PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu účinná politická demokracie Význam právní úpravy volebního systému v rámci demokratického právního státu K pojmu zákonodárný sbor K pojmu volební zákon ; role Senátu při přijímaní předpisů upravujících volební proces Vymezení objektivního a subjektivního volebního práva K principu rovnosti ve volebním právu Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Tajnost hlasování: volební místnost Tajnost hlasování: žádost o hlasování mimo volební místnost Princip přímých voleb Princip reprezentativnosti Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu I Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu II Výklad volebních předpisů: eliminace formálně pozitivistických přístupů Nepřípustnost zvýhodňování některých politických stran v rozhlasovém a televizním vysílání Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií B. Aktivní a pasivní volební právo 18. Překážky výkonu aktivního volebního práva: osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody Překážky výkonu aktivního a pasivního volebního práva: státní zaměstnanci Rozhodnutí o nesplnění podmínek nezbytných pro výkon pasivního volebního práva: znalost úředního jazyka Pozastavení výkonu hlasovacího práva: příslušnost k mafii Aktivní volební právo: podmínka zápisu ve zvláštním seznamu voličů Aktivní volební právo: osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Aktivní volební právo: důsledky zrušení trvalého pobytu na území České republiky Pasivní volební právo: rovné postavení kandidátů politických stran a nezávislých kandidátů Obsah pasivního volebního práva Porušení aktivního a pasivního volebního práva: rozhodování soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Senátu) Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Evropského parlamentu)

2 32. K právu podílet se na správě věcí veřejných Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu Soudní přezkum voleb A. Obecné otázky soudního řízení ve věcech voleb 35. Funkce soudního přezkumu voleb Soudní přezkum voleb: volební vady Soudní přezkum voleb: princip ochrany mandátu Důsledky rozhodnutí soudu ve volební věci; opakování voleb Algoritmus soudního přezkumu voleb Rozsah soudního přezkumu voleb; k pojmu relevantní protiprávnost Vázanost soudu předchozím rozhodnutím ve volební věci Soudní přezkum voleb: actio popularis Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby senátora: posuzovaná hlediska Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora: hodnocení volebních vad soudem Elektronická a faxová podání Předběžné opatření Náležitosti návrhu: návrh na neplatnost volby kandidáta Procesní specifika soudního přezkumu voleb: prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu K užití principu koncentrace v řízení o návrhu ve volební věci Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: ochrana zániku mandátu Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: obnova řízení Aplikace soudního řádu správního Soudní přezkum voleb: financování politických stran Soudní přezkum voleb: volební kampaň Soudní přezkum voleb: ústnost soudního jednání B. Lhůta pro podání návrhu ve věcech voleb 56. Povaha lhůty Návrh na neplatnost volby kandidáta Návrh na neplatnost volby kandidáta: předčasnost návrhu Návrh na neplatnost volby kandidáta: opožděnost návrhu Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do Senátu Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí C. Účastníci soudního řízení ve věcech voleb 64. Soudní přezkum voleb: k pojmu jeho věc Odepření účastenství v řízení na základě protiústavního právního předpisu Legitimace k podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; volby do zastupitelstev obcí Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; volby do Senátu Ochrana ve věcech registrace Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; legitimace k podání návrhu Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny III Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu I

3 75. Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu II Jednotlivá řízení ve věcech soudního přezkumu voleb A. Soudní ochrana ve věcech seznamů voličů 76. Zápis ve zvláštním seznamu voličů: odepření výkonu volebního práva Zápis ve zvláštním seznamu voličů; psychiatrická léčebna...86 B. Soudní ochrana ve věcech registrace 78. Práva účastníků řízení o registraci; procesní úkony účastníků Předmět soudního přezkumu; registrace politické strany Účastenství v soudním řízení Aktivní legitimace k podání návrhu Lhůta pro podání návrhu I Lhůta pro podání návrhu II Lhůta pro podání návrhu; doručování vyvěšením na úřední desku Vztah k řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta Vztah k řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu; náležitosti přihlášky k registraci Náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Náležitosti kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu: doklad o státním občanství kandidáta Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí: zmocněnec volební strany C. Neplatnost voleb, hlasování a neplatnost volby kandidáta 90. Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; aktivní legitimace k podání návrhu Rozsah soudního přezkumu; k pojmu relevantní protiprávnost Rozsah soudního přezkumu: neplatnost volby kandidátů a jejich náhradníků Algoritmus soudního přezkumu ve věci návrhu na neplatnost voleb Funkce řízení ve věci neplatnosti voleb; účastenství v řízení Funkce soudního přezkumu voleb: přepočítávání výsledků voleb soudem Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; předčasnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; opožděnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb Náležitosti návrhu na neplatnost volby kandidáta Účastenství v řízení: neplatnost voleb do Senátu; k principu koncentrace Intenzita porušení zákona; k označení nezávislý kandidát Porušení volebního zákona: udělování přednostních hlasů Nezávislí kandidáti: neplatnost voleb do Senátu Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany: intenzita porušení zákona Volební kampaň: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků Porušení volebního zákona: čestnost a poctivost volební kampaně; zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Tajnost hlasování: neplatnost voleb do Senátu Pochybení okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Nepodložené domněnky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Opakování voleb: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Náležitosti úřední obálky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Předání nezapečetěné volební dokumentace: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí

