Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 12"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje VZPOMÍNKA NA LOŇSKÝ ADVENT Bratři a sestry, když zavzpomínám na loňský advent, vybaví se mi jeden den, kdy jsem šla na roráty do katedrály. Nebyl to můj nápad, protože jako známo, v chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava je to v době adventní vůbec nejranější mše svatá na začátku každého dne. Začíná totiž již v Vidina brzkého vstávání a zima mě skutečně odrazovaly. Nicméně kamarádka mě přemluvila, že prý je v té kapli, kde roráty bývají, teplo a lidí tolik, že musí i stát. Dobře tedy. Nařídila jsem si budík na hodně brzy. Když zvonil, myslela jsem, že mě praští a chtěla jsem to vzdát. Nicméně slovo bylo slovo, tak jsem se vzchopila. Vymódila jsem se, jak se na metropolitní chrám sluší a patří, tj. hezký kabát a střevíce. Metrem jsem dojela na Malostranskou, kde jsem byla díky nočním spojům s půlhodinovým náskokem. Jindy zde zpravidla stanu deset, maximálně patnáct minut před začátkem mše svaté. Takže jsem neměla kam spěchat a v klidu si mohla vychutnat svou oblíbenou cestu po královských schodech. Jenže jenže. Sotva jsem vyšla před stanici metra, ucítila jsem, že to ne zrovna málo klouže. Díky časovému náskoku jsem mohla opatrně našlapovat a to skoro až k místu, kde se rozprostírá jedna z nejúžasnějších vyhlídek pod Daliborkou. Kousek ode mě šel též jeden pár a za mnou další člověk. Bylo evidentní, kam mají v tuto ranní dobu namířeno. Nicméně jsme museli jít skutečně opatrně. V té části, kde už na přicházející vidí hradní stráž, jsem se však musela, tak jako ostatní, chytit zábradlí, protože to už bych při každém kroku sjela nejen zpět, ale i na zem. Hlídkoval tam naštěstí jen jeden. Když jsem procházela kolem něj, poznamenala jsem: To bude dnes zábava, co? Nevím, co mi odpověděl, protože jsem opravdu musela dávat pozor, abych se před ním nerozplácla. Tak jsem došla až do katedrály. V kapli již byli nějací lidé, kterých však přibývalo. Před začátkem mše svaté nás bylo tolik, že ti, co museli stát, se vysloveně mačkali jak sardinky. Při takovém množství se vyhřátá kaple stala přehřátou, tudíž mnozí odkládali své kabáty. Poté už začala mše svatá, kterou vedl otec biskup Václav Malý. Uvedl ji slovy: Sestry a bratři, vítám vás zde. Dnes to venku hodně klouže a tak bude za ty, kdo nedorazí. Pak mše svatá pokračovala obvyklým způsobem s tím, že se zpívaly rorátní zpěvy, zřejmě zdejší originální a staročeské. Měly tolik slok, že jsem nestačila lapat dech! Každopádně se dostavil pocit uspokojení a radosti z toho, že jsem ráno dokázala překonat svou pohodlnost. Na konci se s námi otec biskup rozloučil: Jsem rád, že jsem tu letos s vámi mohl prožít rorátní mše. Myslím, že příští rok bychom se mohli přemístit do hlavní lodi, abychom se tu nemuseli tolik tlačit.

2 Zpět do centra jsem jela tramvají a z Můstku šla na vlak. Říkala jsem si, jak jsem tu ledovku ustála. To jsem byla před hlavním vchodem České národní banky - a najednou šup a málem jsem byla na zemi. Ale opravdu jen málem! Na cestě z vlaku domů jsem se již těšila na teplou snídani. Už jsem skoro před ním a bác! No, vyskočila jsem velice rychle a doufala, že mě nikdo neviděl Přeji Vám požehnanou dobu adventní s rorátními mšemi, bez shonu za nákupy, ale v tichém očekávání příchodu našeho Vykupitele - a to bez pádů Marta Höferová REPORTÁŽE Návštěva arcibiskupa Dominika Duky v kyjské farnosti V sobotu 20. listopadu odpoledne se v našem kyjském kostele sv. Bartoloměje setkalo s panem arcibiskupem Dukou, farářem Edwardem Walczykem a kyjskou farní komunitou šest žen a jeden muž, kteří dali veřejně najevo svůj vztah k Bohu a rozhodli se přijmout svátost křesťanské dospělosti biřmování, které jim udělil právě pozvaný Otec Dominik. Mši svatou doprovázel farní pěvecký sbor dirigovaný Renatou Polákovou a na varhany hrál Adolf Melichar. Po mši sv. následovalo pohoštění na kyjské faře. Cesta, na kterou se Tereza Havránková, Drahomíra Dušková, Markéta Nováková, Simona Sontagová, Laura Balogová, Marcela Bláhová a Jan Faryad vydali, nebývá jednoduchá. Proto jim přeji vytrvalost, odvahu a také štěstí a sílu k pokoře před tváří Boží. Týž den od 19:30 v Kyjském kulturním domě Farní charita Kyje vedená Lucií Zemanovou, zorganizovala benefiční koncert na podporu činnosti charity. Benefici zahájil otec Dominik a paní Zemanová. Všem, kteří KD Kyje tento večer navštívili a svými penězi podpořili Charitu, zahrála pop-rocková kapela Feeling ve které anglicky a česky zpívá členka naší komunity slečna 2

