VÁNOČNÍ ČÍSLO SPECIÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOČNÍ ČÍSLO SPECIÁL"

Transkript

1 VÁNOČNÍ ČÍSLO SPECIÁL Dačická farnost, , VII. ročník / 37. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3,4 Domovinka a její 10. výročí 4 Vánoce 1970 byly těmi posledními,... Zamyšlení otce Jaroslava Vánoční přání Bůh je veliký Začínáme advent a blížíme se k vánočním svátkům. Budeme mít před sebou Boží Dítě, bezbranný tvor, závislý na člověku. Tuto pravdu nikdo nepopírá, přesto se budu zamýšlet na tím, že Kristus je i veliký. Je větší než máme představu, která je v podstatě nepředstavitelná a neuchopitelná. Nedejme se zmást ostatními lidmi, kteří prožívají tento a následný čas, jako určitou pohádku týkající se jen dětí a dárků pro ně. Opakuji, Ježíš je velký, nesmírně bohatý a mocný. Částečně se k tomuto přesvědčení můžeme přiblížit tímto zamyšlením. Nastoupíme do meziplanetárního raketoplánu, který poletí rychlostí světla, 300 tisíc km za vteřinu. Za sekundu něco míjíme, Měsíc. Ke Slunci nepoletíme, ale nebyl by to problém, byli bychom tam za necelých 9 minut. Vydáváme se na druhou stranu potkáváme Mars za 5 minut. Teď trochu strpení, protože za 45 minut budeme na Jupiteru. Nezastavujeme se, protože cesta vede dál, za 1 hodinu a 19 minut nám mává Saturn. Let pokračuje: Uran 2 hodiny 4 minut, Neptun 4,10 hodin a Pluto 5,28 hodin. Opouštíme Sluneční soustavu. Nyní můžeme více odpočívat, protože za 4,5 roku letu se dostaneme ke druhému Slunci, je minimálně 60x větší než to naše, ale jsou ještě gigantičtější. Srovnejme naši Zemi s naším Sluncem. My jsme 13mm třešeň, Slunce je ohnivý míč o průměru 1,5m. Přes tento nepoměr se nezastavujeme a letíme dál. Podíváme se do samotného středu naší Mléčné galaxie, budeme na to potřebovat 25 tisíc světelných let. Kdybychom letěli časovou zpátečkou, dostali bychom se do doby ledové a zúčastnili bychom se lovu na mamuty. Pak bychom s velitelem ledové tlupy přemýšleli, zda-li jsme tvorové s lidskou duší a s rozumem v lebeční dutině. Raději necháme takových úvah a letíme dál, protože cesta je opravdu daleká. Mimochodem už jsme vyletěli z naší galaxie a snad nám ani nebudete věřit, protože jsme potkali tisíce a miliony Sluncí. To bylo světla a ten žár. Na hranici naší galaxie nás napadlo, jak velká je Sluneční soustava vzhledem k ní, k Mléčné dráze? My jsme kolečko asi o průměru 10 miliard km. Přirovnání zní takto - Sluneční soustava je podšálek, Mléčná dráha je Území USA. Letíme Vesmírem dál a zjišťujeme, že před námi jsou další galaxie, ne v řádu stovek, ale daleko vyšších čísel. Úplně jsme ztratili představu o tom, jak velká nebo malá je naše Země vzhledem k Vesmíru, to snad ani není kapka ve světových oceánech 5 TV Noe po půl roce Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehná Vojtěch Cikrle biskup brněnský Brno, Vánoce 2006 Za Farní listy zdroj: -MJ- Dovolte mi, abych Vám jménem všech, kteří pro Vás připravují Farní listy, popřál do přicházejících svátků neutuchající radost plynoucí z narození Ježíše Krista. Do nového roku Vám za nás všechny přeji hojnost Božího požehnání. Ať je Vám radostná zvěst o narození Spasitele posilou do dalšího roku, který nám Pán ze své milosti nabízí. Marian Štumar bl. Alžběta od Trojice K čemu já chci přijít, proč to píši? Chci se konečně dostat k té velikosti Ježíše Krista, nepředstavitelné schopnosti a moci. Naznačil jsem mohutnost Vesmíru, momentálně nevadí, že jsem se vůbec nezmínil o jeho řádu. V Janově evangeliu je psáno Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha. Svět povstal skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co jest! a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. (Jan 1) Tato biblická slova nás vedou k tomu, jak skutečně veliký je Pán. Není to jen Dítě, Vánoce nejsou jen závan smrkového jehličí, nejedná se jen o naše dárky, tento čas nejsou jen znějící adventní a vánoční písně. Boží moc, síla, láska a věčnost přišla na Zem v Ježíši Kristu. Andělé nad tím žasnou, my se skláníme a Božího Syna přijímáme. P. Jaroslav KOMPLETNÍ ARCHIV FARNÍCH LISTŮ (vč. S rezervou ), informace a historie. To je nový web 6

2 tiráž FARNÍ LISTY - farnost Dačice vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 38. čísla 19. ledna číslo vyjde 1. února 2007 stálí spolupracovníci P. Jaroslav Pezlar Miloslav Tůma - T Hanka Kopečková - h (dětský koutek) Lada Nejedlá - ln Růženka a Petr Křížkovi - kří 2 Mgr. Antonín Marek - ToM Elen Hotová - elh (Domovinka Dačice) Marian Štumar - maš rozhovory a korektury Bc. Antonín Štěpánek - aš mob.: externí zdroj Ing. Martina Jandlová tisková ml. biskupství brněnského - MJ vydává dačická farnost web distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, reklamní agentura Vlašská 117, Dačice tel./fax: , obsah Zamyšlení otce Jaroslava Vánoční přání Za Farní listy tiráž / obsah Zprávy Katolický dům informuje Stolní tenis Domovinka informuje Domovinka Dačice a její 10. výročí informace / novinky Kouzlo Adventu - Jára Habr Domovinka a její 10. výročí - pokr. Vánoce 1970 byly těmi posledními Sňatky, křty, pohřby Článek odjinud - Svatým tady a teď malý VELKÝ průvodce liturgií TV Noe po půl roce Článek odjinud - pokr. Přečtěte si - Poustevník bl. Alžběta od Trojice Co odpoví? - Marek Stehlík Farářova čítanka - Má diecéze-můj hrad Co odpoví? - pokr. rozumy / vtipy Koutek pro děti SPECIÁL Farářova čítanka - pokr. Vánoční bohoslužby Ukřižovaný z Dačic Modlitba za diecézi Logo Roku diecéze 2007 Koutek pro děti - Adventní věnec Liturgický kalendář Zprávy Olympiáda v Kněžicích. Zástupci Dačic si opětovně dobře vedli na tradiční mládežnické olympiádě. Získali jedno třetí, tři druhá a dvě první místa v disciplínách štafeta, volejbal, badminton, v Biblické soutěži a ve čtyřboji. Oslava v Peči. Mše svatá o výročí posvěcení kaple se slavila 15. října v návesní kapli, kterou spravují otcové karmelitáni z Kostelního Vydří. O řádech v Domovince. Počínaje měsícem říjnem se opětovně rozeběhly čtrnáctidenní přednášky P. Jaroslava Pezlara v prostorách Farní charity v areálu nemocnice v Dačicích na téma Řády v církvi. Misijní neděle. O misijní neděli se na potřeby misijního díla vybralo Kč. U sv. Antonína v Dačicích byly taktéž k zakoupení stolní kalendáře na rok 2007 na podporu misijního díla. Beseda v Kostelním Vydří. V refektáři kláštera se v podělil se zájemci o své zážitky z pěší pouti do Santiaga de Compostela P. František Zd. Horák, O.Carm. Vyprávění doprovázelo promítání snímků. Biřmování v Telči. Dvaasedmdesáti biřmovancům udělil svátost Ducha sv. generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek ve farním kostele sv. Jakuba. Oprava kříže. V říjnu byl u jižního vchodu do farního kostela v Dačicích osazen do kamenného podstavce nový litinový kříž jako náhrada za zbytky kříže, zdemolovaného vandaly v 80. letech minulého století. Bohoslužba v televizi. Druhý program České televize přenášel na Dušičky bohoslužbu za zemřelé z kostela Nanebevzetí P. Marie na Starém Městě v Telči. Bohoslužbě předsedal telečský děkan P. Alois Pernička. Přednášky o křesťanství. V listopadu se opět rozběhl čtrnáctidenní cyklus přednášek v Domovince v Dačicích, tentokrát na téma Svátosti. Letos se ho ujal P. František Horák, karmelitán z Kostelního Vydří. Lidéřovické větrání. Díky karmelitánu P. Gorazdovi se 12. listopadu ve opět otevřel lidéřovický kostel. Zněly křesťanské spirituály na téma Svoboda, neboť podle legendy sv. Linhart vysvobozoval přímluvou u krále vězně. Kostelní vydří. Novoroční pouť v pondělí , mše sv. v 8.00 a v hodin. -T- Katolický dům informuje Tokem času Zajímavá bededa s názvem Včera a dnes se uskutečnila v sále spolkového domu 15. října. Jejím hlavním protagonistou se stal pamětník, dačický rodák a původní člen Orla v Dačicích pan Ludvík Štěpán. Řeč byla o důvodech a vlastním založení Orla v roce 1921, o počátcích činnosti v provizorních prostorách kláštera otců františkánů, o výletech, cvičeních a hřišti za bývalými panskými stodolami. Milou se jevila vzpomínka na vlastního hybatele těchto aktivit, dačického kněze P. Eduarda Rozmahela. Nakonec se účastníci seznámili i s děním okolo výstavby vlastního spolkového domu v nynější Masarykově ulici. Celý program pan Štěpán proložil písničkami s harmonikou a autorským čtením básní. Průvodní slovo držel Miloslav Tůma. Jubilant L. Štěpán mezi gratulanty a účastníky besedy, KD Dačice foto: Tomáš Novotný V závěru besedy tomuto vzácnému hostu předseda spolku Ing. Neužil pogratuloval k jeho letošním devadesátinám! Pozadu nezůstali ani hráči stolního tenisu, kteří mu - jakožto bývalému orelskému cvičiteli - prostřednictvím trenéra Zdeňka Havlíka předali dekret čestného trenérství. Následovalo společné foto. Poté ještě přítomní setrvali v družném hovoru, který se nesl už v osobnějším duchu a nechyběly ani rodinné zážitky zúčastněných. Beseda znovu připomněla, že je na co navazovat, a stala se i možnou inspirací do budoucna. Devátá pohoda Další pokračování pořadu Smíchuťovka - tentokrát Martinské - se odbývalo ve spolkovém sále v sobotní podvečer. Neslo se v přátelském duchu a podle účastníků patřilo k jedněm z nejlepších. Dvojice Božetěch - Držhuba se tentokrát setkali v dačické cukrové rafinerii a kromě obvyklých kreací nabídla divákovi i převratnou myšlenku týkající se dačického světového prvenství: nápad zpracovávat cukr do formy kostek se zrodil v hlavách rafinerních zašíváků a lemplů, kteří při své práci neměli s čím hrát vrchcáby. Hosty pořadu se tentokrát stala dvojice kytaristů Michal Aron z Prahy a Pavel Pokorný z Třebíče. Potlesk na otevřené scéně si zaslouženě odnesla mažoretka Mája a úspěch slavila rovněž scénka Bóbika. Vtipnými glosátory pořadu se stali diváci dědek a bába. Nechyběly obvyklé kuplety, kouzelník, losování vstupenek. Aktuální sondu tvořila studie voličova a na závěr poskytl phoneinterview il canto sám mistr K. Gott. Díky všem, kdo šli s kůží na trh, i těm, co přišli a nebáli se bavit! Takovým patří svět!! Tak zase příště?! -T-

