a Horovou. Do trasy linky 2 bude vložena dočasná provizorní zastávka Mendlovo náměstí (na ulici Václavské před křižovatkou s Křížovou ulicí). Linky 3 a 11 budou ve směru od Lesné a Staré osady z České odkloněny ulicemi Husovou a Pekařskou do smyčky Mendlovo náměstí. Na ulici Pekařské nahradí odkloněné linky 5 a 6, na trase do Bystrce jsou naopak nahrazeny odkloněnou linkou 1. Linky 5 a 6 budou v úseku Česká Poříčí odkloněny ulicemi Rašínovou, Masarykovou, Nádražní, Hybešovou a Václavskou. Na Václavské také obslouží provizorní zastávku Mendlovo náměstí. Linka 5 bude navíc všemi spoji trvale vedena v celé trase až na Ústřední hřbitov. Linka x1 pojede z Mendlova náměstí z úvrati v ulici Veletržní přes Pisárky, Vozovnu Komín, Zoologickou zahradu do smyčky Rakovecká. Bude obsluhována obousměrnými vozy KT8. Tramvajová linka 9 bude po dobu výluky ukončena na provizorní úvrati v zastávce Úzká a bude obsluhována vozy KT8. Tramvajová linka 12 bude dočasně mimo provoz a bude nahrazena novými spoji linky 13 (zdvojení intervalu) v trase Technologický park Geislerova. Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí stávající autobusové linky 40, 48, 63, 67 doplněné o náhradní autobusovou linku x12 v trase Úzká Autobusové nádraží / Zvonařka Železniční Konopná Komárov Hněvkovského / Kšírova Horní Heršpice. V centru pojede linka x12 shodně s linkami 40, 48, 63 přes zastávky Úzká u Tesca. Autobusové linky 40, 48, 63, 67, 95, x12 pojedou obousměrně ulicí Plotní, bez obsluhy tak budou zastávky Kovářská a Svatopetrská. Náhradou bude zřízena párová zastávka Železniční i ve směru do centra a všechny autobusové linky budou zastavovat také na zastávce Konopná. Autobusové linky 47, 49, 77, 94 objedou ve směru na Úzkou uzavřený úsek ulicemi Zvonařka a Plotní. Autobusové linky 51, 60, 61 budou ukončeny na provizorní zastávce Zvonařka v ulici Plotní. Autobusová linka 76 se vyhne dotčené oblasti jízdou ulicí Křenovou. Trolejbusové linky 25 a 26 budou ukončeny na Staré osadě a linka 27 bude mimo provoz. Náhradní dopravu zajistí kloubové autobusy na výlukové lince x27, jejíž trasa bude v oblasti Vinohrad upravena. Autobusy pojedou ze Staré osady po trase trolejbusů až k zastávce Prušánecká a dále přes zastávky Mikulovská a Růženin dvůr závlekem na Novolíšeňskou, odtud zpět po trase trolejbusů na Pálavské náměstí, kde trasa výlukové linky x27 skončí. Výlukou budou dotčeny také trasy linek 82 a Cyklohlídky MP BRNO vyrazily do terénu Počínaje 1. květnem vyrazily znovu do terénu cyklohlídky Městské policie Brno. S nastupujícím letním obdobím nasazuje MP strážníky na jízdních kolech do služby každoročně. Zářivě žluté trikoty cyklohlídek s označením Městská policie budou moci občané v letních měsících potkávat a obracet se na ně s konkrétními podněty zejména v okolí Brněnské přehrady, v Mariánském údolí v Líšni, ale také ve vinohradských Akátkách. Cyklohlídky se budou mj. zaměřovat také na dodržování pravidel silničního provozu na cyklostezkách. Mgr. Pavel Šoba, MP Brno Preventivní projekty MP Brno o prázdninách Jízda zručnosti v Lužánkách V období prázdnin každoročně výrazně narůstá počet cyklistů. Protože zejména na silnicích bývají nejvíce zranitelné děti, nabízejí i letos strážníci z odboru prevence MP Brno právě jim možnost vyzkoušet si vše takříkajíc v předstihu. Na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky v období od do každé úterý a čtvrtek v době od 9 do hodin budou dětem pod dohledem strážníků vštěpovány zásady bezpečného chování v silničním provozu. Praktické jízdy na dopravním hřišti, dopravní testy, omalovánky, ale i křížovky čekají na všechny ty, kteří se rozhodnou přijít, aby poznávali dopravní značky, řešili modelové situace a hledali správná řešení nebezpečných situací v silničním provozu. Děti se seznámí s povinnou výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim napomůže účastnit se silničního provozu bez nehod a úrazů. Součástí projektu je i osvěta týkající se problematiky bezpečné jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu. Nejezdi bez přilby na hlavě Prevencí dětských úrazů způsobených následky dopravních nehod se zabývá projekt MP Brno, který je zaměřen na cílovou skupinu dětí cyklistů, jezdců na kolečkových bruslích. Spojení informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro cyklisty do 18 let, má přispět ke zvýšení podílu dětí cyklistů, které v silničním provozu používají ochranné přilby. Rodiče by s pořízením těchto pomůcek rozhodně neměli váhat. Jaká je realita, zjistí v terénu tzv. bezpečné patroly, složené ze strážníků odboru prevence, a doplněné o strážníka s územní odpovědností. Ty budou v uvedených dnech působit na vytipovaných silničních úsecích, cyklostezkách a dalších místech se zvýšeným pohybem cyklistů a bruslařů a odměňovat děti s přilbou (a bruslaře s chrániči), drobnými dárky, které ještě zvýší jejich bezpečí v silničním provozu (blikačky, reflexní pásky apod.). S prázdnou neodjedou ani dospělí, kteří budou mít vše v pořádku. Termíny: , , a vždy od 13 do 18 hodin. Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými Městská policie Brno přichází s nabídkou, díky níž dojde ke zkvalitnění parametrů komunikace osob se sluchovým postižením. Hned na dvou místech už nyní nabízí indukční smyčku, usnadňující komunikaci občanům trpícím problémy sluchu, kteří pro dorozumívání s okolím používají naslouchací pomůcky. Výhody tohoto moderního prostředku mohou sluchovým handicapem znevýhodnění občané využít hned na dvou pracovištích, a to na Jednotce projednávání přestupků MP Brno (Křenová 4) a také v budově ředitelství MP Brno (Štefánikova 43). Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 3 / č e r v e n

12 Era hypotéka Nejlepší klíč k vašemu bydlení. S Era hypotékou získáte prostředky na koupi či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. Rychlé a jednoduché vyřízení s minimem dokladů Možnost sjednání mimořádných splátek Zjednodušené financování hypotéky od jiných bank Zajistíme až 100% financování Finanční centrum Brno-Královo Pole Palackého třída 3048/124, Brno tel.: POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. Brněnský dětský den v Medlánkách MOSTY MEZI NÁMI DOPRAVA PRO SENIORY Nabízím senior m odvoz k léka i, na nákup, ú ady apod. P eprava denn za smluvní ceny od 100 K za osobu. Sleva 50 % za další p epravované osoby. Doprovod k léka i zdarma! Pro držitele senior pasu sleva 5 %. Kontakt: tel.: Pavel Zouhar Objednávky denn hodin Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více