Ceník a Pravidla Bonerix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník a Pravidla Bonerix"

Transkript

1 Ceník a Pravidla Bonerix ze dne

2 Obsah 1. Obecná část Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, Datové tarify... 5 Parametry FUP/ maximální rychlost stahování Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 6 Uvítací melodie... 6 Parametry FUP/ maximální rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Roaming... 7 Hlasové roamingové balíčky... 7 Volání bez hranic... 7 O2 Eurotarif... 7 Datový roaming... 9 Opakující se balíčky Internet Evropa a Svět... 9 Jednorázové měsíční balíčky Internet Evropa a Svět... 9 Ceny dat v zahraničí bez balíčku Platební transakce Audiotexové volání Premium SMS DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) m-platba Přepis Poplatky Záloha/Jistina Výchozí nastavení služeb Přehled aktivačních SMS Mezinárodní volání, SMS a MMS Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zónové rozdělení zahraničního volání Účinnost... 21

3 1. Obecná část Tento ceník a pravidla společnosti Bonerix s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Bonerix ) obsahují ceny poskytovaných služeb společností Bonerix s.r.o. včetně požadavků na složení záloh/jistin a dále informace o výchozím nastavení těchto služeb (dále jen Ceník Bonerix ) pro oprávněné účastníky (dále jen Oprávněný Účastník) s nárokem na využití nabídky Volejte levněji a pro další osoby, které se souhlasem Oprávněného Účastníka jsou oprávněny nabídku Volejte levněji využívat (dále též jen Účastníci). Ceník Bonerix je společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. součástí smluv o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 uzavíraných společností Bonerix s.r.o. Ceny v Ceníku Bonerix jsou uvedeny v Kč, a pokud není uvedeno jinak, zahrnují DPH v příslušné výši. Poplatky zde neuvedené se řídí ceníky pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Internetového připojení společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Cena služby po jejím poskytnutí za zúčtovací období, které činí jeden kalendářní měsíc, bude vyúčtována fakturou daňovým dokladem, v němž bude zúčtovací období konkretizováno. Ve faktuře - daňovém dokladu dále bude uvedena jeho splatnost, která nebude kratší než 14 dnů a účet, na který má být fakturovaná částka uhrazena. Pokud některou z poskytnutých služeb není možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla služba poskytnuta, bude tato služba vyúčtována ve vyúčtování za nejbližší možné zúčtovací období. To platí zejména pro vyúčtování služeb poskytnutých v sítích smluvních operátorů, např. roaming. Oprávněný Účastník tedy Účastník s nárokem na využití nabídky Volejte levněji - vstupuje do tohoto programu prostřednictvím unikátního kódu, který mu byl společností Bonerix s.r.o. sdělen. Tento unikátní kód je Oprávněný Účastník povinen chránit před nepovolanými osobami a proti jeho zneužití. Každý Oprávněný Účastník může požádat prostřednictvím unikátního kódu o aktivaci služeb elektronických komunikací v programu Volejte levněji až na 5 SIM kartách, není-li stanoveno jinak. Každý Oprávněný Účastník aktivaci služeb elektronických komunikací na dalších SIM kartách může provést tak, že sám uzavře se společností Bonerix s.r.o. další smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, z nichž bude oprávněn a současně povinen (včetně povinnosti platit vyúčtované částky za služby) pouze on sám bez ohledu na to, komu umožní tyto SIM karty užívat. Oprávněný Účastník může svůj unikátní kód potřebný pro zařazení do programu Volejte levněji poskytnout jiné fyzické osobě (dále jen třetí osoba), aby prostřednictvím Oprávněného Účastníka vstoupila do programu Volejte levněji místo oprávněného Účastníka. Poskytnutí unikátního kódu třetí osobě se považuje za souhlas Oprávněného Účastníka k uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací třetí osobou se společností Bonerix s.r.o. Takto udělený souhlas třetí osobě nelze dodatečně ani nikdy v budoucnu odvolat. Společnost Bonerix s.r.o. uzavře samostatnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací jako s Účastníkem s každou třetí osobou, která se identifikuje unikátním kódem a prohlásí, že unikátní kód získala se souhlasem Oprávněného Účastníka. Z této smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací jako Účastník bude oprávněna a současně povinna (včetně povinnosti platit vyúčtované částky za služby) pouze tato třetí osoba. Do tohoto smluvního vztahu Oprávněný Účastník již nemůže jakkoliv zasahovat. Oprávněný Účastník má vůči společnosti Bonerix s.r.o. pouze nárok na sdělení jména a příjmení osob, s nimiž společnost Bonerix s.r.o. uzavřela smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím jeho unikátního kódu. Třetí osoba takový nárok nemá.

