Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:"

Transkript

1 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: X X 6 + X X X 6+ X X 6 + X X H eg Heh H H Heg eh H BULOVKA 0 5:28 5:28 5: 6:1 6:18 6:8 6:48 6:48 7:08 0 4:50 5:15 5:40 5:40 5:45 6:05 6:25 6:0 6:5 6:50 7:00 7:00 7:05 7:20 0 4:51 5:16 5:41 5:41 5:46 6:06 6:26 6:1 6:6 6:51 7:01 7:01 7:06 7:21 Sídliště 0 4:5 5:18 5:4 5:4 5:48 6:08 6:28 6: 6:8 6:5 7:0 7:0 7:08 7:2 0 4:54 5:19 5:44 5:44 5:49 6:09 6:29 6:4 6:9 6:54 7:04 7:04 7:09 7:24 0 4:55 5:20 5:45 5:45 5:50 6:10 6:0 6:5 6:40 6:55 7:05 7:05 7:10 7:25 B 4:56 5:21 5:46 5:46 5:51 6:12 6:2 6:6 6:42 6:57 7:06 7:06 7:12 7:27 x Skládka B 4:57 5:22 5:47 5:47 5:52 6:1 6: 6:7 6:4 6:58 7:07 7:07 7:1 7:28 B 4:59 5:24 5:49 5:49 5:54 6:15 6:5 6:9 6:45 7:00 7:09 7:09 7:15 7:0 B 5:00 5:25 5:50 5:50 5:55 6:16 6:6 6:40 6:46 7:01 7:10 7:10 7:16 7:1 1 5:01 5:26 5:51 5:51 5:56 6:17 6:7 6:41 6:47 7:02 7:11 7:11 7:17 7:2 1 5:0 5:28 5:5 5:5 5:58 6:19 6:9 6:4 6:49 7:04 7:1 7:1 7:19 7:4 1 5:05 5:0 5:55 5:55 6:00 6:21 6:41 6:45 6:51 7:06 7:15 7:15 7:21 7:6 1 5:07 5:2 5:57 5:57 6:0 6:24 6:44 6:47 6:54 7:09 7:17 7:17 7:24 7:9 2 5:08 5: 5:58 5:58 6:04 6:25 6:45 6:48 6:55 7:10 7:18 7:18 7:25 7:40 2 5:09 5:4 5:59 5:59 6:05 6:26 6:46 6:49 6:56 7:11 7:19 7:19 7:26 7:41 2 5:10 5:5 6:00 6:00 6:06 6:27 6:47 6:50 6:57 7:12 7:20 7:20 7:27 7:42 2 5:12 5:7 6:02 6:02 6:08 6:29 6:49 6:52 6:59 7:14 7:22 7:22 7:29 7:44 2 5:1 5:8 6:0 6:0 6:09 6:0 6:50 6:5 7:00 7:15 7:2 7:2 7:0 7:45 2 5:16 5:41 6:06 6:06 6:12 6: 6:5 6:56 7:0 7:18 7:26 7:26 7: 7:48 2 5:18 5:4 6:08 6:08 6:14 6:5 6:55 6:58 7:05 7:20 7:28 7:28 7:5 7:50 2 5:21 5:46 6:11 6:11 6:17 6:8 6:58 7:01 7:08 7:2 7:1 7:1 7:8 7:5 2 5:22 5:47 6:12 6:12 6:18 6:9 6:59 7:02 7:24 7:2 7:2 7:54 2 5:24 5:49 6:14 6:14 6:20 6:41 7:01 7:04 7:26 7:4 7:4 7:56 2 5:25 5:50 6:15 6:15 6:21 6:42 7:02 7:05 7:27 7:5 7:5 7:57 pásmo (TPZ) 2 5:26 5:51 6:16 6:16 6:22 6:4 7:0 7:06 7:28 7:6 7:6 7:58 2 5:27 5:52 6:17 6:17 6:2 6:44 7:04 7:07 7:29 7:7 7:7 7:59 5:1 6:27 7:08 7: 8:0 5:2 6:28 7:09 7:4 8:04 5:4 6:0 7:11 7:6 8:06 6:2 2 6:5 6:9 6:41 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 8 Stránka 1 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

2 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. 1/ pásmo 6 + X X X 6 X + X 6 X 6 + X (TPZ) eg Heh eg H eh Heg Heg Heh H BULOVKA 0 7:18 7:18 7:8 8:0 8:1 8:18 8: 9:0 9:18 0 7:0 7:0 7:5 7:50 8:05 8:15 8:25 8:0 8:45 8:45 9:15 9:15 9:0 9:45 0 7:1 7:1 7:6 7:51 8:06 8:16 8:26 8:1 8:46 8:46 9:16 9:16 9:1 9:46 Sídliště 0 7: 7: 7:8 7:5 8:08 8:18 8:28 8: 8:48 8:48 9:18 9:18 9: 9:48 0 7:4 7:4 7:9 7:54 8:09 8:19 8:29 8:4 8:49 8:49 9:19 9:19 9:4 9:49 0 7:5 7:5 7:40 7:55 8:10 8:20 8:0 8:5 8:50 8:50 9:20 9:20 9:5 9:50 B 7:6 7:6 7:42 7:57 8:12 8:22 8:2 8:7 8:52 8:52 9:22 9:22 9:7 9:52 x Skládka B 7:7 7:7 7:4 7:58 8:1 8:2 8: 8:8 8:5 8:5 9:2 9:2 9:8 9:5 B 7:9 7:9 7:45 8:00 8:15 8:25 8:5 8:40 8:55 8:55 9:25 9:25 9:40 9:55 B 7:40 7:40 7:46 8:01 8:16 8:26 8:6 8:41 8:56 8:56 9:26 9:26 9:41 9:56 1 7:41 7:41 7:47 8:02 8:17 8:27 8:7 8:42 8:57 8:57 9:27 9:27 9:42 9:57 1 7:4 7:4 7:49 8:04 8:19 8:29 8:9 8:44 8:59 8:59 9:29 9:29 9:44 9:59 1 7:45 7:45 7:51 8:06 8:21 8:1 8:41 8:46 9:01 9:01 9:1 9:1 9:46 10:01 1 7:47 7:47 7:54 8:09 8:24 8:4 8:44 8:49 9:04 9:04 9:4 9:4 9:49 10:04 2 7:48 7:48 7:55 8:10 8:25 8:5 8:45 8:50 9:05 9:05 9:5 9:5 9:50 10:05 2 7:49 7:49 7:56 8:11 8:26 8:6 8:46 8:51 9:06 9:06 9:6 9:6 9:51 10:06 2 7:50 7:50 7:57 8:12 8:27 8:7 8:47 8:52 9:07 9:07 9:7 9:7 9:52 10:07 2 7:52 7:52 7:59 8:14 8:29 8:9 8:49 8:54 9:09 9:09 9:9 9:9 9:54 10:09 2 7:5 7:5 8:00 8:15 8:0 8:40 8:50 8:55 9:10 9:10 9:40 9:40 9:55 10:10 2 7:56 7:56 8:0 8:18 8: 8:4 8:5 8:58 9:1 9:1 9:4 9:4 9:58 10:1 2 7:58 7:58 8:05 8:20 8:5 8:45 8:55 9:00 9:15 9:15 9:45 9:45 10:00 10:15 2 8:01 8:01 8:08 8:2 8:8 8:48 8:58 9:0 9:18 9:18 9:48 9:48 10:0 10:18 2 8:02 8:02 8:09 8:24 8:49 8:59 9:04 9:19 9:19 9:49 9:49 10:04 10:19 2 8:04 8:04 8:11 8:26 8:51 9:01 9:06 9:21 9:21 9:51 9:51 10:06 10:21 2 8:05 8:05 8:12 8:27 8:52 9:02 9:07 9:22 9:22 9:52 9:52 10:07 10: :06 8:06 8:1 8:28 8:5 9:0 9:08 9:2 9:2 9:5 9:5 10:08 10:2 2 8:07 8:07 8:14 8:29 8:54 9:04 9:09 9:24 9:24 9:54 9:54 10:09 10:24 8:11 8:11 8: 9:1 9:28 9:28 10:1 10:28 8:12 8:12 8:4 9:14 9:29 9:29 10:14 10:29 8:14 8:14 8:6 9:16 9:1 9:1 10:16 10:1 Pokračování seznamu spojů na stránce / 8 Stránka 2 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

3 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. 2/ pásmo 6 X 6 + X 6 X 6 + X 6 X 6+ X (TPZ) eg eg eh eg H Heg Heh Heg H BULOVKA 0 9: 10:0 10:18 10: 11:0 11:18 11: 12:0 0 9:45 10:15 10:15 10:0 10:45 10:45 11:15 11:15 11:0 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 0 9:46 10:16 10:16 10:1 10:46 10:46 11:16 11:16 11:1 11:46 11:46 12:16 12:16 12:46 Sídliště 0 9:48 10:18 10:18 10: 10:48 10:48 11:18 11:18 11: 11:48 11:48 12:18 12:18 12:48 0 9:49 10:19 10:19 10:4 10:49 10:49 11:19 11:19 11:4 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 0 9:50 10:20 10:20 10:5 10:50 10:50 11:20 11:20 11:5 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 B 9:52 10:22 10:22 10:7 10:52 10:52 11:22 11:22 11:7 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 x Skládka B 9:5 10:2 10:2 10:8 10:5 10:5 11:2 11:2 11:8 11:5 11:5 12:2 12:2 12:5 B 9:55 10:25 10:25 10:40 10:55 10:55 11:25 11:25 11:40 11:55 11:55 12:25 12:25 12:55 B 9:56 10:26 10:26 10:41 10:56 10:56 11:26 11:26 11:41 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 1 9:57 10:27 10:27 10:42 10:57 10:57 11:27 11:27 11:42 11:57 11:57 12:27 12:27 12:57 1 9:59 10:29 10:29 10:44 10:59 10:59 11:29 11:29 11:44 11:59 11:59 12:29 12:29 12: :01 10:1 10:1 10:46 11:01 11:01 11:1 11:1 11:46 12:01 12:01 12:1 12:1 1: :04 10:4 10:4 10:49 11:04 11:04 11:4 11:4 11:49 12:04 12:04 12:4 12:4 1: :05 10:5 10:5 10:50 11:05 11:05 11:5 11:5 11:50 12:05 12:05 12:5 12:5 1: :06 10:6 10:6 10:51 11:06 11:06 11:6 11:6 11:51 12:06 12:06 12:6 12:6 1: :07 10:7 10:7 10:52 11:07 11:07 11:7 11:7 11:52 12:07 12:07 12:7 12:7 1: :09 10:9 10:9 10:54 11:09 11:09 11:9 11:9 11:54 12:09 12:09 12:9 12:9 1: :10 10:40 10:40 10:55 11:10 11:10 11:40 11:40 11:55 12:10 12:10 12:40 12:40 1: :1 10:4 10:4 10:58 11:1 11:1 11:4 11:4 11:58 12:1 12:1 12:4 12:4 1:1 2 10:15 10:45 10:45 11:00 11:15 11:15 11:45 11:45 12:00 12:15 12:15 12:45 12:45 1: :18 10:48 10:48 11:0 11:18 11:18 11:48 11:48 12:0 12:18 12:18 12:48 12:48 1: :19 10:49 10:49 11:04 11:19 11:19 11:49 11:49 12:04 12:19 12:19 12:49 12:49 1: :21 10:51 10:51 11:06 11:21 11:21 11:51 11:51 12:06 12:21 12:21 12:51 12:51 1: :22 10:52 10:52 11:07 11:22 11:22 11:52 11:52 12:07 12:22 12:22 12:52 12:52 1: :2 10:5 10:5 11:08 11:2 11:2 11:5 11:5 12:08 12:2 12:2 12:5 12:5 1:2 2 10:24 10:54 10:54 11:09 11:24 11:24 11:54 11:54 12:09 12:24 12:24 12:54 12:54 1:24 10:28 11:1 11:28 11:28 12:1 12:28 12:28 1:28 10:29 11:14 11:29 11:29 12:14 12:29 12:29 1:29 10:1 11:16 11:1 11:1 12:16 12:1 12:1 1:1 11: 12: 2 11:6 12:6 11:40 12:40 11:42 12:42 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 8 Stránka / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

