PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY"

Transkript

1 ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo registrace: a nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2015 1/20143/2013 1/2012 3/2011 Svátky Velikonoc prožijte vesele, ať jaro hřeje Vás na duši i na těle. Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku! PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY První vykopnutí v podobě vepřových hodů zažilo Ústí v sobotu 21. března, kdy krásné jarní počasí přilákalo na hřiště milovníky zabijačkových specialit. Nabídku tvořily vepřové výpečky se zelím a knedlíkem, ovarová polévka, jitrničky, tlačenka, ovárek, klobásky a kabanos z udírny nebo kroupová kaše. Nechyběly ani výborné povidlové a makové buchty. K tanci, poslechu a ke všeobecné pohodě hrála až do pozdních hodin hudební skupina OLD SKART. Jsme rádi, že občané Ústí svou přítomností podpořili vznik nové kulturní akce, která se doufejme, stane novou tradicí a dobrou příležitostí pro společná setkávání občanů. Děkujeme všem organizátorům i dobrovolníkům za přípravu a realizaci akce. -Kulturní výbor

2 OBECNÍ ÚŘAD ÚSTÍ UPOZORŇUJE OBČANY Poplatky za komunální odpad a psy se hradí do 31. března. V případě, že popelnice nebudou mít aktuální známku s rokem 2015, nebudou společností Rumpold vyvezeny. Dále znovu upozorňujeme majitele volně pobíhajících psů (opět jsme zaznamenali případ), že tito psi budou odchyceni a následně odvezeni do útulku. Majitel si jej bude moci vyzvednout po zaplacení správního poplatku. Vzhledem k tomu, že topná sezóna ještě neskončila, upozorňujeme občany a také soukromé firmy, aby věnovali pozornost tomu, co přikládají do svých kotlů. Opět se objevily případy, kdy nejen že bylo zamořeno ovzduší, ale také se objevil nepříjemný popílek, který znečistil okolí. Obec Ústí má zajištěno třídění odpadu, tak není nutné házet do kotle to, co tam nepatří. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZACE 1. Stoka, do které se nemovitost napojuje, musí mít kolaudační souhlas. 2. Občan provede výkopové práce a položí potrubí domovní přípojky. Před zasypáním převezme VaK Vsetín a.s. 3. Současně občan vyřídí smlouvu s VaK na vypouštění splaškových vod. 4. V případě dřívějšího napojení zaplatí občan poslední vyčištění potrubí před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace VaK Vsetín a.s. Také se vystavuje postihu dle zákona o Vodovodech a kanalizacích. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Milí sousedé, když nás Charita Vsetín požádala, abychom v Ústí chodili na Tři krále vybírat pro potřebné, moc se nám do toho nechtělo. Hlavně proto, že takových, kteří chtějí peníze je hlavně před Vánocemi plno. Ale když děcka neměly nic proti tomu, tak jsme si řekli, že do toho jdeme. A byli jsme příjemně překvapeni vaším přijetím. Téměř žádné dveře nezůstaly zavřené a někteří nás dokonce čekali na ulici. Děkujeme, že jste mysleli i na nás, abychom v té zimě vydrželi. Nabízeli jste nám teplý čaj, zahřívali jste nás výbornou slivovicí (jen dospěláky ), ochutnali jsme skvělý vaječný koňak (díky Pavlo ), výborné cukroví a dokonce i bezlepkové. Mysleli jste i na naše zdraví a dostali jsme na ochutnání i skvělou šťávu z červené řepy (opravdu výborná Alčo ). Děcka byly rády, že si vykoledovaly plno cukroví, ale hlavně nás překvapilo, kolik jste darovali. Zástupci Charity napočítali korun. Doufáme, že peníze pomohou těm, kteří je potřebují. Ještě jednou děkujeme za vaši štědrost a vlídné přijetí. K+M+B a doprovod

