TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Únor 2011 Číslo 2 Ročník XXI V souvislosti s lednovým zápisem budoucích prvňáčků jsme požádali ředitele základní školy o malé zamyšlení na téma Co bych rád řekl rodičům svých žáků Vážení rodiče, není to určitě tak dávno, co jste sami navštěvovali základní školu. Po letech se vám vybavují už jen hezké zážitky. Ale škola není jenom legrace. Škola nás připravuje na život. Malé děcko se připravuje hrou, starší učením, to vše za pomoci školy, rodičů a vlastního přičinění. Mladý člověk by si měl klást ty nejzákladnější otázky čím by chtěl být, jak by chtěl žít, kde by chtěl bydlet zkrátka, co potřebuje k tomu, aby se cítil ve svém životě spokojený. A na tyto otázky postupně s věkem hledat odpovědi. Když člověk ví, co od života požaduje, umí za tím jít a přičiní se, dokáže téměř všechno na světě. Úkolem rodičů není zametat dětem cestičku ani nechat je napospas, ať si sami poradí. Úkolem rodičů je nenápadně děti vést a sledovat zpovzdálí, jak si potomek počíná. Tu je třeba trochu pomoci, tu naopak vést k větší samostatnosti než doposud, ale neustále být nablízku, když nás budou potřebovat. Jestliže chce vyučující s dětmi hrát např. nějakou hru, musí nastavit jasná pravidla. To platí i pro rodiče. Jestliže je vašim přáním vychovat dítě tak, aby bylo schopné žít mezi lidmi, a to není vůbec lehký úkol, musíte také jasně vymezit mantinely. Co budu po svém potomku požadovat, co je ještě únosné a co v žádném případě nebudu tolerovat. Dítě se chová jako zrcadlo. Člověk se na něj dívá a vidí sebe. A velice záleží na tom, kolik času, energie, tvořivosti a lásky jsme do něho investovali od Dítě je naše zrcadlo jeho narození až po dospělost. Najednou si uvědomíme, že nám děti nejen vyrostly, ale že už jsou dospělé. Stále méně a méně si nechávají do života mluvit a začínají nám splácet úroky z vkladů, které jsme do nich vložili. Jak to, že jeden chlapec se chová tak hezky k rodičům a druhý o nich nechce ani slyšet? Jak to, že jedna dívka je tak samostatná a druhá, kam ji postavíš, tam ji najdeš? To vše jsou výsledky naší výchovy. Někdy vaši potomci mají období, kdy se sami hledají a musíte se s nimi hodně zlobit. Nikdy nebourejte mosty mezi vámi a vašimi dětmi, ať už se rozhodnou úplně opačně, než byste si přáli. Některé věty vyřčené ve zlosti už nelze vzít zpět. Vy jste dospělí, máte více životních zkušeností, a proto se musíte více ovládat. Dejte jim najevo, že do domova, kde vyrostly, se mohou vždycky vrátit, ať už je potká v životě cokoliv. Samozřejmě, že život každého z nás není pouze černobílý. Je mnohem pestřejší, složitější a někdy i hodně komplikovaný. Roli hraje více vlivů než samotná výchova. Ale správnou výchovou lze spoustu věcí ovlivnit. Nepozná se to ve školce, někdy ani ve škole. Zato až se stane z dítěte dospělý člověk a dělá vám více radostí než starostí, najednou zjistíte, že vaše snaha nebyla marná. Všem rodičům bych chtěl na závěr popřát hodně zdaru v jejich nelehkém údělu vychovávat a vychovat z dítěte dospělého člověka. Obrňte se nekonečnou trpělivostí, zahrňte je nekonečnou láskou a nikdy nezapomeňte na to, že jestliže si dnes neuděláte čas na své děti, tak zítra si vaše dospělé děti neudělají čas na vás. Mgr. Jan Mikeš, ředitel ZŠ Trhové Sviny Trojčata u zápisu často nevídáme Zápis žáků do 1.ročníku v ZŠ Trhové Sviny Ve dnech 21. a 22.ledna 2011 se v ZŠ Trhové Sviny uskutečnil zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2011/12. K zápisu se dostavilo celkem 84 dětí, 51 chlapců a 33 dívek. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu podle vlastního výběru. Z naší spádové oblasti bylo zapsáno 72 dětí, o zapsání požádali i rodiče 12 dětí z jiné spádové oblasti. Všem bylo vyhověno. O odklad školní docházky zažádali rodiče 17 žáků. O odkladu rozhodne ředitel školy na základě vyjádření odborníků (lékařů a pracovníků pedagogicko - psychologické poradny). Ze současných výsledků zápisu vyplývá, že v září budou pravděpodobně pro žáky 1. ročníku otevřeny tři třídy. Do školních lavic usednou tentokrát nejen dvojčata, ale i trojčata. Na všechny budoucí prvňáčky se již těšíme. Mgr. Jana Veselá, zástupkyně pro 1.stupeň 1

2 INFORMACE Z RADNICE Krátce ze zasedání zastupitelstva a rady města AKTUÁLNĚ 1) Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona a 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz/), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ) Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona a 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku ze psů naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz/), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ) Rada města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. prosince 2010 usneslo vydat na základě 18 odst. 2 zákona a 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenská zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Nařízení obce č. II/2010, kterým se vydává tržní řád. Úplné znění Nařízení obce II/2010 tržní řád naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz/), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Toto Nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyhlášeno ). za Město Trhové Sviny R.Kříhová, sekretariát města Nezaměstnanost v obcích našeho okresu k x) ekonomicky aktivní obyvatelstvo k (definitivní výsledky ČSÚ SLDB) Pozn.: zveřejněné počty nezaměstnaných v této tabulce jsou použity z celkového tabulkového přehledu obcí okr. Č.Budějovice, zaslané Úřadem práce v Č.B. dne za Město Trhové Sviny R. Kříhová, sekretariát města 2

