EKO TECHNICKÉ INSTRUKCE HEATING TECHNIQUE. pro instalaci, provoz a údržbu horkovodního kotle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO TECHNICKÉ INSTRUKCE HEATING TECHNIQUE. pro instalaci, provoz a údržbu horkovodního kotle"

Transkript

1 HEATING TECHNIQUE Zastoupení pro Českou republiku LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, CZ Brno, TECHNICKÉ INSTRUKCE pro instalaci, provoz a údržbu horkovodního kotle EKO TUCKP E-N-eng

2 Technická data TECHNICKÁ DATA TYP EKO 20 EKO 25 EKO30 EKO35 EKO 40 Jmenovitý tepelný výkon (dřevo) kw Palivo dřevěné špalky, dřevěné brikety Rozměry těla kotle Celkové rozměry kotle Délka (E) mm Šířka (C) mm Výška (F) mm Celková délka (B) mm Celková šířka (A) mm Celková výška (C) mm Rozměry otvoru horních dvířek kotle mm 273X X X X X473 Rozměry otvoru spodních dvířek kotle mm 321X X X X X473 Hmotnost těla kotle kg Hmotnost kotle (tělo kotle, izolace a ovládací panel) kg Množství vody v kotli lit Max. provozní tlak bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Zapojení Napájecí a vratné potrubí *1 G 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" kotle Plnění a odpad *2 G 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Průměr otvoru pro spalinovod mm Tlaková ztráta spalovací komory Pa mbar 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 Podtlak v komínu Pa *1 Vnější závit *2 Vnitřní závit mbar 0,16 0,2 0,21 0,22 0,23 2 Technické instrukce EKO

3 H2 H3 H4 H5 C=F Rozměry T RP L3 PLV STO DP PLV TP U E B VZ L2 A=D Legenda DP OC PLV PP PVV RP STO T TO(O) TP U VZ Připojení komína Otvor pro čištění Výstupní vedení Plnění / odpad Zpětný tok (zpětné vedení) Otvor pro montáž regulátoru tahu Trubka pro umístění čidla teploty kotle Teploměr Konektory teplotní ochrany Termostat čerpadla Zásuvka Dvířka primárního vzduchu TO(O) OC PVV PP PLV U Rozměry TYP EKO 20 EKO 25 H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm L2 mm L3 mm EKO 30 EKO 35 EKO 40 Technické instrukce EKO 3

4 Obecné, popis kotle, stav při dodání, montáž, přívod vzduchu 1.0. OBECNÉ Kotel EKO disponuje moderní konstrukcí, designem a je vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Kotel je svařen za pomoci nejmodernějších technologií, je testován a certifikován dle standardu EN a splňuje všechny zvláštní požadavky pro připojení a instalaci k systému ústředního vytápění POPIS KOTLE EKO je kombinovaný ocelový kotel. Spalovací komora má velkou výhřevnou plochu a nízký odpor. Velká dvířka umožňují spalování velkých kusů tuhého paliva. Čištění kotle je velmi jednoduché a je možné jej vyčistit z přední strany STAV PŘI DODÁNÍ Tělo kotle kryté pláštěm s tepelnou izolací, příslušenství pro čištění (držák příslušenství, škrabka a hrablo) UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ Ustavení kotle, montáž a zapojení musí být prováděny autorizovanou osobou, zodpovědnou za správný provoz kotle. Doporučujeme, aby byl kotel EKO byl umístěn ve výšce 50 až 100 mm nad úrovní podlahy kotelny. Kotelna musí být odolná proti mrazu a dobře větraná. Kotel musí být umístěn tak, aby bylo možné jej správně připojit ke komínu. Současně jeho umístění musí umožňovat kontrolu za provozu, čištění a údržbu (viz. bod 4) OTVOR PRO PŘÍVOD VZDUCHU Každá kotelna musí být vybavena otvorem pro přívod čerstvého vzduchu, který je nadimenzován dle výkonu kotle. Tento otvor musí být chráněn sítí, nebo mříží. A = 6,02 Q A - plocha vstupního otvoru v cm 2 Q - výkon kotle v kw 4 Technické instrukce EKO