4 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. / pásmo 6+ X 6+ X 6 + X X 6+ X X 6 + X (TPZ) H eg Heh H Heg eh BULOVKA 0 12: 1:0 1: 1: 14:09 14: 14: 0 12:45 1:15 1:15 1:6 1:45 1:45 1:51 14:06 14:15 14:21 14:6 14:45 14:45 14: :46 1:16 1:16 1:7 1:46 1:46 1:52 14:07 14:16 14:22 14:7 14:46 14:46 14:52 Sídliště 0 12:48 1:18 1:18 1:9 1:48 1:48 1:54 14:09 14:18 14:24 14:9 14:48 14:48 14: :49 1:19 1:19 1:40 1:49 1:49 1:55 14:10 14:19 14:25 14:40 14:49 14:49 14: :50 1:20 1:20 1:41 1:50 1:50 1:56 14:11 14:20 14:26 14:41 14:50 14:50 14:56 B 12:52 1:22 1:22 1:4 1:52 1:52 1:58 14:1 14:22 14:28 14:4 14:52 14:52 14:58 x Skládka B 12:5 1:2 1:2 1:44 1:5 1:5 1:59 14:14 14:2 14:29 14:44 14:5 14:5 14:59 B 12:55 1:25 1:25 1:46 1:55 1:55 14:01 14:16 14:25 14:1 14:46 14:55 14:55 15:01 B 12:56 1:26 1:26 1:47 1:56 1:56 14:02 14:17 14:26 14:2 14:47 14:56 14:56 15: :57 1:27 1:27 1:48 1:57 1:57 14:0 14:18 14:27 14: 14:48 14:57 14:57 15:0 1 12:59 1:29 1:29 1:50 1:59 1:59 14:05 14:20 14:29 14:5 14:50 14:59 14:59 15:05 1 1:01 1:1 1:1 1:52 14:01 14:01 14:07 14:22 14:1 14:7 14:52 15:01 15:01 15:07 1 1:04 1:4 1:4 1:55 14:04 14:04 14:10 14:25 14:4 14:40 14:55 15:04 15:04 15:10 2 1:05 1:5 1:5 1:56 14:05 14:05 14:11 14:26 14:5 14:41 14:56 15:05 15:05 15:11 2 1:06 1:6 1:6 1:57 14:06 14:06 14:12 14:27 14:6 14:42 14:57 15:06 15:06 15:12 2 1:07 1:7 1:7 1:58 14:07 14:07 14:1 14:28 14:7 14:4 14:58 15:07 15:07 15:1 2 1:09 1:9 1:9 14:00 14:09 14:09 14:15 14:0 14:9 14:45 15:00 15:09 15:09 15:15 2 1:10 1:40 1:40 14:01 14:10 14:10 14:16 14:1 14:40 14:46 15:01 15:10 15:10 15:16 2 1:1 1:4 1:4 14:04 14:1 14:1 14:19 14:4 14:4 14:49 15:04 15:1 15:1 15:19 2 1:15 1:45 1:45 14:06 14:15 14:15 14:21 14:6 14:45 14:51 15:06 15:15 15:15 15:21 2 1:18 1:48 1:48 14:09 14:18 14:18 14:24 14:9 14:48 14:54 15:09 15:18 15:18 15:24 2 1:19 1:49 1:49 14:10 14:19 14:19 14:25 14:40 14:49 14:55 15:10 15:19 15:19 15:25 2 1:21 1:51 1:51 14:12 14:21 14:21 14:27 14:42 14:51 14:57 15:12 15:21 15:21 15:27 2 1:22 1:52 1:52 14:1 14:22 14:22 14:28 14:4 14:52 14:58 15:1 15:22 15:22 15:28 14: :27 14:1 14: 2 1:2 1:5 1:5 14:14 14:2 14:2 14:29 14:44 14:5 14:59 15:14 15:2 15:2 15:29 2 1:24 1:54 1:54 14:15 14:24 14:24 14:0 14:45 14:54 15:00 15:15 15:24 15:24 15:0 1:28 1:58 14:19 14:28 14:28 14:49 15:19 15:28 15:28 1:29 1:59 14:20 14:29 14:29 14:50 15:20 15:29 15:29 1:1 14:01 14:22 14:1 14:1 14:52 15:22 15:1 15:1 Pokračování seznamu spojů na stránce 5 / 8 Stránka 4 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

5 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. 4/ pásmo X 6 + X X 6 + X X 6 + X X 6+ (TPZ) Heg eh H eg Heh eg Heh H BULOVKA 0 15:09 15: 15: 16:09 16: 0 15:06 15:15 15:15 15:21 15:6 15:45 15:45 15:51 16:06 16:15 16:15 16:21 16:6 16: :07 15:16 15:16 15:22 15:7 15:46 15:46 15:52 16:07 16:16 16:16 16:22 16:7 16:46 Sídliště 0 15:09 15:18 15:18 15:24 15:9 15:48 15:48 15:54 16:09 16:18 16:18 16:24 16:9 16: :10 15:19 15:19 15:25 15:40 15:49 15:49 15:55 16:10 16:19 16:19 16:25 16:40 16: :11 15:20 15:20 15:26 15:41 15:50 15:50 15:56 16:11 16:20 16:20 16:26 16:41 16:50 B 15:1 15:22 15:22 15:28 15:4 15:52 15:52 15:58 16:1 16:22 16:22 16:28 16:4 16:52 x Skládka B 15:14 15:2 15:2 15:29 15:44 15:5 15:5 15:59 16:14 16:2 16:2 16:29 16:44 16:5 B 15:16 15:25 15:25 15:1 15:46 15:55 15:55 16:01 16:16 16:25 16:25 16:1 16:46 16:55 B 15:17 15:26 15:26 15:2 15:47 15:56 15:56 16:02 16:17 16:26 16:26 16:2 16:47 16: :18 15:27 15:27 15: 15:48 15:57 15:57 16:0 16:18 16:27 16:27 16: 16:48 16: :20 15:29 15:29 15:5 15:50 15:59 15:59 16:05 16:20 16:29 16:29 16:5 16:50 16: :22 15:1 15:1 15:7 15:52 16:01 16:01 16:07 16:22 16:1 16:1 16:7 16:52 17: :25 15:4 15:4 15:40 15:55 16:04 16:04 16:10 16:25 16:4 16:4 16:40 16:55 17: :26 15:5 15:5 15:41 15:56 16:05 16:05 16:11 16:26 16:5 16:5 16:41 16:56 17: :27 15:6 15:6 15:42 15:57 16:06 16:06 16:12 16:27 16:6 16:6 16:42 16:57 17: :28 15:7 15:7 15:4 15:58 16:07 16:07 16:1 16:28 16:7 16:7 16:4 16:58 17: :0 15:9 15:9 15:45 16:00 16:09 16:09 16:15 16:0 16:9 16:9 16:45 17:00 17: :1 15:40 15:40 15:46 16:01 16:10 16:10 16:16 16:1 16:40 16:40 16:46 17:01 17: :4 15:4 15:4 15:49 16:04 16:1 16:1 16:19 16:4 16:4 16:4 16:49 17:04 17:1 2 15:6 15:45 15:45 15:51 16:06 16:15 16:15 16:21 16:6 16:45 16:45 16:51 17:06 17: :9 15:48 15:48 15:54 16:09 16:18 16:18 16:24 16:9 16:48 16:48 16:54 17:09 17: :40 15:49 15:49 15:55 16:10 16:19 16:19 16:25 16:40 16:49 16:49 16:55 17:10 17: :42 15:51 15:51 15:57 16:12 16:21 16:21 16:27 16:42 16:51 16:51 16:57 17:12 17: :4 15:52 15:52 15:58 16:1 16:22 16:22 16:28 16:4 16:52 16:52 16:58 17:1 17:22 15: :57 16:01 16:0 2 15:44 15:5 15:5 15:59 16:14 16:2 16:2 16:29 16:44 16:5 16:5 16:59 17:14 17:2 2 15:45 15:54 15:54 16:00 16:15 16:24 16:24 16:0 16:45 16:54 16:54 17:00 17:15 17:24 15:49 16:19 16:28 16:28 16:49 17:19 17:28 15:50 16:20 16:29 16:29 16:50 17:20 17:29 15:52 16:22 16:1 16:1 16:52 17:22 17:1 Pokračování seznamu spojů na stránce 6 / 8 Stránka 5 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

