TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY"

Transkript

1 TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK Úvod a celkové hodnocení roku 2014 Stejně jako v předchozím roce bylo Ústřední shromáždění JJ 2014 svoláno jako dvoudenní a konalo se ve dnech 12. a 13. září ve farním sboru ve Vanovicích. Vanovický sbor byl kromě jiného vybrán proto, že se v něm realizovala v poslední době finančně a technicky náročná oprava věží kostela a ústřední představenstvo JJ se domnívalo, že by stálo za to, aby se vanovický sbor s ostatními podělil o způsob zajišťování vícezdrojového financování obdobných projektů. Hostitelskému sboru ve Vanovicích za pozvání děkujeme. Jednání se účastnilo 17 poslanců a jeden zvolený náhradník z 22 delegátů ústředního shromáždění JJ. Přítomni byli i všichni členové ústředního představenstva JJ. Synodní radu zastupovala náměstkyně synodní kurátorky ses. Eva Zadražilová. ÚCK byla kromě ses. Hany Kurešové zastoupena br. Strakou, ekonomickým náměstkem vedoucího tajemníka ÚCK a fundraiserem br. Brunou. Jako hosté byli pozvání a jednání se účastnili br. Mgr. Jan Cieslar s chotí ze SCEAV a dlouholetý příznivec díla JJ a významný dárce na obnovu věží vanovického kostela br. Ing. Jan Bartušek s chotí. Po registraci a uvítání účastníků a hostů bylo jednání výročního shromáždění JJ zahájeno krátkou pobožností vedenou br. J. Tomáškem, který byl před tím výročním shromážděním JJ pověřen jeho vedením (modlitba, Ž 24, píseň 273). Výsledky jednání ústředního shromáždění JJ za rok 2014: 1. Hlavní dar lásky 2015 O udělení HDL v roce 2015 podal žádost pouze Ochranovský sbor při ČCE v Praze na rekonstrukci a přístavbu zázemí Milíčovy modlitebny v Malešicích. Tato žádost byla výročním shromážděním JJ jednomyslně schválena. 2. Výsledek a využití Sbírky darů za rok 2014 Ze 14 seniorátů nepodaly v roce 2014 žádost o podporu ze SD dva senioráty, a to seniorát pražský a poličský. Ze zbývajících seniorátů bylo podáno celkem 22 žádostí. Ústřední shromáždění JJ udělilo dary celkem 19 tuzemským a 1 zahraničnímu sboru. Ve 4 případech byly doplněny půjčkou z JTD a sbor Čáslav byl doporučen k žádosti o podporu z GAW. Celková výše sbírky darů k rozdělení (2/3 SD + 1 soukromý dárce) činila ,- Kč, rozděleno , - Kč. Zůstatek cca ,- Kč je určen na činnost JJ. Po ústředním shromáždění JJ se již přiděleného daru ,- Kč vzdal FS ČCE v Frýdku-Místku. Tato částka bude připočítána ke Sbírce darů roku Půjčky poskytnuté v předešlém období Ústřední shromáždění JJ vzalo na vědomí půjčky, které byly ÚP JJ poskytnuty sborům z fondu JTD. U půjčky, která byla poskytnuta Nezávislému evangelickému bratrskému sboru v Bohemce na Ukrajině a jejíž aktuální zůstatek činí Kč, bude podle možností ústřední představenstvo JJ navrhovat pomoc při umořování tohoto dluhu. Děkujeme všem sborům za jejich štědrou podporu a prosíme je, aby i nadále dílo JJ podporovali. Za ústřední představenstvo Jiří Tomášek, předseda 1