3 Adriana Pitrová. Dále naší farní charitu muzikantsky podpořila kapela Městské policie Praha, vystupující pod názvem MP BAND Praha. Všem, kteří charitu podpořili svoji prací či penězi, patří veliké díky. S potěšením jsem si v KD Kyje popovídal se staršími manželi z farnosti na Jižním Městě, kteří se o koncertě dozvěděli z internetu. Také k nám přijelo několik babiček, které se k této cestě rozhodly na základě rozhovoru odvysílaného v TV Noe. Tento rozhovor s paní Zemanovou natočila pro TV Noe Monika Höferová. Se smutkem ale konstatuji, že jsem na této charitativní benefici nepotkal nikoho ze sousedních farností, tj. Hloubětín, Chvaly-Horní Počernice a Dolní Počernice. A to přesto, že faráři těchto komunit, jmenovitě P. Pavel Čáp z Dolních Počernic, P. Marek Pučalík z Hloubětína a P. Rafal Marcin Sulwestrzak z Chvalů-Horních Počernic byli informováni a zváni. Balthasar Návštěva Mishikishi Mission při svatební cestě V neděli 22. listopadu jsem vyslechl ve farním sále na kyjské faře zcela zaplněné lidmi svědectví Aničky a Jirky Eitlerových o jejich svatební cestě do Afriky. Promítalo se mnoho fotek a prohlíželi jsme si různé africké předměty, přitom jedli a pili, ale především jsme slyšeli bezprostřední a originální postřehy a dojmy o Zambii a navštívené komunitě - New Renato Community. Jako člověk, který nerad cestuje, jsem byl toho dne znovu upozorněn na fakt, že cestování nemusí být vždy zbytečné. Anička a Jirka před nedávnem jeli na svatební cestu do Tanzanie a Malawi a na podnět Moniky Höferové si udělali několikasetkilometrovou autobusovou odbočku do městečka Kashitu v Zambii, aby jako první Pražáci navštívili tamější zajímavou komunitu. Kyjská farnost je přitom od roku 1998 s lidmi z Kashitu spřízněna prostřednictvím sbírek a dobročinných akcí, které komunitě pomohly postavit novou školku. Prvně jsme si upřesnili několik základních představ o tom, jak to v Africe vypadá. Městečko o dvou tisících obyvatel si nemůžeme představovat jako Kyje, ale jako soustavu spíše osamoce- 3

4 ných sídel rozprostírajících se v okruhu mnoha kilometrů. Narozdíl od měst, kde se žije podobně jako v našich městech - jen s chudobou a méně uspořádaně, se život ve venkovských osadách od našeho hodně liší. Na venkově se téměř nepoužívají peníze a lidé se živí pěstováním jídla, hlavně kukuřice, na svých políčkách. Dům z nepálených cihel si člověk postaví za dva týdny a často se skládá z několika stavení - v jedné je například místnost pro spaní, ve druhé kuchyň, a obývák je pod stromem. Bohužel na nás dýchl i základní hororový fakt dnešní Zambie: asi 70% lidí je nakažených virem HIV. Poměrně zdravá je především starší generace, která mu stačila uniknout, ale hlavně lidé ve středním věku jsou na tom dost špatně. Jsou nemocní a umírají, a o jejich děti se potom starají prarodiče nebo nikdo. Vláda sice poskytuje zdarma základní léky, ale mnoho lidí ani neví, jak je správně užívat. Pro mnoho z nich je také AIDS tabu a svou nemoc skrývají, takže se neléčí. Vyprávělo se i o dalších depresivních věcech. Ženy vykořeněné z původních společenství a přitom ještě neznalé nového způsobu života často ani nevědí, jak správně používat základní potraviny, většina mužů bez chuti pracovat se spoléhá na práci svých žen. Ze špatné organizace hospodaření zákonitě vyplývají období hladu. Běžné způsoby pomoci ze Západu, spočívající v zasílání peněz nebo věcí, jsou zpravidla neefektivně spravovány. Doplnila jsem slovem zpravidla, aby zde bylo odlišeno, že se to týká celé Afriky obecně. Slyšeli jsme však i o krásných věcech, které my nemáme: spontánní společné tancování několikrát denně při každé příležitosti i bez ní, přirozený vztah k Bohu bez přílišného důrazu na rozumovou spiritualitu, živá atmosféra při mších, všudypřítomný dětský fotbal. Ale vyslechli jsme především svědectví o tom, jak se v té (alespoň podle chápání mnohých z nás) poněkud depresivní atmosféře sešli dva lidé (charismatický, kyjské farnosti již dříve známý pastorační asistent Joseph Kafwembe a koordinátor této organizace Bornface Mamfunda) a spolu s dalšími deseti vytvořili jádro komunity, která má celkem 200 lidí a která se snaží pomáhat dalším 2000 lidem v okolí. Jedná se právě o zmíněné New Renato Community. Všichni jsou dobrovolníci, včetně těch deseti. Pro komunitu pracují několik hodin denně, samozřejmě bez jakékoli hmotné odměny, a současně se živí jako ostatní obděláváním vlastních políček. Starají se o osvětu a vzdělávání lidí, o rozumný provoz školy a školky, 4