5 Montáž pláště kotle Obr. 1. Montáž pláště kotle EKO 1. Připevněte podložku pro izolaci (8) pomocí šroubů 4,2 x 16 do děr v horní části kotle. 2. Připevněte boční desky (2) a (3) k nosným rámům po stranách kotle upevněním do obdélníkových otvorů na bočních stranách opláštění (b1) a (b2), připevněte je k podpěrám pláště kotle (8) a pomocí 2 šroubů 3,9 x 9,5 je uchyťte k zadní podpěrné části pláště. 3. Horní čelní část pláště (5) je třeba připevnit pomocí nasazení háčků do obdélníkových otvorů v levé a pravé postranní části pláště (b5) a (b6), následně připevnit pomocí jednoho šroubu 4,2 x 16 k přední podpěře pláště (8) skrz boční desku (2) a pomocí jednoho šroubu 4,2 x 16 skrz boční desku (3). 4. Spodní čelní část pláště (4) připevněte pomocí nasazení háčků do obdélníkových otvorů v levé a pravé postranní části pláště (b3) a (b4). 5. Vložte čidlo teploměru do horní čelní části pláště (5) a teplotní čidlo čerpadla do zadní části vrchního krytu pláště (9). Zajistěte čidla pojistkou, která je součástí balení (Detail Y) 6. Umístěte přední část horního krytu pláště (6) do drážky v horní části čela pláště a zadní část krytu pláště (9) do drážky přední části horního krytu (6). 7. Zadní stranu pláště (1) připevněte k připojovacímu potrubí a upevněte pomocí 2 šroubů 4,2 x 32 k boční stěně (2) a pomocí dalších 2 šroubů 4,2 x 32 k boční stěně (3). 8. Horní kryt pláště (6) připevněte z horní strany pomocí 2 šroubů 4,2 x 32 k bočním stěnám (2) a (3). 9. Připevněte ochranu regulace odtahu (7) k horní čelní části pláště (5) do připravených děr pomocí tří šroubů 3,9 x 9, Na závěr umístěte spodní ochrannou desku (10) pod kotel mezi podpěry pláště kotle. Technické instrukce EKO 5

6 Připojení ke komínu 4.0. PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU Správně nadimenzovaný a vyrobený kotel je základním předpokladem pro bezpečný provoz kotle a účinné vytápění. Komín musí být tepelně izolovaný, utěsněný a hladký. Ve spodní části komína musí být umístěn otvor pro čištění. Zděný komín musí být tvořen 3 vrstvami se střední izolační vrstvou z minerální vlny. Tloušťka tepelné izolace komína musí být min. 30 mm, pokud je komín umístěn uvnitř budovy, a min. 50 mm, pokud je umístěn vně budovy. Vnitřní průměr komína závisí na jeho výšce a na tepelném výkonu kotle. Tyto rozměry je třeba určit na základě diagramu na Obr. 3. Teplota spalin na výstupu z komína musí být min. o 30 C vyšší, než kondenzační teplota spalin. Výběr a montáž komína musí provést odborný pracovník. Maximální vzdálenost od kotle ke komínu je 600 mm, minimální vzdálenost je 300 mm. Spalinovod musí být instalován pod úhlem (Obr. 2). Aby bylo zabráněno vstupu kondenzátu zpět do kotle, spalinovod musí být umístěn s přesahem 10 mm do komína. Spalinovod mezi kotlem a komínem musí být tepelně izolován použitím vrstvy minerální vlny o tloušťce 30 až 50 mm. 6 Technické instrukce EKO

7 Jmenovitý tepelný výkon (kw) Vnitřní průměr komínu (cm) Připojení ke komínu Obr Možné způsoby připojení kotle EKO ke komínu Tepelná izolace Otvor pro čištění 10mm Tepelná izolace Otvor pro čištění min.300mm max.600mm Možný způsob připojení kotle EKO ke komínu (doporučení) Jiný způsob připojení kotle EKO ke komínu Obr Určení velikosti komínu pro kotle EKO spalování dřeva Užitečná výška komínu (m) Technické instrukce EKO 7

