Zápis. ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP"

Transkript

1 Zápis ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) radní Hašek radní Ropková omluvena na část jednání Rady HMP radní Nováková radní Lacko Magdalena Vávrová 25. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.07 hod. primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. 1. Organizační záležitosti ( ) Schválení zápisu ze 24. jednání Rady HMP ze dne Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. (pro hlasovalo 9 radních, 2 byli nepřítomni radní Hašek, náměstek primátorky Dolínek) Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 v kap Odbor sportu a volného času radní Nováková TISK č zařazeno jako bod č. 57 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních akcí konaných v 3. čtvrtletí roku 2015 radní Nováková TISK č zařazeno jako bod č. 58 1

2 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy radní Lacko TISK č zařazeno jako bod č. 59 k návrhu na podání stížnosti České advokátní komoře na postup a jednání advokáta JUDr. Vladimíra Zoufalého primátorka hl. m. Prahy TISK č zařazeno jako bod č. 60 Schválení programu 25. jednání Rady HMP Program 25. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. (pro hlasovalo 9 radních, 2 byli nepřítomni radní Hašek, náměstek primátorky Dolínek) 2. primátorka hl. m. Prahy k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) TISK č Doba projednávání: Ing. Felix, CSc. - předs. Komise ICT HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1580 Předložený materiál uvedla předkladatelka primátorka hl. m. Prahy. 2

3 3. primátorka hl. m. Prahy k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů v roce 2015 TISK č Doba projednávání: HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1581 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka primátorka hl. m. Prahy. 4. v zastoupení radní Ropková k návrhu zadání komplexní studie městských železničních linek na území hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Kaas ředitel RFD MHMP P. Procházka - pov. říz. ROPID HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1582 Předložený materiál uvedla radní Ropková, zastupující předkladatele náměstka primátorky Dolínka. 3

4 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zahájila v 9.16 hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 5. v zastoupení radní Ropková k výroční zprávě a schválení řádné účetní závěrky společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za rok 2014 TISK č Doba projednávání: Ing. Pivec místopředseda představenstva Technická správa komunikací, a.s., Ing. Svoboda předseda představenstva Technická správa komunikací, a.s. HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1583 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. seznámila radní Ropková, zastupující předkladatele náměstka primátorky Dolínka. Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zakončila primátorka hl. m. Prahy v 9.17 hodin. 4

5 6. v zastoupení radní Ropková k návrhu dalšího postupu přípravy projektů navržených k realizaci v rámci Operačního programu Doprava na soubor akcí na poskytování dopravních a provozních informací pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v hl.m. Praze TISK č Doba projednávání: Ing. Kaas ředitel RFD MHMP, Ing. Pivec pov. řed. TSK HMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1584 Předložený materiál uvedla radní Ropková, zastupující předkladatele náměstka primátorky Dolínka. 7. radní Ropková k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP Ing. Kocourková HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1585 Ropková. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 5

6 8. radní Ropková k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP PhDr. Wienerová HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1586 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Ropková. 9. radní Ropková k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP PhDr. Lisnerová ZDRŽEL SE: 1 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1587 Ropková. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 6

7 10. radní Ropková k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235 TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP Bc. Ježková HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1588 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Ropková. 11. radní Ropková k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP PhDr. Bukovská HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1589 Ropková. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 7

8 12. radní Ropková ke schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 - rekonstrukce školního hřiště", ZŠ Mochovská Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1590 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Ropková. 13. radní Ropková ke schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Masarykova SŠ chemická, Křemencová 12, Praha 1 - rekonstrukce laboratoře", Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu TISK č Doba projednávání: Mgr. Němcová ředitelka SML MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1591 Ropková. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní 8

