TECHNICKÉ INFORMACE SCHÉMATA ZAPOJENÍ PRO AutoCAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ INFORMACE SCHÉMATA ZAPOJENÍ PRO AutoCAD"

Transkript

1 ohřev vody VYTÁPĚNÍ obnovitelné ZDROJE energie TECHNICKÉ INFORMACE SCHÉMATA ZAPOJENÍ PRO AutoCAD» vydání září

2 Technické informace Vydání listopad 2009 Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením Stiebel Eltron spol. s r. o., Praha. I přes velmi pečlivé zpracování nelze v tomto podkladu vyloučit chybné údaje. Parametry přístrojů nebo údaje o vybavení, uvedené v tomto podkladu, jsou nezávazné. Vlastnosti a výbava produktů se díky trvalému vývoji mohou měnit a v jednotlivostech odlišovat. O aktuálním stavu se informujte u svého odborného poradce. Schémata slouží pouze jako příklad použití. Nelze je použít jako závazný projekční podklad! Veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd.) a konečné, hydraulické i eletrické, zapojení MUSÍ určit odpovědný projektant! Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

3 obsah. PŘÍLOHY (soubory na CD) HLADINY AUTOCAD - SEZNAM A JEJICH OBSAH 4 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AUTOCAD - NÁVOD K OBSLUZE 5 1. Výběr a uložení vzorového schématu 5 2. Konfigurace požadovaného schématu 5 3. Rychlá volba 6 4. Kompletní nastavení 6 5. Volba vhodné varianty 7 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AUTOCAD - DOPLŇKY PRO UŽIVATELE 8 1. Specifikace objednávky 8 2. Specifikace materiálu 8 TEPELNÁ ČERPADLA - SEZNAM POPISŮ HLADIN A JEJICH FUNKCÍ 1 9 Tepelná čerpadla vzduch-voda vnitřní kompaktní WPL 13,18,23 WPIC TEPELNÁ ČERPADLA - SEZNAM POPISŮ HLADIN A JEJICH FUNKCÍ 2 10 TEPELNÁ ČERPADLA - SEZNAM POPISŮ HLADIN A JEJICH FUNKCÍ 3 11 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AUTOCAD - EXPORT A TISK

4 HLADINY AutoCAD SEZNAM A JEJICH OBSAH Hladiny si lze představit jako průhledné fólie, které se skládají na sebe. Jejich obsahy se tudíž překrývají. Rozsvícením vybraných hladin se zobrazí jejich obsah najednou: Ikona zobrazující správce hladin AutoCAD. Každá hladina obsahuje jeden konkrétní výrobek podle následujícího seznamu. Pro zobrazení požadované sestavy je potřeba rozsvítit/zhasnout hladiny s vybranými součástmi.pokud některé čáry, znázorňující trubky, nebo kabely, končí ve volném prostoru, je třeba prověřit vhodnost zvoleného zapojení podle tabulky v levém horním rohu každého výkresu! K uvedeným hladinám lze samozřejmě přidat hladiny další, podle potřeb konkrétního uživatele (rohová razítka, formáty výkresů, značky dalších zařízení atd.) Hladina Označení hladiny Obsah hladiny A01 WPL 10 A tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní A02 WPL 10 I tepelné čerpadlo vzduch-voda vnitřní A03 WPL 10 IK tepelné čerpadlo vzduch-voda vnitřní kompaktní A04 WPL A tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní A05 WPL I tepelné čerpadlo vzduch-voda vnitřní A06 WPL WPIC tepelné čerpadlo vzduch-voda vnitřní kompaktní A07 WPF 5-16 "standard" tepelné čerpadlo země-voda A08 WPC 5-13 tepelné čerpadlo země-voda kompaktní vč. TUV A09 WPC M tepelné čerpadlo země-voda A10 WPF 5-16 E (NOVINKA) tepelné čerpadlo země-voda A11 WPF tepelné čerpadlo země-voda velký výkon B1 aku.zás. SPB akumulační zásobník stacionární B2 aku.zás. SPB 100 akumulační zásobník závěsný C ohřev TUV ohřívač TUV + jeho nabíjení Cx cirkulace TUV okruh cirkulace a cirkulační čerpadlo D přímotopný okruh napájení topení bez směšování D1* přímotopný okruh bez SBP napájení topení bez směšování přímo z TČ E MIX 1 napájení topení se směšováním f MIX 2 napájení topení se směšováním G bazén ohřev bazénu vč. napojení do filtrace H FE 7 dálkové ovládání s prostorovým čidlem teploty I FEK dálkové ovládání s čidlem teploty a vlhkosti J MSM nadstavbový modul k základní regulaci L krb-kotel na dřevo teplovodní krb nebo kotel (zplynovací) na dřevo M1 plyn-el. kotel do zásobníku bivalentní zdroj zapojení do SBP M2 plyn-el. kotel průtokem bivalentní zdroj dohřívající vodu do topení průtokem S solární ohřev TUV solární systém pouze k ohřevu TUV T solární topení a ohřev TUV solární systém pro ohřev TUV a přitápění * tento okruh nemusí obsahovat další oběhové čerpadlo - lze použít pro čerpadla WPF a WPC s vestavěnými oběhovými čerpadly na sekundární straně 4