8 Připojení kotle k uzavřenému topnému okruhu 4.1. PŘÍKLAD URČENÍ ROZMĚRŮ KOMÍNU (viz. diagram na Obr. 3) - JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON KOTLE - 30 kw - PALIVO - DŘEVO - POŽADOVANÁ UŽITEČNÁ VÝŠKA KOMÍNU: H=8 m - POŽADOVANÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR KOMÍNU: 180 cm - Užitečná výška komínu - výška komínu od bodu napojení kouřovodu po hlavu komína. - Vnitřní průměr komínu - vnitřní rozměr průměru komínu PŘIPOJENÍ KOTLE K TOPNÉMU OKRUHU Kotel EKO lze instalovat jak v uzavřeném, tak i v otevřeném topnému systému. Instalace musí být provedena v souladu s technickými normami odborným pracovníkem, který je zodpovědný za řádný provoz kotle PŘIPOJENÍ KOTLE K UZAVŘENÉMU TOPNÉMU OKRUHU V uzavřeném topném okruhu (jako v případě znázorněném na Schématu 1 a 2) je povinností instalovat pojistný ventil s pojistným přetlakem 2,5 bar a expanzní nádobu. Pojistný ventil a expanzní nádoba musí být instalovány v souladu s odbornými standardy. Na trase mezi pojistným ventilem a expanzní nádobou nesmí být umístěn žádný další ventil. Systémové čerpadlo musí být zapojeno do zásuvky na zadní straně kotle k termostatu, který je továrně nastaven na 68 C. Pokud je kotel připojen k topnému okruhu dle Schématu 2, je doporučeno, aby regulace teploty prostředí byla zajišťována manuálním čtyřcestným směšovacím ventilem. Pokud je kotel připojen k topnému okruhu dle Schématu 1 (s vodní akumulační nádrží), regulace teploty prostředí může být zajišťována manuálním třícestným směšovacím ventilem, termostatickým ventilem, nebo pokojovým termostatem. Podle evropských norem EN musí být v rámci uzavřeného topného systému instalována teplotní ochrana kotle. 8 Technické instrukce EKO

9 Schéma 1. Příklad připojení kotle k uzavřenému topnému systému Teplotní ochrana kotle Připojení termostatu čerpadla Samoodvzdušňovací skupina (poj. ventil) POKOJOVÝ TERMOSTAT Kotel na spalování tuhého paliva s bezpečnostní skupinou a teplotní ochranou bar CAS TŘÍCESTNÝ MANUÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL VTC Příklad uzavřeného topného systému pro ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva, třícestným termostatickým ventilem "VTC" (nebo Laddomat 21) a akumulační nádrží na vodu "CAS". Termoregulaci v místnosti zajišťuje manuální třícestný směšovací ventil. POZNÁMKA: Je-li akumulační nádrž "CAS" součástí topného systému, termoregulaci v místnosti je možno zajistit rovněž pomocí termostatických ventilů na radiátorech, nebo pomocí termostatu, který řídí činnost čerpadla topného systému, v tomto případě třícestný směšovací ventil není třeba instalovat INSTALACE TEPLOTNÍ OCHRANY KOTLE Podle evropských norem EN musí být v rámci uzavřeného topného systému instalována teplotní ochrana kotle. Kotel je pro montáž teplotní ochrany připraven z výroby (dva výměníky tepla (1) a dva teplotní pojistné ventily (2), viz. Schéma 2). Pokud kotel nebo topný systém nejsou vybaveny žádnou teplotní ochranou, nebo není teplotní ochrana řádně nainstalována, není možné uplatnit záruku v případě, že dojde k poškození kotle, instalovaného v uzavřeném topném systému, způsobenému přehřátím kotle. DŮLEŽITÉ: Teplotní ochrana musí být připojena k přívodu vody z vodovodní sítě, nikoliv k hydroforu (zásobníku). V případě přerušení dodávky elektrické energie může dojít k přehřátí kotle a hydrofor by nemusel být schopen zajistit dostatečný přísun chladící vody. Technické instrukce EKO 9

10 Tepelná pojistka TEPELNÁ POJISTKA Tepelná pojistka kotle EKO se skládá ze dvou VÝMĚNÍKŮ TEPLA (1) a dvou TEPLOTNÍCH POJISTNÝCH VENTILŮ (viz. Schéma 2) Části (1) a (2) je třeba umístit do k tomu určených děr (vnitřní závit 1") v horní části na zadní straně kotle INSTALACE (viz. Schéma 2) - zašroubujte výměník do objímky (vnitřní závit 1") tak, aby spojení bylo těsné - zašroubujte čidlo teplotního ventilu (3) (vnější závit 1/2") do objímky (vnitřní závit 1/2") tak, aby spojení bylo těsné - konektor (4) (vnitřní závit 3/4") teplotního ventilu připojte ke zdroji studené vody z vodovodního řadu, konektor (5) (vnitřní závit 3/4") teplotního ventilu připojte ke konektoru (6) (vnější závit 1/2") tepelného výměníku. - konektor (7) (vnější závit 1/2") tepelného výměníku připojte k odpadu Schéma 2. Instalace teplotní ochrany kotle, který je součástí uzavřeného topného systému. bar Připojený termostat čerpadla T Teploměr 2 * 1 3 Čtyřcestný směš. ventil Zdroj vody napojený na vodovodní řad 2 3 Odpad 6 7 * Pozice teplotního pojistného ventilu po instalaci: 10 Technické instrukce EKO