3 Bezpečnostní situace na území města v loňském roce Byl jsem požádán paní místostarostkou o pár řádků do Trhovosvinenských listů, a to ohledně bezpečnostní situace na území města Trhové Sviny za rok Lze konstatovat, že rok 2010 byl z hlediska nápadu trestné činnosti standardní. Oproti roku 2009 došlo k mírnému nárůstu trestné činnosti, ale i přesto se nám podařilo objasnit více trestných činů než v roce 2009 a míra objasněnosti se tudíž lehce zvýšila. Lze uvést, že nejvíce trestných činů bylo majetkového charakteru. Pokud se mám vyjádřit k evidovaným přestupkům, a to jak po stránce veřejného pořádku, tak i po stránce bezpečnosti silničního provozu, mohu sdělit, že počet přestupků na území města Trhové Sviny se v roce 2010 výrazně nelišil od roku Případné excesy občanů byly řešeny buď formou blokového řízení, nebo byly postoupeny na Městský úřad Trhové Sviny k dalšímu projednání. Dále lze uvést, že během roku 2010 nedošlo na území města Trhové Sviny ani v samotném obvodu OO PČR Trhové Sviny k žádné mimořádné události. Spolupráci s městskou policií lze hodnotit jako dobrou. Především pak při zajištění bezpečnosti komunálních a senátních voleb. A co nás čeká v roce 2011? Samozřejmostí je zabezpečení veřejného pořádku a dohled nad bezpečností silničního provozu. Dále budou v rámci města Trhové Sviny a celého území spadajícího do působnosti OO PČR Trhové Sviny probíhat bezpečnostní akce, na kterých se bude spolupodílet i Městská policie Trhové Sviny. npor. Bc. Viktor Skabalík, vedoucí OO PČR Trhové Sviny OPRAVA: Znovu uveřejňujeme provozní hodiny sběrného dvora (v lednovém čísle TSL byly uvedeny chybně) pondělí a středa úterý a čtvrtek pátek sobota hodin hodin hodin 8-12 hodin Pravidla pro pohyb psů na území města Vzhledem ke stále častějším případům volně se pohybujících psů připomínáme znění vyhlášky č.2/2008 (schválena Zastupitelstvem města Trhové Sviny ) celé znění včetně příloh také na l. 1- Obecná ustanovení Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1) na území města Trhové Sviny. l. 2 - Pravidla pro pohyb psů 1. Na veřejných prostranstvích se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby. 2. Pro volné pobíhání psů pod dohledem zodpovědné osoby jsou určena tato veřejná prostranství: pozemky č. 344/1, část pozemku čc. 322/139, č. 343/1, č. 322/142, část pozemku č. 320/4 v k.ú. Trhové Sviny = pozemky kolem požární nádrže u jatek a park Dělnická pozemek č. 84/1 v k. ú. Trhové Sviny = Pergal část pozemku č.pk 3431/4, pozemky č. PK 3428/4, č. 3428/5. č. 3428/6 v k. ú. Trhové Sviny = pod kotelnou Veřejná prostranství pro volné pobíhání psů jsou zakreslena též v mapce, která je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 3. Osoba, která doprovází psa, je povinna zabránit vstupu psa na zařízení města sloužící potřebám veřejnosti označených piktogramem Zákaz vstupu se psy. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. l. 3 - Sankce Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní delikt. V březnu proběhne sčítání lidu, domů a bytů Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Novinky sčítání lidu 2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: * Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. * Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. * Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. * Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. * Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. * V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. * Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. (pozn. redakce: Žáci 2. stupně ZŠ TRHOVÉ SVINY se této akce také zúčastnili a právě v těchto dnech se seznamují s výsledky zveřejněnými na zdroj: Český statistický úřad SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřejeme k vzácnému životnímu jubileu paní Marii Červíčkové ze Školní ulice čp. 613, která se v kruhu a péči svých blízkých dožila dne 26. ledna 2011 devadesáti let. Výsledek Tříkrálové sbírky 2011 v Trhových Svinech Tříkrálová sbírka v Trhových Svinech probíhala ve dnech a vybralo se ,- Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme! Vybrané peníze budou použity na: - pomoc a podporu pacientů na oddělení Následné péče v českobudějovické nemocnici - výběr a přípravu dobrovolníků - pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením - podporu a rozvoj Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě ČB Kdo sbírku pořádal: Diecézní charita České Budějovice (www.charitacb.cz/) Kdo se na sbírce podílel: Děti a dospělí ze skautského oddílu v Trhových Svinech a někteří jejich kamarádi, sourozenci a známí. Také všem koledníkům patří velké poděkování za ochotu, nadšení a statečnost! Za odměnu pozvalo město koledníky na společný slavnostní oběd. 3

4 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT ŽUMBERSKÝ KOSTEL V ROCE 2010 Uplynulý rok pro žumberský kostel nezačal příliš šťastně. O Velikonocích na počátku dubna se probořila kostelní ohradní zeď v západním úseku, vpravo od vstupu do kostela. Po zimě a vlivem dlouhodobě podmáčeného zdiva se zřítil asi 6m úsek, následován na počátku června po silných deštích dalšími cca 5 metry. Bohužel se v celém průběhu uplynulého roku nepodařilo nalézt finanční prostředky na kompletní rekonstrukci tohoto úseku zdi. Po provedeném stavebně technickém průzkumu firma MURUS připravila projektovou dokumentaci, kameny a suť pak byly rozebrány a odklizeny. Během léta došlo k vytvoření základové spáry a k alespoň částečnému vyzdění nového zdiva do úrovně cca 1 m. Toto vše finančně zajišťovala každoroční pravidelná dotace od OÚ v Žáru, pod který Žumberk spadá. 5. června uvnitř kostela proběhlo tradiční pracovní česko německé setkání, při kterém byl prezentován německý překlad vzpomínkové knihy zesnulého Mons. Václava Dvořáka, bývalého vikáře Českobudějovické diecéze a člena předsednictva našeho mezinárodního Spolku pro podporu farního kostela v Žumberku za českou stranu. Spolek tento překlad a vydání knihy inicioval a rovněž se na něm aktivně podílel. Na přelomu srpna a září zde restaurátoři pod vedením akademického malíře Antonína Hamsíka kompletně zrestaurovali velice cennou nástěnnou malbu na severní straně presbytáře. Scenérie Klanění tří králů se na stěně objevila až během samotného pracovního postupu restaurátorů. Z předešlého průzkumu byla pouze patrná přítomnost figurálních motivů. Freska je ohraničena obdélníkovým pásem a kromě Kašpara, Melichara a Baltazara je na ní vidět i další postavu hrající na hudební nástroj a jezdce na koni, spolu s dalšími zvířaty. Z okna věže vše pozoruje závěrečná postava. Z Panny Marie na opačném konci bohužel zůstala pouze svatozář, a to kvůli dodatečně vestavěnému kamennému sanktuáři do zdiva. Zazděné sanktuáře restaurátoři dokonce objevili dva. Starší, nižší a větší je vlevo. Sanktuáře v minulosti sloužily k přechovávání bohoslužebného náčiní. Ten mladší, se sloupkem a hlavicí, měl zcela jistě bohatě zdobený a profilovaný kámen. Bohužel při jeho zrušení byla tato výzdoba odsekána kvůli vyrovnání zdiva Všechny patrné postavy se do současnosti dochovaly pouze do úrovně kolen. Spodní část již chybí. Mimo tento obdélníkový pás je vpravo zpodobněn i král sv. Zikmund s žezlem a říšským jablkem. Tyto fresky patří k nejstarší dochované výzdobě kostela a jsou datovány polovinou 14. století, tedy dobou vlády Karla IV. Dle restaurátorů nemají v jižních Čechách srovnání. Zcela jistě byly vytvořeny umělcem mezinárodního významu na základě středověké iluminace. Dodnes je na malbě patrná šablonovitost některých vytvořených postav. Ze stejné doby je i další figurální motiv, čerstvě objevený pod sejmutým bočním oltářním obrazem v pravé části hlavní lodi kostela. Nad vítězným obloukem pak k letopočtu 1716 a k pozdějšímu německému gotickému nápisu nově přibyl i letopočet 1513, vyobrazen jako XIII, což je datum vzniku mladších fresek v severní části lodi. Zde se jedná o ukřižovaného Krista s postavami pod křížem. Tyto fresky teprve čekají na zrestaurování. První etapa restaurátorských prací byla financována Hornorakouskou vládou. Ve druhé polovině listopadu začala oprava zvonové stolice ve věži kostela. Došlo na nejsložitější a tudíž i nejdražší variantu opravy, s vytvořením dvou zcela nových uložení postranních zvonů. Tesaři museli deponovat hodinový stroj v jednom z mezipater věže a postupně i obě podlahy v nejvyšších patrech. Jeden vertikálně měněný trám totiž probíhal oběma patry, a to včetně podpůrných vzpěr. Více dřeva pak bylo měněno i v samotném nejvyšším patře se zvony. Práce to byla celkem náročná, zejména na složité přesunování jednotlivých kusů těžkých trámů, proplétajících se mezi trámy již danými a nacházejícími se v relativně malém prostoru věže. Truhlář zároveň opravil obě křídla vstupních vrat do kostela. Jejich dřevo bylo z části vyvložkováno a vnější strana pak kompletně opatřena novými dubovými palubkami poskládanými nakoso. Financování této pracovní činnosti probíhalo díky pokračujícímu Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. Na počátku listopadu v místním penzionu rovněž proběhlo premiérové shromáždění českých členů mezinárodního spolku. V prosinci pak diecézní organolog přijel zkontrolovat stav rozebraných varhan s tím, že by se v následujícím roce měl stanovit přesný harmonogram opravy. Mše se tentokrát žádná nekonala, vzhledem k průběhu restaurátorských prací uvnitř kostela. Návštěvníci do jeho útrob zavítali zejména při dvou netradičních prohlídkách sousední tvrze, za úplňku na konci června a července Roman Josefík Detail fresek v žumberském kostele 4

