PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. NA OBDOBÍ OD

2 OBSAH: Úvodem ke vzdělávání odborně způsobilých osob Představení profesního seskupení Společná Vize v České a Slovenské republice...4 Přípravné kurzy ke zkouškám z odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP Zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP Přípravné kurzy ke zkouškám z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi...14 Zkoušky z odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi Odborné vzdělávací akce pro v oblasti BOZP Přehled subjektů akreditovaných pro provádění zkoušky z odborné způsobilosti v ČR Přehled právních předpisů, které vstoupily nebo vstoupí v platnost v roce Fotografická soutěž Informace pro odborné vzdělávací instituce Důležitá informace pro zájemce o odborné vzdělávací akce: Akce jsou rozděleny dle subjektů, které vzdělávací akce pořádají a místa konání jejich. V případě zájmu o absolvování odborně vzdělávací akce je potřeba informovat se přímo u vzdělávacího subjektu. Kontakty a odkazy na vzdělávací subjekty naleznete v závěru katalogu. Kontakty jsou uvedeny pouze na ty vzdělávací subjekty, které požádaly o zařazení svých odborně vzdělávacích akcí do katalogu. Katalog může být během I. cyklu aktualizován. Aktualizace vzdělávacích akcí bude však dostupná pouze na internetových stránkách: Společné Vize o.s., společnosti Ecological Consulting a,.s., případně na stránkách dalších vzdělávacích institucí. Doufáme, že další cyklus katalogu přinese více vzdělávacích akcí a zapojení dalších akreditovaných společností pro větší přehlednost nabídky odborného vzdělávání v oblasti BOZP v celé ČR. Další odborné vzdělávací akce naleznete v katalogu celoživotního vzdělávání ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), a to na Stránka 2 KATALOG ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

3 Úvodem ke vzdělávání odborně způsobilých osob Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje požadavky na získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi pro úspěšné vykonání zkoušky a současně povinnost odborně způsobilých osob opakovat zkoušku každých 5 let. Převratem ve vzdělávání odborně způsobilých osob se může stát novela zákona č. 309/2006 Sb. a následně i NV č. 592/2006 Sb., která stanoví povinnosti dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob. Další vzdělávání nebo-li celoživotní vzdělávání je v dnešní době populární formou získávání nejnovějších informací, doplňováním a rozšiřováním dosavadních znalostí. Vzdělávání odborně způsobilých osob v oblasti BOZP je dosud většinou jednorázovým procesem, který končí úspěšným vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti a získáním osvědčení v dané odborné způsobilosti. Naší snahou je nabídnout odborně způsobilým osobám další vzdělávání, a proto jsem se rozhodli připravit a vydávat katalog odborných vzdělávacích akcí oblasti BOZP. Jedná se o semináře, školení, kurzy zaměřené na problematiku týkající se BOZP, které budou přinášet, informace o nových právních předpisech, poznatky z praxe a mnoho dalších aktuálních témat, které budou rozvíjet odbornou úroveň odborné způsobilosti osob dle zákona č. 309/2006 Sb. Cílem Katalogu dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob, je především nabídnout ucelený přehled odborných vzdělávacích akcí souvisejících s jejich činností. V katalogu Vám nabízíme přehled přípravných kurzů, ale i zkoušek z odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb., které u nás vzdělávací subjekty nabízí a mnoho dalších odborných vzdělávacích akcí souvisejících s problematikou BOZP, díky kterým se můžete postupem času specializovat ve svém oboru. Administrace a distribuce katalogu odborných vzdělávacích akcí je vedena pod záštitou profesního seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s., jejímž hlavním partnerem je společnost Ecological Consulting a.s. Katalog bude distribuován odborně způsobilým osobám v oblasti BOZP, členům Společné Vize a dalším zájemcům o vzdělávání v oblasti BOZP, a to celkem dvakrát ročně elektronickou poštou. KATALOG ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Stránka 3

4 Představení profesního sdružení Společná Vize: bezpečnost na staveništi o.s. MISE: Osvěta a vzdělávání státních zaměstnanců, projektantů a investorů zaměřené na problematiku v oblasti BOZP na staveništi. Zpracování metodiky pro výkon koordinátora BOZP na staveništi. Posílení jeho prestiže, role a významu. CÍLE: Zaměření na stávající koordinátory BOZP (naplňování etického kodexu) Zaměření na stavební úřady Zaměření na projektanty Působení na investory (privátní sekce, obecní úřady) Ve spolupráci s MPSV a MMR (Novelizace zákonů související s BOZP, pojmosloví) AKTUÁLNÍ TÉMA: Odstranění stavu, kdy stát v rámci veřejných zakázek stlačuje náklady na BOZP na stavbách jím realizovaných na hranici, za kterou nelze činnosti koordinátora realizovat a akceptuje jakoukoliv nejnižší nabídnutou cenu. STRATEGIE: Osvětu profesních skupin zajišťovat formou spolupráce v oblasti BOZP, se záměrem rozšíření jejich povědomí a znalostí prostřednictvím členů společné vize. Informační materiály Workshopy Konference Celoživotní vzdělávání Tvorba ukázkových vzdělávacích programů Etický kodex koordinátora BOZP na staveništi Stránka 4