11 Připojení k otevřenému topnému okruhu 6.2. PŘIPOJENÍ KOTLE K OTEVŘENÉMU TOPNÉMU OKRUHU Je-li kotel připojen k systému ústředního vytápění, je doporučeno zapojení provést dle Schématu 3. V otevřeném systému je nutné umístit otevřenou expanzní nádobu nad úroveň nejvyššího místa těla kotle. Pokud je expanzní nádoba umístěna v nevytápěné místnosti, je nutné, nádobu opatřit izolací. Systémové čerpadlo může být umístěno na hlavním nebo zpětném toku kotle. Systémové čerpadlo musí být zapojeno do zásuvky na zadní straně kotle k termostatu, který je továrně nastaven na 68 C. Pokud je kotel připojen k topnému okruhu dle Schématu 3, regulace teploty prostředí je zajišťována manuálním čtyřcestným směšovacím ventilem. Schéma 3. Příklad zapojení kotle BIO-CK P k otevřenému topnému okruhu OPC ÚROVEŇ NAD NEJVYŠŠÍM BODEM KOTLE DO KOTELNY 1 1. Kotel EKO 2. Expanzní nádoba - OPC (V nádoby =0,7 V v ody v systému ) 3. 4-cestný směšovací ventil 4. Továrně nastavený termostat (68 C) 7.0. REGULACE TEPLOTY Pro zajištění přesné regulace teploty kotle je třeba instalovat regulátor tahu do k tomu určeného otvoru na přední straně kotle (viz. strana 3). Regulátor tahu musí být nastaven tak, aby teplota v kotli nepřesáhla C (otvor pro přívod vzduchu úplně zavřený) a aby neklesla pod 68 C. Regulátor tahu je třeba objednat samostatně. Systémové čerpadlo je třeba připojit k termostatu, který je připojen ke kotli a který spíná a vypíná čerpadlo tak, aby nedošlo k ochlazení kotle, než kotel dosáhne požadované minimální teploty (viz. Schéma 3). Technické instrukce EKO 11

12 Připojení k elektroinstalaci 7.1. PŘIPOJENÍ K ELEKTROINSTALACI Systémové čerpadlo musí být zapojeno do zásuvky na zadní straně kotle (viz. strana 3), která je připojena k čerpadlovému termostatu (viz. schéma na s. 4). Obr. 4. Schéma el. zapojení pro spalování tuhého paliva TERMOSTAT (zapíná a vypíná čerpadlo, je umístěn na krytu kotle) 4-pólový konektor (součást balení) HORNÍ KRYT KOTLE L1 N L2 VEDENÍ K SYSTÉM. ČERPADLU ZÁSTRČKA ZÁSUVKA BEZP. TERMOSTATU EL. NAPÁJENÍ 230V POZNÁMKA: zásuvky jsou umístěny v horním krytu kotle 8.0. SPUŠTĚNÍ/UVEDENÍ DO PROVOZU Použití ochranných rukavic je povinné (viz Obr. 7). Zkontrolujte, zda jsou kotel a celý topný systém naplněny vodou a odvzdušněny. Ujistěte se, že bezpečnostní prvky jsou správně umístěny a že jsou funkční (viz předchozí část instrukcí). Zkontrolujte, zda je spalinovod utěsněn a tepelně izolován. Ujistěte se, že klapky ve spalovací komoře (Obr. 5) jsou správně umístěny (jedna musí být umístěna mezi horním výměníkem a rámem horních dvířek kotle, druhá musí být umístěna nad horním výměníkem, třetí - ochrana horních dvířek kotle - se musí otáčet ve spalovací komoře). Spodní rošt, nacházející se na vstupu do spalovací komory u spodních dvířek kotle, je třeba ustavit na své místo. Zkontrolujte, zda klapka na vstupu do spalinovodu je otevřená. Regulátor tahu musí být nastaven tak, aby teplota v kotli nepřesáhla C a aby neklesla pod 68 C. Ujistěte se, že systémové čerpadlo je připojeno k termostatu, který je připojen ke kotli, a že termostat správně spíná a vypíná čerpadlo. 12 Technické instrukce EKO