5 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AutoCAD NÁVOD K OBSLUZE 1. Výběr a uložení vzorového schématu Vzorové schéma pro vybraný typ tepelného čerpadla vyberte z Vámi dostupného úložiště (disk CD, www stránky Stiebel Eltron atd.). Než začnete se souborem jakkoli pracovat a přepisovat jej, uložte jej do Vámi tvořeného projektu pod jiným názvem! Využijte příkaz Uložit jako: Vyberte nové úložiště (Vámi tvořený projekt) Zadejte nový název 2. Konfigurace požadovaného schématu Prakticky jedinými úkony, které na cestě k vytvoření potřebného schématu musíte udělat, je práce s panelem Hladiny aplikace AutoCAD: Pozn.: vzhled dialogových oken programu AutoCAD se může lišit podle jeho konkrétní verze! 5

6 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AutoCAD NÁVOD K OBSLUZE 3. Rychlá volba Nejrychlejší výběr hladin lze uskutečnit pomocí roletového menu, které se rozbalí kliknutím na šipku 1. Libovolným počtem kliků 2 rozsviťte/zhasněte symboly žárovek: rozsvícená = hladina se zobrazí; zhasnutá = hladina se nezobrazí. Jakmile máte vybrány patřičné hladiny, klikněte do prostoru výkresu 3, a provedené změny se automaticky zobrazí. Tuto operaci můžete opakovat, dokud nebudete spokojeni s konfigurací na výkresu Kompletní nastavení Kliknutím na ikonu 4 iniciujete zobrazení Správce vlastností hladin. POZOR! Při prvním použití tohoto příkazu, po spuštění AutoCADu (zejména u jeho starších verzí), může tato operace trvat až několik desítek vteřin. Každé další vyvolání Správce vlastností hladin proběhne bez prodlevy Funkce Správce vlastností hladin viz strana 5. Pozn.: vzhled dialogových oken programu AutoCAD se může lišit podle jeho konkrétní verze! 6

