KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN , ISBN KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil Havlík UPM Muzeum textilu, Maloskalická 123, Česká Skalice, e mail: Textilní odborník stuhař, návrhář, výtvarník, odborný a výtvarný pedagog Karel Vlček se narodil 18. listopadu 1933 v Mladé Boleslavi. Tam navštěvoval také obecnou a měšťanskou školu. Svou budoucnost se rozhodl spojit, věrný rodinné tradici, s textilnictvím. Školní rok prožil na Základní odborné škole Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov 1/ v Úpici. Na jeho výučním osvědčení tkalce z 28. června 1948 stojí, že Během jednoroční doby učení v textilním průmyslu sektoru lnářského, oboru tkalcovského, získal nezbytné odborné vědomosti a nabyl v praktickém výcviku 2/ patřičné zručnosti a výkonnosti 3/. Z pedagogů školy rád vzpomíná zejména na textilního návrháře, výtvarníka Karla Hejtmánka 4/, který ho zasvěcoval do tajů vazeb tkanin a jejich rozborů. Již tehdy se Vlček zajímal mimo jiné o písmo a kaligrafii, o výtvarné oblasti, z nichž získané znalosti později bohatě uplatnil při navrhování stuhařských výrobků. V letech byl žákem Tkalcovské školy při Průmyslové škole tkalcovské v Náchodě. 5/ Absolvoval s vyznamenáním. 6/ Tehdy se u něj už plně projevil zájem o výtvarnou práci. Věnoval se kresbě a malování, na škole v Náchodě navštěvoval výtvarný kroužek zaměřený na navrhování dezénů textilií. V Náchodě 1/ České lnářské textilní závody, n. p., Trutnov vznikly v r V roce 1947 sdružovaly 21 závodů a po druhé etapě znárodnění, v roce 1949, v něm bylo soustředěno 63 závodů bývalých lnářských firem. Od roku 1948 začal podnik používat název Texlen. Při reorganizaci textilního průmyslu v roce 1949 byly České lnářské textilní závody rozděleny do čtyř menších podniků. Přádelny lnu utvořily národní podnik Texlen, Trutnov. 2/ Ten absolvoval v úpickém závodu T 12/11 Českých lnářských textilních závodů, n. p., Trutnov. Zmínka ke škole viz např. Wolf, V.: Kulturní aktivita Českých lnářských textilních závodů Trutnov na počátku 1. pětiletky. In: Lnářský průmysl, sv. 6. Trutnov, n. p. Texlen a generální ředitelství VHJ Lnářský průmysl 1986, s / Výuční osvědčení tkalce z Archiv K. Vlčka. 4/ K. Hejtmánek ( ). Textilní návrhář, pedagog, výtvarník. Po absolvování Tkalcovské školy ve Stárkově pracoval jako návrhář u firem Václav Gaberle, výroba textilních a žakárských karet, Červený Kostelec a Bratří Buxbaumové, Úpice. Po druhé světové válce působil šest let jako technolog tkanin na ministerstvu lehkého průmyslu, od roce 1956 byl zaměstnán v n.p. Texlen, Trutnov, od roku 1957 jako desinatér ve vzorovacím středisku Texlenu v Červeném Kostelci, právním nástupci Gaberlovy firmy (viz k tomu Havlík, V.: K návrhářské činnosti v národním podniku Texlen Trutnov. In: Dana Holá-Charvátová Příroda (editor: J. Kapusta). Náchod, Galerie výtvarného umění 2010, s ISBN ). Vyučoval na Základní odborné škole Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov v Úpici. Jako pedagog působil také na večerní průmyslové škole v Trutnově a na škole pro budoucí mistry v Náchodě. Ke K. Hejtmánkovi viz např. kd: Představujeme vám Krkonošský len. Trutnov, březen 1986, s / K historii školy viz např. Středa, J.: K stému výročí náchodské tkalcovské školy ( ) a jejímu působení na Červenokostelecku. In: Červenokostelecko: vlastivědný sborník, 3. Červený Kostelec 1985, s / Vysvědčení na odchodnou z Archiv K. Vlčka.

2 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 1. Karel Vlček, říjen Foto P. Vlček. a později i v Brně se navíc připravoval soukromě u profesora Jaroslava Středy 7/ pro oblast navrhování textilních dezénů. Vlčkovy schopnosti, jeho zájem o textilní tvorbu, o textilní návrhářství, byly plně rozvinuty na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně, na našem tehdejším nejvyšším a nejprestižnějším školském zařízení věnovaném textilní výrobě a tvorbě. Na školu byl přijat v roce 1950 a v letech na ní studoval textilní tvorbu na oddělení tkalcovském. Na jeho vysvědčení ze 4. června 1952 je uvedeno, že závěrečnou zkoušku z odborného předmětu kreslení a vzorkování vykonal s prospěchem výborným 8/. K jeho tamním pedagogům, textilním výtvarníkům, patřili kromě Obr. 2. Členové novoměstského výtvarného kroužku v Novém městě nad Matují Na Zádomí, uprostřed Karel Vlček, zcela vpravo vedoucí kroužku akad. mal. Josef Ducháč, Archiv K. Vlčka. 7/ J. Středa (1911). Textilní výtvarník, malíř a pedagog. Po absolvování dvouleté tkalcovské školy ve Stárkově a čtyřleté praxi ve firmě Václav Gaberle, výroba textilních a žakárských karet, Červený Kostelec, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Do roku 1940 působil v textilním ateliéru Stanislava Zindulky v Jilemnici. Od roku 1940 vyučoval na tkalcovské škole ve Dvoře Králové nad Labem, později na tkalcovské škole v Náchodě a od roku 1949 na Vyšší škole textilní tvorby Vyšší průmyslové školy textilní v Brně, kde vedl výtvarné oddělení pro tkaný textil. V oblasti individuální tvorby navrhoval vitráže a sgrafita pro sakrální prostory, tvořil tapiserie. K jeho osobnosti a tvorbě viz Fetters, A.: Akademický malíř Jaroslav Středa. In: Rodným krajem, č. 17. Červený Kostelec 1998, s a Almanach ke 100. výročí založení Střední průmyslové školy textilní v Brně. Brno, Střední průmyslová škola textilní 1970, s / Vysvědčení o závěrečné zkoušce z Archiv K. Vlčka. 382

