TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY"

Transkript

1 TISK č. 12 (Komise D) ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK Úvod a celkové hodnocení roku 2014 Stejně jako v předchozím roce bylo Ústřední shromáždění JJ 2014 svoláno jako dvoudenní a konalo se ve dnech 12. a 13. září ve farním sboru ve Vanovicích. Vanovický sbor byl kromě jiného vybrán proto, že se v něm realizovala v poslední době finančně a technicky náročná oprava věží kostela a ústřední představenstvo JJ se domnívalo, že by stálo za to, aby se vanovický sbor s ostatními podělil o způsob zajišťování vícezdrojového financování obdobných projektů. Hostitelskému sboru ve Vanovicích za pozvání děkujeme. Jednání se účastnilo 17 poslanců a jeden zvolený náhradník z 22 delegátů ústředního shromáždění JJ. Přítomni byli i všichni členové ústředního představenstva JJ. Synodní radu zastupovala náměstkyně synodní kurátorky ses. Eva Zadražilová. ÚCK byla kromě ses. Hany Kurešové zastoupena br. Strakou, ekonomickým náměstkem vedoucího tajemníka ÚCK a fundraiserem br. Brunou. Jako hosté byli pozvání a jednání se účastnili br. Mgr. Jan Cieslar s chotí ze SCEAV a dlouholetý příznivec díla JJ a významný dárce na obnovu věží vanovického kostela br. Ing. Jan Bartušek s chotí. Po registraci a uvítání účastníků a hostů bylo jednání výročního shromáždění JJ zahájeno krátkou pobožností vedenou br. J. Tomáškem, který byl před tím výročním shromážděním JJ pověřen jeho vedením (modlitba, Ž 24, píseň 273). Výsledky jednání ústředního shromáždění JJ za rok 2014: 1. Hlavní dar lásky 2015 O udělení HDL v roce 2015 podal žádost pouze Ochranovský sbor při ČCE v Praze na rekonstrukci a přístavbu zázemí Milíčovy modlitebny v Malešicích. Tato žádost byla výročním shromážděním JJ jednomyslně schválena. 2. Výsledek a využití Sbírky darů za rok 2014 Ze 14 seniorátů nepodaly v roce 2014 žádost o podporu ze SD dva senioráty, a to seniorát pražský a poličský. Ze zbývajících seniorátů bylo podáno celkem 22 žádostí. Ústřední shromáždění JJ udělilo dary celkem 19 tuzemským a 1 zahraničnímu sboru. Ve 4 případech byly doplněny půjčkou z JTD a sbor Čáslav byl doporučen k žádosti o podporu z GAW. Celková výše sbírky darů k rozdělení (2/3 SD + 1 soukromý dárce) činila ,- Kč, rozděleno , - Kč. Zůstatek cca ,- Kč je určen na činnost JJ. Po ústředním shromáždění JJ se již přiděleného daru ,- Kč vzdal FS ČCE v Frýdku-Místku. Tato částka bude připočítána ke Sbírce darů roku Půjčky poskytnuté v předešlém období Ústřední shromáždění JJ vzalo na vědomí půjčky, které byly ÚP JJ poskytnuty sborům z fondu JTD. U půjčky, která byla poskytnuta Nezávislému evangelickému bratrskému sboru v Bohemce na Ukrajině a jejíž aktuální zůstatek činí Kč, bude podle možností ústřední představenstvo JJ navrhovat pomoc při umořování tohoto dluhu. Děkujeme všem sborům za jejich štědrou podporu a prosíme je, aby i nadále dílo JJ podporovali. Za ústřední představenstvo Jiří Tomášek, předseda 1