13 Údržba Obr Pohyblivé části kotle Horní klapka Rošt Spodní klapka Rošt 9.0. ÚDRŽBA Je důrazně doporučeno používat ochranné rukavice (Obr. 7). Je doporučeno čistit prostor pod roštem kotle, spalovací komoru a spalinovody každý den. Čištění spalinovodů se provádí skrz horní dvířka, nejprve je však nutné odstranit klapku umístěnou mezi horním výměníkem a rámem horních dvířek. Na zadní straně kotle se nachází otvor pro čištění komory (viz. s. 3), nejprve je však nutné odmontovat kryt (dvě matice M8) a následně je skrz otvor možné komoru vyčistit. Před každým zapálením kotle je třeba vrátit kryt zpět na své místo, zavřít otvor spodního roštu a zkontrolovat otvor přívodu primárního vzduchu na spodních dvířkách kotle. Obr Vyjmutí pohyblivých klapek ze spalovací komory H. klapka 2 - Sp. klapka 3 - Horní dvířka Horní výměník - Spalinovod 6 - Spodní výměník Obr. 7. Ochranné rukavice Ochranné rukavice jsou povinné! Technické instrukce EKO 13

14 Změna směru otvírání dvířek 10 ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK Horní a spodní kotlová dvířka jsou konstruována tak, že směr jejich otvírání lze změnit na levý nebo pravý. Pro změnu směru je třeba změnit pozici univerzálních částí, které určují směr otvírání dvířek. Univerzální části jsou zobrazeny na Obr. 10. Madlo, závěs a držák západky madla jsou univerzální části pro horní i dolní dvířka. Spodní dvířka mají jednu část navíc (páka primárního vzduchu), jejíž pozici je třeba upravit. Dvířka jsou z výroby nastavena pro otvírání na pravou stranu. Na s. 15 je zobrazen postup změny směru otvírání dvířek na levou stranu. Postup je stejný pro spodní i horní dvířka s výjimkou páky primárního vzduchu na spodních dvířkách. Obr. 8 Obr. 9 Spodní dvířka kotle otvírající se doprava (původní nast.) Spodní dvířka kotle nastavena na otvírání doleva. Obr. 10. Univerzální části dvířek, které je třeba přemontovat na opačnou stranu dvířek pro změnu směru jejich otvírání * 4 2 Závěs 1 3 * 4 Madlo * Jen na spodních dvířkách Držák západky madla (na kotli) Páka prim. vzduchu 14 Technické instrukce EKO

15 Změna směru otvírání dvířek Postup nastavení směru otvírání dvířek na otvírání doleva (továrně jsou nastavena na otvírání doprava) 1. Demontáž dvířek z kotle a demontáž univerzálních částí z dvířek Demontujte dva šrouby (5) a odstraňte dvířka z kotle. Odstraněním čepů demontujte madlo (1) a závěs (2) z dvířek kotle Montáž univerzálních částí na opačnou stranu Nastavte madlo (1) dle obrázku a připevněte jej pomocí čepu (6). Nastavte závěs (2) dle obrázku a připevněte jej pomocí 2 čepů (7). Páku primárního vzduchu (4) nastavte dle obrázku a upevněte ji pomocí šroubu (8). 3. Montáž držáku západky madla a dvířek ke kotli Držák západky madla musí být otočen drážkou nahoru Demontujte 2 šrouby (9) a odstraňte držák západky madla (3). Umístěte držák západky madla dle obrázku (musí být otočen drážkou nahoru). Držák západky madla musí být umístěn na stejné straně jako madlo. Dvířka kotle umístěte zpět na kotel a upevněte je pomocí šroubů (5). Technické instrukce EKO 15

16 Zastoupení pro Českou republiku LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, CZ Brno, HEATING TECHNIQ UE

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

EKO P/B/ TECHNICKÝ MANUÁL PELETOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM BEZ ANEBO SE ZÁSOBNÍKEM VODY - EKO P / EKO PB HEATING TECHNIQUE