6 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. 5/ pásmo X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X (TPZ) Heg eh H Heg eh eg Heh BULOVKA 0 17:09 17: 17: 18:0 18:0 18: :51 17:06 17:15 17:15 17:21 17:6 17:45 17:45 17:51 18:06 18:15 18:15 18:21 18:6 0 16:52 17:07 17:16 17:16 17:22 17:7 17:46 17:46 17:52 18:07 18:16 18:16 18:22 18:7 Sídliště 0 16:54 17:09 17:18 17:18 17:24 17:9 17:48 17:48 17:54 18:09 18:18 18:18 18:24 18:9 0 16:55 17:10 17:19 17:19 17:25 17:40 17:49 17:49 17:55 18:10 18:19 18:19 18:25 18: :56 17:11 17:20 17:20 17:26 17:41 17:50 17:50 17:56 18:11 18:20 18:20 18:26 18:41 B 16:58 17:1 17:22 17:22 17:28 17:4 17:52 17:52 17:58 18:1 18:22 18:22 18:28 18:4 x Skládka B 16:59 17:14 17:2 17:2 17:29 17:44 17:5 17:5 17:59 18:14 18:2 18:2 18:29 18:44 B 17:01 17:16 17:25 17:25 17:1 17:46 17:55 17:55 18:01 18:16 18:25 18:25 18:1 18:46 B 17:02 17:17 17:26 17:26 17:2 17:47 17:56 17:56 18:02 18:17 18:26 18:26 18:2 18: :0 17:18 17:27 17:27 17: 17:48 17:57 17:57 18:0 18:18 18:27 18:27 18: 18: :05 17:20 17:29 17:29 17:5 17:50 17:59 17:59 18:05 18:20 18:29 18:29 18:5 18: :07 17:22 17:1 17:1 17:7 17:52 18:01 18:01 18:07 18:22 18:1 18:1 18:7 18: :10 17:25 17:4 17:4 17:40 17:55 18:04 18:04 18:10 18:25 18:4 18:4 18:40 18: :11 17:26 17:5 17:5 17:41 17:56 18:05 18:05 18:11 18:26 18:5 18:5 18:41 18: :12 17:27 17:6 17:6 17:42 17:57 18:06 18:06 18:12 18:27 18:6 18:6 18:42 18: :1 17:28 17:7 17:7 17:4 17:58 18:07 18:07 18:1 18:28 18:7 18:7 18:4 18: :15 17:0 17:9 17:9 17:45 18:00 18:09 18:09 18:15 18:0 18:9 18:9 18:45 19: :16 17:1 17:40 17:40 17:46 18:01 18:10 18:10 18:16 18:1 18:40 18:40 18:46 19: :19 17:4 17:4 17:4 17:49 18:04 18:1 18:1 18:19 18:4 18:4 18:4 18:49 19: :21 17:6 17:45 17:45 17:51 18:06 18:15 18:15 18:21 18:6 18:45 18:45 18:51 19: :24 17:9 17:48 17:48 17:54 18:09 18:18 18:18 18:24 18:9 18:48 18:48 18:54 19: :25 17:40 17:49 17:49 17:55 18:10 18:19 18:19 18:25 18:40 18:49 18:49 18:55 19: :27 17:42 17:51 17:51 17:57 18:12 18:21 18:21 18:27 18:42 18:51 18:51 18:57 19: :28 17:4 17:52 17:52 17:58 18:1 18:22 18:22 18:28 18:4 18:52 18:52 18:58 19:1 17: :57 18:01 18:0 2 17:29 17:44 17:5 17:5 17:59 18:14 18:2 18:2 18:29 18:44 18:5 18:5 18:59 19: :0 17:45 17:54 17:54 18:00 18:15 18:24 18:24 18:0 18:45 18:54 18:54 19:00 19:15 17:49 18:19 18:28 18:28 18:4 18:49 17:50 18:20 18:29 18:29 18:5 18:50 17:52 18:22 18:1 18:1 18:7 18:52 Pokračování seznamu spojů na stránce 7 / 8 Stránka 6 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

7 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Pokračování ze str. 6/ pásmo 6 + X X 6 + X X 6 + X 6+ X 6 (TPZ) eg Heh Heg eh H eg eh H Heg BULOVKA 0 18: 18: 19:0 19:0 19:09 19: 19: 20:0 0 18:45 18:45 18:51 19:06 19:15 19:15 19:21 19:45 19:45 19:45 20:15 20:15 20:45 20: :46 18:46 18:52 19:07 19:16 19:16 19:22 19:46 19:46 19:46 20:16 20:16 20:46 20:46 Sídliště 0 18:48 18:48 18:54 19:09 19:18 19:18 19:24 19:48 19:48 19:48 20:18 20:18 20:48 20: :49 18:49 18:55 19:10 19:19 19:19 19:25 19:49 19:49 19:49 20:19 20:19 20:49 20: :50 18:50 18:56 19:11 19:20 19:20 19:26 19:50 19:50 19:50 20:20 20:20 20:50 20:50 B 18:52 18:52 18:58 19:1 19:22 19:22 19:28 19:51 19:52 19:52 20:21 20:21 20:51 20:51 x Skládka B 18:5 18:5 18:59 19:14 19:2 19:2 19:29 19:52 19:5 19:5 20:22 20:22 20:52 20:52 B 18:55 18:55 19:01 19:16 19:25 19:25 19:1 19:54 19:55 19:55 20:24 20:24 20:54 20:54 B 18:56 18:56 19:02 19:17 19:26 19:26 19:2 19:55 19:56 19:56 20:25 20:25 20:55 20: :57 18:57 19:0 19:18 19:27 19:27 19: 19:56 19:57 19:57 20:26 20:26 20:56 20: :59 18:59 19:05 19:20 19:29 19:29 19:5 19:58 19:59 19:59 20:28 20:28 20:58 20: :01 19:01 19:07 19:22 19:1 19:1 19:7 20:00 20:01 20:01 20:0 20:0 21:00 21: :04 19:04 19:10 19:25 19:4 19:4 19:40 20:02 20:0 20:0 20:2 20:2 21:02 21: :05 19:05 19:11 19:26 19:5 19:5 19:41 20:0 20:04 20:04 20: 20: 21:0 21:0 2 19:06 19:06 19:12 19:27 19:6 19:6 19:42 20:04 20:05 20:05 20:4 20:4 21:04 21: :07 19:07 19:1 19:28 19:7 19:7 19:4 20:05 20:06 20:06 20:5 20:5 21:05 21: :09 19:09 19:15 19:0 19:9 19:9 19:45 20:07 20:08 20:08 20:7 20:7 21:07 21: :10 19:10 19:16 19:1 19:40 19:40 19:46 20:08 20:09 20:09 20:8 20:8 21:08 21: :1 19:1 19:19 19:4 19:4 19:4 19:49 20:11 20:12 20:12 20:41 20:41 21:11 21: :15 19:15 19:21 19:6 19:45 19:45 19:51 20:1 20:14 20:14 20:4 20:4 21:1 21:1 2 19:18 19:18 19:24 19:9 19:48 19:48 19:54 20:16 20:17 20:17 20:46 20:46 21:16 21: :19 19:19 19:25 19:49 19:49 19:55 20:17 20:18 20:47 21:17 21: :21 19:21 19:27 19:51 19:51 19:57 20:19 20:20 20:49 21:19 21: :22 19:22 19:28 19:52 19:52 19:58 20:20 20:21 20:50 21:20 21: :2 19:2 19:29 19:5 19:5 19:59 20:21 20:22 20:51 21:21 21: :24 19:24 19:0 19:54 19:54 20:00 20:22 20:2 20:52 21:22 21:22 19:28 19:28 19:4 20:26 21:26 19:29 19:29 19:5 20:27 21:27 19:1 19:1 19:7 20:29 21:29 20:1 2 20:4 20:8 20:40 Pokračování seznamu spojů na stránce 8 / 8 Stránka 7 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

8 Pokračování ze str. 7/ pásmo + X 6+ X 6+ (TPZ) Heh H H H H BULOVKA :45 21:15 21:15 21:45 22:15 22:15 22:45 2:0 0: :46 21:16 21:16 21:46 22:16 22:16 22:46 2:1 0:41 Sídliště 0 20:48 21:18 21:18 21:48 22:18 22:18 22:48 2: 0:4 0 20:49 21:19 21:19 21:49 22:19 22:19 22:49 2:4 0: :50 21:20 21:20 21:50 22:20 22:20 22:50 2:5 0:45 B 20:51 21:21 21:21 21:51 22:21 22:21 22:51 2:6 0:46 x Skládka B 20:52 21:22 21:22 21:52 22:22 22:22 22:52 2:7 0:47 B 20:54 21:24 21:24 21:54 22:24 22:24 22:54 2:9 0:49 B 20:55 21:25 21:25 21:55 22:25 22:25 22:55 2:40 0: :56 21:26 21:26 21:56 22:26 22:26 22:56 2:41 0: :58 21:28 21:28 21:58 22:28 22:28 22:58 2:4 0:5 1 21:00 21:0 21:0 22:00 22:0 22:0 2:00 2:45 0: :02 21:2 21:2 22:02 22:2 22:2 2:02 2:47 0: :0 21: 21: 22:0 22: 22: 2:0 2:48 0: :04 21:4 21:4 22:04 22:4 22:4 2:04 2:49 0: :05 21:5 21:5 22:05 22:5 22:5 2:05 2:50 1: :07 21:7 21:7 22:07 22:7 22:7 2:07 2:52 1: :08 21:8 21:8 22:08 22:8 22:8 2:08 2:5 1:0 2 21:11 21:41 21:41 22:11 22:41 22:41 2:11 2:56 1: :1 21:4 21:4 22:1 22:4 22:4 2:1 2:58 1: :16 21:46 21:46 22:16 22:46 22:46 2:16 0:01 1: :47 21:47 22:17 22:47 2: :49 21:49 22:19 22:49 2: :50 21:50 22:20 22:50 2:20 2 x X 6 + H eg eh PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. jede také a nejede a :51 21:51 22:21 22:51 2: :52 21:52 22:22 22:52 2:22 21:56 21:56 21:57 21:57 21:59 21:59 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 8 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 167/1 Šabl.: ROPID A4P 7 S

