Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011

2 l: x: ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l ém z c á ě v v l ým ým áv v l m l c c v ámc c ýc áv ჷ吇 l č CAD S ᘗ喷 ᘗ喷 2 CAD S ᘗ喷 z ᖗ嘧 c zí í m é v l í áv ě é b ჷ吇 z ázá m b ჷ吇 čá í v ᖗ嘧 z v z c vý b ჷ吇 ᖗ嘧 lá ჷ吇 ýc ჷ吇 z ů v á í A c CAD Dᖗ嘧 ჷ吇 g v é c é z ám l č RA ᖗ嘧Sᖗ嘧ᖗ嘧Tᖗ嘧 ᖗ嘧ᘗ喷 c í c é z ám ჷ吇 c é z ám ᖗ嘧í l ᘗ喷 ýc vl í ů

3 ᖗ嘧 l c g m R CAD S č ý v l g vém ě v í R v ů 4 ៗ啇 2 S á výbě m ál ám l é z l c S á výbě v l 2 S á výbě ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví S á výbě l c ýc vlá cíc v ů 8 2 ᖗ嘧 S á výbě ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví ᒇ囗 ů S á výbě l m vá í ᖗ嘧 ᘗ喷 í 9 2 S á výbě z b z í ៗ啇 3 Ů ᖗ嘧 lá á í ů 2 ᖗ嘧 lá á í ჷ吇 í á í z ᖗ嘧 c ů é z b z í výᖗ嘧 z vý D z b z í m l 4 S z m v ů R 2 3

4 ៗ啇 ៗ啇 ៗ啇ៗ啇 ៗ啇 ៗ啇 A l c R CAD 2 í é l v ž v žívá žá é lᘗ喷í g m b v é l č í z í A c CAD S ᖗ嘧 ᘗ喷 í vě lí m žᒇ囗 ჷ吇 v lá vý b l č R bě m ჷ吇 vá í A l c R CAD 2 v ᖗ嘧í ჷ吇 ჷ吇 á v R ᖗ嘧2 l b á ém b ჷ吇 čí á ჷ吇 v í v ᘗ喷 v lá á í ᖗ嘧 ᘗ喷 íc ჷ吇 í á í ᖗ嘧 ᘗ喷 íc výl zů ᖗ嘧 ᘗ喷 íc v l ᖗ嘧 ů l ží á ჷ吇 S ᖗ嘧 ᘗ喷 í ᖗ嘧ýbě m ž v ýc vl í ჷ吇 l výc z bývám b ě v l 2 lᘗ喷í ůl ž é m c ჷ吇 v lác 4 თ嗗ៗ啇ý v ៗ啇 ៗ啇 véៗ啇 kៗ啇ě ៗ啇 vៗ啇ៗ啇თ嗗 vk噇 ᖗ嘧ᘗ喷 c R m ჷ吇í vé vl í v í v l g vém ě ž v l můž v vl ᖗ嘧 l ᘗ喷í v A c CAD ჷ吇 v z ěჷ吇ᘗ喷íc v zíc ArchiCAD 11: ArchiCAD 12-14: ᒇ囗 bí cí c ází v í čá ᘗ喷l ím l g R z ᖗ嘧í í w b vé á l č R 4

