KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN , ISBN KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil Havlík UPM Muzeum textilu, Maloskalická 123, Česká Skalice, e mail: Textilní odborník stuhař, návrhář, výtvarník, odborný a výtvarný pedagog Karel Vlček se narodil 18. listopadu 1933 v Mladé Boleslavi. Tam navštěvoval také obecnou a měšťanskou školu. Svou budoucnost se rozhodl spojit, věrný rodinné tradici, s textilnictvím. Školní rok prožil na Základní odborné škole Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov 1/ v Úpici. Na jeho výučním osvědčení tkalce z 28. června 1948 stojí, že Během jednoroční doby učení v textilním průmyslu sektoru lnářského, oboru tkalcovského, získal nezbytné odborné vědomosti a nabyl v praktickém výcviku 2/ patřičné zručnosti a výkonnosti 3/. Z pedagogů školy rád vzpomíná zejména na textilního návrháře, výtvarníka Karla Hejtmánka 4/, který ho zasvěcoval do tajů vazeb tkanin a jejich rozborů. Již tehdy se Vlček zajímal mimo jiné o písmo a kaligrafii, o výtvarné oblasti, z nichž získané znalosti později bohatě uplatnil při navrhování stuhařských výrobků. V letech byl žákem Tkalcovské školy při Průmyslové škole tkalcovské v Náchodě. 5/ Absolvoval s vyznamenáním. 6/ Tehdy se u něj už plně projevil zájem o výtvarnou práci. Věnoval se kresbě a malování, na škole v Náchodě navštěvoval výtvarný kroužek zaměřený na navrhování dezénů textilií. V Náchodě 1/ České lnářské textilní závody, n. p., Trutnov vznikly v r V roce 1947 sdružovaly 21 závodů a po druhé etapě znárodnění, v roce 1949, v něm bylo soustředěno 63 závodů bývalých lnářských firem. Od roku 1948 začal podnik používat název Texlen. Při reorganizaci textilního průmyslu v roce 1949 byly České lnářské textilní závody rozděleny do čtyř menších podniků. Přádelny lnu utvořily národní podnik Texlen, Trutnov. 2/ Ten absolvoval v úpickém závodu T 12/11 Českých lnářských textilních závodů, n. p., Trutnov. Zmínka ke škole viz např. Wolf, V.: Kulturní aktivita Českých lnářských textilních závodů Trutnov na počátku 1. pětiletky. In: Lnářský průmysl, sv. 6. Trutnov, n. p. Texlen a generální ředitelství VHJ Lnářský průmysl 1986, s / Výuční osvědčení tkalce z Archiv K. Vlčka. 4/ K. Hejtmánek ( ). Textilní návrhář, pedagog, výtvarník. Po absolvování Tkalcovské školy ve Stárkově pracoval jako návrhář u firem Václav Gaberle, výroba textilních a žakárských karet, Červený Kostelec a Bratří Buxbaumové, Úpice. Po druhé světové válce působil šest let jako technolog tkanin na ministerstvu lehkého průmyslu, od roce 1956 byl zaměstnán v n.p. Texlen, Trutnov, od roku 1957 jako desinatér ve vzorovacím středisku Texlenu v Červeném Kostelci, právním nástupci Gaberlovy firmy (viz k tomu Havlík, V.: K návrhářské činnosti v národním podniku Texlen Trutnov. In: Dana Holá-Charvátová Příroda (editor: J. Kapusta). Náchod, Galerie výtvarného umění 2010, s ISBN ). Vyučoval na Základní odborné škole Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov v Úpici. Jako pedagog působil také na večerní průmyslové škole v Trutnově a na škole pro budoucí mistry v Náchodě. Ke K. Hejtmánkovi viz např. kd: Představujeme vám Krkonošský len. Trutnov, březen 1986, s / K historii školy viz např. Středa, J.: K stému výročí náchodské tkalcovské školy ( ) a jejímu působení na Červenokostelecku. In: Červenokostelecko: vlastivědný sborník, 3. Červený Kostelec 1985, s / Vysvědčení na odchodnou z Archiv K. Vlčka.

2 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 1. Karel Vlček, říjen Foto P. Vlček. a později i v Brně se navíc připravoval soukromě u profesora Jaroslava Středy 7/ pro oblast navrhování textilních dezénů. Vlčkovy schopnosti, jeho zájem o textilní tvorbu, o textilní návrhářství, byly plně rozvinuty na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně, na našem tehdejším nejvyšším a nejprestižnějším školském zařízení věnovaném textilní výrobě a tvorbě. Na školu byl přijat v roce 1950 a v letech na ní studoval textilní tvorbu na oddělení tkalcovském. Na jeho vysvědčení ze 4. června 1952 je uvedeno, že závěrečnou zkoušku z odborného předmětu kreslení a vzorkování vykonal s prospěchem výborným 8/. K jeho tamním pedagogům, textilním výtvarníkům, patřili kromě Obr. 2. Členové novoměstského výtvarného kroužku v Novém městě nad Matují Na Zádomí, uprostřed Karel Vlček, zcela vpravo vedoucí kroužku akad. mal. Josef Ducháč, Archiv K. Vlčka. 7/ J. Středa (1911). Textilní výtvarník, malíř a pedagog. Po absolvování dvouleté tkalcovské školy ve Stárkově a čtyřleté praxi ve firmě Václav Gaberle, výroba textilních a žakárských karet, Červený Kostelec, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Do roku 1940 působil v textilním ateliéru Stanislava Zindulky v Jilemnici. Od roku 1940 vyučoval na tkalcovské škole ve Dvoře Králové nad Labem, později na tkalcovské škole v Náchodě a od roku 1949 na Vyšší škole textilní tvorby Vyšší průmyslové školy textilní v Brně, kde vedl výtvarné oddělení pro tkaný textil. V oblasti individuální tvorby navrhoval vitráže a sgrafita pro sakrální prostory, tvořil tapiserie. K jeho osobnosti a tvorbě viz Fetters, A.: Akademický malíř Jaroslav Středa. In: Rodným krajem, č. 17. Červený Kostelec 1998, s a Almanach ke 100. výročí založení Střední průmyslové školy textilní v Brně. Brno, Střední průmyslová škola textilní 1970, s / Vysvědčení o závěrečné zkoušce z Archiv K. Vlčka. 382