9 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr pásmo X X 6 + X X X 6+ X X X X 6 + (TPZ) H eg Heh H H H Heg eh 4:44 4:46 2 4:50 4:5 4:55 5:49 4:57 5:51 4:58 5:52 2 4:25 4:40 4:40 5:00 5:25 5:5 5:54 5:55 5:55 2 4:26 4:41 4:41 5:01 5:26 5:6 5:55 5:56 5:56 2 4:27 4:42 4:42 5:02 5:27 5:7 5:56 5:57 5:57 2 4:28 4:4 4:4 5:0 5:28 5:8 5:57 5:58 5:58 2 4:29 4:44 4:44 5:04 5:29 5:9 5:58 5:59 5:59 2 4:12 4:2 4:47 4:47 4:52 5:07 5:22 5:2 5:2 5:42 5:51 6:01 6:02 6:02 2 4:15 4:5 4:50 4:50 4:55 5:10 5:25 5:5 5:5 5:45 5:54 6:04 6:05 6:05 2 4:18 4:8 4:5 4:5 4:58 5:1 5:28 5:8 5:8 5:48 5:57 6:07 6:08 6:08 2 4:21 4:41 4:56 4:56 5:01 5:16 5:1 5:41 5:41 5:51 6:00 6:10 6:11 6:11 2 4:22 4:42 4:57 4:57 5:02 5:17 5:2 5:42 5:42 5:52 6:01 6:11 6:12 6:12 2 4:24 4:44 4:59 4:59 5:04 5:19 5:4 5:44 5:44 5:54 6:0 6:1 6:14 6:14 2 4:25 4:45 5:00 5:00 5:05 5:20 5:5 5:45 5:45 5:55 6:04 6:14 6:15 6:15 2 4:26 4:46 5:01 5:01 5:06 5:21 5:6 5:46 5:46 5:56 6:05 6:15 6:16 6:16 1 4:27 4:47 5:02 5:02 5:07 5:22 5:7 5:47 5:47 5:57 6:06 6:16 6:17 6:17 1 4:29 4:49 5:04 5:04 5:09 5:24 5:9 5:49 5:49 5:59 6:09 6:19 6:19 6:19 1 4:1 4:51 5:06 5:06 5:11 5:26 5:41 5:51 5:51 6:01 6:11 6:21 6:21 6:21 1 4: 4:5 5:08 5:08 5:1 5:28 5:4 5:5 5:5 6:0 6:1 6:2 6:2 6:2 B 4:4 4:54 5:09 5:09 5:14 5:29 5:44 5:54 5:54 6:04 6:14 6:24 6:24 6:24 B 4:5 4:55 5:10 5:10 5:15 5:0 5:45 5:55 5:55 6:05 6:15 6:25 6:25 6:25 x Skládka B 4:7 4:57 5:12 5:12 5:17 5:2 5:47 5:57 5:57 6:07 6:17 6:27 6:27 6:27 B 4:8 4:58 5:1 5:1 5:18 5: 5:48 5:58 5:58 6:08 6:18 6:28 6:28 6:28 0 4:9 4:59 5:14 5:14 5:19 5:4 5:49 5:59 5:59 6:09 6:19 6:29 6:29 6:29 0 4:40 5:00 5:15 5:15 5:20 5:5 5:50 6:00 6:00 6:10 6:20 6:0 6:0 6:0 Sídliště 0 4:41 5:01 5:16 5:16 5:21 5:6 5:51 6:01 6:02 6:12 6:22 6:2 6:1 6:1 Třebenická 0 4:42 5:02 5:17 5:17 5:22 5:7 5:52 6:02 6:0 6:1 6:2 6: 6:2 6:2 0 4:4 5:0 5:18 5:18 5:2 5:8 5:5 6:0 6:05 6:15 6:25 6:5 6: BULOVKA 0 4:44 5:04 5:19 5:19 5:24 5:9 5:54 6:04 6:06 6:16 6:26 6:6 6:4 6:4 0 5:26 5:26 5:1 6:01 6:11 6:2 6:4 6:41 6:41 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 8 Stránka 1 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

10 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. 1/8 pásmo X X X 6 + X X X X 6+ X X X 6 (TPZ) eg Heh H Heg 5:56 6:56 5:59 6:59 2 6:04 7:04 6:07 7:07 6:09 6:29 7:09 7:19 6:11 6:1 7:11 7:21 6:12 6:2 7:12 7:22 2 6:04 6:14 6:25 6:25 6:4 6:54 6:55 7:14 7:24 7:25 2 6:05 6:15 6:26 6:26 6:5 6:55 6:56 7:15 7:25 7:26 2 6:06 6:16 6:27 6:27 6:6 6:56 6:57 7:16 7:26 7:27 2 6:07 6:17 6:28 6:28 6:7 6:57 6:58 7:17 7:27 7:28 2 6:08 6:18 6:29 6:29 6:8 6:58 6:59 7:18 7:28 7:29 2 6:11 6:21 6:1 6:2 6:2 6:6 6:41 6:51 7:01 7:02 7:11 7:21 7:1 7:2 2 6:14 6:24 6:4 6:5 6:5 6:9 6:44 6:54 7:04 7:05 7:14 7:24 7:4 7:5 2 6:17 6:27 6:7 6:8 6:8 6:42 6:47 6:57 7:07 7:08 7:17 7:27 7:7 7:8 2 6:20 6:0 6:40 6:41 6:41 6:45 6:50 7:00 7:10 7:11 7:20 7:0 7:40 7:41 2 6:21 6:1 6:41 6:42 6:42 6:46 6:51 7:01 7:11 7:12 7:21 7:1 7:41 7:42 2 6:2 6: 6:4 6:44 6:44 6:48 6:5 7:0 7:1 7:14 7:2 7: 7:4 7:44 2 6:24 6:4 6:44 6:45 6:45 6:49 6:54 7:04 7:14 7:15 7:24 7:4 7:44 7:45 2 6:25 6:5 6:45 6:46 6:46 6:50 6:55 7:05 7:15 7:16 7:25 7:5 7:45 7:46 1 6:26 6:6 6:46 6:47 6:47 6:51 6:56 7:06 7:16 7:17 7:26 7:6 7:46 7:47 1 6:29 6:9 6:49 6:49 6:49 6:54 6:59 7:09 7:19 7:19 7:29 7:9 7:49 7:49 1 6:1 6:41 6:51 6:51 6:51 6:56 7:01 7:11 7:21 7:21 7:1 7:41 7:51 7:51 1 6: 6:4 6:5 6:5 6:5 6:58 7:0 7:1 7:2 7:2 7: 7:4 7:5 7:5 B 6:4 6:44 6:54 6:54 6:54 6:59 7:04 7:14 7:24 7:24 7:4 7:44 7:54 7:54 B 6:5 6:45 6:55 6:55 6:55 7:00 7:05 7:15 7:25 7:25 7:5 7:45 7:55 7:55 x Skládka B 6:7 6:47 6:57 6:57 6:57 7:02 7:07 7:17 7:27 7:27 7:7 7:47 7:57 7:57 B 6:8 6:48 6:58 6:58 6:58 7:0 7:08 7:18 7:28 7:28 7:8 7:48 7:58 7:58 0 6:9 6:49 6:59 6:59 6:59 7:04 7:09 7:19 7:29 7:29 7:9 7:49 7:59 7:59 0 6:40 6:50 7:00 7:00 7:00 7:05 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:00 Sídliště 0 6:42 6:52 7:02 7:01 7:01 7:07 7:12 7:22 7:2 7:1 7:42 7:52 8:02 8:01 Třebenická 0 6:4 6:5 7:0 7:02 7:02 7:08 7:1 7:2 7: 7:2 7:4 7:5 8:0 8:02 0 6:45 6:55 7:05 7:0 7:0 7:10 7:15 7:25 7:5 7: 7:45 7:55 8:05 BULOVKA 0 6:46 6:56 7:06 7:04 7:04 7:11 7:16 7:26 7:6 7:4 7:46 7:56 8:06 8:05 0 7:11 7:11 7:2 7:4 7:41 8:12 Pokračování seznamu spojů na stránce / 8 Stránka 2 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

11 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. 2/8 pásmo X + X 6 X X 6 + X 6 X 6 + X (TPZ) Heh Heg H eg eh eg eg Heh H 2 7:44 8:19 8:22 8:7 9:19 9:22 9:7 7:46 8:21 8:24 8:9 9:21 9:24 9:9 7:47 8:22 8:25 8:40 9:22 9:25 9:40 2 7:42 7:49 7:57 8:04 8:24 8:27 8:42 8:54 8:57 9:24 9:27 9:42 9:54 2 7:4 7:50 7:58 8:05 8:25 8:28 8:4 8:55 8:58 9:25 9:28 9:4 9:55 2 7:44 7:51 7:59 8:06 8:26 8:29 8:44 8:56 8:59 9:26 9:29 9:44 9:56 2 7:45 7:52 8:00 8:07 8:27 8:0 8:45 8:57 9:00 9:27 9:0 9:45 9:57 2 7:46 7:5 8:01 8:08 8:28 8:1 8:46 8:58 9:01 9:28 9:1 9:46 9:58 2 7:41 7:49 7:56 8:04 8:11 8:1 8:4 8:49 9:01 9:04 9:1 9:4 9:49 10:01 2 7:44 7:52 7:59 8:07 8:14 8:4 8:7 8:52 9:04 9:07 9:4 9:7 9:52 10:04 2 7:47 7:55 8:02 8:10 8:17 8:7 8:40 8:55 9:07 9:10 9:7 9:40 9:55 10:07 2 7:50 7:58 8:05 8:1 8:20 8:40 8:4 8:58 9:10 9:1 9:40 9:4 9:58 10:10 2 7:51 7:59 8:06 8:14 8:21 8:41 8:44 8:59 9:11 9:14 9:41 9:44 9:59 10:11 2 7:5 8:01 8:08 8:16 8:2 8:4 8:46 9:01 9:1 9:16 9:4 9:46 10:01 10:1 2 7:54 8:02 8:09 8:17 8:24 8:44 8:47 9:02 9:14 9:17 9:44 9:47 10:02 10:14 2 7:55 8:0 8:10 8:18 8:25 8:45 8:48 9:0 9:15 9:18 9:45 9:48 10:0 10:15 1 7:56 8:04 8:11 8:19 8:26 8:46 8:49 9:04 9:16 9:19 9:46 9:49 10:04 10:16 1 7:59 8:07 8:14 8:22 8:29 8:49 8:52 9:07 9:19 9:22 9:49 9:52 10:07 10:19 1 8:01 8:09 8:16 8:24 8:1 8:51 8:54 9:09 9:21 9:24 9:51 9:54 10:09 10:21 1 8:0 8:11 8:18 8:26 8: 8:5 8:56 9:11 9:2 9:26 9:5 9:56 10:11 10:2 B 8:04 8:12 8:19 8:27 8:4 8:54 8:57 9:12 9:24 9:27 9:54 9:57 10:12 10:24 B 8:05 8:1 8:20 8:28 8:5 8:55 8:58 9:1 9:25 9:28 9:55 9:58 10:1 10:25 x Skládka B 8:07 8:15 8:22 8:0 8:7 8:57 9:00 9:15 9:27 9:0 9:57 10:00 10:15 10:27 B 8:08 8:16 8:2 8:1 8:8 8:58 9:01 9:16 9:28 9:1 9:58 10:01 10:16 10:28 0 8:09 8:17 8:24 8:2 8:9 8:59 9:02 9:17 9:29 9:2 9:59 10:02 10:17 10:29 0 8:10 8:18 8:25 8: 8:40 9:00 9:0 9:18 9:0 9: 10:00 10:0 10:18 10:0 Sídliště 0 8:12 8:19 8:27 8:4 8:42 9:02 9:04 9:19 9:2 9:4 10:02 10:04 10:19 10:1 Třebenická 0 8:1 8:20 8:28 8:5 8:4 9:0 9:05 9:20 9: 9:5 10:0 10:05 10:20 10:2 0 8:15 8:22 8:0 8:7 8:45 9:05 9:07 9:22 9:5 9:7 10:05 10:07 10:22 BULOVKA 0 8:16 8:2 8:1 8:8 8:46 9:06 9:08 9:2 9:6 9:8 10:06 10:08 10:2 10:5 0 8:0 8:5 9:15 9:0 9:4 10:15 10:0 10:42 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 8 Stránka / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