9 Na základě návrhu radní Ropkové došlo ke sloučení rozpravy k tiskům č a č (pro hlasovalo 9 radních, 2 byli nepřítomni -, radní Hašek) 14. radní Ropková k vyloučení v řízení veřejné zakázky akce č "SOŠ Stavební a Zahradnická - výst. skleníku bot. zahr.", etapa Zateplení budovy Jarov TISK č Doba projednávání: Ing. Albert pov. říz. OTV MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO radní Ropková k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce akce č "SOŠ Stavební a Zahradnická - výst. skleníku bot. zahr.", etapa Zateplení budovy Jarov TISK č Doba projednávání: Ing. Albert pov. říz. OTV MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 9 NEPŘÍTOMEN: 2 radní Hašek PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1593 Informace k projednávanému materiálu doplnila Mgr. Chroustová, MBA, pověřená řízením odboru - VEZ MHMP. 9

10 Na základě návrhu náměstka primátorky Stropnického došlo ke sloučení rozpravy k tiskům: TISK č , TISK č , TISK č , TISK č , TISK č , TISK č , TISK č , TISK č , TISK č (pro přerušení hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - náměstek primátorky Dolínek, radní Hašek, náměstkyně primátorky Kislingerová) 16. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 17. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 18. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 7 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 10

11 19. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 20. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 9 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 21. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 16 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 22. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 20 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 11

12 23. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 21 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 24. náměstek primátorky Stropnický k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP, Ing. Nixbauerová - UZR MHMP PŘERUŠENO 25. náměstek primátorky Stropnický k šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti s pražskými stavebními předpisy a smlouvou hl. m. Prahy se spol. JCDecaux o výstavbě, provozování a reklamním využití městského mobiliáře dne 14. listopadu 1999; TISK č Doba projednávání: Mgr. Boháč IPR HMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 3 ZDRŽEL SE: 5 USNESENÍ NEPŘIJATO Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátorky Stropnický. Navržené usnesení nebylo schváleno. 12

13 26. náměstek primátorky Stropnický ke Koncepci živičných a dlážděných povrchů v Pražské památkové rezervaci TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Novotný - IPR HMP Ing. arch. Melková IPR HMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 NEPŘÍTOMEN: 4 radní Hašek, radní Plamínková, radní Ropková PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1594 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel náměstek primátorky Stropnický. Následovala široká diskuse, do které se zapojili zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 27. náměstek primátorky Stropnický k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. arch. Blažíčková pov. říz. UZR MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1595 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátorky Stropnický. 13

14 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s zahájila v hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 28. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k valné hromadě společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s TISK č Doba projednávání: J. Plíva - místopředseda dozorčí rady TCP, a.s. HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1596 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s, seznámil radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s zakončila primátorka hl. m. Prahy v hodin. 14

15 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti Operátor OPENCARD, a.s Valnou hromadu společnosti Operátor OPENCARD, a.s zahájila v hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 29. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k roční účetní závěrce společnosti Operátor OPENCARD, a.s. za rok 2014 TISK č Doba projednávání: M. Vaic předseda dozorčí rady Operátor OPENCARD, a.s PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1597 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti Operátor OPENCARD, a.s, seznámil radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. Valnou hromadu společnosti Operátor OPENCARD, a.s zakončila primátorka hl. m. Prahy v hodin. 15

16 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zahájila v hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 30. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k výroční zprávě, schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. TISK č Doba projednávání: PhDr. Ing. Fichtner, MBA předseda dozorčí rady Pražská plynárenská Holding a.s. Mgr. Mareš člen dozorčí rady Pražská plynárenská Holding a.s. PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1598 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. seznámil radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zakončila primátorka hl. m. Prahy v hodin. 16

17 31. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění výstavby horkovodního zdroje s čerpací stanicí v areálu teplárna Holešovice TISK č Doba projednávání: PŘERUŠENO S předloženým materiálem Radu HMP seznámil radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. Projednávání materiálu bylo po diskusi přerušeno. (pro hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - ) Přerušeno. 32. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k návrhu na jmenování likvidátora podniku Stavební podnik oprav a služeb Praha, státní podnik "v likvidaci" TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1599 Haška. Předložený materiál uvedl radní Lacko, zastupující předkladatele radního 17