2 2. Sbírka darů Částka ,- Kč, tj. 2/3 shromážděné sbírky darů za r (sníženo o náklady ústřední kanceláře JJ, ÚP a ÚS JJ), byla rozhodnutím Ústředního shromáždění JJ rozdělena takto: FARNÍ SBOR ČÁSTKA /v Kč/ ÚČEL 0213 Libice nad Cidlinou oprava ohradní zdi kolem objektu bývalé fary v Opolanech 0209 Bošín umoření dluhu u JTD 0307 Tábor výměna střešní krytiny sborového domu 0411 Kralovice umoření dluhu u JTD 0400 Rokycany umoření dluhu u JTD 0515 Ústí nad Labem umoření dluhu u JTD 0718 Vrchlabí oprava střechy na přístavbách fary 0804 Čáslav rekonstrukce bytu faráře 0814 Chvaletice dokončení obnovy fasády kostela 0801 Brandýs nad Orlicí generální oprava varhan 1005 Humpolec sanace zdiva budov kostela a fary 1007 Moraveč obnova věže, oken a fasády kostela 1111 Klobouky u Brna hygienické zařízení 1211 Leskovec rekonstrukce farního bytu 1310 Nový Jičín výměna oken a zateplení sborového domu 1327 Zábřeh na Moravě umoření dluhu u JTD 1403 Potštejn umoření dluhu u JTD NBS sbor v Bohemce Ukrajina umoření dluhu u JTD CELKEM Hlavní dar lásky Sbírka HDL vynesla v roce 2014 částku ,- Kč. Ústředním shromážděním JJ v r byla vyhlášena ve prospěch FS ČCE v Nymburce na opravu věže kostela. Sbírka HDL v roce 2015 byla podle rozhodnutí ústředního shromáždění JJ ze dne vyhlášena na podporu Ochranovského sboru při ČCE v Praze při rekonstrukci a přístavbě zázemí Milíčovy modlitebny v Praze Malešicích. 4. Jubilejní toleranční dar a poskytnuté půjčky Sbírka JTD v r vynesla ,- Kč. Půjčky z fondu JTD v r. 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA /v Kč/ TYP ÚČEL Přeštice B výměna a instalace vstupních dveří ve sborovém domě Přeštice P zateplení vnějšího pláště sborového domu Brandýs nad Orlicí B generální oprava varhan Humpolec P výměna dvou plynových kotlů Humpolec B sanace zdi budov kostela a fary Krnov P koupě budovy s možností úprav na sbor. prostory a far. byt Nový Jičín B výměna oken a zateplení ve sborovém domě Diakonie ČCE Středisko HRP P rekonstrukce kancelář. prostor budovy v Praze, Belgické ul. NBS sbor Bohemce - Ukrajina B generální oprava střechy Husovy kaple CELKEM Typ půjčky: P = překlenovací, B = běžná 2

3 Podle usnesení 3. zasedání 32. synodu č. 61 poskytla Jeronýmova jednota krátkodobé půjčky z fondů povšechného sboru na předfinancování projektů s přislíbenou dotací. Půjčky z fondů povšechného sboru v r. 2013: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL VRÁCENO ÚROKY Horní Krupá ,00 rekonstrukce kostela , ,65 Vanovice ,00 oprava střechy krovu a věží kostela , ,01 Potštejn ,26 oprava kostela , ,77 Velká Lhota ,00 revitalizace okolí kostela , ,60 Prusinovice ,00 zateplení fary a fasáda kostela , ,47 Zádveřice ,00 obnova varhan ,00 335,12 CELKEM , , ,62 Půjčky z fondů povšechného sboru v r. 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL VRÁCENO ÚROKY Moraveč ,00 obnova evangelického kostela ,00 0,00 Velenice ,00 oprava interiéru kostela - II. etapa , ,90 Horní Dubenky ,00 obnova evangelického kostela 0,00 0,00 CELKEM , , ,90 5. Státní příspěvek na opravy církevního majetku Příspěvky Ministerstva kultury ČR v roce 2014: FARNÍ SBOR ČÁSTKA ÚČEL Nymburk oprava věže kostela Aš výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí Žatec rekonstrukce farního bytu CELKEM Zahraniční dary GAW Projektkatalog GAW 2013: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Poděbrady Euro Euro rekonstrukce fary Ratiboř Euro Euro oprava střechy kostela Jilemnice Euro Euro rekonstrukce stropů mezi modlitebnou a farním bytem CELKEM Euro Euro Projektkatalog GAW 2014: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Přeštice Euro rekonstrukce fary CELKEM Euro Projektkatalog GAW 2015: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Telecí Euro rekonstrukce střechy fary Žatec* Euro oprava střechy, krytiny věže a popř. fasády na kostele CELKEM Euro *Původně navržený FS ČCE v Aši (výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí ) obdržel dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která plně pokryla náklady na stavební akci, proto dar z PK GAW 2015 již nebyl potřebný. Místo FS Aš byl navržený FS Žatec na dar ve stejné výši ,- Euro na opravu střechy, krytiny věže a popř. fasády kostela. 3