5 Roto CAD Návod k ovládání KAPITOLA 2 ZADÁNÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH OKEN V této kapitole si ukážeme, jak se konfiguruje jednotlivé okno nebo sestava oken Roto ještě před vložením do půdorysu. Ukážeme si také, jak se nastavují podstatné parametry, jak se vybírá typ vhodného okna a jak se vybírá příslušenství. V dialogovém okně nástroje Střešní okna se výběrem odpovídajícího objektu z knihovny (střešní okna, napojení na fasádní okno, střešní výlezy nebo střešní okna pro odvod tepla a kouře, panoramatická střešní okna, Sunroof) určuje skupina výrobků pro střešní okna. Požadovanou skupinu výrobků vybíráte ze základní nabídky. Stručná definice jednotlivých skupin výrobků: - Střešní okna: Toto je nejčastěji používaná skupina výrobků. Dají se konfigurovat jako jednotlivá okna nebo jako sestavy (max. 4 vedle sebe a 3 nad sebou). Výběr vlastností a doplňků je prakticky neomezený. - Napojení na fasádní okno: Pod střešní okno (sestavu střešních oken) můžete zadat ve stejné šířce napojení na fasádní okno (okna) typu WFA. Podrobnosti k napojení na fasádní okno najdete v bodě Střešní výlezy: Tato okna se dají konfigurovat jenom jednotlivě, tzn. že se nedají kombinovat do sestav. Omezený je i výběr příslušenství. - Střešní okna pro odvod tepla a kouře: Také tato okna se dají konfigurovat jenom jednotlivě, tzn. že se nedají kombinovat do sestav. Omezený je i výběr příslušenství. - Roto Azuro panoramatické střešní okno: Velký formát, nelze skombinovat do blokového zabudování. - Sunroof: Solární kolektor / fotovoltaický panel - skupina max. 10x5 prvků. 5

6 áៗ啇k výbě ៗ啇 ៗ啇 áៗ啇 áៗ啇 ៗ啇 ៗ啇ៗ啇ៗ啇é z ៗ啇 ៗ啇ៗ啇 ᒇ囗 é á c v ჷ吇í ž v é zá l í vl R : ůž v b m ál ám ᖗ嘧í l ᖗ嘧 v b l ůž v b é m ál l m vá í ჷ吇 áᘗ喷 m ž ý l í í b v A c ll c R b měჷ吇 ᖗ嘧 zvě lý z áᘗ喷 m ž ý l í v RAᖗ嘧 b vě v žá á í z ám : ᒇ囗 ჷ吇 í á í á v b l m vá í ví l l m vá í zv l ém ᖗ嘧 ᘗ喷 í á l í v í: ᒇ囗 ᖗ嘧 vě é ჷ吇 í á í ჷ吇 v ěჷ吇ᘗ喷í l m vá í ჷ吇 é ჷ吇 ᖗ嘧 ᘗ喷 í l vé ჷ吇 í í l m vá í žá é ůž é v b m z z l ým ᖗ嘧 ᘗ喷 ím m ᖗ嘧 m v ým z l v cím bl m z l ým m ᘗ喷 můž z ů b l vé v ᖗ嘧 í ě í ᒇ囗 lá íc émů g v ýc ᖗ嘧 c S lz á ží ᒇ囗 m c é ᘗ喷 í Az ჷ吇 m lé z íl : v l m vá í ví á b vě ž ჷ吇 z ᘗ喷l c lé c l á b í můž bý é v c ál íc b vác 6

7 áៗ啇k výbě y vៗ啇ៗ啇 k kៗ啇 ᒇ囗 é á c můž v ž v é č í c c é g m c é vl ᖗ嘧 ᘗ喷 íc R ჷ吇 změ z l í: b ៗ啇 č l ců v l b ᒇ囗 ᒇ囗 m x 4 ᖗ嘧 b ᒇ囗 ᒇ囗 m x v vě l z é č v v ᖗ嘧í m c v l ᒇ囗 x ᒇ囗 ᖗ嘧 é m c můž v ჷ吇 l vá v b ýc v v ჷ吇 ჷ吇 c vl l é v á l ჷ吇ícím b ě ᘗ喷 ím líč v l vém ím můž v b c l v ᘗ喷 ím ᖗ嘧í l ᘗ喷 ýc líč můž l é v b c l ᖗ嘧 b l c ᘗ喷l ím líč v mb l c ჷ吇 m ž é v bí ჷ吇 l vá T ᖗ嘧 ᘗ喷 í v bí á z ál í bí vý b ů R ᖗ嘧 l ᘗ喷íᖗ嘧 /výᘗ喷 v bí á z běž ýc změ ů R R změ mlč z čá ჷ吇í v b 囗 l ž z á ᖗ嘧í mb c v l í změ í b v ámů z č v é ᘗ喷 v ᒇ囗 z ᒇ囗 ჷ吇 m é ž ᖗ嘧 R vý v ě v á ჷ吇í ál ě mb v ᖗ嘧 R4 v á ᖗ嘧 R8 vý l ě/ v á ᖗ嘧 R6 v á ž m ჷ吇í ჷ吇 c ᖗ嘧í l ámů ᖗ嘧 č á mb c R ᖗ嘧 ჷ吇 R T c R4ᖗ嘧 ᖗ嘧 v é mb c v l í čá á z b zí v vá í ᖗ嘧 bí ჷ吇 m ž é z ůz ýc ů z l í ᒇ囗 z č ჷ吇í l é m l c l vý ᖗ嘧 g vě l ᒇ囗 c v D m l v ჷ吇 ví á í 囗 l z b z ჷ吇 vᖗ嘧 é bჷ吇 ví ჷ吇 mb l m v ჷ吇 á v v á čá 7

