ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010"

Transkript

1 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance Ing. Jana Březiny Tyto analýzy byly zpracovány jako další podklad pro vyhodnocení výsledků voleb pro podrobnější realizaci usnesení předsednictva KDU-ČSL č.169 ze dne

2 OBSAH 1. Volby do PS PČR 2010 a KDU-ČSL srovnání volebních výsledků 3 Mgr. Michal Pink Úvod 3 Základní srovnání na úrovni volebních obvodů 5 Srovnání na úrovni jednotlivých okresů 6 Srovnání na úrovni jednotlivých ORP jednotek 10 Přesun voličů dle jednotlivých krajů Analýza preferenčního hlasování voličů KDU-ČSL ve volbách Bc. Petr Krňávek Preferenční hlasování celkový přehled 18 Absolutní a relativní počet preferenčních hlasů 19 Porovnání nejúspěšnějších kandidátů ve volbách v roce 2010 a Podpora kandidátů dle síly regionu 23 Zastoupení mladých kandidátů a žen na listinách 24 Závěr Přepočet získaných hlasů ve volbách 2010 na počet členů KDU-ČSL 26 Bc. Petr Krňávek Přepočet hlasů na člena - úroveň krajů 26 Přepočet hlasů na člena - úroveň okresů 28 Závěr Mohou průzkumy za volební neúspěch KDU-ČSL aneb sonda do problematiky předvolebních preferencí 34 Bc. Petr Krňávek Otázky Václava Moravce Speciál sporné momenty 34 Regionální výzkumy preferencí pro ČT a ČRo: charakteristika a metodologie 36 Závěr Analýza volebního programu KDU-ČSL ve srovnání s konkurencí a prezentace a komunikace programu KDU-ČSL voličům 41 Mgr. Otto Eibl, Mgr. Barbora Petrová 5.1. Analýza volebního programu KDU-ČSL 41 Srovnání programu KDU-ČSL v parlamentních volbách 2006 a Rozložení témat v programu KDU-ČSL Srovnání programů pro zrušené předčasné volby 2009 s programy pro květnové volby Hlavní programová témata volební kampaně Hlavní témata voleb v programových dokumentech stran Prezentace a komunikace programu KDU-ČSL voličům 51 Programová témata v inzerci a tiskových zprávách strany ve srovnání s pokrytím v médiích 51 Volby 2010 a politické strany v médiích 53 Volební lídři v médiích Shrnutí prezentovaných výstupů Závěr 57 2

3 1. Volby do PS PČR 2010 a KDU-ČSL srovnání volebních výsledků Mgr. Michal Pink, PhD. Úvod V květnu 2010 čeští voliči již po sedmé v novodobé historii volili dolní komoru zákonodárného tělesa - Poslaneckou sněmovnu. Ve volbách získalo zastoupení celkem pět stran, což bývá v českých podmínkách posledních dvou desetiletí zhruba ustálený počet, ale došlo k zásadní proměně z hlediska struktury volebních výsledků. KDU-ČSL, která disponovala v předchozích obdobích zastoupením ve voleném tělese neobhájila své postavení a nepřekročila omezovací 5% klauzuli. Podobně i Strana zelených nedokázal překročit tuto bariéru a zůstala mimo volené těleso. Dalším znakem byl relativně malý podíl odevzdaných hlasů dvěma hlavním stranám. Česká strana sociálně demokratická a Občanská demokratická strana, získaly každá mírně přes 20%, což je pro obě nejnižší zisk v posledních patnácti letech. Do Poslanecké sněmovny současně zasedli poslanci dvou nových subjektů, politické strany Věci veřejné a TOP 09 podporovanou Starosty. Další dvě strany pak dosáhly volebních výsledků v rozmezí 3-5% odevzdaných hlasů a získaly nárok na zákonem stanovený státní příspěvek těmito subjekty byla Strana práv občanů - Zemanovci a Suverenita - blok Jany Bobošíkové. Tabulka č. 1. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2010 Politická strana Počet hlasů Podíl hlasů Počet mandátů ČSSD ,08 56 KSČM ,27 26 KDU-ČSL ,39 - ODS ,22 53 SPOZ ,33 - Suverenita ,67 - SZ ,44 - TOP ,70 41 VV ,88 24 Zdroj dat: Jaké však jsou základní charakteristiky voličů jednotlivých kandidátních listin z hlediska prostorové variability? Odpověď na tuto otázku budeme hledat především pomocí variační analýzy volebních výsledků a Indexu voličské stability. I přes různé nejasnosti a možné polemiky autor zastává názor, že uvedené nástroje, ať už variační koeficient 1 nebo index voličské stability, dostatečně představí základní charakteristiky volebních výsledků. Variační koeficient vyjadřuje relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k průměru a pro účely následujícího materiálu určí, zda a jak se míra regionální variability měnila. Jinými slovy ukáže, zda rozdíly mezi zkoumanými jednotkami byly stále stejně velké, zvětšovaly se nebo 1 Variační koeficient přibližuje variabilitu rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny a je definován jako podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty ze střední hodnoty (směrodatná odchylka/průměr*100). 3