4 2. Hlasové tarify Tarif Mini Maxi Měsíční paušál 29 Kč 599 Kč Volné minuty 0 neomezeně Volné SMS 0 neomezeně Volání ve VPN skupině/min 1 Kč zdarma Internet v mobilu 200 MB LTE - zdarma Volání do sítě O2/min 1,90 Kč zdarma Ostatní + pevné sítě/min 1,90 Kč zdarma SMS 1,50 Kč - SMS do pevné sítě 5,00 Kč 5,00 Kč MMS 3,00 Kč 3,00 Kč Volání do hlasové schránky 1,90 Kč zdarma Při volání se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1), pokud není uvedeno jinak. Volání ve VPN skupině zahrnuje volání na čísla členů definované skupiny, pod kterou je číslo Účastníka vedeno v programu. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní volání, SMS a MMS s výjimkou čísel zpoplatněných zvláštní sazbou. Účastník může kdykoliv přejít z tarifu Mini na Maxi. Změnu tarifu z Maxi na Mini je možné provést nejdříve 15 dní, nejpozději však 1 den před vypršením 12měsíčního závazku. V případě, že si Účastník aktivuje nebo deaktivuje Hlasový tarif během Zúčtovacího období, platí jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy měl Účastník Hlasový tarif aktivní. Volání na čísla s předvolbou 91x (IP telefonie) je účtováno jako volání na pevnou linku. V případě přesměrování na jiné číslo hradí cenu přesměrovaného hovoru Účastník, jehož telefonní číslo bylo přesměrováno, nikoli volající, jehož hovor byl přesměrován. Původní volající platí pouze za volání na číslo, které bylo přesměrováno. Hovor od tohoto čísla ke konečnému cílovému Účastníkovi platí ten, kdo si nechal hovor přesměrovat. Každý z Účastníků platí za volání dle svého tarifu. Volání na barevné linky Zóna - předvolby Způsob účtování Volné minuty/sms Zelená zóna zdarma neuplatňují se Bílá zóna - 840, 841, 842, 847, 848, 849 2,90 Kč/min neuplatňují se Modrá zóna - 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 1,90 Kč/min neuplatňují se Při volání na uvedené předvolby se od spojení hovoru účtuje první započatá minuta a následně po vteřinách (60+1).

5 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188 Uskutečněný hovor Spojení s vyhledaným číslem 34,90 Kč/min 34,90 Kč/min Informační služby umožňují vyhledání kontaktu, případně i spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na příslušnou informační linku. Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání. Volání na službu 1180, 1181, 1188 je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat v zahraničí. 3. Datové tarify Maximální rychlost Maximální rychlost Název tarifu FUP Měsíční cena stahování odesílání Mobilní internet 1,5 GB LTE 1,5 GB 110 Mb/s 55 Mb/s 199 Kč Mobilní internet 3 GB LTE 3 GB 110 Mb/s 55 Mb/s 299 Kč Mobilní internet 10 GB LTE 10 GB 110 Mb/s 55 Mb/s 499 Kč Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců a vztahuje se na vnitrostátní datový provoz. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. SMS jsou účtovány sazbou 2,50 Kč, MMS potom 3,00 Kč. Parametry FUP/ maximální rychlost stahování Mobilní internet 1,5 GB LTE, 3 GB LTE, 10 GB LTE Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP Černá zóna - P2P stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 64 kb/s odesílání 32 kb/s stahování 32 kb/s odesílání 32 kb/s 0 0