EKO P/B/ TECHNICKÝ MANUÁL PELETOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM BEZ ANEBO SE ZÁSOBNÍKEM VODY - EKO P / EKO PB HEATING TECHNIQUE HEATING TECHNIQUE Zastoupení pro Českou republiku LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, 616 00 Brno TECHNICKÝ MANUÁL PELETOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM BEZ ANEBO SE ZÁSOBNÍKEM VODY - EKO P / EKO PB

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

CZE TECHNICKÁ DATA. Technická data TYP BIO-PEK 17 B BIO-PEK 23 B BIO-PEK 29 B. Technické instrukce BIO-PEK B 17, 23, 29 25

CZE TECHNICKÁ DATA. Technická data TYP BIO-PEK 17 B BIO-PEK 23 B BIO-PEK 29 B. Technické instrukce BIO-PEK B 17, 23, 29 25 E Technická data TECHNICKÁ DATA TYP BIO-PEK 17 B BIO-PEK 23 B BIO-PEK 29 B Nominální tepelný výkon (zimní režim) (kw) 18 24 30 Nominální tep. výkon do horké vody (zimní režim) (kw) 12 19 25 Nominální tep.

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

Vážení zákazníci

Vážení zákazníci Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA, bylo

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

Automatický kotel SAS BIO EFEKT

Automatický kotel SAS BIO EFEKT Automatický kotel SAS BIO EFEKT Nová generace kotlů 5 emisní třídy s EKODESIGNEM dle normy EN 303 5:2012, které se vyznačují robustní konsrukcí a dlouhou životností. Automatický kotel pro spalování pelet

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw SAS BIO EFEKT KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET VE VÝKONU 14 kw- 46 kw zapsaný v seznamu technických dotačních výrobků Vám zajistí dotaci EU až 80% ( max 120.000 Kč) MATERIÁL: P265GH ocel

Více

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA 2 Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA,

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI AKUMULAČNÍ Hercules NÁDOBY U26 AkuECONOMY Návod 200 k obsluze L AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Obsah:

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva PLYNOVÉ KOTLE ELEKTROKOTLE TUHÁ PALIVA KONDENZAČNÍ KOTLE Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Oblíbený ocelový kotel se stal ikonou českého

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A RODĚLOVAČE PRO OPNÉ OKRUHY C verze 1.0 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator 18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 75SE, 40SX, ATMOS Dřevoplyn ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO 20GS, 25GS, 32GS, 40GS, ATMOS Generator Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

BIO-CET 17 B TECHNICKÝ MANUÁL. pro sestavení, použití a údržbu kotle a souvisejícího vybavení TEHNIKA GRIJANJA

BIO-CET 17 B TECHNICKÝ MANUÁL. pro sestavení, použití a údržbu kotle a souvisejícího vybavení TEHNIKA GRIJANJA TEHNIKA GRIJANJA Zastoupení pro Českou republiku LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, 616 00 Brno, +420 604 709 236 TECHNICKÝ MANUÁL pro sestavení, použití a údržbu kotle a souvisejícího vybavení BIO-CET

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

DŘEVO A PELETY KOTLE NA DŘEVO, PELETY, AKUMULAČNÍ NÁDOBA, PŘÍPRAVA TUV, OCHRANA ZPÁTEČKY.

DŘEVO A PELETY KOTLE NA DŘEVO, PELETY, AKUMULAČNÍ NÁDOBA, PŘÍPRAVA TUV, OCHRANA ZPÁTEČKY. DŘEVO A PELETY Kotel na dřevo nebo peletový kotel s akumulační nádobou, směšovaný topný okruh a příprava TUV. Vyberte si nejvhodnější produkt podle výkonu radiátorového topného okruhu, plochy vytápěné

Více

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR (300-1000)

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR (300-1000) pro multivalentní ohřev Popis produktu ČR. 0. 0 Hoval MultiVal ERR (00, 00, 00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním smaltované topné vložky z hladkých trubek, pevně vevařené - spodní pro

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

tel.: ,

tel.: , www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 73 7 89, 731 6 1 EKOSCROLL ALFA Automatický kotel nové generace na tuhá paliva s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech a pelet. V kotli je možné

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Hoval Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Ohřívač teplé vody Modul-plus

