Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů"

Transkript

1 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Za ochranu důvěrnosti údajů odpovídá MPO. Děkujeme za spolupráci. Vyplněný výkaz doručte do na sběrné místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení surovinové a energetické statistiky, Na Františku 32, Prah ID datové schránky: bxtaaw4 Formuláře výkazů, elektronický sběr dat a statistické informace na: IČO Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky ID datové schránky Odesláno dne Podpis vedoucího zpravodajské jednotky, razítko Výkaz vyplnil Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma), uvede zde svoje kontaktní spojení. Jméno a příjmení Telefon Vysvětlivky pro záhlaví výkazu: IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly. Jméno kontaktní osoby a telefon uvádějte prosím čitelně. Společné vysvětlivky: Výkaz předkládají všechny ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen organizace ), kterým bylo vydáno oprávnění k vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu 2 a 3 tohoto zákona. ČÁST A výkazu se předkládá jedna souhrnná za organizaci. ČÁST B nebo C výkazu se předkládá samostatně pro každý dobývací prostor nebo ložisko nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku. Při vyplňování výkazu postupujte prosím podle Instrukce pro vyplňování výkazu Hor (MPO) 1-01, jejíž součástí je seznam nerostných surovin a příslušných měřicích jednotek. Nevyplněné kolonky, které se netýkají organizace, se proškrtávají. Komentář: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě). Fax Zpravodajská jednotka neprovozovala činnost sledovanou tímto výkazem a v údajích týkajících se dobývacích prostorů nebo ložisek nevyhrazeného nerostu nedošlo ve sledovaném roce ke změnám (vyznačte křížkem). Počet předkládaných ČÁSTÍ B výkazu ČÁSTÍ C výkazu

2 ČÁST A 1. oddíl Počet zaměstnanců (v os.) Za sledovaný rok Průměrný evidenční počet zaměstnanců a jiných osob zajišťující těžbu nerostů 01 z toho subdodavatelé 02 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a jiných osob zajišťující hornickou činnost mimo těžbu nerostů 03 z toho subdodavatelé 04 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a jiných osob zajišťující činnost prováděnou hornickým způsobem mimo těžbu nerostů 05 z toho subdodavatelé 06 Údaje se uvádějí na celá čísla. Poznámky k ČÁSTI A výkazu

3 1. oddíl IČO: List č. z celkového počtu předložených ČÁSTÍ B výkazu. Identifikace dobývacího prostoru (DP) Měřicí jednotka ČÁST B ZA ROK 2014 a b 1 Název DP X 01 DP (kniha, folio) X 02 ložiska X 03 Povolení hornické činnosti vydal OBÚ X 04 Datum vydání povolení X 05 jednací povolení X 06 Platnost povolení hornické činnosti od X 07 Platnost povolení hornické činnosti do X 08 Roční limit těžby (množství) 09 Roční těžba podle POPD (množství) 10 Podrobnosti k vyplnění ř.02, 03, 07, 08, 09 0 jsou uvedeny v přiložené Instrukci pro vyplňování výkazu Hor (MPO) oddíl Zásoby a těžba v DP Období b k začátku roku ke konci roku k začátku roku ke konci roku Nerostné suroviny - kód 01 Měřicí jednotka 02 Geologické zásoby 03 Bilanční zásoby volné prozkoumané 04 Bilanční zásoby volné vyhledané 05 Vytěžitelné zásoby 06 Zbývající zásoby schválené POPD 07 Úbytek zásob těžbou 08 X X Úbytek zásob ztrátami 09 X X Ostatní změny zásob 10 X X Odbytová těžb1 X X Kód nerostné suroviny ř.01 se vždy uvádí ve 4místném formátu podle seznamu nerostných surovin, který je součástí přiložené Instrukce pro vyplňování výkazu Hor (MPO) Vysvětlení Ostatních změn zásob uveďte do poznámky k Části B. 3. oddíl Těžba skrývky (v tis. m 3 ) Těžba skrývky oddíl Výměra ploch dotčených těžbou Měřicí jednotka Plocha dosud dotčená těžbou ha 01 Deponie zákonem chráněné skrývky tis. m 3 02 Báňsko-technicky zajištěné území ha 03 a V DP Mimo DP b 1 2