6 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům Název balíčku Popis balíčku Mini Maxi Spolu neomezené volání ve skupině VPN 29 Kč - Neomezeně v O2 neomezené volání a SMS v síti O2 včetně VPN a pevné linky 189 Kč minut 100 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 149 Kč minut 200 minut volání na mobilní a pevná čísla v ČR vyjma VPN 299 Kč SMS 100 SMS do mobilních sítí v ČR 59 Kč SMS 200 SMS do mobilních sítí v ČR 119 Kč SMS 300 SMS do mobilních sítí v ČR 179 Kč SMS 500 SMS do mobilních sítí v ČR 299 Kč SMS 1000 SMS do mobilních sítí v ČR 599 Kč - Internet v mobilu 200 MB internet FUP 200 MB 99 Kč - Internet v mobilu 1,5 GB internet FUP 1,5 GB 199 Kč 99 Kč Internet v mobilu 3 GB internet FUP 3 GB 299 Kč 249 Kč Internet v mobilu 10 GB internet FUP 10 GB 499 Kč 449 Kč Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR a nevztahují se na Platební transakce, audiotexová volání a operátorské služby. Nespotřebované jednotky se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období. Je možné mít aktivní vždy jeden balíček z dané kategorie (např. SMS, Internet v mobilu). Volné minuty v rámci balíčků 100 a 200 minut se nevztahují na volání ve VPN. Varianty balíčku Internet v mobilu+ obsahují navíc neomezené SMS do všech sítí v rámci ČR. Nezahrnuje SMS na prémiová čísla. Pokud je doplňkový balíček aktivován v průběhu zúčtovacího období, účtuje se poměrná část měsíčního poplatku a volných jednotek. Balíčky jsou aktivovány v okamžiku potvrzením jejich aktivace formou SMS. Aktivace a deaktivace balíčků je možná 1x za Zúčtovací období a je zdarma. FUP objemový limit stažených dat. Počítá se po 30denních oknech, která se počítají od data aktivace, resp. poslední změny nastavení služby. Po uplynutí se objem dat nuluje. Cena za využití datového připojení bez aktivovaných balíčků Internet v mobilu je 30 Kč za 24 hodin v případě, že došlo minimálně ke dvěma či více spojením během dne a to tak, že jednotlivá datová spojení započala v různých hodinách. Lhůta 24 hodin začíná v 0:00 hod. a končí ve 00:00 hod V tomto cyklu je 30 MB denní limit pro stažení dat (FUP). Pokud dojde v průběhu 24 hodin ke spojení pouze v průběhu jedné hodiny, je toto účtováno sazbou 15 Kč. Uvítací melodie Měsíční poplatek Uvítací melodie Aktivační poplatek Zvuk Aktivační poplatek - Veselá hláška Aktivační poplatek - Filmová hláška Aktivační poplatek Melodie Aktivační poplatek - Neomezené předplatné 19 Kč 10 Kč 10 Kč 25 Kč 25 Kč 39 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma", volání a *66 a zaslání SMS na je zdarma. Aktivační poplatek umožní využívat vybranou Uvítací melodii na 365 dní.

7 Parametry FUP/ maximální rychlost stahování pro balíčky Internet v mobilu Internet v mobilu 200 MB LTE, 1,5 GB LTE, 3 GB LTE, 10 GB LTE Do limitu FUP Nad limit FUP Bílá zóna - web browsing, Šedá zóna - VPN, https (banky, přihlašování do u - seznam, ) Hnědá zóna - FTP, video streaming (itv, youtoube, stream), VoIP Černá zóna - P2P stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 110 Mb/s odesílání 55 Mb/s stahování 64 kb/s odesílání 32 kb/s stahování 32 kb/s odesílání 32 kb/s Roaming Hlasové roamingové balíčky Volání bez hranic Zóna Spojovací poplatek Odchozí hovor Příchozí hovor SMS EU 0 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Zbytek Evropy 50 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Svět 80 Kč 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/sms a platí ve všech sítích v dané zemi. Účtuje se každá započatá minuta. Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.). Ceny za služby poskytnuté operátory poskytujícími pokrytí na lodi jsou účtované cenou třetí zóny. Cena MMS je jednotná ve všech zónách a to 9,60 Kč za MMS. O2 Eurotarif Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS EU 6,30 Kč/min 1,65 Kč/min 1,95 Kč 9,60 Kč Zbytek Evropy 42,35 Kč/min 24,20 Kč/min 12,10 Kč 9,60 Kč Svět 66,55 Kč/min 54,45 Kč/min 12,10 Kč 9,60 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta,