12 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. /8 pásmo 6 X 6 + X 6 X 6+ X 6+ X 6 + X (TPZ) Heg Heg eh eg H H eg Heh H 12:08 12: :14 12:17 10:19 10:22 10:7 11:19 11:22 12:19 12:22 12:22 10:21 10:24 10:9 11:21 11:24 12:21 12:24 12:24 10:22 10:25 10:40 11:22 11:25 12:22 12:25 12:25 2 9:57 10:24 10:27 10:42 10:54 10:57 11:24 11:27 11:54 11:57 12:24 12:27 12:27 12:54 2 9:58 10:25 10:28 10:4 10:55 10:58 11:25 11:28 11:55 11:58 12:25 12:28 12:28 12:55 2 9:59 10:26 10:29 10:44 10:56 10:59 11:26 11:29 11:56 11:59 12:26 12:29 12:29 12: :00 10:27 10:0 10:45 10:57 11:00 11:27 11:0 11:57 12:00 12:27 12:0 12:0 12: :01 10:28 10:1 10:46 10:58 11:01 11:28 11:1 11:58 12:01 12:28 12:1 12:1 12: :04 10:1 10:4 10:49 11:01 11:04 11:1 11:4 12:01 12:04 12:1 12:4 12:4 1: :07 10:4 10:7 10:52 11:04 11:07 11:4 11:7 12:04 12:07 12:4 12:7 12:7 1: :10 10:7 10:40 10:55 11:07 11:10 11:7 11:40 12:07 12:10 12:7 12:40 12:40 1: :1 10:40 10:4 10:58 11:10 11:1 11:40 11:4 12:10 12:1 12:40 12:4 12:4 1: :14 10:41 10:44 10:59 11:11 11:14 11:41 11:44 12:11 12:14 12:41 12:44 12:44 1: :16 10:4 10:46 11:01 11:1 11:16 11:4 11:46 12:1 12:16 12:4 12:46 12:46 1:1 2 10:17 10:44 10:47 11:02 11:14 11:17 11:44 11:47 12:14 12:17 12:44 12:47 12:47 1: :18 10:45 10:48 11:0 11:15 11:18 11:45 11:48 12:15 12:18 12:45 12:48 12:48 1: :19 10:46 10:49 11:04 11:16 11:19 11:46 11:49 12:16 12:19 12:46 12:49 12:49 1: :22 10:49 10:52 11:07 11:19 11:22 11:49 11:52 12:19 12:22 12:49 12:52 12:52 1: :24 10:51 10:54 11:09 11:21 11:24 11:51 11:54 12:21 12:24 12:51 12:54 12:54 1: :26 10:5 10:56 11:11 11:2 11:26 11:5 11:56 12:2 12:26 12:5 12:56 12:56 1:2 B 10:27 10:54 10:57 11:12 11:24 11:27 11:54 11:57 12:24 12:27 12:54 12:57 12:57 1:24 B 10:28 10:55 10:58 11:1 11:25 11:28 11:55 11:58 12:25 12:28 12:55 12:58 12:58 1:25 x Skládka B 10:0 10:57 11:00 11:15 11:27 11:0 11:57 12:00 12:27 12:0 12:57 1:00 1:00 1:27 B 10:1 10:58 11:01 11:16 11:28 11:1 11:58 12:01 12:28 12:1 12:58 1:01 1:01 1: :2 10:59 11:02 11:17 11:29 11:2 11:59 12:02 12:29 12:2 12:59 1:02 1:02 1: : 11:00 11:0 11:18 11:0 11: 12:00 12:0 12:0 12: 1:00 1:0 1:0 1:0 Sídliště 0 10:4 11:01 11:04 11:19 11:1 11:4 12:01 12:04 12:1 12:4 1:01 1:04 1:04 1:1 Třebenická 0 10:5 11:02 11:05 11:20 11:2 11:5 12:02 12:05 12:2 12:5 1:02 1:05 1:05 1:2 0 10:7 11:04 11:07 11:22 11:4 11:7 12:04 12:07 12:4 12:7 1:04 1:07 1:07 BULOVKA 0 10:8 11:05 11:08 11:2 11:5 11:8 12:05 12:08 12:5 12:8 1:05 1:08 1:08 1:5 0 11:15 11:42 12:15 12:42 1:15 1:15 1:42 Pokračování seznamu spojů na stránce 5 / 8 Stránka 4 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

13 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. 4/8 pásmo 6+ X 6 + X 6 + X 6 + X X 6 + (TPZ) Heg eh H Heg eh eg Heh eg Heh 1:08 1:10 2 1:14 1:17 1:19 1:22 1:22 1:49 14:22 14:22 14:27 1:21 1:24 1:24 1:51 14:24 14:24 14:29 1:22 1:25 1:25 1:52 14:25 14:25 14:0 2 12:57 1:24 1:27 1:27 1:54 1:57 1:57 14:17 14:27 14:27 14:2 14:47 14:57 14: :58 1:25 1:28 1:28 1:55 1:58 1:58 14:18 14:28 14:28 14: 14:48 14:58 14: :59 1:26 1:29 1:29 1:56 1:59 1:59 14:19 14:29 14:29 14:4 14:49 14:59 14:59 2 1:00 1:27 1:0 1:0 1:57 14:00 14:00 14:20 14:0 14:0 14:5 14:50 15:00 15:00 2 1:01 1:28 1:1 1:1 1:58 14:01 14:01 14:21 14:1 14:1 14:6 14:51 15:01 15:01 2 1:04 1:1 1:4 1:4 14:01 14:04 14:04 14:24 14:4 14:4 14:9 14:54 15:04 15:04 2 1:07 1:4 1:7 1:7 14:04 14:07 14:07 14:27 14:7 14:7 14:42 14:57 15:07 15:07 2 1:10 1:7 1:40 1:40 14:07 14:10 14:10 14:0 14:40 14:40 14:45 15:00 15:10 15:10 2 1:1 1:40 1:4 1:4 14:10 14:1 14:1 14: 14:4 14:4 14:48 15:0 15:1 15:1 2 1:14 1:41 1:44 1:44 14:11 14:14 14:14 14:4 14:44 14:44 14:49 15:04 15:14 15:14 2 1:16 1:4 1:46 1:46 14:1 14:16 14:16 14:6 14:46 14:46 14:51 15:06 15:16 15:16 2 1:17 1:44 1:47 1:47 14:14 14:17 14:17 14:7 14:47 14:47 14:52 15:07 15:17 15:17 2 1:18 1:45 1:48 1:48 14:15 14:18 14:18 14:8 14:48 14:48 14:5 15:08 15:18 15:18 1 1:19 1:46 1:49 1:49 14:16 14:19 14:19 14:9 14:49 14:49 14:54 15:09 15:19 15:19 1 1:22 1:49 1:52 1:52 14:19 14:22 14:22 14:42 14:52 14:52 14:57 15:12 15:22 15:22 1 1:24 1:51 1:54 1:54 14:21 14:24 14:24 14:44 14:54 14:54 14:59 15:14 15:24 15:24 1 1:26 1:5 1:56 1:56 14:2 14:26 14:26 14:46 14:56 14:56 15:01 15:16 15:26 15:26 B 1:27 1:54 1:57 1:57 14:24 14:27 14:27 14:47 14:57 14:57 15:02 15:17 15:27 15:27 B 1:28 1:55 1:58 1:58 14:25 14:28 14:28 14:48 14:58 14:58 15:0 15:18 15:28 15:28 x Skládka B 1:0 1:57 14:00 14:00 14:27 14:0 14:0 14:50 15:00 15:00 15:05 15:20 15:0 15:0 B 1:1 1:58 14:01 14:01 14:28 14:1 14:1 14:51 15:01 15:01 15:06 15:21 15:1 15:1 0 1:2 1:59 14:02 14:02 14:29 14:2 14:2 14:52 15:02 15:02 15:07 15:22 15:2 15:2 0 1: 14:00 14:0 14:0 14:0 14: 14: 14:5 15:0 15:0 15:08 15:2 15: 15: Sídliště 0 1:4 14:01 14:04 14:04 14:1 14:4 14:4 14:54 15:04 15:04 15:09 15:24 15:4 15:4 Třebenická 0 1:5 14:02 14:05 14:05 14:2 14:5 14:5 14:55 15:05 15:05 15:10 15:25 15:5 15:5 0 1:7 14:04 14:07 14:07 14:4 14:7 14:7 14:57 15:07 15:07 15:12 15:27 15:7 BULOVKA 0 1:8 14:05 14:08 14:08 14:5 14:8 14:8 14:58 15:08 15:08 15:1 15:28 15:8 15:8 0 14:15 14:15 14:42 15:15 15:15 Pokračování seznamu spojů na stránce 6 / 8 Stránka 5 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