4 5. oddíl Sanace a rekultivace (v ha) Rozpracované z toho zahájené ve sledovaném roce v DP mimo DP v DP mimo DP Sanace a rekultivace celkem oddíl Ukončené rekultivace (v ha) Od počátku těžby z toho ukončené ve sledovaném roce v DP mimo DP v DP mimo DP Ukončené rekultivace celkem oddíl Finanční rezervy na sanace a rekultivace (v tis. Kč) Stav k 1.1. sledovaného roku 01 Tvorba 02 Čerpání 03 Stav k sledovaného roku oddíl Finanční rezervy na důlní škody (v tis. Kč) Stav k 1.1. sledovaného roku 01 Tvorba 02 Čerpání 03 Stav k sledovaného roku 04 Údaje ve 4. až 8. oddílu se uvádějí na 2 desetinná místa. Poznámky k ČÁSTI B výkazu Část B vyplnil Jméno a příjmení Telefon Fax

5 IČO: 1. oddíl List č. z celkového počtu předložených ČÁSTÍ C výkazu. Identifikace ložiska nevyhrazeného nerostu ČÁST C ZA ROK 2014 Název ložiska nevyhrazeného nerostu 01 ložiska nevyhrazeného nerostu 02 Katastrální území 03 IČUTJ 04 Územní rozhodnutí vydal 05 Datum vydání rozhodnutí 06 jednací rozhodnutí 07 Povolení k hornické činnosti vydal OBÚ 08 Datum vydání povolení 09 jednací povolení 10 Platnost povolení k hornické činnosti od 11 Platnost povolení k hornické činnosti do 12 Roční limit těžby (v tis. m 3 ) 13 Roční těžba podle PVL (v tis. m 3 ) 14 Podrobnosti k vyplnění ř.01, 02, 03, 04, 11, 12, 13 4 jsou uvedeny v přiložené Instrukci pro vyplňování výkazu Hor (MPO) ř.04 - IČUTJ - identifikační číslo územně technické jednotky 2. oddíl Zásoby a těžba nerostných surovin na ložisku nevyhrazeného nerostu (v tis. m 3 ) Období b k začátku roku ke konci roku k začátku roku ke konci roku Nerostné suroviny - kód 01 Počáteční stav zásob podle schváleného plánu využívání ložiska 02 Zásoby v rámci plánu využívání ložiska nevyhrazených nerostů Úbytek zásob těžbou 04 X X Ostatní změny zásob 05 X X Těžba skrývky 06 X X 03 Kód nerostné suroviny ř.01 se vždy uvádí ve 4místném formátu podle seznamu nerostných surovin, který je součástí přiložené Instrukce pro vyplňování výkazu Hor (MPO) Vysvětlení Ostatních změn zásob uveďte do poznámky k Části C. 3. oddíl Výměra ploch dotčených těžbou Měřicí jednotka a b 1 Plocha dotčená těžbou ha 01 Deponie zákonem chráněné skrývky tis. m 3 02 Báňsko-technicky zajištěné území ha 03

6 4. oddíl Zahlazení následků těžby a rekultivace Rozpracované z toho zahájené ve sledovaném roce (v ha) 2 Zahlazení následků těžby a rekultivace celkem oddíl Ukončené rekultivace Od počátku těžby z toho ukončené ve sledovaném roce (v ha) 2 Ukončené rekultivace celkem 05 Ke každé vyplněné ČÁSTI C výkazu se doloží na samostatné příloze výseč pozemkové mapy s vyznačením obrysu ložiska, popřípadě vrcholy polygonu vymezujícího ložisko v souřadnicovém systému JTSK. Poznámky k ČÁSTI C výkazu Jméno a příjmení Telefon Fax Část C vyplnil

178/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 24. června 2013

178/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 24. června 2013 178/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2013 kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Ministerstvo životního prostředí. Česká geologická služba INSTRUKCE. pro zpracování

Ministerstvo životního prostředí. Česká geologická služba INSTRUKCE. pro zpracování Ministerstvo životního prostředí Česká geologická služba INSTRUKCE pro zpracování Výkazů o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin Geo (MŽP) V 3-01 2014 1 Tato instrukce se vydává jako

Více

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Náměstí 43, 747 21 Kravaře Městský úřad Kravaře Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Náměstí 43, 747 21 Kravaře *MUKRX001MP4E* ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

A ZVEREJNENO );; PRO DÁLKOVÝ PRiSTU VYVEŠENO

A ZVEREJNENO );; PRO DÁLKOVÝ PRiSTU VYVEŠENO Nabídka pozemku urcených k prevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uverejnená Pozemkovým fondem CR za okres Liberec v katastru Raspenava Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky: Datum vyhlášení kola:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více