5 sponzorování několika desítek dětí bez rodičů, podporu nemocných lidí a samozřejmě také získávání alespoň malých peněz, kdekoli to jde. Anička a Jirka tam strávili jen 8 dní, ale ty jim stačily k poznání, že Kashitu je jedním z těch míst, kde se snahy o rozvoj chopili místní pracovití lidé a kde díky tomu pomoc, kterou čas od času odněkud získají, nemizí v černých dírách. Kde si pomoci váží, využijí ji a především sami krok za krokem pracují na zlepšování poměrů tam, kde žijí. Komunita má mimochodem i mnohem větší plány, chtěla by založit mnohem větší středisko, z něhož se budou šířit pozitivní impulzy do okolí, ale zatím na to nemá dost prostředků ani lidí. Podle původního plánu natočili Anička a Jirka hodně filmového materiálu. Pokud se to Monice postupně podaří, měl by z nich vzniknout profesionálně udělaný dokument, který by se měl promítat pro širší publikum a oslovit případného sponzora. Bylo by tak možné zorganizovat pro komunitu podstatnou pomoc. Ke konci přednášky, která, jak již bylo uvedeno, probíhala i z hlediska nápojů u bohatého stolu, došlo k otevření zásadní otázky: jak mohou zambijští muži stále sedět v hospodě, když nemají žádné peníze? Otázka byla zodpovězena seriózně a stylově: když nemají na zaplacení vhodné naturálie, pijí na dluh. Petr Macháček Zcela vlevo pastorační asistent Joseph Kafwembe. Foto manželé Eitlerovi Poznámka: Pojmy Kashitu, New Renato Community a Mishikishi Mission jsou téměř synonymy. Vyjadřují oblast, kde tato komunita žije. Kashitu je území nazvané podle největšího města v oblasti. Mishikishi Mission je geografickým vymezením farnosti a New Renato Community je neziskovou nevládní organizací na tomto území, kterou vede Burnface Mamfunda. 5

6 Křest v Oáze Dne 4. listopadu se při pravidelné čtvrteční mši svaté v Oáze konal křest Štěpánka Kouby. Jako obvykle v těchto prostorách, i tentokrát byla bohoslužba s rytmickými zpěvy z Hosany. Pro všechny přítomné zavládla opravdu radostná a sváteční nálada, vždyť máme mezi sebou dalšího křesťánka! Poté následovalo agapé ve společenských prostorách. A pak že se v Oáze nic neděje... Marta Höferová Setkání nad věnci Se začátkem adventní doby začíná nejen pro křesťany nejkrásnější období v roce, kdy se připravujeme na oslavu narození Ježíše. Děti se těší na Štědrý den a my dospělí se snažíme bilancovat nad uplynulým rokem, zastavit se v pracovním shonu a věnovat se ještě více než jindy duchovnímu životu a pomoci druhým. V sobotu , v předvečer první adventní neděle kdy většina z nás zapaluje na adventních věncích první svíčku, uspořádala Farní charita (Kyje Černý Most) společenské setkání nejen farníků, ale všech místních obyvatel u příležitosti 6