4 se naopak zmenšovaly. Obecně platí, že čím vyšší jsou hodnoty koeficientu, tím větší jsou i jednotlivé rozdíly 2. Protože hlavním rysem volebních zisků většiny politických strany byl propad hlasů ve srovnání s předchozími volbami, bude nás zajímat, i jak velký tento propad byl a kde k němu především došlo. K tomuto účelu bude použito indexu voličské stability (dále jen IVS). IVS získáme pomocí jednoduchého zlomku, vydělením počtu odevzdaných hlasů kandidátní listině ve sněmovních volbách 2010 a v předchozích volbách 2006 (x/y = IÚ, x = počet hlasů získaných ve volbách 2010 a y = počet hlasů odevzdaných ve volbách 2006). Stabilitu zde vyjadřuje počet voličů, kteří volí kandidátní listinu politické strany ve dvou po sobě následujících volbách stejného typu. Při pohledu na základní variabilitu volebních výsledků lze tvrdit, že každá z uvedených proměnných disponovala různou mírou územní koncentrace. Jak ukazuje tabulka č. 2., nejrovnoměrněji rozloženou voličskou základnou disponovala strana Věci veřejné, jejíž hodnota variačního koeficientu dosáhla hodnoty jen 0,11, což je shodná hladina jako v případě sociální demokracie v předchozích sněmovních volbách v roce ODS a ČSSD se opírala o něco méně rovnoměrně rozložené voliče, což nám naznačuje hodnota koeficientu v obou případech na úrovni 0,15. Ve srovnání s předchozími volbami se jedná o drobné proměny v řádu několika desetin. Zbývající politické strany našly odezvu u více nerovnoměrně rozložených voličů, přičemž maximální hodnoty dosáhl variační koeficient v případě KDU-ČSL. U této strany lze dlouhodobě zaznamenat velice nerovnoměrnou voličskou základnu v závislosti na jednotlivých regionech a ve srovnání s rokem 2006 se prostorová variabilita zvýšila z hodnoty 0,49 na 0,69, tzn. že rozmístění volební podpory KDU-ČSL v těchto volbách bylo ještě více nerovnoměrné, než ve volbách minulých. Tabulka č. 2. Variabilita volebních výsledků na úroveň okresů Strana Var. koef Var. koef ČSSD 0,15 0,11 KDU-ČSL 0,69 0,49 KSČM 0,20 0,19 ODS 0,15 0,16 SZ 0,27 0,23 SPOZ 0,21 - Suverenita 0,25 - TOP09 0,24 - VV 0,11 - Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz 2 Velice zjednodušeně řečeno, pokud nějaká proměnná, v našem případě volební podpora získá hodnotu variačního koeficientu 0,1, tak jsou její zisky rozloženy velice rovnoměrně a získá v každém okrese skoro stejný podíl odevzdaných hlasů. Pokud se ale hodnota koeficientu dostane na úroveň např. 0,87, tak v jednom okrese získá např. 50% hlasů a v ostatních ne více jak 3%. 4