3 V ÚSTÍ JE ZAJIŠTĚNO TŘÍDĚNÍ KOVŮ I BIOODPADU Od 1. ledna letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která určuje obcím novou povinnost zajistit třídění kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Občané Ústí mohou k odkládání kovů využít menšího kontejneru, který je umístěn za hasičskou zbrojnicí. K odkládání větších kusů kovů mohou občané využít sběru, který budou provádět ústečtí hasiči vždy na podzim. V případě, že občané nebudou chtít čekat do podzimu, mohou kontaktovat starostu hasičů Libora Dvořáka na tel. č.: a domluvit se s ním na odvozu dříve. U bioodpadu tato povinnost platí vždy od 1. dubna do konce měsíce října a k jeho odkládání mohou občané Ústí využít kontejneru na místním hřbitově, kde bude také umístěn kontejner na tříděný odpad. Výhledově plánuje Obecní úřad Ústí umístit ještě kontejner na bioodpad za autobusovou zastávku směrem na Valašskou Polanku. Biologicky rozložitelný komunální odpad je takový odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s jeho vedlejšími produkty. Biologický odpad tvoří zejména zbytky z údržby zeleně, jako jsou větve, tráva a listí. Biologického odpadu, který vzniká při údržbě zahrad u rodinných domů, by však měli jeho producenti prioritně využít ke kompostování na vlastních pozemcích. Obecní úřad Ústí tak nabízí občanům možnost objednat si kompostér, který by byl hrazený z dotací. Žádáme proto občany, kteří by o kompostéry měli zájem, aby si ho do 1. května na obci objednali nebo kontaktovali místostarostku Šárku Lukaštíkovou na tel. č.: U obecního úřadu je umístěn také kontejner firmy ELEKTROWIN, do kterého můžete odkládat nefunkční malé elektrospotřebiče (např. fény, rychlovarné konvice, žehličky, mixéry ) Na chodbě obecního úřadu se nachází speciální nádoba firmy EKOLAMP, kde můžete umístit osvětlovací zařízení (lineární trubicové zářivky do 40 cm, kompaktní úsporné žárovky, výbojky, světelné zdroje s led diodami Nepatří sem žárovky klasické, halogenové a zářivky nad 40 cm.) Také se tu nachází kontejner firmy ASEKOL, kde můžete odevzdávat baterie (monočlánky ) a drobné elektrozařízení (mobil, fotoaparát, kamera, rádio, věci na dálkové ovládání ). Občané Ústí mohou využít k odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu dnů 16. května a 10. října, kdy jej mohou bezplatně přivézt na hřiště Sokol klubu. Obec odpad pak na své náklady odveze a zlikviduje. Stavební odpadní materiál nebo nebezpečný odpad můžete v průběhu roku odvézt na vlastní náklady také na Vsetín - Bobrky nebo do Valašské Polanky. Likvidaci si hradí každý sám. Ve Valašské Polance zajišťuje odběr odpadu firma Sběratelství s.r.o. (Val. Polanka č. 103) tel. č.: Mgr. Adéla Kousalová - 3 -

4 UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Zveme všechny spoluobčany k účasti na pietním aktu konaném u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války, který se bude konat v pondělí 4. května od 17 hodin v Ústí v parku u památníku. Přijďte uctít památku a zavzpomínat na toto období

5 - 5 -

6 SJEZD NA ČEMKOLIV DOLINA 2015 V sobotu 7. února se konal 3. ročník Sjíždění Doliny na čemkoliv. Po obědě se pod kopcem sešla skupina asi třiceti rodičů s dětmi a několika diváků. Po přidělení startovních čísel a rozdělení závodníků do tří kategorií podle věku začaly tréninkové jízdy. Většina vsadila na osvědčené boby, sáňky, lopaty, snowboardy nebo lyže, ale našli se i odvážlivci, kteří sjížděli kopec na nafukovacím člunu. Náročnost závodu potvrdilo i několik tvrdých a bolestivých pádů, při kterých praskaly naštěstí jenom plasty. Avšak v zápalu boje šla bolest stranou. Někteří dospělí bohužel dobře neodhadli nosnost bobů zapůjčených od svých dětí, a tak museli do cíle po svých. Závodní tratě byly letos velmi rychlé, a tak v cíli rozhodovaly o pořadí na prvních místech opravdu jenom setinky vteřin. K dobré náladě nám přispělo také krásné počasí, výborný svařáček a teplý čaj. Výsledky závodu: Kategorie děti do 6 let - 1. Dominika Hnátková, 2. Vendulka Kostková, 3. Kristýnka Surovcová Kategorie děti 6-15let - 1. Tomáš Srněnský, 2. Nikola Bravencová, 3. Klaudie Řeháková Kategorie dospělí 1. Jiří Surovec, 2. Radim Hnátek, 3. Alena Šrámková Zvláštní cenu za nejlepší umělecký dojem sjezdu získal Petr Bravenec