5 K ZAMYŠLENÍ O čekání na světlo Pozdraveno budiž světlo, světlo ve tmě svítí, tma jej nepohltí, to světlo osvěcuje člověka Pozdraveno budiž světlo (Hradišťan) Světlo, slunce, slunovrat slova, která spolu úzce souvisejí. Zimní slunovrat je začátek astronomické zimy, doba nejdelších nocí. Na severní polokouli nastává , přičemž jeho přesný čas se může mírně měnit. Vždy je tak trochu zastíněn vánočními svátky a koncem roku. Po těchto dnech ale začínáme s netrpělivostí pozorovat, jestli už se začíná prodlužovat doba slunečního svitu. Dny se začínají opravdu poznenáhlu prodlužovat. Na Nový rok o slepičí krok, na Tří krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více. Tak vyjadřuje lidová pranostika váhavý návrat Slunce od obratníku Kozoroha. 21. března překročí nebeský rovník (rovnodennost), dny se budou dále prodlužovat, až dojde k obratníku Raka. A to už jsme u slunovratu letního, kdy je den nejdelší a noc nejkratší. V měsíci lednu letošního roku jsme zažili shodou náhod zajímavé nebeské úkazy. 3. ledna se naše Země v tomto roce ocitla nejblíže ke Slunci. Obě tělesa dělilo jen 147,1 miliónů kilometrů. Tomuto úkazu se říká přísluní. V noci ze 3. na 4. ledna měl být při dobrých pozorovacích podmínkách vidět meteorický roj Quadrantid. Za pár hodin následovalo částečné zatmění Slunce, na jehož pozorování jsme u nás měli velmi dobré podmínky. Kdo jej nestihl, může se těšit na další, které bude Spatřit úplné zatmění Slunce v tomtéž místě je možné v průměru jednou za 360 let. To příští nastane Ještě přidám několik údajů k uvědomění si, jak jsme zde na světě jen na chvilku. Vesmír vznikl asi před 15 miliardami let, kdy nastal tzv. velký třesk. Stáří naší sluneční soustavy se odhaduje na 5,7 miliard let, Země vznikla asi před 5,5 miliardami let. Hranice vesmíru jsou asi 15 miliard světelných let (světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 rok). Ale vraťme se ještě ke slunovratům. Byly předmětem oslav po celém světě, nezávisle na kulturách v té které oblasti. Důvodem oslav zimního slunovratu bylo vítání delšího dne, ústupu zimy a příchodu tepla, tedy lepších podmínek pro růst zemědělských plodin a očekávání dobré úrody. Různé kultury si tyto cykly vysvětlovaly jako přízeň bohů. Hlavním svátkem byl slunovrat například pro Kelty, kteří obývali českou kotlinu před Slovany. Letní slunovrat byl svátkem oslavujícím vrcholící sílu Slunce zdroje energie, bez kterého by život na Zemi nebyl možný. Na počest slunečním božstvům a k poctě Slunci se zapalovala o půlnoci obrovské ohně. Skákalo se přes plameny a do vzduchu se vyhazovala hořící pometla pro zastrašení zlých sil. Lidé tančili kolem ohně ozdobeni bylinkami, žehnali matce Zemi, dobytku a polím, na která druhý den rozhazovali zbylý popel z ohňů. Také byliny sbírané v den slunovratu měly nejvyšší účinnost, protože léčivá síla Slunce vrcholila. Po 21. červnu se začnou, i když neznatelně, dny zkracovat, ale začíná ta nejteplejší část roku. Je příjemné vědět, že tento pravidelný cyklus můžeme brát za jistotu, že se nám Slunce zase v pořádku vrací. Přeji vám hezké předjarní dny, ve kterých je někdy už možné zaslechnout skřivánka, jednoho z prvních poslů jara. Václav Heidinger 5

6 POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (5) /fotografie Ing. M. Kolára z roku 1971/ 6

7 SVINENSKÝ POUTNÍK Třiadvacátá část PRŮMYSLOVÉ PODNIKY PO VÁLCE Průmyslová výroba se v druhé polovině 19. století a začátkem 20. století Trhovým Svinům zcela vyhnula. Ať to bylo z důvodu chybějícího železničního spojení, či nedostatkem surovin. Pro větší podnikání nebylo pochopení ani u místní obecní správy, ani u řemeslníků. Po první světové válce, když pomineme Královu cihelnu a starý obecní pivovar, kteréžto závody lze těžko řadit mezi průmyslové podniky pro malý počet zaměstnanců a zastaralé technologie, byla ve městě větším výrobním průmyslovým podnikem pouze Staškova pila. V roce 1905 dal postavit Rudolf Zemene výrobní objekt u Farského potoka před městem, s programem výroby hospodářských strojů a kovových výrobků. V roce 1909 byla výroba přesměrována na převážně lisované kovové zboží. Pro nedostatek provozního kapitálu se vyrábělo téměř výhradně pro rakouské velkoodběratele, kteří si sami dodávali materiál. Za těchto poměrů byl rozvoj závodu svízelný a pomalý, chyběla výrobní tradice a odborní pracovníci. Takové podnikání vyžadovalo kromě skromnosti a píle hodně houževnatosti a vytrvalosti. Za první světové války byly poměry tak neutěšené, že byl provoz závodu zastaven. Po válce koupil od Rudolfa Zemene polovinu závodu Ladislav Stráský, vracející se po převratu do rodných Trhových Svinů. Druhou polovinu převedl Zemene na svého syna Františka. Od 1. ledna 1919 začal provoz v obnoveném závodu pod firemním označením Zemene et Stráský. Zpočátku provázely novou firmu jen samé těžkosti. Výrobní zařízení bylo minimální, budova ve velmi špatném stavu vyžadovala další náklady. Dřívější rakouští odběratelé byli za hranicemi nového státu, celní a jiné potíže napomohly k jejich ztrátě. Proto nezbývalo, než rozšířit výrobu o další výrobky. Samozřejmě, že pro zavádění nových výrobků bylo zapotřebí nových kvalifikovaných sil - nástrojařů, mechaniků. Vzhledem k jejich nedostatku si začali majitelé odborníky školit a vychovávat sami. Základy těchto odborností položil bývalý majitel závodu Rudolf Zemene, který vyučil první nástrojaře. Umožnil tak zhotovení tolik potřebných nástrojů, jejichž pořízení od speciálních firem by notně zdražilo výrobky. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ Pod Otěvěkem vystavěl v roce 1912 Josef Král kruhovou cihelnu. Do té doby bylo v okolí Trhových Svinů jen několik malých cihelen s jednoduchou pecí. Po vypálení cihel musela být pec odstavena a až po jejím opětovném naplnění byla znovu zapálena, což bylo časově velice náročné. Pec kruhové cihelny tvořila chodbovitý prostor spojený v kruhu. Dalo by se říci, že to bylo propojení několika pecí (bývalo komor) oddělených posuvnými přepážkami, které se při pálení provizorně zazdily. Výhodou této pece bylo, že se cihly vypalovaly nepřetržitě, čímž se práce velice zracionalizovala. V části komor se cihly pálily, část komor se předehřívala a část chladla. Oheň se překládal z jedné komory do druhé. Okolo celé kruhovky byla zřízena plošina, odkud se přikládalo uhlí do komor a obsluhovala šoupátka oddělující jednotlivé komory. Při pálení cihel odcházel kouř do středního kanálu, odkud byl podzemním tahem odváděn do komína. Cihly se ve svinenské kruhovce formovaly ručně. Bylo jim vytýkáno, že se nevyrovnají běžným cihlám, což bylo pravděpodobně ovlivněno kvalitou hlíny, která byla těžena v místě. Přesto bylo postaveno z Králových cihel mnoho staveb ve městě i v okolí. 7 Všechny tři fotografie jsou pohledy na sklad piva v radničním dvoře