5 Základní srovnání na úrovni volebních obvodů Společnou vlastností všech politických stran, které byly zastoupeny v předchozí Sněmovně byl pokles voličské přízně. Jak na tom byly jednotlivé strany ve volebních obvodech ukazuje tabulka č. 3. Zde je patrné, že podle indexu voličské stability utrpěla největší ztrátu voličů Strana zelených, u které dosáhl v celostátním rozsahu podíl voličů v roce 2010 ve srovnání s rokem 2006 jen 38%. KDU - ČSL dosáhla v rámci celostátního výsledku necelých 60% podílu z předchozích voleb v roce Současně u tohoto subjektu lze také zaznamenat největší nerovnoměrnost propadu hlasů. Nejvyšších propadů ve srovnání s rokem 2006 dosáhli křesťanští demokraté ve Středočeském, Plzeňském a Libereckém kraji, naopak v Jihomoravském a Zlínském volebním obvodu dokázali obhájit skoro 75% podíl hlasů. Z hlediska čistě nominálního se jednalo o poklesy v řádů tisíců, maximálního propadu bylo dosaženo v Praze, kde počet hlasujících poklesl o voličů. K dalším početně nejvýraznějším propadům došlo ve volebním obvodu Jihomoravského, Středočeského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Přes 10 tisíc voličů tento rozdíl dosáhl ještě v případě Zlínského kraje a Vysočiny. Tabulka č. 3. Index voličské stability 2010/2006 Obvod/kraj ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SZ Praha 0,63 0,43 0,80 0,50 0,51 Středočeský 0,68 0,41 0,87 0,62 0,39 Jihočeský 0,67 0,45 0,90 0,57 0,36 Plzeňský 0,67 0,42 0,86 0,56 0,28 Karlovarský 0,68 0,46 0,84 0,47 0,30 Ústecký 0,69 0,48 0,83 0,49 0,39 Liberecký 0,66 0,41 0,89 0,52 0,27 Královéhradecký 0,64 0,55 0,90 0,52 0,37 Pardubický 0,65 0,66 0,89 0,57 0,29 Vysočina 0,65 0,60 0,90 0,61 0,34 Jihomoravský 0,70 0,74 0,83 0,59 0,37 Olomoucký 0,67 0,65 0,87 0,54 0,32 Zlínský 0,64 0,74 0,86 0,63 0,34 Moravskoslezský 0,69 0,65 0,86 0,60 0,43 ČR 0,67 0,59 0,86 0,56 0,38 Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 4. Variační koeficient Indexu voličské stability Strana ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL SZ Var. koef IVS 0,04 0,10 0,04 0,26 0,18 Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Další tabulka č. 4. udává, jak velké rozdíly v propadu hlasujících dosáhly jednotlivé politické strany v meziokresním srovnání. Propad u sociálních demokratů byl velice rovnoměrný a 5

6 postihl všechny okresy bez větších rozdílů. Podobně tomu bylo i u KSČM, kde jejich úbytky voličů dosáhly velice rovnoměrného rozložení. O něco hůře na tom byla ODS a nejvyšších hodnot dosáhla Strana zelených a křesťanští demokraté u nichž byly rozdíly v meziokresním srovnání propadu hlasujících nejvyšší. Tabulka č. 5. Počty odevzdaných hlasů Obvod/kraj KDU-ČSL 2006 KDU-ČSL 2010 Rozdíl Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Srovnání na úrovni jednotlivých okresů KDU-ČSL patřila v předchozích volbách k subjektu, který se vždy musel vyrovnat s dvěma nepříjemnými okolnostmi. Těmi byla především nerovnoměrně rozložená voličská základna a nízké volební zisky, které byly navíc pravidelně posilovány různými výzkumy signalizujícími v celostátním měřítku pokles pod omezovací klauzuli 5% odevzdaných hlasů. Tato prognóza se v roce 2010 vyplnila a strana tak po skoro století parlamentního zastoupení v dobách různých politických režimů nakonec nezískala potřebné množství hlasů opravňujících ke vstupu do dolní komory českého zákonodárného sboru. Pro znázornění prostorového rozložení voličské podpory bude sloužit již osvědčená metoda detekce území volební podpory a území supervolební podpory 3. 3 První koncept lze autorsky řadit k textu Petra Jehličky a Luďka Sýkory z počátku devadesátých let a druhý, modifikovaný koncept představil Pavel Šaradín ve svém textu pojednávajícím o volebních výsledcích dvou hlavním politických stran v roce K zobrazení oblasti území volební podpory dojdeme na základě jednoduchého výpočtu. Volební výsledky konkrétní politické strany seřadíme podle procentních zisků na jednotlivých úrovních agregace od nejvyššího k nejnižšímu. Následným sčítáním v takto určeném pořadí hledáme polovinu celkového součtu odevzdaných hlasů. U takovéto linie rozdělíme zkoumané jednotky na dvě poloviny, a získáme tak oblasti, které představují 50% koncentraci volební podpory z celkového počtu hlasů v daných volbách. Takto vzniklé území nazýváme územím volební podpory politických stran (Jehlička, Sýkora 1991). V případě stanovení území supervolební podpory postupujeme od začátku shodně, pouze nastavíme dělící linii na úrovni 25% koncentrace voličské základny. 6