7 SETKÁNÍ SENIORŮ PŘI HUDBĚ Tradiční setkání seniorů v Ústí proběhlo i letos 14. března v sále Sokol klubu. Všechny hosty přivítal starosta obce Vladimír Kovář a popřál jim příjemnou zábavu. O dobrou atmosféru se starala hudební skupina 1 plus 1 manželů Vráblíkových z Liptálu. Tancovalo a zpívalo se do pozdních večerních hodin. Jsme rádi za to, že se senioři sešli v takovém hojném počtu a těšíme se na další taková setkání. OTEVÍRÁNÍ LESA 20. BŘEZNA Broučci, vstávejte! volaly děti na broučky, aby je vzbudily ze zimního spánku. Myslivec pak svým kouzelným klíčem na známém místě u studánky v Rublově odemkl les, a potom se za pomocí písničky a volání dětí z mateřské školky začali broučci pomalu probouzet. Sluníčko jim pomohlo, a tak se broučci přišli s dětmi přivítat. Krátké odpoledne všichni zakončili opékáním špekáčků na zahradě u pana Karla Uhříka, který připravil oheň a zázemí pro malé i velké. Fotografie a videa z akcí najdete na wwwobecusti.cz kultura Kulturní výbor

8 KULTURNÍ VÝBOR, HASIČI A SPORTOVCI ZVOU NA PLÁNOVANÉ AKCE V JARNÍCH A LETNÍCH MĚSÍCÍCH. Duben Červen Červenec Srpen Pálení čarodějnic Pohádkový les Sportovní dětský den Posezení u guláše Táborová škola Rozloučení s prázdninami táborák Přesné termíny budou včas oznámeny, těšíme se na vás. NAŠI JUBILANTI Květen Bravencová Anna 85 let Ústí 48 Sochorová Jiřina 75 let Ústí 136 Vichtorová Jana 75 let Ústí 89 Červenec Hrtáň Pavel 80 let Ústí 63 Hrtáňová Anna 75 let Ústí 63 Šimarová Růžena 70 let Ústí 6 Září Vaculík Josef 70 let Ústí 140 Zajíčková Anna 70 let Ústí 143 Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody. POZVÁNKA NA ZÁJEZD V sobotu 18. července se uskuteční zájezd na Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, také se podíváme do muzea s unikátní expozicí Historie ukrytá pod dlažbou města. Přihlásit se můžete u Mirky Filové, tel. č.: Informace najdete na internetových stránkách a

