STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE. Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE. Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI"

Transkript

1 STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže (dále jen Soutěž ) ve vztahu ke spotřebitelům soutěžícím. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem soutěže a zveřejněných na 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE, POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE 1.1. Pořadatelem soutěže je Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9, IČ: , DIČ: CZ (dále jen pořadatel ) Organizátorem soutěže je YASHICA s.r.o., Žďárského 186, Třebíč Kožichovice, IČ: , DIC: CZ (dále jen organizátor ) Technické zabezpečení SMS části soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o. Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, IČO: , DIČ: CZ (dále jen technický správce ). 2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE 2.1. Soutěž probíhá na území České republiky na provozovnách prodávajících soutěžní výrobky ( místo konání soutěže ) v době od :00:00 hod do :59:59 hod včetně, resp. až do vyčerpání všech soutěžních výrobků, co nastane nejdřív (dále také jako místo konání soutěže a doba trvání soutěže ) Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit Pro účely této Soutěže zřídil pořadatel infolinku na čísle Infolinka je v provozu po celou dobu trvání soutěže, a to během pracovních dnů v době 8:00-17:00 hod. Mimo tuto dobu je na infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat o provozní době infolinky. 3. SOUTĚŽNÍ VÝROBEK 3.1. Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele soutěže Coca Cola 1,5 l PET a Coca Cola zero 1,5l PET se soutěžní etiketou odkazující k této soutěži a jsou prodávané v době trvání soutěže v místě konání soutěže (dále jen soutěžní výrobek ). Každá etiketa soutěžního výrobku je z vnitřní strany potištěna unikátním soutěžním kódem (dál jen soutěžní kód ). 4. ÚČAST V SOUTĚŽI 4.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky (dále jen jako účastník soutěže nebo soutěžící ). Fyzická osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce (např. rodiče). Tuto skutečnost je organizátor soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Organizátor je oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit organizátorovi tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti organizátora, bude ze soutěže vyloučen Soutěž v době svého trvání probíhá formou tří jednotlivých, níže specifikovaných dílčích soutěží SMS soutěže (dále jen SMS soutěž ), webové soutěže (dále jen Web soutěž ) a soutěže o dresy (dále jen soutěž o dresy ) Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, technickému správci, organizátorovi či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této soutěže, a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu

2 uvedená poruší. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže, popř. organizátor po dohodě s pořadatelem Specifikace jednotlivých soutěží a. SMS soutěž: soutěžící se SMS soutěže zúčastní tak, že: a. v době trvání soutěže v místě konání soutěže zakoupí alespoň jeden soutěžní výrobek a b. odešle v rámci doby konání soutěže soutěžní kód z etikety výrobku, pomocí SMS ve formátu LISTKYmezeraKÓD na telefonní číslo a odpoví na vědomostní soutěžní otázku, která mu bude zaslána v odpovědní SMS zprávě, např.: LISTKY LP4LFL6KYK c. tuto otázku co nejrychleji zodpoví zasláním SMS ve tvaru LHmezeraODPOVĚĎ na telefonní číslo d. Každý shora popsaný soutěžní kód opravňuje soutěžícího k jedné účasti v SMS soutěži. Pokud se bude chtít soutěžící opakovaně zúčastnit SMS soutěže, musí opětovně splnit podmínky pro získání nového soutěžního kódu. Zřetel je brán pouze na první doručení konkrétního kódu, po té je zneplatněn a nelze se s ním do SMS soutěže znovu zapojit. Informační SMS následně informuje soutěžícího, že se může zapojit s tímtéž kódem ještě ve webové soutěži. e. Cena jedné SMS zprávy je 3,- Kč včetně DPH. f. U každého soutěžícího budou evidovány následující informace: číslo mobilního telefonu, soutěžní kód, datum a přesný čas účasti v soutěži. g. Účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, ze kterého byla odpověď na soutěžní otázku odeslána. h. Soutěžní SMS může soutěžící odesílat pouze z mobilních telefonů prostřednictvím mobilních operátorů registrovaných pro území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny SMS zprávy odeslané v jiném než předepsaném tvaru, SMS zprávy odeslané jinak než z mobilního telefonu (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslané nikoli prostřednictvím mobilního operátora registrovaného pro území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu trvání soutěže. Pořadatel, organizátor ani technický správce neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení SMS zpráv. Ze soutěže jsou dále vyloučeny všechny SMS zprávy, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. O vyloučení SMS zprávy, resp. soutěžícího ze soutěže s konečnou platností rozhoduje pořadatel soutěže. i. Soutěžní hra spočívá v tom, že soutěžící v SMS soutěži v níže stanovených soutěžních kolech musí splnit veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň se jejich objektivně správná (popř. nejbližší objektivně správné odpovědi, pokud žádná z doručených odpovědí nebude správná) odpověď na příslušnou soutěžní otázku v rámci soutěžního kola umístí jako první až čtvrtá (resp. pátá, viz. níže) v pořadí dle délky časového intervalu mezi odesláním soutěžní otázky a přijetím odpovědi technickým správcem (lepší umístění získává kratší interval). Pokud tuto podmínku splní větší počet soutěžících, výhercem se stane ten, který SMS s odpovědí zaslal blíže začátku soutěžního kola. Čas doručení soutěžní SMS zprávy bude stanoven technickým systémem provozovatele SMS služby (technický správce). b. Web soutěž: soutěžící se Web soutěže zúčastní tak, že: a. v době trvání soutěže zakoupí v kterékoliv z určených provozoven alespoň jeden soutěžní výrobek a b. zaregistruje se v době trvání soutěže s pomocí soutěžního kódu z etikety soutěžního výrobku a poskytne své osobní údaje i se souhlasem s jejich zpracováním na stránkách (dále také jako soutěžní web ) a úspěšně odehraje zde umístěnou dovednostní počítačovou hru, v souladu s instrukcemi uvedenými na stránkách (dále jen soutěžní hra ).