3 Stolní tenis Mistrovské soutěže stolních tenistů ST-KD Dačice pokračovaly dalšími zápasy. Ve 3. kole dačické družstvo nastoupilo na domácích stolech proti největšímu favoritu celé soutěže, celku Rapidu Lásenice B. Ve velmi vyrovnaném utkání nakonec v koncovce svému soupeři dačičtí stolní tenisté těsně podlehli. Ve 4. kole se střetli na stolech Obalu Kunžak s domácím celkem a po vyrovnaném utkání si celek od řeky Dyje odvezl cenné 3 body. V 5. kole přijeli do Dačic hráči Slovanu J.Hradec C. S tímto celkem dačičtí kontrolovali vývoj zápasu a v poklidu dokráčeli k dalšímu vítězství. V dalším a to 6. kole ST-KD Dačice přivítali na svých stolech celek Jiskry Nová Včelnice, který v loňské sezóně patřil k předním celkům tabulky. Po vyrovnaném zápase, ve kterém domácí hráči podali velmi dobré výkony, nenechali hostům možnost odvézt body a zaslouženě si připsali další 3 body do tabulky. V současné tabulce po 6 odehraných kolech celek ST-KD Dačice jako nováček soutěže si vede více než dobře a patří mu v průběžném pořadí 2. místo za vedoucí Lásenicí B. V 7. kole, které uzavírá první polovinu soutěže před odvetami a nástavbovými zápasy, zajíždí dačické družstvo do Dírné, která patří k předním celkům a v současné době figuruje na 4.místě tabulky. 3. kolo ST KD Dačice - Rapid Lásenice B 7 : kolo Obal Kunžak - ST KD Dačice 6 : kolo ST KD Dačice - Sn. J.Hradec 11 : 7 6. kolo ST KD Dačice - Jiskra Nová Včelnice 11 : 7 Zdeněk Havlík Domovinka informuje Tradiční vánoční výstava Charita Domovinka v Dačicích pořádá Vánoční výstavu, která se koná od 4. prosince do 15. prosince ve dnech pondělí až pátek v hodinách od 7.30 do hodin. Zahajovacím dnem bude pondělí 4. prosince,kdy bude hostem charity paní Dědková.V průběhu dne bude předvádět zdobení perníků,které si můžete zakoupit. Cyklus přednášek Od 16. listopadu pokračují v Domovince katechetické přednášky na téma Svátosti jako dotyk samotného Pána. Přednášky vede P. František O.Carm.z Kostelního Vydří. Setkáváme se každý druhý čtvrtek od hod. Nejbližší termíny katechezí jsou: 14. prosince 2006, 4. ledna, 18. ledna, 1. února a 15. února Přednášky P. Jaroslava Pezlara O řádech v církvi budou pokračovat v měsíci únoru a březnu. Přesné datum uvedeme na plakátcích (poslední setkání se uskutečnila 9. a 23. listopadu 2006). Tříkrálová sbírka se blíží! Již v loňském roce jsme psali o potřebnosti koledníků v průběhu Tříkrálové sbírky. Kdo si alespoň jednu Sbírku odkoledoval, určitě uvítá, když nás v týdnu od 6. ledna 2007 bude o něco víc. Některé děti se nám přihlašují ke koledování opět s velkou radostí. Rádi přivítáme ke koledování i dospělé a mládež. Přihlásit se můžete buď v Domovince (tel.: kl.252), nebo u paní M. Máchové, případně po mši svaté u P.Jaroslava Pezlara. Děkujeme! -elh název mužstva utkání výher remíz proher kont. sety zápasy body Lásenice B :129 81:27:00 18 ST-KD Dačice :153 66:42:00 16 Včelnice B :159 67:41:00 14 K. Řečice :214 46:62 10 Kunžak :196 35:55:00 9 Dírná :111 43:29:00 8 Sn. J.Hradec C :245 33:75 8 N. Bystřice :213 25:65 5 Domovinka Dačice a její 10. výročí Počátky charitního projektu Domovinka spadají do první poloviny devadesátých let minulého století. Prvními lidmi,kteří zakládali Domovinku, byli dobrovolníci z Farní charity v Dačicích. Od roku 1996 farníci dostali prostory v areálu nemocnice - bývalé plicní oddělení. Oficiální otevření už pod názvem Domovinka bylo 1. ledna Byly to vlastně farnice důchodkyně,které rozjely činnost,která spadá pod hlavičku Domovinka v Dačicích. V současné době má Domovinka kromě několika dobrovolníků také dvě zaměstnankyně, které svou činností navazují na její původní náplň, a také se snaží rozvinout pole působnosti i na další skupiny obyvatel města a jeho okolí. Činnost zařízení se skládá ze šatníku, do kterého přispívají oblečením jak místní občané, tak i ostatní dárci z okolních měst a vesnic. Dobrovolnice z Domovinky toto šatstvo třídí buďto do šatníku, kde je nabízeno potřebným, kteří vděčně přijímají tuto charitativní službu za symbolický finanční příspěvek, nebo uklízí obnošené oblečení do banánových krabic a v čas příhodný takto připravené zboží odváží kamion do Diakonie Broumov, kde je nabízeno do uprchlických táborů, rozvojových států a na další zpracování dle potřeby. Jsme rádi, že Domovinku navštěvují i lidé, kteří brzo ráno přicházejí do areálu nemocnice kvůli odběru krve a jiným lékařským vyšetřením. V Domovince pak nachází příjemné prostředí s nabídkou čaje, kávy, sušenek a čas do dalšího vyšetření tak vyplní malým občerstvením, četbou časopisů či prohlídkou šatníku a aktuálních výstav. Další aktuální nabídkou je tzv. dětský koutek, který můžou využít maminky k pohlídání dětí, když si potřebují vybavit své záležitosti na úřadech nebo navštívit lékaře. Dětský koutek slouží na hraní také dětem rodičů, kteří si přišli prohlédnout šatník a vybrat potřebné oblečení pokračování na straně 4 informace FARA DAČICE P. Jaroslav Pezlar telefon: mobil: MŠE SVATÉ v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v (po mši svaté adorace), v sobotu v v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00 v pátek v 8.00 v sobotu v 7.00 v neděli v SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH Každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) TVOŘIVÉ DÍLNY Pro ty, kteří se chtějí něčemu přiučit. (pro starší 10 let, ale i pro studenty, maminky nebo i babičky - tatínků a dědečků nevyjímaje) Ubrousková technika, malování na sklo a hedvábí... Každou neděli od do hodin na faře. (bližší informace u L. Nejedlé nebo na čísle: ) novinky SOBOTNÍ SPOLČO Pro všechny, kteří chtějí sdílet svoji víru, rozebírat písmo, zpívat Bohu, debatovat o různých tématech, společně se modlit, Od 19 let do neomezeně mladého věku. Jednou za 14 dní v sobotu od na faře. (nejbližší termín bude vyhlášen po mši svaté u sv. Antonína nebo si jej můžete ověřit na níže uvedených číslech) Bližší informace: Hanka Kopečková mobil: Kouzlo Adventu Jen kalendář nám prozrazuje, čas vánoc jak se přibližuje, to sníh již venku poletuje, ve větvích stromů vítr duje. Adventní věnec svíce v něm, by připomněly lidem všem, že připravit se všichni mají, než Pána svého uvítají. Jen jedna z nich je hořící, toť první týden v měsíci, ta druhá, třetí, čtvero jich, jaké to tajno čiší z nich. Je čas lidského rozjímání, čas těšení, čas zbožných přání, před léty doba Bohem daná, by poznali jsme svého Pána. ms.proglas.cz nesvatostnamanzelstvi.wz.cz