2 2. Sbírka darů Částka ,- Kč, tj. 2/3 shromážděné sbírky darů za r (sníženo o náklady ústřední kanceláře JJ, ÚP a ÚS JJ), byla rozhodnutím Ústředního shromáždění JJ rozdělena takto: FARNÍ SBOR ČÁSTKA /v Kč/ ÚČEL 0213 Libice nad Cidlinou oprava ohradní zdi kolem objektu bývalé fary v Opolanech 0209 Bošín umoření dluhu u JTD 0307 Tábor výměna střešní krytiny sborového domu 0411 Kralovice umoření dluhu u JTD 0400 Rokycany umoření dluhu u JTD 0515 Ústí nad Labem umoření dluhu u JTD 0718 Vrchlabí oprava střechy na přístavbách fary 0804 Čáslav rekonstrukce bytu faráře 0814 Chvaletice dokončení obnovy fasády kostela 0801 Brandýs nad Orlicí generální oprava varhan 1005 Humpolec sanace zdiva budov kostela a fary 1007 Moraveč obnova věže, oken a fasády kostela 1111 Klobouky u Brna hygienické zařízení 1211 Leskovec rekonstrukce farního bytu 1310 Nový Jičín výměna oken a zateplení sborového domu 1327 Zábřeh na Moravě umoření dluhu u JTD 1403 Potštejn umoření dluhu u JTD NBS sbor v Bohemce Ukrajina umoření dluhu u JTD CELKEM Hlavní dar lásky Sbírka HDL vynesla v roce 2014 částku ,- Kč. Ústředním shromážděním JJ v r byla vyhlášena ve prospěch FS ČCE v Nymburce na opravu věže kostela. Sbírka HDL v roce 2015 byla podle rozhodnutí ústředního shromáždění JJ ze dne vyhlášena na podporu Ochranovského sboru při ČCE v Praze při rekonstrukci a přístavbě zázemí Milíčovy modlitebny v Praze Malešicích. 4. Jubilejní toleranční dar a poskytnuté půjčky Sbírka JTD v r vynesla ,- Kč. Půjčky z fondu JTD v r. 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA /v Kč/ TYP ÚČEL Přeštice B výměna a instalace vstupních dveří ve sborovém domě Přeštice P zateplení vnějšího pláště sborového domu Brandýs nad Orlicí B generální oprava varhan Humpolec P výměna dvou plynových kotlů Humpolec B sanace zdi budov kostela a fary Krnov P koupě budovy s možností úprav na sbor. prostory a far. byt Nový Jičín B výměna oken a zateplení ve sborovém domě Diakonie ČCE Středisko HRP P rekonstrukce kancelář. prostor budovy v Praze, Belgické ul. NBS sbor Bohemce - Ukrajina B generální oprava střechy Husovy kaple CELKEM Typ půjčky: P = překlenovací, B = běžná 2

3 Podle usnesení 3. zasedání 32. synodu č. 61 poskytla Jeronýmova jednota krátkodobé půjčky z fondů povšechného sboru na předfinancování projektů s přislíbenou dotací. Půjčky z fondů povšechného sboru v r. 2013: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL VRÁCENO ÚROKY Horní Krupá ,00 rekonstrukce kostela , ,65 Vanovice ,00 oprava střechy krovu a věží kostela , ,01 Potštejn ,26 oprava kostela , ,77 Velká Lhota ,00 revitalizace okolí kostela , ,60 Prusinovice ,00 zateplení fary a fasáda kostela , ,47 Zádveřice ,00 obnova varhan ,00 335,12 CELKEM , , ,62 Půjčky z fondů povšechného sboru v r. 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL VRÁCENO ÚROKY Moraveč ,00 obnova evangelického kostela ,00 0,00 Velenice ,00 oprava interiéru kostela - II. etapa , ,90 Horní Dubenky ,00 obnova evangelického kostela 0,00 0,00 CELKEM , , ,90 5. Státní příspěvek na opravy církevního majetku Příspěvky Ministerstva kultury ČR v roce 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL Nymburk oprava věže kostela Aš výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí Žatec rekonstrukce farního bytu CELKEM Zahraniční dary GAW Projektkatalog GAW 2013: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Poděbrady Euro Euro rekonstrukce fary Ratiboř Euro Euro oprava střechy kostela Jilemnice Euro Euro rekonstrukce stropů mezi modlitebnou a farním bytem CELKEM Euro Euro Projektkatalog GAW 2014: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Přeštice Euro rekonstrukce fary CELKEM Euro Projektkatalog GAW 2015: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Telecí Euro rekonstrukce střechy fary Žatec* Euro oprava střechy, krytiny věže a popř. fasády na kostele CELKEM Euro *Původně navržený FS ČCE v Aši (výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí ) obdržel dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která plně pokryla náklady na stavební akci, proto dar z PK GAW 2015 již nebyl potřebný. Místo FS Aš byl navržený FS Žatec na dar ve stejné výši ,- Euro na opravu střechy, krytiny věže a popř. fasády kostela. 3