3 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka zmíněného Jaroslava Středy profesor František Mervart 9/, Karel Lapka 10/, František Malý 11/ nebo Zeno Vencálek 12/. K Vlčkovým brněnským studentským letům se váže i jeho spolupráce s tkalcovnou ve Vítkově u Opavy 13/, s továrnou s tradicí výroby kvalitních žakárských tkanin. 9/ F. Mervart ( ). Textilní výtvarník, malíř, ilustrátor, pedagog, restaurátor, člen Svazu československého díla. Ve třech letech odjel se svou matkou a otcem, malířem porcelánu, do Ruska. V Moskvě chodil do obecné a měšťanské školy, v letech studoval na Stroganovově ústřední uměleckoprůmyslové škole. V roce 1918 se vrátil s rodiči do vlasti. V letech byl zaměstnán jako malíř hraček u valašskomeziříčské firmy Bača. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. Benda, J. Schusser a F. Kysela). Po ukončení studia si zřídil v Ústí nad Orlicí tkalcovskou ruční dílnu na umělecké bytové textilie. Prvým místem jeho pedagogického působení se stala tkalcovská škola ve Stárkově na Náchodsku. Po dvou letech, v roce 1932, byl přeložen na tkalcovskou školu ve Dvoře Králové nad Labem. Na konci třicátých let byl ministerstvem školství vyzván k vypracování nových vyučovacích postupů v kreslířských a návrhářských předmětech pro obory textilního výtvarnictví na tehdejší Vyšší škole kreslířské Státní textilní průmyslové školy v Brně. Ve školním roce byl na základě úspěšného pedagogického působení pověřen ministerstvem školství odbornou inspekcí na textilních školách. Po druhé světové válce, v letech , vyučoval na Vyšší škole textilní tvorby Vyšší průmyslové školy textilní v Brně. Výraznou stopu zanechal v Mervartově životě totalitní režim padesátých let, kdy byl za tak zvanou protistátní činnost šest let vězněn. Po návratu z vězení, v letech , pracoval jako výtvarník v provozovnách družstva umělecké výroby Vánoční ozdoby na Královédvorsku. K jeho osobnosti a tvorbě např. Fiala, R.: František Mervart. Královédvorské listy. Dvůr Králové nad Labem, listopad 1989, s. 8 9 nebo Havlík, V.: František Mervart ( ). TOK noviny, roč. 36, Praha 2004, č. 9, s / K. Lapka ( ). Textilní výtvarník, odborný publicista, vysokoškolský pedagog. Zabýval se též výstavnictvím. V letech studoval na tkalcovské škole ve Dvoře Králové nad Labem a na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. V roce 1933 se stal asistentem prof. Seidla na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. Na škole pedagogicky působil v letech , v letech zároveň také na brněnské Škole uměleckých řemesel. V letech byl pedagogem Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vyzdvihovány byly jeho bohaté a důkladné znalosti textilních materiálů, materiálů používaných k zušlechťování textilií a textilní technologie. Byl neúnavným propagátorem spolupráce textilní výroby s výtvarníky. Je autorem řady časopiseckých statí na uvedené téma, spoluautorem (Hans Lewitzky, Georg Stapel, Ludmila Kybalová, Karel Lapka) publikace Bytový textil. Praha, SNTL 1960, 260 s. K jeho osobnosti a tvorbě viz např. Raban, J.: Karel Lapka. Tvar, roč. 15, 1964, č. 8, s a XLVII; Kybalová, L.: Umělec a pedagog Karel Lapka. Domov, roč. 13, 1973, č. 2, s ; táž: Tištěné tapisérie Karla Lapky. Domov, roč. 25, 1980, č. 6, s ; táž: Nové práce Karla Lapky. Domov, roč. 29, 1984, č. 3, s nebo Nejubilejní rozhovor s šedesátníkem Karlem Lapkou. Rozmlouval O. J. Sekora. Umění a řemesla, 1974, č. 1, s / F. Malý ( ). Malíř, grafik, textilní a scénický výtvarník, pedagog. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. F. Kysela a J. Beneš). V letech byl uměleckým vedoucím textilních dílen bratislavské Společnosti uměleckého průmyslu a v letech uměleckým vedoucím tamní Dětvy. V letech působil na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě. V letech vyučoval na Státní československé odborné škole textilní v Brně, v letech na brněnské Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ) a po přenesení textilní specializace ze ŠUŘ na brněnskou Vyšší průmyslovou školu textilní (1950) znovu krátce i tam. K jeho osobnosti a tvorbě viz např. Raban, J.: Umění tří generací. Tvar, roč. 11, 1960, č. 7, s / Z. Vencálek (1888). Textilní výtvarník, pedagog, odborný publicista. V letech studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. J. Beneš). Je autorem práce Dekorativní kreslení na odborných pokračovacích školách pro živnosti oděvní, ženské krejčové. Praha / Tkalcovna byla od konce padesátých let 20. stol. závodem n. p. Hedva, Moravská Třebová. K Hedvě Vítkov, respektive k n.p. Hedva, Moravská Třebová, viz např. Jeřábek, J.: Historie a současnost hedvábnického průmyslu v Čechách a na Moravě. Moravská Třebová, Hedva 1992, 131 s.; 30 let Hedva, tkalcovny hedvábí, n.p. Nositel řádu práce, podnik obránců míru. Moravská Třebová, Hedva b.d., 383