8 3 áៗ啇k výbě řთ嗗 ៗ啇 ᘗ嚗ៗ啇ៗ啇 vთ嗗 T á l ží výbě v v í v ᖗ嘧 í ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví zv l ým ům v z b 2 2 ᘗ喷 ává ím ჷ吇 l výc líč ჷ吇í v b á ᖗ嘧 áv : v v í l b ž l z v ᖗ嘧 í l b ž l z íᙗ垗 m z ᖗ嘧 ý ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví v bí á m cí ᘗ喷 z l vé bí v ý ó v b é ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví z b zí v ě á l m áៗ啇k výbě ៗ啇ៗ啇ៗ啇k ៗ啇kýៗ啇 vៗ啇á ៗ啇თ嗗ៗ啇 vk噇 ᒇ囗 é á c můž zv l é vě ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví v b l c é vlá cí v z é ჷ吇 ჷ吇 c č 囗 l vé l c é vlá cí v z b z ჷ吇í v l výc bí ác l í ᘗ喷 c ᖗ嘧í l ᘗ喷 é ᖗ嘧á áៗ啇k výbě řთ嗗 ៗ啇 ᘗ嚗ៗ啇ៗ啇 vთ嗗 ňk噇 ᘗ喷 ům můž zv l ᖗ嘧í l ᘗ喷 ví lᒇ囗 v ჷ吇 m ž v í 8

9 ᘗ嚗 áៗ啇k výbě ៗ啇ៗ啇ៗ啇 váៗ啇თ嗗 řៗ啇ᘗ嚗ៗ啇თ嗗 kៗ啇 ᒇ囗 é á c můž v b l m vá í l ᖗ嘧 ᘗ喷 í z změ v lýc ᒇ囗 ᖗ嘧 v v ýc E ᖗ嘧 výc ílů m áž v vě ᖗ嘧ýᘗ喷 vé změ v l b áz xz z ჷ吇í v ჷ吇 m v v z CAD z m ჷ吇í vz ál v c í v ᖗ嘧 c Šíᖗ嘧 vé změ x ᖗ嘧 v ჷ吇í vz ál íc ámů m z ჷ吇 l vým b z z l v cí bl ᙗ垗 v mm b ᖗ嘧 í čá á můž ჷ吇 ᘗ喷 ě zv l ᖗ嘧 ᘗ喷 í z z má vě v ěჷ吇ᘗ喷í v ě é vě l é ჷ吇 í ᖗ嘧 ᘗ喷 í c ៗ啇 S ᖗ嘧 ᘗ喷 í můž bý é z b vá lí vá ím ᒇ囗 m áž í ám lí vá ím víc b měl bý ᖗ嘧 ᘗ喷 í z ჷ吇 ým změ 9

10 ᘗ嚗 áៗ啇k výbě z b zៗ啇ៗ啇თ嗗 ůž m v b z á l ჷ吇ícíc m ž í m cí l čí 2D/ D: z b zៗ啇ៗ啇თ嗗 z můž v : b v čá ᖗ嘧 ᘗ喷 í b x ů změ m ž í m v l b v z ů b z b z í čá vᖗ嘧 í 3 z b zៗ啇ៗ啇თ嗗 z můž v : z b z í v z l z c m ál ᘗ喷 mé v v é v z b z í l m vá í z b z í v ᖗ嘧 z ám z l í l m vá í z l í ᖗ嘧 c z ů b z b z í č vᖗ嘧 í v D á 10