8 V roce 1482 obdržely Trhové Sviny od krále Vladislava Jagellonského várečné právo. Pivovar stával v zadním traktu radnice, byl obsluhován ručně, produkoval světlé i černé pivo. Neměl sladovny - slad se musel dovážet. Kromě sládka v něm pracovali 3 pomahači a 2 učedníci. Kotel ve varně pojal 45 hl hotového piva. Uprostřed sklepa, kde bylo 12 ležáckých sudů po 30 hl, byla velká lednice, kam se vešlo 400 for ledu. Krátce po převratu byl pivovar restaurován a 11. prosince 1925 pronajat družstvu hostinských, což bylo podmíněno povinností odebírat pivo jedině z tohoto pivovaru. Tím si hostinští značně pohoršili, protože pivo ze svinenského pivovaru se kvalitou nevyrovnalo známému pivu českobudějovickému. V roce 1927 se začalo jednat o novém pronájmu pivovaru. Po velkých průtazích byl pronajat 1. července Českému akciovému pivovaru v Českých Budějovicích za Kč ročně. Vařit pivo už nechtěl nikdo, budějovický pivovar měl zájem pouze o sklad, nikoliv však o výčep na radnici, u Svaté Trojice a na tržnici. Ředitel akciového pivovaru Brychta se vyjádřil o svinenském pivu, že má pouze cenu historickou Bylo tedy usneseno, že bude pivovarský inventář prodán a vaření piva v Trhových Svinech bude ukončeno. V roce 1928 zakoupila zařízení pivovaru firma Bedřich Gans a syn z Českých Budějovic, varna byla pronajata na sklad sodovek a limonád budějovické firmě Bratři Zátkové. V roce 1910 zřídil na konci Nového města tesařský mistr František Stašek pilu. Do té doby se stavební dřevo v místě tesalo ručně, prkna se vozila ze vzdáleného Německého Benešova. Rámovou pilu a ostatní stroje poháněla Wolfova parní lokomobila na přehřátou páru. Poválečná situace závodu nebyla nijak záviděníhodná, protože se nestavělo a vyvážet se nevyplácelo. Domácí výrobou borůvkového vína a ovocných šťáv se během války zabývali bratři Pišingerové. Jelikož firma prosperovala, postavili pro výrobu těchto produktů v roce 1920 továrnu po levé straně silnice k Otěvěku. Protože hodně investovali do vnitřního zařízení, které především obnášelo velkokapacitní sudy, nepodařilo se jim za průmyslové krize podnik udržet. Nepomohl jim ani kladný přístup místních peněžních ústavů, zejména Městské spořitelny. Brzy po válce se zabývali výrobou šťáv také bratři Pohankové. Dům s velkými sklepy a malou továrničkou postavili v Nedrtále za odbočkou k Ferendici. V brzké době však zavřeli podnik ze stejných příčin jako bratři Pišingerové. K O N E C Jiří Čajan Prameny: 25 let Městské spořitelny v Trhových Svinech , tiskem Pražské akciové tiskárny Archiv Františka Stráského Archiv Romana Šícha Bližnímu, národu a vlasti ku pomoci, Hana Halešová, Městský úřad a SDH Trhové Sviny 2001 České nebe slovník českých patronů, Hynek Rulíšek, Alšova jihočeská galerie, 1993 Dějiny zemí koruny české v datech, František Čapka, LIBRI, 2000 Doudlebský rok II - Zvyky masopustní, Karel Hlubuček, 1953 Chytilův adresář, 1915 Kaplice a okolí (mapa), Vojenský zeměpisný ústav v Praze, 1930 Kronika farnosti Trhové Sviny Kronika města Trhové Sviny Kronika včelařského spolku v Trhových Svinech Lidové zvyky, Jiřina Langhammerová, NLN s.r.o., 2004 Místopis Novohradských hor, Pavel Koblasa, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2001 Národní jednota pošumavská v Plzni, Karel Řeháček Od Linharta k Herbstovi, aneb 140 let ochotnického souboru v Trhových Svinech, Jiří Čajan, Městský úřad Trhové Sviny, 2004 Ottův slovník naučný Paměti a archiv Ladislava Stráského Pamětní kniha spolku divadelních ochotníků Klicpera v Otěvěku Poslední hamry a hamerníci, Karel Hlubuček, Doudlebský archiv národopisný, rozmnoženo jako rukopis, 1953 Rukopisy Kašpara Stráského Trhové Sviny, Karel Kůrka, vydáno nákladem města Trhových Svinů, 1936 Země zamyšlená, Ladislav Stehlík, Fr. Borový, 1947 Vážení čtenáři, XXIII. díl Svinenského poutníka byl zároveň i dílem posledním. Za nás všechny, kdo se zájmem sledovali tento pozoruhodný seriál informací o dávné, novější a někdy i téměř zapomenuté historii našeho města, bych chtěla poděkovat panu Jiřímu Čajanovi za jeho přínosný, důležitý a v neposlední řadě velice čtivý výtvor. Doufám spolu s vámi, milí čtenáři, že skončil pouze Poutník, nikoliv pan Čajan. Mgr. Hana Halešová Počítačový koutek Počítače ve školách. Skutečně pomáhají nebo jen obtěžují? Školy ani učitelé stále nejsou jednotní v názoru na využití počítačů a moderních technologií při výuce. Jedni vnímají zapojení počítačů do výuky jako inovativní prvek, druzí si naříkají, že notebooky a PC odvádějí žákovu pozornost od kantorova výkladu. Prvním z moderních technologických vynálezů, které měly na svědomí vrásky na čele nejednoho učitele, byly mobilní telefony. Určitě každý učitel zažil ten pocit bezmoci, když uprostřed výkladu důležité a obtížně pochopitelné látky zazvonil některému z neohleduplných žáků přístroj zvaný mobil. Kantoři, jež se začali tomuto zlozvyku bránit zabavováním telefonních přístrojů, narazili na odpor a hněv rodičů. Řada škol proto musela začlenit nařízení o zákazu používání mobilních telefonů přímo do školního řádu. Zatímco využití mobilních telefonů ve třídách naprostá většina učitelů odmítá, jinak je tomu v případě počítačů. Mnoho učitelů podporuje myšlenku, aby studenti při výuce pracovali například s notebookem. Za tímto účelem se modernizují učebny i přednáškové auly. Čím dál častěji jsou školní prostory vybaveny bezdrátovým připojením k internetu. Ve vyspělejší části světa si studenti začínají HOBBY zvykat na laptopy místo tradičních sešitů. Není však žádným tajemstvím, že počítač může při studiu pomáhat, ale i odvádět pozornost. Znudění žáci se místo plnění učitelem zadaných úkonů věnují spíše chatování nebo surfování po zábavných internetových stránkách. Pro kantora je velmi obtížné kontrolovat, zda se každý ve třídě věnuje pouze tomu, čemu se věnovat má. Chybí mu totiž technika pro lepší okamžitý přehled nad počítači 8 žáků. Jenže problém je možná někde jinde. (zdroj Všeobecně se dá říci, že školám chybí peníze na kvalitní techniku a s ním související kvalitní výukové programy. Pokud si někdo myslel, že ve 21. století jsou počítačová vybavení českých škol a znalosti učitelů na odpovídající úrovni, velice se plete. Podle České školní inspekce je totiž vybavení velké části škol podprůměrné a znalosti pedagogů nedostatečné. Na základních školách je situace dokonce velice tristní. Až 44 procent základních škol používá počítače starší než 5 let. Problémem je, že tyto počítače nedokážou pracovat s moderními programy. Inspekční kontroly navíc ukázaly, že v průměru vychází jeden počítač na osm žáků a na čtyři učitele. A o moc lépe na tom nejsou ani střední školy. Pokud jde o vybavení a stáří počítačů, jsou na tom střední školy stejně špatně jako základní. Je to i logické, mají stejné zdroje, nemají tedy kde brát lepší techniku. (zdroj Vzdělávání pro základní užívání počítačů absolvovali téměř všichni učitelé. Jenže pokud nebude mít každý učitel svůj vlastní počítač a nebude s ním pracovat denně, jsou všechna školení zbytečná. Prostě jim za pár měsíců či let opět ujede vlak. Ze strany ministerstva školství je tedy velice krátkozraké neustálé krácení rozpočtů škol. Pokud to takhle půjde dál, na školách budou přibývat vypnuté zastaralé počítače z důvodu jejich technické zaostalosti. Dnešním článkem jsem nakousnul téma, kterému se budu věnovat v dalších číslech TSL. Tím bude počítačová vybavenost a používání výukových programů na školách v Trhových Svinech. Jaroslav Salcer