7 Mapa č. 1. Území volební podpory KDU-ČSL Zdroj: vlastní mapa/www.volby.cz K nejúspěšnějším okresům, kde dosáhla kandidátní listina křesťanských demokratů přes 10% patří Hodonín (11,86%), Uherské Hradiště (11,80%), Žďár nad Sázavou (10,38%), Blansko (10,37%) a Vsetín (10,32%). K těmto jednotkám se v rámci území supervolební podpory dále řadí Brno-venkov, Vyškov a okres Zlín. Do rozšířeného území volební podpory skládajícího se z celkového počtu sedmnácti okresů patří oblasti, které se v předchozím období pravidelně umísťovaly mezi desítkou nejúspěšnějších a leží z velké části na jižní Moravě, částečně ve Slezsku a ve východních Čechách. Křesťanští demokraté, kteří stejně jako ostatní strany ztratili ve srovnání s předchozími volbami životně důležité hlasy, byli ovšem propadem hlasů postiženi v různých okresech s různou intenzitou. Variační koeficient indexu volební stability u křesťanských demokratů dosáhl hodnoty 0,26, což je ze všech politických stran zastoupených v předchozí Poslanecké sněmovně nejvíce. 7

8 Mapa č. 2. Index voličské stability KDU-ČSL Zdroj: vlastní mapa/www.volby.cz Z hlediska počtu odevzdaných hlasů došlo k největšímu poklesu v hlavním městě. Zde KDU- ČSL ztratila skoro 18 tisíc voličů a její index voličské stability dosáhl hodnoty 0,43. Z pohledu relativních ztrát si KDU-ČSL nejvíce pohoršila v okresech, které dlouhodobě nepatří k jejich silným regionům. Jedná se především o střední a severozápadní Čechy. Menší ztráty naopak dosáhla v okresech na Moravě, kde si nejlépe vedla ve Zlínském kraji, především v okrese Vsetín a ve většině okresů Jihomoravského kraje. Při porovnání dvaceti okresů, ve kterých došlo k nejvyššímu poklesu voličské podpory jak z relativního, tak i absolutního pohledu se do obou skupin začlenily okresy Plzeň a Tábor. Tabulka č. 6. Okresy s nejvyšším nominálním poklesem hlasujících pro KDU-ČSL Okres Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Praha , Brno , České Budějovice , Zlín , Brno - venkov , Uherské Hradiště , Frýdek - Místek , Opava , Žďár nad Sázavou , Hodonín , Olomouc ,

9 Tábor , Třebíč , Břeclav , Plzeň , Hradec králové , Ostrava , Ústí nad Orlicí , Jihlava , Havlíčkův Brod , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 7. Okresy s nejvyšším procentuálním poklesem hlasujících pro KDU-ČSL Okres Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Jablonec nad Nisou , Mladá Boleslav , Rakovník , Ústí nad Labem , Praha - západ , Tábor , Plzeň - sever , Plzeň - jih , Kladno , Most , Praha - východ , Rokycany , Chomutov , Beroun , Mělník , Nymburk , Kolín , Plzeň , Písek , Česká Lípa , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 8. Okresy s nejnižším nominálním poklesem hlasujících pro KDU-ČSL Okres Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Teplice , Louny , Tachov , Děčín , Jeseník , Most , Sokolov , Rokycany , Rakovník , Chomutov , Česká Lípa , Ústí nad Labem , Cheb , Litoměřice , Karlovy Vary , Kutná Hora , Bruntál ,

10 Beroun , Domažlice , Jičín , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 9. Okresy s nejnižším procentuálním poklesem hlasujících pro KDU-ČSL Okres Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Vsetín , Blansko , Vyškov , Hodonín , Brno město , Nový Jičín , Kroměříž , Zlín , Ústí nad Orlicí , Znojmo , Uherské Hradiště , Žďár nad Sázavou , Frýdek-Místek , Brno venkov , Přerov , Pardubice , Olomouc , Svitavy , Teplice , Prostějov , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Srovnání na úrovni jednotlivých ORP jednotek Po reformně veřejné správa, která v českých zemích proběhla zhruba před deseti lety se můžeme setkat s nižší úrovní než je okres a přitom vyšší než obec. Jedná se o tzv. obec s rozšířenou působností, které se také říká trojková obec. Těchto jednotek se v českých zemích nachází více než 200 a nejvíce se podobají tzv. soudním okresům, které vznikly v průběhu druhé poloviny 19. století a zanikly zhruba po 100 letech své existence. Právě tato jednotka bude dalším předmětem srovnání a představí nám volební zisky a ztráty KDU-ČSL podrobněji. Hned následující tabulka udává kde došlo k nejvýraznějšímu poklesu. Pokud si odmyslíme první dvě jednotky, Prahu a Brno, které jsou specifické vzhledem ke své struktuře a postavení, největších propadů se křesťanským demokratům z hlediska počtu odevzdaných hlasů dostalo ve velkých městech. Již uvedená dvě největší sídla dále rozšiřuje skupina krajských a okresních měst. K oblastem, které patřily do regionů s vyšším podílem voličů KDU-ČSL v uvedené tabulce patří především Opava, Uherské Hradiště, Uherský Brod, částečně také Třebíč a Zlín. 10