5 Představení profesního sdružení Společná Vizia: pobočka na Slovensku MISE: Cieľom združenia je výskum problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), konkrétne koordinácie bezpečnosti prác na stavbách. Združovať odborníkov a odbornú verejnosť a zapájať ich aktívne do riešenia systémových, organizačných a reálnych problémov BOZP pri projekcii a realizácii stavieb. Aktívne pôsobiť na investorov, projektantov a realizátorov stavieb, aby sa ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia stala ďalšou prioritou ich činnosti. Združovanie odborníkov z oblasti koordinácie BOZP na stavbe ČLENSTVO: Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby, právnické osoby staršie ako 18 rokov. Členstvo zaniká: - písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia - vylúčením člena - úmrtím člena - zánikom združenia Oblastní kancelář Prievidza SR Predseda Společnej Vizie SR Ing. Ján Donič riaditeľ konateľ spoločnosti, BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza Tel./Fax. : mobil : web : Seminář Koordinace bezpečnosti práce na staveništi CONECO 2012 veľtrh stavebníctva konferenčná sála Hala Stránka 5

6 PŘÍPRAVNÝ KURZ: ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP Délka Pořadatel Místo konání Cena Datum 5 dní Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 9. až 13. ledna 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 11. až 13. ledna 3 dny Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 1 nařízení vlády 592/2006 Sb. Praha Kč 10. až 12. ledna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 11. ledna 2 dny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 17. až 18. ledna 3 dny EURO CERT CZ a.s. Roztoky Kč 18. až 20. ledna 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 18. až 19. ledna 3 dny ROVS s.r.o. Brno Kč 6. až 8. února 5 dní Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 6. až 10. února 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 8. až 10. února 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 8. února 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 15. až 16. února 3 dny I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Brno Kč 20. až 22. února 2 dny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 21. až 22. února 3 dny Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 21. až 23. února 3 dny ROVS s.r.o. Praha Kč 27. až 29. února 3 dny ROVS s.r.o. České Budějovice Kč 5. až 7. března 2 dny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 6. až 7. března 3 dny ROVS s.r.o. Ostrava Kč 12. až 14. března 5 dní Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 12. až 16. března Stránka 6 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

7 PŘÍPRAVNÝ KURZ: ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 1 nařízení vlády 592/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 14. až 16. března 3 dny Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 20. až 23. března 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 21. března 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 21. až 22. března 3 dny ROVS s.r.o. Pardubice Kč 2. až 4. dubna 2 dny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 3. až 4. dubna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 11. dubna 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 11. až 13. dubna 3 dny EURO CERT CZ a.s. Roztoky Kč 17. až 19. dubna 3 dny ROVS s.r.o. Brno Kč 23. až 25. dubna 3 dny Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 23. až 25. dubna 3 dny Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 23. až 25. dubna 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 25. až 26. dubna 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 9. až 11. května 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 16. až 17. května 3 dny ROVS s.r.o. Ostrava Kč 21. až 23. května 3 dny I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Praha Kč 21. až 23. května 3 dny Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 21. až 23. května 3 dny ROVS s.r.o. Praha Kč 28. až 30. května 5 dní Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 11. až 15. června Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% Stránka 7

8 PŘÍPRAVNÝ KURZ: ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 1 nařízení vlády 592/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 13. až 15. června 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 13. až 14. června 3 dny Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 18. až 20. června 3 dny ROVS s.r.o. Pardubice Kč 18. až 20. června REKVALIFIKAČNÍ KURZ: ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP podle požadavků na odborné vzdělávání dle MŠMT Délka Pořadatel Místo konání Cena Datum 3 týdny Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč týdny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč včetně zkoušky 4 týdny Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč včetně zkoušky 13 dnů 13 dnů 13 dnů 13 dnů 13. až 17. února 12. až 16. března 10. až 13. dubna 7. až 11. května 14. až 18. května 28. května až 1. června 18. až 22. června 10. až 14. září ROVS s.r.o. Pardubice Kč 12. až 16. března 16. až 20. dubna 14. až 16. května ROVS s.r.o. ROVS s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm České Budějovice Kč 16. až 20. dubna 14. až 18. května 18. až 20. června Kč 14. až 18. května 4. až 8. června 3. až 5. září ROVS s.r.o. Brno Kč 21. až 25. května 11. až 15. června 3. až 5. září Stránka 8 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