3 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka zmíněného Jaroslava Středy profesor František Mervart 9/, Karel Lapka 10/, František Malý 11/ nebo Zeno Vencálek 12/. K Vlčkovým brněnským studentským letům se váže i jeho spolupráce s tkalcovnou ve Vítkově u Opavy 13/, s továrnou s tradicí výroby kvalitních žakárských tkanin. 9/ F. Mervart ( ). Textilní výtvarník, malíř, ilustrátor, pedagog, restaurátor, člen Svazu československého díla. Ve třech letech odjel se svou matkou a otcem, malířem porcelánu, do Ruska. V Moskvě chodil do obecné a měšťanské školy, v letech studoval na Stroganovově ústřední uměleckoprůmyslové škole. V roce 1918 se vrátil s rodiči do vlasti. V letech byl zaměstnán jako malíř hraček u valašskomeziříčské firmy Bača. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. Benda, J. Schusser a F. Kysela). Po ukončení studia si zřídil v Ústí nad Orlicí tkalcovskou ruční dílnu na umělecké bytové textilie. Prvým místem jeho pedagogického působení se stala tkalcovská škola ve Stárkově na Náchodsku. Po dvou letech, v roce 1932, byl přeložen na tkalcovskou školu ve Dvoře Králové nad Labem. Na konci třicátých let byl ministerstvem školství vyzván k vypracování nových vyučovacích postupů v kreslířských a návrhářských předmětech pro obory textilního výtvarnictví na tehdejší Vyšší škole kreslířské Státní textilní průmyslové školy v Brně. Ve školním roce byl na základě úspěšného pedagogického působení pověřen ministerstvem školství odbornou inspekcí na textilních školách. Po druhé světové válce, v letech , vyučoval na Vyšší škole textilní tvorby Vyšší průmyslové školy textilní v Brně. Výraznou stopu zanechal v Mervartově životě totalitní režim padesátých let, kdy byl za tak zvanou protistátní činnost šest let vězněn. Po návratu z vězení, v letech , pracoval jako výtvarník v provozovnách družstva umělecké výroby Vánoční ozdoby na Královédvorsku. K jeho osobnosti a tvorbě např. Fiala, R.: František Mervart. Královédvorské listy. Dvůr Králové nad Labem, listopad 1989, s. 8 9 nebo Havlík, V.: František Mervart ( ). TOK noviny, roč. 36, Praha 2004, č. 9, s / K. Lapka ( ). Textilní výtvarník, odborný publicista, vysokoškolský pedagog. Zabýval se též výstavnictvím. V letech studoval na tkalcovské škole ve Dvoře Králové nad Labem a na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. V roce 1933 se stal asistentem prof. Seidla na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. Na škole pedagogicky působil v letech , v letech zároveň také na brněnské Škole uměleckých řemesel. V letech byl pedagogem Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vyzdvihovány byly jeho bohaté a důkladné znalosti textilních materiálů, materiálů používaných k zušlechťování textilií a textilní technologie. Byl neúnavným propagátorem spolupráce textilní výroby s výtvarníky. Je autorem řady časopiseckých statí na uvedené téma, spoluautorem (Hans Lewitzky, Georg Stapel, Ludmila Kybalová, Karel Lapka) publikace Bytový textil. Praha, SNTL 1960, 260 s. K jeho osobnosti a tvorbě viz např. Raban, J.: Karel Lapka. Tvar, roč. 15, 1964, č. 8, s a XLVII; Kybalová, L.: Umělec a pedagog Karel Lapka. Domov, roč. 13, 1973, č. 2, s ; táž: Tištěné tapisérie Karla Lapky. Domov, roč. 25, 1980, č. 6, s ; táž: Nové práce Karla Lapky. Domov, roč. 29, 1984, č. 3, s nebo Nejubilejní rozhovor s šedesátníkem Karlem Lapkou. Rozmlouval O. J. Sekora. Umění a řemesla, 1974, č. 1, s / F. Malý ( ). Malíř, grafik, textilní a scénický výtvarník, pedagog. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. F. Kysela a J. Beneš). V letech byl uměleckým vedoucím textilních dílen bratislavské Společnosti uměleckého průmyslu a v letech uměleckým vedoucím tamní Dětvy. V letech působil na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě. V letech vyučoval na Státní československé odborné škole textilní v Brně, v letech na brněnské Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ) a po přenesení textilní specializace ze ŠUŘ na brněnskou Vyšší průmyslovou školu textilní (1950) znovu krátce i tam. K jeho osobnosti a tvorbě viz např. Raban, J.: Umění tří generací. Tvar, roč. 11, 1960, č. 7, s / Z. Vencálek (1888). Textilní výtvarník, pedagog, odborný publicista. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. Beneš). Je autorem práce Dekorativní kreslení na odborných pokračovacích školách pro živnosti oděvní, ženské krejčové. Praha / Tkalcovna byla od konce padesátých let 20. stol. závodem n. p. Hedva, Moravská Třebová. K Hedvě Vítkov, respektive k n.p. Hedva, Moravská Třebová, viz např. Jeřábek, J.: Historie a současnost hedvábnického průmyslu v Čechách a na Moravě. Moravská Třebová, Hedva 1992, 131 s.; 30 let Hedva, tkalcovny hedvábí, n.p. Nositel řádu práce, podnik obránců míru. Moravská Třebová, Hedva b.d., 383