9 TVOŘIVÉ DÍLNY V ÚSTÍ Dne 20. února se v místní Klubovně započal kroužek pro děti s názvem Tvořivé dílny. Toho dne se zde sešly 4 děti, které si pod vedením vytvořily krásné figury různých dinosaurů. Dětem se práce velmi zalíbila a slíbily, že další pátek přijdou znovu. To jsme se dohodli na tématu Karnevalové masky, kdy děti zaujal nápad vytvořit si škrabošky na obličej. Po maskách následovali Hmyzí kamarádi a sovičky. A dnes se již se zaměřujeme na blížící se Velikonoce. Prvně jsme si vyrobili velikonoční zajíčky a chystáme se na barvení kraslic. Každý týden, když dětí dokončily svou činnost, hrajeme ještě společně několik pohybových her. Snad podotknouti, že se naše práce dětem líbí. Ty, které přišly napoprvé, jsou stálými návštěvníky a přidávají se k nim další vrstevníci, za což jsem velmi ráda. Tímto článkem bych dnes chtěla na náš kroužek upozornit všechny rodiče, kteří nechtějí v pátek odpoledne své děti vidět jen sedět doma. Přiveďte své ratolesti k nám! Každý pátek od hodin kreslíme, vyrábíme a hlavně se bavíme v klubovně OÚ Ústí (vchod do MŠ). Povětšinou trvá setkání naše dvě hodiny (a pokud byste se nemohli pro dítko vrátit, zavedeme vám jej domů, o to se nebojte.) Rádi uvidíme mezi sebou každé dítko od 5 let věku. Přeji vám krásně prožité čím dál delší dny, sluncem prozářené. Barča Filová Firma Poláček P+M s.r.o. Vsetín - stroje nářadí pro les, stavbu a zahradu, prodej a servis nabízí: Servis pro všechnu zahradní techniku (sekačky apod.). Techniku odveze i přiveze v domluveném termínu ke kontrole nebo opravě. Tato služba pro obyvatele obce Ústí se uskuteční v pátek 10. dubna od 16 hodin u hasičské zbrojnice. -pr

10 pr-

11 INZERCE BAZÁREK u kolejí v Ústí nabízí jarní a letní dětské oblečení i obuv, hračky, knížky, DVD, PC hry a různé jiné zboží. Otevřeno: Po - Pá od 9 do hodin a od 13 do 17 hodin. Po domluvě vás obsloužíme kdykoliv. Kontakt: Zdenka Tuhovčáková tel. č.: Rozpis výkupů kůží na rok 2015 firmy RAMOS: V Ústí u hasičské zbrojnice vždy ve středu 15. dubna, 20. května, 24. června, 29. července, 2. září, 7. října, 11. listopadu a 16. prosince od do hodin. V případě zájmu o uveřejnění inzerce v obecním zpravodaji se obracejte na místostarostku Šárku Lukaštíkovou, na tel. č.: DIAKONIE BROUMOV děkuje všem obětavým občanům, kteří se zapojili do sbírky ošacení, obuvi a dalších věcí. Pomáháte tak nejen životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří tuto pomoc potřebují, a jsou za ni nesmírně vděční. O další sbírce budeme včas informovat. ČINNOST HASIČŮ ZA ROK 2014 Ve výjezdové jednotce máme devět hasičů a měli jsme tyto výjezdy: Požár travního porostu kolem Bečvy, požár lesní hrabanky a požár dodávky na autobusové zastávce směr Janová. V loňském roce jsme se také zúčastnili dvou soutěží v požárním sportu obvodní kolo v Jablůnce a soutěž o pantok starosty okrsku ve Vesníku. Provedli jsme přednášku pro MŠ Ústí na téma nebezpečí otevřeného ohně a provedli zkušební evakuaci dětí. Pak také ukázku pro dětský den v Janové a ukázku hasící pěny pro dětský den v Ústí, jenž pořádali volejbalisté. Uspořádali jsme večerní pohádkový les a posezení u guláše pro okolní sbory. Pomohli jsme při oslavě 90. let sboru v Senince, 90. let sboru v Halenkově a 110. let sboru v Rokytnici, kde bylo i námětové cvičení. Další cvičení dálková doprava vody v Lutonině, kde bylo přítomno 19 sborů v počtu 95 hasičů, bylo použito 95 hadic na vzdálenost metrů a převýšení 110 metrů. Další taktické cvičení hledání pohřešované na Dušné, přítomno 56 hasičů a 4 psovodi se psy. Účastnili jsme se šesti školení a provedli tyto technické výpomoci: 4x čerpání vody pro obec při budování kanalizace, 2x čištění studní v obci,