14 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. 5/8 pásmo X X 6+ X X 6 + X X 6 + X X 6 (TPZ) H Heg eh H Heg eh eg 14:46 16:16 14:48 16: :52 16:22 14:55 16:25 14:57 15:22 15:27 15:57 16:22 16:22 16:27 14:59 15:24 15:29 15:59 16:24 16:24 16:29 15:00 15:25 15:0 16:00 16:25 16:25 16:0 2 15:02 15:17 15:27 15:2 15:47 15:57 15:57 16:02 16:17 16:27 16:27 16:2 16:47 16: :0 15:18 15:28 15: 15:48 15:58 15:58 16:0 16:18 16:28 16:28 16: 16:48 16: :04 15:19 15:29 15:4 15:49 15:59 15:59 16:04 16:19 16:29 16:29 16:4 16:49 16: :05 15:20 15:0 15:5 15:50 16:00 16:00 16:05 16:20 16:0 16:0 16:5 16:50 17: :06 15:21 15:1 15:6 15:51 16:01 16:01 16:06 16:21 16:1 16:1 16:6 16:51 17: :09 15:24 15:4 15:9 15:54 16:04 16:04 16:09 16:24 16:4 16:4 16:9 16:54 17: :12 15:27 15:7 15:42 15:57 16:07 16:07 16:12 16:27 16:7 16:7 16:42 16:57 17: :15 15:0 15:40 15:45 16:00 16:10 16:10 16:15 16:0 16:40 16:40 16:45 17:00 17: :18 15: 15:4 15:48 16:0 16:1 16:1 16:18 16: 16:4 16:4 16:48 17:0 17:1 2 15:19 15:4 15:44 15:49 16:04 16:14 16:14 16:19 16:4 16:44 16:44 16:49 17:04 17: :21 15:6 15:46 15:51 16:06 16:16 16:16 16:21 16:6 16:46 16:46 16:51 17:06 17: :22 15:7 15:47 15:52 16:07 16:17 16:17 16:22 16:7 16:47 16:47 16:52 17:07 17: :2 15:8 15:48 15:5 16:08 16:18 16:18 16:2 16:8 16:48 16:48 16:5 17:08 17: :24 15:9 15:49 15:54 16:09 16:19 16:19 16:24 16:9 16:49 16:49 16:54 17:09 17: :27 15:42 15:52 15:57 16:12 16:22 16:22 16:27 16:42 16:52 16:52 16:57 17:12 17: :29 15:44 15:54 15:59 16:14 16:24 16:24 16:29 16:44 16:54 16:54 16:59 17:14 17: :1 15:46 15:56 16:01 16:16 16:26 16:26 16:1 16:46 16:56 16:56 17:01 17:16 17:26 B 15:2 15:47 15:57 16:02 16:17 16:27 16:27 16:2 16:47 16:57 16:57 17:02 17:17 17:27 B 15: 15:48 15:58 16:0 16:18 16:28 16:28 16: 16:48 16:58 16:58 17:0 17:18 17:28 x Skládka B 15:5 15:50 16:00 16:05 16:20 16:0 16:0 16:5 16:50 17:00 17:00 17:05 17:20 17:0 B 15:6 15:51 16:01 16:06 16:21 16:1 16:1 16:6 16:51 17:01 17:01 17:06 17:21 17:1 0 15:7 15:52 16:02 16:07 16:22 16:2 16:2 16:7 16:52 17:02 17:02 17:07 17:22 17:2 0 15:8 15:5 16:0 16:08 16:2 16: 16: 16:8 16:5 17:0 17:0 17:08 17:2 17: Sídliště 0 15:9 15:54 16:04 16:09 16:24 16:4 16:4 16:9 16:54 17:04 17:04 17:09 17:24 17:4 Třebenická 0 15:40 15:55 16:05 16:10 16:25 16:5 16:5 16:40 16:55 17:05 17:05 17:10 17:25 17:5 0 15:42 15:57 16:07 16:12 16:27 16:7 16:7 16:42 16:57 17:07 17:07 17:12 17:27 BULOVKA 0 15:4 15:58 16:08 16:1 16:28 16:8 16:8 16:4 16:58 17:08 17:08 17:1 17:28 17:8 0 15:50 16:15 16:50 17:15 17:15 17:45 Pokračování seznamu spojů na stránce 7 / 8 Stránka 6 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

15 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: Opačný směr Pokračování ze str. 6/8 pásmo + X X 6 + X X 6 + X X 6+ X 6+ (TPZ) Heh eg Heh Heg eh H 18:08 18: :14 18:17 16:57 17:22 17:22 17:27 17:57 18:19 18:22 18:49 16:59 17:24 17:24 17:29 17:59 18:21 18:24 18:51 17:00 17:25 17:25 17:0 18:00 18:22 18:25 18: :57 17:02 17:27 17:27 17:2 17:47 17:57 17:57 18:02 18:24 18:27 18:54 18: :58 17:0 17:28 17:28 17: 17:48 17:58 17:58 18:0 18:25 18:28 18:55 18: :59 17:04 17:29 17:29 17:4 17:49 17:59 17:59 18:04 18:26 18:29 18:56 18: :00 17:05 17:0 17:0 17:5 17:50 18:00 18:00 18:05 18:27 18:0 18:57 19: :01 17:06 17:1 17:1 17:6 17:51 18:01 18:01 18:06 18:28 18:1 18:58 19: :04 17:09 17:24 17:4 17:4 17:9 17:54 18:04 18:04 18:09 18:1 18:4 19:01 19: :07 17:12 17:27 17:7 17:7 17:42 17:57 18:07 18:07 18:12 18:4 18:7 19:04 19: :10 17:15 17:0 17:40 17:40 17:45 18:00 18:10 18:10 18:15 18:7 18:40 19:07 19: :1 17:18 17: 17:4 17:4 17:48 18:0 18:1 18:1 18:18 18:40 18:4 19:10 19:1 2 17:14 17:19 17:4 17:44 17:44 17:49 18:04 18:14 18:14 18:19 18:41 18:44 19:11 19: :16 17:21 17:6 17:46 17:46 17:51 18:06 18:16 18:16 18:21 18:4 18:46 19:1 19: :17 17:22 17:7 17:47 17:47 17:52 18:07 18:17 18:17 18:22 18:44 18:47 19:14 19: :18 17:2 17:8 17:48 17:48 17:5 18:08 18:18 18:18 18:2 18:45 18:48 19:15 19: :19 17:24 17:9 17:49 17:49 17:54 18:09 18:19 18:19 18:24 18:46 18:49 19:16 19: :22 17:27 17:42 17:52 17:52 17:57 18:12 18:22 18:22 18:27 18:49 18:52 19:19 19: :24 17:29 17:44 17:54 17:54 17:59 18:14 18:24 18:24 18:29 18:51 18:54 19:21 19: :26 17:1 17:46 17:56 17:56 18:01 18:16 18:26 18:26 18:1 18:5 18:56 19:2 19:26 B 17:27 17:2 17:47 17:57 17:57 18:02 18:17 18:27 18:27 18:2 18:54 18:57 19:24 19:27 B 17:28 17: 17:48 17:58 17:58 18:0 18:18 18:28 18:28 18: 18:55 18:58 19:25 19:28 x Skládka B 17:0 17:5 17:50 18:00 18:00 18:05 18:20 18:0 18:0 18:5 18:57 19:00 19:27 19:0 B 17:1 17:6 17:51 18:01 18:01 18:06 18:21 18:1 18:1 18:6 18:58 19:01 19:28 19:1 0 17:2 17:7 17:52 18:02 18:02 18:07 18:22 18:2 18:2 18:7 18:59 19:02 19:29 19:2 0 17: 17:8 17:5 18:0 18:0 18:08 18:2 18: 18: 18:8 19:00 19:0 19:0 19: Sídliště 0 17:4 17:9 17:54 18:04 18:04 18:09 18:24 18:4 18:4 18:9 19:01 19:04 19:1 19:4 Třebenická 0 17:5 17:40 17:55 18:05 18:05 18:10 18:25 18:5 18:5 18:40 19:02 19:05 19:2 19:5 0 17:7 17:42 17:57 18:07 18:07 18:12 18:27 18:7 18:7 18:42 19:04 19:07 19:4 BULOVKA 0 17:8 17:4 17:58 18:08 18:08 18:1 18:28 18:8 18:8 18:4 19:05 19:08 19:5 19:8 0 17:45 17:50 18:15 18:15 18:45 18:45 18:50 19:15 19:42 Pokračování seznamu spojů na stránce 8 / 8 Stránka 7 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

16 Opačný směr Pokračování ze str. 7/8 pásmo X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ (TPZ) H H H H H H H H 2 19:19 19:22 20:20 21:5 22:20 22:20 19:21 19:24 20:22 21:7 22:22 22:22 19:22 19:25 20:2 21:8 22:2 22:2 2 19:24 19:27 19:55 19:57 20:25 20:55 20:55 21:40 21:40 22:25 22:25 22:40 2: :25 19:28 19:56 19:58 20:26 20:56 20:56 21:41 21:41 22:26 22:26 22:41 2: :26 19:29 19:57 19:59 20:27 20:57 20:57 21:42 21:42 22:27 22:27 22:42 2: :27 19:0 19:58 20:00 20:28 20:58 20:58 21:4 21:4 22:28 22:28 22:4 2:4 2 19:28 19:1 19:59 20:01 20:29 20:59 20:59 21:44 21:44 22:29 22:29 22:44 2: :1 19:4 20:02 20:04 20:2 21:02 21:02 21:47 21:47 22:2 22:2 22:47 2: :4 19:7 20:05 20:07 20:5 21:05 21:05 21:50 21:50 22:5 22:5 22:50 2: :7 19:40 20:08 20:10 20:8 21:08 21:08 21:5 21:5 22:8 22:8 22:5 2:5 2 19:40 19:4 20:11 20:1 20:41 21:11 21:11 21:56 21:56 22:56 2: :41 19:44 20:12 20:14 20:42 21:12 21:12 21:57 21:57 22:57 2: :4 19:46 20:14 20:16 20:44 21:14 21:14 21:59 21:59 22:59 2: :44 19:47 20:15 20:17 20:45 21:15 21:15 22:00 22:00 2:00 0: :45 19:48 20:16 20:18 20:46 21:16 21:16 22:01 22:01 2:01 0: :46 19:49 20:17 20:19 20:47 21:17 21:17 22:02 22:02 2:02 0: :49 19:52 20:19 20:21 20:49 21:19 21:19 22:04 22:04 2:04 0: :51 19:54 20:21 20:2 20:51 21:21 21:21 22:06 22:06 2:06 0: :5 19:56 20:2 20:25 20:5 21:2 21:2 22:08 22:08 2:08 0:08 B 19:54 19:57 20:24 20:26 20:54 21:24 21:24 22:09 22:09 2:09 0:09 B 19:55 19:58 20:25 20:27 20:55 21:25 21:25 22:10 22:10 2:10 0:10 x Skládka B 19:57 20:00 20:27 20:29 20:57 21:27 21:27 22:12 22:12 2:12 0:12 B 19:58 20:01 20:28 20:0 20:58 21:28 21:28 22:1 22:1 2:1 0:1 0 19:59 20:02 20:29 20:1 20:59 21:29 21:29 22:14 22:14 2:14 0: :00 20:0 20:0 20:2 21:00 21:0 21:0 22:15 22:15 2:15 0:15 Sídliště 0 20:01 20:04 20:1 20: 21:01 21:1 21:1 22:16 22:16 2:16 0:16 Třebenická 0 20:02 20:05 20:2 20:4 21:02 21:2 21:2 22:17 22:17 2:17 0: :0 20:06 20: 20:5 21:0 21: 21: 22:18 22:18 2:18 0: :04 20:07 20:4 20:6 21:04 21:4 21:4 22:19 22:19 2:19 BULOVKA 0 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x X 6 + H eg eh PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. jede také a nejede a Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 8 / 8 Graf.: T1678,T1679,T1680 Chron.: 21 Zast.: 962/2 Šabl.: ROPID A4P 7 S

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st.