4 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 3. Josef Grym, PhDr. Ludmila Kybalová, akad. mal. Josef Ducháč a Karel Vlček. Novoměstský zámek, kolem roku Sbírka UPM MT. Převáděl pro ni, podobně jako jeho spolužáci, návrhy textilních desénů, zejména desénů kravat, do podoby vzornic patron. V roce 1952, po absolvování brněnské Vyšší průmyslové školy textilní, se přestěhoval do Dobrušky, do města s bohatou minulostí stuhařské výroby, a nastoupil do tamního národního podniku Stuha. Zaměstnancem Stuhy (Stapu) 14/ byl až do odchodu do důchodu v roce Pracoval v ní i v následujících letech, až do roku Jeho znalosti a zkušenosti využíval po roce 1988 i vilémovský podnik Stap, od konce osmdesátých let navrhoval stuhy a knižní záložky také pro firmu Pavla Petrů v Jablonném nad Orlicí, pro další drobné výrobce v Podorlicku, ale i jinde. Ve Stuze se seznámil nejprve s administrativou vedení tkalcovny, po základní vojenské službě, kterou absolvoval v letech jako kreslič generálního štábu Československé lidové armády v Praze, se stal pracovníkem výrobního oddělení podniku, a postupně tak pronikl do všeho, co souviselo s jeho pestrým výrobním programem. Nejprve se věnoval navrhování elastických stuh pro závod Stuhy v Krunepag. nebo Hedva 35 let. Nositel řádu práce, podnik obránců míru Moravská Třebová, Hedva b. d., nepag. 14/ V letech byly závody dobrušské Stuhy součástí n. p. Stap, Vilémov u Šluknova. Ke Stuze (Stapu) viz např. 30 let n.p. STAP Vilémov u Šluknova, b.d., nepag. ; 100 let stuhařské výroby v Dobrušce. Zpravodaj Spolku textilních chemiků a koloristů. Pardubice 1996, č. 3, s nebo -cesko/ vsetinsko-a-rychnovsko/ (součástí oddílu věnovaného dobrušské Stuze jsou též záběry stuh navržených K. Vlčkem a uložených v UPM Muzeu textilu v České Skalici). 384

5 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka cemburku na Havlíčkobrodsku, v následujících letech se dokonale seznámil s navrhováním a výrobou stuh hedvábných, žakárských i vlasových, s výrobou leonských přízí, s výrobou stuh technických, prádlařských, obuvních, záclonových i krojových, s produkcí tak zvaných taftovek, atlasek, lemovek, záčistek, pasovek, adjustaček, ramínkovek, poutkovek, kloboukovek, lámovek... Byl pověřen navrhováním elastických stuh pro dámské i pánské prádlo, na pánské šle a opasky. Vzhledem k jeho výtvarným schopnostem byl pověřen také navrhováním prýmků, textilních vánočních ozdob či textilních etiket a tkaných knižních záložek. V roce 1956 figuroval u zavedení filmového a strojního válcového tisku k zdobení stuh, pro tisky navrhoval i dezény. Vzhledem k nabytým zkušenostem a výtvarným schopnostem se stal v roce 1957 podnikovým návrhářem. Specializoval se na tvorbu návrhů tak zvaných hladkých stuh, byl pověřován vývojem nových druhů stuhařských výrobků V roce 1959 se podílel na převedení výroby řezaných vlasových dvojplyšů z národního podniku Krajka, Kraslice do dobrušského závodu Stapu. Spolu se stuhařským odborníkem Josefem Drejslem 15/ zavedl na počátku šedesátých let ve Stuze náročnou výrobu rokajlových (perličkových korálkových) tkanin na produkci kabelek pro n. p. Železnobrodské sklo v Železném Brodu. Později byla výroba rokajlových tkanin a výrobků z nich předána do Železného Brodu. Na počátku šedesátých let se podílel na zavádění jehlových stavů, namísto klasických stavů člunkových. V roce 1964 byl pověřen vedením žakárského úseku návrhářského oddělení. Roku 1986 se stal podnikovým technologem, v roce 1988 převzal vedení přípravy výroby. Jméno Karla Vlčka je mimo jiné spjato s tisícovkou knižních záložek a etiket, s tisícovkou drobných výtvarných děl s nejrozličnějšími motivy. Lze se na nich setkat s portréty různých osobností, s vyobrazeními mnoha textilních, ale i dalších výrobních podniků, stavebních památek a objektů lidové architektury, s objekty škol, kulturních zařízení a dalších institucí, s logy nejrozličnějších organizací, hotelů s vedutami měst. Dokládají velké množství uskutečněných kulturních, sportovních, společenských a politických události, výročí, svátků Předcházela jim pečlivá příprava: studijní kresby, studie kompozic sestavených mnohdy z několika motivů, hledání vhodného typu písma a jeho zakomponování do plochy záložky či etikety. Část prvních knižních záložek Karla Vlčka vznikla ve spolupráci s jeho starším kolegou, návrhářem Vladislavem Balcarem 16/. Vlček doplňoval jeho návrhy logem, 15/ J. Drejsl ( ). Tkalcovský odborník stuhař. Autor odborné publikace Stuhařské vazby. Praha (1959). Otec českého hudebního skladatele, klavíristy a dirigenta, dobrušského rodáka Radima Drejsla ( ). J. Drejsl vystudoval tkalcovskou školu v Náchodě. Od r pracoval v továrně na stuhy v Dobrušce. Později v ní zastával funkci mistra. Byl členem dobrušské TJ Sokol a pěveckého sboru Dobroš, věnoval se hře na hornu. K J. Drejslovi ba: Výročí významných dobrušských občanů. Dobrušský zpravodaj, červenec, 1999, s / V. Balcar ( ). Textilní návrhář stuhař. Pracoval v dobrušské Stuze. Od roku 1970 vedl Závodní klub JAS v Dobrušce. Byl tamní výraznou kulturní osobností. Věnoval se ochotnickému a loutkovému divadlu, amatérskému filmu. Zpíval v pěveckém sboru Dobroš. Byl mnoholetým členem redakční rady Dobrušského zpravodaje. V letech stál v čele dobrušského Sokola. Je autorem kronik dobrušského divadla, pěveckých souborů Vlasta a Dobroš, čtenářské besedy Mutina, zpracoval historii dobrušské kopané (Balcar, V. Ptáček, J.: 70 let dobrušské kopané