12 vytahování osobního auta, jenž sjelo mezi most a bývalou hospodu, 2x čerpání vody z výkopu na Bobrkách pro stavební firmu T-M stav, čerpání a čištění rybníku v Lušové a zalévání přesazených rostlin v Ústí. Na technice a vybavení bylo odpracováno 50 hodin, na zbrojnici na údržbě bylo odpracováno 22 hodin. Staráme se o tuto techniku: Cisternová automobilová stříkačka, požární stříkačka, motorové kalové čerpadlo, motorové kalové čerpadlo povodňové, elektrické kalové čerpadlo, vysoušeč zdiva, horkovzdušný vysoušeč, přívěsný odsavač kouře, elektrocentrálu, motorovou pilu a 4metrový osvětlovací stožár. Provoz hasičského auta i ostatních strojů je veden v provozním deníku, který eviduje, kde se jelo a za jakým účelem, počet ujetých kilometrů a návrat, veškeré poruchy, odstranění, motohodiny a doplňování PHM. Cesty mimo obec schvaluje obecní úřad příkazem k jízdě a navíc se musí hlásit na Krajské operační informační středisko Zlín, stejně jak návrat do zbrojnice. Samotný provozní deník se předkládá dvakrát ročně ke kontrole starostovi obce. Naše obec je více náchylná na povodně a zátopy. Zvedání hladiny spodních vod při rychlém tání sněhu mívá za následek zatopení sklepů, domů, zahrad, studní a přilehlých prostor. V minulosti jsme museli čerpat na 22 místech v obci a 5x jsme byli povoláni operačním střediskem na pomoc mimo naši obec. Tento rok chceme uspořádat pálení čarodějnic pro děti, dětský den, ukázku hašení pro MŠ, sběr železa, posezení při guláši a na podzim Drakiádu. Libor Dvořák NĚCO MÁLO Z FOTBALU V pátek 9. ledna proběhla valná hromada fotbalového oddílu TJ Sokol Ústí, na které byl zvolen nový fotbalový výbor ve složení, předseda Radim Hnátek a dále pak Ing. Martin Trčálek, Jiří Surovec, Petr Spurný a Tomáš Valenta. Chtěl bych novému výboru popřát hodně zdaru a ať se daří navázat na práci s mládeží z předchozích let. Všechna naše mužstva v zimním období nezahálela a poctivě se připravovala na jarní část sezóny. Příprava probíhala v tělocvičnách, ale i venku. Naše mládežnické celky sehrály i řadu halových turnajů. Velkou radost nám dělají i ti nejmenší. Mladší žáci dokázali ve velké konkurenci obsadit na turnajích třikrát 3. místo a přípravka na turnaji v Bruntále dokázala porazit Baník Ostrava 2:1. Doufejme, že poctivý trénink v zimním období zúročíme v jarní části sezóny. Chtěl bych popřát všem našim mužstvům hodně sportovních úspěchů. Jarní sezónu zahájili muži v sobotu 28. března v Růžďce. O všech domácích zápasech budeme včas informovat v místním rozhlase a doufáme, že nás přijdete v hojném počtu podpořit. R. H

13 Mladší žáci pod vedením trenéra Františka Kýra se v březnu zúčastnili halových turnajů, které jim vynesly bronzové medaile. Gratulujeme, jen tak dál

14 SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK

15 O POHÁR PRIMÁTORA DUBNICE NAD VÁHOM V sobotu 14. března v rámci přípravy na blížící se vyvrcholení svých soutěží využili naši žáci pozvání na sousední Slovensko na kvalitně obsazený mládežnický turnaj v šachu O pohár Primátora Dubnice nad Váhom. V konkurenci 158 hráčů (rekordní účast hráčů) se naši chlapci neztratili a dokonce se jim podařilo přivézt dvě stříbrné medaile, o které se zasloužili sourozenci Matůšovi. Starší Filip skončil na celkovém druhém místě se ziskem 6,5 bodu ze 7 zápasů, když ho od celkového vítězství při shodě bodů připravilo pouze horší pomocné hodnocení. Jeho mladší bratr Jakub skončil na 2. místě v kategorii do 8 let a byla to jeho první individuální medaile. Na celkovém 20. místě se umístil Jirka Ptáček se ziskem 5/7, na celkovém 29. místě skončil Matěj Kovář (13. místo v kategorii do 11 let), celkové 38. místo Ondřej Grycman 4,5/7 (18. místo do 11 let), 56. místo Jakub Matůš 4/7 (celkové 2. místo v kategorii do 8 let) a 69. místo Toník Randus 4/7 (33. místo do 11. let.). Při tak velkém počtu soupeřů, který startoval v hlavním turnaji, kdy rozhoduje o dobrém celkovém umístění každý získaný půlbodík nebo pomocné hodnocení. Naši kluci jako jediní reprezentanti České republiky v turnaji příkladně bojovali a svými výsledky se v početné konkurenci svých vrstevníků i starších hráčů (ročník 2001 a mladší, všichni hráli v jedné skupině) vůbec neztratili. Vladislav Hrtáň