4 Projektkatalog GAW 2016: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Čáslav Euro rekonstrukce farářského bytu CELKEM Euro 7. Zahraniční dary Kulatý stůl FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR (v r. 2013) ÚČEL Vanovice Euro Kč Kč Kč Kč oprava krovu a střechy věží kostela (na umoření dluhu u JTD) - - (na umoření dluhu u JTD) DAR (v r. 2014) Kč oprava krovu střechy věží kostela (na umoření dluhu) CELKEM Euro Kč 8. Náklady kanceláře JJ a ústředního představenstva JJ Činnost kanceláře JJ a ústředního představenstva JJ si v roce 2014 vyžádala tyto náklady: Tisk a distribuce letáků JJ Ústřední shromáždění JJ ubytování Ústřední shromáždění JJ stravování Ústřední shromáždění JJ doprava Ústřední shromáždění JJ cestovné Ústřední shromáždění JJ-ostatní výdaje (prohlídka židovského muzea) Cestovné Telefon Bankovní výlohy Členský příspěvek do ADGE za r Náklady na reprezentaci občerstvení Ubytování Úroky Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 108 Kč Kč Kč Kč 4

5 9. Přehled sbírek Jeronýmovy jednoty v roce 2014 Číslo sboru Název farního sboru Sbírka darů Hlavní dar lásky Jubilejní toleranční dar Počet členů* Počet salárníků* Obětavost na člena 0100 Pražský seniorát 0101 Benešov u Prahy 4 700, , , , Beroun 2 500, , , , Dobříš 3 300, ,00 710, , Hořovice 655,00 715,00 400, , Hvozdnice 3 500, ,00 507, , Kladno , , , , Libčice nad Vltavou , , , , Praha 1 Salvátor , , , , Praha 1 Kliment , , , , Praha 2 Vinohrady , , , , Praha 3 Jarov 3 500, , , , Praha 3 Žižkov I 5 300, , , , Praha 3 Žižkov II 3 000, ,00 890, , Praha 4 Braník , , , , Praha 4 Modřany , , , , Praha 4 Nusle , , , , Praha 4 Jižní Město 8 700, , , , Praha 5 Radotín 5 100, ,00 690, , Praha 5 Smíchov , , , , Praha 6 Dejvice , , , , Praha 6 Střešovice , , , , Praha 8 Kobylisy , , , , Praha 8 Libeň , , , , Praha 9 Horní Počernice , , , , Praha 10 Strašnice , , , , Praha 10 Uhříněves 8 274, , , , Praha 10 Vršovice , , , , Sedlec-Prčice 1 770, , , , Soběhrdy 4 800, , , , Škvorec 5 500, ,00 700, , Německý sbor v Praze 2 310, , , , Celkem , , , , Poděbradský seniorát 0201 Brandýs nad Labem 3 955,00 460, , , Český Brod 7 300, , , , Chleby 4 800,00 550,00 520, , Kolín , , , , Kovánec 4 750,00 450,00 300, , Krakovany v Čechách 3 000, ,00 600, , Bošín 3 040, , , , Kutná Hora 4 250, , , , Libenice 2 100,00 570,00 200, , Libice nad Cidlinou 6 950, ,00 949, , Lysá nad Labem 7 355, , , , Mělník 8 900, , , , Mladá Boleslav , , , , Mšeno u Mělníka 5 300, ,00 830, , Libiš 3 900, , , , Nymburk 8 950, , , , Pečky 850,00 400,00 100, , Poděbrady , , , , Předhradí 2 500, ,00 150, ,00 5