6 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) vhodným typem písma, připravoval je do výroby. Podobným způsobem zajistil i realizaci návrhů dalších autorů, malířky a grafičky Jany Sigmundové, malířů Karla Svolinského 17/, Miloslava Troupa a dalších. Některé Vlčkovy návrhy vznikly podle děl zahraničních a našich slavných umělců, např. Albrechta Dürera a Jana Zrzavého, pracemi dalších byl pro své návrhy inspirován. Zmínit je třeba také účast Karla Vlčka a jeho syna Petra 18/, v mezinárodní výtvarné soutěži, vyhlášené v roce 1987 newyorským vydavatelstvím E. T. C. V zadání soutěže bylo výtvarné zpracování textu významné americké typografky a odborné spisovatelky Beatrice Warde ( ) v daném typu písma. Technika realizace nebyla předepsána. V případě Karla Vlčka a jeho syna Petra, tehdejšího maturanta Střední průmyslové školy grafické v Praze, jí bylo žakárské tkaní a jeho výsledkem originální výtvarné dílo tkaná knižní záložka. Opomenout nelze ani Vlčkem realizované speciální zakázky, kupříkladu návrhy pro sérii stuh k vyznamenáním pro Ugandskou republiku ( ), návrhy epolet k vojenské uniformě prezidenta ČSSR. Spolupracoval s kostýmním a filmovým výtvarníkem Theodorem Pištěkem při navrhování nových uniforem hradní stráže (1990), vytvořil návrh stuhy na podbradníky k pokrývce hlavy uniformy slavnostních jednotek Armády České republiky (1997), v soutěži na opaskovou stuhu pro uniformu slavnostních jednotek Armády České republiky (1997) obsadil dokonce 1. místo, stejně tak jako v případě soutěže na stejnou výstrojní součást Armády Slovenské republiky (1998). Karel Vlček je také autorem návrhů devíti stuh ke kostýmům zpěváka Michaela Jacksona (2001) a stuh k uniformě slavnostních jednotek bolivijské armády (2002). Přínosnou je i Vlčkova činnost na poli rekonstrukce historických stuh a textilií. Rekonstruoval stuhy určené pro církevní účely, stuhy pro divadelní kostýmy nebo stuhy k plyšovým medvědům určeným pro export (od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let) do Skotska, kde byly také původně vyráběny. V polovině prvního desetiletí našeho století se podílel, přípravou výroby replik původních textilních tapet, na rekonstrukci interiéru památkově chráněné vily na náchodské Kamenici, navržené pro textilního velkoprůmyslníka Cyrila Bartoně architektem Otakarem Novotným. 19/ Od počátku šedesátých let se Karel Vlček věnoval rovněž práci v oblasti profesně odborné. V roce 1961 se stal v dobrušské Stuze předsedou pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný při Československé akademii věd 20/, členem odborné skupiny dezinatérů ústředí společnosti v Praze Dobruška, Městské muzeum 1980). Za informace k V. Balcarovi děkuji vedoucímu Vlastivědného muzea v Dobrušce Mgr. J. Machovi. 17/ Viz Ptáček, J.: Dílo Karla Svolinského na žakárkých knižních záložkách z n. p. Stuha Dobruška. ATOK revue, roč. 4, Praha 2005, č. 7 8, s / P. Vlček (1969). Grafik, knižní úpravce. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ( ). 19/ Vila je od r sídlem náchodské městské knihovny. 20/ Ke společnosti viz např. Ustavení Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný. Textil, roč. 12, 1957, č. 8, s a Netušilová, M.: Pobočky čs. vědecké technické společnosti do všech podniků a závodů spotřebního průmyslu. Textil, roč. 14, 1959, č. 5, s