9 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP: Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 12. ledna 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 20. ledna 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 26. ledna 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 7. února Praha Kč 9. února 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 9. února 1 den ROVS s.r.o. Brno Kč 9. února 1 den EURO CERT CZ a.s. Roztoky Kč 16. února 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 17. února 1 den Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 23. února 1 den Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 24. února 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 1. března 1 den ROVS s.r.o. Praha Kč 1. března 1 den Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 8. března 1 den ROVS s.r.o. České Budějovice Kč 8. března 1 den ROVS s.r.o. Ostrava Kč 15. března 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 22. března 1 den Vzdělávací institut, spol.s.r.o. podle 10 zákona č. 309/2006 Sb. Prostějov Kč 23. března 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 23. března 1 den I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Brno Kč 26. března Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% Stránka 9

10 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP: podle 10 zákona č. 309/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 29. března 1 den Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 5. dubna 1 den ROVS s.r.o. Pardubice Kč 5. dubna 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 12. dubna 1 den Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Prostějov Kč 26. dubna 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 26. dubna 1 den ROVS s.r.o. Brno Kč 26. dubna 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 27. dubna 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 11. května 1 den EURO CERT CZ a.s. Roztoky Kč 17. května 1 den ROVS s.r.o. Pardubice Kč 17. května 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 18. května 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 1 den Vzdělávací institut, spol.s.r.o. Praha Kč 22. května Praha Kč 23. května Prostějov Kč 24. května 1 den ROVS s.r.o. Ostrava Kč 24. května 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 31. května 1 den ROVS s.r.o. Praha Kč 31. května 1 den NEW ELTOM s.r.o. Ostrava Kč 7. června Stránka 10 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

11 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP: podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 2 nařízení vlády 592/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 15. června 1 den Vzdělávací institut, spol.s.r.o. 1 den I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Prostějov Kč 21. června Praha Kč 21. června 1 den ROVS s.r.o. Pardubice Kč 21. června 1 den ROVS s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm Kč 21. června 1 den Ivana Kubíčková - T.E.P. Praha Kč 28.června 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 4. červenec ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V BOZP - KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: podle 10 odstavec 1, zákona č. 309/2006 Sb. 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. odborná praxe ODBORNÁ PRAXE: 1. v délce alespoň 3 let, 2. v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [ 10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb.] Zkouška z odborné způsobilosti se opakuje každých 5 let. Stránka 11 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

12 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY SLOVESNKÁ REPUBLIKA: Bezpečnostní technik podle 23 zákona č. 124/2006 Sb. (1) Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len osvedčenie bezpečnostného technika ) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, alebo b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len škola ), ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (2) Minimálny obsah a rozsah odbornej prípravy a odborného vzdelávania bezpečnostného technika a obsah špecifickej odbornej prípravy zamestnávateľa podľa 22 ods. 7 písm. b) ustanoví osobitný predpis. (6) Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné. Autorizovaný bezpečnostný technik podle 24 zákona č. 124/2006 Sb. (1) Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa 23, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce. (2) Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej na základe písomnej žiadosti obsahujúcej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a d) a najmenej päťročné plnenie odborných činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere vydá Národný inšpektorát práce osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika možno písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností. (3) Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len žiadateľ ) podá na Národný inšpektorát práce písomnú žiadosť, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. K žiadosti priloží a) doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, b) osvedčenie bezpečnostného technika, c) doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe, d) správny poplatok. (4) Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke s uvedením odvetvia ekonomickej činnosti kódu a názvu ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, do ktorej je zamestnávateľ zaradený. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná praxa preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností s uvedením dĺžky výkonu u jednotlivých odberateľov jeho služieb s priradením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zaradený odberateľ jeho služby. Stránka 12 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