4 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 3. Josef Grym, PhDr. Ludmila Kybalová, akad. mal. Josef Ducháč a Karel Vlček. Novoměstský zámek, kolem roku Sbírka UPM MT. Převáděl pro ni, podobně jako jeho spolužáci, návrhy textilních desénů, zejména desénů kravat, do podoby vzornic patron. V roce 1952, po absolvování brněnské Vyšší průmyslové školy textilní, se přestěhoval do Dobrušky, do města s bohatou minulostí stuhařské výroby, a nastoupil do tamního národního podniku Stuha. Zaměstnancem Stuhy (Stapu) 14/ byl až do odchodu do důchodu v roce Pracoval v ní i v následujících letech, až do roku Jeho znalosti a zkušenosti využíval po roce 1988 i vilémovský podnik Stap, od konce osmdesátých let navrhoval stuhy a knižní záložky také pro firmu Pavla Petrů v Jablonném nad Orlicí, pro další drobné výrobce v Podorlicku, ale i jinde. Ve Stuze se seznámil nejprve s administrativou vedení tkalcovny, po základní vojenské službě, kterou absolvoval v letech jako kreslič generálního štábu Československé lidové armády v Praze, se stal pracovníkem výrobního oddělení podniku, a postupně tak pronikl do všeho, co souviselo s jeho pestrým výrobním programem. Nejprve se věnoval navrhování elastických stuh pro závod Stuhy v Krunepag. nebo Hedva 35 let. Nositel řádu práce, podnik obránců míru Moravská Třebová, Hedva b. d., nepag. 14/ V letech byly závody dobrušské Stuhy součástí n. p. Stap, Vilémov u Šluknova. Ke Stuze (Stapu) viz např. 30 let n.p. STAP Vilémov u Šluknova, b.d., nepag. ; 100 let stuhařské výroby v Dobrušce. Zpravodaj Spolku textilních chemiků a koloristů. Pardubice 1996, č. 3, s nebo -cesko/ vsetinsko-a-rychnovsko/ (součástí oddílu věnovaného dobrušské Stuze jsou též záběry stuh navržených K. Vlčkem a uložených v UPM Muzeu textilu v České Skalici). 384

5 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka cemburku na Havlíčkobrodsku, v následujících letech se dokonale seznámil s navrhováním a výrobou stuh hedvábných, žakárských i vlasových, s výrobou leonských přízí, s výrobou stuh technických, prádlařských, obuvních, záclonových i krojových, s produkcí tak zvaných taftovek, atlasek, lemovek, záčistek, pasovek, adjustaček, ramínkovek, poutkovek, kloboukovek, lámovek... Byl pověřen navrhováním elastických stuh pro dámské i pánské prádlo, na pánské šle a opasky. Vzhledem k jeho výtvarným schopnostem byl pověřen také navrhováním prýmků, textilních vánočních ozdob či textilních etiket a tkaných knižních záložek. V roce 1956 figuroval u zavedení filmového a strojního válcového tisku k zdobení stuh, pro tisky navrhoval i dezény. Vzhledem k nabytým zkušenostem a výtvarným schopnostem se stal v roce 1957 podnikovým návrhářem. Specializoval se na tvorbu návrhů tak zvaných hladkých stuh, byl pověřován vývojem nových druhů stuhařských výrobků V roce 1959 se podílel na převedení výroby řezaných vlasových dvojplyšů z národního podniku Krajka, Kraslice do dobrušského závodu Stapu. Spolu se stuhařským odborníkem Josefem Drejslem 15/ zavedl na počátku šedesátých let ve Stuze náročnou výrobu rokajlových (perličkových korálkových) tkanin na produkci kabelek pro n. p. Železnobrodské sklo v Železném Brodu. Později byla výroba rokajlových tkanin a výrobků z nich předána do Železného Brodu. Na počátku šedesátých let se podílel na zavádění jehlových stavů, namísto klasických stavů člunkových. V roce 1964 byl pověřen vedením žakárského úseku návrhářského oddělení. Roku 1986 se stal podnikovým technologem, v roce 1988 převzal vedení přípravy výroby. Jméno Karla Vlčka je mimo jiné spjato s tisícovkou knižních záložek a etiket, s tisícovkou drobných výtvarných děl s nejrozličnějšími motivy. Lze se na nich setkat s portréty různých osobností, s vyobrazeními mnoha textilních, ale i dalších výrobních podniků, stavebních památek a objektů lidové architektury, s objekty škol, kulturních zařízení a dalších institucí, s logy nejrozličnějších organizací, hotelů s vedutami měst. Dokládají velké množství uskutečněných kulturních, sportovních, společenských a politických události, výročí, svátků Předcházela jim pečlivá příprava: studijní kresby, studie kompozic sestavených mnohdy z několika motivů, hledání vhodného typu písma a jeho zakomponování do plochy záložky či etikety. Část prvních knižních záložek Karla Vlčka vznikla ve spolupráci s jeho starším kolegou, návrhářem Vladislavem Balcarem 16/. Vlček doplňoval jeho návrhy logem, 15/ J. Drejsl ( ). Tkalcovský odborník stuhař. Autor odborné publikace Stuhařské vazby. Praha (1959). Otec českého hudebního skladatele, klavíristy a dirigenta, dobrušského rodáka Radima Drejsla ( ). J. Drejsl vystudoval tkalcovskou školu v Náchodě. Od r pracoval v továrně na stuhy v Dobrušce. Později v ní zastával funkci mistra. Byl členem dobrušské TJ Sokol a pěveckého sboru Dobroš, věnoval se hře na hornu. K J. Drejslovi ba: Výročí významných dobrušských občanů. Dobrušský zpravodaj, červenec, 1999, s / V. Balcar ( ). Textilní návrhář stuhař. Pracoval v dobrušské Stuze. Od roku 1970 vedl Závodní klub JAS v Dobrušce. Byl tamní výraznou kulturní osobností. Věnoval se ochotnickému a loutkovému divadlu, amatérskému filmu. Zpíval v pěveckém sboru Dobroš. Byl mnoholetým členem redakční rady Dobrušského zpravodaje. V letech stál v čele dobrušského Sokola. Je autorem kronik dobrušského divadla, pěveckých souborů Vlasta a Dobroš, čtenářské besedy Mutina, zpracoval historii dobrušské kopané (Balcar, V. Ptáček, J.: 70 let dobrušské kopané