4 Projektkatalog GAW 2016: FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR ÚČEL Čáslav Euro rekonstrukce farářského bytu CELKEM Euro 7. Zahraniční dary Kulatý stůl FARNÍ SBOR PŘÍSLIB DAR (v r. 2013) ÚČEL Vanovice Euro Kč Kč Kč Kč oprava krovu a střechy věží kostela (na umoření dluhu u JTD) - - (na umoření dluhu u JTD) DAR (v r. 2014) Kč oprava krovu střechy věží kostela (na umoření dluhu) CELKEM Euro Kč 8. Náklady kanceláře JJ a ústředního představenstva JJ Činnost kanceláře JJ a ústředního představenstva JJ si v roce 2014 vyžádala tyto náklady: Tisk a distribuce letáků JJ Ústřední shromáždění JJ ubytování Ústřední shromáždění JJ stravování Ústřední shromáždění JJ doprava Ústřední shromáždění JJ cestovné Ústřední shromáždění JJ-ostatní výdaje (prohlídka židovského muzea) Cestovné Telefon Bankovní výlohy Členský příspěvek do ADGE za r Náklady na reprezentaci občerstvení Ubytování Úroky Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 108 Kč Kč Kč Kč 4

5 9. Přehled sbírek Jeronýmovy jednoty v roce 2014 Číslo sboru Název farního sboru Sbírka darů Hlavní dar lásky Jubilejní toleranční dar Počet členů* Počet salárníků* Obětavost na člena 0100 Pražský seniorát 0101 Benešov u Prahy 4 700, , , , Beroun 2 500, , , , Dobříš 3 300, ,00 710, , Hořovice 655,00 715,00 400, , Hvozdnice 3 500, ,00 507, , Kladno , , , , Libčice nad Vltavou , , , , Praha 1 Salvátor , , , , Praha 1 Kliment , , , , Praha 2 Vinohrady , , , , Praha 3 Jarov 3 500, , , , Praha 3 Žižkov I 5 300, , , , Praha 3 Žižkov II 3 000, ,00 890, , Praha 4 Braník , , , , Praha 4 Modřany , , , , Praha 4 Nusle , , , , Praha 4 Jižní Město 8 700, , , , Praha 5 Radotín 5 100, ,00 690, , Praha 5 Smíchov , , , , Praha 6 Dejvice , , , , Praha 6 Střešovice , , , , Praha 8 Kobylisy , , , , Praha 8 Libeň , , , , Praha 9 Horní Počernice , , , , Praha 10 Strašnice , , , , Praha 10 Uhříněves 8 274, , , , Praha 10 Vršovice , , , , Sedlec-Prčice 1 770, , , , Soběhrdy 4 800, , , , Škvorec 5 500, ,00 700, , Německý sbor v Praze 2 310, , , , Celkem , , , , Poděbradský seniorát 0201 Brandýs nad Labem 3 955,00 460, , , Český Brod 7 300, , , , Chleby 4 800,00 550,00 520, , Kolín , , , , Kovánec 4 750,00 450,00 300, , Krakovany v Čechách 3 000, ,00 600, , Bošín 3 040, , , , Kutná Hora 4 250, , , , Libenice 2 100,00 570,00 200, , Libice nad Cidlinou 6 950, ,00 949, , Lysá nad Labem 7 355, , , , Mělník 8 900, , , , Mladá Boleslav , , , , Mšeno u Mělníka 5 300, ,00 830, , Libiš 3 900, , , , Nymburk 8 950, , , , Pečky 850,00 400,00 100, , Poděbrady , , , , Předhradí 2 500, ,00 150, ,00 5