9 Cestovní rozhledník tentokrát pro přátele námořní vojenské techniky - 5. část Tichošlápek z Bremerhavenu Krátce po desáté dopoledne se na hladinu Flensburské zátoky prodraly poslední velké vzduchové bubliny. Námořní nadporučík Schulze přehlédl své muže na palubě pomocné lodi a v duchu si oddechl. Bylo 4. května 1945 a válka pro něj skončila. Na rozkaz velkoadmirála Dönitze, vrchního velitele Kriegsmarine, poslal právě ke dnu svou U-2540, nejnovější německou ponorku třídy XXI. Podobně jako on se v rámci operace Regenbogen zachovalo 83 dalších velitelů této nové tajné německé zbraně. Jejich lodě nesměly padnout do rukou Spojenců. Vítězové však přece jen nakonec získali dvanáct funkčních a nepoškozených ponorek třídy XXI. A ty šly na dračku. Britové dokonce nechali okamžitě zničit v severoněmeckých loděnicích všechny rozestavěné lodě tohoto typu, aby je později Rusové nemohli nárokovat jako válečnou kořist. Zájem vítězů byl ovšem pochopitelný. Jednalo se totiž o nejmodernější ponorku tehdejší doby. Všechny dieselelektrické ponorky nové generace postavené v 50. a počátkem 60. let minulého století vycházely právě z německého typu XXI. Jeho jediný dochovaný exemplář se dnes mírumilovně pohupuje na hladině Starého přístavu v severoněmeckém Bremerhavenu. Ale čím byl typ XXI tak revoluční? Odpověď je vcelku jednoduchá. Byla to první skutečná ponorka na světě. Všechny dosavadní dieselelektrické ponorky byly pouze ponornými čluny, které se dokázaly v případě nebezpečí či útoku na nepřátelskou loď na určitý omezený čas ponořit. Typ XXI byl oproti tomu podmořskou lodí se vším všudy a mohl díky své konstrukci a vybavení téměř neomezenou dobu plout pod hladinou. Problémem byla doposud nutnost přívodu vzduchu pro dieselové motory a odvod zplodin. Tímto oříškem se už na počátku 30. let zabýval v Kielu Ing. Helmuth Walter. Projektoval rychlou ponorku poháněnou spalovací plynovou turbínou. Jako zdroj kyslíku by ale nesloužil atmosférický vzduch, nýbrž peroxid vodíku H2O2, nazývaný tehdy aurol. Díky tomuto Walterovu pohonu by ponorka působila téměř jen pod hladinou, kde měla dosahovat fantastické rychlosti 30 uzlů, tj. téměř 55 km za hodinu! Námořnictvo však o Walterovy nápady nemělo valný zájem. Vždyť německé U-Booty konvenčních typů VII a IX dosahovaly v první polovině války drtivých úspěchů. Tak proč mrhat prostředky na dosud konstrukčně nehotový a příliš složitý stroj? Velení námořnictva nepřesvědčila ani úspěšná zkouška prototypu V-80 v roce 1941, při níž ponorka dosáhla pod hladinou rychlosti 27 uzlů! Walter tak mohl stavět jen další prototypy. Potenciál nového pohonu si tehdy uvědomoval pouze velitel ponorkového loďstva K.Dönitz. Na jeho žádost začal Walter konstruovat novou velkou oceánskou ponorku, označovanou jako typ XVIII. V roce 1943 začala Kriegsmarine v bitvě o Atlantik prohrávat a Dönitz zoufale potřeboval nové trumfové eso. Sám označoval tuto ponorku jako Wunder-U-Boot (Zázračnou ponorku). Nový pohon však stále nebyl dostatečně spolehlivý pro sériovou výrobu. Peroxid vodíku je totiž velmi nebezpečná a nestálá látka, což po válce odradilo od této technologie i Brity a Američany. Nepříznivý vývoj války navíc způsobil nečekanou komplikaci: nedostatek aurolu. Flotila by totiž potřebovala asi 300 tun peroxidu denně! Za těchto krizových okolností se v roce 1943 zrodil nápad zabudovat spolu s dalšími technickými novinkami do už hotové konstrukce typu XVIII vylepšený a silnější konvenční dieselelektrický pohon. Tak se vlastně z nouze zrodil typ XXI. Nacisté plánovali poslat v letech 1944 a 1945 do boje řádově stovky těchto nových ponorek. Měly nahradit doposud užívaný oceánský typ IXC. Naděje byly vkládány zejména do nového způsobu výroby. Až doposud byly ponorky celé stavěny v loděnicích. Typ XXI však byl rozdělen na osm sekcí, které byly vyráběny odděleně v závodech po celém U-2540/Wilhelm Bauer v Bremerhavenu (2009). Do 77 m dlouhé ponorky o výtlaku 1819 tun se vešlo až 58 členů posádky, která si užívala nebývalého komfortu (sprchy, klimatizace atp.). Na přední a zadní straně velitelské věže byl v zakrytých otočných stanovištích 20 mm FLAK. Čára ponoru se kdysi nacházela na přechodu tmavě a světle šedé barvy a torpédomety byly zcela pod hladinou. Z lodi byla však při rekonstrukci odstraněna většina akumulátorů o váze asi 200 tun, takže dnes ponorka vyčnívá výrazně nad hladinou. Aktivní sonar byl na přední části věže, pasivní pak pod přídí. Foto: F. Slípka 9