6 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) vhodným typem písma, připravoval je do výroby. Podobným způsobem zajistil i realizaci návrhů dalších autorů, malířky a grafičky Jany Sigmundové, malířů Karla Svolinského 17/, Miloslava Troupa a dalších. Některé Vlčkovy návrhy vznikly podle děl zahraničních a našich slavných umělců, např. Albrechta Dürera a Jana Zrzavého, pracemi dalších byl pro své návrhy inspirován. Zmínit je třeba také účast Karla Vlčka a jeho syna Petra 18/, v mezinárodní výtvarné soutěži, vyhlášené v roce 1987 newyorským vydavatelstvím E. T. C. V zadání soutěže bylo výtvarné zpracování textu významné americké typografky a odborné spisovatelky Beatrice Warde ( ) v daném typu písma. Technika realizace nebyla předepsána. V případě Karla Vlčka a jeho syna Petra, tehdejšího maturanta Střední průmyslové školy grafické v Praze, jí bylo žakárské tkaní a jeho výsledkem originální výtvarné dílo tkaná knižní záložka. Opomenout nelze ani Vlčkem realizované speciální zakázky, kupříkladu návrhy pro sérii stuh k vyznamenáním pro Ugandskou republiku ( ), návrhy epolet k vojenské uniformě prezidenta ČSSR. Spolupracoval s kostýmním a filmovým výtvarníkem Theodorem Pištěkem při navrhování nových uniforem hradní stráže (1990), vytvořil návrh stuhy na podbradníky k pokrývce hlavy uniformy slavnostních jednotek Armády České republiky (1997), v soutěži na opaskovou stuhu pro uniformu slavnostních jednotek Armády České republiky (1997) obsadil dokonce 1. místo, stejně tak jako v případě soutěže na stejnou výstrojní součást Armády Slovenské republiky (1998). Karel Vlček je také autorem návrhů devíti stuh ke kostýmům zpěváka Michaela Jacksona (2001) a stuh k uniformě slavnostních jednotek bolivijské armády (2002). Přínosnou je i Vlčkova činnost na poli rekonstrukce historických stuh a textilií. Rekonstruoval stuhy určené pro církevní účely, stuhy pro divadelní kostýmy nebo stuhy k plyšovým medvědům určeným pro export (od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let) do Skotska, kde byly také původně vyráběny. V polovině prvního desetiletí našeho století se podílel, přípravou výroby replik původních textilních tapet, na rekonstrukci interiéru památkově chráněné vily na náchodské Kamenici, navržené pro textilního velkoprůmyslníka Cyrila Bartoně architektem Otakarem Novotným. 19/ Od počátku šedesátých let se Karel Vlček věnoval rovněž práci v oblasti profesně odborné. V roce 1961 se stal v dobrušské Stuze předsedou pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný při Československé akademii věd 20/, členem odborné skupiny dezinatérů ústředí společnosti v Praze Dobruška, Městské muzeum 1980). Za informace k V. Balcarovi děkuji vedoucímu Vlastivědného muzea v Dobrušce Mgr. J. Machovi. 17/ Viz Ptáček, J.: Dílo Karla Svolinského na žakárkých knižních záložkách z n. p. Stuha Dobruška. ATOK revue, roč. 4, Praha 2005, č. 7 8, s / P. Vlček (1969). Grafik, knižní úpravce. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ( ). 19/ Vila je od r sídlem náchodské městské knihovny. 20/ Ke společnosti viz např. Ustavení Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný. Textil, roč. 12, 1957, č. 8, s a Netušilová, M.: Pobočky čs. vědecké technické společnosti do všech podniků a závodů spotřebního průmyslu. Textil, roč. 14, 1959, č. 5, s