11 3 ៗ啇 Ů V této kapitole si ukážeme, jak se vkládají okna nebo sestavy oken do půdorysu a jak se dají jednotlivé prvky upravovat. 3 kៗ啇á áៗ啇თ嗗 kៗ啇ៗ啇 噇 y S ᖗ嘧 ᘗ喷 í ᖗ嘧 ᘗ喷 í b čá ჷ吇 í á í ᖗ嘧 ᘗ喷 í výl z ᖗ嘧 ᘗ喷 í v l ᖗ嘧 m c á ᖗ嘧 ᘗ喷 í S ჷ吇 ჷ吇í m cí á ჷ吇 S ᖗ嘧 ᘗ喷 í ý ჷ吇 čá í á ჷ吇ů A c CAD v í m ů ů v v lá ჷ吇í l ím l c ᖗ嘧 c g m vl ž í v m c v ᖗ嘧íz v ᖗ嘧 ᘗ喷 v ý v 3 kៗ啇á áៗ啇თ嗗 ៗ啇 jៗ啇ៗ啇თ嗗 ៗ啇 á ៗ啇თ嗗 kៗ啇 z řៗ啇ៗ啇 y ᒇ囗 ჷ吇 í á í á z ᖗ嘧 c ů vl ž ჷ吇lé m cí ᖗ嘧í zů v é v lá vá í v ě á ჷ吇ů A c CAD ᒇ囗 ჷ吇 v vᖗ嘧 D ჷ吇 Cíl vý v v b z ჷ吇 ᖗ嘧 c ჷ吇 ᖗ嘧 č í v ჷ吇 í á í ᖗ嘧 c b měl bý v R z íl ᖗ嘧í z v l ím l čí vé ᖗ嘧 v ᖗ嘧í ž v é ჷ吇 í á í ᖗ嘧ýᖗ嘧 z ᖗ嘧 c m í z v ž l l b ᖗ嘧 z á v v ím él b l í ů 3 3 噇 y ៗ啇é z b zៗ啇ៗ啇თ嗗ᘗ嚗 výřៗ啇z výk ៗ啇 3 z b zៗ啇ៗ啇თ嗗 ៗ啇 ៗ啇ៗ啇 b ů é z b z í: ᒇ囗 ů c měᖗ嘧í m vě ᘗ喷ím ž : z b z ჷ吇í /ᘗ喷íᖗ嘧 /výᘗ喷 mě ví á í l ᖗ嘧íc v l 2 ᒇ囗 ů c měᖗ嘧í m m ᘗ喷ím ž : z b z ჷ吇í ჷ吇 m změ ᘗ喷íᖗ嘧 /výᘗ喷 b z í vý v ᖗ嘧 z : b z í vý v ᖗ嘧 z záv í měᖗ嘧í ᙗ垗ᒇ囗 ᙗ垗 ᙗ垗ᒇ囗 ᖗ嘧 ᙗ垗 ᖗ嘧 ៗ啇 D z b z í: D z b z í záv í měᖗ嘧í ᙗ垗ᒇ囗 ᙗ垗 ᙗ垗ᒇ囗 ᖗ嘧 ᙗ垗 ᖗ嘧 ᒇ囗 m lů v měᖗ嘧í m ᘗ喷ím ž ᙗ垗ᒇ囗 á vᖗ嘧í ž ám ᖗ嘧í l ᖗ嘧í ჷ吇 ém v ů b ví á í z b z ჷ吇 m cí ᖗ嘧 ᘗ喷 v é čá í b l 11

12 V této kapitole se můžete seznámit s různými seznamy výrobků Roto, které se používají v projektech vytvářených pomocí nástrojů ArchiCAD. ៗ啇zៗ啇 ៗ啇y vk噇 S z m m ů vý b ů R můž z b z v lb S z m m ů ᙗ垗ᖗ嘧ý b R ᙗ垗 D m / T b l z m / S z m m ů 12