18 k návrhu na schválení soudního smíru 33. radní Hašek v zastoupení radní Lacko TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1600 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. 34. radní Hašek v zastoupení radní Lacko k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1601 Předložený materiál uvedl radní Lacko, zastupující předkladatele radního Haška. Po diskusi, do které se zapojil Ing. Svoboda, ředitel odboru SVM MHMP a Mgr. Skalický, ředitel odboru OPP MHMP, bylo navrženo rozšíření připomínkových míst v obdobných materiálech pro Radu HMP o odbor OPP MHMP. 18

19 35. radní Lacko k návrhu na uzavření dvou smluv o nájmu bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě výběrových řízení TISK č Doba projednávání: Ing. Svoboda ředitel SVM MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1602 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Lacko. 36. radní Lacko k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Alianci žen s rakovinou prsu, o.p.s. na podporu kampaně 2015 "Ostře sledovaná prsa" z kap a úprava rozpočtu v kap TISK č Doba projednávání: Ing. Prokopová - ZSP MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1603 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Lacko. 19

20 37. radní Hadrava k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Modernizace zobrazovacích a ovládacích technologií Městského kamerového systému hl. m. Prahy na monitorovacích pracovištích Integrovaného operačního střediska Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy TISK č Doba projednávání: Bc. Macháček ředitel BEZ MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1604 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Hadrava. 38. radní Hadrava k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi Hlavním městem Prahou na jedné straně a společností VODNÍ DÍLA - TBD a. s. na straně druhé v souvislosti se zajištěním technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňových opatření hlavního města Prahy v roce 2014 TISK č Doba projednávání: Mgr. Krumbholc - AK MT Legal, s.r.o. Mgr. Machurek AK MT Legal, s.r.o. Ing. Ginzl RED MHMP S. Dvořáček - RED MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 6 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1605 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Hadrava. V souvislosti s projednáním navrhovaného usnesení uložila primátorka hl. m. Prahy v rámci zápisu úkol ředitelce MHMP: prověřit možnost nesprávného postupu při zadávání veřejné zakázky v r

21 39. radní Hadrava k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 07 TISK č Doba projednávání: Ing. Albert pov. říz. OTV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1606 Hadrava. S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní 40. radní Plamínková k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy" TISK č Doba projednávání: Ing. Albert pov. říz. OTV MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1607 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Plamínková. 21

22 41. radní Plamínková k návrhu zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Cibulková pov. říz. 0CP MHMP Ing. Kulhánková OCP MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1608 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Plamínková. 42. radní Plamínková k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné zakázky na dodatečné stavební práce pro stavbu č Nebušický sběrač TISK č Doba projednávání: Bc. Krutský pov. říz. OSI MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 4 ZDRŽEL SE: 3 NEPŘÍTOMEN: 4, náměstkyně primátorky Kislingerová USNESENÍ NEPŘIJATO Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Plamínková. Následovala diskuse, ve které byly řešeny způsob a další skutečnosti související se zadáním veřejné zakázky. Na dotazy radních reagoval Bc. Krutský, pověřený řízením odboru OSI MHMP a Mgr. Chroustová, MBA, pověřená řízením odboru VEZ MHMP. Navržené usnesení nebylo schváleno. 22

23 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti Obecní dům, a.s. Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zahájila v hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 43. radní Wolf k účetní závěrce společnosti Obecní dům, a.s. za účetní rok 2014 TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1609 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti Obecní dům, a.s. seznámil předkladatel radní Wolf. Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zakončila primátorka hl. m. Prahy v hodin. 23

24 Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. Valnou hromadu společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., zahájila v hodin primátorka hl. m. Prahy. V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 44. radní Wolf k výroční zprávě, schválení řádné účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a k určení auditora na rok 2015 společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. TISK č Doba projednávání: Ing. Kala - předseda představenstva, Rozvojové Projekty, a.s. PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1610 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., seznámil radní Wolf. Valnou hromadu společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., zakončila primátorka hl. m. Prahy v hodin. 24