6 0224 Velenice 6 950, ,00 800, , Velim 2 300,00 750,00 560, , Zruč nad Sázavou 3 000,00 750,00 550, , Celkem , , , , Jihočeský seniorát 0301 České Budějovice 3 748, , , , Jindřichův Hradec , , , , Písek 5 000,00 800,00 420, , Soběslav 3 000, ,00 660, , Strmilov 300, , , , Tábor 3 000, , , , Volyně 2 500,00 656,00 490, , Celkem , , , , Západočeský seniorát 0401 Aš 3 134, ,00 369, , Černošín 1 000, , , , Dolní Bělá 600,00 600,00 100, , Domažlice 8 900, , , , Horní Slavkov 3 600,00 950,00 200, , Cheb 3 300, , , , Chodov u Karlových Varů 5 900, ,00 830, , Chrást u Plzně 2 900, ,00 670, , Karlovy Vary , , , , Kdyně na Šumavě 2 400, ,00 560, , Kralovice 1 200,00 100,00 100, , Mariánské Lázně , , , , Merklín u Přeštic 1 300,00 800, , , Nejdek 4 400, ,00 980, , Ostrov nad Ohří 3 200, ,00 400, , Plzeň Korandův sbor , , , , Plzeň Západní sbor 2 330, , , , Podbořany 500,00 500,00 100, , Přeštice 2 300, , , , Rokycany 1 841,00 720, , , Sokolov , , , , Stříbro 3 450,00 830,00 0, , Teplá 3 200, ,00 0, , Celkem , , , , Ústecký seniorát 0501 Děčín 7 900, , , , Duchcov 500,00 200,00 100, , Chomutov 3 600, ,00 625, , Chotiněves 2 100, ,00 797, , Krabčice 2 550, , , , Libkovice pod Řípem 3 400, ,00 250, , Litoměřice 3 000, , , , Louny 750,00 650,00 250, , Most-Litvínov 6 000, ,00 750, , Roudnice nad Labem 2 800, ,00 430, , Teplice 4 300, ,00 520, , Třebenice 4 200, , , , Ústí nad Labem 1 300,00 420,00 0, , Žatec 3 000, ,00 600, , Celkem , , , ,14 6

7 0600 Liberecký seniorát 0601 Česká Lípa 3 800, , , , Jablonec nad Nisou 6 600, , , , Jilemnice , ,00 910, , Křížlice , , , , Liberec , , , , Libštát 3 100, , , , Nové Město pod Smrkem 1 000,00 740,00 920, , Rumburk 5 600, ,00 965, , Varnsdorf 6 600, ,00 890, , Celkem , , , , Královéhradecký seniorát 0702 Broumov 900,00 500,00 450, , Černilov 2 400, ,00 515, , Dvůr Králové nad Labem 4 650, , , , Hořice v Podkrkonoší 1 300, ,00 824, , Hradec Králové , , , , Hronov 7 300, , , , Jičín 1 510, , , , Klášter nad Dědinou , , , , Kostelec nad Orlicí 3 040, ,00 900, , Letohrad 8 000, , , , Náchod-Šonov 8 700, , , , Nový Bydžov 2 800, ,00 610, , Semonice , , , , Trutnov 3 300, , , , Třebechovice , ,00 620, , Vrchlabí , , , , Celkem , , , , Chrudimský seniorát 0801 Brandýs nad Orlicí 5 400, , , , Bučina 4 100, , , , Bukovka , , , , Čáslav 7 500, ,00 840, , Česká Třebová 4 500,00 600, , , Dvakačovice 2 000, ,00 840, , Džbánov 9 400, , , , Heřmanův Městec 6 120, , , , Horní Čermná 6 000, , , , Hradiště 7 282, , , , Choceň 4 000, ,00 800, , Chrudim , , , , Chvaletice 7 400, ,00 0, , Lanškroun , , , , Litomyšl , , , , Lozice 3 150,00 840,00 150, , Opatovice 7 260, , , , Pardubice , , , , Přelouč 3 000, ,00 520, , Semtěš 300,00 250,00 150, , Sloupnice 8 000, , , , Trnávka 9 500, ,00 0, , Vilémov 7 900, , , , Vysoké Mýto 6 500, ,00 826, , Celkem , , , ,88 7