4 Domovinka Dačice a její 10. výročí pokračování ze strany 3. V odpoledních hodinách slouží Domovinka k dalším aktivitám. Ve středu od hodin se zde schází maminky s dětmi, aby si mohly popovídat, vyměnit zkušenosti, změnit prostředí. Děti se setkávají se svými kamarády, rozvíjí své schopnosti, zručnosti a návyky zvláště ve vztahu k ostatním dětem. Čtvrtky patří přednáškám jednak P. Jaroslava Pezlara, který se věnuje historii řádů v církvi (pravidelný čas setkávání od hod.), a také katechezím které si pro nás připravují karmelitáni z Kostelního Vydří. První cyklus katechezí O křesťanské víře úplně od základů vedl P. Gorazd O.Carm. a druhý cyklus pod názvem Svátosti jako dotyk samotného Pána, který právě probíhá každý druhý čtvrtek od hod., vede P. František O.Carm. Dále se v Domovince konají 2x měsíčně přednášky na téma Diabetes Melitus a jiné příležitostné přednášky. Každoročně v období Vánoc a Velikonoc se některé prostory Domovinky mění na výstavní místnosti, ve kterých máte možnost si prohlédnout jak výrobky arteterapie klientů jihlavské a třebíčské Charity, tak i od místních zručných občanů. Zakoupením výrobků klientů Charity můžete přispět na provoz jejích jednotlivých projektů. Na výstavy nám zapůjčují své výrobky děti z Domu dětí a mládeže, Mateřské, Základní a Speciální školy Dačice. Každá výstava je zde tradičně zahajována zdobením perníčků pí. Dědkové z Budče. Domovinka rozšířila oblast spolupráce také na poskytování osobní asistence postiženým dětem navštěvujícím Speciální školu v Dačicích. Náplní této služby je odvoz dítěte na invalidním vozíku do školy a pak domů, v průběhu vyučovacího procesu se staráme o nakrmení dítěte a jeho hygienu, jako i o rozvoj jeho reakcí na některé podněty zrakové, sluchové, hmatové atd. Domovinka je i útočištěm pro lidi bez domova, kteří se tu ohřejí a popřípadě dostanou oblečení. Domovinka zajišťuje každý rok Tříkrálovou sbírku v oblasti Dačic a okolí. Při této příležitosti děkujeme všem úřadům, nadacím, firmám a jednotlivcům, kteří přispíváte na zajištění našich služeb. -elh- Článek odjinud (Věžník, kompas třešťské farnosti, č.45, 5.listopadu 2006) Svatým tady a teď Tématy prvních dvou listopadových dnů, nad kterými možná přemýšlíme, jsou: Jak se mohu stát svatým, je to vůbec možné dnes? a Pomíjivost lidského života, smrt. Jsou to témata, která spolu úzce souvisí a nelze odtrhnout jedno od druhého. Týká se to každého z nás, ať už jsme mladí či staří, ač chceme nebo ne. I sama příroda, která se pomalu chystá k zimnímu spánku, nám pomáhá k těmto myšlenkám. Naše oči by měly být upřeny na jeden cíl, na Boha Lásku, který čeká na mě. Je tomu tak u nás, a nebo se necháváme stáhnout tímto světem, kterému jde jen o to, co nejvíc si užít a seberealizovat se? Jak žít dnes, abych se Vánoce 1970 byly těmi posledními,... Vánoce 1970 Bohuslav Reynek Advent. Čtvrtá neděle. Procitají andělé. Vstaňte s námi, volají. Z polí, z lesů, ze stájí. Jdeme, nic jsme nepřinesli. Holá dlaň se chytá jeslí. Nestudí to, nehřeje prázdné prsty naděje. Nestudí to, nepálí. Nedali jsme, nevzali. Ale někdo někde volá. Z mraků hvězda, kámen zdola? Dlaň je prázdná. Hlava vratká trne v rukou Jezulátka.... které básník Bohuslav Reynek prožil. Umírá v říjnu následujícího roku, právě před 35 lety. Nenápadná ves Petrkov leží jen několik kilometrů jižně od Havlíčkova Brodu, stranou od hlavní silnice i značených turistických cest. Starobylá kamenná usedlost č.p. 13 s půvabnou věžičkou krytou šindelem, slunečními hodinami, holubníkem a tajemnou zahradou byla domovem nevšedního básníka, který miloval samotu, překladatele a vynikajícího grafika Bohuslava Reynka. Žil zde dlouhá léta se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, dodnes tu žijí básníkovi synové Jiří a Daniel. Bohuslav se narodil v Petrkově v roce 1892 jako jediný syn svých rodičů. Po studiích na jihlavské reálce začal studovat lesní inženýrství na pražské technice, ale ze studií brzy dezertoval. Odjel na studijní cestu do Bretaně. To už kreslí i píše básně. Od roku 1914 spolupracuje s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše. Jeho básně, grafiky i překlady podstatně ovlivňují podobu celé řady staroříšských edic, zvláště překlad děl rakouského básníka Georga Trakla budí zasloužený obdiv. V roce 1926 se Reynek žení. Do roku 1936 žijí manželé Reynkovi část roku ve Francii, část v Čechách, později zůstávají v Petrkově natrvalo. Politické události krutě poznamenají jejich životy: z Francie se stane nedosažitelná země snů a z petrkovského útočiště prapodivné vězení V roce 1949 byl petrkovský statek zestátněn, pole zabrána a Reynkovi dostali oficiální výpověď. Jen díky přímluvě přátel mohli nakonec v domě zůstat, ale za ponižujících podmínek. Část statku sloužila jako sklad JZD, dočasně i jako brigádnická ubytovna. Bohuslav Reynek pracoval do roku 1957 jako zemědělský dělník.vždy měl svůj bohatý vnitřní svět, který mu byl ochrannou hrází před nepřízní světa, úzkost a smutek se ale v jeho verších zračily stále častěji. Začal se bát přízraků a nakonec z domu raději nevycházel vůbec. Mnohem hůře však snášela útrapy Suzanne Renaud. Připadala si uvězněná v cizí zemi, milovala inteligentní společnost, hudbu a koncerty. Do odlehlé vsi na chladnou Vysočinu zabloudila jako znavený zpěvný pták z jižních krajů, jehož při přeletu zaskočila zima. Připadala si prý jako zapomenutá kůrka chleba za starou almarou. Básníkova věrná životní družka umírá již v roce Bohuslav Reynek ji následuje o sedm let později, a tak se ještě stačí dožít ocenění v době politického uvolnění v 60. letech. O oficiální uznání a zájem médií však přespříliš plachý a jemný básník nestál. Nepochybně mu vadil i mýtus, který začal obestírat jeho dílo a život. Pózy nenáviděl, byl sice velmi osobitý, ale jeho víra byla prostá, jeho básnický výraz zcela neokázalý. Nikdy nic nepředstíral. Na závěr ocitujme několik vět z monografie Dagmar Halasové: Stavení, z něhož v den svátku sv. Františka z Assisi odnesli básníkovu lidskou schránu, dávno ožilo životem nové generace, ale stále sem přicházejí ti, kteří tu hledají Bohuslava Reynka, zvábeni působivou mocí díla, jež žije navzdory smrti svého tvůrce. podle knihy I. Mudrové Kam značky nevedou -JB- Sňatky Jiří Tesař - Věra Findová Miroslav Dvořák - Ivana Nevrklová Petr Kurtin - Romana Tardonová Roman Háva - Dana Chocholoušová Křty Kristýna Marie Hájková, Dačice Wilhem Vrba, Dačice Michal Anděl, Dačice Matyáš Doležal, Dačice Ondřej Janák, Jihlava Filip Bártů, Dačice Tomáš Chvátal, Třebětice Pavel Chalupa, Třebětice Karolína Pykalová, Hříšice Kamila Tichánková, M. Pěčín Pohřby Matěj Kačí, Dačice *1919 Rudolf Eviak, Slavonice *1931 Marie Besedová, Hříšice *1924 Ladislav Stejskal, Urbaneč *1939 Věra Uhlířová, Bílkov *1946 mohl stát svatým 3. tisíciletí? Je to otázka podstatná a závažná, nad kterou bychom se měli často zamýšlet. Každý večer bychom měli zpytovat svědomí, podívat se zpětně nejen na to, kdy jsme zhřešili, jak a co špatného jsme udělali, ale co já dělám pro to, abych se stal svatým a vůbec, jak já spolupracuji s Boží milostí, abych dosáhl věčného života (modlím se, čtu Písmo sv., chodím pravidelně ke svátostem?). Pokud to někdy vůbec děláme, představujeme si ideál kdesi daleko před námi. Jsme přesvědčeni, že odpověď na otázku, jak tento ideál vypadá, nalezneme v životopisech svatých. A když nějaký ten životopis svatého čteme, říkáme si, že na to nemáme. Máme představu, že být svatým znamená: nikdy se nerozčílit,