7 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AutoCAD NÁVOD K OBSLUZE 5. Volba vhodné varianty Pro usnadnění volby správné konfigurace požadovaného zapojení, je v levém horním rohu výkresu tzv. rozhodovací matice. Pro kombinace jednotlivých možných funkčních skupin je přiřazena míra vhodnosti jejich spolupůsobení v jednom zapojení. Příklad: Je zakázána kombinace hladin A4 (tepelné čerpadlo WPL 13-33A) a B1 (akumulační zásobník SBB 100). Objem akumulace 100l nedostačuje výkonu a potřebě odtávání pro uvedené tepelné čerpadlo. V tomto dialogovém okně můžete kompletně měnit vlastnosti a nastavení jednotlivých hladin: 1 Název lze přejmenovat výchozí názvy podle potřeb uživatele; 2 Zapnuto/vypnuto - zobrazí/nezobrazí konkrétní hladinu (viz bod 3); 3 Zmrazit - zmrazenou hladinu nelze měnit - lze předejít nechtěným úpravám (hladina se nezobrazí); 4 Zamknout - zamčenou hladinu nelze měnit - lze předejít nechtěným úpravám (hladina se zobrazí); 5 Barva - všem entitám v hladině implicitně přiřadí barvu. Doporučeno NEMĚNIT! 6 Typ čáry - všem entitám v hladině implicitně přiřadí typ čáry. Doporučeno NEMĚNIT! 7 Tloušťka čáry - všem entitám v hladině implicitně tloušťku. Doporučeno NEMĚNIT! Zkontrolujte u všech 8 Nová hladina - vloží novou prázdnou hladinu; 9 Vymazat hladinu - smaže hladinu (hladina nesmí obsahovat žádné entity). Atd. - pro další operace s hladinami důkladně prostudujte návod k použití či nápovědu (zobraz F1) k vaší verzi aplikace AutoCAD! 7

8 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AutoCAD DOPLŇKY PRO UŽIVATELE 1. Specifikace objednávky V levém dolním rohu výkresu se zobrazuje specifikace pro objednávkový software Stiebel Eltron. Tuto specifikaci vyplňte do on-line poptávkového formuláře na Tím je hotova předobjednávka a kontaktuje vás obchodní oddělení Stiebel Eltron pro vystavení závazné objednávky. Zadáním do systému se rovněž ověří správnost zvoleného schématu. Nepovolené kombinace nejde zadat. Zobrazení se neustále interaktivně mění podle zapnutých hladin a koresponduje s jejich názvy. Příklad: 1 = tepelné čerpadlo WPL I 2 = akumulační zásobník SBP 3 = okruh topení bez směšovače 4 = okruh topení se směšovačem 5 = bazén 6 = dálkové ovládání FE 7 7 = směšovací modul MSM 8 = dřevokotel/krb 9 = závěsný kotel Specifikace materiálu Na pravé straně výkresu se zobrazuje soupiska použitého materiálu. Zobrazení se neustále interaktivně mění podle zapnutých hladin. Jsou doplněny i schématické značky. Je nutné pouze doplnit počet a velikost jednotlivých komponent. 8