11 Tabulka č. 10. ORP s nejvyšším rozdílem hlasujících ORP Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Praha , Brno , České Budějovice , Plzeň , Ostrava , Tábor , Hradec Králové , Uherské Hradiště , Olomouc , Jihlava , Opava , Černošice , Uherský Brod , Třebíč , Zlín , Frýdek-Místek , Prostějov , Náchod , Mladá Boleslav , Chrudim , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Naopak k lokalitám, kde došlo k nejmenšímu propadu lze zařadit periferní oblasti, kde KDU- ČSL moc hlasů dříve nezískávala (Aš, Kraslice, Bílina, Rumburk, Stříbro, Ostrov), tak i oblasti, které patří spíše k voličským baštám (Mohelnice, Česká Třebová). Dále je také v uvedené tabulce č. 11. jasně patrná výjimka ORP Varnsdorf, která jako jediná v rámci českých zemí dokázala navýšit počty odevzdaných hlasů pro KDU-ČSL. Celkový nárůst 22 hlasů lze pravděpodobně připočítat kandidátovi Václavu Járovi, který získal skoro 50% preferenčních hlasů. Tabulka č. 11. ORP s nejnižším rozdílem hlasujících ORP Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Varnsdorf ,09 22 Podbořany ,72-48 Bílina ,41-57 Bučovice ,92-69 Broumov ,85-81 Kraslice ,52-87 Žatec , Králíky , Aš , Nový Bor , Frýdlant , Rumburk , Pohořelice , Železný Brod , Stříbro , Ostrov ,

12 Frenštát pod R , Česká Třebová , Mohelnice , Vítkov , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Podobná pravidla jako u předchozích tabulek lze najít i u propadu hlasujících z hlediska relativního propadu, která přidají další interpretační rovinu. K největším poklesům docházelo především v Čechách, a to v jednotkách, které nepatří k historicky významným lokalitám z hlediska podpory KDU-ČSL. Jedná se tak například o Jablonec nad Nisou, Mnichovo Hradiště, Nýřany, Mladou Boleslav, Litvínov, Rakovník, Kadaň a další. Z hlediska významného poklesu počtu hlasujících pro křesťanské demokraty je však potřeba zmínit opět ORP Tábor, která i v tomto případě patří k oblastem s vyšším odlivem voličů. Tabulka č. 12. ORP s nejvyšším propadem hlasujících relativně ORP Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Jablonec nad Nisou , Mnichovo Hradiště , Nýřany , Mladá Boleslav , Litvínov , Rakovník , Kadaň , Stod , Ústí nad Labem , Horšovský Týn , Tábor , Neratovice , Černošice , Turnov , Blovice , Beroun , Přeštice , Tanvald , Nymburk , Slaný , Říčany , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz V tabulce č. 13 jsou uvedeny jednotky ORP, kde došlo k k nejnižšímu relativnímu poklesu voličské přízně křesťanských demokratů. Pokud pomineme výjimku Varnsdorfu, tak k nejúspěšnějším lokalitám patří mikroregiony, které leží na Moravě a patří z dlouhodobého hlediska k volebním baštám KDU-ČSL. Jedná se především o Vsetín, Blansko, Boskovice, Valašské Klobouky a další. Z největších sídel se do poslední tabulky zařadilo Brno, kde sice došlo k velkému početnímu poklesu, ale z hlediska relativního propadu zde nebylo dosaženo tak velkých rozdílů, jako tomu je v předchozí tabulce. 12