5 malý VELKÝ průvodce liturgií Svátek sv. Štěpána Tento svátek sahá na Východě do 4. století a na Západě je znám od počátku 5. století. Největší vzestup svátku byl zaznamenán v roce 415, kdy kněz Lucián našel v Jeruzalémě ostatky tohoto světce. Na četných místech začaly vznikaly kostely a kaple ke cti tohoto prvního diakona neboli jáhna (srov. Sk 6,5). Co se týká liturgických čtení, tak první vypráví o Štěpánově působení a jeho mučednictví (Sk 6,8-10; 7,54-60). V evangeliu uslyšíme Ježíšovo upozornění směřující k učedníkům (tedy i nám) že budou kvůli němu pronásledováni. Vstupní modlitba označuje světce za příklad lásky k nepřátelům, modlitba po přijímání za vzor neohroženého svědectví víry. Svátek apoštola a evangelisty sv. Jana Původně se slavil s památkou jeho bratra Jakuba Staršího. Svými kořeny sahá na Východě do 4. století. Hlavně na základě údajů sv. Irenea Lyonského se vytváří tradiční názor, že apoštol Jan působil v Efezu, za císaře Domiciána byl vyhoštěn na ostrov Patmos, kde sepsal Apokalypsu (knihu Zjevení svatého apoštola Jana), potom se vrátil zpět do Efezu, tam sepsal evangelium a zemřel ve vysokém věku za císaře Trajána. První čtení z tohoto svátku nám představuje Jana jako svědka, který sám slyšel a viděl a jehož svědectví V dnešním zamyšlení se zaměříme na vánoční oktáv a svátky, které si v něm budeme připomínat. Jedná se o svátek sv. Štěpána 26. prosince, apoštola a evangelisty sv. Jana 27. prosince, betlémská Mláďátka zavražděná Herodem 28. prosince a nezapomeneme též na svátek Svaté Rodiny, který není vázán na konkrétní den. TV Noe po půl roce Je to už půl roku, co je možné skrze satelit sledovat vysílání ostravské křesťanské televizní stanice. Dle založení diváka budou první dojmy asi různé. Byl jsem vyzván, abych sdělil dojem svůj vlastní. V první řadě jsem rád, že TV Noe (ale i Radio Proglas) existují. Přestože nejsem jejich častým konzumentem, dávají mi možnost volby. A toho si v dnešní uspěchané době, kdy například reklamy nutí diváka či posluchače prakticky nemyslet, cením. Pořady TV Noe na mne působí klidným neagresivním dojmem. Vyhovuje mi i časté opakování pořadů. Nemusím se trápit, že o ten či onen pořad nenávratně přijdu. Nejvíce jsem rád asi za vysílání nedělní mše svaté. Vyzkoušel jsem v době nemoci. Není nad to zapojit více smyslů. Při poslechu mše z radia to přece jen svádí k paralelní činnosti nejrůznějšího charakteru. (mše svatá bývá přenášena ponejvíce zasluhuje víru (1 J 1,1-4). Evangelium líčí zážitek prázdného hrobu na úsvitu dne Zmrtvýchvstání: Spatřil vše a uvěřil. (J 20,2-8). Svátek Svatých Mláďátek Ten se pravděpodobně vyvinul na Západě. Poprvé jej zmiňuje kalendář severoafrického města Kartága roku 505, ale četní církevní Otcové velebili mučednictví těchto dětí již dávno předtím. Datum svátku jistě ovlivnila souvislost s vánočními událostmi. Zatímco evangelium (Mt 2,13-18) hovoří o útěku do Egypta a o vyvraždění betlémských Vánoční oktáv a jeho svátky dětí, čtení pokrčuje prvním Janovým listem, zahájeným předchozího dne. Svátek Svaté Rodiny V neděli během vánočního oktávu se slaví svátek Svaté Rodiny. Připadne-li však Božího hod vánoční či 1. ledna na neděli, slaví se tento svátek 30. prosince. Jedná se o velmi mladý svátek, který se řadí do skupiny ideových svátků. Kult Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa dosáhl v 19. století obrovského rozkvětu, který vycházel především z Kanady a těšil se velké podpoře papeže Lva XIII. V nazaretské rodině se viděl účinný vzor pro ohrožené křesťanské rodiny. Tento svátek se směl slavit od roku Starozákonní čtení v tento svátek hovoří o chování dětí k rodičům (Sír 3, ), novozákonní o křesťanském životním stylu, jenž se musí projevovat i v rodinách (Kol 3,12-21). Zatímco evangelium cyklu A vypravuje o útěku svaté Rodiny do Egypta a o jejím návratu do Nazareta (Mt 2, ), v cyklu B popisuje události při Ježíšově uvedení do chrámu (Lk 2,22-40) a v cyklu C líčí pouť s dvanáctiletým Ježíšem o velikonočních svátcích do Jeruzaléma (Lk 2,41-52). Kromě těchto svátků je ve velikonočním oktávu nezávazná památka sv. Tomáše Becketa z Canterbury (žil ve 12. století v Anglii) 29. prosince a papeže Silvestra I. (ten žil ve 4.století) 31. prosince. z ostravského kostela sv. Václava, ale nejednou i přímo od sv. Petra ve Vatikánu, s kvalitním českým překladem) S manželkou se rádi podíváme, pokud nám nepadají víčka únavou, na záznamy přednášek z katolické charismatické konference v rámci cyklu Noční univerzita. Ondřej s Dominikem nepohrdnou Bolkem s Lolkem či některou z pohádek Radia Prohlas, doplněnou o kresby vytvořené samotnými dětmi. Na Noe můžete dále sledovat apoštolské cesty papeže Benedikta XVI., zpravodajství z Vatikánu. Denně jsou k vidění cestopisy, příspěvky Dětské televize, rozhovory s různými hosty nebo od slovenských přátel přebírané hudební pořady Poltón. Podrobná nabídka pořadů je na webových stránkách TV Noe, ve stručnější formě i na stránkách v Katolickém týdeníku. Proto neváhejte a využijte této ještě před pár lety nemyslitelné služby křesťanské televize. K uklidnění budete mít mnohem blíže než skrze talk-show Jana Krause. Cena satelitního kompletu, umožňujícího příjem TV Noe je v současnosti okolo 2500,- Kč. Mário Novák Z nabídky zvýhodněných satelitních sestav firmy OMKO Brno: Příjem volných programů ze satelitu (TV NOE, Rádio Proglas, Lumen a další). Sestavu je možné kombinovat i pro více družic, s natáčecím zařízením nebo pro příjem volných českých programů. Členové Klubu přátel Rádia Proglas nebo TV NOE mohou získat další min. 10% slevu při objednání sestavy na tel , nebo pomocí u (cena cca 2440,-) Než vstoupíme do Vánočního období, tak začneme prožívat advent, dobu, ve které se připravujeme jak na Ježíšovo vtělení, tak na jeho druhý příchod na konci světa. Ale než přijde konec světa, tak nás čeká konec našeho života. Proto nás tato doba chce vybídnout i k přípravě na tu nejdůležitější událost v životě, kdy zemřeme a setkáme se tváří tvář s Bohem naším stvořitelem. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Kéž nám k tomu pomohou i krátká zastavení nad svátky svatých, o kterých jsme v tomto zamyšlení hovořili. -ToMnikdy se nerozhněvat, netrpět střídáním nálad nebo depresemi. Člověk je svatý tehdy, jsou-li všecky ctnosti v zahradě jeho duše v plném květu. Není ale poněkud nebezpečné žít s ideálem, který odsouvá skutečný život někam do budoucna a navíc je naprosto nereálný? Ježíšova smrtelná úzkost v Getsemanské zahradě a jeho výkřik na kříži: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Takovému obrazu svatosti neodpovídají. Existuje ale ještě jiná svatost, svatost přítomného okamžiku, která je dostupná nám všem právě teď. Ta předpokládá, že odevzdáme Bohu právě teď to, co máme. Možná je to málo, téměř nic, jenže ono téměř nic ho nesmírně potěší. Třeba je to pouhá myšlenka, kterou mu tu a tam během dne věnujeme, jen pár nepodařených pokusů věnovat každodenně chviličku tiché modlitbě, třeba je to pomocná ruka nabídnutá druhému člověku, milý úsměv v ranním autobusu a nebo nějaká drobnost, kterou si ve prospěch druhého odřekneme. Není-li v našich silách více, Bůh ani víc neočekává. Jediné, po čem touží, je, abychom mu odevzdali to málo, co máme. A abychom byli upřímní. Z toho se raduje. Může snad svatost spočívat v něčem jiném než v tom, že budeme působit Bohu radost? P. Tomáš Caha připravili -kří 2 -