8 0900 Poličský seniorát 0901 Borová u Poličky , , , , Hlinsko v Čechách 9 500, ,00 730, , Jimramov , , , , Krouna , ,00 410, , Krucemburk , , , , Polička , , , , Proseč u Skutče , , , , Raná u Hlinska 7 000, ,00 720, , Telecí 9 100,00 540,00 582, , Celkem , , , , Horácký seniorát 1001 Daňkovice ,00 646,00 552, , Horní Dubénky , , , , Horní Krupá , , , , Horní Vilémovice , , , , Humpolec 7 000,00 490,00 462, , Jihlava , ,00 0, , Moraveč , , , , Nové Město na Moravě , , , , Opatov 7 900, ,00 500, , Sázava , , , , Sněžné na Moravě , , , , Pelhřimov-Strměchy , , , , Telč , , , , Třebíč , , , , Velká Lhota u Dačic 9 500, ,00 540, , Velké Meziříčí , ,00 833, , Celkem , , , , Brněnský seniorát 1101 Boskovice , , , , Brno-Husovice , , , , Brno-Židenice , , , , Brno I , , , , Brno II , , , , Břeclav , , , , Dambořice 5 900, , , , Heršpice , , , , Hustopeče u Brna 7 350, , , , Klobouky u Brna , ,00 830, , Miroslav , , , , Moravská Třebová 8 600,00 900,00 500, , Nikolčice 7 540, ,00 440, , Nosislav , , , , Olešnice na Moravě , , , , Prosetín , , , , Rovečné , , , , Silůvky u Brna , , , , Svitavy , , , , Vanovice , , , , Veselí , , , , Znojmo 9 500, , , , Celkem , , , ,92 8

9 1200 Východomoravský seniorát 1201 Hodonín , , , , Hošťálková u Vsetína , , , , Hrubá Vrbka a Velká n. Vel , , , , Huslenky , ,00 910, , Jablůnka 9 300, , , , Jasenná , , , , Javorník nad Veličkou , , , , Kateřinice , , , , Kroměříž , , , , Kyjov 4 900, ,00 410, , Leskovec , ,00 850, , Liptál , , , , Pozděchov , , , , Prusinovice , , , , Pržno , , , , Ratiboř u Vsetína , , , , Rusava 8 500, ,00 380, , Růžďka , , , , Střítež nad Bečvou , , , , Uherské Hradiště , ,00 500, , Valašské Meziříčí , , , , Velká Lhota , , , , Vizovice 8 150, ,00 670, , Vsetín Horní sbor , , , , Vsetín Dolní sbor , , , , Zádveřice-Raková , ,00 565, , Zlín , , , , Celkem , , , , Moravskoslezský seniorát 1301 Bruntál 3 100,00 870,00 480, , Český Těšín 6 800, , , , Frýdek-Místek , , , , Hodslavice , , , , Hrabová 7 550, , , , Hranice na Moravě 7 600, , , , Javorník u Jeseníku 800,00 645,00 270, , Jeseník 2 000, , , , Krnov 4 200, , , , Nový Jičín 9 020, ,00 947, , Odry 2 050, , , , Olomouc , , , , Opava 6 550, , , , Orlová 2 000,00 700,00 700, , Ostrava , , , , Ostravice 2 300,00 350,00 350, , Prostějov , , , , Přerov 7 200, , , , Suchdol nad Odrou 3 160, , , , Šenov u Ostravy 850,00 850,00 300, , Šternberk 3 250, , , , Štramberk 3 100, , , , Šumperk 7 200, , , , Vítkov 5 300, ,00 855, , Zábřeh na Moravě , , , , Celkem , , , ,50 9