7 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 4. Členové novoměstského výtvarného kroužku po instalaci výstavy v zámecké galerii v Chrasti u Chrudimi, Archiv K. Vlčka. 387

8 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 5. Karel Vlček: Provence, Sivergues, kresba tuší, 40 x 27,5 cm, Archiv K. Vlčka. a členem výboru její královéhradecké pobočky. Své znalosti a dovednosti v oboru si rozšiřoval mimo jiné účastí na seminářích, pořádaných pražským Ústavem bytové a oděvní kultury. 21/ Neopomenutelným je Vlčkův přínos kulturnímu dění v Dobrušce, jeho pedagogické působení v oblasti textilního školství a v oblasti výtvarného vzdělávání. Hodně energie věnoval Stuhou provozované loutkové scéně, zajišťoval programy pro dobrušské divadlo hudby, vytvořil stovky propagačních materiálů pro tamní kino / V první polovině padesátých let vyučoval v závodní škole práce dobrušské Stuhy, od roku 1961 byl externím učitelem Učňovské školy při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce, kde byl po zániku náchodské Průmyslové školy textilní (v r. 1951) zaveden obor strojnictví pro textil. 23/ Ve školním roce na 21/ K Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze viz např. Benda, J. Karasová, D.: Čtyřicet let Ústavu bytové a oděvní kultury. Praha, Ústav bytové a oděvní kultury / Výsledky Vlčkovy odborné a kulturní práce byly dosud několikrát oceněny. V roce 1985 získal stříbrnou medaili Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze za vzorovanou žakárskou svatební stuhu, v roce 1985 medaili Aloise Beera, kterou mu udělilo město Dobruška za činnost v kulturním dění, a v roce 2012 stříbrnou medaili Za rozvoj města Dobrušky. 23/ Srovnej s Musil, F.: Vývoj středního odborného školství textilního na území Československa v období kapitalismu a socialismu. In: Rada, Z. a kol.: Sto let textilní školy Dvůr Králové n. L. Hradec Králové Ústí nad Orlicí Dvůr Králové nad Labem, generální ředitelství VHJ Bavlnářský průmysl Výzkumný ústav bavlnářský Střední průmyslová škola textilní 1988, s

9 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka škole vyučoval předměty vazby a rozbory a odborné kreslení, 24/ v letech předmět vazby a rozbory, 25/ ve školním roce technické kreslení 26/ a ve školním roce vazby a rozbory tkanin. 27/ V roce 1981, po přestěhování z Dobrušky do Nového Města nad Metují, se stal se členem a záhy i organizačním vedoucím novoměstského výtvarného kroužku skupiny neprofesionálních výtvarníků, 28/ kterou vedl od jejího vzniku, v roce 1961, po odborné stránce čtyři desítky let malíř, grafik, textilní výtvarník a návrhář Josef Ducháč. 29/ Od jeho smrti (2001) zajišťuje odborné vedení skupiny Karel Vlček. Po Ducháčově odchodu skupině krátce pomáhala i akademická malířka Dana Holá-Charvátová. 30/ Posláním, smyslem existence kroužku skupiny byla od počátku výtvarná činnost, v posledních letech činnost zaměřená zejména na ztvárňování stavebních památek, na zachycování mizející původní vesnické architektury regionu. Kroužek spolupracuje se Spolkem podkrkonošských výtvarníků. 31/ Členové kroužku vystavují svoje práce na kolektivních výstavách, a to nejenom doma (kromě Nového Města nad Metují například v České Skalici, 32/ v Červené Třemešné na Jičínsku, v Chrasti u Chrudimi, v Náchodě, ve Vamberku...), ale i v zahraničí, například ve Francii v Alsasku (Reichsfeld, 2000; Strasbourg, 2005) nebo v polských Dusznikách (2000). Členové skupiny vystavují rovněž samostatně. Od roku 2002 spolupracují členové skupiny úzce s novoměstským muzeem. Věnují se, mimo jiné, výtvarné dokumentaci jeho sbírkových předmětů. Důležitým přínosem vedoucích kroužku skupiny byla od počátku příprava jejích členů ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Karel Vlček zůstal od učňovských, studentských let věrný výtvarné činnosti. Věnuje se především kresbě a malbě (zejména akvarelovými barvami). Výsledky jeho tvorby patří zejména dokumentárním, národopisným účelům. Ztvárňuje objekty lidové ar- 24/ Ustanovení externím učitelem, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, Archiv K. Vlčka. 25/ Ustanovení externím učitelem, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, a a ustanovení externím učitelem, Střední průmyslová škola strojnická v Dobrušce, Archiv K. Vlčka. 26/ Pracovní smlouva uzavřená mezi odborem školství a kultury Východočeského krajského národního výboru a K. Vlčkem, Archiv K. Vlčka. 27/ Pracovní smlouva uzavřená mezi odborem školství Východočeského krajského národního výboru a K. Vlčkem, Archiv K. Vlčka. 28/ Ke skupině viz např. 29/ K textilnímu výtvarníkovi a malíři J. Ducháčovi ( ) viz např. Havlík, V.: Je toho dlouhý seznam a stále to neubývá. Akademický malíř Josef Ducháč. In: Rodným krajem, č. 19, Červený Kostelec 1999, s a Kapusta, J.: Josef Ducháč obrazy, tapiserie (výstavní katalog). Náchod, Státní galerie výtvarného umění / K textilní výtvarnici a malířce D. Holé-Charvátové ( ) viz např. Havlík, V.: Hledání, útěcha i radost. K jubileu Dany Holé-Charvátové. In: Rodným krajem, č. 15. Červený Kostelec 1997, s a Dana Holá Charvátová Příroda (výstavní katalog, editor: J. Kapusta). Náchod, Galerie výtvarného umění / Ke spolku viz 32/ V roce 2004 byly prezentovány např. na přehlídce Z výtvarných prací Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují, uspořádané od 2. května do 6. června Muzeem Boženy Němcové a Textilním muzeem v České Skalici. 389