13 ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum BOZPO, s.r.o. Základný kurz bezpečnostných technikov Prievidza ledna až 9. března BOZPO, s.r.o. Zakladná odborná prírava technikov požiarnej ochrany BOZPO, s.r.o. Základný kurz specialista na prevenciu závaznych priemyselných havárií BOZPO, s.r.o. Opakovací príprava špacoalistov na prevenciu závažných priemyselných havárií Prievidza ledna až 2. března Prievidza 750 Dle zájmu Prievidza 400 Dle zájmu BOZPO, s.r.o. Aktualizačná odborná prírava v zmysle platnej legislativy SR BOZPO, s.r.o. Základný kurz. Výchova a vzdelavanie pracujucich vo vyske pomocou špeciálnej horolezeckej speleologickej techniky Prievidza 19,92 až 324 dle profese Prievidza 140,40 Preukaz pro prácu vo výške Dle zájmu Dle zájmu BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej techniky priemyselného lezenia BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie viazačov bremien Prievidza 99,60 Preukaz pro prácu vo výške Prievidza 38,40 preukazu viazača bremien Dle zájmu Dle zájmu BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsuhu vyhradených technikých zariadení zdvíhacích (rozdelenie podľa skupín v zmysle Vyhlášky MPSVaR. 508/2009 Z.z. Prievidza dle skupiny VTZ, v vydanie písomného dokladu o absolvovaní Dle zájmu BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej píly pri inej činnosti Prievidza 62,40 preukaz lešenára Prievidza 87,60 preukazu obluhy MV Prievidza 146,40 preukazu pilčíka Prievidza 78 preukazu pilčíka Dle zájmu Dle zájmu Dle zájmu Dle zájmu BOZPO, s.r.o. Základný kurz Výchova a vzdelávanie zamestancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení Prievidza 201,60 preukazu strojníka BOZPO, s.r.o. Andragogické minimum pre lektorov Prievidza 240 osvedčenia lektora Dle zájmu Dle zájmu Stránka 13 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

14 PŘÍPRAVNÝ KURZ: KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 2 nařízení vlády 592/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 4. až 6. ledna 3 dny Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 16. až 18. ledna 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 18. až 19. ledna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 25. ledna 4 dny Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 30. ledna až 2. února 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 1. až 3. února 4 dny ROVS s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm Kč 13. až 16. února 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 15. až 16. února 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 22. února 3 dny Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 5. až 7. března 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 7. až 9. března 4 dny ROVS s.r.o. Brno Kč 19. až 22. března 4 dny Společná Vize o.s., VUT Brno a Ecological Consulting a.s. Brno Kč 19. až 22. března 2 dny NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. Praha Kč 20. až 21. března 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 21. až 23. března 3 dny I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Praha Kč 2. až 4. dubna 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 4. až 6. dubna 3 dny Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 23. až 25. dubna Stránka 12 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

15 PŘÍPRAVNÝ KURZ: KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 2 nařízení vlády 592/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 4 dny Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 23. až 26. dubna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 25. dubna 4 dny ROVS s.r.o. Ostrava Kč 23. až 26. dubna 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 25. až 26. dubna 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 2. až 4. května 2 dny NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. Praha Kč 15. až 16. května 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 16. až 17. května 4 dny Společná Vize o.s., VUT Brno a Ecological Consulting a.s. 4 dny ROVS s.r.o. České Budějovice Brno Kč 21. až 24. květen Kč 21. až 24. května 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 23. května 3 dny I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. 3 dny Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Brno Kč 23. až 25. května Praha Kč 4. až 6. června 3 dny Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 6. až 8. června 4 dny ROVS s.r.o. Praha Kč 11. až 14. června 2 dny ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 13. až 14. června Stránka 13 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

16 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle 10 zákona č. 309/2006 Sb. Délka Pořadatel Místo konání Cena Termín 1 den Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 18. ledna 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 20. ledna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 23. ledna 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 25. ledna 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 17. února 1 den ROVS s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i Kč 17. února Praha Kč 21. února 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 23. února 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 27. února 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 29. února 1 den Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 7. března 1 den ROVS s.r.o. Brno Kč 23. března 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 23. března 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 28. března 1 den Ecological Consulting a.s. Brno Kč 18. dubna 1 den Ecological Consulting a.s. Brno Kč 19. dubna 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 25. dubna 1 den Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Praha Kč 25. dubna Stránka 14 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

17 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle 10 zákona č. 309/2006 Sb. Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum 1 den NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. Praha Kč 25. dubna 1 den NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava Kč 26. dubna 1 dne ROVS s.r.o. Ostrava Kč 27. dubna 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 27. dubna 1 den I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Praha Kč 10. května 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 18. května 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Kč 21. května 1 den NEW ELTOM Ostrav, s.r.o. Ostrava Kč 24. května 1 dne ROVS s.r.o. České Budějovice 1 den Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Kč 25. května Praha Kč 28. května 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 30. května 1 den Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI 1 den I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o. Praha Kč 6. června Brno Kč 7. června 1 den Ecological Consulting a.s. Brno Kč 13. června 1 dne ROVS s.r.o. Praha Kč 15. června 1 den ZEKA plus s.r.o. Slavičín Kč 18. června 1 den Ecological Consulting a.s. Brno Kč 14. června 1 den NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. Praha Kč 27. června 1 den Ecological Consulting a.s. Olomouc Kč 3. července Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% Stránka 15