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID),Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 1 3 5 7 9 11315671659 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X Graf.: T635

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6 X 6 X X 6 6 X 6 X 6 X 6 X 0 5:35 6:05 6:35 7:05 8:15 8:15 9:15 10:15 11:15 0 5:37 6:07 6:37 7:07 8:17 8:17 9:17 10:17 11:17 x,scania-label 1 5:38 6:08

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany 100,Kobylisy - 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B B B B Graf.: T889 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10 8:30

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. x Nový Prosek 0 5:21 5:39 5:41 6:01 6:09 6:19 6:39 6:59 7:09 7:14 7:29 7:39 7:44 7:59

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. x Nový Prosek 0 5:21 5:39 5:41 6:01 6:09 6:19 6:39 6:59 7:09 7:14 7:29 7:39 7:44 7:59 10075 Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.- 75 H změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs n/l.-st.boleslav, tel. 26 911 954, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X 6+ X X 6+ X X 6+

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

S70. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) SOBOTA ( ) a NEDĚLE ( ) BEROUN Králův Dvůr Králův Dvůr-Popovice. 14 Stašov - 10 Zdice.

S70. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) SOBOTA ( ) a NEDĚLE ( ) BEROUN Králův Dvůr Králův Dvůr-Popovice. 14 Stašov - 10 Zdice. S BEROUN Králův Dvůr Králův DvůrPopovice Zdice Stašov Praskolesy HOŘOVICE Zvýrazněné spoje jsou vhodné pro cestující na vozíku. označovač jízdenek PID Předplatní jízdenky PID platí pouze v úseku Beroun

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

562 orientační doba jízdy (min)

562 orientační doba jízdy (min) 5 SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK Rohožnická Zbyslavská Běchovice Ve Žlíbku Bártlova Divadlo Horní Počernice RATIBOŘICKÁ - nejede od.. do..,.. a.. Dopravce: STENBUS s.r.o.,jana Čerstvého,55 Praha 5, tel. Informace o

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

350 orientační doba jízdy (min)

350 orientační doba jízdy (min) DEJICKÁ # e Struhách x Hydrologický ústav x Podbabě x Roztocká x Sedlecký přívoz, kopci EKÉ PŘÍEPY SRKYNĚ ICHOCEES,NOUTONICE K ichoceves, Zastávky v tarifních pásmech a jsou na území hl.m. Prahy. - jede

Více

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-smíchov severní nást. # raha-žvahov raha-jinonice raha-cibulka raha-stodůlky raha-zličín ostivice ostivice-litovice RUDNÁ U RAY - jede jen do stanice ostivice - jede jen do stanice

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) V pracovní dny jede jen v úseku. Praha-Libeň - Roztoky u Prahy

SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) V pracovní dny jede jen v úseku. Praha-Libeň - Roztoky u Prahy S4 PRAA-OSTIVAŘ Praha-Libeň Praha-olešovice # Praha-ubeneč 4 Praha-Sedlec zú ROZTOKY U PRAY Dopravce: České dráhy, a.s.,nábřeží Ludvíka Svobody, Praha, tel. 4 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 2

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 2 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: P789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:55 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. CÍSAŘSKÁ LOUKA 5 Výtoň Botel Admirál 5 JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V provozní době aktuální informace na telefonu. Dopravce: První Všeobecná Člunovací

Více

350 orientační doba jízdy (min)

350 orientační doba jízdy (min) DEJICKÁ # Čínská Podbaba x Hydrologický ústav x Podbabě ú x Roztocká x Sedlecký přívoz xõú Roztoky,nádraží xõ Roztoky,Tyršovo nám. Roztoky,U rybníčku Roztoky,rozc.Žalov x Úholičky, kopci Úholičky ELKÉ

Více

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10. Vltava Otavská Výstaviště U Soudu Senovážné nám. - DK Nádraží od.. 0 1 2 5 7 24 25 26 27 28 29 55 46 01 29 44 59 29 47 25h 50 50 50 50 39 59 39 59 32 48 36 52 32 52 37 02 27 57 h 43 Pracovní den Sobota

Více

S80 15 M 55. 23 qa. Tarifní pásmo. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) 12 Praha-Krč P 51 x Bojanovice. 22 x Praha-Komořany B 65 Mníšek pod Brdy 3

S80 15 M 55. 23 qa. Tarifní pásmo. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) 12 Praha-Krč P 51 x Bojanovice. 22 x Praha-Komořany B 65 Mníšek pod Brdy 3 S RH HLVNÍ NÁDRŽÍ x Klínec raha-vršovice x Bojov raha-krč x Bojanovice raha-braník Čisovice x raha-modřany zastávka x Rymaně x raha-komořany B Mníšek pod Brdy x raha-zbraslav B x Nová Ves pod leší x Jarov

Více

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) P 7 Praha-Vysočany 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely B PRAHA MASARYKOVO NÁDR.

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) P 7 Praha-Vysočany 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely B PRAHA MASARYKOVO NÁDR. S4 RAHA MASARYKOVO NÁDR. raha-vysočany 4 raha-satalice raha-kbely RAHA-ČAKOVICE Dopravce: KŽC Doprava,s.r.o.,Meilinova, raha, tel. Informace o provozu ID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz RACOVNÍ

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P P DĚTSKÝ OSTROV Slovanský ostrov - Žofín 5 Střelecký ostrov NÁRODNÍ DIVADLO - HOLLAR Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V roce je linka v provozu do.. V provozní době aktuální

Více

S65. 29 Hostivice 15 @

S65. 29 Hostivice 15 @ S RAHA-SMÍCHOV NA KNÍŽECÍ x raha-žvahov x raha-jinonice 4 x raha-cibulka x raha-stodůlky raha-zličín Hostivice x Hostivice-Litovice 4 RUDNÁ U RAHY - označovač jízdenek ID - do takto označených stanic jedou

Více

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR.

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR. S4 RAHA MASARYKOVO NÁDR. # raha-vysočany # 4 raha-satalice raha-kbely RAHA-ČAKOVICE Jednotlivé i předplatní jízdenky ID platí v celém úseku raha Masarykovo nádr. - raha-čakovice. RAŽSKÁ INTEGROVANÁ DORAVA

Více

S8+S80 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 3

S8+S80 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 3 S+S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-vršovice raha-krč raha-raník x raha-modřany zastávka 4 x raha-komořany raha-zbraslav x Jarov VRANÉ NAD VLTAVOU - Zvýrazněné spoje jsou vhodné pro cestující na vozík ee - jede

Více

000452 Bahratal-Ústí n.l.-úštěk-verneřice Platí od 1.1.2015 do 12.12.2015

000452 Bahratal-Ústí n.l.-úštěk-verneřice Platí od 1.1.2015 do 12.12.2015 5 BahratalÚstí n.l.úštěkverneřice Platí..5 do..5 Přepravu zajišt uje : BusLine a.s.,na Rovinkách,Semily, stř. Ústí nad Labem, Revoluční / Ústí nad Labem, tel. TPZ km 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Více

Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - Železni ní stanice - Družstevní - Dobšice (I. ást)

Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - Železni ní stanice - Družstevní - Dobšice (I. ást) Linka 835: P epravu zajiš uje: Znojemská dopravní spole nost - PSOTA, s.r.o.,dobšická 36976,669 02 Znojmo 87 1 3 5 7 9 11 13 15 17 89 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 x v 6:10 6:30 6:45 7:10 7:44 7:54

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

CDS s.r.o. Náchod 640101 Broumov-Police n. Met.-Hronov-Náchod Platí od 1.4.2006 do 9.12.2006

CDS s.r.o. Náchod 640101 Broumov-Police n. Met.-Hronov-Náchod Platí od 1.4.2006 do 9.12.2006 CDS s.r.o. Náchod 41 Broumov-Police n. Met.-Hronov-Náchod Platí od 1.4.2 do 9.12.2 Přepravu zajišt uje : CDS s.r.o. Náchod, Kladská 28, středisko Police n.met., Ostašská 4, tel.491 41 343, fax 491 41 37

Více

359 orientační doba jízdy (min)

359 orientační doba jízdy (min) 5 Zastávky v tarifních pásmech a jsou na území hl.m. Prahy. Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010 Obsah Tramvajová výluka v Trojské ulici... 1 Autobusová výluka v Říčanech... 1 Trvalé změny PID od 30.4.2010... 1 Praţský motoráček vyjíţdí 1.5.2010...