6 Přečtěte si Otec Robertson, jeden z hlavních hrdinů knihy Poustevník od Davida Torkingtona, na exerciciích potká ženu, Sheilu Watsonovou, která ho dokonale okouzlí. Její nevtíravá víra a nevšední pohled na svět v něm, v profesionálovi na duchovno, vyvolají touhu odhalit, odkud pramení její přesvědčení. Když se zmíní o modlitbě a o tajemném duchovním vůdci, který žije jako poustevník na ostrovech kdesi u skotského pobřeží, Robertson se sbalí a vyrazí za ním. Místo stoletého opata s bílým vousem přichází třicetiletý farmář. Plachý, neurčitý Petr Calvey však dokáže hned při druhém setkání pojmenovat to, co otci Robertsonovi po léta unikalo mezi prsty. Petrovy rady jsou lákavé svojí prostou jednoduchostí. Zdaleka však nejsou banální, stejně jako příběh mnohaletého tápání otce Robertsona poukazují na to, jak těžké je vzít Ježíšova slova vážně. Můžu vás trochu vyzpovídat ohledně délky modlitby? přerušil jsem Petra, protože jsem chtěl mít skutečně jasno v tomto bodě, který se zdál tak důležitý pro mě i ostatní. Ponecháme-li stranou otázku obsahu modlitby, kolik času denně bychom podle vás měli věnovat modlitbě? To je těžká otázka, řekl Petr a na chvíli se zamyslel hryzaje se zevnitř do spodního rtu svými krásnými, dobře zachovalými zuby. Vezměte si například pianistu řekl, jak dlouho by měl denně cvičit, aby dosáhl nějakého ocenění? Na začátku by hodina denně byla zbytečným přepínáním a mohla by jej od klavíru odradit na celý život, ale po roce či dvou se stane minimálním požadavkem, aby si udržel to, co už se naučil. Obávám se, že tohle je jedna z těch podmíněných otázek, kde vše závisí na jednotlivém případu. Neexistuje žádné všeobecné pravidlo. Ale jedno můžu říci: Jestliže jsme připraveni dát modlitbě denně tentýž čas, který by byl zapotřebí k slušnému zvládnutí hry na klavír, pak po určité době projde náš život dramatickou, nezvratitelnou změnou. Dejme tomu, že začneme deseti minutami denně a postupně přidáváme, abychom zvládli úvodní kroky. Jak ale ubíhají měsíce, bude se tato doba postupně prodlužovat, takže nakonec budeme mít spíše problémy s jejím zkrácením. Jakmile se pod vlivem Boží lásky naše vnitřní zkušenost obohatí o zcela novou dimenzi, stane se vposledku problémem, jak udržet rovnováhu mezi časem, který bychom chtěli strávit modlitbou, a závazky, které máme k druhým. Ale věřte mi řekl Petr se smutným úsměvem, je jen málo lidí, kteří mají tenhle problém. Myslíte si, řekl jsem, že jak se modlitba postupem času rozvíjí, měli bychom být schopni modlit se šest hodin denně nebo pokud možno víc, jako Arthur Rubinstein? Ne, odpověděl Petr rozhodně, to si nemyslím. A potom s mrknutím dodal: Myslím si, že bychom se měli modlit dvanáct hodin denně, každou minutu, celý den! (Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1999) -ln- bl. Alžběta od Trojice stručný přehled: bl. Alžběta od Trojice ( ), bosá karmelitka, Francie Dijon narození / křest / narození její jediné sestry Marguerite / úmrtí otce, domácí vyučování / zápis na konzervatoř, hra na klavír / soukromý slib čistoty, známky povolání na Karmel / vstup na Karmel / obláčka (přijetí hábitu) / řeholní sliby / postní doba, první příznaky nemoci / vstup do věčnosti / blahořečení U příležitosti stého výročí úmrtí blahoslavené Alžběty je vyhlášen její rok, který probíhá mezi dvěma slavnostmi Nejsvětější Trojice Chápu tvé rozladění, má drahá Framboise, že jsi nemohla být přítomna v posledních okamžicích života Tvé ubohé babičky; je to oběť, kterou dobrý Bůh zaznamenal do velké knihy života. Jak neprozkoumatelné tajemství je smrt a zároveň jak prostý úkon pro toho, kdo žil z víry, pro lidi, kterým podle slov svatého Pavla neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Svatý Jan, jehož přečistá duše byla zcela prozářena Božím světlem, používá jeden výraz, jenž pro svoji stručnost se mi zdá krásnou definicí smrti: Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. Nezdá se Ti, že tato slova obsahují dojímající jednoduchost?... Drahá Framboise, ve chvíli, kdy i pro nás nastane ten rozhodující okamžik (protože budeme pro věčnost upevněny ve stavu, v němž nás Bůh najde, a naše milost bude mírou naší slávy,) nemysleme, že nám Bůh jde naproti, aby nás soudil, ale že díky oproštění duše od těla jej uvidíme bez všech překážek, takového, jaký nám patřil po celý život, ale nemohly jsme jej vidět tváří v tvář. To vše je zcela pravdivé, je to teologie, kdo nás tomu učí. Je to vpravdě plné útěchy nezdá se Ti? myslet na to, že ten, kdo nás má soudit, v nás přebývá, aby nás v každém okamžiku zachránil od naší ubohosti a odpustil nám ji. Svatý Pavel dokonce říká: Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění... v jeho krvi, která působí skrze víru. Framboise, jak jsme jen bohaté Božími dary, my, předurčené k Božímu adoptivnímu synovství, my, dědicové jeho dědictví slávy! Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. K tomu tedy jsme povolány v síle Boží vůle, jak říká velký apoštol.... Opouštím Tě, zůstávajíc s Tebou, protože naše duše jsou spojeny... sr. M.A. od Trojice Co odpoví? Profil jméno: příjmení: ročník: stav: vzdělání: zaměstnání: záliby: Marek Stehlík 1977 svobodný Přírodovědecká fakulta MU v Brně odborný pracovník (multimédia) multimédia, zpěv, hra na hudeb. nástroje Sestra Marie Klára od Boha Otce - věčné sliby , Karmel Matky Boží Dačice foto: P. Jaroslav Pezlar Nyní si můžete přečíst rozhovor s odborným pracovníkem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Markem Stehlíkem, který bydlí v Jemnici. Vystudoval obor Učitelství chemie a matematiky pro střední školy. Hlavním tématem jeho práce je v současnosti jedno z rychle se rozvíjejících témat multimédia ve vědě. Co je náplní Vaší činnosti na fakultě? Mám na starosti správu multimediální učebny a zabývám se prací v multimediálním ateliéru s profesionální videokamerou a videostřižnou, což zahrnuje tvorbu různých výukových pořadů a stránek, prezentačních materiálů ve formě videozáznamů či animací. Proč Vás multimédia oslovují? Zpočátku mě hodně bavily počítačové hry, kde se neustále něco děje. Díky internetu jsem se dostal k informacím o tvorbě interaktivních materiálů a přešel jsem k tvorbě pohyblivých obrázků. Tématem mé diplomové práce byly animace průběhu chemických reakcí. Jaké schopnosti tato práce vyžaduje? Fantazii a kreativitu, ikdyž existují základní pravidla tvorby obrazových materiálů kontrast, zarovnání, podobnost U animací se konkrétním způsobem zobrazují abstraktní věci. Existuje ovšem nebezpečí, že když je student takto uvidí, zafixuje si je a má problém se od zažité představy oprostit. Proto se snažíme, aby to, co zobrazujeme, názorně ukazovalo zobrazované jevy, a přitom nebylo zavádějící.