25 45. radní Wolf k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Městská divadla pražská a k návrhu na úpravu rozpočtu v kap OZV MHMP v r TISK č Doba projednávání: Mgr. Navrátilová - OZV MHMP, J. Schmid ředitel Studio Ypsilon Ing. Macháček - náměstek ředitele Městská divadla pražská, Ing. Karlovská, náměstkyně ředitelky - Divadlo Spejbla a Hurvínka PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1611 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel radní Wolf. 46. radní Wolf k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 465 ze dne k návrhu Grantového systému hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta a k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 776 ze dne k návrhu na vyhlášení grantového řízení hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016 TISK č Doba projednávání: Mgr. Navrátilová - OZV MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1612 Předložený materiál uvedl předkladatel radní Wolf. 25

26 47. radní Nováková k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže - 3. uzávěrka 2015 TISK č Doba projednávání: Mgr. Hanovský pov. říz. SVC MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1613 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka radní Nováková. 48. radní Nováková k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy v r TISK č Doba projednávání: Mgr. Hanovský pov. říz. SVC MHMP Mgr. Bidlová, ředitelka Botanická zahrada hl. m. Prahy PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1614 Předložený materiál uvedla předkladatelka radní Nováková. Informace k projednávanému materiálu doplnila Mgr. Bidlová, ředitelka Botanická zahrada hl. m. Prahy. 26

27 49. ředitelka MHMP k uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu "Doplnění větrání a chlazení skladu v budově Nové Radnice" TISK č Doba projednávání: Ing. Pekárková ředitelka SLU MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 6 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1615 MHMP. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka ředitelka 50. ředitelka MHMP k uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vodovodních stoupaček budovy Nové radnice" TISK č Doba projednávání: Ing. Pekárková ředitelka SLU MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1616 Předložený materiál uvedla předkladatelka ředitelka MHMP. Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno. 27

28 51. ředitelka MHMP k návrhu na jmenování ředitele odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: Ing. Dederová ředitelka PER MHMP RNDr. Kyjovský HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1617 MHMP. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka ředitelka 52. ředitelka MHMP k záměru realizovat veřejnou zakázku "Zabezpečení příchozí a odchozí elektronické pošty HMP" TISK č Doba projednávání: Ing. Mánek ředitel INF MHMP Mgr. Chroustová, MBA pov. říz. VEZ MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1618 Předložený materiál uvedla předkladatelka ředitelka MHMP. 28

29 53. ředitelka MHMP k záměru na vydání obecně závazné vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy" TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1619 MHMP. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka ředitelka Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno v předloženém znění. 54. ředitelka MHMP k návrhu na výpověď Smlouvy o dodávce právního informačního systému (Codexis), zajištění jeho aktualizace a servisu podpory TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1620 Předložený materiál uvedla předkladatelka ředitelka MHMP. 29

30 55. ředitelka MHMP k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1621 MHMP. S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka ředitelka 56. ředitelka MHMP k návrhu postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se platů a odměn zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1622 Předložený materiál uvedla předkladatelka ředitelka MHMP. 30

31 57. radní Nováková k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 v kap Odbor sportu a volného času TISK č Doba projednávání: Mgr. Hanovský pov. říz. SVC MHMP PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1623 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka - radní Nováková. 58. radní Nováková k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních akcí konaných v 3. čtvrtletí roku 2015 TISK č Doba projednávání: Mgr. Hanovský pov. říz. SVC MHMP HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 7 NEPŘÍTOMEN: 4, radní Wolf PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1624 Předložený materiál uvedla předkladatelka - radní Nováková. 31

32 59. radní Lacko k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: MUDr. Kolouch, MBA PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1625 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel - radní Lacko. 60. primátorka hl. m. Prahy k návrhu na podání stížnosti České advokátní komoře na postup a jednání advokáta JUDr. Vladimíra Zoufalého TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1626 Předložený materiál uvedla předkladatelka - primátorka hl. m. Prahy. 32

33 61. ředitelka MHMP k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy TISK č Doba projednávání: PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO 1627 Bod č. 62 Operativní rozhodování Rady HMP body č. 1 až č. 52 schváleného programu ( hod.) Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. (pro hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - ) 1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha - Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost" v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č