6 0224 Velenice 6 950, ,00 800, , Velim 2 300,00 750,00 560, , Zruč nad Sázavou 3 000,00 750,00 550, , Celkem , , , , Jihočeský seniorát 0301 České Budějovice 3 748, , , , Jindřichův Hradec , , , , Písek 5 000,00 800,00 420, , Soběslav 3 000, ,00 660, , Strmilov 300, , , , Tábor 3 000, , , , Volyně 2 500,00 656,00 490, , Celkem , , , , Západočeský seniorát 0401 Aš 3 134, ,00 369, , Černošín 1 000, , , , Dolní Bělá 600,00 600,00 100, , Domažlice 8 900, , , , Horní Slavkov 3 600,00 950,00 200, , Cheb 3 300, , , , Chodov u Karlových Varů 5 900, ,00 830, , Chrást u Plzně 2 900, ,00 670, , Karlovy Vary , , , , Kdyně na Šumavě 2 400, ,00 560, , Kralovice 1 200,00 100,00 100, , Mariánské Lázně , , , , Merklín u Přeštic 1 300,00 800, , , Nejdek 4 400, ,00 980, , Ostrov nad Ohří 3 200, ,00 400, , Plzeň Korandův sbor , , , , Plzeň Západní sbor 2 330, , , , Podbořany 500,00 500,00 100, , Přeštice 2 300, , , , Rokycany 1 841,00 720, , , Sokolov , , , , Stříbro 3 450,00 830,00 0, , Teplá 3 200, ,00 0, , Celkem , , , , Ústecký seniorát 0501 Děčín 7 900, , , , Duchcov 500,00 200,00 100, , Chomutov 3 600, ,00 625, , Chotiněves 2 100, ,00 797, , Krabčice 2 550, , , , Libkovice pod Řípem 3 400, ,00 250, , Litoměřice 3 000, , , , Louny 750,00 650,00 250, , Most-Litvínov 6 000, ,00 750, , Roudnice nad Labem 2 800, ,00 430, , Teplice 4 300, ,00 520, , Třebenice 4 200, , , , Ústí nad Labem 1 300,00 420,00 0, , Žatec 3 000, ,00 600, , Celkem , , , ,14 6

7 0600 Liberecký seniorát 0601 Česká Lípa 3 800, , , , Jablonec nad Nisou 6 600, , , , Jilemnice , ,00 910, , Křížlice , , , , Liberec , , , , Libštát 3 100, , , , Nové Město pod Smrkem 1 000,00 740,00 920, , Rumburk 5 600, ,00 965, , Varnsdorf 6 600, ,00 890, , Celkem , , , , Královéhradecký seniorát 0702 Broumov 900,00 500,00 450, , Černilov 2 400, ,00 515, , Dvůr Králové nad Labem 4 650, , , , Hořice v Podkrkonoší 1 300, ,00 824, , Hradec Králové , , , , Hronov 7 300, , , , Jičín 1 510, , , , Klášter nad Dědinou , , , , Kostelec nad Orlicí 3 040, ,00 900, , Letohrad 8 000, , , , Náchod-Šonov 8 700, , , , Nový Bydžov 2 800, ,00 610, , Semonice , , , , Trutnov 3 300, , , , Třebechovice , ,00 620, , Vrchlabí , , , , Celkem , , , , Chrudimský seniorát 0801 Brandýs nad Orlicí 5 400, , , , Bučina 4 100, , , , Bukovka , , , , Čáslav 7 500, ,00 840, , Česká Třebová 4 500,00 600, , , Dvakačovice 2 000, ,00 840, , Džbánov 9 400, , , , Heřmanův Městec 6 120, , , , Horní Čermná 6 000, , , , Hradiště 7 282, , , , Choceň 4 000, ,00 800, , Chrudim , , , , Chvaletice 7 400, ,00 0, , Lanškroun , , , , Litomyšl , , , , Lozice 3 150,00 840,00 150, , Opatovice 7 260, , , , Pardubice , , , , Přelouč 3 000, ,00 520, , Semtěš 300,00 250,00 150, , Sloupnice 8 000, , , , Trnávka 9 500, ,00 0, , Vilémov 7 900, , , , Vysoké Mýto 6 500, ,00 826, , Celkem , , , ,88 7