9 Tepelná čerpadla - seznam popisů hladin a jejich funkcí - 1 A01_WPL 10 A Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve venkovním provedení je vybaveno zvukově izolačním víkem s přívodem a odvodem vzduchu. Přístroj je vybaven integrovaným elektrokotlem. A02_WPL 10 I Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve vnitřním provedení je vybaveno přípojkami vzduchových hadic. Přívod a odvod vzduchu je realizován přes stěnové vzduchotechnické výústky. Přístroj je vybaven integrovaným elektrokotlem a pružnými tlakovými hadicemi ( tlumiče chvění ). A03_WPL 10 IK Tepelné čerpadlo vzduch-voda v kompaktním vnitřním provedení je komplexní přístroj. Obsahuje: vzduchové hadice, oběhové čerpadlo s 3-cestným ventilem pro topení a ohřev TV, expanzní nádobu, integrovaný elektrokotel, pružné tlakové hadice ( tlumiče chvění ) a řídicí jednotku. Obsahuje tedy všechny důležité součásti topného provozu. A04_WPL A Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve venkovním provedení je vybaveno zvukově izolačním víkem s přívodem a odvodem vzduchu. Přístroj je vybaven integrovaným elektrokotlem. A05_WPL I Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve vnitřním provedení je vybaveno přípojkami vzduchových hadic. Přívod a odvod vzduchu je realizován přes stěnové vzduchotechnické výústky.přístroj je vybaven integrovaným elektrokotlem. A06_WPL IC Tepelné čerpadlo vzduch-voda v kompaktním vnitřním provedení je komplexní přístroj. Obsahuje: vzduchové hadice, dvě oběhová čerpadla pro topení a ohřev TV, expanzní nádobu, integrovaný elektrokotel, pružné tlakové hadice ( tlumiče chvění ) a řídicí jednotku. Obsahuje tedy všechny důležité součásti topného provozu. A07_WPF 5-16 Tepelné čerpadlo země-voda v základním provedení je silný dodavatel energie pro teplou vodu a topení. Díky instalovanému regulátoru topení, oběhovému čerpadlu s 3-cestným ventilem pro topení a ohřev TV, pojistnému ventilu a integrované topné vložce je přístroj mimořádně vhodný jako jediný zdroj tepla. A08_WPC 5-13 Tepelné čerpadlo země/voda WPC obsahuje 200litrový zásobník TV, oběhové čerpadlo topení, elektrokotel, pružné tlakové hadice ( tlumiče chvění ) a oběhové čerpadlo primární strany. Veškeré bezpečnostní a řídicí prvky k plně automatickému provozu jsou pevně integrovány v rámci konstrukce. A09_WPF M Tepelné čerpadlo země-voda v modulárním provedení je určeno pro tvorbu kaskád. Díky vysokému topnému výkonu (až 100 kw) jsou tyto sestavy vhodné i pro vyhřívání velkých budov nebo bytových domů. Regulátor WMP (zvláštní příslušenství) umožňuje řízení kaskády dvou TČ, ve spojení s regulací MSM lze řídit kaskádu až 6-ti strojů. A10_WPF 5-16 E Tepelné čerpadlo země-voda v provedení komfort je silný dodavatel energie pro teplou vodu a topení. Díky instalovanému regulátoru topení a plně vystrojenému primárnímu s sekundárnímu okruhu(oběhová čerpadla, expanzní nádoby, pojistné ventily, tlumiče vibrací s rychlospojkami) a integrované topné vložce je přístroj mimořádně vhodný jako jedniný zdroj tepla s komfortně rychlou montáží. A11_WPF Tepelné čerpadlo země-voda pro velmi velké výkony zabezpečí pro dodávky tepla do větších bytových zařízení a do průmyslových a užitkových budov se spotřebou energie do 400 kw. Do přesně odstupňované kaskády můžete zařadit až šest jednotlivých modulů. Umožní optimální přizpůsobení výkonu prakticky pro každou budovu. Velmi výhodné je také zpětné využití odpadního tepla (rekuperace) průmyslových či administrativních provozů. 9