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

თ卷.... z. P ř z თ卷ᆷ叧 ký úř Kr r r g h r z j ÚP თ卷ᆷ叧Ú Kr... úთ卷 r z k I g. r h. Ir Kr I g. r h. B h Kr I g. J k j A. z úz 1 A.1 z z ᆷ叧 éh úz 1 A.2 z ř š éh úz თ卷 h k r h úz.. 1 B. K r z j úz ᆷ叧 hr r z j

Více

I g. rc. Pe r Lei er Fisc er v 34, 779 00 l m c, ri ce Čᒇ勷ᒇ勷 თ哧.j.: 01031/93 elier: Sc wei er v 19, 779 00 l m c el.f x: 585 410 706, 603 495 430, e-m il: lei er @v l.c 1 თ匇 ᒇ勷.1 Dův d cíl ᒇ勷.2 თ哧 me e

Více

Obsah 7.1 Úvodní stať. 2 7.1.1 Úvod do problematiky ústecké oblasti.. 2 7.2 Členění oblasti na územní celky... 2 7.3 Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti.. 2 7.4 Rekultivace a revitalizace

Více

Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI LESONICE Místo stavby : Mateřská škola Lesonice č.p. 29 Kraj : Vysočina Okres : Třebíč Parcelní číslo : st. 224, st Číslo popisné : 29

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Seznámení s projektem ᖗ劧 d Plzeň ᖗ劧ᖗ劧ᖗ劧 e Odbor informatiky Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Součást celostátního projektu Digitální

Více

៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧 ៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧 ៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧ᘇ匇 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧თ囧៧哧 ៧哧 ៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧៧哧 ៧哧៧哧៧哧 ៧哧 ៧哧 ៧哧თ囧៧哧៧哧 თ囧៧哧თ囧ᆷ坧

Více

Emotron M20 Hlídač výkonu na hřídeli motoru NÁVOD K OBSLUZE თ厧 o.. Po i... 4 4 Z თ厧 m... 4 4. Po m 4 4. Z oj v ř თ厧 v m თ厧ᘗ呷 ě m ᘗ呷 4. P v თ厧ᘗ呷 ě ᘗ呷 4.4 ᘗ呷თ厧თ厧 v ᘗ呷 ov o ᘗ呷 თ厧ᘗ呷 o თ厧 ᘗ呷 4.ᘗ呷 ᘗ呷თ厧თ厧 v ᘗ呷

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Syrov cký otok S L CE /4113 ᘗ北ov ávesní rybník Ⴧ匇 S zemní plán impšჇ匇Ⴧ匇 náv h ÚP Havl თ勷 v ná ř ž თ勷7 თ勷7თ勷 თ勷 ř თ勷 თ勷 თ勷nთ勷 a თ勷h თ勷თ勷lan თ勷 თ勷თ勷a 7/27 l/თ勷aთ勷 თ勷თ勷თ勷 თ勷2თ勷 2თ勷თ勷 თ勷Ⴧ哧O თ勷7თ勷თ勷227 Dთ勷Ⴧ哧

Více

pro fyzické osoby 厇 mě 厇 厇 厇ě៧叧 é ru é úč ៧叧 ៗ呗ir Zř ě៧叧 é úč u r ៗ呗 Zř ě៧叧 é úč u ៗ呗 厇厇 ៧叧 uៗ呗 厇 ě៧叧 m ru m úč 厇m ៗ呗 ៗ呗 厇 r ៗ呗 ៗ呗 厇 r rៗ呗m i 厇 r ៗ呗ៗ呗 u厇 ៗ呗 ៗ呗ěm ៗ呗 厇 ៗ呗 ៗ呗 ჷ唷 r厇 ៗ呗 Čៗ呗ჷ唷 ៗ呗 ៗ呗 厇厇 厇 厇

Více

OBSAH 1. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2 თ南 3 dděთ南თ南 d d თ南 თ南თ南 თ南თ南თ南 号 თ南 ýთ南თ南 თ南თ南ém 4 dděთ南თ南 თ南 თ南თ南თ南 6 3 dděთ南თ南 თ南 თ南 თ南m თ南 თ南 თ南თ南თ南 თ南 é 7 3 Čთ南თ南 Č号号号 号 2. HLAVNÍ AKTIVITY 9 号号号号号号号号 号号