13 Tabulka č. 13. ORP s nejnižším propadem relativně ORP Počet 2010 Počet 2006 IVS Rozdíl hlasů Varnsdorf ,09 22 Bučovice ,92-69 Vsetín , Broumov ,85-81 Blansko , Valašské Klobouky , Nový Jičín , Boskovice , Frenštát , Velké Meziříčí , Kuřim , Valašské Meziříčí , Šlapanice , Slavkov u Brna , Hodonín , Vyškov , Bystřice pod Hostýnem , Luhačovice , Brno , Kyjov , Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Přesun voličů dle jednotlivých krajů V poslední část textu bude přiblíženo, kolik voličů KDU-ČSL z roku 2006 a zhruba jakým směrem se v jednotlivých volebních obvodech posunulo k jiným politickým stranám. Základní tabulka, podle které jsou přepočítány všechny volební obvody pochází z exkluzivního výzkumu agentur SC&C a SPSS CR pro Českou televizi. Tento materiál by prezentován bezprostředně po volbách a uvedl, jak se proměnila voličská základna jednotlivých politických stran. Uvedená tabulka č. 14. představuje, jaký podíl voličů jednotlivých stran z roku 2006 volil jakou stranu v roce V případě KDU-ČSL je vidět, že se jedná o relativně stabilní voličskou základnu, kde 60% voličů z roku 2006 dalo hlas KDU-ČSL i v roce Největší podíl 16% voličů KDU z roku 2006 volil v roce 2010 TOP09. Vůči ostatním stranám byl tento přesun v menším poměru. Kolik zhruba voličů si pod tímto podílem můžeme představit uvádí další tabulka č. 15, která je rozdělena na tři sloupce. V prvním sloupci A je uveden název politické strany, v druhém sloupci B je uvedeno, kolik zhruba voličů KDU-ČSL z roku 2006 volilo jakou stranu v roce 2010 a v posledním sloupci C je uvedeno, kolik která strana ze sloupce A získala v rámci uvedené úrovně celkem hlasů. První tabulka č. 15. platí pro celou ČR a je potřeba ji brát s menší rezervou, protože uvedený výchozí materiál (tabulka č. 13

14 14.) pracuje se vzorkem zhruba 24 tisíc respondentů, nikoliv s celkovým počtem voličů, kteří se účastnili voleb. Tabulka č. 14. Stabilita voličů Volba strany v roce 2006 Exit Poll 2010, SC&C bez a SPSS CR pro Českou volební televizi KDU- nevolil/ ho ČSSD ODS KSČM ČSL SZ jiná a práva celkem ČSSD 65% 3% 6% 4% 5% 5% 14% 8% 22% volená politická strana 2010 KDU-ČSL 1% 1% % 60% 3% 3% 1% 2% 4% KSČM 6% 1% 82% 2% 3% 2% 8% 1% 11% ODS 2% 51% 1% 6% 9% 7% 13% 20% 21% SPOZ 6% 2% 1% 2% 5% 7% 7% 5% 4% Suverenita 4% 2% 2% 2% 4% 11% 5% 2% 3% SZ 1% 1% % 1% 19% 3% 3% 3% 2% TOP 09 4% 26% 1% 16% 30% 20% 21% 30% 17% VV 8% 10% 2% 5% 15% 23% 19% 17% 11% ostatní 2% 3% 2% 2% 6% 18% 10% 12% 5% celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz V další tabulce je znázorněno, jak již bylo uvedeno dříve, že nejvyšší podíl i počet voličů KDU z roku 2006 volil shodně i v roce 2010 a dosahoval ke 230 tisícím voličů. Nejvyšší odliv je možný zaznamenat ve směru TOP 09 a dosáhl počtu více než 60 tisíc hlasujících. Tabulka č. 15. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU v roce 2010 Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Zisk pro celou stranu 2010 A B C ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz V následujících tabulkách bude uvedeno podle předchozího vzoru, kolik zhruba přestavují jednotlivé podíly hlasů ve volebních obvodech. Tyto hodnoty je však potřeba brát s velkou rezervou, protože nevycházejí tak přesně a jednoznačně jako je tomu v případě tvrdých dat volebních výsledků. Pro lepší vypovídací schopnost budou rozebrány jen volební obvody, kde KDU-ČSL disponovala v předchozím období poslaneckým mandátem. 14

15 Tabulka č. 16. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU - Praha Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Zisk pro celou stranu 2010 ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 17. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Středočeská k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 18. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Jihočeský k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 19. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU - Královéhradecký Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz 15

16 Tabulka č. 20. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Pardubický k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD 960, KDU-ČSL 14413, KSČM 480, ODS 1441, SPOZ 480, SUVERENITA 480, SZ TOP , VV 1201, Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 21. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU - Vysočina Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD 1343, KDU-ČSL 20152, KSČM 671, ODS 2015, SPOZ 671, SUVERENITA 671, SZ TOP , VV 1679, Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 22. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Jihomoravský k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD 2714, KDU-ČSL KSČM 1357, ODS 4071, SPOZ 1357, SUVERENITA 1357, SZ TOP , VV 3393, Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 23 Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Olomoucký k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SPOZ SUVERENITA SZ TOP VV Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz 16

