SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST"

Transkript

1 SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

2

3 Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku

4

5

6

7

8

9

10

11 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

12

13 SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik) IOP alokace 150,5 mil. EUR (3,3 % z IROP) v IOP 319,2 mil. EUR Územní zacílení exponovaná území z hlediska nových hrozeb (sucho, přívalové deště, mráz, antropogenní rizika) Pro Evropskou komisi to byla negativní priorita

14 Navazujeme na podporu z IOP: Velký projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru ČR k řešení povodní Národní základnu humanitární pomoci Rozvoj a modernizaci komunikační sítě IZS PEGAS Sluţby ehealth a moderní vybavení ZZS Technika pro HZS, Policii a ZZS Kontaktní a koordinační centra

15

16 Území 108 ORP, cca 65 % území ČR

17

18

19 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

20

21

22 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.1

23 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.1

24 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 TYPY PŘÍJEMCŮ

25 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ

26 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 VEŘEJNÁ PODPORA U SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

27 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2

28 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2

29 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2 TYPY PŘÍJEMCŮ

30 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ

31 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2 VEŘEJNÁ PODPORA

32 Sociální oblast a vazba na strategie

33 Identifikace území sociálně vyloučených lokalit

34

35 Komplementarita s OP Zaměstnanost

36 Transformace Vincentina Šternberk - byty, CZ.1.06/3.1.00/ vytvoření vhodných podmínek a prostředí pro nový způsob poskytování pobytových sociálních sluţeb v Olomouckém kraji, které umoţní kvalitnější ţivot lidem s mentálním a kombinovaným postiţením

37 Polyfunkční centrum Chanov Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

38

39

40 PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB A PODMÍNEK ŢIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

41 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

42 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

43 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

44 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

45 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

46 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

47 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

48 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

49 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

50 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.3

51 VZDĚLÁVÁNÍ

52 PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŢEB A PODMÍNEK ŢIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

53 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Cíle podpory

54 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Cíle podpory

55 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4

56 Podporované oblasti PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4

57 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Typy příjemců

58 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Veřejná podpora Riziko veřejné podpory zejména v oblasti celoživotního vzdělávání a dětských skupin v případě, že bude příjemcem podpory soukromý subjekt. ŘO IROP konzultuje s ÚOHS

59 PRIORITNÍ OSA 2 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Otevřené oblasti

60 ZATEPLOVÁNÍ SC

61

62

63

64

65

66

67

68 KULTURA SC

69 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví Cílem je aktivizovat potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Specifický cíl navazuje na Integrovaný operační program (IOP) v oblasti intervence 5.1 (Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví) a intervence Regionálních operačních programů z oblasti cestovního ruchu / kultury. Podpora bude směřována do území všech krajů ČR (NUTS 3), kromě hl. m. Prahy. Alokace: 425 mil EUR (cca 8 % IROP) Podpora cestovního ruchu je negativní prioritou EK pro

70 Typy podporovaných opatření revitalizace vybraných nemovitých památek národní kulturní památky; památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; památky zapsané na Seznam kandidátů na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví; revitalizace přírodního dědictví revitalizace parků a zahrad u národních kulturních památek; návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví jako součást projektů revitalizací památek; infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů; zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů pro veřejnost a pro kulturně-kreativní průmysly; návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví.

71 Typy příjemců a předpoklad podpory ltypy příjemců Majitelé památek a pozemků Předpoklad podpory Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020.

72 Veřejná podpora Budou podpořeny projekty v souladu s nařízením Komise č. 651/2014 z 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Odd. 11 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, čl. 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví Není plánováno využití finančních nástrojů.

73 Komplementarita SC 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vykazuje komplementární vazbu v oblasti budování veřejné návštěvnické infrastruktury s Operačním programem Životní prostředí (OP ŽP), Operačním programem Rybářství (OP R) a Programem rozvoje venkova (PRV). IROP OPŽP PRV OP R Podpora návštěvnické infrastruktury pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví (parky a zahrady, jež jsou součástí chráněných památek). Podpora návštěvnické infrastruktury v zvláště chráněných území, lokalitách soustavy NATURA 2000 a geoparcích. Podpora návštěvnické infrastruktury v lesích. Podpora návštěvnické infrastruktury související s rybářskou turistikou.

74 e-government SC

75

76 PRIORITNÍ OSA 3 SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŢITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT SC navazuje na podporu z oblastí intervence 1.1 a 2.1 IOP Alokace 282 mil. EUR (6.9 % z IROP) v IOP 543 mil. EUR

77 PRIORITNÍ OSA 3 SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŢITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Navazujeme na podporu z IOP Základní registry veřejné správy CzechPOINT Informační systém datových schránek Technologická centra ORP a krajů

78 PRIORITNÍ OSA 3 SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŢITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT

79 PRIORITNÍ OSA 3 SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŢITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT

80 PRIORITNÍ OSA 3 SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŢITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT

81 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SC

82 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

83 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

84 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

85 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

86 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

87 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

88 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

89 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

90 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

91 PRIORITNÍ OSA 3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3

92 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více