16 NÁŠ B TÝM VÍTĚZEM REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE VSETÍN První výkonnostní cíl splněn na výbornou. V neděli 8. února vyvrcholila posledním kolem Regionální soutěž Vsetín. Po vítězstvích nad celky Val. Bystřice D 4:1, Val. Meziříčí C 3:2, Francová Lhota B 4:1, Karolinka B 3:2, Huslenky B 3,5:1,5 a Branky 4:1, svedl v tomto kole los dosud dva neporažené celky, náš B tým a Karolinku A. Matematicky bylo v tabulce vše dáno, zatím co Ústí stačil k udržení prvního místa nerozhodný výsledek. Hosté díky dvojbodové ztrátě na první místo museli zvítězit. Proto hosté nastoupili k zápasu v silné sestavě Vlachopulos, Vilém, Kovář, Vrábel a Klíma. Domácí kontrovali sestavou Lukaštík, Zgarba, Trčálek Lukáš, Hrtáň a Matůš. Domácí si od začátku vybudovali bezpečný náskok a zkušeně si vítězství v celé soutěži pohlídali. První bod zaznamenal po dvou hodinách hry Lukáš Trčálek, vzápětí remizoval Hrtáň a celkové první místo vítězstvím pojistil Jarda Lukaštík. Přesto hosté zápas nevzdali. Rosťa Vilém využil zaváhání Radka Zgarby a snížil na rozdíl jednoho bodu a ten uhrál hostující Martin Klíma, když přehrál Filipa Matůše, a tak stanovil celkový výsledek na 2,5:2,5. Tento nerozhodný výsledek byl po šesti vítězstvích jediným bodovým zaváháním v soutěži. Na celkovém zisku 19 bodů při skóre 24 bodů se podíleli Lukaštík 2 body z 2 utkání, Zgarba 4/7, Trčálek Lukáš 4/6, Plachtovič 2,5/3, Hrtáň 4,5/6, Trčálek Martin 0/1, Matůš 5/7, Surovec 0,5/1 a Kovář 1,5/2. V rámci konkurence hráčů celé Regionální soutěže dosáhl pěkného individuálního výkonu v bodové úspěšnosti v celkovém hodnocení třetím místem Filip Matůš. Na dalších místech se umístili na 5. místě Hrtáň Vladislav, 8. místě Lukáš Trčálek a 10. místě Radek Zgarba. Hodnoceni byli hráči, kteří získali celkově více, jak 3 body. Poděkování zaslouží celý tým, zejména však mladí hráči za předvedený kolektivní výkon a zasloužené vítezství v celé soutěži. O dalších aktivitách v zatím rozehraných soutěžích se můžete informovat na internetových stránkách oddílu Vladislav Hrtáň

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději zbloudilým, poraněným, ukřivděným,

bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději zbloudilým, poraněným, ukřivděným, Vážení občané, rok 2008, který byl jako rok končící osmičkou mnohými očekáván s obavami, je téměř u konce. Můžeme si už dnes odpovědět na otázku jaký byl? Hodnocení je vždy dobré dělat s určitým odstupem

Více

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané,

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, příjemné, teplé byť již kratší dny nás utvrzují v tom, že zde máme podzim. Těšíme se z každého teplého dne a hřejivých paprsků podzimního slunce. Přání

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více