34 4. k návrhu na úpravu rozpočtu Technické správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 2015 v kapitole 03 Doprava v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k revokaci usnesení Rady HMP č.1287 ze dne k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s O2 Czech Republic a.s. na umístění 1 ks bezhalogenové trubky pro optický kabel do tubusu Tunelu Blanka v úseku Špejchar - Pelc Tyrolka v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na schválení výpůjčky veřejných prostranství na území hl.m. Prahy v. z. radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Suchdol k podané žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Satalice na vrub kapitoly rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č

35 11. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určeného pro MČ HMP na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Koloděje náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví určeného pro MČ HMP na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a k návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 1 náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 14 náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určených pro MČ HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí neinvestičních účelových dotací městským částem Praha 13 a Praha 18 a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu práce České republiky náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č

36 16. k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 9 náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č Usnesení Rady HMP č k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavbu spočívající v "Rozšíření sítě společnosti UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě ulic Vinohradská, Budečská, Anglická a Škrétova, v k.ú. Vinohrady, Praha 2 náměstek primátorky Stropnický TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3248/107 v k.ú. Krč radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 651/1, parc. č. 651/5 a parc. č. 651/6 v k.ú. Malešice radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy a odejmutí správy svěřených věcí městské části Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č

37 22. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na schválení nájemních smluv, uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke smlouvě o výpůjčce radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizace a vodovodního řadu v k.ú. Šeberov z vlastnictví společnosti DANVIT REALITY, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Na Brně 1972, PSČ , IČO: , do vlastnictví hlavního města Prahy za ujednanou cenu splaškové kanalizace ve výši ,- Kč a vodovodního řadu za ujednanou cenu 5.000,- Kč a přijetí finančního daru radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení "SSZ Počernická - Cerhenická v k.ú. Malešice do majetku hl.m. Prahy radní Hašek v. z. radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na personální změnu v Protidrogové komisi Rady hl.m. Prahy radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu bytů v domech hl.m. Prahy radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětský domov Charlotty Masarykové ze státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v kap v roce 2015 radní Lacko TISK č Usnesení Rady HMP č

38 29. k návrhu na uzavření smlouvy o umístění kontejnerů na sběr použitého textilu na sběrných dvorech hl.m. Prahy radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl.m. Prahy ve Slivenci radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené do správy OCP MHMP s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 73/4 a parc. č. 75/2 v k.ú. Lipence do vlastnictví hlavního města Prahy radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 132/1 v k.ú. Lipence do vlastnictví hlavního města Prahy radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 107 v k.ú. Lipence z vlastnictví pana MUDr. Pavla Korynty do vlastnictví hlavního města Prahy radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č

39 36. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce majetku na drobných vodních tocích mezi Povodí Vltavy s.p. jako půjčitelem a HMP jako vypůjčitelem radní Plamínková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Integračnímu centru Praha o.p.s radní Nováková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program "Učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline" radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu rozpočtového opatření na zajištění financování příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Bohnice na rok 2015 radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti - TDI a koordinátora BOZP na akci "Masarykova SŠ chemická, Křemencová 12, Praha 1 - rekonstrukce laboratoře", Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č

40 42. ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti - TDI a koordinátora BOZP na akci "ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 - rekonstrukce školního hřiště", s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na zajištění projektu "Programu Pirna" v roce 2015 radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č ke schválení uzavření smlouvy o dílo na inženýrskou činnost - TDI a koordinátor BOZP na realizaci akce "Střední škola technická, Zelený pruh P4 - rekonstrukce střechy dílen", Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/50, s uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 k rámcové pojistné smlouvě č o pojištění souboru vozidel pro školy a školská zařízení zřizovaná HMP radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na uvolnění finančních prostředků na vyplacení odměny externímu pracovníkovi za přípravu projektu v rámci krajského akčního plánu radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 v kap Školství, mládež a sport radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č