10 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) chitektury, krajinářské motivy např. z Orlických hor, Krkonoš, Beskyd, ale kupříkladu též z Alsaska, kam často zajíždí. Tvoří také figurální kompozice, portréty, zátiší. Svými pracemi byl zastoupen na kolektivních výstavách členů odborné skupiny dezinatérů královéhradecké pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný, ve Dvoře Králové nad Labem, v Hradci Králové a zejména na výstavách novoměstské Skupiny neprofesionálních výtvarníků. Samostatně vystavoval návrhy, vzornice, stuhy, textilní etikety, knižní záložky... v roce 2004 v České Skalici, 33/ roku 2012 v Dobrušce. 34/ V roce 2013 byla uspořádána výstava k Vlčkovým osmdesátinám v Novém Městě nad Metují. Prezentovány na ní byly jeho návrhy z Vyšší průmyslové školy textilní v Brně, návrhy a realizace tkaných a tištěných knižních záložek, etiket nášivek, stuh a prýmků pro dobrušskou Stuhu, stejně tak, jako ukázky jeho volné tvorby kresby a akvarely. 35/ Zásluhou Karla Vlčka se podařilo v letech významně rozšířit sbírku Textilního muzea TIBA v České Skalici. 36/ Zajistil pro ni nejenom obsáhlý soubor stuh, etiket a textilních záložek, jejich výtvarné návrhy a vzornice, ale též soukací stroj, stroje na vytloukání a sešívání žakárských karet a žakárský stuhařský stav z akciové společnosti Stuha, Dobruška. V roce 2006 byla díky jemu muzejní sbírka rozšířena o hodnotnou sbírku lidových textilií z Čech, Moravy a ze Slovenska výtvarnice a návrhářky Blanky Hanušové. 37/ Do muzejní knihovny věnoval řadu titulů odborné literatury, v červnu 2009 s muzeem spolupracoval též jako lektor při odborné praxi studentů oboru Uměleckořemeslné textilní disciplíny Katedry textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 33/ Textilní muzeum TIBA a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, výstavní síň Na chodbě; Karel Vlček: Stuhy. Od návrhu k realizaci aneb Z mikrokosmu tkalcovství I ( ). U příležitosti Vlčkovy výstavy v České Skalici bylo s autorem uspořádáno 13. července 2004 bohatě navštívené posezení, spjaté s odborným výkladem k výstavě. K výstavě viz Havlík, V.: Z mikrokosmu tkalcovství. TOK noviny, roč. 36, Praha 2004, č. 9, s. 11, s / Společenské centrum Kino 70 Dobruška, malý sál; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem. Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce, městě F.L.Věka ( ). Viz VOŘÍŠKOVÁ, Irena: Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce se představuje v kině. Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou Dostupné z -kine/. K. Vlček vystavoval v Dobrušce i několik obrazů. 35/ Městské muzeum v Novém Městě nad Metují Městská galerie Zázvorka; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem ( ). K výstavě byl vydán katalog Karel Vlček. 60 let výtvarníkem (výstavní katalog, text: V. Havlík a J. Mach). Nové Město nad Metují, Atelier duplex 2013, nepag. Viz též Karel Vlček 60 let výtvarníkem. Novoměstský zpravodaj, prosinec 2013, s / Dnes Uměleckoprůmyslové museum Muzeum textilu v České Skalici. K muzeu viz Havlík, V.: Uměleckoprůmyslové museum Muzeum textilu v České Skalici, 75 let existence. In: Východočeské listy historické 28. Hradec Králové, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 2011, s / B. Hanušová Veškrnová ( ). Textilní výtvarnice a návrhářka. Studovala na VŠUP ( , prof. E. Paličková). Po studiích pracovala, do roku 1986, jako návrhářka strojově vyráběných krajek zejména záclon, stuh a prýmků v ÚBOKu. Pro svoji tvorbu čerpala inspiraci zejména z lidového umění, vycházela z tradiční krajky. Její návrhy byly realizovány v národních podnicích Krajka, Kraslice; Tylex, Letovice; Stap, Vilémov; Stuha, Dobruška a Závody S. K. Neumanna v Krnově. V oblasti individuální tvorby se věnovala zejména krajce, včetně krajkové tapiserie a krajkových prostorových objektů. Její diplomová práce Slovácká svatba, vystavená také na Světové výstavě Expo 58 v roce 1958 v Bruselu, je součástí sbírky Muzea krajky ve Vamberku. K její osobnosti a tvorbě viz např. Kybalová, L.: Současná krajka. Praha, Odeon 1981, s