7 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 4. Členové novoměstského výtvarného kroužku po instalaci výstavy v zámecké galerii v Chrasti u Chrudimi, Archiv K. Vlčka. 387

8 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 5. Karel Vlček: Provence, Sivergues, kresba tuší, 40 x 27,5 cm, Archiv K. Vlčka. a členem výboru její královéhradecké pobočky. Své znalosti a dovednosti v oboru si rozšiřoval mimo jiné účastí na seminářích, pořádaných pražským Ústavem bytové a oděvní kultury. 21/ Neopomenutelným je Vlčkův přínos kulturnímu dění v Dobrušce, jeho pedagogické působení v oblasti textilního školství a v oblasti výtvarného vzdělávání. Hodně energie věnoval Stuhou provozované loutkové scéně, zajišťoval programy pro dobrušské divadlo hudby, vytvořil stovky propagačních materiálů pro tamní kino / V první polovině padesátých let vyučoval v závodní škole práce dobrušské Stuhy, od roku 1961 byl externím učitelem Učňovské školy při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce, kde byl po zániku náchodské Průmyslové školy textilní (v r. 1951) zaveden obor strojnictví pro textil. 23/ Ve školním roce na 21/ K Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze viz např. Benda, J. Karasová, D.: Čtyřicet let Ústavu bytové a oděvní kultury. Praha, Ústav bytové a oděvní kultury / Výsledky Vlčkovy odborné a kulturní práce byly dosud několikrát oceněny. V roce 1985 získal stříbrnou medaili Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze za vzorovanou žakárskou svatební stuhu, v roce 1985 medaili Aloise Beera, kterou mu udělilo město Dobruška za činnost v kulturním dění, a v roce 2012 stříbrnou medaili Za rozvoj města Dobrušky. 23/ Srovnej s Musil, F.: Vývoj středního odborného školství textilního na území Československa v období kapitalismu a socialismu. In: Rada, Z. a kol.: Sto let textilní školy Dvůr Králové n. L. Hradec Králové Ústí nad Orlicí Dvůr Králové nad Labem, generální ředitelství VHJ Bavlnářský průmysl Výzkumný ústav bavlnářský Střední průmyslová škola textilní 1988, s

9 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka škole vyučoval předměty vazby a rozbory a odborné kreslení, 24/ v letech předmět vazby a rozbory, 25/ ve školním roce technické kreslení 26/ a ve školním roce vazby a rozbory tkanin. 27/ V roce 1981, po přestěhování z Dobrušky do Nového Města nad Metují, se stal se členem a záhy i organizačním vedoucím novoměstského výtvarného kroužku skupiny neprofesionálních výtvarníků, 28/ kterou vedl od jejího vzniku, v roce 1961, po odborné stránce čtyři desítky let malíř, grafik, textilní výtvarník a návrhář Josef Ducháč. 29/ Od jeho smrti (2001) zajišťuje odborné vedení skupiny Karel Vlček. Po Ducháčově odchodu skupině krátce pomáhala i akademická malířka Dana Holá-Charvátová. 30/ Posláním, smyslem existence kroužku skupiny byla od počátku výtvarná činnost, v posledních letech činnost zaměřená zejména na ztvárňování stavebních památek, na zachycování mizející původní vesnické architektury regionu. Kroužek spolupracuje se Spolkem podkrkonošských výtvarníků. 31/ Členové kroužku vystavují svoje práce na kolektivních výstavách, a to nejenom doma (kromě Nového Města nad Metují například v České Skalici, 32/ v Červené Třemešné na Jičínsku, v Chrasti u Chrudimi, v Náchodě, ve Vamberku...), ale i v zahraničí, například ve Francii v Alsasku (Reichsfeld, 2000; Strasbourg, 2005) nebo v polských Dusznikách (2000). Členové skupiny vystavují rovněž samostatně. Od roku 2002 spolupracují členové skupiny úzce s novoměstským muzeem. Věnují se, mimo jiné, výtvarné dokumentaci jeho sbírkových předmětů. Důležitým přínosem vedoucích kroužku skupiny byla od počátku příprava jejích členů ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Karel Vlček zůstal od učňovských, studentských let věrný výtvarné činnosti. Věnuje se především kresbě a malbě (zejména akvarelovými barvami). Výsledky jeho tvorby patří zejména dokumentárním, národopisným účelům. Ztvárňuje objekty lidové ar- 24/ Ustanovení externím učitelem, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, Archiv K. Vlčka. 25/ Ustanovení externím učitelem, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, a a ustanovení externím učitelem, Střední průmyslová škola strojnická v Dobrušce, Archiv K. Vlčka. 26/ Pracovní smlouva uzavřená mezi odborem školství a kultury Východočeského krajského národního výboru a K. Vlčkem, Archiv K. Vlčka. 27/ Pracovní smlouva uzavřená mezi odborem školství Východočeského krajského národního výboru a K. Vlčkem, Archiv K. Vlčka. 28/ Ke skupině viz např. 29/ K textilnímu výtvarníkovi a malíři J. Ducháčovi ( ) viz např. Havlík, V.: Je toho dlouhý seznam a stále to neubývá. Akademický malíř Josef Ducháč. In: Rodným krajem, č. 19, Červený Kostelec 1999, s a Kapusta, J.: Josef Ducháč obrazy, tapiserie (výstavní katalog). Náchod, Státní galerie výtvarného umění / K textilní výtvarnici a malířce D. Holé-Charvátové ( ) viz např. Havlík, V.: Hledání, útěcha i radost. K jubileu Dany Holé-Charvátové. In: Rodným krajem, č. 15. Červený Kostelec 1997, s a Dana Holá Charvátová Příroda (výstavní katalog, editor: J. Kapusta). Náchod, Galerie výtvarného umění / Ke spolku viz 32/ V roce 2004 byly prezentovány např. na přehlídce Z výtvarných prací Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují, uspořádané od 2. května do 6. června Muzeem Boženy Němcové a Textilním muzeem v České Skalici. 389