7 Má diecéze - můj hrad z cyklu Farářova čítanka I když se naše farnosti nalézají na samém okraji diecéze, nezmanená to, že se nás její život dotýká méně. Je až pozoruhodné, jak dění oficiální zobrazuje životy naše a naopak, jak nalézáme své osudy v celodiecézním dění. Území celé Moravy bylo po staletí spravováno jako jedna diecéze, přičemž biskup sídlil v Olomouci. V rámci tereziánských reforem mocnářství se od roku 1773 uvažovalo o vzniku dalších dvou diecézí v Brně a Opavě. Na prvním místě bylo nutno vyřešit organizační stránku věci. Jelikož vznik nové diecése znamenal pro současnou olomouckou diecézi územní úbytek, přistoupila Marie Terezie k zásadnímu kroku až po smrti olomouckého biskupa Hamiltona (+ 1776). Dalším krokem se stalo postoupení dávného práva abatyše tišnovských cisterciaček při obsazování místa probošta při kostele sv. P+P v Brně, neboť toto místo mělo vznikem diecéze zaniknout. Nakonec papež Pius VI. vydal bulu, ve které povyšuje olomoucké biskupství na arcibiskupství a stanoví, že spolu s brněnskou diecézí bude tvořit moravskou provincii. Tento datum se pokládá za oficiální datum vzniku brněnské diecéze. V bule se píše:... dnes jsme po poradě s našimi bratry kardinály svaté římské církve a na základě plné apoštolské moci přeložili ctihodného bratra Matyáše Františka hraběte Chorinského na biskupský stolec do diecéze brněnské, kterou jsme nedávno zřídili... dáváme jí ho do čela jako biskupa a pastýře a plně mu svěřujeme péči, řízení a správu této diecéze ve věcech časných i duchovních... Nová diecéze sice měla kapitulu (ta byla při kostele sv. P+P už od 14. stol.), ale bylo potřeba vybudovat správu diecéze, především konzistoř. Biskup Chorinský ( ) měl naštěstí už zkušenosti s vedení diecéze z H. Králové, kde vypomáhal svému příbuznému biskupu Blümegenovi. Zpočátku měla diecéze 151 far a 27 lokálií v 18 děkanátech, neboť až roku 1783 k ní byly kromě Jihlavského kraje z bývalé olomoucké diecéze přičleněny i zbývající části Brněnského a Znojemského kraje včetně Mikulova s tamní kapitulou. Diecéze se musela hned na začátku potýkat s důsledky josefinských reforem, jako bylo rušení klášterů, náboženských bratrstev, kostelů a státních zásahů do církevních záležitostí. Na přelomu 18. a 19. století se v životě diecéze projevil nedostatek kněží, důsledky napoleonských válek a josefinizmu. Dařilo se pomali zvládat i počáteční ekonomické obtíže. Za biskupa Schrattenbacha ( ) byl v Brně založen roku 1807 seminář a biskup Gindl ( ) zavedl v roce 1833 vydávání diecézního oběžníku (Kurrenda), který od roku 1907 dodnes nese název Acta curiae. Zkvalitňovala se duchovní správa, stavěly se nové kostely. Dvacet osm let spravoval diecézi biskup Schaffgotsche ( ), rodák z Brna. Jeho působení naplňovaly události revolučního roku 1848 a následný bachovský absolutizmus. V roce 1853 zřídil v Brně chlapecký seminář a podporoval vznik mnoha katolických spolků. Za svůj odpor proti školské a justiční politice monarchie si vysloužil nesplnění jeho přání být pohřben v katedrále. Jedním z nejvýznamnějších biskupů se stal František Saleský Bauer ( ). Vybudoval nový alumnát na Antonínské ulici, katedrála dostala dnešní podobu. Posléze se stal olomouckým arcibiskupem a kardinálem. Naopak k nejkontroverznějším postavám patří jeho nástupce trojnásobný doktor hrabě Huyn ( ). Měl výbušnou povahu, byl znám excesy vůči nekatolíkům a modernistům, na druhou stranu založil kongregaci sester Rafaelek na Moravci (působily i v domově důchodců v Budíškovicích), zavedl Eucharistický adorační den ve farnostech (u nás 17. ledna) a do diecéze přivedl např. karmelitány (K. Vydří). Posléze odešel do Prahy a po první světové válce byl nucen rezignovat. Prvorepublikový biskup Klein ( ) se musel potýkat s poválečným nedostatkem bohoslovců, odklonem k nově vzniklé Církvi československé (i když v brněnské diecézi byl minimální) a především hmotným nedostatkem diecezanů. K vizitacím a biřmování vydal v roce 1920 instrukci: Veškero slavnostní uvítání odpadne, aby se vyhnulo všem možným výlohám, které s ním bývají spojeny... vzhledem na obtížné poměry prosím co nejsnažněji o pohoštění co nejskromnější. Tato prosba budiž považována za přísný rozkaz... Kristus Pán ustanovil svátost biřmování k utvrzení duše ve víře a k jejímu posilnění v boji proti nepřátelům věčné spásy, proto nemají přijetí této svátosti pod záminkou bídy, nouze a nedostatku ani ti nejchudší opomenouti. Rodiče nepotřebují se věru styděti poslati svých dítek v šatech obnošených. Nejlepším a před Bohem nejpotřebnějším šatem jest posvědcující milost. pokračování na straně speciál Proč jste se rozhodl pro studium přírodních věd? Již na základní škole jsem se účastnil olympiád z chemie či biologie a na střední se mi podařilo dostat se do celostátního kola chemické olympiády, což mě hodně povzbudilo. Díky tomu mě přijali do Brna bez přijímacích zkoušek. Změnilo Vás nějak studium? Více mě poznamenalo studium matematiky. Mám díky ní systematičtější a logičtější myšlení, což se projevuje ve všech oblastech mé činnosti. Jak poznání, které jste nabyl, propojujete s vírou? Někdo pokládá víru a vědu za protikladné. Podle mě se naopak vzájemně doplňují věda zkoumá něco, co vidíme nebo můžeme dokázat, a toto je součástí stvoření. Víra jde dále a popisuje věci, které jsou nad tím a přesahují nás. S některými spolupracovníky často diskutuji o tom, jestli je vše poznatelné. Zastávají názor, že vše jednou poznat půjde a když něco dnes neznáme, je to nedostatkem informací o způsobu onoho poznání. Co je na přírodních vědách nejtěžší či nejkrásnější? Na chemii se mi nejvíce líbí modely molekul. Když člověk může porozumět tomu, z čeho se látky v našem okolí skládají. Dále to, že poznatky mají logickou strukturu a lze z jednoho odvodit další. Nejtěžší je přejít od konkrétních věcí k abstraktním. Ne každý je schopen vědomosti zobecnit a vyvodit z nich závěr. Vystudoval jste obor učitelství. Plánujete někdy učit? Po ukončení studia mi nabídl jeden z mých vyučujících spolupráci a poté co jsme dostali grant, zřídili jsme multimediální učebnu. Zatím jsem zde spokojen, ale učení bych se nebránil. Již na základní škole mě vysvětlování učiva spolužákům bavilo a nedělalo mi potíže. Není učitelství spíše posláním než prací? Člověk by měl k tomuto povolání mít vztah a nebrat ho jako šichtu s pevnou pracovní dobou či jen jako prostředek k vydělávání peněz. Učitel musí být osobností, která jde příkladem, neboť náplní učitelství je také výchova. Co je pro učitele největším nebezpečím? To, že časem vyhasnou a ustrnou. Starší učitelé se někdy drží starých poznatků a nevěnují pozornost tomu, co se děje nyní. Učitel, pokud má něco druhé naučit, tomu musí rozumět a ne jen bezmyšlenkovitě předávat nekriticky přijaté informace, které mu kdysi utkvěly v paměti. A co Vaše další záliby? Zpívám ve Schole brněnské mládeže (SBM). Na vrcholu slávy jsme byli loni na setkání s papežem v Kolíně nad Rýnem a před tím r v Maria Zell. U nás v Jemnici hrajeme v sobotu na mládežnických mších a připravujeme různá drobná vystoupení. Také učím hrát své dva odchovance (22 a 13 let) na housle a dříve jsem učil v DDM angličtinu, hru na klávesy a origami. Pravdileně jezdím s místním DDM na dětské tábory na Zvůli. Jaký je Váš vztah k adventní či vánoční době? Toto období vnímám hodně z hudebního hlediska, neboť nacvičujeme různé skladby. Vždyť hudbou se dají vyjádřit veliké myšlenky. Jelikož jsme na konci roku, zamýšlím se nad tím, co mě během něho potkalo, co se podařilo a co jsem mohl zvládnout lépe. Děkuji Vám za rozhovor. -aš-