18 ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KOORDINÁTOR BOZP NA I. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou II. odborná praxe podle 10 zákona č. 309/2006 Sb. ODBORNÁ PRAXE: 1. v délce alespoň 3 let, 2. v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [ 10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb.] Zkouška z odborné způsobilosti se opakuje každých 5 let. ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V OBLASTI BOZP: Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum Ecological Consulting a.s. Řešení pracovního úrazu na staveništi, kontrolní činnost OIP 2012 Olomouc 1200 Kč 27. ledna ROVS s.r.o. 17. ročník semináře BOZP 2012 Ústí nad Labem 1300 Kč 1. února ROVS s.r.o. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP po Ostrava 1600 Kč 1. února ROVS s.r.o. 17. ročník semináře BOZP 2012 Plzeň 1300 Kč 2. února ROVS s.r.o. Nový chemický zákon Jihlava 1400 Kč 7. února ROVS s.r.o. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP po Brno 1600 Kč 8. února ROVS s.r.o. Nový chemický zákon Liberec 1400 Kč 8. února Stránka 16 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

19 ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V OBLASTI BOZP: Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum ROVS s.r.o. Nový chemický zákon Plzeň 1400 Kč 9. února Společná Vize o.s. Setkání členů Vize 2012, novinky v oblasti koordinátora BOZP na staveništi, výsledky výzkumu Brno 1200 Kč 800 Kč Vize 10. února ROVS s.r.o. Nový chemický zákon Brno 1400 Kč 13. února ROVS s.r.o. 17. ročník semináře BOZP 2012 Praha 1300 Kč 15. února ROVS s.r.o. 17. ročník semináře BOZP 2012 Hradec Králové 1300 Kč 16. února ROVS s.r.o. Postup při provádění kategorizace prací Pardubice 1500 Kč 21. února ROVS s.r.o. BOZP na staveništi Pardubice 1500 Kč 22. února ROVS s.r.o. BOZP na staveništi Praha 1500 Kč 23. února Ecological Consulting a.s. ROVS s.r.o. Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP Bezpečnost práce při provádění staveb Olomouc 1200 Kč 24. února Brno 1500 Kč 28. února ROVS s.r.o. Pracovnělékařské služby v roce 2012 Brno 1500 Kč 29. února Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ROVS s.r.o. DNV Manažer bezpečnosti práce (akreditováno MŠMT): Téma: Nebezpečné chemické látky a předcházení požárům, výbuchům a haváriím Povinnosti zaměstnavatel po Praha Kč 9. března až 22. června Praha Kč 13. března ROVS s.r.o. Seminář pro montéry, revizní techniky a projektanty plynových zařízení Rožnov pod Radoštěm 1500 Kč 16 března ROVS s.r.o. ROVS s.r.o. Zajištění BOZP při výkonu veřejně prospěšných prací Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu Brno Kč 20. března Pardubice Kč 20. března Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% Stránka 17

20 ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V OBLASTI BOZP: Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum ROVS s.r.o. Jak přecházet pracovním úrazům Pardubice Kč 21. března Ecological Consulting a.s. ROVS s.r.o. ROVS s.r.o. ROVS s.r.o. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bednění Manipulační vozíky povinnosti provozovatele a uživatele Manipulační vozíky povinnosti provozovatele a uživatele Manipulační vozíky povinnosti provozovatele a uživatele Olomouc 1200 Kč 23. března Praha Kč 27. března Brno Kč 28. března Ostrava Kč 29. března Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s. Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy Plzeň 1200 Kč 800 Kč Vize 30. března ZEKA plus, s.r.o. Seminář v oblasti BOZP Horský hotel Jelenovská Kč 18. dubna Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s. Ivana Kubičková T.E,P. Ecological Consulting a.s. Ecological Consulting a.s. Ecological Consulting a.s. Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy 40. odborný seminář Poděbrady Kč 25. až 27. dubna Řešení pracovního úrazu v BOZP, pojištění odpovědnosti za škodu, kontrolní činnost OIP Ostrava 1200 Kč 800 Kč Vize 20. dubna Olomouc 1200 Kč 27. dubna Dočasné stavební konstrukce, ČMKL Olomouc 1200 Kč 18. května Komunikační dovednosti na staveništi Olomouc 1200 Kč 25. května Společná Vize o.s. Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s. Ecological Consulting a.s. Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy Bezpečné užívání stavby, facility management a koordinátor BOZP České Budějovice Hradec Králové 1200 Kč 800 Kč Vize 31. května 1200 Kč 800 Kč Vize 15. června Olomouc 1200 Kč 8. června Stránka 18 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