7 vázání adventních věnců. Setkání se zúčastnilo okolo 20 účastníků a v příjemné atmosféře prostor charity na Černém Mostě pletli a zdobili Fantazii se meze nekladly, proto si každý ze zúčastněných domů odnášel nádherný výtvor, někteří šikulové i více. Kupodivu se akce zúčastnili i muži. Jejich výtvory, stejně jako nováčků, kteří se podobné ruční a umělecké tvorby účastnili poprvé, byly naprosto ohromující, hodné profesionálů. Všichni přítomní pokládají realizaci akce za velmi dobrou myšlenku a všichni věříme, že bude více podobných setkání, kde budou mít lidé příležitost se vzájemně poznat, strávit spolu čas a zároveň činit něco hodnotného. Simona Kionková ROZHOVORY MĚLI BYCHOM SE UČIT, JAK SE NAVZÁJEM OBDAROVÁVAT LÁSKOU, UPŘÍMNOSTÍ, OTEVŘENOSTÍ, RADOSTÍ A VZÁJEMNOU POMOCÍ Vánoce jsou svátky, kdy se schází rodiny. Každý z nás si asi nejvíce pamatujeme na Vánoce z dětství. Jak je prožíval náš otec Edward? Otče, co pro vás znamenaly v dětství Vánoce? Vánoce byly pro mě především důležité v tom, že se sešla celá rodina. Děti, strejdové, vlastně všichni jsme se připravovali na štědrovečerní večeři, která byla obrovská. Kolikrát se nás sešlo přes 20, někdy až 30 lidí. Děti přinášely seno, které se dávalo na stůl. Těšily jsme se, jak ho poneseme a budeme zpívat jako koledníci. A pak byla štědrovečerní večeře, po které jsme koledovali až do půlnoční mše svaté. Bylo to velice pěkné. Samozřejmě jsme se jako děti těšily i 7 na dárky pod stromečkem - ale byla to otázka spíše symbolická. I přesto rád vzpomínám na tyto zážitky z dětství. Řada dětí spojuje Vánoce s dárky pod stromečkem. Co by měly Vánoce pro děti znamenat? Ony to nejsou jen děti, které myslí na dárky, ale i všichni starší začínají žít tak, jak se nám nabízí skrze televizi, internet, média, totiž že Vánoce jsou svátky dárků. A my nakupujeme, protože tak chceme vyjádřit vztah k lidem, třeba lásku, ale i přesto bychom si měli uvědomovat,

8 že dárečky a dárky jsou malým prostředkem, abychom mohli někomu říct, že ho máme rádi, dokázat lásku a přízeň. Ten dárek je jen prostředkem, ne cílem. A tak bychom se měli učit, jak se obdarovat navzájem: láskou, upřímností, otevřeností, radostí. A ještě jednu otázku. Čím jste jako dítě udělal někomu radost? (Směje se a vzpomíná.) Možná úplnou maličkostí. Jako hodně malý klučina jsem pomáhal tatínkovi nebo jsem se spíše díval, jak něco spravoval a nemohl se někam dostat, protože měl velké ruce - a já jsem to dokázal. Udělalo mně to velkou radost, že jsem mohl pomoct už takový mrňavý. připravila Štěpánka Vondrášková SVÝM DĚTEM VĚNUJEME JEN TOLIK ČASU, KOLIK OPRAVDU CHCEME Došlo ke změně letního času na zimní, takže počítám s tím, že se páteční mše svatá přesouvá na sedmnáctou hodinu jako loni. Jenže v tu dobu stojí hlouček lidí před kostelem a nic se nemění ani pár minut poté. Volám tedy otci Edwardovi, jak to tedy je, a zjišťuji, že letos se mše se zimním časem nemění. Vzhledem k tomu, že mezi lidmi z hloučku je i Simona Ďoubalová, matka šesti dětí, z toho dvou dvojčat, využívám tuto hodinku čekání k pořízení rozhovoru s ní. Nakonec jsme na té faře stihly jen polovinu, na zbytek rozhovoru jsme si musely vymezit čas jindy Simono, jaké to je být matkou šesti dětí? Jak to s manželem zvládáte? (Usmívá se.) S pomocí Boží. Uklidňuji se tím, že Pán Bůh ti nenaloží víc, než uneseš. Děti jsou naše velká radost. Velkou rodinu jsme si vždy přáli. Jaké to bylo, když jste zjistili, že po prvním klukovi čekáte dvojčata? Prvně to byl pro mě šok. Toník byl docela náročné mimino. Divila jsem se, protože dvojčata jsou vzácností a navíc 8

9 ani v naší rodině nikdo dřív dvojčata neměl. A pak po dalším dítěti přišli dva kluci. Museli jste znovu pořizovat kočárek pro dva? (Směje se.) Kočárek jsme naštěstí Boží cesty to řídí nestačili vyhodit. Jaké jsou rozdíly mezi oběma páry dvojčat? U kluků ještě nevím. U dvojčat holek vidím, že jedna je introvert, druhá spíš extrovert jedna se hned s každým baví, druhá je stydlivá. Co na to manžel? Vždycky chtěl mít velkou rodinu. Já si myslela, že to nemyslí tak úplně vážně, že by chtěl 6 dětí. Oba jsme ze čtyř dětí, tak jsem si říkala, že uděláme kompromis: pět dětí. Ale člověk míní, Pán Bůh mění (smích). Nakonec to vyšlo jemu. Jak sama vzpomínáš na své dětství? Vyrůstala jsem v klasické věřící rodině jako třetí ze čtyř dětí. Vždycky jsem byla ráda, že jsme velká rodina, že mám tři sourozence. Nejraději vzpomínám na společné dovolené a výlety, ale také na rodinné oslavy. Myslíš si, že je dnes těžší vychovat dítě než dřív? Myslím si, že je to jiné. Dnes máme auto, pračku, ústřední topení, takže bychom měli mít mnohem víc času na sebe navzájem. Na druhou stranu dnes lidé tráví více času v práci nebo nakupováním. Takže nakonec na sebe mají mnohem méně času než dřív. Svým dětem věnujeme jen tolik času, kolik opravdu chceme. A jak je to s předáváním víry v Boha svým potomkům? Jak osobně bys charakterizovala svůj vztah k Bohu? 9