11 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 6. Karel Vlček: Došková chalupa v Nahořanech u Nového Města nad Metují, kresba tuší, Archiv K. Vlčka. Z literatury o Karlu Vlčkovi HAVLÍK, Vlastimil: Generálské epolety pro prezidenta, stuhy ke kostýmům Michaela Jacksona... Noviny Náchodska, 2004, roč. 13, č. 175, s. 10. HAVLÍK, Vlastimil: Z mikrokosmu tkalcovství. TOK noviny, 2004, roč. 36, č. 9, s. 11, s. 7. Karel Vlček. 60 let výtvarníkem (výstavní katalog, text: V. Havlík a J. Mach). Nové Město nad Metují, Atelier duplex 2013, nepag. Karel Vlček 60 let výtvarníkem. Novoměstský zpravodaj, prosinec 2013, s. 15. ŠNAJDAR, H.: Vytvořil stuhy pro zpěváka Jacksona. Noviny Náchodska, 2004, roč. 13, č. 164, s. 8. VOŘÍŠKOVÁ, Irena: Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce se představuje v kině. Orlický týdeník, Rychnov nad Kněžnou Dostupné z pulstoleti-stuharske-tvorby-v-dobrusce-se-predstavuje-v-kine/. Samostatné výstavy 2004 Textilní muzeum TIBA a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, výstavní síň Na chodbě; Karel Vlček: Stuhy. Od návrhu k realizaci aneb Z mikrokosmu tkalcovství I ( ). 38/ 2012 Společenské centrum Kino 70 Dobruška, malý sál; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem. Půlstoletí stuhařské tvorby v Dobrušce, městě F.L.Věka ( ) 2013 Městské muzeum v Novém Městě nad Metují Městská galerie Zázvorka; Karel Vlček. 60 let výtvarníkem ( ) 38/ U příležitosti Vlčkovy výstavy v České Skalici bylo s autorem uspořádáno 13. července 2004 posezení, spjaté s odborným výkladem k výstavě. 391

12 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 7. Karel Vlček: Chalupa v Machovské Lhotě, pastel, 50 x 40 cm, Archiv K. Vlčka. Účast na výstavách Karel Vlček byl svými pracemi zastoupen na kolektivních výstavách členů odborné skupiny dezinatérů královéhradecké pobočky Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný ve Dvoře Králové nad Labem, v Hradci Králové. Zúčastnil se řady výstav Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují, a to i v zahraničí. Výstavy skupiny obvykle koncipuje a zahajuje. SOUHRN Textilní odborník stuhař, návrhář, výtvarník, odborný a výtvarný pedagog Karel Vlček se narodil 18. listopadu 1933 v Mladé Boleslavi. Odborné textilní vzdělání získal v Úpici, v Náchodě a v Brně. V letech pracoval v textilním podniku Stuha v Dobrušce. Od roku 1957 byl návrhářem, roku 1986 se stal podnikovým technologem a v roce 1988 převzal vedení přípravy výroby. Ve Stuze se dokonale seznámil s navrhováním a výrobou nejrozličnějších druhů stuh. Vzhledem k jeho výtvarným schopnostem byl pověřen také navrhováním prýmků, textilních vánočních ozdob či textilních etiket a tkaných knižních záložek. Od počátku šedesátých let se Vlček věnoval rovněž práci v oblasti profesně odborné. Byl, mimo jiné, aktivním členem odborné skupiny dezinatérů Československé vědecké technické společnosti pro průmysl textilní a kožedělný. Neopomenutelným je Vlčkův přínos kulturnímu dění v Dobrušce, jeho pedagogické působení v oblasti textilního školství a v oblasti výtvarného vzdělávání. Hodně energie věnoval Stuhou provozované loutkové scéně, zajišťoval programy pro dobrušské divadlo hudby, vytvořil stovky propagačních materiálů pro tamní kino 70. V první polovině padesátých let vyučoval v závodní škole práce dobrušské Stuhy, v šedesátých letech a v první polovině let sedmdesátých byl externím učitelem Učňovské školy při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce (obor strojnictví pro textil ). V roce 1981, po přestěhování do Nového Města nad Metují, se stal se členem a později vedoucím tamní skupiny neprofesionálních výtvarníků. Sám se od mládí věnuje výtvarné činnosti, především kresbě a malbě. Výsledky jeho tvorby patří zejména dokumentárním, národopisným účelům. Ztvárňuje objekty lidové architektury, krajinářské motivy z Orlických hor, Krkonoš, Beskyd. Karel Vlček je aktivním spolupracovníkem Textilního muzea v České 392