8 0900 Poličský seniorát 0901 Borová u Poličky , , , , Hlinsko v Čechách 9 500, ,00 730, , Jimramov , , , , Krouna , ,00 410, , Krucemburk , , , , Polička , , , , Proseč u Skutče , , , , Raná u Hlinska 7 000, ,00 720, , Telecí 9 100,00 540,00 582, , Celkem , , , , Horácký seniorát 1001 Daňkovice ,00 646,00 552, , Horní Dubénky , , , , Horní Krupá , , , , Horní Vilémovice , , , , Humpolec 7 000,00 490,00 462, , Jihlava , ,00 0, , Moraveč , , , , Nové Město na Moravě , , , , Opatov 7 900, ,00 500, , Sázava , , , , Sněžné na Moravě , , , , Pelhřimov-Strměchy , , , , Telč , , , , Třebíč , , , , Velká Lhota u Dačic 9 500, ,00 540, , Velké Meziříčí , ,00 833, , Celkem , , , , Brněnský seniorát 1101 Boskovice , , , , Brno-Husovice , , , , Brno-Židenice , , , , Brno I , , , , Brno II , , , , Břeclav , , , , Dambořice 5 900, , , , Heršpice , , , , Hustopeče u Brna 7 350, , , , Klobouky u Brna , ,00 830, , Miroslav , , , , Moravská Třebová 8 600,00 900,00 500, , Nikolčice 7 540, ,00 440, , Nosislav , , , , Olešnice na Moravě , , , , Prosetín , , , , Rovečné , , , , Silůvky u Brna , , , , Svitavy , , , , Vanovice , , , , Veselí , , , , Znojmo 9 500, , , , Celkem , , , ,92 8

9 1200 Východomoravský seniorát 1201 Hodonín , , , , Hošťálková u Vsetína , , , , Hrubá Vrbka a Velká n. Vel , , , , Huslenky , ,00 910, , Jablůnka 9 300, , , , Jasenná , , , , Javorník nad Veličkou , , , , Kateřinice , , , , Kroměříž , , , , Kyjov 4 900, ,00 410, , Leskovec , ,00 850, , Liptál , , , , Pozděchov , , , , Prusinovice , , , , Pržno , , , , Ratiboř u Vsetína , , , , Rusava 8 500, ,00 380, , Růžďka , , , , Střítež nad Bečvou , , , , Uherské Hradiště , ,00 500, , Valašské Meziříčí , , , , Velká Lhota , , , , Vizovice 8 150, ,00 670, , Vsetín Horní sbor , , , , Vsetín Dolní sbor , , , , Zádveřice-Raková , ,00 565, , Zlín , , , , Celkem , , , , Moravskoslezský seniorát 1301 Bruntál 3 100,00 870,00 480, , Český Těšín 6 800, , , , Frýdek-Místek , , , , Hodslavice , , , , Hrabová 7 550, , , , Hranice na Moravě 7 600, , , , Javorník u Jeseníku 800,00 645,00 270, , Jeseník 2 000, , , , Krnov 4 200, , , , Nový Jičín 9 020, ,00 947, , Odry 2 050, , , , Olomouc , , , , Opava 6 550, , , , Orlová 2 000,00 700,00 700, , Ostrava , , , , Ostravice 2 300,00 350,00 350, , Prostějov , , , , Přerov 7 200, , , , Suchdol nad Odrou 3 160, , , , Šenov u Ostravy 850,00 850,00 300, , Šternberk 3 250, , , , Štramberk 3 100, , , , Šumperk 7 200, , , , Vítkov 5 300, ,00 855, , Zábřeh na Moravě , , , , Celkem , , , ,50 9