8 rozumy Na světě je tolik lásky, kolik jí máš ve svém srdci. Čechov Prázdno a nuda jsou ty nejstrašnější choroby naší doby. Jan Sokol Kdo špatně miluje, nenávidí. Kdo dobře nenávidí, miluje. D. Pecka Zbraň všech zbraní je láska. Benedikt XVI. Chceš-li být chudý, kraď a pracuj v neděli. sv. Augustin Uvažování věřícího začíná Bohem, uvažování fyzika Bohem končí. Max Planck Žít s psychózou je umění, ale především se učme žít s Ježíšem. Pak bychom se v mnoha případech nemuseli učit žít s psychózou. P. Lad. Kubíček Člověk se může stát svatým jak s papežskou bulou, tak i s koštětem v ruce. Jan XXIII. Stopy ve sněhu Poznáte, kudy proběhlo které zvířátko? Přiřaďte k číslům stop jména zvířat. Na rybách Poznáte podle stínu, kterou rybu rybář ulovil? vtipy Dívka se modlí: Dobrý Bože, pro sebe nechci nic, ale mamince pošli nějakého pěkného zetě! Adam odejde a není tři dny doma. Když se vrátí, potutelně se usmívá. Eva nic neříká a místo pozdravu mu spočítá žebra. Marie už zase odchází z domu. Jdu do kostela, říká k mužovi, ale to ty, takový nevěrec stejně nemůžeš pochopit! To je pravda, odpoví manžel, vůbec nevěřím, že jdeš do kostela! V náboženství žák vykládá o prvních lidech a katechetka jej zarazí, když říká, že Eva šla s javorovými listy. Snad s fíkovými, ne? Ale kdepak, nedá se žák, která holka by vydržela chodit pořád v jednom! Pavla se zpovídá, že byla v zahradě s Tomášem o samotě. Kněz však pro plné porozumění situaci klade otázku: A co bylo dál? Z toho už se bude zpovídat Tomáš, zní odpověď. Vězeňský kaplan se snaží povzbudit recidivistu při jeho odchodu do civilu: Nebojte se, budu vám pomáhat. Vězeň však oponuje: To nejde, pane falář, na to musí bejt vodborník! Faráři se ze zahrady ztrácelo zelí. Při nedělním kázání zdůrazňuje, že krádež je hřích. Vtom se z druhé lavice ozve lusknutí. Kdo to lusknul, ptá se kněz? To víš, myslí si postižený, přece ti nebudu vykládat, že jsem si vzpomněl, kde jsem nechal nůž! Sněhová vločka Najděte jedinou vločku, která se od ostatních liší. Hlavolam Na obrázku je naznačen zápalkami čtvercový pozemek s domečkem v pravém horním rohu. Dokážete pozemek kolem domečku rozdělit pomocí 10 zápalek na pět částí stejné velikosti a tvaru? Sirky se nesmí křížit. Dvě svíce Olda a Pavlík dostali každý jednu svíčku. Obě byly stejně vysoké, ale různě tlusté. Chlapci svíce zapálili současně. Oldova vyhořela za 4 hodiny a Pavlíkova za 7 hodin. Dokážete spočítat, za jak dlouho měla Oldova svíčka poloviční velikost než Pavlíkova? ŘEŠENÍ - Stopy ve sněhu: 1 - myš, 2 - veverka, 3 - jelen, 4 - pes, 5 - kočka, 6 - zajíc Na rybách: ryba F Hlavolam: viz. obrázek Dvě svíce: Oldova svíčka bude poloviční za 2,8 hodiny (2 hodiny a 48 minut).

9 Má diecéze - můj hrad z cyklu Farářova čítanka Vánoční bohoslužby kostel Slavnost Narození Páně Vigilie Ne Svátek Sv. Stěpána Svátek Sv. Rodiny Slavnost Matky Boží Boží hod Po Út Ne Po DAČICE sv. Vavřinec DAČICE sv. Antonín Kostelní Vydří / / /10 00 Třebětice zdroj: Karmelitánský klášter, Kostelní Vydří Ukřižovaný z Dačic pokračování ze strany 7 Nástupce Dr. Kupka ( ) se stal sídelním biskupem až po vyřešení vztahů mezi československou vládou a Svatým stolcem v roce Život diecéze pak znamenal nový rozkvět: protikatolické nálady polevily, katolíci se společensky opět prosazovali, stavěly se nové kostely, rostl počet bohoslovců, přišli saleziáni, byla schválena kongregace sester sv. C+M. Kromě hospodářské krize ale nastupoval i problém nacionalizmu (pětina diecézenů byli Němci). V této souvislosti došlo v roce 1939 (do roku 1945) k oddělení jižního území diecéze (104 farností) a byl vytvořen tzv. generální vikariát, který zabíhal až po farnost Slavonice. Jeho představeným se stal probošt mikulovské kapituly Franz Linke. Vhledem k tomu, že z děkanství Dačice a Jemnice byly odtrženy farnosti na jihu, byla spojena a vytvořeno děkantví dačicko-jemnické, jehož děkanem se stal P. Nekula v Třeběticích. Biskup Kupka v roce 1941 zemřel a byl jmenován kapitulní vikář Josef Kratochvíl. V roce 1946 se prvním poválečným biskupem stal brněnský Karel Skoupý (minulé č. FL). Po jeho úmrtí v roce díky trvající státní zvůli - zůstala diecéze neobsazena a na dlouhá léta opět vedena kapitulním vikářem, tentokrát Ludvíkem Horkým. Od roku 1990 máme opět svého biskupa! Nelze zakončit tuto - pro rozsah místa jen velmi hrubě nastíněnou stať - jinak, než úryvkem z památného listu biskupa Vojtěcha Cikrleho k Jubilejnímu roku 2000: Uzavřeli jsme celé desetiletí života círve v nových podmínkách a je zač děkovat... hned třikrát nás navštívil Svatý otec, může zde působit vyslanec Vatikánu, byly zřízeny dvě nové diecéze, jmenováni noví biskupové, kandidáti kněžství mohou být volně přijímáni (za deset let jsem udělil svěcení 110 kněžím). Řády a kongregace obnovily činnost, zájemci se mohou účastnit duchovních cvičení. Vznikla řada křesťanských nakladatelství, v prosinci 1995 zahájilo svou činnost křesťanské rádio Proglas. Byly vybudovány 4 kostely a 13 kaplí. V diecézi působí 16 mužských a 20 ženských řeholí. V roce 1997 byl otevřen nový klášter sester klarisek v Brně - Soběšicích a v roce 1998 sester karmelitek v Dačicích. Rád bych zmímil katechetické centrum s 550 působícími katechety. Středicko mládeže, tzv. Varhanickou školu, kterou navštěvuje 110 žáků. Od roku 1990 bylo zřízeno 12 církevních škol, Moravsko-slezká křesťanská akademie sdružuje na 800 členů. V diecézi působí 8 oblastních charit (Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou). Ošetřovatelská služba pracuje v 90 obcích a provozuje 45 zařízení. Podařilo se otevřít hospic v Rajhradě... Děkuji za váš podíl na všem, o čem jsem nyní mohl mluvit, za to, co přispělo a přispívá k tomu, aby církev žila, kvetla, pomáhala a sloužila... Žehnám vám všem, kteří se ptáte, co můžete ve spojení s Kristem a jeho církví přinést tomuto světu vy. V roce 1999 byl jmenován Petr Esterka pomocným brněnským biskupem pro pastoraci krajanů v cizině. Téhož roku došlo i na reformu děkantví. Vzhledem k počtu neobsazených far byl počet děkantví z 37 redukován na 20. Pro naši část diecéze to konkrétně znamenalo, že k tomuto datu zaniklo děkanství Dačice a Třešť a farnosti nově vytvořily děkanství telečské.posledním počinem je diecézní vlajka, kterou v roce 2006 na přání biskupa Cikrleho vytvořil Zdeněk Velebný. Použity texty: Dr. Macka v publikaci Biskupství brněnské, Brno 2000, str Dr. Charouze v knize Brněnská diecéze, Brno 2006, str Dr. Boháč, Atlas církevních dějin , Kostelní Vydří 1999 příště: Dačičáci ve službách diecéze -T- V Brně na Petrově je otevřena pozoruhodná expozice s názvem Vita Christi (Život Kristův). Je zde vystaveno sakrální umění pocházející z farností brněnské diecéze. Výstava je uspořádána do jednotlivých tématických bloků, které mapují důležité události Ježíšova života od Narození po Seslání Ducha sv. Vlastní exponáty (plastiky, obrazy a liturgické předměty) doplňují texty Písma a situační předměty (model večeřadla apod.). Pro věřící z našeho koutu diecéze je expozice o to cennější, že mezi čtyřicítkou vystavených předmětů je např. plastika Poslední večeře ze Slavonic (kolem roku 1520) nebo takřka 1m vysoká monstrance z Telče (1. čtvrt. 16. století). Ale hlavně socha ukřižovaného Krista zapůjčená z dačického depozitáře. Jedná se o 160 cm vysokou plastiku z lipového dřeva, která pochází ze 17. století. Před vystavením prošla celkovou restaurací (H.Mücková, E. Procházková). Výstava je instalována v rámci projektu Petrov - klíč k živé historii a nachází se v zrekonstruované budově bývalého kapitulního děkanství (budova vlevo od schodů ze Zelného trhu), kde se rovněž od letošního roku nachází Informační a kontaktní centrum pro návštěvníky Petrova (průvodce, internet, propagační materiály, upomínkové předměty a publikace). Tento výstavní počin představuje nejen průřez sakrálním uměním od 14. do 19. století, ale dává návštěvníkovi možnost seznámit se s katolickým pojetím víry doslova tváří v tvář. Rozhodně stojí za zhlédnutí. Budete-li v Brně a vyšetříte-li si alespoň hodinu času - vzhůru na Petrov! -T- Modlitba za diecézi foto: Ukřižovaný z Dačic, 17. století, autor: Jan Press Rok diecéze 2007, 230. výročí založení brněnské diecéze ( ) Všemohoucí Bože, děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i předcházející generace naší diecéze. Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnosti našich služeb zůstaneme věrni svému poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky. Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostatní poznávali - jako Otce a záruku naplnění smyslu života. Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla, i všech dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pozn.: Od ledna 2007 bude modlitba za diecézi k dostání na Službách biskupství vytištěná na památkových lístcích. zdroj: -MJ-