10 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) chitektury, krajinářské motivy např. z Orlických hor, Krkonoš, Beskyd, ale kupříkladu též z Alsaska, kam často zajíždí. Tvoří také figurální kompozice, portréty, zátiší. Svými pracemi byl zastoupen na kolektivních výstavách členů odborné skupiny dezinatérů královéhradecké pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný, ve Dvoře Králové nad Labem, v Hradci Králové a zejména na výstavách novoměstské Skupiny neprofesionálních výtvarníků. Samostatně vystavoval návrhy, vzornice, stuhy, textilní etikety, knižní záložky... v roce 2004 v České Skalici, 33/ roku 2012 v Dobrušce. 34/ V roce 2013 byla uspořádána výstava k Vlčkovým osmdesátinám v Novém Městě nad Metují. Prezentovány na ní byly jeho návrhy z Vyšší průmyslové školy textilní v Brně, návrhy a realizace tkaných a tištěných knižních záložek, etiket nášivek, stuh a prýmků pro dobrušskou Stuhu, stejně tak, jako ukázky jeho volné tvorby kresby a akvarely. 35/ Zásluhou Karla Vlčka se podařilo v letech významně rozšířit sbírku Textilního muzea TIBA v České Skalici. 36/ Zajistil pro ni nejenom obsáhlý soubor stuh, etiket a textilních záložek, jejich výtvarné návrhy a vzornice, ale též soukací stroj, stroje na vytloukání a sešívání žakárských karet a žakárský stuhařský stav z akciové společnosti Stuha, Dobruška. V roce 2006 byla díky jemu muzejní sbírka rozšířena o hodnotnou sbírku lidových textilií z Čech, Moravy a ze Slovenska výtvarnice a návrhářky Blanky Hanušové. 37/ Do muzejní knihovny věnoval řadu titulů odborné literatury, v červnu 2009 s muzeem spolupracoval též jako lektor při odborné praxi studentů oboru Uměleckořemeslné textilní disciplíny Katedry textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 33/ Textilní muzeum TIBA a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, výstavní síň Na chodbě; Karel Vlček: Stuhy. Od návrhu k realizaci aneb Z mikrokosmu tkalcovství I ( ). U příležitosti Vlčkovy výstavy v České Skalici bylo s autorem uspořádáno 13. července 2004 bohatě navštívené posezení, spjaté s odborným výkladem k výstavě. K výstavě viz Havlík, V.: Z mikrokosmu tkalcovství. TOK noviny, roč. 36, Praha 2004, č. 9, s. 11, s / Společenské centrum Kino 70 Dobruška, malý sál; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem. Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce, městě F.L.Věka ( ). Viz VOŘÍŠKOVÁ, Irena: Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce se představuje v kině. Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou Dostupné z -kine/. K. Vlček vystavoval v Dobrušce i několik obrazů. 35/ Městské muzeum v Novém Městě nad Metují Městská galerie Zázvorka; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem ( ). K výstavě byl vydán katalog Karel Vlček. 60 let výtvarníkem (výstavní katalog, text: V. Havlík a J. Mach). Nové Město nad Metují, Atelier duplex 2013, nepag. Viz též Karel Vlček 60 let výtvarníkem. Novoměstský zpravodaj, prosinec 2013, s / Dnes Uměleckoprůmyslové museum Muzeum textilu v České Skalici. K muzeu viz Havlík, V.: Uměleckoprůmyslové museum Muzeum textilu v České Skalici, 75 let existence. In: Východočeské listy historické 28. Hradec Králové, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 2011, s / B. Hanušová Veškrnová ( ). Textilní výtvarnice a návrhářka. Studovala na VŠUP ( , prof. E. Paličková). Po studiích pracovala, do roku 1986, jako návrhářka strojově vyráběných krajek zejména záclon, stuh a prýmků v ÚBOKu. Pro svoji tvorbu čerpala inspiraci zejména z lidového umění, vycházela z tradiční krajky. Její návrhy byly realizovány v národních podnicích Krajka, Kraslice; Tylex, Letovice; Stap, Vilémov; Stuha, Dobruška a Závody S. K. Neumanna v Krnově. V oblasti individuální tvorby se věnovala zejména krajce, včetně krajkové tapiserie a krajkových prostorových objektů. Její diplomová práce Slovácká svatba, vystavená také na Světové výstavě Expo 58 v roce 1958 v Bruselu, je součástí sbírky Muzea krajky ve Vamberku. K její osobnosti a tvorbě viz např. Kybalová, L.: Současná krajka. Praha, Odeon 1981, s