8 Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Ceny jsou uvedeny za minutu. Zóna Evropská unie zahrnuje členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Stejné ceny platí pro všechny mobilní sítě v dané zemi bez ohledu na to, ke kterému místnímu operátorovi se Účastník připojí. Účtování hovoru v zóně EU: Odchozí hovory jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Příchozí hovory jsou účtovány po sekundách. Účtování hovoru mimo zónu EU: Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny 1 do zóny 2 je zpoplatněno sazbou 42 Kč/min. Příchozí SMS a MMS jsou zdarma. Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.).

9 Datový roaming Opakující se balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc 50 MB 100,83 Kč 50 MB 201,67 Kč 250 MB 504,17 Kč 250 MB 1008,33 Kč 500 MB 1 008,33 Kč 500 MB 2 016,67 Kč 1 GB 2016,67 Kč 1 GB 4033,33 Kč Balíčky Evropa obsahují země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Po vyčerpání stanoveného objemu dat v rámci balíčku je další užívání zpoplatněno standardními cenami dle datového roamingového tarifu. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček. Balíček je účtován vždy celou částí. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období. Účtovací jednotka je 1 kb. Jednorázové měsíční balíčky Internet Evropa a Svět Balíček Evropa Balíček Svět Přenesená data Cena za měsíc Přenesená data Cena za měsíc S (25 MB) 50 Kč S (25 MB) 100 Kč M (150 MB) 300 Kč M (150 MB) 600 Kč L (250 MB) 500 Kč L (250 MB) Kč Jednorázové měsíční balíčky jsou používány jako doplněk k opakujícím se balíčkům v případě nutnosti navýšení objemu dat nebo zcela samostatně. Platnost balíčku je 30 dní, čerpání se zahájí překročením hranic. Po vypršení platnosti nebo vyčerpání je další datový přenos v zahraničí účtován dle datového roamingového tarifu. Balíček Evropa obsahuje země EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Účtovací jednotka je 1 kb. Ceny dat v zahraničí bez balíčku Zóna EU Zbytek Evropy Ostatní Cena za 1 MB 6,60 Kč 240 Kč 300 Kč Zóna EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reúnion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Monako, Ostrov Man, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina Bez aktivace datového balíčku je připojení k internetu v zahraničí zpoplatněno podle navštívené země. Ceny jsou uvedeny za každých započatých 1 kb.

10 6. Platební transakce Na SIM kartách je automaticky blokována možnost zadávat příkazy k provedení platebních transakcí mimo Premium SMS, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na a na Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner. Možnost zadávat platební příkazy lze aktivovat/deaktivovat na zákaznické lince Pro aktivaci je požadováno složení jistiny uvedené v kapitole Záloha/Jistina. Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba). Audiotexové volání Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku. Premium SMS Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná (90Z AB XY) nebo pětimístná (90Z AB) čísla, kde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč. V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera. Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu. DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z Částka převedená partnerovi činí 30 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární akce je na m-platba Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně 10,- Kč s DPH a maximálně 1500,- Kč s DPH.