10 Pokud člověk vyrůstá ve věřící rodině, tak víru v Boha bere jako samozřejmost. Víra je velký dar. Pro mne je víra v Boha jistota, že nejsem na nic sama, že se na světě neděje nic náhodně, že mám někoho, na koho se můžu stoprocentně spolehnout. Máš přehled o tom, co se dnes učí ve školách? No, teď jsem byla zděšená předmětem sexuální výchova na školách Jinak nemám, ale myslím, že je učiva mnohem víc, než co jsme měli my. Obávám se, že kvantita převládá nad kvalitou. Toník je teď v první třídě, takže uvidím. Co říkáš o Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách.? Měla by se vůbec na školách učit? Na toto téma se mi velice líbil článek psychologa Jeronýma Klimeše uveřejněný v Lidových novinách v srpnu tohoto roku. Cituji: Sexuální výchova v prvních třídách základních škol, jak navrhuje dr. Uzel, se míjí zdravým rozumem. Potřebná je výchova k partnerským vztahům, a to především ve výuce na vysokých školách či kompromisně na konci středních škol. Stačíš sledovat dění kolem komunální volby, státní maturity nanečisto? Ne. Poslouchám rádio a občas si přečtu staré noviny. Nejžhavější novinky se dozvím od manžela nebo od rodiny. Jak relaxuješ? 10 Velice příjemné je zajít si sama do centra do některého kostela, který je otevřený i přes den a v tichu si tam jen sednout. U svého domečku máte Café Palladium země české. Jak ta kavárna vznikla a co nám může nabídnout? Dlouhou dobu nám vadilo, že v Kyjích je jen pár hospod a tři obchůdky. A to tu bývalo kino, drogerie, řeznictví, pošta, opravna obuvi atd.. Na cestách po Francii a Itálii nás okouzlily malé kavárničky a den bez dobré kávy si neumíme ani představit. Jako velcí ctitelé Panny Marie jsme vybrali tento název. Stále vzpomínáme na poutě do Staré Boleslavi k Palladiu, které se konaly za patera Kellnara. Nabízíme příjemné prostředí, dobrou kávu a čaj, ovocné koktejly, zmrzlinové poháry a teď v zimě může návštěvníky zahřát třeba i svařák, grog, horká medovina nebo punč. To zní lákavě. Kdy máte otevřeno? Od úterý do čtvrtka od do 17.00, v sobotu a neděli od do Otázka na závěr: Jak se ti žije v naší farnosti? Vadí mi přecpaný kostel bez možnosti být uvnitř s kočárkem a hromadou dětí. Chybí mi dětská nedělní mše svatá, ale chápu že vše není možné. Velmi se mi líbí opravená fara a setkání v ní biblická hodina, duchovní obnovy, ale na ty teď nemám čas kvůli dětem. Snad někdy v budoucnu. Marta Höferová Simona Ďoubalová, rozená Tůmová se narodila r v Praze. S manželem Janem (či spíše Honzou) mají šest dětí (0,5 6,5 let): Toníka (2004), Aničku a Emu (2005), Anežku (2007), Frantu a Ondru (2010), Vystudovala ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze. Mezi její zájmy patří rodina, výlety do přírody (zvláště do hor): Česká krajinka je ideální. V dětství hrála i na klavír. Bydlí v Jiráskově čtvrti v Kyjích, kde mají i kavárnu Palladium Café.