10 Výsuvná zařízení na vrcholku věže. Zleva a zprava je noční a útočný periskop, uprostřed je dobře vidět profil hlavice šnorchlu. Oproti holandské konstrukci nebyl vzduch pro spalování nasáván přímo ze sací trubice, ale z celého vnitřku tlakového tělesa. V případě, že se plovací ventil šnorchlu často uzavíral např. kvůli vysokým vlnám, motor pracoval dál. Na horní straně šnorchlu byla anténka zařízení, které detekovalo nepřátelský radar. Vlastní radar ponorky byl rovněž na vrcholu věže. Foto: F. Slípka Německu, včetně vybavení a dokonce i nátěru. Ke konečné kompletaci byly tyto části dopravovány do tří vybraných loděnic v Hamburku, Brémách a Gdaňsku. Tato pásová technika měla výrobní dobu jedné ponorky zkrátit na necelých šest měsíců. Také na lodním skluzu měla loď sedět rekordně krátkou dobu pouhých osm týdnů oproti dosavadním čtyřiceti! Škody způsobené spojeneckým bombardováním však tyto plány naštěstí výrazně pozměnily a do konce války bylo zařazeno do služby pouze 119 ponorek typu XXI, přičemž jen dvě stihly po ukončení výcviku absolvovat bojovou plavbu. A jaké byly další inovace? Především nový hydrodynamický tvar bez jakýchkoli výstupků spolu se silnějším dieselelektrickým pohonem neuvěřitelně zvýšil rychlost pod hladinou, a to na 17 uzlů oproti dosavadním sedmi u typu VIIC! Po útoku tak ponorka mohla snadno uniknout hladinovým lodím nepřítele. Téměř neomezeně pomineme-li palivo pro diesely se prodloužila doba plavby pod hladinou, a to díky šnorchlu a téměř trojnásobné kapacitě a většímu množství nových akumulátorů. S myšlenkou šnorchlu přišel, inspirován předválečnými pokusy Holanďanů, v roce 1943 H.Walter. Bylo to vlastně jednoduché výfukové a sací potrubí s bezpečnostním ventilem proti pronikání vody, které se v případě typu XXI vysouvalo z věže nad hladinu. Loď tak byla stále schována před nepřátelskými letouny a radary a generátory dieselů mohly dobíjet akumulátory. Při maximální únikové rychlosti 17 uzlů pracovaly elektromotory něco přes hodinu, při snížené rychlosti až dva dny! Není divu, že se často používalo nepřesné označení Elektro-U-Boot. Vedle hlavních E-motorů měl typ XXI zabudovány ještě dodatečné elektromotory pro tichý chod. Ty z tohoto tichošlápka činily potenciálně velmi nebezpečného zabijáka. Například 4. května 1945 se korvetní kapitán A.Schnee dokázal se svou U-2511 nepozorovaně přiblížit až na dostřel k britskému bojovému seskupení kolem křižníku HMS Norfolk. Provedl Olověný článek akumulátoru o váze 620 kg je ve schránce z tvrzené pryže. Na dvou spodních palubách bylo v šesti odděleních celkem 372 těchto článků o celkové váze 230 tun! Vyráběla je firma Varta. V lodi jsou některé ponechány v původním uložení. Foto: F. Slípka však jen simulovaný útok, protože krátce předtím přikázal Dönitz zastavení boje na moři. Když se Schnee později vzdal, Britové tomuto jeho kousku dlouho nevěřili! Bojovou účinnost dále zvyšoval poloautomatický systém nabíjení torpéd. Typ XXI měl v přídi 6 torpédometů a mohl během 20 minut vystřelit až 18 torpéd! Kombinovaným použitím aktivního a pasivního sonaru byla velmi přesně určena poloha a rychlost cíle a torpéda mohla být vypouštěna z hloubky metrů bez vysunutí periskopu! Vraťme se však ještě do zátoky u Flensburgu. Dvanáct let po svém potopení byla ponorka U-2540 v červnu 1957 nečekaně probuzena z věčného spánku k druhému životu. Z iniciativy ministerstva obrany ji vyzdvihli a opravili. Spolková republika se totiž jako čerstvý člen NATO pustila do vývoje nových typů ponorek a potřebovala dostatečně velkou a přitom moderní zkušební loď. V letech tak U-2540 (v kódu Ve východu ze zadní části ponorky je dobře vidět trup vnitřního tlakového tělesa a vnější propustný plášť. Doložen je bezpečný ponor do 220 metrů. Ponorka mohla teoreticky sestoupit až do 300 metrů. Foto: F. Slípka 10