10 1400 Ochranovský seniorát 1401 Jablonec nad Nisou 620,00 560, , , Koberovy 500,00 400,00 150, , Potštejn 3 000, , , , Praha 4 000, , , , Rovensko pod Troskami 1 000,00 500,00 300, , Tanvald 1 000,00 500,00 500, , Turnov 4 440, , , , Ujkovice 1 000,00 500,00 300, , Železný Brod 1 560, , , , Celkem , , , ,97 Seniorát SD (2/3 zasílané do ústředí) HDL JTD Počet členů * Počet salárníků* Obětavost na člena Pražský , , , ,00 Poděbradský , , , ,62 Jihočeský , , , ,89 Západočeský , , , ,47 Ústecký , , , ,98 Liberecký , , , ,41 Královéhradecký , , , ,67 Chrudimský , , , ,52 Poličský , , , ,26 Horácký , , , ,77 Brněnský , , , ,68 Východomoravský , , , ,87 Moravskoslezský , , , ,58 Ochranovský , , , ,85 ostatní dárci , , ,33 ČCE celkem , , , ,81 Vysvětlivky: *.. údaje ze statistik r Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2013 a 2014 Seniorát r r meziroční sbírky sbírky srovnání SD (2/3) HDL JTD SD (2/3) HDL JTD celkem celkem (r ) Pražský , Poděbradský , Jihočeský , Západočeský , Ústecký , Liberecký , Královéhradecký , Chrudimský , Poličský , Horácký , Brněnský , Východomoravský , Moravskoslezský , Ochranovský , ostatní dárci , Celkem ,

11 11. Fond JTD stav k Farní sbor Dluh k Splátky 2013 Dluh Splátky 2014 Půjčky 2013 k Plán Skutečnost Plán Skutečnost 11 Půjčky 2014 Dluh k Pražský seniorát , , , , , , Hořovice , , , ,00 0, Kladno , , , , ,00 0, Libčice , , , , , , Praha 5-Radotín , , , , , Soběhrdy , , , , ,00 0, Škvorec , , , , , , , , , , , , Poděbradský seniorát 0202 Český Brod , , , , , , Chleby , , , , , , Kovánec , ,00 0,50 0, Krakovany , , , , , , Bošín , , , , , Kutná Hora , , , , , , Mělník , , , , , , Mladá Boleslav , , , , , , Poděbrady , , , , ,00 0, Předhradí 4 637, , , , , Velenice , , , , , , , , , , ,00 0, , Jihočeský seniorát 0301 České Budějovice , ,00 0,00 0, Písek , , , , , , , Tábor , , , , , Volyně , , , , , , , , , , , Západočeský seniorát 0401 Aš , , , , , , Černošín , , , , , , Horní Slavkov 6 000, , , ,00 0, Cheb (včetně Plesné) , , , , ,00

12 0411 Kralovice , , , , , , Nejdek , , , , , , Ostrov nad Ohří , , , , , , Přeštice , , , , , , Rokycany , , , , , , , , , , , , , , Ústecký seniorát 0501 Děčín , , , , , ,00 0, Chomutov , , , , , , Libkovice pod Řípem , , , , , Litoměřice , ,00 0,00 0, Třebenice , , , , ,00 0, Ústí nad Labem , , , , , , Žatec , , , , , , , , , , Liberecký seniorát 0604 Jilemnice , , , , , Křížlice , , , , , , Rumburk , , , , , , Varnsdorf , , , , , , , , , , , Královehradecký seniorát 0703 Černilov , , , , Hořice v Podkrkonoší , ,00 0,00 0, Jičín , , , , , , Nový Bydžov , ,00 0,00 0, , , , , , Chrudimský seniorát 0801Brandýs nad Orlicí , , Čáslav , , , , ,00 0, Dvakačovice , , , , , , Chrudim , ,00 0,00 0, Chvaletice , , , , ,00 0, Pardubice , , , , , , Trnávka , , , , , Vilémov u Golčova Jeníkova , , , ,00 0,00 12