11 Leží tučňák na pláži, opaluje se, popíjí koktejl a říká si: To je balada. Na jižním pólu se zatím klepe žirafa zimou a brblá si: Příště na tyhle výměnné pobyty kašlu! O lidských představách o posmrtném životě Dva mniši rozjímají nad tím, jaké to asi je v nebi po smrti. Každý z nich má svojí představu. Jeden říká: Víš, já si myslím, že až se po smrti dostaneme do nebe, tak že to bude úplnější dokonalé projevení tohoto našeho pozemského světa. Ten druhý mu oponuje: Já se zase domnívám, že je to něco jiného, než co tady zažíváme. Je to spíš takový opak, jak se píše v Bibli. Domluví se tedy, že až jeden z nich zemře, tak se tomu druhému zjeví ve snu a řekne pouze jediné slovo a buď ÚPLNÝ nebo JINÝ. Po čase jeden z mnichů zemře a tomu druhému se opravdu ZÁBAVA Anekdoty: 11 zjeví ve snu, ale říká mu dvě slova úplně jiný! Analogie na věřící a nevěřící v Boha Jedna žena otěhotní a čeká dvojčata. Ty dvě embrya si v děloze povídají o tom, co se děje po porodu. Jedno říká tomu druhému: Víš, já si myslím, že až vyrosteme a dostaneme se odtud, tak tam venku budeme žít úplně jinak. Podle mě budeme dýchat vzduch a jednou dokonce chodit po nohách. To druhé mu říká: To je hloupost! Porodem všechno končí. Vždyť odtamtud se nikdy nikdo nevrátil. Co tam vlastně chceš dělat? Víš, já si myslím, že se o nás postará máma! Ty věříš na mámu?!? Ta neexistuje. Vždyť jí nikdy nikdo neviděl. Já bych řekl, že máma je tady všude kolem nás. Zaposlouchej se. Občas je přeci slyšet jak si zpívá. Soutěž o Studentskou pečeť 1. Jsi v džungli. Před tebou stojí lev a za tebou jaguár. Máš pušku a jeden náboj. Co uděláš? 2. Stojíš u tří vypínačů. Víš, že patří ke třem žárovkám v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba. Tzn. že ze svého místa vůbec nemůžeš vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžeš manipulovat, jak chceš, pak jenom jednou půjdeš chodbou podívat se do místnosti. Tam musíš říct, který vypínač je od které žárovky. Jak na to? Správné odpovědi od vás očekáváme do na ovou adresu Výherce bude vylosován ze správných došlých odpovědí při Svatoštěpánském koledování na kyjské faře dne Na soutěžní otázku z minulého čísla o láhev Modrého Portugala správně odpověděl bude vyhlášeno v den vydání toho čísla na faře po mši svaté a správné řešení zveřejněno na webu. připravil Tomáš Barczi

12 ZAJÍMAVOSTI Jak slaví Vánoce ve světě? V Polsku vítají první hvězdu na nebi, která se na obloze na Štědrý den objeví po soumraku, jako hvězdu betlémskou. Vánoce zde začínají uţ adventem, kdy děti začínají vyrábět různé ozdoby na stromeček. Pod kaţdým stromečkem je připravena trocha sena, protoţe tam lidé věří, ţe Jeţíšek schází z nebe s oslátkem. Dárky se rozdávají ještě před hostinou. Vánoční svátky zaujímají u polského národa to nejpřednější místo, a proto na půlnoční bývají chrámy a kostely zaplněné. Tradiční vánoce v Německu jsou v mnohém podobné našim českým Vánocům. Avšak vánoční výzdoba je mnohem větší a honosnější. Tradice Adventních věnců a kalendářů je mnohem výraznější neţ u nás. 1. prosince tyto symboly Vánoc nechybí snad v ţádné domácnosti. Skoro po celém Německu na Štědrý den prochází Christkind, neboli Jeţíšek, který je od našeho k nerozeznání, jen s tím rozdílem, ţe si na rozvoz dárků osedlává vítr. V severních oblastech děti navštěvuje Weihnachtsman - vánoční muţ, který má zrzavé vousy i vlasy a dlouhý šedý plášť s kapucí. V jedné ruce má maličký nazdobený stromeček a přes rameno velký pytel s dárky. Vánoce patří v Maďarsku k nejvýznamnějším svátkům roku. Hluboké kořeny mají i proto, ţe druhý vánoční den si celý křesťanský svět připomíná svatého Štěpána, tedy jmenovce zakladatele historického maďarského státu. Vánoce jsou tak nejen církevním, ale skutečně celonárodním svátkem. Dárky se rozdávají ještě před štědrovečerní večeří, která bývá bohatá a začíná hned po setmění nebo východem první hvězdy, kdy se rodina postaví ke stolu a pomodlí. Rakouské Vánoce začínají vlastně uţ 1. prosince, kdy děti otevřou první dvířka v adventním kalendáři. V samotné Vídni však přicházejí Vánoce uţ 18. listopadu, kdy se otevírají brány prvních adventních trhů. V prvním prosincovém týdnu, kdy se také na adventním věnci zapaluje první ze čtyř svící, si Rakušané - ostatně jako další kulturně spřízněné národy - opatřují podle prastarého zvyku na svatou Barboru snítky třešní s nalitými poupaty. Nejrozšířenějším štědrovečerním pokrmem jsou ryby a drůbeţ v rozmanitých úpravách. I v rakouských domovech se po večeři zapálí svíčky na stromku a rozdávají se dárky. Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání, který se slaví vţdy čtvrtý listopadový čtvrtek. Dá se říci, ţe Den díkůvzdání je dnes pro americkou rodinu větším svátkem neţ Vánoce, coţ je dáno národ- 12