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ú ě Á úř š úř ř á Ú Í Í Í Í á čá ě úř úř úř ř š á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á č é ú ř ř ě ž Ž á žá á ě ě ó č é ó ě á á ě ř á á á á áš č ě š ú ě ú ř ř á ú ř ě á Č á Ú ř é ř ř ě é ř ř á ř ř ě ž ř ř š ř řá

Více

bsah dokumentace údaje o počtu lჇ劧st územního plánu a počtu výkres grafჇ劧cké částჇ劧 extová část č ᖗ叧ᖗ叧 ៧哧 65 1 Návrh územního plánu 2 dvodnění územníh

bsah dokumentace údaje o počtu lჇ劧st územního plánu a počtu výkres grafჇ劧cké částჇ劧 extová část č ᖗ叧ᖗ叧 ៧哧 65 1 Návrh územního plánu 2 dvodnění územníh Ⴧ劧 S Územní plán Lesní Jakubov ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧 ᖗ叧 ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧íč ᖗ叧 ᖗ叧ᖗ叧bᖗ叧 ៧哧í 37 674 ᖗ叧ᖗ叧 ᖗ叧 bíč Iᖗ叧g ᖗ叧 cᖗ叧 iᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧 G ygᖗ叧 ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧ᖗ叧 m biᖗ叧 6ᖗ叧3 5ᖗ叧ᖗ叧 53ᖗ叧 IČ 6ᖗ叧7ᖗ叧5ᖗ叧ᖗ叧7 ៧哧IČ ៧哧 6ᖗ叧7ᖗ叧5ᖗ叧ᖗ叧7 ៧哧mᖗ叧iᖗ叧៧哧 ៧哧i

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

Č ž Ž ý á ý š š é é é á á ý á áš Í é Í ž ý č š é é č Ž á ů é š š Ž š á ň Šť é é é é Žá č é Ž é Š é é č é žá é š é é č á ň é ů š š á ý č š é ň é á ý č č é á č š ý č é é č ý é Žá á ý á ý Ž Ž á š ý á š č

Více

ý úí Ť š é á ř ž á Í Ř Á ÁŠ ň ť Ú Í Í úř é úř úř š ý á č á á řá š ř ů á á žá á ú č č éč á č á ů č ů á ž á Č ů ž á á Š áš č šú ú Í ř á ú ř á á č č é č é č á é ž ř č á á č á ů ú č ř á é é ž č ú č é á á řá

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Autor: Zdeněk Heinz (Zdeňa) Červen 2008 თ劧i k ko!!! S š თ劧 თ劧 oთ劧ᆷ升t თ劧 თ劧 თ劧 თ劧 თ劧, bᆷ升h kt ého თ劧 i თ劧o řiთ劧o თ劧 თ劧bᆷ升 t თ劧šᆷ升ᆷ升h ᆷ升ᆷ升 h ᆷ升 ᆷ升ᆷ升kᆷ升 to ᆷ升 ohᆷ升 ᆷ升ᆷ升 t თ劧šᆷ升 თ劧ok თ劧oᆷ升 ᆷ升ᆷ升 ᆷ升 š ho ᆷ升ik

Více

ý ú Ř ÚŘ ĚŠ č Ů ž Í Á ň Í ý á č á č Ž Á Ě ŠŤ Ř á č á ů Ž ý á ů á á ů Ž š ů č ú á ý á Ž é Š Í ý é Š Ž á Š Ž š Ž é á Ž č ý á ÍŽ é Í ý ý á Ž ú á ý š é Ž ý á Š č ý éč á Ž ý ú é áš Í Č é ý ú ů š ý Ú é á ý ú

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

ě ý úř ý š úř é á ý š ě ý Č š ě á ě á Úř á Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě Žá á č é ú é ý š á čá ř čá ř čá ř čí ě á á ř é Ó ú áš ý š ě á á áš č ě šú ě ú á ú ř řá ě ě š ř ů

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ú čá á ú á Í á č é ú Ť á ě ů ů á Žá Í á ú ě é ě č á č ú ě é é č Í ú ě č ú ě ů čá čá ě ú é ů ě á é ů Í ě Í ě ú Í č ú ě č ě č ú ě é ů é é čú é é č ě é ě é é é č č ú ě ě é č ě č ě Í á ů č ě ě ů ú é é ú é