11 7. Přepis Přepisem se rozumí změna v osobě Účastníka, kdy stávající Účastník poskytnutím potřebných údajů ke svému přepisovanému telefonnímu číslu třetí osobě splňující podmínky pro využívání nabídky v programu Volejte levněji, této osobě současně udělí souhlas, aby místo něho se společností Bonerix s.r.o. jako Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2 v programu Volejte levněji (změna majitele mobilního čísla v programu Volejte levněji). Při přepisu zadává nový Účastník objednávku na webových stránkách společnosti Bonerix s.r.o. při využití údajů původního Účastníka vztahujících se k přepisovanému telefonnímu číslu. Uvedení těchto údajů stávajícího Účastníka do objednávky se považuje za jeho souhlas s přepisem telefonního čísla na nového Účastníka. Nový účastník uzavírá smluvní vztah se společností Bonerix s.r.o. vždy na dobu určitou v trvání 12 měsíců. Jestliže se k přepisovanému telefonnímu číslu stávajícího Účastníka vztahuje závazek plynoucí z využití nabídky HW za zvýhodněnou cenu, nový Účastník v uzavírané smlouvě tento závazek v nezměněné podobě výslovně přebírá. Má-li stávající Účastník sjednán ve smlouvě uzavřené se společností Bonerix s.r.o. tarif Maxi, musí nový Účastník zadat do objednávky také tarif Maxi, tzn., že je tímto tarifem zvoleným stávajícím Účastníkem vázán. Zadá-li nový Účastník do objednávky jiný tarif než tarif Maxi, společnost Bonerix s.r.o. přepis neprovede a nového Účastníka o neprovedení přepisu vyrozumí. Má-li stávající Účastník sjednán ve smlouvě uzavřené se společností Bonerix s.r.o. jiný tarif než tarif Maxi, může nový Účastník do objednávky zadat jakýkoliv tarif uvedený v aktuální nabídce společnosti Bonerix s.r.o. Pokud je stávající Účastník v prodlení s úhradou faktur za využívané služby, společnost Bonerix s.r.o. přepis provede až po obdržení úhrady za tyto faktury. Společnost Bonerix s.r.o. o uskutečnění přepisu čísla vyrozumí nového Účastníka zasláním smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Uzavřením této smlouvy současně končí smluvní vztah mezi společností Bonerix s.r.o. a stávajícím Účastníkem. Cena realizace přepisu je uvedena v sekci Poplatky. Na přepis nemá Účastník právní nárok.

12 8. Poplatky Pravidelné poplatky Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování* Podrobný účet k elektronické faktuře (pravidelný) Podrobný účet k tištěné faktuře (pravidelný) Jednorázové poplatky Poplatek za vstup do programu Manipulační poplatek za elektronické vyúčtování Jednorázový podrobný účet (tištěný/elektronický) Poplatek za deaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci hovorů Poplatek za reaktivaci blokované SIM po úhradě dlužného vyúčtování Poplatek za reaktivaci blokované SIM z důvodu krádeže/ztráty bez výměny Poplatek za výměnu SIM karty Upomínka tištěná Převod (přepis) zákazníka v rámci Bonerix Identifikace zlomyslného volání Převzetí čísla, přenesení čísla Poplatek za odeslání kopie smlouvy Poplatek za opis vyúčtování poštou Poplatek za opis vyúčtování elektronicky Změna tarifu PLATBY ZE ZAHRANIČÍ V KČ A CIZÍ MĚNĚ A Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA** převod nad částku EUR Poplatek za ruční párování plateb (neuvedený variabilní symbol, chybný variabilní symbol, chybná částka) 25 Kč 30 Kč 100 Kč zdarma zdarma 100 Kč 100 Kč 50 Kč 590 Kč 95 Kč 95 Kč 180 Kč 100 Kč 250 Kč zdarma 50 Kč 50 Kč zdarma zdarma 6 Kč 1 % z částky, min. 150 Kč, max Kč 25 Kč *Manipulační poplatek za tištěné vyúčtování 25 Kč je účtován měsíčně za každé fakturované číslo. **SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