10 1400 Ochranovský seniorát 1401 Jablonec nad Nisou 620,00 560, , , Koberovy 500,00 400,00 150, , Potštejn 3 000, , , , Praha 4 000, , , , Rovensko pod Troskami 1 000,00 500,00 300, , Tanvald 1 000,00 500,00 500, , Turnov 4 440, , , , Ujkovice 1 000,00 500,00 300, , Železný Brod 1 560, , , , Celkem , , , ,97 Seniorát SD (2/3 zasílané do ústředí) HDL JTD Počet členů * Počet salárníků* Obětavost na člena Pražský , , , ,00 Poděbradský , , , ,62 Jihočeský , , , ,89 Západočeský , , , ,47 Ústecký , , , ,98 Liberecký , , , ,41 Královéhradecký , , , ,67 Chrudimský , , , ,52 Poličský , , , ,26 Horácký , , , ,77 Brněnský , , , ,68 Východomoravský , , , ,87 Moravskoslezský , , , ,58 Ochranovský , , , ,85 ostatní dárci , , ,33 ČCE celkem , , , ,81 Vysvětlivky: *.. údaje ze statistik r Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2013 a 2014 Seniorát r r meziroční sbírky sbírky srovnání SD (2/3) HDL JTD SD (2/3) HDL JTD celkem celkem (r ) Pražský , Poděbradský , Jihočeský , Západočeský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Chrudimský , Poličský , Horácký , Brněnský , Východomoravský , Moravskoslezský , Ochranovský , ostatní dárci , Celkem ,

11 11. Fond JTD stav k Farní sbor Dluh k Splátky 2013 Dluh Splátky 2014 Půjčky 2013 k Plán Skutečnost Plán Skutečnost 11 Půjčky 2014 Dluh k Pražský seniorát , , , , , , Hořovice , , , ,00 0, Kladno , , , , ,00 0, Libčice , , , , , , Praha 5-Radotín , , , , , Soběhrdy , , , , ,00 0, Škvorec , , , , , , , , , , , , Poděbradský seniorát 0202 Český Brod , , , , , , Chleby , , , , , , Kovánec , ,00 0,50 0, Krakovany , , , , , , Bošín , , , , , Kutná Hora , , , , , , Mělník , , , , , , Mladá Boleslav , , , , , , Poděbrady , , , , ,00 0, Předhradí 4 637, , , , , Velenice , , , , , , , , , , ,00 0, , Jihočeský seniorát 0301 České Budějovice , ,00 0,00 0, Písek , , , , , , , Tábor , , , , , Volyně , , , , , , , , , , , Západočeský seniorát 0401 Aš , , , , , , Černošín , , , , , , Horní Slavkov 6 000, , , ,00 0, Cheb (včetně Plesné) , , , , ,00

12 0411 Kralovice , , , , , , Nejdek , , , , , , Ostrov nad Ohří , , , , , , Přeštice , , , , , , Rokycany , , , , , , , , , , , , , , Ústecký seniorát 0501 Děčín , , , , , ,00 0, Chomutov , , , , , , Libkovice pod Řípem , , , , , Litoměřice , ,00 0,00 0, Třebenice , , , , ,00 0, Ústí nad Labem , , , , , , Žatec , , , , , , , , , , Liberecký seniorát 0604 Jilemnice , , , , , Křížlice , , , , , , Rumburk , , , , , , Varnsdorf , , , , , , , , , , , Královehradecký seniorát 0703 Černilov , , , , Hořice v Podkrkonoší , ,00 0,00 0, Jičín , , , , , , Nový Bydžov , ,00 0,00 0, , , , , , Chrudimský seniorát 0801Brandýs nad Orlicí , , Čáslav , , , , ,00 0, Dvakačovice , , , , , , Chrudim , ,00 0,00 0, Chvaletice , , , , ,00 0, Pardubice , , , , , , Trnávka , , , , , Vilémov u Golčova Jeníkova , , , ,00 0,00 12