Hoval Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Ohřívač teplé vody Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem Popis výrobku ČR. 0. 0 Ohřívač teplé vody Modul-plus ohřívač z nerezové oceli ocelový plášť topné vody výměník sestaven ze sériově zapojených modulů

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Otopný systém. 1)Vliv otopného systému na provoz. 2) Zařízení pro zvýšení teploty vratné vody. 3) Akumulační nádrž

Otopný systém. 1)Vliv otopného systému na provoz. 2) Zařízení pro zvýšení teploty vratné vody. 3) Akumulační nádrž 1)Vliv otopného systému na provoz 2) Zařízení pro zvýšení teploty vratné vody 3) Akumulační nádrž 4) Bezpečnostní prvky otopného systému 1)Vliv otopného systému na provoz Samotížný (gravitační, sifonový)

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH Q 75 B actostor VIH QL 75 B aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH pro závěsné

Více

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124 www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Vážený zákazníku, otevíráte katalog firmy KVS EKODIVIZE a.s., která se mimo jiné zabývá výrobou spotřebičů na pevná paliva. Vyrábíme široký sortiment sporáků,

Více

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY S 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci výrobku po

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Hoval CombiVal ESSR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (400, 500)

Hoval CombiVal ESSR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (400, 500) Hoval CombiVal ESSR (00-000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR 0.. 009 Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (00, 00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním zdvojená topná

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle CZ_2016_49 CZ_2016_28 Obsah: str. 1 Použití a přednosti kotle... 3 2 Technické údaje kotle po přestavbě...

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Ochrana a regulace kotlů na tuhá paliva Úsporné řešení pro vaše topení OCHRANA KOTLE PROTI PŘEHŘÁTÍ Při provozu kotlů na tuhá paliva může dojít k jejich přehřátí, nejčastěji z důvodu výpadku el. proudu.

Více

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo LADAN Zplyňovací kotle na dřevo Výrobce se zabývá výrobou ekologických zplyňovacích kotlů na kusové dřevo. Kotle vyrábí dle modelu v rozsahu výkonu 8 42 kw a na základě dlouholetých zkušeností z kvalitních

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 22, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

THP-IN AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

THP-IN AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE THP-IN Automatické teplovodní kotle THP-IN na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 18 výkonových typech. Kotle jsou vybaveny injektorem pro snížení teploty vratné

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 CZ_2017_2 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval CombiVal CR ( ) Hoval CombiVal CR ( )

Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval CombiVal CR ( ) Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CR (200-000) nerezový ohřívač plochý nerezový tepelný výměník z hladkostěnných trubek, pevně vestavěný tepelná izolace ze 80 mm polyesterové

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

MAKAK DOTACE ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN EKODESING. Ocelový výměník 6 / 8 mm. Ekologické a komfortní vytápění

MAKAK DOTACE ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN EKODESING. Ocelový výměník 6 / 8 mm. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 ZPLYŇOVACÍ KOTEL 20 - SVT5437, 25 - SVT5438 30 - SVT5439, 35 - SVT5440 40 - SVT5441 dřevo DOTACE EKODESING Ocelový výměník 6 / 8 mm Ekologické

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle: HSV WTH 25-55 Peletový kotel Rakouské výroby. Po technologické stránce je špičkové nejen spalování, ale také doprava paliva ke kotli. Zařízení disponuje všemi automatickými prvky, jako je zapalování, čistění,

Více

Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krbové vložky Pantone 5405 C Teplovodní krbové vložky 100% 100% Pantone Red 032 C Teplovodní vytápění krbem Teplovodní krb přináší dvě velké výhody v jednom. Využíváte výhod klasického krbu, který zútulní Váš domov

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Datový list Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Použití FHM-C1 Směšovač FHM-C/FHM-C Směšovač FHM-C Kompaktní paralelní směšovače podlahového vytápění Danfoss, mají za úkol regulovat

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

Montážní a servisní návod pro odborné pracovníky VITOLIG 150. Vitolig 150, typ VL15 Zplyňovací kotel na kusové dřevo

Montážní a servisní návod pro odborné pracovníky VITOLIG 150. Vitolig 150, typ VL15 Zplyňovací kotel na kusové dřevo Montážní a servisní návod pro odborné pracovníky Vitolig 150, typ VL15 Zplyňovací kotel na kusové dřevo VITOLIG 150 Viessmann, spol. s r.o. Chrášťany 18 252 1 Rudná u Prahy tel: 257 00 00 fax: 257 50 306

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více