4 115. Počet členů okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí K postavení okrskové volební komise Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta III Vznik a zánik mandátu Nevyplacení příspěvku na mandát Vady registrace kandidátní listiny K namítané nesplnitelnosti volebních slibů Vztah k řízení ve věcech registrace kandidátní listiny D. Ochrana ve věcech zániku mandátu 125. Přípustnost kasační stížnosti Zánik mandátu zaměstnance pověřeného obecního úřadu Zánik mandátu; zrušení protiústavního právního předpisu Trest zákazu činnosti výkonu funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku Vznik a zánik mandátu Volby do jednotlivých zastupitelských orgánů A. Volby do Poslanecké sněmovny 130. Předmět soudního přezkumu voleb: registrovaná politická strana Rozsah soudního přezkumu voleb; aktivní legitimace k podání návrhu; privilegovanost politických stran a jejich koalic Náležitosti kandidátní listiny: podpis kandidáta Zápis do zvláštního seznamu voličů Volební kauce I Volební kauce II K vytváření koalic Volební systém: udělování přednostních hlasů Volební systém: počet poslanců volených v jednotlivých krajích Volební systém: umělá uzavírací klauzule Volební systém: k vymezení zásad poměrného zastoupení ; počet volebních krajů; minimální počet mandátů přidělovaných v jednotlivých krajích; volební formule; uzavírací klauzule pro koalice Volební systém: uspořádání volebního území; D Hondtova formule volebního dělitele Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům; vysílací čas ve veřejnoprávních médiích Volební kampaň: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volební kampaň: zákaz zveřejňování předvolebních a volebních výzkumů; nestrannost a vyváženost veřejnoprávních médií Nedostatek etiky prohlášení učiněných v rámci volební kampaně Soudní přezkum volební kampaně Čestnost a poctivost volební kampaně: kampaň směřující pouze k určitým skupinám voličů Volební kampaň: kritika činnosti fyzické osoby Zákaz volební agitace: podobizna hlavy státu Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II B. Volby do Senátu 152. Náležitosti přihlášky k registraci: vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta Náležitosti přihlášky k registraci: neúplnost údajů Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta I Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta II Náležitosti přihlášky k registraci: politická příslušnost kandidáta

5 157. Náležitosti přihlášky k registraci: kauce Volební kauce I Volební kauce II Náležitosti přihlášky k registraci: důvody pro odmítnutí přihlášky Náležitosti přihlášky k registraci: k legislativní zkratce politická strana Doklad o státním občanství kandidáta: občanský průkaz Doklad o státním občanství kandidáta: osvědčení Ministerstva vnitra Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; náležitosti přihlášky Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; rozdíl v postavení nezávislého kandidáta a kandidáta politické strany Neplatnost voleb: nezávislí kandidáti Řízení o návrhu na neplatnost voleb; účastenství v řízení; k principu koncentrace Volební systém: nezávislí kandidáti; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Čestnost a poctivost volební kampaně: zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků I Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků II Čestnost a poctivost volební kampaně: k označení nezávislý kandidát Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Oznámení o době a místě konání voleb K postavení okrskové volební komise C. Volby do Evropského parlamentu 176. Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v případě voleb do Evropského parlamentu Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany v době voleb do Evropského parlamentu Náležitosti kandidátní listiny: doklad o státním občanství kandidáta Volební systém: udělování přednostních hlasů; neplatnost voleb Povaha lhůty pro podání návrhu ve věcech volebních D. Volby do zastupitelstev krajů 181. Návrh na neplatnost voleb Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; doručování vyvěšením na úřední desku Hlasování mimo volební místnost E. Volby do zastupitelstev obcí 184. Náležitosti kandidátní listiny; registrace kandidátní listiny Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny Registrace kandidátní listiny: zmocněnec volební strany K pojmu volební strana I K pojmu volební strana II Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Actio popularis ; neúčast ve volbách Neplatnost voleb: pochybení okrskové volební komise Neplatnost voleb: nepodložené domněnky; více klíčů od volební místnosti Neplatnost voleb: opakování voleb Neplatnost voleb: náležitosti úřední obálky Neplatnost voleb: předání nezapečetěné volební dokumentace Neplatnost voleb: počet členů okrskové volební komise K postavení okrskové volební komise Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce; porušení aktivního a pasivního volebního práva