13 nostní a náboţenskou různorodostí. Národnostně pestrá Amerika v prosinci nenabízí jen křesťanské Vánoce. Ţidé slaví chanuku, svátek světel, zatímco v černošských rodinách je stále populárnější slavnost prvních plodů sklizně, tzv. kwanzaa. Pokud však americká rodina slaví křesťanské Vánoce, tak ty mají ve Spojených státech jisté společné rysy. Vánoční stromeček se zdobí jiţ dva nebo tři týdny před Štědrým dnem. O Vánocích však Američané zdobí nejen stromečky, ale i své příbytky a často se pak večer jezdí projíţdět po okolí a kochají se pohledem na zářící domy sousedů. Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiţ připadají aţ na 6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým mnoţstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz pouţívá saně, cestuje aţ ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém koţíšku ušitém z hranostajů. Připravila Štěpánka Vondrášková čerpáno z: 13

14 FARNÍ CHARITA Vážení přátelé farní charity, mockrát děkujeme všem, kteří jste se v listopadu zúčastnili benefičního koncertu a přispěli jste tak na naši činnost. Díky Vám se mj. o svátcích vypravíme také do domova seniorů, abychom jeho obyvatelům zpříjemnili Vánoce. Speciální poděkování patří především paní Zdislavě Höferové, Simoně Kionkové, Renátě Polákové a M. s. Ježíšovým dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací akce. Díky patří také kapelám, které hrály bez nároku na honorář! Chtěla bych vás touto cestou také vyzvat k zapojení se do činnosti charity (ne nadarmo se jmenuje farní), nyní především v rámci Tříkrálové sbírky! ( ) Část výtěžku sbírky se nám vrátí zpět (část jde na projekty Charity ČR zahraniční i tuzemské), a tak je jen na nás na vás, v jaké míře budeme moci pořádat různé akce a aktivity, které byste tu chtěli mít. Nejvíce jsou samozřejmě potřeba koledníci (- tříčlenná skupinka, z nichž min. jednomu musí být alespoň 15 let., ale mohou i dospělí). Koledníci vč. rodičů jsou zváni do Arcibiskupského paláce na pohoštění, do katedrály sv. Víta na tříkrálovou bohoslužbu, na požehnání koledníkům. Všechny koledníky čeká věcná odměna, ty nejlepší skupinky se mohou těšit na výjimečné, hodnotné ocenění; kdokoliv se do sbírky zapojí, může se účastnit fotosoutěže. Ale to není vše, to by bylo hodně málo! V první řadě jde o to (jednou za rok) třeba přemoci svou pohodlnost, předsudky, stud (ačkoli, proč se stydět za dobrou věc?), zkusit udělat něco, z čeho vážně budu mít dobrý pocit, a třeba zjistím, že to vůbec není takové, jak jsem si myslel/a, možná uvidím, že nejde o to vybírat peníze, ale že především jde o to dávat požehnání, maličkost za příspěvek do kasičky, úsměv, radost, prostě dávat Přeji všem klidné, požehnané vánoční svátky. Za farní charitu, Lucie Zemanová VÝSTAVA BETLÉMŮ do , v centru FCH (Oáze), Po a St 9-12 hod., Út a Čt hod. + Ne :30 h. a Čt hod. - více než 40 Betlémů - paličkované, keramické, v životní velikosti, hrací Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe (J. W. Goethe) Maňákova 754, Černý Most