21 ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V OBLASTI BOZP: Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum Společná Vize o.s. Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s. Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy Koordinátor BOZP na staveništi, minimální požadavky na zpracování plánu BOZP, technologické postupy DNV Manažer bezpečnosti práce (akreditováno MŠMT) Téma: Ochrana zdraví a hygiena práce Brno Praha Olomouc VZDĚLÁVACÍ AKCE POŘÁDANÉ ČKAIT, ČSSI A SPS: ČLENOVÉ ČKAIT ZDARMA, OSTATNÍ PO DOHODĚ S OK ČKAIT VÍCE Kč 800 Kč Vize 24. srpna 1400 Kč 800 Kč Vize 1400 Kč 800 Kč Vize 21. září 26. listopad Praha Kč podzim Pořadatel Název akce Místo konání Cena Datum OK ČKAIT Zkušenosti soudních znalců z praxe a z šetření mimořádných událostí Praha, Dům ČKAIT dohodou 25. ledna OK ČKAIT Bezpečné užívání stavby Praha, Dům ČKAIT dohodou 14. března OK ČKAIT Právní problematika ve stavebnictví Ústí nad Labem dohodou 9. ledna 13. února 12. března 9. dubna 14. května OK ČKAIT Bezpečnost udržovacích prací v projektové přípravě Ústí nad Labem dohodou 10. dubna OK ČKAIT Požární bezpečnost staveb, nové předpisy a normy Zlín ČKAIT dohodou 13. dubna OK ČKAIT Vedení stavebního deníku Karlovy Vary dohodou 14. února OK ČKAIT Stavební zákon a koordinátor BOZP VUT Brno dohodou 19. dubna OK ČKAIT Kvalifikace účastníků výstavby VUT Brno dohodou 16. února Stránka 19 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

22 PŘEHLED AKREDITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Odborný garant: Ing. Ivan Němec, Ph.D., Sukova 49/4, Brno BEPR, s.r.o. Odborný garant: Jiří Jasný, Archeologická 1881, Praha 5 - Lužiny, CIVOP s.r.o. Odborný garant: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., K dolům 1973/38, Praha 4 Modřany, Česká společnost pro jakost Odborný garant: Ing. Miloš Paleček, CSc., Novotného lávka 5, Praha 1, Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku Odborný garant: Ing. Jindřich Jandourek, Novotného lávka 5, Praha 1 Staré město, Dům techniky Pardubice, spol. s r. o. Odborný garant: Jiří Brunclík, nám. Republiky 2686, Pardubice, Dům techniky Plzeň, spol. s r. o. Odborný garant: Karel Štorksady, Pětatřicátníků 6, Plzeň, EMPLA s.r.o. Odborný garant: Robert Křepinský, Za Škodovkou 305, Hradec Králové, Ecological Consulting a.s. Odborný garant zkoušky: Ing. Petr Kopečný Na Střelnici 343/48, Olomouc, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: EURO CERT CZ a. s. Odborný garant: Ing. Karel Just, Lidická 531, Roztoky, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: EMPLA s.r.o. Odborný garant: Robert Křepinský, Za Škodovkou 305, Hradec Králové, Gradua-CEGOS, s.r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. Karlovo nám. 325/7, Praha 2, SGS Czech Republic s.r.o. Odborný garant: RNDr. Jan Chochol, K Hájům 1233/2, Praha 5, I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Milan Branda, Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D., Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Odborný garant zkoušky: Mgr. Marcela Dobřanská Dolní Paseky 1618, Rožnov p. Radhoštěm, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: TÜV SÜD Czech s.r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Ivo Dršťák, Novodvorská 994, Praha 4, T.E.P. - Ivana Kubičková Odborný garant: Ing. Jiří Šimánek, Mikuleckého č. 1314/14, Praha 4 Braník, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: Úřad státního odborného dozoru Ministerstva obrany Odborný garant zkoušky: Ing. Věra Černá, Hradební 12, Praha 1, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborný garant zkoušky: RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Jeruzalémská 9, Praha 1, informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: VVUÚ, a. s. Odborný garant zkoušky: Vladimír Burda, Pikartská 1337/07, Ostrava Radvanice, Vzdělávací institut, spol. s r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Jan Romaněnko, Vápenice 2980/7, Prostějov, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: Zeka plus, s.r.o. Odborný garant zkoušky: Mgr. Lumír Zezulka, Jasmínová, č.e. 0876, Slavičín, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: Stránka 20 Společnosti označeny tímto symbolem naleznete v nabídce akcí v katalogu.