11 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 6. Karel Vlček: Došková chalupa v Nahořanech u Nového Města nad Metují, kresba tuší, Archiv K. Vlčka. Z literatury o Karlu Vlčkovi HAVLÍK, Vlastimil: Generálské epolety pro prezidenta, stuhy ke kostýmům Michaela Jacksona... Noviny Náchodska, 2004, roč. 13, č. 175, s. 10. HAVLÍK, Vlastimil: Z mikrokosmu tkalcovství. TOK noviny, 2004, roč. 36, č. 9, s. 11, s. 7. Karel Vlček. 60 let výtvarníkem (výstavní katalog, text: V. Havlík a J. Mach). Nové Město nad Metují, Atelier duplex 2013, nepag. Karel Vlček 60 let výtvarníkem. Novoměstský zpravodaj, prosinec 2013, s. 15. ŠNAJDAR, H.: Vytvořil stuhy pro zpěváka Jacksona. Noviny Náchodska, 2004, roč. 13, č. 164, s. 8. VOŘÍŠKOVÁ, Irena: Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce se představuje v kině. Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou Dostupné z pulstoleti-stuharske-tvorby-v-dobrusce-se-predstavuje-v-kine/. Samostatné výstavy 2004 Textilní muzeum TIBA a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, výstavní síň Na chodbě; Karel Vlček: Stuhy. Od návrhu k realizaci aneb Z mikrokosmu tkalcovství I ( ). 38/ 2012 Společenské centrum Kino 70 Dobruška, malý sál; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem. Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce, městě F.L.Věka ( ) 2013 Městské muzeum v Novém Městě nad Metují Městská galerie Zázvorka; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem ( ) 38/ U příležitosti Vlčkovy výstavy v České Skalici bylo s autorem uspořádáno 13. července 2004 posezení, spjaté s odborným výkladem k výstavě. 391

12 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 7. Karel Vlček: Chalupa v Machovské Lhotě, pastel, 50 x 40 cm, Archiv K. Vlčka. Účast na výstavách Karel Vlček byl svými pracemi zastoupen na kolektivních výstavách členů odborné skupiny dezinatérů královéhradecké pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný ve Dvoře Králové nad Labem, v Hradci Králové. Zúčastnil se řady výstav Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují, a to i v zahraničí. Výstavy skupiny obvykle koncipuje a zahajuje. SOUHRN Textilní odborník stuhař, návrhář, výtvarník, odborný a výtvarný pedagog Karel Vlček se narodil 18. listopadu 1933 v Mladé Boleslavi. Odborné textilní vzdělání získal v Úpici, v Náchodě a v Brně. V letech pracoval v textilním podniku Stuha v Dobrušce. Od roku 1957 byl návrhářem, roku 1986 se stal podnikovým technologem a v roce 1988 převzal vedení přípravy výroby. Ve Stuze se dokonale seznámil s navrhováním a výrobou nejrozličnějších druhů stuh. Vzhledem k jeho výtvarným schopnostem byl pověřen také navrhováním prýmků, textilních vánočních ozdob či textilních etiket a tkaných knižních záložek. Od počátku šedesátých let se Vlček věnoval rovněž práci v oblasti profesně odborné. Byl, mimo jiné, aktivním členem odborné skupiny dezinatérů Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný. Neopomenutelným je Vlčkův přínos kulturnímu dění v Dobrušce, jeho pedagogické působení v oblasti textilního školství a v oblasti výtvarného vzdělávání. Hodně energie věnoval Stuhou provozované loutkové scéně, zajišťoval programy pro dobrušské divadlo hudby, vytvořil stovky propagačních materiálů pro tamní kino 70. V první polovině padesátých let vyučoval v závodní škole práce dobrušské Stuhy, v šedesátých letech a v první polovině let sedmdesátých byl externím učitelem Učňovské školy při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce (obor strojnictví pro textil ). V roce 1981, po přestěhování do Nového Města nad Metují, se stal se členem a později vedoucím tamní skupiny neprofesionálních výtvarníků. Sám se od mládí věnuje výtvarné činnosti, především kresbě a malbě. Výsledky jeho tvorby patří zejména dokumentárním, národopisným účelům. Ztvárňuje objekty lidové architektury, krajinářské motivy z Orlických hor, Krkonoš, Beskyd. Karel Vlček je aktivním spolupracovníkem Textilního muzea v České 392