17 Tabulka č. 24. Počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Zlínský k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD 1666, KDU-ČSL 24997, KSČM 833, ODS 2499, SPOZ 833, SUVERENITA 833, SZ TOP , VV 2083, Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz Tabulka č. 25. počty voličů vzhledem k předchozím voličům KDU Moravskoslezský k. Politická strana Počet voličů KDU z roku 2006 Z zisk pro celou stranu 2010 ČSSD 1754, KDU-ČSL 26311, KSČM 877, ODS 2631, SPOZ 877, SUVERENITA 877, SZ TOP , VV 2192, Zdroj: vlastní výpočty/www.volby.cz V uvedených tabulkách jsou naznačené odlivy voličů, které jak se ve srovnání se skutečným výsledkem jeví velice nerovnoměrné. Nejen proto je potřeba k těmto informacím přistupovat velice individuálně a s velkou rezervou. 17

18 2. Analýza preferenčního hlasování voličů KDU-ČSL ve volbách 2010 Bc. Petr Krňávek Ačkoli mají lidé ve volbách do Poslanecké sněmovny k dispozici pouze jeden hlas, musejí učinit dvě rozhodnutí. První, které straně dají svůj hlas, a druhé, zda a kterým kandidátům v rámci stranické listiny udělí preferenční hlas. Voliči mohou prostřednictvím přednostních hlasů pro kandidáty sdělovat několik druhů informací. Pokud získá některý z kandidátů velké množství preferenčních hlasů, vypovídá to o jeho atraktivitě pro voliče. Lze předpokládat, že minimálně u části voličů hrál takto výrazný kandidát roli při rozhodování, jaké straně dá hlas. Poměr preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty a celkového počtu hlasů odevzdaných pro stranu napovídá, zda voliči dali straně hlas spíše kvůli osobnostem nebo zda spíše podporují stranu jako celek (v případě nízkého počtu preferenčních hlasů). V neposlední řadě preferenční hlasy vypovídají o kvalitě sestavení kandidátky. Pokud není lídrem nejvýraznější kandidát, dávají voliči preferenční hlasy kandidátům na nižších pozicích. Preferenční hlasování celkový přehled Voliči kandidátům KDU-ČSL v letošních volbách udělili preferenčních hlasů, přičemž celkově strana získala platných hlasů. V roce 2006 získali kandidáti preferenčních hlasů a strana celkově získala hlasů. Voliči tedy letos dali kandidátům KDU-ČSL o 16 % preferenčních hlasů více než ve volbách předcházejících, a to i přes téměř šedesátiprocentní propad celkového počtu hlasů odevzdaných pro KDU-ČSL. To by naznačovalo posun k personalizaci voleb. Je však třeba mít na paměti, že zatímco v roce 2006 mohli voliči preferenčním hlasem označit pouze dva kandidáty, v letošních volbách to byli kandidáti čtyři. Na základě pouhé volební statistiky nelze určit, kolik voličů využilo možnosti preferenčního hlasování. Průměrně připadá jeden preferenční hlas na jednoho voliče, ovšem v mezním (a teoretickém) případě se mohlo stát, že čtvrtina voličů využila všechny preferenční hlasy a zbytek voličů žádný. Skutečný podíl preferenčních hlasů na jednoho voliče lze zjistit pouze na základě sociologických průzkumů. Oproti předchozím volbám došlo k posílení skupiny kandidátů, kteří získali více než 200 preferenčních hlasů, a naopak ubylo těch, kteří jich získali méně. Do sta preferenčních hlasů získalo v letošních volbách 31 kandidátů, méně než 200 hlasů 58, ve skupině do 1000 získaných preferenčních hlasů se umístilo 199 a více než 1000 preferenčních hlasů obdrželo 54 kandidátů. 18