41 48. k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Bohnice radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č ke jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů v řízení veřejné zakázky "SOU Gastronomie a podnikání, P9 - rekonstrukce terasy", "Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce fasády a střechy objektu Miramare", "ZŠ prakt. a ZŠ spec. Ružinovská P4 - Přístavba pavilonu ZŠ", "Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu Miramare", "Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce střech", "ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8 - půdní vestavba", "VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6 - rekonstrukce fasády vč. okenních výplní", "Českoslovanská akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů" radní Ropková TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na uzavření smlouvy o výprose ředitelka MHMP TISK č Usnesení Rady HMP č k uzavření darovací smlouvy za účelem financování veřejné zakázky "Rozvoj videokonferenčního systému krajů ředitelka MHMP TISK č Usnesení Rady HMP č k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 vnitřní správa v roce 2015 ředitelka MHMP TISK č Usnesení Rady HMP č Bod č. 63 Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP ( ) V rámci bodu Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP mají radní možnost formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. - dotazy nebyly členům Rady HMP předneseny 41

42 Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 1. s odpovědí primátorky hl. m. Prahy na interpelaci A. Zábranského, člena ZHMP, vznesenou na jednání ZHMP, dne , ve věci poskytování zvukových záznamů z jednání RHMP 2. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na interpelaci M. Pokorné, vznesenou na jednání ZHMP, dne , ve věci převedení příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy ke stanici metra Ládví 3. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na interpelaci B. Jirsové, M. Adamové, A. Véleho, V. Brože, T. Slabihoudka, V. Ludkové, vznesenou na jednání ZHMP, dne , ve věci převedení příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy ke stanici metra Ládví 4. s odpovědí radní Plamínkové p. Matouškovi, ze dne , ve věci problematiky stavební činnosti na území přírodní rezervace Prokopského údolí a přírodního Parku Prokopské a Dalejské údolí 5. s odpovědí radního Wolfa na interpelaci J. Zdražila, vznesenou na jednání ZHMP dne , ve věci zachování pobočky městské knihovny v ulici Záhřebská, Praha 2 6. s informací odboru LEG MHMP o přijatých informacích vlády ČR č /2015 K informaci členové Rady HMP obdrželi: Informace k zavedení ověřovacího zkušebního provozu na přívozu P 7 TISK č Informace o aktualizaci ratingového hodnocení hl.m.prahy agenturou Standard & Poor s - červen 2015 náměstkyně primátorky Kislingerová TISK č o návrhu vnitřních organizačních změn v odboru dopravněsprávních činností MHMP TISK č

43 25. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová v hodin. Přijatá usnesení Rady HMP č až č jsou součástí tohoto zápisu. Adriana Krnáčová primátorka hl. m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl. m. Prahy Zapisovatelka : Ověřovatelé : Ing. Magdalena Vávrová Hana Nováková radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko radní hl. m. Prahy 43

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Zápis. z 19. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. května 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 19. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. května 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 19. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. května 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014 R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod.

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. P R O G R A M 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 2. 15519 k uzavření dílčí objednávky ke smlouvě

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013 R-11750 2437 10.12.2013 k dalšímu fungování NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA R-11806 2438 10.12.2013 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na propagační kampaň a doprovodný program festivalu

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček Zápis ze 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. srpna2014 od 13.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva hl.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 152 osob 63

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 2. 2015 v 17 hodin v

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 11. schůze, konané dne 29.05.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Josef Heller, MBA, zástupce

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 8. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 8. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 8. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Bc. Michal Selinger, Ing. Petr

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po...

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po... Odeslat Česky English Přihlášení Registrace Úvod: O městě: Primátorka a volené orgány: Zastupitelstvo HMP: Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy zařadit tisk Z - 3217 "K obsazení předsedy a místopředsedy

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.21

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.21 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.21 Přítomni: pp. Šnebergr,Kříž,Fischer,Chabr,Kořán,Navrátilová,Papež,Roubal,Sekyra,Škývara Omluveni: pp. Najman, Horek Nepřítomni: p. Lučan Místo

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 15.7.2014

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 15.7.2014 R-14469 1605 15.7.2014 k návrhu na změnu stanov společnosti Obecní dům, a.s. R-14581 1606 15.7.2014 k návrhu na uspořádání taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému hl.m. Prahy na téma

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 30. 6. 2015 v 15 hodin v zasedací

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více