13 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Skalici. Jeho zásluhou se v uplynulých letech podařilo muzejní sbírku významně rozšířit textilními výrobky, stroji, publikacemi. ZUSAMMENFASSUNG Karel Vlček Bandmacher, Designer, bildender Künstler, fachlicher und bildnerischer Pädagoge ist am 18. November 1933 in Mladá Boleslav geboren. Seine fachliche Bildung im Bereich Textil hat er in Úpice, Náchod und Brno erworben. In den Jahren arbeitete er im Textilbetrieb Stuha (Posamente) in Dobruška. Seit dem Jahr 1957 war er Designer, im Jahre 1986 wurde er Betriebstechnologe und im Jahr 1988 hat er die Leitung der Arbeits-Vorbereitung übernommen. Im Betrieb Stuha hat er eine vollkommene Kenntnis des Entwurfes und Herstellung von allen möglichen Arten von Bändern erworben. Mit Hinsicht auf seine bildnerischen Fähigkeiten wurde er mit dem Entwurf auch von Borten (Posamenten), Weihnachtschmuck aus Textil sowie von Textiletiketten und gewebter Bucheinlagen beauftragt. Vom Anfang der sechziger Jahre widmete sich Vlček auch der Arbeit im professionell-fachlichem Bereich. Er war, neben anderem, auch ein aktives Mitglied der Fachgruppe der Designer der Tschechoslowakischen technischen Gesellschaft für Textil- und Lederindustrie. Nicht übersehbar ist Vlčeks Beitrag zum Kulturleben in Dobruška, seine pädagogische Tätigkeit im Bereich des Textilschulwesens und der bildnerischen Erziehung. Viel Energie widmete er auch dem Puppenspieltheater, dessen Träger der Betrieb Stuha war, er sicherte Programme für das Musiktheater in Dobruška, er schrieb hunderte von Propagationsmaterialen für das dortige Breitwandkino. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre lehrte er an der Stuha-Betriebschule der Arbeit in Dobruška, in den sechziger und erster Hälfte der siebziger Jahre war er externer Lehrer in der Fachschule für Maschinenbau in Dobruška am Institut für Lehrlingsausbildung (Fach Textilmaschinen). Im Jahr 1981 übersiedelte er nach Nové Město nad Metují und wurde Miglied und später auch Leiter der dortigen Gruppe von Laien bildnerischen Künstler. Er selber widmet sich schon von Jugend an bildnerischen Tätigkeiten, vor allem dem Zeichnen und Malen. Die Ergebnisse seines Schaffens gelten vor allem dem Zweck der volkskundlicher Dokumentation. Er zeichnet Bilder von Objekten der Volksarchitektur, malt landschaftliche Motive des Adlerund Riesengebirges und der Beskiden. Karel Vlček ist ein aktiver Mitarbeiter des Textilmuseums in Česká Skalice. Durch seinen Verdienst konnten die Museumssammlungen durch Textilerzeugnisse, Maschinen und Publikationen bedeutend bereichert werden. Obr. 8. Karel Vlček: Talíř s ovocem, akvarel, 53,5 x 37 cm, Archiv K. Vlčka. 393

14 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr Tkané knižní záložky navržené a připravené do výroby KarlemVlčkem. Sbírka UPM MT. Obr. 12. Karel Vlček: Libchyně v zimě, akvarel, 41,5 x 30 cm, Archiv K. Vlčka. 394

15 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 13. Tkaná knižní záložka navržená a připravená do výroby KarlemVlčkem. Sbírka UPM MT. 395

16 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 14. Karel Vlček: Novoměstské Zádomí pohled od muzea, kresba tuší, 40 x 26 cm, Archiv K. Vlčka.. Obr. 15. Karel Vlček: Novoměstské Zádomí pohled k zámku, kresba tuší kolorovaná akvarelem, 28 x 39 cm, Archiv K. Vlčka. 396

17 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 16. Karel Vlček: Statek v Kundraticích, akvarel, 40 x 2840 cm, Archiv K. Vlčka Obr. 17. Karel Vlček: Český Betlém Nové Město nad Metují, kresba tuší kolorovaná, 40,5 x 27 cm, Archiv K. Vlčka. 397

18 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 18. Výuční osvědčení tkalce ze Základní odborné školy Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov v Úpici z Archiv K. Vlčka. 398

19 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 19. Vysvědčení na odchodnou z Tkalcovské školy při Průmyslové škole tkalcovské v Náchodě Archiv K. Vlčka. 399

20 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 20. Ustanovení externím učitelem na Učňovské škole při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, Archiv K. Vlčka 400

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Stůj! Finanční stráž!

Stůj! Finanční stráž! ... Tento sbor [finanční stráž] a jeho úkoly jsou naší veřejnosti namnoze málo známy. Obyčejně si většina občanstva představí, když slyší výraz finanční stráž, ony zaměstnance oblečené do uniformy barvy

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Výdejní místa samolepek

Výdejní místa samolepek Výdejní místa samolepek Zámek Adršpach Dolní Adršpach75 549 57 Adršpach Tel.: + 420 491 423 979 Email: info@zamekadrspach.cz www.zamekadrspach.cz Út Ne 9:30-17:00 Turistické informační centrum Adršpašské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Stadler Marius (24. 10. 1884-28. 1. 1964)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Stadler Marius (24. 10. 1884-28. 1. 1964) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Stadler Marius (24. 10. 1884-28. 1. 1964) (1938-1963) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SEZNAM NAD č. 623 evidenční pomůcka č. 205 Valerie Honzáková Praha

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz

textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz 2006 1950 1965 1976 1992 1996 textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz Počátky textilní výroby na Broumovsku Historie Veby navazuje na bohatou tradici textilní výroby

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary Příloha usnesení R09 usnesení příl.1 k usn.č.9/488/07 b.55 příloha 1 - program KPG0701- doporučené dary 2 3 4 5 6 Kulturní sdružení HARANT Pecka, o.s., Pecka Středisko místní kultury při třebechovickém

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Ocenění Srdce pro Rotavu

Ocenění Srdce pro Rotavu Ocenění Srdce pro Rotavu (sál Slovanského domu v Rotavě dne 25.9.2015) Otta Bartovský in memoriam Zakladatel a trenér oddílu vzpírání na Karlovarsku. Pod jeho vedením založen první oddíl vzpírání v našem

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Příloha č. 1. Profesní životopis

Příloha č. 1. Profesní životopis Příloha č. 1 Profesní životopis Pan Josef Fidler v letech 1987 až 1991 absolvoval učební obor s maturitou SOU textilní Jeseník v oboru mechanik seřizovač textilních strojů. Již během studia se začal intenzivně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více