23 PŘEHLED AKREDITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI: Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI Odborný garant: Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc., Sokolská 15, Praha 2, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: Ecological Consulting a.s. Odborný garant zkoušky: Ing. Petr Kopečný, Na Střelnici 343/48, Olomouc, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Václav Hilgart, Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: NOSTA HERTZ spol. s r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Josef Kubín, Perucká 61/13, Praha 2, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Odborný garant zkoušky: Ing. Jaroslav Lukeš Dolní Paseky 1618, Rožnov p. Radhoštěm, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: SGS Czech Republic s.r.o. Odborný garant: RNDr. Jan Chochol, K Hájům 1233/2, Praha 5, TÜV SÜD Czech s.r.o. Odborný garant zkoušky: Ing. Ivo Dršťák, Novodvorská 994, Praha 4, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborný garant zkoušky: Ing. Karel Škréta, Jeruzalémská 9, Praha 1, informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: Zeka plus, s.r.o. Odborný garant zkoušky: Mgr. Lumír Zezulka, Jasmínová, č.e. 0876, Slavičín, Bližší informace ohledně způsobu, místa a termínů realizace zkoušek: OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PO 5 TI LETECH: Vážení kolegové, Čl. XVIII, zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (s účinností od ):,, Odborná způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik a odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, která byla získána do 30. června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu neurčitou, se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna Dle zákona č. 309/2006 Sb. vzhledem k tomu, že je neustále mnoho dotazů, jak je to s opakováním zkoušky po 5 ti letech, uvádíme následující informace. Pokud jste získali odbornou způsobilost fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP nebo k činnosti koordinátora BOZP na staveništi do 30. června 2008 na dobu neurčitou, podle novely zákona č. 309/2006 Sb. (i č. 365/20011 Sb.), tak i Vy máte v této době zákonnou povinnost zkoušku po 5 ti letech opakovat. Zde je citace ze zákona: Společnosti označeny tímto symbolem naleznete v nabídce akcí v katalogu. Stránka 21

24 PŘEHLED PLTNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ MAJÍ ÚČINNOST: Zákon č. 365/2011 Sb.., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (od ) Vyhláška č. 367/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (od ) Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (od ) Vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (od ) Nařízení vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou (od ) Nařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (od ) Nařízení vlády č. 499/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (od ) Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (od ) Nařízení vlády č. 460/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů (od ) Vyhláška č. 394/2011 Sb.., o sídlech obvodních báňských úřadů (od ) Vyhláška č. 395/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů (od ) Stránka 22

25 PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ MAJÍ ÚČINNOST: Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (od ) Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí (od ) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (od ) Zákon č Sb., o požární ochraně novelizace (od ) Zákon č. 174/1968 Sb.., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce novelizace (od ) Zákon č. 251/2006 Sb., o inspekci práce novelizace (od ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu novelizace (platí od ) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění novelizace (od ) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů novelizace (od ) Zákon č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší novelizace (od ) V ROCE 2012 SE PŘIPRAVUJE NOVELIZACE ZÁKONA Č. 309/2006 SB.: Zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících právních předpisů. Mezi návrhy změn patří např.: Zaměstnavatel může sám zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu odborně způsobilý Kvalifikační předpoklady odborně způsobilých osob Opakování zkoušky po 5 ti letech, rozsah a obsah opakované zkoušky Odebírání či pozastavení činnosti OZO, v případě závažného porušení právních a ostatních předpisů Zpracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou k činnosti koordinátora BOZP Zavázat projektanta k součinnosti s koordinátor BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby Další návrhy jsou diskutovány na odborných akcích profesního seskupení Společné Vize o.s. Stránka 23

26 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA TÉMA: Jak se bezpečně realizují stavby v ČR Soutěž vyhlašuje profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. Do soutěže je možné přihlásit snímky na téma "bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi", které se speciálně zaměřují na nedostatky ale i na správné pracovní postupy při realizaci staveb v ČR. Cílem je ukázat, jak se mohou zadavatelé staveb - stavebníci a zhotovitelé společně snažit předcházet pracovním úrazům a ochraně veřejnosti. Všichni fotografové profesionálové i amatéři by měli své fotografie s přihláškou 30. června 2012 prostřednictvím-mailu: poslat do Nejlepší snímky vybere porota složená z odborníků na BOZP (členové rady Vize). Ceny pro výherce soutěže: 1 cena: Fotoaparát v hodnotě Kč 2 cena: Věcný dar v hodnotě Kč 3. cena: Věcný dar v hodnotě Kč Stránka 24

27 FORMULÁŘ K SOUTĚŽI: Název Fotografie: Kontaktní osoba: Adresa: PSČ Telefon Počet fotografií: Popis situace na fotografii: Maximální počet fotografií 3 na jednoho účastníka soutěže KOORDINÁTOR BOZP - SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa 3 ods. 1, ktorým môže byť: fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, alebo autorizovaný bezpečnostný technik. V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba naväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov Stránka 25