13 0825 Vysoké Mýto , , , , , , , , , , , , Poličský seniorát 0902 Hlinsko v Čechách , , , , , , Krouna , , , , , Raná u Hlinska , ,00 0,00 0, Svratouch , , , , , , , , , , Horácký seniorát 1002 Horní Dubenky , , , , ,00 0, Humpolec , , , , , , , Moraveč , , , , , , Nové Město na Moravě , , , , , , Třebíč , , , , , , , Velká Lhota u Dačic , , , , ,00 0, , , , , , , , Brněnský seniorát 1105 Brno II , , , , , , Prosetín , , , , , , Silůvky u Brna , ,00 0,00 0, Vanovice , , , , , , , , , , , , Východomoravský seniorát 1202 Hošťálková u Vsetína , , , , ,00 0, Jablůnka , ,00 0,00 0, Javorník nad Veličkou , , , , , , Liptál , , ,00 0, Pozděchov , ,00 0,00 0, Prusinovice , ,00 0,00 0, Pržno , , , , ,00 0, Ratiboř , , , ,00 0, Střítež nad Bečvou , , , , , , Uherské Hradiště , , , , , , Valašské Meziříčí , ,00 0,00 0, Zádveřice-Raková , , , , , , Zlín , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 1300 Moravskoslezský seniorát 1304 Hodslavice , ,00 0,00 0, Hranice , , , , , , Krnov , ,00 0, , , Nový Jičín , , Olomouc , , , , , Opava , ,00 0,00 0, Orlová , , , , ,00 0, Prostějov , , , , , , Přerov , ,00 0,00 0, Suchdol nad Odrou , , , , , Šenov u Ostravy , , , ,00 0, Šternberk 0, , , , , ,00 0, Vítkov , , , , , , Zábřeh na Moravě , , , , , , , , , , , , Ochranovský seniorát Potštejn , , , , , , , , , , ,00 Ostatní NSB Bohemka Ukrajina 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Povšechný sbor , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diakonie stř. Humanitární pomoci , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Celkem dluhy: , , ,93 Splátky ,50 Půjčky ,00 Přehled půjček a informace o jejich splácení je k dispozici na a průběžně se aktualizuje. Zpracovala: Hana Kurešová, Kancelář JJ 14

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI TISK č. 18/10 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI A) Úvod 1. zasedání 33. synodu přijalo usnesení č. 50 tohoto znění: Synod

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 10037 110 00 1 Čj: 58014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 141014 do 11015 Obsahuje tratě, na kterých

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 25228/2014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Obsahuje

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

Roční plán výluk na rok 2015

Roční plán výluk na rok 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 003/7 0 00 PRAHA Roční plán výluk na rok 0 výlukové akce dle 3 c (modernizační, optimalizační a rekonstrukční práce) schválil:

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2014

Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 2014 Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2014 Celk. počet 766 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 5 670 569,39 4 424 171,93 820 100 000,00 ŽÁDOST Název Obdržené požadavky Zaměření

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

Seznam traťových úseků na území ČR

Seznam traťových úseků na území ČR 0101 Praha-Bubny - Chomutov 0102 Droužkovice - Dubina 0103 Kamenné Žehrovice - dvl. Báňské záchr.služby 0104 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Tuchlovice 0105 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Schoeller 0106 Březno

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby Obsah A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY... 2 BALÍK EXPRES... 2 EMS VNITROSTÁTNÍ... 15 ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ... 36 OBCHODNÍ BALÍK... 95 OBCHODNÍ BALÍK

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více