3 c. U každého soutěžícího budou evidovány následující informace: číslo mobilního telefonu, soutěžní kód, datum a přesný čas účasti v soutěži, , jméno, věk a adresa. d. Každý jednotlivý soutěžní kód z každé etikety lze do Web soutěže zaregistrovat vždy jen jednou. Zřetel je brán pouze na první doručení konkrétního kódu, po té je zneplatněn a nelze se sním do žádné z jednotlivých soutěží znovu zapojit. e. Soutěžní hra spočívá v střílení na hokejovou bránu, kdy úkolem soutěžícího je dopravit puk do brány, resp. trefit všech pět označených míst v bráně. Soutěžící má možnost určit směr (místo v bráně, které chce zasáhnout) a sílu úderu. V brance bude brankář, který bude svými pohyby hráči ztěžovat vstřelení gólu. Tedy za každý zakoupený a registrovaný soutěžní výrobek soutěžící získá možnost si jednou zahrát soutěžní hru ( představuje sadu 5 pokusů ). Cílem soutěžícího tedy bude s pěti pokusy vstřelit gól do všech označených míst v brance, v co nejrychlejším čase (dále jen soutěžní čas ). Soutěžní čas se soutěžícímu vždy počítá od prvního do posledního úderu hokejkou do puku. Soutěžícímu bude vždy po odehrání soutěžní hry vypočteno skóre, přičemž jeho rozhodující bodová složka spočívá ve vstřelených zásazích na označení místa v brance. Soutěžící, kterému se povede vstřelit branku do všech označených míst, bude mít tedy vždy vyšší skóre než soutěžící, který vstřelil např. čtyři branky, avšak v rychlejším čase. O detailech soutěžní hry bude soutěžící informován na soutěžním webu. C. Soutěž o dresy a. Soutěž o dresy je založena na principu tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků (dále jen šťastná chvilka ). To znamená, že výhercem se vždy stane ten účastník, který rozklikne příslušné tlačítko umístěné na soutěžním webu jako první v okamžiku šťastné chvilky resp. jako první v pořadí od okamžiku šťastné chvilky. O výhře v soutěži o dresy tedy rozhoduje rychlost a přesnost zapojení se do soutěže. Po celou dobu trvání soutěže se uskuteční celkem 84 šťastných chvilek. b. V případě, kdy se soutěžícímu povede zvítězit v soutěži o dresy, bude přesměrován do formuláře, kde je povinen obratem vyplnit své osobní údaje v rozsahu číslo mobilního telefonu, , jméno a příjmení a souhlasit s jejich zpracováním. Pravdivé vyplnění tohoto formuláře je podmínkou vzniku nároku na výhru v této soutěži. 5. VÝHERCE A VÝHRY V SOUTĚŽI O VÝHŘE NEROZHODUJE NÁHODA SMS soutěž: a. Pro účely rozdání výher v soutěži bude SMS soutěž rozdělena do 42 soutěžních kol, každé o délce jednoho kalendářního dne (dále jen soutěžní kolo ), tedy vždy od 00:00:01 hod. do 23:59:59 hod. příslušného dne. b. Výherci v SMS soutěži se v každém soutěžním kole stanou ti soutěžící, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň se jejich objektivně správná (popř. nejbližší objektivně správné odpovědi, pokud žádná z doručených odpovědí nebude správná) odpověď na příslušnou soutěžní otázku v rámci soutěžního kola umístí jako první až čtvrtá (resp. pátá, viz níže) v pořadí dle délky časového intervalu mezi odesláním soutěžní otázky a přijetím odpovědi technickým správcem (lepší umístění získává kratší interval). Pokud tuto podmínku splní větší počet soutěžících, výhercem se stane ten, který SMS s odpovědí zaslal blíže začátku soutěžního kola. Čas doručení soutěžní SMS zprávy bude stanoven technickým systémem provozovatele SMS služby (technický správce). c. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně pořadatel soutěže. d. Každý den je tedy v SMS soutěži určeno 4, resp. 5 výherců SMS soutěže, dle jejího harmonogramu (viz příloha č. 1). e. Výhrou v SMS soutěži jsou 2 lístky (1výhra = 2 ks lístků) na zápas Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 (dále jen výhra v SMS soutěži nebo společně s ostatními výhrami jako