10 Tepelná čerpadla - seznam popisů hladin a jejich funkcí - 2 B1_SBP 200 E (COOL) Stacionární akumulační zásobník o objemu 200l. Možnost vestavby 1 šroubovacího topného tělesa BGC (6 kw). Snadná montáž pomocí sad WPKI-5, popř. WPKI-6. B1_SBP 400 E (COOL) Stacionární akumulační zásobník o objemu 400l. Možnost vestavby 1 šroubovacího topného tělesa BGC (6 kw). Snadná montáž pomocí sad WPKI-5, popř. WPKI-6. B1_SBP 700 E Stacionární akumulační zásobník o objemu 700l. Možnost vestavby až 4 šroubovacích topných těles BGC (6 kw). Snadná montáž pomocí sad WPKI-5, popř. WPKI-6. B1_SBP 700 E SOL Stacionární akumulační zásobník o objemu 700l se solárním výměníkem. Možnost vestavby až 4 šroubovacích topných těles BGC (6 kw). Snadná montáž pomocí sad WPKI-5, popř. WPKI-6. B2_SBP 100 Závěsný akumulační zásobník o objemu 100l. Snadná montáž pomocí sad WPKI-V, WPKI-P a WPKI-H. C_SBB 301/302 WP Stojatý zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody pro tepelná čerpadla o objemu 300l. Předání tepla z TČ probíhá přes trubkový výměník (SBB 301 WP = 3,2m², SBB 302 WP = 4,8m²). Volba správné velikosti zásobníku viz. příručka Technické informace-tepelná ČERPADLA. C_SBB 401 WP SOL Stojatý zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody pro tepelná čerpadla o objemu 400l. Předání tepla z TČ probíhá přes horní trubkový výměník (4,0m²). Předání tepla ze solárního systému probíhá přes dolní trubkový výměník (1,4m²). Volba správné velikosti zásobníku viz. příručka Technické informace-tepelná ČERPADLA. C_SBB 501 WP SOL Stojatý zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody pro tepelná čerpadla o objemu 500l. Předání tepla z TČ probíhá přes horní trubkový výměník (5,0m²). Předání tepla ze solárního systému probíhá přes dolní trubkový výměník (1,4m²). Volba správné velikosti zásobníku viz. příručka Technické informace-tepelná ČERPADLA. D_PŘÍMOTOPNÝ OKRUH Sada pro distribuci tepla z TČ (které není vybaveno oběhovým čerpadlem), nebo z akumulačního zásobníku, do otopné soustavy bez směšování - vstupní teplota je řízená regulací WPM. Vhodná je sada WPKI-H (zásobník SBP 100), nebo WPKI-HK (zásobníky SBP ). U soustav, kde může dojít k uzavžení všech okruhů současně (radiátorové topení s temohlavicemi, podlahové topení s termoventily atd.), je nutné doplnit přepouštěcí ventil 31. D1_PŘÍMOTOPNÝ OKRUH BEZ SBP Sada pro distribuci tepla z TČ s oběhovým čerpadlem do otopné soustavy bez směšování - vstupní teplota je řízená regulací WPM. U soustav, kde může dojít k uzavžení všech okruhů současně (radiátorové topení s termohlavicemi, podlahové topení s termoventily atd.), je nutné doplnit přepouštěcí ventil 31. E_MIX 1 Sada pro distribuci tepla z TČ, nebo z akumulačního zásobníku, do otopné soustavy. Směšovací ventil 13 (jeho pohon 14) je řízen regulací WPM. Vhodná je sada WPKI-HKM. U soustav s více topnými okruhy je nutné pro správnou hydraulickou funkci instalovat rozdělovač/sběrač WPKI-HKM. F_MIX 2 Sada pro distribuci tepla z TČ, nebo z akumulačního zásobníku, do otopné soustavy. Směšovací ventil 13 (jeho pohon 14) je řízen regulací WPM (jsou-li směšované okruhy dva, pak MSM). Vhodná je sada WPKI-HKM. U soustav s více topnými okruhy je nutné pro správnou hydraulickou funkci instalovat rozdělovač/sběrač WPKI-HKV. 10