10 Logo Roku diecéze 2007 Stejně jako v Roce rodiny 2004 a Roce farnosti 2005 je pro začínající Rok diecéze 2007 k dispozici logo autora Andreje Bielaka z Brna. Na internetových stránkách Biskupství brněnského (www.biskupstvi.cz) je v sekci Dokumenty k dispozici ke stažení v barevné i černobílé variantě. Lze je využít na tématické materiály podle libovolné potřeby. Legenda k logu: Znak Biskupství brněnského je zasazen do levého horního rohu schematické mapy brněnské diecéze. Její modrá barva připomíná mariánskou tradici, která je s naší diecézí hluboce spjata. Dvě věže symbolizují srdce diecéze katedrálu - zasvěcenou patronům sv. Petru a Pavlovi. Letopočet ve spodní části upozorňuje na 230. výročí založení diecéze, které budeme v roce 2007 oslavovat a připomínat nejrůznějšími liturgickými i vzdělávacími aktivitami. Znak Biskupství brněnského: Od založení biskupství v Brně byl jako jeho znak užíván čtvrcený štít, který odkazoval na zakladatelku biskupství, císařovnu Marii Terezii, a na olomouckou diecézi, ze které byla brněnská diecéze vyčleněna. Přestávka v užívání původního znaku a zjevná vazba na habsburskou monarchii vedly biskupa Karla Skoupého k tomu, že v roce 1946 určil jako znak brněnského biskupství černý štít se zlatými vztyčenými zkříženými klíči, podloženými vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený znak vychází z patrocinia katedrály i diecéze. zdroj: -MJ-... něco navíc... Liturgický kalendář Server Katolik.cz zveřejnil novou verzi aplikace Liturgický kalendář 3.0 Jedná se o program na prohlížení liturgického roku. Pro každý den v roce je možné si zobrazit citace denní liturgie, jméno z občanského kalendáře, jméno světce z liturgického kalendáře, liturgickou barvu a u nedělí, slavností a jiných významných dní liturgického roku rovněž liturgické texty. Na každý den je dostupný kompletní seznam všech světců, kteří se tento den slaví. Je možno vyhledat konkrétní den v kalendáři pomocí hledání podle jmen či světců nebo přejít přímo na námi předdefinované dny. Zajímavou možností je též Liturgická kalkulačka - pro Vámi zadaný rok ( ) se dopočítá a zobrazí datum některých významných svátků z liturgického roku (jako např. datum Velikonoc, Popeleční středy, 1. neděle postní a adventní, apod.) Nová verze (3.0) obsahuje navíc následující funkce: 1. Export ročního kalendáře do HTML a pro MS Outlook (kalendář) 2. Nová volba v menu Můj kalendář která umožňuje: evidenci výročí a svátků, vytvoření vlastní databáze narozenin, svátků, výročí, atp.; dále připomínkovač, budík (praktická pomůcka při práci na PC); Co je to za den ; Výpočet rozdílu mezi dvěma daty 3. Nastavení programu 4. Kalendář obsahuje data na období 5 let ( ) 5. Animace k ovládání programu Aplikace Liturgický kalendář 3.0 vám tak umožní nejen prohlížení liturgického kalendáře, ale můžete tak mít pod kontrolou i svátky, narozeniny a jiná výročí svých přátel a známých, využívat připomínkovač, či jiné zajímavé funkce pracující s datem a dny. Export ročního kalendáře do HTML vám vygeneruje stránku, kterou můžete zakomponovat např. do farního webu. Program je zdarma ke stažení na adrese: Kontakt: Mgr. Petr Handlar, zdroj: -MJ- Adventní věnec dobrých skutků Milé děti, jako malý dárek Vám přinášíme adventní vybarvovací věnec dobrých skutků. Do čtyř políček si napiště nějaké dobré skutky, které si dáte jako předsevzetí na advent. Za každý splněný dobrý skutek si vybarvíte jedno políčko ve věnci u symbolu, který patří k tomu kterému skutku. Podaří se Vám do konce adventu vybarvit celý obrázek? Pokud Vás honem nenapadají žádné dobré skutky, pár Vám jich dáváme na výběr. Tak třeba: nebudu odmlouvat mamince ani tatínkovi, nebudu zlobit, pomůžu doma s úklidem, uklidím si pokojíček, podělím se s kamarádem nebo sourozencem o něco dobrého, řeknu něco milého někomu smutnému abych ho utěšil, každý den se alespoň jednou pomodlím Andělíčku můj strážníčku,... Ostatní už necháváme na Vás. Hodně štěstí a pod stromeček pěkné dárky :-) -maš- & -h- Moje snažení: zelená barva žlutá barva hnědá barva červená barva oranžová barva nedělní mše svatá

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Zamyšlení otce Jaroslava

Zamyšlení otce Jaroslava 3 Sto let kostela v Rozseči Dačická farnost, 27. 7. 2008, IX. ročník / 46. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti fldacice.kvalitne.cz / info@fldacice.kvalitne.cz Diecézní 4 pouť rodin

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Dačická farnost, 27. 3. 2005, VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 5 Vyšlo 24.12.2006 Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str.

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm VII. ročník LISTOPAD číslo 5 ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem str. 4 OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. 10 Před letošními svátky vyjde ještě

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi...

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... Jáhen a jáhenství Jáhenská služba je charakterizována vykonáváním tří úkonů...

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více