4 výhra ). Do soutěže je vloženo celkem 189 ks této výhry. f. Každý z výherců v soutěžním kole získá 1 výhru ( 2 ks lístků). g. Soutěžící může po celou dobu konání soutěže získat maximálně 1 výhru z SMS soutěže. h. i. Pro určení výher je rozhodné, na kterém konkrétním pořadí v rámci soutěžního kola se výherce umístil, a to z hlediska hodnoty rozdělovaných výher (viz příloha č. 1). Soutěžící na: i. prvním místě získává VIP lístky ii. druhém místě lístky 1. kategorie, iii. třetím místě lístky 2. kategorie (/1. kategorie v soutěžním kole s pěti výherci) iv. čtvrtém místě lístky 2. kategorie, v. (pátém místě lístky 2. kategorie) h. O tom, na který konkrétní zápas výherce lístky získal, je oprávněn rozhodnout pouze pořadatel soutěže, přičemž výherce bude o této skutečnosti informován po vyhodnocení příslušného soutěžního kola. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání či námitek Web soutěž: a. Výherci Web soutěže se stanou ti dva soutěžící, kteří splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň se jim povede v době trvání soutěže v rámci jednotlivé soutěžní hry získat nejvyšší skóre (ze všech soutěžních her odehraných všemi soutěžícími v rámci trvání soutěže). Soutěžní skóre je kombinací počtu úspěšně vstřelených gólů a času, potřebného k vystřelení všech pěti střel. Primárním hodnotícím kritériem je přitom počet vstřelených gólů a sekundárním celkový čas (tj. soutěžící, kterému se povede vstřelit více gólů, bude mít tedy vždy vyšší skóre než soutěžící, který vstřelil méně gólů, avšak v rychlejším čase). Webová soutěž má 2 výherce. b. Výhrou ve Web soutěži jsou 2 lístky (1výhra = 2 ks lístků) na finálový zápas Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 (dále jen výhra ve Web soutěži nebo společně s ostatními výhrami jako výhra ). Do soutěže jsou vloženy celkem 2 ks této výhry. c. Soutěžící může po celou dobu konání soutěže získat maximálně 1 výhru z Web soutěže 5.3. Soutěž o dresy: a. Výhercem v soutěži o dresy se stane ten soutěžící, který rozklikne příslušné tlačítko umístěné na soutěžním webu jako první v okamžiku šťastné chvilky resp. jako první v pořadí od okamžiku šťastné chvilky a odešle osobní údaje. b. Pokud nikdo příslušné tlačítko nerozklikne do začátku v pořadí následující šťastné chvilky, výhra nebude udělena a propadne ve prospěch pořadatele soutěže, tj. společnosti Coca-Cola HBC Česká republika c. Výhrou v soutěži je český hokejový dres (dále jen výhra v soutěži o dresy nebo společně s ostatními výhrami jako výhra ). Do soutěže je vloženo celkem 84 ks této výhry, přičemž každý z výherců obdrží jeden ks výhry (1 dres) Společná ustanovení o výhrách: a. O své výhře bude soutěžící vyrozuměn telefonicky na číslo mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva nebo které uvedl při registraci na webu a to do jednoho dne po skončení soutěžního kola v případě SMS části, do tří dnů v případě účasti Webové soutěži, v němž výhru získal, mezi 9:00 a 17:00, přičemž každý den budou uskutečněny alespoň dva pokusy o telefonické spojení. b. Pokud se výherce nepodaří v termínech uvedených v bodu a. tohoto článku telefonicky kontaktovat, bude mu následující den zaslána SMS s informací o výhře a s žádostí o kontaktování pořadatele (dále jen informační SMS ). Výherce je povinen tak učinit do 24 hodin od odeslání informační SMS v době mezi 10:00 a 16:00. c. Nepodaří-li se výherce kontaktovat v souladu s předcházejícími body a. a b. nebo nesplní-li výherce další podmínky soutěže, je takový výherce ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. d. Výherce je na vyžádání povinen předložit etikety všech soutěžních výrobků, se kterými se zapojil do soutěže.. Pokud výherce tuto podmínku nesplní, je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. e. V případě, že dle bodu c. a d. těchto pravidel zanikne nárok na získání výhry, je výhra přidělena soutěžícímu, který splňuje podmínky pro získání výhry jako nejbližší následující po soutěžícím, jemuž nárok na výhru zanikl.