13 0825 Vysoké Mýto , , , , , , , , , , , , Poličský seniorát 0902 Hlinsko v Čechách , , , , , , Krouna , , , , , Raná u Hlinska , ,00 0,00 0, Svratouch , , , , , , , , , , Horácký seniorát 1002 Horní Dubenky , , , , ,00 0, Humpolec , , , , , , , Moraveč , , , , , , Nové Město na Moravě , , , , , , Třebíč , , , , , , , Velká Lhota u Dačic , , , , ,00 0, , , , , , , , Brněnský seniorát 1105 Brno II , , , , , , Prosetín , , , , , , Silůvky u Brna , ,00 0,00 0, Vanovice , , , , , , , , , , , , Východomoravský seniorát 1202 Hošťálková u Vsetína , , , , ,00 0, Jablůnka , ,00 0,00 0, Javorník nad Veličkou , , , , , , Liptál , , ,00 0, Pozděchov , ,00 0,00 0, Prusinovice , ,00 0,00 0, Pržno , , , , ,00 0, Ratiboř , , , ,00 0, Střítež nad Bečvou , , , , , , Uherské Hradiště , , , , , , Valašské Meziříčí , ,00 0,00 0, Zádveřice-Raková , , , , , , Zlín , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 1300 Moravskoslezský seniorát 1304 Hodslavice , ,00 0,00 0, Hranice , , , , , , Krnov , ,00 0, , , Nový Jičín , , Olomouc , , , , , Opava , ,00 0,00 0, Orlová , , , , ,00 0, Prostějov , , , , , , Přerov , ,00 0,00 0, Suchdol nad Odrou , , , , , Šenov u Ostravy , , , ,00 0, Šternberk 0, , , , , ,00 0, Vítkov , , , , , , Zábřeh na Moravě , , , , , , , , , , , , Ochranovský seniorát Potštejn , , , , , , , , , , ,00 Ostatní NSB Bohemka Ukrajina 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Povšechný sbor , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diakonie stř. Humanitární pomoci , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Celkem dluhy: , , ,93 Splátky ,50 Půjčky ,00 Přehled půjček a informace o jejich splácení je k dispozici na a průběžně se aktualizuje. Zpracovala: Hana Kurešová, Kancelář JJ 14

TISK č. 12 (Komise D)

TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY TISK č. 12 (Komise D) 1. Úvod celkové hodnocení roku 2013 Ústřední shromáždění JJ se konalo ve farním sboru ČCE v Třebenicích v pátek a sobotu 20. a 21. září 2013. Protože se

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19 22.5.2011) TISK 14 ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY

1. zasedání 33. synodu ČCE (19 22.5.2011) TISK 14 ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY TISK č. 14 1. Úvod celkové hodnocení roku 2010 Ústřední shromáždění JJ se konalo ve Farním sboru ČCE v Mělníku. Ústřední představenstvo JJ s díky přijalo nabídku tohoto sboru

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

"Malé sbory" sumarizace výsledků dotazníkového šetření za 14 seniorátů ČCE

Malé sbory sumarizace výsledků dotazníkového šetření za 14 seniorátů ČCE "Malé sbory" sumarizace výsledků dotazníkového šetření za 14 seniorátů ČCE 1. Podle čeho byste charakterizovali malý sbor A. počet členů do 100 do 150 do 200 do 250 četnost odpovědí 3 2 2 2 5 B. účast

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Stránka: 1 Počet stránek:5

Stránka: 1 Počet stránek:5 Stránka: 1 Bobule Palace Cinemas - Slovanský dům Praha 1 27.3.08 9.4.08 Bobule BIO RÁJ Turnov 10.4.08 13.4.08 Bobule Kino Kosmos - Maxi Most 17.4.08 23.4.08 Bobule Kino Vysočina Žďár nad Sázavou 24.4.08

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

půjčka online dvůr kralovec. Vyzkoušejte možnost získat půjčku Dvůr Králové online půjčka

půjčka online dvůr kralovec. Vyzkoušejte možnost získat půjčku Dvůr Králové online půjčka půjčka online dvůr kralovec. Vyzkoušejte možnost získat půjčku Dvůr Králové online půjčka online dvůr kralovec. Každá společnost, která nabízí půjčky Dvůr Králové, by měla udávat, kolik za konkrétní půjčku

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily,

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily, půjčka online uherské hradiště město uherské. Půjčky SnadnoRychle bazar inzerce zdarma SnadnoRychle pojistění Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice

Více