13 9. Záloha/Jistina Společnost Bonerix s.r.o. podle čl. III. odst. 2 písm. b) Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. je oprávněna od Účastníka Bonerix požadovat složení záloh/ jistin (dále jen jistina) v těchto případech: Nemá-li Bonerix informace o plnění závazků Účastníka Bonerix vůči dřívějšímu poskytovateli služeb elektronických komunikací (nezná jeho kreditní historii): a. Před zahájením poskytování služeb elektronických komunikací - jistinu ve výši Kč. b. Při požadavku na aktivaci služby mezinárodní hovory, nebo roaming - jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po 6 měsících od složení jistiny v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Požaduje-li Účastník Bonerix aktivaci c. služby AUDIOTEX jistinu ve výši Kč, d. služby m-platby jistinu ve výši Kč. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po deaktivaci služby v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Došlo-li k omezení nebo přerušení služeb elektronických komunikací pro neplacení vyúčtování Účastníkem Bonerix: e. před opětovnou aktivací telefonního čísla pro jeho přenos nebo převod na předplacenou kartu jistinu v maximální výši Kč. Vrácení jistiny: Nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix splatné závazky vůči Poskytovateli. S Účastníkem Bonerix bylo zahájeno insolvenční řízení f. jistinu ve výši trojnásobku průměrné útraty zjištěné z fakturovaných částek v předchozích třech zúčtovacích období. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po skončení insolvenčního řízení v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Poskytovatel obdržel upozornění na nestandardní využívání služeb elektronických komunikací z účastnického čísla Účastníka Bonerix (FRAUD) g. jistinu ve výši ceny za nestandartní využití služeb, která bude Účastníkovi Bonerix sdělena Poskytovatelem individuálně při oznámení nestandardního využívání služeb. Vrácení jistiny: Na žádost Účastníka Bonerix uplatněnou po zaplacení závazků za dvě zúčtovací období následující po zúčtovacím období, v němž došlo k nestandardnímu využívání služeb elektronických komunikací v termínu do 14 dnů od obdržení žádosti. Společné zásady pro vrácení jistiny Poskytovatelem: Pokud v době vzniku nároku Účastníka Bonerix na vrácení jistiny má Účastník Bonerix závazky vůči Poskytovateli, Poskytovatel je oprávněn jistinu použít na úhradu těchto závazků (provést započtení) a o této úhradě Účastníka Bonerix informovat (a to i oznámením učiněným ve vyúčtování faktuře). Vznikne-li Účastníku Bonerix nárok na vrácení jistiny později, než došlo k ukončení jeho smluvního vztahu s Poskytovatelem, vrátí Poskytovatel jistinu nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení posledního vyúčtování vystaveného za poslední zúčtovací období před ukončením smluvního vztahu, pokud nemá Účastník Bonerix k tomuto termínu závazky vůči Poskytovateli. Má-li Účastník Bonerix vůči Poskytovateli závazky, Poskytovatel použije jistinu na úhradu těchto závazků a Účastníka Bonerix o tom informuje. Poskytovatel vracenou jistinu Účastníkovi Bonerix poukáže na účet, z něhož Účastník Bonerix platil faktury s vyúčtováním služeb.

14 10. Výchozí nastavení služeb Výchozí nastavení služeb platí u nových smluv zadaných od v případě, že Účastník při objednávce neuvede jinak. Účastníkovo zúčtovací období je definováno v prvním vyúčtování. Hlasový tarif: Hlasová služba SMS, MMS Data v ČR Roaming Roaming data Mezinárodní volání a SMS m-platby, audiotex, DMS Premium SMS Zmeškané hovory aktivní aktivní aktivní typ je definován při sepsání návrhu smlouvy blokováno, aktivace na žádost aktivní blokováno aktivní aktivní Datový tarif: Data v ČR Roaming data aktivní blokováno, aktivace na žádost 11. Přehled aktivačních SMS Požadavek Aktivace Deaktivace 100 minut AKTIVUJ 100MIN DEAKTIVUJ 100MIN 200 minut AKTIVUJ 200MIN DEAKTIVUJ 200MIN 100 sms AKTIVUJ 100SMS DEAKTIVUJ 100SMS 200 sms AKTIVUJ 200SMS DEAKTIVUJ 200SMS 300 sms AKTIVUJ 300SMS DEAKTIVUJ 300SMS 500 sms AKTIVUJ 500SMS DEAKTIVUJ 500SMS 1000 sms AKTIVUJ 1000SMS DEAKTIVUJ 1000SMS Spolu AKTIVUJ SPOLU DEAKTIVUJ SPOLU Neomezeně v O2 AKTIVUJ O2NEO DEAKTIVUJ O2NEO IVM 200 MB LTE AKTIVUJ IVM200 DEAKTVUJ IVM200 IvM 1,5 GB LTE AKTIVUJ IVM1,5 DEAKTIVUJ IVM1,5 IvM 3 GB LTE AKTIVUJ IVM3 DEAKTIVUJ IVM3 IvM 10GB LTE AKTIVUJ IVM10 DEAKTIVUJ IVM10 O2 Eurotarif AKTIVUJ ET DEAKTIVUJ ET Volání bez hranic AKTIVUJ VBH DEAKTIVUJ VBH Požadavek na aktivaci nové SIM Doplnění ČVOP Požadavek na spuštění portace Navýšení IvM po dosažení limitu* AKTIVUJ SIM PRENOS telefonní číslo z objednávky 14místný přenosový kód (ČVOP) PRENOS telefonní číslo z objednávky INTERNET Cena odeslání aktivační/deaktivační SMS na číslo je zpoplatněna standardní cenou SMS v rámci Účastníkova Hlasového tarifu, doplňkového balíčku a uplatňují se na něj volné jednotky. V případě deaktivace datového balíčku nedojde k blokaci datových přístupů. Využití datových služeb bude dále účtováno dle cen za využití datového připojení bez aktivního datového balíčku.