11 NATO Y 880 ) sloužila k ověřování technických novinek pro nové třídy ponorek 201 a 206. V roce 1960 dostala také nové jméno Wilhelm Bauer po průkopníkovi vývoje německých ponorek, který v roce 1851 provedl se svým podmořským člunem Brandtaucher první bezpečně zdokumentovaný ponor v dějinách. Jeho ponorka se šlapacím pohonem se sice v Kielské zátoce tehdy potopila (takže Bauer má i primát v prvním úspěšném nouzovém opuštění ponorky), později ji ale vyzdvihli a dnes je jako nejstarší dochovaná ponorka vůbec raritním exponátem vojenského muzea v Drážďanech. Po vyřazení ze služby v roce 1982 projevili o podmořského kmeta zájem v Bremerhavenu, protože chtěli ještě zvýšit atraktivitu tamního Německého námořního muzea (Deutsches Schiffahrtsmuseum), jehož je Technikmuseum U-Boot Wilhelm Bauer od roku 1984 samostatnou součástí. Loď byla zrekonstruována do původní podoby z roku 1945 a zpřístupněna návštěvníkům. Nabízí tak zajímavé technické srovnání s ponorkou U-995 typu VIIC v nedalekém Laboe u Kielu. Na rozdíl od ní však žádná z ponorek typu XXI nevystřelila proti Spojencům nikdy ani jedno torpédo. Mgr. F. Slípka Návštěvníky vítají na molu původní šrouby z U Mají průměr 2,15 metru a každý váží 725 kg. Foto: F. Slípka Mechanismus zařízení BOLD. Jednalo se vlastně o jakousi klamnou návnadu, která měla zmást nepřátelský sonar. Do vody byla tímto zařízením vypuštěna kovová nádoba s hydridem vápenatým. Vznášela se asi v hloubce 30 m a při reakci mořské vody s touto látkou vznikalo velké množství bublin. Sonary na tento mrak bublin reagovaly jako na ponorku. Mechanismus je umístěn na zádi. Foto: archiv autora Flexi-bar, vibrační kmitací tyč vhodná ke cvičení i rehabilitaci Cvičení s náčiním flexi-bar je vynikající prevencí proti bolestem zad a kloubů. Při tréninku s tyčí flexi-bar pracují hluboké svaly zádové, veškeré břišní svalstvo a svaly pánevního dna. Tato kmitací tyč poskytuje vynikající trénink všem věkovým skupinám a všem stupňům výkonnosti. Je určena pro cviky v lehu, v sedu a ve stoji, při pohybu nebo při cvicích rovnováhy. Ať už trpíte bolestmi zad, kloubů, či jim chcete předejít, zlepšujete fyzickou kondici jako vrcholový sportovec či rehabilitující pacient po operaci páteře, kolene, ramene - vždy je tu jako vynikající pomocník kmitací tyč flexi-bar. Kde pomáhá: * zlepšení činnosti svalů u vrcholových sportovců * řešení problémů s páteří a klouby (artritida) * zpevnění svalů na krku, zádech a bocích * zlepšení držení těla (skolióza) * odbourávání tuků * zvýšení látkové výměny ve svalech při a po cvičení * zpevňování vazivových tkání * posilování svalů pánevního dna (inkontinence, poporodní zotavení) * zlepšování rovnováhy, koordinace, koncentrace a stability * propojení obou hemisfér * velmi dobré výsledky a zlepšení stavu při Parkinsonově onemocnění * příčné ochrnutí (paraplegie) Možnost individuálního tréninku. První ukázková hodina zdarma! Trhové Sviny, Kulturní dům, Malý sál pondělí od 18:00 hod. Možno domluvit jiný den i hodinu. Pro více informací volejte: Iveta Kubatová nebo pište na: Neriskujte! Změna zdravotní pojišťovny Vám může přinést řadu problémů. Oslovili Vás na ulici milí a vstřícní lidé v černých oděvech s červeným doplňkem a přesvědčovali Vás o změně zdravotní pojišťovny? Zajímali se o Vaše blízké, hovořili mile o dětech? Pomlouvali Vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky? Deklarovali Vám jistotu zajištění zdravotní péče pouze veřejným příslibem, ne smlouvami se zdravotnickými zařízeními? Přemýšlejte, než na ulici podepíšete jakýkoli dokument. Může Vám to velice zkomplikovat život. V ulicích Jihočeského kraje se v posledních dnech objevili velmi dobře vyškolení obchodníci, kteří jsou vytrénováni na prodej čehokoli a vůbec neznají problematiku našeho zdravotnictví a ani zdravotního pojištění. Mají pouze nacvičené argumenty, kterými se snaží zaujmout a získat Vaši pozornost. Ve většině případů nejsou z Jihočeského kraje, tudíž Vám nedokážou ani odpovědět na otázku, zdali má Váš lékař nabízenou zdravotní pojišťovnu. Jejich ambicí je pouze prodat, získat odměnu a v mnoha případech po nich zůstanou maminky s dětmi a senioři bez zajištěné lékařské péče. A ani nabízené nadstandardní výhody a příspěvky nejsou většinou splněny v té míře, ve které byly nabízeny. Než přistoupíte ke změně zdravotní pojišťovny, poraďte se se svým lékařem či se svými blízkými a nevěřte planým slibům dobře vycvičených prodejců. Jeden podpis Vám může přinést řadu problémů. Pokud jste přesto již tento krok učinili, máte možnost do vše vzít zpět. Informujte se u své zdravotní pojišťovny na podrobnosti. 11

12 12

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2013 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller SPRÁVCI OSUDU Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp a další DD 106 min. Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 92 min. NA VLÁSKU Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při kterém vám budou vstávat vlasy na hlavě. Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie Vstupné: 145,- Kč 107 min. HEZKÉ VSTÁVÁNÍ K vysněné práci dostala dvě noční můry Hrají: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra České barevné drama 96 min. NICKYHO RODINA Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět. Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe Schlesinger a další Mládeži přístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký 3D barevný širokoúhlý akční thriller 116 min. ZELENÝ SRŠEŇ Porušuje zákon, aby ho mohl chránit. Hrají: Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná komedie RANGO Animované dobrodružství ještěrky Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller Vstupné: 130,- Kč 80 min. 105 min. CIZINEC Příběh turisty, kterého lehkovážný flirt zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton, Paul Bettany a další Mládež přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 62 min. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý hudební film 116 min. VARIETÉ Setkáním s legendou se zrodila hvězda Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough a další Mládež přístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod sobota v hod. Americký 3D barevný širokoúhlý thriller v českém znění 106 min. SANCTUM James Cameron produkuje 3D dobrodružný thriller Hrají: Ioan Gruffudd, Richard Roxburgh, Rhys Wakefield a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod pondělí v hod. Český barevný animovaný povídkový film 75 min. AUTOPOHÁDKY Animovaný povídkový celovečerní film natočený na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka. Mládeži přístupno neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americká barevná komedie 109 min. DILEMA Říct nejlepšímu kamarádovi šokující pravdu? Hrají: Channing Tatum, Jennifer Connelly, Winona Ryder a další Nevhodné pro děti do 12 let VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ - TRAVESTI SHOW KOČKY pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 114 min. OBŘAD Můžeš to porazit jen když budeš věřit... Hrají: Anthony Hopkins, Colin O Donoghue, Alice Braga a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Český barevný filmový příběh 83 min. ODCHÁZENÍ Filmová adaptace úspěšné divadelní hry Odcházení od Václava Havla z roku 2007 Hrají: Josef Abráhm, Dagmar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří Macháček, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Marián Labuda, Barbora Seidlová, Stanislav Zindulka Nevhodné pro děti do 12 let pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 63 min. ČARODĚJNÉ POHÁDKY I. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra 13 Britské barevné drama KRÁLOVA ŘEČ Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI. VÝSTAVY 118 min. Hrají: Colin Firth, Helena Bohnam Carter, Geoffrey Rush a další Mládeži do 15 let nepřístupno FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE od do foyer KD T. SVINY Výstava prací studentů GYMNÁZIA Trhové Sviny DIVADLO PRO DĚTI sobota od hod. sál KD T. SVINY Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí pohádku pro děti VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Výpravná činoherní pohádka s písničkami Střídavě hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Jana Birgusová, Dita Zábranská, Aneta Krejčíková, Petr Macháček, Milan Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil, Jiří Krejčí, Tomáš Sukup