15 REFLEXE Volební genesis aneb pár slov k výsledkům voleb Na počátku voliči stvořili zastupitelstvo. A stvořili jej takto: devět zastupitelů získala TOP 09, devět ODS, sedm ČSSD a po dvou zastupitelích získaly VV, SZ a KSČM. Týden první I vítěz voleb řekl: Ať začnou koaliční jednání! a začala koaliční jednání. Nebyla však jednoduchá. TOP 09 s ODS na počet zastupitelů remizovala. Obě strany se tak začaly přetahovat o přízeň ČSSD. Jedině koalice s levicí jim totiž mohla zajistit post nejvyššího (starosty). Nabídky se vršily, posty se rozdávaly, zákulisí kula pikle. Chvíli to vypadalo na starostu z TOP 09, pak zase z ODS a pak opět z TOP 09. Napětí stoupalo. Vše navíc komplikoval i fakt, že i ČSSD samotná chtěla obsadit post starosty Prahy 14, přestože skončila ve volbách až třetí. Jednání se proto zbytečně natahovala (co kdyby ODS či TOP starostu pustila ) Až nakonec jeden čtvrtek přišla do štábu ODS zpráva ČSSD se dohodla s TOP 09. Nejvyšším se tedy stal Radek Vondra. Rok první Dnes má Praha 14 devítičlennou radu, ve které má pět hlasů ČSSD a čtyři TOP 09. Vznikla tak koalice nových tváří, která má hodně co dokázat. A prvních pár měsíců napoví, jak bude tahle koalice fungovat. Plány jsou smělé. Starosta chce reorganizovat radnici, nově nastavit rozpočet a provést řadu změn. Bude na to ale mít sílu? Na prvním zasedání zastupitelstva ukázala nová koalice jednotu a jasnou většinu. Je otázkou, jestli tato jednota vydrží celé čtyři roky a především, jestli vydrží reformní nálada. Přejme jim to! Jejich předvolební sliby a cíle nezněly vůbec špatně. Líný bůh Ještě jedna důležitá poznámka. Bohové-voliči sice zastupitelstvo stvořili, ale moc se jim do toho nechtělo. Volební účast v Praze 14 byla pouhých 34,6 %, což je nejnižší účast v Praze a jedna z nejnižších v ČR. Nemůžeme čekat a chtít lepší politiku bez vlastní aktivní účasti. Každý, kdo chce lepší Prahu 14 či celou ČR, by měl chodit k volbám a ještě lépe k volbám vnitro-stranickým. Ty jsou možná ještě důležitější než ty veřejné. Jako členové stran o všem rozhodujeme dlouho před voliči a hlavně jako jedni z pár desítek, nikoliv jako jedni z milionů. Ještě, že náš Bůh byl při tvoření universa politicky uvědomělejší. Přejme si, ať se čtrnáctka vyvíjí co nejlépe a novému starostovi, radě i zastupitelům popřejme hodně sil a štěstí. Jan Pilař 15

16 POEZIE Z Popelky Nazaretské (úryvek) Ach, je-li možná, že Král králů vyvolil by si tuhle skálu, ten pustý chlév co rodný hrad? Josef je sklíčen, zaplakal by. Snad byly to vše noční šalby, ten Boží vzkaz, ten anděl, snad Však hle, vtom ojíněnou bání blesk bílý šlehl znenadání a stanul právě blízko skal! Toť hvězda, jasná, stříbroskvoucí! Josef až srdce slyší tlouci. Co se to děje? Nebo spal? Vyskočí, vběhne do jeskyně Hle, Panna bdí! A v jejím klíně - buď chvála Pánu na nebesích! tam ryze svítí záře bílá! Zář ze záře to vystoupila! I poklekl a ruce zdvih. Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny, jež vyhojí ty temné rány, zející v nitru národů. A usoužená lidská stáda vyvede z moci zlého hada a mír jim dá i svobodu. Celou skladbu Václav Renč složil ve vězení a sepsal po návratu r Připravil Jiří Höfer Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Za příspěvek na pokrytí nákladů děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

17 Seznam aktivit a akcí v naší farnosti na měsíc prosinec 2010 Kaţdou sobotu v době adventní rorátní mše svatá od 7.00 k oslavě Panny Marie u sv. Bartoloměje. Následuje společná snídaně na faře. Můžete přinést něco ke společnému sdílení. Velká výstava Betlémů (informace v rubrice Farní charita) ne 5. Začínáme se modlit za rodinu Mecových čt 9. Setkání Mladých nad katechismem, ( fara Kyke) pá 10. Setkání ţen ( fara Kyje) ne 12. Začínáme se modlit za rodinu Víchových pá 17. Vystoupení dětí ze ZŠ Lehovec, ( kostel sv. Bartoloměje) pá ne 19. Duchovní obnova farnosti (podrobnosti na farním webu a vývěskách) ne 19. Začínáme se modlit za rodinu Novákových a Benešových čt 23. Ţivý Betlém na ČM (informace na vývěskách. Organizuje p. Jelen.) ne 26. Začínáme se modlit za rodinu Baitlerových ne 26. Svatoštěpánské koledování ( fara Kyje) V dalších měsících ledna 2011 Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc. Info u paní L. Zemanové Farní ples kyjské farnosti v Hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Organizuje Viktor Mach Pravidelné týdenní aktivity: Výuka náboţenství: úterý starší školní děti (10 11 let), Oáza středa pro nejmladší (7 8 let) na faře v Kyjích čtvrtek mladší školní děti, Oáza pátek mladší mládež, Kyje Pátek: po mši sv. v Kyjích úklid kostela, můžete přijít pomoci Neděle: po mši svaté u sv. Bartoloměje setkání farníků na faře u kávy a čaje (Můžete přinést něco na společný stůl či pomoci s úklidem) Více informací na Příloha

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více