Více

363 orientační doba jízdy (min)

363 orientační doba jízdy (min) OPATOV # Ke Kateřinkám Zdiměřická Kateřinky x Ke Smrčině x Ve Vilkách x Formanská K Sukovu x Průhonice,Komárov Průhonice,Hole Průhonice x Čestlice,Global Čestlice,Hypernova x Čestlice,Polní o ČESTLIE x

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

356 orientační doba jízdy (min)

356 orientační doba jízdy (min) 5 Pučálka 5 Statenice,Černý Vůl,hospoda Zastávky v tarifních pásmech a jsou na území hl.m. Prahy. Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 5, Kladno, tel. 5 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu

Více

340 orientační doba jízdy (min)

340 orientační doba jízdy (min) DEJVICKÁ # Podbaba Ve Struhách x Hydrologický ústav x V Podbabě x Roztocká x Sedlecký přívoz Roztoky,nádraží x Roztoky,Tyršovo nám. Roztoky,U rybníčku Roztoky,rozc.Žalov Zastávky v tarifních pásmech a

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha SMÍCHOVSKÉ NÁDRŽÍ #xõ x K Chatám Smíchovské nádraží #xõ íloviště,cukrák Lihovar ÍLOVIŠTĚ x Malá Chuchle x Trnová,rozcestí, x Dostihová K x Trnová,škola x Lahovičky K TRNOVÁ x Lahovice K x Trnová,škola

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

370870 Vlachovo Březí-Dub,Javornice Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

370870 Vlachovo Březí-Dub,Javornice Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 70870 Vlachovo Březí-Dub,Javornice Platí od..05 do 0..06 Přepravu zajišt uje : Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o., 8 Vlachovo Březí, Náměstí Svobody 56, tel.889, fax 889 0 6 50 0 od Vlachovo

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, tel.: 577 052 111, www.dszo.cz

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, tel.: 577 052 111, www.dszo.cz linka X - - - - - - Platí dne.. Festivalový půlmaraton Zlín - zastávka na znamení od. do. hod. - zastávka na znamení Podvesná XVII/, Zlín, tel.:, www.dszo.cz Z důvodu pořádání Zlínského půlmaratonu bude

Více

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h - vlečka Nádraží od.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 30 31 32 33 33 28 51 37 51 35 50 33h 00 30 00 30 00 30 00 30 57 32 36 52 24 40 56 28 45 25 45h 40 43 h 53h h Pracovní den Sobota Pracovní Pracovní den den

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 9 linka Platnost od.. do.. 9 9 Dz C - - - - - - - D - jede na z - jede na Podvesná XVII/, Zlín, tel.:, www.dszo.cz Dz C Pracovní dn L a Z -..-..,. -.. Provoz. a.. jako So Ne s večer. omezením - zastávka

Více

Strančice - Velké Popovice - Kamenice

Strančice - Velké Popovice - Kamenice 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 X X X 6+ X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X pásmo 1,2 5:30 5:56 6:00 6:30 6:58 7:30 7:56 8:30 9:26 9:56 10:26 11:26,U Dálnice 2 5:33 5:59 6:03 6:33 7:01

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

NA VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST

NA VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST Krajský úřad Číslo objednatele: 1473/2006 Číslo dopravce: DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ČÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

PRACOVNÍ DEN (X), SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRACOVNÍ DEN (X), SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-olešovice # raha-ubeneč raha-sedlec Roztoky u rahy Libčice nad Vltavou Dolany RALUY NAD VLTAVOU INFORMATIVNÍ VLAOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Jednotlivé jízdenky ID platí pouze v úseku raha

Více

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 ..-- isy Jablonec n.nisou-ychnov u Jablonce n.n. -Hkovice n.mohelkou Platí.. do.. Přepravu zajišt uje : BusLine a.s.,na ovinkách,semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční, tel., Jablonec n.nisou,aut.nádr......

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV4 353 485003 MHD Sokolov - Linka 3:Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-sokolov,terminál- -Tisová,ETI Platí od.1.01 do 9.1.0 Přepravu zajišt

Více

PROBO BUS a.s. VÁŠ SPOLEHLIVÝ DOPRAVCE JÍZDNÍ ŘÁDY 2016 PRAHA PLATÍ OD 13. 12. 2015

PROBO BUS a.s. VÁŠ SPOLEHLIVÝ DOPRAVCE JÍZDNÍ ŘÁDY 2016 PRAHA PLATÍ OD 13. 12. 2015 PROBO BUS a.s. VÁŠ SPOLEHLIVÝ DOPRAVCE JÍZDNÍ ŘÁDY PRAHA PLATÍ OD.. Linky: 9 Zdice Beroun Praha (C9) Zdice Beroun Praha, Motol (C) Olešná Praha (C) Hořovice Praha (C) 8 Strašice Praha (C8) BEROUNSKO HOŘOVICKO

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 10.6.2016 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - Lysá nad Labem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - Lysá nad Labem - Kolín 20 Praha - Lysá nad Labem - Milovice SŽDC, státní

Více

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV4 353 485003 MHD Sokolov - Linka 3:Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-sokolov,terminál- -Tisová,ETI Platí od..01 do.8.01 VÝLUKOVÝ Přepravu

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 Obsah Když přívozy nevypluly... 1 Prázdninový provoz PID 2009... 2 Obnovení provozu tramvají na Letné... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích 2. etapa... 3

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Havlíčkova kolonie - Pražské sídliště

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Havlíčkova kolonie - Pražské sídliště Nádraží Poliklinika Sever Družba - IGY Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Družba - IGY Poliklinika Sever Nádraží od.. do.. 0 1 3 5 6 8 35 47 01 z 25 38z 52 z 32z 46z 02 24z 45z z 39 Havlíčkova kolonie

Více

ouhrn IREDO 370 Broumov-Police n.met.-hronov-náchod Platí od 1.8.2012 do 31.8.2012 Objížd kový jízdní řád

ouhrn IREDO 370 Broumov-Police n.met.-hronov-náchod Platí od 1.8.2012 do 31.8.2012 Objížd kový jízdní řád 1.0.-1-Souhrn IEDO 30 ouhrn IEDO 30 Broumov-Police n.met.-hronov-náchod Platí od 1..20 do 31..20 Objížd kový jízdní řád řepravu zajišt uje : Linka 401,401,400 CDS s.r.o. Náchod, Kladská 2, divize osobní

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011

Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Železniční výluka Masarykovo nádraží Dejvice... 1 Trvalé změny PID od 1.9.2011... 2 Den Pražské integrované dopravy

Více

Měchenice, žel.st. - Neveklov,Jablonná

Měchenice, žel.st. - Neveklov,Jablonná 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Měchenice, žel.st. - Neveklov,Jablonná 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1612 X X X X X X X X X X X X X X X Chron.: 91 A A A A A A A A A A A Zast.: 1756/1

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Vrbné - Suché Vrbné. České Vrbné. Číslo linky. Název linky: Zastávka: Sobota. Pracovní den.

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Vrbné - Suché Vrbné. České Vrbné. Číslo linky. Název linky: Zastávka: Sobota. Pracovní den. Vltava Otavská Vltava střed Strakonická - Möbelix U Trojice Družba - IGY Poliklinika Sever Senovážné nám. - pošta Nádraží od.. do.. 4 5 7 8 5 6 7 8 9 Pracovní den Sobota Neděle, svátky 7 45 5 7 49 4 6

Více

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK Návrh dopravního opatření TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK V OBLASTI MĚLNÍKA A NERATOVIC Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...3 3) Provozní parametry...6

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Platnost od.. do.. e vn e e e e Poznámky: Pracovní dny L a Z -..-..,. -.. Provoz. a.. jako So Ne s večer. omezením - zastávka na znamení N - jede ve dnech škol. vyuč. ZŠ Želechovice - celodenní nástup

Více

Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od do

Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od do 872441 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od 11. 6. 2017 do 9. 12. 2017 441 ČSAD Havířov a.s. U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, prov. Havířov info: 596411450 1 3 301 7 305 11

Více

Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice

Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice a S a a a S a as S DaS a as a as a as a a a a a E a S a a as a as a as a as a as a a S a a S a as a a as a a a a S a a S a D - nejede od.. do.., od.. do.. S - jede do zast. Šimonovice - Neoznačené spoje

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Vrbné - Suché Vrbné. Suché Vrbné. Číslo linky. Název linky: Zastávka:

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Vrbné - Suché Vrbné. Suché Vrbné. Číslo linky. Název linky: Zastávka: Suché Vrbné Nádraží Žižkova - VŠERS Poliklinika Sever Mariánské náměstí Družba - IGY Strakonická - Möbelix Vltava z od.. do.. 4 8 5 6 7 7 8 Pracovní den Sobota Neděle, svátky 4 48 5 7 5 44 58 5 4 4 56

Více

Královo Pole, nádraží - Kuřim, železniční stanice

Královo Pole, nádraží - Kuřim, železniční stanice Linka 7290: Přepravu zajišťuje: ČSAD Tišnov, spol. s r.o.,červený Mlýn 1538,666 01 Tišnov (spoje 3 až 65) Linka 7380: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,hlinky 151,656 46 Brno (spoje

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

Smluvní strany. evidenční číslo objednatele-ropid evidenční číslo objednatele-obce evidenční číslo dopravce

Smluvní strany. evidenční číslo objednatele-ropid evidenční číslo objednatele-obce evidenční číslo dopravce 1. Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve

Více

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2014 Vyšlo 6. 1. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 6. 1. 2014... 1 Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku... 1 Nová zastávka v Tuchoměřicích...

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

Hodonín - Dubňany - Kyjov (I. část)

Hodonín - Dubňany - Kyjov (I. část) Hodonín - Dubňany - Kyjov (I. část) Linka 726663: Přepravu zajišťuje: ČSAD Kyjov Bus a.s.,boršovská 2228,697 34 Kyjov (spoje 261,263,365,367) Linka 728663: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,bratislavská

Více

Městská hromadná doprava TRUTNOV

Městská hromadná doprava TRUTNOV linka č. HORSKÁ,AUT.NÁDR. Platí od.., 1, 2,,,, Polská,, 1 2 h v H H v H H 0 l h p v H H v H H p nejede.. -.1.1 a 1.. - 1..1 jede.. -.1.1 a 1.. - 1..1 0 h H 2 00 b H Poznámky: základní trasa linky (obsluhují

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015 Trvalé změny PID od 14. 6. 2015... 1 Tramvajová výluka na Evropské ulici... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 2 Prázdninový

Více

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov

Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov 8 9 4 Sokolská u zdi Mrštíkova, Liberec, Tel: 48 44, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel.: 48 44, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. Fügnerova - U Pramenů - Rudolfov Ra Ua 7Ra 7Ua 7Ra

Více

Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice

Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2016 Vyšlo 15. 06. 2016 Obsah Nová minibusová linka 243 obslouží Kazín a Dolní Černošice... 1 Prázdninový provoz PID 2. 7. 2016 27. 8. 2016... 2 Rozšíření PID na Mělnicku

Více

PRACOVNÍ DNY. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

PRACOVNÍ DNY. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka 40 Brno 75 Brno zastávka 234 Boskovice město 258 Boskovice zastávka 254 Letovice, Třebětín 273 Březová n.svit.. J K H X 5 Křenovice - Sokolnice - Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová

Více

příloha Zpravodaje města Cvikova - leden 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

příloha Zpravodaje města Cvikova - leden 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Změny jízdních řádů Novoborsko IDOL č. Trasa Linka Spoj Změna 240 Česká Lípa Nový Bor Liberec 240 7; 57 10 14 Pouze o prázdninách

Více