19 Tabulka č. 1: Kandidáti podle počtu získaných preferenčních hlasů ve volbách 2010 a 2006 Rok Kand. do 100 hl. Kand. do 200 hl. Kand. do 1000 hl Kand. nad 1000 hl Absolutní a relativní počet preferenčních hlasů Pokud chceme analyzovat, jaké kandidáty na listinách voliči nejvíce preferovali, můžeme tak učinit dvěma způsoby. Lze analyzovat procentuální podíl preferenčních hlasů získaných kandidátem z celkového počtu hlasů, které strana v daném volebním obvodu obdržela (dále relativní počet) 4 nebo jejich absolutní počet. Absolutní počet preferenčních hlasů ovlivňuje síla volební podpory v obvodu. V krajích, kde KDU-ČSL disponuje větší podporou, mohou preferovaní kandidáti získat více přednostních hlasů, než stejnou měrou preferovaní kandidáti v obvodech s nižší podporou strany. Příkladem mohou být Stanislav Juránek v Jihomoravském a Věra Luxová v Pardubickém kraji. Oba získali mezi voliči KDU-ČSL ve svém obvodu téměř stejný podíl preferenčních hlasů, více než 30 %. Lze tedy říci, že Stanislav Juránek získal stejnou podporu jako Věra Luxová? Záleží na úhlu pohledu. Oba kandidáty preferoval téměř shodný podíl z celkového počtu voličů KDU-ČSL v daném kraji, ovšem díky celkově vyššímu počtu voličů na jižní Moravě získal Stanislav Juránek více než třikrát více preferenčních hlasů než Věra Luxová. Relativní počet naopak při mezikrajovém srovnání nezohledňují počet voličů, kteří daného kandidáta preferovali. Příkladem může být Roman Línek v Pardubickém kraji, který získal ve svém kraji podporu téměř dvaceti procent voličů KDU-ČSL. Naopak Josef Vícha v Moravskoslezském kraji získal ve svém kraji podporu pouze necelých dvanácti procent voličů strany. Přesto mu preferenční hlas udělilo o několik desítek straníků více než Línkovi. Dle výčtu dvaceti nejúspěšnějších kandidátů podle absolutního počtu hlasů je zřejmé, že na předních místech se umístila řada dosavadních poslanců. Na prvním místě se s téměř trojnásobným náskokem na druhého v pořadí umístil někdejší hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Další dvě místa obsadili dosavadní poslanci Zlínského kraje Ludvík Hovorka a Michaela Šojdrová. Na pátém místě se umístil poslanec Jiří Carbol. Za pozornost stojí úspěch Věry Luxové, která skončila co do počtu preferenčních hlasů na čtvrtém místě, a Davida Macka, který ze čtvrtého místa jihomoravské kandidátky získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v kraji a celkově šesté místo dle absolutního počtu preferenčních hlasů. 4 Tento údaj je využit proto, že na tomto principu volební zákon posuzuje vliv preferenčních hlasů na přisuzování mandátů konkrétním kandidátům u stran, které v obvodu získaly mandáty. Jestliže některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi. Každý kandidát může získat maximálně tolik preferenčních hlasů, kolik činí celkový počet hlasů odevzdaných pro jeho stranu. 19

20 Mezi dvacítkou nejúspěšnějších kandidátů se nachází šest z Jihomoravského kraje, tři ze Zlínského a Moravskoslezského a po dvou z Pardubického, Olomouckého, z Vysočiny a Prahy, tedy z krajů, které byly ve volbách nejúspěšnější. Tento poměr téměř perfektně odpovídá poměru hlasů, které KDU-ČSL v těchto krajích získala. Mezi dvaceti kandidáty, kteří získali nejvyšší počet preferenčních hlasů, jsou až na dvě výjimky na konci žebříčku ti, kteří na kandidátkách v krajích obsadili na první až čtvrté místo. Lze tedy říci, že počet preferenčních hlasů u prvních dvaceti kandidátů závisí jednak na celkovém volebním výsledku KDU-ČSL v kraji, jednak na jejich pozici na kandidátní listině. Tabulka č. 2: Kandidáti podle absolutního počtu preferenčních hlasů Pořadové č. Preferenční Preferenční na listině Kandidát hlasy abs. hlasy rel. Kraj 1 Juránek Stanislav ,50 Jihomoravský 4 Hovorka Ludvík ,45 Zlínský 1 Šojdrová Michaela ,59 Zlínský 2 Luxová Věra ,25 Pardubický 1 Carbol Jiří ,10Moravskoslezský 4 Macek David ,54 Jihomoravský 3 Adamec František ,91 Jihomoravský 2 Vícha Josef ,68Moravskoslezský 1 Línek Roman ,69 Pardubický 3 Curylo Lukáš ,85Moravskoslezský 2 Koliba Jiří ,94 Jihomoravský 1 Kasal Jan ,85 Vysočina 2 Fojtů Daniel ,03 Zlínský 1 Horák Pavel ,21 Olomoucký 3 John František ,35 Olomoucký 2 Preininger Tomáš ,81 Vysočina 2 Hošek Marián ,04 Praha 1 Hybášková Jana ,22 Praha 7 Vítková Jaromíra ,96 Jihomoravský 6 Klaška Jaroslav ,83 Jihomoravský korelace pozice na listině/absolutní počet preferenčních hlasů 0,387 20

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS půjčky

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více