28 Informace pro odborné vzdělávací instituce Představujeme Vám Katalog dalšího vzdělávacích pro první pololetí roku 2012 zaměřený na vzdělávání odborně způsobilých osob v BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Přihlásit vzdělávací program nebo vzdělávací akci do katalogu může každý pořadatel těchto akcí. Jedinou podmínkou je, aby se téma a obsahové zaměření vzdělávání vztahovalo k výkonu činnosti odborně způsobilých osob. Akce jsou v katalogu řazeny dle data konání. Zápis do katalogu je ZDARMA!!! Přihlášení provádí pořadatel pomocí určeného formuláře. Vyplnit je třeba všechny předepsané údaje. Formulář naleznete na stránkách Vize: společně s pokyny k jeho vyplnění. Přihlášení vzdělávacího programu do Katalogu dalšího vzdělávání Společná Vize o.s. přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k uveřejnění, které mají být zařazeny do katalogu (vždy do 30. dubna a 1. prosince každého roku na následující pololetí). Vzdělávací akce předložené do katalogu do uvedeného termínu jsou zařazeny do přehledu, vydávaného 2x ročně elektronickou poštou. Akce, zaslané dodatečně, po uvedených termínech, budou zařazovány do aktualizovaného katalogu na internetových stránkách. Přihlášení provádí pořadatel pomocí určeného formuláře elektronicky. Vyplnit je třeba všechny předepsané údaje. Žadatel/pořadatel vzdělávací akce zašle ve stanoveném termínu vyplněnou žádost u každého jednotlivého vzdělávacího programu elektronicky, ve formátu word. Pověřený pracovník Společné Vize o.s. provede formální kontrolu žádosti, v případě neúplných nebo chybných údajů ji vrátí žadateli k doplnění nebo opravě. Pokud dojde k jakékoliv změně u odborného vzdělávacího programu (termín konání, místo konání, přednášející) nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto skutečnosti pracovníkovi odpovědnému za vedení katalogu. Hodnotící kritéria odborných vzdělávacích akcí: téma odborné vzdělávací akce zaměřené na vzdělávání odborně způsobilých osob dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. délka trvání minimálně 4 vyučovací hodiny (45 min. jedna hodina) odborný garant vzdělávací akce: VŠ vzdělání, minimálně 3 roky zkušeností v oblasti BOZP Informování pořadatelů/žadatelů o zařazení odborné akce Pořadatelé odborných vzdělávacích akcí obdrží jeden výtisk: Katalogu dalšího vzdělávání. V případě nezařazení akce do katalogu informuje o této skutečnosti pořadatele/žadatele pověřený pracovník za jeho vedení, včetně důvodu pro nezařazení do tohoto katalogu. Stránka 26

29 Povinnosti pořadatele odborné vzdělávací akce Pořadatel má za povinnost vystavit na požádání absolventům odborné vzdělávací akce potvrzení o účasti na ní. Předá jim osvědčení, případně vystaví potvrzení, a to s podpisem garanta dané odborné vzdělávací akce, které se zúčastnil. Kontaktní osoba odpovědná za vedení katalogu dalšího vzdělávání: Mgr. Svatava Hrubá Vachalová, tel: , mobil: , Formulář pro žadatele o zařazení vzdělávací akce do katalogu: A. Identifikační údaje pořadatele (poskytovatele vzdělávací akce) Název právnické nebo fyzické osoby: Adresa: PSČ Telefon IČO: Fax: www. Kontaktní osoba Odborný garant: B. Údaje o vzdělávací akci Název vzdělávací akce: Datum konání: Místo konání: Délka doby trvání: Celkové vložné včetně DPH: Kč Pro zařazení více odborně vzdělávacích akcí do katalogu slouží rozšířený formulář. Stránka 27

30 Vydavatelé katalogu: Odpovědná osoba za vedení katalogu: Bc. Vladimír Mílek Telefon: Fax: Odpovědná osoba za distribuci katalogu: Mgr. Svatava Hrubá Vachalová Telefon: Fax: Partneři katalogu: Další odborné vzdělávací akce naleznete v Přehledu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT v projektu celoživotního vzdělávání:

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Dr. Ing. Jaromír Drábek předseda Rady vlády pro BOZP ministr práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel. 224 919 689 jaromir.drabek@mpsv.cz

Více

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci JUDr. Petr Šimerka předseda Rady ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESK ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Uskuteční se ve čtvrtek

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I.

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I. Centrum pro přezkum hospodaření, audit, poradenství a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Konference Bezpečná stavba 2012

Konference Bezpečná stavba 2012 Konference Bezpečná stavba 2012 4.11.2012, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz) Ve dnech 1. a 2. listopadu 2012 se v Olomouci v rámci Evropských týdnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2012

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 MEZINÁRODNÍ POŽÁRNÍ KONFERENCE TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 26. 27. ledna 2011 Interhotel Moskva Zlín Konference se koná pod záštitou Ing. Jaroslava Dufka ředitele PAVUS, a.s. Praha POZVÁNKA

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více