13 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Skalici. Jeho zásluhou se v uplynulých letech podařilo muzejní sbírku významně rozšířit textilními výrobky, stroji, publikacemi. ZUSAMMENFASSUNG Karel Vlček Bandmacher, Designer, bildender Künstler, fachlicher und bildnerischer Pädagoge ist am 18. November 1933 in Mladá Boleslav geboren. Seine fachliche Bildung im Bereich Textil hat er in Úpice, Náchod und Brno erworben. In den Jahren arbeitete er im Textilbetrieb Stuha (Posamente) in Dobruška. Seit dem Jahr 1957 war er Designer, im Jahre 1986 wurde er Betriebstechnologe und im Jahr 1988 hat er die Leitung der Arbeits-Vorbereitung übernommen. Im Betrieb Stuha hat er eine vollkommene Kenntnis des Entwurfes und Herstellung von allen möglichen Arten von Bändern erworben. Mit Hinsicht auf seine bildnerischen Fähigkeiten wurde er mit dem Entwurf auch von Borten (Posamenten), Weihnachtschmuck aus Textil sowie von Textiletiketten und gewebter Bucheinlagen beauftragt. Vom Anfang der sechziger Jahre widmete sich Vlček auch der Arbeit im professionell-fachlichem Bereich. Er war, neben anderem, auch ein aktives Mitglied der Fachgruppe der Designer der Tschechoslowakischen technischen Gesellschaft für Textil- und Lederindustrie. Nicht übersehbar ist Vlčeks Beitrag zum Kulturleben in Dobruška, seine pädagogische Tätigkeit im Bereich des Textilschulwesens und der bildnerischen Erziehung. Viel Energie widmete er auch dem Puppenspieltheater, dessen Träger der Betrieb Stuha war, er sicherte Programme für das Musiktheater in Dobruška, er schrieb hunderte von Propagationsmaterialen für das dortige Breitwandkino. In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre lehrte er an der Stuha-Betriebschule der Arbeit in Dobruška, in den sechziger und erster Hälfte der siebziger Jahre war er externer Lehrer in der Fachschule für Maschinenbau in Dobruška am Institut für Lehrlingsausbildung (Fach Textilmaschinen). Im Jahr 1981 übersiedelte er nach Nové Město nad Metují und wurde Miglied und später auch Leiter der dortigen Gruppe von Laien bildnerischen Künstler. Er selber widmet sich schon von Jugend an bildnerischen Tätigkeiten, vor allem dem Zeichnen und Malen. Die Ergebnisse seines Schaffens gelten vor allem dem Zweck der volkskundlicher Dokumentation. Er zeichnet Bilder von Objekten der Volksarchitektur, malt landschaftliche Motive des Adlerund Riesengebirges und der Beskiden. Karel Vlček ist ein aktiver Mitarbeiter des Textilmuseums in Česká Skalice. Durch seinen Verdienst konnten die Museumssammlungen durch Textilerzeugnisse, Maschinen und Publikationen bedeutend bereichert werden. Obr. 8. Karel Vlček: Talíř s ovocem, akvarel, 53,5 x 37 cm, Archiv K. Vlčka. 393

14 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr Tkané knižní záložky navržené a připravené do výroby KarlemVlčkem. Sbírka UPM MT. Obr. 12. Karel Vlček: Libchyně v zimě, akvarel, 41,5 x 30 cm, Archiv K. Vlčka. 394

15 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 13. Tkaná knižní záložka navržená a připravená do výroby KarlemVlčkem. Sbírka UPM MT. 395

16 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 14. Karel Vlček: Novoměstské Zádomí pohled od muzea, kresba tuší, 40 x 26 cm, Archiv K. Vlčka.. Obr. 15. Karel Vlček: Novoměstské Zádomí pohled k zámku, kresba tuší kolorovaná akvarelem, 28 x 39 cm, Archiv K. Vlčka. 396

17 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 16. Karel Vlček: Statek v Kundraticích, akvarel, 40 x 2840 cm, Archiv K. Vlčka Obr. 17. Karel Vlček: Český Betlém Nové Město nad Metují, kresba tuší kolorovaná, 40,5 x 27 cm, Archiv K. Vlčka. 397

18 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 18. Výuční osvědčení tkalce ze Základní odborné školy Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov v Úpici z Archiv K. Vlčka. 398

19 Havlík V.: Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka Obr. 19. Vysvědčení na odchodnou z Tkalcovské školy při Průmyslové škole tkalcovské v Náchodě Archiv K. Vlčka. 399

20 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 20. Ustanovení externím učitelem na Učňovské škole při Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce, odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou, Archiv K. Vlčka 400

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Sympozium Kladské pomezí příběh budoucnosti?

Sympozium Kladské pomezí příběh budoucnosti? Sympozium Kladské pomezí příběh budoucnosti? Sympozium s názvem Kladské pomezí příběh budoucnosti? se konalo ve dnech 14. 15. května ve Velkém sále novoměstského zámku, v němž nás srdečně přivítal i současný

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1880 1914 Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1. květen 1880 je datum zrodu samostatné odborné školy v Jablonci nad Nisou. V obvodu liberecké Obchodní a živnostenské komory, zahrnujícím

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací. Stanislav Langer Doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc. (21. února 1924 29. června 2004) byl český klinický psycholog a vysokoškolský učitel, autor pedagogickopsychologických výzkumných prací i knižních publikací.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Aktivita A Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Dotazníkové šetření rovných příležitostí ve firmách Realizace setkání se zaměstnavateli - akcí Kulatý stůl

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Zdroj: ČT 1 Datum vydání: 20.11.2007 Rubrika / pořad: 06:30 Regiony - Ostrava Strana / zpráva 07 Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Linda BENDOVÁ, redaktorka Bestiář aneb muzeum plné loutek, to

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: MUZEJNÍ RADA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: MUZEJNÍ RADA MUZEJNÍ RADA Rada Muzea je poradním orgánem. Její členy jmenuje Rada města Benešova. Rada Muzea má dvě části vědeckou a veřejnou. Vědecká část slouží jako poradní orgán ředitele Muzea pro odbornou činnost

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 3 2. Přehled a vyhodnocení aktivit

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Archiv sportu a tv inventář č. 25 NAD č. 155 Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Ú v o d Jezdectví Jezdectví jako organizovaný sport bylo u nás provozováno od ustavení Jízdního odboru Sokola

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více