6 203. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: výplata příspěvku na mandát; soudní přezkum rozhodnutí Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: narušení volné soutěže politických stran II. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH REFEREND 2.1 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 205. Náležitosti hlasovacích lístků Rozsah a podoba soudního přezkumu ve věci referenda Legitimace k podání návrhu na soudní přezkum referenda Přednostní projednání návrhu na soudní přezkum referenda Otázka pro referendum Pravidla pro vedení kampaně Právní povaha referenda; otázka pro referendum Právo hlasovat v referendu; podmínka trvalého pobytu Místní referendum 213. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda; náležitosti návrhu Náležitosti návrhu; konání referenda na území části obce; nepřípustnost konání místního referenda Účel místního referenda; cyklení referend Nepřípustnost konání referenda o otázce, zda má být vyhlášeno referendum K účelu místního referenda; nepřípustnost konání místního referenda; rozhodování o položené otázce ve zvláštním řízení Nepřípustnost konání místního referenda; neplatnost přijatého rozhodnutí Soudní ochrana ve věcech místního referenda; legitimace přípravného výboru k procesním úkonům Nečinnost zastupitelstva obce v souvislosti s návrhem na vyhlášení místního referenda; lidová iniciativa Ústavní zakotvení lidové iniciativy Aplikace soudního řádu správního III. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH POLITICKÝCH STRAN (HNUTÍ) 3.1 Právo svobodně se sdružovat v politických stranách 223. Přípustnost zásahů státu do práva sdružovacího Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: státní zaměstnanci Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: policisté Stanovení podmínek členství v politické straně Právo sdružovat se v politických stranách: svoboda projevu Jednotlivé aspekty práva politických stran A. Volná soutěž politických stran (svobodná soutěž politických sil) 228. Základy politického systému České republiky Volná soutěž politických stran: volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny

7 230. Svobodná soutěž politických sil: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volná soutěž politických stran: financování politických stran I Volná soutěž politických stran: financování politických stran II Volná soutěž politických stran: volební kauce Volná soutěž politických stran: nevyplacení příspěvku na mandát Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil; eliminace formálně pozitivistických přístupů B. Právní vymezení politických stran a hnutí 238. Právní postavení politických stran v rámci ústavního systému ČR Ústavní východiska; definice politické strany Politické strany ve vztahu k odborovým organizacím; vyloučení z odborové organizace pro prosazování politických názorů Právní subjektivita organizační složky politické strany Politická strana jakožto právnická osoba K funkcím politických stran Funkce politických stran v rámci ústavního systému ČR; soudní přezkum Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí Právní odpovědnost předsedy politické strany; neoprávněný zásah do osobnostních práv K legislativní zkratce politická strana ; členství v politické straně K pojmu volební strana ; registrace politických stran Zákaz propagace politických stran I Zákaz propagace politických stran II Sankcionování opozičních politiků (politických stran) za kritiku vlády; svoboda projevu Soudní ochrana ve věcech politických stran: legitimace politické strany k podání návrhu C. Vznik a zánik politických stran 252. Odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí návrhu na registraci politické strany Odmítnutí návrhu na registraci politické strany: právní kontinuita s komunistickým režimem Odmítnutí návrhu na registraci politické strany podle zákona č. 83/1990 Sb K registraci politické strany; podávání kandidátních listin Odmítnutí návrhu na registraci změny stanov politické strany Změna stanov a názvu politické strany Zánik politické strany; právní nástupnictví Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické D. Pozastavení činnosti politické strany 260. Opakované nepředložení výroční finanční zprávy Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Evropského parlamentu) Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Výchozí skutkový stav pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany E. Rozpuštění politické strany 265. Důvody pro rozpuštění politické strany: vyzývání k autonomii části území Přesvědčivost a naléhavost důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany

8 267. Hodnocení důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany; rozpor cílů politické strany se základními principy demokracie Rozpuštění politické strany z důvodu jejího náboženského charakteru Rozpuštění politické strany: přiměřenost zásahů státu Trvání skutečností, pro které byla činnost politické strany pozastavena Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na rozpuštění politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Přezkum rozhodnutí o rozpuštění politické strany; legitimace k podání návrhu Financování a majetek politických stran A. Majetek politických stran 274. Navrácení majetku KSČ lidu; právní povaha navrácení majetku Komunistické strany Československa Navracení majetku KSČ lidu; majetková práva organizačních jednotek politických stran Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické B. Státní financování politických stran 277. Smysl státního financování politických stran; jednotlivé formy financování Kontrola financování politických stran; k podnikání politických stran Stanovení hranice pro výplatu stálého příspěvku K příspěvku na mandát a stálému příspěvku Příspěvek na mandát: přechod nároku na právního nástupce politické strany Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II Povinnost předkládat výroční finanční zprávy I Povinnost předkládat výroční finanční zprávy II Význam předložení výroční zprávy pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany Soudní přezkum voleb a financování politických stran Soudní přezkum sdělení Ministerstva financí o výplatě příspěvku na mandát Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prvky demokracie garantované v Ústavě Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Volby do Poslanecké sněmovny

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Je předkladatel kandidátní listiny oprávněn navrhovat sám sebe jako kandidáta? Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ Vážení čtenáři, tento text vznikl jako studijní pomůcka určená posluchačům, kteří se připravují na obecnou část

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc Volby a volební právo v ČR 20. 3. 2017 Jan Grinc Právní úprava Důležitá novela všech volebních zákonů: zákon č. 322/2016 Sb. není v učebnici Volební kampaň a její pravidla Transparentnost financování volební

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ Ve volebním okrsku č.... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)...... okres... Olomouc proběhlo ve dnech...hlasování 25.0. - 26.0.203 ve volbách do

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

2 Zásady rozhodování, jednání a řízení komise 152/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. června 2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění vyhl. č. 401/2002

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 513. USNESENÍ SENÁTU z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /senátní

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB odbor organizační a správní nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, CHEB tel.: , linka 206, fax ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB odbor organizační a správní nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, CHEB tel.: , linka 206, fax ROZHODNUTÍ Č.j.: KSÚ 4794/2008 OaS V Chebu dne 20. srpna 2008 Městský úřad Cheb,, příslušný jako pověřený obecní úřad zákona o volbách do Parlamentu, přihlášku k registraci politické strany Komunistická strana Čech

Více

ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní údaje 1.1. Volená zastupitelstva Podle platného zákona o obcích (obecní zřízení) se pod pojmem zastupitelstvo obce rozuměla také zastupitelstva měst, městysů, zastupitelstva

Více

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 953 Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon 491/2001 Sb., o volbách

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 16 Volební kampaň (1) Volební

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Volební obvod:... (uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny)

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY: Krajský úřad

PRÁVNÍ PŘEDPISY: Krajský úřad VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 28. a 29. května 2010 PRÁVNÍ PŘEDPISY: Rozhodnutí prezidenta republiky č. 37/2010 Sb. ze dne 8.2.2010, o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: 2. 3. *) Zmocněnec volební strany: (název politické strany / které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra) kandidátní listiny) / nečlení-li

Více

8. funkční období. Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

8. funkční období. Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 371 8. funkční období 371 Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (Navazuje na sněmovní tisk č. 613 z 6. volebního období PS PČR) 2012

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) vzor KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO HNUTÍ podle 22 odst. 1 zák. o volbách do ZO KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany (název politické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 22. srpna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 275. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: - nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb. a č. 222/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Vzor. kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina

Vzor. kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů. Kandidátní listina kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů Název volební strany: Typ volební strany : sdružení nezávislých kandidátů Kandidáti: (volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik

Více

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí A-PDF MERGER DEMO Volby do zastupitelstev obcí Informace o volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna: 204/2000 Sb. Změna: 64/2001

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více