11 Tepelná čerpadla - seznam popisů hladin a jejich funkcí - 3 G_BAZÉN Systém k ohřevu bazénové vody tepelnými čerpadly. Nabíjecí čerpadlo 3e dodává tepelnou energii do deskového výměníku 24. Oběh bazénové vody zajišťuje čerpadlo filtrace. Aby došlo k předání tepla, musí být čerpadlo filtrace spínáno zároveň nabíjecím!!! Regulaci ohřevu bazénu zajistí modul MSM. H_FE 7 Dálkové ovládání s čidlem teploty v referenční místnosti. Možnost změny pořadované teploty o ±5 C a změna provozního režimu (trvale komfort, trvale útlum, časový plán). DOPORUČENO KE VŠEM ZAPOJENÍM!!! I_FEK Dálkové ovládání s čidlem teploty a vlhkosti v referenční místnosti. Pro systémy plošného chlazení NUTNÉ! Na základě teploty a vlhkosti stanovuje rosný bod a zabraňuje tak tvorbě kondenzátu na ochlazovaných plochách. J_MSM Doplňkový modul k základní regulaci WPM. Kombinací WPM+MSM lze např. řídit kaskádu více než dvou TČ, druhý směšovaný topný okruh, systém ohřevu bazénové vody atd. L_KRB/KOTEL NA DŘEVO Teplovodní krb či (zplynovací) kotel na dřevo je vhodný doplněk TČ při výrobě tepla. Kotlové čerpadlo je spínáno termostatem 2f 60 C v tělese kotle (krbu). Při dosažení této teploty čerpadlo zapne. Tato zařízení je nutné v souladu s ČSN osadit pojistnou vychlazovací smyčkou. Velmi vhodné je instalovat ochranu proti nízkoteplotní korozi (zkrat s kotlovým ventilem C). U čerpadel WPL MUSÍ být na zpátečku do TČ osazen termostatický ventil 13 s výstupem nastaveným na 60 C. Dojdeli při odtávání výparníku k nasátí teplejší vody z kotle, TČ spadne do poruchy. M1_KOTEL (ZÁVĚSNÝ) DO ZÁSOBNÍKU V případě použití plynového kotle jako bivalentního zdroje je nejvhodnější zapojení do akumulačního zásobníku. Jeho ovládání zajistí regulace WPM, která jej bude spínat místo vyblokovaného elektrického topného tělesa DHC. S_SOLÁRNÍ OHŘEV TUV Solární systém je vhodný doplněk TČ při výrobě teplé vody v letní sezóně. Solární čerpadlo (v sadě SOKI plus) je spínáno regulátorem WPM při rozdílu teplot mezi čidly 2s a 2k ΔT 5 C. Pro ohřev TUV solárním systémem lze použít pouze zásobníky SBB 401 a 501 WP SOL Na výstupu z ohřívače vody je nutné v souladu s ČSN osadit pojistným termostatickým ventilem 13 max.60 C. Volba správné kofigurace solárního systému viz. příručka Technické informace-solární SYSTÉMY. D_PŘÍMOTOPNÝ OKRUH Solární systém je vhodný doplněk TČ při výrobě tepla. Solární čerpadlo (v sadě SOKI 7 plus) je spínáno regulátorem WPM při rozdílu teplot mezi čidly 2s a 2k ΔT 5 C. Pro ohřev TUV solárním systémem lze použít pouze zásobníky SBB 401 a 501 WP SOL Na výstupu z ohřívače vody je nutné v souladu s ČSN osadit pojistným termostatickým ventilem 13 max.60 C. Pro přitápění je vhodný např. zásobník SBP 700 E v provedení SOL. Přepínání mezi oběma zásobníky zabezpečí 3-cestný kohout, popř. lze použít dvě oběhová čerpadla. Volba správné kofigurace solárního systému viz. příručka Technické informace- SOLÁRNÍ SYSTÉMY. M2_KOTEL (ZÁVĚSNÝ) PRŮTOKEM Varianta použití plynového kotle jako bivalent. zdroje, např. při rekonstrukcích, s využitím kotle stávajícího. Hydraulicky se systém TČ vřadí do zpátečky ke kotli. Jeho ovládání zajistí regulace WPM, která jej bude spínat místo vyblokovaného elektrického topného tělesa DHC. Při zapnutí kotle se zároveň otevře-stop ventil 21. Teplota výstupní vody do topení je měřena čidlem 2f. 11