15 * Požadavek navýšení stávajícího objemu dat (FUP) na nejbližší vyšší balíček Internet v mobilu dle aktuální nabídky. Účastník s aktivní doplňkovou službou Internet v Mobilu: Pokud účastník zažádá o navýšení objemu dat v průběhu zúčtovacího období, bude se za období, kdy o změnu zažádal, účtovat součet ceny stávajícího datového balíčku a poměrné části ceny nejbližšího vyššího datového balíčku. V následujícím období bude již účtován nový datový balíček dle platného ceníku. Účastník s tarifem Maxi: Pokud účastník zažádá o navýšení objemu dat v průběhu zúčtovacího období, bude se za období, kdy o změnu zažádal, účtovat standardní cena hlasového tarifu Maxi a poměrná část ceny nejbližšího vyššího datového balíčku. V následujícím období bude již účtován nový datový balíček dle platného ceníku. 12. Mezinárodní volání, SMS a MMS Mezinárodním voláním, SMS a MMS se rozumí provoz z ČR na čísla s mezinárodní předvolbou jinou než U mezinárodního volání je účtována každá započatá minuta hovoru (60+60). Sazba mezinárodního volání v jednotlivých zónách Zóna Volání SMS MMS 1 9,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 2 19,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 3 29,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 4 49,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 5 250,00 Kč - - Zónové rozdělení zahraničního volání Země Mezinárodní předvolba Zóna Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antigua a Barbuda Antily Nizozemské Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbájdžán Azory (Portugalsko) Bahamy Bahrajn Bangladéš

16 Barbados Belgie Belize Bělorusko Benin Bermudy Bhútán Bolívie Bonaire, Svatý Eustach a Saba Bosna a Hercegovina Botswana Bouvetův ostrov Brazílie Britské indickooceánské území Britské Panenské ostrovy Brunej Bulharsko Burkina Faso Burundi Cookovy ostrovy Čad Černá Hora Čína Dánsko Demokratická republika Kongo Diego Garcia Dominika Dominikánská republika Džibutsko Egypt Ekvádor Eritrea Estonsko Etiopie Faerské ostrovy Falklandy (Malvíny) Fidži Filipíny Finsko Francie Francouzská Guyana Francouzská jižní a antarktická území Francouzská Polynésie Gabon Gambie Ghana

17 Gibraltar Grenada Grónsko (Dánsko) Gruzie Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong (Čína) Chile Chorvatsko Indie Indonésie Irák Írán Irsko Island Itálie Izrael / Palestina Jamajka Japonsko Jemen UK - Jersey - Landlines UK - Jersey - Jersey Telecom UK - Jersey - Sure Mobile UK - Jersey - Vodafone Telecom Jihoafrická republika Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy Jižní Korea Jižní Súdán Jordánsko Kajmanské ostrovy Kambodža Kamerun Kanada +1 3 Kanárské ostrovy (Španělsko) Kapverdy Katar Kazachstán Keňa Kiribati

18 Kolumbie Komory Konžská republika Kosovo Kostarika Kuba Kuvajt Kypr Kyrgyzstán Laos Lesotho Libanon Libérie Libye Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Macao (Čína) Madagaskar Maďarsko Madeira (Portugalsko) Makedonie Malajsie Malawi Maledivy Mali Malta Maroko Marshallovy ostrovy Martinik Mauricius Mauritánie Mexiko Mikronésie Moldavsko Monako Mongolsko Montserrat Mosambik Myanmar (Barma) Namibie Nauru Německo Nepál Niger