5 f. Výhry,, vyjma výher z Web soutěže (resp. výhry v podobě lístků na finále IIHF MS v ledním hokeji 2015, viz níže), jsou doručovány výhercům prostřednictvím doporučené zásilky České pošty (a to jak v případě vstupenek, tak v případě dresů) na adresu kterou uvede v rámci komunikace při oznámené o výhře. Výhry z SMS soutěže budou výhercům odeslány (pokud se podaří výherce kontaktovat a získat jeho doručovací adresu) nejpozději do 7 dnů jeho vítězství v SMS soutěži. Tato 7 denní lhůta platí i v případě vítězství v soutěži o dresy. g. Výhry v podobě lístků na finálové utkání IIHF MS v ledním hokeji 2015 budou výhercům doručeny na základě domluvy s organizátorem soutěže provozovatelem zásilkových služeb. 6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění Pořadatel, organizátor ani technický správce není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetového připojení V soutěži nerozdělené výhry, jakožto i výhry, které se v souladu s těmito pravidly nepodaří výhercům doručit, propadají bez náhrady k dalším marketingovým účelům pořadatele Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel, organizátor či technický správce zasílal informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu nebo u, ze kterých se zúčastnil soutěže Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, jakožto i kdykoli pozměnit pravidla soutěže nebo soutěž změnit či zrušit bez udání důvodů. Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu Pořadatel má právo vyloučit jakéhokoli soutěžícího z účasti v soutěži v případě porušení pravidel soutěže nebo v případě podezření z jejich porušení, a to i bez udání důvodu Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly Organizátor ani pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor ani pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, škody a závazky související s účastí v soutěži či výhrami Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která je vlastníkem telefonního čísla, se kterým se zapojila do soutěže (SMS soutěž), resp. osoba, která vlastní etikety prokazující provedení příslušného soutěžního nákupu (Web soutěž). Povinnost věrohodně prokázat uvedenou skutečnost leží na soutěžícím Soutěžící vyslovuje souhlas a) se záznamem IP adres přistupujících na soutěžní web, data a času aktivit, které vedou k získání soutěžních bodů; b) se zasíláním informačních SMS zpráv týkajících se této soutěže; c) s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (jen město, obec) na výherní listině; d) s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamu výherce z předání výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, a to neomezeně (územně, časově, množstevně) Pravidla budou po celou dobu trvání soutěže zveřejněna na internetových stránkách 7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 7.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, ová adresa pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele (dále také správce ), to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, dále vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména

6 organizátorem, technickým správcem a partnerům zajišťujícími tuto soutěž Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla pořadatele společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9, IČ: , DIČ: CZ Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli tj. společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9, IČ: , DIČ: CZ a dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. 7.1 Soutěžící má dále práva dle 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. 7.2 Účastí v soutěži uděluje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, organizátorovi a pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své odpovědi - ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách organizátora, a provozovnách kterých se soutěž dotýká, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům. V Praze dne Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Příloha č. 1: Určení harmonogramu výherců v soutěžních kolech k SMS soutěži Počet výherců, výher a rozdělení vstupenek v jednotlivých kolech

7

8

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Taneční soutěž Coca-Cola Cup 2014/2015 na Facebooku. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Taneční soutěž Coca-Cola Cup na Facebooku (dále jen soutěž ),

Více

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut )

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel soutěže Fotosoutěž

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! 1. POŘADATEL: Pořadatelem soutěže na území České republiky je společnost BubbleStar CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141,

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový

Více

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES!

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj s Airwaves! (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE [Boss/Trollbeads Příběhy jedinečné jako vy.] 1. ORGANIZÁTOR: obchodní společnost FAnn Retail, a.s., Brno, Jandáskova 24/1957, okres Brno-město, PSČ 621 00, IČ: 27674291, spisová

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Fabia (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč!

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 30. 3. do 26. 4. 2015 výhradně prostřednictvím

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže AKADEMIE KÁVY (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu

Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže mklub druhé kolo (dále jen Soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015

Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015 Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Visa vždy s vámi 2015 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Agentská hra I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Agentská hra (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA Pravidla a podmínky hry 1. Vyhlašovatel, organizátor a provozovatel hry Hru OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA (dále jen hra ) vyhlašuje, organizuje a provozuje společnost SG Productions, s.r.o.,

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA Pravidla a podmínky hry 1. Vyhlašovatel, organizátor a provozovatel hry Hru OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA (dále jen hra ) vyhlašuje, organizuje a provozuje společnost SG Productions, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Úplná pravidla Testuj Rapida

Úplná pravidla Testuj Rapida Úplná pravidla Testuj Rapida Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Testuj Rapida (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. IČ: 27604942 jednající Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více