12 INTERAKTIVNÍ SCHÉMATA AutoCAD EXPORT A TISK 1. Tisk papírové podoby Pro tisk použijte následující postup: 1. vyvolejte standardní příkaz AutoCAD: Soubor\Tisk (Ctrl+P). 2. zvolte tiskárnu. 3. velikost papíru nastavte na A3 - orientace na šířku. Výkresy schémat jsou optimalizovány pro velikost strany A3. Při volbě formátu A4 mohou být některé části výkresu nezřetelné, popř. mohou splývat. 4. vyberte Vykreslovanou oblast: OKNO. Pro správné umístění tisknutého okna na papír slouží body (tečky) u levého dolního a pravého horního rohu rámečku. Při výběru okna označte tyto body. Na obrázku je zřejmá konečná poloha rámečku na papíře. Pozn.: levý okraj je poněkud širší, jelikož většina tiskáren není schopná tisknout konec výkresu až do kraje. 2. Export do digitálního formátu *.pdf Tento formát je hojně používán pro distribuci všech typů souborů pro čtení, nejčastěji em. Není nutné mít nainstalován software, kterým byl soubor vytvořen, ale volně stažitelný prohlížeč (např. Adobe Reader). Pro tvorbu takovéhoto souboru je nutné mít nainstalován software umožňující tvorbu formátu *.pdf. Jde buď o originální Adobe Acrobat, nebo některý jiný (např. PDF Creator atd.). Při instalaci programu je automaticky do všech aplikací přidána tiskárna Adobe PDF, PDF Maker apod. Vytvoření vlastního *.pdf souboru probíhá podle bodu 1: Soubor\Tisk (Ctrl+P) a volba tiskárny Adobe PDF (PDF Maker) apod. Po potvrzení tisku OK (Enter) pouze vyberete, kam má bát nově vytvořený soubor uložen. 3. Export do starší verze AutoCAD Pokud používáte novější verzi AutoCADu, než příjemce vašeho projektu, zvolte Soubor\Uložit jako\soubor typu AutoCAD 2000/LT Takovýto soubor otevře cílový uživatel verze 2000 a vyšší atd. 4. Export do jiných formátů Různé verze AutoCAD umožňují, více či méně možností, jak exportovat vytvořený výkres. Např.: *.dxf akceptuje jej většina CADovských aplikací (ArchiCAD, DesignCAD atd.) *.wmf exportní formát čárové grafiky Windows, dále použitelné pro grafické zpracování (Corel a pod.) *.bmp rastrové obrázky pro publikaci kdekoli atd. 5. Před započetím tisku dále zkontrolujte položku Tabulka stylu vykreslování (přiřazení per). Zvolte hodnotu Žádná. Při jiných nastaveních nebudou odpovídat barvy a tloušťky čar. 6. zkontrolujte použitím Náhledu. Pokud je náhled tisku v souladu s tím, co chcete vytisknout, klikněte na OK, či stiskněte Enter. Doslovné názvy jednotlivých dialogů se mohou lišit podle používané verze AutoCAD. Při vytváření těchto souborů postupujte podle návodu či nápovědy k vaší verzi AutoCADu. 12

13 STIEBEL ELTRON spol. s r. o. K Hájům Praha 5 Česká republika Tel Tel Fax

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY. Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda

STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY. Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda Energie budoucnosti Teplo pro váš domov pravidelným nákladem budou náklady na energii.

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie VZDUCH VODA ZEMĚ VODA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRO OHŘEV VODY SOLÁRNÍ SYSTÉMY VYSOCE VÝKONNÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KOLEKTORY KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SOLÁRNÍ REGULACE SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA

TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA» VYDÁNÍ ÚNOR 2008 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ 1 TECHNICKÉ INFORMACE Vydání únor 2008 Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY STIEBEL ELTRON - JISTOTA KVALITY Tepelná čerpadla Energie zdarma Tepelná čerpadla systému vzduch/voda Tepelná čerpadla systému země/voda nebo voda/voda Ventilační systémy s rekuperací tepla Energie budoucnosti

Více

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI kční cena 179 990 Tepelné čerpadlo WX 08 EONOMI» výhodná pořizovací cena» velmi tichý axiální

Více

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL Termín realizace: Systém tepelných čerpadel: Typ tepelných čerpadel: Instalovaný topný výkon v TČ: Tepelná ztráta objektu: Subdodavatel: Energetické

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA

TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE TEPELNÁ ČERPADLA» VYDÁNÍ KVĚTEN 2008 WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ 1 TECHNICKÉ INFORMACE Vydání květen 2008 Přetiskování nebo kopírování tohoto

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více