19 Nigérie Nikaragua Niue Nizozemsko Australská teritoria (Norfolk) Norsko Nová Kaledonie Nový Zéland Omán Ostrov Man Pákistán Palau Palestinská autonomie Panama Papua-Nová Guinea Paraguay Peru Pobřeží Slonoviny Polsko Portoriko Portugalsko Rakousko Réunion (Francie) Rovníková Guinea Rumunsko Rusko +7 3 Rwanda Řecko Saint Pierre a Miquelon Salvador Samoa San Marino Saúdská Arábie Senegal Severní Korea Severní Mariany Seychely Sierra Leone Singapur Slovensko Slovinsko Somálsko Spojené arabské emiráty Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené státy americké +1 3 Srbsko

20 Středoafrická republika Súdán Surinam Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha +247, Svatá Lucie Svatý Kryštof a Nevis Svatý Martin (Nizozemsko) Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Vincenc a Grenadiny Svazijsko Sýrie Šalamounovy ostrovy Španělsko Šrí Lanka Švédsko Švýcarsko Tádžikistán Tanzanie Thajsko Thuraya Tchaj-wan (Čína) Togo Tokelau Tonga Trinidad a Tobago Tunisko Turecko Turkmenistán Turks a Caicos Tuvalu Uganda Ukrajina Uruguay Uzbekistán Vanuatu Vatikán Venezuela Vietnam Wallis a Futuna Zambie Zimbabwe Aeromobile Inmarsat A (lodi) +87x1 5 Inmarsat Aero (letadla) +87x5 5 Inmarsat B (mobil) +87x3 5 Inmarsat M (mobil) +87x6 5

21 Inmarsat Mini-M (mobil) +87x76 5 Inmarst BGAN , Iridium +8816, Norsko satelitní operátor MCP Globalstar (Mobile Satellite Service) Globalstar (Mobile Satellite Service) GMSS ICO Global Účinnost Tento Ceník a Pravidla Bonerix nabývají účinnosti v následujících termínech: a) dnem u Účastníků, kteří mají zúčtovací období od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci, b) dnem u Účastníků, kteří mají zúčtovací období od 8. dne v měsíci do 7. dne v následujícím měsíci, c) dnem u Účastníků, kteří mají zúčtovací období od 12. dne v měsíci do 11. dne v následujícím měsíci, d) dnem u Účastníků, kteří mají zúčtovací období od 16. dne v měsíci do 15. dne v následujícím měsíci, e) dnem u Účastníků, kteří zažádají o vstup do programu zadáním požadavku (objednávky) počínaje dnem

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání extra účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování...

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání ze dne 20. 11. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 4 Volání na barevné linky... 4 Volání na informační linky 1180, 1181, 1188... 5 3. Datové tarify...

Více

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání

Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání Ceník a Pravidla Bonerix Modré volání účinnost od 15. 10. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 5

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Ceník a Pravidla Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 Volání na barevné linky... 4 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015.

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I.1. I.2. I.3. Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ účinnost od 15. 10. 2013 1/8 skupina Čez 1. Obecná část Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ účinnost od 1. 7. 2014 1/8 SKUPINA ČEZ 1. OBECNÁ ČÁST Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010 INTERNET - Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Měsíční paušál download / upload NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 499 Kč 4096

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností EURO OPERATOR a.s. smlouvu o poskytování služeb. Uživatel Osoba oprávněná Účastníkem

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Částka k čerpání Hlasová schránka Loga, melodie a java Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné účtování Program služeb (Tarif) Převod

Více

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH.

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Stránka 1/5 FlexiVoIP 10 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně DPH.

Více

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH.

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. CENÍK GORILA MOBIL Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. A. Předplacený služby Gorila mobil Gorila mobil Předplacená karta Volání

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 4. září 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 4. září 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 4. září 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

Ceník NETBOX pro firmy platný od 1. 7. 2014 Veškeré ceny jsou bez DPH, které bude připočteno ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Ceník NETBOX pro firmy platný od 1. 7. 2014 Veškeré ceny jsou bez DPH, které bude připočteno ve výši stanovené platnými právními předpisy. INTERNET Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Stahování / odesílání Měsíční paušál NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 20 / 2 Mb/s

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4 Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet Platnost od 1. dubna 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více