14 SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY sobota od 8.00 hod. KD REJTA SK Rejta Vás zve na TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ KOLEDU. Večer v kulturním domě kolednický věneček. K tanci a poslechu hraje RADOVĚNKA čtvrtek v hod. sál KD T. SVINY TRAVESTI SHOW KOČKY Vstupné 180,- Kč KONCERTY pátek od hod. Kostel Nanebevzetí Panny Marie T. Sviny ČESKÁ PÍSEŇ PRACHATICE Koncert smíšeného pěveckého sboru z Prachatic. Program koncertu: Salve regina (D.Prašelj) Blagoslovi duše moja gospoda (Brotniansky) I was glad (žalm) A Gaelic Blessing (J.Rutter) Missa Bréve in C No.7 (Ch.Gounod) Cantate domino (Fr.Jančík) Kantáta st.jan Nepomuk Neumann (Fr.Jančík) Missa Kenya (P.Bassler) Vstupné dobrovolné VÝTĚŽEK Z KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA OPRAVU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TRHOVÝCH SVINECH úterý od hod. sál KD T. SVINY VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL KVARTET Věra Martinová již několik let spolupracuje s britským zpěvákem, písničkářem a kytaristou Jamie Marshallem, který se podílel autorsky i interpretačně jak na CD "Věřím svým snům",tak na novém CD "Křídel se nezříkám". Na základě této spolupráce vznikl koncertní program ve kterém Jamie Marshall vystupuje společně s Věrou a který tvoří písničky z obou výše jmenovaných CD. Diváci nebudou samozřejmě ošizeni ani o ty největší hity, Až na vrcholky hor, Malý dům, Mý blues, Nebe, peklo, ráj a další. Účinkují: Věra Martinová - zpěv, akustická kytara; Jamie Marshall - zpěv, akustická kytara; Lenka Slavíková - vokály; Radek Hlávka - baskytara, kytara, vokály Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč DIVADLO středa od hod. sál KD T. SVINY Agentura Fanny Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO... je komedie, která by se klidně mohla jmenovat Jeden o koze, druhý o voze. Mladý pár Ginny a Greg, se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj vztah s Filipem, jejím bývalým šéfem a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku od igaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy. Účinkují: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny - tel Informační centrum Borovany - tel ÚNOR NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Guerdan, René: Marie Stuartovna Mučednice, nebo svůdná intrikánka? Simmons, Dan: Kantos Hyperionu Román je plným právem považován za jedno z nejdůležitějších děl v historii moderní science fiction. Novotný, František: Za kormidlem nejen na Jadranu Praktický průvodce jachtingem. Herre, Franz: Marie Luisa Napoleon byl její osud. Marni, Nicola: Tallinské spiknutí Strhující, hrozivě realistický thriller! JE ČAS MASOPUSTU 14

15 15

16 Závazná pravidla pro psaní a přijímání příspěvků a reklamy do TRHOVOSVINENSKÝCH LISTŮ Technická pravidla pro text v elektronické podobě: * Veškerý text článku musí být zarovnán vlevo a napsán fontem Times New Roman nebo Arial. Jiné fonty jsou nepřijatelné. Doporučená velikost pisma je bodů. * V žádném případě nepoužívejte tabulátory. * V žádném případě nepoužívejte automatické odrážky a žádné autoformátovací funkce. * V žádném případě do textu nevkládejte obrázky. * Soubor pište a uložte ve formátu.rtf nebo vyjímečně.doc (Word 6). Nikdy neukládejte do formátu vyšších verzí Wordu.docx * Tabulky umístěte až na konec psaného textu s tím, že v textu můžete určít umístění tabulky slovem tabulka. * V žádném případě nepište text příspěvku jako ovou zprávu - pouze jako přílohu. Technická pravidla pro obrázky: * Fotografie a obrázky nesmí být vloženy do textu, ale musí být poslány (dodány) jako samostatné soubory se stručným názvem bez české diakritiky. * Fotografie a obrázky musí být v minimálním rozměru na šířku 1100 pixelů a ve formátu.jpg Technická pravidla pro inzerci a reklamu: * Graficky zpracovaná reklama (inzerce) musí být dodána ve formátu.pdf nebo jako obrázek.jpg v minimální velikosti, kterou požadujete otisknout. * Pro graficky nezpracovanou reklamu (inzerci) platí stejná pravidla jako výše uvedená Technická pravidla pro text v elektronické podobě Tyto a další podrobnější informace (autorská práva apod.) naleznete též na listy Za dodržování těchto pravidel a za všechny Vaše příspěvky děkuje redakční rada TSL. PLACENÁ INZERCE Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2010 Číslo 3 Ročník XX Zima je za námi a Buškův hamr v novém ročním období opět otevře své brány návštěvníkům. Plný provoz bude

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2011 Číslo 4 Ročník XXI Cena vodného a stočného schválena * * * Zastupitelstvo města Trhové Sviny na svém řádném zasedání dne 28.

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Září 2010 Číslo 9 Ročník XX Sobota 21. a neděle 22. srpna byly v Trhových Svinech ve znamení již 13. ročníku festivalu dechových hudeb

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2011 Číslo 6 Ročník XXI Po několikaletém úsilí se podařilo zahájit nutnou rekonstrukci Nového města. V této ulici obtěžoval občany

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Zas jede jaro v plné kráse Byla zima, kdo by se ale díval nazpátek. Přesto když si vzpomeneme na letošní únor s jeho ponurou

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Leden 2011 Číslo 1 Ročník XXI Rozpočet města Příprava na sestavení rozpočtu začíná zpravidla v říjnu shromažďováním podkladů. Na jedné

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2011 Číslo 3 Ročník XXI O plesech a bálech V zimním období se velká část naší populace účastní různých plesů. Smysl tohoto dění

Více

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno

ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno V pátek 14. listopadu 2008 se v kulturním

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy SUCHDO L SKÉ 12011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nejvyšší správní soud k letišti str. 4 Ze suchdolských škol str. 10 Nová povinnost pro majitele nemovitostí str.

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2011 Číslo 7 Ročník XXI Muzeum je umístěno ve velké hale za bývalou pilou na výjezdu k Novým Hradům. Je tu i velká parkovací

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý

listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý listy Otto Schwarzmüller, po němž se jmenuje ochotnický divadelní

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Mistr světa z Blatné!

Mistr světa z Blatné! Ročník 19 (29) Blatná 15. srpna 2008 Čtrnáctideník Číslo 13 / strana 1 Cena 7,- Kč Mistr světa z Blatné! Ing Luboš Hájek vypráví o svém mistrovském letu Hvězda české letecké navigaci hoří dál Svazek obcí

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Vánoce, ty jsou jednou v roce

Vánoce, ty jsou jednou v roce Vánoce, ty jsou jednou v roce V noci napadl sníh. Teď se všechny bílé střechy rozprostíraly ve slunečním světle, nebe bylo jasné, vrabčáci čiřikali a vzduch byl naplněn hudbou zvonů. Byl to krásný vánoční

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

VIZOVSKÉ NOVINY. vydává rada města a městský úřad ve Vizovicích. ročník 26 leden/únor 2011 číslo 1 zdarma

VIZOVSKÉ NOVINY. vydává rada města a městský úřad ve Vizovicích. ročník 26 leden/únor 2011 číslo 1 zdarma VIZOVSKÉ NOVINY vydává rada města a městský úřad ve Vizovicích ročník 26 leden/únor 2011 číslo 1 zdarma městský úřad Finanční odbor informuje školy 2,7 milionu Kč pro ZŠ Vizovice kultura Zahájení oslav

Více

Novojicínský. Vzpomínka na PhDr. Emanuela Grepla. B rezen ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Vzpomínka na PhDr. Emanuela Grepla. B rezen ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský ˇ B rezen ˇ 2011 Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Vzpomínka na PhDr. Emanuela Grepla g Ve čtvrtek 3. února 2011 nás zasáhla neuvěřitelná a bolestná zpráva, že v ranních hodinách zemřel ve Fakultní nemocnici

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Starostův sloupek Připadá mi, že letošní letní prázdniny mimořádně rychle utekly. Člověk si ani pořádně nestačí zvyknout, což platí hlavně pro

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více