Více

ář ď ú áž ý ř ě ž é é á ý ů žš ě ý č ž ě á ě žá ě á á ů ě ě ž ěď ž š á š áš é čá é ě é š ý ů ě š ý ý á ý á ě ž ů á ů ě š ě ň ž ý ž ž ď á ě š ď ý ž á á á Ž é ě ž ý ě š š ř ž á ž ý é á é ě š ě ž č á ž ě

Více

ąř ľ ľ Íľ äĺľ Í Č ĺ ľ ĺ ě ľ ľ ř ľ ž ř ý ľ ĺ ľ ľ ľ ä ľľ Íľ Ä ľ Č ľ ĺ ĺ ľ ľ ĺ ě ř ľ ľ Č Č Ž é ľš š ě ľ ě é ř ľ ý Č Č ľ ř é ě ý ž Ž é ľ ľ š ůľ ě Ž é ř ľ ě ľ é Á Í Á ľí Ž ř ě ĺ ý é ě Ž ž ě ř é ž ĺ ř ý ľ ř

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

í Ž é á é é ě í ě í ů ž é ší é í í í ž é ŽÍ Í ě á ř á é ě á í é Ú áří Í ě ž í í í í ě á š é ý ě ř í á é Ž ží á é ř Í Ší ů č í á č é é í í Ž š ř í č í ř áší ŠÍ úž é ý ěž ří č ý í Í ú é ř ě í ě ý ů ů é ž

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ě ý úř ř š é á ě ř á á Í ť úř ě é úř úř ř š ý á á á řá ě ě š ř ů á á ě žá á ú ě é š é ř ě é é áž š é ř ě ř ý ů ř á ě ý é á ů ú Žá á é é ú á á áš ě šú ě ú ř ř á ú ř á á ě ý ů ě ř ý ě é š ř š ý ř ř ý ěž

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

თ剧ísle nalezne e: Zla é r un, Ⴧ勇lánek Česთ剧é enთ剧თ剧rთ剧, Rep r áž თ剧esთ剧 თ剧raníთ剧 ele rთ剧 თ剧raთ剧eთ剧, ReჇ勇enჇ勇e Zelenთ剧თ剧 თ剧auთ剧 e se თ剧reslთ剧 თ剧an asთ剧 sთ剧ᆷ号 თ剧თ剧 Kel sთ剧é თ剧r nთ剧თ剧თ剧თ剧 K zí příᆷ号ᆷ号თ剧თ剧

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Í ď Č ř á Í Úř ě éčá Ť ř á č ú Í á á řá á ě ě ř ů á á č Í á á ě ě ů č é ú ř ř ž ž á žá á ě ž Ú Ú ó é ů Í á á ě ř á á á á á č ě ú ě ú ř ř á ú ř ě ď á č á ě ě á á ě řá á ú Š ř ě ě ř á č é ú ěř ž ě ě ů é

Více

é ě č í é é ř Ý á é á ě í č í í é í í íň áž á áž í í č í á čí á é šíř í é č í í í ž á í é ě é š í č ě é š ří ě í í ůž é é ů í č é ě ě ě ě é ří ů ří ří é ě š á Ž í ž ě í í ůž í áž ě ší ů í Ž á í ž č í í

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

BYDLENÍ V LOFTECH SPOLEČENSKÉ LEDÁRNY V BRANÍKU PRAHA 4 - BRANÍK petr večeřa Ing. arch. Václav Aulický Aulický-Aulická-Mikule diplomní projekt fa čvut v praze letní semestr dva tisíce sedm თ剷თ剷თ剷 თ剷 თ剷

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ě ě ú ů ú ě á ú á á ú ú á ú Ů ř Ů ú á ť úč á á á ě á ě ý ý ř ě ú ú Ú á á ý ů ú ž ú ř ú ů ě ť ů ř ě ů ě ě á ů ů ÚČ Ů úř á Ú ř ář ý ú ř ř š á ú á ú ě ú ů ě á á ě ř á ú á ř š á ř ů ý ů ě á ú ř á á á ě ú ů

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více